Apologetisk Forum

Litt surdeig syrer hele deigen

gana - 25-8-2018 kl 18:27

Surdeig er helst brukt i brødbaking i stedet for våre dagers gjær. Dens gjæringsprosess gjør at den ofte er brukt som et bilde på syndens makt til å gjennomtrenge menneskelivet. Fariseernes og sadduseernes innflytelse og lære kaller Jesus for surdeig, Matt 16,6-11. De kristne skal rense ut den gamle surdeig, alt syndig vesen. (hentet fra Lundes Bibelleksikon)

Et eksempel på en slik gjæringsprosess er homobevegelsens innflytelse i kirke og samfunn. Med en nesten utrolig fart har holdningene blitt snudd, også i kirker. Vet ikke om det er helt rett å kalle det kirker lenger men det er i alle fall ofte statsfinansierte gudshus med røtter i kristenheten, i dag fungerer de vel som oftest som hus for folkereligiøsitet og overtro.

Og folk kommer seg rett og slett ikke ut i tide, de blir syrnet og blir en del av surdeigen.

Et eksempel på dette ser vi nå i KrF:

http://www.dagen.no/Nyheter/KrF/«Sentralstyret-var-preget-av...

https://www.vl.no/nyhet/freder-bekkevold-etter-hemmelig-mote...

https://www.vl.no/nyhet/bekkevold-angrer-ikke-pa-vielsen-1.1...


Man må skille mellom politikk og tro sies det.

Vel, jeg tror ordene om å gå ut av Babylon gjelder fortsatt og at de gjelder hele vårt liv.

Gjæringsprosessen har nådd oss den dag vi begynner å kompromisse.


[Redigert den 25-8-2018 kl 18:36 av gana]

LeifG - 27-8-2018 kl 22:21


Ja, fariseernes og sadduseerne satte Guds bud ut av sin kraft med fine ord og slik forsvarte de sin egen rettferdighet og «slo seg på brystet».
Det indre syndige vesen som er egoet løftet budene opp men forkastet Jesus, i dag er det motsatt for det indre selviske egoistiske menneske. Man løfter Jesus opp med fine ord og forkaster budene med like fine ord, man har igjen gjort Guds bud til intet.. .Det er ett godt eksempel det med homobevegelsens innflytelse men la oss se på dette i perspektiv.
Man ser nå ikke at dette er grov synd (praktisk lovbrudd) lenger, det fordi man har tillatt seg med fine ord å anse følelser mere vettugt enn de faktiske forhold. Det er som å gi ett barn sukkertøy istedet for havregrøt fordi barnet gråter når det ikke får det som det vil.
Fordi barnet nå har sluttet å gråte er det riktig, og etter en tid ser man på kostholdet som normalt og slik vi er.
På samme måte skal vi nå se ett perspektiv litt tilbake i tid.
Ca 100 år etter Kristus startet forfølgelsen av de som fulgte Jesus og etter 300 år var de fleste drept og Guds bud tilpasset forfølgernes bud fra hedensk tid, men nå med Kristne navn.
Den nye kristnedommen med de nye Gudsbud har nå blitt normalt og tradisjon, og man har brukt fine ord som har satt Guds bud ut av sin kraft.

Vil villfarelsen noen ende ta? Er det på tide å hoppe av karusellen snart?Ja, vi må komme oss ut, derfor ta avstand fra den babylonske tilbedelsesform som ikke ærer Gud og Hans bud. Ikkeinngå kompromiss fordi om det er fine ord når da Guds bud må vike.

Tusen takk for ett veldig tidsaktuelt innlegg gana, tusen takk! :)


gana - 28-8-2018 kl 02:09

Takk for rosende omtale LeifG, ja innlegget ble faktisk ikke så galt det, er fornøyd selv også :)

Du skriver at "Den nye kristnedommen med de nye Gudsbud har nå blitt normalt og tradisjon"

Det tror jeg du har mye rett i, og det er jo heller ikke så rart, en del nytt og en del nye tolkninger kom det jo faktisk med den nye pakt. Og at det nye først fikk fotfeste etter noen hundre år er jo heller ikke så rart, ting tar jo ofte litt tid. Det er heller ikke noe galt eller merkelig i at trosutøvelsen tar farge av de omgivelser de er en del av, det er ikke vår oppgave å søke unødig konflikt. Ja et av de nye bud var jo nettopp at vi skulle holde fred med alle så langt det lot seg gjøre. Tror nok dette er mye av bakgrunnen for den nye tradisjon.

Men nå skal ikke jeg opptre som forsvarer av all ny tradisjon, tror så absolutt den reformasjon som vokste frem på Luthers tid var nødvendig. Ja mange vil jo si at den reformasjonen langt fra gikk langt nok, det tror jeg også kan ha noe sannhet i seg.

Den aller første kristendom derimot tror jeg nok inneholdt en del misforståelser. Dette kan vi også lese om i det nye testamente. Det var først når troen også ble tatt imot av ikke-jøder at man begynte å forstå hva den nye frihet betydde, også for forståelse for lover og bud.

Er vi så i vår tid fri for misforståelser? Tviler på det.

Vi må nok lev med en del feil og mangler inntil enden.

For han vet hvordan vi er skapt, han husker vi er støv. (Sal 103,14)


[Redigert den 28-8-2018 kl 12:04 av gana]

gana - 28-8-2018 kl 05:14

Sitat: skrevet av LeifG  
Vil villfarelsen noen ende ta?


Nei, jeg har sagt det før, villfarelsen vil tilta jo nærmere gjenkomsten vi kommer.

Du derimot sier at den største villfarelse har vært.

Jeg tror du gjør en feilvurdering når du sammenligner dagens homovillfarelse med
de forandringer som skjedde i kristenhetens første tid. Disse første forandringer var,
som jeg sa i mitt forrige innlegg, en del av en naturlig overgang fra jødedom til
kristendom. Den tiltagende homotillatelse vi ser i kirke og samfunn i dag er
derimot et brudd på både gammeltestamentlig og nytestamentlig lov, de
er altså brudd Guds vedvarende lov. Håper du ser forskjellen.

Og det tror jeg nok du kan om du bare vil, det er nok ofte viljen det står på ja.[Redigert den 28-8-2018 kl 08:53 av gana]

gana - 28-8-2018 kl 06:49

Nå er det jo sånn at alle de ti bud er en evig lov som gelder for både den gamle og den nye pakt.

Det nye er at med den nye pakt kom budene inn i en ny sammenheng og fikk derfor også ofte en ny anvendelse.

Og detter er jo helt naturlig, kan ikke se at det kan være noe med dette som skulle være så vanskelig å forstå.

Ny vin i nye sekker LeifG.

Ha en god dag !!

:)


[Redigert den 28-8-2018 kl 08:55 av gana]

LeifG - 30-8-2018 kl 09:28

Sitat: skrevet av gana  
Du skriver at "Den nye kristnedommen med de nye Gudsbud har nå blitt normalt og tradisjon"

Det tror jeg du har mye rett i, og det er jo heller ikke så rart, en del nytt og en del nye tolkninger kom det jo faktisk med den nye pakt.«Nytt» ble det fordi man gjenoppdaget sannheten Moses fikk på Sinai, og de så Jesus som Guds lam deri. Med det tolker man nytt.
Dermed ble det slutt på dyreoffring og all synd ble fra da av bekjent på Jesus som da døde tilbakevirkende på korset.

Samtidig kan vi se at Kristus den oppstandne tok posisjon som Ypperstepresten i den gamlepakt og det gamle pakts presteskap mistet sin jobber.
For Ypperstepresten tar seg av alt som fra nå av skjer i det Aller Helligste hvor Paktens Ark er. Vi mennesker som fra før av var rundt Paktsteltet og forgården kunne nå komme helt inn i tempelet, det Hellige. De mennesker kunne før korset kun komme med sitt offerdyr inn til offeralteret i forgården og bekjenne sine synder på sitt offer hvor prestene herifra tok over den videre gangen.

Det nye er altså at man nå er uten mellommenn imellom Gud og oss, det er der kirken feiler fatalt.
Det er bare en vei inn i det hellige Tempel og det er igjennom Jesu tro og Ham som vårt offerlam for våre personlig synder (som av sin natur bryter grunnleggende med de ti bud).
Frafallets vei har laget sin egen vei inn i det hellige liv for så å forsøke å entre inn i himmelens saler,de kjenner ikke Jesus og Jesus kjenner ikke de.
Sitat:
Og at det nye først fikk fotfeste etter noen hundre år er jo heller ikke så rart, ting tar jo ofte litt tid. Det er heller ikke noe galt eller merkelig i at trosutøvelsen tar farge av de omgivelser de er en del av, det er ikke vår oppgave å søke unødig konflikt. Ja et av de nye bud var jo nettopp at vi skulle holde fred med alle så langt det lot seg gjøre. Tror nok dette er mye av bakgrunnen for den nye tradisjon.


Elsk ikke verden sa Jesus og vi vet at denne verdens herre er den onde. Den onde i denne posisjon forsøker å bli tilbedt som om han var Gud og i profetiene får vi konkrete indikasjoner på hvordan han gjør det.
Vi får også endel historie gitt som viser hvordan Babylon, den ondes styreform finurlig bedrar mennesker i fallen syndig natur til å tro at dette er livet, den eneste farbare vei.
Om vi serpå hva oghvor tradisjonen kommer i fra så ser vi den i hedensk tradisjon, humanistisk tradisjon, mao fra den makt som har kommet fra sivilasjonene Babylon, mederne og perserne, grekenland og Rom. Det er slik at disse hedenske tilbedelsesformer ble etter at Jesu etterfølgere ble drept, gittkristne navn. Det fordi det var noen etterfølgere som liksom så freden i det å gi hedenske guder og tradisjoner kristne navn, da slapp de å selv bli drept og de skulle liksom da lure Kristus inn i hedenskapen.

Slik falt troen i fra menneskeheten og den mørke middelalder kom.

Sitat:
Men nå skal ikke jeg opptre som forsvarer av all ny tradisjon, tror så absolutt den reformasjon som vokste frem på Luthers tid var nødvendig. Ja mange vil jo si at den reformasjonen langt fra gikk langt nok, det tror jeg også kan ha noe sannhet i seg.


Ja, den stoppet delvis opp etter Luthers død, og delte seg i fraksjoner som igjen sluttet å reformere seg.
Man begynte reformasjonen fordi man oppdaget igjennom Guds ord at Pavemakten var Satans Trone, Antikrist troslære er der spikret.Sitat:
Den aller første kristendom derimot tror jeg nok inneholdt en del misforståelser. Dette kan vi også lese om i det nye testamente. Det var først når troen også ble tatt imot av ikke-jøder at man begynte å forstå hva den nye frihet betydde, også for forståelse for lover og bud. 

Er vi så i vår tid fri for misforståelser? Tviler på det.

Vi må nok lev med en del feil og mangler inntil enden.

For han vet hvordan vi er skapt, han husker vi er støv. (Sal 103,14)La oss ta tak i det du her sier. Ja, hvorfor tror du man «slet» med å endre seg? Vel, det er på grunn av trostradisjoner, vaner og den orden man hadde innarbeidet i hele sjelen.
Den måtte man dø i fra, like brutalt som Jesus døde på korset og det er det som vi må forstå. Tradisjon skal ikke bestemme hva og hvor Gudstroen er og skal være.
Denne overgangen krever at vi må se til Guds ord, «Det står skrevet».

Gjør vi det og følger den veien er vi hellige i Guds øyne og Han kan lede oss individuelt og sammen men om vi følger troens tradisjon og kapitulerer med å si at slik er det og det må vi leve med så har vi stengt Ham ute fordi vi nå går i egen kraft og på egne veier uten Guds lam.

LeifG - 30-8-2018 kl 09:36

Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av LeifG  
Vil villfarelsen noen ende ta?


Nei, jeg har sagt det før, villfarelsen vil tilta jo nærmere gjenkomsten vi kommer.

Du derimot sier at den største villfarelse har vært.Vi må ikke glemme historien fra etter korset og frem til nå.

Alle Jesu etterfølgere ble drept av Rom om de ikke bøyde seg inn under deres hedenske presteskapelige tradisjoner, her kommer romerkirken ifra.

Reformasjonen oppdaget dette men i dag er den grunnleggende reformasjonsårsak glemt. Så fra Lutehr og frem til i dag, ved hjelp av darwinsime og den industrielle revulosjon i kombinasjon er ett digert frafall.
Dette frafalte har i dag sin egen frafallssituasjon med sine noen sannheter i seg.
Mennesker som tror Gud i denne situasjon kalles ut av dette Babylon.

LeifG - 30-8-2018 kl 09:39

Sitat: skrevet av gana  
Nå er det jo sånn at alle de ti bud er en evig lov som gelder for både den gamle og den nye pakt.

Det nye er at med den nye pakt kom budene inn i en ny sammenheng og fikk derfor også ofte en ny anvendelse.

Og detter er jo helt naturlig, kan ikke se at det kan være noe med dette som skulle være så vanskelig å forstå.

Ny vin i nye sekker LeifG.

Ha en god dag !!

:)


[Redigert den 28-8-2018 kl 08:55 av gana]


Riktig vakkert setter man Guds bud ut av sin kraft.

Vi ser også at sannheten kastet til jorden og trampes på av bedrageren, ja vi ser at bedrageren, antikrist bedrar ved å forsøke å endre Guds bud.

Mon tro hvor mange som har latt seg lede av ham?


Litt surdeig gjør hva sa du?

Tenk dypt over dette gana, alt vel.

gana - 30-8-2018 kl 21:01

Takk for det LeifG, det trenger vi nok ja, alt vel til deg også.

Enn så viktig loven er så tror jeg Jesus viser mer av seg selv i sin nåde enn i sin dom.

Tror kanskje derfor djevelen er vel så opptatt av å sette inn støtet der,

i læren om hvem Jesus er.

LeifG - 30-8-2018 kl 23:47

Kristi rettferdighet og offerdød åpenbart på korset ga Han til oss ufortjent og det er nåde. Denne nåde skal vi komme frem for på DOmmens dag, hver og en av oss og denne Dom utdeles fra det som heter Nådestolen.

Selve stolen av nåde er satt over Guds bud, Aarons stav og en krukke med Manna, omkranset av noe som er kalt Paktens Ark og en Pakt i denne sammenheng er en personlig og individuell allianse Gud Faderen har med etthvert individuelle menneske på denne jord.

Enhver som har bekjent sine synder (praktiske, direkte eller i realiteten til syvende og sist brudd på de bud som er i alliansens Ark) på Guds Lam, og erkjent det gale med sann anger som da fører til rop om hjelp i fra dette liv, får evig liv. Det Jesus har gjort for oss her er nåde, og det er degode nyheter. Evangeleit som handler om tre ting og de tre er: 1: synder/ altså lovbrudd, 2: Rett ferd/ lovlydighet og 3: Endelig og avsluttende dom i henhold til levd liv.

Når Jesus kommer snart, kommer Dommen basert på levd liv.

Djevelen forsøker å skjule nåden utgitt på og i korsets vei for oss, og derfor fornekter Djevelen Jesus som ett kjødelig Abrahams menneske men han fornekter ikke Jesus som Gud. Det fordi han selv står frem som om han er Jesus og han vil bli tilbedt som Gud.
Det er slik han sier at om Jesus hadde vært i kjød som deg og meg så hadde Han vært en synder fra sin unnfangelse/ fødsel og dermed ikke godkjent offer.
Med en slik falsk fremstilling sier også djevelen at vi ikke kan frelses fra synd selv om vi har Jesus tro og går på den veien Han gikk. Det fordi vi er skapt syndere.

Djevelen sier kjødet (skapelsen) er sterkere enn Gud uansett, Gud skapte oss til synd så Han kunne underkaste oss og bli tilbedt. Men krist rettferdighet og nåde på korset viser at vi kan frelses fra synd om vi tror på den veien Han gikk og viser til.

Så, ja. Satan setter inn støtet ved å si at vi ikke kan frelses fra synd/lovbrudd derfor blir vi frelst med synd igjennom nåden og Jesu offer.

gana - 31-8-2018 kl 02:09

Hvem sier så Bibelen at Jesus er?

Jo han var:

1) Sann Gud.

2) Sant menneske.

3) Underfull rådgiver.

4) Veldig Gud.

5) Evig far.

6) Fredsfyrste.

En del paradokser der altså.

Man kan ikke forstå det men man kan velge å tro det.

Tror først og fremst det er slike sannheter djevelen vi ha oss bort fra.

Kan djevelen få oss bort fra dette så tror jeg lovbruddenes surdeig følger ganske naturlig.

LeifG - 31-8-2018 kl 21:17

Hva betyr disse tekster om ikke Satan står frem som om hans trosbedrag står frem som kristent?


Matt 7,21-23 Ikke enhver som sier til mig: Herre! Herre! skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Faders vilje. 22 Mange skal si til mig på hin dag: Herre! Herre! har vi ikke talt profetisk ved ditt navn, og utdrevet onde ånder ved ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger ved ditt navn? 23 Og da skal jeg vidne for dem: Jeg har aldri kjent eder; vik bort fra mig, I som gjorde urett!Luk 6,46 Men hvorfor kaller I mig Herre, Herre, og gjør ikke det jeg sier?


Joh 10,1-6 Sannelig, sannelig sier jeg eder: Den som ikke går inn i fårestien gjennem døren, men stiger over annensteds, han er en tyv og en røver; 2 men den som går inn gjennem døren, han er fårenes hyrde. 3 For ham lukker dørvokteren op, og fårene hører hans røst, og han kaller sine får ved navn og fører dem ut. 4 Når han har fått alle sine får ut, går han foran dem, og fårene følger ham, fordi de kjenner hans røst; 5 men en fremmed følger de ikke, de flyr fra ham, fordi de ikke kjenner de fremmedes røst. 6 Denne lignelse sa Jesus til dem; men de skjønte ikke hvad det var han talte til dem.Joh 15,15 Jeg kaller eder ikke lenger tjenere; for tjeneren vet ikke hvad hans herre gjør; men eder har jeg kalt venner, for alt det jeg har hørt av min Fader, har jeg kunngjort eder.1 Joh 4,2 På dette skal I kjenne Guds Ånd: Hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud;
2 Joh 1,7 For mange forførere er gått ut i verden, som ikke bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød; dette er forføreren og Antikristen.Til det siste her, Jesus benektes ikke her som Gud men som kjødelig menneske, ett Abrahams barn som deg og meg. Tenk over alle disse tekster, og spør deg selv, har frafallet vært og vil Jesus finne troen??

gana - 1-9-2018 kl 01:07

Ja visst kan satans trosbedrag stå frem som det er kristent, helt enig i det.

Og jo visst henvises det til en benektelse av Jesus som Gud i

2 Joh 1,7 - Kristus betyr Messias = Guds Sønn = Gud.[Redigert den 1-9-2018 kl 03:42 av gana]

LeifG - 1-9-2018 kl 10:05

Ja, og om vi lar skriften tale så ser vi at rett før Jesu andre komme så deles verden i to, den ene tilber Satan som Gud i Jesu navn mens den andre tilber Gud i Jesu navn. Rett ut står det at den første gruppen gjør u-rett, ja har endret Guds bud riktig vakkert og har sin egen rett-ferd med Hans navn.

Her tror man ikke at det er mulig for kjød i Guds kraft å vandre frem for Guds trone frelst fra synd. Man er i kjød uopprettelig motstandsdyktig imot Guds kraft og frelse fra synd, mao er kjød sterkere enn Guds kraft til frelse fra synd og derfor kunne ikke Jesus komme i kjød som deg og meg. Så frelsen i bedraget består i å tilbe Jesus som Gud og at om man gjør det så vil Guds nåde gi disse evig liv.

Den siste gruppen gjør takket være troen på Guds under i dem og Guds kraft rett, de holder og elsker Gud bud og har selv Jesu tro, i Jesu navn.

Akkurat nå i dag kan vi se at verden er splittet med mange trosbedrag men som vi ser med Babels tårn og profetiene om en samlet verden å vil verden bedras ved at alle må/ skal bøye seg for ett idol og det idolet er Antikrist tro.

Antikrist tro dreier seg ikke om en benektelse av at Jesus er Gud men en benektelse av frelse fra synd (urett ferd, altså lovbrudd) i Jesu navn.
Jesus, altså mennesket Jesus i kjød som deg og meg er salvet av Gud Faderen, denne salvelsen er Ham i kjød som ett offer for vår synd gjort i samme kjød.
Om kjødelig og salvet av Ham vandret Han en vei som er for oss i kjød og med det tilveiebrakte en reell vei inn til Guds trone.
Akkurat nå er Jesus imellom oss og Faderen, vi i det hellige og Han idet Aller Helligste hvor Guds trone er. Gud vil dømme ut i fra Sin trone som da er Nådestolen som står på og over Paktens Ark med sitt innhold. Ut ifra den og det vil vi bli dømt.

Evangeliet,de gode nyheter handler jo om Urett ferd, rett ferd og da den endelige Dom og da det i sammenheng med at Jesus er Veien, Sannheten og Livet.

Med det siste, hvordan er det mulig for oss i kjød å si at Han er Veien? Han er Livet for oss i kjød? Han som kaller seg selv for en bror, hvem er det Han hjelper og der i ikke skammer seg over det?


Hebr 2,6-7 Men en har på et sted vidnet så: Hvad er et menneske, at du kommer ham i hu, eller et menneskes sønn, at du akter på ham? Du gjorde ham lite ringere enn englene; med herlighet og ære kronte du ham, og satte ham over dine henders gjerninger;
,11 For både den som helliggjør, og de som helliggjøres, er alle av en; derfor skammer han sig ikke ved å kalle dem brødre,
,14 Eftersom da barnene har del i blod og kjød, fikk også han i like måte del deri, forat han ved døden kunde gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen,
,16-18 For engler tar han sig jo ikke av, men Abrahams ætt tar han sig av; derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, forat han kunde bli en miskunnelig og trofast yppersteprest for Gud til å gjøre soning for folkets synder. For derved at han selv har lidt og har vært fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet.
Er det Sannheten? Hvor er Veien som hjelper via Ham under fristelser og hvilket Liv er det da Han har med seg til oss?

Det er det denne lignelsen (Joh 10,1-6 ) handler om og enhver som ikke ser veien vet heller ikke hvor han er hen eller hvem Han er.

Ett annet perspektiv som er verd å ha med seg er at Johannes (2. Joh 1,7) snakker generelt om Jesus som ett kjødelig menneske blant dem, som er salvet av Gud, selv om i hans tro at Jesus også er Jahve/ Skaperen. Johannes advarer imot en falsk lære som sier at Han IKKE kom i kjød/ Abrahams ætt.
Med andre ord kan man si at Jesus er Kristus, altså Guds sønn og med det benekte frelsen fra synd som Han har tilveiebrakt.

1 Joh 4,2 På dette skal I kjenne Guds Ånd: Hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud;

2 Joh 1,7 For mange forførere er gått ut i verden, som ikke bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød; dette er forføreren og Antikristen. 
Man i Jesu navn benekter Veien, Sannheten og Livet mens man gjør slik;


Jes 4,1 Og syv kvinner skal på den dag ta fatt i én mann og si: Vårt eget brød vil vi ete, og i våre egne klær vil vi klæ oss; la oss bare kalles med ditt navn, ta bort vår vanære!
Vi vet av Guds ord at kvinner kan i profetier sees på som menigheter og at Guds ord er vårt brød. Kristi rettferdighet, altså liv er vår kledning.

Når alt dette er sagt, tenk over hvordan antikrist konkrete bedrag/ surdeig i Jesu navn har utviklet seg i fra Johannes tid, opp igjennom romerkirken og frem til i dag. Trenger man å si mere?

gana - 2-9-2018 kl 05:26

Ja du må gjerne si mer LeifG, inntresant tema dette.

Tror du har rett i at todelingen vil tilta etter hvert

som frafallet øker og gjenkomsten nærmer seg.

Hva er det så denne delingen dreier seg om?

Jo det dreier seg om etterfølgelse, om å gå Veien.

Mange som går i kirker og gudshus ser ut til å tro at de kan frelses
med synd på den måte at de kan ha sin glede i urett (2 Tess 2,12)
uten at det får konsekvenser. Det går jo selvsagt ikke. Gud ser til
hjerte og lar seg ikke lure.

Enten så følger man Guds ord og blir frelst eller så gjør man det ikke.

Fremmed ild og fremmed ånd har ingen plass i Guds sanne menighet.


[Redigert den 2-9-2018 kl 05:52 av gana]

LeifG - 3-9-2018 kl 00:23


Det er nok ett poeng i at dess mere man faller i fra dess bedre kan man også se hva som er galt og dermed hva og hvor det er rett å gå. Men det er også sånn at om man går seg vill så ser man gjerne ikke skogen for bare trær. Det er derfor vi trenger Gud i vårt daglige liv så vi ikke går oss vill men om vi skulle gå oss vill så kan Han la seg finne men på betingelser.

Derfor tror jeg det er viktig, uansett ståsted å ta ett eller flere steg tilbake, til siden og opp på en skammel for så å se det hele fra Guds side/ ståsted. Vi må elske sannheten selv om den trykker oss ned og ja dreper oss.

Hvis vi går til Åpenbaringen 13 og 14 så kan vi se hva og hvordan delingen går ut på. Den er konkret og etterlevner ingen tvil om vi søker sannheten av hele vårt hjerte (følelsesregister) og hele vårt sinn (tankevirksomhet), det betyr at vi i oss selv skjønner at vi ikke har noe håp, at vi i oss selv egentlig ikke er verd noen ting fordi vi er ødeleggere i oss selv. Men i denne erkjennelsen allikevel søker nåde og frelse.
Det er det som er Jakobskampen og det er det som gjør Guds barn til israelitt og da en sann jøde.

Det er først da man kan se hva og hvem som deles i Åp 13 og 14.

Tenk over det at dess lengre ned vi har falt så er det en reise vi selv har tatt, denne reisen kan bli åpenbart for oss om vi lar Faderen vise oss. På denne veien vil Han også gi oss rett.., og med det gjenopprette mennesket. Han vil reise oss opp, spørsmålet er om vi elsker sannheten høyere enn oss selv.
Det er bare dybdene i Guds bud som til syvende og sist viser oss hva som er rett ferd, altså den veien som er Guddommelig og aldri har noe ondt i seg. Hele universet er skapt på dybdene i Gud bud og alt som i ord og handling går resulterende på tvers av for oss de overflatiske Guds bud i ord er som en spredende ondartet kreftsvulst i skaperverkets Hans.
I denne svulst er det umulig å se dybdene i Gud, man må bestemme seg personlig for å ta avstand fra det som åpenbart går på tvers av Guds ord og bud.
Man må velge Ham så Han ser at vi faktisk ikke lurer hverken oss selv eller Ham. Uten det er vi ikke Hans/ Jesu bror, det sier egentlig selv.

gana - 3-9-2018 kl 09:12

Ja det er en åndskamp på gang.

"Det fikk også lov til å føre krig mot de hellige.." (Åp 13,7a)

En kamp mot de hellige som jeg i vår tid tror komme fra

en blanding av sekulære og frafalne kirker, disse går

ofte i kompaniskap mot de som følger Herren.

I vår tid må man gjerne tro bare det ikke noen etterfølgelse.

De som følger Lammet og ham alene er ikke så populære lenger.

"Her må de hellige ha utholdenhet,

de som holder seg til Guds bud og troen på Jesus." (Åp 14,12)

[Redigert den 3-9-2018 kl 09:49 av gana]

LeifG - 3-9-2018 kl 10:20

:up:


De hellige med sin definerte tilbedelse som vi her over er tydlig og ser vi til kap 13 er det også en tilbedelse.


Åp 13,6-8 Og det åpnet sin munn til spott mot Gud, til å spotte hans navn og hans bolig, dem som bor i himmelen. 7 Og der blev gitt det å føre krig mot de hellige og seire over dem, og der blev gitt det makt over hver stamme og folk og tunge og ætt. 8 Og alle som bor på jorden, skal tilbede det, hver den som ikke, fra verdens grunnvoll blev lagt, har fått sitt navn skrevet i livsens bok hos Lammet som er slaktet.


Deres tilbedelsesform er en konkret spott imot Gud og Hans hus der oppe. Formen tråkker på sannheten og de tilber denne form for tro og gudstjeneste. Deres verste fiende er de som holder Guds bud og tror på/ har Jesu tro, de som ser Helligdommen Moses så. Den helligdomen som nå er i himmelen og Jesu nå er i, som vår Yppersteprest.
Hvorfor er de en plage for avguderiet? Jo, fordi sannheten avslører dem som falske og maktsyke.

Så de spotter,stjeler Hans navn og fornekter Jesus som Yppersteprest/ Mellommann for ethvert individuelt menneske her på denne jord. De stiller seg imellom Gud og mennesket med seg selv, presteskap, idoler avguder/ statuer / bilder/ relikvier,, døde, etc..
Derfor har man fjernet det 2. Guds bud i sin helhet og splittet opp det 10. så de også har ti bud, Samtidig har man endret tid/ det fjerde bud ved å flytte hviledagen til solens dag.

Med det så tramper formen sannheten ned i jorden etter å ha kastet den ned med sin egen lære, for så å knele/ bøye seg for denne pakt man har gjort.

Og de får lov til å føre krig mot de som .. . Så hvor er vi nå? Hvor er pakten Jesus introduserte for jødene, som vi er podet inn i? Er vi podet inn i rett tre/ rot?

Hvilke røtter kommer disse to retningene i fra, en falsk og en sann? Og hvorfor er teksten i de fleste bibler endret ifra hva grunnteksten sier her i dette tilfellet?1Jn 4:2  Hereby know ye the Spirit of God: Every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God: 
1Jn 4:3  And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God: and this is that spirit of antichrist, whereof ye have heard that it should come; and even now already is it in the world. 

gana - 3-9-2018 kl 11:48

De som de fikk lov til å føre krig mot var nok mer de som hadde Jesu tro enn det var de som hadde jødenes forståelse av budene. Jesus og apostlenes praktisering av budene var som du vet ofte litt annerledes. Viktig å ikke trekke det for langt her, det er ikke den gamle pakt vi er podet inn i, det vi er podet inn i var jødenes håp, det håp de fleste av dem selv avviste.

Den gamle tro er langt eldre enn den gamle pakts praktisering av lover og bud LeifG :)


[Redigert den 3-9-2018 kl 11:52 av gana]

LeifG - 3-9-2018 kl 19:09

Sitat: skrevet av gana  
De som de fikk lov til å føre krig mot var nok mer de som hadde Jesu tro enn det var de som hadde jødenes forståelse av budene.


En viktig presisering, jødenes forståelse av budene revnet alllerede på Sinai, da de forkastet Jesus allerede der. Der ba de om en imellom seg og Gud, og Moses ble Mannen bak ett presteskap som da tok den jobben Jesus ble forkastet ifra. .

Dermed ble det en pakt som vi kaller den gamle pakt men samtidig er dette også en prosess i perspektiv vi falne villfarne sauer måtte igjennom for i det hele tatt kunne ta lærdom og gi opp for så å følge Ham.

Derfor fikk også Moses presisert at de ti bud skulle oppi paktens Ark, den som står under nådestolen og som vi vet er ett bilde av den reelle nådestol og paktkiste i himmelen. En pakt er som vi vet en allianse imellom Gud og Hans bilde, de individuelle mennesker blir dømt etter.

Deretter fikk de også enrekke andre bud som ble lagt utenfor, ved siden av alliansens ark og nådestolen men disse bud hadde med hvordan man kunne opptre i ett samfunn sammen etter 400 år i slaveri, altså 400 år uten mulighet til å tenke selv men adlyde, deres troskultur var ødelagt fra Jakobs og da Josefs tid.
Den kulturen som Jakob hadde var arvet i fra Abraham og Abraham hadde denne troskultur fra Noah.
Budene utenfor paktens ark hadde altså med hvordan unngå sykdommer og diverse utbrudd som kunnne utslette alle sammen i løpet av meget kort tid, og der kom også matseddelen frem. Den som viser hva skapningen Guds bilde er skapt til å tåle å nære seg av. Tåle fordi her er også animalsk føde regnet som menneskeføde, noe som egentlig mennesket ikke skal ete.

Men nok om det, disse bud utenfor er lagt til for å forstå etikk, moral, omsorg og nestekjærlighet.For ekempel om vi elsker Gud av hele vårt hejrte slik de 4 første bud inne i påaktens ark sier så vil man elske Guds ord og råd om hva som er bra eller ikke. Man vil stole på Ham og ikke velge egen forstand og menneskebud fremfor hva Gud reellt sier og har sagt.

Husk at budene er lagt til for nå, altså fra SInai har presteskapet tatt det ansvar for ferdselen videre uten Jesus som deres Yppersteprest.

I denne ferd og idette ansvarde tvang på seg utviklet seg lengre og lengre fra Guds bud og intensjon og til slutt satt de igjen med vakre ord som satte Guds bud ut av sin kraft. Når Jesus så kom kjente de Ham ikke igjen fordi Han ødela deres stolthet og selvfølelse over ansvaret de tok.

Det samme skjer under dette frafall men nå med motsatt fortegn, man sier seg å kjenne Jesus men ikke Hans bud.


Rev 14:12  Here is the patience of the saints: here are they that keep the commandments of God, and the faith of Jesus.


Det er derfor mange møter dette:

Matt 7,22-23 Mange skal si til mig på hin dag: Herre! Herre! har vi ikke talt profetisk ved ditt navn, og utdrevet onde ånder ved ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger ved ditt navn? 23 Og da skal jeg vidne for dem: Jeg har aldri kjent eder; vik bort fra mig, I som gjorde urett!


Urett her er oversatt i fra "Anomia" og det ordet betyr at man i realiteten gjør kål på loven ved sitt liv. Man vandrer på tvers av hva loven sier i sin egen rettferdighet og det i Jesu navn.Sitat:
Jesus og apostlenes praktisering av budene var som du vet ofte litt annerledes. Viktig å ikke trekke det for langt her, det er ikke den gamle pakt vi er podet inn i, det vi er podet inn i var jødenes håp, det håp de fleste av dem selv avviste.

Den gamle tro er langt eldre enn den gamle pakts praktisering av lover og bud LeifG :)


[Redigert den 3-9-2018 kl 11:52 av gana]:) Ikke bland kortene gana.

Den nye pakt blod ble symbolsk og reelt stadfestet av Jesus på samme dag som korsfestelsen men antagelig 22 timer før korsfestelsen av Ham.

De tolv som var med Ham, unntatt en brakte denne pakt ut alene inntil ånden falt på flere troende jøder på pinsefestens dag.
Som Paulus sier billedlig ble de som holdt seg i den gamle pakt revet av treet og de ble fra da av utenfor selv om de ikke erkjente og/ eller trodde det selv.
De som trodde Jesus lot det gamle presteskapet med deres høytider, og Yppersteprester fare mens de tok til seg Jesus som deres Yppersteprest.

Disse sammen med de andre som Åndne falt på spredte deretter budskapet om Jesus blant sine, altså bare jøder i 3,5 år. Deretter falt Ånden også på hedningene og de ble podet inn til dem og da Jesus.

Vi har da to grupper, en som tror som jødene gjorde før korset og en annen som trodde på Jesus som Guds sønn/ Lam, de siste her er Jesu etterfølgere.

Når da hedningne kom inn så hadde de en helt annen kultur og bakgrunn men alle forholdt seg til Paktens Ark og Israels historie, Israel som jo kom fra Jakob. Basisen i den troen som hedningene falt inn i/ for er i ett med Moses, ja Ordet og Vidnesbyrdene. Selve ordet og vidnesbyrdene er konkret innholdet i Paktens ark om vi skla tro Guds ord og Moses så himmelens Helligdom som nå Jesus er Yppersteprest i. Den helligdommen der oppe laget Moses ett bilde av og tempelet er iogjen ett bilde av Guds Tempel i den nye pakt. Nemlig at mennesket som nå tror og har Jesu tro er Guds tempel.

Spørsmålet da er hvilken Gud som sitter, vil sette seg i dette tempels tronestol. Hvem er din personlige og individuelle Gud.. .

Det er kunnskap om Jesu og Hans frelse som frelser oss fra bedrag og løgner, dette jeg nå har skrevet er sannhet gana.

Jeg ser ikke på de bud jødene i den gamle pakt fulgte og følger. Jeg ser på den pakt Jesus opprettet med de som trodde Ham og de holdt Guds bud og ikke presteskapets bud for å holde Guds bud i egen kraft.

De bud, det liv og den ånd er som drives der er ikke kristi rettferdighet eller Jesu tro.
Jesus er en for oss alle, han er ikke splittet og endrer ikke sine bud fordi kulturer oppstått av og fra fallen syndig natur står sterkt i oss. Vi vender oss fra det gamle og inn i det nye tre, podet inn til en enhet og en kropp der inne.

Elsker vi Jesus er det ikke vanskelig å si nei til reker og svin som mat, selv om de bud ligger utenfor paktens ark. Jeg vil heller si art det er vanskelig å fjerne det andre bud i sin helhet som Gud har lagt inne i paktens ark om man elsker Ham.., etc..

La oss ikke spotte Gud.

gana - 4-9-2018 kl 07:16

https://www.youtube.com/watch?v=dDGHk_YvvCIgana - 5-9-2018 kl 11:28

Sitat: skrevet av LeifG  
Jeg vil heller si art det er vanskelig å fjerne det andre bud i sin helhet som Gud har lagt inne i paktens ark om man elsker Ham.., etc..


Jeg syns nå billedforbudet virker som en naturlig del av det første bud, en naturlig utdyping og forklaring.

Man skulle ikke ha andre guder, ikke lage noe bilde av dem og ikke tilbe dem. Virker som det henger sammen dette.

Så egentlig så har man vel ikke fjernet noe, man unnlater bare i enkelte oversikter å ta med den hele forklaring.

Og hvorfor gjør man så det? Antagelig for å få det så enkelt og pedagogisk som mulig, viktig det også LeifG.

LeifG - 5-9-2018 kl 12:34

Alle de fire første bud henger sammen og det ene kan ikke fjernes bare fordi man mener Gud er en dårlig pedagog. Endrer man eller fjerner ett eller noe har man brutt alle.

Resultatet ser vi jo i tilbedelsesformene rundt omkring, med sine relikvier, steiner, statuer bilder og døde man kneler for og til. Og det faktum at man med endringen av Sabbatsbudet slik at man glemmer Skaperen av universet og alt i det.


Dårlig pedagog er Gud for noen fordi Hans bud går imot de.


Guds bud, de fire første:
2 Mos 20,2-11 Jeg er Herren din Gud, som førte dig ut av Egyptens land, av trælehuset. Du skal ikke ha andre guder foruten mig.

Du skal ikke gjøre dig noget utskåret billede eller nogen avbildning av det som er oppe i himmelen, eller av det som er nede på jorden, eller av det som er i vannet nedenfor jorden. Du skal ikke tilbede dem og ikke tjene dem; for jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud, som hjemsøker fedres misgjerninger på barn inntil tredje og fjerde ledd, på dem som hater mig, og som gjør miskunnhet mot tusen ledd, mot dem som elsker mig og holder mine bud.

Du skal ikke misbruke Herrens, din Guds navn; for Herren vil ikke holde den uskyldig som misbruker hans navn.

Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig! Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning. Men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud; da skal du intet arbeid gjøre, hverken du eller din sønn eller din datter, din tjener eller din tjenestepike eller ditt fe eller den fremmede som er hos dig innen dine porter. For i seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt det som i dem er, og han hvilte på den syvende dag; derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.

De frafalnes bud, deres forhold til sin gud, antikrist tro:


Jeg er Herren din Gud, som førte dig ut av Egyptens land, av trælehuset. Du skal ikke ha andre guder foruten mig.

Du skal ikke misbruke Herrens, din Guds navn; for Herren vil ikke holde den uskyldig som misbruker hans navn.

Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig!

gana - 5-9-2018 kl 13:43

Hehe…

Husk da at Jesus også ga en enkel og kortfattet oppsummering.

Men han var ikke Antikrist.

:)

Realiteten.

LeifG - 5-9-2018 kl 15:31

Ja, Han ga oppsummering hver gang djevelen kom i fåreklær, eller i en god engels klær og fristet i denne ferd til å bryte med Guds bud. Jesus oppsummerte alltid med at "Det står skrevet", konkret "Vik fra meg Satan".I tillegg sa Han at "vil du inn til livet så hold budene, synd ikke mere "og Han sa "Jeg Er Veien Sannheten og Livet". Altså Jahve er Veien, Sannheten og Livet.
Moses fikk presentert denne veien og vi vet at den veien der er tilgivelse for alle synder om man går på denne vei, bekejnne på Guds offer og legge sin tro på dette slik at man følger Ham helt inn.
Den gamle pakt brakte mennsker inn til brennofferalteret, der hvor all synd nådefullt ble tilgitt om man angret av hele seg og la sin synd på sitt offer. Man kom altså før bare frem til offeralteret mens i den nye pakt kommer man inn forbi alteret og inn i det hellige selv. Der hvor bare prestene i den gamle pakt kunne komme inn.

Så nå i da i den nye pakt er vi alle prester om vi angrer av hele oss og har bekjent på Jesus, Guds Lam og vårt offer for våre synder/ lovbrudd. Den nye pakt har altså lagt fra seg den sermonielle lov som ivaretok synden, det fordi nå tar Jesus den istedet.
Den sermonielle lov ble lagt UTENFOR Paktens Ark mens de ti bud ligger inne I Paktens Ark og det er syndene den sermonielle lov ivaretok.

DERFOR er det ingen endring på den moralske lov, de ti bud men endringen består i at nå tar Jesus ansvaret fra synden bekjent og inn til nådens trone der innen som gir evig liv.
Det betyr at vi ser på Jesus og løfter Ham opp, med det blir vi dratt med inn og opp der Han er. Men om vi ikke tror at brudd på den moralske lov/ de ti bud ikke lenger er synd/ lovbrudd så blir heller ikke denne synd bekjent og lagt på Jesus korsfestet, dermed må en selv stå for syndene og vi vet at ingen av oss kan stå alene foran Gud med synd/ lovbrudd.

Det er det som er antikrist tro, å tro i Jesu navn at synd ikke er synd lenger. Det er ingen lov lenger, annet enn den en selv står for og godkjenner. En egen rettferdighets kledning, en lovløs vei og hvor en selv er sin egen konge/ dommer.


Det sier seg egentlig selv, for om en endrer Guds bud, som Han døde for så går man en annen vei inn til Guds trone enn den veien Han gikk.Jesus dør ikke for synder på denne vei og derfor blir man også kastet ut fra bryllupet, en har feil klær og Jeuss kjenner ikke dem. Han kjenner ikke de som går sin egen vei utenfor Hans vei, og de kjenner ikke Ham.

Vi må gå den veien Jesus gikk, Jahves vei, det er Veien, Sannheten og Livet.Så endemålet er Kjærlighet, altså alt bare godt og det er i praksis å elske sin neste som seg selv. Hvordan er det mulig? Jo, det ved å elske Ham der oppe høyere enn seg selv og da bryter man ikke de fire første bud, ei endrer man dem ikke heller.

Det er umulig å nå endemålet uten å sette Ham først, også foran en selv. For bare slik kan Han lære enhver nestekjærlighet som er definert i de seks siste bud.

Derfor gjelder Guds ti moralske bud slik Han skrev de på steintavlene. Vårt svikefulle hjerte kan ikke fornekte det, vel vi kan det men da er det fordi vi elsker å følge løgneren, ja morderen fra begynnelsen mere.
Konsekvensen av det må vi ta uten Jesus som Mellommann selv.

gana - 6-9-2018 kl 06:34

Veldig bra LeifG, helt enig i alt dette.

Vil likevel hardnakket påstå at nummereringen av budene ikke har noe å si i denne sammenheng.

Antagelig kom budene opprinnelig uten den nummerinndeling vi gir dem i dag.

Og budenes innhold blir jo uansett det samme, intet er fjernet fra Bibelen.

Hele kristenhet har de samme bud,

det er bare enkelte kranglefanter som liker å krangle om inndeling og rekkefølge.

LeifG - 6-9-2018 kl 09:26

Nummereringen har nok ikke noe å si men du tar katastrofalt, ja til døden feil.


Hele det 2.bud er fjernet med viten og vilje. Hvorfor det tror du.., om du ser på innholdet i budet og hva innholdet i krikene og tilbedelsesformene utviser? Hva om det budet hadde blitt respektert??
Hva da med dødningeben under kirkenes altere? Statuer, relikvier, bilder, himmeldronnningen/ jomfru Maria, helliggjøringen av de døde, etc.?

Hele dette buder fjernet:

2 Mos 20,4-6 Du skal ikke gjøre dig noget utskåret billede eller nogen avbildning av det som er oppe i himmelen, eller av det som er nede på jorden, eller av det som er i vannet nedenfor jorden.
Du skal ikke tilbede dem og ikke tjene dem; for jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud, som hjemsøker fedres misgjerninger på barn inntil tredje og fjerde ledd, på dem som hater mig, og som gjør miskunnhet mot tusen ledd, mot dem som elsker mig og holder mine bud.Hvor er Gud i ens indre om man går til slike kirker med dette fokus? Hvor er Jesus da? Som en behjelpelig figur i ens avgudstilbedelse?Deler av det 4. bud er fjernet med viten å vilje, hvorfor? Se på det og se på hva den såkalte kristendom gjør, sier og det på tross av profetene og hele Gudsord.

Hvor er autoriteten Gud har som universets Skaper, Konge og Gud om vi fjerner signaturen Hans og gjør en annen og ny hviledag i Hans navn?? Hjelper det om vi bruker vakre ord, smelter Guds hjerte forvåre presteasjoner og velvilje slik at det er greit alikevell?


Dette er fjernet:

2 Mos 20,10-11 Men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud; da skal du intet arbeid gjøre, hverken du eller din sønn eller din datter, din tjener eller din tjenestepike eller ditt fe eller den fremmede som er hos dig innen dine porter.
For i seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt det som i dem er, og han hvilte på den syvende dag; derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.Det er det budet Han ber oss særskilt om å ikke glemme og det er dette buden Han sier at skal kjennetegnet hvem her i denne forvillede verden som tror på Ham og som faktisk følger Ham.


Så hvordan tror du det er når vi vet at kirkens presteskap har stilt seg imellom mennesket og Gud, endret Guds ord og bud som de da igjen preker til sitt folk. Vet folk at budene er endret og hvorfor med hvilken autoritet, årsak og maktapparat man har gjort det tror du?
Er folket i trelldom og forført, falt fra uten å vite det?


Samtidig skal vi se på hva antikrist makt i GT sier de skal gjøre i endens tid, endens tid er etter pinsen, Jesu himmelfart men også iflg. Daniel makten som kom etter Rom.

Dan 7,25 og han skal tale ord mot den Høieste og undertrykke den Høiestes hellige; han skal tenke på å forandre hellige tider og lov, og de skal gis i hans hånd en tid og tider og en halv tid.

Så hvem gjorde det tror du? Husk at å tenke på betyr at man her nede kan gjøre men at det er umulig å endre Guds lov og tider (Sabbaten og andre sabbater inn til hedenske høytider/ planetgudene) . Planen til den onde er så.


Så gå da videre med åpne øyner og ører, hånd i hånd med Guds ord og med din gud i ditt hjerte.. . Håper du ser hva som her står og hva realitetene er i denne verden med sin herre.gana - 6-9-2018 kl 10:25

Jeg bruker den bibel som antagelig er mest brukt i Norge og jeg kan ikke se at det er fjernet noe.

Bibelen - Bibelselskapets oversettelse 2011:

https://www.bibel.no/Nettbibelen?query=utY2AwCVpP5hb7pn9FUBs...

LeifG - 6-9-2018 kl 10:53

Noe er fjernet bla at dobbelt/ eller understrekningen av at Jesus kom i kjød.

1 Joh 4,2-3 På dette skal I kjenne Guds Ånd: Hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud; 3 og hver ånd som ikke bekjenner Jesus (, kommet i kjød), er ikke av Gud; og dette er Antikristens ånd, som I har hørt kommer, og den er allerede nu i verden.


Har ikke 2011 men der en selvfølgelighet at den ikke er med. Noe annet som er endret er dette:

Åp 22,14 Salige er de som tvetter sine kjortler, så de må få rett til livsens tre og gjennem portene komme inn i staden.


Grunnteksten sier rett ut av salige er de som holder Guds bud, så de får rett... .

Men deter ye mye mere.

Uansett så stiller prestene seg imellom Gud og mennesket og med det serveres katekismen til folket, ikke Guds ord og bud. Derfor oversatte også Luther Guds ord til lesbare ord for folket slik at de selv kunnelese Guds ord pg avkle antikrist lære. Det gjelder OGSÅ i dag men i da forsøker manå gjøre sanne troende som farlige fordi man tror på Guds ord uten veiledere fra kirken.
Tilslutt kan Guds ord bli forbudt, fordi man er redd ekstremister. Dermed har kirken all makt over troen, og sannheten som da trampes på, kastet ned på jorden.

gana - 6-9-2018 kl 12:39

Hvorfor kjød ikke er med i 1 Joh 4,3 vet jeg ikke men det kan muligens være for å få god norsk.

En bibeloversettelse er jo uansett ikke ment å være en ord for ord gjengivelse.

Og siden order kjød er jo med i vers 2 så kommer det jo frem hva som menes, gjør det ikke det da?

Å få en leselig oversettelse som ligger mest mulig opp til korrekt norsk er nok prioritert.

Selv syns jeg det er bra så lenge ikke noen sannheter går tapt.

Noen svakheter kan det likevel ha, sant nok det.

Men de som vil ha grunnteksten kan jo lese grunnteksten.

LeifG - 6-9-2018 kl 17:34

ved å endre Guds ord fordi man mener enkelte ord er overflødige må jeg si er modig. Samtidig er det slik at Kjød er vår natur mens kjøtt er en biologisk masse, muskler.

Det Johannes gjør her er å understreke viktigheten av å tro at Jesus kom i Abrahams kjød som deg og meg, og at Han døde for våre synder gjort i verte sort kjød, fallen syndig natur men uten synd. Vel ikke annen synd enn den som ble lagt på Ham mens Han hang på korset, det var jo pga det at Han døde.

Så kommer da katolsk lære og de som forsvarer arvesyndslæren som sier at "ja men vi er jo skapt syndere, vi kan jo ikke noe råd for det". Dermed sier man at Jesus ikke kom i kjød men kun i kjøtt og blod. Og skjuler det ved å fjerne Johannes poengtering og kraftige understrekning.


Var det noen som sa at ved å ta brt noe eller legge til noe i Guds ord så.. ??

gana - 8-9-2018 kl 18:47

Ja det er mye som kan diskuteres og bra er det.

Alt i Bibelen er viktig.

En spaltist i Vårt Land sier det således:

"Om ein heile tida reduserer kva tema som er sentrale innan kristen tru og liv,

er det ikkje sikkert ein til slutt står att med ein kjerne som skin."


http://www.verdidebatt.no/innlegg/11739048-midt-i-mellom-oss

Og hun har helt klart et poeng.

Det er en tendens i tiden til å redusere troen, bare en kjerne er viktig.

Og hvorfor det?

Jo det gjelder å berge en vaklende statskirke.

Men hvorfor det?

Er det ikke bedre å ha en tro som lever?

Man må jo faktisk følge Herren for å kunne gå Veien.

For ikke snakke om å nå målet.


[Redigert den 8-9-2018 kl 19:36 av gana]

LeifG - 9-9-2018 kl 12:13

Ja, vi til kjernen i vår tro og vår tro er at vi er podet inn i Jesu tro som ble stadfestet av Han ved det siste måltid Han hadde med sine disipler kvelden før korsfestelsen skjedde.

Vi er podet inn i den troen Moses presenterte billedlig i helligdomstjenesten hvor Jesus da alene er enhvers Yppersteprest.

Den troen Roms keisere og presterskap, samt pavedømmet har produsert har ikke rot i Jesu tro men låner noe av Jesu tro og puttet det man der kan bruke inn i hedensk tro.

Det er på tide man oppdager bedraget romerkirken og hennes barn står for, og erkjenner pakten i den jødiske tro Jesus viste til. Ikke den jødiske tro som til slutt korsfestet Jesus, den som løftet loven opp men forkastet loven.
Vi vet og ser at å løfte Jesus opp uten loven er det samme som å korsfeste Ham stadig på nytt igjen, igjen og igjen. Det er kun på den veien inn, igjennom, som og i templet til paktens ark som Moses viser til vi kan følge Jesus inn til Faderen.


Jeg tror ikke kirkene som følger Romerkirkens lover noensinne vil gi slipp på sin makt til folket via Jesu tro men jeg tror mennesker vil velge seg ut av det grep de der inne har om menneskers frihet.
For det som er problemet er at man luller mennesker inn i en tro som ikke gir Kristi rettferdighet til alle eksisterende individer, presteskapet tar trosansvaret fra individer der ute og tjener de. Man stiller seg imellom Gud og mennesket, og godkjenner eller ikke godkjenner sjeler inn til himmelen etter egen rettferdighetssans basert på katekismene.
Rett og slett har man Guds mage og stjeler sjeler mens man koser seg i eget selskap som fortreffelige lærere blant sine. Likt Jesaja skildrer om de i tiden rett før Jesu andre komme:


Jes 66,17 De som helliger og renser sig for havene* efter en som er midt iblandt dem**, de som eter svinekjøtt og vederstyggelige dyr, endog mus, de skal omkomme alle sammen, sier Herren.
<* JES 65, 3. 4.>
<** d. e. deres veiledere, som de retter sig efter.>Det er en alvorlig tid og det står om liv.

gana - 11-9-2018 kl 05:04

Ja det står faktisk om liv,

"mange er de som drepes av Herren." (Jes 66,16)

Og den dommen kan allerede være i gang.

Guds dom er ikke bare noe som skjer ved Herrens gjenkomst.

LeifG - 11-9-2018 kl 10:16

Ja, dommen er i gang men vers 16 her er i det øyeblikk Jesus kommer igjen, etter at Dyrets merke har stilt mennesket på valg. Hvem man tilber og følger, Antikrist eller Gud Faderen.

gana - 13-9-2018 kl 19:06

Tror mye av den siste tids villfarelse ligger i at mange blir lurt til

å tro at de tilber den sanne Gud mens det i virkeligheten er en annen.

Forførelsen ligger altså i kvantitet, den vei de fleste går, den brede kirkevei.

Er jo så enkelt å bare følge strømmen, krydret med litt liturgi og salmesang.

Og de som opponerer? Jo de kan legges for hat og støtes bort, jf. Jes 66,5.

Virker som profeten her treffer ganske presist på endetidens åndsklima.

LeifG - 13-9-2018 kl 23:22

Jes 66,17 De som helliger og renser sig for havene* efter en som er midt iblandt dem**, de som eter svinekjøtt og vederstyggelige dyr, endog mus, de skal omkomme alle sammen, sier Herren.
<* JES 65, 3. 4.>
<** d. e. deres veiledere, som de retter sig efter.>Det er klare ord og det er sterke ord. Men det er også bemerkelsesverdig og merkelig at forkynnere, pastorer, prester, lærere om tro i Guds navn taler og står frem som om de er fra og tror på Ham når de spiser svinekjøtt, som om det er helt greit. Merkelig. :puzzled: :shocked2:

gana - 14-9-2018 kl 17:57

Det er vel naturlig at profeten bruker eksempel fra sin egen tid når han skal beskrive feil gudsdyrkelse i endetiden, det er jo det som er den referanserammen han har. Han så ikke alt det nye i den nye tid bare at det også der var feil. Nå lever vi i den nye tid og ser friheten bedre, det dreier seg ikke lenger om mat og ytre skikk.

Hva er det så som er det egentlige budskapet?

Jo jeg tror det dreier seg mye om gjenstridighet, mange "velger sine egne veier" - Jes 66,3.

De bryter altså moralloven og Guds ord generelt sånn som det er utlagt for den nye pakt.


[Redigert den 14-9-2018 kl 18:01 av gana]

LeifG - 14-9-2018 kl 18:28

Det har aldri dreid seg om mat gana, svin er forøvrig ikke mat.
Mat og drikke hadde regler i visse tilfeller i den sermonielle lov, ja og den er borte, altså de regler og bud omkring prestelige tjeneste i den gamle pakt.


En annen ting er at profetene visste at det de snakket om ikke var for dem men for en tid lenger frem, altså nå.

1 Pet 1,10-12 Om denne frelse var det profetene gransket og ransaket, de som spådde om den nåde som I skulde få, 11 idet de ransaket hvilken eller hvad slags tid Kristi Ånd, som var i dem, viste frem til når han forut vidnet om Kristi lidelser og om herligheten derefter; 12 for det blev dem åpenbaret at de ikke tjente sig selv, men oss, med dette som nu er blitt kunngjort ved dem som har forkynt eder evangeliet ved den Hellige Ånd, som blev sendt fra himmelen - dette som englene attrår å skue inn i.


Profetene Jesaja ble gjort kjent konkret med hvordan falske lærere i Jesu navn soler seg blant sine vantro men de spiser svin på tross av Gud og Hans ord til oss. Stivnakker og gjenstridige..? Ja, det er det ingen tvil om at de må være.

gana - 14-9-2018 kl 18:52

Guds ord til oss har ikke alltid en bokstavelig mening LeifG,

svin er i dette tilfelle et bilde på feil gudsdyrkelse.

Gudsdyrkelse er annerledes i dag,

LeifG.

:)

LeifG - 14-9-2018 kl 19:53

Så var det da med den surdeigen.. . Er ikke den slik at Guds ord blir endret uten Guds ordet i behold men med vakre ord for å søke støtte utad og i ens egen selvfølelse??

Ja, er det ikke det profetene sier skal skje? Og Jesus bekjenner skal skje?

La oss kle oss selv men la oss også kalles ved ditt navn. Er det disse Jesus ikke kjenner men som sier de kjenner Ham? Bærer Hans navn men gjør absolutt ikke etter Guds vilje.

LeifG - 15-9-2018 kl 10:41

Jes 4,1 Og syv kvinner skal på den dag ta fatt i én mann og si: Vårt eget brød vil vi ete, og i våre egne klær vil vi klæ oss; la oss bare kalles med ditt navn, ta bort vår vanære!


Brøder Guds ord, såher eter de sitt eget formede gudsord og i denne tro kler man seg med sin egen rettferdighet. Kristi rettferdighetskledning er borte. Man forkaster i Jesu navn Moses, profetene, ordet og vidnesbyrdet.

Egen tro, altså sitt egen formulerte og tilpassede gudsord, samt sin egen vei inn til Guds trone. Med andre ord ikke den veien Moses og profetene viste til, den som Jesus gikk i og er i.
Alt dette i Jesu navn og kjenner Jesus denne nye vei, er Han på den så Han blir kjent med disse mennesker og omvendt? Nei, tror ikke det nei.

gana, kanskje en ide å tenke over.

gana - 15-9-2018 kl 15:23

Man skal ikke se smått på det nye LeifG.

Det var profetert og forutsagt lenge før du så dagens lys.

«Nå skaper jeg noe nytt.
Det spirer allerede fram.
Merker dere det ikke?
Ja, jeg legger vei i ødemarken
og stier i ørkenen.»

«Se, jeg gjør alle ting nye.»


[Redigert den 15-9-2018 kl 15:37 av gana]

LeifG - 16-9-2018 kl 00:48

Bare tenk over tre ting.

Hva får deg til å tro at jeg viser til noe smått, samt at korset ikke er å gjøre alt nytt og det tredje er at er det ikke slik at med vakre ord setter man Guds bud ut av sin kraft?

gana - 16-9-2018 kl 03:08

Vel, du gnager mye om svinet :)

Det var vel de ti bud som ble videreført

til den nye pakt og ikke diverse kjøttforbud.

LeifG - 16-9-2018 kl 09:29

Det er fordi jeg tror Moses og profetene, og fordi jeg tror Gud vet best. Samtidig er det ikke ett eneste ord i Guds ord som sier vi ikke skal følge det Han iser bortsett ifa at presteskapets forordninger, altså de sermonielle lover nå ikke er reelle for oss i den nye pakt.

Det er jo også litt trist at du føler Guds ord plager deg og det du vil.

Ikke en tøddel gana.

gana - 16-9-2018 kl 17:22

Vel, har du problemer med svinet så kan du vel like godt også videreføre de seremonielle lovene, vi er jo et allment prestedømme.LeifG - 16-9-2018 kl 18:35

Jeg har ikke problemer med svin, eller grisene. De er skapt til å gjøre sin jobb i naturen de.

Når det gjelder de sermonielle bud så hadde de med ivaretagelsen av folkets synder fra verden og inn i det hellige, deretter fra det hellige og til Faderen inne i det Aller Helligste hvor Nådens trone er.

Når Jesus tok verden synder på seg mistet prestetjenesten i det sermonielle sin verdi og funksjon fordi nå tar Jesus syndene på seg fra korset og vi i verden går inn i det hellige liv. Jesus tar nå av seg de sermoniellebud ved dette offer og gang inn idet Aller helligste der oppe.

Jeg håper du skjønner, eller tar deg tid til å se dette.

Nøff

gana - 18-9-2018 kl 01:01

Har tatt meg litt tid ja.

Og her er det jeg har kommet frem til:

1) Alt er rent for den rene.

2) Intet er rent for den urene.

Titus 1, 14-16:

De må ikke holde seg til jødiske myter og bud, gitt av mennesker som har vendt seg bort fra sannheten. 15 Alt er rent for de rene, men for de urene og vantro er ingen ting rent. Nei, de er urene både i sinn og i samvittighet. 16 De erklærer at de kjenner Gud, men fornekter ham med det de gjør. De er avskyelige og ulydige, ute av stand til å gjøre noe godt.


De må ikke holde seg til jødiske myter og bud - det handler om ren og uren mat.

Så da er det bare en ting å gjøre LeifG, sett tenna i svinet :)

LeifG - 18-9-2018 kl 13:31

Jeg ser du har tatt deg tid til å finne all mulige muligheter for å IKKE gjøre etter Guds vilje.

Hvis du nå tar de tekstene du fant og finner all mulige muligheter til se andre meninger Gud kan ha om teksten så vil du få minst ett alternativ til og deretter sjekker du opp hvem av de som ikke på noen måter gjør på noen måter Gud tvetydig av de. Inkluder da også at Han da ikke gjør forskjell på folk.

Angående Titus som du henviser til så glemte du å ta deg tid til å se sammenhengen i hverken det eller det jeg foregående skrev. Det fordi de som holder seg til jødiskeeventyr og bud er de som fortsetter uten Jesus med de sermonielle bud.


3 Mos 11,7 og svinet, for det har vel klover og har klovene kløvd helt igjennem, men det tygger ikke drøv, det skal være urent for eder.
Jes 65,4 som sitter i gravene og overnatter i avkrokene, som eter svinekjøtt, og hvis kar er fulle av vederstyggelig suppe,
Jes 66,17 De som helliger og renser sig for havene* efter en som er midt iblandt dem**, de som eter svinekjøtt og vederstyggelige dyr, endog mus, de skal omkomme alle sammen, sier Herren.
<* JES 65, 3. 4.>
<** d. e. deres veiledere, som de retter sig efter.>
Esek 20,43 Og der skal I komme i hu eders ferd og alle de gjerninger som I har gjort eder urene med, og I skal vemmes ved eder selv for alle de onde gjerninger som I har gjort.
Tit 1,16 De sier at de kjenner Gud; men de fornekter ham med sine gjerninger, for de er vederstyggelige og ulydige og uduelige til all god gjerning.
Tit 3,9-11 men dårlige stridsspørsmål og ættetavler og kiv og trette om loven skal du holde dig fra; for de er unyttige og gagnløse. 10 Et menneske som gir sig av med vranglære, skal du vise fra dig, efterat du har formant ham én gang og én gang til, 11 for du vet at han er forvendt og synder, dømt av sig selv.
Åp 22,11 La den som gjør urett, fremdeles gjøre urett, og den urene fremdeles bli uren, og den rettferdige fremdeles gjøre rettferdighet, og den hellige fremdeles bli helliggjort!


Hvorfor vil du gå inn i det hellige i Jesu navn, se Ham inn i øynene med svinekjøtt imellom dine tenner?


Elsker du rett ferd og sannhet?

2 Tim 3,4 svikefulle, fremfusende, opblåste, slike som elsker sine lyster høiere enn Gud,
1 Joh 3,10 På dette kan Guds barn og djevelens barn kjennes; hver den som ikke gjør rettferdighet, er ikke av Gud, heller ikke den som ikke elsker sin bror.
1 Joh 5,2 På dette kjenner vi at vi elsker Guds barn, når vi elsker Gud og holder hans bud.

LeifG - 20-9-2018 kl 11:34

I kristen tro så er det slik at i tror det er Jesus som førte opp og ut av Egypt, Jesus er Herren Gud.

Han er Hellig, altså satt til side for spesielt bruk i en falt verden. For de som tror Ham trer man på samme måte til side etter Hans standard og ord, vi blir da først hellige.

På Jesu tid var det noen hellige som trodde Jesus var Gud og de var/ ble hellige med Ham. For dem var alt rent men de hadde en standard og standarden var satt av Ham, noe til det bruk og noe til annet bruk.
Deres helse var god fordi de visste hva som var hva og forholdt seg til det. For dem var grisen ren i dets miljø og dets orden den var satt til men om man tok grisen ut av dets skapte orden og brukte den til noe annet ble den uren i/ for det nye miljøet. I rett miljø var og er grisen en nødvendighet for å opprettholde renhet.
For den som mangler tro i sin tro vil grisen være uren uansett, man er forvillet i sin tro og har ikke fred. For å beholde sin sans og samling må en lyve til andre og seg selv om sant og rett slik at samvittigheten kan opprettholde en maske.
Noen endog lyver ved hjelp av utdrag i Guds ord for å si at urenhet ikke er urent lenger, man lyver så man tror det selv mens andre lyver slik at man opphøyer seg selv til renere enn rent og kan nesten ikke «berøre» jorden.

Men la oss se til Jesu tro og disiplenes tro som kristen tro faktisk er. Ikke glem nå at surdeigen er surnet så mye i dag at kristen tro er svunnent.
Vi kristne er podet inn i Jesus, og Jesus er Hellig. Han står for sitt ord og Han står for sin skapte verden.
Vi hedninger er podet inn i Hans standard Han har åpenbart igjennom sitt ord til oss, og det er i første rekke det gamle testamentet. Det Han viste til, det Paulus viste til for at vi skal komme til tro på Ham.

All tro som ikke er tro imot Det Gamle Testamentet er falsk tro, en løgnersk tro som går hånd i hånd med løgneren fra begynnelsen. Der er de vantro som fornekter Skaperen Jesus de kjenner ikke Jesus og Jesus kjenner ikke de.
De spiser svin, de lyver, de holder ikke hviledagen den syvende dag hellig, de har ikke trådt til side sammen med Jesus men de har trådt til side med Satan, vitende eller uvitende for å bedra i Jesu navn. De har Guds mage, elsker Mammon i Jesu navn og vil ikke høre på noe annet enn hva som er fredens vei i eget hjerte.

Jesus sa, »vik fra meg Satan, det står skrevet».
Hva sier så vi? Sier vi det samme eller sier vi «La oss lytte, kanskje trenger vi lære fra dem som ikke følger Jesus men sier de følger Ham».


Er dette reelt eller er det ikke reelt i dag? Hvordan forsvare oss imot surdeigens følelser og tanker fra det tre vi er podet inn i?3 Mos 11,44-45 For jeg er Herren eders Gud, og I skal hellige eder, og I skal være hellige, for jeg er hellig; I skal ikke gjøre eder selv urene ved noget av det kryp som rører sig på jorden. 45 For jeg er Herren, som førte eder op fra Egyptens land for å være eders Gud, og I skal være hellige, for jeg er hellig.

5 Mos 6,5-9 Og du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel og av all din makt. 6 Og disse ord som jeg byder dig idag, skal du gjemme i ditt hjerte. 7 Og du skal innprente dine barn dem, og du skal tale om dem når du sitter i ditt hus, og når du går på veien, og når du legger dig, og når du står op. 8 Og du skal binde dem som et tegn på din hånd, og de skal være som en minneseddel på din panne. 9 Og du skal skrive dem på dørstolpene i ditt hus og på dine porter.

5 Mos 6,13-14 Herren din Gud skal du frykte, og ham skal du tjene, og ved hans navn skal du sverge. 14 I skal ikke følge andre guder, av de folks guder som bor rundt omkring eder –

gana - 25-9-2018 kl 02:56

Hvordan forsvarer vi oss mot surdeigen?

Når Jesus snakket om surdeig så var det i forbindelse
med fariseerne og jeg tror vi forsvarer oss best mot
den surdeigen ved å fødes på ny og få inn nytt liv.

Kritikken mot fariseerne var nettopp at de hadde
alt i orden med sin ytre lovoverholdelse mens
de innvendig var som kalkede graver.

LeifG - 25-9-2018 kl 09:07

gana.

Virker nesten som du hopper bukk over endel fakta her, for så å nesten late som om ingenting har skjedd. På en måte slik at vi er født inn i surdeigens surdeig, hvor denne surdeigen beskytter seg blindt imot den surdeigen som var før ens egen forfedres surdeig.

Vi forsvarer oss imot surdeigen ved å la oss pode inn og der inne la oss helliggjøre på Hans vis. Den veien der inne er å bli født på ny og man får da ett nytt liv fordi man er beskyttet imot alskens religiøse bortforklaringer og løgner.

Ja, de haddde alt i orden med SIN lovoverholdelse, altså sin orden, riktig vakkert som satte Guds bud ut av Sin kraft.

Det er surdeig, som med egen bud riktig vakkert setter Guds bud ut av sin kraft.
Så hva sier egentlig Jesus her?

Matt 23,24-33 I blinde veiledere, som avsiler myggen, men sluker kamelen!

Ve eder, I skriftlærde og fariseere, I hyklere, I som renser beger og fat utvendig, men innvendig er de fulle av rov og griskhet!

Du blinde fariseer! rens først begeret og fatet innvendig, forat det også kan bli rent utvendig!
Ve eder, I skriftlærde og fariseere, I hyklere, I som ligner kalkede graver, som utvendig er fagre å se til, men innvendig er fulle av dødningeben og all urenhet!

Således synes også I utvendig rettferdige for menneskene, men innvendig er I fulle av hykleri og urettferdighet.
Ve eder, I skriftlærde og fariseere, I hyklere, I som bygger profetenes graver og pryder de rettferdiges gravsteder og sier:
Hadde vi levd i våre fedres dager, da hadde vi ikke vært medskyldige med dem i profetenes blod!

Så gir I da eder selv det vidnesbyrd at I er deres barn som slo profetene ihjel; fyll da også I eders fedres mål!
I slanger! I ormeyngel! hvorledes kan I undfly helvedes dom?
Hva er det Jesus ønsker skal reellt skje med menneskene her og da inn i det evige liv hvor Gud er hellig og ikke i det hele tatt uren etter Hans mål?

Hva er det med dagens surdeig som gjør det motsatte som denne surdeigen Jesus her peker på men som også har Sin egen rettferdighet (Riktig vakkert setter Guds bud ut av sin kraft)? Felles for de er jo at Guds bud ikke følges men hvordan gjøres det nå og hvordan gjorde man det da?

gana - 29-9-2018 kl 05:05

Når det gjelder surdeig før og nå og hvordan vi skal

forholde oss til det så syns jeg denne var ganske bra:

https://www.youtube.com/watch?v=e2jpwEoo8aY

Den gir også litt info om hvordan det falske

opererer og utbrer seg. I tillegg navngis

også noen av de mest sentrale personer

og villfarelser i vår tid. Det pekes også

på en del feilgrep som kan gjøres i

iveren for sannhet. Anbefales.

LeifG - 29-9-2018 kl 15:44

Jo, generelt og på overflaten bra men der stopper det også.
Det positive er at at sier at frelsen ble gitt av Jesus selv under og rett etter korsfestelsen, mao må vi dit til Guds ord for å finne sannheten. Han viser også til at vi må omvende oss til Ham og det er Hans første ord etter at Han stod frem offentlig som Messias.
I tillegg viser han til at det finnes troende som har skinn av å være etterfølgere men ikke er det, deres metodikk er vakre ord som i bunn og grunn er ulydighet men som lurer kjødet til å tro at de er frelst uten å være det.

Det negative er at han forteller ikke hva som er Jesu tro men kun at man på tro på Ham. Han viser til NT men ikke GT og påpeker troen til visse andre personer som han mener ikke er annet enn ulver i fåreklær.
Bla. Joel Olsteen, mulig han er en ulv, ikke vet jeg men jeg har hørt litt på han og han viser til familein, kjærlighet, nestekjærlighet og at svinekjøtt ikke absolutt ikke er menneskeføde, spiser man det så tror man ikke iflg ham og det er forsåvidt sant. Han peker også på Benny Hinn, at han er en ulv og at pave Francis også ikke tror men utgir seg for å tro.
Det han ikke gjør er påpeke pavedømmets lære, hvorfor det er avgudsdyrkelse men går altså på personen Pope Francis. Han viser ikke til Guds ord hvorfor det er avguderi og hvorfor de i pavedømmet ikke tror de tar feil.
Ut over det viser han til de troende som er for grensesettende/ beskyttende og til de som er altfor slipphendte i forhold til hva som er grensene til synd og ikke. Det positive her er at han heller vil ha flere utdypende regler i Guds lov enn for få men går ikke inn på livet i det hellige der Jesus gikk inn i, dit vi skal følge. På en måte tror Han på Jesus men vil helst ikke bli med inn idet hellige og la seg lære av Ham der inne.

Derfor konkluderer jeg med at han kan være på vei men ikke har sluppet Jesu tro inn i seg, det fordi han viser ikke til Ordet og vidnesbyrdet, kun til overflaten i NT. Ei heller om profetenes og NTs konkretitet hva falske profeter konkret står/ sier imot i Guds ord. Han vet ikke, kjenner ikke Guds ord omkring det hellige og gode i Gud. Gud er ikke hans personlige Far og Lærer enda. Han sier heller ikke noe om at enhver må personlig og individuelt må omvende seg alene til Ham og følge Ham alene helt inn.
Lett bedømmende og i perspektiv står han foreløpig i forgården utenfor tempelet hvor Gud bor, delvis sammen med de strenge og på andre siden de slipphendte og med det er han, fordi han ikke tar skrittet i tro utenfor med Paven, Hinn og muligens Olsteen enda.

gana - 9-10-2018 kl 03:30

Sitat: skrevet av LeifG  
Han viser til NT men ikke GT


Dette kan du ta helt med ro LeifG.

Har man vist til NT så har man også vist til GT, de to henger sammen.

Det er så pass mange henvisninger til GT i NT at det skulle ikke være noe tvil om det.

NT er en fortsettelse og avløsning av den gamle. Pakten i GT var midlertidig, ufullstendig
og bare et avbilde og en skygge av den sanne himmelske, Heb 8,5. Den er foreldet, 8,13.
Den kunne ikke ta bort synder, 10,14. Den er bokstavens pakt som slår i hjel og ikke
Åndens pakt som gjør levende, 2 Kor 3,6 f.

På bakgrunn av dette syns jeg det er helt naturlig å ta utgangspunkt i det nye.

Ja man må rett og slett la sentrum være sentrum.[Redigert den 9-10-2018 kl 03:46 av gana]

LeifG - 9-10-2018 kl 09:02

Om vi ser til GT fra Adam og Eva så ble deres synder tilgitt fordi de trodde på veien de ble gitt etter fallet. Den andre veien som der bel til gikk forøvrig Kain på.
Den rette vei ga dem rettferdiggjørelse ved tro og deres offerdyr var ett bilde på det kommende offer, Jesus korsfestet.

I og på denne vei virket deres offer frem i tid og disse synder bekjent på denne vei ble lagt på Jesus slik at Han døde for de frem i tid. På samme måte blir våre bekjente synder lagt på Han tilbakevirkende men vi trenger da ikke å ofre offerdyr pga tilbakevirkende. Derfor sier også Paulus at når vi får høre om veien så kan vi sjekke den ut om den stemmer i GT, ikke NT.
Det er Moses og profetene som har rammeverket i hvor veien går og den avslører falske veier (i Jesu navn) slik NT advarer imot.

La deg ikke lure, Jesus sa også (I NT) "Det står skrevet", og det er GT, ikke NT.

gana - 9-10-2018 kl 09:40

Bra svar du ga der LeifG.

Ja diverse lureveier / avveier er bra beskrevet i GT, kanskje spesielt hos Jeremia og Jesaja(?)

Ellers så tror jeg kanskje læren om Jesu person og brudd på den best er beskrevet i NT,

og det er vel egentlig dette som er det viktigste, ikke for å nedprioritere noe men

som sagt så tror jeg vi finner troens sentrum best i evangeliet om ham.

LeifG - 9-10-2018 kl 15:34

Men i GT er den grunnleggende veien ut av synd fundamentalt best beskrevet i GT og "lureveier" avslørt i tillegg som en historiebok så viikke trenger å gjøre de samme bommerter igjen.

Evangeliet som du nevner fikk også jødene på Sinai.

Evangeliet (som også Adam og Eva fikk):

Hebr 4,2 For det glade budskap er og forkynt oss, likesom for hine; men ordet som de hørte, blev dem til ingen nytte, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det.


gana - 10-10-2018 kl 04:49

Sitat: skrevet av LeifG  
La deg ikke lure, Jesus sa også (I NT) "Det står skrevet", og det er GT, ikke NT.


Ikke glem da at det er Jesus og apostlene som har den autorative

tolkning av GT, NT blir således ikke helt uten betydning.

LeifG - 11-10-2018 kl 00:23

Det finnes bare en vei gana, og Moses og profetene forteller om den, all tolkning NT i overensbestemmelse med de og da ordet og vidnesbyrdet er ok. Derfor sier også Jesus til fristeren "Det står skrevet".

Fristeren gjør alt han kan for å lage en annen vei som ikke stemmer med Moses og profetne og om mman ikke tror de så vet man heller ikke hva man tror på og Satan har full kontroll.

Så vet du nøyaktig hvilken tid som har vært og er i GT? Ja?Isåfall tror du men nei så tror du ikke.

1 Pet 1,10-11 Om denne frelse var det profetene gransket og ransaket, de som spådde om den nåde som I skulde få, 11 idet de ransaket hvilken eller hvad slags tid Kristi Ånd, som var i dem, viste frem til når han forut vidnet om Kristi lidelser og om herligheten derefter;


Det er opp til enhver selv å sjekke ut det som blir trodd i NT stemmer med GT. Å si at man lager en ny tolkning i og hva Jesus og apostlene sier i NT, som da ikke stemmer med evangliet Moses fikk er det samme som lovløshet.
Av lovløshet kommer hemmeligheter og i denne ånd er kjærligheten kald.

gana - 11-10-2018 kl 11:22

Ja det er bare en vei men hvor den går og hvordan den avgrenses er ikke alltid lik i den gamle og den nye pakt.

Her er et eksempel på en autoritet som står over gammel lov:

Han svarte: «Fordi dere har så harde hjerter, har Moses tillatt dere å skilles fra konene deres. Men fra begynnelsen av var det ikke slik. 9 Jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin kone av noen annen grunn enn hor, og gifter seg med en annen, han begår ekteskapsbrudd.»

Og dette er bare ett eksempel.

Jesus kunne være streng og han kunne

være mild men det er alltids hans ord som viser vei.

LeifG - 11-10-2018 kl 11:58

Ja, dette er ett eksempel i og om det sosiale liv, det praktiske samfunnsliv.

Det er forskjell på det og:

1. Den moralske lov, de ti bud.
2. Den sermonielle lov, som den gamle pakts presteskap forhold seg til angående folkets frigjøring fra syndene.


Så Moses slapp etter litt, etter 400 år i slaveri under Egypt før Sinai. Jesus påminner mennesker i dengamle pakt rett for korset at pga strie holdninger og svakheter rett etter Sinai ble det nødvendig å resette litt. Jesus strammer inn loven slik at man kommer enda nærmere sannheten.
Etter korset i den nye pakt er man enda nærmere igjen og man er dai ett med de ti bud igjen.

Altså vekk fra de bud som satte riktig vakkert Guds bud ut av sin kraft men desverre er det endel som igjen vakkert forsker å sette Guds bud ut av sin kraft igjen.

gana - 11-10-2018 kl 12:42

Forskjell?

Mange av de moralske bud handler jo nettopp om det sosiale liv.

Også budet om ikke å bryte ekteskapet, som Jesus her innskjerpet.

Så her handler det ikke om å sette bud ut av kraft,

nei det handler faktisk om det stikk motsatte.

Men poenget er altså at alt er ikke alltid likt.

Moses hadde myndighet til å gi en oppmyking.

Og Jesus hadde myndighet over Moses,

både til innskjerping og oppmyking,

han var Guds Sønn, gitt oss i NT.

Amen.

LeifG - 11-10-2018 kl 22:14

Moral handler om å elske sin neste eller ikke og de ti bud er yttergrensene til Guddommelig natur. Det sosiale liv innenfor de grenser gjør ikke ekteskapsbrudd slik at man skilles og kan gifte seg igjen.

Fordi man var så langt fra Gud og Guddommelig natur er nåden der og Gud er tålmodig i sin kamp for at mennesker skal gå fra fallen natur til guddommelig natur. Det blir gitt retningslinjer, eller lagt til bud for å rett seg inn etter den veien en skal se og gå. Fra.., til.

Dette går på kjernen om og hvem Gud er, mennesket er bildet på Gud, mannen og kvinnen, de to i ett. Skal de først være utro og deretter skilles? Bildet av Gud?

Hvis vi "gifter" oss med Gud, altså tror på Ham og går med Ham men kort tid etter flørter vi bevisst, eller med viten med antikrist og går med ham mens vi sier i Jesu navn. Er vi da utro og driver hor?
Vil da Gud ta imot en igjen? Hva sier Guds ord om dette?

Nå nevner ikke jeg om man blir vill-ledet ved en misforståelse men her velger man faktisk noe som ikke er bra og inviterer denne mulighetens løsning inn i det hellige liv.
Er dette bud at man kan gifte seg med noen andre om noen er utro inne i det hellige liv, er det reellt i Guds rike?

Vi blir frelst fra.., til og det er da ikke slik at fallen syndig natur i oss krever at Gud myker opp sine grenser for at vi skal bli frelst. Men i det falne er nåden for at vi skal komme ut av den falne naturen.

Dette er illustrert ute i denne falne verden hvor vi kan se Jesus korsfestet og med det faktisk velge Ham istedet for en selv i denne falne verden. Da omvender man seg fra dette gamle til det nye og går inn til Gud hvor Han nå er moralen i vårt liv, Han er vår lærer. Ikke verden og verdens natur/ følger lenger.
I dette faller tilleggsloven for de som mangler tro ut/ bort. Den er ikke lenger aktuell. Sier man da at "ja, men det skjedde eterpå, man falt., er det da ike tilgivelse?"
Jo, det er det men det gjelder også da de det gjelder. Det er ikke bare fra Gud en trenger tilgivelse, for at man skal komme videre. Man har tatt ett valg og det må man ta.
Det liv vi har her avgjør om vi skal få leve eller ikke, om vi er i stand til å tildeles evig liv eller ikke.

gana - 20-10-2018 kl 13:13

Nei den sanne KREVER ikke oppmyking.

Men Gud kan gjøre forandringer.

Sabbatsbudet har han myke opp litt.

Med ekteskapsbudet er det motsatt.

Og hva gjør så den sanne?

Jo han følger Gud også i dette.

Surdeigen gjør ofte det motsatte,

henger med det gamle også i

det nye, eller motsatt, alltid

i opposisjon til det sanne.

gana - 30-10-2018 kl 01:35

Hei igjen LeifG, har du gått i tenkeboksen? :)

I så fall ikke så dumt det, surdeig er noe skumle greier, nesten som pesten.

Visste du at svartedauden også fikk innvirkning på språket, det norrøne skriftspråket dødde ut.

Noe på samme måte kan det være i åndskampen, det er ofte en kamp om ordene.

Kristne ord og utrykk gis en ny mening og man får dermed også en ny tro.

Dette tror jeg er mye av dagens surdeig, en omdefinering av kristen tro.

En omdefinering litt mer i tråd med tidsånden, en riktig glatt og fin tro,

en tro som kan ta imot Guds store motstander når han kommer.

I begynnelsen var Ordet - til slutt kan det bli noe annet.

LeifG - 30-10-2018 kl 02:01

Ser ingen grunn til å fortsette gana.

Du taler ikke i henhold til ordet og vidnesbyrdet, dermed er du i surdeigen.

Litt surdeig syrer hele deigen - baal før og nå - hjemme og ute

gana - 23-2-2019 kl 15:07

https://www.youtube.com/watch?v=0MRkqVSrRDo

http://sambaandet.no/2019/02/20/skuffende-fra-biskopene-om-a...[Redigert den 23-2-2019 kl 16:04 av gana]

Villfarelse til Norge også sommeren 2019

gana - 4-7-2019 kl 18:30

Det er stille på forumet for tiden og mange har kanskje sovnet.

Herren snakket en del om å våke.

Her er et eksempel:

Sitat:Jakten på mirakler, Roy Godwin og herredømmeteologien


(https://www.dagen.no/meninger/debatt/2019-07-03/Jakten-på-mi...)


Jeg vil mane til forsiktighet med å sluke innholdet i Godwins bøker og taler uten å sjekke med Guds Ord hvorvidt hans lære stemmer med det sanne evangeliet.

Importen av forkynnere som lover vekkelse virker endeløs. Er det ikke Bill Johnson, Heidi Baker og John Arnott, så er det en mystiker fra Wales. Jeg frykter at disse bidrar til å fremelske et selvsentrert kristenliv, som har mer fokus på «what’s in it for me?» enn at «Han skal vokse og jeg skal avta». Motivet for å dra til konferanser med høyt profilerte navn synes ikke nødvendigvis å være lengsel etter å vokse i kjennskap til Kristus.

Mitt inntrykk er at mange i dag tiltrekkes mest av sensasjoner, jakt etter mirakler og sanselige «kick». Man erfarer en kortvarig, følelsesmessig «rus» som har forduftet innen hverdagen kommer. Hvor mange drar hjem igjen med fornyet lengsel etter lønnkammeret, etter dybdene i Guds Ord og etter kraft til å leve hellig og annerledes i et stadig mer ugudelig samfunn?

Roy Godwin, et forholdsvis nytt skudd på denne «stjernehimmelen» er en mann, som med rot i keltisk-katolsk spiritualitet, trekker mennesker til seg selv, sitt retreatsenter i Wales og sine bøker.

Han har vunnet seg venner i ulike bønnebevegelser og menigheter. Blant disse kan nevnes Bønnesenteret i Levanger og Grimerud gård. Godwin er blitt en etterspurt taler, som angivelig har fått Norge spesielt lagt på sitt hjerte. I likhet med flere andre før ham, lover han at vekkelsen vil starte her. Snart deltar han på sommerens Oase-stevne.

Hans bilde dukker for tiden opp «over alt» i kristne aviser, sosiale medier og utallige bokkiosker. Jeg hører folk anbefale bøkene hans som om han har knekket en helt ny «kode». På hans retreatsenter i Wales skal himmelen visstnok være nærmere jorden enn andre steder. Bibelen lærer at enhver gjenfødt kristen er et tempel for Den Hellige Ånd. Vi bærer Jesu nærvær med oss hvor vi enn beveger oss. Det bør bekymre oss når kristenfolket snakker mer om en forkynner og et navngitt geografisk sted enn man snakker om Kristus og Hans frelsesverk.

I boken «Velsignelsens vei» fremstiller Godwin en lære om velsignelse som jeg ikke kjenner igjen fra Jesu og apostlenes lære. Han forteller om mystiske mirakler i Wales, englesang og tidebønn. I boken vektlegges også en herredømmeteologi som man kjenner igjen fra trosbevegelsen. Jeg har vært til stede under Godwins talerstol.

I tillegg har jeg tatt meg tid til å sammenligne boken «Velsignelsens vei» mot Bibelens evangelium. Godwin fremstiller det å velsigne som om det var et magisk mantra som får ting til å skje kun ved at vi uttaler visse ord med vår munn. Da nærmer vi oss tanken om at vi mennesker er guder og at våre ord har guddommelig skaperkraft.

Han hyller kraften i budskapet i en av sine tidligere bøker «Strømmer av nåde». Godwin synes å anse seg selv som spesielt utvalgt til å få åpenbaringer om kraften i å velsigne på grunn av sine keltiske røtter. Store ting kan ifølge bøkene hans skje dersom vi begynner å bruke hans oppskrift for velsignelser.
I «Velsignelsens vei» hevder Godwin at man gjennom bønn kan rydde geografiske steder for mørkets makter. I Bibelen leser vi imidlertid at ondskapens åndehær befinner seg i himmelrommet. De kan ta bolig i mennesker som åpner seg for dem, men jeg har aldri lest at de tar bolig på geografiske steder. Jesus og apostlene drev demoner ut av mennesker, ikke ut av fysiske steder.

Godwin anbefaler å velsigne mennesker som ikke tror, i det han hevder at Guds Ånd er for alle mennesker, uavhengig av om de er født på nytt. Da nærmer vi oss universalisme og New Age.

Bibelen sier: «Det var til dere Gud først sendte sin tjener, da han reiste ham opp for å velsigne dere, når hver av dere omvender seg fra sine onde gjerninger ».

Godwin sier dette om forsoningen: «Korset er hans personlige anerkjennelse av meg personlig, et tegn på min verdi for ham, min verdighet. På Golgatahøyden eide, elsket og verdsatte han meg i all offentlighet» («Velsignelsens Vei» s. 59).

Dette utsagnet finner jeg problematisk. Bibelens forsoningslære er at Jesus ble ofret som en soning for vår synd . Han døde for oss mens vi fortsatt var syndere for å gi oss fred med vår hellige Far. Jesu offer gjelder for den som vender seg fra verden og et syndig liv til Jesus for å leve resten av livet i helliggjørelse. Vi har aldri fortjent Guds frelse. Han døde ikke på grunn av vår verdighet! Vi kan oppnå frelse utelukkende på grunn av Hans ubegripelige nåde .

I forbindelse med Roy Godwin er det også grunn til å være våken for den katolske forførelse og Østens mystikk, som allerede i mange år har påvirket evangelisk kristenhet. Som allerede nevnt, anerkjenner Godwin keltisk-katolsk tradisjon, helgener, munkevesen m.m.

Også norske retreatsentre er preget av denne type mystikk. Edin Løvås, som påvirket dannelsen av norske retreatsentre, hentet sin inspirasjon fra både den katolske helgenen Sta. Terese av Avila, Benedikt av Nursia og Ignatius av Loyola.

Ignatius var romersk-katolsk i sin forståelse. I dag brukes Ignatius' åndelige øvelser som veiledningsverktøy blant kristne fra mange ulike menighetsmiljøer på retreatsentre her i landet. Ignatius var, i likhet med nåtidens pave, jesuitt. Den katolske kirke har via jesuittordenen arbeidet for å kalle den reformerte kirke tilbake til «moderkirken» helt fra reformasjonstiden.

Ved å tillate ubibelsk lære og mystikkens spiritualitet, slik det kommer til uttrykk i Godwins bøker og på Ffald-y-Brenin i Wales, åpner man opp for en åndelighet som ikke hører hjemme blant evangeliske kristne. Undersøker man Godwins preferanser nærmere, finner man også hans beundring for den katolske presten Henri Nouwen. Når garden for katolsk mystikk senkes, blir flere velvillig innstilt til forbrødring med denne kirken.

Bibelen advarer: «Se til at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag, etter menneskers tradisjoner, etter verdens barnelærdom, og ikke etter Kristus».

Godwin har forbindelser til Bethel Church (California). Denne menigheten er blant annet kjent for underlige manifestasjoner, åndelige «fyllefester», «hellig latter». Jeg har hørt Godwin fortelle om et møte med Bill Johnson i Wales, hvor de to utvekslet felles åndelige erfaringer.

På denne bakgrunn vil jeg mane til forsiktighet med å sluke innholdet i Godwins bøker og taler uten å sjekke med Guds Ord hvorvidt hans lære om velsignelser og mirakler hører med til det sanne evangeliet. La oss være som de i Berøa. De var av et edlere sinn. De gransket hver dag Skriftene for å se om det forholdt seg slik som det ble fortalt dem!

«For det skal komme en tid da de ikke lenger skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, etter som det klør i øret på dem».

Les Bibelen! Prøv alt! Det er lykten for din fot og lyset på din sti. Kun via Guds Ord opplyst av Den Hellige Ånd kan vi komme til mål på den smale veien som fører til Livet. Vekkelse kommer først når Guds folk omvender seg og oppriktig søker Herren for å leve i gudsfrykt og lydighet mot Hans Ord. Jesus: «Se til at ingen forfører dere!»


[Redigert den 4-7-2019 kl 18:41 av gana]

gana - 6-9-2019 kl 13:59

Enhet blant kristne er viktig men også endetidens falske religiøse enhet har vind i seilene.

Et eksempel på de kan vi se her:

https://www.vl.no/nyhet/religiose-ledere-star-sammen-mot-avs...

Klima og religion går liksom opp i en høyere villfarelse.

Mangler bare en til å samle trådene litt.