Apologetisk Forum
Ikke pålogget [Logg inn ]
Gå til bunn

Utskriftsversjon  
Forfatter: Tittel: Be for at muslimene lærer Sannheten.
eksfilosofen
Juniormedlem
*
Innlegg: 5
Registrert: 3-11-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 22-11-2005 kl 16:24
Be for at muslimene lærer Sannheten.


Sitat:

Matt 5,43-44:
Dere har hørt det er sagt: ' Du skal elske din neste og hate din fiende.' Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som krenker dere og forfølger dere.


Hvorfor skal vi be for muslimene?

Fordi deres hellige bok ikke koranen lærer dem opp i den sanne tro!

Be for at muslimene lærer Sannheten.

Nedenfor er eksempler på hva koranen lærer muslimene (Sitatene er fra Einar Bergs norske oversettelse. Versnummereringen i den norske oversettelsen kan avvike fra de engelske oversettelsene.)

KORANEN LÆRER MUSLIMENE Å DELTA I EN HENSYNSLØS KRIGFØRING MOT ALLE MENNESKER SOM IKKE BEKJENNER SEG TIL KORANENS LÆRE:

Kap. 2:187. "Drep dem hvor dere påtreffer dem, og driv dem ut fra det sted (Mekka) som de har drevet dere ut fra. For prøvelser for troen og forfølgelse er verre enn drap. Men bekjemp dem ikke ved den hellige moské, før de angriper dere der. Men hvis de angriper, så drep dem. Det er de vantros lønn",

Kap. 5:37. "Deres lønn, som bekjemper Gud og Hans sendebud og farter omkring og stifter ufred på jorden, skal være at de drepes eller korsfestes, at hender og føtter avhugges kryssvis, eller at de forvises fra landet. Dette vil være en skam i denne verden. I den kommende verden venter en svær straff"

Kap: 8:12. "Og Herren inspirerte englene, Jeg er med dere! La de troende holde stand! I de vantros hjerter vil Jeg kaste skrekk! Halshugg dem, og skjær av dem alle fingrene !"

Kap. 9:74. "Hør, Profet! Strid mot de vantro og hyklerne! Vær hård mot dem! Helvete blir deres herberge. En sørgelig endeligt!"

Kap. 17:16. "Når Vi vil utslette en by, sender Vi påbud til dens folk i vellevnet, som fortsetter i synd. Så blir Ordet realitet for byen, og Vi ødelegger den fullstendig"

Kap 47:4-5. "Når dere møter de vantro (i kamp), så gå løs på dem, til de er helt nedkjempet, og bind stramme bånd. Og etterpå frigivelse, eller løsepenger, så lenge krigen legger fra seg sin byrde. Slik er det. Om Gud ville, kunne Han selv ta seg tilrette overfor dem, men Han ønsker å sette noen av dere på prøve gjennom andre. De som kjemper og dør for Guds sak, - deres gjerninger lar Han aldri løpe ut i intet".


KORANEN LÆRER MUSLIMENE AT DE KAN VINNE EN KRIG DERSOM DERES HÆR UTGJØR 10% AV MOTSTANDERNES HÆR:

Kap 8:66. "Hør Profet! Anspor de troende til kamp! Finnes der tyve standhaftige blant dere, vil de vinne over to hundre! Er der hundre blant dere, vil dere overvinne tusen av de vantro! For de er et folk som intet forstår!"


KORANEN LÆRER MUSLIMENE AT "AVGUDSDYRKERE", (MENNESKER SOM IKKE ER JØDER, KRISTNE ELLER MUSLIMER) SKAL DREPES DERSOM DE IKKE KONVERTERER TIL ISLAM OG BETALER LØSEPENGER:

Kap. 9:5. "Men, når de fredlyste måneder er til ende, så drep avgudsdyrkerne hvor dere finner dem, - pågrip dem, beleir dem, legg bakhold for dem overalt! Men hvis de omvender seg og betaler det rituelle bidrag, så la dem dra sin vei. Gud er tilgivende, - nåderik".


KORANEN LÆRER MUSLIMENE AT DE BLIR SIKRET PLASS I PARADISET DERSOM DE DØR I KRIGFØRINGEN FOR ALLAHS SAK:

Kap. 2:149. "Dere skal ikke si om dem som mistet livet for Guds sak at de er døde! Nei, de lever, men dette kan dere ikke fatte"

Kap 3:163. "Anse ikke dem som ble drept for Guds sak som døde. Nei, de er levende hos Herren og mottar Hans gaver"


KORANEN LÆRER MUSLIMENE AT DE SKAL TORTURERES I HELVETE DERSOM DE IKKE ER LYDIGE:

Kap. 18:28. "Si, ‘Sannheten kommer fra Herren’! La den tro som vil, og den være vantro som vil! Vi har beredt en ild for de urettferdige, som omslutter dem som et telt. Når de roper om vann, skal de få vann som smelter kobber, som skålder deres ansikter. For en forferdelig drikk! Og for en forferelig rasteplass!"

Kap. 22:19-22. "Dette er de to parter som strides om sin Herre: De som er vantro får tilskåret klær av ild, og det tømmes kokende vann over hodet på dem, slik at alt som finnes i deres indre, og deres hud, smelter. Hver gang de i sin nød vil komme seg ut derfra, drives de tilbake, 'Smak nu helvetesbrannens straff!'"


KORANEN LÆRER MUSLIMENE Å IKKE HA KONTAKT MED ELLER SAMARBEIDE MED JØDER OG KRISTNE:

Kap. 5:56. "Dere som tror, slutt dere ikke til jøder og kristne! De henger sammen. Den som slutter seg til dem, blir en av dem. Gud leder ikke urettferdige!".


KORANEN LÆRER MUSLIMENE AT JØDER OG KRISTNE KAN TVINGES TIL Å BETALE SKATT OG Å AKSEPTERE ISLAMS OVERHERREDØMME:

Kap. 9:29. "Bekjemp dem som ikke tror på Gud og Dommens dag, som ikke forbyr det Gud og Hans sendebud har erklært forbudt, og som ikke bekjenner Sannhets religion, av skriftfolkene, til de punger ut med tributt i ydmykhet".


KORANEN LÆRER MUSLIMENE HAT OG RINGEAKT FOR JØDER OG KRISTNE SOM IKKE AKSEPTERER ISLAMS OVERHERREDØMME:

Kap. 98:5. "De vantro blant skriftfolkene, og avgudsdyrkerne, skal være i helvetes ild, og der skal de være og bli. Disse er de verste skapninger".


KORANEN LÆRER MUSLIMENE Å BRINGE TRUSLER FOR Å UTBRE ISLAM:

Kap. 31:5-6. "Der finnes slike som byr frem underholdende historier, for å føre folk bort fra Guds veier i uvitenhet, og for å drive ap med det. Dem venter en ydmykende straff. Når vårt ord fremleses for en slik, vender han seg bort i hovmot, som om han intet hadde hørt, som om hans ører var tunghørte. Bebud en smertelig straff for ham."

Kap 31:20. "Hvis man sier til dem, ‘Følg det som Gud har åpenbart’, svarer de, ‘Nei, vi vil følge våre fedres tradisjoner’. Og det selv om Satan kaller dem til Ildens straff?"KORANEN LÆRER MUSLIMENE Å ANVENDE BARBARISKE AVSTRAFFELSER FOR TYVERI OG UTROSKAP:

Kap. 5:42. "Tyven, mann som kvinne, hugg av deres hender, som en gjengjeld de har fortjent, og som en preventiv straff fra Gud. Gud er mektig, -vis."

Kap. 24:2. "Horkvinnen og horkaren, gi dem hver hundre piskeslag. La ingen medlidenhet for dem gripe dere når det gjelder Guds religion,- om dere tror på Gud og Dommens Dag. Og la en gruppe troende overvære deres avstraffelse".


KORANEN LÆRER MUSLIMENE Å PRAKTISERE BLODHEVN (SELVTEKT):

Kap. 2:173. "Dere som tror, det er foreskrevet dere gjengjeldelse for drap, fri for fri, slave for slave, kvinne for kvinne. Men om noen eftergis av sin bror, så skal det følges opp på sømmelig vis, og betaling skal skje på tilbørlig måte."


KORANEN LÆRER MUSLIMENE FLERKONERI:

Kap. 4:3. " ... Ta til ekte det som passer dere av kvinner, to, tre eller fire. Men, hvis dere er redde forå ikke kunne gjennomføre full likhet, så nøu dere med en, eller med deres slavinner ..."


KORANEN LÆRER MUSLIMENE AT MENN HAR RETT TIL Å BANKE KONA/KONENE HVIS HAN IKKE ER FORNØYD MED HENNE/DEM:

Kap. 4:38. "Menn er kvinners formyndere på grunn av det Gud har utstyrt noen av dere med fremfor andre, og på grunn av de utgifter de bærer. Derfor skal rettskafne kvinner være lydige og bevare det som er hemmelig, fordi Gud ønsker det bevart. Dem, fra hvem dere frykter oppsetsighet, skal dere formane, gå ikke til sengs med dem, og gi dem stryk. Hvis de så er lydige, så forfølg ikke saken. Gud er opphøyet, -stor"
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Taurus
Juniorveteran
****
Innlegg: 395
Registrert: 21-1-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 22-11-2005 kl 23:54


Dette minner meg om denne agendaen som er beskrevet i Johannes Åpenbaring i følgende vers:

Åp., 11:4 Dette er de to oliventrærne og de to lysestakene som står foran jordens herre. 5 Om noen vil skade dem, går det ild ut av munnen på dem og gjør ende på fiendene deres. Ja, slik skal den som vil skade dem, dø! 6 De har makt til å lukke himmelen så det ikke faller regn i den tiden de er profeter. De har makt til å gjøre vann til blod og til å slå jorden med alle slags plager, så ofte de vil.

Legg merke til at dette er to profeter/vitner som er virkelig harde mot sin motstandere i gammeltestamentlig stil. De kan sammenlignes med Moses og Elias. Selv om de er strenge, er de like fullt Guds tjenere, "de står foran jordens herre" i versene over.

Lars Eritsland tolker vitnene i sin bok 'Johannes Åpenbaring' (Bibelverket) slik:

"De bruker sin makt både til selvforsvar, v.5 og til tukt over de gjenstridige, v.6. Selv om en ikke må forstå det bokstavelig at det går ild ut av munnen deres, betyr ikke det at en skal tolke det som ett billedlig uttrykk om et maktfullt budskap som slår motstanderen av marken."

Når ikke vitnene er Moses og Elias, er de to mest nærliggende personene til å være vitnene Muhammed og hans svigersønn Ali.

Selv om de utøvde hårdt selvforsvar og tukt over de gjenstridige, godkjennes de to vitnene i åpenbaringsboken.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Kristnerd
Administrator
********


Avatar


Innlegg: 2645
Registrert: 19-7-2003
Bosted: Rogaland
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 23-11-2005 kl 03:24


Sitat:

Når ikke vitnene er Moses og Elias, er de to mest nærliggende personene til å være vitnene Muhammed og hans svigersønn Ali.

Selv om de utøvde hårdt selvforsvar og tukt over de gjenstridige, godkjennes de to vitnene i åpenbaringsboken.


Med en slik fortolkning faller enhver tradisjonell kristentro. Og det er snarere vi kristne som trenger forbønn for at vi skal lære sannheten å kjenne.

Det overrasker vel ikke akkurat at jeg mener en slik fortolkning er direkte feil.

Det kan begrunnes ganske enkelt. Muhammed benektet at Jesus var Guds sønn. Evangeliene og brevlitteraturen sier derimot klart at han var det. Når dette er Bibelens budskap, og videre:

Joh 14:6
6 Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.

Apg 4:11f
11 Han er den steinen som ble forkastet av dere bygningsmenn, men som er blitt hjørnestein.
12 Og det er ikke frelse i noen annen. For det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved.

Da kan ikke et "vitne" som sier det stikk motsatte være sendt av den samme Gud som sendte sin sønn Jesus Kristus.
«Forstår du det du leser?» «Hvordan skal jeg kunne forstå,» sa han, «når ingen forklarer det for meg?»
\"Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt: ikke mange vise etter menneskelige mål, og ikke mange med makt eller av fornem slekt.\"
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Kristnerd
Administrator
********


Avatar


Innlegg: 2645
Registrert: 19-7-2003
Bosted: Rogaland
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 23-11-2005 kl 03:26


Ett veldig bra innlegg av "Eksilfilososfen". Jeg støtter hans oppfordring til bønn for muslimene.«Forstår du det du leser?» «Hvordan skal jeg kunne forstå,» sa han, «når ingen forklarer det for meg?»
\"Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt: ikke mange vise etter menneskelige mål, og ikke mange med makt eller av fornem slekt.\"
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Taurus
Juniorveteran
****
Innlegg: 395
Registrert: 21-1-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 23-11-2005 kl 16:25


Kristnerd,

Når Muhammed mener at Gud ikke har en sønn, er det med utgangspunkt i følgende kapitel fra Koranen:

Kapitel 112. Alikhlas (Enhetsbekjennelsen)

1. Si: «Han er Gud, Én.
2. Gud, den Evigvarende.
3. Ikke har Han avlet noen, ei heller er Han selv blitt avlet.
4. Ingen er Hans like.»

Gud er med andre ord ikke gjenstand for forgjengelighet. Egenskapen sønn hos Jesus må da ha en annen betydning enn det å være genetisk sønn av Gud. Jeg ser begrepene Sønnen og Faderen i sammenheng med bryllupsprosedyren som Jesus brukte og som ender opp med Lammets bryllup, og da ser man at det er åndelige begreper det dreier seg om og ikke genetiske. Bryllupsprosedyren som Jesus hentet fra det gamle jødiske samfunnet er slik:

1. Sønnen finner en utvalgt. Hans far har innflytelse på avgjørelsen.
2. Sønnen drar til den utvalgtes far for å avtale prisen på den utvalgte. Når prisen var betalt, var ekteskapskontrakten etablert.
3. Som et tegn på forholdet som er etablert drikker brudgommen og den utvalgte et glass vin—den utvalgte er iført slør.
4. To vitner signerer ekteskapskontrakten.
5. Brudgommen drar bort for å forberede et sted for den utvalgte.
6. Brudgommen kommer tilbake med et støt i basunen og noen følgesvenner for å hente den utvalgte i en lysprosesjon til den utvalgtes hjem.
7. Den utvalgte tas med til brudgommens fars hjem der brudgommen har forberedt et sted like i nærheten—den utvalgte er fortsatt tilslørt.
8. Selve bryllupet skjer—sløret tas av den utvalgte.
9. Rett etterpå starter bryllupsfesten som brudgommens far holder i sitt hjem.

Når det gjelder hvem de to vitnene i Åp., 11 er, kunne du f.eks. be en innstendig bønn til Jesus om å få svaret på om de to vitnene i Åp. 11 er Muhammed og hans svigersønn Ali eller ikke i henhold til følgende vers:

Matt., 7:7 Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Taurus
Juniorveteran
****
Innlegg: 395
Registrert: 21-1-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 24-11-2005 kl 02:17


Kristnerd,

det er en annen ting jeg kan ta med her og som bekrefter at det ikke er snakk om noe avlsmessig slektskap i vanlig forstand mellom Jesus og Gud.

I Matt., 22 i lignelsen om kongesønnens bryllup sies følgende:

Matt., 22:1. Igjen talte Jesus til dem i lignelser:...

Da er kongen og hans sønn ikke uttrykk for reelle personer, men lignelsessuttrykk. I motsatt fall skulle ikke dette ha vært en lignelse. Da kan heller ikke Faderen og Sønnen være en reell far og en reell sønn mer enn kongen og kongesønnen i lignelsen. Da er uttrykkene Faderen og Sønnen også lignelsesuttrykk som uttrykker noe annet enn et avlsmessig far-sønn-forhold.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
k-mann
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 504
Registrert: 28-4-2004
Bosted: Stanghelle
Brukeren er frakoblet

Humør: Håpar ikkje det er Faderen , Sonen eller Anden de snakkar om... ;)

[*] opprettet den 24-11-2005 kl 04:23


Sitat:
Opprinnelig postet av Taurus
Kristnerd,

Når Muhammed mener at Gud ikke har en sønn, er det med utgangspunkt i følgende kapitel fra Koranen:

Kapitel 112. Alikhlas (Enhetsbekjennelsen)

1. Si: «Han er Gud, Én.
2. Gud, den Evigvarende.
3. Ikke har Han avlet noen, ei heller er Han selv blitt avlet.
4. Ingen er Hans like.»

Gud er med andre ord ikke gjenstand for forgjengelighet. Egenskapen sønn hos Jesus må da ha en annen betydning enn det å være genetisk sønn av Gud.


Nettopp. Grunnen til at dei hadde dette med i Koranen, var at Muhammed møtte nestorianske kristne, og misforsto kristendommen totalt. Faktisk, dersom ein skal forklare Inkarnasjonen for muslimar (for sunni-muslimar, i alle fall), så kan ein ta utgangspunkt i Guds visdom, som i Bibelen er Gud, men som likevel har ein viss "uavhengig" eksistens.

I Islam vart Visdomen/Ordet skrift, den vart inlibrert i Koranen.

I kristendommen vart Visdomen/Ordet kjøt, den vart Inkarnert i Kristus.

mvh
«På korset åpenbarer Jesus Gud for oss. Det
er en Gud som lider med oss, som går inn i vår
smerte. Han tar på seg smerten og forvandler
den.»

– Anselm Grün, Benediktinerabbed
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Lance
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 970
Registrert: 11-4-2005
Bosted: Østfold
Brukeren er frakoblet

Humør: Gud er én

[*] opprettet den 24-11-2005 kl 11:53


Muslimene har helt rett når de sier at Gud er én, for Han er.

Kmann har helt rett når han sier at Logos (Ordet) ble kjød og inkarnert i Jesus Kristus. Så langt er jeg med.

Men hvis vi går lenger tilbake...hva er Logos. Dette som inkarnerte Seg i Jesus Kristus?

Ifølge Johannes 1 er Logos Gud.

Det var Gud selv som "inkarnerte" Seg i Jesus Kristus. Ikke en annen person. Én person.
Lance
-------
Malakias 4:5-6
Åp 10:7

www.branham.org
www.vekkelsen.no
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren Denne brukeren har MSN Messenger
Taurus
Juniorveteran
****
Innlegg: 395
Registrert: 21-1-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 24-11-2005 kl 14:57


k-mann,

selv i dag, 14 århundrer etter Muhammeds tid er spørsmålet om hva som menes med uttrykket "Guds Sønn" fortsatt i en gråsone. Jeg vil anta at atskillige millioner mennesker tror at Jesus er en sønn av Gud i en slags genetisk betydning.

Jeg skjønner ikke helt hvorfor en inkarnasjon har mer betydning i tillegg til at Guds ord kommer til uttrykk i en bok. Paulus sier jo at kjøtt og blod ikke arver evig liv:

1.Kor., 15:50 Men det sier jeg, søsken: Kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike, og det forgjengelige skal ikke arve uforgjengelighet.

Som du ser ellers i kapitlet så har ikke Paulus gjort noe unntak for dette mht. Jesus. Dermed må jo i realiteten både kristne og muslimer forholde seg til sin Gud gjennom sine respektive bøker.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Taurus
Juniorveteran
****
Innlegg: 395
Registrert: 21-1-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 10-1-2006 kl 17:41


Kristnerd,

Sitat:

Da kan ikke et "vitne" som sier det stikk motsatte være sendt av den samme Gud som sendte sin sønn Jesus Kristus.


som du ser av teksten i Åp. så har de to vitnene, "de to oliventrærne og de to lysestakene som står foran jordens herre", en ganske forskjellig agenda fra den Jesus hadde:

Åp., 11:4 Dette er de to oliventrærne og de to lysestakene som står foran jordens herre. 5 Om noen vil skade dem, går det ild ut av munnen på dem og gjør ende på fiendene deres. Ja, slik skal den som vil skade dem, dø! 6 De har makt til å lukke himmelen så det ikke faller regn i den tiden de er profeter. De har makt til å gjøre vann til blod og til å slå jorden med alle slags plager, så ofte de vil.

De to vitnene har altså fått makt fra Gud til å gjøre ende på fiendene sine og slå jorden med alle slags plager så ofte de vil.

Som du skjønner, så er det ikke bare mildhet som kommer fra Gud, men også strenghet og tukt.

Beskrivelsen av dem i Åp. gir det inntrykk at det er to personer som skulle vise seg i fremtiden etter at Johannes fikk disse synene på øya Patmos.

Har du noen andre kandidater til hvem de to vitnene kan være?
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Taurus
Juniorveteran
****
Innlegg: 395
Registrert: 21-1-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 12-8-2006 kl 18:08


Hva tror dere at Jesus egentlig mente om profeten Muhammed? Svarene står kryptert i Johannes Åpenbaring. Slik jeg har kommet frem til det i mine studier av denne teksten, så støttet Jesus ikke bare profeten Muhammed og Islam, men han har også vist hvilken retning innenfor Islam han mente var den riktige av Dyrets versjon og de to vitnenes versjon.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
ehasting
Medlem
**


Avatar


Innlegg: 144
Registrert: 5-7-2006
Bosted: Drammen
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 13-8-2006 kl 00:35


JA vi må be!!! og vi må handle! hver en muslim og hvert et mennesket fortjener å få motta Jesus Kristus som sin frelser!

videre syns jeg diskusjonen har sporet litt av.
minner meg sterkt om en dokumentar jeg så om Nostredamus. Isteden for å finne en sannhet i det, var folk mer opptatt av å finne ut at han hadde rett (ikke om han hadde rett)... og bevisene stod der til.

Jeg støtter meg til Paulus i denne saken.

Paulus’ brev til galaterne 1:6-8

6 Det undrer meg at dere så raskt vender dere bort fra ham som har kalt dere ved Kristi nåde, og til et annet evangelium, 7 men det finnes ikke noe annet, det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. 8 Men om vi selv, ja, om en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi forkynte dere, forbannet være han!

[Redigert den 12-8-2006 av ehasting]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren Denne brukeren har MSN Messenger
Taurus
Juniorveteran
****
Innlegg: 395
Registrert: 21-1-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 13-8-2006 kl 21:27


ehasting,

her kommer et svar jeg skrev i en annen tråd på dette med Paulus og et annet evangelium:

Sitat:
I galaterbrevet 1:6-9 ser det ut til at Paulus advarte mot forvrengte og "konkurrerende" evangelier som allerede var i omløp og ikke harmonerte med det evangeliet som han kjente. Disse versene i galaterbrevet dreier seg om å holde seg til den riktige versjonen av evangeliet. Mens Koranen, derimot, i denne sammenheng, ikke kan sees på som en versjon av evangeliet, men som en annen type religiøs skrift.


[Redigert den 13-8-2006 av Taurus]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
ehasting
Medlem
**


Avatar


Innlegg: 144
Registrert: 5-7-2006
Bosted: Drammen
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 14-8-2006 kl 14:27


Jeg støtter deg at Koranen er en annen type relgiøs skrift. Men evangeliet sier klart å tydelig at det er ingen frelse uten om Jesus Kristus.

Derfor min henvisning.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren Denne brukeren har MSN Messenger
Kristnerd
Administrator
********


Avatar


Innlegg: 2645
Registrert: 19-7-2003
Bosted: Rogaland
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 14-8-2006 kl 15:56


Jeg mener det blir bare tull å snakke om at " Koranen, derimot, i denne sammenheng, ikke kan sees på som en versjon av evangeliet, men som en annen type religiøs skrift."

Koranens budskap om Jesus samstemmer ikke med Bibelen's (evangeliene's) budskap om Jesus. (Der at Jesus død og oppstandelse er det fullkomne, men også eneste, frelsesgrunnlag). Sier man at Koranen er en annen type religiøs skrift må man enten si at den da også er av underordnet autoritet i forhold til Bibelen. Og derfor feilaktig på alle områder hvor den strider mot Bibelen. Eller man må si at den er av overordnet autoriet i forhold til Bibelen. Og at Bibelen derfor er feilaktig på de punkt den strider mot Koranen.

Det er uanset min konklusjon at Koranen forkynner en Gudsåpenbaring som jeg ikke finner at kan samstemmes med Bibelen. Med det resultat: Dersom Bibelen er sann, så er Koranen feilakitg, og motsatt.

Denne konklusjonen ble for meg bare forsterket etter å ha lest endel lengre utdrag av Koranen på norsk.

[Redigert den 14-8-2006 av Kristnerd]
«Forstår du det du leser?» «Hvordan skal jeg kunne forstå,» sa han, «når ingen forklarer det for meg?»
\"Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt: ikke mange vise etter menneskelige mål, og ikke mange med makt eller av fornem slekt.\"
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Taurus
Juniorveteran
****
Innlegg: 395
Registrert: 21-1-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 20-8-2006 kl 17:36


I den tiden evangeliene ble nedskrevet, så var det jo flere skribenter med hver sine nedskrevne tekster av evangeliene. Disse tekstene var nok ikke alltid samstemmige i form og innhold og også i teologisk vinkling,

Det var disse versjonene av evangeliet Paulus hadde i tankene når han kom med uttalelsen i galaterne 1:6-8. Evangeliet handler jo i realiteten om Jesu liv og virke.

Koranen, derimot, er ikke en bok som bare dreier seg om Jesu liv og virke, men er et annet religiøst skrift om andre ting i en annen tid under andre samfunnsforhold og er ikke noen forvrengning av evangeliet slik Paulus nevner det i de nevnte versene.

Kristnerd, du skrev jo selv i forrige innlegg at:

Sitat:
Det er uanset min konklusjon at Koranen forkynner en Gudsåpenbaring som jeg ikke finner at kan samstemmes med Bibelen.


og da kan jo ikke Koranen være en type evangelium da den ikke handler primært om Jesu liv og virke.[Redigert den 20-8-2006 av Taurus]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
mhusoy
Moderator
*******
Innlegg: 741
Registrert: 20-12-2005
Bosted: Trondheim
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 20-8-2006 kl 19:50


Ja, jeg støtter klart at vi må be for muslimene.

Det finnes ikke frelse i noe annet enn Jesu navn, derfor er muslimer og andre ikke-kristne fortapt uten troen på Jesus Guds Sønn.


mhusoy :)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Labar
Juniorveteran
****
Innlegg: 486
Registrert: 23-9-2007
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 24-9-2007 kl 06:06
Unge danske velger islam


Klar tendens at unge dansker skifter religion
http://www.stavangeravisen.no/art.asp?id=37247

-
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Viking
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1968
Registrert: 17-11-2005
Brukeren er frakoblet

Humør: Prikkbelastning: * * * * *

[*] opprettet den 26-9-2007 kl 10:26


Hva du får igjen for en "stoltenberg":


Sitat:

How Christians Are Treated In Muslim Land


Saudi Arabia - Conversion by a Muslim to another religion is punishable by death. Bibles are illegal. Churches are illegal. Easter celebrations are illegal. It is punishable by death for a non-mulsim to enter the “holy” muslim cities of Medina and Mecca.

Yemen - Bans proselytizing by non-Muslims and forbids conversions. The Government does not allow the building of new non-Muslim places of worship.

Kuwait - Registration and licensing of religious groups. Members of religions not sanctioned in the Koran may not build places of worship. Prohibits organized religious education for religions other than Islam.

Egypt - Islam is the official state religion and primary source of legislation. Accordingly, religious practices that conflict with Islamic law are prohibited. Muslims may face legal problems if they convert to another faith. Requires non-Muslims to obtain what is now a presidential decree to build a place of worship.

Algeria - The law prohibits public assembly for purposes of practicing a faith other than Islam. Non-Islamic proselytizing is illegal, and the Government restricts the importation of non-Islamic literature for distribution. The country has passed the “Regulation of Religious Practice” law, which stipulates a punishment of two to five years’ imprisonment and heavy fines for anyone convicted of urging a Muslim to change his religion.

Syria - The constitution requires the president to be a Muslim and specifies that Islamic jurisprudence is a principal source of legislation. Sharing your Christian faith is discouraged as “posing a threat to the relations among religious groups” and carries a penalty of up to life in prison. A Christian is not allowed to proselytize – ever. Churches who want to hold an extra service must get a government permit. Sermons are routinely monitored, as is church fundraising.

Jordan - Has the death penalty for any Muslim selling land to a Jew.

Sudan - Conversion by a Muslim to another religion is punishable by death.

Pakistan - Conversion by a Muslim to another religion is punishable by death. Bans proselytizing by non-Muslims. Christians regularly put in prison for charges of blasphemy. Islam is the state religion, and in a court of law the testimony of a Christian carries less weight than that of a Muslim. Section 295(c) of the Penal Code calls for a death sentence for anyone who defiles the name of the Prophet Muhammad and requires the testimony of four Muslims for a conviction. This fosters an environment in which Muslims can feel free to use intimidation and violence against religious minorities for personal gain. Also, if any criminal Muslim rape with any Christian female and then take plea that she has accepted Islam and marry with him. Such person is not culpable under Pakistani criminal law

Qatar - Islamic instruction is compulsory in public schools. The government regulates the publication, importation, and distribution of non-Islamic religious literature. The government continues to prohibit proselytizing of Muslims by non-Muslims.

Malaysia - Under Malaysian law, any convert to Christianity must apply to a shariah (Muslim law) court to legally renounce Islam. Many Christians prefer to remain silent converts rather than take their battle to the shariah courts, where apostasy or conversion out of Islam is punishable by whipping, fines, imprisonment and—in the most extreme application—death. In a country where Muslims account for more than half of the population, conversion from Islam is punished with a 5-year prison sentence and a $3,000 fine. A Malaysian Muslim who marries a non-Muslim and who converts the non-Muslim to Islam is rewarded with an apartment, a car, a one-time payment of $2,700, and a monthly stipend of $270.

The Maldives - In the island paradise visited by tens of thousands of tourists each year, Christianity is simply not tolerated. While local Christians – said to number around 300 out of a total population of 300,000 – do get together to worship, they do so at the risk of imprisonment or worse if discovered by the Muslim authorities. Bibles are banned, and tourists can be arrested for trying to bring them into the country.

Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren

  Gå til topp

Powered by XMB
XMB Forum-programvare © 2001-2017 XMB-gruppen