Apologetisk Forum
Ikke pålogget [Logg inn ]
Gå til bunn

Utskriftsversjon  
Forfatter: Tittel: Høyrehåndsmerket og pannemerket
Taurus
Juniorveteran
****
Innlegg: 395
Registrert: 21-1-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 30-6-2004 kl 22:30
Høyrehåndsmerket og pannemerket


I Johannes Åpenbaring står følgende:

Åp., 13:16 Det sørger for at alle – små og store, rike og fattige, frie menn og treller – får et merke på sin høyre hånd eller på pannen. 17 Og ingen kan kjøpe eller selge uten å ha dette merket: dyrets navn eller det tall som svarer til navnet. 18 Her trengs det visdom. Den som har forstand, han får regne ut dyrets tall! For det er et menneskes tall, og tallet for det er 666.

I den første tiden av Islam i Dyrets område ble ikke-muslimer pålagt to skatter av en av de første kalifene. Den ene var en skatt på landarbeid og det å eie jord. Denne skatten kalles Kharaj. Den andre var en koppskatt, vil si skatt per hode (av tysk: kopf = hode) som kalles Jizya. Den førstnevnte, Kharaj, kan man kalle et merke eller stigma på den høyre eller arbeidende hånden og den andre skatten, Jizya, et merke eller stigma på pannen.

Helt i begynnelsen av Islam var jo Islams område bare rundt byene Mekka og Medina. Etterhvert som området utvidet seg og ble til et svært område—Dyrets rike gjennom erobringer, så ble ikke-troende i forhold til Islam pålagt disse skattene og de kunne ikke drive handel uten å betale en av skattene.

Taurus
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Lionheart
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1041
Registrert: 25-1-2004
Bosted: Bergen, Norge
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 4-7-2004 kl 02:55
men dette er da ikke i tråd med bahai...?


bahai lærer jo - så vidt jeg har forstått - at alle religioner er forskjellige veier til den samme Gud?

hva gjør at islam er dyrets religion? dyrets religion skal omfatte tilbedelse av et menneske og bildet av det mennesket. islam forbyr all tilbedelse av mennesker og har forbudt alt som heter bilder av Allah eller hans profeter nettopp for å unngå at folk skal tilbe mennesker, slik de mener at f.eks kristne gjør.

islam har heller ikke noe verdensherredømme (som jeg før har sagt)

profeti-opplegget ditt stemmer ikke med islam, taurus, det stemmer ikke engang med bahai...?
Kjærligheten er ikke det at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.

1Joh 4,10
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Taurus
Juniorveteran
****
Innlegg: 395
Registrert: 21-1-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 8-7-2004 kl 23:37


Lionheart,

Bahá'í-troen sier at religionene har kommet til forskjellige tider og områder som ledd i en historisk oppdragelses- og modningsprosess der vi til slutt skal ende opp med én verdensomspennende tro i et globalt fredsrike. Det er der vi tror at vi er kommet nå-at dette fredsriket står for døren.

Når det gjelder forståelsen av ”hele verden” på den tiden er den beskrevet i følgende vers: Lukas 2:1 ”Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall.” I denne sammenheng kan vi si at Dyret var en verdenshersker. Verden på den tiden var landene rundt Middelhavet og Midt-Østen.

Nå har ikke Islam bare vært "Dyrets religion". Les nøye trådene "De to vitnene" og "Kvinnen kledd i solen og med månen under føttene" lenger ned i dette forumet. Gjett hvem de to vitnene er!

Det var nok Dyret som verdslig stormakt som fikk oppmerksomhet på en slik måte at det verdslige spilte en større rolle enn det religiøse. Det var ikke herskeren som menneske som ble tilbedt.

Dyret var i Islams område. Derfor var det sammenheng mellom Dyret og Islam.

Taurus

[Edited on 8-7-2004 by Taurus]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Lionheart
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1041
Registrert: 25-1-2004
Bosted: Bergen, Norge
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 13-7-2004 kl 19:41
ifølge dine egne ord om bahai


dømmer jeg troen din.

Se etter om ikke det er din egen tro som bedre passer til Johannes' Åpenbarings profeti om dyret og dets religion...!

Bahai passer mye bedre til Johannes Åpenbarings beskrivelse av dyrets religion enn islam eller noen annen religion, sett at det du sier om verdensreligion går i oppfyllelse!

Siden du er beveget deg ut i spekulasjonenes verden, tør jeg gjøre det samme. I tråden din om profetiene fram til 1844 har "tid" = 666...!

Jeg oppfordrer deg til å sjekke om ikke bahai passer mye mye bedre som dyrets religion enn islam, ifølge Bibelens tekst...

I tillegg, hva gjelder din forklaring av "hele verden" så er det ikke godt nok, for det står skrevet i Bibelen at dyret fikk makt over alle nasjoner, alle folk av alle tungemål. det passet ikke islam da, det passet ikke islam da du mener at Jesus ble gjenfødt, det passer ikke islam i dag engang.

[Edited on 13/7/2004 by Lionheart]
Kjærligheten er ikke det at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.

1Joh 4,10
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Taurus
Juniorveteran
****
Innlegg: 395
Registrert: 21-1-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 22-7-2004 kl 13:42


Lionheart,

Du kan da ikke dømme bahá'í-troen slik. Bahá'í-troen er jo ikke forbundet med noe dyr som har 7 hoder og 10 horn.

Verdslige riker kan jo som du vet bekjenne seg til en religion, enten det er kristendommen eller islam. Det har vi jo mange eksempler på fra historien.

Når det gjelder oppfatningen av ordet "verden", så må du nok bruke den forståelsen av verden som var på den tiden, nemlig at den begrenset seg til landene rundt Middelhavet og i Midt-Østen. Nå har jo jødene begynt å vende tilbake. Derfor kommer det nok ikke noe nytt rike som skal okkupere Jerusalem. Dyret (med 10 horn og 7 hoder må ha eksistert en gang i fortiden).

Når det gjelder Dyrets geografiske størrelse som rike så er det nevnt i Åp., 13:2 der det sammenlignes med en leopard, en bjørn og en løve. Disse dyrene finner du nevnt hos profeten Daniel og dyrene representerte 3 store riker. Leoparden var Alexanders rike, bjørnen var Persia-Media og løven var Nebukadnesars rike, Kaldea. Disse rikene var i landene rundt Middelhavet og i Midt-Østen. Dermed skulle ikke Dyret (med de 7 hoder og 10 horn) være større og vi må bruke den verdensoppfatningen som hersket på den tiden.

3 1/2 kalenderår er altfor kort tid for et slikt rike som Dyret. Husk på at de tre første rikene samlet strakte seg over mange hundre år. Disse 3 1/2 kalenderår er hos svært mange feilaktig plassert som siste halvdel av den 70. åruken som er plassert helt opp mot tusenårsriket

Denne feilaktige plasseringen av den 70. åruken helt inn mot tusenårsriket hadde sin opprinnelse hos jesuittpresten Fransisco Ribera som på 1500-tallet med ryggdekning av den katolske kirken plasserte Antikrist helt frem i endetiden for å imøtegå oppfatningen i reformasjonen om at pavedømmet var AntiKrist.

I bahá'í-troen så har troens grunnlegger, Bahá'u'lláh (som betyr: Guds herlighet) uttalt bl.a. følgende:

’Jeg er den som Jesaja har forherliget, den som både Toraen og Evangeliet er prydet med navnet av…’
(dvs. Hærskarenes Herre eller på engelsk: The Lord of Hosts)

’Sannelig sier jeg, dette er Dagen da menneskeheten kan se den lovedes ansikt og høre hans røst.’

’Basunen har lydt, og se, alle øyne har stirret opp i redsel, og hjertene til alle som er i himlene og på jorden har skjelvet, unntatt de som åndedraget fra Guds vers har gjenopplivet, og som har løsrevet seg fra alle ting.’

’Dette er Dagen som Gud har forordnet til å være en velsignelse for de rettferdige, en gjengjeldelse for de onde, en gave for de trofaste og et vredesutbrudd for de troløse og gjenstridige.’

’Si: Det finnes ikke noe tilfluktssted for dere, intet asyl dere kan flykte til, ingen til å forsvare eller beskytte dere på denne Dag fra Guds vredesutbrudd og hans veldige kraft, medmindre og førenn dere søker ly under hans åpenbaring.’

---

Dette er ikke ord han har sagt ut fra seg selv som menneske, men han har hørt dem inne i seg fra Gud. Dermed er det Gud selv som har formidlet sitt Ord gjennom ham.

Bahá'í-troens verdenssenter er fast forankret på Karmelfjellet i Guds Land og vokser og utvikler seg stadig i funksjoner og oppgaver. Da er det tydelig at Guds velsignelse er over denne troen, for vi vet jo følgende:

Esekiel, 13:9 Jeg retter hånden mot de profetene som har falske syner og spår løgn. Når mitt folk holder råd, skal de ikke være med; i Israels-ættens bok skal de ikke skrives opp, og til Israels land skal de ikke få komme. Dere skal sanne at jeg er Herren Gud.

Taurus


[Edited on 5-9-2004 by Taurus]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Taurus
Juniorveteran
****
Innlegg: 395
Registrert: 21-1-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 22-7-2004 kl 17:07


Lionheart,

Jesus er ikke et selvstendig gudsvesen. Han har alle fullmakter fra Faderen når det gjelder Guds Ord. Jesu' menneskelige side er ikke noe gudsvesen, iflg.:

Joh., 5:19 Men Jesus tok til orde og sa til dem:
Sannelig, sannelig, det sier jeg dere: Sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, men bare det han ser Faderen gjøre. Det Faderen gjør, det gjør også Sønnen…30 Jeg kan ikke gjøre noe av meg selv. Jeg hører, og etter det dømmer jeg, og min dom er rettferdig. For det er ikke min egen vilje jeg vil fremme, men hans vilje som har sendt meg.

Joh., 12:44 Men Jesus ropte ut: «Den som tror på meg, tror ikke på meg, men på ham som har sendt meg…49 For jeg har ikke talt ut fra meg selv, men Faderen som har sendt meg, han har gitt meg befaling om hva jeg skal si og tale. 50 Og jeg vet at det han vil med sin befaling, er evig liv. Det jeg taler, taler jeg slik Faderen har sagt meg.»

---

Det er egentlig Faderen som kommer igjen. Da bruker Faderen et menneske som han formidler sitt ord gjennom. Et menneske i denne forstand er født noen år tidligere av en kvinne og kan leve som jordisk vesen 70 år, kanskje mer eller mindre. Det er Faderens røst vi må være oppmerksomme på uavhengig av hvem det mennesket er som Faderens røst kanaliseres igjennom. Derfor er det en stor feil å gjøre Jesu' menneskelige side til noe vesentlig og tro at mennesket Jesus kommer igjen. Det er slik Faderen får utvalgte, at når han kommer med sin røst gjennom et annet menneske på et seinere tidspunkt, så er det bare noen få som tror på Faderen da mens flesteparten har forestillinger om at det mennesket, Jesus, som tidligere hadde fullmakter fra Faderen skal komme igjen og vil derfor bomme på Faderens nye tilsynekomst.

Taurus

[Edited on 22-7-2004 by Taurus]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Lionheart
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1041
Registrert: 25-1-2004
Bosted: Bergen, Norge
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 22-7-2004 kl 22:25


Sitat:
Originally posted by Taurus
Lionheart,

Jesus er ikke et selvstendig gudsvesen. Han har alle fullmakter fra Faderen når det gjelder Guds Ord. Jesu' menneskelige side er ikke noe gudsvesen


Slik jeg forstår det, fornekter du her Treenigheten. Du fornekter at Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd er tre personer i Gud. Én i Tre og Tre i Én. Dette høres ut som dårskap sett med intelligensens briller, det samme gjør evangeliet, men det er likevel Guds kraft til frelse.

Problemet ditt med dette utsagnet er følgende vers, som viser at Jesus Kristus er Gud:

Åp 1:8
Jeg er Alfa og Omega, sier Gud Herren, han som er og som var og som kommer, Den Allmektige.

Åp 21:6-7
Deretter sa han til meg: «Det er skjedd! Jeg er Alfa og Omega, begynnelsen og enden. Den som tørster, vil jeg la drikke av kilden med livets vann for intet. Den som seirer, skal få dette i arv, og jeg skal være hans Gud, og han skal være min sønn.

Åp 22:13
Jeg er Alfa og Omega, den første og den siste, begynnelsen og enden.

To vers senere sier Han at det er Ham Selv, Jesus Kristus som snakker. Sønnen. Den Hellige Messias:

Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vitne for dere om dette i menighetene. Jeg er Davids rotskudd og ætt, den klare morgenstjerne. v16

Når nå Jesus kaller Seg Selv for Alfa og Omega tre ganger i denne boken og samtidig sier Bibelen at det er Gud Herren som sier dette gjør du Gud til en løgner, ved å sette ditt vett over Hans og over Bibelen.

Et vers som sier at Jesus Kristus er Gud og at du er fortapt som ikke tror at Han er sann Gud:

Joh 8:24
Jeg sa at dere skal dø i deres synder. For hvis dere ikke tror at Jeg Er(Ego Eimi, den greske formen for det hebraiske JHVH, Guds navn, slik Han sa i tornebusken), skal dere dø i deres synder.

Kjære Taurus! Kom ut av din villfarelse! Be Ham om tilgivelse og frelse, gjør deg selv liten som et barn for Hans øyne og strekk din hånd etter Hans!

Det Nye Testamente florerer av vers hvor Han kaller Seg Selv ved dette Navn!

Og Han sier om Den Hellige Ånd at Den Hellige Ånd skal herliggjøre Jesus Kristus. Deretter kan jeg også si at bahai-troen ikke er den rette vei ifølge Bibelen, for Jesus blir i bahai likestilt med Muhammed, Buddha og endel andre... Eller tar jeg feil? Har ikke deres tempel på Karmel fem dører?

Sitat:
Det er egentlig Faderen som kommer igjen. Da bruker Faderen et menneske som han formidler sitt ord gjennom. Et menneske i denne forstand er født noen år tidligere av en kvinne og kan leve som jordisk vesen 70 år, kanskje mer eller mindre. Det er Faderens røst vi må være oppmerksomme på uavhengig av hvem det mennesket er som Faderens røst kanaliseres igjennom. Derfor er det en stor feil å gjøre Jesu' menneskelige side til noe vesentlig og tro at mennesket Jesus kommer igjen. Det er slik Faderen får utvalgte, at når han kommer med sin røst gjennom et annet menneske på et seinere tidspunkt, så er det bare noen få som tror på Faderen da mens flesteparten har forestillinger om at det mennesket, Jesus, som tidligere hadde fullmakter fra Faderen skal komme igjen og vil derfor bomme på Faderens nye tilsynekomst.


Hva er da dette:

Matt 18:21:

Jeg (Jesus) har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til Mine disipler. Med det dere døper dem til Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lærer dem å holde alt det som Jeg har befalt dere.
Og se; Jeg er med dere, ALLE DAGER, så lenge verden står.

Hva med dette:

JEG er Veien, Sannheten og Livet. INGEN kommer til Faderen uten ved Meg!(Joh 14.6)

Ingen kommer til Faderen uten ved Jesus, hvorfor ser du det ikke, Taurus?
Kjærligheten er ikke det at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.

1Joh 4,10
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
PeterDJ
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 711
Registrert: 10-7-2004
Bosted: Mosjøen
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 23-7-2004 kl 09:33
Det står også


For Guds og Jesu Kristi ansikt, han som skal dømme levende og døde, pålegger jeg deg, så sant som han kommer og oppretter sitt rike (2Tim 4:1)

Altså er det han som kommer tilbake for å dømme levende og døde. Her står det også at Jesus har Guds ansikt.

Fant ikke flere eksempler akkurat nå
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Taurus
Juniorveteran
****
Innlegg: 395
Registrert: 21-1-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 30-7-2004 kl 01:04


Lionheart,

når det gjelder Jesus, så var han et menneske der alt det han forbindes med når det gjelder Gud og Faderen passerte gjennom mennesket Jesus fra Faderen.

Når Jesus brukte jeget i det følgende verset, så er det egentlig Guds, Faderens jeg som passerer gjennom mennesket Jesus:

Åp 1:8
Jeg er Alfa og Omega, sier Gud Herren, han som er og som var og som kommer, Den Allmektige.

Det er jo tydelig at det er Gud som egentlig sier dette.

Jesus bruker sitt personlige menneskelige jeg når han uttrykker denne fullmakten fra Faderen her:

Joh. 14:6 Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.

Jesus var Faderens menneskelige agent. Ikke noe av det som hadde med Gud å gjøre kom fra Jesus eget selv, men fra Faderen.

Her kommer Jesu eget jeg til uttrykk igjen:

Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vitne for dere om dette i menighetene. Jeg er Davids rotskudd og ætt, den klare morgenstjerne. v16

Når det gjelder treenigheten, så er de tre ikke ett i vesen, men i ånd. Det er bare slik de kan være tre og ett samtidig. Den hellige ånd fra Faderen reflekteres gjennom Jesus. En slik treenighet har ingenting med personer å gjøre.

Du vil ikke finne noe vers der Jesus sier han selv er Gud. Faderen har ikke gjort Jesus til en egen Gud, men fullmakten fra Faderen gjør at alt som passerte gjennom Jesus fra Faderen passerte gjennom mennesket Jesus.

Jeg mener jeg er fullstendig i pakt med det Jesus selv mente om Faderen og seg selv.

Taurus
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
PeterDJ
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 711
Registrert: 10-7-2004
Bosted: Mosjøen
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 30-7-2004 kl 10:24


Det verset jeg skrev over er skrevet av Paulus. Skal jeg tro han når han sier at Jesus skal komme tilbake å dømme levende og døde eller skal jeg tro deg?
Jeg tror mest på Paulus jeg. Og ikke glem at Jesus er gitt all makt. Helt til alt er lagt under hans føtter. Da skal Gud den høyeste overta. Right?
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Kristnerd
Administrator
********


Avatar


Innlegg: 2645
Registrert: 19-7-2003
Bosted: Rogaland
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 31-7-2004 kl 02:25


noen som har glemt at Jesus ble dømt etter utalelsen "jeg er" - Jahve, det samme navn som Gud brukte om seg selv i GT.

Jesus ER Gud.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Taurus
Juniorveteran
****
Innlegg: 395
Registrert: 21-1-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 2-8-2004 kl 14:08


PeterDJ,

Når du tar dette verset:

Joh., 5:19 Men Jesus tok til orde og sa til dem:
Sannelig, sannelig, det sier jeg dere: Sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, men bare det han ser Faderen gjøre. Det Faderen gjør, det gjør også Sønnen.

Og sammenholder det med:

2. Tim., 4:1 For Guds og Jesu Kristi ansikt, han som skal dømme levende og døde, pålegger jeg deg, så sant som han kommer og oppretter sitt rike

Så er det egentlig Faderen som dømmer og det er riktig som du skriver at det er Gud, den høyeste som overtar. Disse versene viser at den som kommer ikke skal hete Jesus men ha et nytt navn:

Jes., 62:2 Da skal folkeslag se din rettferdighet og alle konger din herlighet. Du skal få et nytt navn, som skal lyde fra Herrens munn.

og

Åp., 3:12 Den som seirer, ham vil jeg gjøre til en søyle i min Guds tempel, og aldri mer skal han forlate det. Jeg vil skrive min Guds navn på ham sammen med navnet på min Guds by – det nye Jerusalem som kommer ned fra himmelen, fra Gud – og også mitt eget nye navn.

(Mine uthevelser).


Kristnerd,

Ifølge verset:

Joh., 5:19 Men Jesus tok til orde og sa til dem:
Sannelig, sannelig, det sier jeg dere: Sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, men bare det han ser Faderen gjøre. Det Faderen gjør, det gjør også Sønnen.

er eksemplet som du viser til, "jeg er" – Jahve, egentlig Faderens ”jeg er” og ikke Jesu eget. Denne forskjellen skjønte ikke jødene på Jesu tid. Jesus uttrykte Faderens ord enten uten sitatform eller i sitatform som i verset:

Åp 1:8
Jeg er Alfa og Omega, sier Gud Herren, han som er og som var og som kommer, Den Allmektige.

Det er Faderen som egentlig er Gud.

Taurus
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
PeterDJ
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 711
Registrert: 10-7-2004
Bosted: Mosjøen
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 2-8-2004 kl 14:26


For Guds og Jesu Kristi ansikt, han som skal dømme levende og døde, pålegger jeg deg, så sant som han kommer og oppretter sitt rike


Her sier ikke bare Paulus at Jesus er Gud men han sier også at han skal komme og dømme levende og døde. jesus sier selv at han er gitt all makt på himmelen og jorden. Du forvrenger Guds ord.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Gunnar
Grunnlegger
********


Avatar


Innlegg: 1390
Registrert: 16-7-2003
Brukeren er frakoblet

Humør: Liten mann, med en stor Gud.

[*] opprettet den 2-8-2004 kl 14:29


Sitat:
Originally posted by PeterDJ
Du forvrenger Guds ord.


Enig med deg, PeterDJ.

Det er nettopp å forvrenge, forvanske og forfalske Guds eget ord, Taurus driver med.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Kristnerd
Administrator
********


Avatar


Innlegg: 2645
Registrert: 19-7-2003
Bosted: Rogaland
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 2-8-2004 kl 15:05
Sludder


Johannes 5,19 sier slettes hva du vrir det til. Dette at Jesus ikke sier noe uten at hans far har sagt det, og ikke gjør noe uten at hans far har gjort det er nemlig inkernasjonens kjerne. At Gud ble mennekse fult og helt. At Jesus er fult og helt Gud, og dermed ikke har muligheten til å handle mot Guds ord og Guds gjerning.

Din framstilling av Jesus reduserer ham til ett oppoffrende og lydig menneske som var en åpenbarings kontakt med Gud, og dette alene. Altså som en gammeltestamentlig profet. Men en profet kan ikke frelse noen. Ergo er din versjon av Jesus maktesløs til å frelse.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Taurus
Juniorveteran
****
Innlegg: 395
Registrert: 21-1-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 6-8-2004 kl 15:42


Det er ikke sludder

Jeg har hele tiden poengtert hva Jesus egentlig sa, i f.eks. Joh. 5:19 og ikke forvridd eller forvrengt noe.

Dette med inkarnasjonen var noe som kom med evangelisten Johannes. Han var blant de første teologene. Dette med ordet som ble menneske var hans egen tolkning. Johannes var ikke informert slik som Jesus om realitetene i dette.

Jesus ville overhodet ikke sagt noe sånt som at i ham var ordet blitt menneske, at i ham var Gud blitt menneske eller at han selv var Gud. Prøv å tenk etter om Jesus selv kan ha ment: "I meg selv er ordet blitt menneskesønnen", "I meg selv er Gud blitt menneskesønnen" eller "menneskesønnen er i seg selv Gud" så vil du finne ut at dette ikke er tilfellet. Slike ting er sagt om Jesus i ettertid.
(Prøv å be til Jesus om å få svaret på dette).

Det er nok det jeg tror var tilfellet at Jesus var et lydig og oppofrende menneske. Han bar frem et offer og hadde åpenbaringskontakt med Gud.

Når han kunne frelse var det fordi Faderen hadde gitt ham, menneskesønnen, fullmakt til det. Du finner ikke noe sted at Jesus sier han har frelserevner fordi han selv er Gud.

Gammeltestamentlige profeter hadde ikke så store fullmakter som Jesus. Dermed står Jesus i en særstilling i forhold til de gammeltestamentlige profetene.


PeterDJ:

Paulus har ikke ment at Jesus er Gud. Her sier Paulus at Jesus er Guds bilde:

Kol., 1:15 Han er den usynlige Guds bilde, den førstefødte, som står over alt det skapte.

Dette er i overensstemmelse med det faktum at Jesus bare fremmet Faderens vilje.

Når det gjelder det at Faderen dømmer så tenker jeg på Dommens Dag slik det er nevnt her:

Salme 9:8 Herren troner til evig tid, han har reist sitt dommersete. 9 Han dømmer verden med rettferd, feller rettvis dom over folkeslag.

Det skjer jo ved verdens ende. Jesus sa jo at han bare er med oss alle dager inntil verdens ende, men innenfor sitt tidsrom har Jesus hatt fullmakt til å dømme.

Taurus
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Thomas
Seniormedlem
***
Innlegg: 220
Registrert: 17-2-2004
Bosted: Bergen
Brukeren er frakoblet

Humør: :)

[*] opprettet den 6-8-2004 kl 22:57


Hvorfor skal vi kalle Jesus Kristus vår Herre Taurus?(1 kor 13)4 Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig, den misunner ikke, den skryter ikke, er ikke hovmodig. 5 Den gjør ikke noe usømmelig, den søker ikke sitt eget, blir ikke oppbrakt og gjemmer ikke på det onde. 6 Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. 7 Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren Denne brukeren har MSN Messenger
Taurus
Juniorveteran
****
Innlegg: 395
Registrert: 21-1-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 8-8-2004 kl 15:01


Thomas,

Vi skal kalle ham vår Herre fordi han ga et forbilde i å være en tjenerskikkelse.

Vær alltid klar over dette forholdet når du tenker på ham som vår Herre:

Joh., 12:44 Men Jesus ropte ut: «Den som tror på meg, tror ikke på meg, men på ham som har sendt meg.

Jesus var selv Faderens tjener.


Taurus
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
PeterDJ
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 711
Registrert: 10-7-2004
Bosted: Mosjøen
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 8-8-2004 kl 15:20
Du har


misforstått veldig Taurus. Jesus er vår Herre. Og når vi tror på han så tror vi på faderen. Fordi han sa den som har sett meg har sett faderen, men de forstod ikke hva han mente og spurte hvordan de kunne ha sett faderen etc.. Jesus sa, kjenner du meg enda ikke, så lenge som jeg har vært her eller noe i den duren.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Taurus
Juniorveteran
****
Innlegg: 395
Registrert: 21-1-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 8-8-2004 kl 17:07


PeterDJ,

jeg har nok ikke misforstått dette.

Faderen har ikke flyttet fra alle andre steder og inn i Jesus og foretatt en fullstendig inkarnasjon.

Jesus var jo sendt av Faderen, ifølge:

Joh., 12:44 Men Jesus ropte ut: «Den som tror på meg, tror ikke på meg, men på ham som har sendt meg.

Dermed måtte jo Faderen være utenfor Jesus. Den kontakt Jesus hadde med Faderen var gjennom åpenbaringer fra Faderen til Jesu indre blikk. Faderen kunne gjøre dette fordi han er allmektig.

Taurus
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Thomas
Seniormedlem
***
Innlegg: 220
Registrert: 17-2-2004
Bosted: Bergen
Brukeren er frakoblet

Humør: :)

[*] opprettet den 8-8-2004 kl 22:25


Hvordan tolker du denne Taurus

Apg 9:1 Saulus raste fremdeles mot Herrens disipler og truet dem på livet. Han gikk til øverstepresten 2 og bad om brev til synagogene i Damaskus med fullmakt til å føre alle han fant som hørte til «veien», i lenker til Jerusalem, både menn og kvinner. 3 Da han var underveis og nærmet seg Damaskus, strålte plutselig et lys fra himmelen omkring ham. 4 Han falt til jorden og hørte en røst si til ham: «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?» 5 Han spurte: «Hvem er du, Herre?» Og svaret lød: «Jeg er Jesus, han som du forfølger.
(1 kor 13)4 Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig, den misunner ikke, den skryter ikke, er ikke hovmodig. 5 Den gjør ikke noe usømmelig, den søker ikke sitt eget, blir ikke oppbrakt og gjemmer ikke på det onde. 6 Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. 7 Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren Denne brukeren har MSN Messenger
Taurus
Juniorveteran
****
Innlegg: 395
Registrert: 21-1-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 8-8-2004 kl 23:15


Thomas,

den hendelsen er grei. Jeg tror på det som står der. Jesus kunne vise seg i en åpenbaring slik for Paulus fordi han var gitt makt til å gjøre det. En liknende åpenbaring skjedde på det høye fjellet der også Moses og Elia var tilstede (Matt., 17:1-8). Det skjedde jo at Jesus viste seg etter oppstandelsen ved mange anledninger.

Husk alltid på at Jesus hadde ikke iboende makt der han var uavhengig av alt annet. Den makten Jesus hadde, hadde han fått av Faderen. Jesus opptrådte alltid som et speil for Faderen eller som Guds bilde som Paulus sier det her:

Kol., 1:15 Han er den usynlige Guds bilde, den førstefødte, som står over alt det skapte.


Taurus
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren

  Gå til topp

Powered by XMB
XMB Forum-programvare © 2001-2017 XMB-gruppen