Apologetisk Forum

Hva korset betyr.

 Sider:  1  2

LeifG - 30-7-2018 kl 19:59

Så du tror at Gud kommuniserer for dårlig ved sine bud.. .


Det tror ikke jeg, jeg tror heller det er mangel på tro, og ditto mere løgner fordi man ikke elsker sannheten. Man misforstår fordi man ikke vil tro, og derfor "forstår" man ikke budene, man kan ikke forstå budene.

Derav fine ord som setter Guds bud ute av sin kraft.. .

gana - 30-7-2018 kl 23:32

Nei jeg holder meg bare til Bibelen,

den viser at det ble mye misforståelser

også blant de mest sterk-troende.


Det samme sier Gud om endetiden,

Herren kommuniserer klart men

mange blir likevel stående utenfor.


"Mange skal forsøke å komme inn,

men ikke klare det."


Mangel på tro sier du, har det

noen gang vært mangel på tro på jorden?

Det er vel helst mangel på etterfølgelse tenker jeg.

LeifG - 31-7-2018 kl 09:36

Mangel på tro er at man ikke vet hva og hvem man tror på, man kjenner altså ikke Gud/ Jesus og Han kjenner ikke de.

Når man da mangler tro så vet man altså ikke hvor man går, hvor man er og hvor man skal gå, det fordi man ikke forstår frelsen i Guds ord, man ser ikke og ser ikke da på Guds lam. Derfor mangler etterfølgelse, og derfor står mange utenfor mens de sier i Jesu navn - i den tro at de tror de er inne.

De tror heller valigvis ikke at evangeliet ble servert Adam og Eva, ei heller på Sinai og at på Sinai falt de fra fordi de manglet tro. De er lovløse i den forstand at de har laget seg en egen rettferdighet, og i denne (lovbrudds-)vei gjort en pakt med døden.

gana - 1-8-2018 kl 11:23

Tro er å holde noe for sant. Tror man ikke på en religion så tror man på vitenskapen, seg selv
eller andre og så videre. Det er altså ikke mangel på tro i verden. Alle tror på noe.

En skulle kanskje tro at bibelsk tro først og fremst var å tro på og etterfølge budene, det er
det også men det er også mye mer. Og så er det viktig å huske at Jesus og apostlene ikke
alltid hadde en helt ortodoks forståelse og etterlevelse av Guds lov.

Kristen tro er først og fremst etterfølgelse av Kristus.

Følg meg er noe Herren minnet om ofte.

LeifG - 2-8-2018 kl 00:10

sann tro er ikke religiøst liv gana, sann tro er ikke religion. Å være religiøs, eller å tro på en religion er å ikke vite hva man tror på., men man legger seg inn under ett religiøst system/ presteskap. Med andre ord ikke sann kristendom, falsk kristendom er religion og mange religiøse legger seg inn under disse prestelige systemer.

Hos 4,6 Mitt folk går til grunne fordi det ikke har kunnskap; fordi du har forkastet kunnskapen, forkaster jeg dig, så du ikke skal tjene mig som prest; du glemte din Guds lov, derfor vil også jeg glemme dine barn.
Ef 1,17 at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Fader, måtte gi eder visdoms og åpenbarings Ånd til kunnskap om sig,
Ef 3,19 og kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap, forat I kan fylles til all Guds fylde.
Kol 1,9 Derfor holder vi fra den dag vi hørte det, ikke op med å gjøre bønn for eder og bede at I må fylles med kunnskap om hans vilje i all åndelig visdom og forstand,
Kol 2,2 forat deres hjerter må bli trøstet, så de knyttes sammen i kjærlighet og når frem til hele rikdommen av den fullvisse innsikt, til kunnskap om Guds hemmelighet, det er Kristus,
Kol 3,10 og iklædd eder det nye, som fornyes til kunnskap efter sin skapers billede;
1 Tim 1,4 og ikke å gi sig av med eventyr og endeløse ættetavler, som mere fører til stridigheter enn til å tjene som Guds husholdere i troen - så ber jeg dig også nu.
1 Tim 4,7 Men vis fra dig de vanhellige og kjerringaktige eventyr; øv dig derimot i gudsfrykt!
2 Tim 4,4 og de skal vende øret bort fra sannheten og vende sig til eventyr.
Tit 1,14 så de ikke gir sig av med jødiske eventyr og bud av mennesker som vender sig bort fra sannheten.
Hebr 11,1 Men tro er full visshet om det som håpes, overbevisning om ting som ikke sees.
2 Pet 1,16 For ikke var det kløktig uttenkte eventyr vi fulgte da vi kunngjorde eder vår Herre Jesu Kristi makt og gjenkomst, men vi hadde vært øienvidner til hans storhet.
2 Pet 2,1 Men det opstod også falske profeter blandt folket, likesom det og blandt eder skal komme falske lærere, som skal lure inn vrange lærdommer som leder til fortapelse, idet de endog nekter den Herre som kjøpte dem, og fører over sig selv en brå fortapelse.
2 Pet 2,9-10 så sant vet Herren å utfri de gudfryktige av fristelser, men å holde de urettferdige i varetekt med straff til dommens dag, 10 aller mest dem som går efter kjød i uren lyst og forakter herredømme. De selvgode vågehalser! De skjelver ikke for å spotte de høie makter,

gana - 3-8-2018 kl 09:26

Selv liker jeg forklaringen som gis i Hebr. 11,1:

Troen er et pant på det vi håper, et bevis for det vi ikke ser.

Visste du at ordet pant også kan oversettes

"Virkeliggjøring", "garanti" eller "visshet"?

Vår tro kan faktisk gjøre til virkelighet

det vi tror, noe å tenke på. Og ja,

troen må da ha rot i Bibelen.


[Redigert den 3-8-2018 kl 10:12 av gana]

gana - 7-8-2018 kl 14:59

Først må frafallet komme...

Det gjelder endetiden, det skulle bli et frafall fra Guds lov.

Det har til alle tider vært litt sånn mindre uenighet om loven, hvordan den skal forstås.

Det nye nå er at flere og flere såkalte troende ser ut til å gi mer eller mindre blaffen.

Jeg sier såkalt troende for dette kan vel neppe komme under kategorien sann kristentro:

www.dagen.no/dagensdebatt/lederartikkel/lederartikkel/Et-KrF...

Vi diskuterte tro her,

tror muligens dette må være en slags ny hedning-tro som er i ferd med å innta landet.

Ja og dette er selvsagt også et globalt fenomen, Guds lov står ikke så høyt i kurs lenger, nesten ikke blant noen.

Og det akselererer, som også nevnt i artikkelen, det som var utenkelig bare for få år siden foregår nå helt åpent.

Den Lovløse lusker nok muligens rundt i skyggene... det går nok den veien ja.


[Redigert den 7-8-2018 kl 17:17 av gana]

gana - 8-8-2018 kl 11:48

Litt mer om endetidens åndskamp:

https://www.youtube.com/watch?v=Ar3IqV-IENg

LeifG - 10-8-2018 kl 22:14

Sitat: skrevet av gana  
Først må frafallet komme...

Det gjelder endetiden, det skulle bli et frafall fra Guds lov.[Redigert den 7-8-2018 kl 17:17 av gana]Frafallet startet når disiplene var borte, når Rom tok over gana. Rom og romerkirken har endret folks forståelse og respekt for Gud og Guds lov.
Når reformasjonen kom oppdaget menneskeheten trelldommen i Rom, at Pavemakten var Antikrist trone - og verden ble fri.

Så det kom ettfrafall etter år 100.., og ett nytt frafall fra den industrielle rev og darwinismens begynnelse.
Det vi er vitne til nå er frafall fra en latterlig svak tro uten hold.

gana - 11-8-2018 kl 06:51

Det største frafallet vi har sett så langt var nok jødenes frafall og dermed avrundingen av den gamle pakt.

Og det var ikke et frafall fra lovens bokstav men det var et frafall fra lovens ånd.

Endetidens store frafall blir muligens noe av det samme.

LeifG - 11-8-2018 kl 08:30

Da snakker du om tiden fra Sinai til korset.., og det er i en annen tid.


å begrunnelsen du der kommer med, vel om vi skal stole på Gud så bør vi holde oss til Hans grenser.., vel også lover. I det så sier Han at en respekt for det vil gi deg visdom og forstand på det Hans rike er, derimot ved en forkastelse vil man fare vill..,uten untak.

Har man lovens ånd vil man aldri vike fra lovens bokstav i åndens naturen har man ikkelovens ånd vil man ikke hverklen se eller forstå lovens bokstav som relevant. Man vil søke å endre eller fjerne deler av den slik at man har en egen forstand og eget grep på situasjonen.
Det er det som skjedde fra ca år 100 e. Kr når Rom fikk grep på de kristne og Roms hedenske presteskap overtok og brukte kristne begreper inn i deres hedenske tider. Slik kom frafallet inn og etterhvert så falt Rom og Antikrist kom frem igjennom nå Den Romerske Katolske Kirke (DRKK).

Årsaken til at Antikrsit stod frem da var at ingen så ham pga at de treonde var enten drept og at alle kristne høytider nå var lullet inn i de gamle hedenske tider. Svært få så det og skjønte det som hadde skjedd over flere generasjoner, ja over 400 år.

Frafallet har vært gana, det er nå gjenopprettelsen skjer.

gana - 11-8-2018 kl 12:36

Frafallet har vært? Ja det har det nok, mange ganger, men vi

har også Skriftens ord på at frafallet vil være størst rett før

Herrens gjenkomst, "vil han da finne troen på jorden?"

LeifG - 11-8-2018 kl 13:55

Slutt å prate det bort.

For ingen vet når frafallet vil ha vært størst før det er for sent.
Derfor må vi se på historien.., og profetene. Dernest må vi holde Guds bud for at Gud skal kunne gi visdom og forstand til å tro/ forstå den profeteiske tid vi er i. Det er betingelser Han har gitt.
Så kan vi analysere tiden og hendelsene ut i fra Guds ord, det vi tror på.

Vi vet at frafallet kommer etter Roms fall og Rom falt endelig rundt år 500 e. Kr.. Så skulle det nye lederskap (Antikrist) regjere i 1260 år, så skulle det deretter komme ett nytt frafall. Når var det?

Vel, Antikrist trone ble avslørt ved hjelp av Guds ord som Pavedømmet. Hvem tror det i dag? Har det da vært ett frafall?

Det står også at Guds folk holder Hans bud og at de kjenner og tror det profetiske ord, de vet nøyaktig hvilke tid de lever i og hvilken tid profetene taler om til enhver tid. Eksisterer det ett slikt Guds folk i dag og er det frafall innad i blant de det er snakk om? For å falle fra er vel å slutte å følge Ham, holde Hans bud og tro på Ham??

Hvis du ikke holder Hans bud, ikke tror profetene, vel sier du gjør det men bare synser om de.., kan du da falle ifra noe man ikke har tillitt til? Kan du falle ifra noe du egentlig ikke tror på?

gana - 11-8-2018 kl 18:38

Du snakker om gjenopprettelse, kan ikke si jeg ser så mye til det.

Det jeg ser er en global økumenisk rørsle med pavedømmet i spissen.

En bevegelse som brer om seg og som leder an i vår tids frafall.

En paraplyorganisasjon som rommer det meste, alt fra pavens

ufeilbarlighet til protestantisk liberalteologi og universalisme.

Alle blir visst frelst, det er slutt på den tid at Gud dømmer.

Frafall vil jeg kalle det, ikke gjenopprettelse.

LeifG - 11-8-2018 kl 22:35

Skjønner hva du sier og hva du ser men det jeg peker på er noe annet.
Det du ser og det jeg sier om det er at frafallet er ifra tradisjonen som allerede er og var frafalt. Det du ser og er redd er bare en vågal fortsettelse av frafallet.

Ser du det jeg sier og forskjellen?

gana - 12-8-2018 kl 06:00

Ser hva du sier og ser forskjellen ja.

Du sier også noe om gjenopprettelse,

hvor er den?

LeifG - 12-8-2018 kl 23:32

Gjenopprettelsen er på veien der Jesus gikk, der Han ber oss gå og svært få finner veien.

gana - 13-8-2018 kl 08:20

:)

Ja det er nok en vei vi ofte trenger å finpusse.

En vei "som stadig fornyes etter sin skapers

bilde og lærer ham å kjenne" (Kol 3,10b).

LeifG - 13-8-2018 kl 15:31

Vitig ha med hele teksten og sammenhengen her gana.

Kol 3,8-10 men nu skal også I avlegge dem alle: vrede, hissighet, ondskap, spott, skammelig snakk av eders munn; lyv ikke mot hverandre, I som har avklædd eder det gamle menneske med dets gjerninger og iklædd eder det nye, som fornyes til kunnskap efter sin skapers billede;Det nye er Kristis rettferdighets kledning, som fornyes på oss, veien står fast, vi endres til den og da med Guds bilde.

gana - 13-8-2018 kl 16:36

Man kan vel si det sånn at Jesus er veien mens budene viser hvor veien går.

Men budene er i en annen sammenheng i den nye pakt enn de var i den gamle pakt.

Mange av dem får derfor en helt ny anvendelse i den nye pakt, ikke minst sabbatsbudet.

Litt på samme måte som Israelsfolket nå ikke lenger er det samme, et nytt folk med en

fornyet ånd og lov og det hele. Også dette var en del av den sannhet som trengte å fornyes.[Redigert den 13-8-2018 kl 16:53 av gana]

LeifG - 13-8-2018 kl 22:47

Jeg ser ikke på budene som veien men budene er Hans karakter i bokstaver., veien Han går er illustrert igjennom den gamle pakt og vist igjennom menneskesønnens liv.
Jesus i kjød som deg og meg ble prøvd og Han viste oss hvordan frelsen virker ved at Faderen frelste Ham.

Jesus ba personlig Faderen om nåde, og Han fikk nåde, Han ble reddet/ frelst. Når Faderen kalte på Ham stod Han opp fra de døde.

Budene viser oss bare hva som er lovbrudd/ synd eller ikke., veien for oss syndige går der Jesus gikk. Fra offeralteret (for oss å dø fra oss selv), deretter for oss dåpen og da inn i det hellige liv som er Tempeltjenesten. Vi er Guds Tempel og her inne i dette liv kan vi kommunisere med Faderen i Jesu navn. Det er veien Han gikk og vi går inn i men Jesus fortsatte inn i det Aller Helligste og det er i himmelen pr. dags dat, vi venter på at Han skal komme ¨hente sine.

gana - 18-8-2018 kl 03:16

Her ser det ut til at du sporer av litt LeifG.

Samtidig som Jesus var i kjød som deg og meg var

han også Gud og han trengte derfor ikke å bli frelst.

Han var altså ikke først i kjød for så senere å bli Gud.

Og her er vi ved et kjernepunkt i læren om Kristus,

et kjernepunkt hvorved det hele står og faller.

LeifG - 18-8-2018 kl 09:15

Gana.

La oss holde oss til Guds ord.

Jesus var og Er Gud, ingen tvil om det men hva valgte Jesus å gjøre?

Jo, Han valgte å komme i kjød som deg og med, Abrahams barn. Ikke kjød som om kjødet ikke var i fallen syndig natur, altså som før fallet.
Jesus tok på seg vår skikkelse og lot seg prøve slik vi blir prøvd og Jesus valgte å ikke ta i bruk sin egen Guddom i denne fristelse og prøve her nede på denne jord sammen med oss. Hadde Han vært Gud i seg selv her nede kunne Han ikke la seg prøve og med det avvise fristelser i kjød.

Med det er det to ting som skjer, Han døde fullverdig for vår synd, Abrahams barn gjort i kjød og Han viser veien for Abrahams barn ut av syndens natur.
På den måten tar Han reellt bort vår synd om vi bekjenner på vår bror, Guds lam, det fordi vi ser den veien Han gikk og går med. Det er kun mulig om vi tror Han kom i kjød, og at den veien er for oss.

Guds ord sier Han ble frelst og at Han ble det på grunn av sin Gudsfrykt, og rop om hjelp i kjød, den skikkelse (Gud i kjød som deg og meg) Han tok på seg. Johannes sier at enhver som ikke tror det har i realiteten Antikrist tro.


Hebr 2,14-18 Eftersom da barnene har del i blod og kjød, fikk også han i like måte del deri, forat han ved døden kunde gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen, og utfri alle dem som av frykt for døden var i trældom all sin livstid.
For engler tar han sig jo ikke av, men Abrahams ætt tar han sig av; derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, forat han kunde bli en miskunnelig og trofast yppersteprest for Gud til å gjøre soning for folkets synder. For derved at han selv har lidt og har vært fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet.

Hebr 5,7-9 Og Han (Jesus) har i sitt kjøds dager med sterkt skrik og tårer frembåret bønner og nødrop til Ham (Faderen) som kunde frelse Ham (Jesus) fra døden, og Han (Jesus) blev bønnhørt for sin gudsfrykt, og således lærte Han (Jesus), skjønt han var Sønn, lydighet av det Han (Jesus) led, og da Han (Jesus) var fullendt, blev Han (Jesus) ophav til evig frelse for alle dem som lyder Ham (Gud),

2 Joh 1,7 For mange forførere er gått ut i verden, som ikke bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød; dette er forføreren og Antikristen.


Med andre ord alle som ikke bekjenner mennesket Jesus i kjød som oss, den Salvede er av forføreren.

Hele frelsen igjennom Jesus Kristus er avhengig av at Han i kjød var avhengig av Faderens nåde slik at Menneskesønnen kunne vise Veien, Sannheten og Livet.
Vi er uten unnskyldninger, vi må bare tro og følge Ham så vilFaderen nådefullt frelse også oass slik Han frelste Jesus.

gana - 18-8-2018 kl 19:16

Sitat: skrevet av LeifG  
Hadde Han vært Gud i seg selv her nede kunne Han ikke la seg prøve


Da tror du nok litt for smått om Gud.

Når det står at Gud ikke fristes (Jak,1,13) så betyr ikke det at han

ikke kan føle fristelse, kan man ikke føle fristelse så vil det jo heller

ikke være noen fristelse. Nei det at Gud ikke fristes er det nok mer

det at han ikke ga etter for fristelse, han lot seg altså ikke friste.

LeifG - 18-8-2018 kl 19:50

Dette kjente Jesus på:

Jak 1,14 Men hver fristes idet han drages og lokkes av sin egen lyst;


Om Jesus ikke ble fristet av det onde til å falle, kunne Han da dø for våre synder. Kan Han svare for oss og de anklager på Ham da?
Klarte Han å stå imot i egen Guddommelig kraft, er det det du sier? Eller var det ikke reellt for Ham?
Tror du ikke at Han kjente egen lyst til å ta? Er det isåfall synd å kjenne lyst til noe en blir bevisst på fører til det onde?


Jak 1,13 Ingen si når han fristes: Jeg fristes av Gud. For Gud fristes ikke av det onde, og selv frister han ingen.


Hvorfor ropte og skrek Han om hjelp? Hvorfor ba Han om nåde og hjelp? Ble Satan lurt?


Matt 4,1-3 Da blev Jesus av Ånden ført ut i ørkenen for å fristes av djevelen. Og da han hadde fastet firti dager og firti netter, blev han til sist hungrig. Og fristeren kom til ham og sa:

Er du Guds Sønn, da si at disse stener skal bli til brød!Han i kjød holdt på å dø av sult, tror du Jesus i kjød kjente duften av nybakt brød da Han ble fristet til å bruke Sin Guddomskraft. Hvorfor gjorde Han ikke det og hva var eventuelt synd ved å bruke Sin Guddom her?
Ville det ha brutt med noe i forhold til Kristi offer, frelsen fra synd?

I tillegg, hvilken fristelse er det her også Eva ble utsatt for? Falt hun for den samme fristelse? Er dette også en av fristelsene vi (alle sammen) blir utsatt for?

gana - 22-8-2018 kl 04:48

Blir lettere forvirret og litt svimmel av så mange spørsmål.

Men rent generelt så tror jeg ikke noe er umulig for Gud.

Og inkarnasjonen er ikke noe som lett kan forstås, må

nesten bare godtas, på samme måte som treenigheten.

Bibelbudskapet kan ikke alltid forstås med forstand

og logikk, hodene blir for små. Men det er da det

er viktig å ha troen, det er den som gir liv.

Kontakten med Gud kommer via troen.


Ha en god dag du :)

LeifG - 22-8-2018 kl 10:18

Ta ett spørsmål om gangen og unnlat ikke å se det iGuds ord og troen som er åpenbart, verre er det ikke. Ikke noe er så svikefullt som vårt eget hjerte og sannheten nekter svik å eksistere.

Ta derfor ett spørsmål om gangenog bli fri.

gana - 23-8-2018 kl 21:26

"Litt surdeig syrer hele deigen!" Gal 5,9.

Surdeig er helst brukt i brødbaking i stedet for våre dagers gjær. Dens gjæringsprosess gjør at den ofte er brukt som et bilde på syndens makt til å gjennomtrenge menneskelivet. Fariseernes og sadduseernes innflytelse og lære kaller Jesus for surdeig, Matt 16,6-11. De kristne skal rense ut den gamle surdeig, alt syndig vesen. (hentet fra Lundes Bibelleksikon)

Et eksempel på en slik gjæringsprosess er homobevegelsens innflytelse i kirke og samfunn. Med en nesten utrolig fart har holdningene blitt snudd, også i kirker. Vet ikke om det er helt rett å kalle det kirker lenger men det er i alle fall ofte statsfinansierte gudshus med røtter i kristenheten, i dag fungerer de vel som oftest som hus for folkereligiøsitet og overtro.

Og folk kommer seg rett og slett ikke ut i tide, de blir syrnet og blir en del av surdeigen.

Et eksempel på dette ser vi nå i KrF:

http://www.dagen.no/Nyheter/KrF/«Sentralstyret-var-preget-av...

https://www.vl.no/nyhet/freder-bekkevold-etter-hemmelig-mote...

https://www.vl.no/nyhet/bekkevold-angrer-ikke-pa-vielsen-1.1...


Man må skille mellom politikk og tro sies det.

Vel, jeg tror odene om å gå ut av Babylon gjelder fortsatt og at de gjelder hele vårt liv.

Gjæringsprosessen har nådd oss den dag vi begynner å kompromisse.[Redigert den 24-8-2018 kl 02:27 av gana]

LeifG - 25-8-2018 kl 09:43

gana, dette er det desidert beste innlegget jeg har lest av deg.


Lag en ny tråd med dette innlegg, det er bra, livsviktig og temaet fortjener en egen tråd!!


:up: :spin:

gana - 25-8-2018 kl 17:38

Hei LeifG, hyggelig, glad you like it :)

Har prøvd tidligere å starte en del nye tråder men siden det ikke er noen respons lenger så velger jeg heller å poste her oss deg, her skjer det i alle fall litt.

Nå er det vel ikke helt etter regelboka å ikke holde seg til tema men på den andre side så er det jo nokså mange år siden vi la om praksis på det område.

Dette er altså en nødløsning.

Vi får håpe forumet tar seg opp igjen en dag, inntil da, keep it up !!

:)

LeifG - 25-8-2018 kl 18:02

Lag ny tråd gana, dette er ett tema som er aktuelt og som sagt livsviktig. Det er hverken svada eller vissvass, ei heller å gå rundt grøten med sminke!

Flytt den! :)

Når noen kommer innom disse sidene ser de at du og jeg diskuterer her, mange av de gidder ikke å gå inn for så å se denne. Du og jeg snakker om de samme tingene hele tiden og noen ganger ser det ut til å gå fremover men plutselig kommer en uttalelse igjen som viser at ingenting har skjedd.
Prinsippene kommer frem men plutselig blir det sagt noe som gjør at prinsippene i troen ikke er verd fem flate øre igjen.

Dermed blir innlegget ditt for fremtiden borte i kålsuppa..

[Redigert den 25-8-2018 kl 18:07 av LeifG]

gana - 25-8-2018 kl 18:31

Ok, da har jeg fulgt ditt råd og lagt det inn på Nyheter:

https://forum.solbu.net/viewthread.php?tid=2656#pid29681

Takk LeifG :)

gana - 27-8-2018 kl 02:48

Sitat: skrevet av LeifG  
Ta derfor ett spørsmål om gangenog bli fri.


Frihet er ikke å forakte men det er heldigvis ikke noe som er

avhengig av at jeg svarer på dine mange og kronglete spørsmål :-)

Hva er så frihet? Jo kristen frihet er frihet fra Guds lov.

Ikke en frihet fra å prøve å leve etter Guds bud men en frihet fra lovens konsekvens.

Hva er så lovens konsekvens? Jo lovens konsekvens er å bli dømt etter loven til evige død.

Det er denne dødskonsekvens som med troen kan byttes ut med frelse og evige liv.

Og det er da, når vi forstår dette, og har fått tro og nytt liv, at vi kan skue inn i frihetens fullkomne lov.

Ja det er først da vi er blir virkelig fri, fri til å tjene Gud uten frykt for lov og dom.


Paulus sier det således, 1 Kor 15, 55-57:


Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier?

Dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven.

Men Gud være takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus!Fred.[Redigert den 27-8-2018 kl 07:25 av gana]

LeifG - 27-8-2018 kl 10:08

Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av LeifG  
Ta derfor ett spørsmål om gangenog bli fri.


Frihet er ikke å forakte men det er heldigvis ikke noe som er avhengig av at jeg svarer på dine mange og kronglete spørsmål :-)


Selvfølgelig ikke men jeg stilte spørsmålene for å vise deg at kjødet og vårt svikefulle hjerte ikke slipper unna Guds sannheter.
Å stille spørsmål ved hva viholder på med og gjører også viktig, det er ogsådet Jesus gjør, stille spørsmål.


Sitat:
Hva er så frihet? Jo kristen frihet er frihet fra Guds lov.

Ikke en frihet fra å prøve å leve etter Guds bud men en frihet fra lovens konsekvens.


OK men syndens lønn er døden, og synd er lovbrudd.
Så i praksis bestemmer man selv hvordan man skal tolke, eller leve ut hvordan Guds lov er og selv om vår tolkning går på tvers av Guds lov så gjelder ikke syndens lønn, døden lengre.
Man har inngått en pakt med døden igjennom en eget ståsteds rettferdighetssans.

Dermed døde Jesus fordi Hans egen standard i skaperverket ikke fungerte for bildet av Ham selv, defor døde Han slik at en ny standard kunne settes. Med andre ord hadde Satan rett men Jesus snøt Satan for seieren ved at Han døde frivillig for sine egne feilgrep.Sitat:
Hva er så lovens konsekvens? Jo lovens konsekvens er å bli dømt etter loven til evige død.

Det er denne dødskonsekvens som med troen kan byttes ut med frelse og evige liv.

Og det er da, når vi forstår dette, og har fått tro og nytt liv, at vi kan skue inn i frihetens fullkomne lov.


Saken er at ved denne tolkning du presenterer så skipper du veien inn til Nådens trone, den som er presentert i den gamle pakt og den Jesus viser oss i praksis. Paulus setter ord på denne praktiske vei og det er Gud Faderen som gjør dette verket i oss på denne vei.

Den er i henhold til Ordet og Vidnesbyrdet og alle innenfor er frie forid ingen her inne tråkker på hverandre på noen måte.
Din vei er hva Jeget sier er rett utifra der hvor ditt Jeg Er, og at ut ifra der har Jesus dødd så du kan istedet gå der. Kjødet med sine egne veier kan gå inn i himmelen


Sitat:
Ja det er først da vi er blir virkelig fri, fri til å tjene Gud uten frykt for lov og dom.

Paulus sier det således, 1 Kor 15, 55-57:
Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? Dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven. Men Gud være takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus!

Fred.Så da gir jeg deg disse sitatater, fritt gjengitt.
"I det de sier fred fred.., ." Og "De sier fred men det er ingen fred".

 Sider:  1  2