Apologetisk Forum
Ikke pålogget [Logg inn ]
Gå til bunn

Utskriftsversjon  
 Sider:  1    3    5
Forfatter: Tittel: Er Adventisme vranglære?
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 30-5-2006 kl 08:55


Sitat:
Opprinnelig postet av LeifG
Ja, man er ikke frelst så lenge man nekter for helligholdelse av Sabbaten, vel å merke vist man kjenner bedreaget. Og kjenner man bedraget er det på grunn av at man kjenner Herren, man har kjærlighet til sannheten. Man ønsker rett og slett ikke denne frelse som ærer Gud på denne måten.


Kjære Leif
Kan du være snild å svare oss her i forumet på to spørsmål, for nå er vi forrvirret! Også jeg som adventist blir forvirret av det du skriver;

Hvis spørsmålet om Sabbatshelligholdelse er så viktig som du fremstiller det, da må vel et SÅ viktig budskap være å finne i Det nye testamentet som kommer ded den nye pakt?

Spørsmål 1.) Kan du si oss hvor i NT sabbatsbudet fremholdes som så viktig å følge?

Du ser at Sabbatsbudet er det eneste av de ti bud som ikke blir gjentatt i NT. I Apg kap. 15 ser vi hva som fremstår som de helt nødvendige ting og der er ikke Sabbaten nevnt med et eneste ord. Men vi finner ikke noe gjentatt påbud om å helligholde den syvende ukedag noe sted i NT.

Du skriver at "man er ikke frelst så lenge man nekter for helligholdelse av Sabbaten, vel å merke vist man kjenner bedreaget."
Vil det si at disse hedningekristne i Antiokia, Syria og Kilikia som Paulus, Barnabass, Judas Barsabass og Silas reiste til med bud fra Den Hellige Ånd - at disse hedningekristne i menighetene ikke kjente til tibudsloven og dens fjerde bud, Sabbatsbudet? Hvis det var nødvendig å minne dem om at loven sier "du skal ikke drive hor", da virker det ikke som unødvendig å minne dem om sabbatsbudet, det Ellen White og sier er det aller viktigste av budene.

Sannheten er at det ikke finnes et eneste vers i hele NT som sier at "du skal helligholde sabbatsdagen," den syvende ukedag.
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 30-5-2006 kl 09:34


Sitat:
Opprinnelig postet av LeifG
......... Det står ikke at de ti bud ikke gjelder lengre. Men hvis man går inn for å finne i skriften en grunn for ikke å trenge å holde budene finner du det, men har du da Guds ånd ved en slik søken?
...........

Men det står heller ingen plass at Moseloven ikke gjelder lenger, for i Matt 5,17 sier Jesus klart at han ikke er kommet for å oppheve noen del av loven eller profetene. Med uttrykket "loven og profetene" sikter Jesus til Skriftene de hadde på den tid og ikke bare til tibudsloven. I uttrykket "loven og profetene" siktes det også til seremonier og renselsesforskrifter samt loven om ofringer.
Sitat:

Vi liker altså dette, vi elsker Guds åpenbaring. Vi elsker Hans sannhet så høyt at vi begynner å gjøre etter det, vi lengter etter å komme nær Ham. Vårt gamle jeg blir borte i våre tanker og kjødets lyster dør hen. Dette er helliggjørelsen, vi blir gjort rede for ett hellig evig liv som tar våre på sin neste som om ens neste hvem det nå er som en konge.
Det er budenes endemål som behandler vår neste som en konge, det er den kongelige lov og den kongelige lovs spesifikasjoner ærer Gud som Skaper og vår Herre foran alt slik at Han kan skrive frihetens lov i våre hjerter.

Hvilken åpenbaring er det du sikter til her når du skriver "vi elsker Guds åpenbaring". Er Guds åpenbaring gjennom profetene om Israels fangenskap 70 år i Babylon blandt de åpenbaringer du sikter til her, LeifG?

Hvilken sannhet tenker du på her når du i det følgende skriver: "Vi elsker Hans sannhet så høyt at vi begynner å gjøre etter det, vi lengter etter å komme nær Ham. Vårt gamle jeg blir borte i våre tanker og kjødets lyster dør hen. Dette er helliggjørelsen, vi blir gjort rede for ett hellig evig liv som tar våre på sin neste som om ens neste hvem det nå er som en konge."
Er det åpenbaringene i Mosebøkene og profetene du sikter til her, eller er det bare tibudsloven?

Hilsen
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 30-5-2006 kl 09:48


Årsaken til endring i frelsessåørmålet kan ha noe med menneskets frihet å gjøre, i middelalderen hadde man ikke samme grad av frihet og iflg. hadde djevelen kontroll i 1260 år, denne isolerte periode varte frem til 1798. 1844 er det siste året av de 2300 som gjør Helligdommen virksom igjen, den himmelske da. Når vi da har en virksom helligdom og en virksom mellommann å komme frem for skal vi komme frem også for Ham. Dette hadde de ikke før 1844, man hadde rettferdiggjørelse ved tro men ikke vendingen i Gudsrikes omgang med oss.
Hva EGW sier er ikke avgjørende for vår frelse, Guds ord er det og vårt forhold til Ham. Kan noen benekte de ti buds viktighet ved å gi ære til Gud? Kan noen benekte Sabbatens enestående velsignelse og hellighet fordi om EGW har skrevet om den?


Ikke glem at tro handler om tro og troen er helhetelig, vi må/ skal være hellige og ved å drive hor på noen som helst måte er vi ikke det. Da har man ikke Gud i sitt hjerte og da hjelper det heller ikke om en holder Sabbat.

Jeg må spørre hvordan er det mulig å være ydmyk hvis man ikke holder Guds Bud i tro uten å endre en tøddel?
Det står i NT at det viktisgeste bud er at vi skal elske Herren vår Gud av hele vårt hjerte og all vår makt, det samme gjør det i GT. Elsker vi Herren på denne måten hvis man heller holder menneskebud som i tilegg har hedensk opprinnelse og i tillegg er innført av hedensk trosbakgrunn?

Jeg velger å helle til Guds egne skreven bud i tro.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 30-5-2006 kl 10:04


Sitat:
Men det står heller ingen plass at Moseloven ikke gjelder lenger, for i Matt 5,17 sier Jesus klart at han ikke er kommet for å oppheve noen del av loven eller profetene. Med uttrykket "loven og profetene" sikter Jesus til Skriftene de hadde på den tid og ikke bare til tibudsloven. I uttrykket "loven og profetene" siktes det også til seremonier og renselsesforskrifter samt loven om ofringer.


Det er riktig, vi vet jo at høytidssabbatene er en skygge og de er svært aktive idag men ikke lengre noen skygge, det er reelt. Loven om ofringer er også åndelig å forstå som at vårt falne kjød skal ofres, vårt liv slik vi av naturen er skal ofres. Paulus sier jo at blod av bukker ikke holder mål, det samme sier Gud i GT.


Sitat:
Hvilken åpenbaring er det du sikter til her når du skriver "vi elsker Guds åpenbaring". Er Guds åpenbaring gjennom profetene om Israels fangenskap 70 år i Babylon blandt de åpenbaringer du sikter til her, LeifG?Ja, det er det men det er dette jeg tenker på:


Matt 16:17
Jesus svarte ham og sa:

Salig er du, Simon, Jonas' sønn! For det er ikke kjøtt og blod som har åpenbaret dette for deg, men min Far i himmelen.
Sitat:
Hvilken sannhet tenker du på her når du i det følgende skriver: "Vi elsker Hans sannhet så høyt at vi begynner å gjøre etter det, vi lengter etter å komme nær Ham. Vårt gamle jeg blir borte i våre tanker og kjødets lyster dør hen. Dette er helliggjørelsen, vi blir gjort rede for ett hellig evig liv som tar våre på sin neste som om ens neste hvem det nå er som en konge."
Er det åpenbaringene i Mosebøkene og profetene du sikter til her, eller er det bare tibudsloven?


Sannheten i Jesus Kristus gitt av Gud:

Matt 16:17
Jesus svarte ham og sa:

Salig er du, Simon, Jonas' sønn! For det er ikke kjøtt og blod som har åpenbaret dette for deg, men min Far i himmelen.


Troen er ikke av denne verden, den er personlig og uansett hva vi graver i vil man ikke da finne noe som svekker tilbedelse av hele sitt hjerte til Ham uten at man da forblir oppriktig, ærlig og beholder kjærligheten til Ham, Sannheten. Men er åpenbarelsen fra Gud vil man jo ikke forlate en slik herlighet. Jeg tror at vi må selv bestemme oss for tro og deretter åpenbarer Gud se sannheter vi tåler å høre, hvis sannhetene aldri blir åpenbart for oss er det kanskje fordi vi aldri gjør oss rede for å ta imot Ham. Vi lar ikke Hans Ånd komme til på grunn av vår stolthet i kjødet, av fri vilje gir vi ikke slipp på det gamle.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 30-5-2006 kl 10:12


Sitat:
Opprinnelig postet av LeifG
Årsaken til endring i frelsessåørmålet kan ha noe med menneskets frihet å gjøre, i middelalderen hadde man ikke samme grad av frihet og iflg. hadde djevelen kontroll i 1260 år, denne isolerte periode varte frem til 1798. 1844 er det siste året av de 2300 som gjør Helligdommen virksom igjen, den himmelske da. Når vi da har en virksom helligdom og en virksom mellommann å komme frem for skal vi komme frem også for Ham. Dette hadde de ikke før 1844, man hadde rettferdiggjørelse ved tro men ikke vendingen i Gudsrikes omgang med oss.
..................

Jesus har vel vært like virksom for vår frelse helt fra sin himmelfart og fram til i dag?
Se nå på Joh 16. De følgende vers har hatt nøyaktig samme betydning fra Jesu himmelfart og fram til i dag. Den Hellige Ånd har hele tiden overbevist om nøyaktig de samme sannheter som her er beskrevet. Ingen ting av dette er mer aktuelt fra 1844 i forhold til hva det var før.
Joh 16,7-11 ”Men jeg sier dere sannheten: Det er til gagn for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, da skal jeg sende ham til dere. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom: Om synd, fordi de ikke tror på meg. Om rettferdighet, fordi jeg går til Faderen, og dere ser meg ikke lenger. Om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt.”

LeifG, hva mener du med det du skriver at ” man hadde rettferdiggjørelse ved tro men ikke vendingen i Gudsrikes omgang med oss.”?

Sitat:

.........
Jeg må spørre hvordan er det mulig å være ydmyk hvis man ikke holder Guds Bud i tro uten å endre en tøddel?
Det står i NT at det viktisgeste bud er at vi skal elske Herren vår Gud av hele vårt hjerte og all vår makt, det samme gjør det i GT. Elsker vi Herren på denne måten hvis man heller holder menneskebud som i tilegg har hedensk opprinnelse og i tillegg er innført av hedensk trosbakgrunn?

Jeg velger å helle til Guds egne skreven bud i tro.

Det gjør du rett i!
Det er riktig at det viktigste bud er at ”Og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt.” (5.Mos 6,5). Men det er jo det første budet i tibudsloven og ikke det fjerde, er det ikke så? Altså er det ikke det fjerde budet som er det viktigste! Gud sier jo i klartekst at: ”Du skal ikke ha andre guder foruten meg.” (2.Mos 20,3).

Hilsen
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 30-5-2006 kl 11:03


Sitat:
Opprinnelig postet av LeifG
....... Loven om ofringer er også åndelig å forstå som at vårt falne kjød skal ofres, vårt liv slik vi av naturen er skal ofres. Paulus sier jo at blod av bukker ikke holder mål, det samme sier Gud i GT.

Uffda, LeifG. Hva er det du sier her da? Sammenligner du blod av ”bukker og kalver” med vårt eget kjøtt blod? ”Bukker og kalver” står billedlig for ”fremmed blod”. Merk deg det: FREMMED!!! blod. Ikke vårt eget. Les Hebreerbrevet kapittel 9 og merk deg særlig versene 13-14.25. Blodet som ”bukker og kalver” var et bilde på er ikke vårt eget blod, men Kristi blod. For oss mennesker er det alltid ved FREMMED blod vi kan bli renset. Ikke ved noe ved vårt eget kjød.
Sitat:
[
Sannheten i Jesus Kristus gitt av Gud:

Matt 16:17
Jesus svarte ham og sa:

Salig er du, Simon, Jonas' sønn! For det er ikke kjøtt og blod som har åpenbaret dette for deg, men min Far i himmelen.

Den sannheten Jesus her tenker på at Simon har fått åpenbart er at Jesus er Messias, som nå er åpenbart i kjøtt og blod. Den store sannheten i dette er at Messias kom for å ofre sitt eget blod i stedet for blodet av bukker og kalver. For om blodet av bukker og kalver helliger til kjødets renhet når det ble stenket på dem, hvor meget mer skal da Kristi blod – han som i kraft av en evig Ånd bar seg selv fram for Gud som et lyteløst offer – rense vår samvittighet fra døde gjerninger så vi kan tjene den levende Gud!

Merk deg, LeifG, at her er det hele tiden snakk om fremmed blod, altså noen annens blod, ikke vårt eget fordi vårt eget blod ikke er godt nok. Vi er ganske enkelt ikke i stand til å frembære et godt nok offer fordi vi er syndige og urene. Vi er uren mat for Gud. Derfor måtte Gud sende den eneste som var rent nok, som kunne gi et offer for våre synder – et offer som kunne settes inn i vårt sted.

Hilsen
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 30-5-2006 kl 11:19


Sitat:
LeifG, hva mener du med det du skriver at ” man hadde rettferdiggjørelse ved tro men ikke vendingen i Gudsrikes omgang med oss.”?


Jesus startet rensingen av den Himmelske helligdom i 1844, himmelen skal også rense for synd og jorden. Nå har vi tilgang helt inn i Det Aller Helligste, Paktens Ark, Lovtavlene, slik var det ikke på samme måte før. Nå går vi inn til beinet og vi er frie åndelig og verdslig (foreløpig da). På denne måten er vi også annerledes ansvarlige for vår egne liv, ingen har ansvarert for oss slik DKK stjal ansvar før.Sitat:
Det er riktig at det viktigste bud er at ”Og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt.” (5.Mos 6,5). Men det er jo det første budet i tibudsloven og ikke det fjerde, er det ikke så? Altså er det ikke det fjerde budet som er det viktigste! Gud sier jo i klartekst at: ”Du skal ikke ha andre guder foruten meg.” (2.Mos 20,3).Ja men de 4 første bud handler om vårt rene forhold til Gud. Elsker man Ham holder man også forholdet med Ham. Det fjerde budet stadfester hvem en har som Herre over hva. Er vi innenfor det som er hva, da er vi Hans eiendom.


Sitat:
Uffda, LeifG. Hva er det du sier her da? Sammenligner du blod av ”bukker og kalver” med vårt eget kjøtt blod? ”Bukker og kalver” står billedlig for ”fremmed blod”. Merk deg det: FREMMED!!! blod. Ikke vårt eget. Les Hebreerbrevet kapittel 9 og merk deg særlig versene 13-14.25. Blodet som ”bukker og kalver” var et bilde på er ikke vårt eget blod, men Kristi blod. For oss mennesker er det alltid ved FREMMED blod vi kan bli renset. Ikke ved noe ved vårt eget kjød.


Kun Jesu blod kan rense oss. Hvilket offer er det vi må gi for at dette blod skal bli virksomt for oss? Det er det jeg mener og vårt blod er ikke evigheten verd, derfor skal Jesu blod flyte i våre årer. Det er vårt offer, vårt selv skal dø, vi kaster det gamle til å forbrennes. Ok?
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 30-5-2006 kl 12:44


Sitat:
Opprinnelig postet av LeifG
..................
Jesus startet rensingen av den Himmelske helligdom i 1844, himmelen skal også rense for synd og jorden. Nå har vi tilgang helt inn i Det Aller Helligste, Paktens Ark, Lovtavlene, slik var det ikke på samme måte før. Nå går vi inn til beinet og vi er frie åndelig og verdslig (foreløpig da). På denne måten er vi også annerledes ansvarlige for vår egne liv, ingen har ansvarert for oss slik DKK stjal ansvar før.

Veien inn til helligdommen – det aller helligste – ble åpnet av Jesus da han døde på korset. Da revnet forhenget mellom de to avdelingene i den jordiske helligdommen.
Mener du å si at mennesker ikke hadde samme kunnskap om loven FØR 1844 som vi har i dag?

Les Heb 9:24f
24 For Kristus gikk ikke inn i en helligdom som var gjort med hender og bare er et bilde av den sanne helligdom. Han gikk inn i selve himmelen for nå å åpenbares for Guds åsyn for vår skyld.
25 Heller ikke gikk han inn der for å ofre seg selv flere ganger, slik ypperstepresten hvert år går inn i helligdommen med fremmed blod.

Her ser du av vers 25 at Jesus gikk inn i Det Aller Helligste. Teksten fortelles oss at Jesus gjorde virkelig det ypperstepresten gjorde én gang om året. Da gikk ypperstepresten i det jordiske tabernaklet inn i Det aller Helligste med blodet. At Jesus ikke gikk inn i Det Aller Helligste før i 1844 er en adventistisk løgn som på det sterkeste motsier Guds ord i Bibelen. Heb 1:3 med flere sier at Jesus satte seg ved siden av Faderen. Hvor er Faderen? Han sitter på Guds trone. Hvor er Guds trone? Den jordiske helligdom er en billedlig fremstilling av den himmelske. Hvor kunne ypperstepresten i den jordiske helligdom komme frem for Gud? Jo, i Det Aller Helligste selvfølgelig! Mellom de to kjerubene, over Arken.
3 Han er avglansen av hans herlighet og avbildet av hans vesen, og han bærer alle ting ved sin krafts ord. Etter at han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved Majestetens høyre hånd i det høye.
2.Mos 28,29-30 forteller også hvor ypperstepresten gikk inn når han skulle tre frem for Guds åsyn. Han gikk inn i Det Aller Helligste.

Sitat:

Ja men de 4 første bud handler om vårt rene forhold til Gud. Elsker man Ham holder man også forholdet med Ham. Det fjerde budet stadfester hvem en har som Herre over hva. Er vi innenfor det som er hva, da er vi Hans eiendom.

Du må ikke blande sammen alle fire budene når det er det første Gud sier er det viktigste budet i loven. Hvis Gud sier det første budet er det viktigste, så må ikke du si at det fjerde er det viktigste! Da begynner du jo på samme måten som katolikkene som også byttet om på budene. Det Gud sier hasr du og andre ingen rett til å forandre på!
Sitat:

Kun Jesu blod kan rense oss. Hvilket offer er det vi må gi for at dette blod skal bli virksomt for oss? Det er det jeg mener og vårt blod er ikke evigheten verd, derfor skal Jesu blod flyte i våre årer. Det er vårt offer, vårt selv skal dø, vi kaster det gamle til å forbrennes. Ok?

Jesu blod kan aldri flyte i våre årer. Du må ikke gjøre deg selv og andre om til en Jesus nr. 2! Det vil være bespottelse!

Hilsen
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Lance
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 970
Registrert: 11-4-2005
Bosted: Østfold
Brukeren er frakoblet

Humør: Gud er én

[*] opprettet den 30-5-2006 kl 12:55


Sitat:
Opprinnelig postet av wbrochs

Jesu blod kan aldri flyte i våre årer. Du må ikke gjøre deg selv og andre om til en Jesus nr. 2! Det vil være bespottelse!


Jeg har ikke satt meg for mye inn i deres debatt her, men dette utsagnet interesserer meg. Det kan godt hende at det er en verbal uenighet og en reell enighet her. Jeg vet ikke. Men uansett...

GTs ofring av bukker og geiter, var ofring av et blod som kun dekket over folkets synder. Vi vet at livet er i blodet, men livet som var i blodet til bukker og geiter kunne ikke overføres til den troende som ofret.

NTs sonofferlam, Jesus Kristus, var ofring av et blod (symbolsk nå) som kunne overføres til den troende. Da i form av Livet som var i blodet. Jeg snakker selvsagt om den nye fødsel. Vann og Blod kom ut av Hans side på korset. Hva kom ut av Hans side på Pinsefestens dag? LIVET som var i blodet. Den Hellige Ånd.

Med én Ånd døpes vi inn i ETT Legeme. Hvilket Legeme? Jesu Kristi Legeme. Menigheten kollektivt er altså ikke noe annet enn Jesu Kristi jordiske legeme. Hans LIV flyter gjennom dette Legemet i form av den Hellige Ånd, som er Kristi Ånd.

Jesus Kristus ER kommet i kjød. Hvordan? Ved at den Hellige Ånd i dag bor i kjød, i de gjenfødte troendes hjerter. Å benekte det vil være direkte imot Ordet.
Lance
-------
Malakias 4:5-6
Åp 10:7

www.branham.org
www.vekkelsen.no
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren Denne brukeren har MSN Messenger
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 30-5-2006 kl 13:14


Sitat:
Opprinnelig postet av Lance
Jeg har ikke satt meg for mye inn i deres debatt her, men dette utsagnet interesserer meg. Det kan godt hende at det er en verbal uenighet og en reell enighet her. Jeg vet ikke. Men uansett...


Sopm adventist gjennom 44 år vet jeg godt hva adventister sikter til når de vil tilegne seg Jesu blod og egenskaper. Adventistenes utlegging av Rom 8,3 gir et godt bilde på hva de mener. Dette vers 3 tolker de til at Jesus hadde syndig natur, ble fristet som oss og hadde en voldsom kamp mot lysten til å gi etter for fristelser, en lyst han overvandt. Slik var Jesus - ikke en stedfortreder for oss som Bibelen lærer, men - Jesus var et eksempel som vi må følge. Da i forståelsen av at "nå har Jesus bevist at det er mulig for den syndige natur å oppnå syndfrihet gjennom lydighet mot all guds vilje". DDet var dette Jesus gjorde, sier Ellen White. Dette er det Ihuga adventister og tilhengere av Ellen White forstår med Rom 8,3.
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Lance
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 970
Registrert: 11-4-2005
Bosted: Østfold
Brukeren er frakoblet

Humør: Gud er én

[*] opprettet den 30-5-2006 kl 13:22


Wbrochs,

Jeg forstår. Slik jeg forstår det er arvesynden iboende syndige tendenser og egenskaper vi har arvet fra våre foreldre er det ikke? Bibelen forklarer oss hvordan vi i flere generasjonsledd kan arve urettferdighet fra våre forfedre...

Jesus var ikke jøde i blodet, Han var født av Guds talte Ord, og Maria var bare en inkubator. Hvordan kunne Han ha denne arvesynden da?

Jeg har ikke satt meg inn i det så mye, men alt jeg vet er at Han ble prøvet i alt - uten synd.
Lance
-------
Malakias 4:5-6
Åp 10:7

www.branham.org
www.vekkelsen.no
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren Denne brukeren har MSN Messenger
Kristnerd
Administrator
********


Avatar


Innlegg: 2645
Registrert: 19-7-2003
Bosted: Rogaland
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 30-5-2006 kl 13:47


Sitat:

Jesus startet rensingen av den Himmelske helligdom i 1844,


Sier hvem ?
Hvorfor må en himmelse helligdom renses ?
Hvorfor startet dette i 1844?

Og jeg vil ha svar ut i fra Bibelen, ingen EGW sitater takk. Dersom en slik lære ikke kan grunnes på Bibelen ALENE, så bør den forkastes snarest.

Dersom den kan begrunnes på Bibelen ALENE er jeg interesert i å høre mere om den.
«Forstår du det du leser?» «Hvordan skal jeg kunne forstå,» sa han, «når ingen forklarer det for meg?»
\"Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt: ikke mange vise etter menneskelige mål, og ikke mange med makt eller av fornem slekt.\"
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 30-5-2006 kl 14:23


Sitat:
Opprinnelig postet av Lance
Wbrochs,

Jeg forstår. Slik jeg forstår det er arvesynden iboende syndige tendenser og egenskaper vi har arvet fra våre foreldre er det ikke?

Ja, det er slik jeg mener Guds ord fremstiller det. Men den konservative - opprinnelige - Adventismen fremstiller en Jesus som hadde Adams falne, syndige natur med samme iboende tilbøyelighet, følelser, lidenskaper og lyster som alle andre syndige mennesker. Men hadde Jesus det? Nei! Her er Bibelen veldig klar på at Jesus ikke hadde slike iboende lyster.

Sitat:

Jesus var ikke jøde i blodet, Han var født av Guds talte Ord, og Maria var bare en inkubator. Hvordan kunne Han ha denne arvesynden da?

Som jeg skrev ovenfor: Jesus hadde ikke denne arvesynden!
Sitat:

Jeg har ikke satt meg inn i det så mye, men alt jeg vet er at Han ble prøvet i alt - uten synd.

Ja, det står det og det er riktig det som står. Men så blir spørsmålet om meningen er den samme i teksten som vi i vår kjødelige, syndige tankegang mener må være logisk?

Hva ble Jesus prøvet i? Han ble prøvet i å vise et tjenersinn til tross for at han var evig Far og Veldig Gud, vår allmektige skaper som lot seg herse med av sine egne onde skapninger.

Når Heb 4,15 sier at "han som er prøvet i alt i likhet med oss, men uten synd", så la oss være klar over at følelser, lidenskapelig begjær og onde lyster er synd selv uten at det blir uttrykt i ord eller handling. Derfor snakker Paulus om ond lyst, syndig lidenskap (Kol 3:5), umoral, griskhet, ondskap, fulle av misunnelse, mordlyst ..... kort sagt indre følelser og lidenskaper. Derfor er Jesus også så radikal at han utlegger budet om å drive hor med å si at bare oppkomsten av kjønnslig lyst mot en uvedkommende kvinne er like syndig som å utøve hor (ekteskapsbrudd) i handling! (Matt 5:28)

I følgende tekst forklarer Jesus at det er det innvendige som er urent og syndig og som må renses. Alle syndige, utvortes ord og gjewrninger har sin dype, forferdelige forutsetning at de først foreligger i lyster. Derfor sier Guds ord da også at "Svikefullt er hjertet, mer enn noe annet, og ondt er det; hvem kjenner det? Jeg Herren, ransaker hjerter og nyrer og gir enhver igjen etter hans ferd." (Jer 17,9f). "Menneskehjertets tanker er onde fra ungdommen av." (1.Mos 8,21).

Guds ord taler aldri om "nøytrale" følelser og lyster, men alltid om gode eller onde lyster, kjødelig eller åndelig attrå og begjær.
"Skammelige lyster" (Rom 1,26), om "lystens brann" (1.Tess 4,5), om "ond lidenskap" og lyst" (Kol 3,5).
Hvordan kan Paulus si at det "vaktes s7yndige lysater (egentlig lidenskaper)" (Rom 7,5) - hvis lyster i det hele tatt ikke er eller kan være syndig?

Det er fariseerens kjødelige sinn som prøver å rettferdiggjøre seg selv og gjemme seg bak påstanden at bare det vi gjør frivillig og som følge av et valg kan være synd. Vi er født med en iboende synd som ofte overrumpler oss med syndige tanker og lyster om vi vil det eller ei. I Matt 23:25-28 setter Jesus søkelyset på at det er det indre som er syndig og som må renses:
25 Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere, som gjør beger og fat rene utvendig, men innvendig er de fulle av rov og urenhet.
26 Du blinde fariseer! Rens først begeret og fatet innvendig, så at også det utvendige blir rent!
27 Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere, som ligner kalkede graver som utvendig er vakre å se til, men innvendig er fulle av dødningeben og all slags urenhet.
28 Slik synes også dere i det ytre rettferdige for folk, men innvendig er dere fulle av hykleri og lovløshet.

Og med tanke på "Jesu fristelser", hvordan skal vi forstå det i lys av Jak 1,13-14: "Ingen som blir fristet, må si: Det er Gud som frister meg! For Gud blir ikke fristet av det onde, og selv frister han ingen. Men enhver som blir fristet, dras og lokkes av sin egen lyst."

BLE JESUS FRISTET :question:
Hilsen
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Lance
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 970
Registrert: 11-4-2005
Bosted: Østfold
Brukeren er frakoblet

Humør: Gud er én

[*] opprettet den 30-5-2006 kl 14:40


Wbrochs... jeg vet at du ikke tror at Jesus hadde arvesynden ;) Uten å ha gått alt for dypt inn i saken tror jeg at jeg er enig med deg i dette.

Grunnen til at Bibelen sier at Jesus ble prøvet i alle ting er at ALT som skal bevises for å være ekte MÅ prøves.

Allehånde fristelser ble presentert for Jesus. Men Han ble funnet UTEN synd, og kan da umulig hatt f.eks. urene lyster.

Hadde Han hatt det ville Han vært en synder. Og da kunne Han ikke ha vært Frelseren. Det sier seg selv.

[Redigert den 30-5-2006 av Lance]

[Redigert den 30-5-2006 av Lance]
Lance
-------
Malakias 4:5-6
Åp 10:7

www.branham.org
www.vekkelsen.no
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren Denne brukeren har MSN Messenger
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 30-5-2006 kl 15:04


Sitat:
Veien inn til helligdommen – det aller helligste – ble åpnet av Jesus da han døde på korset. Da revnet forhenget mellom de to avdelingene i den jordiske helligdommen.
Mener du å si at mennesker ikke hadde samme kunnskap om loven FØR 1844 som vi har i dag?

Les Heb 9:24f
24 For Kristus gikk ikke inn i en helligdom som var gjort med hender og bare er et bilde av den sanne helligdom. Han gikk inn i selve himmelen for nå å åpenbares for Guds åsyn for vår skyld.
25 Heller ikke gikk han inn der for å ofre seg selv flere ganger, slik ypperstepresten hvert år går inn i helligdommen med fremmed blod.

Her ser du av vers 25 at Jesus gikk inn i Det Aller Helligste. Teksten fortelles oss at Jesus gjorde virkelig det ypperstepresten gjorde én gang om året. Da gikk ypperstepresten i det jordiske tabernaklet inn i Det aller Helligste med blodet. At Jesus ikke gikk inn i Det Aller Helligste før i 1844 er en adventistisk løgn som på det sterkeste motsier Guds ord i Bibelen. Heb 1:3 med flere sier at Jesus satte seg ved siden av Faderen. Hvor er Faderen? Han sitter på Guds trone. Hvor er Guds trone? Den jordiske helligdom er en billedlig fremstilling av den himmelske. Hvor kunne ypperstepresten i den jordiske helligdom komme frem for Gud? Jo, i Det Aller Helligste selvfølgelig! Mellom de to kjerubene, over Arken.
3 Han er avglansen av hans herlighet og avbildet av hans vesen, og han bærer alle ting ved sin krafts ord. Etter at han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved Majestetens høyre hånd i det høye.
2.Mos 28,29-30 forteller også hvor ypperstepresten gikk inn når han skulle tre frem for Guds åsyn. Han gikk inn i Det Aller Helligste.


Veien inn til Det Aller Helligste ble åpnet når Jesus døde på korset ja.

Det betyr at Frelsesveien er åpnet for Ham som gikk uten synd, alle kan se Ham og følge Ham nå. I og med at dette skjedde reiste Jesus vår Herre og Gud opp til det himmmelske. Djevelen er fortsatt på jorden, han får leve ut sin religion og natur via Pavedømmet og blir der tilbedt som om han var Gud. I denne perioden får han regjere fritt inntil 1798, da hans trone får sitt dødsår. Gud reiser sitt folk opp sakte men sikker, legger kjøtt på bena og det gjør Han fortsatt. 1844 er årstallet da Jesus går inn i Det Aller Helligste og starter renselsen der som yppersteprest.

Heb 9:25
Heller ikke gikk han inn der for å ofre seg selv flere ganger, slik ypperstepresten hvert år går inn i helligdommen med fremmed blod.


Vi ser her at Han entret ikke Det Aller Helligste for å avslutte noe, det kommer senere også i hensyn til høytidssabbatene. En tar en ting om gangen, lar det gå rett for seg.


Heb 1:3b
...., Etter at han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved Majestetens høyre hånd i det høye.


Han fullførte denne renselsen i sitt blod/ liv her på jorden, ved tro er denne virksom. Enda er ikke alle verdens sjeler tatt opp foran Nådestolen over Paktens Ark for å måles i tro og dennes forhold til innholdet i Paktens Ark. Dette vil bli avgjort og endt like før nådedøren stenges. Da forlater jo Jesus denne tjeneste forever og det siste Han gjør er nettopp "årets" siste verk!Sitat:
Du må ikke blande sammen alle fire budene når det er det første Gud sier er det viktigste budet i loven. Hvis Gud sier det første budet er det viktigste, så må ikke du si at det fjerde er det viktigste! Da begynner du jo på samme måten som katolikkene som også byttet om på budene. Det Gud sier hasr du og andre ingen rett til å forandre på!Dette er det første Budet:

2M 20:2-3
Jeg er Herren din Gud, som førte deg ut av landet Egypt, av trellehuset.

Du skal ikke ha andre guder foruten meg.


Vi skal bare ha Ham som Gud. Bra, hvem er denne Guden? Hva står Han for? Hva Har Han gjort? Hva er Hans navn? Hva eier Han?

Det får du Her:


2M 20:4-11

2. BUD
Du skal ikke gjøre deg noe utskåret bilde eller noen avbildning av det som er oppe i himmelen, eller av det som er nede på jorden, eller av det som er i vannet nedenfor jorden.
Du skal ikke tilbe dem og ikke tjene dem. For jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud, som hjemsøker fedres misgjerninger på barn inntil tredje og fjerde ledd, på dem som hater meg,
og som viser miskunn i tusen ledd mot dem som elsker meg og holder mine bud.

3. BUD
Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, for Herren vil ikke holde den uskyldig som misbruker hans navn.

4. BUD
Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig!
Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning.
Men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, verken du selv eller din sønn eller din datter, verken din trell eller din trellkvinne, eller ditt fe eller den fremmede som er hos deg innenfor dine porter.
For på seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt det som i dem er, og han hvilte på den sjuende dagen. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.Denne Guden elsker jeg av hele mitt hjerte. Ser du poenget?


Sitat:
Jesu blod kan aldri flyte i våre årer. Du må ikke gjøre deg selv og andre om til en Jesus nr. 2! Det vil være bespottelse!


Hva er Hans blod ett bildet på?

Jo, Hans liv. Vi skal leve Hans liv i Hans ånd, altså Hans ånd skal bli vår. Vi skal bli ett.

Vi blir aldri Gud, vi blir gudesønner og Hans blod/ liv er som er i oss. Vi blir konger men ikke Kongen. Dette er mulig hvis Gud gjør det mulig i oss, til det må vi bare forlate vårt kjøds anligggende og den kraften viljen gir Gud oss slik at Han kan gi oss det nye hjerte/ sin og Ånd som ikke er vårt verk.....
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 30-5-2006 kl 15:13


Sitat:
Sopm adventist gjennom 44 år vet jeg godt hva adventister sikter til når de vil tilegne seg Jesu blod og egenskaper.

Adventistenes utlegging av Rom 8,3 gir et godt bilde på hva de mener. Dette vers 3 tolker de til at Jesus hadde syndig natur, ble fristet som oss og hadde en voldsom kamp mot lysten til å gi etter for fristelser, en lyst han overvandt.


Som Han vant over i kraft av Faderens ord og Ånd. Ikke sitt eget.


Sitat:
Slik var Jesus - ikke en stedfortreder for oss som Bibelen lærer, men - Jesus var et eksempel som vi må følge. Da i forståelsen av at "nå har Jesus bevist at det er mulig for den syndige natur å oppnå syndfrihet gjennom lydighet mot all guds vilje". DDet var dette Jesus gjorde, sier Ellen White. Dette er det Ihuga adventister og tilhengere av Ellen White forstår med Rom 8,3.


Han er en stedsfortreder fordi ingen menneske klarte syndfrihet og for så å bære dene ut igjenom Helligdommen. Jesus kom istede for oss uten sin egen guddommelige natur men i Davids sæd, via Maria og DHÅ. Ved å se på Jesus er dette mulig hvis vi tror Ham og gjør Faderns ord som Ham og lar Talsmannen snakke til oss i all ydmykhet.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 30-5-2006 kl 15:18


Sitat:
Opprinnelig postet av Kristnerd
Sitat:

Jesus startet rensingen av den Himmelske helligdom i 1844,


Sier hvem ?
Hvorfor må en himmelse helligdom renses ?
Hvorfor startet dette i 1844?

Og jeg vil ha svar ut i fra Bibelen, ingen EGW sitater takk. Dersom en slik lære ikke kan grunnes på Bibelen ALENE, så bør den forkastes snarest.

Dersom den kan begrunnes på Bibelen ALENE er jeg interesert i å høre mere om den.


Himmelske vesener ferdes i fallen verden og blir tilgriset. Himmelske vesener fikk presentert syndens natur av Lucifer personlig før krigen. Mye skal vaskes.

Bra innstilling men for at du skal forstå må det en total ydmykhet til Talsmannen og troen/ skriften fungere.


Jeg vil anbefale deg å ta Daniels bok i ett studie igjennom SDAs http://www.norskbibelinstitutt.no/ . Her kan du forlange det du vil av dokumentsjo og grunnlag i skriften. Her får du ett personlig og ordentlig svar på det du spør om. Jeg er ikke kompetent til å svare deg godt nok.

Amen!
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 30-5-2006 kl 15:24


Sitat:
Ja, det er slik jeg mener Guds ord fremstiller det. Men den konservative - opprinnelige - Adventismen fremstiller en Jesus som hadde Adams falne, syndige natur med samme iboende tilbøyelighet, følelser, lidenskaper og lyster som alle andre syndige mennesker. Men hadde Jesus det? Nei! Her er Bibelen veldig klar på at Jesus ikke hadde slike iboende lyster.


Hvor står det i skriften?

Sitat:
Og med tanke på "Jesu fristelser", hvordan skal vi forstå det i lys av Jak 1,13-14: "Ingen som blir fristet, må si: Det er Gud som frister meg! For Gud blir ikke fristet av det onde, og selv frister han ingen. Men enhver som blir fristet, dras og lokkes av sin egen lyst."

BLE JESUS FRISTET ?Jesus la av seg sin Guddom. Kunne Han fristes da? Ja, selvfølgelig Han tok jo på seg vårt syndige kjøds likhet. Han kunne jo ikke komme som Gud, da ville vi alle ha dødd omgående.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 30-5-2006 kl 15:27


Sitat:
Allehånde fristelser ble presentert for Jesus. Men Han ble funnet UTEN synd, og kan da umulig hatt f.eks. urene lyster.

Hadde Han hatt det ville Han vært en synder. Og da kunne Han ikke ha vært Frelseren. Det sier seg selv.


Helt riktig men Han smakte på de for å kjenne dens kraft for så å avvise den med skriften i troen og Ånden. Dermed kunne/ kan Han i sin syndfrihet også ta på seg vår synd og fordømme synden og kaste denne med dødens kraft i ildsjøen.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 30-5-2006 kl 15:37


Sitat:
Opprinnelig postet av Lance
..........
Grunnen til at Bibelen sier at Jesus ble prøvet i alle ting er at ALT som skal bevises for å være ekte MÅ prøves.

Allehånde fristelser ble presentert for Jesus. Men Han ble funnet UTEN synd, og kan da umulig hatt f.eks. urene lyster.

Hadde Han hatt det ville Han vært en synder. Og da kunne Han ikke ha vært Frelseren. Det sier seg selv.

[Redigert den 30-5-2006 av Lance]

Jeg finner det helt riktig det du skriver her, Lance. Og nettopp ordet "prøve" gir oss den riktige forståelsen av hva ordet "fristet" er ment å bety. Ordet "fristet" har mer enn bere én betydning. Det er først i nyere tid at vi hovedsaklig forbinder noe ondt med ordet. I eldre tider hadde det først og fremst meningen "prøve", og det stemmer med at Jesus - som du helt riktig sier, Lance - ble PRØVET for å bevise at han var ekte. Han var virkelig den Gud Bibelen snakker om i både Salmene og Jesaja 9,6.

I Matt 4 og Luk 4 hvor vi leser om Jesu fristelser, står ordet "fristet" først og fremst som en beskrivelse av den aktivitet Djevel retter mot Jesus, og er altså ikke først og fremst et ord som er ment å beskrive at det vaktes følelser og lidenskapelig begjær i Jesus. Dette blir også klart når vi leser vers 13 hos Lukas, dser det stå: "Da djevelen hadde fullført hele fristelsen, gikk han bort fra ham inntil en laglig tid." (Luk 4:13).
Her ser vi at ordet står som en beskrivelse av hva Djevelen gjør. :cool:

Hilsen
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 30-5-2006 kl 15:42


Dette er fristelse i Matt 4:

G3985

pi-rad'-zo
From G3984; to test (objectively), that is, endeavor, scrutinize, entice, discipline: - assay, examine, go about, prove, tempt (-er), try.Her er Evas fristelser/ virkning åpenbart:

1M 3:6
Kvinnen så nå at treet var godt å ete av, og at det var en lyst for øynene - et prektig tre, siden det kunne gi forstand. Så tok hun av frukten og åt. Hun gav også sin mann, som var med henne, og han åt.


Det er dette det handler om.

1Joh 2:16
For alt som er i verden, kjødets lyst og øynenes lyst, og hovmodig skryt av det en er og har, er ikke av Faderen, men av verden.


Og som Jakob sier:

Jak 1:14-15
Men enhver som blir fristet, dras og lokkes av sin egen lyst.
Når så lysten har unnfanget, føder den synd. Men når synden er fullmoden, føder den død.

[Redigert den 30-5-2006 av LeifG]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Lance
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 970
Registrert: 11-4-2005
Bosted: Østfold
Brukeren er frakoblet

Humør: Gud er én

[*] opprettet den 30-5-2006 kl 15:43


Ja, og i denne sammenhengen mener jeg at vi også kan fristes uten å synde. Med det mener jeg at å falle for en fristelse er å synde, mens å motstå den ved underkastelse til Kristus er å seire, da ikke i egen kraft, men ved den Hellige Ånds kraft. (Altså å ta tanker til fange, som Paulus sier. Dersom vi lar tankene underholde oss, synder vi.)Lance
-------
Malakias 4:5-6
Åp 10:7

www.branham.org
www.vekkelsen.no
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren Denne brukeren har MSN Messenger
mhusoy
Moderator
*******
Innlegg: 741
Registrert: 20-12-2005
Bosted: Trondheim
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 30-5-2006 kl 16:55


Sitat:
Opprinnelig postet av Lance
Ja, og i denne sammenhengen mener jeg at vi også kan fristes uten å synde. Med det mener jeg at å falle for en fristelse er å synde, mens å motstå den ved underkastelse til Kristus er å seire, da ikke i egen kraft, men ved den Hellige Ånds kraft. (Altså å ta tanker til fange, som Paulus sier. Dersom vi lar tankene underholde oss, synder vi.)


Yeps Lancy..

Jesus ble jo fristet av djevelen i ødemarken..

så når han kan fristes kan vi..

det er kun når vi gir etter at vi syndermhusoy
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 30-5-2006 kl 17:10


Sitat:
Opprinnelig postet av LeifG
......
Hvor står det i skriften?

Heb 7,26-27 "For en slik yppersteprest var det vi måtte ha – hellig, uskyldig, ren, skilt fra syndere og opphøyet over himlene, en som ikke daglig trenger til, lik yppersteprestene, å bære fram offer, først for sine egne synder og deretter for folkets. For det gjorde han én gang for alle da han ofret seg selv."
Joh 14:30 "... For denne verdens fyrste kommer, og han har ikke noe i meg."

Og med tanke på "Jesu fristelser", hvordan skal vi forstå det i lys av Jak 1,14: "Men enhver som blir fristet, dras og lokkes av sin egen lyst."

Sitat:

Jesus la av seg sin Guddom. Kunne Han fristes da? Ja, selvfølgelig Han tok jo på seg vårt syndige kjøds likhet. Han kunne jo ikke komme som Gud, da ville vi alle ha dødd omgående.


Den Jesus du her beskriver finner du ikke omtalt i Bibelen. Hadde Jesus kommet i "syndig kjøds likhet" ville han ha vært en synder som du og jeg. Den Jesus du beskriver kan ikke frelse noe menneske.
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 30-5-2006 kl 17:21


Sitat:
Opprinnelig postet av LeifG
Dette er fristelse i Matt 4:

G3985

pi-rad'-zo
From G3984; to test (objectively), that is, endeavor, scrutinize, entice, discipline: - assay, examine, go about, prove, tempt (-er), try.

Det greske peirazo har her betydningen "prøve om noe lar seg gjøre". Hvem prøvde? Jo, Djevelen. Det var altså Djevelens fristelse ogt da må du ikke tillegge Jesus en annen variant av ordets betydning. Det var Djevelen som var opptatt med å friste, men Jesus ble ikke fristet.

Det å "prøve" Jesus er ikke det samme som at Jesus ble fristet i den betydning at han hadde en kamp for å klare å stå imot. Du og jeg har en kamp, men Jesus er større enn oss. Jesus var helt uten indre synd.
Sitat:

Og som Jakob sier:

Jak 1:14
Men enhver som blir fristet, dras og lokkes av sin egen lyst.
[Redigert den 30-5-2006 av LeifG]


Følte Jesus på den fristelsen som Jakob her ovenfor beskriver? Hvis du svarer ja på det LeifG, da er du ingen kristen, for da kjenner du ikke Jesus.

Hilsen
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Soteria
Seniormedlem
***


Avatar


Innlegg: 172
Registrert: 11-3-2006
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 30-5-2006 kl 17:21


Det står i Romerbrevet 8 at Gud sendte sin sønn i syndig kjøds lignelse, men det betyr ikke at han var syndig. Det betyr vel at han skulle være et syndoffer.

Når det gjelder hvem Jesus var sønn av, - var han ikke sønn av Maria med hennes gener?


_________________________
"I Romerbrevet 8 jeg bor på nummer 1
Jeg bodde der som liten
Nu er jeg der igjen
I mellomtiden har jeg dessverre vandret om
Og bodd på mangt elendig, ja, rent ut simpelt rom."
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 30-5-2006 kl 17:22


Sitat:
Opprinnelig postet av Lance
Ja, og i denne sammenhengen mener jeg at vi også kan fristes uten å synde. Med det mener jeg at å falle for en fristelse er å synde, mens å motstå den ved underkastelse til Kristus er å seire, da ikke i egen kraft, men ved den Hellige Ånds kraft. (Altså å ta tanker til fange, som Paulus sier. Dersom vi lar tankene underholde oss, synder vi.)


Vi, ja, men hva med Jesus?

Hilsen
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 30-5-2006 kl 17:24


Sitat:
Opprinnelig postet av Soteria
........
Når det gjelder hvem Jesus var sønn av, - var han ikke sønn av Maria med hennes gener?Eller kanskje han var Guds sønn, med Den Hellige Ånds gener?
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Lance
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 970
Registrert: 11-4-2005
Bosted: Østfold
Brukeren er frakoblet

Humør: Gud er én

[*] opprettet den 30-5-2006 kl 17:41


Sitat:
Opprinnelig postet av wbrochs
Sitat:
Opprinnelig postet av Lance
Ja, og i denne sammenhengen mener jeg at vi også kan fristes uten å synde. Med det mener jeg at å falle for en fristelse er å synde, mens å motstå den ved underkastelse til Kristus er å seire, da ikke i egen kraft, men ved den Hellige Ånds kraft. (Altså å ta tanker til fange, som Paulus sier. Dersom vi lar tankene underholde oss, synder vi.)


Vi, ja, men hva med Jesus?


Kristus er vårt hode. Og Han er et forbilde for oss:

Hebreerne 5:8
"...således lærte han, skjønt han var Sønn, lydighet av det han led..."

Men som sagt, Jesus var uten synd. Det er ikke vi - derfor ikler vi oss Hans rettferdighet.

Det jeg ønsket å vise er at å bli fristet ikke er en synd. Men at å falle for den er en synd.
Lance
-------
Malakias 4:5-6
Åp 10:7

www.branham.org
www.vekkelsen.no
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren Denne brukeren har MSN Messenger
Soteria
Seniormedlem
***


Avatar


Innlegg: 172
Registrert: 11-3-2006
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 30-5-2006 kl 17:46


wbrochs:

Men Jesus skulle være et rotskudd av Davids ætt, og han skulle gjenopprette Adams fall. Derfor måtte han ha menneskelige gener.
Ingen av englene kunne gjenopprette situasjonen vår, for de var ikke mennesker. Men Jesus derimot, var et menneske med islett av det guddommelige.
Jeg benekter slett ikke at han var Guds Sønn, men han hadde også Maria som mor. Men Josef var ikke hans virkelige far.

Når Jesus til sist ble sulten etter å ha fastet i førti dager, tror du ikke at kroppen hans hadde lyst på brød?
Hvis han ikke hadde hatt lyst til å spise brød da, ville det jo ikke vært noen fristelse.
Da kunne han bare ha viftet vekk Djevelen uten noen vanskelighet. Han drev tilbake Djevelen, men det måtte være litt vanskelig for å være en fristelse.

[Redigert den 30-5-06 av Soteria]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Lance
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 970
Registrert: 11-4-2005
Bosted: Østfold
Brukeren er frakoblet

Humør: Gud er én

[*] opprettet den 30-5-2006 kl 18:09


Soteria,

Jeg elsker disse bildene :)

Den første Adam ble skapt av Guds talte Ord
Den siste Adam (Jesus) ble skapt på samme vis

Den første Adam ble ikke forført, men tok på seg Evas synd
Den andre Adam tok på seg vår synd, selv om han var uskyldig

Jesu legeme var menneskelig - hans sjel var Gud
Lance
-------
Malakias 4:5-6
Åp 10:7

www.branham.org
www.vekkelsen.no
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren Denne brukeren har MSN Messenger
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 30-5-2006 kl 18:23


Sitat:
Opprinnelig postet av Lance
......
Det jeg ønsket å vise er at å bli fristet ikke er en synd. Men at å falle for den er en synd.


Det spørs hva som menes med "fristet" det, Lance. Hvis det å bli "fristet" innebærer at det vekkes følelser i oss som vi må motstå, da er det synd å bli fristet. Dette fordi vakte følelser innebærer at vi egentlig har lyst til synden. Det er det samme som "ond lyst" og det er i seg selv synd.
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 30-5-2006 kl 18:32


Sitat:
Opprinnelig postet av Soteria
wbrochs:

Men Jesus skulle være et rotskudd av Davids ætt,

Et rotskudd ja. Han var jo Davids sønn. Men var han egentlig Davids sønn?

Men hva legger du egentlig for mening i at Jesus var "Davids rotskudd"?

Sitat:

og han skulle gjenopprette Adams fall. Derfor måtte han ha menneskelige gener.
.....


At Jesus skulle gjennopprette Adams fall betyr ikke at også Jesus måtte ha del i fallet for å gjennopprette Adams fall. Du ser ordet "fall" i denne forbindelse betyr å falle for synden - å gi etter for bedraget.

Jeg er overrasket over hvor overfladisk mange er i sin omgang med ord. Det er absolutt nødvendig å tenke nøye gjennom hvilken betydning av ordet vi gjør bruk av når vi bruker ord som "fall", "fristelse", "tro", "synd" med flere. Disse ordene og mange med har mange ulike betydninger og det er derfor nødvendig at man gjør det klart hvilken b etydning man selv legger i ordene når man bruker dem. Hvis man ikke gjør det legger man bare opp til unødvendige misforståelser og da blir det en ufruktbar debatt..
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 30-5-2006 kl 18:33


Sitat:
Opprinnelig postet av Lance
Jesu legeme var menneskelig - hans sjel var Gud


Amen!
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Soteria
Seniormedlem
***


Avatar


Innlegg: 172
Registrert: 11-3-2006
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 30-5-2006 kl 18:58


Sitat:
Men hva legger du egentlig for mening i at Jesus var "Davids rotskudd"?


At han var et utspring av Davids ætt, altså en etterkommer.
Dette viser også ættetavlen hans. Hvis Jesus ikke var etterkommer etter Maria eller Josef i det hele tatt, da var han jo ikke jødisk, og hva ville da være poenget med ættelistene?

Sitat:
At Jesus skulle gjenopprette Adams fall betyr ikke at også Jesus måtte ha del i fallet for å gjenopprette Adams fall.


Har jeg sagt det da?? Hvis Adam ikke hadde falt ville det ikke vært noe å gjenopprette. Jesus gjorde det bra igjen siden han ikke falt.

Sitat:
Du ser ordet "fall" i denne forbindelse betyr å falle for synden - å gi etter for bedraget.


Ja, naturligvis. Forstår ikke hvorfor du må poengtere det. Jeg brukte ikke ordet feil, jeg skrev bare at Adam falt.
Her er det du som skaper en unødvendig misforståelse.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 30-5-2006 kl 19:07


Sitat:
Heb 7,26-27 "For en slik yppersteprest var det vi måtte ha – hellig, uskyldig, ren, skilt fra syndere og opphøyet over himlene, en som ikke daglig trenger til, lik yppersteprestene, å bære fram offer, først for sine egne synder og deretter for folkets. For det gjorde han én gang for alle da han ofret seg selv."
Joh 14:30 "... For denne verdens fyrste kommer, og han har ikke noe i meg."

Og med tanke på "Jesu fristelser", hvordan skal vi forstå det i lys av Jak 1,14: "Men enhver som blir fristet, dras og lokkes av sin egen lyst."Vi er født nakne inn i denne verden. Jesus fikk presentert lystene av djevelen, Jesus smakte på hva disse lystene besto i for å kunne avvise den med Skriften og troen alene. Så Jesu sinn fikk disse tankene presentert men de ble ikke Hans egen tanker, Han lekte ikke med de men fikk smake de slik at Han viste hva fristelse er. Hans lyst er Faderens fordi Han la seg i Faderens hender og Ånd. Så her var Jesu i grenseland og balanserte på kniveggen men valgte allikevel rett ferd. Han lot seg altså ikke fatte av lystens kraft slik at Han valgte denne vei noen gang.


Sitat:
Den Jesus du her beskriver finner du ikke omtalt i Bibelen. Hadde Jesus kommet i "syndig kjøds likhet" ville han ha vært en synder som du og jeg. Den Jesus du beskriver kan ikke frelse noe menneske.


??? Det står skrevet Willy, rett ut og denne Jesus frelser de som tror Ham. Men du tror ikke på Gud, du tror ikke Faderen og Hans kraft til å gi oss ett nytt hjerte, sinn og en helt ny ånd, ren og ferdig.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 30-5-2006 kl 19:36


Sitat:
Det greske peirazo har her betydningen "prøve om noe lar seg gjøre". Hvem prøvde? Jo, Djevelen. Det var altså Djevelens fristelse ogt da må du ikke tillegge Jesus en annen variant av ordets betydning. Det var Djevelen som var opptatt med å friste, men Jesus ble ikke fristet.

Det å "prøve" Jesus er ikke det samme som at Jesus ble fristet i den betydning at han hadde en kamp for å klare å stå imot. Du og jeg har en kamp, men Jesus er større enn oss. Jesus var helt uten indre synd.Jesus lot satans lyster og dens "herlighet" få komme inn i Jesus fordi Jesus lot dette skje. Han lot den lysten måle seg mot Faderens kjærlighet, så Han lot lysten få virke uten at den var Hans egen slik at Han viste hva den kraften er. Uten dette kan Han heller ikke fordømme, Han kan stå for det for Han beviser at Han selv vet hva det er. Jesus vandret i Faderen og Faderen i Ham, på samme måte skal vi vandre og gjør vi det er det umulig å synde. Jesus hadde sitt hjerte hos Faderen under ørkenvandringen og var rede til å dø der og da. Han hadde fastet i 40 dager og ble forelagt ferskt brød! med mere. Han holdt på å dø av sult og kroppens fysiologi krevde sitt, dette sto Han også imot. Kan en narkoman klage over Hans offer, at det var svakt? Nei. I tillegg hadde Han sin egen Guddom Han kunne ta på seg for å gjøre smertene lavere, det gjorde Han heller ikke. Han ble prøvd hardere enn oss og Han foble uten synd i fallen syndig natur.


Sitat:
Jak 1:14
Men enhver som blir fristet, dras og lokkes av sin egen lyst.
Følte Jesus på den fristelsen som Jakob her ovenfor beskriver? Hvis du svarer ja på det LeifG, da er du ingen kristen, for da kjenner du ikke Jesus.
Det var ikke Hans egen lyst men satans presenterte Lyst som Han smakte på. Han hadde ikke lyst til dette men frelsesplanen krevde at satan kunne prøve også da Jesus på dette plan. Tenk etter i rettferdigghetens nav, Jesus Kristus.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 30-5-2006 kl 19:38


Sitat:
Opprinnelig postet av Soteria
.........
At han var et utspring av Davids ætt, altså en etterkommer.
Dette viser også ættetavlen hans. Hvis Jesus ikke var etterkommer etter Maria eller Josef i det hele tatt, da var han jo ikke jødisk, og hva ville da være poenget med ættelistene?

Jeg har ikke prøvd å benekte at Jesus var av Davids ætt. Du forsto visst ikke spørsmålet mitt. Mitt spørsmål ble stilt med tanke på å få deg til å gjøre klart om det at Jesus var Davids rotskudd nødvendigvis innebærer at Jesus fikk en syndig natur.
Hva Josef gjelder, såp var ikke Josef Jesu\ far. Vet du hvem som var Jesu far, hvem Jesus arvet farsgenene av?
Sitat:

Har jeg sagt det da?? Hvis Adam ikke hadde falt ville det ikke vært noe å gjenopprette. Jesus gjorde det bra igjen siden han ikke falt.

Ok da, men du uttalte deg litt utydelig.
Sitat:

Ja, naturligvis. Forstår ikke hvorfor du må poengtere det. Jeg brukte ikke ordet feil, jeg skrev bare at Adam falt.
Her er det du som skaper en unødvendig misforståelse.

Det er mange som hevder at Jesus gjenopprettet fallet på den måten at han ble født med en syndig natur og at Jesus ved sin fullkomne lydighet mot Gud gikk veien tilbake fra syndig natur til guddommelig natur, og at dette er gjenopprettelsen av fallet. Denne forståelsen får mange av blant annet Romerne 8,3. Jeg måtte spørre for å finne ut om du er en av dem som forstår det slik. Ut ifra hvordan du uttalte deg var jeg ikke i stand til å utelukke deg fra den gruppen.
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 30-5-2006 kl 19:48


Wbrochs

Sitat:
Eller kanskje han var Guds sønn, med Den Hellige Ånds gener?


Er du da kristen eller av antikrist ånd?

1Jo 4:3
And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God:

and this is that spirit of antichrist, whereof ye have heard that it should come; and even now already is it in the world.Dette er rett av grunnteksten og her sies det at Jesus Kristus er MenneskeSønnen, Han er altså Messias, sønn av Davids Ætt. I tillegg i denne sammenheng/ bekjennes det må man da altså bekjenne hvilket kjød Han kom i. Vi må stå for det, vite hvem Han er.

I Romerne blant annet ser vi at dette kjødet er syndig kjøds Likhet.

Hebreerbrevet som er skrevet til jøder som vurderer Jesus som Messias krever faktisk dette.


Unnskyld meg men er du da av antikrist ånd, uten å vite det selv? Vær meg nådig willy men jeg er forpliktet til å spørre om dette.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 30-5-2006 kl 20:00


Sitat:
Opprinnelig postet av LeifG

Vi er født nakne inn i denne verden.

Ja nakne også hva rettferdighet angåer. Vi er født med iboende synd, men Jesus arvet ikke den samme natur som oss der ulydighet mot Gud er naturlig. Mennesker er av fødselen vredens barn skriver Paulus i blant annet Ef 2,3. Men dette gjelder ikke Jesus. Til fordel fra oss var ikke Jesus underlagt dødens makt slik vi er. Døden er syndens lønn og fordi vi er syndere må vi dø. Jesus kunne ikke dø, men måtte sette livet til av seg selv fordi ingen hadde makt til å tra hans liv. Ingen kunne ta Jesu liv og derfor måtte han gi sitt liv frivillig for i det hele tatt å kunne lide døden og bli det sonoffer han kom for å være.

Joh 10,17-18 "Derfor elsker Faderen meg, fordi jeg setter mitt liv til for at jeg skal ta det igjen. Ingen tar det fra meg, men jeg setter det til av meg selv. Jeg har makt til å sette det til, og jeg har makt til å ta det igjen. Dette bud fikk jeg av min Far."

Sitat:
[
Jesus fikk presentert lystene av djevelen, Jesus smakte på hva disse lystene besto i for å kunne avvise den med Skriften og troen alene. Så Jesu sinn fikk disse tankene presentert men de ble ikke Hans egen tanker, Han lekte ikke med de men fikk smake de slik at Han viste hva fristelse er. Hans lyst er Faderens fordi Han la seg i Faderens hender og Ånd. Så her var Jesu i grenseland og balanserte på kniveggen men valgte allikevel rett ferd. Han lot seg altså ikke fatte av lystens kraft slik at Han valgte denne vei noen gang.

At Jesus ble presentert for Djevelens forsøk er en ting. Det står jo at Djevelen gjorde forsøk på å vekke begjæret i Jesus, men Jesus ble ikke det minste berørt av hverken begjær, onde følelser eller ond lidenskap.
Så i hvilken forstand mener du at Jesus smakte på det? Her kan du ikke være ullen og uklar i dine uttalelser, men grundig beskrive hva du mener. Dette er et tema hvor misforståelser lett oppstår og det bør du være oppmerksom på. Så vær snild å forklar hva du egentlig mener med at Jesus "smakte" på.
Sitat:

??? Det står skrevet Willy, rett ut og denne Jesus frelser de som tror Ham. Men du tror ikke på Gud, du tror ikke Faderen og Hans kraft til å gi oss ett nytt hjerte, sinn og en helt ny ånd, ren og ferdig.

Det står slettes ikke noe sted i Bibelen at Jesus kom i syndig kjøds likhet! Vis meg teksten hvis du mener noe annet.
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 30-5-2006 kl 20:09


Sitat:
Opprinnelig postet av LeifG

Jesus lot satans lyster og dens "herlighet" få komme inn i Jesus fordi Jesus lot dette skje.

Her snublet du i prøven som viser om man er en omvendt kristen som har troen på Jesus Kristus. Etter dette nøler jeg ikke med å si deg rett ut at du ennå ikke er blitt en kristen. Hvis Satan lykkedes å la sine egne lyster få innpass i Jesu indre, da ville Jesus vært en synder og følgelig en bedrager, og Gud en løgner. Men her er det du som er bedratt, og du som er en løgner, LeifG!

Omvend deg og kom til tro på Jesus Kristus. All din tale om lovens rettferdighet og Jesu syndige natur tilhører den uomvendte fariseer som fortnektet Jesus som Kristus.
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 30-5-2006 kl 20:18


Sitat:
Opprinnelig postet av LeifG
.....
Jesus lot satans lyster og dens "herlighet" få komme inn i Jesus fordi Jesus lot dette skje.


Hvor du er bedratt, LeifG!
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 30-5-2006 kl 20:23


Sitat:
Opprinnelig postet av LeifG
Er du da kristen eller av antikrist ånd?

1Jo 4:3
And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God:

and this is that spirit of antichrist, whereof ye have heard that it should come; and even now already is it in the world.


Jeg bekjenner at det var Messias som kom i et menneskelig legeme. Du fornekter at det var Messias fordi du sier Jesus kim i syndig kjøds likhet, hvilket du ikke finner støtte for i noen bibeltekst som er i hamoni med den greske grunnteksten.

Hva tror du følgende tekst sier, 1.Tim 3:16? "Og det må alle bekjenne, stor er den gudsfryktens hemmelighet: Gud åpenbaret i kjød, rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt blant folkeslag, trodd i verden, opptatt i herlighet."
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Soteria
Seniormedlem
***


Avatar


Innlegg: 172
Registrert: 11-3-2006
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 30-5-2006 kl 20:27


wbrochs:
Jesus var Guds Sønn, Gud var hans far. Vi diskuterer her om Maria var hans biologiske mor, noe jeg mener hun var.

Hvis du benekter at Maria var hans biologiske mor, benekter du også at han var av Davids ætt.

Et spedbarn har arvesynden i seg, men det synder ennå ikke.
Så selv om Jesus var født av en kvinne, betyr det ikke at han syndet. Han ble fristet, men han motsto fristelsene.

Sitat:

Det er mange som hevder at Jesus gjenopprettet fallet på den måten at han ble født med en syndig natur og at Jesus ved sin fullkomne lydighet mot Gud gikk veien tilbake fra syndig natur til guddommelig natur, og at dette er gjenopprettelsen av fallet.


Aha, det var det du mente. Heller nok litt i den retningen.. for det betyr jo fortsatt ikke at Jesus falt. Du vil hele tiden ha det til at andre mener at Jesus falt, men er det noen som mener det?
Å være sulten og ville ha brød når man holder på å sulte ihjel er ikke syndig, han fikk jo mat like etterpå av englene. Poenget var at han måtte si nei til Djevelens invitasjon til å skape steinene om til brød.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
mhusoy
Moderator
*******
Innlegg: 741
Registrert: 20-12-2005
Bosted: Trondheim
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 30-5-2006 kl 20:29


Her var det store uenigheter.

Ang. fristelse og lyst, så ble Jesus fristet, men han lystet ikke. Djevelen fristet/prøvde ham i ødemarken, men han hadde ikke lyst til ondt i den forstand at han ønsket det onde i hjertet sitt.

For en synd kan gjøres også kun i hjertet, f eks om en ser på en kvinne for å begjære har en allerede drevet hor i hjertet.

Jesus ble riktignok fristet, dvs. prøvd av djevelen, men han kan ikke ha syndet, heller ikke i hjertet, ettersom han da ville ha syndet, og hans offer ville ha vært forgjeves (fordi den som synder selv skylder å dø for egen synd).

Så, når det gjelder at Jesus kom i syndig kjøds lignelse betyr ikke det at han kom med et syndig kjød, men at han kom i kjød, og likevel ikke syndet. Han ble prøvd som oss, men uten synd. Jesu natur var både menneskelig og Åndelig. Han var sulten, lei seg, etc. men han syndet aldri, og hadde aldri lyst til synd, selv om han i mange tilfeller var redd og fortvilet, f eks da han ber om å slippe "kalken".

Eller som han sier: En dåp må jeg døpes med; hvor tynget jeg er til den er fullført! Luk 12:50.

Han visste dermed at han ville oppsto, som han ellers ofte hadde sagt, men likevel ga han uttrykk for frykt og gru. Dermed ser vi at han levde under samme kår som oss, men uten å synde, verken i hjerte eller gjerning.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 30-5-2006 kl 21:09


Sitat:
Jeg bekjenner at det var Messias som kom i et menneskelig legeme. Du fornekter at det var Messias fordi du sier Jesus kim i syndig kjøds likhet, hvilket du ikke finner støtte for i noen bibeltekst som er i hamoni med den greske grunnteksten.Rom 8:3
For det som var umulig for loven, idet den var maktesløs ved kjødet, det gjorde Gud, idet han sendte sin Sønn i syndig kjøds lignelse og for syndens skyld og fordømte synden i kjødet,


Lignelse her i grunnteksten er:

G3667
hom-oy'-o-mah
From G3666; a form; abstractly resemblance: - made like to, likeness, shape, similitude.Årsaken er som følger.

Rom 8:4
forat lovens krav skulde bli opfylt i oss, vi som ikke vandrer efter kjødet, men efter Ånden.


Kjødet er altså syndig men i ikjødet, det falne skal vi ikke leve. Vi skal leve i Ånden som Jesus gjorde og på denne måten i tro gir Herren oss ett nytt sinn og en ny ånd som holder loven, vi må bare tro det er mulig.
Sitat:
Hva tror du følgende tekst sier, 1.Tim 3:16? "Og det må alle bekjenne, stor er den gudsfryktens hemmelighet: Gud åpenbaret i kjød, rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt blant folkeslag, trodd i verden, opptatt i herlighet."
Gud kom i fallent syndig kjøds likhet og i den Ånd Han levde i, ble rettferdiggjørelsen Åpenbart. Engler så Ham, mennesker forkynner Ham, Han blir trodd og i Denne Ånd blir Han opptatt i herlighet.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 30-5-2006 kl 21:13


Sitat:
Her snublet du i prøven som viser om man er en omvendt kristen som har troen på Jesus Kristus. Etter dette nøler jeg ikke med å si deg rett ut at du ennå ikke er blitt en kristen. Hvis Satan lykkedes å la sine egne lyster få innpass i Jesu indre, da ville Jesus vært en synder og følgelig en bedrager, og Gud en løgner. Men her er det du som er bedratt, og du som er en løgner, LeifG!

Omvend deg og kom til tro på Jesus Kristus. All din tale om lovens rettferdighet og Jesu syndige natur tilhører den uomvendte fariseer som fortnektet Jesus som Kristus.???

Hvor er din tro på kjærlighetens kraft, Guds rettferdighet? Du tror at dine egne lyster er sterkere enn Guds skaperkraft, enn Guds kjærlighet. Deg om det.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 30-5-2006 kl 21:31


Sitat:
Opprinnelig postet av Soteria
wbrochs:
Jesus var Guds Sønn, Gud var hans far. Vi diskuterer her om Maria var hans biologiske mor, noe jeg mener hun var.

Hvis du benekter at Maria var hans biologiske mor, benekter du også at han var av Davids ætt.

Et spedbarn har arvesynden i seg, men det synder ennå ikke.
Så selv om Jesus var født av en kvinne, betyr det ikke at han syndet. Han ble fristet, men han motsto fristelsene.


Hva tror du har sterkest innflytelse på Jesu indre liv? Arven fra hans mor, mennesket Maria, eller arven fra hans far som var Gud ved Den Hellige Ånd?
Hvilke av disse krevfter er sterkest?

Jeg forstår ikke hvorfpr du så ensidig skriver om Jesu arv etter menneskelig avstamning all den tid han var Guds Sønn og, Evig Far og Veldig Gud? Ser du Gud eller menneske når du tenker på Jesus?

Du skriver at et spebarn har arvesynden i seg, men det synder ikke ennå. Det er her du tar så feil! Arveynden er i seg selv en syndig tilstand som er nok til å dømme mennesket - spebarnet om du vil - til evig fortapelse om det ikke blir dekket av Jesu sonoffer. Eller mener du at små barn ikke har behov for renselsen i Jesu blod for å bliu frelst?

Er du klar over at forgjengeligheten, også omtalt som døden - er forbannelsen som er kommet inn i verden på grunn av synd? Ingen må dø som ikke har synd, men også spebarn er underløagt død og forgjengelighet, noe som beviser at det er syndig:

Rom 5:12-14
12 Derfor, likesom synden kom inn i verden ved ett menneske, og døden på grunn av synden, og døden slik trengte gjennom til alle mennesker, fordi de syndet alle –
13 for vel var det synd i verden før loven kom, men der det ikke er noen lov, blir synden ikke tilregnet.
14 Likevel hersket døden fra Adam til Moses, også over dem som ikke hadde syndet ved et lovbrudd, slik som Adam – han som er et forbilde på den som skulle komme.

Hvis du sfortsattt mener at Guds ord lærer at Jesus hadde arvesynden i seg må du vise dette ut ifra Guds ord.
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 30-5-2006 kl 21:35


Sitat:
Opprinnelig postet av mhusoy
.........
Jesus ble riktignok fristet, dvs. prøvd av djevelen, men han kan ikke ha syndet, heller ikke i hjertet, ettersom han da ville ha syndet, og hans offer ville ha vært forgjeves (fordi den som synder selv skylder å dø for egen synd).Det ser ut for meg at du har forstått forskljellen mellom synd som medføst tilstand og synd som resultat av frivillige valg.

Jesus hadde ingen av delene og det oppfatter jeg at du er enig i. Jesus hadde altså ikke del i arvesynden selv om han var født av Maria, dels fordi Maria var renset av Dern Hellige Ånd, og dels fordi Gud den Allmektige var Jesu far. Ikke Josef.
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 30-5-2006 kl 21:47


Det du tror på Willy er gammel protestantisk statslære. Du tror Jesu guddom ble med Ham via DHÅ inn i Maria. Dette er Protestatisk lære for de aksepterte ikke læren om at Maria var syndfri fra fødselen av. Derfor måtte de finn en annen forklaring basert på å finne annen forklaring enn den katolske. De gransket ikke altså skriften for å finne Sannheten i den grunnleggende men bygde på en doktrine fra hedensk gudinne dyrkning.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
 Sider:  1    3    5

  Gå til topp

Powered by XMB
XMB Forum-programvare © 2001-2017 XMB-gruppen