Apologetisk Forum
Ikke pålogget [Logg inn ]
Gå til bunn

Utskriftsversjon  
Forfatter: Tittel: Opprykkelsen/oppstandelsen
Taurus
Juniorveteran
****
Innlegg: 395
Registrert: 21-1-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 22-3-2005 kl 00:22
Opprykkelsen/oppstandelsen


Versene

Esek., 30:3 Dagen nærmer seg, Herrens dag er nær. Det blir en dag med mørke skyer, en tid med dom over folkeslag.

og

Matt. 24:30 Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og alle folk på jorden skal bryte ut i klagerop, og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med stor makt og herlighet.

henger sammen ved at det er de samme skyene som omtales i begge versene. En opprykkelse til himmelen på Herrens dag blir da lettere å forstå. Dette er da en åndsopprykkelse og er i samme kategori som opprykkelsen til den tredje himmel som Paulus omtaler i 2. Kor. 12:2. Dette harmonerer også med kapitelet 1. Kor. 15 om oppstandelsen der Paulus bl. annet forteller at:

1. Kor: 15:53 For dette forgjengelige må bli kledd i uforgjengelighet, og dette dødelige må bli kledd i udødelighet. 54 Og når det skjer, og dette forgjengelige og dødelige er blitt kledd i uforgjengelighet og udødelighet, da oppfylles det som står skrevet: Døden er oppslukt, seieren vunnet.

der det forgjengelige og dødelige er kjøtt og blod og disse blir ikke gjort uforgjengelige ifølge:

1. Kor. 15:50 Og det sier jeg, brødre: Kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike, og det forgjengelige skal ikke arve uforgjengelighet.

Slik Paulus beskriver det i dette kapitelet blir det jordiske legemet av kjøtt og blod som forgår ikledd i oppstandelsen et åndelig legeme som ikke forgår. De døde (i ånden) har bare det jordiske legemet, mens de levende (i ånden) også har det åndelige legemet i tillegg til legemet av kjøtt og blod. De sistnevnte fortsetter som regel å ha det åndelige legemet etter atskillelsen fra det jordiske legemet hvis de da ikke har frafalt troen. De som har avgått ved døden legemlig (og er døde i ånden) skal altså ikke stå opp ved å gå inn i et nytt legeme av kjøtt og blod da jo kjøtt og blod ifølge Paulus ikke kan arve Guds rike.

De åndelige legemer som de får etter atskillelsen fra legemet de som oppstår etter at de er avgått ved døden legemlig er det umulig å danne seg noen klar formening om fra en jordisk synsvinkel. De vil som sagt ikke komme tilbake til jorden i et legeme av kjøtt og blod som er forgjengelig (reinkarnasjon). Vi må anta at skriften gjelder de som til enhver tid fortsatt er i sine jordiske legemer av kjøtt og blod mht opprykkelse og oppstandelse og at det gjelder den vanlige verden her på jorden, der opprykkelse og oppstandelse nettopp innebærer at forgjengelige legemer av kjøtt og blod ikles uforgjengelige åndelige legemer. Menneskesønnen kommer jo inn i den jordiske verden.

Videre vil det foregående harmonere med den beskrivelse Jesus gir av endetiden og Menneskesønnens komme i Lukas, 17:20-30 der han sammenligner endetiden med Noahs og Lots tid og Menneskesønnen med Noah og Lot som var vanlige mennesker. Det er viktig her å være klar over at når forholdene ble slik de var på Noahs og Lots tid så var det fordi disse ble forkastet. Når vi trekker denne paralellen fremover til endetiden, sammenlignet Jesus forholdene i endetiden med Noahs og Lots tid fordi den Messias-skikkelsen som er ment å komme ikke tas til etterretning slik det skjedde med Noah og Lot. Det vil da være endetidens dom og undergang som i hovedsak leder til opprykkelse og oppstandelse.


Taurus

[Redigert den 22-3-2005 av Taurus]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Taurus
Juniorveteran
****
Innlegg: 395
Registrert: 21-1-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 27-3-2005 kl 18:15


Slik jeg tolker Paulus så vil altså legemet eller kjøtt og blod fortsette å være forgjengelige både før under og etter en oppstandelse. Kjøtt og blod vil ikke i seg selv bli transformert til uforgjengelighet og udødelighet og leve i det uendelige. Det er det Paulus sier her:

1. Kor. 15:50 Og det sier jeg, brødre: Kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike, og det forgjengelige skal ikke arve uforgjengelighet.

For et menneske å ha et legeme av kjøtt og blod er og vil alltid være en engangsforeteelse. Et menneske får et legeme av kjøtt og blod når det blir et menneske. Paulus sammenligner det menneskelige legemet med et såkorn her:

1. Kor. 15:35 Men nå vil vel noen si: «Hvordan står de døde opp; hva slags legeme har de?» 36 Du uforstandige menneske! Det du sår, får da ikke liv igjen uten at det dør. 37 Og det du sår, er jo ikke den planten som kommer opp, men et nakent korn, av hvete eller et annet slag. 38 Gud lar det så få den skikkelse som han ville, hvert enkelt slag får sin.

og her:

1. Kor. 15:42 Slik er det også med de dødes oppstandelse. Det som blir sådd, er forgjengelig, men det som står opp, er uforgjengelig. 43 Det blir sådd i vanære, men det står opp i herlighet. Det blir sådd i svakhet, men det står opp i kraft. 44 Det blir sådd et legeme som hadde sjel, men et Åndens legeme står opp. For så sant som det finnes et legeme med sjel, finnes det også et åndelig legeme.

så kan vi tenke oss tre situasjoner for såkornet: 1. Når såkornet er kommet i jorda., 2. Når såkornet begynner å spire og 3, Når såkornet er borte og kornplanten med rotsystemet står igjen.

I hht. Paulus' filosofi så er mennesket av kjøtt og blod hengitt til død over et lengre tidsrom. Et annet uttrykk Paulus bruker om denne døden over et lengre tidsrom er å sovne inn. Døden fortsetter også etter dødstidspunktet for det fysiske legemet. Dette dødstidspunktet synes å ha liten betydning for Paulus. Når såkornet går i oppløsning i jorden er det å sammenligne med denne langsomme døden eller innsovningen i det menneskelige legemet. Når såkornet begynner å spire er paralellen at det dødelige legemet blir ikledd et åndens legeme. Når den ferdige kornplanten til slutt står tilbake med rotsystemet i jorden og såkornet er borte er det å sammenligne med at legemet av kjøtt og blod er forgått og at det som er tilbake er det som legemet var blitt ikledd, det åndelige og uforgjengelige legemet. Slik er det altså at døden overvinnes:

1. Kor. 15:53 For dette forgjengelige må bli kledd i uforgjengelighet, og dette dødelige må bli kledd i udødelighet. 54 Og når det skjer, og dette forgjengelige og dødelige er blitt kledd i uforgjengelighet og udødelighet, da oppfylles det som står skrevet: Døden er oppslukt, seieren vunnet.

Når døden beseires mener Paulus at det er slik det skjer, at et legeme av kjøtt og blod i sin livsprosess blir ikledd et åndelig og uforgjengelig legeme. Da er det dette som skjer ved den siste basun og når endetidens Messias kommer inn i denne verden med mennesker av kjøtt og blod ifølge:

1. Kor., 15:51 Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle dø, men vi skal alle forvandles, 52 i ett nu, på et øyeblikk, når det lyder støt i den siste basun. For basunen skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet. 53 For dette forgjengelige må bli kledd i uforgjengelighet, og dette dødelige må bli kledd i udødelighet. 54 Og når det skjer, og dette forgjengelige og dødelige er blitt kledd i uforgjengelighet og udødelighet, da oppfylles det som står skrevet: Døden er oppslukt, seieren vunnet.

og

1. Tess. 4:16 For når befalingen lyder, og det høres et rop fra overengelen og støt i Guds basun, da skal Herren selv stige ned fra himmelen. Og de som døde i troen på Kristus, skal først stå opp. 17 Deretter skal vi som er blitt tilbake og fremdeles lever, sammen med dem bli rykket opp i skyene, i luften, for å møte Herren. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. 18 Trøst da hverandre med disse ord!

Hvis personer som er avgått ved døden fysisk og ikke lenger har et legeme av kjøtt og blod står opp ved å få et åndelig og uforgjengelig legeme, vil de bare ha dette åndelige legemet og ikke få igjen sitt gamle legeme av kjøtt og blod fordi det sistnevnte er forgjengelig og de befinner seg i en verden som er forskjellig fra den jordiske tilværelse.


Taurus

[Redigert den 27-3-2005 av Taurus]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren

  Gå til topp

Powered by XMB
XMB Forum-programvare © 2001-2017 XMB-gruppen