Apologetisk Forum

Den bortkomne neger

 Sider:  1  

Igo - 8-1-2012 kl 12:01

Har sett litt på den nye bibeloversettelsen. Mye og mangt er omskrevet i tråd med språkforandringen som det jo har vært en del av siden forrige oversettelse. Resultatet, syns jeg, er at vi har fått et mer lettlest gudsord. Mer lettlest og mer i pakt med tiden.

Foreksempel er ”neger” blitt til ”en fra Kusj” (Jer 13,23). Ja, kanskje var det der negrene kom fra, hvem vet. Og jomfruen? Hvor kom hun fra? Vet ikke, men hun ser nå i alle fall ut til nå å være forvist fra GT til langt inn i NT. Om det var rett vet jeg ikke, ser at de lærde drøfter saken i diverse aviser. Den bortkomne neger har jeg derimot ikke hørt så mye om. Han var fra Kusj.

-

Scot - 12-1-2012 kl 12:06

Sitat:
Opprinnelig postet av Igo
Har sett litt på den nye bibeloversettelsen. Mye og mangt er omskrevet i tråd med språkforandringen som det jo har vært en del av siden forrige oversettelse. Resultatet, syns jeg, er at vi har fått et mer lettlest gudsord. Mer lettlest og mer i pakt med tiden.

Foreksempel er ”neger” blitt til ”en fra Kusj” (Jer 13,23). Ja, kanskje var det der negrene kom fra, hvem vet. Og jomfruen? Hvor kom hun fra? Vet ikke, men hun ser nå i alle fall ut til nå å være forvist fra GT til langt inn i NT. Om det var rett vet jeg ikke, ser at de lærde drøfter saken i diverse aviser. Den bortkomne neger har jeg derimot ikke hørt så mye om. Han var fra Kusj.

-


Fint du nevnte dette, jeg selv har ikke den nye oversettelsen. Det du nevnte om jomfruen er interessant. Hvis "jomfru" er tatt bort fra Gt så betyr det at de har endret profetien? Vil det da si at det kan se ut til at Yesuah hadde jordisk mor og far?????

:puzzled:

Igo - 12-1-2012 kl 15:44

Neida, det er ikke så galt. Som sagt så har de beholdt jomfru i NT. Det var visst bare i GT at ordet i grunnteksten visstnok også kunne bety "ung jente", så da valgte de det.

:)

Scot - 22-1-2012 kl 22:20

Siden du har tilgang til den nye oversettelsen, hva sier den i dette verset?
Sitat:

Matthew 12:40
40 For zjust as Jonah was three days and three nights in the belly of the great fish, aso will the Son of Man be three days and three nights in the heart of the earth.


Det er jo snart Påske, og jeg vil benytte anledningen til å rette lyset på Guds Påske, hvor sammenfallende og sterk den er i forhold til Kristi korsfestelse.

Men det hadde vært hyggelig å ha noen med her.

.

Igo - 22-1-2012 kl 23:47

Matthew 12:40
For slik profeten Jona var i buken på den store fisken i tre dager og tre netter, slik skal Menneskesønnen være i jordens dyp i tre dager og tre netter.

http://www.bibel.no/nb-NO/sitecore/content/Home/Hovedmeny/Ne...

:wow:

Scot - 23-1-2012 kl 09:17

Sitat:
Opprinnelig postet av Igo
Matthew 12:40
For slik profeten Jona var i buken på den store fisken i tre dager og tre netter, slik skal Menneskesønnen være i jordens dyp i tre dager og tre netter.

http://www.bibel.no/nb-NO/sitecore/content/Home/Hovedmeny/Ne...

:wow:


Da er vi enig, Tre dager og Tre netter! Ikke 2 netter og 1 dag.


Sitat:

Jesus sa til sine disipler: "For som Jona var tre dager og tre netter i den store fiskens buk, slik skal Menneskesønnen være tre dager og tre netter in jordens hjerte " (Matteus' Evangelium 12 vers 40). Er dette sant? Legg merke til at Jesus legger stor vekt på at han gravlegges både tre dager og tre netter. Han sier også at "ikke noen tegn skal gis" bortsett fra dette, som bevis på at han er den sanne Messias (vers 39).


Påskehøytid
Johannes forteller oss at Jesus ble korsfestet like før påskehøytiden (Johannes' evangelium 13 vers 1). Det skjedde på forberedelsesdagen til påskehøytiden (Johannes' evangeliums 19 vers 31). Jødene begynner påskefeiringen om kvelden med et måltid som minner deres utgang fra Egypt. Dette måltidet krever at et lam blir ofret på forberedelsesdagen. Dette skjer om ettermiddagen i tempelet (5. Mosebok 16 vers 5-9).

Påskelammet spises om kvelden, og kvelden kalles våkenatt (1. Mosebok 12 vers 42). Påsken varer i syv dager (3. Mosebok 23 vers 4-8) og blir også kalt det Usyredebrødshøytid. Høytidsdagene i den bibelske påskehøytid kan være på en hvilken som helst ukedag. Påsken varer i syv dager. Den begynner med en høytidsdag, som også blir kalt en sabbat og den avsluttes med en høytidsdag.

På påske kvelden i Egypt ble blodet fra påskelammet strøket på dørkarmene og dørbjelken i huset (1. Mosebok 12 vers 6-7). Påskelammet ble slaktet sent på forberedelsesdagen. Blodet beskyttet dem. "For Herren skal gå gjennom landet for å slå egypterne. Når han ser blodet på dørbjelken og de to dørkarmene, skal Herren gå forbi døren og ikke la ødeleggeren komme inn i huset deres for å slå dere" (vers 23).

Jesus er vårt Påskelam i dag. Paulus skrev til Korinterne "vårt Påskelam er slaktet for oss, Kristus. La oss derfor holde høytid" (1. Korinterbrev 5 vers 7-8). Jesus døde på tidspunktet påskelammene ble ofret i tempelet. Hans blod rant ut (Johannes' evangelium 19 vers 34). Korsfestelsen kunne ha skjedd på en hvilken som helst ukedag, fordi høytidsdagen kunne falle på en hvilken som helst ukedag. Sabbaten etter korsfestelsen var ikke en vanlig sabbat.


Graven

Jesus ble lagt i graven av Josef fra Arimatea. Det var sent, sabbaten nærmet seg (Lukas evangelium 23 vers 54). Kvinnene som var sammen med Jesus var også tilstede ved begravelsen (vers 55). Så gikk de hjem og hold sabbat, det vil si høytidsdagen. Etter høytidsdagen gikk de og kjøpte krydder og oljer som de gjorde i stand (Markus evangelium 16 vers 1). Etter dette hvilte de på den ukentlige sabbatsdag (Lukas evangelium 23 vers 56).

Mellom Jesu oppstandelse og gravlegging finnes det altså to sabbater. Den første er en høytidsdag, den andre en ukentlig sabbatsdag. Og mellom disse to dager en vanlig ukedag, og det må ha vært en fredag. Dette er dagen kvinnene gikk for å kjøpe urter og oljer. Dagen de brukte for å tilberede disse.

Vi har altså tre dager mellom korsfestelsen og oppstandelsen. En høytidsdag, som må ha vært en torsdag, en vanlig dag som ville ha vært en fredag, og til slutt en ukentlig sabbatsdag, det vil si en lørdag. Dette betyr at Jesus må ha blitt korsfestet på en onsdag. Altså midt i uken. Helt i samsvar med Daniels profeti: "Midt i uken gjør han slutt på slaktoffer og grødeoffer" (Profeten Daniel 9 vers 27).


Oppstandelsen

La oss se litt nærmere på når oppstandelsen fant sted. Johannes forteller oss: "På den første dag i uken kommer Maria Magdalena tidlig til graven, mens det ennå er mørkt" (Johannes evangelium 20 vers 1). Hun ser at steinen er blitt tatt bort fra graven. Jesus hadde stått opp, som han hadde sagt, på den tredje dagen etter korsfestelse. På søndag var graven tom.

Jesus sa han skulle være tre dager og tre netter i jordens hjerte, det vil si i graven. Vi vet at han ble gravlagt på en onsdag kveld, og at han var der torsdag kveld og fredag kveld, altså tre netter. Men var han der lørdag kveld? Kvinnene finner en tom grav tidlig på søndag morgen, men de er ikke vitne til selve oppstandelsen. Det er derfor mest sansynlig at Jesu oppstandelsen fant sted sent på lørdag, tre dager og tre netter etter hans død.


http://home.c2i.net/syvdk/kors.html
,

Igo - 23-1-2012 kl 22:57

Ja, det var jo et greit påskebudskap. Tre netter og tre dager. Selv er jeg litt mer opptatt av siste del av budskapet. Oppstandelsen. Ikke hvilke dag det skjedde, men hva det betyr for oss. At vi også kan stå opp til nytt liv. At vi kan stå opp til nytt liv allerede i dette livet. Det skjer når vi får Ånden, men da er vi jo plutselig langt inne pinsebudskapet. Et budskap om det nye Livet. Et liv hvor dager og høytider har mindre betydning, men hvor gudstjenesten skjer i hellighet og sannhet alle dager. Det var denne tid profetene profeterte om og ønsket å se inn i. Vi derimot er de heldige. Vi kan leve midt i det. Eller for å si det med Luthers favorittsalme, salme 118 vers 24: "Dette er dagen Herren har gjort".

:)

Scot - 24-1-2012 kl 14:36

Sitat:
Opprinnelig postet av Igo
Ja, det var jo et greit påskebudskap. Tre netter og tre dager. Selv er jeg litt mer opptatt av siste del av budskapet. Oppstandelsen. Ikke hvilke dag det skjedde, men hva det betyr for oss. At vi også kan stå opp til nytt liv. At vi kan stå opp til nytt liv allerede i dette livet. Det skjer når vi får Ånden, men da er vi jo plutselig langt inne pinsebudskapet. Et budskap om det nye Livet. Et liv hvor dager og høytider har mindre betydning, men hvor gudstjenesten skjer i hellighet og sannhet alle dager. Det var denne tid profetene profeterte om og ønsket å se inn i. Vi derimot er de heldige. Vi kan leve midt i det. Eller for å si det med Luthers favorittsalme, salme 118 vers 24: "Dette er dagen Herren har gjort".

:)


Jeg for min del liker hele Guds Påske mer ettersom innsikt og "visdom" øker. Det er flere "hull" i kirkens påske og når de ikke klarer helt å forklare dette godt nok, er det ikke godt nok for meg. Jeg vil gjerne forstå budskapet.

Den gamle Påsken og den nye Påsken går "hånd i hanske", alt er så perfekt timet og tilrettelagt, bare Gud kan dette.

Påskelammet ble slaktet, offerlammet i Tempelet ble ofret og Kristus ble ofret (Det Lytefri Lam) på beredelsesdagen til Påsken. Dette var en stor sabbat, en årlig sabbat (ikke ukentlig). Tre dager og tre netter etter, på timen, stod Kristus opp fra graven.

Da kan jeg si at Guds profeti er i overenstemmelse med Bibelen og jeg forstår at det er riktig. Det holder for meg.

Hvorfor godta kirkens 1 dag og 2 netter? De er opphengt i gammel hedendom og kan derfor ikke komme i "mål" matematisk.

Igo - 24-1-2012 kl 15:40

Ja. Jeg tror Gud er en rasjonell tenker med stor sant for matematikk, men han er også større enn korrekte utregninger. Gud er en Gud som gjør under. Jesus brukte noe få brød og fisker til å mette flere tusen. Ikke mye mattematisk logikk å spore i det. Så hvorfor bry seg om antall dager og netter i feilende kirker? Målet for visdom ligger neppe i den retning.

:cool2:

Scot - 24-1-2012 kl 16:03

Tror ikke du forstår.

Jeg gjenkjenner min Hyrde på Bibelens beskrivelse av Han.
Kirkens beskrivelse er ikke i overenstemmelse med Bibelen og derfor burde det være såpass urovekkende at folk ville reagere og undersøke selv.

En delvis sannhet er ikke sannhet. Hvis en godtar "feil" i denne forbindelse blir det vanskelig å se veien etterhvert.

Igo - 24-1-2012 kl 16:28

Der må jeg nesten si meg litt enig med deg. Kirkens beskrivelse av Herren er ikke alltid i overensstemmelse med Bibelen. Læren om Jesu person er derfor viktig og det kan også få store konsekvenser å samarbeide med personer som lærer vrangt på dette området, jfr. 2. Johannes brev. Men dette har jo null og niks med antall netter og dager å gjøre. Det har som sagt med Jesu person å gjøre. Var han Guds Sønn eller ikke. Noen benekter, og de som samarbeider blir medskyldige og går glipp av full lønn - alle dager.

:shocked2:

Scot - 24-1-2012 kl 19:16

Sitat:
Opprinnelig postet av Igo
Der må jeg nesten si meg litt enig med deg. Kirkens beskrivelse av Herren er ikke alltid i overensstemmelse med Bibelen. Læren om Jesu person er derfor viktig og det kan også få store konsekvenser å samarbeide med personer som lærer vrangt på dette området, jfr. 2. Johannes brev. Men dette har jo null og niks med antall netter og dager å gjøre. Det har som sagt med Jesu person å gjøre. Var han Guds Sønn eller ikke. Noen benekter, og de som samarbeider blir medskyldige og går glipp av full lønn - alle dager.

:shocked2:


:yes:
Du husker ordlyden i "Jonategnet"? Hvor Kristus her understreker at Han gir bare Et tegn; "tre dager og tre netter", ikke 2 netter og 1 dag.

En ting er rett og en annen gal.

Kirkens påske er ikke Guds påske.

Har du lest St. Patricks confession?
Han nevner her at den romersk katolske kirke ikke var en kristen kirke, men en hedensk maktkirke. Den har ikke endret seg og dessverre er den norske kirke en datter av denne.
Dette er blitt en farlig paralell som godtok "småfeil" i læren og etter tid er dette så fastgrodd at det virker som om det skal være slik. Men slik er det ikke.

Patrick var en av Jakobs etterkommere som bodde på de britiske øyer (lost tribes of Israel). Han var en disippel av de tidlige menigheter som hadde Ordet i behold og en ren lære.


Sitat:

Sitat:
St. Patrick's confession.

## I, Patrick, a sinner, a most simple countryman, the least of all
the faithful and most contemptible to many, had for father the deacon
Calpurnius, son of the late Potitus, a presbyter, of the settlement
of Bannaven Taburniae; he had a small villa nearby where I was taken
captive. I was at that time about sixteen years of age. I did not,
indeed, know the true God; and I was taken into captivity in Ireland
with many thousands of people, according to our deserts, for quite
drawn away from God, we did not keep his precepts, nor were we
obedient to our presbyters who used to remind us of our salvation.
And the Lord brought down on us the fury of his being and scattered
us among many nations, even to the ends of the earth, where I, in my
smallness, am now to be found among foreigners.
##

----

Many of the Irish monks were still observing the Jewish festivals
according to the Hebrew calendar, in particular the festival of
Passover, until one of the Popes in Rome wanted all Christianity
under one calendar to observe the Roman pagan custom of Easter. The
monks refused and were later "reduced in number".http://www.whatsaiththescripture.com/Stories/St.Patrick.Conf...

Scot - 25-1-2012 kl 15:57

Sitat:

27 And he shall confirm the covenant with many for one week: and in the midst of the week he shall cause the sacrifice and the oblation to cease, and for the overspreading of abominations he shall make it desolate, even until the consummation, and that determined shall be poured upon the desolate.


Passer veldig godt med korsfestelsen på beredelsesdagen før påske og 3 dager og 3 netter. Ville blitt stående i Bibelen som det er skrevet hvis det var opp til meg.


Sitat:

27 I én uke skal han stadfeste en pakt med de mange,
etter en halv uke gjør han slutt
på slaktoffer og grødeoffer.
På motbydelighetens vinger
kommer han som ødelegger,
helt til utslettelsen som er fastsatt,
strømmer ned over ødeleggeren selv.»


Men siden kirken ikke har fulgt Bibelen så faller de for fristelsen til å endre og tilpasse Skriften i takt med egen lære. En slik endring får betydning slik den står. Derfor der det så farlig å endre ting en ikke helt forstår, tror en forstår. Er det slik vi vil ha det?
,

[Redigert den 25-1-2012 av Scot]

Igo - 26-1-2012 kl 19:13

Hva er en dag?

Jo i Skriften kan en dag være alt fra en begrenset tidsperiode til et billedlig utrykke for en lengre periode. Og poenget er mange ganger ikke tidsaspektet, men at alt har sin tid. I tillegg kommer at tall også kan brukes symbolsk, så tolkningsmulighetene blir derfor ofte mange. Og kanskje er heller ikke Jonas-boken en historisk faktafortelling. Verdien av den blir selvsagt ikke mindre av den grunn, den ble jo referert til av Jesus. Og hva sa så Herre om dager og tall? Jo også han brukte dem ofte i overført betydning.


:bisou:

Scot - 26-1-2012 kl 22:28

Sitat:
Opprinnelig postet av Igo
Hva er en dag?

Jo i Skriften kan en dag være alt fra en begrenset tidsperiode til et billedlig utrykke for en lengre periode. Og poenget er mange ganger ikke tidsaspektet, men at alt har sin tid. I tillegg kommer at tall også kan brukes symbolsk, så tolkningsmulighetene blir derfor ofte mange. Og kanskje er heller ikke Jonas-boken en historisk faktafortelling. Verdien av den blir selvsagt ikke mindre av den grunn, den ble jo referert til av Jesus. Og hva sa så Herre om dager og tall? Jo også han brukte dem ofte i overført betydning.


:bisou:
;)

Med en slik rom tolkning blir det ikke mye å holde seg til. Kunne ikke forestille meg å leve med et slikt syn.
:question:

Igo - 26-1-2012 kl 23:19

Nei med en slik tolkning må antall netter og dager vike og vi står kun igjen med Herren Jesus og bibelens løfter å holde oss til, men det er da også nok. Da Jesus kom til jord var det mange skriftlærde som hadde mer enn nok å holde seg til. Ja faktisk så mye at de gikk glipp av hvem det var som kom. Noe av det samme tror jeg kommer til å skje ved gjenkomsten. Alle kommer da riktignok til å se ham, men det vil da være for sent for mange. De våkner uten olje på lampen, men med flust opp av alt mulig annet.

Jesus alene - troen alene.. tror ikke det er så dumt det nei.

Scot - 27-1-2012 kl 17:44

Sitat:
Opprinnelig postet av Igo
Nei med en slik tolkning må antall netter og dager vike og vi står kun igjen med Herren Jesus og bibelens løfter å holde oss til, men det er da også nok. Da Jesus kom til jord var det mange skriftlærde som hadde mer enn nok å holde seg til. Ja faktisk så mye at de gikk glipp av hvem det var som kom. Noe av det samme tror jeg kommer til å skje ved gjenkomsten. Alle kommer da riktignok til å se ham, men det vil da være for sent for mange. De våkner uten olje på lampen, men med flust opp av alt mulig annet.

Jesus alene - troen alene.. tror ikke det er så dumt det nei.Kirkene har i utgangspunktet vært en folkefiende. Menneskene er offere for et system som suger dem tomme for både penger og liv.

Du ser det samme skjer hver kveld på tv, disse kvalme dollarpredikantene som skriker etter folkets penger. Hovedtema syntes å være som før, "når pengene i kassen klinger, sjelen ut av skjærsilden springer". Måtte folket se at de blir bare lurt. Det er ingen frelse igjennom dem.

Måtte Gud sende en av Hans som kan veilede folket, som gjør det av kjærlighet til Gud og mennesket. Ha en god Sabbat.

:wink2:

Igo - 31-1-2012 kl 23:00

Gud sender jo stadig vekk. Uavhengig av dag, tid og sted. Det gjelder bare å se det.

http://ikirken.no/arkiv/se/article/83171

:)

Scot - 2-2-2012 kl 09:54

Sitat:
Opprinnelig postet av Igo
Gud sender jo stadig vekk. Uavhengig av dag, tid og sted. Det gjelder bare å se det.

http://ikirken.no/arkiv/se/article/83171

:)


Han er sendt av kirken og forkynner deres syn? Er han da sendt av Gud?

Igo - 2-2-2012 kl 11:39

Han forkynner om hvordan Gud kan sende sine ved å la dem gå i frediglagte gjerninger. Og det er nå bibelsk så langt jeg kan se.

:yes:

Cinclus - 2-2-2012 kl 14:38

Hei, ærede forumdebattanter.
Siden negeren forlengst er bortkommet og her er få andre med innlegg drister jeg meg som forholdsvis ny i forumet innpå med noen tanker. Jeg håper og ber at mine evt bidrag må framsettes med tilstrekkelig snev av vennlighet og respekt til tross for mine mange og sterke meninger og noe spontane uttrykksmåter. Måtte nå Herren, hans ord og vei vises mest respekt tross alt, om enn uttrykt gjennom et altfor begrenset åndelig klarsyn, og et på alle måter skrøpelig kjød.

Jeg hørte gjennom den talen som ble henvist til i linken fra ikirken, og det lot meg sitte igjen med følgende:

Forkynte denne mannen egentlig Kristus? For meg ble det mer en slags vennlig humanistisk veiledning i "kristen selvrealisering" hvor enkelte gudsord riktignok ble plassert inn, men tilsynelatende først og fremst som eksponent for predikantens selvvalgte emne og egne tanker. Jeg undres om noen fikk et møte med Jesus gjennom det som ble forkynt.. Og hvordan kan han stå slik og tale til en forsamling, og ut over internett med ord som nærmest virker å ta for en selvfølge at samtlige tilhørere allerede er gjenfødt?

Burde ikke en veileder, såfremt han er sendt av Herren, heller føre folk via den trange port gjennom til et sant og levende samfunn med Frelseren..? For bibelen sier jo at det er å kjenne HAN som er det evige liv (Joh.17:3) Altså ikke å vite "hvem vi tror at VI er" (som talerens emne ga seg ut for å omhandle)..selv om det nok også kunne hatt stor nytte dersom sannheten om vår tilstand etter syndefallet virkelig hadde blitt forkynt for oss. Først da kunne vår Gjenløser som i sannhet lever fått mulighet til å åpenbare seg, og stå fram på støvet når evangeliet en altfor sjelden gang forkynnes reint og fritt for våre egne bidrag.

Vel..det var nå noen tanker herfra..korriger meg så gjerne om det skulle oppleves å være til det bedre :-) Ehh..har ikke så god oversikt på de smileys'ene.. håper det ble et greit smil, ikke den med tunge-rekking, for det var absolutt ikke meningen :-)

Mvh
Cinclus

Igo - 2-2-2012 kl 18:16

Hei Cinclus :)

Bibelen inneholder mange tema og uansett hvilket av dem man velger så er det jo, her som ellers, viktig at man holder seg noenlunde til det som tas opp. Det syns jeg denne prekemannen klarer ganske bra. Velger man derimot å tekke inn veldig mye annet så kan det fort bli rotete og distraherende. Ellers så kan det jo også være fornuftig å tekke inn eller å avrunde med noe om hvordan man kan bli kristen, siden det også kan være ikkekristne som hører, men akkurat i denne sammenhengen syns jeg kanskje det hadde blitt litt malplassert. Han har valgt et bibeltema og holder seg til det. Greit nok spør du meg.

Cinclus - 2-2-2012 kl 20:03

Ok Igo :)

Mulig det bare var jeg som sporte av fra tema.
Og at det bare er meg som har litt andre forventninger/forhåpninger når jeg hører på en forkynner. Jeg tenker litt sånn at de ulike temaene har vi gjerne en noenlunde forståelse av så sant vi har lest bibelen, mens derimot en troverdig forkynner som i Guds Ånd kan gi oss et møte med bibelens Jesus, han ville jeg gjerne kjørt langt og sitte på en vond stol for å høre på. De som er som Johannes sier det: "en røst AV EN" altså av Jesus..(tenker også på Jesu ord: Mine får hører MIN røst Joh.10:27) Foredragsform og forelesninger om et tema synes vanskelig å kunne møte ihvertfall mitt behov, da sitter jeg heller hjemme og leser selv.

Men vi mennesker er vel forskjellige og har ulike ønsker og forhåpninger, det trenger jo ikke komme som noe sjokk det :)

Igo - 2-2-2012 kl 22:25

Cinclus

Syns ikke form har så mye å si så lenge bibelordet (= Jesus) blir formidlet, noe som jo ble gjort i dette tilfellet. Bibelen inneholder selv flere former og det blir også gitt nådegaver til flere former (lærere, evangelister, profeter osv.). Avgrenser man det til kun å ville lytte til en form så er jeg nokså overbevist om at man da også går glipp av en god del. Ikke et vondt ord om å lese selv, det burde jo være en selvsagt basis. Men hvorfor ikke ta med seg det bibelske mangfold? Eller er Guds Ånd med sin åndsfylde bare i en form? Jeg tviler litt på det.

:)

[Redigert den 2-2-2012 av Igo]

Scot - 2-2-2012 kl 22:35

Sitat:
Opprinnelig postet av Cinclus
Ok Igo :)

Mulig det bare var jeg som sporte av fra tema.
Og at det bare er meg som har litt andre forventninger/forhåpninger når jeg hører på en forkynner. Jeg tenker litt sånn at de ulike temaene har vi gjerne en noenlunde forståelse av så sant vi har lest bibelen, mens derimot en troverdig forkynner som i Guds Ånd kan gi oss et møte med bibelens Jesus, han ville jeg gjerne kjørt langt og sitte på en vond stol for å høre på. De som er som Johannes sier det: "en røst AV EN" altså av Jesus..(tenker også på Jesu ord: Mine får hører MIN røst Joh.10:27) Foredragsform og forelesninger om et tema synes vanskelig å kunne møte ihvertfall mitt behov, da sitter jeg heller hjemme og leser selv.

Men vi mennesker er vel forskjellige og har ulike ønsker og forhåpninger, det trenger jo ikke komme som noe sjokk det :)


Hei og takk for bidrag. Utrolig godt å se at noen kommer innom og det blir fler. Det ser ut til å bli en kald og lang vinter og da er det godt å holde hodet varmt ;).

Jeg strever med å få folk til å våkne, komme seg ut av hypnosen og se litt kritisk på kirkens lære.

.

Scot - 2-2-2012 kl 23:55

Sitat:
Peters 2. brev 3
15 og regn vår Herres langmodighet
som frelse- slik også vår elskede bror
Paulus har skrevet til dere, etter den
visdom som er gitt ham,

16 dette taler han også om i alle sine brev, i dem er det noen ting som er
vanskelig å forstå
, og de som er ulærde og ubefestede, forvrenger dette til sin egen ødeleggelse, slik de også gjør med de andre Skriftene.


Peter advarer mot vranglære og villfarelse i dette kapittel.
Han nevner at Paulus kan være vanskelig å forstå enkelte ganger.

Har dere en anelse om hvor jeg vil?

.

Cinclus - 3-2-2012 kl 15:54

Cinclus

Syns ikke form har så mye å si så lenge bibelordet (= Jesus) blir formidlet, noe som jo ble gjort i dette tilfellet. Bibelen inneholder selv flere former og det blir også gitt nådegaver til flere former (lærere, evangelister, profeter osv.). Avgrenser man det til kun å ville lytte til en form så er jeg nokså overbevist om at man da også går glipp av en god del. Ikke et vondt ord om å lese selv, det burde jo være en selvsagt basis. Men hvorfor ikke ta med seg det bibelske mangfold? Eller er Guds Ånd med sin åndsfylde bare i en form? Jeg tviler litt på det.

:)


Igo

Ulike former blir vel en hel diskusjon for seg selv, hvorvidt en kan finne dekning for dem i bibelen osv, vet ikke helt om jeg klarer se på de ulike tjenestegavene som ulike former forresten.. Det jeg først og fremst reagerte på var om den før omtalte prediken i det hele tatt kunne utrette noe som helst bibelsk nyttig. Hvorvidt det er sant at Bibelens ord= Jesus tror jeg er avhengig av hvorvidt ordet får lyde med den betydning og i den sammenheng det gikk ut av Guds munn. Det er jo bare DA det har løfte med seg om å ikke vende tomt tilbake (Jes.55:11) . Hvis jeg har rett i min fornemmelse av at her sto en prekemann og smørte enkelte fåtallige og løsrevne bibelord om ferdiglagte gjerninger o.l utenpå vår gamle natur, det ugjenfødte - om enn pene og veloppdragent religiøse- kjødet, da kan ordet vanskelig sies å befinne seg i en sammenheng som tilsvarer Paulus' forkynnelse til Efeserne, hvor han visste at han talte til døde som var blitt levende (Ef.2:1), de som hadde fått klart forkynt at det var i en helt annen person enn seg selv de hadde fått alt- nemlig i Kristus (Ef.kap.1).

Hvorvidt Guds Ånd er virksom i den forkynnelsen du linket til, og i hvilken som helst annen forkynnelse, må såvidt jeg kan forstå vurderes utfra om Åndens GJERNINGER får anledning til å bli virksomme. Åndens gjerninger beskrives slik i bibelen:

Joh 16, 8-11 Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom: 9 Om synd, fordi de ikke tror på meg. 10 Om rettferdighet, fordi jeg går til Faderen, og dere ser meg ikke lenger. 11 Om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt.
(Ja, vi er fortsatt i verden fordi om vi kaller oss kristne, vi skal alle oppleve disse Åndens gjerninger i forkynnelsen, og det å tro på Jesus er ikke det samme som å tro at vi tror, vi skal ikke ha en tro vi selv har valgt eller produsert, men den troen som Jesus selv er opphavsmann og fullender til, den som kalles JESU tro: Åp.14:12)

Når en forkynnelse ikke inneholder disse Åndens gjerninger tror jeg det blir meningsløst å begynne å tale om det som tilhører helliggjørelse og ferdiglagte gjerninger m.m. Da produserer forkynnelsen bare falske frukter, en motbydelig etterligning av de Åndens frukter bibelen taler om. Dessuten gir den en falsk frelsesvisshet hos de som aldri blir ferdig med å misbruke Jesu navn til å i praksis tro på seg selv og sin egenproduserte kristendom.

Og når det gjelder å prøve åndene, slik vi alle oppfordres til å gjøre, sier bibelen:
1 Joh 4, 2 På dette skal dere kjenne Guds Ånd: hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud.
Videre sies det om Ånden: Joh 16, 14 Han skal herliggjøre meg (altså JESUS). Ånden skal aldri herliggjøre vårt velpolerte og innbildt velfungerende kristenliv eller det vi trodde var ferdiglagte gjerninger, Han skal bare herliggjøre personen Jesus Kristus, han som istedet for oss er blitt alt (1.Kor.1:30).

Så gjorde jeg det da, prøvte talen du linket til. Og jeg kom fram til følgende: Hverken taleren eller de selvsentrerte ungdommene i forkant av talen bekjente i nevneverdig grad Kristus. Og Jesus ble aldri herliggjort.
Og grunnen til å i det hele tatt gidde å nevne det er fordi jeg tror denne talen bare er et eksempel av mange mange mange på hvilken unyttig og skadelig aktivitet som foregår når liksompredikanter, og de som Jesus så treffende kaller "leiekarer" løper avgårde uten at Herren har sendt dem:

Jer 14, 14 Men Herren sa til meg: Løgn profeterer profetene i mitt navn. Jeg har ikke sendt dem og ikke gitt dem befaling og ikke talt til dem. Løgnsyner og falske spådommer og tom tale og sitt hjertes svik profeterer de for dere.

Måtte slike "predikanter" snarest mulig bli kraftig ydmyka så de kan lære å kjenne bibelens Jesus før de gir seg til med å tale unyttige ord i Hans navn.

Mvh
Cinclus

Igo - 3-2-2012 kl 16:38

Hehe.. Det var da en voldsom salve du lirte av deg der. Hvilken del av kristenheten er det DU tilhører?

:o

Cinclus - 3-2-2012 kl 17:09

Scot skrev:
Hei og takk for bidrag. Utrolig godt å se at noen kommer innom og det blir fler. Det ser ut til å bli en kald og lang vinter og da er det godt å holde hodet varmt ;).

Jeg strever med å få folk til å våkne, komme seg ut av hypnosen og se litt kritisk på kirkens lære.


Hei Scot :)
Takk for fin velkomsthilsen i går. Jeg er beklageligvis ofte dårlig til å få svart på kveldstid. Dessuten har jeg ennå ikke funnet utav det med de fine sitat-innlimingene dere bruker..prøvte å klikke "quote" men det ble bare surr for meg.. ja ja..

Du skrev:

Sitat:
Peters 2. brev 3
15 og regn vår Herres langmodighet
som frelse- slik også vår elskede bror
Paulus har skrevet til dere, etter den
visdom som er gitt ham,

16 dette taler han også om i alle sine brev, i dem er det noen ting som er
vanskelig å forstå, og de som er ulærde og ubefestede, forvrenger dette til sin egen ødeleggelse, slik de også gjør med de andre Skriftene.


Peter advarer mot vranglære og villfarelse i dette kapittel.
Han nevner at Paulus kan være vanskelig å forstå enkelte ganger.

Har dere en anelse om hvor jeg vil?

.Mange takk for påminnelse om det svært alvorlige ordet i 2.Pet.3:15-16. Det er skremmende å lese at alt i skriftene faktisk kan forvrenges til sin egen ødeleggelse..grusomt alvorlig å tenke på..og jeg ser ingen grunn til å ikke gjøre som disiplene:

Matt 26, 22 De ble da dypt bedrøvet, og den ene etter den andre begynte å si til ham: Det er vel ikke meg, Herre?

Om noe menneske på jorden står i fare for å gjøre slikt da kan det like gjerne være meg, deg eller hvem som helst. Den ene av oss er ikke bedre enn den andre, og villfarelse ser jo i bibelen ut til å skulle bli det mer og mer normale desto nærmere enden vi kommer. Gud hjelpe oss alle..
Likevel..et og annet vil jeg bli værende i tillit til..som det Gudsordet som gjenfødte meg, alene med bibelen, som 24 åring for nå 17 år siden (ja, jeg er bare smågutten:) Det lyder fortsatt slik:

Rom 3, 21-24 Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbaret uten loven, 22 det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus, til alle og over alle som tror. - For det er ingen forskjell, 23 alle har syndet og står uten ære for Gud. 24 Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus.

Der og da, mens jeg leste disse ordene, ga Han meg hjerte som fikk se..jeg visste hvem som med sin Ånd kom på plass i det syndige hjertet mitt, jeg sov ikke den natten..lå stille og gråt av takknemlighet. Mitt liv som narkoman var for all framtid over, og om jeg fortsatt er et elendig menneske på svært mange måter vet jeg hvem Frelseren min er, og som han frelste røveren på korset skal han nok også vite å få meg trygt hjem, den gode hyrden. Uansett om jeg har for lite klart syn i så mange andre spørsmål.


Men for å holde meg litt mer til tema..

Hva tenker du spesiellt der siktes til i de alvorlige ordene fra 2.Peters brev ? Kan det ikke være stort sett hva som helst, og absolutt alt som er skrivd hvis det ikke får utrette med oss det Herren hadde tenkt?

Mvh
Cinclus

Cinclus - 3-2-2012 kl 17:12

Hehe.. Det var da en voldsom salve du lirte av deg der. Hvilken del av kristenheten er det DU tilhører?

:o


Hei igjen Igo :grin:

Jeg tilhører den delen som har nok med Jesus :grin:

Ha en velsigna dag videre:)

Igo - 3-2-2012 kl 18:32

Sitat:
Opprinnelig postet av Cinclus

Jeg tilhører den delen som har nok med Jesus :grin:

Ja, det er bra, men litt dumt for deg er det jo om du må kjøre langt og sitt på onde stoler for å møte ham :)

Cinclus - 3-2-2012 kl 19:09

Sitat:
Opprinnelig postet av Igo
Sitat:
Opprinnelig postet av Cinclus

Jeg tilhører den delen som har nok med Jesus :grin:

Ja, det er bra, men litt dumt for deg er det jo om du må kjøre langt og sitt på onde stoler for å møte ham :)Ehh..no problem:)
Jeg glemte visst å nevne at Han bor hos meg..:)

2 Kor 6, 16 Og hva enighet er det mellom Guds tempel og avguder? Vi er jo den levende Guds tempel, som Gud har sagt: Jeg vil bo hos dem og ferdes iblant dem, jeg vil være deres Gud og de skal være mitt folk.

Scot - 3-2-2012 kl 20:09

http://www.kirkehistorie.no/

http://www.kirkehistorie.com/

To linjer som hevder at de er rettroende, hvordan velge rett?
Vårt redskap til en slik oppgave ligger i den enkeltes interesse i å søke Gud igjennom bønn og Bibel.

Alle intrykkene forvirret meg, men det er ikke vanskelig å finne frem så lenge en lytter til Gud.
:bouncing:
.

[Redigert den 3-2-2012 av Scot]

Cinclus - 3-2-2012 kl 23:23

Sitat:
Opprinnelig postet av Scot
http://www.kirkehistorie.no/

http://www.kirkehistorie.com/

To linjer som hevder at de er rettroende, hvordan velge rett?
Vårt redskap til en slik oppgave ligger i den enkeltes interesse i å søke Gud igjennom bønn og Bibel.

Alle intrykkene forvirret meg, men det er ikke vanskelig å finne frem så lenge en lytter til Gud.
:bouncing:
.

[Redigert den 3-2-2012 av Scot]
Takk for linker til ulike syn på kirkens historie. Utvilsomt interessant lesning mye av det.

Kortversjonen av hele kirkehistorien, samt oppsummering av livshistorien til den enkelte av oss tror jeg finnes her:

Jes 53, 6 Vi fór alle vill som får, vi vendte oss hver til sin vei. Men Herren lot den skyld som lå på oss alle, ramme ham.

Hva tror du Scot, må vi ikke bli stående igjen med frelsen av rein uforskyldt nåde i Jesus Kristus alene som eneste trøstegrunn hvis vi skal ha håp om å nå målet?

Han godtar da vel ikke vårt strev, vår egenrettferdighet og vår loviskhet Han som til enhver tid krever absolutt fullkommenhet i alle våre tanker, ord og gjerninger?

Men det at Han selv ble menneske og lot seg slakte på et kors og ga sitt syndfrie guddommelige blod for å frelse oss, det vil Han nok alltid godta, tror du ikke det?

Ære til Guds Lam....og BARE Han. :yes:

Igo - 4-2-2012 kl 04:51

Sitat:
Opprinnelig postet av Cinclus

Hvis jeg har rett i min fornemmelse av at her sto en prekemann og smørte enkelte fåtallige og løsrevne bibelord om ferdiglagte gjerninger o.l utenpå vår gamle natur, det ugjenfødte - om enn pene og veloppdragent religiøse- kjødet, da kan ordet vanskelig sies å befinne seg i en sammenheng som tilsvarer Paulus' forkynnelse til Efeserne


Det var da en merkelig fornemmelse.

Vet du egentlig noe som helst om forsamlingen som satt foran taleren?

Scot - 4-2-2012 kl 09:57

Sitat:

Cinclus: Han godtar da vel ikke vårt strev, vår egenrettferdighet og vår loviskhet Han som til enhver tid krever absolutt fullkommenhet i alle våre tanker, ord og gjerninger?

Men det at Han selv ble menneske og lot seg slakte på et kors og ga sitt syndfrie guddommelige blod for å frelse oss, det vil Han nok alltid godta, tror du ikke det?Det er jo helt klart at vi ikke kan med egen hjelp komme til frelse. Uten Hans nåde og "gave" til oss har vi intet.

Å etterleve Guds bud er å tro, det er den beste måten å leve på.
Guds lover var en gave til oss, ikke en forbannelse.
Han gav oss en "oppskrift" på hvordan en best kunne leve.

Mange vil si at budene ikke gjelder ennå, men det er ikke riktig.
Hvis en går profetiene etter i sømmende vil en se
at en del skal komme til oppfyllelse før Den Nye Pakts profeti er oppfyllt. Vi er en mellomfase mellom ny og gammel pakt der budene fortsatt gjelder.

Hele veien har kirken vridd og endret Guds Ord. Tilogmed budene har endret form. Hva skjer med de som endrer Guds Ord?
Kirken forfulgte mennesker for å holde Guds bud.
Folk må våkne og se lureriet.

Hva vil en velge? Kirkelig tradisjon, eller Guds Ord?

.

Cinclus - 4-2-2012 kl 15:59

Sitat:
Opprinnelig postet av Igo

Det var da en merkelig fornemmelse.

Vet du egentlig noe som helst om forsamlingen som satt foran taleren?Ja, merkelig fornemmelse...

Javisst vet jeg noe om forsamlingen! Jeg vet at de er vanlige syndere som (formodentlig fortsatt) lever i Norge i 2012. Det sier ganske mye om dem, og om hva de trenger.

Igo - 4-2-2012 kl 16:53

Og at de ikke trenger det de fikk, det vet du også..

Jaja..

Tror nok det er behov for dette forumet ja.

Cinclus - 4-2-2012 kl 20:33

Sitat:
Opprinnelig postet av Igo
Og at de ikke trenger det de fikk, det vet du også..

Jaja..

Tror nok det er behov for dette forumet ja.Ja, fint å kunne si det en er overbevist om utfra Guds ord i spørsmål som angår troen og forkynnelsen. Tipper det er derfor det heter apologetisk forum.

Cinclus - 4-2-2012 kl 21:17

Sitat:
Opprinnelig postet av Scot
Sitat:

Cinclus: Han godtar da vel ikke vårt strev, vår egenrettferdighet og vår loviskhet Han som til enhver tid krever absolutt fullkommenhet i alle våre tanker, ord og gjerninger?

Men det at Han selv ble menneske og lot seg slakte på et kors og ga sitt syndfrie guddommelige blod for å frelse oss, det vil Han nok alltid godta, tror du ikke det?Det er jo helt klart at vi ikke kan med egen hjelp komme til frelse. Uten Hans nåde og "gave" til oss har vi intet.

Å etterleve Guds bud er å tro, det er den beste måten å leve på.
Guds lover var en gave til oss, ikke en forbannelse.
Han gav oss en "oppskrift" på hvordan en best kunne leve.

Mange vil si at budene ikke gjelder ennå, men det er ikke riktig.
Hvis en går profetiene etter i sømmende vil en se
at en del skal komme til oppfyllelse før Den Nye Pakts profeti er oppfyllt. Vi er en mellomfase mellom ny og gammel pakt der budene fortsatt gjelder.

Hele veien har kirken vridd og endret Guds Ord. Tilogmed budene har endret form. Hva skjer med de som endrer Guds Ord?
Kirken forfulgte mennesker for å holde Guds bud.
Folk må våkne og se lureriet.

Hva vil en velge? Kirkelig tradisjon, eller Guds Ord?

.


Ok. Jeg for min del er kristen, så jeg tror på nåden i Kristus. Jeg vet av erfaring at jeg ikke har nubbetjangs på å leve etter Guds bud, så mitt eneste håp er nåden i Kristus.
Leser forresten en god del om nådepakten i hans blod i bibelen, så jeg foretrekker å bli værende der.

Når det gjelder loven er jeg enig i at den fremdeles skal være virksom, den viser oss Guds hellighet og avslører synden vår såfremt den ikke misbrukes til å gjøre oss egenrettferdige. Men bibelen forteller meg at Guds hensikt med å gi oss loven var denne:
Rom 3, 19 Men vi vet at alt det loven sier, det taler den til dem som er under loven, for at hver munn skal lukkes og hele verden bli skyldig for Gud.

Jeg har innsett at jeg er skyldig, og da viste Gud meg evangeliet. Der forkynnes frelse for syndere. Videre leser jeg at Han som sonet hele verdens synd på korset på Golgata har lovet å selv være alt det som trenges på alle områder av det nye kristne livet:
1 Kor 1, 30 For det er hans verk at dere er i Kristus Jesus, han som for oss er blitt visdom fra Gud, rettferdighet og helliggjørelse og forløsning,

De som endrer Guds ord, og særlig de som undergraver eller hindrer evangeliets betydning for seg selv og andre tror jeg ikke har noe hyggelig i vente:
Hebr 2, 3 hvordan skal vi da unnfly om vi ikke akter så stor en frelse? Denne frelse, som først ble forkynt av Herren, ble stadfestet for oss av dem som hadde hørt ham.

Hvordan har det gått å leve etter budene i dag? Har du elsket Herren din Gud av HELE ditt hjerte (altså ikke bare 99 prosent, og hvordan kan du forresten vite om du elsker ham 100 prosent?)
Og har du i alle ting til etthvert tidspunkt elsket din neste som deg selv?
Og hva med dette ordet, er ikke det litt skremmende for dem som mener at å tro er det samme som å leve etter budene?:
Jak 2, 10 For den som holder hele loven, men snubler i ett bud, han er blitt skyldig i dem alle.

Hvordan skal dette gå?
Hadde det ikke vært tryggere å leve i nådepakten i Kristus?

[Redigert den 4-2-2012 av Cinclus]

Scot - 4-2-2012 kl 22:06

Jeg kan ikke annet enn å si: "Velsignet være Han som kommer i Guds navn." Hvem kan vel løfte seg ut av ildsjøen etter håret av egen kraft?

Men vil jeg stole på en kirke som har endret Guds bud? Nei. Vil jeg tro på deres doktriner og lære når de har drept Guds folk? Nei.
Vil jeg følge en hyrde som forkynner tradisjon fremfor bibel, Nei!!

Jeg vil følge Guds Ord, så derfor har jeg gått bort fra søndag helligholdelse, derfor sier jeg nei til jul og pavens påske. Jeg stoler ikke på noen hyrde lenger som forkynner falsk lære. Jeg går vill til stadighet, men Herren vil reise meg igjen når jeg vedkjenner, angrer synd og skyld.

.

Igo - 5-2-2012 kl 01:15

Sitat:
Opprinnelig postet av Cinclus

Ja, fint å kunne si det en er overbevist om utfra Guds ord i spørsmål som angår troen og forkynnelsen. Tipper det er derfor det heter apologetisk forum.


Jada.. kjempeflott at du sier det du mener og kjempeflott at du engasjerer deg.

Ble bare satt litt ut av at du kunne stemple en hel forsamling som ikkekristne uten annen begrunnelse enn en fornemmelse. Apologetikk tror jeg nok har litt mer med rasjonell begrunnelse å gjøre.

[Redigert den 5-2-2012 av Igo]

Cinclus - 5-2-2012 kl 23:50

Sitat:
Opprinnelig postet av Igo
Sitat:
Opprinnelig postet av Cinclus

Ja, fint å kunne si det en er overbevist om utfra Guds ord i spørsmål som angår troen og forkynnelsen. Tipper det er derfor det heter apologetisk forum.


Jada.. kjempeflott at du sier det du mener og kjempeflott at du engasjerer deg.

Ble bare satt litt ut av at du kunne stemple en hel forsamling som ikkekristne uten annen begrunnelse enn en fornemmelse. Apologetikk tror jeg nok har litt mer med rasjonell begrunnelse å gjøre.

[Redigert den 5-2-2012 av Igo]


Jeg mente det jeg i sin sammenheng skrev, men skal forsøke å uttrykke det på en litt mer forsiktig måte:
Jeg stemplet ikke en hel forsamling som ikkekristne. Men kan forstå hvis du oppfattet mine uttalelser dithen. Jeg begrunnet det jeg sa utfra Guds ord, noe jeg i en sammenheng som dette liker bedre enn å gjøre det rasjonellt.
Jeg påpekte bl.a. at tilhørerene hadde et kjød som ikke var omvendt og gjenfødt (mulig det var det du mente med å si at jeg stemplet). Det samme kjødet har vi jo alle enten vi er kristne eller ikke.
Derfor skulle jeg ønske at forkynnelsen kunne være klarere, så vi blir mer opptatt av Kristus enn av vår kristelighet.
Da tror jeg flere ville oppleve å få stort utbytte , jeg tenker da ikke minst på alle de som faller utenfor og havner i sofamenigheten. De passer veldig godt sammen med Jesus.

Mark 10, 45 For Menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge i manges sted.

Cinclus - 6-2-2012 kl 00:38

Sitat:
Opprinnelig postet av Scot
Jeg kan ikke annet enn å si: "Velsignet være Han som kommer i Guds navn." Hvem kan vel løfte seg ut av ildsjøen etter håret av egen kraft?

Men vil jeg stole på en kirke som har endret Guds bud? Nei. Vil jeg tro på deres doktriner og lære når de har drept Guds folk? Nei.
Vil jeg følge en hyrde som forkynner tradisjon fremfor bibel, Nei!!

Jeg vil følge Guds Ord, så derfor har jeg gått bort fra søndag helligholdelse, derfor sier jeg nei til jul og pavens påske. Jeg stoler ikke på noen hyrde lenger som forkynner falsk lære. Jeg går vill til stadighet, men Herren vil reise meg igjen når jeg vedkjenner, angrer synd og skyld.

.


Ja og Amen, velsignet være Han!
Ef 2, 17 Og han kom og forkynte evangeliet om fred for dere som var langt borte, og fred for dem som var nær ved.

Jeg føler trang til å samstemme med deg i bekjennelsen av villfarelse og synd, vi er vel noen stykker som sliter med det. Det er godt å kunne innrømme sannheten om seg selv.
Jeg ønsker også å følge Guds Ord, så langt eller kort jeg ser. Og jeg sliter også med denne fallinga og gjenreisinga, vi skal jo leve et liv i praksis i hverdagen, og det er jo da det går i ball..

Men når vi har nå fart vill, bekjent synd og følt oss gjenreist for 2417e gang..hva om vi da lot troen være opptatt av Kristus som vår stedfortreder? han som aldri faller og aldri farer vill. Er det ikke Hans person og gjerning vi skal få lov å tro på, langt mer enn vår falling og gjenreising?

For hvis vi ikke får nok med det Frelseren vår har gjort istedetfor oss da sier Guds Ord - som vi jo begge nå har sagt at vi ønsker å følge, husk det!! - at han rett og slett blir bekymra for oss og lurer på om han har strevd med oss til ingen nytte. Ville ikke det vært grusomt?

Gal 4, 4-11 Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin Sønn, født av en kvinne, født under loven, 5 for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, så vi skulle få barnekår. 6 Og fordi dere er sønner, har Gud sendt sin Sønns Ånd inn i våre hjerter, som roper: Abba, Far! 7 Så er du da ikke lenger trell, men sønn. Men er du sønn, da er du også arving, innsatt av Gud. 8 Den gang da dere ikke kjente Gud, trellet dere under de guder som i virkeligheten ikke er guder. 9 Men nå, når dere kjenner Gud, ja, det som mer er: er kjent av Gud, - hvordan kan dere da igjen vende tilbake til den svake og fattige barnelærdom? Vil dere på nytt være treller under den? 10 Dere tar vare på dager og måneder og høytider og år. 11 Jeg er bekymret for dere og er redd at jeg kanskje har strevd med dere til ingen nytte.

Igo - 6-2-2012 kl 02:30

Sitat:
Opprinnelig postet av Cinclus

Jeg mente det jeg i sin sammenheng skrev, men skal forsøke å uttrykke det på en litt mer forsiktig måte:
Jeg stemplet ikke en hel forsamling som ikkekristne. Men kan forstå hvis du oppfattet mine uttalelser dithen. Jeg begrunnet det jeg sa utfra Guds ord, noe jeg i en sammenheng som dette liker bedre enn å gjøre det rasjonellt.
Jeg påpekte bl.a. at tilhørerene hadde et kjød som ikke var omvendt og gjenfødt (mulig det var det du mente med å si at jeg stemplet). Det samme kjødet har vi jo alle enten vi er kristne eller ikke.
Derfor skulle jeg ønske at forkynnelsen kunne være klarere, så vi blir mer opptatt av Kristus enn av vår kristelighet.
Da tror jeg flere ville oppleve å få stort utbytte , jeg tenker da ikke minst på alle de som faller utenfor og havner i sofamenigheten. De passer veldig godt sammen med Jesus.

Mark 10, 45 For Menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge i manges sted.


Ja kristne har også en syndig natur, men det er jo vanligvis ikke den delen av mennesket en predikant henvender seg til når han forkynner for kristne. Så når du sier at "en prekemann og smørte enkelte fåtallige og løsrevne bibelord om ferdiglagte gjerninger o.l utenpå vår gamle natur, det ugjenfødte - om enn pene og veloppdragent religiøse- kjødet" så kan vel det vanskelig forstås annerledes enn at du regnet dem for ikkekristne. Og om det ikke var det du mente så tror jeg nesten du formulert deg litt klønete. Men det er jo slikt som kan skje, jeg gjør også det av og til.

Forkynne Jesus sier du? Jo, men det er jo ikke en predikant eller en kristens oppgave å konsentrere seg bare om det mest sentrale. Bibelen hadde vært adskillig tynnere om så var tilfelle.

Ellers så syns jeg du har mye fornuftig å si i diskusjonen med Scot. Stå på :)

[Redigert den 6-2-2012 av Igo]

Scot - 6-2-2012 kl 13:31

Jeg liker ikke at ting endres i Bibelen, men den nye oversettelsen har rettet opp noe som har irritert meg grenseløst i åresvis :bouncing::bouncing::bouncing:


Sitat:


13 Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i evighet.
Amen.Før het det led oss ikke inn i fristelse. Det hørtes ut som om Gud var "fristeren". Må tilstå at jeg i flere år har brukt en egen "endring", led oss bort fra fristelser.

Takker for den.:up:

.

[Redigert den 6-2-2012 av Scot]

Cinclus - 6-2-2012 kl 21:35

Sitat:
Opprinnelig postet av Scot
Jeg liker ikke at ting endres i Bibelen, men den nye oversettelsen har rettet opp noe som har irritert meg grenseløst i åresvis :bouncing::bouncing::bouncing:


Sitat:


13 Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i evighet.
Amen.Før het det led oss ikke inn i fristelse. Det hørtes ut som om Gud var "fristeren". Må tilstå at jeg i flere år har brukt en egen "endring", led oss bort fra fristelser.

Takker for den.:up:

.

[Redigert den 6-2-2012 av Scot]Det du sier her virker å stemme godt overens med dette ordet:

Jak 1, 13-14 Ingen som blir fristet, må si: Det er Gud som frister meg! For Gud blir ikke fristet av det onde, og selv frister han ingen. 14 Men enhver som blir fristet, dras og lokkes av sin egen lyst.

Scot - 6-2-2012 kl 22:06

Så rett, så rett.

:):)

Igo - 7-2-2012 kl 02:05

Uansett hvordan det oversettes så er det Gud som leder (Ordsp 16,9; 20,24; Jer 10,23) og han kan lede både inn i og bort fra fristelser. Gud frister ingen, men om noen vender Gud ryggen fører han dem på en vei som gjør at de faller og går til grunne (Sal 73,18). Bønnen om ikke å bli ledet inn i fristelse er derfor en bønn om å bli bevart som kristne. Og bes den bønnen så leder han bort fra fristelser (Sal 25,9).

:)

Cinclus - 7-2-2012 kl 03:27

Må si meg enig i det du også skriver der. De ordene du minner om utfyller bildet på en fin måte. Veldig nyttige ord å huske på for å holdes i noenlunde gudsfrykt.

:)

Igo - 7-2-2012 kl 15:42

Sitat:
Opprinnelig postet av Cinclus

Må si meg enig i det du også skriver der. De ordene du minner om utfyller bildet på en fin måte. Veldig nyttige ord å huske på for å holdes i noenlunde gudsfrykt.

:)


Ja, litt mer enn overforenklet Jesus-oppmerksomhet er nødvendig en ikke skal ende opp i ren jalla. Vet ikke om du har fått det med deg, men det er satanjalla i kristen forkledning Apologetisk Verksted setter søkelys på. Veldig bra det, syns nå jeg da.

:wow:

[Redigert den 7-2-2012 av Igo]

Cinclus - 7-2-2012 kl 18:53

Sitat:
Opprinnelig postet av Igo
Sitat:
Opprinnelig postet av Cinclus

Må si meg enig i det du også skriver der. De ordene du minner om utfyller bildet på en fin måte. Veldig nyttige ord å huske på for å holdes i noenlunde gudsfrykt.

:)


Ja, litt mer enn overforenklet Jesus-oppmerksomhet er nødvendig en ikke skal ende opp i ren jalla. Vet ikke om du har fått det med deg, men det er satanjalla i kristen forkledning Apologetisk Verksted setter søkelys på. Veldig bra det, syns nå jeg da.

:wow:

[Redigert den 7-2-2012 av Igo]Jeg synes ikke der er noe overforenklet eller jalla ved å få hjertet rettet på den Jesus som åpenbarer seg i bibelen, han som er Kristus. Det kan være en lang og kronglete prosess for mange å ende der.
Jeg har i årevis fått med meg hva Apologetisk Verksted setter søkelys på, og jeg synes som deg at det er veldig bra de gjør det. Den overforenkling og satanjallaen som finnes i de kretsene (karismatikken) som bl.a filmen har søkelys på, tror jeg har sin årsak i at de er opptatt av det bibelen kaller "en ANNEN Jesus, en annen ånd og et annet evangelium".
Forøvrig kan - som der nevnes på forsiden - evangeliets grunnsannheter bli truet fra flere hold, og så langt jeg er i stand til å innse føler jeg en hjertelig tilhørighet til de vakre ordene som lyser mot oss hver gang vi åpner diskusjonsforumet:

Sola Gratia - Sola Fide - Solo Christo - Sola Scriptura - Soli Deo Gloria

Der er en uendelighet av verdifull sannhet skjult i de ordene.

Scot - 7-2-2012 kl 23:45

Gud leder ingen i fristelse, vi mennesker fikk en fri vile til å gjøre som vi ville. I tillegg så fikk vi innvilget en skillsmisse, våre forfedre forlot Gud og gikk i fangenskap.

Vi har en lang historie som mange ikke kjenner til.

Mange betrakter de kristne som det åndelige Israel, men det finnes ikke. Uten å vite det så er mange etterkommere av Jakob.

.

Cinclus - 8-2-2012 kl 01:43

Vår frie vilje ble ødelagt allerede i syndefallet. Det viser bl.a Rom.7 og våre egne erfaringer oss så sant vi er av sannheten.
Den lange historien kan leses i bibelen. Og jeg er enig i at mange ikke kjenner til den.
De kristne skal på ingen måte erstatte Israel, men det står skrevet at vi fikk del MED DEM i sevjen fra roten (Rom.11:17).

Rom 9, 5 Dem tilhører fedrene, og fra dem er Kristus kommet etter kjødet, han som er Gud over alle ting, velsignet i evighet. Amen.

Igo - 8-2-2012 kl 18:36

Sitat:
Opprinnelig postet av Cinclus

Jeg synes ikke der er noe overforenklet eller jalla ved å få hjertet rettet på den Jesus som åpenbarer seg i bibelen, han som er Kristus. Det kan være en lang og kronglete prosess for mange å ende der.
Jeg har i årevis fått med meg hva Apologetisk Verksted setter søkelys på, og jeg synes som deg at det er veldig bra de gjør det. Den overforenkling og satanjallaen som finnes i de kretsene (karismatikken) som bl.a filmen har søkelys på, tror jeg har sin årsak i at de er opptatt av det bibelen kaller "en ANNEN Jesus, en annen ånd og et annet evangelium".
Forøvrig kan - som der nevnes på forsiden - evangeliets grunnsannheter bli truet fra flere hold, og så langt jeg er i stand til å innse føler jeg en hjertelig tilhørighet til de vakre ordene som lyser mot oss hver gang vi åpner diskusjonsforumet:

Sola Gratia - Sola Fide - Solo Christo - Sola Scriptura - Soli Deo Gloria

Der er en uendelighet av verdifull sannhet skjult i de ordene.

Ja, det var litt det jeg også mente. Overforenklingen og satanjallaen er mye i de såkalt karismatiske sammenhengene. Men siden det er så populært med samarbeid mellom menighetene i dag så får man det jo nesten tredd ned over hode samme hvor man er. Var det noen som snakket om villfarelse i endetiden? Står også noe om det i Åpenbaringsboken. Det skulle komme en tid da alle fulgte dyret. Den endelige Antikrist er kanskje ikke her enda, men hans ånd bør ikke undervurderes. Han kommer ved samarbeid. Økumenikk er i utgangspunktet bibelsk, men å være ukritisk kan fort åpne hjertene for en ganske annen ånd. For det var jo i hjerten (Guds tempel) Den Lovløse skulle ta sete i endetiden. Tror det kan være på gang ja.

Hvordan går det så med dem som samarbeider med satanjallaen? Jo de blir medskyldige og går glipp av full lønn sier Bibelen. Ikke noe populært budskap i dag. Nei i dag brukes jo tvert imot enhetsbudskapet nesten som en trussel. Vil man ikke være med så er man dårlige representanter for kristentroen. Ja, litt der tror jeg vi er i dag.


[Redigert den 8-2-2012 av Igo]

Cinclus - 8-2-2012 kl 20:36

Sitat:
Opprinnelig postet av Igo
Sitat:
Opprinnelig postet av Cinclus

Jeg synes ikke der er noe overforenklet eller jalla ved å få hjertet rettet på den Jesus som åpenbarer seg i bibelen, han som er Kristus. Det kan være en lang og kronglete prosess for mange å ende der.
Jeg har i årevis fått med meg hva Apologetisk Verksted setter søkelys på, og jeg synes som deg at det er veldig bra de gjør det. Den overforenkling og satanjallaen som finnes i de kretsene (karismatikken) som bl.a filmen har søkelys på, tror jeg har sin årsak i at de er opptatt av det bibelen kaller "en ANNEN Jesus, en annen ånd og et annet evangelium".
Forøvrig kan - som der nevnes på forsiden - evangeliets grunnsannheter bli truet fra flere hold, og så langt jeg er i stand til å innse føler jeg en hjertelig tilhørighet til de vakre ordene som lyser mot oss hver gang vi åpner diskusjonsforumet:

Sola Gratia - Sola Fide - Solo Christo - Sola Scriptura - Soli Deo Gloria

Der er en uendelighet av verdifull sannhet skjult i de ordene.

Ja, det var litt det jeg også mente. Overforenklingen og satanjallaen er mye i de såkalt karismatiske sammenhengene. Men siden det er så populært med samarbeid mellom menighetene i dag så får man det jo nesten tredd ned over hode samme hvor man er. Var det noen som snakket om villfarelse i endetiden? Står også noe om det i Åpenbaringsboken. Det skulle komme en tid da alle fulgte dyret. Den endelige Antikrist er kanskje ikke her enda, men hans ånd bør ikke undervurderes. Han kommer ved samarbeid. Økumenikk er i utgangspunktet bibelsk, men å være ukritisk kan fort åpne hjertene for en ganske annen ånd. For det var jo i hjerten (Guds tempel) Den Lovløse skulle ta sete i endetiden. Tror det kan være på gang ja.

Hvordan går det så med dem som samarbeider med satanjallaen? Jo de blir medskyldige og går glipp av full lønn sier Bibelen. Ikke noe populært budskap i dag. Nei i dag brukes jo tvert imot enhetsbudskapet nesten som en trussel. Vil man ikke være med så er man dårlige representanter for kristentroen. Ja, litt der tror jeg vi er i dag.


[Redigert den 8-2-2012 av Igo]


Hjertens enig i det du skriver.
Og bra du nevner det om at det er i hjertene den lovløse tar sete. Jeg har tenkt på akkurat det samme, uten at jeg har hørt noen forkynne om det noengang.
Han skal sette seg i Guds tempel..og hans tempel er vi står det skrivd.
Tenk så tragisk å gå på møter for en tror det er kristen forkynnelse en får, mens det i virkeligheten er Jesus Antikrist en får i seg. En annen Jesus.. Når jeg leser bibelen ser jeg at der sies en ikke skal samarbeide med dem som har en annen lære, en skal vende seg fra dem: Rom 16, 17 Men jeg formaner dere, brødre: Hold øye med dem som volder splittelse og anstøt imot den lære som dere har lært. Vend dere fra dem!
Der røyk mange av fellesmøtene gitt...

Og det at han kalles den lovløse er såmenn et sikkert kjennetegn. Hvis ikke loven får gjort sin gjerning på oss kan heller ikke Kristus åpenbares for oss. Slik som døperen Johannes sa det om sin gjerning: For at Han skulle åpenbares, derfor er jeg kommet. Og så forkynte han at de var ormeyngel, og de bekjente sine synder. Men senere...da kunne han si: Se der..Guds Lam som bærer verdens synd.

Ja, se der..Guds Lam.. Takk takk Jesus..

[Redigert den 8-2-2012 av Cinclus]

Igo - 9-2-2012 kl 04:34

Sitat:
Opprinnelig postet av Cinclus

Forøvrig kan - som der nevnes på forsiden - evangeliets grunnsannheter bli truet fra flere hold


Det tror jeg er rett. Og en av disse truslene må vel være liberalteologien. Litt vanskelig å gi noen klar definisjon av hva de egentlig står for. Tror det kan være veldig forskjellig. Men det er vel mye synet på Bibelen som ofte er litt annerledes. Den er ikke Guds Ord, men inneholder Guds ord. Og således blir det opp til oss å finne ut hva som passer for vår tid. Veldig utbredt i statskirken, den kirke som ofte samarbeider med satanjallaen. Så der er det muligens en felles ånd. Muligens også en annen ånd. Eller muligens også flere. Bibelen snakker enkelt ganger om en hel legion. Tror ikke tilstanden behøver å være så mye annerledes i dag.

[Redigert den 9-2-2012 av Igo]

Cinclus - 9-2-2012 kl 21:52

Ja, liberalteologien må utvilsomt være slangegift. F.eks når der tales om Jesu Kristi person er der visstnok blitt sagt ting som at "dette er bare et uttrykk for hvordan de første kristne så på ham".
Synes ærlig talt det er mindre viktig å vite hvordan den eller den SÅ på han, mer interessant er det å få høre hvem bibelen sier at Han virkelig ER.

At han er evig Gud, 2.person i den treenige Guddommen, at han i tillegg ble menneske da Guds Ord møtte jomfru Marias morsliv, at han ikke hadde del i vårt tilregnede og iboende syndefall siden han ikke hadde jordisk far, at han derfor kunne være et stedfortredende offer som bar straffen og dommen over den synd som vi fortsatt har både smitten og utbruddene av. Og at når han på sitt syndfrie kjød bar vår straff, døde og deretter ble oppreist fra de døde, da er hans oppstandelse og himmelfart det beviset vi trenger for å vite at all vår synd er ferdig oppgjort og sona for Guds åsyn, der han åpenbares som vår stedfortreder.

I følge Jesu egne ord er det jo viktig at det forkynnes klart hvem han er: Joh 8, 24: For dersom dere ikke tror at jeg er den jeg er, skal dere dø i deres synder.

Så derfor er det vel bare å komme seg vekk fra alt som heter statskirke og alle andre religiøse klubbhus, for de har forlengst forlatt Guds Ord og gått sine egne veier enten det nå er prosesjoner eller kakelotterier eller trolldomskunster eller hva de nå holder på med. Jeg vet ikke lenger, har vært overalt og er så lei av tullet deres at jeg gidder ikke se innom lenger. Bedre å leve med Jesus og dem han evt fører oss sammen med.

Jeg tror lysestaken han sa han kom til å flytte hvis de ikke omvendte seg er havnet her:
Rom 11, 5-6 På samme vis er det også i den tid som nå er, blitt igjen en rest i kraft av Guds nådes utvelgelse. 6 Men er det av nåde, da er det ikke mer av gjerninger. Ellers blir nåden ikke lenger nåde.

Igo - 9-2-2012 kl 23:39

Jo, men vi bør kanskje passe oss for ikke å svartmale ALT heller. Det er jo fortsatt mye bra i kongeriket. Og forresten, hundre prosent perfekte menigheter har det vel aldri vært mye av :)

Cinclus - 10-2-2012 kl 01:49

Tror jeg forstår hva du mener, at en kan bli for sær og kritisk på en måte.
Men vet ikke helt om jeg klarer være enig i at der fortsatt er mye bra i kongeriket..nei, har nok litt problemer med den, dessverre..skulle nesten ønske at jeg syntes det, men jeg klarer det bare ikke.
Selvfølgelig er vi enkeltmenneskene som skulle utgjøre menigheten så langt fra perfekte, det bør jeg så absolutt være en av de første til å innrømme. Men når det kommer til forkynnelsen og læren, da tror jeg vi må være VELDIG nøye og kresne, for på det området tror jeg for alvor åndskampen står. Jeg tror vi med stort alvor og nidkjærhet bør søke å holde oss i Kristi lære, den tro som en gang for alle er blitt overgitt til de hellige (Jud.1:3), for hvis ikke vil ting bare skli avgårde mer og mer..

Når jeg tenker på, leser og hører hvor ulik forkynnelsen var under de gamle himmelsendte vekkelsene før i forhold til hvordan den er idag, når jeg tenker på hvor nøye de var i lærespørsmål og hvilke personlige kamper de var villige til å kjempe for å få rein forkynnelse, og når jeg tenker på fruktene av det - at folk ble frelst i hopetall, i varige gudgitte omvendelser og sant åndelig liv - da synes jeg ikke vi skal unne oss mer ro enn høyst nødvendig. Det blir liksom en dobbelthet slik jeg ser det, jeg tror vi skal ha hvile i Kristus, og ha tålmodighet og kjærlighet til medmennesker, men likevel..det er en strid også..for at en selv og forhåpentlig også andre rundt oss får komme til den hvilen på et reellt grunnlag.
Og jeg tipper du har noe av samme trangen etter mer og mer av det som er ekte :)

Hebr 4, 12 For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd.

Igo - 10-2-2012 kl 03:10

Kamp for den rette lære er viktig ja. Det ser vi allerede av Bibelen. Åndskamp er det også. Det tror jeg alle som vil prøve å gå sannhetsvei vil få merke.

Så lang jeg kan se er det spesielt 3 områder hvor det er åndskamp nå. Det er nok ganske sikkert flere, men dette er de jeg legger spesielt merke til:

1. Det som ble kalt trosbevegelse / herlighetsteologi. Nå er det kanskje en stund siden den bevegelsen var på høyden, men arvtakerne til den er fortsatt høyst aktive. Ikke minst er de aktive med å inkorporere bevegelsen i mer etablerte kirker.

2. Liberalteologi. Er allerede inne i først og fremst staskirken.

3. Israel. Skaper stor forviring og villfarelse hos mange. Kanskje først og fremst i lekmannsrørsla.

:)

Scot - 10-2-2012 kl 09:53

Sitat:

Igo sier: 3. Israel. Skaper stor forviring og villfarelse hos mange. Kanskje først og fremst i lekmannsrørsla.


Jeg er enig i det du sier. Som du sier i punkt 3 så skaper Israel forvirring. Før så trodde en at Israel var identifisert og at profetiene var gått i oppfyllelse m.h.t. deres retur til det forgjettende land. Men går en inn i profetiene så mangler det mye på det. I dag har DNA bekreftet at dagens "Israel" er en brokete forsamling av alle nasjonaliteter. De klarer ikke å bli enig om hvem som er Jakobs etterkommere.

Kirken tror ikke lenger på mange av endetids profetiene, f.eks. der Jeremiah beskriver et nytt Jerusalem her på jorden.
Og hvis en leser Jeremiah godt vil en også se at
den nye pakt's profeti ikke er helt oppfyllt ennå. Når Yesuah kommer tilbake igjen til jorden vil Han oppfylle den nye pakt helt og holdent, helt etter boka.

Det blir plass for mange misforståelser og det gir igjen grobunn for mange forskjellige "menigheter" og falske hyrder som tjener store penger på uvissheten.

Skulle tro at disse dollarpredikantene ville bli avslørt i en fei, men nei, folk holder seg til dem til de er blitt tomme i sjel og lommebok.
:down:

Igo - 10-2-2012 kl 22:54

Tror ikke Jesus kom / kommer for de med rett NDA. Han kom / kommer for alle frelser dem med tro.

:)

[Redigert den 10-2-2012 av Igo]

Cinclus - 11-2-2012 kl 01:27

Sitat:
Opprinnelig postet av Scot
Sitat:

Scot sier: Og hvis en leser Jeremiah godt vil en også se at
den nye pakt's profeti ikke er helt oppfyllt ennå. Når Yesuah kommer tilbake igjen til jorden vil Han oppfylle den nye pakt helt og holdent, helt etter boka.

Det blir plass for mange misforståelser og det gir igjen grobunn for mange forskjellige "menigheter" og falske hyrder som tjener store penger på uvissheten.

Skulle tro at disse dollarpredikantene ville bli avslørt i en fei, men nei, folk holder seg til dem til de er blitt tomme i sjel og lommebok.
:down:


Jeremia 31:34 sier at kjennetegnet på den nye pakt hvor en lærer å kjenne Herren er dette: For jeg vil forlate deres misgjerning og ikke lenger komme deres synd i hu. Syndenes forlatelse gis jo ved blodige offer som forbilder på Kristus gjennom hele GT, og forkynnes i evangeliet gjennom hele NT. Derfor er der ingen grunn til å ikke la seg frelse inn i denne pakten allerede her og nå.
Da skal vi senere få se enda flere konsekvenser av hvor fullkommen denne frelsespakten i Jesu Kristi blod er.

Enig i at det er misforståelser som gir grobunn til mange forskjellige "menigheter" og falske hyrder. Og jeg tror at den største og farligste misforståelsen, som i sannhet skaper splittelse, er at vi pga vår iboende trang til egenrettferdighet aldri synes å kunne få nok med den frelsen Gud forlengst har tilveiebragt i Jesus Kristus alene. På den måten spottes Nådens Ånd og det er fryktelig farlig:
Hebr 10, 29 Hvor meget verre straff tror dere da den skal aktes verd, som har trådt Guds Sønn under føtter og foraktet paktens blod, det som han ble helliget ved, og har spottet nådens Ånd?

Det er mange av oss som forlengst har avslørt dollarpredikantene. Det er jo bare å slutte å høre på dem, så får en se om de gidder holde på med galskapen sin hvis de ble alene. Men den samme slangegiften fra Edens hage som får folk til å holde seg til lovgjerninger, nøyaktig den samme giften får folk til å tiltrekkes av det antikristelige svermeriet og diverse vranglærer som inneholder egenrettferdighet.

[Redigert den 11-2-2012 av Cinclus]

Cinclus - 11-2-2012 kl 03:06

Sitat:
Opprinnelig postet av Igo
Kamp for den rette lære er viktig ja. Det ser vi allerede av Bibelen. Åndskamp er det også. Det tror jeg alle som vil prøve å gå sannhetsvei vil få merke.

Så lang jeg kan se er det spesielt 3 områder hvor det er åndskamp nå. Det er nok ganske sikkert flere, men dette er de jeg legger spesielt merke til:

1. Det som ble kalt trosbevegelse / herlighetsteologi. Nå er det kanskje en stund siden den bevegelsen var på høyden, men arvtakerne til den er fortsatt høyst aktive. Ikke minst er de aktive med å inkorporere bevegelsen i mer etablerte kirker.

2. Liberalteologi. Er allerede inne i først og fremst staskirken.

3. Israel. Skaper stor forviring og villfarelse hos mange. Kanskje først og fremst i lekmannsrørsla.

:)


1. Trosbevegelsen/ herlighetsteologien: Jeg tror den er 6000 år gammel og kom inn i vår natur da slangen sa disse ordene til Eva: DERE SKAL bli lik Gud. Noe som står i den sterkeste kontrast til Guds navn som er: JEG ER.
En variant av slangens ord som har fått spre seg og forsøple også Norge kom etter hva jeg forstår fra østlig okkultisme via Kenyon via Hagin osv osv. Men det forandrer ikke på hvor svineriet opprinnelig kom fra. En annen variant har fått fotfeste via langt mer "respekterte" bevegelser som i sin lære overser bibelens klare tale om at: En manns (altså Adams) overtredelse ble til fordømmelse for ALLE mennesker (altså både små og store) (Rom 5:18), og at vi alle i likhet med David er født i misgjerning og unnfanget i synd (Salme 51:7). Denne egenrettferdigheten samt andre villfarelser i samme bevegelser understøttes av antikrists ånd og ender i enten svermeri eller loviskhet.

2. Liberalteologien: Jeg tror den er 6000 år gammel og kom inn i vår natur da slangen sa disse ordene til Eva: HAR GUD VIRKELIG SAGT? Noe som står i den sterkeste kontrast til SÅ SIER HERREN og DET STÅR SKREVET. Hvilke mennesker det egentlig har spredd seg til Norge via og her gitt oss folk som Jakob Jervell og hans likesinnede har jeg ikke brydd så mye med å undersøke. For det forandrer ingenting på hvor svineriet opprinnelig kom fra. Jeg regner med at alle som har liv i Gud skyr det som pesten så sant de ikke har sovna og er i ferd med å dø åndelig talt.

3. Israel: Jeg har inntrykk av at det tidligere var den såkalte erstatningsteologien som var hovedproblemet. Noe som burde være uaktuellt for alle som leser bl.a Rom.9-11. Jeg tror den kan ha oppstått ved at enkelte kirkefedres angrep på egenrettferdigheten som jo etter syndefallet bor i både "jøde og greker" pga den tids usedvanlig sterke og fargerike språkbruk, i ettertid har blitt misforstått og misbrukt. Og det har igjen resultert i at nevnte kirkefedre feilaktig er blitt stemplet som "jødehatere".
Så har det i senere tid, som en motreaksjon mot erstatningsteologien fra alle leire samlet seg folk med et brennede engasjement for Israels sak. Dette engasjementet har politisk karakter. Men det jeg synes er leit og litt betenkelig er at de samme folkene som med brennende iver kan tale i timevis om Israels sak, de taler ofte svært lite om Jesus.. (ja, med unntak av svermerne da, for de taler jo mye om en ANNEN Jesus) Hva hjelper det å brenne for Israel hvis en ikke brenner for JESUS KRISTUS? Så jeg er redd for at det har havnet litt i motsatt grøft. Det burde være en selvfølge for alle som er frelst av jødenes Yeshua Ha Mashiach, han som på vårt språk heter Jesus Kristus at vi velsigner Israel og ikke tåler utsagnene fra folk som K.Willoch og div. tv-reportere, men vi må huske på hvor bibelen sier at vårt fokus og hjerteblikk skal være rettet:

Hebr 12, 2 med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender..

Igo - 11-2-2012 kl 03:57

Sitat:
Opprinnelig postet av Cinclus
Og jeg tipper du har noe av samme trangen etter mer og mer av det som er ekte :)

Fokus er viktig. Fokus er viktig for troen. Blir fokus for sterkt på alt som kunne vært annerledes så gjør det noe med oss. Fokuseres det derimot på at vi i troen faktisk har alt som er ekte så tror jeg det er større sjanse for at Herren kan få virke gjennom oss. For jeg tror ikke det står på Gud. Heller ikke på omstendighetene rundt oss. Vår tro derimot er viktig.

Og skjer det ikke noe så er det jo greit å vite at det kunne være sånn for Jesus også:

"Og han undret seg over deres vantro."

Cinclus - 11-2-2012 kl 04:08

:)

Filem 1, 6 Jeg ber om at deres samfunn med deg i troen må være virksomt ved innsikt i alt det gode vi har i Kristus.

Igo - 11-2-2012 kl 04:16

Ja, der har vi det ja :)

Cinclus - 11-2-2012 kl 21:23

I tillegg til de åpenbare villfarelsene vi har nevnt med herlighetsteologi og liberalteologi er der en annen stor gruppe som står i veien for Jesus og er til hinder for bibelsk vekkelse. Det er disse:
Jes 56, 10 Israels vektere er blinde alle sammen, de vet intet. Alle sammen er de stumme hunder, som ikke kan gjø. De ligger og drømmer og liker å sove.
De "stumme hundene som ikke kan gjø" taler om predikanter som løper avgårde uten at Guds Ånd driver dem. En vil kanskje ikke merke så veldig mye galt i det de sier, men hvis en selv lever med Herren merker en at de mangler Guds Ånd på talerstolen.
Derfor dysser de folk i søvn i stedet for å vekke dem opp.
Siden de selv mangler det som er nødvendig for at folk skal bli møtt av Gud gjennom dem kan de minne litt om disse:
Apg 19, 13-16 Men også noen av de jødiske åndemanere som fór omkring, prøvde å nevne Herren Jesu navn over dem som var besatt av onde ånder. De sa: Jeg maner dere ved den Jesus som Paulus forkynner! 14 Det var sju sønner av Skevas, en jødisk yppersteprest, som gjorde dette. 15 Men den onde ånd svarte dem: Jesus kjenner jeg, og Paulus vet jeg om, men dere, hvem er dere? 16 Og mannen som den onde ånden var i, fór løs på dem og vant på dem alle og overmannet dem, så de måtte flykte nakne og såret ut av huset.

Å bli lønnet av en organisasjon eller bli oppglødet av andre menneskers engasjement og aktivitetstrang kan aldri utføre det samme som å drives av Guds Ånd.
Matt 9, 38 Be derfor høstens herre at HAN vil DRIVE arbeidere ut til SIN høst!
Kanskje det ennå er håp..(Klag.3:29) men det kan synes som at alt det etablerte bare bør dø ut så vår gjenløser som lever kan stå fram på støvet. Fortsatt blir enkeltmennesker hist og her omvendt og frelst, og da bør de bare leve alene med Jesus i bibellesing og bønn mye heller enn å gå på møter, for der blir de ødelagt i troen før eller senere.

Til eventuelle lesere som sitter mye alene, og som leser dette:
Jes 45, 3 Jeg vil gi deg skatter som er skjult i mørket, og rikdommer som er gjemt på lønnlige steder, så du kan vite at jeg er Herren, som kalte deg ved navn, Israels Gud.
Den store skatten er Jesus selv, det er han vi trenger, for han sier:
Åp 22, 13 Jeg er Alfa og Omega, den første og den siste, begynnelsen og enden.

Igo - 11-2-2012 kl 21:44

Sitat:
Opprinnelig postet av Cinclus

at vi velsigner Israel og ikke tåler utsagnene fra folk som K.Willoch og div. tv-reportere

Tror egentlig ikke Willoch og Bibelen mener helt det samme med Israel. Willoch snakker om et land nede i Midtøsten mens Skriften i hovedsak bruker Israel som en benevnelse på Guds folk. Og Guds folk i dag er de som tror på Jesus. Det er de som skal velsignes.

Scot - 11-2-2012 kl 23:01

Sitat:

http://www.youtube.com/watch?v=k0DTT3u2JZ8&lc=26mRJCfdjU...

Cinclus - 11-2-2012 kl 23:33

Sitat:
Opprinnelig postet av Igo
Sitat:
Opprinnelig postet av Cinclus

at vi velsigner Israel og ikke tåler utsagnene fra folk som K.Willoch og div. tv-reportere

Tror egentlig ikke Willoch og Bibelen mener helt det samme med Israel. Willoch snakker om et land nede i Midtøsten mens Skriften i hovedsak bruker Israel som en benevnelse på Guds folk. Og Guds folk i dag er de som tror på Jesus. Det er de som skal velsignes.


Nei men Igo da..nå blir jeg nesten litt skuffa over deg..håper virkelig jeg misforsto deg nå..
Selv om vi som frelste hedninger også får lov å kalle oss Guds folk, og selv om jødene også er syndere som trenger det samme evangeliet for å bli frelst, må vi da se og forstå at Israel som nasjon har en helt spesiell såkalt åpenbaringsøkonomisk utvelgelse, at de er Hans spesielle eiendomsfolk og demonstrasjonsfolk der Han både i fortid og framtid demonstrerer troverdigheten av sitt ord og sine løfter.
Og vi bør alltid være takknemlig overfor nasjonen Israel for frelsen kommer fra jødene, og dessuten er hele vår vestlige sivilisasjons grunnvoll og velstand bygd på deres bok som vi har vært så velsigna heldige å få i hende.

Og det er jo nettopp denne nasjonen som Willoch, ho der Wold-dama, hele SV (som betyr Satans Venner) og en hel del andre forblinda mennesker oser og lyser av et høyst irrasjonellt hat i mot. Det er som om satan selv ser ut gjennom øynene på dem når de kan føre sin meningsløse og høyst urettferdige retorikk mot dette stakkars folket som er omringa av muslimske terrorister på alle kanter. Skulle tro de var besatte hele gjengen slik de snakker og oppfører seg. Stakkars mennesker..hva har de i vente..

Derfor skal vi selvfølgelig på ingen måte tåle det djevelske drittpratet de farer med i sitt hat mot Israel, som fortsatt er og alltid vil være Guds folk.

Gaptrast - 11-2-2012 kl 23:56

Veldig bra innlegg Cinclus og jeg er enig i det du skriver. Og leser en Paulus’ brev til romerne hele kap. 11 så ser en at det du skriver stemmer overrens med Guds ord :)

:up:

Igo - 12-2-2012 kl 00:37

Sitat:
Opprinnelig postet av Cinclus

Å bli lønnet av en organisasjon eller bli oppglødet av andre menneskers engasjement og aktivitetstrang kan aldri utføre det samme som å drives av Guds Ånd.

Nei, men å være med i et organisert felleskap er heller ikke det samme som å være uten Ånd.
Tvert imot så klarer vel de organiserte som oftest å få gjort langt mer enn solospillere. Jesus
organiserte ved å sende to og to. Apostlene organiserte menigheter. Der ville Jesus være.

Igo - 12-2-2012 kl 03:49

Sitat:
Opprinnelig postet av Gaptrast

Veldig bra innlegg Cinclus og jeg er enig i det du skriver. Og leser en Paulus’ brev til romerne hele kap. 11 så ser en at det du skriver stemmer overrens med Guds ord :)

:up:

I Romerne 11, 25-26a sies det noe om hvordan Israel skal bli frelst. Det skal bli frelst ved at alle folkeslag kommer inn i fullt tall. Og det sier jo noe om hvem Israel er. Det er et folk av alle folkeslag. Og når det rette antall av alle folkeslag er kommet inn i Sion / Jerusalem / Israel (= den kristne menighet, Hebr 12, 22-23a) så er hele det Israel Jesus kom for å frelse blitt frelst. De trodde han kom for å gjøre landet stort, men han valgte isteden et folk med tro.

[Redigert den 12-2-2012 av Igo]

Cinclus - 12-2-2012 kl 12:55

Sitat:
Opprinnelig postet av Igo
Sitat:
Opprinnelig postet av Cinclus

Å bli lønnet av en organisasjon eller bli oppglødet av andre menneskers engasjement og aktivitetstrang kan aldri utføre det samme som å drives av Guds Ånd.

Nei, men å være med i et organisert felleskap er heller ikke det samme som å være uten Ånd.
Tvert imot så klarer vel de organiserte som oftest å få gjort langt mer enn solospillere. Jesus
organiserte ved å sende to og to. Apostlene organiserte menigheter. Der ville Jesus være.


I teorien trenger der ikke være noen motsetning mellom organisert felleskap og Guds Ånds gjerning, men da må læren, forkynnelsen og ordningene være i samsvar med bibelen, og det synes ikke lenger å være tilfellet når det kommer til praksisen i de norske organisasjonene.
De organiserte kan få gjort en hel masse de, men produktet virker å være like unyttig og brennbart som det Kain i sin tid produserte (1.Mos.4). De som har fått en tro mer i samsvar med Abels tro trenger ikke være solospillere men kan ha åndelig samfunn på andre arenaer enn i de organiserte grisebingene hvor folk blir ført vill i alt fra barnearbeid til dårlige etterligninger av vekkelse. Så det organiserte i Norge pr. idag ser det ut til at Jesus hverken kan eller vil være med på.

Og hvis noen nå synes at jeg skjærer alle over en kam vil jeg minne om at Guds Ord også gjør det mange steder f.eks i det tidligere nevnte ordet fra Jes.56:10, selv om der også da, og til enhver tid vil finnes en liten rest som lever med Herren.

[Redigert den 12-2-2012 av Cinclus]

Cinclus - 12-2-2012 kl 14:38

Sitat:
Opprinnelig postet av Igo
Sitat:
Opprinnelig postet av Gaptrast

Veldig bra innlegg Cinclus og jeg er enig i det du skriver. Og leser en Paulus’ brev til romerne hele kap. 11 så ser en at det du skriver stemmer overrens med Guds ord :)

:up:

I Romerne 11, 25-26a sies det noe om hvordan Israel skal bli frelst. Det skal bli frelst ved at alle folkeslag kommer inn i fullt tall. Og det sier jo noe om hvem Israel er. Det er et folk av alle folkeslag. Og når det rette antall av alle folkeslag er kommet inn i Sion / Jerusalem / Israel (= den kristne menighet, Hebr 12, 22-23a) så er hele det Israel Jesus kom for å frelse blitt frelst. De trodde han kom for å gjøre landet stort, men han valgte isteden et folk med tro.

[Redigert den 12-2-2012 av Igo]Der finnes to parallelle utvelgelser fra Guds side som begge nevnes her:Rom 11, 28 Når det gjelder evangeliet, er de blitt fiender for deres skyld. Men når det gjelder utvelgelsen, er de elsket for fedrenes skyld.
Barnekårsutvelgelsen ved troen på Kristus, den som kommer til oss i evangeliet gjelder for "både jøde først og så greker".
Men bibelen sier altså at nasjonen Israel og jødefolket har en spesiell utvelgelse der de er elsket for fedrenes skyld. Hvorfor skulle Gud ellers ha begynt å gi dem tilbake landet deres (selv om det skal bli enda mye større enn idag), hvorfor ser vi ellers han samler dem fra alle nasjoner som duer til sitt dueslag, nøyaktig slik bibelen beskriver? Og alle de andre utallige profetiene som er gått bokstavelig i oppfyllese på Israel som nasjon?

Vi som frelste hedninger beskrives bare som ville oljekvister som mot naturen er blitt innpodet i det edle oljetreet, i den frelsen som først ble gitt til Israel. Derfor skal vi ikke rose oss mot de naturlige grenene, men frykte..
Det at hedningenes fylde skal samles inn før Gud tar bort forherdelsen og de ser opp til han som er gjennomstunget når han ble korsfestet beskriver bare det historiske hendelsesfoløpet Gud har forutsagt at ting skal skje i.
Når det gjelder hvordan de blir frelst kommer det til å skje på nøyaktig samme måte som med hvert eneste frelste menneske på jord, nemlig ved at evangeliet blir åpenbart for hjertene. I stedet for å se fram mot han som skal komme, vil de da se tilbake på han som forlengst er kommet, og erkjennelsen vil vel bli sånn som det står skrevet:

Jes 53, 1-8 Hvem trodde det budskap vi hørte? Og for hvem ble Herrens arm åpenbaret? 2 Han skjøt opp som en kvist for hans åsyn, som et rotskudd av tørr jord. Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet. Vi så ham, men han hadde ikke et utseende så vi kunne ha vår lyst i ham. 3 Foraktet var han og forlatt av mennesker, en smertenes mann, vel kjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for, foraktet, og vi aktet ham for intet. 4 Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. Men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig. 5 Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. 6 Vi fór alle vill som får, vi vendte oss hver til sin vei. Men Herren lot den skyld som lå på oss alle, ramme ham. 7 Han ble mishandlet, og han ble plaget, men han opplot ikke sin munn, lik et lam som føres bort for å slaktes, og lik et får som tier når de klipper det. Han opplot ikke sin munn. 8 Ved trengsel og ved dom ble han revet bort. Men hvem tenkte i hans tid at når han ble utryddet av de levendes land, så var det for mitt folks misgjernings skyld plagen traff ham?

Israel som nasjon kalles Guds folk en uendelighet av mange ganger gjennom hele bibelen.

[Redigert den 12-2-2012 av Cinclus]

[Redigert den 12-2-2012 av Cinclus]

Igo - 12-2-2012 kl 21:05

Sitat:
Opprinnelig postet av Cinclus

I teorien trenger der ikke være noen motsetning mellom organisert felleskap og Guds Ånds gjerning, men da må læren, forkynnelsen og ordningene være i samsvar med bibelen, og det synes ikke lenger å være tilfellet når det kommer til praksisen i de norske organisasjonene.
De organiserte kan få gjort en hel masse de, men produktet virker å være like unyttig og brennbart som det Kain i sin tid produserte (1.Mos.4). De som har fått en tro mer i samsvar med Abels tro trenger ikke være solospillere men kan ha åndelig samfunn på andre arenaer enn i de organiserte grisebingene hvor folk blir ført vill i alt fra barnearbeid til dårlige etterligninger av vekkelse. Så det organiserte i Norge pr. idag ser det ut til at Jesus hverken kan eller vil være med på.

Og hvis noen nå synes at jeg skjærer alle over en kam vil jeg minne om at Guds Ord også gjør det mange steder f.eks i det tidligere nevnte ordet fra Jes.56:10, selv om der også da, og til enhver tid vil finnes en liten rest som lever med Herren.

[Redigert den 12-2-2012 av Cinclus]


Hei igjen du :)

Hva konkret er det du ikke liker med læren, forkynnelsen
og ordningene i det du kaller de organiserte grisebingene? :)

Scot - 13-2-2012 kl 10:08

Albert Hiorth skrev et stykke som heter "Bibelens to linjer".

http://www.degamlestier.net/artikler/bibelenstolinjer.html

Dette stykket var oppklarende for meg. Jeg fikk se
denne farlige parallelen til Guds lære.

.

Cinclus - 13-2-2012 kl 20:46

Sitat:
Opprinnelig postet av Igo
Sitat:
Opprinnelig postet av Cinclus

I teorien trenger der ikke være noen motsetning mellom organisert felleskap og Guds Ånds gjerning, men da må læren, forkynnelsen og ordningene være i samsvar med bibelen, og det synes ikke lenger å være tilfellet når det kommer til praksisen i de norske organisasjonene.
De organiserte kan få gjort en hel masse de, men produktet virker å være like unyttig og brennbart som det Kain i sin tid produserte (1.Mos.4). De som har fått en tro mer i samsvar med Abels tro trenger ikke være solospillere men kan ha åndelig samfunn på andre arenaer enn i de organiserte grisebingene hvor folk blir ført vill i alt fra barnearbeid til dårlige etterligninger av vekkelse. Så det organiserte i Norge pr. idag ser det ut til at Jesus hverken kan eller vil være med på.

Og hvis noen nå synes at jeg skjærer alle over en kam vil jeg minne om at Guds Ord også gjør det mange steder f.eks i det tidligere nevnte ordet fra Jes.56:10, selv om der også da, og til enhver tid vil finnes en liten rest som lever med Herren.

[Redigert den 12-2-2012 av Cinclus]


Hei igjen du :)

Hva konkret er det du ikke liker med læren, forkynnelsen
og ordningene i det du kaller de organiserte grisebingene? :)


Ja hei igjen du :) og takk for sist. Det er nesten trist at der må en tulling som meg til å få sagt dette, men jeg skal nå prøve:
Jeg mener at hele den kristne læren må pusses støv av og få en så fremtredende rolle at den får forme og prege forkynnelsen og alt som ellers foregår. Det er læren som skal skape livet, ikke livet som skal skape læren. Videre mener jeg at en markant overbetoning av læren om rettferdiggjørelsen uforskyldt av Guds nåde ved troen på Kristus hele tiden er nødvendig for det er den læren alene som skiller kristen tro fra alt som heter religion. Hvis vi ikke føler behov for denne overbetoningen skyldes det mangel på syndserkjennelse.
Videre tror jeg at alle trenger å få klargjort de kristne grunnsannhetene slik som læren om treenigheten og ikke minst læren om Jesu Kristi person, at Han er Gud sendt av Gud, kommet i kjød da Guds Ord møtte jomfru Marias morsliv. Det er nødvendig at der utfra GT kommer klart fram hva det innebærer at Jesus fra Nasaret er Kristus - den salvede - ypperstepresten, kongen, profeten. Videre trenges klarhet i læren om Guds Ord, at det er loven og evangeliet, at loven er alt Guds ord som krever noe av oss og at evangeliet utelukkende handler om Frelseren vår og alt han har gjort istedet for oss. At både loven og evangeliet skal forkynnes og hva dette skal utrette med oss. At loven skal gi oss en lukket munn samt være veiviser, og at evangeliet skal åpenbare rettferdiggjørelsen i Jesus Kristus fordi han sonet synden vår, sto opp igjen fra de døde og sitter ved Faderens høyre hånd.
Mye annet i læren bør også klargjøres. Læren om arvesynd, læren om tilregnelsen av både Adams fall og Kristi rettferdighet, læren om omvendelsen -hva den er og at det er Gud alene som virker den. Læren om hvordan et menneske kommer til tro - at vi ikke blir frelst ved å velge Jesus eller gå fram til en plattform, men at bibelen sier vi må gjenfødes ved Guds Ord (1.Pet.1:23) og at det er evangeliet som er Guds kraft til frelse (Rom 1:16). Læren om Guds evige nådevalg, at han utvalgte Kristus istedetfor oss før verdens grunnvoll ble lagt (Ef.1:4).
Læren om helliggjørelsen - at den er Guds verk (Fil.2:13) og at våre egne døde gjerninger utretter ingenting nyttig i Guds rike (Heb.9:14).
Mye annet også.. f.eks at åndsdåpen er ett og det samme som å bli gjenfødt, og at nådegavene virkes av Gud når han vil, ikke når vi vil.
Denne oppramsinga ble nok ikke helt systematisk og langtfra fullstendig, men jeg tror der var nevnt noen viktige punkter.
Alle sannhetene i læren må få bli viktige for oss og tas alvorlig ellers resulterer det i endel ugreit i forkynnelsen og ordningene som jeg også vil prøve å skrive litt om:


Forkynnelsen skal bringe Guds Ord til oss på denne måten:
Hebr 4, 12 For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd.
Og på denne måten: Apg 10, 43-44 Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. 44 Mens Peter ennå talte disse ord, falt Den Hellige Ånd på alle dem som hørte Ordet.
Guds ord skal altså dømme hjertets tanker og råd..og det skal gi oss Den Hellige Ånd når budskapet om syndenes forlatelse lyder. Da må en forkynner utdele rett både loven og evangeliet, for hvis ikke blir der aldri skapt det skillet som trenges mellom vårt kjød og Jesu Ånd, og vi ender opp med å leve på ei religiøs suppe fra en tannløs forkynnelse som ikke evner å føre noen igjennom til liv i Gud.
I denne religiøse suppa oppstår så den aktiviteten jeg åndelig talt vil kalle livet i grisebingen:
En menighet skal selvfølgelig ikke være statsfinansiert eller ta imot tilskudd pr medlem, det er både ubibelsk og uklokt.
Der finnes ingen dekning i bibelen for å dele opp menighetens tilhørere etter ulike aldersgrupper. Barn og ungdom skal bli lært Guds ord fra folk med åndelig erfaring, de skal ikke aktiviseres av forvirra kvinnfolk som deler ut fargestifter, heller ikke av andre ungdommer hvis viktigste budskap synes å være hvor kult det er å være kristen og hvor lik verden det går an å bli.
Framme ved plattformen skal der ikke stå "lovsangere" kledd som prostituerte mens de stønner fram ett eller annet som drukner i overdøvende satanmusikk. Gud i himmelen hater det og han har sagt fra om det: Am 5, 23 La meg slippe dine larmende sanger!
Gud tillater ikke kvinnelige forkynnere: 1 Tim 2, 12: Jeg tillater ikke en kvinne å opptre som lærer.
Et bønnens hus skal ikke gjøres til en røverhule. Hadde Jesus vært tilstede på disse julemessene og kakelotteriene og han selv må vite hva, da hadde han lagd seg en svøpe, velta bordene og jagd dem ut, det er jeg overbevist om.
Gud har gitt oss ei bok det skal forkynnes fra, den heter bibelen. Bibelen skal ikke byttes ut med dårlige amerikanske filmer med oversminka skuespillere eller dramaforestillinger.
Slik kunne der fortsettes, men jeg tror faktisk ganske mange av de organiserte grisebingene nå er beskrevet konkret i det ovenfor nevnte.

Og grunnen til at jeg kaller det organiserte grisebinger er den triste tanken som oppstår ved å se parallelen til den fortapte sønn i Luk.15. Der sies det i vers 16: Og ingen gav ham noe. Det var jo derfor han kom til seg selv og ble drivd til omvendelse! Mens i de organiserte grisebingene..der er der noen som gir dem noe..de gir dem grisemat som de med urette kaller kristen forkynnelse, derfor kommer folk aldri til seg selv, de drives aldri til omvendelse, de blir aldri løpt om halsen av en Far som hele tiden ville frelse dem, og de blir aldri ikledd den beste kledning...de står i overhengende fare for en dag å få høre disse ordene: Matt 22, 12: Venn, hvordan er du kommet inn her uten bryllupsklær? Men han tidde.

Cinclus - 13-2-2012 kl 22:11

Sitat:
Opprinnelig postet av Scot
Albert Hiorth skrev et stykke som heter "Bibelens to linjer".

http://www.degamlestier.net/artikler/bibelenstolinjer.html

Dette stykket var oppklarende for meg. Jeg fikk se
denne farlige parallelen til Guds lære.

.


Det var til tider interessant lesning. Albert Hiorth må utvilsomt ha vært en nyttig mann og ingeniør. Og mye spennende hadde han å si (leste flere andre skriverier av han også) både om Israel, svermeri og andre ting.
Likevel synes jeg der blir noe som skurrer litt når han sier:
Sitat:
I den østlige avdeling, i det røde "dyrs" rike, hersker nu et eneveldig sovjetstyre, hvis merke er SSSR. Tallverdien av disse bokstaver er - ifølge Sepharial: "Kabbala of Numbers" (Rider & Son, London 1911) - 666-R (R for Rex, kongemaktens bokstav). Dette synes å peke i den samme retning: at Luthers syn på Åpenbaringens billede var det rette.
Den troendes opgave idag blir å studere denne videnskap i Guds ords lys, og i bønn om Guds Ånds veiledning. Og dersom vår kirkefars syn blir funnet å være det rette, så la oss lystre parolen:
"Gå ut fra henne, I mitt folk!"'
Sitat slutt.
Videre sier han senere vedrørende samme emne:" Måtte disse kardinalens ord mane den evangeliske kristne ti1 et alvorlig studium under bønn om fullt lys over dette, kanskje tidens viktigste åndelige spørsmål."

At alle bør komme seg ut fra skjøgekirken høres jo utvilsomt riktig ut, men kan det være riktig at det å studere denne ovenfor siterte "videnskab" er det som fortjener å kalles den troendes oppgave og at det kanskje er tidens viktigste åndelige spørsmål? Han lovpriser Luthers klarsyn men Luther var da unektelig mest opptatt av evangeliet og læren om rettferdiggjørelsen.
Bør ikke vårt hovedfokus også alltid være der?

[Redigert den 13-2-2012 av Cinclus]

Cinclus - 13-2-2012 kl 22:33

Sitat:
Opprinnelig postet av Scot
Albert Hiorth skrev et stykke som heter "Bibelens to linjer".

http://www.degamlestier.net/artikler/bibelenstolinjer.html

Dette stykket var oppklarende for meg. Jeg fikk se
denne farlige parallelen til Guds lære.

.


Og ellers må jeg jo si at jeg syntes denne uttalelsen var nokså festlig:

"I Mexiko er pavens nuntius jaget ut av landet i aeroplan."

:D

Igo - 13-2-2012 kl 23:38

Cinclus

Mye fornuft i det du sier om rettferdiggjørelse og helliggjørelse. Det syns jeg ja. Men min erfaring er at det er mye sånn som du sier om dette i bingene. Tror nok at folk kommer til omvendelse også der. Syns nok du er litt for negativ når det gjelder når det gjelder den muligheten.

Tror heller ikke lærer (1 Tim 2,12) og forkynner er helt det samme. Det som i Tim blir kalt lærer tror jeg mer er det samme som eldste og tilsynsmann, dvs. pastor, prest og biskop. Altså folk som har en overordnet lære- og tilsynsoppgave i menigheten. Predike / forkynne kan vi derimot alle.

Og når Jesus i sin tid reagerte på handel i tempelet så var vel det mer fordi de brukte stedet til egen økonomisk vinning. Vår tids julemesser og kakelotterier komme nok ikke helt i den kategorien. Nei, den jule- og kakehandelen er jo tvert imot hundre prosent uegennyttig. Pengene blir brukt til å fremme evangeliet.

:)

Scot - 14-2-2012 kl 00:33

Sitat:
Opprinnelig postet av Cinclus
Sitat:
Opprinnelig postet av Scot
Albert Hiorth skrev et stykke som heter "Bibelens to linjer".

http://www.degamlestier.net/artikler/bibelenstolinjer.html

Dette stykket var oppklarende for meg. Jeg fikk se
denne farlige parallelen til Guds lære.

.


Og ellers må jeg jo si at jeg syntes denne uttalelsen var nokså festlig:

"I Mexiko er pavens nuntius jaget ut av landet i aeroplan."

:DSitat:

En nuntius, eller pavelig/apostolisk nuntius, er en embetsmann i Den hellige stols diplomatvesen. Han har samme rang som en ambassadør, men enkelte stater gir forrang til nuntius (gjør ham til doyen for det diplomatiske korps) i forhold til andre staters ambassadører, noe Wienkonvensjonen om diplomatiske relasjoner i 1815 bestemte og som fikk gyldighet for de stater som undertegnet konvensjonen den gang, og for en rekke særlig latinamerikanske stater som fastholdt ordningen for egen del. Siden han er representant for paven er det også naturlig at han er erkebiskop. Han er akkreditert til en verdslig regjering, men er også bindeledd mellom Den hellige stol og den katolske kirke i det eller de land han virker i. Hans kontor kalles et nuntiatur, og har normalt funksjoner som tilsvarer både en ambassades og et konsulats.


Når jeg ser tilbake på hva denne kirken har utført av udåder, langt tilbake i tid og sågar i nutid, ser jeg denne kirken som djevelens verktøy.

.

Cinclus - 14-2-2012 kl 03:33

Desto bedre at hele nuntius'en måtte flykte i aeroplanet..

Scot - 14-2-2012 kl 10:08

Sitat:
Opprinnelig postet av Cinclus
Desto bedre at hele nuntius'en måtte flykte i aeroplanet..


Hiorth skrev dette rett etter den 2. verdenskrig tror jeg, det var ikke mange som var såpass klarsynte som han den gang.

http://www.nordiskisrael.dk/artikler/albert_hiorth_israel_i_...

Spennende stoff.

.

Cinclus - 14-2-2012 kl 22:18

Sitat:
Opprinnelig postet av Scot
Sitat:
Opprinnelig postet av Cinclus
Desto bedre at hele nuntius'en måtte flykte i aeroplanet..


Hiorth skrev dette rett etter den 2. verdenskrig tror jeg, det var ikke mange som var såpass klarsynte som han den gang.

http://www.nordiskisrael.dk/artikler/albert_hiorth_israel_i_...

Spennende stoff.

.


Ja, det er så spennende stoff at noen mennesker blir aldeles oppslukt av det. Men hvis vi blir mer opptatt med disse Israels stammer, DNA forskning o.l enn av det sentrale i den kristne troen, nemlig frelsesspørsmålet, da tror jeg vi er havnet borti disse endeløse ættetavlene som bibelen advarer mot å fokusere på:
1 Tim 1, 4 og ikke gi seg av med eventyr og endeløse ættetavler. Slikt fører heller til unyttig strid enn til å tjene Guds frelsesråd i troen.

Noe som kunne tjene det omtalte Guds frelsesråd i troen, var om vi av hensyn til oss selv og menneskene rundt oss ble mest opptatt av dette bibelske spørsmålet: Hva skal jeg gjøre for å bli frelst?
Å ha klarhet i det spørsmålet er nemlig ikke en selvfølgelighet vi går lettvint forbi, i følge bibelen er det jo akkurat DET spørsmålet alle de hellige skriftene skal tale med oss om: 2 Tim 3, 15 og helt fra barndommen av kjenner du De hellige skrifter, som kan gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus Jesus.

Så hva hjelper det å være klarsynt hvis en ikke først og fremst ser Kristus? Og hvis vi ser han, da er det også han vi taler om: Matt 12, 34..For det hjertet flyter over av, DET taler munnen.

Scot - 15-2-2012 kl 09:40

Jo, tusen takk jeg skjønner ditt poeng, men du forstår ikke mitt.

Jeremiah 50:
Sitat:

6My people hath been lost sheep: their shepherds have caused them to go astray, they have turned them away on the mountains: they have gone from mountain to hill, they have forgotten their restingplace.


Kristus visste hvor sitt fortapte får var i verden da han sa til sine apostler:

Matteus 19
Sitat:

6But go rather to the lost sheep of the house of Israel.


Hvis en ikke bryr seg om dna, historie og slekter vil en ikke uten videre forstå hva disse versene innebærer.

For hvordan ville kristenfolket reagere hvis de visste at de var etterkommere av Jakob? Hva ville det innebære?

Jeg ville tro at det fikk en til å lese Bibelen noe anderledes.

Kanskje ville de se at den romersk katolske kirke og deres døtre var et verk av satan? Da jeg var yngre fikk jeg lære at satan var fristeren, men han var idiot og lett å avsløre.

Nå ser jeg at han har forført store deler av kristenfolket på avveier. Hvis de fortsetter uten å se at det bærer galt avsted, så vil det få alvorlige konsekvenser.

Legg deres frukter på skålen å vei dem opp mot Bibelen.
De forandret Guds bud, de holder ikke Bibelens helligdager og sabbater. Kirken har alltid vært folket til byrde. Kom ut av Babylon sier Gud.

Å bære litt viten kontra å la det ligge unyttig og vandre etter en falsk hyrde, er det noe å satse livet på?

.[Redigert den 15-2-2012 av Scot]

Cinclus - 16-2-2012 kl 01:38

Sitat:
Opprinnelig postet av Scot
Jo, tusen takk jeg skjønner ditt poeng, men du forstår ikke mitt.

Jeremiah 50:
Sitat:

6My people hath been lost sheep: their shepherds have caused them to go astray, they have turned them away on the mountains: they have gone from mountain to hill, they have forgotten their restingplace.


Kristus visste hvor sitt fortapte får var i verden da han sa til sine apostler:

Matteus 19
Sitat:

6But go rather to the lost sheep of the house of Israel.


Hvis en ikke bryr seg om dna, historie og slekter vil en ikke uten videre forstå hva disse versene innebærer.

For hvordan ville kristenfolket reagere hvis de visste at de var etterkommere av Jakob? Hva ville det innebære?

Jeg ville tro at det fikk en til å lese Bibelen noe anderledes.

Kanskje ville de se at den romersk katolske kirke og deres døtre var et verk av satan? Da jeg var yngre fikk jeg lære at satan var fristeren, men han var idiot og lett å avsløre.

Nå ser jeg at han har forført store deler av kristenfolket på avveier. Hvis de fortsetter uten å se at det bærer galt avsted, så vil det få alvorlige konsekvenser.

Legg deres frukter på skålen å vei dem opp mot Bibelen.
De forandret Guds bud, de holder ikke Bibelens helligdager og sabbater. Kirken har alltid vært folket til byrde. Kom ut av Babylon sier Gud.

Å bære litt viten kontra å la det ligge unyttig og vandre etter en falsk hyrde, er det noe å satse livet på?

.[Redigert den 15-2-2012 av Scot]Jeg leser jo hva du skriver, bl.a mener du at kristenfolket er etterkommere av Jakob, så jeg antar at det må være noe av poenget ditt. Men utfra summen av Guds ord vil jeg driste meg til å hevde at det synet må være feil. Jeg tror heller det forholder seg slik:

Før pinsedagen som beskrives i Apgj.2 gikk de stort sett bare til de tapte får av Israels hus, selv om Kristus også ved noen anledninger tok seg av andre (Matt.15:22-28). Men språkunderet som skjedde pinsedag viser at fra da av skulle Guds ord bli til frelse for alle folkeslag uansett avstamning, noe Peters forkynnelse i Kornelius' hus bekrefter.
Apg 11, 17-18 Gav altså Gud dem den samme gave som han gav oss, da de var kommet til troen på Herren Jesus Kristus, hvem var da vel jeg, at jeg skulle være i stand til å hindre Gud? 18 Da de hørte dette, slo de seg til ro, og de priste Gud og sa: Så har da Gud også gitt hedningene omvendelsen til livet.

Gal 6, 15-16 For det som betyr noe, er verken å være omskåret eller uomskåret, men å være en ny skapning. 16 Og så mange som går fram etter denne rettesnor - fred og miskunn være over dem og over Guds Israel!
I dette ordet leser vi at de kristne er langt flere enn Jakobs etterkommere. De som holder seg til det som betyr noe, nemlig å være en ny skapning i Kristus beskrives her som en egen gruppe som ikke er synonym med Guds Israel. Jeg gjentar hva der står skrevet: ....dem OG Guds Israel.

Å innbille seg at alle kristne er etterkommere av Jakob vil nok få en til å lese bibelen på en annen måte ja..men jeg tror den lesemåten som da oppstår er en villfarelse, og den har nok oppstått ved å vandre etter en falsk hyrde som du sier ja. Fristeren har tydeligvis forført noen til å foretrekke endeløse ættetavler slik Guds ord advarer mot.

Joh 5, 39 Dere gransker Skriftene, fordi dere mener at dere har evig liv i dem - og disse er det som vitner om meg. Men dere vil ikke komme til meg for å få liv.

DET er trist det..

[Redigert den 16-2-2012 av Cinclus]

Igo - 16-2-2012 kl 06:30

Sitat:
Opprinnelig postet av Cinclus

Jeg gjentar hva der står skrevet: ....dem OG Guds Israel.

Jo, men de var jo blitt innpodet i Guds Israel og dermed ett med Israel. Det er jo mye det både Galaterbrevet og pinsebudskapet handler om. At det nå i Kristus er en enhet. Og utenfor denne enhet fins det heller intet bibelsk Israel. Det fins riktignok et land med samme navn, men Guds Israel er et folk. Et folk med enhet i Kristus.

:duh:

Scot - 16-2-2012 kl 10:23

Sitat:
Opprinnelig postet av Cinclus
Sitat:
Opprinnelig postet av Scot
Jo, tusen takk jeg skjønner ditt poeng, men du forstår ikke mitt.

Jeremiah 50:
Sitat:

6My people hath been lost sheep: their shepherds have caused them to go astray, they have turned them away on the mountains: they have gone from mountain to hill, they have forgotten their restingplace.


Kristus visste hvor sitt fortapte får var i verden da han sa til sine apostler:

Matteus 19
Sitat:

6But go rather to the lost sheep of the house of Israel.


Hvis en ikke bryr seg om dna, historie og slekter vil en ikke uten videre forstå hva disse versene innebærer.

For hvordan ville kristenfolket reagere hvis de visste at de var etterkommere av Jakob? Hva ville det innebære?

Jeg ville tro at det fikk en til å lese Bibelen noe anderledes.

Kanskje ville de se at den romersk katolske kirke og deres døtre var et verk av satan? Da jeg var yngre fikk jeg lære at satan var fristeren, men han var idiot og lett å avsløre.

Nå ser jeg at han har forført store deler av kristenfolket på avveier. Hvis de fortsetter uten å se at det bærer galt avsted, så vil det få alvorlige konsekvenser.

Legg deres frukter på skålen å vei dem opp mot Bibelen.
De forandret Guds bud, de holder ikke Bibelens helligdager og sabbater. Kirken har alltid vært folket til byrde. Kom ut av Babylon sier Gud.

Å bære litt viten kontra å la det ligge unyttig og vandre etter en falsk hyrde, er det noe å satse livet på?

.[Redigert den 15-2-2012 av Scot]Jeg leser jo hva du skriver, bl.a mener du at kristenfolket er etterkommere av Jakob, så jeg antar at det må være noe av poenget ditt. Men utfra summen av Guds ord vil jeg driste meg til å hevde at det synet må være feil. Jeg tror heller det forholder seg slik:

Før pinsedagen som beskrives i Apgj.2 gikk de stort sett bare til de tapte får av Israels hus, selv om Kristus også ved noen anledninger tok seg av andre (Matt.15:22-28). Men språkunderet som skjedde pinsedag viser at fra da av skulle Guds ord bli til frelse for alle folkeslag uansett avstamning, noe Peters forkynnelse i Kornelius' hus bekrefter.
Apg 11, 17-18 Gav altså Gud dem den samme gave som han gav oss, da de var kommet til troen på Herren Jesus Kristus, hvem var da vel jeg, at jeg skulle være i stand til å hindre Gud? 18 Da de hørte dette, slo de seg til ro, og de priste Gud og sa: Så har da Gud også gitt hedningene omvendelsen til livet.

Gal 6, 15-16 For det som betyr noe, er verken å være omskåret eller uomskåret, men å være en ny skapning. 16 Og så mange som går fram etter denne rettesnor - fred og miskunn være over dem og over Guds Israel!
I dette ordet leser vi at de kristne er langt flere enn Jakobs etterkommere. De som holder seg til det som betyr noe, nemlig å være en ny skapning i Kristus beskrives her som en egen gruppe som ikke er synonym med Guds Israel. Jeg gjentar hva der står skrevet: ....dem OG Guds Israel.

Å innbille seg at alle kristne er etterkommere av Jakob vil nok få en til å lese bibelen på en annen måte ja..men jeg tror den lesemåten som da oppstår er en villfarelse, og den har nok oppstått ved å vandre etter en falsk hyrde som du sier ja. Fristeren har tydeligvis forført noen til å foretrekke endeløse ættetavler slik Guds ord advarer mot.

Joh 5, 39 Dere gransker Skriftene, fordi dere mener at dere har evig liv i dem - og disse er det som vitner om meg. Men dere vil ikke komme til meg for å få liv.

DET er trist det..

[Redigert den 16-2-2012 av Cinclus]Sitat:

Verse 13. And it came to pass that certain of the Druids came
unto Paul privately, and showed by their rites and ceremonies
they were descended from the Jews which escaped from bondage in
the land of Egypt, and the apostle believed these things, and he
gave them the kiss of peace.

http://www.keithhunt.com/Acts29.html

Cinclus - 16-2-2012 kl 14:48

Sitat:
Opprinnelig postet av Scot
Sitat:
Opprinnelig postet av Cinclus
Sitat:
Opprinnelig postet av Scot
Jo, tusen takk jeg skjønner ditt poeng, men du forstår ikke mitt.

Jeremiah 50:
Sitat:

6My people hath been lost sheep: their shepherds have caused them to go astray, they have turned them away on the mountains: they have gone from mountain to hill, they have forgotten their restingplace.


Kristus visste hvor sitt fortapte får var i verden da han sa til sine apostler:

Matteus 19
Sitat:

6But go rather to the lost sheep of the house of Israel.


Hvis en ikke bryr seg om dna, historie og slekter vil en ikke uten videre forstå hva disse versene innebærer.

For hvordan ville kristenfolket reagere hvis de visste at de var etterkommere av Jakob? Hva ville det innebære?

Jeg ville tro at det fikk en til å lese Bibelen noe anderledes.

Kanskje ville de se at den romersk katolske kirke og deres døtre var et verk av satan? Da jeg var yngre fikk jeg lære at satan var fristeren, men han var idiot og lett å avsløre.

Nå ser jeg at han har forført store deler av kristenfolket på avveier. Hvis de fortsetter uten å se at det bærer galt avsted, så vil det få alvorlige konsekvenser.

Legg deres frukter på skålen å vei dem opp mot Bibelen.
De forandret Guds bud, de holder ikke Bibelens helligdager og sabbater. Kirken har alltid vært folket til byrde. Kom ut av Babylon sier Gud.

Å bære litt viten kontra å la det ligge unyttig og vandre etter en falsk hyrde, er det noe å satse livet på?

.[Redigert den 15-2-2012 av Scot]Jeg leser jo hva du skriver, bl.a mener du at kristenfolket er etterkommere av Jakob, så jeg antar at det må være noe av poenget ditt. Men utfra summen av Guds ord vil jeg driste meg til å hevde at det synet må være feil. Jeg tror heller det forholder seg slik:

Før pinsedagen som beskrives i Apgj.2 gikk de stort sett bare til de tapte får av Israels hus, selv om Kristus også ved noen anledninger tok seg av andre (Matt.15:22-28). Men språkunderet som skjedde pinsedag viser at fra da av skulle Guds ord bli til frelse for alle folkeslag uansett avstamning, noe Peters forkynnelse i Kornelius' hus bekrefter.
Apg 11, 17-18 Gav altså Gud dem den samme gave som han gav oss, da de var kommet til troen på Herren Jesus Kristus, hvem var da vel jeg, at jeg skulle være i stand til å hindre Gud? 18 Da de hørte dette, slo de seg til ro, og de priste Gud og sa: Så har da Gud også gitt hedningene omvendelsen til livet.

Gal 6, 15-16 For det som betyr noe, er verken å være omskåret eller uomskåret, men å være en ny skapning. 16 Og så mange som går fram etter denne rettesnor - fred og miskunn være over dem og over Guds Israel!
I dette ordet leser vi at de kristne er langt flere enn Jakobs etterkommere. De som holder seg til det som betyr noe, nemlig å være en ny skapning i Kristus beskrives her som en egen gruppe som ikke er synonym med Guds Israel. Jeg gjentar hva der står skrevet: ....dem OG Guds Israel.

Å innbille seg at alle kristne er etterkommere av Jakob vil nok få en til å lese bibelen på en annen måte ja..men jeg tror den lesemåten som da oppstår er en villfarelse, og den har nok oppstått ved å vandre etter en falsk hyrde som du sier ja. Fristeren har tydeligvis forført noen til å foretrekke endeløse ættetavler slik Guds ord advarer mot.

Joh 5, 39 Dere gransker Skriftene, fordi dere mener at dere har evig liv i dem - og disse er det som vitner om meg. Men dere vil ikke komme til meg for å få liv.

DET er trist det..

[Redigert den 16-2-2012 av Cinclus]Sitat:

Verse 13. And it came to pass that certain of the Druids came
unto Paul privately, and showed by their rites and ceremonies
they were descended from the Jews which escaped from bondage in
the land of Egypt, and the apostle believed these things, and he
gave them the kiss of peace.

http://www.keithhunt.com/Acts29.html


Hvorvidt enkelte druider skulle ha vist seg å ha jødisk avstamning forandrer ingenting på det som er sagt ovenfor. Paulus avviste verken jøder eller hedninger hvis han kunne vinne dem for Kristus. Han hadde jo en spesiell nød for sine frender etter kjødet, selv om hans virke hovedsaklig besto i å spre evangeliet til mennesker med en helt annen avstamning.
Ellers tror jeg at det er nok med 28 kapitler i Apostlenes gjerninger. Hvis nå de kapitlene ble lest tror jeg det var bedre enn å studere gjetninger fra folk som sprer villfarelser.

Scot - 16-2-2012 kl 15:55

Er du utdannet prest?

Du overser hva Yesuah sier:

«Men Han svarte og sa: Jeg er ikke utsendt til andre enn de fortapte får av Israels hus!» (Mt. 15,24).

Han har, og vil igjen komme for å oppfylle profetiene i GT. Hvis ikke Han hadde gått til de fortapte får den gang ville ikke profetiene gått i oppfyllelse.

.

Cinclus - 16-2-2012 kl 18:38

Sitat:
Opprinnelig postet av Scot
Er du utdannet prest?

Du overser hva Yesuah sier:

«Men Han svarte og sa: Jeg er ikke utsendt til andre enn de fortapte får av Israels hus!» (Mt. 15,24).

Han har, og vil igjen komme for å oppfylle profetiene i GT. Hvis ikke Han hadde gått til de fortapte får den gang ville ikke profetiene gått i oppfyllelse.

.


Nei, jeg er ikke utdannet prest, og det takker jeg Gud for.
Nei, jeg overser ikke hva Jesus sier. Han gikk først til de tapte får av Israels hus, deretter sa han at evangeliet skulle ut til alle folkeslag. Forresten hadde andre folkeslag gjennom hele GT anledning til å gi seg inn under ordningene for Israel (altså bli proselytter), og de kunne bli frelst ved troen på Kristus siden han er blitt forkynt helt siden syndefallets dag da Gud for første gang kledde syndere ved et stedfortredende offer og forkynte om kvinnens ætt som er Kristus.
Ja, han oppfyller profetiene stadig vekk han, men aldri de som kommer fra de falske profetene.

[Redigert den 16-2-2012 av Cinclus]

Cinclus - 16-2-2012 kl 19:09

Sitat:
Opprinnelig postet av Igo

Og når Jesus i sin tid reagerte på handel i tempelet så var vel det mer fordi de brukte stedet til egen økonomisk vinning. Vår tids julemesser og kakelotterier komme nok ikke helt i den kategorien. Nei, den jule- og kakehandelen er jo tvert imot hundre prosent uegennyttig. Pengene blir brukt til å fremme evangeliet.

:)


Nei, det var nok ikke egen økonomisk vinning som var hovedhensikten med handelsvirksomheten i templet. De drev med omsetning som var nødvendig for tempeltjenesten, dyrene som ble solgt skulle brukes i ofringene. vi kan lese om det her:
Joh 2, 13-17 Jødenes påske var nå nær, og Jesus drog opp til Jerusalem. 14 I templet fant han dem som solgte okser, sauer og duer, og pengevekslerne som satt der. 15 Da laget han seg en svepe av rep og drev dem alle ut av templet, med sauene og oksene. Pengevekslernes penger tømte han ut og deres bord veltet han. 16 Til dem som solgte duer, sa han: Ta dette bort herfra! Gjør ikke min Fars hus til en handelsbod! 17 Hans disipler mintes da at det er skrevet: Nidkjærhet for ditt hus skal fortære meg.

Så motivene var nok de samme som idag, at dette var nødvendig for arbeidet og tjenesten i Guds rike.
Dagens røverhulevirksomhet er nok langt mer motivert av egennytte, bare spør barna, de er i det minste ærlige nok til å innrømme det.
Men Jesus har altså tydelig demonstrert at han ikke vil ha handelsvirksomhet i et bønnens hus.

Scot - 16-2-2012 kl 19:18

Sitat:

Ja, han oppfyller profetiene stadig vekk han, men aldri de som kommer fra de falske profetene.


Jo, det er da riktig det, men hvordan ser du hvem som er falsk hyrde. Har du noen eksempler og hvordan "måler" du dem?

.

Cinclus - 16-2-2012 kl 19:31

Sitat:
Opprinnelig postet av Igo
Sitat:
Opprinnelig postet av Cinclus

Jeg gjentar hva der står skrevet: ....dem OG Guds Israel.

Jo, men de var jo blitt innpodet i Guds Israel og dermed ett med Israel. Det er jo mye det både Galaterbrevet og pinsebudskapet handler om. At det nå i Kristus er en enhet. Og utenfor denne enhet fins det heller intet bibelsk Israel. Det fins riktignok et land med samme navn, men Guds Israel er et folk. Et folk med enhet i Kristus.

:duh:


Nei, de var ikke blitt innpodet i Guds Israel. De var blitt innpodet i den FRELSEN som var gitt til Guds Israel. Denne frelsen har alltid vært og kommer alltid til å være en PERSON, Guds Sønn, han som ble mennesket Jesus Kristus.
I HAM er det ikke mye forskjell..det står jo skrevet:Gal 3, 28 Her er ikke jøde eller greker, her er ikke trell eller fri, her er ikke mann og kvinne. For dere er alle én i Kristus Jesus.

Her tales det altså om hva vi er I EN ANNEN PERSON, Frelseren vår. Mens i den verden vi fortsatt tusler rundt i er det ingen som vil finne på (forhåpentligvis..skjønt hvem vet..) å si at der ikke er forskjell på mann og kvinne! Like selvfølgelig bør det være å vite at der er forskjell på Guds Israel og Guds menighet.
Vi bør holde oss i de stillingene Gud har tildelt oss, slik som menn og kvinner bør holde seg til de forskjellige rollene de er tildelt i menighetssamlinger, i samfunnet og i familien. Ellers ender vi opp med å stjele både navn og oppgaver fra hverandre.

Igo - 16-2-2012 kl 20:37

Sitat:
Opprinnelig postet av Cinclus

Nei, de var ikke blitt innpodet i Guds Israel. De var blitt innpodet i den FRELSEN som var gitt til Guds Israel. Denne frelsen har alltid vært og kommer alltid til å være en PERSON, Guds Sønn, han som ble mennesket Jesus Kristus.
I HAM er det ikke mye forskjell..det står jo skrevet:Gal 3, 28 Her er ikke jøde eller greker, her er ikke trell eller fri, her er ikke mann og kvinne. For dere er alle én i Kristus Jesus.

Her tales det altså om hva vi er I EN ANNEN PERSON, Frelseren vår. Mens i den verden vi fortsatt tusler rundt i er det ingen som vil finne på (forhåpentligvis..skjønt hvem vet..) å si at der ikke er forskjell på mann og kvinne! Like selvfølgelig bør det være å vite at der er forskjell på Guds Israel og Guds menighet.
Vi bør holde oss i de stillingene Gud har tildelt oss, slik som menn og kvinner bør holde seg til de forskjellige rollene de er tildelt i menighetssamlinger, i samfunnet og i familien. Ellers ender vi opp med å stjele både navn og oppgaver fra hverandre.

Om jeg forstår deg rett så har kristne jøder andre oppgaver enn andre kristne. Hva skulle så den forskjellen bestå i? Gi gjerne en bibelsk begrunnelse. Misjonsbefalingen ble gitt til jødekristne og etter som jeg kan forstå av resten av Bibelen så er det også hovedoppgaven til oss andre kristne. Altså et felles oppdrag for jødekristne og andre kristne så langt jeg kan se.

Igo - 16-2-2012 kl 21:42

Sitat:
Opprinnelig postet av Cinclus

Nei, det var nok ikke egen økonomisk vinning som var hovedhensikten med handelsvirksomheten i templet. De drev med omsetning som var nødvendig for tempeltjenesten, dyrene som ble solgt skulle brukes i ofringene. vi kan lese om det her:
Joh 2, 13-17 Jødenes påske var nå nær, og Jesus drog opp til Jerusalem. 14 I templet fant han dem som solgte okser, sauer og duer, og pengevekslerne som satt der. 15 Da laget han seg en svepe av rep og drev dem alle ut av templet, med sauene og oksene. Pengevekslernes penger tømte han ut og deres bord veltet han. 16 Til dem som solgte duer, sa han: Ta dette bort herfra! Gjør ikke min Fars hus til en handelsbod! 17 Hans disipler mintes da at det er skrevet: Nidkjærhet for ditt hus skal fortære meg.

Så motivene var nok de samme som idag, at dette var nødvendig for arbeidet og tjenesten i Guds rike.
Dagens røverhulevirksomhet er nok langt mer motivert av egennytte, bare spør barna, de er i det minste ærlige nok til å innrømme det.
Men Jesus har altså tydelig demonstrert at han ikke vil ha handelsvirksomhet i et bønnens hus.

I parallellteksten hos Markus sier Jesus at tempelplassen var blitt gjort om til en røverhule. Og røvervirksomhet er vel vanligvis ikke noe en forbinder med ordinær handel uansett hvor den måtte finne sted. Jeg får derfor et inntrykk av at det var ikke handelen i seg selv som var problemet, for den var jo som du selv sier nødvendig for tempeltjenesten. Og var den nødvendig så er det grunn til å tro at Jesu utbrudd måtte ha en annen grunn. Selv tror jeg det kunne være mange grunner. Det ligger mye symbolikk her om overgangen fra den gamle til den nye pakt hvor Jesus selv var tempelet. Men tror også det at de beriket seg var en av grunnene. Ordet "røverhule" syns jeg peker i den retning.

[Redigert den 16-2-2012 av Igo]

Cinclus - 16-2-2012 kl 22:54

Sitat:
Opprinnelig postet av Igo
Sitat:
Opprinnelig postet av Cinclus

Nei, de var ikke blitt innpodet i Guds Israel. De var blitt innpodet i den FRELSEN som var gitt til Guds Israel. Denne frelsen har alltid vært og kommer alltid til å være en PERSON, Guds Sønn, han som ble mennesket Jesus Kristus.
I HAM er det ikke mye forskjell..det står jo skrevet:Gal 3, 28 Her er ikke jøde eller greker, her er ikke trell eller fri, her er ikke mann og kvinne. For dere er alle én i Kristus Jesus.

Her tales det altså om hva vi er I EN ANNEN PERSON, Frelseren vår. Mens i den verden vi fortsatt tusler rundt i er det ingen som vil finne på (forhåpentligvis..skjønt hvem vet..) å si at der ikke er forskjell på mann og kvinne! Like selvfølgelig bør det være å vite at der er forskjell på Guds Israel og Guds menighet.
Vi bør holde oss i de stillingene Gud har tildelt oss, slik som menn og kvinner bør holde seg til de forskjellige rollene de er tildelt i menighetssamlinger, i samfunnet og i familien. Ellers ender vi opp med å stjele både navn og oppgaver fra hverandre.

Om jeg forstår deg rett så har kristne jøder andre oppgaver enn andre kristne. Hva skulle så den forskjellen bestå i? Gi gjerne en bibelsk begrunnelse. Misjonsbefalingen ble gitt til jødekristne og etter som jeg kan forstå av resten av Bibelen så er det også hovedoppgaven til oss andre kristne. Altså et felles oppdrag for jødekristne og andre kristne så langt jeg kan se.


Jeg er enig med deg i at jødekristne og hedningekristne har en noenlunde lik funksjon, som beskrives i misjonsbefalingen.(når jeg sier noenlunde er det med en tanke om at jøder trolig er de som forkynner mest overbevisende for andre jøder). Det jeg prøvte å trekke skillet til var det FOLKET som de jødekristne tilhører og kommer fra. Israelsfolket består jo av hovedsaklig ikkekristne, men likevel er det dem som i Rom.11 kalles "naturlige grener" som dessverre for øyeblikket er avbrutt de fleste av dem i.o.m. at de ikke er kommet til tro på evangeliet. Men Gud skal pode dem inn i Kristus etter at hedningenes fylde er kommet inn (Rom.11:23-29). Og siden det er disse avbrutte grenene, altså det folket der flesteparten ikke er frelst, vi bes om å ikke rose oss mot (Rom.11:18), da synes jeg i det minste vi kan la være å stjele navnet Israel fra dem. De kalles fortsatt Guds folk, og snart skal de bli det i dobbelt forstand, når de lar seg frelse. Hva annet vil vel deres antakelse (av Kristus) bli enn liv av døde? (Rom.11:15)

1 Krøn 17, 21-22 Og hvor finnes det på jorden et eneste folk som ditt folk Israel, et folk som Gud kom og fridde ut, så det skulle være hans eget folk? Du gjorde det for å vinne deg et navn ved store og forferdelige gjerninger, ved å drive ut hedningefolk for ditt folk som du fridde ut fra Egypt. 22 Du satte ditt folk Israel til å være ditt folk til evig tid. Og du, Herre, er blitt deres Gud.

 Sider:  1