Apologetisk Forum

Skal, skal ikke tale

Thomas - 10-3-2004 kl 21:17

Sitat:
LionHeart
Jeg siterer 1Kor 14:33-34: Som i alle kristnemenigheter skal kvinnene tie i menighetssamlingene. Det er ikke tillatt for dem å tale, de skal underordne seg, slik også loven sier.35 Hvis det er noe de vil lære, så la dem spørre sine menn hjemme. For det sømmer seg ikke for en kvinne å tale i menigheten.

Er dette Paulus(Saulus)`s tolkning av det eller Guds vilje? Skal ikke alle behandles likt(selv om Mennene har siste ord)? Hva tror dere (mine bibel kunnskaper ekke på topp nivå næmmeleg)

[Edited on 10-3-2004 by Thomas]

Kristnerd - 23-4-2004 kl 21:54

Hm...

Jeg tok til orde på Bibelskolen i fjor, og talte til fordel for at kvinner skulle sitte i lærende stillinger. Fant til og med noen Bibelvers som jeg selv syntes kunne brukes.

Siden den tid har jeg blitt "dreid" nesten helt over på andre siden i tankene rundt dette. Og jeg tror det er Gud som har gjort dette i livet mitt.

jeg er enig med paulus

Lionheart - 4-6-2004 kl 10:05

og sier på vegne av meg selv og andre av mitt kjønn - vi skal ikke tale i menigheten. jeg går utifra at dette i all hovedsak gjelder preken og ikke vitnesbyrd, men er ikke sikker. for øvrig ønsker jeg også å ta til følge Paulus' ord om å tildekke hodet når man ber. selv har jeg alltid vært vant til tanken at det er å blotte hodet som er å vise respekt for Gud, ikke det omvendte. men hva gjelder hår, så er det ikke lengre vanære for kvinner med kort hår, så jeg har kort hår. med to forskjellige farger til og med. og jeg tror ærlig talt ikke at det er noen syndig ting. da syns jeg faktisk det er verre med sminke - selvom jeg bruker det også.

men jeg kan ikke unngå spørsmålet om hvorfor vi ikke får preke. er det pga humørsvingningene før mensen kanskje? eller er det "bare" fordi vi var menneske"type" nr to som ble skapt?

jeg synes faktisk at et Levende Ord-medlem gav et ganske godt svar på dette spørsmålet: menn og kvinner har lik verdi, men litt ulike roller. la nå Gud få bestemme hvem som skal være prester og ikke. vi har jo den æren at vi er tiltenkt rollen å oppdra barn! vi må slutte å syte nå syns jeg.

Tildekket

Lance - 30-5-2005 kl 12:51

Slik jeg leser Bibelen så skal kvinnen ha sitt hode tildekket. Det er håret som er hennes dekke, og det skal være uklippet. For menn gjelder det motsatte, håret skal ikke være langt.