Apologetisk Forum

Enden og Dyrets Merke

 Sider:  1    3  4

LeifG - 23-10-2015 kl 21:23

Vi vet alle at Dyrets Merke (DM) er noe som hører fremtiden til, det fordi DM innføres som tvang. (Åp 13) Leser vi så ser vi at man ikke trenger å være enig i det men bare man underkaster seg Dyret/ kravet så er det greit. Motsatt kan vi lese at de som har Guds segl/ merke har det alle fordi de er enig forstandsmessig (tanker/ sinn) og følelsesmessig (følelser), og gjør derfor Guds vilje av hele sitt sinn og hjerte. De er med Ham.

Det er i Johannes Åpenbaring (Åp) vi kan lese om DM og vi vet at 70% av Åp ligger i det Gamle Testamentet (GT). I særlig grad peker her Daniels bok seg ut og Jesus ba oss om å studere profeten Daniel før Han reiste opp til himmelen. I grove trekk forteller Daniel at det skal være fire riker før Hans rike utsletter disse riker og etablerer Guds rike her på denne jord og disse riker er følgene: Babylon, Mederne & Perserne, Grekenland og Romerriket.

For øvrig sier Daniel at vi skal forstå og at om vi tror Ham så er det ikke noe problem. Åp blir heller ikke noe problem om vi da tror Daniels bok og at Romerriket er det siste riket denne verdens hersker kontrollerer.
Så hva sier da Åp om dette? Jo, vi ser at disse 4 riker blir detaljert beskrevet men at det fjerde og siste blir finurlig og som en kamelon å se til. Romerriket falt rundt år 500 e. Kr. men ikke uten å gi fra seg sin Keiserlige Yppersteprestelige tittel Pontifeks Maximus og sin politiske makt til Romerkirkens øverste leder/ Prest. Med det ble Romerkirken Den Romerske Katolske Kirke DRKK og videreførte politiske og hedenske Rom deri.
For øvrig vet vi ut ifra Paulus, men også Daniel 7 at når Rom falt stod samtidig Antikrist frem for å ta over verdensherredømmet og med det startet også den mørke middelalder.

Men i Åp finner vi at det skal komme flere riker etter DRKK fordi DRKK skal få ett tilsynelatende dødssår. Det var Frankrike som endtew DRKKs storhetstid og Frankrike ga Frihetsgudinnen til USA som overtok verdensherredømmet. Vi har da 7 riker, Babylon, Merderne & Perserne, Grekenland, Rom, DRKK, Frankrike og USA.

Vi kan lese at når DM kommer vil det siste riket få alle til å bøye seg for DRKK igjen og en av de syv skal reise seg igjen og det kan ikke være andre enn Dragen/ Romerriket iflg Åp 12 og 17. Men selvfølgelig i ny drakt. Facisme og ett sterkt herarki likt EU/ DRKK fordi det når er hedensk/ politisk styrt. Religiøse lover vil bli håndhevd for ordens skyld, for felleskapets bestes skyld og med det blir Solguden tilbedt.

Det er også interessant å se at merket på tilhørlighet er søndagshelligholdelse for DRKK, holder man hennes bud underkaster man seg henne, Moderkirken.


Åp 17,5 og på hennes panne var skrevet et navn, en hemmelighet: Babylon, den store, mor til skjøgene og til stygghetene på jorden.Så hvor langt unna er vi at USA, FN, verden gir Pavedømmet ære og sier at vi må bøye oss for deres makt så vi kan få fred her i verden? Hvor langt unna er vi at den neste pave blir verdensleder, politisk og religiøst? Hvilke land vil anerkjenne Pontifeks Maximus istedet for US/ FN?

Vil verdens befolkning da få andre verdier og slutte å drepe barn med sverd, skyte barn for politiske og rasistiske grunner?

Vil verden da forkaste Skaperen, Han som skapte på syv dager og velsignet og hellighet den syvende så vi ikke skulle glemme Ham?

gana - 27-10-2015 kl 04:48

Sitat: skrevet av LeifG  

Så hvor langt unna er vi at USA, FN, verden gir Pavedømmet ære og sier at vi må bøye oss for deres makt så vi kan få fred her i verden?

Kanskje ikke så veldig langt unna.

Her er det flere presidenter som bøyer seg:

http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/president/gallery...

LeifG - 27-10-2015 kl 12:16

USA er Dyret fra jorden (folkefattig sted, kontra folkerikt fra havet. DRKK) og USA, frihetens land som ble etablert for at mennesket skulle være fri fra religiøst tyranni, overformynderi og maktmisbruk talte (grunnloven) som ett lam.
I dag tenderer USA til å nesten bruke samme makt som DRKK gjorde, mangler bare religiøst håndhevde lover.


Åp 13,11-16 Og jeg så et annet dyr stige op av jorden, og det hadde to horn likesom et lam, og talte som en drage. Og det bruker det første dyrs hele makt for dets øine, og gjør at jorden og de som bor på den, tilbeder det første dyr, hvis dødssår blev lægt, og det gjør store tegn, så at det endog får ild til å falle ned fra himmelen på jorden for menneskenes øine.

Og det forfører dem som bor på jorden, for de tegns skyld som er det gitt å gjøre for dyrets øine, idet det sier til dem som bor på jorden, at de skal gjøre et billede til det dyr som fikk såret av sverdet og blev i live.

Og det fikk makt til å gi dyrets billede livsånde, så at dyrets billede endog kunde tale, og gjøre så at alle de som ikke vilde tilbede dyrets billede, skulde drepes.
Og det gjør at der blir gitt alle, små og store, rike og fattige, frie og træler, et merke i deres høire hånd eller på deres panne,
Når USA går sammen med DRKK og det sammen med de protestantiske USA bedrar man med ild/ under fra himmelen, det for å få mennesker til å tro at Gud er med dem. Ved hjelp av undere i fellesskapet og søken etter fred vil protestanter akseptere Pontifeks Maximus/ Keiser/ Pave (Antikrist) som deres leder.
Av Paulus vet vi at fordi de troende ikke elsker sannheten vil Gud gi bedraget tegn og undere slik at en skal få se egoismen/ stoltheten/ ondskapen, i og blant få dem utvikle seg. Vi ser jo fra Jobs bok at Djevelen utfører undere/ ild fra himmelen og svake troende tror det er fra Gud selv.
Ut i fra det blir det laget ett bilde av ROM/ DRKK, altså en ny verdensorden i nytt tilpasset ham.
Alle som ikke underkaster seg og arbeider helt og holdent for dette facistiske religiøse hedenske styre fra undergrunnen vil bli drept og deres merke på tilhørlighet/ aksept er søndagshelligholdelse.

gana - 27-10-2015 kl 18:36

Man skal ikke kimse av søndagsholdere.

Historien har jo vist hvordan det gikk med sabbatsholdere / jødene.

:shocked2:

LeifG - 27-10-2015 kl 19:01

Ja, jødene bøle drept av Rom og de etterfølgene Jesu etterfølgere som holdt Guds bud ble drept av Rom. De som avstod fra å holde Sabbaten, Guds bud ble spart av Roms Kirke.

Og det skal jo skje igjen, vel bli innført som tvang. Hold alene søndagen som Hviledag/ Sabbat eller dø også ber du meg om å ikke kimse av søndagsholdere? Du skjønner vel det at du snart må velge side?

Husk også på BAAL prestene som trodde de trodde Gud.. .


gana - 27-10-2015 kl 20:25

Ja i denne verden kan alle bli forfulgt.

Det spesielle med de sabbatsholdene jødene var at de også ble forlatt / fordømt av Gud.

LeifG - 28-10-2015 kl 00:57

Gana, de forlot Gud ved at pakten ble oppfylt/ endt ved korsfestelsen. Derfra gikk de sin vei mens de som holdt fast på at Jesus var Guds Lam ba om at forfølgelsen ikke skulle komme på vinteren og/ eller på Sabbaten. De gikk ut av Jerusalem i år 70 og berget livet.

De jøder som trodde Jesus holdt Sabbaten, og de hedninger som fulgte på 3,5 år etter korset ble podet inn i denne tro.

gana - 29-10-2015 kl 06:25

Sitat: skrevet av LeifG  

USA er Dyret fra jorden

Åp 13,11-16 Og jeg så et annet dyr stige op av jorden,

Når USA går sammen med DRKK og det sammen med de protestantiske USA

Ja det er viktig å prøve å tolke det som skjer i lys av bibelordet. Du skal ha honnør for det.

Løfter man blikket og ser hva som skjer rundt en så ser en også at det er noe nytt på gang, det kalles økumenikk.

Samarbeid er jo selvsagt i utgangspunktet positivt, men alt kan ikke være like rett og jeg er redd for at sentrale sannheter lett kan komme i skyggen ved slik samrøre.

Jeg tror altså at vårt kall til sannhet og etterfølgelse er viktigere enn en enhet for enhver pris.

Man må først og fremst være tro mot sin egen overbevisning, først da kan enhet bli ekte.

Men har liksom et inntrykk av at trosinnhold for mange ikke lenger er så viktig, det er liksom nå mer og mer det sosiale som binder sammen.

En gavepakke for Satan spør du meg, glemmer man troens innhold så har han fritt spillerom.

Jeg tror det er mye dette som skjer i dag, djevelen trives i den sosiale tomhet der det læremessige nedprioriteres.

LeifG - 29-10-2015 kl 10:19

Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av LeifG  

USA er Dyret fra jorden

Åp 13,11-16 Og jeg så et annet dyr stige op av jorden,

Når USA går sammen med DRKK og det sammen med de protestantiske USA

Ja det er viktig å prøve å tolke det som skjer i lys av bibelordet. Du skal ha honnør for det.

Løfter man blikket og ser hva som skjer rundt en så ser en også at det er noe nytt på gang, det kalles økumenikk.
Ja, ikke bare prøve men granske det for å finne ut om det kan være slik. Gud lover oss at vi skal forstå men krever at da er vi nødt til å tro ham. Hvis ikke lover Han at vi ikke kan eller vil forstå Hans ord til oss.

Ser vi på Åp og leser Daniels bok finner vi at de henger sammen, aksepterer vi da Daniel som en profet gir mye av Åpenbaringen seg selv men med en gang vi begynner å betvile Daniels bok og påvirker forståelsen av den blir alt skjevt. Alt blir tåkelagt og troen går over til synsing og om at og hvis at, kanskje, vet ikke, men og hva om.

I hovedsak handler Daniels bok om de fire riker fra Babylon til riket som står ved Jesu andre komme og Guds rike på denne jord. De riker er Babylon, Mederne og Perserne, Grekenland og det siste Romerriket. Boken inneholder også den største profetien om Jesu korsfestelse og den nye pakts inntreden men også om dommen og domsscenene. ++.
Åpenbaringen handler om tiden fra etter himmelfarten og spesielt fra tiden etter Roms fall rundt 500 e. Kr.. frem til Rom igjen etableres i ny modernisert drakt.
Tokningen av Åp. må stemme med Daniels bok 100% hvis ikke er tolkningen feil.

Det er slik at disse to bøkene fyller inn detaljer om hendelser spesielt fra den siste tid til endens tid. Og det er fra og med hedenske Rom fra korset til det nye Rom som snart kommer og Åpenbaringen åpenbarer detaljer for vår tid mens detaljene i Daniels bok åpenbarte detaljer for deres tid men er også nøkkelen til å forstå utvidelsene som åpenbarer detaljene i begge bøkene, ja for alle profeter i Guds ord.

Økumenikk er åpenbart i Åpenbaringen som ett bedrag for å samle alle til Moderkirken men det er også en annen økumenisk bevegelse som skjer samtidig og det er inn til Guds fold. "Kom ut av henne mitt folk". Den foregår for Kirkene (Babylon) i det skjulte, de ser og forstår ikke denne bevegelse men det er ene og alene fordi de ikke kjenner Jesus.

gana - 31-10-2015 kl 09:20

Sitat: skrevet av LeifG  

Økumenikk er åpenbart i Åpenbaringen som ett bedrag for å samle alle til Moderkirken men det er også en annen økumenisk bevegelse som skjer samtidig og det er inn til Guds fold. "Kom ut av henne mitt folk". Den foregår for Kirkene (Babylon) i det skjulte, de ser og forstår ikke denne bevegelse men det er ene og alene fordi de ikke kjenner Jesus.

Mulig du har rett i det. Men hvor blir det egentlig av alle disse i bevegelsen "inn til Guds fold"?

Blir de stående alene eller finner man dem igjen i andre mer frittstående kirker eller organisasjoner?

Hos adventistene kanskje?

Fallen syndig natur og Guddommelig natur.

LeifG - 31-10-2015 kl 11:54

Jeg tror ikke vi kan finne dem ved å lete etter de men kun bli funnet om vi søker Ham av hele vårt hjerte og hele vårt sinn. Med andre ord velge bort hva vi selv tror og ønsker, det til fordel for å være Ham lydig og gjøre Hans vilje.

Da lar Han seg finne og da vil vi se Hans folk her iblant oss.

gana - 31-10-2015 kl 12:47

Sitat: skrevet av LeifG  

Fallen syndig natur og Guddommelig natur.

Ja det stemmer, det er en kamp mellom kjødet og Ånden i vårt indre.

"For kjødet begjærer imot Ånden, og Ånden imot kjødet; de står hverandre imot," (Gal 5,17)

LeifG - 31-10-2015 kl 15:34

"For kjødet begjærer imot Ånden, og Ånden imot kjødet; de står hverandre imot," (Gal 5,17)

Ja, og i denne fortvilte situasjon har vi ett valg men det krever at vi forlater hva vi selv vil og gjør for så å gjøre Guds vilje helt og holdent av hele vårt hjerte (følelsesregister) og sinn (tankemønster).

Gud presenterer Guddommelig natur for oss igjennom Korset og Jesus i kjød, her får vi tilbudt Guds kraft i oss her og nå og det hele dreier seg om vi tror på Ham eller ikke slik at begynner å vandre på den veien Jesus gikk i kjød opp for oss. Tror vi på Ham og Hans offer for vår synd så tilbyr Han å skrive loven i vårt følelsesregister og i vårt tankemønster slik at vi elsker å gjøre Hans bud selv om vi nå vandrer i syndig kjød. Guddommelig natur tar herredømme i vårt kjød.

Rom 8,7-9 fordi kjødets attrå er fiendskap mot Gud – for det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det og de som er i kjødet, kan ikke tekkes Gud. Men I er ikke i kjødet, men i Ånden, såfremt Guds Ånd bor i eder; men har nogen ikke Kristi Ånd, da hører han ikke ham til.

12-14 Derfor, brødre, står vi ikke i gjeld til kjødet, så vi skulde leve efter kjødet; for dersom I lever efter kjødet, da skal I dø; men dersom I døder legemets gjerninger ved Ånden, da skal I leve.

For så mange som drives av Guds Ånd, de er Guds barn.Med andre ord så er du i Ånden holder du Guds bud av naturen men har man ikke ånden lyver man og er sin egen lov/ Gud og står lovlydighet fundamentalt imot av hele sitt hjerte og hele sitt sinn av prinsipp. Man drives av antikrist ånd og er Satans barn.

Men heldigvis er det slik at vi kalles ut av denne løgn og med det vet vi at svært mange oppriktige troende faktisk er inn under antikrist fold. I Kirken er det mange troende som må og skal komme ut i det øyeblikk det kommer klart frem at Babylon har falt. Og når er det? Jo, det er når Kirken atter igjen men også politisk begrunnet begynner å religiøst forfølge de som er tro imot Guds bud.

Det er ikke så lenge til for å si det slik.

gana - 31-10-2015 kl 22:41

Ja dyrets ånd trives godt i mange kirker, ingen tvil om det.

Men istedenfor å si at det skal begynne en forfølgelse så tror jeg det er mer rett å si at den skal tilta.

For som vi vet så er bibelens budskap at de sanne etterfølgere blir forfulgt til alle tider.

LeifG - 31-10-2015 kl 23:03

Saken er gana at det er Kirken, DRKK med skjøger som forfølger.., og dreper de sanne troende igjennom politisk verdslig maktapparat. Det er ikke slik at ateister, sekulære og eller/ for eksempel Islam er forfølgerne her men Antikrist hær som går frem i Guds navn, i Jesu navn og dreper Guds folk.
Den makt har de ikke pr. dags dato men har hatt og vil snart igjen ha.

Det som skjer nå i dag er klare tegn på at det nå er på trappene igjen og det er fordi Guds ord avdekker sannheten, eller kler den onde naken. Vi vet jo at Pavemakten (den økumeniske bevegelses øverste religiøse og politiske leder) sier at Guds ord ikke er Guds ord.


gana - 1-11-2015 kl 00:38

Det er vel ikke så mye grunn til å tro at det er forskjellig ånd i det falske religiøse og i det sekulære. Det er den samme forfølger-ånd i dem alle.

LeifG - 1-11-2015 kl 10:44

Det er samme ånd i alle som ikke vil, står imot og ikke holder Guds bud.

De hater sannheten og de hater/ liker ikke de som holder Hans bud. Deres ånd avskyr igrunnen Guds bud og de som holder de, det er deres fundamentale natur.

[Redigert den 1-11-2015 kl 09:47 av LeifG]

gana - 1-11-2015 kl 11:47

Ja det er jo det jeg sier, forfølgelse kan komme fra alle som ikke vil enten det er falske religiøse eller sekulære, de er av samme ånd.

gana - 5-11-2015 kl 04:27

Husk også at Dyrets ånd er usynlig og derfor lett kan komme inn overalt.

Kanskje kan også det samme sies om Dyrets merke..

Og Babylon hvem er så det? Jo det er alt som ikke er sant kristent.

Dette til orientering :)

LeifG - 5-11-2015 kl 10:04

Dyrets merke er iflg Åp 13 om tilbedelse og underkastelse av ett religiøst system istedet for troen på Jesu tro og deri lydighet imot Guds bud. Åp. 14 forteller at alle som ikke tilber Dyrets merke holder Guds bud istedet.
Antikrist Ånd handler også om tilbedelse av en gud istedet for tilbedelse av Gud. Både Dyret og Antikrist står frem istedet for hvem Gud er og vil ha tilbedelse, begge forfølger de troende.

Vi ser at Antikrist tilsynelatende tilber Gud men ikke Jesus i kjød, med andre ord sier Antikrist at de har Jesus som sin Herre men i realiteten benekter Hans offer i kjød. Antikrist og Dyret står frem som om de tilber Jesus , altså som om de var kristne og Babylon står for religiøs forvirring.

Sitat: "Det er samme ånd i alle som ikke vil, står imot og ikke holder Guds bud.

De hater sannheten og de hater/ liker ikke de som holder Hans bud. Deres ånd avskyr igrunnen Guds bud og de som holder de, det er deres fundamentale natur."

LeifG - 5-11-2015 kl 10:04

Dette til orientering :)

gana - 6-11-2015 kl 04:37

Sitat: skrevet av LeifG  

Vi ser at Antikrist tilsynelatende tilber Gud men ikke Jesus i kjød, med andre ord sier Antikrist at de har Jesus som sin Herre men i realiteten benekter Hans offer i kjød.

Tror nok kanskje du burde være mer bekymret for de som ikke ser Jesu fulle guddom,

altså de som ikke ser at han var stor nok til å være både Gud og menneske samtidig.

LeifG - 6-11-2015 kl 18:13

Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av LeifG  

Vi ser at Antikrist tilsynelatende tilber Gud men ikke Jesus i kjød, med andre ord sier Antikrist at de har Jesus som sin Herre men i realiteten benekter Hans offer i kjød.

Tror nok kanskje du burde være mer bekymret for de som ikke ser Jesu fulle guddom,

altså de som ikke ser at han var stor nok til å være både Gud og menneske samtidig.Det er selvsagt flere vinklinger man kan se vi mennesker påtvinger Gud en definisjon men om vi tar for oss Guds ord og den forklaring Gud gir på Antikrist benektelse av Gud i kjød er det svært interessant.

2 Joh 1,7 For mange forførere er gått ut i verden, som ikke bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød; dette er forføreren og Antikristen.Altså at mennesket, Menneskesønnen Jesus er Messias, Frelseren fra synd. At dette menneske er i kjød og i kjød utsatt for fristelser, samtidig som vi vet at Jesus også er Gud og at vi vet at Gud IKKE kan la seg friste, la seg prøve.

Med andre ord så vil den Lovløse, altså Satan, eller Antikrist selv benekte Jesu offer verdig kjøds synd. På den måten at Antikrist tro ikke tror Jesus, vår Herre og Gud kunne være i kjød og da ikke være uten synd. Derfor benekter Antikrist tro Jesus i kjød, sant menneske men ikke som Gud. Dette er den falske lovløses grunnlag for lære, å si at om man er i kjøds natur så er man synd uansett.

Så Johannes sier at Antikrist bekjenner at Jesus er Gud men ikke i kjød, på den måten forfører han menneskeheten i Jesu navn og på den måten blir Satan tilbedt i stedet for Gud.

Saken er at Jesus er Gud, Han er Skaperen men Han gir sitt offer og tar på seg vår skikkelse. I da syndig kjød (kjød som synder) lar Han seg friste og kan ikke da være noe annet enn sant menneske på den måten at Han har lagt av seg Sin Guddoms vilje, kraft og eksistens for så å bli prøvd i likhet med oss og når Han/ Gud ble funnet å være sant menneske ble Han korsfestet.

Det vi må passe på er å ikke korsfeste (spikre Han på veggen å si at slik er Han) Ham selv ved å avvise Hans offer for våre synder i kjøds likhet. Da avviser vi Hans offer for vår synd, vi avviser det Lyteløse Lam i syndig natur men uten synd.

LeifG - 7-11-2015 kl 09:57

Sitat: skrevet av LeifG  

I grove trekk forteller Daniel at det skal være fire riker før Hans rike utsletter disse riker og etablerer Guds rike her på denne jord og disse riker er følgene: Babylon, Mederne & Perserne, Grekenland og Romerriket.

For øvrig sier Daniel at vi skal forstå og at om vi tror Ham så er det ikke noe problem. Åp blir heller ikke noe problem om vi da tror Daniels bok og at Romerriket er det siste riket denne verdens hersker kontrollerer.
Så hva sier da Åp om dette? Jo, vi ser at disse 4 riker blir detaljert beskrevet men at det fjerde og siste blir finurlig og som en kamelon å se til. Romerriket falt rundt år 500 e. Kr. men ikke uten å gi fra seg sin Keiserlige Yppersteprestelige tittel Pontifeks Maximus og sin politiske makt til Romerkirkens øverste leder/ Prest. Med det ble Romerkirken Den Romerske Katolske Kirke DRKK og videreførte politiske og hedenske Rom deri.
For øvrig vet vi ut ifra Paulus, men også Daniel 7 at når Rom falt stod samtidig Antikrist frem for å ta over verdensherredømmet og med det startet også den mørke middelalder.

Men i Åp finner vi at det skal komme flere riker etter DRKK fordi DRKK skal få ett tilsynelatende dødssår. Det var Frankrike som endte DRKKs storhetstid og Frankrike ga Frihetsgudinnen til USA som overtok verdensherredømmet. Vi har da 7 riker, Babylon, Merderne & Perserne, Grekenland, Rom, DRKK, Frankrike og USA.

Vi kan lese at når DM kommer vil det siste riket få alle til å bøye seg for DRKK igjen og en av de syv skal reise seg igjen og det kan ikke være andre enn Dragen/ Romerriket iflg Åp 12 og 17. Men selvfølgelig i ny drakt.


I åpningsinnlegget er det kanskje kjekt med en forklaring på hvordan dyrets riker henger sammen fordi Daniel er klar på at det er 4 riker fra Babylon til Guds rike etableres. Rikene er Babylon, Mederne og Perserne, Grekenland og Romerriket.

Daniel selv innbyr spesielt til dypere innblikk i gangen på verdens historie i kap. 7. Der ser vi at ut av og iblant ved Roms fall skal Det Lille Horn stå frem og overta verdensherredømme, dette Lille Horn er Antikrist trone. Det er ingen andre enn Den Romerske Katolske Kirke (DRKK) dette kan våre.

Fra før av var Presteskapet i Kirken underlagt Keiseren/ Pontifeks Maximus som er tittelen på den hedenske Yppersteprest fra politiske Rom. Ved Roms fall fikk den Romerske Kirke navnet DRKK, tittelen Pontifeks Maximus og også Roms politisk verdensmakt. Fra før av hadde Kirken sammen med Keiseren utryddet Jesu etterfølgere, de som holdt Guds bud og da endret Guds bud som Daniel sier i kap 7 skulle skje.

Rom/ Det Lille Horn skulle sette seg fore å endre Guds bud og tider.

Når så Kirkens prester etterhvert avslørte DRKK kom den protestantiske reformasjon og DRKK/ Pavedømmet avkledd som Antikrist forferdelige makt fra avgrunnen, mistet de sin makt i verden. Verden oppdaget nytt land og USA ble etablert, som ett tilfluktssted og friomeråde imot religiøs forfølgelse og maktmisbruk.
Det var Frankrike som endte DRKKs politiske makt i 1798, 1260 år etter at DRKK var en konkret realitet men Frankrike ga frihetsgudinnen til USA for at verden skulle rette sitt blikk bort og vekk fra Dyret.

I dag er Dyret på plass politisk og religiøst igjen, vil verden gi Dyret verdensherredømmet igjen??

Om vi ser det hele fra den ondes side, hvordan skulle han klare å overbevise verden om at han er den beste lederen i denne verden etter at han ble avkledd i reformasjonen?

Jo, han må få mennesker til å tro at Guds ord egentlig er eventyr og oppspinn som ikke har forstand og fornuft i seg.

Vel, han har klart å få verden til å tro at skapelsen er eventyr, derav evolusjonsteorien og som en følge av denne teori/ tro gir han praktiserende homofile innpass i vielsespraksisen. Slik begrunner han at også Sabbaten ikke er den syvende dag men den første dag for oss mennesker på denne jord. Han fremstår som forsonende og fredelig, snill og omsorg står i høysetet.

På den måten tramper han sannheten, Guds ord ned og skjuler også Jesus som vår reelle frelser fra synd mens de selv fremstår som frelsere fra synd igjennom sitt teologiske krumspring i skriftestolen. Jesus er ikke lenger syndebæreren men Roms presteskap bærer folkets synder idet synder legges på de i skriftestolen.

Synd, bekjenn dine synder på presteskapet, bli tilgitt, gi avlat og bli sikret himmelen.

Det vi må skjønne er at djevelen er en storspiller, han spiller hele verden ut på sidelinjen og spiller verden inn igjen. Vi mennesker lever bare i noen generasjoner hver og ser ikke dette spillet uten å se det ifra Guds øyne og tro hva Han står for.Ef 6,12 for vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørke, mot ondskapens ånde-hær i himmelrummet.

LeifG - 7-11-2015 kl 15:28

Det er også meget, eller i særdeleshet ekstraordinært i bite seg merke i hva Guds ord avslører med tanke på forskjellen på de som tar Dyrets merke og de som har Guds segl og da IKKE har Dyrets merke. Det er følgene:


Åp 14,11b-12
de har ikke hvile dag eller natt de som tilbeder dyret og dets billede, og hver den som tar dets navns merke.

Her er de helliges tålmodighet, de som holder Guds bud og Jesu tro.Det er altså selvvalgt å tilbe og ta Dyrets merke, og det er da kontra selvvalgt å ha Jesu tro og da holde Guds bud.
Ser vi etter i vår historie ser vi at forfølgelse skjer ved finurlige politisk kjøpeslåing ved religiøs maktmisbruk for å legge inn under seg mennesker i religiøs trelldom/ slaveri.
Forfølger vi Guds ord når det gjelder Guds segl på hvem som tilhører Ham er det Sabbaten og sabbatsholderne som skiller seg ut. Kontra ser vi at Dyrets merke omhandler en underkastelse av ett religiøst system som sier seg å være fra Gud selv og søker vi etter hvem denne bedrageren er og hva han gjør så forsøker han å endre tider og bud som Gud har satt opp. Den onde står altså opp imot Gud og Hans orden og gjør som han selv vil, ikke Guds vilje og ikke Guds bud. Han er lovløs og hans lære som viser den falske veien opp til Frelsen er lovløs, altså i og med synd.

Det er jo ingen tvil, vi vet det alle men alle vil ikke tro/ kan ikke skjønne at det er sant. Den Romerske Kirke og det hedenske Rom endret tid og lov da søndag ble hviledag istedet for Sabbaten, den syvende dag. Med det ble tid og lov endret for de vantro hedenske tilbedere og alle som stod imot denne makt for å stå på Jesu side ble drept. Dette vil snart gjenta seg.
Ut over det endret også hedenskapet tidspunktet for andre helligdager så som påske høytiden inn til andre soldager.
Så ser vi nå da i da at DRKK, Den Romerske Katolske Kirke sier at alle som holder søndagen tilhører Moderkirken, DRKK for søndagen er deres merke på tilhørlighet.. ! Kom til mamma sier Moderkirken til sine skjøgebarn/ døtre.

Mens Gud og Hans ord sier kom ut av henne mine barn.Esek 20,12-13 Også mine sabbater gav jeg dem, så de skulde være til et tegn mellem mig og dem, forat de skulde vite at jeg er Herren, som helliger dem.
Men Israels hus var gjenstridig mot mig i ørkenen; de fulgte ikke mine bud og forkastet mine lover, enda det menneske som holder dem, får leve ved dem, og mine sabbater vanhelliget de grovelig. Da sa jeg at jeg vilde utøse min harme over dem i ørkenen og gjøre ende på dem.

Esek 20,20 Og hellighold mine sabbater! De skal være til et tegn mellem mig og eder, forat I skal vite at jeg, Herren, er eders Gud.


Hebr 3,15 Når det sies: Idag, om I hører hans røst, da forherd ikke eders hjerter som ved forbitrelsen,

Hebr 4,2-5 For det glade budskap er og forkynt oss, likesom for hine; men ordet som de hørte, blev dem til ingen nytte, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det. For vi går inn til hvilen, vi som er kommet til troen, således som han har sagt: Så jeg svor i min vrede: Sannelig, de skal ikke komme inn til min hvile - enda gjerningene var fullført fra verdens grunnvoll blev lagt. For så har han på et sted sagt om den syvende dag: Og Gud hvilte på den syvende dag fra alle sine gjerninger; og på dette sted igjen:

Sannelig, de skal ikke komme inn til min hvile.

Åp 14,12-13 Her er de helliges tålmodighet, de som holder Guds bud og Jesu tro. Og jeg hørte en røst fra himmelen si: Skriv:

Salige er de døde som dør i Herren herefter! Ja, sier Ånden, de skal hvile fra sitt arbeid; for deres gjerninger følger med dem.
Må Herren være oss nådige.

gana - 8-11-2015 kl 08:36

Sitat: skrevet av LeifG  

Forfølger vi Guds ord når det gjelder Guds segl på hvem som tilhører Ham er det Sabbaten og sabbatsholderne som skiller seg ut.

Det er rett at sabbatsholderne skiller seg ut, men det er ikke sant at det noe segl på hvem som tilhører Herren.

Nå i den nye pakt er det troen på Jesus Kristus, uavhengig av loven, som er kriteriet.


Rom 3, 21-22a:

"Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uavhengig av loven. Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror."


Blir vi så frelst uavhengig av hvordan vi forholder oss til loven?

Nei, men like lite som vi blir frelst ved ikke å leve homoseksuelt like lite blir vi frelst ved å holde hviledagen.

Guds segl, hans Ånd, gis i den nye pakt til hver den som fødes på ny til levende tro.

Det er altså troen som besegler hvem som tilhører Herren.[Redigert den 8-11-2015 kl 08:14 av gana]

Viking - 8-11-2015 kl 19:38


En lære i stadig endring er den kirkelige tro og lære.
Tusen, 2 tusen år går og læren har vært og er i endring.
Etter 3 tusen år er ikke læren nærmere Gud, snarere tvert om.

Læren har blitt en kirkelig tradisjon. Gir tradisjon frelse?

Vil noen kunne kjenne igjen Gud på tradisjon, ved å fornekte
deler av læren og adoptere stykkevis hedendom?

Vi kan vel ikke kalle oss "lunken" kristne engang, er det ikke
en grense for hva Gud vil tillate når vi vender ryggen til Gud og
forguder menneskelaget tradisjon?

Jeg er helt sikker på at det finnes bare En Lære og En Gud.
Sier bibelen noe annet?


[Redigert den 8-11-2015 kl 18:42 av Viking]

gana - 9-11-2015 kl 15:13

Sitat: skrevet av Viking  

En lære i stadig endring er den kirkelige tro og lære.

Der er du inne på noe. Vi ser det i vårt land dag ikke minst i Den norske kirke.

Men skulle vi undre oss? Er det ikke forutsagt i Skriften? Jo det er det.

Det er lovløshetens hemmelighet som er virksom, den som skulle sette seg i tempelet (menneskenes hjerter) og gjøre seg selv til Gud.

Alt dette var ting som måtte skje og som varsler inntredenen av den endelige Antikrist.

Det vi ser skjer er altså et endetidstegn, Gud lov mister sin gyldighet også i kirkene.

Folkekirken leder an og vil nok også påvirke andre.


[Redigert den 9-11-2015 kl 14:21 av gana]

LeifG - 10-11-2015 kl 20:51

Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av LeifG  

Forfølger vi Guds ord når det gjelder Guds segl på hvem som tilhører Ham er det Sabbaten og sabbatsholderne som skiller seg ut.

Det er rett at sabbatsholderne skiller seg ut, men det er ikke sant at det noe segl på hvem som tilhører Herren.


Det sier du men Gud sier at det er så.

Sitat: skrevet av gana  
Nå i den nye pakt er det troen på Jesus Kristus, uavhengig av loven, som er kriteriet.

Rom 3, 21-22a:
"Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uavhengig av loven. Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror."Ja, og Guds rettferdighet er av Hans natur loven lydig helt naturlig uten bokstav. Rett Ferd bryter aldri loven/ bokstaven av sin natur.Sitat: skrevet av gana  
Blir vi så frelst uavhengig av hvordan vi forholder oss til loven?

Nei, men like lite som vi blir frelst ved ikke å leve homoseksuelt like lite blir vi frelst ved å holde hviledagen.


? Hvis man tror på Jesus så er det fordi man erkjenner at man selv er en lovbryter som trenger Frelse fra synd/ lovbruddene man gjør. Jesus kom for å frelse syndere gana, altså de som gjør lovbrudd kan frelses fra det. Med andre ord så holder man Hviledagen om man blir frelst, ikke fordi man holder hviledagen, Sabbaten.


Sitat: skrevet av gana  
Guds segl, hans Ånd, gis i den nye pakt til hver den som fødes på ny til levende tro.

Det er altså troen som besegler hvem som tilhører Herren.[Redigert den 8-11-2015 kl 08:14 av gana]Om man har fått Guds Ånd kan man ikke av naturen bryte loven, har man fått bedragerens Ånd kan man ikke holde loven av prinsipp.

Så tror man blir man beseglet og det sees på om man er Gud lydig og følger Ham eller ikke. Er man beseglet av løgneren følger man IKKE Gud men sier at man gjør det.gana - 11-11-2015 kl 04:45

Sitat: skrevet av Viking  

Læren har blitt en kirkelig tradisjon. Gir tradisjon frelse?

Tradisjon gir ikke frelse om læren er endret på det vesentlige,

men om læren skulle være rett så kan det jo skje.

Men i tillegg til tradisjon og lære vil det jo selvsagt være en fordel om det også er liv.

:)

gana - 11-11-2015 kl 08:00

Sitat: skrevet av Viking  

Vil noen kunne kjenne igjen Gud på tradisjon, ved å fornekte
deler av læren og adoptere stykkevis hedendom?

Nei det er sant, det er ikke lett å gjenkjenne det gudommelige
ved å gå i fremmed åk med vantro og benekte bibelordet.

Profeten Samuel sier det således:

«Har Herren sin glede i brennoffer og slaktoffer
like mye som i lydighet mot Herrens ord?
Nei, å adlyde er bedre enn slaktoffer,
å lytte er bedre enn fett av værer.

For trass er som spådomssynd,
ulydighet er som avgudsdyrkelse.
Fordi du har forkastet Herrens ord,
har han forkastet deg som konge.»


1. Sam 15,22-23.

Syns de ordene passer ganske bra for vår tid.
Det er mye oppofrende kirkelig aktivitet i alle
retninger, men lydighet synes ikke alltid å
være like høyt prioritert.

LeifG - 11-11-2015 kl 10:48

Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Viking  

Læren har blitt en kirkelig tradisjon. Gir tradisjon frelse?

Tradisjon gir ikke frelse om læren er endret på det vesentlige, men om læren skulle være rett så kan det jo skje.


Dette er ingenting annet enn på Kains unnskyldende vei, "Se hva Jeg gjør! Se hvor flink Jeg/ vi er, se mennesker og Far i himmelen!"


1 Mos 4,3-4 Da nogen tid var gått, hendte det at Kain bar frem for Herren et offer av jordens grøde.
Og Abel bar også frem et offer, som han tok av de førstefødte lam i sin hjord og deres fett; og Herren så til Abel og hans offer,Abel gjør Guds vilje mens på Kains vei gjør man finurlige krumspring som i realiteten ikke tar i vare på Guds Offerlam og avleggelse av det fett som der følger med. Husk at fett er ett bilde på synden som skal bort når man kommer frem med sitt offer og Jesu offer er vårt offer. Han tar ditt fett, din synd bort. Med andre ord blir man fri synden om man legger synden på Ham og på alle måter har kjærlighet til sannheten deri. Det du sier er ett på Kains vei sjansespill og har ingen ting med troen på Jesu rettferdighet og frelsesplan å gjøre.

Det er kun Jesus korsfestet og de reelle følger Han der tilbyr som gir frelse fra synd. Tradisjon tilsmusser, skjuler og overskygger Frelsens vei igjennom korset. Menneskene mister Ham av syne og mottar den ondes ånd/ liv.

LeifG - 11-11-2015 kl 11:04

Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Viking  

Vil noen kunne kjenne igjen Gud på tradisjon, ved å fornekte
deler av læren og adoptere stykkevis hedendom?

Nei det er sant, det er ikke lett å gjenkjenne det gudommelige
ved å gå i fremmed åk med vantro og benekte bibelordet.

Profeten Samuel sier det således:

«Har Herren sin glede i brennoffer og slaktoffer
like mye som i lydighet mot Herrens ord?
Nei, å adlyde er bedre enn slaktoffer,
å lytte er bedre enn fett av værer.

For trass er som spådomssynd,
ulydighet er som avgudsdyrkelse.
Fordi du har forkastet Herrens ord,
har han forkastet deg som konge.»


1. Sam 15,22-23.

Syns de ordene passer ganske bra for vår tid.
Det er mye oppofrende kirkelig aktivitet i alle
retninger, men lydighet synes ikke alltid å
være like høyt prioritert.


Så vær da lydig og fornekt ikke Herrens rettvise bud.

2 Sam 22,22-25 For jeg tok vare på Herrens veier og vek ikke i ondskap fra min Gud; 23 for alle hans lover hadde jeg for øie, og fra hans bud vek jeg ikke, 24 og jeg var ulastelig for ham og voktet mig vel for min synd. 25 Og Herren gjengjeldte mig efter min rettferdighet, efter min renhet for hans øine.

gana - 11-11-2015 kl 11:07

Sitat: skrevet av LeifG  

Tradisjon tilsmusser, skjuler og overskygger Frelsens vei igjennom korset.

Hvilken del av ordet tradisjon er det du har problemer med å forstå?

Det er tradisjon / overlevering som gjør at vi også i dag har mulighet for å komme inn på Guds vei.

Makan :)

Viking - 11-11-2015 kl 15:43

Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av LeifG  

Tradisjon tilsmusser, skjuler og overskygger Frelsens vei igjennom korset.

Hvilken del av ordet tradisjon er det du har problemer med å forstå?

Det er tradisjon / overlevering som gjør at vi også i dag har mulighet for å komme inn på Guds vei.

Makan :)


Ja. makan skal du lete lenge etter :)

Gana du er jo delvis eller helt "historisk" blind.
Kristus annonserte klart da han gikk sammen med sine trofaste
at antikrist alt var her den gang (Ap.gj.).

Denne antikristen (Simon Magus) var grunnlegger av drkk's lære.
Denne læren var grunnlag for kirkens lære og ble siden det vi
kaller kirkelig tradisjon som du forsvarer her.

"Moderkirken" har drept millioner av mennesker som gikk under
betegnelsen "kjettere".


Sitat:
Wikipedia:

Heresi, eller kjetteri er en betegnelse på tro eller meninger som avviker fra etablerte dogmer. Et annet ord som ofte brukes på norsk er vranglære. Uttrykket kommer fra en kristen sammenheng, men det kan også brukes om avvikende meninger innen andre religioner eller politiske bevegelser. Hovedtemaet i denne artikkelen er heresi i kristen sammenheng.


Norge ble kristnet med sverd som det heter. Alt annet enn
det moderkirken (horen) predikerte var gjenstand for forfølgelse
og utslettelse. Heriblandt keltisk kristne som holdt Sabbaten.

Ved å støtte denne kirken støtter en antikrist og hans lære,
og derved avkall på Guds lære.

Høres forfærdelig ut, men er det ikke slik da.
Enten - eller og ikke både og.

I dag blir det sagt om de som tror på Sabbaten at de er
"sekterisk", men heller kalle det "kjetterisk".

Jeg er stolt av å være kjetter :)

Simon Magus and his great COUNTERFEIT CHRISTIANITY


[Redigert den 11-11-2015 kl 17:57 av Viking]

gana - 12-11-2015 kl 16:08

Sitat: skrevet av Viking  

Jeg er stolt av å være kjetter :)


Ja det har jeg forstått :)

Den fins dårlige og det fins gode tradisjoner.

Det begynte vel med Kain og Abel og sådan har det fortsatt opp gjennom historien.

LeifG - 12-11-2015 kl 17:25

Sitat: skrevet av gana  

Det begynte vel med Kain og Abel og sådan har det fortsatt opp gjennom historien.


Hva er tradisjon i fra Abels side?

gana - 12-11-2015 kl 20:45

Sitat: skrevet av LeifG  

Hva er tradisjon i fra Abels side?


Abel stod i en trostradisjon. En tro som var gitt ham av Gud. Det er altså en rød tros-tråd fra Gud til Abel og fram til de sanne etterfølgere i dag.

Dette i motsetning til sabbatsfanatikerne, en tradisjon som i bunn og grunn er en gjerningstradisjon, en tradisjon der de vil freses ved sabbaten.

:spin:

LeifG - 12-11-2015 kl 21:06

Hvis du leser bibelen så ser du at det Abel gjør er i henvisning til hvordan synd kan slettes ut ved tro på en metodikk som visker synden/ lovbruddet ut.

Denne metodikken er bildet på korsfestelsen og Jesus som vår syndebærer til syndfrihet. Tror man på denne veien kan man bli syndfri, altså uten lovbrudd her og nå.

Det har ingenting med tradisjon å gjøre.

Derimot om man ser på Kains vei så videreføres troen som en tradisjon fordi man ikke har Gud bak seg som denne tros Far. Man må, eller velger å gjøre som forfedrene fordi man ikke tror Gud og det er tradisjon istedet for Gudstro.

gana - 13-11-2015 kl 14:01

Ja er man i Jesu Krist kan man stå syndfri for Gud,

men man kan aldri bli syndfri i seg selv.

Det ser for meg ut som du blander dette litt.

Viking - 13-11-2015 kl 17:11


Ha en riktig god Sabbat Leif. :) Det er stor velsignelse i den dagen. :)

LeifG - 13-11-2015 kl 19:49

Sitat: skrevet av gana  
Ja er man i Jesu Krist kan man stå syndfri for Gud, men man kan aldri bli syndfri i seg selv.

Det ser for meg ut som du blander dette litt.


Jeg blander ikke kjød og ånd, du gjør det ved å å ikke dø fra ditt Jeg/ kjød (selvet), det fordi du vil frelses med synd, ikke fra synd.

Husk det at ingen steder sier jeg at Jeg i meg selv er uten synd, det er det kun du som gjør. Antagelig fordi du klamrer deg fast i ditt kjød og leser det Guds ord sier som om at det er umulig å dø fra kjødets lyster.

Da skjønner jeg hva du sitter fast i men se på Jesus i kjød, for Han viser oss hvordan vi i kjød kan frelses fra synd. Han er frelse fra synd, tro Ham og følg Ham.

Ikke som Jeg vil men som Faderen vil.. .


Tenk grundig over det som herunder fremkommer:

Hebr 2,17-18 derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, forat han kunde bli en miskunnelig og trofast yppersteprest for Gud til å gjøre soning for folkets synder. 18 For derved at han selv har lidt og har vært fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet.

Hebr 3,7-10 Derfor, som den Hellige Ånd sier: Idag, om I hører hans røst, 8 da forherd ikke eders hjerter som ved forbitrelsen, på fristelsesdagen i ørkenen, 9 hvor eders fedre fristet mig ved å sette mig på prøve, enda de så mine gjerninger i firti år; 10 derfor harmedes jeg på denne slekt og sa: De farer alltid vill i hjertet; men de kjente ikke mine veier,

Hebr 3,19-19 Så ser vi da at det var for vantros skyld de ikke kunde komme inn.

Hebr 4,1-2 La oss derfor ta oss i vare for at nogen av eder skal synes å være blitt liggende efter, da et løfte om å komme inn til hans hvile ennu er forhånden. 2 For det glade budskap er og forkynt oss, likesom for hine; men ordet som de hørte, blev dem til ingen nytte, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det.

Hebr 4,15-16 For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medynk med våre skrøpeligheter, men en sådan som er blitt prøvd i alt i likhet med oss, dog uten synd. 16 La oss derfor trede frem med frimodighet for nådens trone, forat vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid.[Redigert den 13-11-2015 kl 18:51 av LeifG]

LeifG - 13-11-2015 kl 19:50

Sitat: skrevet av Viking  

Ha en riktig god Sabbat Leif. :) Det er stor velsignelse i den dagen. :)


Amen! Ønsker deg en velsignelse fra vår Herre og Skaper.

God Sabbat til deg og dine.


Leif

gana - 13-11-2015 kl 20:36

Sitat: skrevet av LeifG  

Jeg blander ikke kjød og ånd

Nei men det burde du kanskje gjøre. I Bibelen er mennesket med sitt kjød og ånd en enhet.

Jerusalem - 13-11-2015 kl 20:44

Sitat: skrevet av gana  
Ja er man i Jesu Krist kan man stå syndfri for Gud,

men man kan aldri bli syndfri i seg selv.

Det ser for meg ut som du blander dette litt.

Dette er helt riktig, gana

I seg selv og I Jesus Kristus, er som dag og natt. Det er helt ufattelig hva alt du er, når du er I Jesus Kristus. Han er en gave som ingen kunne ha drømt om, at de skulle få. Gjennom ham, med ham og i ham, har vi seiret :spin:


gana - 13-11-2015 kl 21:17

Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av gana  
Ja er man i Jesu Krist kan man stå syndfri for Gud,

men man kan aldri bli syndfri i seg selv.

Det ser for meg ut som du blander dette litt.

Dette er helt riktig, gana

I seg selv og I Jesus Kristus, er som dag og natt. Det er helt ufattelig hva alt du er, når du er I Jesus Kristus. Han er en gave som ingen kunne ha drømt om, at de skulle få. Gjennom ham, med ham og i ham, har vi seiret :spin:Hvilket minner meg om Matt 13,44-46.

Ja det er rett og slett svimlende stort for tanken :)

Jerusalem - 13-11-2015 kl 22:25

Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av gana  
Ja er man i Jesu Krist kan man stå syndfri for Gud,

men man kan aldri bli syndfri i seg selv.

Det ser for meg ut som du blander dette litt.

Dette er helt riktig, gana

I seg selv og I Jesus Kristus, er som dag og natt. Det er helt ufattelig hva alt du er, når du er I Jesus Kristus. Han er en gave som ingen kunne ha drømt om, at de skulle få. Gjennom ham, med ham og i ham, har vi seiret :spin:Hvilket minner meg om Matt 13,44-46.

Ja det er rett og slett svimlende stort for tanken :)

Merkelig nok var det akkurat de samme ord (Matt 13,44-46) jeg kom til å tenkte på, når jeg skrev det jeg skrev :spin:

Vi har med andre ord Jesu Kristi ånd.

2 Kor 1,22 "Han har også satt sitt segl på oss og gitt oss Ånden som pant i våre hjerter."


gana - 14-11-2015 kl 04:06

Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av gana  
Ja er man i Jesu Krist kan man stå syndfri for Gud,

men man kan aldri bli syndfri i seg selv.

Det ser for meg ut som du blander dette litt.

Dette er helt riktig, gana

I seg selv og I Jesus Kristus, er som dag og natt. Det er helt ufattelig hva alt du er, når du er I Jesus Kristus. Han er en gave som ingen kunne ha drømt om, at de skulle få. Gjennom ham, med ham og i ham, har vi seiret :spin:Hvilket minner meg om Matt 13,44-46.

Ja det er rett og slett svimlende stort for tanken :)

Merkelig nok var det akkurat de samme ord (Matt 13,44-46) jeg kom til å tenkte på, når jeg skrev det jeg skrev :spin:

Vi har med andre ord Jesu Kristi ånd.

2 Kor 1,22 "Han har også satt sitt segl på oss og gitt oss Ånden som pant i våre hjerter.":)

Ja og har vi Ånden så kan jo faktisk alt skje.

Herren sier det således:

"Skulle noe være umulig for meg?"

og

«Alt er mulig for den som tror.»

:wow:

LeifG - 14-11-2015 kl 09:27

Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av LeifG  

Jeg blander ikke kjød og ånd

Nei men det burde du kanskje gjøre. I Bibelen er mennesket med sitt kjød og ånd en enhet.


Rom 8,9 Men I er ikke i kjødet, men i Ånden, såfremt Guds Ånd bor i eder; men har nogen ikke Kristi Ånd, da hører han ikke ham til.

LeifG - 14-11-2015 kl 09:33

Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av gana  
Ja er man i Jesu Krist kan man stå syndfri for Gud,

men man kan aldri bli syndfri i seg selv.

Det ser for meg ut som du blander dette litt.

Dette er helt riktig, gana

I seg selv og I Jesus Kristus, er som dag og natt. Det er helt ufattelig hva alt du er, når du er I Jesus Kristus. Han er en gave som ingen kunne ha drømt om, at de skulle få. Gjennom ham, med ham og i ham, har vi seiret :spin:Dere vet ikke hva dere sier, ei heller tror.. .

Å tvinge igjennom deres tro her til å være sannheten er grobunn for en lovløs hemmelighet, nemlig frelse med synd for realiteten er at synd er lovbrudd. Dermed må loven bort når man ikke vil dø fra seg selv og sine kjødelige lyster. Ikke som Han vil med som Jeg vil, for Jeg Er.

Dere tror gaven, seieren er evig liv med synd og at det er herlighetens gave.. . Ingen tvil om at fallen syndig natur er egoisme og blind stolthet, se på Meg, hvor flink Jeg Er. :spin:

LeifG - 14-11-2015 kl 09:36

Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av gana  
Ja er man i Jesu Krist kan man stå syndfri for Gud,

men man kan aldri bli syndfri i seg selv.

Det ser for meg ut som du blander dette litt.

Dette er helt riktig, gana

I seg selv og I Jesus Kristus, er som dag og natt. Det er helt ufattelig hva alt du er, når du er I Jesus Kristus. Han er en gave som ingen kunne ha drømt om, at de skulle få. Gjennom ham, med ham og i ham, har vi seiret :spin:Hvilket minner meg om Matt 13,44-46.

Ja det er rett og slett svimlende stort for tanken :)

Merkelig nok var det akkurat de samme ord (Matt 13,44-46) jeg kom til å tenkte på, når jeg skrev det jeg skrev :spin:

Vi har med andre ord Jesu Kristi ånd.

2 Kor 1,22 "Han har også satt sitt segl på oss og gitt oss Ånden som pant i våre hjerter."


Rom 8,7 fordi kjødets attrå er fiendskap mot Gud – for det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det –
Rom 8,9 Men I er ikke i kjødet, men i Ånden, såfremt Guds Ånd bor i eder; men har nogen ikke Kristi Ånd, da hører han ikke ham til.


Med andre ord, om man har Guds Ånd er man loven lydig av naturen.. . Det er seglet.

LeifG - 14-11-2015 kl 09:37

Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av gana  
Ja er man i Jesu Krist kan man stå syndfri for Gud,

men man kan aldri bli syndfri i seg selv.

Det ser for meg ut som du blander dette litt.

Dette er helt riktig, gana

I seg selv og I Jesus Kristus, er som dag og natt. Det er helt ufattelig hva alt du er, når du er I Jesus Kristus. Han er en gave som ingen kunne ha drømt om, at de skulle få. Gjennom ham, med ham og i ham, har vi seiret :spin:Hvilket minner meg om Matt 13,44-46.

Ja det er rett og slett svimlende stort for tanken :)

Merkelig nok var det akkurat de samme ord (Matt 13,44-46) jeg kom til å tenkte på, når jeg skrev det jeg skrev :spin:

Vi har med andre ord Jesu Kristi ånd.

2 Kor 1,22 "Han har også satt sitt segl på oss og gitt oss Ånden som pant i våre hjerter.":)

Ja og har vi Ånden så kan jo faktisk alt skje.

Herren sier det således:

"Skulle noe være umulig for meg?"

og

«Alt er mulig for den som tror.»

:wow:JA, men å tro at Han kan frelse oss fra synd tror dere ikke.., av prinsipp fordi da har rettferdigheten og kjærligheten vunnet.. .

LeifG - 14-11-2015 kl 12:06

Paulus snakker om ett segl, eller ett merke på hvem man tilhører og segl er slik beskrevet i grunnteksten:

G4972
σφραγίζω
sphragizō
sfrag-id'-zo
From G4973; to stamp (with a signet or private mark) for security or preservation (literally or figuratively); by implication to keep secret, to attest: - (set a, set to) seal up, stop.


Vi vet at om man har Guds ånd i sitt hjerte så er man loven lydig go Gud sier at Sabbaten, den syvende dag er tegnet/ merket på hvem man tilhører her i denne falne verden. Altså merket på at man tilhører Guds rike og ikke denne verdens herre.
I bokstaven ser vi at Sabbaten som Han ber oss om å ikke glemme å holde velsignet og hellig løfter Gud opp som skaper over og i hele universet og dette bud er det eneste bud som innehar ett Kongelig segl krav.

Navn på Kongen (Gud), tittel på Kongen (Skaper) og hvilket område Han regjerer (Universet).

I Åpenbaringen 14 kan vi se at seglet er basisen for det evige evangelium og at de som har dette har Jesu tro og holder Hans bud. Det er de som ikke tar Dyrets merke som viser at man tilhører denne verden, samtidig vet vi at dyret har forsøkt endre Guds bud til sine bud likt DRKK har gjort og deres merke på hvem som tilhører de er søndagshelligholdelse.

Så hva er det Gud lover å skrive i hjertene (følelsene) og sinnet (tankene) på de som søker/ elsker Ham?

Jo, Hans bud på hjerte og sinn istedet for bokstaver på steintavler. Det er ingen tvil om hvem som enda ikke har Guds ånd i seg.

Hebr 10,16 Dette er den pakt som jeg vil oprette med dem efter hine dager, så sier Herren: Jeg vil gi mine lover i deres hjerter, og jeg vil skrive dem i deres sinn,

2 Kor 1,22 han som og satte sitt innsegl på oss og gav Ånden til pant i våre hjerter.Vend om og tro på Jesus Kristus, Frelseren fra synd!


Hebr 2,16-18 For engler tar han sig jo ikke av, men Abrahams ætt tar han sig av; 17 derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, forat han kunde bli en miskunnelig og trofast yppersteprest for Gud til å gjøre soning for folkets synder. 18 For derved at han selv har lidt og har vært fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet.

Hebr 3,1 Derfor, hellige brødre, I som har fått del i et himmelsk kall, gi akt på den apostel og yppersteprest som vi bekjenner, Jesus,

Hebr 4,1-2 La oss derfor ta oss i vare for at nogen av eder skal synes å være blitt liggende efter, da et løfte om å komme inn til hans hvile ennu er forhånden. 2 For det glade budskap er og forkynt oss, likesom for hine; men ordet som de hørte, blev dem til ingen nytte, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det.

Hebr 4,14-16 Eftersom vi da har en stor yppersteprest, som er gått gjennem himlene, Jesus, Guds Sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. 15 For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medynk med våre skrøpeligheter, men en sådan som er blitt prøvd i alt i likhet med oss, dog uten synd. 16 La oss derfor trede frem med frimodighet for nådens trone, forat vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid.

[Redigert den 14-11-2015 kl 11:08 av LeifG]

gana - 14-11-2015 kl 14:38

Det virker som du repeterer mye det samme om igjen og om igjen LeifG. Tror du vi er tungnemme? :)

Enden og Dyrets merke.. .

LeifG - 14-11-2015 kl 16:44

Vel, nå er ikke du og Jerusalem de eneste her, ei heller som katolikker. Forøvrig kan du lese dine egne svar så har du nok ett svar til deg selv på ditt spørsmål.

Uansett er det siste her ett forsøk på å få tråden tilbake til dens intensjon, noe som kan bli vanskelig skjønner jeg.

gana - 14-11-2015 kl 16:59

Bra. Mange vil hevde at Dyret er en muslim.

Noe som jo kan være aktuelt for tid.

I alle fall så skaper de mye frykt,

kaos og muligens også lovløshet

rundt om i verden.

:mad:

Jerusalem - 14-11-2015 kl 17:43

Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av gana  
Ja er man i Jesu Krist kan man stå syndfri for Gud,

men man kan aldri bli syndfri i seg selv.

Det ser for meg ut som du blander dette litt.

Dette er helt riktig, gana

I seg selv og I Jesus Kristus, er som dag og natt. Det er helt ufattelig hva alt du er, når du er I Jesus Kristus. Han er en gave som ingen kunne ha drømt om, at de skulle få. Gjennom ham, med ham og i ham, har vi seiret :spin:Hvilket minner meg om Matt 13,44-46.

Ja det er rett og slett svimlende stort for tanken :)

Merkelig nok var det akkurat de samme ord (Matt 13,44-46) jeg kom til å tenkte på, når jeg skrev det jeg skrev :spin:

Vi har med andre ord Jesu Kristi ånd.

2 Kor 1,22 "Han har også satt sitt segl på oss og gitt oss Ånden som pant i våre hjerter."


Rom 8,7 fordi kjødets attrå er fiendskap mot Gud – for det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det –
Rom 8,9 Men I er ikke i kjødet, men i Ånden, såfremt Guds Ånd bor i eder; men har nogen ikke Kristi Ånd, da hører han ikke ham til.


Med andre ord, om man har Guds Ånd er man loven lydig av naturen.. . Det er seglet.

Den som er I Jesus Kristus, har oppfylt loven til punkt og prikke, LeifG

Problemet er at du ikke forstår hva det vil si å være "I Jesus Kristus" og derfor krever mer.

Viking - 14-11-2015 kl 18:33

Sitat: skrevet av LeifG  
Vel, nå er ikke du og Jerusalem de eneste her, ei heller som katolikker. Forøvrig kan du lese dine egne svar så har du nok ett svar til deg selv på ditt spørsmål.

Uansett er det siste her ett forsøk på å få tråden tilbake til dens intensjon, noe som kan bli vanskelig skjønner jeg.


Du klarer ikke å overbevise dem Leif. Hadde det vært så enkelt så
ville de fleste hatt "gangsyn". Men skal profetiene gå i oppfyllelse
så vil de færreste "se".


LeifG - 14-11-2015 kl 18:56

Sitat: skrevet av Viking  
Sitat: skrevet av LeifG  
Vel, nå er ikke du og Jerusalem de eneste her, ei heller som katolikker. Forøvrig kan du lese dine egne svar så har du nok ett svar til deg selv på ditt spørsmål.

Uansett er det siste her ett forsøk på å få tråden tilbake til dens intensjon, noe som kan bli vanskelig skjønner jeg.


Du klarer ikke å overbevise dem Leif. Hadde det vært så enkelt så
ville de fleste hatt "gangsyn". Men skal profetiene gå i oppfyllelse
så vil de færreste "se".


Det har du rett i, Guds ord er ikke for de vantro. De vil/ ønsker aldri å forstå det.

Enden og Dyrets merke.. .

gana - 15-11-2015 kl 12:38

For ikke å ende opp i følge med Dyret er det viktig å få med seg evangeliske sannheter.

Hva betyr det for eksempel å være i Jesus Kristus?

Jo det betyr ganske enkelt å stå for Gud i en tilregnet rettferdighet, i Jesu rettferdighet framfor vår egen.

Og siden Gud krever fullkommenhet er dette faktisk også vårt eneste håp, loven holder ikke når det kommer til frelse.

Ikke det at det er noe feil på loven, men Gud krever som sagt fullkommenhet og det klarer ikke mennesket.

I Jesus Kristus blir derfor vårt eneste håp.

Jerusalem - 15-11-2015 kl 15:30

Sitat: skrevet av gana  
For ikke å ende opp i følge med Dyret er det viktig å få med seg evangeliske sannheter.

Hva betyr det for eksempel å være i Jesus Kristus?

Jo det betyr ganske enkelt å stå for Gud i en tilregnet rettferdighet, i Jesu rettferdighet framfor vår egen.

Og siden Gud krever fullkommenhet er dette faktisk også vårt eneste håp, loven holder ikke når det kommer til frelse.

Ikke det at det er noe feil på loven, men Gud krever som sagt fullkommenhet og det klarer ikke mennesket.

I Jesus Kristus blir derfor vårt eneste håp.


Ja, Jesus Kristus sier "Vær da fullkomne, slik deres himmelske Far er fullkommen" (Matt 5,48) og det kan du bare være når du er i Jesus Kristus.

En av grunnene til at folk ikke forstår hva som menes med begrepet "I Kristus" kan jo være at det hele er litt abstrakt, litt vanskelig å begripe. Folk tenker, hvordan kan jeg være i Jesus Kristus ? Hvordan kan jeg være det Jesus Kristus er ? Hvordan kan jeg være han eller han være meg ?

[Redigert den 15-11-2015 kl 14:32 av Jerusalem]

LeifG - 16-11-2015 kl 00:50

Sitat: skrevet av gana  
For ikke å ende opp i følge med Dyret er det viktig å få med seg evangeliske sannheter.

Hva betyr det for eksempel å være i Jesus Kristus?

Jo det betyr ganske enkelt å stå for Gud i en tilregnet rettferdighet, i Jesu rettferdighet framfor vår egen.

Og siden Gud krever fullkommenhet er dette faktisk også vårt eneste håp, loven holder ikke når det kommer til frelse.

Ikke det at det er noe feil på loven, men Gud krever som sagt fullkommenhet og det klarer ikke mennesket.

I Jesus Kristus blir derfor vårt eneste håp.


Riktig det men er det da slik at du i tilregnet rettferdighet ikke tror at Gud kan skrive loven i vårt hjerte/ følelser og vårt sinn (tanker) slik at vi allikevel ikke følger Ham???

Er ikke det en lovløs frelse fra synd/ lovbrudd? Ett urettferdig og falskt dobbeltspill?

gana - 16-11-2015 kl 07:23

Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av gana  
For ikke å ende opp i følge med Dyret er det viktig å få med seg evangeliske sannheter.

Hva betyr det for eksempel å være i Jesus Kristus?

Jo det betyr ganske enkelt å stå for Gud i en tilregnet rettferdighet, i Jesu rettferdighet framfor vår egen.

Og siden Gud krever fullkommenhet er dette faktisk også vårt eneste håp, loven holder ikke når det kommer til frelse.

Ikke det at det er noe feil på loven, men Gud krever som sagt fullkommenhet og det klarer ikke mennesket.

I Jesus Kristus blir derfor vårt eneste håp.


Riktig det men er det da slik at du i tilregnet rettferdighet ikke tror at Gud kan skrive loven i vårt hjerte/ følelser og vårt sinn (tanker) slik at vi allikevel ikke følger Ham???

Er ikke det en lovløs frelse fra synd/ lovbrudd? Ett urettferdig og falskt dobbeltspill?


Morn :)

Jo en troende har fått Guds lov skrevet i sitt indre.

Det å følge Gud betyr imidlertid ikke å aldri gjøre feil,

men det betyr at en har fått en ny lyst til Guds vilje.

Kan vanskelig se at det kan kalles dobbeltspill når

et menneske gjør så godt det kan.

LeifG - 16-11-2015 kl 10:01

Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av gana  
For ikke å ende opp i følge med Dyret er det viktig å få med seg evangeliske sannheter.

Hva betyr det for eksempel å være i Jesus Kristus?

Jo det betyr ganske enkelt å stå for Gud i en tilregnet rettferdighet, i Jesu rettferdighet framfor vår egen.

Og siden Gud krever fullkommenhet er dette faktisk også vårt eneste håp, loven holder ikke når det kommer til frelse.

Ikke det at det er noe feil på loven, men Gud krever som sagt fullkommenhet og det klarer ikke mennesket.

I Jesus Kristus blir derfor vårt eneste håp.[/rquote]

Riktig det men er det da slik at du i tilregnet rettferdighet ikke tror at Gud kan skrive loven i vårt hjerte/ følelser og vårt sinn (tanker) slik at vi allikevel ikke følger Ham???

Er ikke det en lovløs frelse fra synd/ lovbrudd? Ett urettferdig og falskt dobbeltspill?


Morn :)

Jo en troende har fått Guds lov skrevet i sitt indre.

Det å følge Gud betyr imidlertid ikke å aldri gjøre feil, men det betyr at en har fått en ny lyst til Guds vilje.


Det å gjøre en feil er ikke synd, for synd er lovbrudd. Altså noe som stivnakket bryter direkte eller indirekte av ens falne natur imot de ti moralske bud. Det er stahet i ens stolthet og egosenteriske/ selviske karakter som gjør at man ikke underkaster seg Skaperens moral men istedet unnskylder seg for så å gjøre ens egen vilje, Jegets/ kjødets vilje.

Har man lyst til å gjøre Guds vilje så gjør man Hans vilje og bud fordi ens følelser og tanker dreier seg om og rundt Hans karakters vesen.


Sitat:
Kan vanskelig se at det kan kalles dobbeltspill når et menneske gjør så godt det kan.


Kain gjorde så godt han kunne og æret Gud på sin måte og sa med det han gjorde: "Se hva Jeg gjør". Kains gode intensjon var å gjorde så godt han kunne etter sine bud om rett ferd. Problemet for Kain var ikke at han gjorde feil men at han var stolt og løftet seg selv opp over hva som var rett og galt.
Han lot fallen syndig natur bestemme over sine følelser og tanker, og syndet/ brøt Guds bud.
I dag på Kains vei har man forherdet seg imot sannheten, man i sin stolthets karakter fornekter stivt sine nakker imot å se hva som er rett og galt og kaller med det galt for rett og rett for galt. Man bedriver dobbelt spill uten å skjønne det selv men det er enda håp for Gud kan åpne øynene på enhver og enhver elsker Sannheten, sannheten om seg selv og det som er rundt en.

Bare Abel gjorde så godt han kunne Guds vilje etter Guds bud og med det fulgte han frelsens vei fra synd. Abel ble renset fordi han fulgte Veien, Sannheten og Livet.

Det er på denne veien Kain burde ha gått istedet for å harmedes, se ned for seg og la sinne styre livet. Det er på denne veien vi alle må komme inn på, bare slik kan forsoningen virke, bli formet av Ham og bare slik kan vi frelses fra synd og oss selv i fallen syndig natur. Jesus viser oss denne veien i syndig kjøds likhet/ =/ lignelse og i dette kjød tar Han vår synd begått i dette kjød med seg og dør for vår eneste synd.
Vi trenger bare å gå på den veien Han har lagt opp og bekjenne personlig og individuelt synden på Ham slik at synden dør med Ham på korset.

Om vi virkelig er villige til å bekjenne alle våre synder slik vil Han vise oss hvem Han er så Han kan skrive loven på vårt hjerte og sinn, gi oss en ny Ånd og på den måte av hele oss følge Ham istedet for oss selv.

Andre bud istedet for Hans er da å si til Gud at vi har valgt oss selv sammen med en annen Gud, samtidig som man gjør krav på himmelen og det i Guds navn.

[Redigert den 16-11-2015 kl 09:02 av LeifG]

gana - 16-11-2015 kl 10:29

Men jeg tviler på at Abel var egenrettferdig.

Også han måtte nok ofre for sine synder.

LeifG - 16-11-2015 kl 11:02

??, hvem sier han var egenrettferdig?? Jo, den eneste som sier det her er du.

På hvilken måte klarer du å se det at Abel er egenrettferdig fordi Han trodde og gjorde etter troen?

Hvis han ikke hadde gjort etter troen, hadde han da blitt tilregnet rettferdighet? Eller mener du at Kain ble tilregnet rettferdighet fordi han ikke gjorde etter tildelt tro og ikke Abel?

LeifG - 16-11-2015 kl 11:03

Kjære gana, leser ikke du Guds ord??

1 Mos 4,2-6 Siden fødte hun Abel, hans bror. Og Abel blev fårehyrde, men Kain blev jorddyrker. 3 Da nogen tid var gått, hendte det at Kain bar frem for Herren et offer av jordens grøde. 4 Og Abel bar også frem et offer, som han tok av de førstefødte lam i sin hjord og deres fett; og Herren så til Abel og hans offer, 5 men til Kain og hans offer så han ikke. Da blev Kain meget vred, og han stirret ned for sig. 6 Og Herren sa til Kain: Hvorfor er du vred, og hvorfor stirrer du ned for dig?

gana - 16-11-2015 kl 13:04

Sitat: skrevet av LeifG  

Hvis han ikke hadde gjort etter troen, hadde han da blitt tilregnet rettferdighet?


Ja det er selvsagt viktig at vi etter beste evne gjør etter troen, men det vil aldri kunne frelse oss.

For å bli frelst må man som sagt være i Jesus Kristus og på den måten få en tilregnet rettferdighet.


[Redigert den 16-11-2015 kl 12:32 av gana]

LeifG - 16-11-2015 kl 23:35

Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av LeifG  

Hvis han ikke hadde gjort etter troen, hadde han da blitt tilregnet rettferdighet?
[/rquote]

Ja det er selvsagt viktig at vi etter beste evne gjør etter troen, men det vil aldri kunne frelse oss.Her trekker du atter inn igjen at det å gjøre etter troen er uviktig men at vi må i egen kraft etter beste evne gjøre.

Gud sier at vi kun må tro, så blir vi gitt lyst til å holde loven fordi det er helt naturlig. Altså ikke i egen kraft.

Selvsagt frelser det oss ikke om vi holder loven, da er man allerede frelst.


Sitat:
For å bli frelst må man som sagt være i Jesus Kristus og på den måten få en tilregnet rettferdighet.


[Redigert den 16-11-2015 kl 12:32 av gana]Ja og når man er tilregnet rettferdighet begynner vandringen med Ham, ikke imot Ham sammen med den lovløse Antikrist som også fornekter Jesus i kjød.

Tro ikke det at når man er tilregnet Hans rettferdighet så kan du fortsette å synde. Da har du aldri trodd, sett eller kjent Ham.

gana - 17-11-2015 kl 13:03

Ditt innlegg virker en smule kaotisk, jeg blir tillagt ting jeg ikke har sagt og det er i det hele tatt ikke så godt for utenforstående å se hvem som mener hva der.

[Redigert den 17-11-2015 kl 12:33 av gana]

LeifG - 17-11-2015 kl 14:23

Vel, du sier at man blir tillagt rettferdighet men at man uansett i Hans rettferdighet ikke trenger å holde loven. Mao, en lovløshet.

Det Guds ord sier er at man blir tilregnet Hans rettferdighet om man tror Ham og følger denne tro. Mao, loven lydig.

gana - 17-11-2015 kl 14:48

Jeg tror du misforstår LeifG.

Jeg har ikke sagt at man ikke trenger å holde loven.

Det jeg prøver å få frem er at vi ikke har noen som helst slags

mulighet i oss selv til å holde loven på en så fullkommen måte som Gud krever.

Så hva gjør vi da?

Jo vi tar tilflukt til Guds nåde i Jesus Kristus, det er den eneste måten vi kan oppfylle lovens krav og stå ren for Gud.


[Redigert den 17-11-2015 kl 14:21 av gana]

LeifG - 17-11-2015 kl 16:08

Bra det men hva lover da Gud om vi tror og gjør det?

Jo, Han lover å skrive loven i vårt hjerte og i vårt sinn slik at vi allikevel holder lovens krav og ikke synder/ bryter loven. Med andre ord er det ikke vi selv som i egen kraft sørger for å holde loven men vi holder nå loven fordi vi elsker å følge Ham og ikke bokstaver.

Det er ikke slik at fallen syndig natur regjerer i Ånden men Guddommelig natur. Vi tar ikke tilflukt med fallen syndig natur og lever ut denne natur i Jesus Kristus. Vi dør fra oss selv og gjør Faderens vilje, ikke som Jeg vil men som han vil. Det fordi vi nå vet at det er godt og ingen byrde lenger.

Etter at du lar dette synke inn så foreslår jeg at du lar ditt gudsbilde synke inn over deg, for du sier at Gud egentlig er urimelig. Du sier kjødelig "på en så fullkommen måte Gud krever". Er du i Ånden er ikke loven ett krav men en glede og en naturlig del av livet.

Husk at det du sier er i realiteten en lovløs tro, en tro som sier at loven ikke spiller noen rolle lenger fordi Gud ser Kristus i deg uansett og det er nåden. Du sier tilpass deg etter eget skjønn sånn noenlunde og gjemmer deg bak korset.
Med andre ord har Satan og hans natur vunnet igjennom menneskets fall fordi nå Kristi offer tillater denne natur å leve videre men det tror jeg ikke helt du skjønner rekkevidden av.

Det på tross av at Guds ord kvalitetssikrer troen fra gammelt av ved at om det kommer en ny lære så se til at den holder Ordet og Vitnesbyrdet (Mosebøkene og loven i Paktens Ark). Om læren ikke er i tråd med det er den ikke fra Gud men Djevelen. Så det er ikke noen ny pakt uten at de ti bud er komplett intakt og i tråd med Moses.

Vel? Tenk over det at evangeliet er gode nyheter som viser at det kommer en endelig Dom som ender alt ondt og synd for godt. De gode nyheter er at det kommer en Dom og det skal vi glede oss over, ikke være skrekkslagne over. Gud er god som Dømmer og ender alle som elsker seg selv over rett og galt, Han er rettferdig. De gode nyheter er at vi kan frelses fra synd/ lovbrudd her og nå så vi ikke faller på Dommens dag.

Det er evangeliet, ikke at vi kan gjemme oss bak Kristus fordi vi er syndere men for at Han kan frelse oss fra synd ved hjelp av Sitt Offer /korset) og den vei (beskrevet i Mosebøkene) Han der peker på.

gana - 17-11-2015 kl 17:12

Du har en del bibelkunnskap, men når det gjelder dette har du utvilsomt et direkte antikristelig syn.

Å være i Jesus Kristus er ikke bare en inngangsnøkkel hvorpå vi selv overtar som syndfrie.

Hele poenget med dette bilde om å være i Jesus Kristus er jo det at hans nåde da dekker over syndene våre.

"Bli i meg, så blir jeg i dere" sa Jesus. Og grunnen er åpenbar, siden vi har synd i oss selv er det ingen andre muligheter til frelse.


[Redigert den 17-11-2015 kl 16:30 av gana]

LeifG - 17-11-2015 kl 20:38

Sitat: skrevet av gana  
Å være i Jesus Kristus er ikke bare en inngangsnøkkel hvorpå vi selv overtar som syndfrie.
Hele poenget med dette bilde om å være i Jesus Kristus er jo det at hans nåde da dekker over syndene våre.[/rquote]Jeg tror ikke vi overtar som syndfrie, jeg tror vi blir syndfrie i Ham fordi vi nå har fått en ny natur og den naturen er ikke som Jeg men som Han vil. Denne naturen er Nestekjærlighet og setter nesten foran en selv i all ydmykhet, som duggen legger seg på gresset. Hvor duggen da er oss som tilbyr andre å drikke.
Da overtar vi ikke som syndfrie fordi en setter alle foran seg selv hvor ens selv ikke Er.

Hele poenget er ikke at Hans nåde dekker over våre synder men at Hans nåde da gir oss muligheten til å vandre med Gud fordi vi da også selv er uten synd. Poenget med nåden dekker over våre synder er at Gud da kan vandre med oss på tross av at vi egentlig var syndere. Altså vi er rettferdigjort, gjort rettferdige og kan se Gud. Det er ikke slik at Gud vandrer med oss mens vi synder og Han ikke ser det fordi Jesus døde på korset. Gud er ekte, ikke falsk og en dåre som går med falske dårer.

Nåden er gitt fordi vi synder/ dør, slik at vi ikke lenger trenger å synde/ dø. Nåden er gitt for at vi skal ha en mulighet til å slutte å bryte loven.

Følg Jesus fra korset til nådens trone inn i Det Aller Helligste så ser du det men det finnes ingen annen vei enn den veien Jesu blod/ offer går. Moses forteller om det. Frelsen er i Eden for at vi skal komme tilbake til Eden gjenopprettet til slik det var ment.

Han skapte ikke oss for at Satan skulle endre skaperverket for evig tid men til en bestemt oppgave.., og den blir vi gjenopprettet til.


Sitat:
"Bli i meg, så blir jeg i dere" sa Jesus. Og grunnen er åpenbar, siden vi har synd i oss selv er det ingen andre muligheter til frelse.[Redigert den 17-11-2015 kl 16:30 av gana]


Jo, det er frelse ved at vi dør fra oss selv.

Rom 8,6-11 For kjødets attrå er død, men Åndens attrå er liv og fred, fordi kjødets attrå er fiendskap mot Gud – for det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det og de som er i kjødet, kan ikke tekkes Gud.

Men I er ikke i kjødet, men i Ånden, såfremt Guds Ånd bor i eder; men har nogen ikke Kristi Ånd, da hører han ikke ham til.

Men er Kristus i eder, da er vel legemet dødt på grunn av synd, men ånden er liv på grunn av rettferdighet. Men dersom hans Ånd som opvakte Jesus fra de døde, bor i eder, da skal han som opvakte Kristus fra de døde, også levendegjøre eders dødelige legemer ved sin Ånd, som bor i eder.gana - 17-11-2015 kl 20:55

Ja det passer jo greit, det var jo Enden og Dyrets Merke det egentlig skulle handle om her

Jerusalem - 17-11-2015 kl 22:37

Sitat: skrevet av LeifG  
Bra det men hva lover da Gud om vi tror og gjør det?

Jo, Han lover å skrive loven i vårt hjerte og i vårt sinn ...


Jesus Kristus går her lenger enn Moses, Leif

Vi skal ha Gud i vår hjerter, da blir alt som det skal.

LeifG - 17-11-2015 kl 22:52

Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av LeifG  
Bra det men hva lover da Gud om vi tror og gjør det?

Jo, Han lover å skrive loven i vårt hjerte og i vårt sinn ...


Jesus Kristus går her lenger enn Moses, Leif

Vi skal ha Gud i vår hjerter, da blir alt som det skal.


2 Mos 25,8 Og de skal gjøre mig en helligdom, så vil jeg bo midt iblandt dem.

3 Mos 22,32 I skal ikke vanhellige mitt hellige navn, for jeg vil være helliget blandt Israels barn; jeg er Herren, som helliger eder,
5 Mos 6,4-6 Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er en. 5 Og du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel og av all din makt. 6 Og disse ord som jeg byder dig idag, skal du gjemme i ditt hjerte.

Jer 31,33 men dette er den pakt jeg vil oprette med Israels hus efter de dager, sier Herren: Jeg vil gi min lov i deres sinn og skrive den i deres hjerte, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk;

Jerusalem - 17-11-2015 kl 23:13

Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av LeifG  
Bra det men hva lover da Gud om vi tror og gjør det?

Jo, Han lover å skrive loven i vårt hjerte og i vårt sinn ...


Jesus Kristus går her lenger enn Moses, Leif

Vi skal ha Gud i vår hjerter, da blir alt som det skal.


2 Mos 25,8 Og de skal gjøre mig en helligdom, så vil jeg bo midt iblandt dem.

3 Mos 22,32 I skal ikke vanhellige mitt hellige navn, for jeg vil være helliget blandt Israels barn; jeg er Herren, som helliger eder,
5 Mos 6,4-6 Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er en. 5 Og du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel og av all din makt. 6 Og disse ord som jeg byder dig idag, skal du gjemme i ditt hjerte.

Jer 31,33 men dette er den pakt jeg vil oprette med Israels hus efter de dager, sier Herren: Jeg vil gi min lov i deres sinn og skrive den i deres hjerte, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk;

Jesus Kristus er den nye Moses og det er hans program som virkelig gir resultater. Det er gjennom å bli ett med Gud (som mennesket Jesus Kristus) at du blir et ordentlig menneske.

LeifG - 18-11-2015 kl 00:47

Ordsp 16,20 Den som akter på ordet, skal finne lykke, og den som setter sin lit til Herren, er salig.


Jes 8,20 Til ordet og til vidnesbyrdet!

– Dersom de ikke sier så, det folk som ingen morgenrøde har,


Luk 24,27 Og han begynte fra Moses og fra alle profetene og utla for dem i alle skriftene det som er skrevet om ham.


Apg 17,11 Men disse var av et edlere sinn enn de i Tessalonika; de tok imot ordet med all godvilje, og gransket daglig i skriftene om det var således som det blev sagt dem.


Apg 28,22-24 Men vi vil gjerne få høre av dig hvad du mener; for om denne sekt er det oss vitterlig at den allesteds finner motsigelse. 23 Efterat de da hadde avtalt en dag med ham, kom de i større mengde til ham i hans herberge; han la da ut for dem, idet han vidnet om Guds rike og søkte å overbevise dem om Jesus ut av Mose lov og profetene, fra årle morgen til aften silde. 24 Og nogen blev overbevist ved det han sa, men andre var vantro.


Hebr 4,2 For det glade budskap er og forkynt oss, likesom for hine; men ordet som de hørte, blev dem til ingen nytte, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det.

gana - 18-11-2015 kl 14:12

Sitat: skrevet av LeifG  
Ordsp 16,20 Den som akter på ordet, skal finne lykke, og den som setter sin lit til Herren, er salig.


Jes 8,20 Til ordet og til vidnesbyrdet!

– Dersom de ikke sier så, det folk som ingen morgenrøde har,


Luk 24,27 Og han begynte fra Moses og fra alle profetene og utla for dem i alle skriftene det som er skrevet om ham.


Apg 17,11 Men disse var av et edlere sinn enn de i Tessalonika; de tok imot ordet med all godvilje, og gransket daglig i skriftene om det var således som det blev sagt dem.


Apg 28,22-24 Men vi vil gjerne få høre av dig hvad du mener; for om denne sekt er det oss vitterlig at den allesteds finner motsigelse. 23 Efterat de da hadde avtalt en dag med ham, kom de i større mengde til ham i hans herberge; han la da ut for dem, idet han vidnet om Guds rike og søkte å overbevise dem om Jesus ut av Mose lov og profetene, fra årle morgen til aften silde. 24 Og nogen blev overbevist ved det han sa, men andre var vantro.


Hebr 4,2 For det glade budskap er og forkynt oss, likesom for hine; men ordet som de hørte, blev dem til ingen nytte, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det.


Ja det er viktig å bruke Bibelen, men også viktig å heve blikket litt.

Hvis ikke så kan man bli så innsnevre og trangsynt i synet at man på en måte ikke ser skogen fro bare trær.

Hever man derimot hever blikket litt så vil man forhåpentligvis se at Jesus nok er et langt bedre utgangspunkt for bibeltolkning enn Moses.

Ja Jesus bør faktisk være utgangspung og fortsettelse for både bibelsyn og frelse og det hele om en ikke skal komme på avveier.

I Jesus Kristus - det er der vi har det :)

Jerusalem - 18-11-2015 kl 20:55

Begrepet "i Kristus" 77 ganger i NT

http://www.bibel.no/nettbibelen?submit=Vis&parse=i+Krist...

http://www.bibel.no/nettbibelen?submit=Vis&parse=i+Krist...

eller "i ham"

http://www.bibel.no/nettbibelen?submit=Vis&parse=i+ham&a...

[Redigert den 18-11-2015 kl 19:56 av Jerusalem]

LeifG - 18-11-2015 kl 21:58

Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av LeifG  
Ordsp 16,20 Den som akter på ordet, skal finne lykke, og den som setter sin lit til Herren, er salig.


Jes 8,20 Til ordet og til vidnesbyrdet!

– Dersom de ikke sier så, det folk som ingen morgenrøde har,


Luk 24,27 Og han begynte fra Moses og fra alle profetene og utla for dem i alle skriftene det som er skrevet om ham.


Apg 17,11 Men disse var av et edlere sinn enn de i Tessalonika; de tok imot ordet med all godvilje, og gransket daglig i skriftene om det var således som det blev sagt dem.


Apg 28,22-24 Men vi vil gjerne få høre av dig hvad du mener; for om denne sekt er det oss vitterlig at den allesteds finner motsigelse. 23 Efterat de da hadde avtalt en dag med ham, kom de i større mengde til ham i hans herberge; han la da ut for dem, idet han vidnet om Guds rike og søkte å overbevise dem om Jesus ut av Mose lov og profetene, fra årle morgen til aften silde. 24 Og nogen blev overbevist ved det han sa, men andre var vantro.


Hebr 4,2 For det glade budskap er og forkynt oss, likesom for hine; men ordet som de hørte, blev dem til ingen nytte, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det.


Ja det er viktig å bruke Bibelen, men også viktig å heve blikket litt.

Hvis ikke så kan man bli så innsnevre og trangsynt i synet at man på en måte ikke ser skogen fro bare trær.

Hever man derimot hever blikket litt så vil man forhåpentligvis se at Jesus nok er et langt bedre utgangspunkt for bibeltolkning enn Moses.

Ja Jesus bør faktisk være utgangspung og fortsettelse for både bibelsyn og frelse og det hele om en ikke skal komme på avveier.

I Jesus Kristus - det er der vi har det :)Problemet ligger nok i at de lærde ikke ser at Moses snakker om Jesus hele tiden. Offersystemet peker imot Jesus og viser veien Jesus gikk og går.
Mark 7,6 Men han sa til dem: Rett spådde Esaias om eder, I hyklere, således som skrevet er: Dette folk ærer mig med lebene, men deres hjerte er langt borte fra mig;

Luk 16,31 Men han sa til ham: Hører de ikke Moses og profetene, da vil de heller ikke tro om nogen står op fra de døde.

Luk 24,27 Og han begynte fra Moses og fra alle profetene og utla for dem i alle skriftene det som er skrevet om ham.

Joh 5,46 For hadde I trodd Moses, da hadde I trodd mig; for det er om mig han har skrevet;

gana - 18-11-2015 kl 22:56

Sitat: skrevet av LeifG  

Problemet ligger nok i at de lærde ikke ser at Moses snakker om Jesus hele tiden. Offersystemet peker imot Jesus og viser veien Jesus gikk og går.

Ingenting i veien med det Moses snakker om og det offersystemet peker på, men like opplysende og klart som Jesu egen oppfyllelse kan det vel vanskelig bli.

GT og NT utfyller hverandre og er selvsagt begge viktige, men det er meste fornuftig om vi lar det klareste lys være utgangspunkt for all skrifttolkning.

Vi får med andre ord bedre oversikt i klart solskinn enn i dunkelt måneskinn.

I Jesus Kristus - det gir et lys og en oversikt Moses bare kunne drømme om.


[Redigert den 18-11-2015 kl 22:50 av gana]

LeifG - 19-11-2015 kl 00:04

Ja, på samme måte kan vi drømme om det faktum at det blir tusen år i himmelen, himmelen som Moses også fikk innblikk i. Jesu egen oppfyllelse er beskrevet på forhånd av Moses så vi ikke skal bli lurt av den lovløse Satan slik at vi tilber Satan i den tro at vi tror vi tilber Jesus. For de som ikke tror Moses forstår heller ikke skriften og må ha lys fra den onde for å tro, noe Jesus sier rett ut.

Forøvrig fikk de, i den gamle pakt evangeliet på samme måte som oss.

Hebr 3,7-8 Derfor, som den Hellige Ånd sier: Idag, om I hører hans røst, 8 da forherd ikke eders hjerter som ved forbitrelsen, på fristelsesdagen i ørkenen,

Hebr 3,18-19 Og om hvem var det han svor at de ikke skulde komme inn til hans hvile, uten om dem som ikke hadde villet tro? 19 Så ser vi da at det var for vantros skyld de ikke kunde komme inn.

Hebr 4,2 For det glade budskap er og forkynt oss, likesom for hine; men ordet som de hørte, blev dem til ingen nytte, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det.

Hebr 4,6 Eftersom det altså står tilbake at nogen skal komme inn til den, og de som først fikk det glade budskap, ikke kom inn for vantros skyld,

gana - 19-11-2015 kl 13:33

Sitat: skrevet av LeifG  

Ja, på samme måte kan vi drømme om det faktum at det blir tusen år i himmelen, himmelen som Moses også fikk innblikk i.

Ja det er jo et glimrende eksempel på hvor mye bedre det er å bruke det nye testamente for forståelse.

Himmelen er der et evighetssted og ikke et sted man går inn og ut av i tusenårsintervaller :)

LeifG - 19-11-2015 kl 20:38

gana, hvorfor ser du ikke at de som trodde på Jesus så Jesus i GT og de som sjekker ut troen i NT bruker kun GT for å finne ut om troen er fra Gud.

Det du sier er at man skal bruke NT for å finne ut om GT kan brukes, det sier seg selv at man da ikke aner hva man tror på. Man er da rett og slett villfaren.

gana - 19-11-2015 kl 21:22

Sitat: skrevet av LeifG  

Det du sier er at man skal bruke NT for å finne ut om GT kan brukes


Langt ifra.

Det jeg sier er at siden NT har det største lys så kan det med fordel brukes til å belyse GT.

Og grunnen til at jeg sier det er at du helst ser ut til å ville gjøre det motsatt.

LeifG - 19-11-2015 kl 23:50

Selvfølgelig, det er jo det man sier i NT at GT gjør. GT brukes til å sjekke ut NT troen, om den er fra Satan eller Gud.

En kan ikke bruke NT til å godkjenne visse trospunkter i GT, det er omvendt. HELE GT, Moses og profetene er samstemt med Jesu tro og NT. Med en gang man taler imot GT og da Moses så er man ikke fra Gud men den onde.

Så hva er frelsens vei? Jo, fra synd/ lovbrudd. Ikke eksisterer sannheten om man taler it Ordet og vitnesbyrdet, veldig enkelt å forstå om man søker rettferdigheten.
Men, det er klart om man skal ta Dyret merke kan man ikke tro GT men lage en egen tro ut av NT som strider imot GT.

gana - 20-11-2015 kl 14:09

Det er visse forandringer fra GT til NT og da er det best å følge disse om man vil være bibeltro.

Viking - 20-11-2015 kl 18:23

Sitat: skrevet av gana  
Det er visse forandringer fra GT til NT og da er det best å følge disse om man vil være bibeltro.


Hmm, sitter litt fast der, kan du liste dem opp?


gana - 20-11-2015 kl 18:40

Sitat: skrevet av Viking  
Sitat: skrevet av gana  
Det er visse forandringer fra GT til NT og da er det best å følge disse om man vil være bibeltro.


Hmm, sitter litt fast der, kan du liste dem opp?Ja du er ikke alene der Viking, det er nok flere her som sitter litt fast :)

Viking - 20-11-2015 kl 19:54

Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Viking  
Sitat: skrevet av gana  
Det er visse forandringer fra GT til NT og da er det best å følge disse om man vil være bibeltro.


Hmm, sitter litt fast der, kan du liste dem opp?Ja du er ikke alene der Viking, det er nok flere her som sitter litt fast :)


Det var litt av et svar:no:


gana - 20-11-2015 kl 23:36

Sitat: skrevet av Viking  
Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Viking  
Sitat: skrevet av gana  
Det er visse forandringer fra GT til NT og da er det best å følge disse om man vil være bibeltro.


Hmm, sitter litt fast der, kan du liste dem opp?Ja du er ikke alene der Viking, det er nok flere her som sitter litt fast :)


Det var litt av et svar:no:Bibelen sier også noe om hvorfor enkelte ikke vil ta steget helt inn i det nye, de gjør det for å tilfredsstille kjødet.

LeifG - 21-11-2015 kl 01:13

Sitat: skrevet av gana  
Det er visse forandringer fra GT til NT og da er det best å følge disse om man vil være bibeltro.


Det er ingen forandringer annet enn at Jesus tok over ansvaret for den presteskapets sermonielle tjenester som ikke er oppfylt. De som tror er nå prestene under Ypperstepresten Jesus.

Den daglige offertjeneste er opphørt fordi Jesus oppfylte den med sitt offer men den videre gangen er ikke oppfylt, derfor er Jesus vår Yppersteprest.
I den gamle pakts sermonielle prestetjeneste har Ypperstepresten flere oppgaver som har med dommen å gjøre, avbildet i sabbatshøytidene utover påske, pinse, etc..

Det er altså ingen endring i frelsesplanen, den er den samme men den er for oss tatt ett steg videre ved at den samme loven som var på steintavlene nå skrives i hjertene og sinnet til de som tror Ham.

Av naturen holder man nå loven som var på steintavlene og følger nå åndelig Jesus vår Yppersteprest inn i Det Aller Helligste. Vi er jo i Det Hellige, rommet utenfor Det Aller Helligste forbilledlig i Tempelet vi ser i den gamle Pakt.

Husk at det er GT som viser om vår forståelse av NT er korrekt eller ikke.

LeifG - 21-11-2015 kl 01:16

Sitat: skrevet av gana  

Bibelen sier også noe om hvorfor enkelte ikke vil ta steget helt inn i det nye, de gjør det for å tilfredsstille kjødet.


Ja, og de blir avslørt ved at de IKKE holder Guds bud, for det kan de ikke av prinsipp.


Rom 8,7-8 fordi kjødets attrå er fiendskap mot Gud – for det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det – og de som er i kjødet, kan ikke tekkes Gud.

Rom 8,11 Men dersom hans Ånd som opvakte Jesus fra de døde, bor i eder, da skal han som opvakte Kristus fra de døde, også levendegjøre eders dødelige legemer ved sin Ånd, som bor i eder.De som ikke holder Guds bud har ingen oppstandelse i Jesu navn men i Satans navn og til den evige ild.

gana - 21-11-2015 kl 11:47

Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av gana  

Bibelen sier også noe om hvorfor enkelte ikke vil ta steget helt inn i det nye, de gjør det for å tilfredsstille kjødet.


Ja, og de blir avslørt ved at de IKKE holder Guds bud, for det kan de ikke av prinsipp.


Rom 8,7-8 fordi kjødets attrå er fiendskap mot Gud – for det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det – og de som er i kjødet, kan ikke tekkes Gud.

Rom 8,11 Men dersom hans Ånd som opvakte Jesus fra de døde, bor i eder, da skal han som opvakte Kristus fra de døde, også levendegjøre eders dødelige legemer ved sin Ånd, som bor i eder.De som ikke holder Guds bud har ingen oppstandelse i Jesu navn men i Satans navn og til den evige ild.


I den nye pakt holder man ikke budene med en gammeltestamentlig forståelse.

Allerede i den gamle pakt ble det profetert:

"Nå skaper jeg noe nytt.
Det spirer allerede fram.
Merker dere det ikke?"

Og Jesus: "Dere har hørt det er sagt..., men jeg sier dere".


Men om dere likevel må; god sabbat :)

LeifG - 21-11-2015 kl 13:02

Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av gana  

Bibelen sier også noe om hvorfor enkelte ikke vil ta steget helt inn i det nye, de gjør det for å tilfredsstille kjødet.


Ja, og de blir avslørt ved at de IKKE holder Guds bud, for det kan de ikke av prinsipp.


Rom 8,7-8 fordi kjødets attrå er fiendskap mot Gud – for det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det – og de som er i kjødet, kan ikke tekkes Gud.

Rom 8,11 Men dersom hans Ånd som opvakte Jesus fra de døde, bor i eder, da skal han som opvakte Kristus fra de døde, også levendegjøre eders dødelige legemer ved sin Ånd, som bor i eder.De som ikke holder Guds bud har ingen oppstandelse i Jesu navn men i Satans navn og til den evige ild.


I den nye pakt holder man ikke budene med en gammeltestamentlig forståelse.

Allerede i den gamle pakt ble det profetert:

"Nå skaper jeg noe nytt.
Det spirer allerede fram.
Merker dere det ikke?"

Og Jesus: "Dere har hørt det er sagt..., men jeg sier dere".


Men om dere likevel må; god sabbat :)


Les det som står, Jesus er nå vår Mellommann og Yppersteprest. Det betyr at presteskapet i den gamle pakt er over, det betyr ikke at frelsesplanen der slo feil men at den er tatt videre hvor vi nå som tror har ofret og kommet inn i det hellige hvor bare prestene kunne komme inn med offerblod før.

Kan du vise til i skriften hvor du henter tekstene fra? Det er normal skikk å vise til hvor man henter ting fra.


Jes 42,1 Se min tjener, som jeg støtter, min utvalgte, som min sjel har velbehag i! Jeg legger min Ånd på ham, han skal føre rett* ut til hedningefolkene.

<* d. e. Guds lov; JES 42, 4.>

Jes 43,19 Se, jeg gjør noget nytt, nu skal det spire frem; skal I ikke opleve det? Ja, jeg vil gjøre vei i ørkenen, strømmer i ødemarken.

Jes 43,23-26 Du har ikke gitt mig dine brennoffers får og ikke æret mig med dine slaktoffer; jeg har ikke trettet dig med matoffer og ikke voldt dig møie med virak. 24 Du har ikke kjøpt mig Kalmus* for sølv og ikke mettet mig med dine slaktoffers fedme; du har bare trettet mig med dine synder, voldt mig møie med dine misgjerninger.

<* 2MO 30, 23.> 25 Jeg, jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke i hu. 26 Minn mig*, la oss gå i rette med hverandre! Fortell du, så du kan få rett!
<* om det du har gjort for mig.>

Jes 44,3 For jeg vil øse vann over det tørste og strømmer over det tørre; jeg vil utgyde min Ånd over din sæd og min velsignelse over dine spirer,

Jes 44,5 En skal si: Jeg hører Herren til, en annen skal kalle sig med Jakobs navn, en tredje skal skrive med sin hånd: Jeg hører Herren til, og Israel skal han bruke som hedersnavn.
Det kommer her klart og tydelig frem at det gamle offersystem er borte, altså den gamle pakts presteskapelige ordning med offersystemet, ikke at offerssytemet var feil men at det pekte frem mot ett offer for alles synder. Om man leser og forstår bekjennelsen på offeret, følger offerblodet inn igjennom Templet og frem til Nådens Trone som står på Paktens Ark med innhold så kan man se Frelsen der i. Da vil man se at alt er opprettholdt fra den gamle pakt inn i den nye pakt men nå bekjennes ikke synden på en sau som drepes av ett presteskap, som igjen tar med dette offerblod inn i det hellige.

I da bekjennes individuelt synd på Jesus tilbakevirkende og vi ønskes velkommen inn i det hellige, Guds Tempel, der før kun prestene kunne komme inn. I det Aller Helligste kan ikke vi enda komme men der er vår Yppersteprest Jesus i dag, vår eneste gyldige Mellommann i mellom oss os Gud.
I Jesaja her over kan du også se at bilder, døde, andre mellommenn og statuer ikke er akseptert av Gud i den nye pakt. Med andre ord det katolske er avgudsdyrkelse av verste sort.

Vi ser også at Guds lov skal ut til hedningene i den nye pakt og at Israels navn er ærefullt i frelsen. Veien i den gamle pakt er sannheten, dog kun i ett bilde og denne pakt brakte frem Guds Lam for og til hele verden. Det så alle som vil kunne bli tilgitt igjennom Hans virke og bli her og nå frelst fra synd (fra lovbrudd). Det fordi at om man er i Guds Ånd så kan man ikke synde, det er umulig. Men som Johannes sier så OM man synder så er det mulighet til tilgivelse igjen men det er om man muligens man bryter loven/ synder.

Du trekker også frem Jesu ord at "Dere har hørt at det er sagt..". Vel, Jesus senker ikke standarden her men øker standarden til å ikke synde av den gitte guddommelige karakter. han sier at naturen i Guds Ånd er slik at man av naturen ikke bryter loven. I Guds bud så står det "Lyv ikke". Jesus sier at man ikke er i kjødet som forholder seg til å binde seg til (av bokstaven/ egen moral/ menneskebud) å ikke lyve, altså en begrenser Jeget ved en bokstavlov. Jesus sier at man ikke lyver fordi man ikke har behov for det av naturen, om man er i Gud og er gitt Hans natur.

Loven virker strengere med det Jesus sier men den er kun strengere for de som er i kjødet, for de bryter loven av sin natur. De kan ikke annet, de står imot samme hva.

Så det er riktig at man ikke holder budene slik man gjorde etter Sinai, Paulus forteller hvorfor vi ikke skal det. Allikevel holder du fast på at de gjorde Guds vilje, selv om skriften sier rett ut at da har du misforstått på grunn av vantro/ mangel på tro. Det på akkurat den samme måte de mangel tro og ikke fikk loven på hjertet og sinnet.

Evangeliet, de gode nyheter ble presentert på Sinai:


Hebr 3,7-12 Derfor, som den Hellige Ånd sier: Idag, om I hører hans røst, 8 da forherd ikke eders hjerter som ved forbitrelsen, på fristelsesdagen i ørkenen, 9 hvor eders fedre fristet mig ved å sette mig på prøve, enda de så mine gjerninger i firti år; 10 derfor harmedes jeg på denne slekt og sa: De farer alltid vill i hjertet; men de kjente ikke mine veier, 11 så jeg svor i min vrede: Sannelig, de skal ikke komme inn til min hvile! 12 Se til, brødre, at det ikke i nogen av eder er et ondt, vantro hjerte, så han faller fra den levende Gud;
Hebr 3,19-19 Så ser vi da at det var for vantros skyld de ikke kunde komme inn.
Hebr 4,1-2 La oss derfor ta oss i vare for at nogen av eder skal synes å være blitt liggende efter, da et løfte om å komme inn til hans hvile ennu er forhånden. 2 For det glade budskap er og forkynt oss, likesom for hine; men ordet som de hørte, blev dem til ingen nytte, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det.
Hebr 4,6 Eftersom det altså står tilbake at nogen skal komme inn til den, og de som først fikk det glade budskap, ikke kom inn for vantros skyld,Du står imot med din standhaftige stivnakke. Hvorfor? Hva er det som låser seg?

gana - 21-11-2015 kl 14:54

Du skriver langt, men det er vanskelig å få med seg hva som er poenget.

Jeg er ikke fastlåst, jeg er bare opp-låst for det nye.

Til frihet har Kristus frikjøpt oss.

:spin:

LeifG - 21-11-2015 kl 15:29

Du gidder ikke og vil ikke
 Sider:  1    3  4