Apologetisk Forum

Syndens menneske, Fortapelsens sønn

LeifG - 2-5-2015 kl 18:31

2 Tess 2,3-4 La ingen dåre eder på nogen måte!

for først må frafallet komme, og syndens menneske åpenbares, fortapelsens sønn, han som står imot og ophøier sig over alt som kalles gud eller helligdom, så han setter sig i Guds tempel og gir sig selv ut for å være Gud.


En hvit trone med kjerber på hver side.., nådestolen.. .

2 Mos 25,18 Og du skal gjøre to kjeruber av gull; i drevet arbeid skal du gjøre dem og sette dem ved begge endene av nådestolen.


Guds Tempel er de som tror, fortapelsens sønn blir menneskenes håp, ham de tror på og ser nestekjærlighet i. Fortapelsens sønn setter seg i menneskers hjerter, Guds Tempel.

Skremmende hvor lett det er å se antikrist.

gana - 3-5-2015 kl 08:04

Når det gjelder nådestolen og makten til å tilgi og fastholde synd så er jo det noe som faktisk ble gitt til den kristne menighet.

Matt 18,18: Sannelig, jeg sier dere: Alt dere binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og alt dere løser på jorden, skal være løst i himmelen.

Note : binder … løser: De gr. ordene brukes om å fastholde eller tilgi synd. Jf. Joh 20,23. I rabbinsk tradisjon kan tilsvarende uttrykk brukes om å forby noe eller erklære noe for tillatt.

Joh 20,23: Dersom dere tilgir noen syndene deres, da er de tilgitt. Dersom dere fastholder syndene for noen, er de fastholdt.


LeifG - 3-5-2015 kl 08:41

Om jeg synder så skal jeg be den jeg synder imot om tilgivelse, og vise anger. Altså forstå at det jeg gjorde faktisk er en synd, deretter kommer frem for Faderen i Jesu navn om tilgivelse i samme anger.

Før den nye pakt skulle en legge sin hånd på offerdyret en hadde og bekjenne ens synd på det for så å avlive det. I dag legger vi vår synd på Jesus skuldre tilbakevirkende på korset, og på den måten dør Jesus akkurat for den synd en har bekjent.

Paven sier i sin tro at Simon Peter overførte Jesu ord til den katolske kirke og at paven der har all makt i dødsriket, jorden og i himmelen. Bare paven kan til syvende og sist tilgi synder og i dag har paven tildelt sitt presteskap å tilgi mennesker sin synd igjennom skriftestol, takksigelser og diverse offer til dem. Det er istedet for Kristus, altså paven er Vicarius Filii Dei (666), en annen Mellommann i mellom mennesket og Gud enn Jesus Kristus.

Det er derfor Den Romerske Katolske kirke kaller de menigheter som holder hennes bud (søndagshelligholdelse er hennes merke på tilhørlighet) for hennes barn og det er derfor hun kaller seg mor til alle. Moderkirken.
Viking - 3-5-2015 kl 18:14
https://www.youtube.com/watch?v=eUJX_UQSD1M

gana - 4-5-2015 kl 00:09

Sitat: skrevet av LeifG  

Syndens menneske, Fortapelsens sønn

2 Tess 2,3-4 La ingen dåre eder på nogen måte!

for først må frafallet komme, og syndens menneske åpenbares,

Bibelen snakker om de mange antikrister og den endelige Antikrist - mange har kommet, men det endelige Dyret gjenstår.

Bibelen sier også at det store frafallet er noe som skal komme i tiden rett før den endelige Antikrists komme.

Ergo er det store frafallet ikke noe som har vært, men noe som i verste fall så vidt har begynt.

Mest sannsynlig så ligger det meste av det store frafallet i tiden foran oss.

Og så først når den store lovløsheten inntreffer kommer

Syndens menneske, Fortapelsens sønn.

Dette ligger i tiden foran oss.

LeifG - 4-5-2015 kl 14:09

Sorry gana, det som holdt igjen var Rom og når Romerriket falt stod Antikrist frem. Daniels bok etterlevner ingen tvil. Når det er sagt har antikristene en tro og det er at de benekter at Jesus er Kristus i kjød men ikke at Jesus er Gud.. . Det er også den romerske katolske (samt hennes døtre) tro i ett med.

Frafallet startet med Roms forfølgelse og etter utryddelsen av de sanne troende ble hedensk tro gitt kristne navn.

Deretter fulgte mørke middelalder og så kom protestantene og reformasjonen/ avsløringen av antikrist. Så fulgte den industrielle rev, penger istedet for Gud og darwinismen. Ett nytt stort frafall og med det kom antikrist tro inn i varmen igjen fordi menneskene glemte sin historie.

Kanskje frafallet allerede har vært gana.. .

gana - 5-5-2015 kl 02:15

Hvis du med "det som holdt igjen" sikter til 2. Tess. 2, 7 så er det en feil gjengivelse.

Det kan nesten virke som om du i forkant har bestemt deg for Rom og Romerriket og så etterkant prøver å tilpasse Skriften.

I 2. Tess. 2, 7 står det ikke om "det" som holdt igjen, men om "han" som ennå holder igjen.

Ordet "han" kunne jo stå for keiseren, men det er ikke sannsynlig.

Romerriket bukket ikke under før gjennom invasjoner i det 5. århundret og innen da var nok pave-kirken allerede godt etablert ja.

Det er mer trolig at "han" som ennå holder igjen er en personifisering av lov og rett, når lov og rett er borte kommer Den Lovløse.

En slik tolkning passer med sammenhengen der det jo handler om lov og lovløshet -

og en tolkning som passer med sammenhengen vil jo alltid være det mest fornuftige.


[Redigert den 5-5-2015 kl 07:23 av gana]

LeifG - 5-5-2015 kl 08:01

Daniel 7 levner ingen tvil gana.

Hvis du leser deg opp på hva våre protestantiske forfedre trodde fra begynnelsen av, inkl. Sir Isaac Newton vil du se det. Men vil du ikke sa vil du ikke.

KJV AV 1611 sier:

2Th 2:7 For the mystery of iniquity doth already work: only he who now letteth will let, until he be taken out of the way.


Luther sa dette var Antikrist/ Djevelen, sammen med Daniel 7 (Det Lille Horn) og det er Dragen som står bak Rom, også ifølge Åpenbaringen som Luther ikke var så sikker på.

Her har du noe som vil lette forståelsen av Guds profetiske ord: http://maranathamedia.com/charts/daniel-1

http://amazingdiscoveries.org/walking-through-daniel

http://amazingdiscoveries.org/S-deception_end-time_Antichris...
Jerusalem - 6-5-2015 kl 12:29

Sitat: skrevet av LeifG  
2 Tess 2,3-4 La ingen dåre eder på nogen måte!

for først må frafallet komme, og syndens menneske åpenbares, fortapelsens sønn, han som står imot og ophøier sig over alt som kalles gud eller helligdom, så han setter sig i Guds tempel og gir sig selv ut for å være Gud.


En hvit trone med kjerber på hver side.., nådestolen.. .

2 Mos 25,18 Og du skal gjøre to kjeruber av gull; i drevet arbeid skal du gjøre dem og sette dem ved begge endene av nådestolen.


Guds Tempel er de som tror, fortapelsens sønn blir menneskenes håp, ham de tror på og ser nestekjærlighet i. Fortapelsens sønn setter seg i menneskers hjerter, Guds Tempel.

Skremmende hvor lett det er å se antikrist.

Nå må du gi deg Leif, pave Frans er ikke antikrist, tvert imot, han er et levende bilde på kongen Jesus Kristus, som har seiret.

LeifG - 16-5-2015 kl 13:59

Pavedømmet er Antikrist trone og sprer Antikrist lære, det står rett ut i skriften Jerusalem og DRKK sier det selv med deres lære målt opp imot Guds ords advarsler. Husk det at i tillegg skal antikrist stå frem som om han er Jesus, og det er jo det du faktisk tror.. .

Skjønner ikke hvorfor det er så vanskelig å erkjenne fakta. 1000 treff av 1000 mulige er sikkert.

LeifG - 16-5-2015 kl 17:28

Sitat: skrevet av gana  
Hvis du med "det som holdt igjen" sikter til 2. Tess. 2, 7 så er det en feil gjengivelse.

Det kan nesten virke som om du i forkant har bestemt deg for Rom og Romerriket og så etterkant prøver å tilpasse Skriften.

I 2. Tess. 2, 7 står det ikke om "det" som holdt igjen, men om "han" som ennå holder igjen.

Ordet "han" kunne jo stå for keiseren, men det er ikke sannsynlig.

Romerriket bukket ikke under før gjennom invasjoner i det 5. århundret og innen da var nok pave-kirken allerede godt etablert ja.

Det er mer trolig at "han" som ennå holder igjen er en personifisering av lov og rett, når lov og rett er borte kommer Den Lovløse.

En slik tolkning passer med sammenhengen der det jo handler om lov og lovløshet -

og en tolkning som passer med sammenhengen vil jo alltid være det mest fornuftige.


[Redigert den 5-5-2015 kl 07:23 av gana]Her kan du se at når Antikrist skulle stå frem var kjent før Romerriket falt, de ventet på ham.


Tidlig kirkefedre


St Jerome kommentarer

solbu - 17-5-2015 kl 21:44

Sitat: skrevet av gana  
Romerriket bukket ikke under før gjennom invasjoner i det 5. århundret ...

Det er ikke helt riktig. Romerriket besto frem til 1453, da de ble nedkjempet av det muslimske Ottomanske riket.

Keiser Konstantin den store flyttet hovedstaden fra Roma til Konstantinopel i år 330, og i år 395 ble Romerriket delt i to deler: Øst- og Vestriket. Østriket ble senere kjent under navnet det bysantinske riket, og opphørte i 1453 da muslimene erobret Konstantinopel.

Jeg er nemlig av den oppfatning at de to beina i Nebukadnesars drøm (Daniel 2) er det todelte romerriket, hvor den siste foten ikke falt før 8-900 år etter vestriket.

Det ottomanske riket (Som var et muslimsk kalifat) tror jeg ganske sikkert er det riket som skulle komme etter romerriket som Johannes åpenbaring 17 skriver om. Han skriver om de sju konger hvor fem er falt (Egypt, Babylon, Medo-Persia, Det greske rike, Romerrike) og den ene er nå. Altså den var da på Johannes' tid. Så skulle det komme en som enda ikke var, og som selv skulle være den åttende. Det ottomanske riket var den sjuende, og det gjenopprettede kalifatet som alle muslimer drømmer om, og som snart kan være en realitet om situasjonen i Midt-Østen utvikler seg, tror jeg er den åttende kongen.

Daniel 11 kan være et nøkkelkapittel her.

[Redigert den 17-5-2015 kl 22:17 av solbu]

gana - 18-5-2015 kl 04:09

Ja det kommer vel litt an på hvordan man ser dette. Da Romerriket ble delt i to bukket det vel i alle fall litt under. Storhetstiden var slutt.

LeifG - 21-5-2015 kl 08:45

Sitat: skrevet av solbu  
Sitat: skrevet av gana  
Romerriket bukket ikke under før gjennom invasjoner i det 5. århundret ...

Det er ikke helt riktig. Romerriket besto frem til 1453, da de ble nedkjempet av det muslimske Ottomanske riket.

Keiser Konstantin den store flyttet hovedstaden fra Roma til Konstantinopel i år 330, og i år 395 ble Romerriket delt i to deler: Øst- og Vestriket. Østriket ble senere kjent under navnet det bysantinske riket, og opphørte i 1453 da muslimene erobret Konstantinopel.


Her er det noen sitater:


«Det er derfor ved et bestemt dekret fra guddommelig forsyn at, ved Romerrikets fall og oppdeling i atskilte kongeriker, den romerske pontifeks som Kristus har gjort til hode og midtpunkt for hele sin Kirke skaffet seg sivil makt.»
– Pave Pius IX, «Apostolic Letter Cum Catholica Ecclesia», 26. mai, 1860


«Pavedømmets makt ble enestående i kristendommen i 538 e.Kr. Takket være et brev fra den [øst-] romerske keiseren Justinian kjent som Justinians dekret, som satte opp og anerkjente biskopen av Roma som alle kirkers hode, gav det Pavedømmet politisk makt, sivil makt i tillegg til ekklesiastisk [kirkelig] makt. Dette brevet ble en del av Justinians kode, den grunnleggende loven i keiserriket, og det året besteg pave Vigilius tronen under Belisarius’ militære beskyttelse.»

– Dr. Philip Schaff, «History of the Christian Church», volum 3, side 327
Sitat: skrevet av solbu  
Jeg er nemlig av den oppfatning at de to beina i Nebukadnesars drøm (Daniel 2) er det todelte romerriket, hvor den siste foten ikke falt før 8-900 år etter vestriket.Det er Jesu andre komme som knuser statuen til støv (verdensrikene til intet) ved at Han treffer føttene.


Sitat: skrevet av solbu  
Det ottomanske riket (Som var et muslimsk kalifat) tror jeg ganske sikkert er det riket som skulle komme etter romerriket som Johannes åpenbaring 17 skriver om. Han skriver om de sju konger hvor fem er falt (Egypt, Babylon, Medo-Persia, Det greske rike, Romerrike) og den ene er nå. Altså den var da på Johannes' tid. Så skulle det komme en som enda ikke var, og som selv skulle være den åttende. Det ottomanske riket var den sjuende, og det gjenopprettede kalifatet som alle muslimer drømmer om, og som snart kan være en realitet om situasjonen i Midt-Østen utvikler seg, tror jeg er den åttende kongen.

Daniel 11 kan være et nøkkelkapittel her.

[Redigert den 17-5-2015 kl 22:17 av solbu]


Daniel 2, 7, 8 og 9 utelukker at det kan være det Ottomanske fordi betingelser for oppfyllelsene er der gitt. Det er kun Pavemakten som oppfyller Guds ords krav.

Sitater:

1. Det er et lite horn. (Dan 7:8) (Et horn = en konge/et kongerike, Dan 8:21,22)

2. Det kommer opp mellom dem, altså i samme område som Romerriket, men etter at Romerriket er oppløst og delt. (Dan 7:8)

3. Rykker opp tre andre horn (riker) for å få plass og uforstyrret makt. (Dan 7:8,24)

4. Har en munn som taler store/bespottelige ord mot Den høyeste. (Dan 7:8,25; Åp 13:5) «blasfēmia» (store og bespottelige ord) er å påstå at man er Gud eller at man kan tilgi synd (Joh 10:33 og Mark 2:5-7).

5. Setter seg fore å forandre tider og lover. (Dan 7:25)

6. Skal undertrykke/forfølge Den høyestes/Guds hellige folk. (Dan 7:21,25; Åp 13:7)

7. De hellige skal overgis i hans hånd i 1 tid, 2 tider (arameisk har en to-tallsform av flertall) og en ½ tid som tilsvarer 3,5 tider (Dan 7:25). I Åpenbaringens bok kalles samme periode for 42 måneder og 1260 dager (Åp 13:5; 12:14, 6). I den jødiske kalenderen var en måned 30 dager; 42 måneder blir da 1260 dager. Hvis 3,5 tider betyr 3,5 år vil det også tilsvare 1260 dager (3,5 x 360). Bibelen sier derfor 1260 dager på tre forskjellige måter: 3,5 år = 42 måneder = 1260 dager. I Bibelen finnes det tilfeller hvor en dag tilsvarer et år (Esek 4:6; 4Mos 14:34). Siden dette er en profeti er det sannsynlig at tiden ikke menes bokstavelig siden alt annet er symbolsk. La oss forsøke å sette 1260 dager lik 1260 år og se hvordan dette passer med historien!

Forklaring av kjennetegnene på Antikristus:
1. Pavedømmet (Den romersk-katolske kirke) var en liten geografisk makt med stor innflytelse; i dag er faktisk Vatikanet verdens minste stat.

2. Pavedømmet oppstod og fikk makt etter at Vestromerriket var oppløst og har sitt hovedsete i Romerrikets gamle hovedstad (romersk-katolsk).

3. Før Den romersk-katolske kirke fikk både religiøs og sivil fullmakt i år 538 e.Kr., måtte de tre arianske (kristne som trodde Jesus var skapt av Gud) stammene som stod i veien for fri maktutøvelse (1. herulerne, 493 e.Kr.; 2. vandalene, 534 e.Kr.; 3. østgoterne, 538/555 e.Kr.).

4. I katolisismen får man tilgivelse kun gjennom presteskapet og paven kalles Guds representant/stedfortreder på jorden.

5. Den romersk-katolske kirke har blant annet forandret sabbatsbudet fra lørdag til søndag og fjernet det andre budet om at man ikke skal tilbe bilder (for fortsatt å ende opp med ti bud totalt, delte de det tiende budet i to bud).

6. Den romersk-katolske kirke har i løpet av middelalderen drept rundt 50 millioner annerledes troende, dog det nøyaktige tallet er svært vanskelig å anslå.

7. I år 533 e.Kr. erklærte den østromerske keiseren, Justinian I den store, paven i Roma som hele kirkens overhode med både religiøs og sivil makt. Men først da østgoternes beleiring av Roma ble drevet tilbake i år 538 e.Kr. av Justinians general Belisarius, ble dekretet realisert og den nyvalgte pave Vigilius fikk fritt spillerom til å vokse og utøve den makten som han hadde fått av keiseren. Nøyaktig 1260 år senere i 1798 e.Kr. ble pave Pius VI tatt til fange (og døde i Valence, Frankrike, i 1799 e.Kr.) av den franske generalen Louis-Alexandre Berthier på ordre fra den franske keiseren Napoléon Bonaparte. Således mistet pavedømmet og Den romersk-katolske kirke sin makt.

http://ulaget.no/wp-content/uploads/2014/04/9-Antikristus.pd...

Jerusalem - 11-6-2015 kl 16:06

Jeg skjønner ikke hva dere venter på ? Jesus Kristus overtok makten rett etter oppstandelsen !

Matt 28:18 "Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden."

Hans rike (herredømme) er et faktum og han sa aldri at det skulle innebære fred på jorden

Luk 12:51 "Tror dere at jeg er kommet for å gi fred på jorden? Nei, sier jeg dere, ikke fred, men strid."

Det er kun de som er en del av hans rike (herredømme) som opplever hans fred, glede, kjærlighet, ikke hele jorden (verden)

Slik vil det alltid være ![Redigert den 11-6-2015 kl 17:16 av Jerusalem]

LeifG - 13-6-2015 kl 11:48

Sitat: skrevet av gana  
Når det gjelder nådestolen og makten til å tilgi og fastholde synd så er jo det noe som faktisk ble gitt til den kristne menighet.

Matt 18,18: Sannelig, jeg sier dere: Alt dere binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og alt dere løser på jorden, skal være løst i himmelen.

Note : binder … løser: De gr. ordene brukes om å fastholde eller tilgi synd. Jf. Joh 20,23. I rabbinsk tradisjon kan tilsvarende uttrykk brukes om å forby noe eller erklære noe for tillatt.

Joh 20,23: Dersom dere tilgir noen syndene deres, da er de tilgitt. Dersom dere fastholder syndene for noen, er de fastholdt.Det er helt riktig og om vi følger metodikken gitt i frelsesplanen fra Adam og Evas første offer ble synden lagt/ bekjent på offeret. Og offeret, her ett dyr var bildet på Kristus korsfestet. Når vi bekjenner våre synder så legger vi våre synder på Guds Lam og Lammet dør, altså Jesus dør for vår personlige bekjente synd. Det er viktig at vi forstår alvoret vår vi bekjenner til Faderen i Jesu navn, vi må erkjenne synden vi har gjort, angre i sannhet og forstå at denne synd døde Jesus for. Han følte akkurat denne synd da Han hang på korset. Akkurat denne synd tynget Ham så Han døde for denne synd.

Men før denne bekjennelse må vi personlig be om tilgivelse så langt vi kan til den vi har forbrutt oss imot, deretter komme frem for Faderen i Jesu navn for å be om tilgivelse der. Det er den veien Frelsesplanen viser oss i Guds ord mens Antikrist vei sier at vi skal bekjenne våre synder vilkårlig uten å komme frem for den vi syndet for, for så deretter bekjenne synden for presten i skriftestolen så denne prest kan tilgi ens synder.

Saken er da at presten blir syndebæreren istedet for Jesus og med det forkaster man Guds Lam og Kristi rettferdighet!

LeifG - 13-6-2015 kl 20:39

Sett i denne sammenhengen at igjennom presteskapet i DRKK så har man en annen mellommann enn Jesus Kristus, se her:

På Sinai kunne ikke Jesus gå med de fordi de ville ha mennesker (Moses og Aaron, med prester) som budbærere/ mellommenn. Det fordi de manglet tro, de stolte ikke på Gud og ville heller selv stole på seg selv.
Etter Dommernes tid, avviste menneskene nok engang Jesus og ville ha en konge fra dem selv istedet for Jesus som deres Konge. Dermed ble kongedømmet Israel til og så kom Jesus som en av dem og når Han (Gud) ble funnet som menneske som dem selv drepte de Ham.
Så kom Antikrist tro og adopterte kristennavnet igjennom hedenske Rom mens de drepte de sanne troende suksessvis. DRKK/ pavemakten er en videreføring av vantro og hedenskap men denne gang trampes sannheten ned av Djevelen selv igjennom DRKK.
Antikrist tro/ DRKK/ Pavedømmet er en total forkastelse av Kristi rettferdighet og Frelsen!

gana - 13-6-2015 kl 21:32

Sitat: skrevet av LeifG  
bekjenne synden for presten i skriftestolen så denne prest kan tilgi ens synder.

Saken er da at presten blir syndebæreren istedet for Jesus og med det forkaster man Guds Lam og Kristi rettferdighet!

Det hørts merkelig ut. Tror ikke katolikkene mener ar presten er syndebæreren istedenfor Kristus.

Skriftestolen er vel mer ment som en praktisk hjelp til å forstå at bekjent synd blir tilgitt.

LeifG - 13-6-2015 kl 21:51

I praksis er det presten som er den bekjenendes bærer av ens synd. Det fordi presten tar imot bekjennelsen, ikke Faderen i Jesu navn. I tillegg sier presten i etterkant at "Dine synder er deg tilgitt".

Ser man på veien i frelsen som Guds ord viser til så skal synden etter at den er oppgjort med den synden er gjort imot, bekjennes til Faderen i Jesu navn. Når det skjer legges synden tilbakevirkende på Jesu skuldre, hengende på korset så Han dør for din synd. Ved skriftestolen bekjennes synden kun for presten, så er man tilgitt. I Guds øyne er det en nedtråkking av Veien, Sannheten og Livet, en forkastelse av Frelsen i gjennom Kristus Korsfestet.
I Hans rettferdighet er da vedkomnes synd lagt på ett menneskes skuldre, en synders skuldre og med det stjeler man sjelen til de som bekjenner i DRKK, man samler sjeler for Satan, i Satans fold.

Det er vår Skaper som har lagt veien, til Hans ære alene og den kan ikke endres av noe menneske.

Til det siste du sier, tenk over det du tenker og sier. Du sier rett ut at det er greit at mennesker ikke selv tar ett oppgjør med synden og bruker andre mennesker for å slippe å selv komme frem for Gud. Det er mangel på tro det, akkurat det samme man gjorde da man forkastet Jesus på Sinai.

2 Mos 20,19 Og de sa til Moses: Tal du med oss, så vil vi høre; men la ikke Gud tale med oss, forat vi ikke skal dø!

2 Mos 33,3 Dra op til et land som flyter med melk og honning; jeg vil ikke selv dra op med dig, fordi du er et hårdnakket folk; jeg vilde ellers komme til å ødelegge dig på veien.

Hebr 3,7-11 Derfor, som den Hellige Ånd sier: Idag, om I hører hans røst, 8 da forherd ikke eders hjerter som ved forbitrelsen, på fristelsesdagen i ørkenen, 9 hvor eders fedre fristet mig ved å sette mig på prøve, enda de så mine gjerninger i firti år; 10 derfor harmedes jeg på denne slekt og sa: De farer alltid vill i hjertet; men de kjente ikke mine veier, 11 så jeg svor i min vrede: Sannelig, de skal ikke komme inn til min hvile!

Hebr 3,18-19 Og om hvem var det han svor at de ikke skulde komme inn til hans hvile, uten om dem som ikke hadde villet tro? 19 Så ser vi da at det var for vantros skyld de ikke kunde komme inn.

Hebr 4,2 For det glade budskap er og forkynt oss, likesom for hine; men ordet som de hørte, blev dem til ingen nytte, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det.

Hebr 4,6 Eftersom det altså står tilbake at nogen skal komme inn til den, og de som først fikk det glade budskap, ikke kom inn for vantros skyld,

Hebr 4,11-12 La oss derfor gjøre oss umak for å komme inn til den hvile, forat ikke nogen skal falle efter samme eksempel på vantro. 12 For Guds ord er levende og kraftig og skarpere enn noget tveegget sverd og trenger igjennem, inntil det kløver sjel og ånd, ledemot og marg, og dømmer hjertets tanker og råd,
gana - 13-6-2015 kl 22:35

"Bekjenn da syndene for hverandre..." Jak 5,16.

Ordet her er ikke et påbud, men et tilbud.

Det kan for så vidt også ha en viss tilknytning til det vi kaller det private skriftemål.

Om dette sier Luther:

"Vi vet bare om ett eneste nødvendig skriftemål, nemlig at hjertet åpner seg for Gud og bekjenner sine synder."

Den private personlige syndsbekjennelse er ikke påbudt i Skriften, men det kan være et nyttig tilbud.

Luther priser det private skriftemål høyt:

"Jeg vet hvilken trøst og styrke det har gitt meg. Jeg var for lenge siden overvunnet og myrdet av Djevelen,

dersom ikke dette skriftemålet hadde opprettholdt meg."

LeifG - 13-6-2015 kl 23:59

Bekjenn syndene for hverandre betyr ikke at vi skal bekjenne dem for uvedkomne men for de man har syndet imot.

Se på Jesus og følg og gjør frelsen Han tilbyr!

gana - 14-6-2015 kl 02:44

Det virker som om du enkelte ganger har et veldig overfladisk forhold til Guds ord.

Som om du tolker litt sånn etter eget forgodtbefinnende.

Det viktigste burde ikke være å vinne en diskusjon, men heller om vi sammen kunne komme fram til noen sannheter.

Livslang læring, tror ikke det er så dumt :)


Viking - 14-6-2015 kl 17:00

Sitat: skrevet av LeifG  
Bekjenn syndene for hverandre betyr ikke at vi skal bekjenne dem for uvedkomne men for de man har syndet imot.

Se på Jesus og følg og gjør frelsen Han tilbyr!


Slik må det være. Hva hjelper det å skrifte eller bekjenne det for en menighet? Men er det lett? Nei, det er ikke lett. Jeg har ved en anledning ventet så lenge at vedkommende døde, da ble det ikke noe greit i det hele tatt.


Siggen - 14-6-2015 kl 18:12

Den som skjuler sine overtredelser, skal det ikke gå godt, men den som bekjenner og vender seg fra dem, skal få barmhjertighet.
Salomos ordspråk, 28, vers 13.

La oss leve i lyset med livet vårt. Snart vil også det bli mørkt. I en viss forstand. Som alle vet, her på forumet. Det å tilgi og si det – slik som Du nevner Viking, er så nødvendig. Kjød er kjød og Ånd er ånd. Men Gud ser til ditt botferdige hjerte. Han ser vår anger av hjertet, og vil alltid tilgi, når vi bekjenner våre synder for Ham. Men det beste er å alltid leve i lyset, ha en god samvittighet. Og se at alt det skjønne rundt oss nå sommerstid, vil også snart falme og miste all sin prakt. For tenk hvilken dag å få å skue Ham, og beskue Hans gjenfødte skaper verk! Rom. 28, 18 -30 – Fra lidelse til herlighet. Slutt på all jammer og sorg!
Ikke for det. Jeg gleder meg storligen over livet her på jorden også.. For selve Livet, det er jo Jesus!!
Og Han er GLEDEN og DANSEN!
For til Deg ropte jeg Herre. Og til Herren kom jeg med inderlig bønn: «Hvilken vinning er det i mitt blod, når jeg farer ned i graven? Vil støvet prise Deg? Vil det forkynne Din sannhet?
Hør, Herre, og vær meg nådig! Herre, vær min hjelper!»
Du har vendt min klage til gledesdans for meg. Du har tatt av meg mine sørgeklær og kledd meg i glede, så min ære(sjel) kan lovsynge Deg, og ikke tie. Herre, min Gud, jeg vil prise Deg til evig tid.
Sal, 30, 9 -13.

Men å få andre til å se det her i bygda, det er en sak for seg. Men latterliggjørelse og stakkarslig gjørelse er en liten pris å betale, sett i forhold til hva våre forfulgte brødre og søstre ellers i verden utstår.
Men ting skjer raskt også her til lands. Så det gjelder å være rede for enhver eventualitet.
Tenk å få ære Ham - ved å dø som Peter?


FORGJENGELIGHET FREM
TIL HIMMELSK HERLIGHET

Hver en jordisk blomst må visne
Og til støvet atter gå. Hver en
tropisk eng må isne, Bli just så som før den
lå. Jordens stolte prakt på falme, Blekne
under tidens tann. Tystne må hver klang-
full salme Og hvert bølgeslag mot strand.
Es. 40, 6 – 8.

Hver en elsket skatt må smuldre For
hver sjel, tross all sin verd. Bøyes må de
sterke skuldre Under dødens tunge sverd.
Hvert et navn, tilmed det største, Må i
graven smuldre hen, Inntil Han, som er den
første, Som den siste står igjen.
Sal. 145, 3 – 4.

Gjennom døden veien fører For det
skapte her på jord. Jesus Selv vår Salig-
gjører, Måtte trede disse spor. Gjennom
døden Selv vår Fader Måtte føre Sønnen
Sin. Døden ingenlunde skader, Vier blott til
Livet inn.
Joh. 12, 24 – 33.

Å hvor skjønt at vi kan skue, Jesus,
verdens offerlam. Han, den kjærlighetens
lue, Tok på Seg vår synd og skam. Alle
kan nu drukne sorgen I den dyre Jesu blod,
For i lys av påskemorgen, Livet frem av
graven stod.
Joh. 20, 20.

Schibboleth 359

gana - 14-6-2015 kl 22:43

Sitat: skrevet av Siggen  

Men ting skjer raskt også her til lands. Så det gjelder å være rede for enhver eventualitet.

Ja forfølgelse er et virkemiddel satan kan bruke. En annen strategi han også kan bruke er å gjøre kristne og menigheter mer og mer lik denne verden. I vårt land tror jeg nok det er mest dette siste han holder på med. Ganske strategisk egentlig, for da slår han jo på en måte to fluer i en smekk, han får en verdsliggjort menighet som kan gjøre jobben for seg. Satan er en stor stratteget, han vet hvordan han kan bruke alt som ikke er helt for Gud. Statsfinansierte og i høytidsskrud går de gjerne i samlet tropp mot Guds utvalgte. Dette tror jeg er satans vei i vårt land.LeifG - 19-6-2015 kl 23:20

Sitat: skrevet av Viking  
Sitat: skrevet av LeifG  
Bekjenn syndene for hverandre betyr ikke at vi skal bekjenne dem for uvedkomne men for de man har syndet imot.

Se på Jesus og følg og gjør frelsen Han tilbyr!


Slik må det være. Hva hjelper det å skrifte eller bekjenne det for en menighet? Men er det lett? Nei, det er ikke lett. Jeg har ved en anledning ventet så lenge at vedkommende døde, da ble det ikke noe greit i det hele tatt.Ingen tvil om det, alt annet blir å lyve for eget hjerte og unnvike Sannheten.

Hvis vi ser på frelsesplanen fra GT og inn i den nye pakt i NT finner vi at ubekjente synder vil komme opp på dommens dag for frelse er forsoning og i en forsoning kommer alt uforsont opp. Det er derfor viktig å legge frem saken for Faderen i Jesu navn og ser vi etter i NTs grunntekst er Jesus vår advokat. Han vil tale vår sak, da er det viktig at vi legger oss flate og er ærlige med Ham i våre bønner og i våre samtaler med alle andre. Vi kan ikke bytte ut vår Talsmann/ advokat i ett kompaniskap hvor vi unngår alvoret og tror vi dermed går fri. Alt vil komme frem, og alt vil bli oppgjort, enhver som skjule noe vil bli avslørt på den dagen. Ens sanne natur vil bli frembrakt og dom i henhold til denne og vi som tror Ham vet at Han dømmer rettferdig og at Han er full av nåde. Elsk Ham!


Jes 43,25-26 Jeg, jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke i hu. 26 Minn mig, la oss gå i rette med hverandre! Fortell du, så du kan få rett!

[Redigert den 19-6-2015 kl 23:21 av LeifG]

LeifG - 20-6-2015 kl 09:37

Istedet for "syndens" menneske kunne det stått "lovbryternes" menneske, for Romerkirken har endret Guds ti bud slik at mennesker bryter loven i den tro at man ikke gjør det. Med andre ord så synder man uten å vite at man grunnleggende gjør det konstant. Og det alene skyldes løgnene DRKK produserer om hvem Gud er, for verden tror at Pavemakten er de kristnes leder/ Herre/ Far imellom dem og Gud.

Ved at dette løgnerske skuespill fra Rom har slik tiltro i verden som ikke tror Gud er så er verden Fortapt.. .

Syndens menneske, fortapelsens sønn.LeifG - 20-6-2015 kl 18:01

Sitat: skrevet av gana  
Det virker som om du enkelte ganger har et veldig overfladisk forhold til Guds ord.

Som om du tolker litt sånn etter eget forgodtbefinnende.

Det viktigste burde ikke være å vinne en diskusjon, men heller om vi sammen kunne komme fram til noen sannheter.

Livslang læring, tror ikke det er så dumt :)
Joh 7,16-17
Jesus svarte dem og sa: Min lære er ikke min, men hans som har sendt mig;

vil nogen gjøre hans vilje, han skal kjenne om læren er av Gud, eller om jeg taler av mig selv.


[Redigert den 20-6-2015 kl 18:02 av LeifG]

gana - 21-6-2015 kl 07:27

Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av gana  
Det virker som om du enkelte ganger har et veldig overfladisk forhold til Guds ord.

Som om du tolker litt sånn etter eget forgodtbefinnende.

Det viktigste burde ikke være å vinne en diskusjon, men heller om vi sammen kunne komme fram til noen sannheter.

Livslang læring, tror ikke det er så dumt :)
Joh 7,16-17
Jesus svarte dem og sa: Min lære er ikke min, men hans som har sendt mig;

vil nogen gjøre hans vilje, han skal kjenne om læren er av Gud, eller om jeg taler av mig selv.


[Redigert den 20-6-2015 kl 18:02 av LeifG]

Ok, hva er det du kjenner da?

LeifG - 21-6-2015 kl 08:48

Om vi mennesker søker sannheten så vil vi vite/ kjenne hva sannheten er, så enkelt er det gana.

Du svarte slik:

"Det virker som om du enkelte ganger har et veldig overfladisk forhold til Guds ord. Som om du tolker litt sånn etter eget forgodtbefinnende. Det viktigste burde ikke være å vinne en diskusjon, men heller om vi sammen kunne komme fram til noen sannheter. Livslang læring, tror ikke det er så dumt :)"


På dette:

"Bekjenn syndene for hverandre betyr ikke at vi skal bekjenne dem for uvedkomne men for de man har syndet imot. Se på Jesus og følg og gjør frelsen Han tilbyr!"

Veien, Sannheten og Livet er rettferdig og god gana, den består ikke av egne oppfinnelser uten Gud og Hans frelsesplan og husk det at hverken du eller jeg har rett men Han har rett. Ta ansvar!

Derfor gjør Hans vilje som sendte Jesus, da vil du kjenne sannheten fordi all løgn og løgner i oss vil falle til jorden.


gana - 23-6-2015 kl 05:08

Sitat: skrevet av LeifG  

Bekjenn syndene for hverandre betyr ikke at vi skal bekjenne dem for uvedkomne men for de man har syndet imot.

Hva konkret er det i Jakob 5 som får deg til å tro at det i vers 16 er snakk om synd som skal bekjennes overfor den det er syndet mot? Kan ikke se at det er noe i ordlydeden "Bekjenn da syndene for hverandre" som peker i den retning. Nei, her går nok tanken mer i retning av det som i katolsk og luthersk lære blir kalt skriftemål. Nå skal man selvsagt også bekjenne overfor den man eventuelt har syndet mot, om det skulle være problemet, men det er neppe det det er snakk om her. Sammenhengen her er en annen.

Jeg forstår at du har dine tanker, men det er viktig å ikke lese dem inn i Skriften der det ikke er grunnlag for det.


[Redigert den 23-6-2015 kl 05:24 av gana]

LeifG - 23-6-2015 kl 09:05

I Edens have da Adam og Eva syndet ett uskyldig dyr ofret, og de deretter kledd i dette dyrs kledning. Ser vi offersystemet i sin helhet, bildet på den nye pakt så vet vi at Adam og Eva måtte bekjenne sin synd på dette dyr FØR de selv måtte skjære strupen over på dette lyteløse dyr. Vi vet at dette dyr er bildet på Jesu offer på korset.

Videre vet vi at det er synderen som har gjort noen urett og hvordan mener du at Kristi rettferdighet gjenspeiles om ikke synderen kommer frem for den synden er gjort imot men skjuler seg i troen slik at den lidende aldri får svar?

Om vi søker skriften så har synderen syndet imot vedkomne, imot Gud og i mot seg selv.

Hvis ikke synderen kommer frem for vedkomne synd er gjort imot, kommer frem for Gud vil ikke synderen bli renset i henhold til forsoningen i Guds Tempel.

Forsoningen i Guds Tempel er at man renses av Gud og da på den måten at verden tilbys likeverdig samme rettferdighet som denne synder. Synderen legger seg flat for den/ de man han syndet imot og verden ser Guds rettferdighet og Kjærlighet. Synderen blir rettferdig og verden kan slik heles ved at synderen sier det som det er.

Om synderen bekjenner sin synd for en uvedkommen og så deretter for en prest følger man ikke hverken moralske eller etiske linjer gitt fra vår Herre. Man unnlater (egentlig feigt) å ydmyke seg for den man har syndet imot men beholder sin falne natur, stolthet og egoisme. Man unnlater (feigt) å kommer frem for Faderen men sender ett annet menneske i sitt sted og tror seg frelst og reddet, det basert på en løgn fra andre og trodd ved selv å tro en løgn.

Følg offerdyret fra offersted etter bekjennelsen og inn igjennom Templet og til nådens trone der inne! Husk at vi er Guds Tempel og der inne er Guds Ånd! Når det er sagt så skal verden SE Guds rettferdighet i Hans barn, verden, den falne skal se at Gud er rettferdig. Jeg finner ingen rettferdighet i skriftestolen eller det katolske presteskaps system, jeg finner bare bedrag direkte inn og ned til avgrunnen. Jesus og Hans rettferdighets frelse blir tråkket på!

Les Jakob og spør deg selv hvordan man i all verden får din tolkning til å stemme med en rettferdig Gud? Hvordan får du dette til å bli rettferdig? Men ser du på samme vers og tar ett oppgjør med synden i henhold til hvem Gud er så er det ingen tvil om at Han har en rettferdig og kjærlighetsfull intensjon med og ved å kalle oss for brødre.., og søstre.

Paulus ba oss om ikke å forherde vårt hjerte imot sannheten.

gana - 24-6-2015 kl 04:42

Hvis din tolkning av Jak 5,16 kun går ut på at man skal bekjenne overfor den man har syndet mot

så treffer jo ikke det når det gjelder de synder som ikke er gjort mot andre mennesker.

Det nevnes syndene, i flertall, og det anbefales å bekjenne dem for hverandre.LeifG - 24-6-2015 kl 11:56

Om jeg har syndet imot min bror eller søster så har ikke uvedkomne noe med det, om ikke synden gjøres opp og sprer seg slik at nevnte synd påvirker uvedkomne. Den eneste som har noe med det å gjøre foruten berørte er Skaperen og Han tar bekjent synd på seg og sletter synden ut med det.

Om synden bekjennes til uvedkomne spres nevnte synd utover sinn og hjerter som da blir medbærere av nevnte synd.

Renselsen fra synd skjer på Frelserens vei, beskrevet i detalj i Guds ord. All vei utenom er på bedragerens vei som står frem som om han var på Veien.

Det ikke bare anbefales å bekjenne syndene (flere enn en synd har de fleste gjort, altså flertall) for hverandre men det er en nødvendighet i frelsen. Gjør man Jak 5:16 til at man skal bekjenne ens synd til andre enn den man har syndet imot bedrar man seg selv, sin neste, offeret og Jesus korsfestet. Man lyver for seg selv og unngår å ta ansvar i ett kollegium for hva en har gjort og forsøker med det å unnslippe dommen som en sleip slange.

gana - 25-6-2015 kl 21:48

Sitat: skrevet av LeifG  

Om jeg har syndet imot min bror eller søster så har ikke uvedkomne noe med det

Nei men det er heller ingen her som har sagt at uvedkomne har noe med det.

Skriftemålet i luthersk tradisjon er et tilbud for de som føler at de trenger det.

Et tilbud for å forstå at Gud gir syndstilgivelse og dermed lettere komme seg videre i livet.

Prest eller andre blir ikke dermed mellommenn, men hjelpere til innsikt i Guds gave.

Hva katolikkene eventuelt driver på med får bli deres sak.

De lutherske kirkers tradisjon på dette området tror jeg er både bibelsk og god.

Ellers takk :)

LeifG - 26-6-2015 kl 00:56

gana, her snakker ikke jeg om tradisjon men om hva Guds ord sier, Hans vilje er.

Guds rike er ikke av denne verden og veien ut av dette livet i denne verden finnes ikke igjennom tradisjon.

gana - 26-6-2015 kl 02:44

Vel, det er vel lite i menneskehetens historie som har lenger tradisjon enn det Bibelen kaller Veien.

LeifG - 26-6-2015 kl 21:28

Ja, og Veien, Sannheten og Livet er ikke en tradisjon. Veien er nøyaktig beskrevet så vi ikke trenger å fare vill, deriblant ved hjelp av tradisjoner. Det er kun villfarne som følger tradisjon istedet for Gud og Hans ord gitt til oss.

LeifG - 26-6-2015 kl 21:44

Når det er sagt vet vi at Kirken, altså her DRKK, Antikrist trone ber sine barn om å hedre tradisjonen og Pavedømmets ti bud fremfor Gudsordet og De/ Hans Ti Bud til oss/ Hans barn.

Gud er full av nåde og ber oss om å vende om ifra Babylon og tilbedelse av den falske kirke, det slik at Han blir tilbedt og ikke løgnens far, Djevelen via hans narrespill.

Kom frem for Ham og be om nåde, tilgivelse og frelse ifra den ondes natur, be om visdom og innsikt i Hans verk, be om hjelp til å stå imot. Vi må legge oss flate for Ham alene.
På den veien, etter tilgivelsen Han serverer oss er det forsoning og heling av sjelen. For hva hjelper tilgivelse uten heling og endring av våre vaner?

Da Jesus sa; "Tilgi dem Fader, for de vet ikke hva de gjør", så gjorde Faderen det og så dem i nåde så de kunne komme i etterkant til omvendelse på tross av. De ble altså ikke frelst men de hadde fortsatt muligheten til frelse.., forsoning.

gana - 27-6-2015 kl 23:54

Sitat: skrevet av LeifG  

Ja, og Veien, Sannheten og Livet er ikke en tradisjon.


Det kan virke som du har noe problemer med å forstå ordet tradisjon.

Tradisjon er noe som er overført gjennom tid, fra slektledd til slektledd.

Bibelen bruker i denne sammenheng ordene "de gamle stier".

Og nettopp der finner vi jo Veien, Sannheten og Livet.

Jesu vei, sannhet og liv er altså ikke noe nytt, det er den røde tråd som går gjennom hele Bibelen.

Det var han som ledet jødefolket gjennom ørkenen og det er han som leder oss i dag.

En riktig god tradisjon.

LeifG - 28-6-2015 kl 01:28

Har ikke noe problem med det gana, det at noen holder søndagen hellig, i stedet for Sabbaten den syvende dag er tradisjon. Man holder søndagen fordi man ikke vet bedre og Kirken opprettholder villfarelsen så folk IKKE skal se og tro Gud. Med andre ord så mennesker ikke skal holde Guds bud, få fred og med det bli hellliggjort av Ham alene.

http://www.nob-ordbok.uio.no/perl/ordbok.cgi?OPP=tradisjon&a...

Bokmålsordboka
Oppslagsord Ordbokartikkel

tradisjon

tradisjon m1 (fra lat.)
1 muntlig overlevering; sagn
ifølge t-en er haugen en jernaldergrav
2 sed og skikk, hevdvunnen sedvane
for mange er det t- å gå i kirken julaften / julefeiringen rommer t-er fra hedensk tid / det ble t- å møtes første lørdag i måneden / t-en tro satt de oppe hele valgnatta / hans dikttolkning skapte t- dannet skole


Resultat pr. side

Bokmålsordboka er under oppgradering. Feil kan forekomme i opprettingsperioden.Nynorskordboka
Oppslagsord Ordbokartikkel

tradisjon

tradisjon m1 (frå lat. av tradere)
1 det som særleg munnleg blir ført vidare frå slekt til slekt, til dømes i folkeminne, segner og truer; jamfør folklore
etter tradisjonen var haugen ei vikinggrav / samle inn tradisjonar både frå folkedikting og folkemusikk / eit område med rike tradisjonar
2 sed og skikk; fast skikk; hevdvunnen gjerd; sedvane
for mange er det tradisjon å gå i kyrkja på dei store høgtidene / julefeiringa er ein gammal tradisjon / det var tradisjon å skipe til haustfest i laget / tradisjonen tru vekte russen lærarane om morgonen 17. mai / somme rettsavgjerder må byggje på tradisjon / dikttolkingane hennar skapte tradisjon dvs førebilete, skole (I,4)

[Redigert den 27-6-2015 kl 01:29 av LeifG]

gana - 28-6-2015 kl 05:09

Viktig å fokusere litt på det positive også :)

LeifG - 28-6-2015 kl 09:12

Det positive er at vi kan reddes fra tradisjonen (håpløshet) og til Guds rike.

LeifG - 28-6-2015 kl 12:15

Vi har så lett for å fare vill fra sannheten og vi vet jo at Guds rike ikke har noen del i denne verden. Vi vet at alt i denne verden vil forgå og at denne verdens herre er den onde. Vi må åpne våre øyne for sannheten, og be om lys til å se Ham for den Han er. Vi må be om nåde og hjelp.

gana - 28-6-2015 kl 22:57

Sitat: skrevet av LeifG  

Vi har så lett for å fare vill fra sannheten

Ja, og nettopp der er det de GODE tradisjonene kommer inn, de kan hjelpe oss til å holde oss på Veien.

Et eksempel kan være trosbekjennelser som er felles for mange kirker og som gir oss en oppsummering av den sanne tro.

På den andre siden så må vi heller ikke glemme at det er Skriften alene som er vår egentlige rettesnor.

Men slike trosbekjennelser er på mange måter en fellestradisjon som oppsummerer det tidligere generasjoner ser som sann bibeltro.

Ville jo være særdeles dumt å tro at en ikke har noe å lære av de som har gått foran, men for all del, prøv alt og hold fast på det gode.


[Redigert den 28-6-2015 kl 23:09 av gana]

LeifG - 29-6-2015 kl 09:31

De sanne Jesu etterfølgere ble drept av hedenske Rom mens de som hadde hedensk tro adopterte Roms etterhvert kristne navn inn i hedenskapen. Dette skjedde over flere hundre år og Rom opparbeidet tradisjon over tro istedet for Guds ord som ble holdt skjult for menneskene.

Vær ærlig.

Sann tro er nedskrevet i Guds ord for at vi IKKE skal være treller for hedenske religiøse, ateistiske og/ eller andre maktssyke ledere. Sann tro er gitt enhver for at vi skal slippe å bli lurt av falske kjødelige gleder som tom kirkelig religiøs tradisjon er. Å følge Kirkens tradisjon istedet for Guds ord og bud er å vedlikeholde Mammon og denne verden som elsker denne verdens herre.

Vend om!

Guds ord forteller at Sabbaten er gitt for at vi ikke skal glemme Ham og den Veien Han har satt opp, med andre ord om man ikke holder Sabbaten, den Syvende Dag hellig så ser man Ham ikke og må ha annet å holde seg til. Her kommer DRKK, tradisjon og bedrageren Antikrist inn, for å bedra hele verden inn og ned i avgrunnens mørkeste hull.

2 Mos 31,13 Tal til Israels barn og si: Mine sabbater skal I holde; for det er et tegn mellem mig og eder fra slekt til slekt, forat I skal vite at jeg er Herren som helliger eder.
Esek 20,12 Også mine sabbater gav jeg dem, så de skulde være til et tegn mellem mig og dem, forat de skulde vite at jeg er Herren, som helliger dem.
Esek 20,20 Og hellighold mine sabbater! De skal være til et tegn mellem mig og eder, forat I skal vite at jeg, Herren, er eders Gud.


Så hvem helliggjør de som ikke holder Sabbaten? Kan det være den onde uten at man hverken vet eller skjønner det? Gana, det står rett ut skrevet.

gana - 30-6-2015 kl 03:52

Sitat: skrevet av LeifG  

Så hvem helliggjør de som ikke holder Sabbaten?

Herren Jesus, han helliggjør hver den som tror.

LeifG - 30-6-2015 kl 09:15

Ja, Han gjør det og samtidig vet vi at denne verdens Herre står frem som om han var Jesus. I den rollen bedrar han hele verden.. .

Med andre ord er det en sann Jesus og en falsk Jesus, hvor den falske ikke holder Guds bud.

gana, våkn opp.

gana - 30-6-2015 kl 09:53

Sabbat, "den syvende dag", blir ikke det ifølge vår kalender søndag?

LeifG - 30-6-2015 kl 11:49

Jo, men for de som tilhører Gud og Hans rike så er det solnedgang fredag til solnedgang lørdag.


LeifG - 30-6-2015 kl 11:59

Det er nok ikke så lenge til før verden føler seg så truet av mennesker som stoler på Gud, og heller følger Ham enn djevelen at hans barn vil søke å drepe de som holder Sabbaten.2 Mos 1,7-9 Men Israels barn var fruktbare og tok sterkt til og blev mange og overmåte tallrike, og landet blev fullt av dem. 8 Da kom det en ny konge over Egypten, som ikke visste noget om Josef. 9 Og han sa til sitt folk: Se, israelittenes folk er større og tallrikere enn vi.
2 Mos 1,12 Men jo mere de plaget dem, dess mere tok de til, og dess mere bredte de sig ut, så egypterne begynte å grue for Israels barn.
2 Mos 5,1-2 Derefter gikk Moses og Aron inn til Farao og sa: Så sier Herren, Israels Gud: La mitt folk fare, så de kan holde høitid for mig i ørkenen! 2 Men Farao sa: Hvem er Herren som jeg skal lyde og la Israel fare? Jeg kjenner ikke Herren, og heller ikke vil jeg la Israel fare.
2 Mos 5,5 Så sa Farao: Se, folket er nu blitt altfor tallrikt i landet, og så vil I dra dem bort fra det de har å gjøre!Siden verden nektet å la Israel holde sabbat, ble plagene sendt over verden. Det samme vil skje igjen, ref Åp 16. Denne gangen kommer enden og Jesus for å hente sine som holder Sabbaten og Hans bud.

gana - 1-7-2015 kl 10:40

Sitat: skrevet av LeifG  
Jo, men for de som tilhører Gud og Hans rike så er det solnedgang fredag til solnedgang lørdag.

Snakker du om jødene?

LeifG - 1-7-2015 kl 13:39

Forherd ikke ditt hjerte gana.

Alle kirkesamfunn med Moderkirken DRKK sier at Sabbaten den syvende dag er Guds ords eneste tildelte hviledag og at hverken GT eller NT opphever det 4. bud om hviledagen. Derimot sier DRKK at de har endret hviledagen ut over Guds ord til søndagen, solens dag. Ja, de skryter faktisk av det.

Det du forsøker deg på er å tro en løgn og du forsøker å få andre til å tro løgnen om at Sabbaten, den syvende dag gjelder kun jødene fra pakten på Sinai.


Jes 56,3-6 Den fremmede som holder sig til Herren, må ikke si: Herren vil visst skille mig fra sitt folk! Og gildingen må ikke si: Se, jeg er et tørt tre! 4 For så sier Herren: De gildinger som vil holde mine sabbater og velge det som jeg har behag i, og holde fast ved min pakt, 5 dem vil jeg i mitt hus og innenfor mine murer gi et minne og et navn bedre enn sønner og døtre; et evig navn vil jeg gi dem, som ikke skal utryddes. 6 Og de fremmede som holder sig til Herren for å tjene ham og for å elske Herrens navn, for å være hans tjenere, alle de som holder sabbaten, så de ikke vanhelliger den, og som holder fast ved min pakt,

Jes 58,13 Når du holder din fot tilbake fra sabbaten, så du ikke driver ditt yrke på min hellige dag, og du kaller sabbaten en lyst, kaller Herrens hellige dag ærverdig, og du ærer den, så du ikke går dine egne veier, ikke gjør din gjerning eller fører tomt snakk -

Apg 15,9 og han gjorde ingen forskjell mellem oss og dem, idet han ved troen renset deres hjerter.

Rom 2,11 For Gud gjør ikke forskjell på folk:

Rom 3,22 det vil si Guds rettferdighet ved troen på Jesus Kristus for alle og over alle som tror. For det er ingen forskjell;

Rom 10,12 Det er jo ingen forskjell på jøde og greker; de har alle den samme Herre, som er rik nok for alle som påkaller ham;

Gal 4,1 Men jeg sier: Så lenge arvingen er barn, er det ingen forskjell mellem ham og en træl, enda han er herre over alt sammen;

Kol 3,25 for den som gjør urett, skal få igjen den urett han gjorde, og det blir ikke gjort forskjell på folk.

Jak 2,9 men gjør I forskjell på folk, da gjør I synd, og loven refser eder som lovbrytere.

gana - 2-7-2015 kl 07:58

Sitat: skrevet av LeifG  

Det du forsøker deg på er å tro en løgn og du forsøker å få andre til å tro løgnen om at Sabbaten, den syvende dag gjelder kun jødene fra pakten på Sinai.

Forsøker bare å formidle litt av den evangeliske frihet, friheten til å holde "alle dager for like" (Rom 14,5).

LeifG - 2-7-2015 kl 09:36

Det er ikke sannhet i det du tror, Guds ord garanterer det.

Jes 8,20 Til ordet og til vidnesbyrdet! - Dersom de ikke sier så, det folk som ingen morgenrøde* har,


Tenk over denne garantien Israel fikk, hvordan ville det være om Jesus hadde sagt imot Jesaja her?
Husk at Ordet og Vidnesbyrdet er innholdet i Paktens Ark, det som Nådestolen står på.

Når det gjelder Romerne 14:5 så snakker ikke Paulus om Sabbaten opp imot de andre dagene, altså ikke det faktum at Jesus løftet Sabbaten spesielt opp og med det satte til side i forhold til de andre 6 dagene men at:

Hvilken tilstand du setter deg selv i respekten for Faderen og Hans skaperverk, i ditt daglige liv. For det er ingenting som tyder på at man med disse vers kan sette hele GT og Guds ord ut av spill. Den eneste som tjener på det er løgnens far, den lovløse djevelen, hans falne engler og folk.


Rom 14,5-7 Den ene akter en dag fremfor en annen, den andre akter alle dager like; enhver være fullt sikker i sitt eget sinn! 6 Den som akter på dagen, gjør det for Herren, og den som ikke akter på dagen, gjør det for Herren. Og den som eter, gjør det for Herren, for han takker Gud; og den som ikke eter, gjør det for Herren og takker Gud. 7 For ingen av oss lever for sig selv, og ingen dør for sig selv;

LeifG - 2-7-2015 kl 09:41

Dessuten handler evangeliet om synd, altså lovbrudd, rettferdighet, altså lovlydighet og Dommen over de som bryter loven. Ser vi etter så ser vi også at Jesus kommer for å hente de som vender om fra synd/ lovbrudd, ikke de som tror de frelses med synd. Gud er ikke dum og blind gana.

Det falske evangelium og falske åndelige melk derimot er lovløshet og de der inne tror ikke Jesus kom i kjød som meg og deg. For så i kjød bli fristet som deg og meg, neida de tror ikke Jesus ble fristet i kjødets tilstand slik også vi er og blir. Det fordi da hadde Jesus hatt synd sier de.., tenk det.. .

Jerusalem - 21-8-2015 kl 22:01

Sitat: skrevet av LeifG  
Pavedømmet er Antikrist trone og sprer Antikrist lære, det står rett ut i skriften Jerusalem og DRKK sier det selv med deres lære målt opp imot Guds ords advarsler. Husk det at i tillegg skal antikrist stå frem som om han er Jesus, og det er jo det du faktisk tror.. .

Skjønner ikke hvorfor det er så vanskelig å erkjenne fakta. 1000 treff av 1000 mulige er sikkert.

Nei, det katolske presteskapet er en del av Guds herredømme (Guds rike), de er Jesu Kristi kropp og hans stemme.

Jerusalem - 21-8-2015 kl 22:16

Sitat: skrevet av LeifG  
Jo, men for de som tilhører Gud og Hans rike så er det solnedgang fredag til solnedgang lørdag.

Tull, den jødiske sabbat endte med det jødiske presteskapet år 70 e.Kr

Jerusalem - 21-8-2015 kl 22:18

Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av LeifG  

Det du forsøker deg på er å tro en løgn og du forsøker å få andre til å tro løgnen om at Sabbaten, den syvende dag gjelder kun jødene fra pakten på Sinai.

Forsøker bare å formidle litt av den evangeliske frihet, friheten til å holde "alle dager for like" (Rom 14,5).


:up:

LeifG - 22-8-2015 kl 20:50

Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av LeifG  
Jo, men for de som tilhører Gud og Hans rike så er det solnedgang fredag til solnedgang lørdag.

Tull, den jødiske sabbat endte med det jødiske presteskapet år 70 e.Kr


Igjen bør du begrunne dine svar/ tro med troens ord. Ser vi i Guds ord finner vi at Sabbaten, den syvende dag var før det fantes jøder. Sabbaten er en del av skapelsen og ærer Skaperen, alle som tror Skaperen ærer Ham og holder Hans dag.

Når det gjelder den jødiske presteskapelige ordning så endte den 3,5 år etter korsfestelsen med den forsvant den sermonielle lov fra Guds barn (Dan 9:24-27 og Ap.gj. 11:18). Jesus som Yppersteprest viderebringer oppfyllelsen av denne lov igjennom sin posisjon som Yppersteprest.

Hvis vi går til DRKK og hører med de hva de sier om hva som er Sabbat så sier de at det er fra fredags kveld til lørdags kveld iflg. Guds ord men at de egenhendig har endret denne hviledag til den første dag i uken, det uten Guds ord.

LeifG - 22-8-2015 kl 20:53

Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av LeifG  
Pavedømmet er Antikrist trone og sprer Antikrist lære, det står rett ut i skriften Jerusalem og DRKK sier det selv med deres lære målt opp imot Guds ords advarsler. Husk det at i tillegg skal antikrist stå frem som om han er Jesus, og det er jo det du faktisk tror.. .

Skjønner ikke hvorfor det er så vanskelig å erkjenne fakta. 1000 treff av 1000 mulige er sikkert.

Nei, det katolske presteskapet er en del av Guds herredømme (Guds rike), de er Jesu Kristi kropp og hans stemme.


Det finnes ikke belegg for ett presteskap slik pavedømmet er i Guds ord men det finnes belegg for pavedømmet i Satans/ Antikrist navn for å bedra verden til å tro at pavedømmet er Guds Menighet.

Jerusalem - 24-8-2015 kl 13:01

Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av LeifG  
Pavedømmet er Antikrist trone og sprer Antikrist lære, det står rett ut i skriften Jerusalem og DRKK sier det selv med deres lære målt opp imot Guds ords advarsler. Husk det at i tillegg skal antikrist stå frem som om han er Jesus, og det er jo det du faktisk tror.. .

Skjønner ikke hvorfor det er så vanskelig å erkjenne fakta. 1000 treff av 1000 mulige er sikkert.

Nei, det katolske presteskapet er en del av Guds herredømme (Guds rike), de er Jesu Kristi kropp og hans stemme.


Det finnes ikke belegg for ett presteskap slik pavedømmet er i Guds ord men det finnes belegg for pavedømmet i Satans/ Antikrist navn for å bedra verden til å tro at pavedømmet er Guds Menighet.


Presteskapet og deres kongelige makt er klart og tydelig omtalt. Det er bare du som har ører og ikke hører, øyne og ikke ser.

Åp 5:10 "Du har gjort dem til et kongerike og til prester for vår Gud, og de skal herske som konger på jorden."

Åp 1:5 "Han elsker oss og har fridd oss fra våre synder med sitt blod og har gjort oss til et kongerike, til prester for Gud, sin Far – ham tilhører æren og makten i all evighet. Amen."

Åp 20:6 "De skal være Guds og Kristi prester og herske som konger sammen med ham i tusen år."

2 Tim 2,12 "Holder vi ut, skal vi også herske med ham."

Åp 3:21 "Den som seirer, vil jeg la sitte sammen med meg på min trone, slik jeg selv har seiret og satt meg med min Far på hans trone. Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene!"

1 Kor 4,8 "Av oss skal dere lære å «ikke gå ut over det som står skrevet», så ingen skal blåse seg opp og holde med den ene framfor den andre. Hvem har satt deg høyere enn andre? Hva annet har du enn det du har fått? Og har du fått noe, hvorfor skryter du som om det ikke var en gave? Men dere er allerede så mette! Dere er alt blitt så rike! Dere er blitt konger, men uten oss! Ja, var dere bare blitt konger, så kunne også vi hersket sammen med dere!"

Som du ser Leif, har du overhode ikke skjønt hva Guds rike er og går ut på.

[Redigert den 24-8-2015 kl 13:22 av Jerusalem]

Viking - 25-8-2015 kl 09:52


Drkk påstår at apostelen Peter var grunnleggeren av den katolske kirke, men det er bare oppspinn. De første pavene var jo kjeltringer, det er ikke frukter av Guds lære.


Sitat:

Pave Sergius III (904-911) tilranet seg pavetittelen ved mord. Baronius kalte ham et monster. En annen kirkehistoriker (Gregovius) be skriver denne paven som en terroriserende kriminell. De syv årene Sergius satt på Peters trone, gjorde han pavepalasset til et horehus og en drikkebule. Sammen med sine Semiramis-lignende tempelhorer, (favorittene var Marozia og Theodora), levde han sterkt og brutalt, og prioriterte likesinnede kjeltringer når nye kirkelige utnevnelser skulle finne sted.

Pave Johannes X (914-928) kjøpte seg paveembetet. Biskop Liutprand av Cremona forteller i sin historiebok at denne paven levde som en gris og ble til slutt myrdet av sin elskerinne.

Pave Boniface VII (984-985) hadde en hær av profesjonelle tyver som skaffet ham brukbar økonomi. Biskopen i Orleans kalte denne paven et bloddryppende monster som vasser i hor og skitt, en antikrist i Guds tempel. Da han døde, ble han slept gjennom Roms gater mens innbyggerne jublet.

Pave Johannes XV (985-996) delte pavekirkens penger mellom sine mange familiemedlemmer. De ble alle til slutt sittende med store gods og rikdommer.

Benedikt VIII (1012-1024) kjøpte pavetittelen. Men siden han var en helt alminnelig borger og forretningsmann, måtte han bli ordinert som prest, biskop, kardinal og pave på èn dag. Det tok litt tid, men lot seg ordne, siden han var meget rik.

Pave Benedikt IX (1033-1045) ble pave da han var 12 år gammel. Han myrdet, horet og ranet pilgrimer helt åpenlyst, men ingen kunne gjøre noe siden han var Jesu vikar. The Catholic Encyclopedia skriver at han var en vanære for Peters trone. Vi kan tilslutte oss konk-lusjonen.

Pave Clement II ble i 1046 utnevnt til pave av Kong Henry III, ikke fordi han var særlig brukbar, men fordi det ikke fantes en eneste prest, biskop eller kardinal i Rom som ikke levde i hor, utbredt umoral og kriminalitet.

Pave Innocent III (1198-1216) var nok ikke så uskyldig som navnet indikerer. (Innocent betyr uskyldig.) Han begynte inkvisisjonen, og det er antatt at han alene fikk ca. 1 million mennesker myrdet før han selv kom til veis ende.

Pave Boniface VIII (1294-1303) blir beskrevet på følgende måte i Den katolske kirkes egen litteratur. Det er vanskelig å navngi en synd og en forbrytelse denne paven ikke utførte. Det må ha vært vrient å kalle seg Jesu vikar med et slikt rykte. Denne paven var kjent for sine kraftige uttalelser og omdefineringer. En av dem var: Å hore med unge menn og kvinner er ikke mer syndig enn å gni seg i hendene. Denne paven erklærte seg å være ateist og kalte Jesus en hykler. Det var denne ateisten, gudsbespotteren, morderen og ransmannen, som i 1302 erklærte det kjente katolske dogmet Unam Sanctum, som i dag anerkjennes av kirken å være en guddommelig åpenbaring. Dette dogmet hevder at den katolske kirke er den eneste sanne kirke, og den eneste frelsesformidler. Dogmet sier at utenfor den katolske kirke, finnes ingen frelse og at alle derfor må inn under den romerske Pontiffs autoritet. Denne erklæringen ble igjen stadfestet i 2. Vatikankonsil (1962) og ble i 1992 påpekt å være denne kirkens hovedmotiv for alt økumeniske arbeid. Erklæringen er gjentatt fra Vatikanet i år 2000. Mange protestantiske kirkesamfunn er tydeligvis enige med pave Bonifaces guddommelige dekret. Den katolske kirke sier at uansett hva en pave gjør, er eller sier, kan vi ikke opphøre med å være ham lydig, siden han er Jesu vikar på jorden, Catholic Encyclopedia vol. 4, side 435.

Pave Johannes XXIII (1410-1415) (må ikke forveksles med en pave i vårt århundre med samme navn), ble anklaget av 37 vitner som hadde sett ham begå hor, incest, ran og mord. Det ble dokumentert at han hadde voldtatt over 300 nonner.

Pave Pius II (1458-1464) hadde flere barn enn han kunne telle. Han arrangerte åpne kurs og demonstrasjoner for prester og biskoper, om hvordan kvinner kunne forføres og hvordan variert og spennende sex kunne oppnås med tilfeldige kvinner. Det rapporteres at hans kurs var meget populære og godt besøkte.

Pave Sixtus IV (1471-1484) auksjonerte kirkelige embeter til høystbydende. Han utnevnte 8 nevøer til kardinaler, noen av dem var smågutter.

Pave Innocent VII (1484-1492) hadde barn med 16 ulike kvinner. Han solgte også presteembeter.

Pave Alexander VI (1492-1503) hadde en rekke sexorgier i Vatikanet. En av dem, den 31 oktober 1501, er ganske detaljert beskrevet. Femti nakne kvinner tjente gjestene, og premier ble utdelt til prester og biskoper som hadde flest samleier i løpet av festen.


For å bekrefte fruktene av denne kirke kan du søke på Google: Catholic priest sex abuse cases. Det er absolutt umulig at denne kirke er Guds prester.

:down:

Jerusalem - 25-8-2015 kl 10:09

Sitat: skrevet av Viking  

For å bekrefte fruktene av denne kirke kan du søke på Google: Catholic priest sex abuse cases. Det er absolutt umulig at denne kirke er Guds prester.

:down:

Som sagt, Jesus Kristus er treet. Disipler (prester) som bære dårlige frukter eller ingen frukter, er grener som blir hogget av og kastet på ilden. Treet i seg selv er det ingen ting i veien med, det er helt normalt at enkelte grener må hugges av og brennes. Ingen har sagt at alle grener (disipler/prester) bærer god frukt. Judas var bare den første grenen som ble fjernet fra vintreet (Jesus Kristus) tusen vis av andre grener gikk samme vei. Det er ikke dermed sagt at det er noe galt med treet og grenene i seg selv.

PS: Det er Jesus Kristus som er kirkens grunnlegger ikke Peter. Peter er en av grenene som ikke ble hogd av, selv om han fornektet Herren og ved en anledning var Satan, akkurat som Judas.

Mark 8:33 "Men Jesus snudde seg, så på disiplene og sa strengt til Peter: «Vik bak meg, Satan! Du har ikke tanke for det som Gud vil, bare for det som mennesker vil.»"

Luk 22:3 "Da fór Satan inn i Judas, han som hadde tilnavnet Iskariot og var en av de tolv."

Så dette at en og annen prest er overgriper eller noe annet endrer ingen ting, at det finnes dårlige disipler er ingen nyhet, slik har det vært fra begynnelsen av (år 30 e.Kr)

[Redigert den 25-8-2015 kl 10:27 av Jerusalem]

Viking - 25-8-2015 kl 16:25

Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av Viking  

For å bekrefte fruktene av denne kirke kan du søke på Google: Catholic priest sex abuse cases. Det er absolutt umulig at denne kirke er Guds prester.

:down:

Som sagt, Jesus Kristus er treet. Disipler (prester) som bære dårlige frukter eller ingen frukter, er grener som blir hogget av og kastet på ilden. Treet i seg selv er det ingen ting i veien med, det er helt normalt at enkelte grener må hugges av og brennes. Ingen har sagt at alle grener (disipler/prester) bærer god frukt. Judas var bare den første grenen som ble fjernet fra vintreet (Jesus Kristus) tusen vis av andre grener gikk samme vei. Det er ikke dermed sagt at det er noe galt med treet og grenene i seg selv.

PS: Det er Jesus Kristus som er kirkens grunnlegger ikke Peter. Peter er en av grenene som ikke ble hogd av, selv om han fornektet Herren og ved en anledning var Satan, akkurat som Judas.

Mark 8:33 "Men Jesus snudde seg, så på disiplene og sa strengt til Peter: «Vik bak meg, Satan! Du har ikke tanke for det som Gud vil, bare for det som mennesker vil.»"

Luk 22:3 "Da fór Satan inn i Judas, han som hadde tilnavnet Iskariot og var en av de tolv."

Så dette at en og annen prest er overgriper eller noe annet endrer ingen ting, at det finnes dårlige disipler er ingen nyhet, slik har det vært fra begynnelsen av (år 30 e.Kr)

[Redigert den 25-8-2015 kl 10:27 av Jerusalem]


Såvidt jeg husker så finnes ingen beskrivelse som din av Guds prester. Snarere tvert om så kreves det av Guds prester.


Sitat:

l15 Han som kalte dere, er hellig. Slik skal også dere være hellige i all deres ferd.

16 For det står skrevet: Dere skal være hellige, for jeg er hellig.

17 Dere påkaller Gud som far, han som ikke gjør forskjell på folk, men dømmer enhver etter hans gjerninger. Da må dere også leve i gudsfrykt den tiden dere ennå er her som fremmede.


Jerusalem - 25-8-2015 kl 17:49

Sitat: skrevet av Viking  


Såvidt jeg husker så finnes ingen beskrivelse som din av Guds prester. Snarere tvert om så kreves det av Guds prester.

15 Han som kalte dere, er hellig. Slik skal også dere være hellige i all deres ferd.

16 For det står skrevet: Dere skal være hellige, for jeg er hellig.

17 Dere påkaller Gud som far, han som ikke gjør forskjell på folk, men dømmer enhver etter hans gjerninger. Da må dere også leve i gudsfrykt den tiden dere ennå er her som fremmede.


Akkurat som flesteparten av displene var hellige å rene, er også flesteparten av prestene hellige og rene.

Det å peke på de få urene og si alle er som de, blir missvisende. Men det er vel det som er hensikten ? å lyve litt om Guds presteskap på jorden ?

Åp 5:10 "Du har gjort dem til et kongerike og til prester for vår Gud, og de skal herske som konger på jorden."

Åp 1:5 "Han elsker oss og har fridd oss fra våre synder med sitt blod og har gjort oss til et kongerike, til prester for Gud, sin Far – ham tilhører æren og makten i all evighet. Amen."

Åp 20:6 "De skal være Guds og Kristi prester og herske som konger sammen med ham i tusen år."

2 Tim 2,12 "Holder vi ut, skal vi også herske med ham."

Åp 3:21 "Den som seirer, vil jeg la sitte sammen med meg på min trone, slik jeg selv har seiret og satt meg med min Far på hans trone. Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene!"

1 Kor 4,8 "Av oss skal dere lære å «ikke gå ut over det som står skrevet», så ingen skal blåse seg opp og holde med den ene framfor den andre. Hvem har satt deg høyere enn andre? Hva annet har du enn det du har fått? Og har du fått noe, hvorfor skryter du som om det ikke var en gave? Men dere er allerede så mette! Dere er alt blitt så rike! Dere er blitt konger, men uten oss! Ja, var dere bare blitt konger, så kunne også vi hersket sammen med dere!"

[Redigert den 25-8-2015 kl 17:51 av Jerusalem]

[Redigert den 25-8-2015 kl 17:52 av Jerusalem]

LeifG - 25-8-2015 kl 19:13

Jerusalem, DRKK er Satans trone. Bevis: Jo de har endret frelsens vei fra Guds ord som troen kommer fra. De har endret Guds Ti Bud som Han skrev med Sin finger på stein så vi skal se at vi er syndere og trenger Frelse fra Ham. Ergo, DRKKs religion er Babylon= Forvirring.

Vend OM Jerusalem!!!

Jerusalem - 25-8-2015 kl 19:24

Sitat: skrevet av LeifG  
Jerusalem, DRKK er Satans trone. Bevis: Jo de har endret frelsens vei fra Guds ord som troen kommer fra. De har endret Guds Ti Bud som Han skrev med Sin finger på stein så vi skal se at vi er syndere og trenger Frelse fra Ham. Ergo, DRKKs religion er Babylon= Forvirring.

Vend OM Jerusalem!!!


Kirken er ingen trone, Leif Kirken er Jesu Kristi kropp og sitter på Guds trone.

LeifG - 25-8-2015 kl 21:03

Vel, tro hva du vil. Satan ruler DRKK, bare les Guds ord.