Apologetisk Forum
Ikke pålogget [Logg inn ]
Gå til bunn

Utskriftsversjon  
 Sider:  1    3
Forfatter: Tittel: Evangeliumet
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2121
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 8-8-2023 kl 21:47
Tegn for Jesu gjenkomst


Disiplene spurte Jesus om hva som skulle være tegnet for hans gjenkomst, Matt 24,3. I Matt 24,4-15 svarer Jesus med å gi dem ikke bare ett tegn, men mange. Disse tegnene kan i hovedsak samles i tre grupper:

1. Tegn i folkelivet. Det skal bli veldige kriger, pest og hunger, v.6-7.

2. Tegn i naturen. Det skal bli jordskjelv, v.7. Matt 24,29f nevner også forstyrelser i stjernehimmelen.

3. Tegn menighetslivet. Mange bedragere skal stå fram og påstå at de er Messias, v.5.

De som tror på Jesus skal bli forfulgt, v,9. Mange skal falle fra, v.10. Mange falske profeter skal stå fram, v11. Fordi lovløsheten tar overhånd skal kjærligheten bli kald hos de fleste, v.12.

4. Verdensmisjonen skal fullføres etter Herrens plan: Evangeliet om riket skal forkynnes for alle folkeslag, v.14. I denne tiden kommer hedningenes fylde inn, til frelse for Israel, Rom 11,25-27.

Åp nevner i tillegg to uhyggelige skikkelse som skal tre frem i den siste tid.

Det ene er "dyret" som stiger opp av havet, Åp 13. Den andre er "skjøgen", Åp 17.

De fleste av disse tegnene går tilbake på og er følger av det stigende syndefordervet i menneskeslekten. Den forkaster stadig mer konsekvent troen på Gud og hans hellige lov. Tegnene er ikke å sammenligne verken med klokke eller kalender, som gir eksakt kunnskap om dag og time for Jesu gjenkomst. Jesus sammenligner dem snarere med tegn i naturen som innvarsler de forskjellige årstider, Matt 24, 32-33. Til slutt er tiden moden for Jesu gjenkomst.

( Kilde: Lundes Bibelleksikon )[Redigert den 8-8-2023 av gana]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2121
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 11-8-2023 kl 23:24
Gleichschaltung


Mangfold er bra.

Mangfold er bra fordi ensretting er en styggedom

https://no.wikipedia.org/wiki/Gleichschaltung

Mangfold med Bibelen som norm - tror det er det beste oss alle.

Men ikke alle ser det sånn.

Enkelte lefler fortsatt med ensrettingens mørke åndskrefter

http://blogg-ove.blogspot.com/2023/08/ap-og-kristne-friskole...
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2121
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 13-8-2023 kl 03:47


Sitat: skrevet av Jerusalem  
Jeg var bare i Jerusalem. Men neste gang jeg drar, skal jeg dra ned til Galilieasjøen (Genesaretsjøen) og blant annet se dette komplekset til minne om Jesus og de tolv. Å kanskje spise en fisk i en eller annen restaurant nede ved sjøen.


Ok, her er noen reisetips :)

https://www.youtube.com/watch?v=X5QHT3lvWqA
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2121
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 22-8-2023 kl 02:55
Endetiden og Den norske kirke


"Preses svarer ikke på spørsmål om kjønnsskifte blant unge"

Dette er hentet fra Vårt Land

To leger stiller kritiske spørsmål men får intet svar.

Intet svar, men en dag må de jo svare, en dag skal vi alle svare.

"Respekten for Guds lov og bud vil være på et lavmål i endetiden.
Lovløsheten vil ta overhånd og kjærligheten vil bli kald hos de fleste.

Skjer dette i dag? Ja, på en overveldende måte. Det kryr av
vranglærere og forførere. Statskirken er et klart eksempel her.
Guds Ord og bud krenkes åpenlyst."

https://bibelsk-tro.no/11-03-01.html


Tror egentlig ordet "løgnkirke" passer ganske bra,
kan i alle fall ikke se at det er noe som passer bedre.

Ellers takk.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2121
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 2-9-2023 kl 02:03
Og mange skal bli forført


Merkelig å se hvordan forførende ånder stadig vinner terreng

En NLM-ansatt sier det således:

"Mye er endret blant den radikale del av lekmannsbevegelsen. Noe av det som undrer meg, er at den radikale lekmannsbevegelse rekrutterer medlemmer og ledere til bevegelser som har forlatt lekmannslinjen, og har havnet i en embetstenkning som er helt fremmed for den bevegelsen de har sine røtter fra. Samtidig opplever vi å ha ledere som anbefaler misjonsfolket å engasjere seg i valg til DNK, som i stor grad er blitt en vranglærende kirke."

http://blogg-ove.blogspot.com/2023/09/nadegaver-og-vekkelse-...


Gå ut av henne mitt folk? Ut av hva?

Jo jeg tror en god begynnelse kan være å gå ut av all påvirkning

fra statens religionsvesen - også når det kommer inn i

tradisjonelt konservative misjonsorganisasjoner.

Ja det tror jeg faktisk er et minimum.

En blanding av stat og kirke / misjon må jo bare gå galt.

Antagelig var det nettopp der historiens største

avsporing startet, et fremmedåk som fremmer

liberalteologi og som fører folk vill.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2121
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 3-9-2023 kl 04:53
Hold dere borte


Herren oppfordrer til å holde seg borte fra ondskap av alle slag (Kilde: Bibelen)

Kom over et eldre leserinnlegg i NORGE IDAG som var så bra at jeg gjengir det her

(https://idag.no/den-norske-kirke-har-kommet-under-guds-dom/1...)

"I disse dager har vi vært vitne til at Den norske kirke har blitt gjenstand for et historisk vedtak, der Bibelen og Guds åpenbarte Ord med hensikt og overlegg systematisk har blitt tilsidesatt til fordel for hedenske og ugudelige åndskrefter. For en person som både har vokst opp i denne kirken og som selv har arbeidet i den, er ikke dette bare en trist og vemodig tid, men desto mer en svært alvorlig situasjon både for land og folk. En kristen kirke som sier ja til et eget vigselsritual for menn som har omgang med menn og kvinner med kvinner vitner om et samfunn i forfall, og en kirke som har sunket ned i en dyp åndelig avgrunn. Gjennom store deler av vår historie har Den norske kirke vært samfunnets og vårt folks støttepunkt og følgesvenn. Ja, Guds Ord har vært lykt og lys for vårt folk. Slik er det ikke lenger. For avkristningen har ikke bare skjedd i samfunnet, men har lenge vært virksom i kirken, og har nå nådd helt frem til Guds alter. Nå velsignes det som Gud har sagt er synd.

Men det åndelige forfall i Den norske kirke har pågått lenge. Over flere tiår har den kristne teologi vært under innflytelse av den liberale teologi. Både ved universiteter og teologiske læreinstitusjoner har den bibelkritiske tilnærming vært allment akseptert som vitenskapelig metode i møte med bibeltekstene, med den katastrofale konsekvens at Guds Ord er blitt problematisert, bortforklart og omtolket. Så er det de teologiske læreinstitusjonene som må ta hovedansvaret for den situasjonen Den norske kirke nå er kommet opp i. Mange av prestene i Den norske kirke har vært under innflytelse av den liberalteologiske og ateistiske hermeneutikk. Bibelen er ikke Guds Ord, men må betraktes som menneskelig forestillingsmateriale, og er slik sett under samme lovmessighet som annet historisk materiale. Så blir Guds ord noe personlig og individuelt, uten objektiv og historisk betydning. Guds ord blir den enkeltes møte med ordet (Bibelen), og kan ikke i sin ytterste konsekvens betraktes som forpliktende og allmenn gyldig (historisk sant). Kirken må romme menneskers ulike religiøse opplevelser og lengsler, sier man gjerne. Bibelordet må nytolkes og gi mening i en ny tid.

Så har den menneskelige fornuft overtatt til fordel for Guds åpenbarte Ord. Men her taler Guds Ord klart. Når visdommen i Guds Ord forkastes, overlater Gud mennesket til dets egen udugelige dømmekraft og urenheten i vold (Rom kap 1ff). ). Den norske kirke er blitt en antikrist-kirke, der Guds Ord undergraves og sannheten er byttet ut med løgnen. Når man derfor ikke lenger bryr seg om å ha kunnskap om Gud, så er det ingen grenser for hvor dypt menneskeheten faller, ja selv i Guds menighet.

Så har Den norske kirke kommet under Guds dom. Det vitner Guds Ord og utviklingen i kirken om. Den er blitt en "Satans synagoge" (Åp. kap 2ff) der løgnen rår og alle slags urene ånder bor. Vranglæren florerer og synd velsignes. Situasjonen er svært alvorlig. Den åndskraft som rår i kirken har lenge vært virksom, men har nå blitt åpenbart på en tydelig og klar måte gjennom homofilispørsmålet. For i dette spørsmålet blir det underliggende åndelige forfallet tydelig. Perversitetene overtar. Ja, de settes i system. Mange prester og lekfolk har kjempet lenge og prøvd å stå i kampen, men har måttet gi tapt. Kirkens lederskap har gjort knefall for demokratiske prosesser, kirkelig byråkrati og pragmatisme, med den konsekvens at mange prester ikke har hatt den nødvendige ryggdekning og støtte i sin prestegjerning. Biskopene har blitt talerør for religiøst mangfold og politisk engasjement, i stedet for å være åndelige veiledere og tilsynsmenn på Guds Ords grunn. Undertegnede har selv jobbet i Den norske kirke og kjent på åndskreftene både i studietiden og gjennom kirkelig arbeid. Det ble etter hvert en umulig oppgave å jobbe i kirken.

I den siste tid skal vranglæren florere. Det taler Guds Ord om. Mer enn noen gang er vi vitne til akkurat dette. Den liberalteologiske kreftsvulst har fått gro og vokse i kirken, og kirken har fått «kreft med spredning». Den norske kirke er et synkende skip. Da gjelder det å forlate skipet før det er for sent. Som kristne skal vi ikke lenger ha noe med denne kirken å gjøre. Man skal heller ikke ha åndelig samkvem med disse menneskene. I Johannes Åpenbaring advarer Jesus menigheten i Laodikea: «Jeg vet om dine gjerninger – du er verken kald eller varm. Om du bare var kald eller varm! Men du er lunken, ikke varm og ikke kald. Derfor skal jeg spytte deg ut av min munn» (Kap. 3, 15-16). La oss derfor ikke gjøre oss medskyldige ved å stå i kirken. Herren advarer oss mot å sitte i ugudeliges råd (Salme 1). Når Guds Ord tråkkes ned, ikke respekteres og holdes frem som sant og rett, fører mennesket ulykke over seg selv. Det er det alvorlige og forferdelige med det som nå har skjedd."


Hold dere borte

Og hvordan skal man forholde seg til misjonsorganisasjoner som på
noen måter støtter seg til eller har samarbeider med en sånn kirke?

Hold dere borte

Og hvordan skal man forholde seg til bedehus som støtter seg til dette?

Hold dere borte

Ja slik lyder Herrens ord,
vi skal rett og slett holde oss borte fra det onde,
ja vi oppfordres til holde oss borte fra ALL ondskap av ALLE slag.

Amen.[Redigert den 3-9-2023 av gana]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2121
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 8-9-2023 kl 21:21
Gå ut av henne mitt folk


NLM-ansatt har tatt flukten til Spania

Foreløpig bare på utleie men hvem vet ..

"Jeg har i noen dager vært utleid fra Misjonssambandet for å være forkynner på senteret. Det har vært både spennende og interessant å bli bedre kjent med dette flotte misjonsarbeidet og med folkene som har sin tjeneste i Spania. Gud vil at alle skal bli frelst, også spanjoler. Det er derfor et viktig misjonsarbeid som drives med base fra Centro Sarepta. I en senere artikkel vil jeg legge ut noen dagboknotater fra denne flotte preiketuren til Spania."

http://blogg-ove.blogspot.com/2023/09/misjon-ogsa-i-spania.h...


Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2121
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 19-9-2023 kl 03:19
Det er fortsatt en mulighet


https://www.youtube.com/watch?v=t86jV7yxRx4

Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2121
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 23-9-2023 kl 06:48
I ham


"For det er i ham vi lever, beveger oss og er til" (Apg 17,28a)

https://www.youtube.com/watch?v=2c47auO5Usc

"Panenteisme (gresk: pan= «alt», en=«i», teisme=«gud») tanken om at Gud er både immanent og transcendent på samme tid, ved at universet er immanent for Gud, i Gud og omfattet av Gud. Gud og den materielle verden interagerer ved at verden er i Gud og Gud er i verden. Gud er større enn universet og omfatter hele universet.

Panenteismens mål er å unngå å isolere Gud fra verden (i motsetning til teismen) og på den andre siden unngå å identifisere verden med Gud (i motsetning til panteismen)."

Kilde: Wikipedia
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2121
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 25-9-2023 kl 04:59
Lie - Truth


Løgnen - kanskje en litt undervurdert kraft i endetidens åndskamp

"Du som elsker det onde
mer en det gode,
løgn mer enn sanne ord."


David hadde en kamp mot løgn hele livet,
salme 52 bare et eksempel.

Løgnen - den har vært her siden tidenes morgen

men kanskje den er mer aktiv nå enn noen gang.


Kom over en bra andakt i en lokalavis -

håper jeg ikke gjør for mye galt med å gjengi den her:
Kjøp sannhet og selg den ikke!

Slik skriver kong Salomo det i Ordsp. 23.23

Dette er kloke og viktige ord. Det er en sterk oppfordring til å stå for det som er sant og rett selv om det kan være en pris å betale.

Vi mennesker har en tilbøyelighet til å vegre oss for alt som heter omkostninger. Ting må ikke koste for mye. Hvis prisen er for høy, kvier vi oss for å ta sannheten til oss og innrette livet vårt etter det. Vi er utrolig sårbare akkurat her.

Men Salomo, den klokeste mann i verden, er tydelig og klar: Betal prisen. Elsk sannheten. Lev i sannheten. Snakk sant.

Stå opp for det som er sant og rett, uansett hva det måtte koste. Det gjorde Jesus, selv om det kostet han livet. Det gjorde Daniel, selv om det førte han til løvehulen. Og det gjorde Sadrak, Mesak og Abed- Negro, selv om det betydde ildovnen. Hva gjør du og jeg?

Paulus har en oppfordring til oss i Efes.4.25: «Legg av løgnen. Tal sant, hver med sin neste for vi er jo hverandres lemmer.»

En gammel Jødisk legende forteller om at Sannheten og Løgnen var ute og gikk. Så kom de til et vann, og Sannheten hadde lyst til å bade, men hadde ikke badetøy med seg. «Det er ikke så nøye» sa Løgnen. «Vi kan bade uten klær. Det er ingen som ser oss her»

Men mens Sannheten badet stjal Løgnen klærne hans og stakk av.

Fra den dagen av, forteller legenden, har Sannheten gått naken omkring, mens Løgnen har gått omkring og kledd seg i «Sannhetens klær».

Viktig oppfordring til oss i dag Ordsp.23.23: «Kjøp sannheten og selg den ikke»
[Redigert den 25-9-2023 av gana]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2121
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 28-9-2023 kl 03:52
Endetid: Lovløshet - all over America


https://www.youtube.com/watch?v=e5kOHGwmqjc


Lovløshet i samfunnet

Lovløshet i kristenheten

Lovløshet i politikken

Lovløshet - en åndskraft som vil inn i vårt hjerte

Se opp!
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
 Sider:  1    3

  Gå til topp

Powered by XMB
XMB Forum-programvare © 2001-2017 XMB-gruppen