Apologetisk Forum

Bibelens Israel, dagens Israel og Jakobs etterkommere

 Sider:  1    3  ..  6

Viking - 16-3-2014 kl 11:12

Takk igjen.
Hyggelig å se at det er "liv" her.

Husker godt at jeg for mange år siden bestemte meg for å bli "kristen" av hjertet, ikke bare kirkegjenger. Da måtte jeg lese Bibelen og i tillegg forsøke å forstå det jeg leste.

En mengde spørsmål dukket opp og mange er pr. idag uløste.

Bibelen ble virkelig levende for meg da jeg studerte historie omkring de tidlige menigheter etter apostlene.

Bibelen ble en annen bok da jeg forstod at staten Israel i dag ikke er Bibelens Israel, Jakobs etterkommere.

Apostler som Peter og Andreas, hva gjorde de i nord vest Europa. Apostler som utelukkende skulle gå til Israels tape får. Var Israels tapte får så langt oppe som på de britiske øyer? Det sies at Andreas seilte opp forbi Danmark, Norge, Sverige og opp i Østersjøen. Det finnes mange historier om oppholdet til Kristus i Cornwall sammen med sin onkel Josef av Arimathea.

Alle opplysningene omkring dette ga meg en tro på et fysisk Israel og at kirkens åndelige Israel ikke passet inn i Bibelens profetier. De tapte stammer av Israel og Judea finnes, et folkehav av mennesker verden over.

Å lese Bibelen og samtidig vite at dette er dine forfedres historie, det blir så langt fra det kirken prediker at en forstår at "bibelens to linjer" eksiterer. http://degamlestier.net/?page_id=393


PeterDJ - 16-3-2014 kl 16:13


Hvordan kan du si at Israel ikke er bibelens Israel??

Og at Jesus var i England??

Sorry, men dette virker som drøye påstander.. :/

Viking - 16-3-2014 kl 22:17

Sitat: skrevet av PeterDJ  

Hvordan kan du si at Israel ikke er bibelens Israel??

Og at Jesus var i England??

Sorry, men dette virker som drøye påstander.. :/


:) Jfr. profetiene pr. i dag er ikke dagens stat Israel bibelens Israel. Bare en liten del av innbyggerne er etterkommere av Jakob. Det kan bevises pr. dna. Her er alle verdens nasjonaliteter samlet.

Kristus skal visstnok ha vært i Cornwall. Det er mye som tyder på det. Du kan finne mye på nettet hvis du søker på det. Hvis du krever håndfaste bevis så kan det være vanskelig å tilfredstille deg. Det handler vel også om å tro her også.

Joseph av Arimathea var Kristi onkel. Han var handelsmann og hentet mye tinn inn til romerne fra gruvene i Wales. Kristus var med som ung mann her. Det sies også at Han bygget en liten kirke der.
Viking - 18-3-2014 kl 22:59


Du sier at det var "drøye påstander"?

Ja, men interessante ikke sant?
Om det var sant så ville det gjøre kirken til en
bedragersk forfører?


PeterDJ - 20-3-2014 kl 10:32

Vel, beklager dersom min skepsis har krenket deg på noen måte.

Joda, det hadde vært ganske spektakulært om Jesus var i England og bygde en kirke, men siden Jesus sa at han kun var utsendt til de tapte får av Israel så har jeg mine tvil.

Dersom dette skulle bevise at vi alle er Israels barn, og har Jakobs DNA, selv om vi er gjemt bort på ulike steder (england, norge, osv) så skjønner jeg ikke hvorfor Paulus mener vi er podet inn sammen med de naturlige greinene. Så jeg ser ikke helt hvorfor dette gjør kirken til en bedragersk forfører? Jeg vet heller ikke helt hva du mener med kirke og forføring.

PS: Er ikke dette uansett avsporing fra topic? =)

Viking - 20-3-2014 kl 20:47

Sitat: skrevet av PeterDJ  
Vel, beklager dersom min skepsis har krenket deg på noen måte.

Joda, det hadde vært ganske spektakulært om Jesus var i England og bygde en kirke, men siden Jesus sa at han kun var utsendt til de tapte får av Israel så har jeg mine tvil.

Dersom dette skulle bevise at vi alle er Israels barn, og har Jakobs DNA, selv om vi er gjemt bort på ulike steder (england, norge, osv) så skjønner jeg ikke hvorfor Paulus mener vi er podet inn sammen med de naturlige greinene. Så jeg ser ikke helt hvorfor dette gjør kirken til en bedragersk forfører? Jeg vet heller ikke helt hva du mener med kirke og forføring.

PS: Er ikke dette uansett avsporing fra topic? =)


Jeg er tykkhudet ;) Har bare et stort ønske om å få vite mer samt dele dette med andre.

Det er jo kjent at Israels stammer ble ført bort i fangenskap til Assyria og Babylon. Svært få av dem kom tilbake.
En rekke nye folkeslag vandret ut fra svartehavs området i den tid stammene ble løslatt. De spredte seg over hele jorden og var velsignet av Gud i Hans profetier.

Hvis en søker på nettet på begrepene : "lost tribes of Israel, de ti tapte stammer av Israel" kan en finne mye stoff omkring dette.

Jeg er blant de heldige som kan følge slekten min langt til bake i tid på "papiret" og via Y dna og mtdna. En del av slekten kom via Spania (Catalonia). Mange av dem måtte rømme for at de ble forfulgt av den katolske kirke p.g.a. sin tro (som de hadde fått fra apostlene). Jeg har en slekts historisk bok etter mine forfedre som beskriver dette. En lang reise igjennom Europa til de tilslutt endte opp i Norden og Amerika.

Språk, historie og tro er tatt bort over lang tid av kirken. Vi har endt opp med en erstatnings lære, en farlig parallell av Guds lære. De aller fleste spor syntes å komme fra våre forfedre i Israel. Dette gjelder svært mange (kanskje de fleste) i NV europa.

http://www.namiko.no/V%C3%A5rt%20folks%20opprinnelse.htm

Når en da leser Bibelen med det for øye at vi etterkommere av Jakob blir Bibelen til noe helt annet enn det kirken påstår.
Nå slipper en lange tolkninger for å få profetiene lesbare og fattbare. Nå kan Bibelen leses nærmest rett frem.

En av grunnene til at jeg fattet interesse var Vikingene. Det ble sagt at de var villmenn, berserker og lystmordere.
Jeg kunne ikke forstå dette siden alle mine forfedre som jeg kunne huske og de jeg leste om var "snille" mennesker.

Vikingene førte ikke krig mot den Keltiske kirke, men mot den katolske kirke i Europa. Keltisk kristne hadde vært i Norge lenge før katolikkene kom. De tok æren for å ha kristnet Norge, men jeg vil snarere påstå at de avkristnet Norge i år 1000.

Mye spennende lesning. Kan absolutt anbefale å utvide horisonten.

:) http://www.ensignmessage.com/archives/twelveapostles.html

[Redigert den 20-3-2014 kl 20:05 av Viking]

PeterDJ - 1-4-2014 kl 11:13

Hm, om man tenker slektstre så finner jo sikkert de fleste mennesker i verden at de er i slekt med en hebreer. Om du tenker pyramide oppover langs forfedrene så fordobles jo antall "gren" for hver generasjon slik jeg tenker. Foreldre = 2, besteforeldre = 4 oldeforeldre = 8 etc... altså om man tenker 1000 år tilbake i tid, ca 40 generasjoner, da havner man på...

2 - 4 - 8 - 16 - 32 - 64 - 128 - 256 - 512 -1024 - 2048 - 4096.... fast forward --- > 1024000000000 mennesker

Som igjen får meg til å tenke på at Gud vil velsigne i 1000 slektsledd (generasjoner) som er 25.000 år ca. (om man sier at det er 4 generasjoner pr 100 år)

Dette blir 1024.000.000.000 mennesker pr 1000 år X 25 = 25600 milliarder, så altså snakker vi om tall her som blir ubegripelige som stjernene på himmelen. Som at Guds rike virkelig gjennomsyrer deigen i tusener av år og flokken i himmelen blir som stjernene... det går ikke å telle dem. Spessielt om du tenker hvor mange rettferdige mennesker det er iblandt disse 25600 milliarder mennesker, og at disse igjen fører velsignelser videre over til andre. Jeg klarer ikke en gang å forestille meg her og nå hvordan dette blir i praksis.

Vi er uekte barn podet inn med de som var de virkelige barn i utgangspunktet.

Dersom det virkelig hadde med vårt DNA å gjøre hvem som ble frelst eller er utvalgt da hadde ikke frelsen vært mulig for alle. Det er derfor det er av tro og ikke DNA...

PS: Det står i bibelen at man ikke skal diskutere slektsledd og ættetavler, så jeg gir meg her på den fronten!! :)

Jeg ønsker deg Guds fred og fremgang! :)[Redigert den 1-4-2014 kl 10:34 av PeterDJ]

PeterDJ - 1-4-2014 kl 11:40

PS: I følge bibelen er det jo 42 ledd fra Abraham til Jesus og det tok ca 1800 år, rundt regnet 2000 år. Så mine tall er fordoblet omtrent. Men uansett snakker vi om ubegripelige tall. :)

Viking - 2-4-2014 kl 18:47


Ja, tallene blir enorme over 100 generasjoner. Jeg har sett på dette ved flere anledninger og blir noe matt.

Forresten så tror jeg ikke det er usunt å diskutere slekt. Tror mange har misforstått Paulus der. Å skryte av at tanta til Hepstars er di grandtante bringer intet. Men i denne sammenheng når det gjelder historie relatert til Bibelen og profetiene blir det viktig å dele kunnskap. Våre forfedres rykte og rang kan ikke bringe frelse.

Uten den kunnskapen jeg har tilegnet meg så kunne jeg ikke ha forstått mange av profetiene anderledes enn kirken. Jeg kunne heller ikke ha påstått at staten Israel idag ikke er den Kristus har brakt tilbake. Profetiene blir uoppfylt om staten Israel var rette Israel.

Vi må ennå vente litt på at dette skal skje.

I Johannes 1. brev kan vi lese at den enkelte må dø for sin synd.
Hvorledes forsår du det?

.


PeterDJ - 5-4-2014 kl 19:36

Jeg vet ikke... Jeg har ikke lest det ordrett som du sier som jeg husker, men at de som er født av Gud ikke kan synde, for Guds sed er i dem. Jeg leste faktisk hele brevet da du spurte.. det er jo ikke så langt så.. :) Men ja, jeg forstår jo hva du sier og at man får det inntrykket av å lese bibelen. Det er vel en prosess.. så.. hmm.. Å avlegge den gamle natur og syndelegemet er vel ikke akkurat noe man kan gjøre alene. Jeg mener, kjøtt og blod skal vel ikke arve Guds rike? Så kjøtt blir vel for alltid å være kjøtt. Altså dersom man pynter en gris vil det forbli en gris. Og dersom man i egen kraft prøver å forbedre seg så vil man bare falle igjen og det blir som en evig ond sirkel, fordømmelse, hovmod, forkastelse, selvisk innbilthet og fordømmer av andre som ikke er gjenstand for samme "kraft" siden de helt TYDELIG ikke klarer å være like hellig som "JEGen".. Egosentriske jeg som er så "god". Jeg blir nesten provosert bare av å skrive om det. :/

Viking - 10-4-2014 kl 11:04


Det er mye vi ikke forstår :( Og det er vel også en mening med det. Synd finner vi over hele jorden, også blant de som mener at de ikke synder. Erkjennelse av egen skrøpelighet i så måte er vel et ledd i frelses prosessen.

Vi leser jo i Bibelen at selv om mennesket har mottatt Den Hellige Ånd, så kan de synde. Og det med døden som følge.

Jeg er full av dårlige tanker og synd. Jeg må vel være et av de svina som vaskes, men som griser seg til så fort jeg får anledning til det, dessverre :(

Synd=synd, det vel ikke forskjell på synd, med unntak av synd mot Den Hellige Ånd. Jeg er heller ikke sikker på hva det innebærer fullt ut.

Jeg har flere kamerater som har blitt prester og en av dem mente at en ikke skulle lytte til sin samvittighet for den kunne lure deg? Nå som jeg har levet en del år så har jeg erfart at min samvittighet har alltid rett. Selv som liten gutt så "talte" min samvittighet ganske klart til meg om ting jeg ikke forstod den gang, men i dag så husker jeg så godt de gangene og forstår hvorfor "alarmen" gikk.

Og det rare var at alarmen gikk på handlinger jeg ikke hadde lært konsekvensene av. Husker så godt at jeg ble med min far på et vekkelsesmøte med Billy Grayham. Under møtet skulle min far opp på podiet for å motta velsignelse. Jeg nektet plent, det rev og slet inne i meg og jeg fikk høre at det var den onde som strittet i mot? Jeg ble til slutt med mot min vilje.

Det samme fikk jeg oppleve da jeg gikk til alters første gang. Jeg var nær med å besvime, hele kroppen min strittet i mot, helt til at jeg ble "puffet" frem til alters. Jeg husker så godt at hver fiber i kroppen strittet i mot.

Nå mener jeg at jeg forstår hvorfor. Jeg skulle aldri ha gått med opp, hverken B. Grayham eller kirken taler Guds lære, derfor ble jeg forsøkt holdt igjen. Min samvittighet er en mottager på hva Gud vil at jeg skal gjøre. Samvittighet og sjel må være i tett forbindelse til hverandre. Hvis jeg lytter til samvittigheten opplever jeg en god varme i mitt indre og konsekvensene av handling/ikke handling blir til det beste for meg og de som er rundt meg.

Nå kan det påståes at jeg har feil, men min erfaring er at samvittigheten ikke tar feil, den er en god rettesnor i mitt liv.

:)

gana - 10-4-2014 kl 14:34

Samvittighet er kjekt å ha, men det er også mulig at Gud kan gi sviktende dømmekraft (Rom 1. 28). Hvordan kan vi så sjelne mellom rett og god samvittighet og sviktene dømmekraft? Jo Bibelen gir svar også på det. En sviktende dømmekraft vil ofte vise stor iver for å diskutere ubetydeligheter, et sentralt eksempel i så måte er slektstavler og fysisk avstamning, en oppriktig kristen tro vil derimot ha fred god samvittighet ved det mer sentrale (1. Tim 1, 3 - 7).

:)

Viking - 10-4-2014 kl 18:37


Beklager, jeg glemte å understreke at samvittigheten må måles med Bibelen.

:)

PeterDJ - 12-4-2014 kl 05:28

Hei. Jeg har vært ganske opptatt i det siste, men jeg kommer nok til å bruke dette forumet for det det er verdt.

Når det gjelder ættetavler og dna ville jeg ikke personlig ha haket meg helt opp på akkurat det, Jeg vet ikke helt hvor vesentlig DNA er i Guds øyne, men jeg tenker det er uvesentlig for oss.

Vedrørende Israel som stat så er jeg dessverre ikke nok kyndig til å gjøre opp tanker og meninger, men heldigvis behøver jeg ikke det for å ha Jesus.. men om jeg var nødt til å gi svar her og nå så tror jeg at Israel fremdeles er Guds folk på jorden.. La oss kalle det jordiske og himmelske folk eller noe.. For himmelrikets barn ( som Jesus kaller kristne ) er jo faktisk ikke som døperen Johannes (den største blant jøder og mennesker på jorden) men mer som engler da vi er blitt nye skapninger. Dette må man såklart se i bibelen... Det er ikke min "tolkning", men jeg har ikke tid til å gå inn på det.

Og sist men ikke minst, samvittighet og synd, lære, forførelse og alt slikt. Dette er jo grunnlaget for alt annet, nemlig rett tro, lære, Jesu kjærlighet, Kristus i oss.. antikrists forførelser og alt som hører med i dette. Men oppi alt dette finnes en trygg vei, og det er kjærligheten.

Med dette mener jeg å si at den som sier at Jesus er Herre, burde kunne bekjenne for seg selv og gjerne for andre (da det medfører ansvarsfølelse) at Jesus troner i ens hjerte, sjel, ånd sinn og alt en er, bortsett fra i kjøttet selvsagt som er en djevelsk, syndig natur vi alle må kjempe mot i det "jordiske" legemet.

Og dette er den trygge veien, å elske. Om du elsker går du ikke feil. Grip kjærligheten fremfor alt du gjør.. legg ned ditt liv for kjærligheten (som er Gud, og Jesus) og du vinner ditt liv. Dette er basics, men det er basics som kristne kirker, ledere, frikirker, trosforkynnere, lestatianere og alle "slags" kristne har glemt. Jeg mener ikke alle som i alle.... men innenfor alle kristne miljø, i alle byer og landsbyer, nasjoner osv er jeg rimelig sikker på at noen har glemt kjærligheten. Og dette er kjernen, at Gud sendte sin sønn til soning for våre synder mens vi var nettopp det... onde dyr. Ja, i det minste i vårt kjød. La oss kalle en spade en spade. Alle mennesker har syndet. Hvorfor pynte på selvrettferdigheten som uansett er hullete plagg og avgir en stank opp til Gud.

Lov har ingenting med frelse å gjøre.... og dette er graverende viktig. Vi er i nådens tidsalder. Skal vi da bryte budene? Nope.. men kjærligheten dekker over en mengde synder, den som elsker kan ikke gå feil. og det er mitt eneste håp! Guds fred!

PeterDJ - 12-4-2014 kl 05:31

PS: Dette er ikke en teologisk debatt, det var i alle fall ikke min hensikt. Jo, så klart omhandler dette teologi, men også så mye mer. Jeg er ikke interessert i systematiske avhandlinger hit og dit, selv om man noen ganger må ramse opp litt for ordens skyld. Jeg vil være 100 % helhjertet for Gud, vandre på hans vei, med Jesus og vil derfor unngå alt ondt, all vranglære og all forførelse.[Redigert den 12-4-2014 kl 18:57 av PeterDJ]

gana - 12-4-2014 kl 23:11

Kjærlighet er også kjekt å ha ja, ja avgjørende nødvendig om man skal nå målet, ingen tvil om det, men i møte med diverse lærdomsvær tror jeg fort det kan bli like avgjørende nødvendig å ha noen tilleggs-egenskaper. Bibelen nevner kunnskap, rett forstand og vilje til å prøve ånder og budskap på Guds ord, for å nevne noe av det jeg kommer på i farten.
Grunnen til at jeg nevner det er at jeg synes liksom det ligger litt i tiden at bare man har kjærlighet så kan man verken synde eller ta feil av veien. Tror i grunnen ikke det er så enkelt. Djevelen er utspekulert og skal man bli stående så er jeg for min del overbevist om det vil kreves ganske mye mer enn litt blåøyd og enkel kjærlighet. Minner meg litt om hippie-kulturen, make love not war, men mange av dem ble jo liggende i den rusen, for sent så de at det krevdes mer.

Edruelighet og klokskap - klok som en slange - var rådet fra han som ikke kom for å bringe fred, men sverd.

:)


[Redigert den 12-4-2014 kl 22:58 av gana]

Viking - 23-7-2015 kl 20:37


Jeremiah 31:21
Kom hjem igjen
Reis merkesteiner,
sett opp veimerker!
Legg nøye merke til den veien du gikk!
Vend tilbake, jomfru Israel,
tilbake til disse byene dine!

Merkesteiner er ikke brukt mer enn denne ene gangen i bibelen tror jeg. Har ofte lurt på hva disse merkesteinene er, om de har et særpreg slik at en kan gjenkjenne dem fra andre stein?

Jo da, steiner ble brukt som veimerker bl.a. i


Sitat:

Jos 4:19
19 Det var den tiende dagen i den første måneden at folket steg opp av Jordan. De slo leir i Gilgal, ved Jerikos østgrense.

20 De tolv steinene som de hadde tatt med seg fra Jordan, reiste Josva i Gilgal,

21 og han sa til israelittene: «Når barna deres i morgen spør sine fedre: Hva betyr disse steinene?

22 skal dere forklare det for barna og si: Her gikk israelittene over Jordan på tørt land.I dag kom jeg over et nettsted som gav meg et svar som sporet min interesse. Der ble det vist til alle de stein ringene med 12 steiner vi kan finne på de britiske øyer. Vi har også en i Norge og den har også 12 steiner. Det finnes så mange teorier, men dette er den beste jeg har kommet over.

Josva tegnet, fra Jordan til Orkenøyene.

Spennende :)

.[Redigert den 23-7-2015 kl 20:39 av Viking]

gana - 23-7-2015 kl 21:23

https://tv.nrk.no/serie/stonehenge-og-de-skjulte-monumenter/...

Episodebeskrivelse
Br. dokumentar i to deler. Stonehenge er et av verdens mest ikoniske monumenter, en forhistorisk steinformasjon sør i England. Enorme steinblokker er reist i en sirkel, og de er forbundet med mange ubesvarte spørsmål og mytiske fortellinger. Ny forskning viser at Stonehenge bare var ett av flere monumenter. Ved hjelp av radar har forskere laget digitale kart over området 10 000 år tilbake i tid. (Stonehenge Empire) (1:2)

Anbefales :)

Viking - 23-7-2015 kl 22:40

Har vært på flere steder med stein sirkeler, Orkenøyene, Ytre Hebrindele m.fl..

Et av de mest spennende stedene var en plass i Scotland som het Fortingall. Utenom steinsirkler var det mye spennende her. Bl.a. så sier en eldre legende at Pontius Pilatus vokste opp her. Her står også Britanias eldste tre, et gedigent Yew tree (barlin tre).
Et nydelig lite sted med så mye arkeologiske funn fra gammeltid.

Steder kan av og til røre ved deg. De tre plassene som har gjort stort inntrykk på meg er Getsemane, Davids kilden og Fortingall.
Høyst merkverdig følelse, nesten som en rus.

.

[Redigert den 23-7-2015 kl 22:40 av Viking]

gana - 24-7-2015 kl 15:12

Ja slike reiser, som en kanskje kan kalle pilgrims-reiser, har en lang tradisjon. De kan sikkert være både lærerike og interessante, men de innebærer vel også en viss fare for avsporing. Innbakt i seg tror jeg slike reiser ofte har en horisontal søkning etter det ekstraordinære, muligens det hellige, det være seg spesielle steder eller spesielle gjenstander. Men husk at den alene fullkomment hellige først og fremst er å finne over oss. Vi trenger altså ikke lenger å reise rundt å lete i jord og stein. Det beste Gud har å gi gir han oss ovenfra.

:)

Viking - 24-7-2015 kl 16:16


Nå tenker du og jeg forskjellig m.h.t. det fysiske eller det åndelige Israel.


Sitat:
Kom hjem igjen
21 Reis merkesteiner,
sett opp veimerker!
Legg nøye merke til den veien du gikk!
Vend tilbake, jomfru Israel,
tilbake til disse byene dine!

22 Hvor lenge vil du snu deg hit og dit,
du frafalne datter?
Nå skaper Herren noe nytt i landet,
en kvinne skal verge en mann.

Kom hjem igjen
21 Reis merkesteiner,
sett opp veimerker!
Legg nøye merke til den veien du gikk!
Vend tilbake, jomfru Israel,
tilbake til disse byene dine!

22 Hvor lenge vil du snu deg hit og dit,
du frafalne datter?
Nå skaper Herren noe nytt i landet,
en kvinne skal verge en mann.

23 Så sier Herren over hærskarene, Israels Gud: Enda en gang skal Juda og byene der si disse ordene når jeg vender skjebnen for dem: « Herren velsigne deg, du rettferds bolig, du hellige fjell.»

24 Der skal Juda og alle byene bo sammen, både bønder og gjetere som streifer rundt med flokken sin.

25 Jeg gir den slitne rikelig å drikke og metter alle som lider nød.


Jeg er fysisk retningsbestemt, hvis jeg skal ta et tog til Lillehammer så setter jeg meg ikke på toget til Kristiansand bare p.g.a. at det er et tog :)


[Redigert den 24-7-2015 kl 16:19 av Viking]

gana - 24-7-2015 kl 16:40

Ja hvis det er det fysiske Israel som er ditt primærmål for reisen så får du bare reise.

Du kan reise til Lillehammer også..

Men det blir vel verre med Lilyhammer tenker jeg :)

Viking - 24-7-2015 kl 17:20

Sitat: skrevet av gana  
Ja hvis det er det fysiske Israel som er ditt primærmål for reisen så får du bare reise.

Du kan reise til Lillehammer også..

Men det blir vel verre med Lilyhammer tenker jeg :)


For noen så er Lillyhammer det åndelige Lillehammer :bigsmile:

gana - 27-7-2015 kl 22:06

Ja og det er det åndelige som teller. For til alle tider har Guds folk drukket "av den åndelige klippe som fulgte dem, og denne klippen var Kristus".

:yes:

Viking - 28-7-2015 kl 21:54

https://www.youtube.com/watch?v=TULEJ_pmVlI

Her er en som "drikker" det åndelige.
Helt på jordet spør du meg.

gana - 29-7-2015 kl 18:59

Ja det er derfor dette forumet eksisterer, for å prøve å skille mellom åndene, for å prøve sortere mellom åndsretninger og nye bølger som til stadighet kommer rekende, ikke minst fra Amerika.

I ditt tilfelle ser det derimot ut til at du er mest opptatt av det jordiske, det være seg Jakobs kjødelige etterkommer, Israel eller nå også små og store steinsirkler i inn- eller utland.

Utfordringen mot åndelig kvakksalveri tror jeg nok mer er å finne i det sant åndelige - å stikke hodet i jordet, eller i en steinsirkel, har aldri vært noen god løsning :)

Viking - 29-7-2015 kl 22:58

Sitat: skrevet av gana  
Ja det er derfor dette forumet eksisterer, for å prøve å skille mellom åndene, for å prøve sortere mellom åndsretninger og nye bølger som til stadighet kommer rekende, ikke minst fra Amerika.

I ditt tilfelle ser det derimot ut til at du er mest opptatt av det jordiske, det være seg Jakobs kjødelige etterkommer, Israel eller nå også små og store steinsirkler i inn- eller utland.

Utfordringen mot åndelig kvakksalveri tror jeg nok mer er å finne i det sant åndelige - å stikke hodet i jordet, eller i en steinsirkel, har aldri vært noen god løsning :)


"Å skille mellom åndene" sier du, og hvordan skal du klare det?
Å sortere åndsretninger? Hvordan får du det til?

Jeg for min del må si at dette åndemaneri og tungetale er langt utenfor hva jeg begriper.

:)

For å skille i mellom åndene må du vite hva som er rett og galt.

.

gana - 30-7-2015 kl 00:08

I min bibel er det et avsnitt som har fått overskriften "PRØV ÅNDENE" (1. Johannes 4, 1 - 6) og om man følger anvisningen der så begynner man forhåpentligvis å forstå og kan lettere skjelne mellom rett og galt.

Dette er ikke ubegripelig "åndemaneri", som du kaller det, men bibelsk rettledning for den som måtte være interessert.

Er du der?

Det nevnte avsnitt tar heller ikke opp alt som bør prøves, men er viktig fordi det tar opp det viktigste:

Jesus som sann Gud og sant menneske og hvordan vi dermed kan skille mellom sannhetens ånd og villfarelsens ånd.

Så der er klart det åndelige er viktig, men man kan jo også være åndelig uten tungetalegaven, så det kan du ta helt med ro :)

Viking - 30-7-2015 kl 08:16


Når en ikke gjør som Gud sier og i tillegg hevder å ha Guds ånd med seg, er det noe logikk i det?

Kan en da prøve åndene?

Det meget forstyrrende å ha veiledere (prester og predikanter o.s.v.) som ikke tror og gjør Guds ord.

gana - 30-7-2015 kl 11:21

Nei om noen ikke tror Guds ord så er det vel heller ikke så naturlig å prøve åndene. Er nok mange som ligger i den grøften ja.

Et tegn på sann kristen tro er nettopp at man er villig til å prøve, ikke steinsirkler, men åndene på Guds ord.

Viking - 30-7-2015 kl 15:03

Sitat: skrevet av gana  
Nei om noen ikke tror Guds ord så er det vel heller ikke så naturlig å prøve åndene. Er nok mange som ligger i den grøften ja.

Et tegn på sann kristen tro er nettopp at man er villig til å prøve, ikke steinsirkler, men åndene på Guds ord.


De karismatiske åndene tåler ikke Guds ord. "jalla balla tullball" tungetale har ingen referanser til Guds ord.

gana - 30-7-2015 kl 15:41

Se det ja, nå prøver du jo nettopp åndene. Veldig bra. Og jeg tror du har rett, den form etterligningstungetale har absolutt null dekning i Skriften. Det måtte i så fall være at djevelen kan skape seg om og etterligne. Men det jeg ikke forstår er hvorfor så mange lar seg lure av slikt. Har aldri forstått det og kommer nok heller aldri til å gjøre det.

Nei, da er det bedre med steinsirkler, de er nå det minste i utgangspunktet åndelig nøytrale. Og det kan man neppe si om tale som skaper seg og prøver å etterligne.

Men men, det er nå en gang sånn i denne verden at det er et marked for det meste..

Viking - 30-7-2015 kl 17:52
Sitat:

Jos 4:19 19 Det var den tiende dagen i den første måneden at folket steg opp av Jordan. De slo leir i Gilgal, ved Jerikos østgrense.

20 De tolv steinene som de hadde tatt med seg fra Jordan, reiste Josva i Gilgal,

21 og han sa til israelittene: «Når barna deres i morgen spør sine fedre: Hva betyr disse steinene?

22 skal dere forklare det for barna og si: Her gikk israelittene over Jordan på tørt land.


Så vidt jeg vet har de funnet rester av steinene i Gilgal og for etterkommerne av Israel er dette viktig å vite.

On the stormy banks of Jordan......


Abide with me er også et historisk tilbakeblikk og lenkten etter Gud.

.

[Redigert den 30-7-2015 kl 18:15 av Viking]

gana - 30-7-2015 kl 18:27

Ja, og også for åndelige etterkommere er det viktig å huske på at Gud gjør under.

Gud vil at vi skal bli minnet og huske.

5. Mos 4,9: Ta deg i vare og vokt deg vel så du ikke glemmer det du har sett med egne øyne.

Sal 103,2b: Glem ikke alt det gode han gjør.

Sal 105,5: Husk det underfulle han har gjort, hans tegn og lovene fra han munn.

Og det som er stort er den Gud som gjorde under den gang da han gjør under også i dag -

Han gjør under for den som er trofast mot ham (Sal 4,4).

Større enn dette blir det ikke, det er i Guds rike på denne jord Israels løfter oppfylles.

Joda, det blir nok enda større på den nye jord, men det er jammen ikke så lite det vi har her og nå heller.

Løfter oppfylles nå, ved tro :)

Viking - 30-7-2015 kl 22:17


Hva er tro uten gjerning?

Jakobs brev:
Sitat:

22 Dere må gjøre det Ordet sier, ikke bare høre det, ellers vil dere bedra dere selv.

23 For den som hører Ordet, men ikke gjør det Ordet sier, ligner en mann som ser på ansiktet sitt i et speil.

24 Han ser på det, går sin vei og glemmer straks hvordan han så ut.

25 Men den som ser inn i frihetens fullkomne lov og fortsetter med det, blir ikke en glemsom hører, men en gjerningens gjører. Et slikt menneske skal være lykkelig i sin gjerning.


gana - 31-7-2015 kl 13:36

Er det noen spesielle gjerninger du tenker på?

Å se inn i "frihetens fullkomne lov" tolker jeg som å se inn i evangeliet / syndstilgivelsen og det tror jeg nok de fleste kristne gjør.

Viking - 31-7-2015 kl 22:23


Den direkte oversettelse av frihetens fullkomne lov er usikker på.

Men jeg oppfatter at det ultimate må være å ha grunnlaget i Guds lære i orden i tillegg så omsette dette til neste kjærlighet.

Grunnlaget i Guds lære har aldri vært variabelt, dette er fastlagt
for alltid. Det er ikke snakk om to slags relgioner, en før og etter Kristus.


gana - 1-8-2015 kl 01:10

Nei jeg tror heller ikke at det i den gamle og den nye pakt er snakk om to slags religioner.

Videreføringen viser seg blant annet ved at Paulus regner en kristen for å være rett jøde (Rom 2,28-29).

Og der er vi vel kanskje også ved sentrum i Guds lære, en omskjærelse på hjerte ved troen på Jesus som Messias / Guds Sønn.

LeifG - 1-8-2015 kl 09:11

Frihetens og den kongelige lov er innenfor den moralske lov, altså loven lydig i ens liv. Bare da er man fri og bare da har ens neste frihet fordi ingen synder mere mot hverandre og med det behandler man hverandre som royale. Med en gang man bryter den moralske lov (de ti bud), synder man mot Skaperen, ens neste og seg selv.

Å være omskjært på hjertets forhud betyr at synden er tatt bort fra våre følelser, vi føler ikke for å synde, bryte loven mere. Å vandrer imot Guds ti bud blir utenkbart og ikke aktuelt.

Viking - 1-8-2015 kl 11:52


Takk for den LG:)

Flere ringer

Viking - 1-8-2015 kl 14:45


Ved Moelv så ligger det også en gammel Tolvsteinsring ca. 2000 år gammel.

Tolvsteinsringen ..

:)

Fra Tolvsteinringen til diverse fise-ringer

gana - 1-8-2015 kl 15:10

Sitat: skrevet av LeifG  
Frihetens og den kongelige lov er innenfor den moralske lov, altså loven lydig i ens liv. Bare da er man fri og bare da har ens neste frihet fordi ingen synder mere mot hverandre og med det behandler man hverandre som royale. Med en gang man bryter den moralske lov (de ti bud), synder man mot Skaperen, ens neste og seg selv.

Å være omskjært på hjertets forhud betyr at synden er tatt bort fra våre følelser, vi føler ikke for å synde, bryte loven mere. Å vandrer imot Guds ti bud blir utenkbart og ikke aktuelt.For å si som sant er så forstår jeg null og niks av hva du prøver å si LeifG. Nesten litt komisk. Du skulle vel ikke være i familie med Leif Juster :)

https://www.youtube.com/watch?v=FDH6OHz7_nU

LeifG - 1-8-2015 kl 18:29

Sitat: skrevet av Viking  

Takk for den LG:)


Bare hyggelig. Det er egentlig såre enkelt for Guds folk har fått Guds ord på at om noen taler imot Ordet og Vidnesbyrdet, altså imot de ti bud i Guds ord så er det ikke fra Ham selv om de sier de kommer fra Ham. Det er en sikkerhet Gud har gitt oss og på den måten vet vi hvem antikrists horde er.

Vi kan selv tenke oss at når Gud har sagt det til sitt folk i den gamle pakt så kommer det ikke en ny pakt som taler imot den gamle, for om det er slik er ikke Gud til å stole på.

Når jøder i den gamle pakt sørget over Jesus korsfestet og ba om Hans Ånd som deretter falt på de troende jøder ble den nye pakt stadfestet av Gud fysisk for menneskeheten. Disse Guds folk holdt Guds bud og forstod at Jesus var Guds Lam for all verdens synder. Deretter, 3,5 år senere falt også ånden på hedningene som ble podet inn i den nye pakts tro, jødene. Alle disse holdt Guds bud men ofret ikke lenger for Guds Lam var nå en gang for alle slaktet. Presteskapet sermonielle tjenestestid var over for Jesus tok seg av denne tjeneste nå som Yppersteprest. Altså alt rundt tjenesten av ofring av dyr og tilgivelse for synder der i er over. Med andre ord gjenstår den årlige prestetjeneste som Ypperstepresten skulle ta seg av men den peker på Dommen som kommer i fremtiden, i det Aller Helligste. Jesus tar seg av denne lov deri, vi som tror Ham har nå tilgang inn i det Hellige, altså Tempelet, ja vi som tror er Tempelet nå.

Så den moralske lov gjelder, ikke for oss den sermonielle da den er oppfylt og oppfylles av Jesus som vår Yppersteprest. På den måten er ikke en tøddel borte.

Antikristelige, altså de som går i Jesu navn men ikke er det skjønner ikke dette. De tror ikke på Moses og profetene, de kjenner ikke Jesus fordi de er kjødelige, altså ikke har dødd fra seg selv. De går i Guds navn men ærer Ham ikke ved å være Guds lov lydig, de løfter seg selv opp i sine synder og lar sitt lys lyse opp dem selv i en flora av løgner.

Paulus sier de er uten lov, lovløse og Daniel sier de forsøker å få loven til å forsvinne, ja endre den så de har tilgang til Guds rike. Og fordi de fornekter sannheten og rettferden skal universet få se hvor ondt ondskap egentlig er.

De vil hate og forfølge de som tror Ham men de vil dukke under i sin egen ondskap, hold deg unna de, ikke la de tro du tror det samme som de men forkynn sannheten og rettferdigheten. Altså, pass på så du ikke lar de tro at du støtter de i lovløsheten som de tror er Frelsen.

For bare slik kan du selv unngå avgrunnen med de og bare på denne måten kan de som deri søker sannheten selv komme derutifra.

LeifG - 1-8-2015 kl 18:32

Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av LeifG  
Frihetens og den kongelige lov er innenfor den moralske lov, altså loven lydig i ens liv. Bare da er man fri og bare da har ens neste frihet fordi ingen synder mere mot hverandre og med det behandler man hverandre som royale. Med en gang man bryter den moralske lov (de ti bud), synder man mot Skaperen, ens neste og seg selv.

Å være omskjært på hjertets forhud betyr at synden er tatt bort fra våre følelser, vi føler ikke for å synde, bryte loven mere. Å vandrer imot Guds ti bud blir utenkbart og ikke aktuelt.For å si som sant er så forstår jeg null og niks av hva du prøver å si LeifG.


Vi vet jo at det er to evangleier, ett sant og ett fra Djevelen. Forsøk å analyser Guds ord med tanke på det du tror og det som her over kommer frem.

Punktvis, hva er uforståelig.., og legg godviljen til slik at Guds vilje kommer frem.Martin Luther og tårnopplevelsen

gana - 1-8-2015 kl 23:50

Martin Luthers såkalte «tårnopplevelse» fant sted i et tårnværelset i et klosteret i Wittenberg. Under stille refleksjon over Rom 1,16-17 gikk betydningen av «Guds rettferdighet» opp for Luther. Et spørsmål som lenge hadde opptatt ham var: «Hvordan kan jeg finne en nådig Gud?». Nå oppdaget han at den «Guds rettferdighet» som det tales om i Rom 1,17, ikke er den strenge dømmende rettferdighet hos en Gud som i ubønnhørlig hårdhet holder dom over den arme synder. Det er tvert i mot en nådens rettferdighet. Gjennom den ser han nådig på den syndige troende, av ren barmhjertighet for sin Sønns forsonende lidelses skyld. Ved det blir synderen «rettferdiggjort».

Ved ren tro kan vi tilegne oss denne rettferdighet.

Det er i år 500 år siden reformasjonen.

Viking - 2-8-2015 kl 09:21


Luther?

Les dette så blir dine tanker om Luter reformert:

It is impossible for modern people to read the horrible passages below and not to think of the burning of synagogues in November 1938 on Krystalnacht . Nor would one wish to excuse Luther for this text.

gana - 2-8-2015 kl 13:52

Ja Luther kunne nok til tider, i likhet med mange av profetene og Herren selv, være ganske sterk i språkbruken. Sånn er livet :)

Viking - 2-8-2015 kl 17:39

Sitat: skrevet av gana  
Ja Luther kunne nok til tider, i likhet med mange av profetene og Herren selv, være ganske sterk i språkbruken. Sånn er livet :)


En kan på ingen måte sammenlige Luther med Gud og Hans profeter. Hva får deg til å mene det?
:question:

gana - 2-8-2015 kl 18:24

Nei nei, jeg sidestiller jo på ingen måte Luther med Gud og profetene.

Det jeg sier er at de alle til tider kunne ha en noe krass språkbruk.

Det er altså ordbruken jeg sammenligner og ikke personene som sådan.

Håper du ser forskjellen, og det gjør du sikkert om tenker deg om litt.

:)

LeifG - 2-8-2015 kl 20:49

Viking, gana la inn dette for å unngå å svare. En skikkelig avsporing for å unngå å tro at hun/ han er avslørt som antikristelig. Bare surr, smisk og glatte påpyntede løgner

Viking - 3-8-2015 kl 08:48

Sitat: skrevet av gana  
Nei nei, jeg sidestiller jo på ingen måte Luther med Gud og profetene.

Det jeg sier er at de alle til tider kunne ha en noe krass språkbruk.

Det er altså ordbruken jeg sammenligner og ikke personene som sådan.

Håper du ser forskjellen, og det gjør du sikkert om tenker deg om litt.

:)


Hadde vel ikke ventet noe annet svar Gana. Du ser jo svært ofta at det du forsvarer ikke holder mål, men allikevel må du forsvare det. Ingen skam å snu:)
.

Viking - 3-8-2015 kl 08:58

Sitat: skrevet av LeifG  
Viking, gana la inn dette for å unngå å svare. En skikkelig avsporing for å unngå å tro at hun/ han er avslørt som antikristelig. Bare surr, smisk og glatte påpyntede løgner


Har liksom ikke villet innrømme at det hun/han serverer motbevises til gangs. Vil ikke innrømme at han/hun er på sviktende grunnlag selv om bevisene er der.

Men hyggelig at noen vil holde forumet i gang. :)

LeifG - 3-8-2015 kl 10:29

Ja men på hvilke bekostninger?

I Guds ord er det i grunnen gitt klare anvisninger imot å lefle med slangens ord. Det var sli Eva falt og det er slik slangen får innpass inn iblant Guds folk for så å forsøke å bedra flere. Ikke la han få innpass i ditt sinn og hjerte, slik at grobunn for onde tanker og føleser kan feste seg. Steng grensen sier jeg og grensen er Guds bud, de ti bud. Alle som taler imot Guds bud er den ondes følgesvenn, vitende eller uvitende.

Derfor skal vi opptre tydelig og i Hans rettferdsveier, der hvor bare godt er :)


LeifG - 3-8-2015 kl 10:30

Ef 6,11-12 Iklæ eder Guds fulle rustning, så I kan stå eder mot djevelens listige angrep; 12 for vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørke, mot ondskapens ånde-hær i himmelrummet.
Ef 6,14 Så stå da omgjordet om eders lend med sannhet, og iklædd rettferdighetens brynje,

gana - 3-8-2015 kl 12:55

Jammen det er vel håp for alle? :)

Viking - 3-8-2015 kl 13:23

Sitat: skrevet av gana  
Jammen det er vel håp for alle? :)


Vi har valget og en fri vilje og vi må på egenhånd granske vårt indre i forhold til Guds ord. Vi som har lært og lese, har tilgang til bibel og har et ønske om visdom må be Guds Ånd veilede oss.

Til syvende og sist så er det jeg som må stå frem på dommens dag og få dommen som den rettferdige Gud vil gi.
Det veksler mellom tvil, håp og "litt" tro og tilslutt står jeg igjen med bare håpet på Guds nåde.

.

gana - 3-8-2015 kl 17:33

Takk, da håper jeg det går bra for meg også :)

Viking - 3-8-2015 kl 19:04

Sitat: skrevet av gana  
Takk, da håper jeg det går bra for meg også :)


Vil anbefale deg å lese bibelen fra 1. Mosebok igjennom til slutten. Tømme hodet først for villedende luthersk lære.
Det er mye her som den luthersk evangeliske lære har hoppet bukk over. Jeg mener enhver lesekyndig må se de store forskjeller det er.

Når en har kjørt feil inn på deres veier (i læren) så er det vanskelig å komme seg ut av det uføret. En blir blendet og mister gangsynet.


[Redigert den 3-8-2015 kl 19:05 av Viking]

gana - 3-8-2015 kl 19:54

Takk for velvillig oppfordring. Jeg oppfatter den som seriøs og velmenende. Når det gjelder å tømme hode så er nok det lettere sagt enn gjort, men er enig i at en bør prøve å være minst mulig forutinntatt.

Når det gjelder å lese Bibelen så er jeg litt usikker på om det å lese sammenhengende fra begynnelse til slutt er den beste løsningen. For å få det store oversiktsbilde så tror jeg kanskje en sånn noenlunde parallell-lesning av sentrale tekster i GT og NT kan være vel så effektiv. Og ikke minst er det lettere for psyken. Men selvsagt også viktig at en får med seg alt vesentlig.

Men det aller viktigste er jo hvor man tar utgangspunkt for tolkningen. Begynne man å lese i mosebøkene og tar utgangspunkt for tolkningen der så er man jo dømt til å mislykkes. Tar man derimot utgangspunkt i evangelienes frihetstenkning så slipper man all denne jalla-opphengningen i sabbatsdager og andre tilsvarende merkverdigheter.

Jesus bør være sentrum - ganske enkelt fordi han ER det.

[Redigert den 3-8-2015 kl 19:58 av gana]

Viking - 4-8-2015 kl 09:23

Sitat: skrevet av gana  
Takk for velvillig oppfordring. Jeg oppfatter den som seriøs og velmenende. Når det gjelder å tømme hode så er nok det lettere sagt enn gjort, men er enig i at en bør prøve å være minst mulig forutinntatt.

Når det gjelder å lese Bibelen så er jeg litt usikker på om det å lese sammenhengende fra begynnelse til slutt er den beste løsningen. For å få det store oversiktsbilde så tror jeg kanskje en sånn noenlunde parallell-lesning av sentrale tekster i GT og NT kan være vel så effektiv. Og ikke minst er det lettere for psyken. Men selvsagt også viktig at en får med seg alt vesentlig.

Men det aller viktigste er jo hvor man tar utgangspunkt for tolkningen. Begynne man å lese i mosebøkene og tar utgangspunkt for tolkningen der så er man jo dømt til å mislykkes. Tar man derimot utgangspunkt i evangelienes frihetstenkning så slipper man all denne jalla-opphengningen i sabbatsdager og andre tilsvarende merkverdigheter.

Jesus bør være sentrum - ganske enkelt fordi han ER det.

[Redigert den 3-8-2015 kl 19:58 av gana]


Hvis du ikke har lest fra A - Å noen gang så bør du gjøre det.


Sitat:

jalla-opphengningen i sabbatsdager og andre tilsvarende merkverdigheter.


Det er kanskje forståelsen av dette du får med deg hvis du leser fra A-Å. Du har gått glipp av den sammenhengende historien om Guds folk fra skapelse frem til i dag.

Hvis en leser stykkevis og delt uten å kjenne sammenhengen kan en jo tolke seg helt på jordet garantert.


gana - 4-8-2015 kl 15:25

Den sammenhengende historien får man bare ved å lese fra A til Å om boken er en krønikebok.

Bibelen er derimot noe annet, den er en sammensetning av mange bøker, den er i så måte et helt bibliotek.

Alt bør selvsagt leses, ja, men om det er sammenhengen du er ute etter så må du ta den frem der den er å finne.

Viking - 4-8-2015 kl 16:26

Sitat: skrevet av gana  
Den sammenhengende historien får man bare ved å lese fra A til Å om boken er en krønikebok.

Bibelen er derimot noe annet, den er en sammensetning av mange bøker, den er i så måte et helt bibliotek.

Alt bør selvsagt leses, ja, men om det er sammenhengen du er ute etter så må du ta den frem der den er å finne.


Hvilken sammenheng er jeg ute etter tror du?

gana - 4-8-2015 kl 22:07

Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av Viking  

Takk for den LG:)


Bare hyggelig. Det er egentlig såre enkelt for Guds folk har fått Guds ord på at om noen taler imot Ordet og Vidnesbyrdet, altså imot de ti bud i Guds ord så er det ikke fra Ham selv om de sier de kommer fra Ham. Det er en sikkerhet Gud har gitt oss og på den måten vet vi hvem antikrists horde er.

Vi kan selv tenke oss at når Gud har sagt det til sitt folk i den gamle pakt så kommer det ikke en ny pakt som taler imot den gamle, for om det er slik er ikke Gud til å stole på.

Når jøder i den gamle pakt sørget over Jesus korsfestet og ba om Hans Ånd som deretter falt på de troende jøder ble den nye pakt stadfestet av Gud fysisk for menneskeheten. Disse Guds folk holdt Guds bud og forstod at Jesus var Guds Lam for all verdens synder. Deretter, 3,5 år senere falt også ånden på hedningene som ble podet inn i den nye pakts tro, jødene. Alle disse holdt Guds bud men ofret ikke lenger for Guds Lam var nå en gang for alle slaktet. Presteskapet sermonielle tjenestestid var over for Jesus tok seg av denne tjeneste nå som Yppersteprest. Altså alt rundt tjenesten av ofring av dyr og tilgivelse for synder der i er over. Med andre ord gjenstår den årlige prestetjeneste som Ypperstepresten skulle ta seg av men den peker på Dommen som kommer i fremtiden, i det Aller Helligste. Jesus tar seg av denne lov deri, vi som tror Ham har nå tilgang inn i det Hellige, altså Tempelet, ja vi som tror er Tempelet nå.

Så den moralske lov gjelder, ikke for oss den sermonielle da den er oppfylt og oppfylles av Jesus som vår Yppersteprest. På den måten er ikke en tøddel borte.

Antikristelige, altså de som går i Jesu navn men ikke er det skjønner ikke dette. De tror ikke på Moses og profetene, de kjenner ikke Jesus fordi de er kjødelige, altså ikke har dødd fra seg selv. De går i Guds navn men ærer Ham ikke ved å være Guds lov lydig, de løfter seg selv opp i sine synder og lar sitt lys lyse opp dem selv i en flora av løgner.

Paulus sier de er uten lov, lovløse og Daniel sier de forsøker å få loven til å forsvinne, ja endre den så de har tilgang til Guds rike. Og fordi de fornekter sannheten og rettferden skal universet få se hvor ondt ondskap egentlig er.

De vil hate og forfølge de som tror Ham men de vil dukke under i sin egen ondskap, hold deg unna de, ikke la de tro du tror det samme som de men forkynn sannheten og rettferdigheten. Altså, pass på så du ikke lar de tro at du støtter de i lovløsheten som de tror er Frelsen.

For bare slik kan du selv unngå avgrunnen med de og bare på denne måten kan de som deri søker sannheten selv komme derutifra.

Ja dette var jo virkelig en kraftsalve.

Men når dommeren således har talt så er det vel ikke så mye mer å si.

:wow:

Viking - 4-8-2015 kl 23:12


Ja, så viktig er det å lese GT. Uten den kunnskapen er mann tapt. Uten den ville jeg ha vært fortapt. Jeg er ingen mann med mot eller visdom, hadde det ikke vært for Guds Ånd som ledet meg igjennom dette ville jeg ha bukket under.

Da jeg ble overbevist om hvor ille det var i forholdet mellom statskirken og sann Guds lære da forlot jeg kirken, mine bestevenner (deriblant 3 sogneprester som jeg tilbrakte mye tid sammen med) ville ikke vite av meg mer o.s.v.. Men det rare var at jeg aldri har hatt det bedre, endelig hadde jeg fått svar på hvorfor det var så mye splid i kirken, de hadde rett og slett ikke funnet sannheten i Guds lære:)

Vær i allefall ærlig mot deg selv Gana, vær kritisk når du ikke forstår. For hvem kan vel forstå kirkelig lære:question:

.

gana - 4-8-2015 kl 23:46

Kan du bevise ut fra Skriften at man er fortapt uten den rette GT-kunnskap?

Med en sådan hardnakket påstand så er det kanskje ikke så rart at sogneprestene forlot deg :)

Viking - 5-8-2015 kl 08:47

Sitat: skrevet av gana  
Kan du bevise ut fra Skriften at man er fortapt uten den rette GT-kunnskap?

Med en sådan hardnakket påstand så er det kanskje ikke så rart at sogneprestene forlot deg :)


Hele bibelen er et bevise og du tilkjennegir at du burde ha lest den.


Sitat:

Matteus 5
17I må ikke tro at jeg er kommet for å opheve loven eller profetene; jeg er ikke kommet for å opheve, men for å opfylle.

18For sannelig sier jeg eder: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel forgå av loven, før det er skjedd alt sammen.

19Derfor, den som bryter et eneste av disse minste bud og lærer menneskene således, han skal kalles den minste i himlenes rike; men den som holder dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himlenes rike.


Spørsmål til Gana:

:question: Hva tror du Kristus mener med: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel forgå av loven, før det er skjedd alt sammen.

:question: I må ikke tro at jeg er kommet for å opheve loven eller profetene; jeg er ikke kommet for å opheve, men for å opfylle.


:)


[Redigert den 5-8-2015 kl 12:52 av Viking]

gana - 6-8-2015 kl 01:30

Himmel og hav, ja jeg kan godt forstå at sogneprestene tok flukten, fred være med dem :)

Viking - 6-8-2015 kl 10:29

Sitat: skrevet av gana  
Himmel og hav, ja jeg kan godt forstå at sogneprestene tok flukten, fred være med dem :)


Du forstår de godt sier du:question:
Hva med det Kristus sier:question:

Jeg er ikke i tvil om hvem jeg ville tro på:)


gana - 6-8-2015 kl 13:57

Sitat: skrevet av Viking  

Da jeg ble overbevist om hvor ille det var i forholdet mellom statskirken og sann Guds lære da forlot jeg kirken, mine bestevenner (deriblant 3 sogneprester som jeg tilbrakte mye tid sammen med) ville ikke vite av meg mer o.s.v..

Hva innebærer dette "o.s.v."? Hva skjedde?

Viking - 6-8-2015 kl 15:20

Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Viking  

Da jeg ble overbevist om hvor ille det var i forholdet mellom statskirken og sann Guds lære da forlot jeg kirken, mine bestevenner (deriblant 3 sogneprester som jeg tilbrakte mye tid sammen med) ville ikke vite av meg mer o.s.v..

Hva innebærer dette "o.s.v."? Hva skjedde?


Vel, kort fortalt: Jeg var lenge nesten kristen, følte at noe manglet. Kirken var og er full av splid og uenighet og det på mange viktige punkter i forhold til bibelen. Jeg bad om visdom og svar på mine spørsmål. Etter tid, bønn og studie så meldte jeg meg ut av kirken.

Jeg har fortalt dette før noen ganger og du vet hva jeg mener, hvis ikke så finner du svar hvis du ønsker.

Jeg vet at du ikke vil gi meg svar på de spørsmål jeg stiller, og det p.g.a. at det ikke harmonerer med din tro, men så må du spørre deg selv; "hvem stoler jeg mest på, kirken eller Kristus".

Hvis du studerer kirken (drkk og døtre) så vil du se at den er bygget på et fundament av løgner som har gitt den stor makt og rikdom. Tror du virkelig at Gud holder av en slik løgner? Den store løgneren er satan selv. Han har vært listig, laget et tilbud som mange sluker rått. Han er så listig og lur at de færreste avslører ham.

Hele den romersk katolske kirke med døtre er hans teater som skal forføre flest mulig.

https://www.youtube.com/watch?v=LETvVezBXio

En interessant historie om en som var katolikk, men som ikke er det lenger. Mange av de svarene han gir er viktige.

.


gana - 6-8-2015 kl 15:52

Joda, men nå tenkte jeg mer på hva som skjedde mellom deg og sogneprestene? De var vel ikke helt tause da de forlot deg? :)

Viking - 6-8-2015 kl 15:57

Sitat: skrevet av gana  
Joda, men nå tenkte jeg mer på hva som skjedde mellom deg og sogneprestene? De var vel ikke helt tause da de forlot deg? :)


Det har jeg jo fortalt Gana.

Hadde vært interessant å få noen gode svar fra deg.

[Redigert den 6-8-2015 kl 15:58 av Viking]

gana - 6-8-2015 kl 20:53

Sitat: skrevet av Viking  

Spørsmål til Gana:

:question: Hva tror du Kristus mener med: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel forgå av loven, før det er skjedd alt sammen.

:question: I må ikke tro at jeg er kommet for å opheve loven eller profetene; jeg er ikke kommet for å opheve, men for å opfylle.


Med dette tror jeg Kristus mener at han har og skal oppfylle for oss.

Vårt eneste håp for å oppfylle blir derfor ved tro på han som har gjort det for oss.

Og dette tror jeg også er vårt eneste håp, at vi isteden for egen lov-rettferdighet får en tilregnet rettferdighet.

En tilregnet rettferdighet ved tro, det er dette som er evangeliet vei, og noen annen vei inn i himmelen kan jeg ikke se.


Viking - 6-8-2015 kl 22:41

Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Viking  

Spørsmål til Gana:

:question: Hva tror du Kristus mener med: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel forgå av loven, før det er skjedd alt sammen.

:question: I må ikke tro at jeg er kommet for å opheve loven eller profetene; jeg er ikke kommet for å opheve, men for å opfylle.


Med dette tror jeg Kristus mener at han har og skal oppfylle for oss.

Vårt eneste håp for å oppfylle blir derfor ved tro på han som har gjort det for oss.

Og dette tror jeg også er vårt eneste håp, at vi isteden for egen lov-rettferdighet får en tilregnet rettferdighet.

En tilregnet rettferdighet ved tro, det er dette som er evangeliet vei, og noen annen vei inn i himmelen kan jeg ikke se.Et slikt svar var nettopp grunnen tli at jeg ut av kirken Gana.[Redigert den 6-8-2015 kl 22:42 av Viking]

gana - 7-8-2015 kl 02:34

Du foretrekker kanskje mer egenrettferdighet?

Viking - 7-8-2015 kl 10:18

Sitat: skrevet av gana  
Du foretrekker kanskje mer egenrettferdighet?


:question:


Sitat:

Spørsmål til Gana:

:question: Hva tror du Kristus mener med: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel forgå av loven, før det er skjedd alt sammen.

:question: I må ikke tro at jeg er kommet for å opheve loven eller profetene; jeg er ikke kommet for å opheve, men for å opfylle.


Det hadde vært interessant å endelig se at Gana kunne gi et svar.

Viking - 7-8-2015 kl 13:51


Bibelske, historiske og arkeologiske bevis indikerer at Israels etterkommere slo seg ned i NV Europa:


Sitat:

In conclusion, biblical, historical and archaeological evidence indicates that descendants of the so-called 10 lost tribes of ancient Israel migrated to northwestern Europe. It is more commonly understood that many peoples from these nations also settled in the United States.

For the above noted reasons, we believe that the peoples who settled in northwestern Europe and the United States are largely the descendants of the 12 tribes of Israel today.


http://lifehopeandtruth.com/prophecy/12-tribes-of-israel/12-...

:)

gana - 8-8-2015 kl 02:55

Grunnen til at israelittene ble spredt rundt var nok mye at de ble jordvendte

og begynte og tilbe avguder av jord og stein. Dette kan vi ta lærdom av i dag.

Vi bør ha vårt sinn vendt oppover istedenfor å rote for mye rundt i det jordiske.

:)

[Redigert den 8-8-2015 kl 02:55 av gana]

Viking - 8-8-2015 kl 11:41

Sitat: skrevet av gana  
Grunnen til at israelittene ble spredt rundt var nok mye at de ble jordvendte

og begynte og tilbe avguder av jord og stein. Dette kan vi ta lærdom av i dag.

Vi bør ha vårt sinn vendt oppover istedenfor å rote for mye rundt i det jordiske.

:)

[Redigert den 8-8-2015 kl 02:55 av gana]


Hele GT vitner om dette. En slik jordisk lærdom er vår arv hvis vi kan ta lærdom av deres feil.

Å rote rundt i det jordiske er absolutt lærerikt og bekreftende og stadfester troen.

Viking - 8-8-2015 kl 11:50


Da jeg var konfirmant fikk jeg lære at GTikke var nødvendig å lese og skulle en lese dette så måtte en se dette som nærmest en "historiebok".

Dummeste jeg har hørt noen gang.

Hvis en skulle liste opp de feil kirken gjør hadde en ikke blitt ferdig i dag.

.

LeifG - 8-8-2015 kl 12:30

Det er enda tid for Kirken å vende om til Ham men med en gang Kirken innfører religiøse lover, politisk i denne verden. Som for eksempel en "søndagslov" som sier at alle skal helligholde denne dag som Guds Helligdag har Kirken falt fra Gud endelig og alle som har Gud og livet kjært må da komme ut av henne. Det er kun Gud man skal bøye seg for.

Dan 6,4-6 Men Daniel utmerket sig fremfor riksrådene og satrapene, fordi det var en høi ånd i ham, og kongen tenkte på å sette ham over hele riket. 5 Da søkte riksrådene og satrapene å finne skyld hos Daniel vedkommende rikets styrelse, men de kunde ikke finne nogen skyld eller nogen urett, eftersom han var tro, og det ikke fantes nogen forseelse eller nogen urett hos ham. 6 Så sa disse menn: Vi finner ingen skyld hos denne Daniel, det skulde da være at vi kunde finne noget å anklage ham for i hans gudsdyrkelse.
Dan 6,11-12 Men så snart Daniel fikk vite at skrivelsen var satt op, gikk han inn i sitt hus; der hadde han i sin sal åpne vinduer som vendte mot Jerusalem, og tre ganger om dagen bøide han sine knær med bønn og lovprisning for sin Guds åsyn, aldeles som han hadde gjort før. 12 Da stormet disse menn inn og fant Daniel bedende og bønnfallende for sin Gud.
Dan 6,14 Da tok de til orde og sa der de stod foran kongen: Daniel, som er en av de bortførte fra Juda, har ikke aktet på dig, konge, eller på det forbud du har latt sette op; tre ganger om dagen holder han bønn.https://www.bencarson.com/

Tilstander kan fort komme.., for nå er de redde.
gana - 8-8-2015 kl 16:45

Sitat: skrevet av Viking  

Hvis en skulle liste opp de feil kirken gjør hadde en ikke blitt ferdig i dag.

Ja det stemmer godt med det Bibelen sier. Vi feiler alle ofte sier den.

Viking - 8-8-2015 kl 17:18

Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Viking  

Hvis en skulle liste opp de feil kirken gjør hadde en ikke blitt ferdig i dag.

Ja det stemmer godt med det Bibelen sier. Vi feiler alle ofte sier den.


Enig, men hvilke feil gjør kirken syntes du?

gana - 8-8-2015 kl 18:03

Vel, som du selv antyder, rekken av feil blir jo nesten uendelig.

Men siden folkekirken lar seg styre av sekulærstat og folkeopinion så kan jeg egentlig ikke se at det lenger er en kirke i bibelsk forstand.

LeifG - 8-8-2015 kl 18:59

Babylon som betyr babbel, eller forvirring i en religiøs-politisk verden kan vi som tror bevitne at har godt grep rundt omkring.. .

Babylon er en religiøs politisk styremåte for å kontrollere verdens befolkning, holde folket i trelldom ved hjelp av mystikk, overtro, avguderi/ idoldyrkelse, med mere. Vi kan med sikkerhet fastslå at uten unntak så holder Babylonsk styre aldri Guds bud. Vi vet og ser at Kirken IKKE holder Guds bud og er politisk-religiøs. Ser vi etter så finner vi at Kirken bevisst har endret Guds bud politisk og religiøst for å tilpasse budene deres Babylonske og sol-avgud. Det er ikke rart den opplyste verden har valgt å bli sekulær når verden måler hvem Gud er ut i fra den babylonske gud.. . Men heldigvis er nå tiden kommet hvor Babylon blir og er avkledd, de som virkelig søker sannheten elsker sannheten høyere enn seg selv.. .

gana - 8-8-2015 kl 19:35

Sitat: skrevet av LeifG  

Ser vi etter så finner vi at Kirken bevisst har endret Guds bud

Endre og endre fru Blom. Det er vel få i dag som reagerer om det snakkes om å ikke misunne ens nestes kjøretøy istedenfor hans asen. Litt up to date må man jo være :)

Viking - 8-8-2015 kl 20:18


Jeg mener det fortsatt Gana, du leser for lite GT.

LeifG - 8-8-2015 kl 20:30

Det er i grunnen merkelig med oss mennesker at vi klarer å lyve for oss selv så vi velger på tross av å tro løgnene vi dyrker fullt ut åpenlyst.

LeifG - 8-8-2015 kl 20:30

Paulus advarte sterkt imot å forherde seg imot sannheten for da går man fortapt, Gud kan ikke frelse steinhjerter.

gana - 8-8-2015 kl 20:40

Sitat: skrevet av Viking  

Jeg mener det fortsatt Gana, du leser for lite GT.

Ja du er i grunnen et godt eksempel på det å ha meninger uten grunnlag. Meninger er noe en ikke bør danne seg uten å ha i alle fall litt viten. Da er det bedre å si at man ikke vet.

[Redigert den 8-8-2015 kl 20:49 av gana]

LeifG - 8-8-2015 kl 20:54

Sitat: skrevet av Viking  

Jeg mener det fortsatt Gana, du leser for lite GT.


Noen tror bare ikke Viking, de sier de tror men tror ikke og de er vel slik sett vantro skjøger, horer, etc.. De kan også være djevelens følgesvenn som tror.., og skjelver men gjør alt for å få mennesker til å svikte i sannheten, gi opp eller overgi seg til Djevelens løgner, morderen fra begynnelsen.

Heldigvis har vi Guds ord på at de som fornekter Guds bud men sier de er fra Ham, er løgnere tvers igjennom. Det vi da trenger å gjøre er å vise de at Gud er god, at Han er kjærlighet og at Ordet og Vitnesbyrdet faktisk er de ti bud, Aarons stav og en krukke med Manna. Alt det som Nåden hviler på og med Guds verk kan vi bli overrasket over hvem som til slutt omvender seg :)

Viking - 9-8-2015 kl 00:08

Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Viking  

Jeg mener det fortsatt Gana, du leser for lite GT.

Ja du er i grunnen et godt eksempel på det å ha meninger uten grunnlag. Meninger er noe en ikke bør danne seg uten å ha i alle fall litt viten. Da er det bedre å si at man ikke vet.

[Redigert den 8-8-2015 kl 20:49 av gana]


Du må gjerne gjøre meg kjent med de tilfeller som du sikter til der Gana. Jeg har flere ganger spurt deg om forskjellige ting, men har ofte ikke fått noe fornuftig svar.

.

Viking - 9-8-2015 kl 00:22

Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av Viking  

Jeg mener det fortsatt Gana, du leser for lite GT.


Noen tror bare ikke Viking, de sier de tror men tror ikke og de er vel slik sett vantro skjøger, horer, etc.. De kan også være djevelens følgesvenn som tror.., og skjelver men gjør alt for å få mennesker til å svikte i sannheten, gi opp eller overgi seg til Djevelens løgner, morderen fra begynnelsen.

Heldigvis har vi Guds ord på at de som fornekter Guds bud men sier de er fra Ham, er løgnere tvers igjennom. Det vi da trenger å gjøre er å vise de at Gud er god, at Han er kjærlighet og at Ordet og Vitnesbyrdet faktisk er de ti bud, Aarons stav og en krukke med Manna. Alt det som Nåden hviler på og med Guds verk kan vi bli overrasket over hvem som til slutt omvender seg :)


Dessverre så er det slik at mange ikke har gangsyn. De blir blendet av disse falske hyrder og sjekker dessverre ikke bibelen godt nok på egenhånd. "Åndelig fastfood" er ikke sundt. Det er ikke gjort på en kveld å forstå bibelen, særlig når disse hyrdene selv ikke forstår hva guds lære er.
gana - 9-8-2015 kl 00:29

Sitat: skrevet av Viking  
Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Viking  

Jeg mener det fortsatt Gana, du leser for lite GT.

Ja du er i grunnen et godt eksempel på det å ha meninger uten grunnlag. Meninger er noe en ikke bør danne seg uten å ha i alle fall litt viten. Da er det bedre å si at man ikke vet.

[Redigert den 8-8-2015 kl 20:49 av gana]


Du må gjerne gjøre meg kjent med de tilfeller som du sikter til der Gana. Jeg har flere ganger spurt deg om forskjellige ting, men har ofte ikke fått noe fornuftig svar.

.

Vet du hvor mye jeg leser GT?

Og når du ikke gjøre det så trekker jeg bare den slutning at du kanskje har for vane å utale deg på litt tynt grunnlag.

En nokså naturlig slutning syns jeg.

Viking - 9-8-2015 kl 00:52

Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Viking  
Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Viking  

Jeg mener det fortsatt Gana, du leser for lite GT.

Ja du er i grunnen et godt eksempel på det å ha meninger uten grunnlag. Meninger er noe en ikke bør danne seg uten å ha i alle fall litt viten. Da er det bedre å si at man ikke vet.

[Redigert den 8-8-2015 kl 20:49 av gana]


Du må gjerne gjøre meg kjent med de tilfeller som du sikter til der Gana. Jeg har flere ganger spurt deg om forskjellige ting, men har ofte ikke fått noe fornuftig svar.

.

Vet du hvor mye jeg leser GT?

Og når du ikke gjøre det så trekker jeg bare den slutning at du kanskje har for vane å utale deg på litt tynt grunnlag.

En nokså naturlig slutning syns jeg.


Du har vel rett i det gana, men jeg oppfatter det bare slik at du sjuler det godt, at du leser mye i GT mener jeg.

,

gana - 9-8-2015 kl 02:19

Hehe, jada, jeg kan også være flink til å skjule.

Men hvis du mener deg å ha noen spesialkunnskaper på område så må du gjerne dele.

Jeremia 31 har du jo tatt et utall ganger tidligere, men du har kanskje også spesialisert deg på andre områder.

gana - 11-8-2015 kl 04:14

Litt rart å tenke på at det midt i kirker og andre kristne gudshus faktisk er mulig å få et skifte av ånd. Et skifte fra Guds Ånd til en "annen ånd". Hvordan er det mulig? Jo jeg tror mye det dreier seg om et skifte til såkalt ny viten. Det oppdages plutselig noe nytt, det være seg om Jesus eller annet. Sturla Stålsett kan i den forbindelse opplyse at kirken nå har fått en ny kunnskap om kjærlighet, den er ikke lenger noe som følger Guds ord men noe som overstyrer Guds ord. Kan du merke at ånden der er litt annerledes? Muligens ikke og det er nettopp det som er det lumske, ånd kan ikke sees men må etterprøves på gudsordet.

Her syns jeg det sies noe treffende om det liberale menneske:

"Det liberale menneske opptrer offentlig med inderlig mildhet og empati overfor andre. Slik at det utvikles et mykt kommunikativt rom i kirke og samfunn. Men det styres også av inderlig aggressjon overfor ideologiske avvikere, særlig kristne som fastholder kirkens tradisjon i tro, etikk og fromhet."

"For kristne som avviser den sekularistiske liberalismen, dens tro og moral, kan det bli svært trange kår. Det er ved kamp for «fri religionsutøvelse», de kan begrunne sin legitimitet i det norske samfunn. Det betyr innsats for et demokrati som ennå ikke er blitt totalitært ved den sekularistiske liberalismes hegemoni."

(http://www.dagen.no/Meninger/kronikk/Når-folket-er-kirke-230...)

En annen ånd - ja jeg tror også ofte det kan dreie seg om demonbesatte.

Viking - 11-8-2015 kl 11:00

Sitat: skrevet av gana  
Et skifte fra Guds Ånd til en "annen ånd".


Hvem klarer å se forskjell? Hvor ligger forskjellen?

;)

gana - 11-8-2015 kl 19:10

Forskjellen burde være åpenbar for alle. Den ligger i en annen holdning til Guds ord enn det Jesus og apostlene selv hadde.

:)

Viking - 12-8-2015 kl 08:31

Sitat: skrevet av gana  
Forskjellen burde være åpenbar for alle. Den ligger i en annen holdning til Guds ord enn det Jesus og apostlene selv hadde.

:)


Hva blir det omsatt i ord Gana? Hva er forskjellen?

.

 Sider:  1    3  ..  6