Apologetisk Forum
Ikke pålogget [Logg inn ]
Gå til bunn

Utskriftsversjon  
Forfatter: Tittel: Mer om "The Passion of The Christ".
bus
Medlem
**


Avatar


Innlegg: 118
Registrert: 29-3-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 20-5-2004 kl 20:28
Mer om "The Passion of The Christ".


Limer inne denne artikkelen.
-----

Filmen “the passion of Christ” er større enn Ringenes Herre.

Den er nå så etterspurt at den slår Ringenes Herre når det gjelder antall filmkopier. Filmen fikk USA-premiere i 2800 kinoer den 25 februar (I Norge den 26 mars). Filmen skildrer Jesu siste timer og har blitt sterkt kritisert fordi den er antisemittisk og fordi den er svært blodig og voldelig. (Aftenposten den 2.3.2004)

Mel Gibsons far benekter Holocoust

En av de store bølger filmen har skapt, er anklagen om antisemittisme. Da far til Mel Gibson blandet seg in i debatten, ble ikke saken bedre. Faren til skuespilleren Mel Gibson sier nemlig at nazistenes jødeutryddelse er sterkt overdrevet. Uttalelsen til en radiostasjon i New York, bidrar til en kraftig økning i kontroversene rundt Gibsons nye film. “Alt er kanskje ikke diktet opp, men mesteparten er det” sa Hutton Gibson til radiostasjonen WSNR, og argumenterte med at det angivelig ikke er mulig å utrydde så mange. Argumentene hans er klassiske hos nynasister og andre som forsøker å endre oppfatningen av hva som skjedde under annen verdenskrig. Mel Gibsons far tilhører en fundamentalistisk katolsk gruppe som tidligere er kritisert for sine antisemittiske standpunkter, men han benekter selv at han er antisemitt. (Aftenposten 2.3.2004)

Kan virkelig Guds Ånd ha ledet under innspillingen av denne filmen? Det påstår regissøren og produsenten selv. Mel Gibson sier at han opplevde Den Hellige Ånds ledelse da han laget sin kontroversielle film. Skuespilleren er en engasjert katolikk. Den Hellige Ånd jobbet gjennom meg da jeg lagde denne filmen, jeg var bare et redskap, er hans påstand.

Eller er det et enormt bedrag? Men hvor har Mel Gibson hentet sitt manus? Det har han hentet hos en kvinne som i disse dager ventes å bli helgen-kåret av paven. Hun heter Anne Cathrine Emmerich og levde mot slutten av 17. hundre tallet i Tyskland. Fra hennes bok; The dolorous passion of our Lord Jesus Christ, innrømmer Mel Gibson at han har hentet ide, inspirasjon og manuskriptets innhold.. Hvem var hun? Det er ikke vanskelig å finne ut, når man går inn på de mange katolske internettsider som beskriver hennes liv.

Den lovløses komme er etter Satans virksomhet med all kraft, tegn og løgnens under 2.Tess.2:9.

• Hun svevde i luften, (levitasjon, kjent i New Age, ukjent i Bibelen.)
• Hun hevdet å ha visjoner og åpenbaringer, som ofte viste seg ikke å være korrekte. Hun advarte selv mot å akseptere dem som evangeliske sannheter! Intet menneske er 100 %, var hennes budskap. Men hvis hennes påstand var sann, nemlig at dette hadde Gud vist henne, burde det jo være korrekt!
• Hun stadfestet katolske dogmer. Mens hun ennå var barn, fikk hun se de lidende mennesker som lå i skjærsilden.
• Hun så lys som skinte fra helgeners relikvier osv.
• Hun opplevde stigmatisme. Hun blødde nesten hver fredag og hadde utrolig sterke smerter, særlig fra sårhull etter tornekronen. Ved flere anledninger mvar smertene så sterke at hun svimte av. Ved kveldstid blødde det slik fra sårene i hodet at bandasjene var gjennomvåte av blod, og det rant nedover ansiktet hennes.

Hun forteller selv at det hele begynnte i en jesuittkirke (slik får hun gitt dem anerkjennelse). Der var hun i bønn med et krusifiks i hånden da hun så en ung mann kledd i lys. Han kom mot henne fra alteret hvor det hellige sakramentet lå (slik gir hun den katolske messen anerkjennelse) og ba henne velge mellom blomster og torner. Hun valgte tornene og han plasserte dem på hodet hennes og hun presset dem ned med begge hender. Neste dag var pannen svulmet opp, sier hun, og jeg led forferdelig. Dette skjedde i 1798. Disse smertene og hevelsene kom ofte tilbake og noen ganger varte de hele dager og netter. Smertene og blødningene varte resten av hennes liv. Hun hadde også et blødende sår i form av et kors rett over hjertet og hun blødde fra sår på hender og føtter.

Hvert år den 3 mars, fikk hun spesielle blødninger. Det var datoen da st. Helena fant Jesu kors, det største av alle katolske relikvier. Hun fikk også en visjon om dette funnet, og så seg selv ligge i utgravningene nær korset. Opplysningene om denne hendelsen forteller: Mye blod kom den morgenen fra hennes hode og fra siden, og om kvelden fra hennes hender og føtter, og hun fikk det inntrykket at dette var et bevis på at korset virklig var Jesu kors og at hennes blod bekreftet dets identitet.

Hun hadde ofte besøk av helgener og jomfru Maria, (som blir kalt himmeldronningen i rapporten skrevet om Anne Cathrine Emmerich ). Når Maria kom hadde hun det guddommelige barnet med seg! Dette er ukjent i Guds Ord. Da Jesus fikk himmelsk besøk på forklarelsens berg, var det av to av tre som er unntaket i Guds Ord, nemlig Elia som ble tatt til himmelen uten å dø og Moses som Bibelen sier fikk en spesiel oppstandelse. Såkalte helgener er døde mennesker og skal stå opp ved tidenes ende. Å ha kontakt med disse er forbudt i Guds Ord.

• Anne Cathrine Emmerich foretrakk latinsk messe framfor forkynnelse på tysk.
• I Flere år, sies det, overlevde hun visstnok på bare vann og nattverdsbrød.
• Hun følte Guds nærvær under den katolske nattverden, så relikviene skinne som lys, og hun gjenkjente helgener som svevde over dem.
• Hun ble etter sigende konstant plaget av djevelen, som kom til henne som en svart hund. Han skremte henne med fryktelige lyder og åpenbaringer og fysiske slag. Når vi skal evaluere denne informasjonen, kan vi vite at å bli fristet av djevelen, er noe ganske annet enn stadig å bli plaget av ham. Det opplever bare de som er eller har vært i kontakt med det onde gjennom
spiritisme og besettelse.
• Hun led av mange sykdommer. Størstedelen av livet kastet hun opp det hun spiste og drakk. Til slutt døde hun utmattet som femtiåring, etter å ha ligget til sengs i 13 år.

Det står om henne, at hennes liv var et Getsemane og et kors, og at hun måtte (i følge “Jesus”) se sine lidelser som en soning. Hvem var det, i følge Bibelen, som skulle lide for våre synder? Helgener? Hvor står det skrevet? Selv ikke Jesus måtte lide hver fredag. Han døde en gang for å ta bort alles synder, Hebr..9:28. Den lidelse apostlene og martyrene senere fikk, var for sin tro, ikke for å sone noens synd og ta Kristi plass i forsoningen. Men vi har ikke noe vitnesbyrd om at de led værre enn Jesus og det var heller ikke nødvendig. Ofte sang de lovsanger mens de led. Det var den bysantiske (tidlig katolske) kirke som oppfant påført lidelse og selvpining som en vei til Gud. Før den tid var slike religiøse øvelser kun knyttet til de hedenske religionene (spikermatter etc.). Ved å lide på den måten, hevdet kirken, kunne mennesker tas til himmelen, bli erklært helgener og kunne gå i forbønn for de levende. Hva sier Bibelen? Skal vi søke de døde for de levende? Skal ikke et menneske søke sin Gud? Jes 8:20.

........og med all urettferdighetens for-førelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kan bli frelst. 2 Tess. 2:10. Mange sentrale kristne ledere og pastorer fra ulike kirkesamfunn, inkludert vårt eget, ser ikke noe galt i å se denne filmen. Andre har uttrykt sterk skepsis.

Hva sier heldigvis noen kristne i USA?

Vi vet at disse ting (opplevelsene til Emmerich) bare er noen av de mirakler Satan bruker for å bedra en hel verden til å ta dyrets merke. Denne stakkars kvinnen var et offer for en djevelsk besettelse. Det er stor fare forbundet med å se på noe som spiller så mye på følelser som denne filmen, og det er også en fare i å hengi seg til noe en djevelbesatt person har skrevet. Rapporter sier at filmen gir en uvanlig påvirkning. Observatøren Terry Mattingly relaterer Mel Gibsons mål og tro til den katolske messen. Det er viktig å forstå, sier han, at symbolene og språket i hjertet av Gibsons film, kommer direkte ut fra Gibsons personlige overbevisning om katolisismens retthet, i sin mest tradisjonelle og mystiske form, nemlig det 16. århundres katolske messe. Jeg går bare til slike møter, sier Gibson, (gudstjenester som har med det tridentine ritual). Det var slik jeg så det første gang da jeg var et barn, og det former ens forståelse av hvordan man skal overføre det symbolske språk.

Målet med denne filmen, er å ryste publikum til å akseptere en påstått parallell, til å se at Jesus på korset er likestilt med offeret i messen. Det er det samme. Hvorfor skal vil legge våre hoder på Satans mesterbedrag av en giljotin? Demoner vil være til stede når denne filmen vises. Satan elsker å se på voldelig framstilling av den lidelse han ga Jesus. Han vil sitte på første benk! Adventister har lenge ment at teatralske show vil plassere oss utenfor englenes beskyttelse. Kanskje mange har ledd av en slik advarsel, men nå kan det faktisk være sant. Dersom noen ønsker å vite sannheten om Jesu død, les din Bibel!” (Fra mail utsendt fra www.temcat.com)

3000 kristne medialedere på spesialframvisning.

Flere medialedere fra adventistsamfunnet, inkludert reporteren Callagher, ble invitert til å se filmen på en privat framsvisning på en samling for medialedere i Charlotte NC. USA. Vi var en del av et publikum på nærmere 3000 mennesker, skriver Callagher. Vi var overveldet av de inntrykk filmen ga, sier L.Meashenco, fra SDA Voyce of Prophecy. Det var en dyp åndelig demonstrasjon, forunderlig nøyaktig. Hvis han (Mel Gibson) ønsket å lage en presis film om Jesu lidelse, har han lykkes (!!?). Andre uttalte; Det er ikke galt å gå å se en film om Jesus. En film hvor folk gråter og ber om tilgivelse for sine synder. (Kilde: ANN Adventist News Network 24.2. 2004)

Men i MVV redaksjonen er vi bedrøvet over slike holdninger! Tenk om disse kristne medialederne i stedet hadde vist det samme mot som Daniels tre venner på Durasletten, ved ikke å stille opp for en slik demonstrasjon. Tenk hvilken anledning til å vitne for det sanne, gjøre mennesker kjent med det ekte og advare mot det falske! Har vi glemt at Bibelen inneholder flere oppdrag til menighetene i den siste tid, om å vise vei til Guds alternativ og ikke bli grepet og fasinert av Den Ondes forførelse? Har vi glemt advarslene til profetene, Jesus og apostlene om blandingsreligionens farer? Vi kan ikke sjangle til begge sider, og si at noe er bra og noe er dårlig. Lys sammen med mørke er ikke Guds oppskrift. Bibelen er vår veiviser, ikke katolske helgener, pavemaktens dogmer eller okkultismens mirakler. Har vi glemt at ulven hadde fåreklær? Da ligner den et lam.

Hvorfor? spør New York Times Magazine.
Hvorfor omfavner evangeliske protestanter Mel Gibsons ultra-katolske versjon av Frelseren? Puslespillet som ikke henger i hop er hvordan “født på ny” kristne setter tommelen opp for en så typisk katolsk film? The Wall Street Journal sier at filmen er gjennomsyret av Mariologi. I filmen ser vi Peter som kaster seg ned i en tilbedelsesstilling foran Marias føtter og han kaller henne mor.

I Kansas døde en kvinne i 50-årene av hjerteinnfarkt da hun satt i kinosalen og så korsfestelsesscenen.

Tilfeldig?
Mel Gibsons film om Jesu siste timer, har skapt spesielt oppstuss i byen Rome i den amerikanske delstaten Georgia. Kinoens datamaskin har nemlig nummerert billettene slik at alle starter med tallet 666 - regnet som djevelens eller antikrists merke. Det er helt tilfeldig, sier kinoeier Gary Smith til Atlanta Journal-Constitution. Mange kinogjengere har kommentert den merkelige billeten, men bare en har klaget. Kinoeieren sier at filmen kommer til å slå alle rekorder. Den er utsolgt i tre uker framover og flere menighetsgrupper har reserver plass. (Aftenpostens nettutgave)

Spilte Jesus, men følte seg som Satan.
Jim Caviezel, som spiller Jesus i filmen, måtte ikke bare henge gjentatte ganger over flere uker, halvnaken på et kors, han ble i tillegg truffet av lynet under innspillingen, fikk lungebetennelse, fikk en skulder ut av ledd, og i en scene klarte en medspiller å lage en flenge i ryggen hans. Smerten var grusom, sier han, og jeg snudde meg mot mannen, og kom med noen gloser. Jeg spilte kanskje Jesus, men jeg følte meg som Satan i det øyeblikket,” innrømmer Jim i et intervju med nyhets-byrået AP. (VG nett, 26.2 2004)

På Bibelens tid hadde man ikke film når man ville framstille hvordan gudene så ut, og hvordan deres handlinger var overfor mennesker. Da lagde man statuer og bilder i stedet. Å framstille Gud eller for den saks skyld Hans Sønn, er ikke bare vanskelig men umulig. Når små barn framstiller Jesus i rollespill, og de kniser og fniser mot publikum, blir han framstilt feil. Å framstille ham gjennom en dyktig skuespiller blir like galt. Det er umulig å framstille hvordan Jesus tok i mot slagene, hva som egentlig skjedde og hvordan Han så ut. Vi vil påstå at dette er å overtre det andre bud, som nettopp sier at vi ikke skal lage oss noe bilde (image eller framstilling) av det som er i himmelen osv. Men dette budet har jo den katolske kirke, som mange vet, fjernet fullstendig fra de 10 Guds bud. Men i himmelen ligger budene slik de var, som et vitnesbyrd. Les Åp. 11:19.

Derfor vil vi gi vår kraftigste advarsel. Denne filmen leder ikke mennesker til den sanne Gud. Den er heller ikke en uskyldig feiltakelse. Dens budskap er fra djevelen selv, som et redskap i hans mesterplan, som er å forvirre, forføre og bedra. Forståelsen av hva synd er, det evige evangeliums virkelige innhold, lydigheten mot Gud og det nye livets innhold er borte i både film og lære. Advarslene mot den falske kristendommen blir i stedet en godkjenning av den. Den er en motorvei inn til mottakelsen av endetidens store antikrist når Satan selv vil gi seg ut for å være Kristus.

Filmen er blitt en stor butikk.
Uten å reflektere over Jesu holdning til å blande handel med gudstilbedelse, er salgene av filmeffekter blitt stor butikk. Juveler og smykker, bibelcover med en nagle i glidelåsen m.m. Den største salgssuksessen er en nagle til å henge rundt halsen. På filmens internettsider oppfordres det sterkt til å kjøpe noe til minne om filmen og for å vise sin tro.

I det vi nærmer oss tidens avslutning, vil skillelinjene mellom lysets og mørkets barn bli mer og mer tydelig. Forskjellen er uttrykt i Kristi Ord; “født på ny” - gjenskapt i Kristus, død for verden, levende for Gud. Det er denne forskjellen som skiller det himmelske fra det jordiske og beskriver ulikheten mellom dem som hører verden til, og dem som er utvalgt og dyrebare i Guds øyne. (E.G.White. Spec. test. to the Battle Creek church side 355)

Elin Berglund

Kilder:
Aftenpostens nettutgave
VG-nett.
The life and Revelations of Anne Cahtrine Emmerick av Carl E. Schmoger.
Brev fra www.temcat.com
www. spiritdaily.com
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
k-mann
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 504
Registrert: 28-4-2004
Bosted: Stanghelle
Brukeren er frakoblet

Humør: Håpar ikkje det er Faderen , Sonen eller Anden de snakkar om... ;)

[*] opprettet den 23-5-2004 kl 11:38


Må berre få kommentere nokre små ting...

Sitat:
Originally posted by bus
Mel Gibsons far benekter Holocoust

En av de store bølger filmen har skapt, er anklagen om antisemittisme. Da far til Mel Gibson blandet seg in i debatten, ble ikke saken bedre. Faren til skuespilleren Mel Gibson sier nemlig at nazistenes jødeutryddelse er sterkt overdrevet. Uttalelsen til en radiostasjon i New York, bidrar til en kraftig økning i kontroversene rundt Gibsons nye film. “Alt er kanskje ikke diktet opp, men mesteparten er det” sa Hutton Gibson til radiostasjonen WSNR, og argumenterte med at det angivelig ikke er mulig å utrydde så mange. Argumentene hans er klassiske hos nynasister og andre som forsøker å endre oppfatningen av hva som skjedde under annen verdenskrig. Mel Gibsons far tilhører en fundamentalistisk katolsk gruppe som tidligere er kritisert for sine antisemittiske standpunkter, men han benekter selv at han er antisemitt. (Aftenposten 2.3.2004)


Og så? Må Mel Gibson gjere det same som faren? Har han sagt at han meiner det samme som han?

Sitat:
Originally posted by bus
Adventister har lenge ment at teatralske show vil plassere oss utenfor englenes beskyttelse. Kanskje mange har ledd av en slik advarsel, men nå kan det faktisk være sant.


Ja, ohh. Kino er synd! Det er djvelens verk...
(ironisk tone)

Sitat:
Originally posted by bus
På Bibelens tid hadde man ikke film når man ville framstille hvordan gudene så ut, og hvordan deres handlinger var overfor mennesker. Da lagde man statuer og bilder i stedet. Å framstille Gud eller for den saks skyld Hans Sønn, er ikke bare vanskelig men umulig. Når små barn framstiller Jesus i rollespill, og de kniser og fniser mot publikum, blir han framstilt feil. Å framstille ham gjennom en dyktig skuespiller blir like galt. Det er umulig å framstille hvordan Jesus tok i mot slagene, hva som egentlig skjedde og hvordan Han så ut.


Og kvifor? Han var 100% Gud, det er sant. Men han var òg 100% menneske. Han såg ut som eit menneske!

Sitat:
Originally posted by bus
Vi vil påstå at dette er å overtre det andre bud, som nettopp sier at vi ikke skal lage oss noe bilde (image eller framstilling) av det som er i himmelen osv. Men dette budet har jo den katolske kirke, som mange vet, fjernet fullstendig fra de 10 Guds bud.


Vel, sist eg sjekka var Luther av same oppfatning. Hans gjennomgang av dei ti bodorda inneheld heller ikkje det andre bodet.

Sitat:
Originally posted by bus
Derfor vil vi gi vår kraftigste advarsel. Denne filmen leder ikke mennesker til den sanne Gud. Den er heller ikke en uskyldig feiltakelse. Dens budskap er fra djevelen selv, som et redskap i hans mesterplan, som er å forvirre, forføre og bedra. Forståelsen av hva synd er, det evige evangeliums virkelige innhold, lydigheten mot Gud og det nye livets innhold er borte i både film og lære. Advarslene mot den falske kristendommen blir i stedet en godkjenning av den. Den er en motorvei inn til mottakelsen av endetidens store antikrist når Satan selv vil gi seg ut for å være Kristus.


Så kan nokon komme med konkrete dømer på kva som er feil? Ikkje ubetydelege historiske feil, som at "Jesus hadde mindre hår", eller "dei satt ikkje rundt bordet, dei låg...", men læremessige feil.

Sitat:
Originally posted by bus
Dens budskap er fra djevelen selv, som et redskap i hans mesterplan, som er å forvirre, forføre og bedra.


Vel, det same kan ein seie om avgudsdyrkinga i Aten. Men dette hindra ikkje Paulus i å bruke dette i evangelisering. Sjå Apg 17:16-34. Der siterte han ikkje skrifta ein gong, men siterte nokre greske filosofar!

GUDS FRED!
«På korset åpenbarer Jesus Gud for oss. Det
er en Gud som lider med oss, som går inn i vår
smerte. Han tar på seg smerten og forvandler
den.»

– Anselm Grün, Benediktinerabbed
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
bus
Medlem
**


Avatar


Innlegg: 118
Registrert: 29-3-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 23-5-2004 kl 12:32


k.mann

Det er ikke synd å se film, men artikkelen informerer om filmen.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Kristnerd
Administrator
********


Avatar


Innlegg: 2645
Registrert: 19-7-2003
Bosted: Rogaland
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 25-10-2005 kl 20:27


"Gjennoppdaget" denne tråden.

Selv om jeg ikke nødvendigivs er enig i alt. Og enkelte ting blir rent spekulativt og ikke holdbart, så er det endel interesangt. Spesielt dette med hvilken innspirasjonskilde Gibsen benyttet seg av.


Sitat:

hvor har Mel Gibson hentet sitt manus? Det har han hentet hos en kvinne som i disse dager ventes å bli helgen-kåret av paven. Hun heter Anne Cathrine Emmerich og levde mot slutten av 17. hundre tallet i Tyskland. Fra hennes bok; The dolorous passion of our Lord Jesus Christ, innrømmer Mel Gibson at han har hentet ide, inspirasjon og manuskriptets innhold.. Hvem var hun? Det er ikke vanskelig å finne ut, når man går inn på de mange katolske internettsider som beskriver hennes liv.

Den lovløses komme er etter Satans virksomhet med all kraft, tegn og løgnens under 2.Tess.2:9.

• Hun svevde i luften, (levitasjon, kjent i New Age, ukjent i Bibelen.)
• Hun hevdet å ha visjoner og åpenbaringer, som ofte viste seg ikke å være korrekte. Hun advarte selv mot å akseptere dem som evangeliske sannheter! Intet menneske er 100 %, var hennes budskap. Men hvis hennes påstand var sann, nemlig at dette hadde Gud vist henne, burde det jo være korrekt!
• Hun stadfestet katolske dogmer. Mens hun ennå var barn, fikk hun se de lidende mennesker som lå i skjærsilden.
• Hun så lys som skinte fra helgeners relikvier osv.
• Hun opplevde stigmatisme. Hun blødde nesten hver fredag og hadde utrolig sterke smerter, særlig fra sårhull etter tornekronen. Ved flere anledninger mvar smertene så sterke at hun svimte av. Ved kveldstid blødde det slik fra sårene i hodet at bandasjene var gjennomvåte av blod, og det rant nedover ansiktet hennes.

Hun forteller selv at det hele begynnte i en jesuittkirke (slik får hun gitt dem anerkjennelse). Der var hun i bønn med et krusifiks i hånden da hun så en ung mann kledd i lys. Han kom mot henne fra alteret hvor det hellige sakramentet lå (slik gir hun den katolske messen anerkjennelse) og ba henne velge mellom blomster og torner. Hun valgte tornene og han plasserte dem på hodet hennes og hun presset dem ned med begge hender. Neste dag var pannen svulmet opp, sier hun, og jeg led forferdelig. Dette skjedde i 1798. Disse smertene og hevelsene kom ofte tilbake og noen ganger varte de hele dager og netter. Smertene og blødningene varte resten av hennes liv. Hun hadde også et blødende sår i form av et kors rett over hjertet og hun blødde fra sår på hender og føtter.

Hvert år den 3 mars, fikk hun spesielle blødninger. Det var datoen da st. Helena fant Jesu kors, det største av alle katolske relikvier. Hun fikk også en visjon om dette funnet, og så seg selv ligge i utgravningene nær korset. Opplysningene om denne hendelsen forteller: Mye blod kom den morgenen fra hennes hode og fra siden, og om kvelden fra hennes hender og føtter, og hun fikk det inntrykket at dette var et bevis på at korset virklig var Jesu kors og at hennes blod bekreftet dets identitet.

Hun hadde ofte besøk av helgener og jomfru Maria, (som blir kalt himmeldronningen i rapporten skrevet om Anne Cathrine Emmerich ). Når Maria kom hadde hun det guddommelige barnet med seg! Dette er ukjent i Guds Ord. Da Jesus fikk himmelsk besøk på forklarelsens berg, var det av to av tre som er unntaket i Guds Ord, nemlig Elia som ble tatt til himmelen uten å dø og Moses som Bibelen sier fikk en spesiel oppstandelse. Såkalte helgener er døde mennesker og skal stå opp ved tidenes ende. Å ha kontakt med disse er forbudt i Guds Ord.

• Anne Cathrine Emmerich foretrakk latinsk messe framfor forkynnelse på tysk.
• I Flere år, sies det, overlevde hun visstnok på bare vann og nattverdsbrød.
• Hun følte Guds nærvær under den katolske nattverden, så relikviene skinne som lys, og hun gjenkjente helgener som svevde over dem.
• Hun ble etter sigende konstant plaget av djevelen, som kom til henne som en svart hund. Han skremte henne med fryktelige lyder og åpenbaringer og fysiske slag. Når vi skal evaluere denne informasjonen, kan vi vite at å bli fristet av djevelen, er noe ganske annet enn stadig å bli plaget av ham. Det opplever bare de som er eller har vært i kontakt med det onde gjennom
spiritisme og besettelse.
• Hun led av mange sykdommer. Størstedelen av livet kastet hun opp det hun spiste og drakk. Til slutt døde hun utmattet som femtiåring, etter å ha ligget til sengs i 13 år.

Det står om henne, at hennes liv var et Getsemane og et kors, og at hun måtte (i følge “Jesus”) se sine lidelser som en soning. Hvem var det, i følge Bibelen, som skulle lide for våre synder? Helgener? Hvor står det skrevet? Selv ikke Jesus måtte lide hver fredag. Han døde en gang for å ta bort alles synder, Hebr..9:28. Den lidelse apostlene og martyrene senere fikk, var for sin tro, ikke for å sone noens synd og ta Kristi plass i forsoningen. Men vi har ikke noe vitnesbyrd om at de led værre enn Jesus og det var heller ikke nødvendig. Ofte sang de lovsanger mens de led. Det var den bysantiske (tidlig katolske) kirke som oppfant påført lidelse og selvpining som en vei til Gud. Før den tid var slike religiøse øvelser kun knyttet til de hedenske religionene (spikermatter etc.). Ved å lide på den måten, hevdet kirken, kunne mennesker tas til himmelen, bli erklært helgener og kunne gå i forbønn for de levende. Hva sier Bibelen? Skal vi søke de døde for de levende? Skal ikke et menneske søke sin Gud? Jes 8:20.


Selv om ikke dette i seg selv omhandler filmen, så er det interesangt bakgrunnstoff når manvurderer filmen. Jeg vil komme med en påstand, om at når dette er kilden for hans manus, så følger det at han ikke var ledet av DHÅ under inspillingen. Dette fordi disse manifestasjonene som denne kvinnen opplevde ikke er noe DHÅ står bak.
«Forstår du det du leser?» «Hvordan skal jeg kunne forstå,» sa han, «når ingen forklarer det for meg?»
\"Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt: ikke mange vise etter menneskelige mål, og ikke mange med makt eller av fornem slekt.\"
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
k-mann
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 504
Registrert: 28-4-2004
Bosted: Stanghelle
Brukeren er frakoblet

Humør: Håpar ikkje det er Faderen , Sonen eller Anden de snakkar om... ;)

[*] opprettet den 31-10-2005 kl 20:38


Sitat:
Opprinnelig postet av Kristnerd
"Gjennoppdaget" denne tråden.

Selv om jeg ikke nødvendigivs er enig i alt. Og enkelte ting blir rent spekulativt og ikke holdbart, så er det endel interesangt. Spesielt dette med hvilken innspirasjonskilde Gibsen benyttet seg av.


Tenkte nett å sjå litt på artikkelen sjølv:

Sitat:
hvor har Mel Gibson hentet sitt manus? Det har han hentet hos en kvinne som i disse dager ventes å bli helgen-kåret av paven. Hun heter Anne Cathrine Emmerich og levde mot slutten av 17. hundre tallet i Tyskland. Fra hennes bok; The dolorous passion of our Lord Jesus Christ, innrømmer Mel Gibson at han har hentet ide, inspirasjon og manuskriptets innhold.. Hvem var hun? Det er ikke vanskelig å finne ut, når man går inn på de mange katolske internettsider som beskriver hennes liv.


Men likevel har eg til gode å finne dette på ei katolsk side:

Sitat:
• Hun svevde i luften, (levitasjon, kjent i New Age, ukjent i Bibelen.)


Rart at ein berre finn dette på antikatolske sider, då.

Sitat:
• Hun hevdet å ha visjoner og åpenbaringer, som ofte viste seg ikke å være korrekte. Hun advarte selv mot å akseptere dem som evangeliske sannheter! Intet menneske er 100 %, var hennes budskap. Men hvis hennes påstand var sann, nemlig at dette hadde Gud vist henne, burde det jo være korrekt!


Hadde jo vore greit med nokre dømer. Dessutan er det også greit å sjekke dette opp mot til dømes nettsidene til den katolske kyrkja, katolsk.no. Der står det ein artikkel om Emmerick, og den seier:

"Anna Katarina Emmerich fikk ny berømmelse etter at Mel Gibsons film «The Passion of the Christ» delvis var bygd på hennes visjoner. Mange av filmens scener som ikke bygger på Bibelen, finnes i Brentanos bok. Boken reflekterer antisemittismen som hersket på hennes tid, spesielt handler det om jødenes rolle i Kristi død. Vatikanet sier at i de nedskrevne versjonen er vanskelig å skjelne mellom det Anna Katarina sa og det Clemens Brentano har redigert. Boken var ikke ferdig skrevet før etter hennes død. Grunnen til at saligkåringsprosessen stanset opp i 1927/28 var at Vatikanet mente at Brentano trolig hadde utbrodert hennes visjoner betraktelig. Uansett var det ikke for disse visjonene hun ble saligkåret, men for sine dyder."

Så mange av desse visjonane var mest sannysnleg oppfunne, eller utbrodert, av han som redigerte bøkene hennar.

Sitat:
• Hun stadfestet katolske dogmer. Mens hun ennå var barn, fikk hun se de lidende mennesker som lå i skjærsilden.


Og så? Liker du ikkje skjærselden?

Sitat:
• Hun så lys som skinte fra helgeners relikvier osv.


Ja, og så? Relekvier er fullt ut Bibelsk. Der bruket ein sveitteduken til Paulus. Problemet er at folk trur at katolikkar tilber dette, noko dei ikkje gjer.

Sitat:
• Hun opplevde stigmatisme. Hun blødde nesten hver fredag og hadde utrolig sterke smerter, særlig fra sårhull etter tornekronen. Ved flere anledninger mvar smertene så sterke at hun svimte av. Ved kveldstid blødde det slik fra sårene i hodet at bandasjene var gjennomvåte av blod, og det rant nedover ansiktet hennes.


Ja, og Paulus seier jo at "no eg meg over det eg må lida for dykk, og det som enno vantar i Kristi lidingar, utfyller eg på min eigen kropp; eg lid for hans lekam som er kyrkja." (Kol 1:24)

Han seier altså at det er noko som vantar (manglar) i Kristi lidingar, og at vi kan ta del i det.

Sitat:
Hun forteller selv at det hele begynnte i en jesuittkirke (slik får hun gitt dem anerkjennelse). Der var hun i bønn med et krusifiks i hånden da hun så en ung mann kledd i lys. Han kom mot henne fra alteret hvor det hellige sakramentet lå (slik gir hun den katolske messen anerkjennelse) og ba henne velge mellom blomster og torner. Hun valgte tornene og han plasserte dem på hodet hennes og hun presset dem ned med begge hender. Neste dag var pannen svulmet opp, sier hun, og jeg led forferdelig. Dette skjedde i 1798. Disse smertene og hevelsene kom ofte tilbake og noen ganger varte de hele dager og netter. Smertene og blødningene varte resten av hennes liv. Hun hadde også et blødende sår i form av et kors rett over hjertet og hun blødde fra sår på hender og føtter.


Igjen Kol 1:24

Sitat:
Hvert år den 3 mars, fikk hun spesielle blødninger. Det var datoen da st. Helena fant Jesu kors, det største av alle katolske relikvier. Hun fikk også en visjon om dette funnet, og så seg selv ligge i utgravningene nær korset. Opplysningene om denne hendelsen forteller: Mye blod kom den morgenen fra hennes hode og fra siden, og om kvelden fra hennes hender og føtter, og hun fikk det inntrykket at dette var et bevis på at korset virklig var Jesu kors og at hennes blod bekreftet dets identitet.


Igjen hadde det vore greit med katolske kjelder, eg fann ingenting om dette på katolsk.no.

Sitat:
Hun hadde ofte besøk av helgener og jomfru Maria, (som blir kalt himmeldronningen i rapporten skrevet om Anne Cathrine Emmerich ). Når Maria kom hadde hun det guddommelige barnet med seg! Dette er ukjent i Guds Ord. Da Jesus fikk himmelsk besøk på forklarelsens berg, var det av to av tre som er unntaket i Guds Ord, nemlig Elia som ble tatt til himmelen uten å dø og Moses som Bibelen sier fikk en spesiel oppstandelse. Såkalte helgener er døde mennesker og skal stå opp ved tidenes ende. Å ha kontakt med disse er forbudt i Guds Ord.


I følgje Guds ord skal ein ikkje spørje døde folk til råds. Og i følgje Guds ord knute Kristus dødens makt, slik at dei som er kristne ikkje er døde. Vidare hadde det jo vore greit med katolske kjelder.

Sitat:
• Anne Cathrine Emmerich foretrakk latinsk messe framfor forkynnelse på tysk.


Og så? Eg kan tenke meg at ho kunne latin, og det er eit vakkert språk. Sjølv føretrekk eg norsk, men om eg kunne latin så hadde ikkje det gjort meg noko å høyre det på latin. Her kan eg også nemne at grunnen til at den katolske kyrkja stort sett alltid hadde latin, var jo 1) fordi hovudsetet var/er i Roma, og 2) fordi det på den tida (i den katolske kyrkjas første tid) var mange forskjellige grupper, med mange forskjellige språk. Difor hadde ein eit språk som samla dei truande.

Sitat:
• I Flere år, sies det, overlevde hun visstnok på bare vann og nattverdsbrød.


Og kven er det som seier det?

Sitat:
• Hun følte Guds nærvær under den katolske nattverden, så relikviene skinne som lys, og hun gjenkjente helgener som svevde over dem.


Igjen hadde det vore greit med katolske kjelder, og ein ting: kva er galt med å kjenne Guds nærvær. Er ikkje det ein del av det kristne livet?

Sitat:
• Hun ble etter sigende konstant plaget av djevelen, som kom til henne som en svart hund. Han skremte henne med fryktelige lyder og åpenbaringer og fysiske slag. Når vi skal evaluere denne informasjonen, kan vi vite at å bli fristet av djevelen, er noe ganske annet enn stadig å bli plaget av ham. Det opplever bare de som er eller har vært i kontakt med det onde gjennom spiritisme og besettelse.


Igjen: katolske kjelder.

Sitat:
• Hun led av mange sykdommer. Størstedelen av livet kastet hun opp det hun spiste og drakk. Til slutt døde hun utmattet som femtiåring, etter å ha ligget til sengs i 13 år.


Å nei, ho kan jo ikkje ha vore kristen, for ho var sjuk.

Sitat:
Det står om henne, at hennes liv var et Getsemane og et kors, og at hun måtte (i følge “Jesus”) se sine lidelser som en soning. Hvem var det, i følge Bibelen, som skulle lide for våre synder? Helgener? Hvor står det skrevet? Selv ikke Jesus måtte lide hver fredag. Han døde en gang for å ta bort alles synder, Hebr..9:28. Den lidelse apostlene og martyrene senere fikk, var for sin tro, ikke for å sone noens synd og ta Kristi plass i forsoningen.


Og lide for kyrkja er noko som Paulus snakker om (sjå Kol 1:24). Og det handlar ikkje om å "ta" Kristi plass.

Sitat:
Opprinnelig postet av Kristnerd
Selv om ikke dette i seg selv omhandler filmen, så er det interesangt bakgrunnstoff når manvurderer filmen. Jeg vil komme med en påstand, om at når dette er kilden for hans manus, så følger det at han ikke var ledet av DHÅ under inspillingen. Dette fordi disse manifestasjonene som denne kvinnen opplevde ikke er noe DHÅ står bak.


Men så er det jo då interessant at dei fleste av desse "manifestasjonane" tilfeldigvis kun står skrive om på antikatolske nettstader. Det kann også opplysast at ho som har skrive artikkelen som bus viser til, Elin Berglund, står bak den sterkt antikatolske ekstremadventistiske nettavisa Mens Vi Venter, utgjeve av Baruk Media.

mvh
«På korset åpenbarer Jesus Gud for oss. Det
er en Gud som lider med oss, som går inn i vår
smerte. Han tar på seg smerten og forvandler
den.»

– Anselm Grün, Benediktinerabbed
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren

  Gå til topp

Powered by XMB
XMB Forum-programvare © 2001-2017 XMB-gruppen