Apologetisk Forum
Ikke pålogget [Logg inn ]
Gå til bunn

Utskriftsversjon  
Forfatter: Tittel: Hvor er vi? Hvor går vi?
Kristnerd
Administrator
********


Avatar


Innlegg: 2645
Registrert: 19-7-2003
Bosted: Rogaland
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 31-1-2005 kl 15:57
Hvor er vi? Hvor går vi?


(og kanskje også, hvem er vi?)

For en god tid tilbake ble det postet ett innlegg fra en predikantkonferanse i pinsebevegelsen. "Pinsevenner,- hvor ER vi ?- hvor GÅR vi?" Men dette spørsmål er nok mer enn aktuelt også for de fleste andre kristne grupper.

I skjæringspunktet mellom ønsket for kristen enhet, og bevistheten om egen særegenhet som gruppe, i kampen om bevaring av sunn lære, og ønsket om å ikke bli sekterisk og stenge seg selv eller andre ute. Så tør jeg peke på spesielt noen områder hvor spesifikke grupper bør tenke seg om. Jeg advarer her om at jeg setter ting på spissen for å skape debatt, og muligens overdramatiserer litt. Litt "i hverste fall" tone fra meg her nå. Det er nok ikke så svart kvitt som det kan virke ut i fra hva jeg kommer til å skrive, men likefult er det ting som bør komme på dagsorden i de respektive samfund

NLM: hvordan forholder dere dere til økende forskjeller mellom møteform i forskjellige geografiske områder? Hva ble, eller kommer til å bli, det endelige forhold til Willow Creak? Konkret: hvorfor er Misjonsalen i Oslo deltager i "Bønn for Oslo", med undertekst "bli med på strategisk bønn", (lest på plakat i døra på Misjonsalen for noen uker siden da jeg var i Oslo.) Vet dere ikke at hele konseptet "Strategiske bønn" er noe som kommer i fra Latter Rain teologien? Hørt om "Joels Army" "territorialfyrster" osv? Hvis ikke. Finn ut hva det er, ta avstand fra det. Aksepter det ikke. Dette er vranglære av verste sort.

Normisjon:
Hvordan skal man forstå at deres "høyborg" IMI-kirken som tidligere ble sett på som litt "opprørske" (før de etablerte menighet) og som ikke ønsket å underordne seg sentralstyret hverken i lære eller praksis, nå er den menigheten som er "mentor" for andre? Gjennom festivalen og begrepet Impuls, (som for all del har en rekke positive aspekter), presenteres det en fasitt for hvordan Guds arbeid blandt ungdommer skal fungere. IMI-Kirken har ved hjelp fra England m.m. funnet opp kruttet, og nå skal det sannelig smelle over hele norge. Med skolering av ungdomsledere fra alt som kryper og går av menigheter, i og utenfor statskirken. Her er ingen åpenhet for at Gud kan ha andre planer for ett bedehus langt ute i provinsen.
Hvordan skal man videre forstå at denne samme menigheten flere ganger har hatt gjestepredikanter fra trosbevegelsen, både fra inn og utland? Dog har de holdt seg unna de mest provoserende skikkelser. Men likefult? Hva med "vennskapet" med Kristen Felleskap gruppen?

DELK:
Hvordan skal man som utenforstående tenke om de tildesl store forskjeller på form innad i deres kirkesamfunn? Og hva tenker de øvrige "delkere" om at minst en navngitt menighet her har fullstendig åpenhet for samarbeid med Vinyard. Kirkesamfunnet som ble "fødselshjelp" for spredningen av falske åndsmanifestasjoner utover i også annen kristenhet enn bare Trosbevegelsen. Kirkesamfunnet som vokste fram som følge av at Wimber med sin menighet kom i kontakt med Latter Rain grupperinger, deriblant fra Kansas City, og deres "profeter" med en lang liste over falske profetier uten oppfyllelse. ?

Frikirken:
Også her råder indre forskjeller. Noen samarbeider helst med andre lutherske, Normisjon, NLM, Delk, m.f. Mens andre gjerne har møter med Vineyard, KF, Kristkirken osv. Er man her helt blinde for det profet og apostel syn som hersker i KF og kristkirken, også dette mer eller mindre direkte hentet fra Toronto og Latter Rain m.m. ?

Baptistene:
Dere står forran ett landsmøte. Skal vi som betrakter dere fra utsiden endelig få ett svar på hva som skjer med Oslo 3. Baptistmenighet, så vi på grunnlag av dette kan vurdere videre samarbeid ut i fra hva den kommende beslutning sier om deres tillit til Bibelen som Guds ord?

Metodister:
I den grad jeg vet noe som helst om dere, så er det angående deres opprinnelse. Hvor dere står i dag er det ikke lett å si for en utenforstående. Men hva som er av "drypp" i media er ikke så veldig positivt vil jeg si. Her ser jeg spor av voksende liberalteologi på linje med DNK. Kommer vi til å se ett oppgjør med dette snart?

Så... hvem er vi? hvor er vi? og hvor går vi?
«Forstår du det du leser?» «Hvordan skal jeg kunne forstå,» sa han, «når ingen forklarer det for meg?»
\"Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt: ikke mange vise etter menneskelige mål, og ikke mange med makt eller av fornem slekt.\"
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
PeterDJ
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 711
Registrert: 10-7-2004
Bosted: Mosjøen
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 31-1-2005 kl 17:54


Vi er i Guds nåde i allefall.. :)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Praxis
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1751
Registrert: 21-11-2004
Brukeren er frakoblet

Humør: ved Ånd, ikke Makt

[*] opprettet den 8-2-2005 kl 00:06
Hvem våger seg ut å undersøke?


Som overskrift på de ransakende tanker Kristnerd innbyr til,
kunne det passe å sette 'Lederkrisen og legfolket'?


Situasjonen som skisseres, avdekker forvirring og dilemma :
Hvor skal vi med trygghet kunne ha tilhørighet, finne sunn lærebasis -
bli akseptert som medvirkende, ikke bare være en navnløs sjel i havet?

"Herre hvem skal vi gå til", som Joseph Wilting innledet med.


Mye av nøden gjelder vranglære som trenger seg inn, og leg-sjelen står opprådd.

Om ikke alltid plakat vranglære, så kanskje en forunderlig tynn suppe...
hvis vi vet litt om sauers næringsbehov.
Det eksperimenteres tidsriktig med foret, vi aner kyniske holdninger.

Ikke noen totalt ny situasjon - 'kirkens nød i vår tid'?
Burde ikke legfolket snart ha fått tid til å tenke seg ordentlig om?


Lederkrise javel, en merkverdighet er det jo at hele den religiøse sektor
blir administrert akkurat som en sektor av politikken, punktum.

Samme tenkemåte og holdninger, alt kommer fra toppen og ned, ferdig blanda.

'Legfolket selv'

Men med ordet 'lederkrise' setter vi også ganske direkte lyset på 'Legfolket selv'.

Det er et legfolk der ute.. men er det myndig eller manipulert?

Tar de hverandre alvorlig nok til å orke å møtes privat for å drøfte hva som
skjer -- eller kom de bare for å la seg betjene? - 'konsumere tjenester'?

Må de bare sitte pent i en benk og vente på at alt initiativ må komme ovenfra?
Hva serveres her i denne uke, i denne luke.. tro om vi får gevinst snart?


Ser vi etter i Guds ord, så har vi leder-dilemmaet tydelig, snart etter at
flyttelasset var ferdig pakket ut i det lovede land. 1 Samuel 8:

Sitat:

Men det ordet gjorde Samuel ondt, da de sa: Gi oss en konge til å dømme oss!
Og Samuel bad til Herren.
Da sa Herren til Samuel: Lyd folket i alt hva de sier til deg!
For det er ikke deg de har forkastet, men det er meg de har forkastet,
så jeg ikke skal være konge over dem.

Som de alltid har gjort fra den dag jeg førte dem opp fra Egypten,
til den dag idag: idet de forlot meg og tjente andre guder,
slik gjør de nå også mot deg.

Men lyd nå deres ord! Du må bare alvorlig vitne for dem og foreholde dem
hvordan han vil bære sig at, den kongen som kommer til å råde over dem.Det må ha virket svimlende med denne plutselige friheten under en levende Gud
i et fritt land. Så trygler folket etter å få en konge til å undertrykke seg,
så de kan slippe dette uutholdelige ansvaret: Forstå livet, ta egne valg -
ikke bare et 'kongevalg'.


Etter Samuels krasse advarsel i åtte vers om hvor dårlig 'valg' dette må bli,
vil folket fortsatt trasse seg til en "moderne, rasjonell administrasjon"
akkurat som alle hedningefolkene har.

Sitat:

Så sa Samuel alle Herrens ord til folket som krevde en konge av ham.
Han sa: Slik vil han bære seg at, den kongen som kommer til å råde
over dere: Deres sønner vil han ta og sette dem til å stelle med sin vogn
og sine hester, og de skal løpe foran hans vogn,
han vil sette dem til høvdinger over tusen og høvdinger over femti
og til å pløye hans åkrer og høste hans avling og til å gjøre hans krigs-
redskaper og hans kjøretøy.
Deres døtre vil han ta og sette til å lage salver og til å koke og bake
for ham.
Deres beste jorder og vingårder og oljehaver vil han ta og gi sine tjenere.
Og av deres åkrer og deres vingårder vil han ta tiende og gi sine
hoffmenn og sine tjenere.
Deres treller og deres trellkvinner og deres beste unge menn og
deres asener vil han ta og bruke til sitt arbeid.
Av deres småfe vil han ta tiende, og dere selv skal være hans treller.


"Da skal dere en dag rope til Herren for den konges skyld som dere
har kåret dere - men den dagen skal Herren ikke svare dere."

Men folket ville ikke høre på Samuel, de sa:
Nei, vi vil ha en konge over oss.Det virker som de har valgt seg et lederproblem ja..

Senere fortsetter profetene, når nøden er ille i landet, å insinuere at
"Mitt folk vil ha det slik."


Men la oss for all del spandere egne undersøkelser i terrenget, før vi
sammendrar og skriver ut resepter på noe middel som kanskje kan lege.

De metodene vi uten tvil kan, og snart burde bruke, er ikke så eksotiske.
Men stiller dog krav på at vi, legfolket må orke å forsones med hverandre
for å tale ærlig sammen, mens Gud lytter til og fører protokoll. (Mal 3:16)


Starten på en riktig konstruktiv metode finner vi i Nehemia, et viktig
skrift i vår tid.
Helt i starten må vi akseptere diagnosen: murene som skulle verne Guds folk,
ligger i ruiner. Knapt noe henger i hop.. skulle det kunne verne noe?

"De som er blitt befridd fra fangenskapet og nå bor der i landskapet,
er i stor ulykke og vanære.
Jerusalems mur er nedrevet og portene er oppbrent.
Da jeg hørte denne tidende, satte jeg meg ned og gråt og sørget
dag etter dag, og jeg fastet og bad for himmelens Guds åsyn."


I bønn jobber Nehemia seg gjennom en depressiv reaksjon.
Bønn, ikke valium.. Sorgen er sin egen medisin.
"For bedrøvelsen etter Guds sinn virker omvendelse til frelse,
som ingen angrer".

Snart er Nehemia i gang med konstruktive planer. Men han velger å fare
varsomt i starten (2:12-16) og gjør en nøktern skadetakst, så han vet
hvordan det ligger an i landet før han møter brødrene igjen.

Sitat:

"Da sa de: Vi vil gå i gang og bygge! Og de tok kraftig fatt
på det gode verk."


Hver finner sitt rette ansvarsområde og medarbeidere.

Og straks i neste vers blir det fart på fienden også, naturligvis.
Sitat:

"Men da Sanballat og Tobias og araberne . . . hørte at vi
holdt på med å utbedre Jerusalems murer . . . ble de meget vrede.
Og de sammensvor seg alle om å komme og stride mot Jerusalem og hindre
folket i dets arbeid.
Men vi bad til vår Gud, og vi stilte ut vaktposter mot dem dag og natt"

"Og våre motstandere sa: De må ikke få vite eller merke noe før vi står
midt iblandt dem og hugger dem ned og således gjør ende på arbeidet."
(4:7-11)


Hva hadde Nehemia som vi mangler, da?


"Kirkens nød" - hvor lenge har den vært emne for sorg og lamslått debatt?

Debatten har nok sett endel runde jubileer.

For detaljer, ta fatt i antikvariske bøker. De kommer f.eks etter hvert
fram i Einar Mollands "Norges kirkehistorie i det 19. århundre" av 1979,
hvor perspektivet riktignok er de store tidsstrømningenes ringbølger i
samfunnet, altså ikke så mye vinklet ut fra legfolkets nøkterne 'husbehov'.

Oftest har legfolkets vanlige metode vært å håpe på at ilden kanskje
skulle finne på å falle neste år - - eller at folket blir bønnhørt om en
relevantere prest, i alle fall?


Konstruktiv planlegging?
Vi kan sitte i enda 100 år og debattere om ikke Babel tross alt skulle
kunne la seg reparere, om vi bare kunne lykkes i å finne enda riktigere
måter å "definere oss sjøl".

Eller skulle vi prøve å møtes til nøkterne samtaler over åpne Bibler,
slik Hauge-brødrene fant så stor velsignelse i -
så at staten måtte rykke ut under blålys og gå til arrestasjoner?


Har vi erstattet troen på at Gud kan lede oss, med et tynt håp om at det
snart må 'komme' noen på lederplanet som er flinke nok og høyåndelige nok?
...til å kunne være kanaler for en mysteriøs inspirert ledelse som ingen av oss
kan klare å 'få til' selv? Eller bare å være litt rimelige, ordentlige hyrder
som kjenner rovdyra etter signalement? En litt mer 'troende prest' neste år,
tro om departementet vil bønnhøre oss i sånt?


Sitat:


Og således ble de adspredt, fordi de ingen hyrde hadde; de ble til føde
for alle markens ville dyr og ble adspredt.
Min hjord farer vill på alle fjell og på hver høy bakke,
og over hele landet er min hjord spredt; det er ingen som spør,
ingen som leter efter den.

Hør derfor Herrens ord, I hyrder!

Så sant jeg lever, sier Herren, Israels Gud, sannelig, siden min hjord
er blitt til rov, og den er blitt til føde for alle markens ville dyr,
fordi den var uten hyrde,
og mine hyrder ikke spurte efter min hjord, men hyrdene røktet sig selv
og ikke røktet min hjord -
derfor, I hyrder, hør Herrens ord!

Så sier Herren, Israels Gud: Se, jeg kommer over hyrdene og vil kreve
min hjord av deres hånd og la dem opphøre med å røkte hjorden,
så hyrdene ikke mere skal røkte sig selv,
og jeg vil redde min hjord av deres munn, så den ikke skal være til føde
for dem.
For så sier Herren, Israels Gud: Se, jeg kommer og vil spørre etter
min hjord og se til den.
Likesom en hyrde ser til sin hjord på den dag han er iblandt sine
adspredte får, således vil jeg se til mine får og redde dem fra alle de
steder hvor de er adspredt på en dag med skyer og skodde.

Esek 34


Ulla kledde de seg selv med.

Gud gav Jeremia kontant beskjed:
Vær ikke redd for dem, ellers så gjør jeg deg redd for dem!

. . .

Må vi ha sære egenheter?


"bevistheten om egen særegenhet som gruppe" var nevnt som et moment under
"hvor plassere seg i (tilbuds-)landskapet".

Vite hvem vi egentlig er, ja takk.. men må vi "definere oss" så kraftig?


Insisterer vi på å "definere oss sjøl", har vi i dette tatt en human-etisk
holdning. I Skriften har Gud definert oss. Vi slipper å definere Gud
for våre behov og følelser:

Gud har definert oss, og gitt oss et navn vi skal slippe å skamme oss over:

"men lider han som kristen, da skal han ikke skamme seg,
men prise Gud for dette navn." 1Pet 4:16

Er ikke det godt nok navn, må vi ha flere mellomnavn?

Vil vi dertil hete 'ditten-datt-ianere' attåt, har vi vitnet at varen
'det kristne disippelskap' må forbedres med våre tanker,
og ikke kan være bra nok som levert?

Våre tanker forbedrer dessverre ikke produktet, men blir bare fluelik
i salvelsen.
Det skulle historien ha demonstrert..

"Historien gjentar seg. Er nødt til det - de hører jo ikke etter?"


"Jeg fant dine ord, og jeg åt dem"

"Som himmelen er høyere enn jorden, således er mine veier høyere enn
deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker."


Sitat:

"Og de sa til hverandre:
La oss velge oss en høvding og vende tilbake til Egypten!"
4Mos 14:4

"Men vi er ikke av dem som unndrar seg til fortapelse, vi er
av dem som tror til sjelens frelse."
Heb 10:39"Nytter ikke bare å si halleluja - vi må gjøre det også!"

"Hva skal vi med frimodighetskrise - når ingen tør snakke om den?"


Tricia Tillin, England er bra oppdatert på hva som i dypere forstand
skjer i spekteret av forsamlinger, på forførelsesplanet.
Hun roper nå ut at så dyp forførende makt er løs, at ikke få miljøer
må kalles farlige å møte frem i for folk flest.
Disse tankene begynner her, og en god del nyttig og viktig:

http://www.banner.org.uk/ms/ms1964.html
http://www.banner.org.uk/ms/ms2961.html
http://www.banner.org.uk/res/theglory.html

http://www.banner.org.uk/dev/outside.html
http://www.banner.org.uk/dev/outside2.html

.
Dere tok ikke vare på det som var å vareta i mine helligdommer;
men dere satte andre i stedet for dere
til å ta vare på det jeg ville ha varetatt i min helligdom.

(Esek 44)
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Mamma1
Medlem
**
Innlegg: 25
Registrert: 23-3-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 24-3-2005 kl 20:15


Interessant at dere nevner Tricia Tillin og hennes ideer. Finnes det mange "ute i ødemarken"-kristne her i Norge? Går det evt. an å finne sammen i et fellesskap? (Når man kunne ha familie- eller hus-kirker i det første århundre, eller oppbyggelser omkring på gårdene i Hauges tid, må det vel kunne gå an med noe tilsvarende nå. )
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Gunnar
Grunnlegger
********


Avatar


Innlegg: 1390
Registrert: 16-7-2003
Brukeren er frakoblet

Humør: Liten mann, med en stor Gud.

[*] opprettet den 25-3-2005 kl 01:44


Sitat:
Opprinnelig postet av Mamma1
Interessant at dere nevner Tricia Tillin og hennes ideer. Finnes det mange "ute i ødemarken"-kristne her i Norge? Går det evt. an å finne sammen i et fellesskap? (Når man kunne ha familie- eller hus-kirker i det første århundre, eller oppbyggelser omkring på gårdene i Hauges tid, må det vel kunne gå an med noe tilsvarende nå. )

Hei Mamma1.
Jeg tror at det er ganske vanskelig å gi noen enkle svar på spørsmålene dine. Når det gjelder "ute i ødemarken"- kristne, så går jeg ut i fra at det finnes en god del, men at det er mørketall som det er umulig å si noe om. Noen starter websider, slik som oss og f.eks villfarleseimenigheten.no, mens andre bare "forsvinner" i det stille, hvor ingen hører noe mer fra dem.

Når det gjelder fellesskap så er nok det litt tilfeldig om man "finner" hverandre i området der man selv bor. Vi er jo ganske så spredt, og de fleste vil ha internett kontakten som eneste alternativ til et slags fellesskap med likesinnede. Det eneste måtte være at noen tar et initiativ til å invitere folk som deler samme erfaring/syn i nærområdet... men det er kanskje heller ikke så lett...

Larss snakket tidligere om å kanskje kunne arrangere et felles treff, men for meg er det desverre uaktuelt å kunne være med på å arrangere noe slikt. Jeg ville vurdert å komme dersom noen hadde stablet et slikt treff på beina.

I så fall bør man ha noen klare formeninger om hva som skal være formålet med et slikt treff, hva som skal være tema osv..

Vennlig hilsen
Gunnar.

* * * * *

[Redigert den 24-3-2005 av Gunnar]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Mamma1
Medlem
**
Innlegg: 25
Registrert: 23-3-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 25-3-2005 kl 10:51


Jeg (og min familie) kan ta ansvaret for å arrangere et treff for "ødemarks-kristne". Vi bor i Oslo-området.
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Andante
Medlem
**


Avatar


Innlegg: 37
Registrert: 9-1-2005
Bosted: Oslo
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 25-3-2005 kl 11:58


Det kan jo virke interessant ...

Sitat:

I så fall bør man ha noen klare formeninger om hva som skal være formålet med et slikt treff, hva som skal være tema osv..


Vi kan kanskje drøfte det her først?
Jeg er interessert i å vurdere muligheten for å komme ...
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Siggen
Seniormedlem
***


Avatar


Innlegg: 152
Registrert: 30-12-2004
Bosted: Enebakk
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 25-3-2005 kl 13:05


Gjerne "ja" fra meg og mamma1!
Bor ikke langt unna Oslo, så det hadde hvert OK å treffes til en uformell prat om ting og tang, felles ståsted trosmessig etc...You see?
Jeg har "stort" eldre hus selv, så Du og Dine kan gjerne komme; - når som helst - her skal du møte først og fremst mye hjerterom, det kan jeg love Deg!
Så ta kontakt!
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Mamma1
Medlem
**
Innlegg: 25
Registrert: 23-3-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 25-3-2005 kl 13:27


Kanskje du/dere kan besøke oss? (Stor familie som jobber mye - lettere for oss å ta imot besøk enn å dra noe sted alle sammen samtidig)
Send mail til denektemarianne@hotmail.com hvis du vil avtale treff eller stille flere spørsmål.
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Praxis
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1751
Registrert: 21-11-2004
Brukeren er frakoblet

Humør: ved Ånd, ikke Makt

[*] opprettet den 22-5-2005 kl 20:57
UTENFOR LEIREN


.... det korrekte sted å være, likevel ?

Et "Ukens sitat" vi kom over:

Sitat:


Ofte får vi høre at vi plikter å bli pent sittende i kirker og
organisasjoner som er gått så langt i synd og dårskap at vi må
gråte over det hele.
Vi skal da vel bli i håpet om å kunne redde de villfarne?

Synspunktet kan ha mye for seg i de første stadier av frafallet.
En kraftig protest skulle vel kunne rette opp misbruk og renske ut
bedervelsen?

Men etter hvert som sykdommen brer seg i hele 'legemet' -
når protestene er fremført og avvist, argumentene trådt under fot -
og et flertall har inntatt en klar holdning i trass mot sannheten -

da står det ikke noe annet valg tilbake enn å bryte og gå utenfor
leiren, være et atskilt folk.

Det er ikke innenfra, men utenfra vi kan sette i verk den
kraftigste innflytelsen til å demme opp mot det onde.

Lot mistet enhver innflytelse over utviklingen i Sodoma.
Men Abraham kunne virke mektig inn i historien fra høydene i Mamre.

(F.B. Meyer)

Tidsånden ser ikke blidt på at det skal finnes noen 'liten flokk'
av pilgrimer, utenfor den keiserlig aksepterte 'rettelige ordning' -

vandrere som ikke har blivende sted her, ikke søker å bli anerkjent
etter verdens vis, men er lydige i å 'gå ut av henne' så de ikke
skal ryke med i dommen over skjøgeverket Babylon.

De 'utenfor leiren' er endog så freidige å ha gangsyn for at
de mektige legger listige planer mot dem -
nå som dengang apostlene skrev og advarte.


Men det vel katekiserte godtfolk på sin side, vet himlavel at
"du skal ikke vitne mot din neste" -

som budet er snodd om til innen Forklaringen er ferdig
med å av-klare det.
De skvetter høyt i sine harmonilærde kirkebenker, om en farlig
kjetter skulle komme og hviske at 'listigheten eksisterer'..


Eksisterer? Ja, den marsjerer.
Men 'evangelium' er blitt til 'engelvalium'.


Vi får dogmet om at 'alle religiøse ytringer er oppriktige' -
og har krav på vår fulle barhodede respekt, under Statens
mektige sverd og verge -- så sant de ikke har for mye bibelsk
profetisk ildkraft i seg da, altså..

Men om noen taler levende Guds ord, kan han jo bli påtalt
for å ha krenket følelser som nyter Statens fredlysing.
Thi Gud tror ikke helt på nevnte dogme:

Sitat:

Dere har trettet Herren med deres ord . . . .
ved å si: Hver den som gjør ondt, er god i Herrens øyne,
i slike har han velbehag!

(Mal 2:17)


Et tidligere ord fra samme kilde:

Sitat:


Oppstyret som en sannhet utløser idet den blir forkynt, står direkte
i proporsjon til hvor dypt løgnen var blitt trodd.
Folk ble ikke opprørt over at jorden var rund, men av at den ikke
var flat.
Når en vel arrangert pakke med løgn gradvis er blitt
skjematet i massene gjennom generasjoner, vil sannheten komme til
å virke som noe uhyrlig avsindig, og den som vitner, som en galning.

(Dresden James)


. . .


Sitat-tekstene er hentet fra webstedet 'Deception in the Church',
som mange av dere kjenner godt.

Der har de ikke tatt mer engelvalium enn at de er edru klar over
at respekten for den frimodige ytring kan henge i tynn tråd.

Dermed hadde de 'beredt seg' på forhånd og lagt ut et speil
av siten hos et (får man håpe) uavhengig server-vertskap,
på adresse http://op.50megs.com/ditc/


Pr idag ser det ut til at de har fått bruk for reserven:
På deres Google-registrerte adresse finner jeg nå bare en
(h)ikkeside fra vertskapet, som attåt gjerne vil ha fortrolig
email (!) fra deg dersom du "lurer på hvorfor du ser denne siden".

Lunter lukter ikke så godt..


Siste kjente melding fra bortførte skal ha vært
http://op.50megs.com/ditc/smackdab.html

hvor han bl.a satte skarpt lys på visse falske enhetstanker
som selger godt i denne tid.


Utenfor leiren, og bære vanæren, sammen med Jesus -
som ble utvist fra de akseptertes menighet og straffet
for skyldighet i blasfemi.

Vær beredt, du som vet at du hører til utenfor!

Og la oss ikke søle bort tiden med krangling om altfor
bittesmå ting, da? Dette emnet var jo ganske alvorlig..

som nevnt, så har Tricia Tillin gått på dypet av det.
(lenker tidligere i denne tråden)

.
Dere tok ikke vare på det som var å vareta i mine helligdommer;
men dere satte andre i stedet for dere
til å ta vare på det jeg ville ha varetatt i min helligdom.

(Esek 44)
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Gunnar
Grunnlegger
********


Avatar


Innlegg: 1390
Registrert: 16-7-2003
Brukeren er frakoblet

Humør: Liten mann, med en stor Gud.

[*] opprettet den 20-6-2005 kl 15:54


Sitat:
Opprinnelig postet av Praxis
Sitat-tekstene er hentet fra webstedet 'Deception in the Church',
som mange av dere kjenner godt.

Der har de ikke tatt mer engelvalium enn at de er edru klar over
at respekten for den frimodige ytring kan henge i tynn tråd.

Dermed hadde de 'beredt seg' på forhånd og lagt ut et speil
av siten hos et (får man håpe) uavhengig server-vertskap,
på adresse http://op.50megs.com/ditc/


Pr idag ser det ut til at de har fått bruk for reserven:
På deres Google-registrerte adresse finner jeg nå bare en
(h)ikkeside fra vertskapet, som attåt gjerne vil ha fortrolig
email (!) fra deg dersom du "lurer på hvorfor du ser denne siden".

Lunter lukter ikke så godt..


Vel, til og med jeg, som for enkelte nok framstår som litt av en "konspirasjonsfreak" må nok si meg litt uenig med deg i konklusjonen din ovenfor, Praxis.

Det mest sansynlige er at de har glemt å betale domeneavgiften e.l. Er man litt sent ute med å fornye domeneregistreringen når den utløper, så er det nemlig en drøss med "domenehaier" der ute, som ønsker å ta over godt besøkte domener for så å selge det videre til høystbydende.

Vi kjenner til flere tilfeller hvor dette har skjedd med andre..


Gunnar.


[Redigert den 20-6-2005 av Gunnar]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Kristnerd
Administrator
********


Avatar


Innlegg: 2645
Registrert: 19-7-2003
Bosted: Rogaland
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 24-7-2006 kl 22:10


Sitat:
Opprinnelig postet av Kristnerd
Baptistene:
Dere står forran ett landsmøte. Skal vi som betrakter dere fra utsiden endelig få ett svar på hva som skjer med Oslo 3. Baptistmenighet, så vi på grunnlag av dette kan vurdere videre samarbeid ut i fra hva den kommende beslutning sier om deres tillit til Bibelen som Guds ord?Landsmøtet avholdt, baptistene viste bibeltroskap i dette spørsmål.

[Redigert den 24-7-2006 av Kristnerd]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Kristnerd
Administrator
********


Avatar


Innlegg: 2645
Registrert: 19-7-2003
Bosted: Rogaland
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 25-7-2006 kl 00:13
Mye rart man kommer over.


http://www.familiekirken.no/39.html

"Det holdes felles bibeltimer på Salem Ganddal hver søndag kl 2000. Dette er ett samarbeid mellom ByMenigheten, Salem, Ganddalen menighet, Ebeneser, Jæren Kristne Senter og Familiekirken."

Akkurat ja... hva skjuler seg bak navnene i dette økumeniske felleskap ?

Familiekirken: Pinsemenighet bygd opp rundt G12.
Synes som om dette er noe mindre profelert i dag, men dette var en viktig brikke for menigheten i 2002. Sjekket litt rundt den den gang, mens jeg bodde i Stavanger. G12 er en cellegruppe struktur hvor hver gruppe skal bestå av nyaktig 12 personer av samme kjønn. Etter et en gitt periode og kursing er det ment at hver av disse skal bli leder for 12 nye grupper med 12 personer av samme kjønn. Det blir sett som et av viktighet å være nyaktig 12, og alle av samme kjønn. Se gjerne her : http://www.familiekirken.no/61.html , http://visiong12.com/eng/ (offisielle sider). Colin Dye m.f. som er "helter" i G12 opplegget har forøvrig forbindelse til "Toronto vekkelsen" (God artikkelserie, "Toronto-kritisk").

Salem = Normisjon,

Bymenigheten (http://bymenigheten-sandnes.no/omoss.htm) er en av de første "valgmenighetene" i Den norske kirke,

Ganddalen er en relativt nyplantet menighet i DNK.

Jæren kristne senter er en trosmenighet, (trenger forhåpentlighvis ikke ytterligere beskrivelse. Se eventuelt i noen av trådene her eller vår Film "Ulver i fåreklær". Eventuelt kjøp hefte fra mellomkirkelig råd, linkes nedenfor.)

Ebeneser er NLM.

Akkurat...

I 1995 SKREV MELLOMKIRKELIG RÅD I SIN RAPPORT "Kristent felleskap?" AT DET FRARÅDES FELLESMØTER MED "TROSBEVEGELSEN". KAN NOEN FORTELLE MEG HVA SOM HAR SKJEDD I MELLOMTIDEN? (Har noen i det heletatt lest det lille heftet på 60 sider som kan kjøpes her ? Det aner meg at svaret er nei, da jeg har hatt 4 stk (nå tom etter å ha delt ut) alle kjøpt i 2005, og da med påtrykk "første opplag" uten at opplaget var spesielt stort. Heftet er lettlest og tar godt for seg Hagins teolog m.m. slik at man har grunnlag for å med rette si NEI til felleskap med trosbevegelsen.)

Og et NLM bedehus i Stavanger krets? Det hadde jeg virkelig ikke forventet.:question::puzzled::shocked2::sniff::no::o

[Redigert den 25-7-2006 av Kristnerd]
«Forstår du det du leser?» «Hvordan skal jeg kunne forstå,» sa han, «når ingen forklarer det for meg?»
\"Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt: ikke mange vise etter menneskelige mål, og ikke mange med makt eller av fornem slekt.\"
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2131
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 25-7-2006 kl 01:32


Takk for info, Kristnerd. Dette var interessant!
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren

  Gå til topp

Powered by XMB
XMB Forum-programvare © 2001-2017 XMB-gruppen