Apologetisk Forum

Påsken 2015

 Sider:  1  

Viking - 14-2-2015 kl 14:47


I år starter Guds påske torsdag 2. april som er beredelsesdag til
en "stor" sabbat som kalles Passover. Vi får en stor sabbat etterfulgt
av en ukentlig sabbat på lørdag.

Den kristne versjon av korsfestelsen finner sted på langfredag
ettermiddag og Herrens påske starter torsdag ettermiddag.
Kristus ble korsfestet på beredelsesdagen til Passover.
Likesom påske lammet som ble slaktet på torsdags ettermiddag
ble Kristus, det lytefri Lam slaktet/korsfestet torsdag
ettermiddag.

Samme kveld/natt vises et tegn på himmelen, månen blir som blod,
den blir rødlig. To uker før får vi en total solformørkelse over Svalbard.

Bibelen nevner dette flere plasser i forbindelse med Herrens
tilbakekomst, men når Han kommer vet ingen. Men
vi får bare bære på vakt.

I 2014 og 2015 har vi fire blod måner og disse treffer på vår og høstpart og hver av dem treffer på store sabbater (påske og løvhyttefest).

LeifG - 14-2-2015 kl 15:41

Sitat: skrevet av Viking  

I år starter Guds påske torsdag 2. april som er beredelsesdag til
en "stor" sabbat som kalles Passover. Vi får en stor sabbat etterfulgt
av en ukentlig sabbat på lørdag.

Den kristne versjon av korsfestelsen finner sted på langfredag
ettermiddag og Herrens påske starter torsdag ettermiddag.
Kristus ble korsfestet på beredelsesdagen til Passover.
Likesom påske lammet som ble slaktet på torsdags ettermiddag
ble Kristus, det lytefri Lam slaktet/korsfestet torsdag
ettermiddag.Hei Viking! :)


Jeg skal servere noen betrakninger angående dette og her kommer de:

Vi må huske på at Jesus kom til den gamle pakts ordning for å ende dette på alle måter og for alle en respektabel måte og det i tråd med Frelsesplanen slik den skulle bli i den nye pakt. Jesus spiste selv av påskelammet natten fredag, altså i dag for oss torsdagskveld. Han introduserte seg selv der billedlig og med den nye pakts blod, ikke lenge etterpå kom de og tok Ham og korsfestelsen skjedde rett før solnedgang på fredagen før Sabbaten den 7. dag. Han ble da lagt i graven før solnedgang og lå og hvilte hele Sabbaten hvor Han så stod opp på den første dag før solen stod opp, for oss søndag morgen. Han lå således tre dager i graven, fredag, lørdag og søndag.

Overgangen fra den gamle pakt til den nye pakt er at Han selv spiser seg selv billedlig torsdag kveld med påskelammet.


Sitat: skrevet av Viking  
Samme kveld/natt vises et tegn på himmelen, månen blir som blod,
den blir rødlig. To uker før får vi en total solformørkelse over Svalbard.


Jeg tror ikke Gud skapte universet og bandt seg selv til å følge månen og solen for å fullføre noe igjennom stjernene.

Den røde måne har kanskje vært:

USAs mørke dag i 1780: Ifølge forskjellige vitner var det på formiddagen den 19. mai 1780 et ugjennomtrengelig mørke som la seg over store deler av USA. Det var umulig å skimte noe som helst uten ved hjelp av kunstig lys. Først etter midnatt lettet mørket, og da månen ble synlig var den rød som blod. (Se kilde 1, kilde 2, under «Uforklarlige naturfenomener».)

http://adventisten.religioner.no/jesugjenkomst/


http://en.wikipedia.org/wiki/New_England's_Dark_Day#Other_atmospheric_phenomena

Ser vi forskjell på de siste dager og endens tid som også Daniel taler om kan vi koble endens tid etter 1798 og det stemmer her.Sitat: skrevet av Viking  
Bibelen nevner dette flere plasser i forbindelse med Herrens
tilbakekomst, men når Han kommer vet ingen. Men
vi får bare bære på vakt.


Det er bra sikkert og Dyrets merke er noe som kommer FØR Han gjenkomst og merkets tilhengere vil søke å kvitte seg med de som holder Guds bud.


Sitat: skrevet av Viking  
I 2014 og 2015 har vi fire blod måner og disse treffer på vår og høstpart og hver av dem treffer på store sabbater (påske og løvhyttefest).


Ikke en tøddel sa Jesus men Han er vår Yppersteprest nå, vi er ikke underlagt den gamle pakts ordning angående presteskapets tjeneste deri, Jesus, vår Yppersteprest er. Han fullfører den sermonielle ordning som Yppersteprest men trenger ikke en snor rundt ankelen når Han er i det Aller Helligste som er nå i himmelen.

Derfor, om du vil ære Gud i Hans høytider kan du gjøre det nå, ja til og med jul kan du feire men det har ingen betydning for frelsen om man har Jesu for sine øyne og gjør Hans ord og bud fordi man elsker Ham.:) Ha en velsignet Sabbat Viking! :)

gana - 14-2-2015 kl 15:55

Ja det skal "vise seg tegn i sol og måne og stjerner" før Herrens gjenkomst.

Vi får følge med å se hva som skjer der oppe.

:)

Viking - 15-2-2015 kl 14:21

Takk for sabbats hilsen Leif.:)

Hvis en går tilbake i tid og i GT finner vi Guds egne ord som beskriver
påsken. I 2.Mosebok 12:


Sitat:

14 Siden skal denne dagen være en minnedag for dere. Dere skal feire den som en høytid for Herren, dere skal feire i slekt etter slekt. Det skal være en evig ordning.


Innenfor Guds lover og norsk lov er ordet SKAL en ufravikelig befaling
Det kan ikke bety BØR, KAN osv.

At det "SKAL være en EVIG forordning" er en absolutt befaling
fra Gud som aldri har vært modifisert eller redusert.

Mange sier at dette gjelder bare jøder, men finnes det rom for to
"relgioner". Mente Gud at "ikke forandre en tøddel" bare gjelder visse
ting? Tror ikke det:)

,

LeifG - 15-2-2015 kl 14:57

Tror problemet for mange er at man ikke ser at Sabbaten faktisk er en gave til menneskene fra skapelsen av, ja faktisk er Sabbaten endel av skapelsen. Det andre som ble gitt ved skapelsen var ekteskapet.

Om man klarer å forstå det kan man også begynne å vise til den gamle pakts presteskapelige ordning som ble gitt på betingelser, den ordning oppfyller nå Kristus som Yppersteprest i himmelens Helligdom, den ene sanne der oppe. Inget menneske i den gamle pakt foruten Jesus oppfylte kravet som Guds Lam til å bli Yppersteprest slik at vår synd kunne tilgis ved at dette offer tok straffen synd trenger. Noe rotete skrevet men men.. . :)


Viking - 15-2-2015 kl 15:32


Hvis en da tar frem profetien om den nye pakt gitt av Gud
til Jeremiah så kan jeg se at mye ikke er oppfyllt her.

Til Evig Tid er dog ganske sterkt og forsterket med et SKAL blir
det ufravikelig syntes jeg:)

Profetien gitt om den nye pakt er ikke noe CA. dokument, det
er en profeti som skal oppgylles fra A til Å.

:)

Viking - 15-2-2015 kl 15:34

Sitat: skrevet av Viking  

Hvis en da tar frem profetien om den nye pakt gitt av Gud
til Jeremiah så kan jeg se at mye ikke er oppfyllt her.

Når det gjelder påske bestemmelser så er "Til Evig Tid" ganske sterkt
og når den forsterkes med et SKAL blir
det ufravikelig syntes jeg:)

Profetien gitt om den nye pakt er ikke noe CA. dokument, det
er en profeti som skal oppgylles fra A til Å.

:)

LeifG - 15-2-2015 kl 18:18

Sitat: skrevet av Viking  

Hvis en da tar frem profetien om den nye pakt gitt av Gud
til Jeremiah så kan jeg se at mye ikke er oppfyllt her.


Det som mangler er Hans komme og adskillelsen av geiter og sauer. Geitene dør da og blir liggende mens sauene blir med opp til himmelen.

Ser vi på høytidssabbatene tror vi i SDA at vi har hatt basunens høytid og at vi nå snart kommer inn i løvhyttefesten som er i himmelen etter Hans andre komme.

Disse står igjen hvor den neste, soningsdag er om hjørnet:


3 Mos 23,27-37 Men på den tiende dag i den samme syvende måned er det soningsdag; da skal I holde en hellig sammenkomst, og I skal faste og ofre ildoffer til Herren. Den dag skal I ikke gjøre noget arbeid; for det er en soningsdag; da skal det gjøres soning for eder for Herrens, eders Guds åsyn. For enhver som ikke faster den dag, skal utryddes av sitt folk. Og enhver som gjør noget arbeid den dag, han skal utryddes av sitt folk. Intet arbeid må I gjøre den dag; det skal være en evig lov for eder, fra slekt til slekt, hvor I så bor. En høihellig sabbat skal den være for eder, og I skal faste; på den niende dag i måneden om aftenen, fra den aften til den næste, skal I holde eders sabbatshvile.

Og Herren talte til Moses og sa: Tal til Israels barn og si: På den femtende dag i denne samme syvende måned skal løvsalenes fest holdes for Herren, og den skal vare syv dager. På den første dag skal det være en hellig sammenkomst; I skal ikke gjøre nogen arbeidsgjerning. I syv dager skal I ofre ildoffer til Herren; på den åttende dag skal I holde en hellig sammenkomst og ofre ildoffer til Herren; det er en festsammenkomst; I skal ikke gjøre nogen arbeidsgjerning.

Dette er Herrens høitider; dem skal I utrope som hellige sammenkomster, og på dem skal I ofre Herren ildoffer, brennoffer og matoffer, slaktoffer og drikkoffer, hver dag det som hører dagen til,
Sitat: skrevet av Viking  
Til Evig Tid er dog ganske sterkt og forsterket med et SKAL blir
det ufravikelig syntes jeg:)

Profetien gitt om den nye pakt er ikke noe CA. dokument, det
er en profeti som skal oppgylles fra A til Å.

:)


Ja, til evig tid og for dem gjaldt det for evig tid hvor deres presteskaps evighet er over i og med at den nye pakt og vår Yppersteprest Jesus nå er. De overholdt høytidene i sin pakt i evig tid men ble avløst da de brøt med Guds bud. Når Jesus Guds Lam ble ofret for våre synder ble blod av bukker, okser, etc. overflødig og presteskapets tjenester ikke lenger en velbehagelig duft for Gud. Nå kan enhver se Jesu offer og liv, og med det følge Ham (ved dåp) inn i det hellige hvor før bare presteskapet kunne komme inn til og i.

Her inne får enhver som har drukket åndelig melk fast føde, en forsones med Gud og læres og formes av Ham der oppe individuelt. Scotty, dette skjer nå og Han skriver loven i våre hjerter, Han tilbyr en forsoning nå slik at vi blir reellt Hans barn nå. På denne måten kan verden forsones med Ham og Han bruker sine barn til å lede flere inn til seg.

Vi kan ikke se på kirken for så å si at "Nei, den nye pakt er ennå ikke virksom". Da ser vi på menesket, ja antikrist og bedømmer Gud ut i fra dem, det blir feil. Om vi ser hva Gud gjorde så henvendte Han seg til Maria og ELisabeth før Han ble født inn i denne verden. De boddee utenfor Synagogen og byen, fattige og for seg selv. Slik er det også i dag, Han henvender seg ikke til verdens religiøse ledere som "tror", for så å vise verden hvem Han er og hva Han har tilbudt verden.

Jeg tror, og millioner av andre tror at vi er i dag under dom, basunens (varsel om dom) høytid har vært og at den neste er soningsdagen som plutselig vil komme og med denne dag også Dyrets merke. Soningsdagens høytidssabbat er den siste sjanse til å omvende seg til Ham og da må vi forsones med Sannheten.

Jeg er ikke den beste til å skrive men håper du skjønner tegningen. HUsk også at når Han mener tiden er inne vil Han la det regne på hele kloden og enhver som elsker Ham av hele sitt sinn og hele sitt hejrte vil drikke av dette vann. Da vil kornet skyte fart som ligger latent rede for Herrens regn i den nye pakt.

Viking - 15-2-2015 kl 21:44

Vi er enig om mye LG og det er greit, for i dag er det langt mellom
mennesker som kan enes om så viktige spørsmål. Det finnes
endel vi er uenig om, men sånn sett så er det ikke viktig å "få rett", men å oppleve at Gud har rett.

Påsken er fast bestemt til evig tid. Tid og ting går og forgår, men Guds
Ord består :)

Det er interessant å ser hvordan gammel pakt og ny glir inn i hverandre
nå i overganstiden. Først fikk en renselse ved å ofre lammet og tilgivelse
ved blod til et lytefritt lam. Da Kristus ble "ofret" ble vi renset for evig og
ved Hans blod får vi tilgivelse. Det som skjedde den gang på Golgata
var fantastisk timing av Gud. Akkurat på beredelses dagen og på timen overtok Kristus lammets rolle.

Den første utrielsen var Egypt og den andre utfrielsen er "fra allt ondt".

Jeg gleder meg til at vår Konge kommer og til at vi kan lære hvordan vi
skal feire Påske.:)

.

gana - 15-2-2015 kl 22:42

Viking & LefG,

kanskje det fins en egen sabbatsforening dere kunne melde dere inn i.

En egen sabbatsforening der dere kunne holde gammeltestamentlige bud og regler til dere blir blå i hodet, f. eks.

Legg i så fall ut noen bilder, det kunne vært moro å se dere.

:)

[Redigert den 15-2-2015 kl 21:43 av gana]

Viking - 16-2-2015 kl 22:28

Sitat: skrevet av gana  
Viking & LefG,

kanskje det fins en egen sabbatsforening dere kunne melde dere inn i.

En egen sabbatsforening der dere kunne holde gammeltestamentlige bud og regler til dere blir blå i hodet, f. eks.

Legg i så fall ut noen bilder, det kunne vært moro å se dere.
:)

[Redigert den 15-2-2015 kl 21:43 av gana]


Blå er min favoritt farge :)

Å holde Guds bud og Sabbat gir identitet og tilhørighet.
Du skulle prøve det.

De motsatte til dette er: "Do as thou willst" og det er
en vei ingen av oss vil gå.

Du skulle ha lest "Bibelens to linjer".


.

gana - 17-2-2015 kl 02:05

Ja det handler nok mye om identitet dette.

Det motsatte av sabbatsidentitet er imidlertid ikke å gjøre som man vil,

men det er å holde budene i lys av oppfyllelsen.

Først da får man en identitet som kan kalles evangelisk,

en identitet som er forankret i sentrum -

en sentrumsforankring som setter sitt håp

til Gud mer enn til egen lovoppfyllelse.

:)

Viking - 17-2-2015 kl 19:23Sitat:

I lys av oppfyllelse?


En skal ikke langt tilbake i tid da det var forbudt å ha egen bibel.
Eneste grunn for det var at kirken var livredd for å bli avslørt
av folk. Men nå, takket være tiden, har det blitt en vane, en tradisjon med søndag m.m..

I Jesaja 66, det siste kapittel som omhandler bl.a.
"Frelsen og straffen som blir fullendt."


Sitat:


22 For slik den nye himmel og den nye jord som jeg skaper, alltid skal bestå for mitt ansikt, sier Herren,
slik skal deres ætt og navn bestå.

23 Og det skal skje:
Fra nymånedag til nymånedag,
fra sabbat til sabbat,
skal alle mennesker komme
og tilbe for mitt ansikt,
sier Herren.


Hvorfor skal kirken overse
en slik profeti?

.


[Redigert den 17-2-2015 kl 18:27 av Viking]

Viking - 18-2-2015 kl 16:58https://www.youtube.com/watch?v=E8WMRLHr77A

-ineressant, men---?

[Redigert den 18-2-2015 kl 16:00 av Viking]

gana - 18-2-2015 kl 19:29

Sitat: skrevet av Viking  

Hvorfor skal kirken overse
en slik profeti?

Det er greit.

Jeg kan forstå at vikinger har problemer med å forstå dette,

men det å tolke i lys av oppfyllelsen er ikke det samme som å overse.

Hadde vært litt kult om du hadde klart å få med deg dette innen påsken 2015.

[Redigert den 18-2-2015 kl 18:48 av gana]

Viking - 18-2-2015 kl 22:28

:puzzled:

Kan en få en oppfyllelse av en profeti som ikke stemmer
overens med profetien?

Jeg er ikke begeistret for en slik tolkning, det blir utvanning
av sannhet og intet å holde seg til.

En profeti skal liksom være som en brøytepinne, den skal lede
ikke villede.

.

gana - 19-2-2015 kl 17:32

Sitat: skrevet av Viking  
Kan en få en oppfyllelse av en profeti som ikke stemmer
overens med profetien?

Nei, men en kan vanskelig få en rett forståelse av en profeti uten forankring og utgangspunkt i det mest sentrale.

Tar en utgangspunkt i periferi, som f. eks. sabbatsbudet, så kommer en veldig lett skjevt ut.

Det mest fornuftige er derfor å tolke i lys av det mest sentrale, Jesu død og oppstandelse, først da får man en evangelisk sentrumsforståelse som setter frelsen og Frelseren i sentrum.

Det handler altså mye om sentrum vs. periferi dette - valget er ditt.

Viking - 19-2-2015 kl 21:23


Sitat:

evangelisk sentrumsforståelse

:puzzled:

Jeg vil påstå at jeg har Kristus i sentrum, Han er min Konge
til evig tid. Likeså sier jeg at Kristus er sentrum i bibelens
profetier. Men jeg vet at Kristus holder Guds Sabbater
og kommer aldri til å konvertere til søndag. Og hvorfor
sier Han at Han ikke var kommet for å endre så mye som en
TØDDEL, men for å OPPFYLLE.

Ha en god Sabbat:)

Historiske dokumenter bekrefter at de første menigheter holdt
Sabbat helt til at drkk endret budene og nesten utryddet
menighetene.

Kom ut av babylon:exclamation:

.

gana - 20-2-2015 kl 04:30

Sitat: skrevet av Viking  

Historiske dokumenter bekrefter at de første menigheter holdt
Sabbat

Ja det stemmer når det gjaldt de første jødekristne, men det stemmer ikke når det gjaldt de første hedningkristne menigheter. De første hedningkristne menigheter måtte naturlig nok tilpasse seg arbeidsrytmen i de samfunn de levde - og siden Gud i den nye pakt hadde gitt frihet til å holde alle dager for like så var det vel heller noe problem for dem. Tror heller ikke jødekristne i dag er så veldig opptatt av sabbaten - også de vektlegger nok nå mer den evangeliske frihet.

Men om du vil fortsette å holde sabbaten så har du selvsagt også frihet til det.

God sabbat :)[Redigert den 20-2-2015 kl 04:09 av gana]

Viking - 20-2-2015 kl 18:31Det vel kjennetegnet for de som fulgte drkk, de måtte velge
mellom et liv med drkk eller forfølgelse, pine og død.

Nå skal du få høre hvordan det gikk med en del av min slekt
som bodde i Flandern på 1600 tallet. De fulgte sin tro og ville
ikke la seg konvertere. De måtte leve "på rømmen" og endte
opp i Norge et par hundre år etter. Her i dette dokument er det
en nøye beskrevet historie om slekten, deres tro og flukten fra drkk.

En spennende historie å være en del av, men som viser hvor
ille det var å holde Guds bud fremfor kirkens bud.

Når du leser brevene fra apostlene så er det ofte beskrevet
i en hilsen hvem dette brevet var til. Se her for eks.:

Jakobs brev
Sitat:

Hilsen
1Jakob, Guds og Herren Jesu Kristi tjener, sender sin hilsen til de tolv stammer som er spredt omkring i fremmede land.


Peters brev
Sitat:

Hilsen 1Peter, Jesu Kristi apostel, hilser de utvalgte som lever som fremmede, spredt omkring i Pontos, Galatia, Kappadokia, Asia og Bitynia, 2 de som er utvalgt slik Gud, vår Far, på forhånd hadde bestemt, og ved Ånden innviet til å være lydige og til å bli renset ved Jesu Kristi blod. Nåde og fred være med dere i rikt mål!


Alle apostlene unntatt Paulus gikk til Israels etterkommere, eller
det du kaller for jødekristne. Flere av apostlene har vært oppe
på de britiske øyer. Andreas besøkte Russland og seilte forbi
norskekysten opp i Balticum.

Så de fleste av menighetene var av Israels etterkommere.
Nesten alle menighetene ble helt eller delvis utryddet.

Ubevisste etterkommere av Israel ville ha gått tilbake til
Sabbaten dersom de visste at deres forfedre hadde vært
etterkommere av de 12 stammer. De ville også feiret
Guds påske og holdt de ti bud.

Gud straffet våre forfedre for at de ikke ville leve etter Hans bud ved å sende de 12 stammer ut av Israel. De ble spredt over hele verden, men som en kan lese i profetiene så vil Han ta en
liten rest tilbake med Kristus som Konge for evig tid.

.
.

[Redigert den 20-2-2015 kl 17:33 av Viking]

LeifG - 20-2-2015 kl 18:54

Sitat: skrevet av gana  

Ja det stemmer når det gjaldt de første jødekristne, men det stemmer ikke når det gjaldt de første hedningkristne menigheter. De første hedningkristne menigheter måtte naturlig nok tilpasse seg arbeidsrytmen i de samfunn de levde - og siden Gud i den nye pakt hadde gitt frihet til å holde alle dager for like så var det vel heller noe problem for dem.


Til det siste du sier så er ikke det ett faktum men en myte basert på løgn.

Til det du sier først så er det muligens ett faktum men ikke før Rom hadde drept de som fulgte Kristus og etter at Rom til slutt innførte søndagsloven rundt år 320 e. Kr.. Da var hedensk tro innlemmet i de gjenværende "kristne" som hadde latt seg forme av det politiske og hedensk religiøse Rom, de som ikke lot seg forme av hedenskapen ble jo kastet til løvene.

Slik har tradisjonen i at man holder søndagen istedet for Sabbaten blitt til og alle som elsker Mammon høyere enn Skaperen følger Mammons bud.

Om du ønsker/ vil ha komplett og total dokumentasjon uansett spørsmål angående emnet så finner du det her: http://www.sabbathtruth.com/sabbath-history/how-the-sabbath-...

Her har du hva noen sier:

Pentecostal: "'Why do we worship on Sunday? Doesn't the Bible teach us that Saturday should be the Lord's Day?' ... Apparently we will have to seek the answer from some other source than the New Testament." David A. Womack, "Is Sunday the Lord's Day?" The Pentecostal Evangel, Aug. 9, 1959, No. 2361, p. 3.

Encyclopedia: "Sunday was a name given by the heathen to the first day of the week, because it was the day on which they worshiped the sun, ... the seventh day was blessed and hallowed by God Himself, and ... He requires His creatures to keep it holy to Him. This commandment is of universal and perpetual obligation."

Eadie's Biblical Cyclopedia, 1872 ed., p. 561.

Catholic: "You may read the Bible from Genesis to Revelation, and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. The Scriptures enforce the religious observance of Saturday, a day which we [Catholics] never sanctify." James Cardinal Gibbons, The Faith of Our Fathers, 16th edition, 1880, p. 111.

gana - 21-2-2015 kl 01:51

Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av gana  

Ja det stemmer når det gjaldt de første jødekristne, men det stemmer ikke når det gjaldt de første hedningkristne menigheter. De første hedningkristne menigheter måtte naturlig nok tilpasse seg arbeidsrytmen i de samfunn de levde - og siden Gud i den nye pakt hadde gitt frihet til å holde alle dager for like så var det vel heller noe problem for dem.


Til det siste du sier så er ikke det ett faktum men en myte basert på løgn.


"Én holder den ene dagen for å være viktigere enn den andre, en annen mener at alle dager er like. Men enhver skal være fullt overbevist om sitt syn." (Rom 14, 5)

Noen akter (utskiller) en dag fremfor en annen, andre derimot akter alle dager like. Det ene er etter apostelens mening like rett som det andre, bare enhver er fullt sikker i sitt eget sinn. Det betyr at enhver må være helt ut ærlig i sitt gudsforhold i denne sak.

Det er en anskuelsesundervisning for de svake. Apostelen påviser at enten man akter en dag framfor en annen, eller akter alle dager for like, kan en kristen være like ærlig overfor Gud. Enten han da gjør det ene eller det andre, faller han verken ut av nåden eller av tjenesten.

Og dermed er det altså dokumentert, det er fullt mulig å holde alle dager for like, ikke noe problem i det hele tatt.

:yes:

gana - 21-2-2015 kl 04:46

Sitat: skrevet av Viking  

Gud straffet våre forfedre for at de ikke ville leve etter Hans bud ved å sende de 12 stammer ut av Israel. De ble spredt over hele verden, men som en kan lese i profetiene så vil Han ta en liten rest tilbake med Kristus som Konge for evig tid.

Ja mange jødiske forfedre hadde nok en lei tendens til å henge fast ved det gamle uten særlig vilje til å ta imot det nye.

Mange av dem klarte nok ikke helt å ta inn over seg den nye frihetstid, men ble i stedet hengende igjen i "dager, måneder, høytider og år."

Det straffer seg å tviholde på det gamle når Herren gir noe nytt.

Så hvis de ble sendt ut av Israel så kan jo muligens dette være noe av grunnen.

LeifG - 21-2-2015 kl 10:28

Sitat: skrevet av gana  
"Én holder den ene dagen for å være viktigere enn den andre, en annen mener at alle dager er like. Men enhver skal være fullt overbevist om sitt syn." (Rom 14, 5)

Noen akter (utskiller) en dag fremfor en annen, andre derimot akter alle dager like. Det ene er etter apostelens mening like rett som det andre, bare enhver er fullt sikker i sitt eget sinn. Det betyr at enhver må være helt ut ærlig i sitt gudsforhold i denne sak.

Det er en anskuelsesundervisning for de svake. Apostelen påviser at enten man akter en dag framfor en annen, eller akter alle dager for like, kan en kristen være like ærlig overfor Gud. Enten han da gjør det ene eller det andre, faller han verken ut av nåden eller av tjenesten.

Og dermed er det altså dokumentert, det er fullt mulig å holde alle dager for like, ikke noe problem i det hele tatt.På tross av Guds ord og alle lærde igjennom alle tider uansett menighetstilhørlighet, inklusive DRKK som endret fra Sabbat til søndag så tror du at det her snakkes om Sabbaten ovenfor de andre dagene.

Som Paulus, Moses og ja hele Guds ord advarer imot å bes vi om å IKKE forherde våre hjerter imot Sannheten. Det gjelder vel også deg?


For å atter forsøke å hjelpe deg til å forstå hva Paulus snakker om skal jeg denne gangen vise deg en annen vinkling på verset du atter viser til.

Rom 13,8, Rom 14,5-9
Bli ingen noget skyldige, uten det å elske hverandre! for den som elsker den annen, har opfylt loven.
.. .
Den ene akter en dag fremfor en annen, den andre akter alle dager like; enhver være fullt sikker i sitt eget sinn! Den som akter på dagen, gjør det for Herren, og den som ikke akter på dagen, gjør det for Herren. Og den som eter, gjør det for Herren, for han takker Gud; og den som ikke eter, gjør det for Herren og takker Gud.

For ingen av oss lever for sig selv, og ingen dør for sig selv; for om vi lever, så lever vi for Herren, og om vi dør, så dør vi for Herren; enten vi da lever eller vi dør, hører vi Herren til.

For derfor døde Kristus og blev levende igjen at han skulde være herre både over levende og over døde.Det er umulig å elske sin neste uten å elske Gud først som vår neste. Det er bare Han som kan lære oss å elske og elsker vi Ham så er det fordi vi vet vi er fortapte uten Ham. Derfor følger vi Han hvorhen han går uten noe om og men.
Hvis vi putter inn at Paulus inkluderer/ snakker om Sabbaten i nevnte vers så gjør vi oss selv til rådsherrer over Gud. I vårt eget sinn, altså egne tanker bestemmer vi på tross av Guds ord og tødler hvilken dag, om vi i det hele tatt skal ha noen dag for å ære Skaperen vår Herre og Gud over og av hele universet. Vi gjør som vi selv vil, og kan gjøre som vi selv vil med alt bare vi er overbevist over det selv. Var det noen som sa Guds mage? På den måten blir Jesus Herre over at du er din egen Gud og Herre. Da lyver man til seg selv så man tror løgnen.

Lykke til!

Om vi så ser på hva Paulus snakker om i det hele her så ser vi at det dreier seg om nestekjærlighet og hvem som er ens individuelle autoritet. I mellom deg og Gud er det ingen, bare Gud, altså ikke noe menneske skal bestemme over hvem og hva du er for noen. Ingen skal bestemme at du ikke skal/ burde like noe bedre enn noe annet. Vi skal ikke underkaste oss noen andres følelser om ting men kun Gud er vår lærer.

Om du akter på dagen når den kommer, altså hvilken som helst dag men at det er en dag så gjør du vel. Bryr du deg ikke om den og den dagen men lever som de kommer så gjør du vel men enhver elsker vel Skaperen mens de lever i denne setting? Hvilket fokus har du om dagene? Er du bevist på søndagen som selve den første dag i uken kontra mandagen, onsdagen, fredagen? Noen er beviste på dagene og forbereder seg daglig med sine rutiner for at den neste Sabbat skal bli en hviledag sammen meg Guds barn og Gud selv. Noen andre igjen gjør det annerledes og arbeider med misjon og kommer til dekket bord på beredelsesdagen fordi andre har med glede og fryd ordnet det til rette for alle. Noen akter onsdagen som en dag fordi da er det ett skifte i fokus på hva man holder på med, en slags mellomlanding i ens rutiner.

Saken er at vi er forskjellige og ingen kan si til noen og sette krav til andre at de også bør ha det slik.
Det setter ikke Guds moralske bud som ble gitt for at vi skulle se Gud igjen til side og vekk. Vi ser Gud fordi vi ble gitt Hans karakter igjennom Hans bud. Elsker vi Ham så elsker vi Hans karakter og orden.


Her har du flere sitater fra menigheter rundt omkring i verden:

1. What do other preachers and pastors say about the Sabbath and Sunday?
Answer:
Here are a host of comments from churches and other authorities about the Sabbath:

Baptist: "There was and is a commandment to keep holy the Sabbath day, but that Sabbath day was not Sunday. ... It will be said, however, and with some show of triumph, that the Sabbath was transferred from the seventh to the first day of the week. ... Where can the record of such a transaction be found? Not in the New Testament -- absolutely not. There is no scriptural evidence of the change of the Sabbath institution from the seventh to the first day of the week." Dr. Edward T. Hiscox, author of The Baptist Manual, in a paper read before a New York ministers' conference held Nov. 13, 1893.

Catholic: "You may read the Bible from Genesis to Revelation, and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. The Scriptures enforce the religious observance of Saturday, a day which we [Catholics] never sanctify." James Cardinal Gibbons, The Faith of Our Fathers, 16th edition, 1880, p. 111.

Church of Christ: "Finally, we have the testimony of Christ on this subject. In Mark 2:27, he says: 'The Sabbath was made for man, and not man for the Sabbath.' From this passage it is evident that the Sabbath was made not merely for the Israelites, as Paley and Hengstenberg would have us believe, but for man ... that is, for the race. Hence we conclude that the Sabbath was sanctified from the beginning, and that it was given to Adam, even in Eden, as one of those primeval institutions that God ordained for the happiness of all men." Robert Milligan, Scheme of Redemption, (St. Louis, The Bethany Press, 1962), p. 165.

Congregationalist: "The Christian Sabbath [Sunday] is not in the Scriptures, and was not by the primitive church called the Sabbath." Dwight's Theology, Vol. 4, p. 401.

Episcopal: "Sunday (Dies Solis, of the Roman calendar, 'day of the sun', because dedicated to the sun), the first day of the week, was adopted by the early Christians as a day of worship. ... No regulations for its observance are laid down in the New Testament, nor, indeed, is its observance even enjoined." "Sunday," A Religious Encyclopedia, Vol. 3, (New York, Funk and Wagnalls, 1883) p. 2259.

Lutheran: "The observance of the Lord's day [Sunday] is founded not on any command of God, but on the authority of the church." Augsburg Confession of Faith, quoted in Catholic Sabbath Manual, Part 2, Chapter 1, Section 10.

Methodist: "Take the matter of Sunday. There are indications in the New Testament as to how the church came to keep the first day of the week as its day of worship, but there is no passage telling Christians to keep that day, or to transfer the Jewish Sabbath to that day." Harris Franklin Rall, Christian Advocate, July 2, 1942.

Moody Bible Institute: "The Sabbath was binding in Eden, and it has been in force ever since. This fourth commandment begins with the word 'remember,' showing that the Sabbath already existed when God wrote the law on the tables of stone at Sinai. How can men claim that this one commandment has been done away with when they will admit that the other nine are still binding?" D. L. Moody, Weighed and Wanting, p. 47.

Presbyterian: "Until, therefore, it can be shown that the whole moral law has been repealed, the Sabbath will stand. ... The teaching of Christ confirms the perpetuity of the Sabbath." T. C. Blake, D.D., Theology Condensed, pp. 474, 475.

Pentecostal: "'Why do we worship on Sunday? Doesn't the Bible teach us that Saturday should be the Lord's Day?' ... Apparently we will have to seek the answer from some other source than the New Testament." David A. Womack, "Is Sunday the Lord's Day?" The Pentecostal Evangel, Aug. 9, 1959, No. 2361, p. 3.

Encyclopedia: "Sunday was a name given by the heathen to the first day of the week, because it was the day on which they worshiped the sun, ... the seventh day was blessed and hallowed by God Himself, and ... He requires His creatures to keep it holy to Him. This commandment is of universal and perpetual obligation."

Eadie's Biblical Cyclopedia, 1872 ed., p. 561.

Melk, grøt/ velling, brød og fast føde.

LeifG - 21-2-2015 kl 10:36

Sitat: skrevet av gana  

Mange av dem klarte nok ikke helt å ta inn over seg den nye frihetstid, men ble i stedet hengende igjen i "dager, måneder, høytider og år."

Det straffer seg å tviholde på det gamle når Herren gir noe nytt.


Når Paulus her snakker om : "dager, måneder, høytider og år.", så snakker han om den sermonielle lov. Han snakker ikke om Sabbaten som tilhører den moralske lov men om da den sermonielle som tilhører prestetjenesten som ikke lenger gjelder for oss troende i tjeneste etter korset. Vi skal ikke slakte bukker og okser mere, Guds Lam er slaktet og denne sermonielle billedlige tjeneste er nå opphørt. Merk, den BILLEDDLIGE er opphørt, ikke den reelle.

Husk det at alle de sabbater i høytiden ikke enda er oppfylt, påske og pinse er men hvilke andre er oppfylt og ikke oppfylt i den sermonielle lov som Jesus skal oppfylle?

[Redigert den 21-2-2015 kl 11:35 av LeifG]

Viking - 21-2-2015 kl 12:31

Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Viking  

Gud straffet våre forfedre for at de ikke ville leve etter Hans bud ved å sende de 12 stammer ut av Israel. De ble spredt over hele verden, men som en kan lese i profetiene så vil Han ta en liten rest tilbake med Kristus som Konge for evig tid.

Ja mange jødiske forfedre hadde nok en lei tendens til å henge fast ved det gamle uten særlig vilje til å ta imot det nye.

Mange av dem klarte nok ikke helt å ta inn over seg den nye frihetstid, men ble i stedet hengende igjen i "dager, måneder, høytider og år."

Det straffer seg å tviholde på det gamle når Herren gir noe nytt.

Så hvis de ble sendt ut av Israel så kan jo muligens dette være noe av grunnen.Sitat:

Så hvis de ble sendt ut av Israel så kan jo muligens dette være noe av grunnen."Så hvis"?

Dette "hvis" er grunnen til at Kristus kom til oss.

.

gana - 21-2-2015 kl 17:49

Sitat: skrevet av Viking  

Sitat:

Så hvis de ble sendt ut av Israel så kan jo muligens dette være noe av grunnen."Så hvis"?

Dette "hvis" er grunnen til at Kristus kom til oss.

Nei Jesus kom for å frelse sitt folk fra deres synder.

Viking - 21-2-2015 kl 18:10

Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Viking  

Sitat:

Så hvis de ble sendt ut av Israel så kan jo muligens dette være noe av grunnen."Så hvis"?

Dette "hvis" er grunnen til at Kristus kom til oss.

Nei Jesus kom for å frelse sitt folk fra deres synder.Sitat:

Matteus 15 24 Men han svarte: «Jeg er ikke sendt til andre enn de bortkomne sauene i Israels hus.»


Det er riktig. Hvem var de bortkommende fårene?
Det var de Han sendte ut av Israel flere hundre år før Kristi fødsel.

Apostlene ble sendt ut til de tapte får av Israel:


Sitat:

Apostlene sendes ut 5 Disse tolv sendte Jesus ut og påla dem: «Ta ikke veien til hedningene, og dra ikke inn i samaritanenes byer! 6 Gå heller til de bortkomne sauene i Israels hus.


Paulus var vel den eneste som fikk gå til "hendninger".

.

[Redigert den 21-2-2015 kl 17:20 av Viking]

gana - 21-2-2015 kl 18:17

Jesus kom til Israel så noen bortkomne måtte det nok være der.

LeifG - 21-2-2015 kl 18:30

Sitat: skrevet av gana  
Jesus kom til Israel så noen bortkomne måtte det nok være der.


Jesus kom til de i den gamle pakt for å bringe den nye pakt inn. Med andre ord måtte den gamle pakt avsluttes før den nye kom og korsfestelsen gjorde at den nye kunne komme. Først 3,5 år etter korset og den nye pakts orden kunne hedningene innbefattes pakten.

Da de 3,5 årene etter korset var gått hadde det gått 70 uker, eller 490 år som Daniel 9 sier det skulle gå.

Viking - 21-2-2015 kl 18:54

Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av gana  
Jesus kom til Israel så noen bortkomne måtte det nok være der.


Jesus kom til de i den gamle pakt for å bringe den nye pakt inn. Med andre ord måtte den gamle pakt avsluttes før den nye kom og korsfestelsen gjorde at den nye kunne komme. Først 3,5 år etter korset og den nye pakts orden kunne hedningene innbefattes pakten.

Da de 3,5 årene etter korset var gått hadde det gått 70 uker, eller 490 år som Daniel 9 sier det skulle gå.


Den gamle og den nye pakt med Kristus som Mellommann og Garantist er et spennende tema. Hvis vi holder oss til
profetien om den nye pakt hos Jeremiah så kan jeg ikke
se at hedningene er omhandlet i den.


Sitat:

31 Se, dager skal komme, sier Herren,
da jeg slutter en ny pakt med Israels hus og Judas hus,

32 ikke som den pakten jeg sluttet med fedrene deres den dagen jeg tok dem i hånden og førte dem ut av Egypt; den pakten brøt de, enda jeg var deres herre, sier Herren.


LeifG - 21-2-2015 kl 20:51

Hedninger innlemmes inn i Israels hus og det er for enhver som tror. I NT kan vi se at pakten er for de Han skriver loven inn i og det er hedninger, som jøder fra den gamle pakt.

Alle som tror Jesus blir podet inn i huset og regnes som Israel og jøder. Daniel 9 levner ingen tvil om dette og Paulus er meget klar på dette.

Tenk om Jesu korsfestet da ikke er Guds lam, isåfall gjelder den gamle pakt (start offertjenesten umiddelbart) enda og Daniels bok må klassifiseres som falsk og en profet fra Djevelen. Paulus det samme og Jesus en antikrist, om ikke Antikrist selv. Det er følgene av å si at den nye pakt enda ikke er trådt i kraft.

Viking - 21-2-2015 kl 21:04Jeremiah er uten tvil en profet av Gud, jeg kan ikke annet
enn å tro det som står skrevet her.

Det betyr ikke dermed at hedningene er avskåret fra Frelserens
nåde. Når Israel er samlet under Kristus sitt andre komme så
vil ikke de være alene, det vil også finnes andre folk som samles
og vil prise vår Frelser og Konge.

Men Jeremiah er klinkende klar.

Hvem vil påstå at dette er feil.

.

Viking - 21-2-2015 kl 22:42


http://www.withchrist.org/lewis.pdf

Oversatt med google oversetter:


Sitat:

Den nye pakt: Vedtatt 1 eller ratifisert? av Stephen R. Lewis 2 Innledning I dag mange spør: "Hva er sine qua non (absolutt essensielle) av Dispensationalism? "De fleste dispensationalists ville svare at det sentre rundt tre forslag: 1. Guds ultimate avslørt formål er å forherlige seg selv, fritt og fullt uttrykke Hans egenskaper og karakter. 2. En konsekvent bokstavelig eller ren fortolkning av Bibelen er essensielt for å forstå Guds åpenbaring riktig. 3. Denne bokstavelig tolkning fører til skille Israel fra Kirken. Hvis ja, hvorfor mange dispensationalists si at Gud også utvider Israel Nye Pakt (Jeremia 31:31) til Kirken? Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil gjøre en ny pakt med Israels hus og med Juda hus. Forutsigbart, tilsvarer amillennial Replacement Theology Israel og Kirken her. Merkelig, de fleste dispensationalists bli med dem i hevder at Gud enacts den nye pakt med Kirken. Jeremia 31:31 reiser et crux hermeneutiske spørsmål: Hvis dette var kirken, ville hvilken del av det være hus Israel og hvilken del ville bli Judas hus? 1 Å vedta betyr å implementere hva som hadde blitt ratifisert tidligere. 2 Ideen til denne artikkelen begynte med John Lawrence i 1974. Diskusjoner og dialoger med Elliott Johnson og Stanley Toussaint (av Dallas Teologiske Seminary) har ført til å utvide den opprinnelige ideen. 3 Eg, Charles C. Ryrie, Dispensationalism (Chicago: Moody, 1995), 38-41; Earl D. Radmacher, "The Current Status Dispensationalism and Its Eskatologi ", i Perspektiver på evangelisk teologi, red. Kenneth S. Kantzer og Stanley N. Gundry (Grand Rapids: Baker, 1979), 171. 4 Med mindre annet er angitt, Skriften sitater er fra New King James Versjon (Nashville: Nelson, 1990). ________________________________________ Side 2 56 CTS Journal 8 (oktober-desember 2002) Hvorfor ikke si at den nye pakt er bare vedtatt med Israel? Hvordan kunne Kirken oppfylle en profeti vedrørende Israel og Juda? Ikke nye pakt enactment avvente fremtidig Kingdom da Jesus Kristus regjerer på Davids trone? Mens Gud har inngått avtaler med alle mennesker, 5 Israel er den eneste nasjonen som han har inngått en pakt forhold. Skriften sier denne sannheten både positivt og negativt. 6 Man kan ikke juridisk, moralsk eller åndelig overføring Guds pakter med Israel til et annet folk. Gud må, derfor oppfylle hans covenantal løfter til Israel, for ikke å etterkommere av Ismael, og heller ikke til Kirken, eller til andre mennesker. Romerne 11 hevder at Gud vil faktisk vedta sin pakt med Israel. The Nature of New Covenant The New Covenant 7 ikke bare forstørrer og oppfyller alle løfter om pakten med Abraham, men også erstatter Mosaic Covenant (loven). Den gjør hva Mosaic Covenant aldri kunne gjøre, ikke fordi loven i seg selv var mangelfull, men på grunn av en mangel i folket som mottok den (jf. Hebreerne 08:08, fordi å finne feil med dem [de under Law] Han sa. . . .). Følgende diagram 8 relaterer den nye pakt til Israel pakter. 5 Se Paul Schmidtbleicher, "Balansering bruk av Det gamle testamente," CTS Journal 8 (juli-september 2002), som argumenterer for det han kaller «Guds evige Law. "Gud har selv inngått pakt med dyret skapelsen (Genesis 9). 6 Romerne 09:04: hvem er israelitter, hvem hører på adopsjon, herligheten, det paktene av loven, Guds tjeneste, og løftene. Efeserne 2:12: at på den tiden du [hedninger, per vers 11] var uten Kristus, er aliens fra Samveldet av Israel og fremmede fra pakter av løfte, uten håp og uten Gud i verden. 7 Jeremia 31:31-34; Esekiel 11:17-21, 16:60-63, 36:26-38; Romans 11:25-27; Hebreerne 8:6-13; 10:16-17. 8 John Lawrence, upubliserte forelesningsnotater for Teologi 302, ekklesiologi og Eskatologi (Multnomah School of the Bible, 1974) [tilpasset av forfatteren]. ________________________________________ Page 3 The New Covenant: vedtatt eller Ratifisert 57? Abrahams Covenant Mosaic Covenant 9 Everlasting, Unilateral Midlertidig, Bi-Lateral Blood Covenant Blood Covenant LAND 10 SEED 11 VELSIGNELSE 12 [Ferdig unna] Promised Land Davids Covenant Covenant Nye Pakt Everlasting, Unilateral, Blood Covenant [Heb 7:22 refererer bare til garantien fordi enactment er ennå ikke kommet. Kirken kommer under blodet av dette Nye Pakt. Gud gjør ikke det med Kirken.] Alle Guds covenants er med Israel og (bortsett fra Mosaic Covenant) alle er eksplisitt evig. Som Abrahams Covenant ligger til grunn for Gud ' er hele påfølgende pakt program, så den nye pakt kulminerer (eller fullfører) som program. Det er en ensidig, evig, blod pakt som fortsatt 9 Herren ga Mosaic Covenant i tre deler: bud (Mos 20:1-17), dommer (Exodus 21:1-24:11), ordinansene (Exodus 24:12-31:18). Denne pakten underlagt Israels moralske, sivile og religiøse livet som de levde under Abrahams pakt. The Mosaic Covenant var aldri en evig / evig pakt, men en lovende velsignelse for lydighet, eller forbannelse for ulydighet. 10 Dette er den re-bekreftelse av Guds intensjon å gi jødene landet lovet opprinnelig å Abraham (jfr. Mosebok 28-30 [spesielt 29:1] med Mosebok 12:07, 13:15-17, 15:18-21, 17:08) 11 Dette er lovet oppfyllelsen av nasjonale og frø løfter gitt til Abraham (2 Samuel 7; Salme 89, Jeremia 33:17). Gud lovet å David gjennom Solomon (7:12-15), og til slutt gjennom Jesus Kristus (07:16)-as evige herskende frø (hus), et rike der å styre, og en øvelse av kjennelsen autoritet (tronen). 12 Se Mosebok 12:2-3; 15:01. ________________________________________ Side 4 58 CTS Journal 8 (oktober-desember 2002) fremtidsrettet venter fremtid enactment med Israels hus og Judas hus 13 (Hebreerne 8:08). Kristus har allerede: 1. gitt covenantal løftet, 2. utgyte blod for ratifiserer konvensjonen, 3. innstiftet polletter (brød og cup) i pakten, Fire. har steget (som mellommann sin) til montering av Gud. Likevel vil lovfesting av den nye pakt i seg selv ikke skje før Herren Jesus Kristus kommer tilbake. Bestemmelsene i konvensjonen Problemet med den gamle pakt var ikke loven selv, for det er hellig, rettferdig og god (Rom. 7:12). Problemet er med menneskets hjerte. The New Covenant løser dette ved å endre menneskets hjerte og ved å gi ham fullstendig forståelse av Herrens (Jeremia 31:33). Man (altså troende) vil returnere til stedet av fellesskap med Gud, som han tapte i Edens hage. Videre vil Guds løsning for den synd problemet være i kraft (Jeremia 31:33 b). Hvordan Kirken Knytter til Israel Nye Pakt Hvis Guds pakt program gjelder kun nasjonen Israel, Hvordan forholder Kirken til den nye pakt? Har Gud allerede etablerte den nye pakt med Kirken? I så fall har Gud ferdig med Israel som nasjon? Romerne 11:11 besvarer Sistnevnte spørsmål med Absolutt ikke! (Mh genoito). Når du svarer på et spørsmål, benekter dette uttrykket en falsk slutning trukket fra en sann 13 Erstatningsteologi, som spiritualizes pakten og overfører den til Kirke, kan ikke forklare hvilken del av Kirken er Israels hus og som er Judas hus. ________________________________________ Side 5 The New Covenant: vedtatt eller Ratifisert 59? premiss. 14 Det vil si, frykter Paulus at noen kan slutte fra Israels nåværende status at Gud hadde satt det til side, men han avviser slike en forestilling. Skriften presenterer flere grunner til den nye pakt kan ikke tiden være i effekt. Først sier Romerne 09:04 paktene gjelder Israel, men kirken er ikke Israel. Dersom kirken skulle bli Israel, deretter med hvem ville Gud avtale i fremtiden som han kaster av hedningene og grafts i Israel igjen i pakt forhold til seg selv (Romerne 11:1-26)? Sekund, sier forfatteren av Hebreerbrevet til andre eller tredje generasjon hebraisk Christian troende 15 i Kirken Age at lovfesting av den nye pakt vil være i fremtiden (jfr. Hebr 8:6-13). Han sier: Nå hva blir foreldet og voksende gamle er klar til å forsvinne (08:13 b)-bokstavelig talt, "Nå det som er voksende gamle og aldring er i nærheten forsvinner. "Den gamle har ennå ikke forsvant fordi den nye har ikke kommet. Ingen steder gjør Skriften sier den nye pakt har allerede kommet inn i eksistens. (Ikke engang 1 Kor 11:25 hevder dette, da artikkelen vil show.) 16 14 Ernest De Witt, Syntax av Moods og strekkes i nytestamentlig gresk, 3d ed. (Chicago: University of Chicago Press, 1890, opptrykk, Grand Rapids: Kregel, 1979), 79, "Den frasen Mh genoito er en Optative av Wishing som sterkt deprecates noe som foreslått av et tidligere spørsmål eller påstand. Fjorten av de femten nye testamente forekomster er i Paulus 'skrifter, og i tolv disse [de som det besvarer et spørsmål] det uttrykker apostelens avsky for en slutning som han frykter kan være (feilaktig) trekkes fra hans argument. " 15 Forfatteren av Hebreerbrevet adresser troende (ikke en blanding av lagret og ufrelste eller falske troende / professorer). I tillegg til bevis på at læremessige deler adresse publikum som troende (3:1, 4:16, 5:12, 10:19-22, 32-34, 12:07, 13:01, 20-22); advarselen passasjene også adresse troende (f.eks Hebreerne 2:3-4): Forfatteren inkluderer seg selv innenfor formaning [det vil si-"dette er hva vi burde gjøre; dette er hva vi ikke burde gjøre;. dette er vår fare hvis vi ikke betaler akt "] The forfatteren har ikke den minste antydning om at han akter advarslene seksjoner for noen, men hele hans lesere.) Man kan ikke overse noe som han (eller hun) ikke allerede besitter. 16 Diskusjon av 1 Kor 11:25 vises på side 61 i denne artikkelen. ________________________________________ Side 6 60 CTS Journal 8 (oktober-desember 2002) Tredje, både Det gamle og Det nye testamente spesifikt fest den nye pakt med Israels hus og Judas hus (Jeremia 31:31; Hebreerne 08:08 17 ). Herren og hans hellige profeter gjorde ingen feil i ordlyden. Herren sier hva han mener og mener det han sier. Han sier ikke Israel, mens betydningen av Kirke. 18 Pakten tilhører nasjonen Israel. De som hevder at lovfesting av den nye pakt for Kirken må grunne på følgende spørsmål: Hvilken del av Kirken er Judas hus, og som, Israels hus? Har Gud lede vår fedre ut av Egypt og gjøre en pakt med dem? Den Hellige Spirit valg av ord beviser at Kirken (hovedsakelig Gentile i komposisjon) er ikke foretaket med som Herren Jesus Kristus inngår den nye pakt. Fjerde, Romerne 11:26 står det at Gud vil etablere nye Pakt med Israel på Jesu andre komme. På den tiden, Redningsmann vil fjerne Israels synder og gi komplett utfrielse fra dem (Romerne 11:26-27, Hebr 9:28 b; 10:16-17). Gud har ikke tilgi Israel på Jesu første komme. I Faktisk akkurat det motsatte fant sted-synder fra Abel til Zecharias Gud krevde av den generasjonen (Matteus 23:34-36). Femte, ved lovfesting av den nye pakt, ingen vil trenger å lære en annen om Herren (Jeremia 31:34). Alle vil kjenner ham i en personlig, intim måte. Dette er ennå ikke sant i dag, beviser at den nye pakt er ennå ikke i kraft. 17 Heb 8:08 må snakke om Israel, ikke Kirken, fordi Israel er folket Gud førte ut av Egypt (vers 9). 18 Kirken besitter følgende distinctives: (1) Det er ikke nytt eller åndelig Israel, for det åndelige Israel var de troende rest i nasjonale Israel, ikke Church (Romerne 9:6). (2) Det er ikke Abrahams ætt, for ætt Abraham er Jesus Kristus (Gal. 3:16). Vi som troende forholder seg til Guds velsignelser over Abraham fordi vi er i Seed hans. (3) Det ikke fortsette en OT ekklhsia, for det var ikke et teknisk begrep som betegner det Gamle Testamentet folket av Gud. (4) Det er ikke synonymt med Guds rike, til tross for at en aspekt av Guds samlede Kingdom handlemåte. I så måte er en troende i Guds rike. Men Guds rike er større i omfang og formål enn Den norske kirke (Matteus 13, Kol 1:13). ________________________________________ Side 7 The New Covenant: vedtatt eller Ratifisert 61? Ratifikasjon versus enactment Hvordan da forholder Kirken den nye pakt som Gud vil likevel ratifiserer eller sette i kraft med nasjonen Israel? Undersøk nøye hva Herren selv sa til sine disipler på Nattverden. Kristus gjort to uttalelser om den nye pakt: Dette er mitt blod, den nye pakt (Matteus 26:28, Markus 14:24) og dette er den nye pakt i mitt blod (Lukas 22:20; 1 Kor 11:25). Blodet av den nye pakt er ikke selv den nye pakt, ei heller er den nye pakt Hans blod. 19 Når Kristus kommer tilbake til nasjonen Israel og vises andre gang, Han vil dukke opp uten å måtte forholde seg til menneskets synd problem (Hebreerne 9:28). Ingen fremtid ofre 20 for synd og ingen Shedding av blod vil ratifisere (allerede ratifisert) Nye Pakt. Blodet ofre som er nødvendige for ratifikasjon allerede skjedd år tidligere, ved Herrens første komme. Den ene Kristi offer er basis av hver bestemmelse. Merk hva Hebreerne 7:22 sier. Ved så mye mer Jesus har blitt en kausjonist [bokstavelig, 'Garanti'] for en bedre pakt [eller 'testamente']. Hvorfor er Jesus akkurat nå garanti for en bedre pakt? Han garanterer det bare fordi Herren har ennå ikke vedtatt bedre pakt. Hvis Han hadde allerede vedtatt det, ikke behov for garantien ville eksistere. Men nå har han fått en mer glimrende tjeneste, ettersom han også er mellommann for en bedre pakt, som ble etablert på bedre løfter (Hebr 8:6). Dette står i kontrast til gamle pakt gitt gjennom Moses med den nye som kommer gjennom Kristus. Den bedre pakt hviler på bedre løfter, 19 En av tre visning av predikat nominatives behandler er som et likhetstegn (=). Selv om "En far er en mannlig" er alltid sant, "En mann er en far" er ofte falsk. Far ikke lik mannlig. Dermed kan ikke lik en likhetstegnet. Man kan ikke nøyaktig si, "The New Covenant tilsvarer hans blod." 20 Jfr. John Niemelä, "No More Offer: Part 2", CTS Journal 5 (Januar-mars 1999): 44, "Hebr 10:26 b er gode nyheter, omarbeide 10:18 b, til tross ligger innenfor en advarsel kontekst. Siden den nye pakt endte synd tilbyr i 10:18, deretter 10:26 kan ikke attributt tilbaketrekking av ofre til forsettlige synd. Hebreerbrevet 10:26 bekrefter den gode nyheten om at offeret er over, hvorvidt vi synder med vilje. " ________________________________________ Side 8 62 CTS Journal 8 (oktober-desember 2002) som allerede er vår. Men Jesus Kristus formidler fremdeles bedre pakt i himmelen. Hebreerne 12:22-24 sier at troende komme til byen den levende Gud, det himmelske Jerusalem: Og til Jesus meklers av den nye pakt. Herren Jesus står i dag som mellommann av den nye pakt. Når Han enacts det han ikke lenger vil være mekler, men heller enactor av den nye pakt. Akkurat som lovfesting av Mosaic Covenant med nasjonale Israel gjorde ikke skje før Moses kom ned fra fjellet, så lovfesting av den nye pakt med nasjonale Israel venter Kristi gjenkomst bortsett fra synd, for frelse (Hebr 8:8-13; 09:28, Romerbrevet 11:26-32). Mens Moses var på fjellet, medierende pakten, var israelittene i vantro. Gud ønsket å kaste dem bort fra Hans øyne. Men Moses forbønn for dem og etablerte pakt med nasjonen Israel etter andre forsøk. Covenant ratifikasjon oppstod Moses var på fjellet (Exodus 19:3-24:3 a), men enactment skjedde ikke før Moses steg ned fra det fjellet og folk enige om å pakten (Mosebok 24:3, 7). Covenant Ratifikasjon versus Enactment Abrahams Genesis 12:01-15:17 Tusenårig Kingdom Mosaic Exodus 20:1-31:18 24:3 utvandring, 7 Land Mosebok 28-30 Tusenårig Kingdom Davids 2 Samuel 7:4-16; 1 Krønikebok 17:3-15 Tusenårig Kingdom Nye Jeremia 31:31-33; Matthew 26:28, Markus 14:24; Luke 22:20, 1 Kor 11:25 Tusenårig Kingdom Akkurat som pakten med Abraham (Genesis 12 og 15) ble først bare et løfte som senere Gud ratifisert med blod, noe som gjør det dobbelt sikker, så det er med den nye pakt. Den troende har to uforanderlige ting ved å stå ved tro og hvor det er ________________________________________ Side 9 The New Covenant: vedtatt eller Ratifisert 63? umulig for Gud å lyve (Heb 6:18). Den ene er Guds løfte eller ed. Den andre er hans ratifikasjon av den nye pakt løftet med blod av sin egen sønn. Ikke eksisterer noen større kausjonist? Som pakten med Abraham inneholder velsignelser som strekker seg til hele verden, så gjør den nye pakt. Av denne grunn, hedninger kan oppleve velsignelser nye pakt ved tro i dag. Dette er hva som foregår i dag. Nasjonen Israel er nå i vantro (Romerne 11:20). Alle-jøde eller hedning, kan være frelst ved tro, (dvs. ved å tro på den ene større enn Moses som har steget opp til Mount av Gud og er i dag formidling av Nye Pakt, blodet som Han skur). Han er i stand til å lagre alle som kommer til Gud ved Ham (Heb 7:27). Gud frelser evig troende i dag av blodet av den nye pakt. Hebreerne 13:20 samtaler dette blodet blodet av den evige pakt fordi denne pakten, gang laget, aldri vil gi plass til et annet. Pakten med Abraham lovet velsignelse gjennom frø av Abraham til alle slekter på jorden (12:03 Genesis, jfr. Gal 3:8). At frø, Galaterne 3:16 forteller oss, er Kristus. Det Nye Pakt gir velsignelse gjennom Kristus til hele verden. Dermed troende i dag kommer under velsignelser blod av pakten. Derfor, ved tro passende fra fjellet Guds trone den mediatorship av Herren Jesus Kristus. Israel, i vantro sin tilnærminger aldri dette Mountain. Vi (selv om Hedningene) ved tro og av blod tilnærming det som en nådens trone, ikke som en trone av skjønn (Heb 4:16, 10:19, 12:22-24). Kristus er mellommann for Pakten i Himmelen-blod allerede skur. Israel På tidspunktet for hans annet Kommer Han skal komme og vedta den nye pakt med Israel Hans blod som er utøst på korset da han gikk opp til himmelen som mellommann ________________________________________ Side 10 64 CTS Journal 8 (oktober-desember 2002) Konklusjon Jesus Kristus har ratifisert den nye pakt, men har ennå ikke vedtatt det. Dens unenacted status er hva nødvendiggjør at Jesus skal garantien for den nye pakt (Heb 7:22). Dersom enactment hadde allerede skjedd, ikke behov for at garantien ville eksistere. Det Herre Jesus Kristus selv er som garanterer for lovfesting med Israel av det bedre pakt. Velsignelsene som de troende har i dag (fordi Kristus har ratifisert den nye pakt løftet) er forskjellig fra enactment sin på Kristi andre komme. Disse er to distinkte og separate hendelser. Ratifikasjon av blod har bare gjort fremtiden lovfesting av den nye pakt med Israel dobbelt sikker. Garanterer sin fremtidige lovfesting negerer direkte ethvert krav som korset har allerede vedtatt det. I dag, Jesu nærvær før Far 21 er garanti for fremtidig oppfyllelse. Dagens troende har fått midlertidig tokens av fremtiden lovfesting av den nye pakt-brødet og cup. Disse tokens husker offer som ratifiserte pakten inntil Gud enacts pakten seg ved Herrens gjenkomst. 22 Den tokens er bare midlertidig, så troende må vente og tålmodig holder ut: inntil Han kommer (1 Kor 11:26). I mellomtiden har vi en alter, der de som tjener tabernaklet har ingen rett til å spise (Hebreerne 13:10). -End- 21 Ingen steder i teksten fremstiller Jesus Kristus i dag regjerende på tronen David eller sittende på den tronen. Han vil imidlertid gjøre det i løpet tusenårige Kingdom som profeterte da han enacts den nye pakt som han formidlet i Hans blod på korset. 22 John Lawrence, upubliserte forelesningsnotater for Teologi 302, ekklesiologi og Eskatologi (Multnomah School of the Bible, 1974). ________________________________________ Side 11 The New Covenant: vedtatt eller Ratifisert 65? Stephen R. Lewis tjente Th.B. fra Multnomah School of Bibelen, en Th.M. i Historisk teologi fra Dallas Theology Seminary, og en Ph.D. i høyere utdanning fra University of North Texas. Dr. Lewis er Academic Dean av CTS samt professor i kirkehistorie og History of Lære. Hans e-postadressen er grace4now@aol.com. ________________________________________ Side 12 ORDINÆR INDEX Artikler og anmeldelser i Volume 8 (2002) Forfatter og tittel Utstedelse og Pages Andrew, Stephen L. Bibelsk Inerrancy 8 # 1:2-21 Asher, Robert Jesaja 35: Exposition og bibelsk teologi 8 # 2:2-25 Beck, John Gjennomgang av Bruce Wilkinson, The Prayer of Jabes 8 # 1:64-72 Bigalke, Ron J., Jr Kristus som "Mercy Seat": Forstå Shed Blood of Christ 8 # 2:42-55 Bolender, Bob Minnesmerker og Shadows: Animal offer Millennium 8 # 2:26-41 Cunningham, Gene Utvide departementet Gjennom Missions 8 # 4:12-28 Dean, Robert, Jr Værende i Kristus: A Dispensational Teologi av Spiritual Life (3 av 3) 8 # 1:43-63 Hodges, Zane C. 1. Harmoni med Gud (1 av 3) 8 # 3:2-22 2. Harmoni med Gud (2 av 3) 8 # 4:29-54 Ice, Thomas The Meeting in the Sky 8 # 3:64-70 ________________________________________ Side 13 Årlig Index 67 Lewis, Stephen R. 1. Gjennomgang av Simon Winchester, The Professor og Madman 8 # 2:56-59 2. The New Covenant: vedtatt eller Ratifisert? 8 # 4:55-65 Niemelä, John Hvis noen arbeid er forbrenning: en nærmere Proof-tekster 8 # 1:22-42 Rapp, Clifford, Jr Kan Fallen ministrene gjenopprettes? 8 # 3:23-38 Schmidtbleicher, Paul R. Balansering bruk av Det gamle testamente 8 # 3:39-63 Veinot, Joy Bad Heir Day 8 # 4:2-11


gana - 21-2-2015 kl 23:29

Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av gana  
Jesus kom til Israel så noen bortkomne måtte det nok være der.


Jesus kom til de i den gamle pakt for å bringe den nye pakt inn. Med andre ord måtte den gamle pakt avsluttes før den nye kom og korsfestelsen gjorde at den nye kunne komme. Først 3,5 år etter korset og den nye pakts orden kunne hedningene innbefattes pakten.

Da de 3,5 årene etter korset var gått hadde det gått 70 uker, eller 490 år som Daniel 9 sier det skulle gå.

Etter som jeg har forstått så ble hedningene innlemmet i fullt mon 1. pinse, men det var vel ikke så mye som 3, 5 år etter korset?

LeifG - 22-2-2015 kl 10:21

Sitat: skrevet av Viking  


Jeremiah er uten tvil en profet av Gud, jeg kan ikke annet
enn å tro det som står skrevet her.

Det betyr ikke dermed at hedningene er avskåret fra Frelserens
nåde. Når Israel er samlet under Kristus sitt andre komme så
vil ikke de være alene, det vil også finnes andre folk som samles
og vil prise vår Frelser og Konge.

Men Jeremiah er klinkende klar.

Hvem vil påstå at dette er feil.

.Jeg tror Jeremia er en av Guds profeter og det som her nevnt står skrevet er sant. Forskjellen ligger i tolkningen av hva som virkelig skjedde på korset og hva det offer har i betydning for frelsen. Dernest hva det da betyr for den gamle pakts ordning og hva som deretter måtte komme umiddelbart når da Jesus er det offer som avsluttet den billedlige ordning.

Guds ord tilbyr ikke en mellompakt i mellom den gamle og den nye pakt.

Det som hindrer vekst er mangel på tro, eller en vantro som Israel led under, og lider under. Hvis man ikke mangler tro, og vandrer etter Hans tro blir man podet inn uansett tilhørighet. Disse er regnet inn under lovnadene.

Husk at Daniel 9 forteller at det går 3,5 år etter korset med bare jøder og israelittere i den gamle pakt som tilbys frelsen. Deretter, ved steiningen av Stefanus og omvendelsen av Saulus til Paulus blir Simon Peter presentert at fra nå av gjelder frelsen også de urene. Med det oppfylles de 70/ 490 uker/ år og frelsen, den nye pakt er her.

Som sagt så er det mangel på tro som hindrer vekst men det er Herren som skal reise sitt folk ut av ingenting når tiden er inne. Når det er sagt så kan vi se at de sanne troende ble utryddet av Rom effektivt og den falske kirke DRKK stod etterhvert frem. De regjerte i 1260 år, hvor de holdt sannheten nedtråkket, deretter fulgte darwinisme og den industrielle revolusjon som effektivt fikk menneskene til å glemme at DRKK var den onde stygge, samt Antikrist sete.

I dag er sannheten nok en gang reist opp av Gud og denne gangen er det den siste gangen iflg Guds ord, nå kommer snart Dyrets merke.

Om du ser dette i lys av Jeremia og alle de andre profeter, samt NT så skjer dette i dag Viking.

Jeg er selv en som ikke trodde før jeg var 17 år, ingen i min familie trodde før, eller da. Jeg fikk loven skrevet inn i mitt hjerte jeg og det var ingen andre enn Han som gjorde. Det skjer nå Viking og Han har rett.

LeifG - 22-2-2015 kl 10:28

Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av gana  
Jesus kom til Israel så noen bortkomne måtte det nok være der.


Jesus kom til de i den gamle pakt for å bringe den nye pakt inn. Med andre ord måtte den gamle pakt avsluttes før den nye kom og korsfestelsen gjorde at den nye kunne komme. Først 3,5 år etter korset og den nye pakts orden kunne hedningene innbefattes pakten.

Da de 3,5 årene etter korset var gått hadde det gått 70 uker, eller 490 år som Daniel 9 sier det skulle gå.

Etter som jeg har forstått så ble hedningene innlemmet i fullt mon 1. pinse, men det var vel ikke så mye som 3, 5 år etter korset?


Her er den første gangen, det året korsfestelsen var hvor kun jøder og israelitter fikk Ånden og frelsen:

Apg 2,1-4 Og da pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet på samme sted. 2 Og med ett kom det en lyd fra himmelen som av et fremfarende veldig vær og fylte hele huset der de satt. 3 Og det viste sig for dem tunger likesom av ild, som skilte sig og satte sig på enhver av dem. 4 Da blev de alle fylt med den Hellige Ånd, og de begynte å tale med andre tunger, alt efter som Ånden gav dem å tale.


Her bekrefter Gud, for Simon Peter Åndens falle på hedningene er fra Ham:

Apg 11,5-9 Jeg var i byen Joppe og bad; da så jeg i en henrykkelse et syn: Det dalte ned noget, likesom en stor duk, som blev senket ned fra himmelen efter de fire hjørner, og det kom like bort til mig; 6 da jeg stirret på den og så nøie efter, blev jeg var jordens firføtte dyr og ville og krypende dyr og himmelens fugler. 7 Jeg hørte også en røst som sa til mig: Stå op, Peter! slakt og et! 8 Men jeg sa: Ingenlunde, Herre! aldri er noget vanhellig eller urent kommet i min munn. 9 En røst fra himmelen svarte mig da annen gang: Det som Gud har renset, det må ikke du gjøre til urent.

Apg 11,15 Men da jeg begynte å tale, falt den Hellige Ånd på dem, likesom på oss i begynnelsen.

Apg 11,18 Da de hørte dette, slo de sig til ro, og de priste Gud og sa: Så har da Gud også gitt hedningene omvendelsen til livet.Steiningen av Stefanus skjedde ca 3,5 år etter korset.

Så det er i dette tre vi blir podet inn i og med det stemmer alle profetiene, inkl. hele Daniels bok om Israel og Juda i GT.

Viking - 22-2-2015 kl 13:39

Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av Viking  


Jeremiah er uten tvil en profet av Gud, jeg kan ikke annet
enn å tro det som står skrevet her.

Det betyr ikke dermed at hedningene er avskåret fra Frelserens
nåde. Når Israel er samlet under Kristus sitt andre komme så
vil ikke de være alene, det vil også finnes andre folk som samles
og vil prise vår Frelser og Konge.

Men Jeremiah er klinkende klar.

Hvem vil påstå at dette er feil.

.Jeg tror Jeremia er en av Guds profeter og det som her nevnt står skrevet er sant. Forskjellen ligger i tolkningen av hva som virkelig skjedde på korset og hva det offer har i betydning for frelsen. Dernest hva det da betyr for den gamle pakts ordning og hva som deretter måtte komme umiddelbart når da Jesus er det offer som avsluttet den billedlige ordning.

Guds ord tilbyr ikke en mellompakt i mellom den gamle og den nye pakt.

Det som hindrer vekst er mangel på tro, eller en vantro som Israel led under, og lider under. Hvis man ikke mangler tro, og vandrer etter Hans tro blir man podet inn uansett tilhørighet. Disse er regnet inn under lovnadene.

Husk at Daniel 9 forteller at det går 3,5 år etter korset med bare jøder og israelittere i den gamle pakt som tilbys frelsen. Deretter, ved steiningen av Stefanus og omvendelsen av Saulus til Paulus blir Simon Peter presentert at fra nå av gjelder frelsen også de urene. Med det oppfylles de 70/ 490 uker/ år og frelsen, den nye pakt er her.

Som sagt så er det mangel på tro som hindrer vekst men det er Herren som skal reise sitt folk ut av ingenting når tiden er inne. Når det er sagt så kan vi se at de sanne troende ble utryddet av Rom effektivt og den falske kirke DRKK stod etterhvert frem. De regjerte i 1260 år, hvor de holdt sannheten nedtråkket, deretter fulgte darwinisme og den industrielle revolusjon som effektivt fikk menneskene til å glemme at DRKK var den onde stygge, samt Antikrist sete.

I dag er sannheten nok en gang reist opp av Gud og denne gangen er det den siste gangen iflg Guds ord, nå kommer snart Dyrets merke.

Om du ser dette i lys av Jeremia og alle de andre profeter, samt NT så skjer dette i dag Viking.

Jeg er selv en som ikke trodde før jeg var 17 år, ingen i min familie trodde før, eller da. Jeg fikk loven skrevet inn i mitt hjerte jeg og det var ingen andre enn Han som gjorde. Det skjer nå Viking og Han har rett.


Vi er enig om at profetiene er Guds ord og Guds Ord er alfa og
omega, utvistelig og ukrenkelig.

Denne profetien er tydelig og klar, intet kan tolkes i en annen
retning enn det som skrives.

Her skrives hva den nye pakt er og hvem den er mellom.
Gud holder ord, ikke for vår skyld, men Han er ufeilbarlig og
holder ord og vil derfor sørge for at profetien går i oppfyllelse.

Det var og er ingen annen som passer til denne beskrivelsen enn
Israel og Juda hus, forfedrene til folket Gud førte ut av Egypt.

Men det står folk fritt å tro det de vil, men dette er mitt syn og jeg endrer det ikke på grunnlag av andres tolkning som går
utover det profetien sier. Alle Guds profetier skal gå i oppfyllelse
til punkt og prikke, derfor er det ikke opp til oss og tilpasse
Hans ord til vår synsing. Vi må ha tollmodighet i påvente
at ting skal gå i oppfyllelse, vi har ikke mandat til å endre
Guds verk.

.

.

LeifG - 22-2-2015 kl 14:42

Sitat: skrevet av Viking  
Vi er enig om at profetiene er Guds ord og Guds Ord er alfa og omega, utvistelig og ukrenkelig.

Denne profetien er tydelig og klar, intet kan tolkes i en annen
retning enn det som skrives.

Her skrives hva den nye pakt er og hvem den er mellom.
Gud holder ord, ikke for vår skyld, men Han er ufeilbarlig og
holder ord og vil derfor sørge for at profetien går i oppfyllelse.

Det var og er ingen annen som passer til denne beskrivelsen enn
Israel og Juda hus, forfedrene til folket Gud førte ut av Egypt.


Ja, men ser du ikke at det/ de er det samme?

Jeg tror kanskje, uten at jeg vet det at du putter inn DRKK istedet for de sanne troende som Rom og DRKK utryddet i den forståelsen jeg og millioner av andre presenterer.
Det står jo i NT at Gud skal gjenreise sitt folk fra begynnelsen av og det samme sier jo Jeremia.

Ef 3,5 som i de forrige tidsaldre ikke er blitt kunngjort for menneskenes barn således som den nu er åpenbaret for hans hellige apostler og profeter i Ånden:

Ef 3,8-9 Mig, den aller ringeste av alle hellige, blev denne nåde gitt å forkynne hedningene evangeliet om Kristi uransakelige rikdom, og å oplyse alle om hvorledes husholdningen er med den hemmelighet som har vært skjult fra evige tider i Gud, som har skapt alt,Paulus, en sann jøde som ikke ble avpodet ble sendt til hedningene etter de 3,5 år.

Fra Paulus av, ja alle som tok tak i den tro Paulus ble tildelt finnes her og der rundt omkring. Ingen som trodde var i Jerusalem i år 70, kun jøder i den gamle pakt var der og ble drept av Romerne. Etterhvert senere ble etterfølgere forfulgt og drept men ikke alle. Nå har den onde i sin falske kristne hedenske tro igjennom DRKK fått sine 1260 år og med alt dette er den gamle pakts ordning over fordi det siste offer er slaktet. Denne allianse er derfor over og alle som trodde Jesus, og fikk ånden pinsen det år Han ble korsfestet er jøder og israelitter fra den gamle pakt. De er treet hedningne blir podet inn i.

I dag går vi innpodete rundt og tror at den gamle pakts jødedom og Israels som nasjon fremdeles er paktens folk, men det blir jo totalt feil. Jeremia snakker ikke om de men om de som trodde Jesus og tok den nye pakt etter korset, enhver generasjon som i etterkant ser dette er velkommen inn.

Ser du åpningen/ muligheten?
gana - 23-2-2015 kl 05:21

Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av gana  
Jesus kom til Israel så noen bortkomne måtte det nok være der.


Jesus kom til de i den gamle pakt for å bringe den nye pakt inn. Med andre ord måtte den gamle pakt avsluttes før den nye kom og korsfestelsen gjorde at den nye kunne komme. Først 3,5 år etter korset og den nye pakts orden kunne hedningene innbefattes pakten.

Da de 3,5 årene etter korset var gått hadde det gått 70 uker, eller 490 år som Daniel 9 sier det skulle gå.

Etter som jeg har forstått så ble hedningene innlemmet i fullt mon 1. pinse, men det var vel ikke så mye som 3, 5 år etter korset?


Her er den første gangen, det året korsfestelsen var hvor kun jøder og israelitter fikk Ånden og frelsen:

Apg 2,1-4 Og da pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet på samme sted. 2 Og med ett kom det en lyd fra himmelen som av et fremfarende veldig vær og fylte hele huset der de satt. 3 Og det viste sig for dem tunger likesom av ild, som skilte sig og satte sig på enhver av dem. 4 Da blev de alle fylt med den Hellige Ånd, og de begynte å tale med andre tunger, alt efter som Ånden gav dem å tale.


Her bekrefter Gud, for Simon Peter Åndens falle på hedningene er fra Ham:

Apg 11,5-9 Jeg var i byen Joppe og bad; da så jeg i en henrykkelse et syn: Det dalte ned noget, likesom en stor duk, som blev senket ned fra himmelen efter de fire hjørner, og det kom like bort til mig; 6 da jeg stirret på den og så nøie efter, blev jeg var jordens firføtte dyr og ville og krypende dyr og himmelens fugler. 7 Jeg hørte også en røst som sa til mig: Stå op, Peter! slakt og et! 8 Men jeg sa: Ingenlunde, Herre! aldri er noget vanhellig eller urent kommet i min munn. 9 En røst fra himmelen svarte mig da annen gang: Det som Gud har renset, det må ikke du gjøre til urent.

Apg 11,15 Men da jeg begynte å tale, falt den Hellige Ånd på dem, likesom på oss i begynnelsen.

Apg 11,18 Da de hørte dette, slo de sig til ro, og de priste Gud og sa: Så har da Gud også gitt hedningene omvendelsen til livet.Steiningen av Stefanus skjedde ca 3,5 år etter korset.

Så det er i dette tre vi blir podet inn i og med det stemmer alle profetiene, inkl. hele Daniels bok om Israel og Juda i GT.

Hei igjen LeifG

Er du en ordinær SDA eller har du også tilleggskompetanse som kverulerende kranglefant?

LeifG - 23-2-2015 kl 11:16

Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av gana  
Jesus kom til Israel så noen bortkomne måtte det nok være der.


Jesus kom til de i den gamle pakt for å bringe den nye pakt inn. Med andre ord måtte den gamle pakt avsluttes før den nye kom og korsfestelsen gjorde at den nye kunne komme. Først 3,5 år etter korset og den nye pakts orden kunne hedningene innbefattes pakten.

Da de 3,5 årene etter korset var gått hadde det gått 70 uker, eller 490 år som Daniel 9 sier det skulle gå.

Etter som jeg har forstått så ble hedningene innlemmet i fullt mon 1. pinse, men det var vel ikke så mye som 3, 5 år etter korset?


Her er den første gangen, det året korsfestelsen var hvor kun jøder og israelitter fikk Ånden og frelsen:

Apg 2,1-4 Og da pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet på samme sted. 2 Og med ett kom det en lyd fra himmelen som av et fremfarende veldig vær og fylte hele huset der de satt. 3 Og det viste sig for dem tunger likesom av ild, som skilte sig og satte sig på enhver av dem. 4 Da blev de alle fylt med den Hellige Ånd, og de begynte å tale med andre tunger, alt efter som Ånden gav dem å tale.


Her bekrefter Gud, for Simon Peter Åndens falle på hedningene er fra Ham:

Apg 11,5-9 Jeg var i byen Joppe og bad; da så jeg i en henrykkelse et syn: Det dalte ned noget, likesom en stor duk, som blev senket ned fra himmelen efter de fire hjørner, og det kom like bort til mig; 6 da jeg stirret på den og så nøie efter, blev jeg var jordens firføtte dyr og ville og krypende dyr og himmelens fugler. 7 Jeg hørte også en røst som sa til mig: Stå op, Peter! slakt og et! 8 Men jeg sa: Ingenlunde, Herre! aldri er noget vanhellig eller urent kommet i min munn. 9 En røst fra himmelen svarte mig da annen gang: Det som Gud har renset, det må ikke du gjøre til urent.

Apg 11,15 Men da jeg begynte å tale, falt den Hellige Ånd på dem, likesom på oss i begynnelsen.

Apg 11,18 Da de hørte dette, slo de sig til ro, og de priste Gud og sa: Så har da Gud også gitt hedningene omvendelsen til livet.Steiningen av Stefanus skjedde ca 3,5 år etter korset.

Så det er i dette tre vi blir podet inn i og med det stemmer alle profetiene, inkl. hele Daniels bok om Israel og Juda i GT.

Hei igjen LeifG

Er du en ordinær SDA eller har du også tilleggskompetanse som kverulerende kranglefant?Du spør slik (som jeg oppfatter som ett oppriktig og helt kurant spørsmål):

Etter som jeg har forstått så ble hedningene innlemmet i fullt mon 1. pinse, men det var vel ikke så mye som 3, 5 år etter korset?


og får svar slik bibelen sier alt skjedde.

Er det for deg kverulerende å gjengi Guds ord slik det kommer frem?

gana - 24-2-2015 kl 05:44

Joda joda..

Det er sikkert begrenset hvor mange som var tilstede på den pinse som er nevnt i Apg 2,

men kan likevel ikke forstå annet enn at det var det som var oppfyllelsen av profetien i Joel

om at Gud skulle utøse sin Ånd over alle mennesker. Står jo så i vers 16 og utover.

LeifG - 24-2-2015 kl 20:44

Sitat: skrevet av gana  
Joda joda..

Det er sikkert begrenset hvor mange som var tilstede på den pinse som er nevnt i Apg 2,

men kan likevel ikke forstå annet enn at det var det som var oppfyllelsen av profetien i Joel

om at Gud skulle utøse sin Ånd over alle mennesker. Står jo så i vers 16 og utover.


Det er ikke alle som vil ha ånden fra Gud rett før Hans komme gana og de som ikke vil ha tar ikke imot regnet, de hører ikke eller ser ikke. Det er også slik i dag at ikke alle vil ha noe med guddommelig natur å gjøre fordi man elsker å dyrke det skapte og seg selv. Slik som det var før flommen slik skal det bli, ja slik er det i dag gana.

gana - 24-2-2015 kl 20:53

Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av gana  
Joda joda..

Det er sikkert begrenset hvor mange som var tilstede på den pinse som er nevnt i Apg 2,

men kan likevel ikke forstå annet enn at det var det som var oppfyllelsen av profetien i Joel

om at Gud skulle utøse sin Ånd over alle mennesker. Står jo så i vers 16 og utover.


Det er ikke alle som vil ha ånden fra Gud rett før Hans komme gana og de som ikke vil ha tar ikke imot regnet, de hører ikke eller ser ikke. Det er også slik i dag at ikke alle vil ha noe med guddommelig natur å gjøre fordi man elsker å dyrke det skapte og seg selv. Slik som det var før flommen slik skal det bli, ja slik er det i dag gana.

Greit det LeifG, men kan ikke se at det motbeviser det jeg sa ovenfor.

LeifG - 25-2-2015 kl 13:43

Kan ikke se at du i realitetene har noe poeng med det du skrev, uten salt ingen kraft.

gana - 27-2-2015 kl 08:02

Ja kraft er viktig.

Litt rart å tenke på at gudsordet synes å sette ord og kraft som motsetning:

"Guds rike består ikke i ord, men i kraft" (1. Kor 4, 20)

Et annet kjent bibelord som synes å si det motsatte er Joh. 1, 1:

"I begynnelsen var Ordet.
Ordet var hos Gud,
og Ordet var Gud."

LeifG - 27-2-2015 kl 20:15

Sitat: skrevet av gana  
Ja kraft er viktig.

Litt rart å tenke på at gudsordet synes å sette ord og kraft som motsetning:

"Guds rike består ikke i ord, men i kraft" (1. Kor 4, 20)

Et annet kjent bibelord som synes å si det motsatte er Joh. 1, 1:

"I begynnelsen var Ordet.
Ordet var hos Gud,
og Ordet var Gud."
Her er en bedre oversettelse av det Paulus sier i Korinterne:

1Co 4:19-20
But I will come to you shortly, if the Lord will, and will know, not the speech of them which are puffed up, but the power. For the kingdom of God is not in word, but in power.


Med andre ord så får man kjenne kraften fra Gud og ikke bare oppblåste ord fra de som tror de tror. Når Paulus kom, om han gjorde det talte han Guds ord tilde, altså kraft fordi det han sa hadde salt i seg. Nok en gang gana, jeg kan ikke se at det er salt i det du her serverte heller.

Når det gjelder Ordet så er det Jesus, Skaperen.

1 Mos 1,1-3a
I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Og jorden var øde og tom, og det var mørke over det store dyp, og Guds Ånd svevde over vannene.
Da sa Gud:

Viking - 1-3-2015 kl 00:15


En måned til påsken. 20 dager til total solformørkelse (Svalbard)
og en måned til "blodmåne".


Sitat:

Apg. 2:

19 Jeg setter varsler oppe på himmelen
og tegn nede på jorden,
blod og ild og røykskyer.

20 Solen skal forvandles til mørke
og månen til blod
før Herrens dag kommer, den store og strålende.

21 Men hver den som påkaller Herrens navn,
skal bli frelstt


Spennende tid


Sitat:


17 I de siste dager skal det skje, sier Gud,
at jeg øser ut min Ånd over alle mennesker.
Deres sønner og døtre skal profetere,
de unge skal se syn,
og de gamle skal drømme drømmer.

18 Selv over mine slaver og slavekvinner
vil jeg i de dager øse ut min Ånd,
og de skal tale profetiskgana - 1-3-2015 kl 01:33

Sitat: skrevet av Viking  

En måned til påsken. 20 dager til total solformørkelse (Svalbard)
og en måned til "blodmåne".


Sitat:

Apg. 2:

19 Jeg setter varsler oppe på himmelen
og tegn nede på jorden,
blod og ild og røykskyer.

20 Solen skal forvandles til mørke
og månen til blod
før Herrens dag kommer, den store og strålende.

21 Men hver den som påkaller Herrens navn,
skal bli frelstt


Spennende tid

Men hvis ikke selve Dyret er kommet enda så kan vel heller ikke Herren komme enda - og i så fall må vi nok vente enda en tid til gjenkomsten.

Vel, bare et lite forsøk på realitetsorientering dette. Det er lov til å håpe og drømme, men vi må heller ikke glemme å ta med alle tegnene som skulle komme forut for Herrens dag.

Tegn i sol og måne ja, men også en Antikrist skulle først komme.

[Redigert den 1-3-2015 kl 06:20 av gana]

LeifG - 1-3-2015 kl 09:47

Sitat: skrevet av gana  
Men hvis ikke selve Dyret er kommet enda så kan vel heller ikke Herren komme enda - og i så fall må vi nok vente enda en tid til gjenkomsten.

Vel, bare et lite forsøk på realitetsorientering dette. Det er lov til å håpe og drømme, men vi må heller ikke glemme å ta med alle tegnene som skulle komme forut for Herrens dag.

Tegn i sol og måne ja, men også en Antikrist skulle først komme.

[Redigert den 1-3-2015 kl 06:20 av gana]


Hvilket dyr? Dyret fra havet er her, dyret fra jorden er her og antikrist styre/ trone kom/ stod frem iflg Guds ord ved og med Roms fall, ca 500 år e. Kr..

Viking - 1-3-2015 kl 14:28


Uansett når, vær på vakt. Jeg må nok være enig med Leif i at
mye styggdom har fått styre nok og tiden for Kristi komme
er meget nær.

Trengsel som ingen har opplevet før har nok pågått i lang tid.
Bare se på hva "Rom" har forårsaket av lidelse.

Ingen har tall på hvor mange drkk har tatt av dage, det kan
være millioner, det kan være langt fler enn det Hitler drepte.

Vi vet så altfor lite og må da trøste oss med håp om nåde
igjennom Frelseren. Gud bevare oss.

.

gana - 1-3-2015 kl 19:23

Sitat: skrevet av LeifG  

Hvilket dyr? Dyret fra havet er her, dyret fra jorden er her og antikrist styre/ trone kom/ stod frem iflg Guds ord ved og med Roms fall, ca 500 år e. Kr..

Ja dyrets ånd har vært her hele tiden.

Men selve Dyret, den endelige Antikris, er noe som skulle fremstå i tiden rett før Herrens gjenkomst.

Det er altså et endetidstegn på linje med forandringer i sol og måne.

Et endetidstegn som må oppfylles før Herren kan komme igjen.

Ja visst har det skjedd mye ondskap ved de dyr som allerede har været, hvem de nå måtte være alle sammen,

men det kommer til å toppe seg på Harmageddon ved tidens ende.

Det blir da det endelige Dyret skal kastes i ildsjøen med alle sine.

Er du der?

:wow:

LeifG - 1-3-2015 kl 20:32

Sitat: skrevet av gana  

Ja dyrets ånd har vært her hele tiden.

Men selve Dyret, den endelige Antikris, er noe som skulle fremstå i tiden rett før Herrens gjenkomst.

Det er altså et endetidstegn på linje med forandringer i sol og måne.Dyrets ånd? Hva mener du og hvilke bøker og vers tenker du på her?

At Satan (Antikrist med stor A) selv skal stå frem finner vi antydninger til men hans styresett/ Dyr skulle stå frem ved og under slutten av Roms fall. Rom falt rundt 500 e. Kr. og det er bare ett alternativ til hvem det er.


gana - 2-3-2015 kl 05:14

Sitat: skrevet av LeifG  

At Satan (Antikrist med stor A) selv skal stå frem finner vi antydninger til men hans styresett/ Dyr skulle stå frem ved og under slutten av Roms fall. Rom falt rundt 500 e. Kr. og det er bare ett alternativ til hvem det er.

Det ser ut til at du gjør et skille mellom Dyret og Antikrist. Tror ikke det er så lurt. Alle de bibelfortolkere jeg har sett regner det for en og samme person.

Og det er vel også det inntrykk mange får når de leser på egen hånd. Det er en person som skal stå frem i endetiden og han kalles både Dyret og Antikrist,

det dreier seg altså om samme person. Det er vel en nokså felleskirkelig tolkningstradisjon dette, men i mer marginale grupper fins også andre meninger.


LeifG - 2-3-2015 kl 18:19

Jeg spør deg hva du mener og etterlyser vers når du sier "Dyrets ånd", men du svarer som du ikke har skjønt så mye.

Det lille horn, Antikrist trone er beskrevet i Daniel 7 og er ett annerledes dyr enn de foregående som var Babylon. Mederne og Perserne, Grekenland og Romerriket. Annerledes fordi Dyret nå er religiøst og politisk. Det lille horn, altså Antikrist trone skulle komme opp og ut av Romerriket mens det var og det lille horn har 13 konkrete kjennetegn for identifikasjon så vi ikke skal ha noen grunn til få mistforstå hvem tronen er.
Leser vi 1. Johannes finner vi hvilke troskrav Antikrist ånd har og der ser vi at antikrist ånd ikke benekter Jesus som Gud men Jesus, altså Gud i kjød (sarx). Sarx er vår natur slik vi er skapt, med andre ord sier Antikrist trone at Jesus er Gud men at Han ikke kom i kjød, vår natur slik vi er.
Når Pauls snakker om:


2 Tess 2,7-8 For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at den som nu holder igjen, ryddes av veien; 8 og da skal den lovløse åpenbares, han som den Herre Jesus skal fortære med sin munns ånde og gjøre til intet ved åpenbarelsen av sitt komme.


Så har jo det alt skjedd, det er Romerriket som holdt igjen og måtte ryddes av veien. På hvilken måte er DRKK lovløs? Jo, de har forkastet Guds bud og trampet sannheten ned. De har endret Guds bud, fjernet det 2. bud i sin helhet og fjernet store deler av det 4. bud så man kunne tilbe spå den 1. dag som en ny helligdag istedet for Sabbaten den syvende dag. DRKK med dette viser at de ikke har noen grenser og er derfor lovløs, uten lov hvor de skriver sin egen lov over Guds lov.
Med hvilken blasfemisk autoritet gjør de det?
Jo, de sier at Jesus ga den første pave, Simon Peter full autoritet over himmel og jord, dødsriket og hele sulamitten på hva enn Simon Peter i dette sa måtte også Gud bøye seg for.

Tror du det ikke?

Vel det er det de sier selv og har med det satt seg for å endre både tid og lov.

Dan 7,25 og han skal tale ord mot den Høieste og undertrykke den Høiestes hellige; han skal tenke på å forandre hellige tider og lov, og de skal gis i hans hånd en tid og tider og en halv tid*.
<* ett år og to år og et halvt år; DNL 12, 7.>


Og vi vet at de skulle sitte ved sin stol i 1260 år, som i profetiene sier 1260 dager, en tid, tider og en halv tid, eller 42 måneder. Dette finner vi i Daniels bok men er også definert i Åpenbaringens bok. Der finner vi at dette dyr, Det lille horn skulle få sitt dødssår og det skjedde i 1798 e. Kr., 1260 år etter at de sikret sin posisjon i 538. Men leser vi videre i Åp. ser vi at dyret fra jorden skulle gjenreise dyret fra havet igjen og det har jo skjedd/ skjer nå.

Når alt dette er sagt så sier jeg det igjen, det kan godt hende Antikrist selv står frem som om han var Jesus i egen person før Jesu andre komme men vi vet hva han tror og kommer til å si som ikke er fra Gud.

Men du kan jo vise meg i skriften hvor det står konkret at han skal stå frem i egen person?

[Redigert den 2-3-2015 kl 17:20 av LeifG]

gana - 4-3-2015 kl 05:33

Sitat: skrevet av Viking  

tiden for Kristi komme er meget nær.

Utsagnet "meget nær" er relativt, det kommer altså an på hva man ser det i forhold til.

Men jeg tror neppe det kan være så nært som påsken 2015 tatt i betraktning at løfte om den lovløse Antikrists fremtreden (2. Tess 3 - 4) enda ikke er skjedd, så langt jeg kan se.

Og et slikt endetidstegn er gitt nettopp for at vi skal beholde fatningen og være realistiske og ikke bli unødig oppspilt (2. Tess 2, 1 - 2).

Når det er sagt så er det selvsagt også et viktig bibelsk budskap at vi alltid bør være beredt, vi vet ganske enkelt ikke når vi skal møte vår Herre.

Viking - 4-3-2015 kl 10:44


Apg. 29


Sitat:

ACTS 29:

1- And Paul, full of the blessings of Christ, and abounding in the spirit, departed out of Rome, determining to go into Spain, for he had a long time proposed to journey thitherward, and was minded also to go from thence to Britain.
2- For he had heard in Phoenicia that certain of the children of Israel, about the time of the Assyrian captivity, had escaped by sea to "The Isles afar off" as spoken be the Prophet [Esdra], and called by the Romans - Britain.
3- And the Lord commanded the gospel to be preached far hence to the Gentiles [nations], and to the lost sheep of the House of Israel. [Act 9:15, 22:21]
4- And no man hindered Paul; for he testified boldly of Jesus before the tribunes and among the people; and he took with him cetain of the brethren which abode with him at Rome, and they took shipping at Ostrium and having the winds fair, were brought safely into a haven of Spain.
5- And much people were gathered together from the towns and villages, and the hill country; for they had heard of the conversion to the Apostle, and the many miracles which he had wrought.
6- And Paul preached mightily in Spain, and great multitudes believed and were converted, for they perceived he was an apostle sent from God.
7- And they departed out of Spain, and Paul and his company finding a ship in Armorica sailing unto Britain, they were therein, and passing along the south Coast, they reached a port called Raphinus. (This is the Roman name for Sandwich, in Kent. In Saxon times there was, still standing in Sandwich, and old house called the "House of the Apostles: and tradition has it that Paul was one of the Apostles).
8- Now when it was voiced abroad that the Apostle had landed on their coast, great multitudes of the inhabitants met him, and they treated Paul courteously and he entered in at the east gate of their city, and lodged in the house of an Hebrew and one of his own nation.
9- And on the morrow he came and stood upon Mount Lud (Ludgate Hill and Broadway where St. Paul's Cathedral stands in London, England) and the people thronged at the gate, and assembled in the Broadway, and he preached Christ unto them, and they believed the Word and the testimony of Jesus.
10- And at even the Holy Ghost fell upon Paul, and he prophesied, saying, Behold in the last days the God of Peace shall dwell in the cities, and the inhabitants thereof shall be numbered (this first-ever census in England, prophesied in this ancient manuscript, was taken in 1801): and in the seventh numbering of the people, their eyes shall be opened (this "punishment" would include ignorance of their heritage), and the glory of their inheritance shine forth before them.(the seventh census was taken in 1861, just as the irrefutable archeological evidence for the Lost Tribes was making it's way into history) The nations shall come up to worship on the mount the testifieth of the patience and long suffering of a servant of the Lord.
11- And in the latter days new tidings of the Gospel shall issue forth out of Jerusalem, and the hearts of the people shall rejoice, and behold, fountains shall be opened, and there shall be no more plague.
12- In those days there shall be wars and rumours of war; and a king shall rise up, and his sword, shall be for the healing of the nations, and his peacemaking shall abide, and the glory of his kingdom a wonder among princes.
13- And it came to pass that certain of the Druids came unto Paul privately, and showed by their rites and ceremonies they were descended from the Jews [Judahites] which escaped from bondage in the land of Egypt, and the apostle believed these things, and he gave them the kiss of peace.
14- And Paul abode in his lodgings three months confirming in the faith and preaching Christ continually.
15- And after these things Paul and his brethren departed from Raphinus and sailed unto Atium in Gaul.
16- And Paul preached in the Roman garrison and among the people, exhorting all men to repent and confess their sins.
17- And there came to him certain of the Belgae to enquire of him of the new doctrine, and of the man Jesus; And Paul opened his heart unto them and told them all things that had befallen him, howbeit, that Christ Jesus came into the world to save sinners; and they departed pondering among themselves upon the things which they had heard.
18- And after much preaching and toil, Paul and his fellow labourers passed into Helvetia, and came to Mount Pontius Pilate, where he who condemned the Lord Jesus dashed himself down headlong, and so miserably perished.
19- Immediately a torrent gushed out of the mountain and washed his body, broken in pieces, into a lake. [ See. It was known in Palestine and Aisia Minor that Pilate had committed suicide all the way over in Switzerland ! ! Neither Paul or Luke had been there when Pontius Pulled the Plug.] Selah!
20- And Paul stretched forth his hands upon the water, and prayed unto the Lord, saying O Lord God, give a sign unto all nations that here Pontius Pilate which condemned thine only-begotten son, plunged down headlong into the pit.
21- And while Paul was yet speaking, behold, there came a great earthquake, and the face of the waters was changed, and the form of the lake like unto the Son of Man hanging in an agony upon the Cross. (Son of Man is the common term given in Messianic Prophecy for the Deliverer to come. If Sonnini forged this document, then why not use Son of God, like any good French, New Testament Christian?)
22- And a voice came out of heaven saying, Even Pilate hath escaped the wrath to come for he washed his hands before the multitude at the blood-shedding of the Lord Jesus
23- When, therefore, Paul and those that were with him saw the earthquake, and heard the voice of the angel, they glorified God, they were mightily strengthened in the spirit.
24- And they journeyed and came to Mount Julius where stood two pillars, one on the right hand and one on the left hand, erected by Caesar Augustus.
25- And paul, filled with the Holy Ghost, stood up between the two pillars, saying, Men and brethren these stones which ye see this day shall testify of my journey hence; and verily I say, they shall remain until the outpouring of the spirit upon all nations, neither shall the way be hindered throughout all generations.
26- And they went forth and came unto Illtricum, intending to go by Macedonia into Asia, and grace was found in all the churches, and they prospered and had peace. Amen!


Spennende skift som mange forkaster, men jeg tror det gir mange svar.

http://asis.com/users/stag/acts_29.html


[Redigert den 4-3-2015 kl 09:45 av Viking]

LeifG - 4-3-2015 kl 14:31

Kan ikke på noen måte se at dette e rfra Gud i himmelen:

"20- And Paul stretched forth his hands upon the water, and prayed unto the Lord, saying O Lord God, give a sign unto all nations that here Pontius Pilate which condemned thine only-begotten son, plunged down headlong into the pit.
21- And while Paul was yet speaking, behold, there came a great earthquake, and the face of the waters was changed, and the form of the lake like unto the Son of Man hanging in an agony upon the Cross.
22- And a voice came out of heaven saying, Even Pilate hath escaped the wrath to come for he washed his hands before the multitude at the blood-shedding of the Lord Jesus"


Paulus ville aldri be om ett tegn for å bekrefte hans anklage imot Pilatus, det fordi Paulus trodde Moses og profetene. Ved hjelp av de overbeviste Paulus jøder som hedninger. Paulus lærer bort at det ikke er jødene eller Pilatus som dømte Jesus og drepte Ham men vi, altså vår synd, min og din personlige synd drepte Jesus. Jesus døde da vår synd bla lagt på Ham og derfor døde Han på korset. Jeg drepte Jesus. Når det gjelder Pilatus så vasket han seg selv ja, men han vasket seg for å redde sitt eget skinn i denne verden da presteskapet sa de hadde samme Konge/ Keiser som Pilatus. Deretter lot han jødedommen korsfeste Jesus.
Dette er nok skrevet av Jesuitter for å opprettholde bedraget i preterisme og her futurisme.

[Redigert den 4-3-2015 kl 13:38 av LeifG]

gana - 5-3-2015 kl 03:32

Sitat: skrevet av LeifG  

Dette er nok skrevet av Jesuitter for å opprettholde bedraget i preterisme og her futurisme.

Det ligger kanskje mye fornuft et sted mellom preterisme og futurisme?

LeifG - 5-3-2015 kl 11:05

Ja, sannheten er historisme. :up:

Viking - 5-3-2015 kl 21:24


:question:

Wiki:


Sitat:

Historisme er den arkitektoniske perioden som behersket europeisk og vestlig arkitektur og innredning fra midten av 1800-tallet og fram til ca. 1900. De tidligste tegn til historismen finnes allerede på 1700-tallet, og selv etter at etterfølgende epoker som art nouveau, art deco og funksjonalisme gjorde seg gjeldende, levde historismen videre fram mot midten av 1900-tallet.


Jeg er ikke helt med LG?

.

LeifG - 5-3-2015 kl 23:09

hehe.

http://www.historicist-historicism.com

Viking - 6-3-2015 kl 00:22


Forstår det nå :lol:

.


gana - 6-3-2015 kl 04:13

Sitat: skrevet av LeifG  
Kan ikke på noen måte se at dette e rfra Gud i himmelen:

"20- And Paul stretched forth his hands upon the water, and prayed unto the Lord, saying O Lord God, give a sign unto all nations that here Pontius Pilate which condemned thine only-begotten son, plunged down headlong into the pit.
21- And while Paul was yet speaking, behold, there came a great earthquake, and the face of the waters was changed, and the form of the lake like unto the Son of Man hanging in an agony upon the Cross.
22- And a voice came out of heaven saying, Even Pilate hath escaped the wrath to come for he washed his hands before the multitude at the blood-shedding of the Lord Jesus"


Paulus ville aldri be om ett tegn for å bekrefte hans anklage imot Pilatus, det fordi Paulus trodde Moses og profetene. Ved hjelp av de overbeviste Paulus jøder som hedninger. Paulus lærer bort at det ikke er jødene eller Pilatus som dømte Jesus og drepte Ham

Ja det lureste en kan gjøre er nok å holde seg kun til de bibelske skrifter - det er de som er anerkjent og regnet for ekte.

Så til noe ganske annet - kunne det tenkes at Paulus kunne be om et tegn?

Selv har jeg ikke den fulle oversikt over hva Paulus kunne tenkes å be om, men jeg ser at en sånn bønn ikke er fremmed ellers i Bibelen.

"Gi meg et tegn som varsler godt." (Salme 86, 17)

Og som vi sikkert vet så sier Paulus at alt det som før er skrevet, er skrevet for at vi skal lære av det. (Rom 15, 4)

Ergo er det vel ikke helt utenkelig at også Paulus kunne be en lignende bønn.

Når det gjelder hvem som drepte Jesus så ser det for meg ut som apostelen Peter legger skylden på jødene:

"Han ble utlevert til dere, slik Gud på forhånd hadde bestemt og kjente til, og ved lovløses hånd naglet dere ham til korset og drepte ham." (Apg 2, 23)


[Redigert den 6-3-2015 kl 03:40 av gana]

Viking - 6-3-2015 kl 10:54


Kanskje en god grunn for at "lost chapter of Acts" ble "borte" en del år. Gud gjemte bort sitt folk for at det ikke skulle totalt utryddes??


Sitat:

Bruke år for - en - dag-prinsippet profetisk , taler neste vers av Israel blir angrepet og forfulgt for 1260 år av drage - dyret , en periode som endte med Romerrikets fall i 476 AD .

Vers seks sier: " Og kvinnen flyktet ut i ørkenen , hvor hun har et sted i stand av Gud , at de skulle gi henne mat der i ett tusen to hundre og seksti dager.

Hvor i Israels historie leser vi om den utvalgte nasjon flyktet i spredning i ørkenen gjør ? Dette skjedde da Assyria , det første dyret - imperium , erobret dem i flere invasjoner mellom 785-676 f.Kr. , spre dem ut av Palestina i ørkenen av Europa .

Dette er den profetiske historien om Israel i ørkenen kommer til et sted utarbeidet av Gud , og det er en fascinerende beretning om hvordan Guds profetier har virkelig kommet til å passere . (Merk at 785 f.Kr. til 476 e.Kr. er nøyaktig 1260 år!)


.

LeifG - 9-3-2015 kl 15:58

Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av LeifG  
Kan ikke på noen måte se at dette e rfra Gud i himmelen:

"20- And Paul stretched forth his hands upon the water, and prayed unto the Lord, saying O Lord God, give a sign unto all nations that here Pontius Pilate which condemned thine only-begotten son, plunged down headlong into the pit.
21- And while Paul was yet speaking, behold, there came a great earthquake, and the face of the waters was changed, and the form of the lake like unto the Son of Man hanging in an agony upon the Cross.
22- And a voice came out of heaven saying, Even Pilate hath escaped the wrath to come for he washed his hands before the multitude at the blood-shedding of the Lord Jesus"


Paulus ville aldri be om ett tegn for å bekrefte hans anklage imot Pilatus, det fordi Paulus trodde Moses og profetene. Ved hjelp av de overbeviste Paulus jøder som hedninger. Paulus lærer bort at det ikke er jødene eller Pilatus som dømte Jesus og drepte Ham

Ja det lureste en kan gjøre er nok å holde seg kun til de bibelske skrifter - det er de som er anerkjent og regnet for ekte.

Så til noe ganske annet - kunne det tenkes at Paulus kunne be om et tegn?

Selv har jeg ikke den fulle oversikt over hva Paulus kunne tenkes å be om, men jeg ser at en sånn bønn ikke er fremmed ellers i Bibelen.

"Gi meg et tegn som varsler godt." (Salme 86, 17)

Og som vi sikkert vet så sier Paulus at alt det som før er skrevet, er skrevet for at vi skal lære av det. (Rom 15, 4)

Ergo er det vel ikke helt utenkelig at også Paulus kunne be en lignende bønn.


Salme 86 forteller om noen som tror Ham, ikke noen som trenger ett tegn for å tro.
Paulus viste til skriftene (GT), og fikk folk til å tro og det er mulig om man tror Moses og profetene. Mange kommer ikke til/ vil ikke tro uten tegn og undere. De ber om tegn og undere selv men det finnes de som ikke tror om de får tegn også.


Matt 12,39 Men han svarte og sa til dem: En ond og utro slekt krever tegn, og tegn skal ikke gis den, uten profeten Jonas tegn.
Mark 13,22 For falske messiaser og falske profeter skal opstå og gjøre tegn og under for å føre de utvalgte vill, om det var mulig.
Joh 4,48 Jesus sa da til ham: Uten at I ser tegn og under, tror I ikke.
1 Kor 14,22 Så er da tungene til et tegn, ikke for de troende, men for de vantro; den profetiske tale derimot er ikke for de vantro, men for de troende.
2 Tess 2,9 Og hans komme skjer, efter Satans kraftige virksomhet, med all løgnens makt og tegn og under,Sitat: skrevet av gana  
Når det gjelder hvem som drepte Jesus så ser det for meg ut som apostelen Peter legger skylden på jødene:

"Han ble utlevert til dere, slik Gud på forhånd hadde bestemt og kjente til, og ved lovløses hånd naglet dere ham til korset og drepte ham." (Apg 2, 23)


[Redigert den 6-3-2015 kl 03:40 av gana]


Kjære gana, det var den gamle pakt israels oppgave å føre Jesus frem som slaktelammet. Peter sier jo "Slik Gud på forhånd hadde bestem", her Daniel 9 og det uten loven igjennom Rom. Rom er jo den kommende lovløse igjennom Romerkirken og DRKK.

gana - 12-3-2015 kl 11:09

Sitat: skrevet av Viking  

I år starter Guds påske torsdag 2. april

Samme kveld/natt vises et tegn på himmelen, månen blir som blod,
den blir rødlig. To uker før får vi en total solformørkelse over Svalbard.

Her kan du se hvordan formørkelsen blir i ditt område:

http://www.timeanddate.no/formorkelse/i/norge/oslo

:wow:

Viking - 12-3-2015 kl 11:19


Håper det bli fint vær. Det er ikke så ofte en opplever slikt, spennende:)

gana - 12-3-2015 kl 11:37

Nei det er ikke så ofte, neste mulighet for å få se en så stor solformørkelse i Norge er visst i 2061 :)

[Redigert den 12-3-2015 kl 10:45 av gana]

gana - 12-3-2015 kl 12:06

Og forrige gang det var en formørkelse av tilsvarende størrelse var for 60 år siden.

Så kanskje "tegn i sol og måne" må være noe annet enn dette som kommer og går med jevne mellomrom..

Viking - 12-3-2015 kl 21:29

Sitat: skrevet av gana  
Og forrige gang det var en formørkelse av tilsvarende størrelse var for 60 år siden.

Så kanskje "tegn i sol og måne" må være noe annet enn dette som kommer og går med jevne mellomrom..


Peters ord:


Sitat:

20 Solen skal forvandles til mørke og månen til blod
før Herrens dag kommer,
den store og strålende.


Begge elementene er tilstede, men om tiden er der vet vi jo ikke.

.

LeifG - 12-3-2015 kl 23:05

Sitat: skrevet av Viking  

Kanskje en god grunn for at "lost chapter of Acts" ble "borte" en del år. Gud gjemte bort sitt folk for at det ikke skulle totalt utryddes??


Sitat:

Bruke år for - en - dag-prinsippet profetisk , taler neste vers av Israel blir angrepet og forfulgt for 1260 år av drage - dyret , en periode som endte med Romerrikets fall i 476 AD .

Vers seks sier: " Og kvinnen flyktet ut i ørkenen , hvor hun har et sted i stand av Gud , at de skulle gi henne mat der i ett tusen to hundre og seksti dager.

Hvor i Israels historie leser vi om den utvalgte nasjon flyktet i spredning i ørkenen gjør ? Dette skjedde da Assyria , det første dyret - imperium , erobret dem i flere invasjoner mellom 785-676 f.Kr. , spre dem ut av Palestina i ørkenen av Europa .

Dette er den profetiske historien om Israel i ørkenen kommer til et sted utarbeidet av Gud , og det er en fascinerende beretning om hvordan Guds profetier har virkelig kommet til å passere . (Merk at 785 f.Kr. til 476 e.Kr. er nøyaktig 1260 år!)


.


Disse 1260 år skjer etter Roms fall (altså i den kristne/ nye pakts tid) og så absolutt etter Jesu fødsel, ikke før Babylon som var før Rom.

Viking - 14-3-2015 kl 11:33


God Sabbat:)

Jeg er ikke sikker på hva som er rett bortsett fra at tiden
nærmer seg til Kristi 2. komme.

Her er en link med mer om blodmåner, forførmørkelse og
jordskjelv.

https://ord8liv.wordpress.com/2014/01/12/det-sjette-segl/

.

LeifG - 14-3-2015 kl 12:24

Sitat: skrevet av Viking  

God Sabbat:)

Jeg er ikke sikker på hva som er rett bortsett fra at tiden
nærmer seg til Kristi 2. komme.


Glad sabbat som de sier i Sverige ønskes deg! :)

Ingen tvil om at Hans 2. komme er nær.

Det vi vet konkret er at Dyrets merke er en religiøs lov og at den er politisk. Religiøs lov fordi merket viser hvem man tilber og har som Gud, politisk fordi det innføres over hele verden av en sentral religiøs politisk myndighet, og at de sier "fred, fred", når det ikke er fred. Og dette merke innføres rett før Hans komme, og det skiller hveten fra agnene, sauene fra ulvene. "Kom ut av henne mitt folk".

Babylon er forvirring, kaos og ja splitt og hersk. I dag er det kaos, religiøs forvirring, misunnelse, hat og fredsprisvinnere hylles. Ja Pavene blir kalt brobyggere og fredens veier, ja Paven blir kalt Far, istedet for Kristus. Vicarius Fili Deii, 666. USAs politiske ledere/ presidenter viser til DRKK og Pavene besøker verdens politiske ledere mens religiøse ledere besøker pavene.

Så hvordan vil denne politiske verden forsøke å samle religionene?

Guds folk vil bli ansett som en trussel for verdens fred og orden. På hvilken måte vil de som følger Gud, og holder Hans bud bli ett problem for verden?

Minner om Daniel og hans venners prøvelser, minner om sabbatsforbudet av Farao i Egypt som førte til plagene og minner om at sannheten truer verden, Mammon og Jeget i fallen syndig natur.

LeifG - 14-3-2015 kl 12:44

Sitat: skrevet av Viking  

Her er en link med mer om blodmåner, forførmørkelse og
jordskjelv.

https://ord8liv.wordpress.com/2014/01/12/det-sjette-segl/

.


Hvis vi ser etter i Åp. 6 så kommer det frem at i det sjette segl beskrives noe som skjer før Jesu andre komme og at Jesu andre kommer i løpet av det sjette segl.

Åp 6,12-17 Og jeg så da det åpnet det sjette segl, og se, det blev et stort jordskjelv, og solen blev sort som en hårsekk, og hele månen blev som blod, 13 og stjernene på himmelen falt ned på jorden, likesom et fikentre kaster sine umodne fikener ned når det rystes av en sterk vind. 14 Og himmelen vek bort, likesom en bokrull som rulles sammen, og hvert fjell og hver ø blev flyttet fra sitt sted. 15 Og kongene på jorden og stormennene og krigshøvdingene og de rike og de veldige og hver træl og hver fri mann gjemte sig i hulene og imellem berghamrene, 16 og de sier til fjellene og hamrene: Fall over oss og skjul oss for hans åsyn som sitter på tronen, og for Lammets vrede! 17 For deres vredes store dag er kommet, og hvem kan holde stand?
Åp 7,1-3 Derefter så jeg fire engler som stod på jordens fire hjørner og holdt jordens fire vinder, forat det ikke skulde blåse nogen vind over jorden eller over havet eller på noget tre. 2 Og jeg så en annen engel, som steg op fra solens opgang og hadde den levende Guds segl, og han ropte med høi røst til de fire engler som det var gitt å skade jorden og havet, og sa: 3 Skad ikke jorden eller havet eller trærne før vi har satt innsegl på vår Guds tjenere i deres panner!


Vi ser også at Guds segl kommer her på Guds folk. Det skjer samtisdig som Dyrets merke kommer på sine.

Deretter kommer:

Åp 8,1 Og da det åpnet det syvende segl, blev det stillhet i himmelen omkring en halv time.


Hvis en dag er ett år er en halv time 7,6 dager. I kapittel 18 kan vi se at dommen kom på en time og det er da 15 dager. Vi kan også se at Jesus reiser ned til jorden for å hente sine, Han reiser altså ifra helligdommen og avslutter her sin tjeneste som Mellommann fordi Han har da gjenopprettet sitt folk til det mennesket skulle være. Vi som tror skal da møte Gud uten Mellommann.

Åp 14,1 Og jeg så, og se, Lammet stod på Sions berg, og med det hundre og fire og firti tusen, som hadde dets navn og dets Faders navn skrevet på sine panner.
Åp 14,4-5 Disse er de som ikke har gjort sig urene med kvinner; for de er som jomfruer. Disse er de som følger Lammet hvor det går. Disse er kjøpt fra menneskene til en førstegrøde for Gud og Lammet, 5 og i deres munn er ikke funnet løgn; for de er uten lyte.
Åp 14,12 Her er de helliges tålmodighet, de som holder Guds bud og Jesu tro.
Åp 22,11 La den som gjør urett, fremdeles gjøre urett, og den urene fremdeles bli uren, og den rettferdige fremdeles gjøre rettferdighet, og den hellige fremdeles bli helliggjort!
Åp 22,14 Salige er de som tvetter sine kjortler, så de må få rett til livsens tre og gjennem portene komme inn i staden.


De som tvetter sine kjortler her i vers 14 er omskrevet av DRKK, det står opprinnelig de som holder Guds ti bud. Minner derfor om alvoret:


Åp 22,18-19 Jeg vidner for enhver som hører de profetiske ord i denne bok: Dersom nogen legger noget til dette, da skal Gud legge på ham de plager som er skrevet i denne bok; 19 og dersom nogen tar noget bort fra ordene i denne profetiske bok, da skal Gud ta bort hans del fra livsens tre og fra den hellige stad, som det er skrevet om i denne bok.


Det er verd å trekke frem at i denne time er etter Dyrets merke, etter at Jesus har forlatt helligdommen, altså ikke mere nåde så faller de 7 skåler i Åp 16. Røken av hennes brann er underveis i de 7 skåler og i løpet av timen. Ser vi Yom Kippur og Løvhyttefesten i sammenheng vil det gå 15 dager fra Jesus reiser fra himmelen for å hente sine til Han har hentet sine og kommet tilbake til himmelen igjen. 1 ukes reiser hver vei altså men dette er en antagelse i reisetid, hvor den ene dag av disse er Sabbat. Vi skal jo be om at Hans komme ikke kommer på Sabbaten men at Sabbaten også blir en velsignet god hviledag i denne reise.


Åp 18,9-10 Og kongene på jorden, som har drevet hor og levd i vellevnet med henne, skal gråte og jamre sig over henne når de ser røken av hennes brand, 10 mens de står langt borte av frykt for hennes pine, og de skal si: Ve, ve, du store by Babylon, du sterke by, at din dom er kommet i en time!Jeg tro altså at det sjette segl er godt på vei og snart over. :)

Viking - 14-3-2015 kl 13:53Hvordan ser du på 1000 års riket i denne sammenheng.
Skulle tro at den tiden skulle komme før dommens dag.


Sitat:

1. Når Kristus kommer vil han vekke opp de døde , men de rettferdige døde skal oppstå før de 1000 år for å regjere med Kristus i 1000 år. Derfor kan det ikke bli noe 1000 års rike før Kristus kommer. (Åp 20: 5).

2. Når Kristus kommer vil han skille "ugresset" fra "hveten Men 1000 års riket er et universalt rettferdig rike, si atskillelsen må finne sted først. Derfor kan det ikke bli noe 1000 års rike før Kristus kommer. (Matt. 13. 40-43).

3. Når Kristus kommer skal Satan bindes. Men skal Satan være bundet i 1000 ar, kan det ikke bli noe 1000 års rike før Kristus kommer. (Åp 20: 1-3.).

4. Når Kristus kommer vil Antikrist bli Ødelagt Men skal Antikrist Ødelegges før 1000 års riket, kan det ikke bli noe 1000 års rike før Kristus kommer. (2Tess. 2. 8 og Åp 19. 20).

5. Når Kristus kommer er jødene ført tilbake til sitt land. Men ettersom deres endelige tilbakevendelse til sitt eget land skjer før 1000 års riket, kan det ikke bli noe 1000 års rike før Jesus kommer.
http://home.online.no/~subu-he/Profetordet/Tiden_for_Jesu_ko...
Sitat:

Esek 36:24-28 "Jeg vil hente dere fra folkene og samle dere fra alle landene, og jeg vil la dere komme til deres eget land. Og jeg vil stenke rent vann på dere, så dere skal bli rene. Fra alle deres urenheter og fra alle deres motbydelige avguder vil jeg rense dere. Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi i dere. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød og gi dere et kjødhjerte. Min Ånd vil jeg gi inne i dere, og jeg vil gjøre det så at dere følger mine bud og holder mine lover og gjør etter dem. Dere skal bo i det landet jeg gav deres fedre. Dere skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud."

Åp 1:7 "Se, han kommer med skyene, og hvert øye skal se ham, også de som har gjennomstunget ham. Og alle jordens slekter skal gråte sårt over ham. Ja, amen." .

Sak 12:10 "Men over Davids hus og over Jerusalems innbyggere vil jeg utgyte nådens og bønnens Ånd, og da skal de skue opp til meg som de har gjennomstunget. Og de skal sørge over ham som en sørger over sin enbårne sønn, og klage sårt over ham slik som en klager over sin førstefødte."[Redigert den 14-3-2015 kl 12:59 av Viking]

Jerusalem - 14-3-2015 kl 17:35

Sitat: skrevet av Viking  

I år starter Guds påske torsdag 2. april som er beredelsesdag til
en "stor" sabbat som kalles Passover. Vi får en stor sabbat etterfulgt
av en ukentlig sabbat på lørdag.

Den kristne versjon av korsfestelsen finner sted på langfredag
ettermiddag og Herrens påske starter torsdag ettermiddag.
Kristus ble korsfestet på beredelsesdagen til Passover.
Likesom påske lammet som ble slaktet på torsdags ettermiddag
ble Kristus, det lytefri Lam slaktet/korsfestet torsdag
ettermiddag.

Samme kveld/natt vises et tegn på himmelen, månen blir som blod,
den blir rødlig. To uker før får vi en total solformørkelse over Svalbard.

Bibelen nevner dette flere plasser i forbindelse med Herrens
tilbakekomst, men når Han kommer vet ingen. Men
vi får bare bære på vakt.

I 2014 og 2015 har vi fire blod måner og disse treffer på vår og høstpart og hver av dem treffer på store sabbater (påske og løvhyttefest).


Blir disse "nå kommer verdens ende" proftene aldri ferdig ?

Det er overhode ikke slik Jesus Kristus og den siste dagen kommer.

Jerusalem - 14-3-2015 kl 17:37

Sitat: skrevet av gana  
Ja det skal "vise seg tegn i sol og måne og stjerner" før Herrens gjenkomst.

Vi får følge med å se hva som skjer der oppe.

:)


Høres ut som astrologi ?

Viking - 14-3-2015 kl 17:43

Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av Viking  

I år starter Guds påske torsdag 2. april som er beredelsesdag til
en "stor" sabbat som kalles Passover. Vi får en stor sabbat etterfulgt
av en ukentlig sabbat på lørdag.

Den kristne versjon av korsfestelsen finner sted på langfredag
ettermiddag og Herrens påske starter torsdag ettermiddag.
Kristus ble korsfestet på beredelsesdagen til Passover.
Likesom påske lammet som ble slaktet på torsdags ettermiddag
ble Kristus, det lytefri Lam slaktet/korsfestet torsdag
ettermiddag.

Samme kveld/natt vises et tegn på himmelen, månen blir som blod,
den blir rødlig. To uker før får vi en total solformørkelse over Svalbard.

Bibelen nevner dette flere plasser i forbindelse med Herrens
tilbakekomst, men når Han kommer vet ingen. Men
vi får bare bære på vakt.

I 2014 og 2015 har vi fire blod måner og disse treffer på vår og høstpart og hver av dem treffer på store sabbater (påske og løvhyttefest).


Blir disse "nå kommer verdens ende" proftene aldri ferdig ?

Det er overhode ikke slik Jesus Kristus og den siste dagen kommer.


Verdens ende? Det har ikke jeg nevnt. Har aldri gitt uttrykk for
at jeg tror på noen verdens ende.

Jeg tror jorden vil bestå til evig tid etter "en viss ommøblering":)


LeifG - 14-3-2015 kl 17:51

Sitat: skrevet av Viking  

Hvordan ser du på 1000 års riket i denne sammenheng.
Skulle tro at den tiden skulle komme før dommens dag.
Sitat:

1. Når Kristus kommer vil han vekke opp de døde , men de rettferdige døde skal oppstå før de 1000 år for å regjere med Kristus i 1000 år. Derfor kan det ikke bli noe 1000 års rike før Kristus kommer. (Åp 20: 5).

2. Når Kristus kommer vil han skille "ugresset" fra "hveten Men 1000 års riket er et universalt rettferdig rike, si atskillelsen må finne sted først. Derfor kan det ikke bli noe 1000 års rike før Kristus kommer. (Matt. 13. 40-43).

3. Når Kristus kommer skal Satan bindes. Men skal Satan være bundet i 1000 ar, kan det ikke bli noe 1000 års rike før Kristus kommer. (Åp 20: 1-3.).

4. Når Kristus kommer vil Antikrist bli Ødelagt Men skal Antikrist Ødelegges før 1000 års riket, kan det ikke bli noe 1000 års rike før Kristus kommer. (2Tess. 2. 8 og Åp 19. 20).

5. Når Kristus kommer er jødene ført tilbake til sitt land. Men ettersom deres endelige tilbakevendelse til sitt eget land skjer før 1000 års riket, kan det ikke bli noe 1000 års rike før Jesus kommer.
http://home.online.no/~subu-he/Profetordet/Tiden_for_Jesu_ko...Svar 1:
Ja, når Han kommer vekker Han opp de døde i Kristus og tar de med opp til himmelen der oppe. De levende i Kristus blir også med opp da, de som ikke tror og lever, dør da. De som ikke døde i Kristus/ troen vil ikke stå opp før etter de tusen år i himmelen.

Svar 2:
Helt riktig Vi blir kalt ut av Babylon før Hans komme og Dyrets merke er før Hans komme og dermed oppstandelsen før Hans komme. Adskillelsen skjer fortløpende nå, Han legger de tørre ben på sine plasser og legger kjøtt på og Han kommer ikke før adskillelsen er endelig før Hans komme ved Dyrets merke. Altså, Dyrets merke er før Hans andre komme og dermed er også de syv skåler før Hans andre komme. Dette er prosessen hveten fra ugresset men noen av de ikke troende vil overleve skålene så de ser/ bevitner Jesu andre komme, så vil de dø. Disse vantro vil ikke stå opp før etter de tusen år.

Legg også merke til at Armageddon er før Hans andre komme mens Gog og Magog er etter de tusen år.


Svar 3:
Når Jesus har hentet sine dør alle de ikke troende og Satan og hans engler er alene igjen på jorden. I Guds ord står det at det er avgrunnen de kommer med og avgrunnen er øde og forlatt som jorden var før det ble liv. Ingen ting vil vokse og ingen vil være igjen til å begrave de døde unntatt Satan og hans engler. Satan og hans engler er bundet til denne nå døde jord og har ikke tilgang til himmelen. De tusen år er i himmelen.

Svar 4:
Antikrist er en falsk lære som sier at mennesket Jesus er Gud men menneske uten vår natur. Altså ikke prøvd og levd som oss for da ville Jesus vært synd og syndet iflg Antikrist. Herav arvesyndslæren, husk at den eneste sanne arvesynd som er , er at vi er degenererte (noe Jesus også var) og at vi fødes som vi skal være inn i en fallen syndig verden (noe Jesus også ble). Vi har ingen unnskyldninger men vi kan tro.
Antikrist er en lære som står Jesus Kristus imot, ikke Gud imot. Med andre ord benektes frelsen Jesus tilbyr igjennom Hans liv som menneske likt deg og meg. Tror det er den 5. skål som knuser DRKKs lære totalt, verden vender seg imot de falske profeter og lærere. Med denne avsløring av korrupsjonen kollapser samfunnet totalt.

Nøkkelen til Antikrist er å få mennesker til å tro at de ikke kan være loven lydig og derav en lovløs frelse men om man ser og skjønner at Gud Jesus faktisk var sant menneske kan vi frelses fra synd/ lovbrudd vi og.


2 Tess 2,7-8 For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at den som nu holder igjen, ryddes av veien; 8 og da skal den lovløse åpenbares, han som den Herre Jesus skal fortære med sin munns ånde og gjøre til intet ved åpenbarelsen av sitt komme.


Det som holdt igjen var Romerriket og den lovløse er Pavedømmet/ DRKK med sine da 1260 år. DRKK blir gjort til intet ved den femte/ sjette skål. Når den 7, skål faller kommer Jesus for andre gang.


Åp 19,20 Og dyret blev grepet, og sammen med det den falske profet, han som for dets øine hadde gjort de tegn hvormed han hadde forført dem som tok dyrets merke og tilbad dets billede; disse to blev kastet levende i ildsjøen som brenner med svovel.


Dette er etter de tusen år, ved selve Dommens siste dag. Det er når de døde som ikke trodde og kjempet iherdig imot sannheten skal stå opp til doms. Her er Dyret DRKK og den falske profet fallen protestantisme som fremmer tilbedelse av DRKKs bud og den nye verdensorden/ Dyrets bilde med dets Merke.
På den måten mister Antikrist all troverdighet ved Jesu andre komme og blir knust men den endelige dom faller etter de tusen år. Vi kan se dette i forhold til sabbatshøytidene også og se at nå faller dommen, så trekker juryen seg tilbake som er de tusen år, for deretter komme med kjennelsen/ ildsjøen. Jesus er vår Talsmann/ advokat her.


Svar 5:
Det er ett tolkningsspørsmål om hva som er vårt land her. Det står at vi skal samles av Ham og det er adskillelsen, hvete fra ugress og Han henter sine opp til himmelens Jerusalem, Sion er der oppe da. Der skal vi være i tusen år. Husk det at når Moses fikk se tempelet fikk han se det som er der oppe, det sanne og deretter bygde de ett bilde av det der oppe. Guds rike er der oppe og har ikke del i det her nede. Denne jord skal renses, ja brennes ren før Han skaper en ny jord og en ny himmel,


Åp 21,1-2 Og jeg så en ny himmel og en ny jord; for den første himmel og den første jord var veket bort, og havet er ikke mere. 2 Og jeg så den hellige stad, det nye Jerusalem, stige ned av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud som er prydet for sin brudgom.Sitat: skrevet av Viking  

Sitat:

Esek 36:24-28 "Jeg vil hente dere fra folkene og samle dere fra alle landene, og jeg vil la dere komme til deres eget land. Og jeg vil stenke rent vann på dere, så dere skal bli rene. Fra alle deres urenheter og fra alle deres motbydelige avguder vil jeg rense dere. Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi i dere. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød og gi dere et kjødhjerte. Min Ånd vil jeg gi inne i dere, og jeg vil gjøre det så at dere følger mine bud og holder mine lover og gjør etter dem. Dere skal bo i det landet jeg gav deres fedre. Dere skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud."

Åp 1:7 "Se, han kommer med skyene, og hvert øye skal se ham, også de som har gjennomstunget ham. Og alle jordens slekter skal gråte sårt over ham. Ja, amen." .

Sak 12:10 "Men over Davids hus og over Jerusalems innbyggere vil jeg utgyte nådens og bønnens Ånd, og da skal de skue opp til meg som de har gjennomstunget. Og de skal sørge over ham som en sørger over sin enbårne sønn, og klage sårt over ham slik som en klager over sin førstefødte."

[Redigert den 14-3-2015 kl 12:59 av Viking]Etter de tusen år i himmelen vil himmelns Jerusalem komme ned på denne jord hvor alt er rent og nytt. Himmelens Jerusalem vil ligge der denne jords Israel og Jerusalem er nå. Når vil Davids hus og denne jords innbyggere i Jerusalem se at Jesus er Messias, korsfestet av deres egen tro? Tiden kommer snart.., men vår Herre vet når tiden er alene.. .

Viking - 14-3-2015 kl 19:19


Det må være stort å få se disse profetier gå i oppfyllelse:)

LeifG - 14-3-2015 kl 19:37

Ja, det er spennende og svært alvorlig tid vi lever i. :)

gana - 15-3-2015 kl 03:02

Sitat: skrevet av Viking  
Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av Viking  

I år starter Guds påske torsdag 2. april som er beredelsesdag til
en "stor" sabbat som kalles Passover. Vi får en stor sabbat etterfulgt
av en ukentlig sabbat på lørdag.

Den kristne versjon av korsfestelsen finner sted på langfredag
ettermiddag og Herrens påske starter torsdag ettermiddag.
Kristus ble korsfestet på beredelsesdagen til Passover.
Likesom påske lammet som ble slaktet på torsdags ettermiddag
ble Kristus, det lytefri Lam slaktet/korsfestet torsdag
ettermiddag.

Samme kveld/natt vises et tegn på himmelen, månen blir som blod,
den blir rødlig. To uker før får vi en total solformørkelse over Svalbard.

Bibelen nevner dette flere plasser i forbindelse med Herrens
tilbakekomst, men når Han kommer vet ingen. Men
vi får bare bære på vakt.

I 2014 og 2015 har vi fire blod måner og disse treffer på vår og høstpart og hver av dem treffer på store sabbater (påske og løvhyttefest).


Blir disse "nå kommer verdens ende" proftene aldri ferdig ?

Det er overhode ikke slik Jesus Kristus og den siste dagen kommer.


Verdens ende? Det har ikke jeg nevnt. Har aldri gitt uttrykk for
at jeg tror på noen verdens ende.

Jeg tror jorden vil bestå til evig tid etter "en viss ommøblering":)


Bra svar Viking, men Jerusalem snakker jo selv om "den siste dagen" så en viss ende må det jo bli da :)

LeifG - 15-3-2015 kl 09:35

Fork 12,13-14 Enden på det hele, efterat alt er hørt, er dette:

Frykt Gud og hold hans bud! Det er hvad hvert menneske bør gjøre. For hver gjerning vil Gud føre frem for dommen over alt som er skjult, enten det er godt eller ondt.

Jes 66,15-17 For se, Herren skal komme i ild, og hans vogner skal være som stormvind, for å gjengjelde med sin vrede i glødende brand og med sin trusel i ildsluer; for med ild skal Herren holde dom og med sitt sverd slå alt kjød, og mange skal det bli som Herren slår ihjel.

De som helliger og renser sig for havene efter en som er midt iblandt dem**, de som eter svinekjøtt og vederstyggelige dyr, endog mus, de skal omkomme alle sammen, sier Herren.

2 Pet 3,12 idet I venter på og fremskynder Guds dags komme, hvorved himlene skal opløses i ild og himmellegemene smelte i brand!gana - 15-3-2015 kl 10:28

Sitat: skrevet av LeifG  
de som eter svinekjøtt og vederstyggelige dyr, endog mus, de skal omkomme alle sammen, sier Herren.

No problem, påsken 2015 kommer det nok til å gå mest i egg og påskekyllinger.

Vel, det var det hele.

God søndag.[Redigert den 16-3-2015 kl 11:03 av solbu]

Viking - 15-3-2015 kl 12:04


Det er ikke av "vrangvilje" Gud forbød oss å spise gris.
Kan ikke tengke meg noe mer uappetitlig enn en gris.

Grisene er kanibaler og eter alt fra mennesker til lort.
https://www.youtube.com/watch?v=zN6sJ5PvfvY

At noen kan påstå at gris er sundt er meg en gåte.

Jeg spise ikke mye kjøtt, men når så foretrekker jeg lam.
https://www.youtube.com/watch?v=BgAaTBhM7Fg

Sau er i det hele tatt et langt penere og tiltalende dyr enn en
gris. Sau er ikke et åtsels dyr som grisen.

Gris er gris, æsjh:down:

Viking - 16-3-2015 kl 11:43

Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av LeifG  
de som eter svinekjøtt og vederstyggelige dyr, endog mus, de skal omkomme alle sammen, sier Herren.

No problem, påsken 2015 kommer det nok til å gå mest i egg og påskekyllinger.

Vel, det var det hele.

God søndag.Hvis jeg skal "bedømme" ditt svar innlegg til LG så finner jeg flere
punkter som strider i mot Guds lære.

Egg og påskekyllinger har ingen plass i bibelen, snarere tvert i mot.
Det finnes masse dokumentasjon om hvor disse "uvanene" kommer fra, det er rein hedendom.

Å grille en "adventist" er usmakelig.
Den kristne kirke (drkk og døtre) har
"grillet" mange tusen "adventister" og det strider
absolutt mot bibelens lære.

.


[Redigert den 16-3-2015 kl 11:05 av solbu]

LeifG - 16-3-2015 kl 15:13

Nå som gana sporet av med sin samvittighet kan vi jo se på dette verset som forteller at de som helliger seg og gjør seg rene etter sine opphøyde lærere som spiser urene dyr vil omkomme alle sammen. Det fordi de er falske tilbedere av Gud. De er selvrettferdige men bærer Jesu Krist navn. Vi kan også lese om de her:

Jes 4,1 Og syv kvinner skal på den dag ta fatt i én mann og si: Vårt eget brød vil vi ete, og i våre egne klær vil vi klæ oss; la oss bare kalles med ditt navn, ta bort vår vanære!


Disse syv kvinner er syv forskjellige menigheter/ kirker som sier at de har sitt eget brød/ tro, egen rettferd/ kledning men vil ha Jesu Krist navn og allikevel bli rettferdiggjort/ Kristi kledning av Gud.


gana, jeg ber deg innstendig om å se Guds vilje og Guds intensjon med hele Guds skaperverk og Hans bilde/ mennesket oppe i det.

gana - 16-3-2015 kl 15:42

Sitat: skrevet av LeifG  

gana, jeg ber deg innstendig om å se Guds vilje og Guds intensjon med hele Guds skaperverk og Hans bilde/ mennesket oppe i det.

Etter som jeg kan forstå, LeifG, så er skaperverket skapt for oss mennesker og intet der er urent for den rene.

Vel kan vi bli urene, men da tror jeg mer det kommer fra vårt indre enn fra ytre ting som mat, dager og lignende.

Tror det er noe sånn NT forsøker å forklare oss dette.

LeifG - 16-3-2015 kl 18:51

Sitat: skrevet av gana  
Etter som jeg kan forstå, LeifG, så er skaperverket skapt for oss mennesker og intet der er urent for den rene.

Vel kan vi bli urene, men da tror jeg mer det kommer fra vårt indre enn fra ytre ting som mat, dager og lignende.

Tror det er noe sånn NT forsøker å forklare oss dette.


I Guds ord som de som tror på Jesus Kristus, tror på står det at de som lærer bort selvrettferdighet og spiser svinekjøtt, i Jesu navn skal dø uten unntak alle sammen. Og denne tekst er myntet på de som lever rett før Hans andre komme.

Så kan vi ta den tekst du viser til, den skal jeg fortelle om til slutt men vil nevne at her skriver du at du antar det er korrekt, du tror altså ikke men antar troen om at og hvis at. Det er ikke tro, det er mangel på tro, kalt vantro i Guds ord. Dine lærere som du tror på angående dette spørsmål spiser svinekjøtt selv og soler seg blant sine, av sine og det er de som omtales i nevnte vers. Når disse lærere begrunner sitt forsvar benytter de seg av flere vers, deriblant duken fra himmelen Simon Peter får se. Den teksten snakker ikke om at svinekjøtt blir fra da av ok å spise men at frelsen også blir gitt de urene hedninger i tillegg til jødene i den gamle pakt. Det er ett bud fra vår Skaper at hedningene er podet inn i treet. Slik kan disse løgnerske lærere tilbakevises men desverre er deres hjerter forherdet imot sannheten, fordi de ikke elsker sannheten. Elsker Du sannheten?


Matt 15,3 Men han svarte og sa til dem: Og I, hvorfor bryter I Guds bud for eders vedtekts skyld?

Matt 15,8-9 Dette folk ærer mig med lebene; men deres hjerte er langt borte fra mig; 9 men de dyrker mig forgjeves, idet de lærer lærdommer som er menneskebud.

Matt 15,11 Ikke det som kommer inn i munnen, gjør mennesket urent; men det som går ut av munnen, det gjør mennesket urent.

Matt 15,18-20 Men det som går ut av munnen, det kommer fra hjertet, og dette er det som gjør mennesket urent. 19 For fra hjertet kommer onde tanker: mord, hor, utukt, tyveri, falskt vidnesbyrd, bespottelse. 20 Dette er det som gjør mennesket urent; men å ete med uvaskede hender gjør ikke mennesket urent.

1 Kor 3,16 Vet I ikke at I er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i eder?

1 Pet 1,16 for det er skrevet: I skal være hellige; for jeg er hellig.

Åp 21,27 Og intet urent skal komme inn i den, og ingen som farer med stygghet og løgn, men bare de som er innskrevet i livsens bok hos Lammet.Det at urent kommer fra hjertet betyr at våre følelser som har sin støtte i våre tanker er urene. Altså er våre tanker og følelser ødelagte, uten forstand fordi vi lever ut fallen syndig natur. Vi er korrupterte i våre tanker og følelser. Derfor det vi da sier og gjør blir urent fordi vi føler bare, og vet ikke, tror ikke. Vår egen forstand vi føler på er da selvrettferdighet.

Motsatt, om Gud er vår Gud så er det Han som lærer oss rett og galt, da vil våre tanker og følelser ikke være ødelagte men som de skal være etter Hans forstand, orden og kjærlighet. Vil da det som kommer ut stride imot Guds ord og karakter? Vil vår ferd stemme overens fra skapelsens første dager?


[Redigert den 16-3-2015 kl 17:52 av LeifG]

gana - 20-3-2015 kl 09:05

Sitat: skrevet av Viking  

Håper det bli fint vær. Det er ikke så ofte en opplever slikt, spennende:)


Akk akk, her er det overskyet og regn.

Men det vil vel bli litt mørkere når det begynner, vil jeg tro.

Vi får se..

:)

Viking - 20-3-2015 kl 18:59

Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Viking  

Håper det bli fint vær. Det er ikke så ofte en opplever slikt, spennende:)


Akk akk, her er det overskyet og regn.

Men det vil vel bli litt mørkere når det begynner, vil jeg tro.

Vi får se..

:)


Sola kom så vidt frem i første fasen, fikk akkurat se hvordan
månen gled inn i sola. Skyene kom og dekket til det hele.

:)


Viking - 21-3-2015 kl 16:40Rødt vann. http://www.vg.no/nyheter/innenriks/miljoevern/roedt-vann-i-f...


Jerusalem - 21-3-2015 kl 19:04

Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av gana  
Etter som jeg kan forstå, LeifG, så er skaperverket skapt for oss mennesker og intet der er urent for den rene.

Vel kan vi bli urene, men da tror jeg mer det kommer fra vårt indre enn fra ytre ting som mat, dager og lignende.

Tror det er noe sånn NT forsøker å forklare oss dette.


I Guds ord som de som tror på Jesus Kristus, tror på står det at de som lærer bort selvrettferdighet og spiser svinekjøtt, i Jesu navn skal dø uten unntak alle sammen. Og denne tekst er myntet på de som lever rett før Hans andre komme.

Så kan vi ta den tekst du viser til, den skal jeg fortelle om til slutt men vil nevne at her skriver du at du antar det er korrekt, du tror altså ikke men antar troen om at og hvis at. Det er ikke tro, det er mangel på tro, kalt vantro i Guds ord. Dine lærere som du tror på angående dette spørsmål spiser svinekjøtt selv og soler seg blant sine, av sine og det er de som omtales i nevnte vers. Når disse lærere begrunner sitt forsvar benytter de seg av flere vers, deriblant duken fra himmelen Simon Peter får se. Den teksten snakker ikke om at svinekjøtt blir fra da av ok å spise men at frelsen også blir gitt de urene hedninger i tillegg til jødene i den gamle pakt. Det er ett bud fra vår Skaper at hedningene er podet inn i treet. Slik kan disse løgnerske lærere tilbakevises men desverre er deres hjerter forherdet imot sannheten, fordi de ikke elsker sannheten. Elsker Du sannheten?


Matt 15,3 Men han svarte og sa til dem: Og I, hvorfor bryter I Guds bud for eders vedtekts skyld?

Matt 15,8-9 Dette folk ærer mig med lebene; men deres hjerte er langt borte fra mig; 9 men de dyrker mig forgjeves, idet de lærer lærdommer som er menneskebud.

Matt 15,11 Ikke det som kommer inn i munnen, gjør mennesket urent; men det som går ut av munnen, det gjør mennesket urent.

Matt 15,18-20 Men det som går ut av munnen, det kommer fra hjertet, og dette er det som gjør mennesket urent. 19 For fra hjertet kommer onde tanker: mord, hor, utukt, tyveri, falskt vidnesbyrd, bespottelse. 20 Dette er det som gjør mennesket urent; men å ete med uvaskede hender gjør ikke mennesket urent.

1 Kor 3,16 Vet I ikke at I er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i eder?

1 Pet 1,16 for det er skrevet: I skal være hellige; for jeg er hellig.

Åp 21,27 Og intet urent skal komme inn i den, og ingen som farer med stygghet og løgn, men bare de som er innskrevet i livsens bok hos Lammet.Det at urent kommer fra hjertet betyr at våre følelser som har sin støtte i våre tanker er urene. Altså er våre tanker og følelser ødelagte, uten forstand fordi vi lever ut fallen syndig natur. Vi er korrupterte i våre tanker og følelser. Derfor det vi da sier og gjør blir urent fordi vi føler bare, og vet ikke, tror ikke. Vår egen forstand vi føler på er da selvrettferdighet.

Motsatt, om Gud er vår Gud så er det Han som lærer oss rett og galt, da vil våre tanker og følelser ikke være ødelagte men som de skal være etter Hans forstand, orden og kjærlighet. Vil da det som kommer ut stride imot Guds ord og karakter? Vil vår ferd stemme overens fra skapelsens første dager?

Nonsense, Jesus Kristus snakker om den urene ånd enkelte har inni seg, som munnen flyter over av. Denne urene ånd må vekk før den hellige ånd kan ta dens plass og du kan bli Guds røst i verden, som Jesus Kristus selv, han som er Guds ord, Guds røst i verden.

[Redigert den 21-3-2015 kl 18:06 av Jerusalem]

LeifG - 21-3-2015 kl 19:27

Det som kommer ut av din munn har sin basis i hva som rører seg i ditt sinn (tanker) og dine følelser. Er du uren, altså ikke i tråd med hva Gud sier er rent fysisk, psykisk, mentalt og åndelig i en etisk og moralsk setting. Med andro ord altomfattende etter Hans skaperverk og orden.

Ser vi på den sermonielle ordning og det hellige tempel så vet vi at frelsen er strengt bevoktet av Guds arme og Guds karakter. Ingenting urent kommer inn i templet for der er Gud og Hans barn. Vi ser også at mange forsøker seg på å komme inn utenom Jesu og Hans tro men den veien finnes ikke. Eksempler på overtredelse av det hellige finner vi flere steder i Guds ord og Gud er klar på hva Han synes og sier om det.

Om du leser og gransker disse vers så finner du at disse urene er korrupterte/ ødelagte i sine sinn og følelser. De tror de gjør rett og de tror de tror rett og det er om den tiden som er nå/ kommer.

Åp 21,27 Og intet urent skal komme inn i den, og ingen som farer med stygghet og løgn, men bare de som er innskrevet i livsens bok hos Lammet.


Men les du innlegget du svarte på en gang til er du snill, for tomhetens ord er tomhet.

LeifG - 21-3-2015 kl 19:38

Husk det at din ånd er ett produkt av ditt sinn og dine følelser og dine tanker/ sinn og følelser er igjen ett produkt av miljø, oppvekst og kultur mm.. Når det er sagt så er vi skapte vesener, kun Gud er udødelig og vi har IKKE spist av livets tre enda. Med andre ord er vi ikke udødelige ånder eller udødelige sjeler.

Så når du kommer til tro på sannheten får du andre verdier i ditt sinn og følelser og den gamle ånd forsvinner/ dør ut, du får ett nytt hjerte, nytt sinn og en ny ånd. Rett og slett vil Guds Ånd da bo i deg og vi er da ett med Ham.

Rom 12,5 således er vi mange ett legeme i Kristus, men hver for sig er vi hverandres lemmer.
Ef 1,10 om en husholdning i tidenes fylde: at han atter vilde samle alt til ett i Kristus, både det som er i himlene, og det som er på jorden;
Ef 4,4 Ett legeme og én Ånd, likesom I og er kalt med ett håp i eders kall;


Jerusalem - 21-3-2015 kl 20:02

Sitat: skrevet av LeifG  
Husk det at din ånd er ett produkt av ditt sinn og dine følelser og dine tanker/ sinn og følelser er igjen ett produkt av miljø, oppvekst og kultur mm.. Når det er sagt så er vi skapte vesener, kun Gud er udødelig og vi har IKKE spist av livets tre enda. Med andre ord er vi ikke udødelige ånder eller udødelige sjeler.

Så når du kommer til tro på sannheten får du andre verdier i ditt sinn og følelser og den gamle ånd forsvinner/ dør ut, du får ett nytt hjerte, nytt sinn og en ny ånd. Rett og slett vil Guds Ånd da bo i deg og vi er da ett med Ham.

Rom 12,5 således er vi mange ett legeme i Kristus, men hver for sig er vi hverandres lemmer.
Ef 1,10 om en husholdning i tidenes fylde: at han atter vilde samle alt til ett i Kristus, både det som er i himlene, og det som er på jorden;
Ef 4,4 Ett legeme og én Ånd, likesom I og er kalt med ett håp i eders kall;Høres ut som om du ikke er helt med på det at Jesus Kristus kom inn i en verden som var full av uren ånd (denne verdens ånd) For så å seiere over denne urene ånd og gradvis overta dens plass i menneskets indre.

Joh 7,38 "Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som Skriften sier, renne elver av levende vann.» Dette sa han om Ånden de som trodde på ham, skulle få."

Joh 3,34 "Han som Gud har sendt, taler ord fra Gud, for Gud gir Ånden i fullt mål."

Joh 6,63 "De ordene jeg har talt til dere, er ånd"

De som snakker som Jesus Kristus har Guds ånd, de snakker sant. De som ikke snakker sant har en uren ånd.

Jak 3,10 "Fra samme munn kommer det både lovprisning og forbannelse. Slik må det ikke være, mine søsken! Strømmer det vel friskt og bittert vann fra samme kilde? Mine søsken, kan vel et fikentre bære oliven eller en vinstokk bære fiken?"

Det må komme rent vann og gode frukter ut av kristne ! Dvs. Guds rene ånd og Guds hellige ord.[Redigert den 21-3-2015 kl 20:48 av Jerusalem]

LeifG - 21-3-2015 kl 23:18

Prøv igjen og les det jeg skrev.


Jerusalem - 22-3-2015 kl 08:37

Sitat: skrevet av LeifG  
Prøv igjen og les det jeg skrev.Du skriver "kun Gud er udødelig og vi har IKKE spist av livets tre enda" noe som viser at du ikke ser sammenhengen mellom,

Åp 22,1 "Engelen viste meg nå en elv med livets vann, klar som krystall. Den springer ut fra Guds og Lammets trone. Midt mellom byens gate og elven står livets tre"

og

Joh 4,10 Jesus svarte: «Om du hadde kjent Guds gave og visst hvem det er som ber deg om drikke, da hadde du bedt ham, og han hadde gitt deg levende vann.

Joh 7,38 "Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som Skriften sier, renne elver av levende vannDette sa han om Ånden de som trodde på ham, skulle få."


Jesu Kristi ånd er livets vann, Jesu Kristi kropp er livets tre

De kristne spiser og drikker Jesu Kristus ! Derfor har de evig liv !LeifG - 22-3-2015 kl 11:08

Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av LeifG  
Prøv igjen og les det jeg skrev.Du skriver "kun Gud er udødelig og vi har IKKE spist av livets tre enda" noe som viser at du ikke ser sammenhengen mellom,

Åp 22,1 "Engelen viste meg nå en elv med livets vann, klar som krystall. Den springer ut fra Guds og Lammets trone. Midt mellom byens gate og elven står livets tre"

og

Joh 4,10 Jesus svarte: «Om du hadde kjent Guds gave og visst hvem det er som ber deg om drikke, da hadde du bedt ham, og han hadde gitt deg levende vann.

Joh 7,38 "Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som Skriften sier, renne elver av levende vannDette sa han om Ånden de som trodde på ham, skulle få."


Jesu Kristi ånd er livets vann, Jesu Kristi kropp er livets tre

De kristne spiser og drikker Jesu Kristus ! Derfor har de evig liv !


Ikke noe evig liv og levende vann uten å tro at Jesus Kristus, altså mennesket Jesus kom i ditt og mitt kjød. Bare det har oppstandelsens kraft i seg, det er å kjenne Ham og det brød og vin for oss.


Joh 17,2-3 likesom du har gitt ham makt over alt kjød, forat han skal gi evig liv til alle dem som du har gitt ham; 3 og dette er det evige liv at de kjenner dig, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.

Rom 8,3-4 For det som var umulig for loven, idet den var maktesløs ved kjødet, det gjorde Gud, idet han sendte sin Sønn i syndig kjøds lignelse og for syndens skyld og fordømte synden i kjødet, 4 forat lovens krav skulde bli opfylt i oss, vi som ikke vandrer efter kjødet, men efter Ånden.

Rom 8,9-11 Men I er ikke i kjødet, men i Ånden, såfremt Guds Ånd bor i eder; men har nogen ikke Kristi Ånd, da hører han ikke ham til. 10 Men er Kristus i eder, da er vel legemet dødt på grunn av synd, men ånden er liv på grunn av rettferdighet. 11 Men dersom hans Ånd som opvakte Jesus fra de døde, bor i eder, da skal han som opvakte Kristus fra de døde, også levendegjøre eders dødelige legemer ved sin Ånd, som bor i eder.Og det er derfor Satan i sin bedragerske falske melk og teologi også benekter Jesus Kristus i kjød men ikke Jesus Kristus som Gud.

2 Joh 1,7 For mange forførere er gått ut i verden, som ikke bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød; dette er forføreren og Antikristen.

Mark 3,35 Den som gjør Guds vilje, han er min bror og søster og mor.

Hebr 2,11 For både den som helliggjør, og de som helliggjøres, er alle av en; derfor skammer han sig ikke ved å kalle dem brødre,

Joh 5,30 Jeg kan ikke gjøre noget av mig selv; som jeg hører, så dømmer jeg, og min dom er rettferdig; for jeg søker ikke min vilje, men hans vilje som har sendt mig.

Joh 8,28 Jesus sa da: Når I får ophøiet Menneskesønnen, da skal I skjønne at det er mig, og at jeg intet gjør av mig selv, men taler dette således som min Fader har lært mig.Da kan du få spise av livets tre og Åp. 22:1 er fra himmelens Jerusalem som har kommet ned på denne jord etter de tusen år i himmelen. Kjenner du Jesus kjenner du også Hans ord i Guds Ord!

 Sider:  1