Apologetisk Forum
Ikke pålogget [Logg inn ]
Gå til bunn

Utskriftsversjon  
Forfatter: Tittel: Benny Hinn i Livets Ord - Uppsala, Sverige.
Kristnerd
Administrator
********


Avatar


Innlegg: 2645
Registrert: 19-7-2003
Bosted: Rogaland
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 28-7-2003 kl 03:58
Benny Hinn i Livets Ord - Uppsala, Sverige.


Via web-overføring så jeg i kveld møtet med Benny Hinn i Livets Ord i Uppsala, Sverige. Nedenfor følger ett referat som jeg skrev ned under møtet. Da møtet var langt blir referatet langt.
Møtet varte fra 19.30 til 23.40
Videre er det komentarer av meg, komentarene er tydlig markert med kursiv tekst, slik at det ikke er tvil om hva som er hva.


Møtet starter innledes med møteleder, som blandt annet reklamerer for boken "God morgen hellig ånd" -

Jeg har ikke selv lest denne boken, men la meg fortelle følgende: En kamerat av meg leste denne boken, og ble kjempegira på "Den Hellig Ånd". Han lånte ivrig ut boka til folk og nermest tvang folk til å lese den. Vi gikk begge på en kristen videregående skole da. Jeg fikk tilbud om å låne boka som nr 3 i køen av andre som skulle lese den. En amerikans predikant som reiser i Norge for NLM besøkte skolen. (Kjell Audun Lie er hans navn.) - Min kamerat oppsøkte ham for å snakke om dette "store". Jeg vet ikke hva de snakket om, men etter 2 timer kom kameraten min ut, gikk rett til personen som da drev å leste boka, rasket den til seg og makulerte den på stedet. - Dette vitner om at den ånd som Hinn taler om, og den ånd jeg her lært å kjenne er to forskjellige. Begge deler kan ikke være Gud Hellige Ånd, da de hadde så totalt forskjellig virkning på min kamerat. Ikke ta stilling til vilken av disse åndene som er den sanne ennå, men ha dette i bakhodet når du leser videre.

Koret og menigheten synger "O store Gud" - Hinn deltart.
Hinn ber for møtet. I bønnen er det fokus på mirakler og under. Hinn omtaler Ulf Ekmann som en nær venn.

Jeg slapper av, og tenker, kanskje tar jeg feil av Hinn, når jeg hører ham synge salmer som er meg meget kjære. Fokuset i bønnen får meg likevell til å lytte litt ekstra. Hvis Ulf Ekmann er en nær venn, så må det innebære at Ulf Ekmann annerkjenner Hinns lære skulle jeg tro. Ja, ivertfall når han lar ham tale i menigheten sin. La dette ligge i bakhodet når du leser videre.

Hinn får sine barn opp på senen, og forteller at hans kone pleier å ta dem med i kirken, men at hans sønn ikke liker dette.

Jeg slapper mere av, Hinn er veldig menneskelig tenker jeg. Vanlige familie problemer som alle oss andre.

Hinn forteller at de bruker kjendiser i møtekampanjer. "Danni" som sang på
"prince of Egypt", venn av Oprah Winfri og er pastor i New York sang "Blott en dag" av Lina Sandell, samt en medley av flere internasjonale og emerikanske kjente gospelsanger.
- "Den Hellige ånd gir meg lyst til å danse nå - "Pentacostal" Ja "Hellig Ånd fyll kirken". Sier Danni. Danni og koret synger
"Jesus is the answer"

Jeg slapper stadig av, og nyter lovsangen, jeg takker Gud mens jeg ser. Jeg begynner å håpe at jeg har tatt feil av Hinn i mine utsagn. Intett annet ville verdt bedre enn at hans store vekkelser faktisk er av Gud.

Hinn: (Følgende er stikkord, da det er vanskelig å notere hele setninger hvis man skal følge med å ta i mot budskapet.)
store ting skjer på jorden i dag.
kapanjer som når "millioner av mennekser", Hinn ramsett opp steder de skal ha kampanjer.
Det har blitt sagt (fikk ikke med meg hvem eller hva som har sagt dette.) " det vil ikke kommer mindre enn 2 millioner på møtene i nigeria".
Hinn forteller om
hvor mange som var på møtene forskjellige steder.
Møtene er så fulle fordi "jesus kommer snart igjen, og Satans blir beseirett på alle fronter"
Jeg vokner til, og minnes hva jeg har lest om f.eks. Joels hær. Men... framgang for evangeliet er jo en fin ting...

- "la oss sende Benny Hinn over hele verden". Ekman.
Det blir så en pengeinnsamling til Hinns virksomhet. Det har allerede i møtet, før Hinn ble introdusert, vert en anne kolekt til Livets ord's bibelinstitutt i Israel... det er altså ett fokus på økonomi. Dette til ettertanke.

Hinn ville vite om hvor mange som kunne se hans tv program.

man kan spørre hvorfor. Er det fordi han skal fortsette å lære folk opp? I tilfelle, hva skal han lære dem opp i ?

Hinn hendvender seg til Gud i bønn, og påkaller Den Hellige Ånd før preken.

Jeg minnes ett kjært vers for meg,
Matt 18:20:
"For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem." --- Det er ett løfte, så hvorfor påkalle ånden? Redd for at Gud ikke skal holde løftet sitt?.


Hinn:
"verden er sulten på Gud" - "det jeg skal dele kan forandre ditt liv"
- "verden har forandra seg de siste 12 månedene" - snakker om terroren, irak, afganistan osv...
"jeg er sjokkert når predikanter snakker om "penger, og framgang," og glemmer glemmer "blodet" sin rolle." kritiserer kirker som har
tatt "blod" ut av salmene, "de preker ikke om himmelen, preker ikke om helvetet, men sier; la oss ikke støte noen fra oss."

"fremdeles i dag er budskapet i denne bok (bibelen) levende" "den samme kraft som reiste Jesus opp av graven er fremdeles vår"

Jeg nikker for meg selv... dette er bra... men... etter å ha hørt på den følgende preken sitter jeg igjen med spørsmålet, er det deg selv du kritiserer? - Følg med i prekene under om du ser noe som helst om blodet, om himmelen, eller om helvetet.

"vil vise hva DHÅ gjorde i apostlenes liv," og henviser til apg.1.1 uten å tale nærmere om det "i 1973 gjennom tjenesten av Kathryn Khulmans møtte jeg Den Hellig Ånd." Jeg har lest at Hinn angivelig har mange avikende historir om hvordan dette skjedde, jeg kjenner ikke dem alle. Så jeg kan ikke si det for sikkert, men... det er jo noe du kan undersøke nærmere hvis du vil.

"hvis du søker Gud like mye nå, som når du ikke hadde noe, så vil du aldri miste ham".
"vi mister han fordi vi slutter å søke".
"Vi tror han alltid vill være der, men det er feil" "halvhjertede bønner gir deg ingenting," "du kan ikke få noe fra Gud hvis du ikke
søker ham av hele ditt hjerte"
-Korset åpenbares bare gjennom ånden.
Apg.1.1
"for første gang snakket Gud til dem gjennom den Hellig Ånd"
"Ånden er Guds pust (andedrett)"
"NÅ begynte disiplene å høre å forstå, fordi Den Hellige Ånd var tilstede"

Betyr dette at Disiplene ikke forsto noe av Jesu lære tidligere? . Korkekt nok var det mye de ikke forsto, men de bekjente lenge før dette at Jesus var Mesias, den som GT's løfter og profetier omhandlett.

I en kirke han gikk var det en demonbesatt, og ingen viste hva de skulle gjøre med ham.
En dag begynte han å riste, folk sa "det er den Hellige Ånd"
Folk begynte å stryke på denne mannen, og strøk på ham og seg selv, for de trodde Guds ånd var over ham, og ville bli smittet av denne ånden.

Hva er hensikten med å fortelle dette?

"dette var noen uker før jeg var på møte med Kathryn Khulman"
"Jeg har sett det virkelige"
- Historie om en dame i rullestolm i en buss. Hinn gikk på møtet. Damen i rullestolen ba Hinn og en annen om å gjemme rullestolen og bære henne inn i møtesalen. Kathryn tillot aldri rullestoler på plattformen.
her hakket oppkoblingen min noe, - gjømte rullestolen, og der hun
satt begynte hun å vrid på seg... og ble helbredet.
"Gud har humor" - hele kroppen var perfekt, bortsett fra lillefingeren.
og Kathryn skulle be for henne. "Gud glemde fingeren min" - "Oh Hoooooooneeeeeeeeey, jeeeeeeeeeeesus" Honey... hm, jeg synes det var en rar ting å kalle Jesus for... men ok. - han lot fingeren være for at du skulle huske dette.

Ikke en eneste plass i Bibelen "glemte" Gud noe på menneskene han helbredet.

Hinn:
og så startet jeg min egen tjeneste. Hvordan kunne jeg la være å gjøre det.
En gang talte for indianere, ( de hadde ingen uttrykk i ansiktene) - 7 katolske predikanter var der, og jeg preket, da jeg så en mann
og ett barn komme opp så sakte, med krykker, helt opp til plattformen, mens jeg preiket, ingen hindrett dem i å komme. Jeg måtte stoppe å preke.
Mannen sa "Du er kommet til å fortelle oss, at Jesus helbreder" fortalte om sin sykdom, datterens sykdommen m.m. Og mannen krevde: "Bevis det"
Jeg ba om at Jesus måtte bevise det. Det hørtes ett smell og hele familien lå på plattformen. merk at dette er notatmessig... det er setninger jeg ikke fikk med meg. Reiste seg opp, var helbredet.
"det som skjedde der skal skje her i kveld".

Skaper forventninger, låver bort mirakler.

apg. 2. Apostlene talte i tunger. Kapittel 3. Bare nevnt, uten å lese noe som helst. "Når Den Hellig Ånd kommer over deg,
så endrer den din hørsel, hvordan du ser, og ditt utesende (oppførsel), vet ikke om han mente oppførsel eller utseende. Det får så være. Ikke det viktigste.
De som hadde lært loven kunne ikke motstå den hellige ånd.
Når du har den hellige ånd kan ingen stå i mot deg. ingen kan bekjempe deg.
Når den hellige ånd er over deg, så ser du Guds herlighet.

Ingen kan bekjempe... hva menes med det? - Jeg minnes løfter fra Gud om at ingen skal kunne rive løs fra ham den som er frelst. Gud har grepet vår hånd osv.. Men... at ingen skal kunne stå oss i mot. Hva betyr dette? - Betyr det at ingen skal kunne motsi oss når vi misjonerer? at alle vi prater med vil vende om?

Se på meg: du må forstå: Uten den hellige ånd vil vårt kristenliv død.
løft din hånd å ønsk hans nærvær velkommen. -- hvor mye trenger vi ikke hans kraft.
(ber de som er predikanter om å komme fra) Filip fikk en komando gjennom ånden.
Apg.8 - Ånden sa til filip... gå fram til vågnen.
Se meg i øynene, dette noe av det merkelgiste i skriftene.
Filip sprang, kanskje fordi vågnen rullet fortere enn ham, rent fysisk ja,
men den hellig ånd så til at dette verset står i skriften av en årsaken.
Han sprang fordi tiden var riktig.
hvis jeg beveger meg før/etter Gud så feiler jeg. Som ørnen venter jeg til tiden er helt riktig.
Så jeg venter på det riktige tidspunktet. Hvis du mener jeg prater lenge, så er det fordi jeg venter.

Jeg var i koret en gang, når Kathryn talte, folk sovnett. Hun talte og talte og talte ingen forstod henne... Jeg glemmer
aldr den gangen, jeg skjønte at hun ventet. Hun stoppet, hun sa "just a second" - og alle våknett.
-Noen ganger preker jeg for to timer for å vente på vindene, løft henden dere, jeg føler vindene.
ååååååå hvor vi trenger den Hellige Ånd. Om en liten stund i dette møtet vil store ting skje.
Dere har ventet på dette, dere har hørt store taler denne uka. Nå er tiden for at dere skal ta i mot fra himmelen.
- Filip forstod dette.

Hinn begynner å be "Jeg priser deg" - "Just a moment"... Ser du hvordan han skaper en forventning? er dette en menneskelig taktikk? eller er det åndsverk? hvilken ånd er det? - Når Paulus taler til folk i apg. Er det noensinne snakk om "just a moment", og "venter til riktig tidspunkt"... Undersøk selv.

(helt rolig...) det er noe med den hellige ånd. Gud fader er en person, Sønnen er en person, DHÅ er en person,
like i kraft og herlighet. Den hellige treeninghet. Det er han som lærte apostlene, som kunne skriftene,
Paulus som kjente hver detalj i loven,
Dette avsnittet kan jeg si meg enig i... men jeg føler det er en motsigelse i Hinns utsagn, i en og samme preken. Senere vil du se at DHÅ ikke opptrer som noen personlighet, men som en kraft... vell, motsier Hinn seg selv? Døm selv.

Men når den hellige ånd tok tak i ham så ble kunnskapen åpnet for ham.
Han kunne ikke se Jesus, leste skriftene men kunne ikke se Jesus. Hele sitt liv, - Åpnet Bibelen, studerte loven, men
kunne ikke se Jesus.
Når jeg er i Jerusalem så ser jeg disse som studerer å ikke ser,
Men så fikk Paulus den Hellige Ånd og fikk se Jesus.

Uten den hellige ånd vil Bibelen drepe deg, drepe deg. Loven vil slå deg ned.
er dette korekt? Vil loven slå ned, ja bryte deg ned til døden? - Hva er dette for holdning til Guds Ord? - Rom 10:4:
"For Kristus er lovens endemål, til rettferdighet for hver den som tror." Det er hva loven gjør, peker på Kristus. ser du forskjellen?


Du kan ta så stor utdanning, du bare vill, uten Den hellige ånd vil det ikke gjøre
noen nytte for deg.
Dette er den første leksjon den Hellige Ånd lærte meg.
Betyr dette at Hinn mener de kristne på møtet ikke har DHÅ?

I Russland ventet jeg i 2 og en halv time på det meste, (Hinn hadde noen møter i Russland før han kom til Uppsala.)
men i går gikk jeg opp på plattformen, og i løpet 10 minutter
kjente jeg vindene. Hvilke vinder er det snakk om? Vi må lære oss å kjenne vindene, det er som om jeg er
i himmelen, bokstavlig i himmelen. Jeg skjønner mindre og mindre. Hva ser han?

- synger "jesus, blessed Jesus, wonderful Jesus, your master, your saviour, your Jesus... - la hele verden, la jorden proklamerer, kings and kingdom, there's something about your name"
koret og menigheten synger. sangen gjentas.

Jeg har ikke kommet for å undervise, jeg er kommet for at du og jeg skal gå inn, og røre ved ham. DHÅ er her, han som gjør Jesus virkelig.
løft dine hender til ham.
det er ingen som deg, vi er så priviligerte. - mere sang.
(hører en kvinne som skriker, Hinn hysher) - your so glory , prepare us...
Sangen varer lenge. "Halleluja, Halleluja..."

Hinn forlater senen. mens sangen fortsetter. - går ned i salen, folk faller om.. Hinn berør folk, roper. fekter med hendene, befaler folk å løfte hendene. Folk, nesten hele første og andre rad har nå falt.
Hinn komanderer folk, vanskelig å høre hva som sies, stemningen er voldsom. - tar med en person opp til salen, "keep singing" - "bring this man on the platform" om en av de som falt. Hinn brøler, vanskelig å sjeldne hva som blir sagt.

"something migthy happening in this place" - "Glory in your life" folk faller sammen. repeterende "I give you praise" "all pastors get here quicly" - Koret faller sammen. Pastorene kommer fram til senekanten "Join hands" - Pastorene faller sammen.
Roping, skriking fra salen. "Lift your hands if you want some from the lord" - Hinn befaler personer opp på senen. "Join hands" Hinn kaster hånden utover salen.
Er det dette som er Den Hellige Ånd? - er det dette som er "vindene" ? - Undersøk Bibelen om du finner noe som helst om at folk detter sammen i det de får den Hellige Ånd.

Noen blir tilsynelaetende dyttet, andre faller sammen som følge av ting som blir ropt. "use this men for your glory i Pray" - "lord my God, use this men in the name of Jesus"... Personer ligger forran plattformen og på plattformen. "where ar you from" personen svarer ikke,
virker nesten paralysert, uten evne til å svare, faller så sammen. - Koret har reist seg "let his glory" synges. Hinn beveger seg rundt i salen, berører ansiktene. Noen få faller ikke om, de fleste faller.

Ny person opp på cenen,
bører ansiktene, faller om. "Are You from India?, get up on the the stage". To personer er med og skal ta i mot de som faller, men flere faller rett i golvet uten å bli tatt i mot. De fleste faller rett bak, noen svikter i knærne.
"where you from" "let the glory of god..." "halluja" jubel fra salen. (Danni synger.) personer shangler. Ulf Ekman er tilsynelatende rolig, og hjelper til med å diregere folk til Hinn. Bibelen ligger på talerstoelen, sidene blåses fram og tilbake. Hvorfor blåser sidene fram og tilbake? betyr kanskje ingenting... men... jeg stiller likevell spørsmålet.

"The power of God is inn this Building," befaler de som har vert framme til å gå tilbake til salen, ber folk forberede seg på å "get God in your body" Forberede oss på Gud? Den Hellige Ånd? - Hva er dette for slags lære? Den er ivertfall ikke Bibelsk.
og "get redy to your healings". Salen har løftede hender for å ta i mot.
"Han vil møte vert ditt behov" Jeg klarer ikke å fange opp alt som blir sagt.
Lovsang.
"hvis du er syk, legg din hånd der du er syk, Jesus, helbred ditt folk, jeg står i mot enhver sykdom, jeg står i mot hver sykdom, jeg står i mot hver sykdomsånd her, jeg befaler i Jesu navn, forlat dem. Løft dine hender, gjør det du
ikke klarte å gjøre før" Henvender seg vekselsvis til Gud/Jesus, og til salen... Hinn ramser nå opp sykdommer som har blitt helbredet, revatisme, hjerte, hudkreft, "vent ikke på at jeg skal rope ut din helbredelse, Jesus helbreder deg her og nå", migrene, alle med revatisme begynn å beveg
kroppen gjør det du ikke før kunne gjøre.

Komanderer folk til å komme opp til plattformen i det øyeblikket de merker helbredelsen, befaler alle å løfte hendene, "kom og gi ham lovprisning og ære", "mektig ting skjer, løft dine hender".
"Det er en kvinne med revatisme som ble helbredet mens jeg fortalte om Kathryn..." - "mange av dere merker en supernaturlig varme komme over dere, andre har merket "electrisity", m.m. kom opp nå, ikke vent til jeg roper ut din helbredelse"
"supernaturli" varme og elektrisitet... la oss søke i databibelen etter dette. hm... 0 resultat... trenger jeg å si mere? - Vell... kanskje litt... Artikler jeg har lest sier at dette samstemmer med forskjellige naturreligioner m.m. - Med andre ord, ikke Kristendom.

Koret synger "o store gud" - En liten jente kommer opp, tidlig i tennårene, kunne tidligere ikke røre på nakken på grunn av smerte, "er smerten borte" "ja" jenten faller om, løftes opp, sjangler, faller om på nytt" "hva føler du" "elektrisitet"
sjangler og faller om igjen. Kvinne kommer opp, smerter i ryggen, får beskjed om å røre seg, har ikke smerter. Blir dyttet bakover. Flere blir tatt opp, vitner om helbredelse, berøring av ansiktet, noen faller ikke om. Kvinne hopper og spretter

"Jeg sier dere - jeg må komme tilbake til sverige"... Så langt har det bare vert kvinner oppe.
"hva merket du da du ble helbredet?" "en varme" "it's the lord"... kvinnen faller. Ny kvinne, helbredet av astma. "det er borte nå?" "ja".
"Løft opp denne mannen som ligger her oppe, jeg har glemt han helt, jeg så han tilfeldig"...
Jeg har ikke funnet noe som helst i Bibelen om at folk faller bakover pga. Den Hellige Ånd. Hvis de faller noe som helst, så er det FRAMOVER og forde de overbevises av synd, og er ydmyke. Jesus befaler dem tvert å reise seg opp. Denne manne blir liggende, ja, har ligget der lenge.
Mannen løftes opp, shangler "Han er drukken, han er drukken i ånden"

En sykepleier forteller om en pasient som hoppet på henne og hun fikk smerter
i nakken, jeg kom hit nå og kan bevege nakken helt. Forsiktig berøring av kinnene, faller om. Hinn lærer seg å si "hann har botat deg" (han har helbredet deg på svenks).. Denne kvinnen er 19 år, (Vekselsvis mellom Hinn og tolk...)
ny berøring av kinnene, faller så om.
Hinn "jeg har tatt med meg denne mannen fra Amerika" - sønn av legen til "all the preachers" - "denne mannen (annen person) er sammen med min datter, han er fra hellas." "men denne mannen er enslig" (den første personen) - "det kommer en jente til å kontakte deg etter møtet"...
Det er latter i salen... greit nok, men altså en profeti om at denne gutten skal få seg dame etter møtet... En underlig ting å profetere spør du meg.

Bare kvinner som har blitt "helbredet" så langt.
"for 21 år har denne kvinnen hatt en muskelsykdom som har hindrett henne i å løfte hendene, og hun kjente nå en elektristet fra Gud og er helbredet".... "vi satt bak der" (hun har mannen med seg opp) begge faller ved berøringen.
"ser du denne mannen her (enda en av Hinns medhjelpere), han er fra sverige, han har flyttet til Amerika, dette er første gangen han er tilbake i sverige" - "Svenske folket er sunne i ånden".
kvinne: "jeg kjente noe, jeg tror det var den hellige ånd" - "det er den hellige ånd" - faller rolig sammen, løftes opp, faller rolig sammen. (noen faller rolig, andre mere dramatisk.)
"beskriv hva du følte" - "det var rolig, jeg hadde mye smerte i nakken, og så forsvant det" - "gi herren en aplaus"... fremdeles bare kvinner som har blitt helbredet.

"denne kvinnen kom inn haltende," - kommer sammen med broren," "dere er fra Iran?, er det mange fra Iran her? alle fra Iran stå opp"...
"Jeg vil at alle fra Iran skal komme fram hit, jeg har ett ord til dere fra Herren" - Koret får beskjed om å reise seg. En av dem som kommer opp er i rullstol "bare en linje, bare folk fra iran"... både menn og damer --- stemningen er nå roligere igjen.
"en linje, bare en linje" ---- Koret synger "Du gjør store under, ingen andre er som du..." "takk for at du helbredet denne kvinnen" - den iranske damens bror blir løftet opp flere ganger og faller sammen igjen. 4 ganger.
"Herren talte til meg pastor, (vendt mot Ulf Ekmann) for 3 og ett halvt år siden, i bønn sa Herren dette; be, om at regimet i Iran skal falle. Og da sa DHÅ veldig klart til meg for 3 og ett halvt år siden at "Regimet vill falle"... så fløy jeg og ... fikk ikke med meg navnet. sammen, og jeg leste i New York times, "Om det
Iranske regimet nå faller sammen, dette var New York Times, hvis regimet faller sammen, så vil halve befolkningn konvertere til kristendommen. I dagens avis leste jeg minneoret over ... fikk ikke med meg navnet. Der stod det: "de unge menneskene protesterer allerede, de er trøtte på regimenet" - jeg vet i min, den Hellige ånd slik jeg vet at jeg står her, at jeg vil preke evangeliet i Iran" - Jubel...
Hinn går ned til rekken, bører de iranske personene, de faller sammen. "takk for beskjeden, takk for beskjeden, takk for beskjeden, takk for DHÅ"... Koret synger "Halleluja, hallauja".

Ung jente blir tatt opp på senen, det fortelles ingenting om henne, jeg vil tippe 10-12 år i alder, faller bakover, løftes opp og faller bakover igjen.

"Far, vi er alle enige, om at det nåværende regimet i Iran" Hinn tar Ekman i hånda. Ekman sjangler. "vi er alle enige om at regimet vil falle innen de neste 24 månedene, det vil kolapse, innen 24 måneder, i Jesu navn, i Jesu navn, i Jesu navn, i Herrens navn"
Profetier om vekkelse i Iran, Egypt, Libanon...

Her har vi en konkret profeti om at regimet i Iran skal falle innen to år. Dette kan du følge med på, om det skjer. Hvis det ikke skjer, så er Hinn å regne som en falsk profet etter Bibelens kriterier til profeter. Det er videre mindre konkrete profetier om vekkelser i andre arabiske land, disse er ikke tidsbestemt, men følg med. Skjer det, eller skjer det ikke?

"Gud ga meg ett ord, Guds neste skritt vil skje i den muslimske verden." - "Den allmektige Gud har enda ett ord for denne forsamlingen." Enda en kvinne tas opp. Infeksjon i tåen,"
"forbered dere på hva den Hellige Ånd vil gjøre, løft dere hender."
Hinn vandrer rundt, mens "danni" synger.
Stemningen er nå voldsommere igjen. Det blir igjen vanskelig å få med seg hva som blir sagt.

Ung jente i rosa, rundt 8 år. faller sammen.
Ung jente i gult. - samme alder. Hun forteller om sin sykdom. i det hun sier "legen min sa at..." - Hinn berører henne, hun faller. "mens du pratet følte jeg en vinnd, legen din sa at du var syk, men Jesus har helbredet det"....

igjen, hva er dette for slags vinder?

"ser dere disse unge folkene som kommer? det er den nye bevegelsen, det er den Hellig ånd, jeg er altid på leten etter den nye bevegelsen".

Ny rolig periode, Hinn synger sammen med orkesteret.
Jenta i rosa ligger fremdeles på plattformen.
synger "can you hear the sound of heaven..."

Koret og hinn synger.
Hinn: "Young people"... "I give you praise I give you praise"...
"come here Dannie. lock at this Dannie... lift your hands everybody" - "dette er underfult"

"det finnes en bevegelse for enhver ting ånden gjør" "det finnes en beveglse for ILD, det er den som kommer nå om noen minutter, forbered dere på den hellige ånd." Jubel og uro i salen.
Hinn vandrer rundt og roper ting jeg ikke kan fange opp, orkesteret spiller kraftig.
"Join hands quicly, Join hands quicly, Join hands quicly, Join hands quicly, get ready for the holy ghost, get redy for the holy ghost." vandring fram og tilbake på senen. Urolig stemning.
fekting med armene "fire fire fire fire fire in Jesus name, fire in Jesus name, fire in jesus name", bølger av folk faller sammen. Folk blir tat tatt opp på senen, faller sammen.

Mann i kvitt
bærer en liten gutt, (veldig liten) - en av Hinns medhjelpere overtar ungen, hinn legger hende på guttens hode, han har lagt fra seg mikrofonen, så man hører ikke hva han sier. forlater gutten. repeterer uforståelige regler. Unge barn blir løftet
opp på senen. - Personer faller ukontrolert og voldsomt, noen ser ut til å bli dyttet, andre faller av seg selv.

To unge gutter blir tatt opp, begge faller "thats the fire of God, thats the fire of God" fire of God? aldri lest eller hørt om.
this is what young people is coming for" "the electrisity of the spirit.
Plutselig brøling. "dette er hva den hellige ånd forventer"...
"løft dere hender, når jeg teller til tre sier dere fire"... "one two threee" fiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeer

Ulf Ekman overtar: "herren tar hånd om dette underbare, takk Gud for din helbredelse, vi velsigner barna nå, vi takker deg for ungdommene... hvor mange vil at Hinn skal komme tilbake til Sverige" jubel...
"dette har vert en underfull uke, og ett underfult avsluttende klimaks"... Avlsutter møtet, ønsker velkommen til Livetsord på alle deres møter. takker for kvelden, takker for konferansen, personer ligger fremdeles på plattformen når
overføringen avsluttes.

Sendingen avsluttes 23.40.

Jeg ble bedt om å se møtet for å miste min skepsis til Hinn. Faktum er vell at den er større enn noen sinne. Jeg gjentar en komentar helt i begynnelse. Hinn kritiserte kirker som ikke talte om blodet, om Himmelen og om Helvetet. Finnes det noe som helst av dette i det du har lest?
Og hvorfor i all verden var det bare damer som ble helbredet i kveld?
Etter min mening er Hinn er selvmotsigelse på to bein. Og en trussel for Guds rike. Døm selv.

Det finnes i hovedsak to måter å dømme denne forkynnelsen. Den første er etter den opplæring Ulf Ekmann selv gir:
Man kjenner etter i ånden ved å:
1 - det må stemme med Bibelen.
2 - Man får en "magefølelse" som er enten god eller dårlig. Er den god er det fra Gud.
Resultate blir for min del da: 1 - falsk lære.
2 - falsk lære.

Den andre metoden er den Jesus forkynner.
1. det må stemme med Bibelen i helhet.
2. Frukten må være i samsvar med frukten av den hellige ånd.
Resultatet blir for min del da: 1- falsk lære, og 2 - falsk lære.

Igjen: døm selv og se hva du kommer til.
«Forstår du det du leser?» «Hvordan skal jeg kunne forstå,» sa han, «når ingen forklarer det for meg?»
\"Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt: ikke mange vise etter menneskelige mål, og ikke mange med makt eller av fornem slekt.\"
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Kristen
Blokkert

Innlegg: 7
Registrert: 30-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 30-7-2003 kl 10:19
Vinden


Det hebraiske og det greske språket er langt mer innholdsrike enn det norske språket. Ordet Ånd er også ordet for vind. Se her. Det samme ordet kan også brukes om pust. Derfor omtales Ånden både som Ånden, vinden og pusten.

Ellers er det viktig å notere seg at Gud er en fortærende ild (Se 2. Mos 24,17; 5. Mos 4,24; 5. Mos 9,3). I det ser jeg en grunn til å omtale Ånden som en ild.

Et annet viktig bibelsted i denne sammenheng er følgende vers:

2 Mos 19, 18 Sinai-fjellet var fullstendig dekket av røyk, for Herren steg ned på det i ild. Røyken fra det steg opp som røyken fra en ovn, og hele fjellet* ristet kraftig.
<* LXX: folket.>


Benny Hinn har selv skrevet en bok om da han kom i møte med Den Hellige Ånd i Kathryn Khulmans møte.

Det var Simon Peter som bekjente at Jesus var Guds Sønn, Messias. Dette åpenbarte Gud for ham, sikkert ved Ånden. Vi kan også lese at det var som at disiplene hadde et slør for øynene slik at de ikke forsto hva Jesus sa. Det gikk inn en vei og ut den andre. F.eks. da Jesus profeterte om sin død og oppstandelse skjønte de ingenting.

Jeg vil også legge til at Guds veier ikke er våre veier.

Spørsmål: Hvorfor skal folk falle fremover i stedet for bakover? Jeg skjønner selv ikke hvorfor de faller i det hele tatt. Mange vil nok forklare det med suggesjon.

Om Benny Hinn og hans forhold til Gud vil jeg overlate til Gud. Jeg har planlagt å lese boken "God Morgen, hellige Ånd" av Benny Hinn. Jeg ber Gud om at Han må åpenbare for meg om dette er en mann jeg må høre på eller ei. Mer vil jeg ikke gjøre. Jeg venter tålmodig på Guds svar.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Gunnar
Grunnlegger
********


Avatar


Innlegg: 1390
Registrert: 16-7-2003
Brukeren er frakoblet

Humør: Liten mann, med en stor Gud.

[*] opprettet den 30-7-2003 kl 15:48


Hei Kristen, og velkommen til forumet :)

Jeg ønsker bare å gripe fatt i den siste delen av innlegget ditt hvor du bl.a sier: "Om Benny Hinn og hans forhold til Gud vil jeg overlate til Gud." og "Jeg ber Gud om at Han må åpenbare for meg om dette er en mann jeg må høre på eller ei. Mer vil jeg ikke gjøre"

For det første så vil jeg si at nettopp denne tankegangen er det som gjør at mange kristne kan bli, og blir forført i dag.

I mine ører hører det ut som at du ikke er villig til selv å vurdere Benny Hinns forholdt til Gud, men dekker deg under en misforstått fromhet om at du "overlater saken til Gud".

Selv om det bare er Gud som kjenner hjertene, og til syvende og sist er den som skal felle endelig dom, så lærer bibelen oss at vi skal prøve alt på Guds eget ord, og holde fast på det gode. (1Tess 5.21). Bibelen advarer oss også mange ganger mot falske Apostler, profeter og lærere som skal stå frem.

Selv om vi ikke kan eller skal, dømme hjertene til andre kristne, så har vi både lov og plikt til å bedømme mennesker som kaller seg for kristne, om det de sier og gjør stemmer med Guds ord eller ikke. Dette er den viktigste måten vi skal bedøme på. Hvordan skal vi ellers kunne avgjøre at f.eks Jehovas vitner sin lære er feil, eller at en Pastor forkynner vranglære i en menighet?

Min påstand er at alle kristne som unnlater å bedømme det som kristne
forkynnere og ledere gjør eller sier, faktisk svikter Gud og sine medkristne i Herren.

I 2. Tim 4. 2-4 står det: Forkynn Ordet, stå klar i tide og utide, overbevis, tal strengt, tal trøst! Gi ikke opp når du lærer dem! For det skal komme en tid da folk ikke lenger kan tåle den sunne lære; men slik de finner det for godt, skal de ta seg lærere i mengdevis, for de vil ha det som klør i øret. De skal vende sitt øre fra sannheten og holde seg til myter.

Du sier at du ikke vil gjøre mer enn å "vente på Guds svar", men hvor er det Gud først og fremst svarer oss? Jo i sitt eget ord! Han kan også svare deg gjennom andre kristne som har fått innsikt i Ordet, og som forkynner ut i fra det.

Selvfølgelig kan Gud gi deg en direkte åpenbaring om ting også, men å bruke dette som hoved måten å bli ledet av Gud på, er mildt sagt kjempeskummel.

For det første så så lærer bibelen oss at Satan kan kle seg om til en lysets engel, og at om mulig så vil til og med de utvalgte ført vill.(!) Bibelen lærer også at vi forstår stykkevis, og taler profetisk stykkevis.

I tillegg så er det slik at vi kan misforstå ting som vi får åpenbart, tolke det på feil måte osv. Det eneste bombesikre "måleinnstrumentet" vi har er derfor Guds eget ord. Selv om det er Ånden som må forklare og åpenbare ordet for oss.

Dersom Benny Hinn f.eks sier noe som strider direkte mot Guds eget ord, (F. eks at Jesus bare var et menneske, som hadde den Hellige Ånd, og at uten den Hellige Ånd så kunne Jesus, Guds egen sønn, ha syndet.) så har alle kristne en plikt til å undersøke om det han sier, stemmer med bibelen eller ikke.

Dersom du ikke sjekker om det han sier og gjør stemmer med bibelen, og deretter advarer dine medkristne når du finner falsk lære, så kan du bli medskyldig i den vranglære og forførelse som kommer i fra denne personen.

Helt til slutt angående dette at du "venter tålmodig på Guds svar". Kan det hende at Gud f.eks ledet deg hit til Apologetisk Verksted, for at du skulle få et svar fra Ham?

Gud svarer nemlig på mange måter han.

Gunnar :)

[Edited on 30-7-2003 by Gunnar]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Kristen
Blokkert

Innlegg: 7
Registrert: 30-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 30-7-2003 kl 20:22
Hei


Jeg har som sagt tenkt å lese boken "God Morgen, Hellige Ånd" av Benny Hinn. Jeg vet ikke stort om han og har planlagt å lese i hvert fall denne ene boken av ham for å finne ut litt om hva han lærer. Men, det finner jeg ikke ut før jeg leser boken til Benny Hinn og da er jeg allerede utsatt for det han lærer, enten om det er sann eller falsk lære. Derfor ber jeg om at om innholdet i boken til Hinn er falsk lære, må Gud advare meg så jeg ikke blir utsatt for denne læren.

Jeg har allerede vurdert Benny Hinn. Det jeg i dette øyeblikk er mest skeptisk til, er disse berøringene han driver på med på møtene sine. Jeg har ikke oppdaget noe eksplisitt vranglære hos ham. Derfor har jeg valgt å lese en av bøkene hans for å finne ut hva han lærer. Jeg har ikke tenkt å bygge mine holdninger overfor Benny Hinn på hva en person har hørt at en annen har ment om han. Om jeg får høre at Benny Hinn sier slik og slik og slik og at det ikke stemmer i hop med Bibelen fordi at det og det og det bibelverset sier så, og ikke stemmer med det han sier, da er det en annen sak.

Det går vel an å bedømme, men vi må være forsiktige så vi ikke dømmer. Å finne ut om læren stemmer med Bibelen eller ikke er greit, men når det begynner å dreie seg om personen er det en annen sak.

Sitat:
Dersom du ikke sjekker om det han sier og gjør stemmer med bibelen, og deretter advarer dine medkristne når du finner falsk lære, så kan du bli medskyldig i den vranglære og forførelse som kommer i fra denne personen.


Det er jeg enig med deg i. Har du forresten noen bibelsitater til å støtte opp under dette? Altså at vi blir medskyldige?

Sitat:
Selvfølgelig kan Gud gi deg en direkte åpenbaring om ting også, men å bruke dette som hoved måten å bli ledet av Gud på, er mildt sagt kjempeskummel.


Hvorfor det? Når du gjør det Den Hellige Ånd befaler, er du i trygge hender. Gud har alltid det beste for oss til hensikt. Uansett om det skulle bety forfølgelse eller ei.

Sitat:
I tillegg så er det slik at vi kan misforstå ting som vi får åpenbart, tolke det på feil måte osv. Det eneste bombesikre "måleinnstrumentet" vi har er derfor Guds eget ord. Selv om det er Ånden som må forklare og åpenbare ordet for oss.


Det virket nesten selvmotsigende!?

Sitat:
Helt til slutt angående dette at du "venter tålmodig på Guds svar". Kan det hende at Gud f.eks ledet deg hit til Apologetisk Verksted, for at du skulle få et svar fra Ham?


Jeg er langt ifra erfaren når det gjelder kristendommen. Så jeg tillater meg å spørre: Hvordan vet jeg om Gud har ledet meg til dere [som da selvfølgelig har rett lære fordi Gud har ledet meg til dere]?
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Gunnar
Grunnlegger
********


Avatar


Innlegg: 1390
Registrert: 16-7-2003
Brukeren er frakoblet

Humør: Liten mann, med en stor Gud.

[*] opprettet den 1-8-2003 kl 01:57


Hei Kristen.

Jeg begynner nederst i innlegget ditt, og tar det siste først: Jeg mener ikke at det er selvfølgelig at vi har den rette læren, eller at vi vet best i alle ting. Det er nettopp derfor vi bl.a har startet dette forumet, for å lære av hverandre. (Selv om vi selvfølgelig kan ha sterke meninger om ting).

Hvordan du skal vite at Gud har ledet deg til oss, er neimen ikke godt å svare på. I hvert fall har ikke jeg et enkelt svar på det. Når jeg skrev det til deg, så var det ikke meningen å påstå at Gud har ledet deg hit, for det kan jeg ikke vite noe om.

Jeg mente bare å vise deg at Gud taler til oss på flere forskjellige måter, og brukte det at du kom hit, som et eksempel på hvordan Gud kan svare og lede oss.

Når det gjelder selvmotsigelsen i dette med at bibelen er det eneste bombesikre måleinnstrumentet, men at det er Ånden som må åpenbare det for oss, så er det fordi at jeg tror ingen kan forstå Guds ord uten Ved den Hellige Ånd, og ingen kan kjenne Gud uten å ha DHÅ. Når vi leser bibelen, og vi får innsikt i ordet, så er det fordi DHÅ åpenbarer ordet for oss.

Problemet er at det finnes en annen åndelig virkelighet også, med Satan og hans åndehær, som ønsker å forføre (lure) mennesker bort i fra Gud og Guds rike. Det står i bibelen at Satan kan forkle seg som en lysets engel (2 Kor 11. 14), og bibelen snakker også om muligheten for at de utvalgte kan bli ført vill (Matt 24. 24).

Selv om DHÅ aldri vil lure oss, eller lære oss noe som er i mot Gud, så trenger vi å kunne skille mellom hva som egentlig kommer fra DHÅ, og hva det er Satan prøver å lure oss med. Det er da at bibelen blir det eneste, og beste måleinstrumentet som Gud har gitt oss.

Den onde kan også gi oss gode opplevelser, tegn og under, og til og med åpenbaringer som han vil at vi skal tro er i fra Gud selv. Djevelen er løgnens far, og han avsløres ved at han prøver å vri på eller endre på det Gud har sagt i sitt ord. Dersom vi da bare lytter til "åndens stemme", og ikke er nøye med å sjekke hva bibelen sier, så kan vi bli lurt!

Jeg er overbevist om alle kristne blir ledet av DHÅ, og at DHÅ åpenbarer sannheter for oss, leder oss, trøster oss, formaner oss, osv. DHÅ vil aldri si, eller gjøre, noe som strider i mot Guds eget ord. Dette gjør imidlertid den onde, når han får/har annledning.

I tillegg så mener jeg at selv om Guds Ånd er ufeilbarlig i alle ting, så er ikke vi det. Vi kan misforstå ting, eller vektlegge ting feil, fordi vi er feilende og skrøpelige mennesker. Paulus sier i 1 kor 13. 9:For vi forstår stykkevis, og vi taler profetisk stykkevis". Når vi opplever eller får ting som vi selv tror er i fra Gud, så trenger vi derfor noe å sjekke det i mot, og til det har vi fått Bibelen.

Det er på grunn av det jeg sa ovenfor at jeg mener at det er kjempeskummelt å bruke åpenbaringer i fra Gud som hovedmåte å bli ledet av Gud på.

Jeg tror det samme som du, at "Når du gjør det Den Hellige Ånd befaler, er du i trygge hender. Gud har alltid det beste for oss til hensikt." Det er bare det at for å forsikre seg om at det er DHÅ som taler, og ikke en annen, så må man gå til Guds ord for å sjekke det ut.

Selv om det kan hende vi får en åpenbaring av og til, så mener jeg at dette ikke er hovedmåten Gud taler til oss i dag, men at Han først og fremst taler til oss via Sitt eget ord, Bibelen.

Det bibelordet som lå i bakhodet mitt da jeg skrev om at du kan bli medskyldig dersom du ikke advarer andre mot falsk lære, var Esekiel 3. 18-21, men forøvrig tenkte jeg vel mest på medskyldig moralsk sett, slik du blir dersom du f.eks ser at det brenner i et hus, men bare forholder deg passiv, og ikke varsler noen, prøver å berge liv, eller hjelpe til med å slukke brannen.

Når det gjelder dette med Benny Hinn, så er jeg ikke helt sikker på om jeg forstår helt hva du mener når du sier:

"Det går vel an å bedømme, men vi må være forsiktige så vi ikke dømmer. Å finne ut om læren stemmer med Bibelen eller ikke er greit, men når det begynner å dreie seg om personen er det en annen sak."

Å skille person og sak er i utganspunktet en god ting, men når det gjelder dette med vranglære, så tror jeg det blir litt for snevert å bare se på hva en forkynner faktisk lærer eller skriver. Man må også se på personen selv.

Skal vi f.eks lytte til en forkynner som sier alt riktig, men som misbruker småbarn? Eller som lever i hor? Eller stjeler penger? Min forståelse av vranglære ligger ikke bare i hva de lærer, men minst like mye på hva de gjør, og hvordan de lever.

Du sier:"når det begynner å dreie seg om personen er det en annen sak." Dersom en person hevder han er kristen, men lever, eller lærer i strid med Guds ord, hvordan skal vi da tenke om personen? Skal vi si at læren er gal, men det har ikke noe med personen å gjøre? Det hadde vært fint om du kunne forklart dette litt nærmere.

Forøvrig så vil jeg berømme deg for at du vil lese boken av Benny Hinn, for å vurdere om det han lærer er riktig. Det som er målet for oss i Apologetisk Verksted er nemlig å få kristne til å begynne å sjekke ut ting selv. Jeg er ikke så bekymret for folk som leser noe av Benny Hinn, og samtidig vurderer om dette stemmer med bibelen eller ikke.

De jeg er mest bekymret for, er kristne som tenker ca. som så: "Benny Hinn er en stor Guds, mann, og blir mektig brukt av Gud. Fordi han er en stor Guds mann, så er alt det han sier riktig, og jeg trenger derfor ikke å sjekke om det han sier, stemmer med bibelen."

Desverre så er det så altfor mange kristne som tenker på denne måten, når det gjelder "store" forkynnere og predikanter.

Dersom vi får kristne til å begynne å vurdere selv, og sjekke ut om ting er riktig, selv om de kanskje ikke blir enige med oss i alt, så mener jeg at vi har vunnet en stor seier.

Det at du har den holdningen som du har, med å ikke ta alt for god fisk (inkludert det vi på Apologetisk Verksted sier), er noe som gleder meg veldig, og som jeg håper at du aldri vil slutte med.

Når det gjelder å høre på rykter så er jeg enig med deg at det ikke er grunnlag for å trekke en konklusjon om andre kristne. Allikevel så vil jeg si dette: Dersom jeg hører et rykte om at NN driver med vranglære, så vil bruke litt ekstra tid på sjekke ut ting på egen hånd, for å få avkreftet, eller bekreftet om det stemmer.

Jeg tror ikke at en bok av Benny Hinn nødvendigvis vil avsløre så veldig mye om han er vranglærer eller ikke, men kanskje litt. Det finnes jo mange eksempler på at falske lærere også sier ting som er bra og riktig innimellom. En bok eller to er derfor et litt tynt grunnlag å trekke konklusjoner på.

Det går an å høre på andre kristne, som har studert, og sjekket litt om f.eks Benny Hinn. Selv om du også skal være kritisk til det de sier, så kan de være med på å belyse ting som du ellers kanskje ikke ville funnet ut på egen hånd.

Her på Apologetisk Verksted har vi laget filmen "Ulver i Fåreklær" nettopp for de som ønsker å se med egne øyne, og høre med egne ører, hva mennesker som f.eks Benny Hinn, gjør og sier. Filmen viser bl.a mange klipp i fra deres egne møter og TV sendinger, slik at du kan vurdere selv, og at de selv får "presentert" det de står for, og det de lærer bort.

Dersom du ikke har sett filmen, så vil jeg gjerne annbefale den for deg.

Til slutt vil jeg ønske deg lykke til med boken av Benny Hinn, og være med deg i bønn, om at Gud må advare deg, dersom læren er en falsk lære.

Vennlig hilsen
Gunnar :)

[Edited on 1-8-2003 by Gunnar]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Kristnerd
Administrator
********


Avatar


Innlegg: 2645
Registrert: 19-7-2003
Bosted: Rogaland
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 1-8-2003 kl 05:58


Virkelig spennende å være med i dette forumet. Merker at min egen kunnskap er så alt for liten. Noen tanker til "Kristen".

Ånden som vind... Ja, det ett korekt ord. Jeg undress likevell på at måtte "vente" på vindene. og hvorfor flertall? - Kan hende jeg nå henger meg opp i småting, som er uvesentlige. Men dette var ivertfall noe som skurret hos meg. Kan ikke se at DHÅ har latt noen vente på seg i skriften. Det måtte i så tilfelle være før den første pinse, når Jesus ba dem holde seg i byen inntil de hadde fått DHÅ. Dette markerer forvørig ett skille i Åndens gjerninge, før dette var DHÅ forbeholdt spesielle lederskikkelser. Man ser ikke i GT at DHÅ var en almenn veileder for folket, men derimot for profetene, prestene, og kongene. Etter den første pinse er det derfor skjedd en endring. Nok om dette.

"Ellers er det viktig å notere seg at Gud er en fortærende ild (Se 2. Mos 24,17; 5. Mos 4,24; 5. Mos 9,3). I det ser jeg en grunn til å omtale Ånden som en ild."

Igjen er jeg enig. Men... fortærende? - jeg så ingen som ble fortært på møtet i oppsala. Og, fortærende ild, er jo noe man setter i forbindelse med synd man benekter og ikke gjør opp. Det ble ikke talt ett eneste ord om synd og omvendelse på det referete møtet. Å trekke inn ild begrepet er derfor helt uforståelig for meg.

Et annet viktig bibelsted i denne sammenheng er følgende vers:

"
2 Mos 19, 18 Sinai-fjellet var fullstendig dekket av røyk, for Herren steg ned på det i ild. Røyken fra det steg opp som røyken fra en ovn, og hele fjellet* ristet kraftig. "
<* LXX: folket.>

I sannhet ett interesangt vers å ta inn. Jeg har ingen fyldigere komentar i denne omgang.

"Benny Hinn har selv skrevet en bok om da han kom i møte med Den Hellige Ånd i Kathryn Khulmans møte."

Her er ett annet moment da. Må man være en bestemt plass og i kontakt med en bestemt person for å få DHÅ ? - La meg sitere ett vers om det å få del i DHÅ:
Apg 2:38:
"Peter sa til dem: Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få Den Hellige Ånds gave."
Det å mota DHÅ settes i en klar samenheng med det å bli en kristen. - Nå kjenner jeg ikke til hele Hinns livshistorie, og hvorvidt han var en kristen før dette møtet hvor han fikk "DHÅ", men jeg vil egentlig anta det. Denne ånd han da motar er følgelig en annen ånd enn den han har. Her er det noe som ikke stemmer. - Hvis han ikke var kristen før dette møtet, så stiller jo situasjonen seg annerledes. Men da er det likevell noe underlig i all hans forkynnelse om at man må få ta del i DHÅ's gaver. Jeg ser for meg to mulige svar på dette. Enten så er det en annen ånd enn DHÅ han forkynner og gir videre, eller så er ingen av de som motar ånden på hans møter kristne før de motar ånden. Hvis de ikke er kristne, og altså blir frelst ved dette, så er det merkelig at det ikke er tale om frelsen, omvendelse, bekjennelse osv... Spesielt når han selv sier at han er skuffet over "kirker som ikke taler om blodet, helvetet og himmelen"... Føler at hvor mere jeg legger godviljen til for å prøve å forstå, hvor mindre er det å fårstå. Man roter seg inn i en mer og mer komplisert forklaring.


"Spørsmål: Hvorfor skal folk falle fremover i stedet for bakover? Jeg skjønner selv ikke hvorfor de faller i det hele tatt."

Spørsmålet er jo som du sier opprinnelig, "hvorfor faller de i det hele tatt"... Jeg og flere andre har prøvd å finne svar på dette, for... hvis det er en sugesjon så er det ikke fra Gud. Jeg har faktisk prøvd å finne bevis på at det er fra Gud. Innerst inne så håper jeg å kunne si at Hinn er en Guds mann. For... han gjør store gjerninger og utallige mengder mennesker er på hans møter. Det hadde vert en meget stor ting hvis Hinn virkelig var en Guds mann. Derfor prøver jeg å finne bevis på at han er dette i Bibelen. Men jeg og flere med meg finner altså ingenting som omhandler dette med å falle i ånden. Eksemplene er mang på folk falt framover, på kne eller helt fram på ansiktet, i underkastelse, erbødighet, med ønske om hjelp osv... de får derimot beskjed om å reise seg, og det er skjer før Jesus eller noen har berørt dem, og det skjer i full bevisthet. Slik jeg oppfattet det jeg så på møtet, spesielt hos ei av de unge jentene så hadde hun ikke kontrollen, hun falt midt i en setning som hun ikke kunne fullføre. De som falt ned for Jesus snakket rent.
Det eneste verset som jeg kan se minner noe som helst om det jeg har sett og lest av hendelser på møtene til Hinn og flere er følgende:
Mark 9:20:
"De førte gutten til ham, og da han så Jesus, begynte straks ånden å rive og slite i gutten så han falt til jorden, veltet seg og frådet." Spesielt dette som skjedde etter at han falt sammen. Minner ikke dette om tilfellene av "drukken i ånden" ? - altså en handling hvor vedkommende selv ikke er bevist. - Leser man fåregående og etterstående vers så er dette altså snakk om besettelse av "en stum ånd".

"Om Benny Hinn og hans forhold til Gud vil jeg overlate til Gud. Jeg har planlagt å lese boken "God Morgen, hellige Ånd" av Benny Hinn. Jeg ber Gud om at Han må åpenbare for meg om dette er en mann jeg må høre på eller ei. Mer vil jeg ikke gjøre. Jeg venter tålmodig på Guds svar."

Synes det er bra at du ønsker å lese den boka. Kanskje burde også jeg gjøre det. For skal man dømme en rettferdig dom så bør man alltid gi den tiltalte en mulighet til å forsvare seg. Les likevell det jeg skrev i mitt innledende innlegg om denne boka. På min skole kamerats reaksjon så er jeg overbevist om at vi snakker om to forskjellige ånder. La meg i denne sammenheng ikke si mere om hvilken som er sann og hvilken som er falsk. Det er ivertfall to forskjellige ånder. De er alt for motstrinde til å være den samme.

Det er også andre ting ved Hinns forkynnelse, som ikke kom fram på nevnte møte i Oppsala, men som det ikke er vanskelig å finne ut at Hinn står for. Det ene er den såkalte JDS læren. En granskning av den viser at det er snakk om en annen Jesus. Dvs. det er snakk om den samme historiske person, men hva man lærer om Jesus er sterkt forskjellig.
Og som følge av det er også hva man lærer om frelsen sterkt forskjellig.


Ut i fra slik jeg forstår det så snakker vi altså om en annen Jesus, en annen DHÅ og derav et helt annet evangelium. Og flertallet tåler det. Det betyr selvfølgelig ikke at jeg har rett, bare fordi jeg tilhører et mindretall.

2Kor 11:4:
For om det kommer en til dere og forkynner en annen Jesus, som vi ikke har forkynt, eller om dere får en annen ånd, som dere ikke før har fått, eller et annet evangelium, som dere ikke før har mottatt - da tåler dere det så gjerne.

«Forstår du det du leser?» «Hvordan skal jeg kunne forstå,» sa han, «når ingen forklarer det for meg?»
\"Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt: ikke mange vise etter menneskelige mål, og ikke mange med makt eller av fornem slekt.\"
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Kristen
Blokkert

Innlegg: 7
Registrert: 30-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 1-8-2003 kl 21:56
Hei igjen


Gunnar

Når det gjelder hva jeg skrev nederst i mitt innlegg, tror jeg at jeg har uttrykt meg litt dårlig. Jeg skrev:

«Hvordan vet jeg om Gud har ledet meg til dere [som da selvfølgelig har rett lære fordi Gud har ledet meg til dere]?»

Dette var ment som et HVIS-spørsmål. Altså: La meg si at Gud har ledet meg til dere i Ånden for at jeg skal få svar. Jeg har nemlig spurt Gud om svar på et spørsmål jeg lurer på. Gud leder meg til dere for å få svar. Grunnen til at Gud har ledet meg til dere er fordi dere har de rette svarene. Gud ville vel ikke ledet meg til folk med vranglære for å gi meg svar?

Dette var altså en tenkt situasjon.

Ellers vil jeg få si at jeg er jeg enig med deg i det du sier.

Jeg velger å benytte tiden jeg har nå til å stille noen spørsmål til deg, for jeg har ikke noe særlig jeg vil kommentere:

Er DHÅ med oss selv om vi ikke føler Han?

Kan DHÅ komme i forskjellig grad av styrke til oss? Altså at vi enkelte ganger så vidt merker Han, mens andre ganger virkelig kan føle Han?

Jeg er enig med deg at hvordan personen handler betyr en del. Ikke bare hva han forkynner.

I en slik sak mener jeg i hvert fall at vi ikke skal ta saken i egne hender, men la Gud ordne opp om Benny Hinn viser seg å være en falsk lærer. Det er tross alt Han som er dommeren.

Rom 12, 19 Dere kjære, ta ikke hevn selv, men gi heller rom for vreden! For det står skrevet: "Hevnen er Min, Jeg vil gjengjelde,"* sier Herren.
<* 5 Mos 32, 35>

5 Mos 32, 35 Meg hører hevnen til, og gjengjeldelsen, deres fot skal svikte i sin tid. For dagen for deres ulykke er nær, og brått kommer det som er beredt for dem.

Jeg skal svare deg i et annet innlegg, Kristnerd.

Ha en fortsatt god sommer!
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Kristen
Blokkert

Innlegg: 7
Registrert: 30-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 2-8-2003 kl 10:20
Hei


Kristnerd

Det er ikke alltid Gud virker som en fortærende ild. F.eks. ikke i Livets Ord Uppsala. Men, vi kan se eksempler på det når Gud manifesterer sin hellighet, storhet og herlighet i langt større grad. Et eksempel på dette finner vi i tiden i Apostlenes gjerninger. Ananias og Saffira utåndet da. Dette på grunn av at de gjorde noe ondt i nærvær av Herrens herlighet. Les mer i Apg 5,1-11. Det samme skjedde med Elis sønner, og med Ussa (2 Sam 6,6-7). Når man synder i nærvær av Herrens herlighet, som f.eks. i nærheten av paktens ark der Gud herlighet var stor, vil du se eksempel på Gud som en fortærende ild. Jeg anbefaler å lese boken Gudsfrykt av John Bevere. Her kan du lese mer om dette.

Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
SnorreMANO
Juniormedlem
*
Innlegg: 16
Registrert: 25-1-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 2-3-2005 kl 13:08


Denne kritikken av Benny Hinn er barnslig og ikke berettiget.

Har dere sure oppstøt så ta heller en Link eller en Samarin.
Det fås kjøpt på apoteket.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Gunnar
Grunnlegger
********


Avatar


Innlegg: 1390
Registrert: 16-7-2003
Brukeren er frakoblet

Humør: Liten mann, med en stor Gud.

[*] opprettet den 2-3-2005 kl 16:58


Sitat:
Opprinnelig postet av SnorreMANO
Denne kritikken av Benny Hinn er barnslig og ikke berettiget.

Har dere sure oppstøt så ta heller en Link eller en Samarin.
Det fås kjøpt på apoteket.


Takk i like måde.

Av og til kan det være lurt å lytte til sine egne råd...

:)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Kristnerd
Administrator
********


Avatar


Innlegg: 2645
Registrert: 19-7-2003
Bosted: Rogaland
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 2-3-2005 kl 17:07


Hei SnorreMano... Du få ta å finne fram ett filmopptak av det møtet da. Så jeg får se det engang til. For hvis kritikken ikke er berettiget så gjorde han helst sikkert ikke, og sa helt sikkert ikke, de tingene jeg på weboverføring fra livets ord så og hørte at han sa og gjorde. Eller kanskje bare hele møtet ble forandrett på vei inn på min pc. Jeg har helt sikkert noen elektriske felt rundt nettverkskabelen min som legger til og trekker i fra i Benny Hinns forkynnelse slik den selv vil.«Forstår du det du leser?» «Hvordan skal jeg kunne forstå,» sa han, «når ingen forklarer det for meg?»
\"Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt: ikke mange vise etter menneskelige mål, og ikke mange med makt eller av fornem slekt.\"
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Kristnerd
Administrator
********


Avatar


Innlegg: 2645
Registrert: 19-7-2003
Bosted: Rogaland
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 2-3-2005 kl 17:20


To meget vesentlige ting fra møtet:

1:
"I en kirke han gikk var det en demonbesatt, og ingen viste hva de skulle gjøre med ham.
En dag begynte han å riste, folk sa "det er den Hellige Ånd"
Folk begynte å stryke på denne mannen, og strøk på ham og seg selv, for de trodde Guds ånd var over ham, og ville bli smittet av denne ånden."

Han forteller tydelig at vedkommende var demonbesatt. Og samme person er den som gir DHÅ videre.

2: Bibelen åpnes nesten ikke i det hele tatt. Det leses kun halve Bibelvers løsrevet fra kontekst. Han preker ikke over dem, men rauvler avgårde om alle andre ting. Og skaper en voldsom forventning av at mirakler skal skje. Jeg påstår følgende : ALLTID når DHÅ kom over folkegrupper eller enkeltpersoner så var det etter forkynnelse som hadde rørt ved dem. Dette møtet er tomt for forkynnelse, men spekket av "ånd".
«Forstår du det du leser?» «Hvordan skal jeg kunne forstå,» sa han, «når ingen forklarer det for meg?»
\"Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt: ikke mange vise etter menneskelige mål, og ikke mange med makt eller av fornem slekt.\"
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Kristnerd
Administrator
********


Avatar


Innlegg: 2645
Registrert: 19-7-2003
Bosted: Rogaland
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 25-9-2005 kl 22:47


Sitat:

Far, vi er alle enige, om at det nåværende regimet i Iran" Hinn tar Ekman i hånda. Ekman sjangler. "vi er alle enige om at regimet vil falle innen de neste 24 månedene, det vil kolapse, innen 24 måneder, i Jesu navn, i Jesu navn, i Jesu navn, i Herrens navn"


Vi har nå pasert tidspunktet for at denne profetien skulle oppfylles, med vell 2 måneder. De er ikke blitt oppfylt. Benny Hinn er atter en gang blitt bekreftet som en falsk profet. Hans "salvelse" er kun forførisk svermeri. Han raver rundt i en eller annen "ånd". Men DHÅ er det ikke.
«Forstår du det du leser?» «Hvordan skal jeg kunne forstå,» sa han, «når ingen forklarer det for meg?»
\"Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt: ikke mange vise etter menneskelige mål, og ikke mange med makt eller av fornem slekt.\"
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren

  Gå til topp

Powered by XMB
XMB Forum-programvare © 2001-2017 XMB-gruppen