Apologetisk Forum
Ikke pålogget [Logg inn ]
Gå til bunn

Utskriftsversjon  
Forfatter: Tittel: ulver - kapittel 3
knutso
Juniormedlem
*
Innlegg: 8
Registrert: 5-8-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 5-8-2003 kl 13:32
ulver - kapittel 3


Hei!
Nå har jeg sett igjennom ulver-kap3. Jeg kjenner godt undervisningen til predikantene på TBN, og kan ikke se at de underviser en ny anti-kristelig teologi, slik som den videoen forsøker å si.

Han som snakker på videoen har endel ideer om at Benny Hinn og Kenneth Copeland har noen teologiske grunnsyn som er tatt fra New age, men jeg forstår det ikke. Det er ingenting i det han nevner på videoen som indikerer dette. Han gjør bare hatefulle personangrep.

Han bør kunne diskutere teologien - ikke angripe predikantene på TBN hele tiden - og tillegge dem synspunkter. Benny Hinn snakker mye i bilder - de kan tolkes på mange måter.

Jeg går ut fra at det som er kommet med på videoen er det mest kontroversielle predikantene har uttalt. Så da er det ikke mye man kan sette fingeren på. Det er vel det videoen viser - hvor lite kritikerne har å fare med.

Og til det siste - og tydeligvis viktigste poenget:

Dersom det henger bilder i taket på TBN-bygningen som er kopier fra det sixtinske kapell så er det vel et spørsmål om kunst - ikke teologi.
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
solbu
Administrator
*********


Avatar


Innlegg: 834
Registrert: 16-7-2003
Bosted: Hjemme
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 5-8-2003 kl 14:30
Tolkningens kunst


Sitat:
Originally posted by knutso
Jeg går ut fra at det som er kommet med på videoen er det mest kontroversielle predikantene har uttalt.

Det kan nok til en hvis grad stemme ja. Vi har 15 timer med råmaterialer og det er ikke bare bare å få folk til å se 15 timer video. Så vi måtte fjerne masse for å få med det vi vil vise. Alle delene alene er ikke nødvendigvis nok til å se alt som det vi mener man bør granske. Personlig mener jeg at du burde se videoen i sin helhet. Den består av 6 kapitler pluss ett tillegg som vi la ved i siste liten.
Sitat:

Og til det siste - og tydeligvis viktigste poenget:

Dersom det henger bilder i taket på TBN-bygningen som er kopier fra det sixtinske kapell så er det vel et spørsmål om kunst - ikke teologi.

Det kan nok også stemme. Men jeg tviler på at menigheter pynter kirkene sine med kunst fra religioner og skikker som de anser som galt.

Solbu
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Kristnerd
Administrator
********


Avatar


Innlegg: 2645
Registrert: 19-7-2003
Bosted: Rogaland
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 5-8-2003 kl 22:49


Sitat:
Originally posted by knutso
Hei!
Nå har jeg sett igjennom ulver-kap3. Jeg kjenner godt undervisningen til predikantene på TBN, og kan ikke se at de underviser en ny anti-kristelig teologi, slik som den videoen forsøker å si.

....

Han bør kunne diskutere teologien - ikke angripe predikantene på TBN hele tiden - og tillegge dem synspunkter. Benny Hinn snakker mye i bilder - de kan tolkes på mange måter.På videoen ser du blandt annet en undervisning/forklaring av den såkalte JDS læren. Dette er læresetninger som strider mot alle eldre eksisterende kirkesamfunn, og som jeg vil påstå strider direkte mot Bibelen. Jeg kan utdype dette senre hvis du ønsker det.

Angående bilder som kan tolkes på mange måter, vill ikke det da virke forvirrende? Jesus brukte i hovedsak bilder for å gjøre budskapet enklere, ikke vanskeligere. Er det ønskelig at folk skal misforstå?
«Forstår du det du leser?» «Hvordan skal jeg kunne forstå,» sa han, «når ingen forklarer det for meg?»
\"Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt: ikke mange vise etter menneskelige mål, og ikke mange med makt eller av fornem slekt.\"
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Gunnar
Grunnlegger
********


Avatar


Innlegg: 1390
Registrert: 16-7-2003
Brukeren er frakoblet

Humør: Liten mann, med en stor Gud.

[*] opprettet den 6-8-2003 kl 12:44


Hei Knutso, og velkommen til forumet.

Slik jeg oppfatter innlegget ditt, så mener du, etter å ha sett kapittel 3 av filmen vår, følgende: (Uthevingen i enkelte bibelvers er mine)

- Du mener det er bibelsk riktig av Kenneth Copeland å påstå at Jesus Kristus er "høyesteprest og Apostel over hans(Copeland), og våre egne ord."

Denne læren finner ikke jeg i bibelen. Derimot så finner jeg at Jesus kristus er Høyestprest over oss, og for oss:

En øversteprest blir alltid tatt blant mennesker og innsatt for å gjøre tjeneste for Gud på vegne av mennesker. Han skal bære fram gaver og offer for synder. Han kan vise mildhet mot dem som feiler og farer vill, fordi han selv har menneskelig svakhet og derfor må bære fram syndoffer også for seg selv, ikke bare for folket. Ingen tiltar seg denne verdighet selv, men han blir kalt av Gud, slik som Aron. Således har heller ikke Kristus tiltatt seg den ære å være øversteprest. (Hebr 5,1-5)

Ja, en slik øversteprest var det vi måtte ha: hellig, god og ren, skilt ut fra syndere og opphøyd over himlene. Han trenger ikke, slik som andre øversteprester, å bære fram offer hver dag, først for sine egne og dernest for hele folkets synder. Offeret har han båret fram én gang for alle da han ofret seg selv.(Hebr. 7,26-27)

Ingen steder i bibelen står det noe om at Jesus skal være høyesteprest over våre ord, og selve funksjonen til en høysteprest er jo å bære fram offer, og gå i forbønn for mennesker. Funksjonen til en Apostel er bl.a å forkynne budskapet, og å betjene menigheten. Det er derfor feil å hevde at Jesus Kristus er høyesteprest og Apostel over ordene vi sier.


- Du mener det er bibelsk riktig av Paul Crouch å hevde at kristne ikke trenger å be "Herre, la din vilje skje".

En gang var han et sted og bad. Da han var ferdig med å be, sa en av disiplene til ham: «Herre, lær oss å be, slik som Johannes lærte sine disipler.» Han svarte: «Når dere ber, skal dere si: Fader vår, du som er i himmelen. La ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som i himmelen.. (Luk. 11,1-2)

Han gikk fra dem, så langt som et steinkast, og falt på kne og bad: «Far, om du vil, så ta dette beger fra meg! Men la din vilje skje, ikke min.» (Luk 22, 41-42)

Hvem skal vi høre på,og lære av? Jesus Kristus, eller Paul Crouch?

- Du mener det er bibelsk riktig at predikanter mister kontrollen over seg selv, slik at man forkynner og lærer bort ting, som man ikke engang tror på selv.(Jay Snell)

For det første så er vel alle kristne forkynnere kalt til å forkynne troens ord? Man skal vel preke om det man selv er blitt overbevist om?

Dersom man forkynner noe man selv ikke tror på, så må det jo enten være løgn det man sier, eller så tror man ikke på det som er sant!

Dersom predikanter ikke har herredømme over hva man selv forkynner, og i tillegg forkynner ting man selv mener er feil, da kan man begynne å undres på hvem det er som taler..

I tillegg så sier bibelen:
Profeter har herredømme over åndene som taler i dem, for Gud er ikke uordens Gud, men fredens Gud.(1.Kor 14,32-33)


- Du mener det er bibelsk riktig at åndsfylte kristne ledere, sier til andre kristne man er uenige med, at "Gud kommer til å skyte deg, dersom jeg ikke gjør det", og "dersom du ønsker å diskutere teologi eller lærespørsmål med meg, så ikke bry deg med å ta kontakt med meg, jeg vil ikke se det stygge trynet ditt!" (Paul Crouch)

Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere, så dere kan være barn av deres Far i himmelen. (Matt. 5,44-45)

men hold Kristus hellig som Herre i hjertet! Vær alltid beredt til forsvar når noen krever dere til regnskap for det håp dere eier. Men gjør det ydmykt og med frykt, så dere kan ha en god samvittighet. Da vil de som snakker ondt om dere når dere lever et rett liv i Kristus, bli gjort til skamme med sine beskyldninger. (1.Pet 3,15-16).

En Herrens tjener må ikke ligge i strid, men være vennlig mot alle. Han skal være en god lærer, selv kunne tåle ondt, og med mildhet vise til rette dem som sier imot. For kanskje vil Gud en gang gi dem omvendelse, så de lærer sannheten å kjenne. (2.Tim 24-25)

Velsign dem som forfølger dere, velsign, og forbann ikke. (Rom 12,14)

- Du mener det er bibelsk riktig å hevde at ingen mennesker kan komme til Gud i bønn, uten at man samtidig gir Ham en gave. (Paul og Jane Crouch)

Hør, mine kjære brødre: Har ikke Gud utvalgt den som er fattig i verdens øyne, til å være rik i troen og arve det rike han har lovt dem som elsker ham? (Jak. 2,5)

Deretter sa han til meg: «Det er skjedd! Jeg er Alfa og Omega, begynnelsen og enden. Den som tørster, vil jeg la drikke av kilden med livets vann for intet.(Åp 1,6)

Hør, alle som tørster, kom hit og få vann!Kom, dere som ikke har penger!Kjøp korn, så dere kan spise,ja, kom og kjøp uten penger,uten betaling vin og melk! (Jes 55,1)

Med andre ord, mener du at fattige mennesker som ikke eier noe som helst, ikke skal få lov å komme fram for Gud? (fordi de har jo ikke noe å gi) Er dette det kristne evangeliet om nåde og barmhjertighet?

- Du mener det er bibelsk riktig å kreve å få æren, herligheten, makten og rikdommen, som bibelen lover oss i himmelen, her på jorden, og at vi har rett til å få det med en eneste gang! (Benny Hinn)

Er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La sinnet være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Men når Kristus, vårt liv, åpenbarer seg, da skal også dere åpenbares i herlighet sammen med ham. (Kol 3,1-4)


Men vi ser fram til det han har lovt: en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor. (2.Peter 3.13)

Men vi holder oss til troen, og ser ved Ånden fram mot den rettferdighet som er vårt håp. (Gal 5,5)

Ved to ting som ikke kan forandres, løfte og ed, som utelukker at Gud lyver, skulle vi ha en mektig trøst, vi som har søkt redning ved å gripe det håp som ligger foran oss. Dette håpet er et trygt og fast anker for vår sjel. Det når gjennom forhenget inn i helligdommen. (Heb. 6,18-19)

De trengsler vi nå må bære, er lette, og de skaper for oss en evig rikdom av herlighet som er uendelig mye større. Vi har ikke det synlige for øye, men det usynlige. For det synlige tar slutt, det usynlige er evig. (2.kor 16-17)

Jeg mener at det vi må lide her i tiden, ikke er for noe å regne mot den herlighet som en gang skal åpenbares og bli vår. Alt som er skapt, venter med lengsel på at Guds barn skal åpenbares i herlighet. For det som er skapt, ble lagt under forgjengelighet, ikke frivillig, men på grunn av ham som gjorde det slik. Likevel var det håp, for det skapte skal bli frigjort fra trelldommen under forgjengeligheten og få del i den frihet som Guds barn skal eie i herligheten.

Vi vet at alt som er skapt, stønner og lider som i fødselsveer helt til denne dag. Og ikke bare det, men også vi som har fått Ånden, den første frukt av den kommende høst, vi sukker med oss selv og lengter etter den dag da vårt legeme blir fridd ut, og vi blir Guds barn helt og fullt.

For i håpet er vi frelst. Et håp som en alt ser oppfylt, er ikke noe håp. Hvordan kan noen håpe på det han ser? Men hvis vi håper på noe vi ikke ser, da venter vi med tålmodighet. (Rom 8,18-26)


Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke blitt åpenbart hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli ham lik, for vi skal se ham som han er. Enhver som har dette håp til ham, renser seg, likesom Kristus er ren. (Johannes brev 3,2-3)


Han som er konge i evighet, den uforgjengelige, usynlige, eneste Gud, ham være pris og ære i all evighet! Amen.(1.Tim,17)

han, den eneste Gud, vår frelser ved Jesus Kristus, vår Herre: Ham tilhører ære og majestet, velde og makt før alle tider, nå og i alle evigheter! Amen (Jud. 1,24)

Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter inn og stjeler Og nå, dere rike! Gråt og klag over all den ulykke som skal komme over dere! Rikdommen deres
råtner, og klærne blir møllspist; gullet og sølvet ruster bort, og rusten skal vitne mot dere og fortære kroppen deres som ild. Dere har brukt endetiden til å samle rikdom. (Jakob 5,1-3)


Jesus sa til disiplene: «Sannelig, jeg sier dere: Det er vanskelig for en rik å komme inn i himmelriket. Ja, jeg sier dere: Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike.» (Matt 19,23-24)

vi sørger, men er alltid glade, vi er fattige, men gjør mange rike, vi har intet, men eier likevel alt.(2. Kor 6,10)

Men vi har vår borgerrett i himmelen, og derfra venter vi Herren, Jesus Kristus, som frelser. Han skal forvandle vårt svake og forgjengelige legeme så det blir likt det legeme han har i herligheten. For han har makt til å underlegge seg alt. (Fil. 3,20-21)


- Du mener det er bibelsk riktig å si at at "pakten mellom mennesker og Gud ble stiftet med Abraham, og at det ikke var noen grunn til å lage en ny pakt." (Kenneth Copeland)

Så er da Kristus mellommann for en ny pakt. Han døde, og det ble til forløsning fra overtredelsene under den første pakt, for at de som er kalt, skal få den evige arv som var lovt. (Heb 9,15)

Likeså tok han kalken etter måltidet og sa: «Denne kalk er den nye pakt i mitt blod, som utøses for dere. (Luk. 22,20)

Men nå har Kristus fått en langt høyere prestetjeneste; for han er mellommann for en pakt som er så mye bedre og hviler på bedre løfter. For hadde det ikke vært noe å utsette på den første pakt, hadde det ikke vært grunn til å sette en annen i stedet. Men Gud har noe å utsette på den når han sier til folket: Se, dager skal komme, sier Herren, da jeg oppretter en ny pakt med Israels ætt og Judas ætt, en pakt som er annerledes enn den jeg sluttet med deres fedre den gang jeg tok dem i ånden og førte dem ut av Egypt. (Heb 8,6-9)

Når Gud taler om en ny pakt, har han dermed sagt at den første er foreldet. Men det som holder på å bli gammelt og foreldet, vil snart være borte. (Heb 8,13)

til Jesus, mellommannen for en ny pakt, og til det rensende blod som taler sterkere enn Abels blod. (Heb 12,24)

han som gjorde oss til tjenere for en ny pakt, som ikke bygger på bokstav, men på Ånd. For bokstaven slår i hjel, men Ånden gjør levende. (2.Kor 3,6)


- Du mener det er bibelsk riktig å hevde at Jesus Kristus ikke betalte for vår syndeskyld på korset, men at forsoningen skjedde i Helvete, at Jesu blod i seg selv ikke kan frelse, og at Jesu Ånd ble gjenfødt ved oppstandelsen. (Kenneth Copeland)

Da Jesus hadde fått eddikvinen, sa han: «Det er fullbrakt!» Så bøyde han hodet og oppgav sin ånd.(Joh.19,30)

Kristus led en gang for synder, en rettferdig for urettferdige, for å føre oss frem til Gud, han som led døden i kjødet, men blev levendegjort i ånden.(1.Pet.3,1)

Gjeldsbrevet som gikk imot oss på grunn av lovens bud, strøk han ut og tok det bort ved å nagle det til korset. Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem fram til spott og spe da han triumferte over dem på korset. (Kol 2,14-15)

Det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i ham, og ved ham forsone alle ting med seg selv,alt i himmelen og på jorden, da han skapte fred ved hans blod, på korset. (Kol 1,19-20)

Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss da vi ennå var syndere. Når vi nå er blitt rettferdige ved Kristi blod, hvor mye mer skal vi ikke da gjennom ham bli frelst fra vreden! (Rom 5,9)

Dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra det tomme liv dere arvet fra fedrene; det var med Kristi dyrebare blod, blodet av et lam uten feil og lyte. (1.Peter 18,19)

Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen én gang for alle, og således vant han en evig forløsning. (Heb 9,12)

"Far, i dine hender overgir jeg min ånd." (Luk.23,46)

- Du mener det er bibelsk riktig å hevde at Jesus bare var en vanlig mann på jorden, at han gav fra seg (la til side) sin Guddommelighet før han kom til jord, og at han kunne ha syndet dersom Han ikke hadde hatt Den Hellige Ånd. (Benny Hinn)

dem tilhører fedrene, og fra dem er Kristus kommet som menneske, han som er Gud over alle ting, lovet i all evighet. Amen. (Rom.9,5)

"Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid." (Hebr. 13,8)

"Han som i kraft av en evig Ånd bar seg selv fram for Gud som et lyteløst offer."
(Hebr.9:14)


Når noen vil ofre til Herren... da skal det være uten lyte, for at Herren skal ha velbehag i det. Det skal slett ikke være noe lyte på det. (3.Mos. 22,21)

"For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyrebare blod, som blodet av et feilfritt og lyteløst lam." (1.Pet. 1:18-19)

Dere vet at han er åpenbaret for å ta bort våre synder, og synd er ikke i ham (1.Joh.3:5)

For en slik yppersteprest var det vi måtte ha - hellig, uskyldig, ren, skilt fra syndere og opphøyet over himlene. (Hebr. 7:26)

- Du mener det er bibelsk riktig å hevde at Hebr 9, 14, som er sitert ovenfor, gjaldt før Jesus kom til jorden. (Benny Hinn).

Dersom vi starter med vers 12, eller tidligere, så får vi se sammenhengen verset står i:

ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen én gang for alle, og således vant han en evig forløsning. Riktignok er det slik at blodet av bukker og okser gjør hellig og ren i det ytre, likeså vann med asken av en kvige, når det blir stenket på dem som er blitt urene. Hvor mye mer skal da ikke Kristi blod rense vår samvittighet fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud. Kristus har jo i kraft av en evig Ånd båret seg selv fram som et lyteløst offer for Gud. (Heb. 9,12-14)

Det står først at han gikk med sitt eget blod inn i helligdommen osv...og dette gjorde han i "kraft av en evig ånd..." Å få den siste setningen i et avsnitt til å gjelde før Jesus ble født, mens det som står rett foran, så skal gjelde etter at Han ble født, er direkte ulogisk, og veldig innkonsekvent. Man skal jammen vri bra mye på dette verset, for å få det til å passe med det Benny Hinn sier.

- Du mener det er bibelsk riktig å hevde at Jesus Kristus ble brent i Helvetes flammer for oss. (Jane Crouch)

Enkelt sagt så står det absolutt ingenting i Guds ord, om at Jesus led Helvetes flammer. Den som har funnet på dette, kan i hvert fall ikke ha hentet det i fra Guds eget ord. I fra Åpenbaringen Kap 20 vers 7, står det om å bli kastet i ildsjøen, men det skjer først etter dommen, og da sitter Lammet på tronen.


- Du mener det er bibelsk riktig å hevde at når Gud sier om seg selv: "Jeg Er", så kan alle kristne, også kunne si om seg selv: Jeg Er", og vi kan alle si, om oss selv, at vi er guder på jorden. (Paul Crouch og Kenneth Copeland)

Jeg er Herren, det er mitt navn. Jeg gir ikke min ære til andre og ikke min pris til
gudebilder. (Jes. 42,8)


Det finnes nok såkalte guder i himmelen eller på jorden; det er jo mange «guder» og mange «herrer». Men for oss er det bare én Gud, Faderen. Av ham er alle ting, og vi er skapt til ham. Og for oss er det bare én Herre, Jesus Kristus. Ved ham er alle ting, og vi lever ved ham. (1.Kor 8,5-6)

Men da apostlene Barnabas og Paulus hørte det, flerret de kappene sine, løp fram i mengden og ropte: «Hva er det dere finner på, folk? Vi er jo alminnelige mennesker akkurat som dere. Og vi forkynner at dere må vende om fra disse avgudene som ingen ting duger, til den levende Gud, han som skapte himmel og jord og havet og alt som er i dem (Apg. 14,14-15)


- Du mener det er bibelsk riktig av en kristen forkynner å bruke New Age termonolgi, ved å si slike ting om: "Moder Jord er i fødselsveer mot noe stort og vidunderlig..", og du mener det er rett å gi ros til Buddister fordi de har så "stor lidenskap for Gud.." (Phil Munsey)

For det første så står det ingenting i bibelen om "Moder Jord". Derimot så vet vi at en del andre religioner tror på, og tilber, Moder Jord. Vi som er kristne har vår Far i Himmelen, og vi vet at denne jorden skal til slutt gå til grunne.

For det andre så må jeg si, at selv om du er en forsvarer av Benny Hinn, og Copeland osv, så er jeg ganske overrasket over at du ikke reagerte på det Munsey sa om Buddistene.

Hvis du ikke engang anser buddisme for å være uforenlig med den kristne tro og lære, da lurer jeg på om det er noe som helst du ikke er villig til å godta av lære blandt kristne?

Sitat:
Han som snakker på videoen har endel ideer om at Benny Hinn og Kenneth Copeland har noen teologiske grunnsyn som er tatt fra New age, men jeg forstår det ikke. Det er ingenting i det han nevner på videoen som indikerer dette. Han gjør bare hatefulle personangrep.

Han bør kunne diskutere teologien - ikke angripe predikantene på TBN hele tiden - og tillegge dem synspunkter. Benny Hinn snakker mye i bilder - de kan tolkes på mange måter.


Jeg respekterer at du er uenig med synspunktene i videoen, men argumentene du kommer med ovenfor, ser jeg på som en måte å protestere på, uten å ha saklige argumenter å komme med.

For det første så gjennomgikk Chambers(kommentatoren) hele tiden hva han mener bibelen sier om de emner han tok opp, både før og etter klippene han viser. For det andre så får du jo selv høre meningene til de han er uenige med (Benny Hinn, Copeland osv).

Dersom dette "ikke er å diskutere teologien" så lurer jeg på om du egentlig ikke ønsker å innse at det er nettopp det han gjør, og om du ikke ønsker å finne ut hva du er uenig med ham i? (På et bibelsk grunnlag)

Jeg husker ikke at Chambers snakket om at Hinn og Copeland har et teologisk grunnsyn som er hentet fra New Age, men uansett så prøver han å vise på forskjellige punkter at de ikke forkynner i tråd med det bibelens lære, og det mener jeg at han greier bra.

Å påstå at Chambers "gjør bare hatefulle personangrep", når han diskuterer det de lærer og forkynner, og at han bare "kritiserer TBN hele tiden" gjør at jeg forstår at det kan være vanskelig for deg å høre kritikk mot noe som du selv liker og synes er bra.

Det er greit.. men dypest sett så kan hverken du eller jeg, uttale oss om hvorfor han(Chambers) sier det han sier, eller bakgrunnen for hvorfor han laget denne videoen. Min oppfatning er at han faktisk har en nød for at Guds ord skal bli forkynt klart og rent.

Det går an å være uenige med folk, uten å tillegge dem urene mottiver. Jeg tror f.eks at du er like brennende opptatt av at Jesus skal bli æret, som jeg er det. (selv om vi er veldig uenige)

Jeg kunne jo sagt f.eks at du kommer hit til forumet bare fordi du har lite å gjøre, og at du sikkert liker å krangle med andre, og at du egentlig bare ønsker å tråkke på folk. (NB. det er et eksempel!)

Å så tvil om folks motiver, når man tar opp vanskelige emner, er en ganske simpel taktikk, for å slippe å komme med saklige argumenter, synes jeg.

Når det gjelder at Benny Hinn kan tolkes på mange måter, så kan det hende du har rett i det, men uansett må vel folk få lov til å si fra om hvordan de tolker ham?

Når det gjelder det med kunsten, så har jeg aldri tenkt på at noen kunne oppfatte det som "hovedbudskapet" i filmklippet. Jeg har alltid sett på det som tilleggsinformasjon, for å "utylle bildet" av TBN litt. Slik jeg ser det, så er hovedfokuset i filmen, på forkynnelsen til TBN, og ikke på kunsten.

Jeg må allikevel si at jeg har en sterk tvil om, at Gud er så veldig fornøyd med å finne utskårne avgudsbilder, på en kristen TV stasjon...

Gunnar.

[Edited on 6-8-2003 by Gunnar]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
knutso
Juniormedlem
*
Innlegg: 8
Registrert: 5-8-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 7-8-2003 kl 09:17
Svar til apologetisk net


Hei!

Jeg skal gå nøyere gjennom dine synspunkter, men vil med en gang nevne:

Jeg reagerte på Phil Munseys undervisning. Det skal jeg innrømme. Det virket som han blandet New Age og kristendom. Jeg er enig i at han trenger å korrigeres på dette. Man kan bruke andre ord enn "New age" ord.

F.eks. hadde Yonggi Cho samme problem i de første årene han forkynte, da han brukte ord fra filosofien. Han ble kritisert for dette. Det er bedre å bruke ord fra dagligtalen. Etterhvert som han har gått over til dette, har kritikken stilnet noe.

Men både Benny Hinn og Copeland bruker ord fra dagligtalen - særlig Benny Hinn. Det er meget vanskelig å finne noe å utsette på Benny Hinns undervisning på grunn av dette.

Jeg skal gå nøyere gjennom angrepene på Benny Hinn. Dersom han sier noe som er feil, må han selvfølgelig korrigeres på dette.

mvh Knut S
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Gunnar
Grunnlegger
********


Avatar


Innlegg: 1390
Registrert: 16-7-2003
Brukeren er frakoblet

Humør: Liten mann, med en stor Gud.

[*] opprettet den 8-8-2003 kl 00:08


Hei Knutso.

Jeg er klar over at det forrige innlegget mitt ble vel langt, så dersom du ønsker å dele et eventuelt svar opp i flere deler (med noen punkter hver gang) så er det forståelig og helt greit, men det er selvfølgelig helt opp til deg.

Jeg må også komme med noen kommentarer til det siste du skrev:
Sitat:
Jeg reagerte på Phil Munseys undervisning. Det skal jeg innrømme. Det virket som han blandet New Age og kristendom. Jeg er enig i at han trenger å korrigeres på dette. Man kan bruke andre ord enn "New Age" ord.


For det første så tror jeg det trengs mye mer enn bare korrigering i Munseys tilfelle. Jeg har vanskelig for å forstå at han i det hele tatt kan kalles en kristen bror, når han forkynner slik som han gjør.

Å være åpen for New Age, og Buddisme er, etter min mening, ensbetdydende med at man ikke kan kalle seg kristen. Eller vil du kalle noen for kristne, dersom de blander sammen kristendommen med f.eks Jehovas Vitners, eller muslimenes lære?

Ikke-kristne mennesker skal ikke korrigeres slik som man gjør med med kristne brødre, men de trenger å få forkynt evangeliet slik at de kan vende om og bli frelst! Selv om han kanskje definerer seg selv som kristen (det gjør jo mange ufrelste her i Norge også), så viser læren at han står for noe helt annet enn kristendom.

For det andre så tillater Jane Crouch at han forkynner i hennes menighet, og hun er dermed direkte ansvarlig for den gale forkynnelsen. Så lenge hun ikke offentlig tar avstand i fra Munsey, og nekter ham adgang til talerstolen, så kunne hun like gjerne sagt de samme (gale)tingene med sin egen munn.

Så vidt jeg vet, så er Munsey fremdeles anerkjent som en kristen forkynner, av Jane Crouch. Det samme gjelder også for TBN, og Paul Crouch. Han er ansvarlig for at Munsey får taletid på TBN!

Dersom du skulle ha rett i at Munsey bare trenger "korrigering", så er det først og fremst Jane og Paul Crouch som skulle stått for dette, men de synes jo tydeligvis at Munsey er en stor kristen forkynner.

I beste fall så viser dette en total mangel på åndelig dømmekraft i fra Jane og Paul Crouch sin side, som gjør at alle kristne bør bli meget betenkt over hva TBN egentlig holder på med.

I verste fall, så mener de faktisk at Munseys forkynnelse er bra og riktig, og da må man trekke samme konklusjon om Jane og Paul Crouch, som den men tar om Phil Munsey selv.

Bare på dette punktet alene, mener jeg at Jane og Paul Crouch kan kalles for falske lærere.

Sitat:
F.eks. hadde Yonggi Cho samme problem i de første årene han forkynte, da han brukte ord fra filosofien. Han ble kritisert for dette. Det er bedre å bruke ord fra dagligtalen. Etterhvert som han har gått over til dette, har kritikken stilnet noe.


Jeg synes det er litt skremmende at kristne kan tenke på den måten som du gjør ovenfor. Spørsmålet er jo ikke om han har dempet seg i ordbruken, men om han fremdeles tror på det han sa, og om han har tatt offentlig avstand i fra det han forkynte feil tidligere.

Det samme gjelder forsåvidt Munsey også. Dersom de bare lar være å si ting, for å ikke støte folk, men egentlig tror/og mener det samme som før, så er vel det hykleri mot sin egen tro?

Hvis de har blandet New Age, og østens filosofi inn i kristendommen, så er det såpass alvorlig at det må en omvendelse til, og ikke bare en "demping" av ordbruken. I tillegg burde de offentlig ta avstand i fra det de før lærte bort. (og trekke tilbake ev. bøker og videoer som de har utgitt, hvor de forkynner New Age lære, eller østens filosofi.)

Sitat:
Men både Benny Hinn og Copeland bruker ord fra dagligtalen - særlig Benny Hinn. Det er meget vanskelig å finne noe å utsette på Benny Hinns undervisning på grunn av dette.


Det er godt mulig at du har rett i at Hinn, og Copeland "bruker ord fra dagligtalen" når de forkynner, og det tror jeg nok du kan avgjøre bedre enn meg.

Allikevel så er Benny Hinn, og Kenneth Copeland regnet for (blant mange) som store kristne forkynnere, og en kristen forkynner har ALLTID et annsvar for å forkynne Guds ord.(?) Uansett hvilken måte de snakker på, så skal det gå an å sjekke opp at det de sier/mener/står for, stemmer med bibelen.

Når Benny Hinn og Copeland skal lære oss, hva det vil si å være en kristen, hvordan vi skal leve, hvordan Gud er osv. så har de, i alt hva jeg har hørt og lest av dem, brukt kristne uttrykk, og kristne ord, på samme måte som alle andre forkynnere.

Benny Hinn sa f.eks en gang: "Bibelen sier ikke at det var vann som kom over egypterne, da Moses førte Isralittene gjennom sivsjøen, men at det egentlig var IS som knuste dem!"

Nå er det kanskje ikke et så viktig poeng om egypterne druknet, eller om de ble knust av is, men poenget mitt er, at dette er en form for forkynnelse som det fint går an å sjekke ut mot bibelen.

Det samme gjelder de innslagene du så med Benny Hinn, i filmen. Han siterte i fra Guds ord, og forkynte det han mener at biblen lærer. Uansett enig eller uenig i forkynnelsen, så var det helt enkelt og klart å forstå hva han mente.

Når du hevder at, på grunn av Benny Hinns "daglidagse språk" skal være vanskelig å finne noe å utsette på hans undervisning, så virker det for meg som om du prøver å gi ham et slags "frikort" til å slippe å bli testet eller etterprøvd, og å slippe å stå til ansvar for det han forkynner.

Hvor står det i bibelen, at dersom man "taler et daglidags språk" så skal man la forkynneren få si hva han vil, og ikke prøve det mot hva bibelen lærer?

Benny Hinn og Copeland forkynner ting de mener er bibelsk riktige, og de forkynner, i hvert fall delvis, ut i fra bibelen. Når de gjør dette, så må de enten snakke sant, eller usant. Dersom de snakker så "uforståelig daglidags", at ingen kan finne ut om det de sier, er feil eller ikke, så burde de i hvert fall ikke vært forkynnere av Guds ord!

På grunn av det du sier, blir det også litt vanskelig for meg, å forstå at dere som lytter til dem, kan lære noe som helst av bibelske sannheter i fra Copeland og Hinn.

Hvis Copeland og Hinn taler på en slik måte, at det er vanskelig, eller umulig, for de som er uenige med dem, å teste/vurdere det de forkynner, så må det vel være minst like vanskelig for dere, som er enige med dem, å teste/vurdere forkynnelsen?(!)

Hilsen
Gunnar.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
knutso
Juniormedlem
*
Innlegg: 8
Registrert: 5-8-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 9-8-2003 kl 08:59
Egypternet druknet i koagulert (stivnet) vann


Hei!

Svar til kristnerd - også lagt ut på http://bki.no - :

Du finner grunnlaget for teorien om is i den etterfølgende lovsangen i 2.Mos 15:

4 Faraos vogner og hans hær
kastet han i sjøen;
i Sivsjøen druknet hans djerveste stridsmenn.
5 Vannet fra havdypet skjulte dem,
de sank i dypet som stein.
6 Din høyre hånd, Herre, er herlig og sterk,
din høyre hånd knuser fiender, Herre.
7 I din velde slår du dine motstandere ned;
du slipper løs din brennende vrede,
og den fortærer dem som halm.

8 Ved ditt åndepust tårnet vannet seg opp,
bølgene stod som en voll,
og dypets strømmer størknet.

************************'

Jeg synes dette er en virkelig artig debatt. Jeg tror også at man kan begrunne teorien fra en av salmene. Jeg skal studere dette mer.

mvh Knut S

__
Endring som er gjort - url aktivert som link.

[Edited on 11-8-2003 by Kristnerd]
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Lionheart
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1041
Registrert: 25-1-2004
Bosted: Bergen, Norge
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 12-4-2004 kl 00:07
Kjære knutso


Hvorfor henger du deg opp i detaljer om Benny Hinns lære når hans forførelser på andre punkter er så mye mye viktigere?

Om vannet var stivnet eller ei har ingenting å si for DIN frelse eller at DITT tros hus er bygd på solid grunn eller på sand!

Det som har noe å si er:

Hvilken Jesus du setter din lit til: Benny Hinns eller Bibelens?

Hvilket evangelium du tror på: Evangeliet om rikdom og velstand på jorden eller Bibelens evangelium som sier at enhver som vil leve gudfryktig i Jesus Kristus (Bibelens Jesus, ikke Hinns versjon) må regne med å bli forfulgt og lide mye for det, ja til og med måtte bøte med livet.

Hvilken ånd du har mottatt: Som er avhengig av de to forrige.

Bibelens Jesus og Bibelens evangelium henger sammen og den som kommer til tro ved det har evig liv og får Den Hellige Ånd i gave, som stadig lærer den troende i større ydmykhet, større gudsfrykt, større kjærlighet til Gud, Sannheten og medmennesker.

De som mottar et annet evangelium og en annen Jesus forblir uten Gud og mottar i verste fall en uren ånd.
Kjærligheten er ikke det at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.

1Joh 4,10
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren

  Gå til topp

Powered by XMB
XMB Forum-programvare © 2001-2017 XMB-gruppen