Apologetisk Forum
Ikke pålogget [Logg inn - Registrering]
Gå til bunn

Utskriftsversjon  
 Sider:  1  2
Forfatter: Tittel: Litt surdeig syrer hele deigen
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 20-9-2018 kl 11:34


I kristen tro så er det slik at i tror det er Jesus som førte opp og ut av Egypt, Jesus er Herren Gud.

Han er Hellig, altså satt til side for spesielt bruk i en falt verden. For de som tror Ham trer man på samme måte til side etter Hans standard og ord, vi blir da først hellige.

På Jesu tid var det noen hellige som trodde Jesus var Gud og de var/ ble hellige med Ham. For dem var alt rent men de hadde en standard og standarden var satt av Ham, noe til det bruk og noe til annet bruk.
Deres helse var god fordi de visste hva som var hva og forholdt seg til det. For dem var grisen ren i dets miljø og dets orden den var satt til men om man tok grisen ut av dets skapte orden og brukte den til noe annet ble den uren i/ for det nye miljøet. I rett miljø var og er grisen en nødvendighet for å opprettholde renhet.
For den som mangler tro i sin tro vil grisen være uren uansett, man er forvillet i sin tro og har ikke fred. For å beholde sin sans og samling må en lyve til andre og seg selv om sant og rett slik at samvittigheten kan opprettholde en maske.
Noen endog lyver ved hjelp av utdrag i Guds ord for å si at urenhet ikke er urent lenger, man lyver så man tror det selv mens andre lyver slik at man opphøyer seg selv til renere enn rent og kan nesten ikke «berøre» jorden.

Men la oss se til Jesu tro og disiplenes tro som kristen tro faktisk er. Ikke glem nå at surdeigen er surnet så mye i dag at kristen tro er svunnent.
Vi kristne er podet inn i Jesus, og Jesus er Hellig. Han står for sitt ord og Han står for sin skapte verden.
Vi hedninger er podet inn i Hans standard Han har åpenbart igjennom sitt ord til oss, og det er i første rekke det gamle testamentet. Det Han viste til, det Paulus viste til for at vi skal komme til tro på Ham.

All tro som ikke er tro imot Det Gamle Testamentet er falsk tro, en løgnersk tro som går hånd i hånd med løgneren fra begynnelsen. Der er de vantro som fornekter Skaperen Jesus de kjenner ikke Jesus og Jesus kjenner ikke de.
De spiser svin, de lyver, de holder ikke hviledagen den syvende dag hellig, de har ikke trådt til side sammen med Jesus men de har trådt til side med Satan, vitende eller uvitende for å bedra i Jesu navn. De har Guds mage, elsker Mammon i Jesu navn og vil ikke høre på noe annet enn hva som er fredens vei i eget hjerte.

Jesus sa, »vik fra meg Satan, det står skrevet».
Hva sier så vi? Sier vi det samme eller sier vi «La oss lytte, kanskje trenger vi lære fra dem som ikke følger Jesus men sier de følger Ham».


Er dette reelt eller er det ikke reelt i dag? Hvordan forsvare oss imot surdeigens følelser og tanker fra det tre vi er podet inn i?3 Mos 11,44-45 For jeg er Herren eders Gud, og I skal hellige eder, og I skal være hellige, for jeg er hellig; I skal ikke gjøre eder selv urene ved noget av det kryp som rører sig på jorden. 45 For jeg er Herren, som førte eder op fra Egyptens land for å være eders Gud, og I skal være hellige, for jeg er hellig.

5 Mos 6,5-9 Og du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel og av all din makt. 6 Og disse ord som jeg byder dig idag, skal du gjemme i ditt hjerte. 7 Og du skal innprente dine barn dem, og du skal tale om dem når du sitter i ditt hus, og når du går på veien, og når du legger dig, og når du står op. 8 Og du skal binde dem som et tegn på din hånd, og de skal være som en minneseddel på din panne. 9 Og du skal skrive dem på dørstolpene i ditt hus og på dine porter.

5 Mos 6,13-14 Herren din Gud skal du frykte, og ham skal du tjene, og ved hans navn skal du sverge. 14 I skal ikke følge andre guder, av de folks guder som bor rundt omkring eder –
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2023
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 25-9-2018 kl 02:56


Hvordan forsvarer vi oss mot surdeigen?

Når Jesus snakket om surdeig så var det i forbindelse
med fariseerne og jeg tror vi forsvarer oss best mot
den surdeigen ved å fødes på ny og få inn nytt liv.

Kritikken mot fariseerne var nettopp at de hadde
alt i orden med sin ytre lovoverholdelse mens
de innvendig var som kalkede graver.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 25-9-2018 kl 09:07


gana.

Virker nesten som du hopper bukk over endel fakta her, for så å nesten late som om ingenting har skjedd. På en måte slik at vi er født inn i surdeigens surdeig, hvor denne surdeigen beskytter seg blindt imot den surdeigen som var før ens egen forfedres surdeig.

Vi forsvarer oss imot surdeigen ved å la oss pode inn og der inne la oss helliggjøre på Hans vis. Den veien der inne er å bli født på ny og man får da ett nytt liv fordi man er beskyttet imot alskens religiøse bortforklaringer og løgner.

Ja, de haddde alt i orden med SIN lovoverholdelse, altså sin orden, riktig vakkert som satte Guds bud ut av Sin kraft.

Det er surdeig, som med egen bud riktig vakkert setter Guds bud ut av sin kraft.
Så hva sier egentlig Jesus her?

Matt 23,24-33 I blinde veiledere, som avsiler myggen, men sluker kamelen!

Ve eder, I skriftlærde og fariseere, I hyklere, I som renser beger og fat utvendig, men innvendig er de fulle av rov og griskhet!

Du blinde fariseer! rens først begeret og fatet innvendig, forat det også kan bli rent utvendig!
Ve eder, I skriftlærde og fariseere, I hyklere, I som ligner kalkede graver, som utvendig er fagre å se til, men innvendig er fulle av dødningeben og all urenhet!

Således synes også I utvendig rettferdige for menneskene, men innvendig er I fulle av hykleri og urettferdighet.
Ve eder, I skriftlærde og fariseere, I hyklere, I som bygger profetenes graver og pryder de rettferdiges gravsteder og sier:
Hadde vi levd i våre fedres dager, da hadde vi ikke vært medskyldige med dem i profetenes blod!

Så gir I da eder selv det vidnesbyrd at I er deres barn som slo profetene ihjel; fyll da også I eders fedres mål!
I slanger! I ormeyngel! hvorledes kan I undfly helvedes dom?
Hva er det Jesus ønsker skal reellt skje med menneskene her og da inn i det evige liv hvor Gud er hellig og ikke i det hele tatt uren etter Hans mål?

Hva er det med dagens surdeig som gjør det motsatte som denne surdeigen Jesus her peker på men som også har Sin egen rettferdighet (Riktig vakkert setter Guds bud ut av sin kraft)? Felles for de er jo at Guds bud ikke følges men hvordan gjøres det nå og hvordan gjorde man det da?
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2023
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 29-9-2018 kl 05:05


Når det gjelder surdeig før og nå og hvordan vi skal

forholde oss til det så syns jeg denne var ganske bra:

https://www.youtube.com/watch?v=e2jpwEoo8aY

Den gir også litt info om hvordan det falske

opererer og utbrer seg. I tillegg navngis

også noen av de mest sentrale personer

og villfarelser i vår tid. Det pekes også

på en del feilgrep som kan gjøres i

iveren for sannhet. Anbefales.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 29-9-2018 kl 15:44


Jo, generelt og på overflaten bra men der stopper det også.
Det positive er at at sier at frelsen ble gitt av Jesus selv under og rett etter korsfestelsen, mao må vi dit til Guds ord for å finne sannheten. Han viser også til at vi må omvende oss til Ham og det er Hans første ord etter at Han stod frem offentlig som Messias.
I tillegg viser han til at det finnes troende som har skinn av å være etterfølgere men ikke er det, deres metodikk er vakre ord som i bunn og grunn er ulydighet men som lurer kjødet til å tro at de er frelst uten å være det.

Det negative er at han forteller ikke hva som er Jesu tro men kun at man på tro på Ham. Han viser til NT men ikke GT og påpeker troen til visse andre personer som han mener ikke er annet enn ulver i fåreklær.
Bla. Joel Olsteen, mulig han er en ulv, ikke vet jeg men jeg har hørt litt på han og han viser til familein, kjærlighet, nestekjærlighet og at svinekjøtt ikke absolutt ikke er menneskeføde, spiser man det så tror man ikke iflg ham og det er forsåvidt sant. Han peker også på Benny Hinn, at han er en ulv og at pave Francis også ikke tror men utgir seg for å tro.
Det han ikke gjør er påpeke pavedømmets lære, hvorfor det er avgudsdyrkelse men går altså på personen Pope Francis. Han viser ikke til Guds ord hvorfor det er avguderi og hvorfor de i pavedømmet ikke tror de tar feil.
Ut over det viser han til de troende som er for grensesettende/ beskyttende og til de som er altfor slipphendte i forhold til hva som er grensene til synd og ikke. Det positive her er at han heller vil ha flere utdypende regler i Guds lov enn for få men går ikke inn på livet i det hellige der Jesus gikk inn i, dit vi skal følge. På en måte tror Han på Jesus men vil helst ikke bli med inn idet hellige og la seg lære av Ham der inne.

Derfor konkluderer jeg med at han kan være på vei men ikke har sluppet Jesu tro inn i seg, det fordi han viser ikke til Ordet og vidnesbyrdet, kun til overflaten i NT. Ei heller om profetenes og NTs konkretitet hva falske profeter konkret står/ sier imot i Guds ord. Han vet ikke, kjenner ikke Guds ord omkring det hellige og gode i Gud. Gud er ikke hans personlige Far og Lærer enda. Han sier heller ikke noe om at enhver må personlig og individuelt må omvende seg alene til Ham og følge Ham alene helt inn.
Lett bedømmende og i perspektiv står han foreløpig i forgården utenfor tempelet hvor Gud bor, delvis sammen med de strenge og på andre siden de slipphendte og med det er han, fordi han ikke tar skrittet i tro utenfor med Paven, Hinn og muligens Olsteen enda.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2023
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 9-10-2018 kl 03:30


Sitat: skrevet av LeifG  
Han viser til NT men ikke GT


Dette kan du ta helt med ro LeifG.

Har man vist til NT så har man også vist til GT, de to henger sammen.

Det er så pass mange henvisninger til GT i NT at det skulle ikke være noe tvil om det.

NT er en fortsettelse og avløsning av den gamle. Pakten i GT var midlertidig, ufullstendig
og bare et avbilde og en skygge av den sanne himmelske, Heb 8,5. Den er foreldet, 8,13.
Den kunne ikke ta bort synder, 10,14. Den er bokstavens pakt som slår i hjel og ikke
Åndens pakt som gjør levende, 2 Kor 3,6 f.

På bakgrunn av dette syns jeg det er helt naturlig å ta utgangspunkt i det nye.

Ja man må rett og slett la sentrum være sentrum.[Redigert den 9-10-2018 kl 03:46 av gana]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 9-10-2018 kl 09:02


Om vi ser til GT fra Adam og Eva så ble deres synder tilgitt fordi de trodde på veien de ble gitt etter fallet. Den andre veien som der bel til gikk forøvrig Kain på.
Den rette vei ga dem rettferdiggjørelse ved tro og deres offerdyr var ett bilde på det kommende offer, Jesus korsfestet.

I og på denne vei virket deres offer frem i tid og disse synder bekjent på denne vei ble lagt på Jesus slik at Han døde for de frem i tid. På samme måte blir våre bekjente synder lagt på Han tilbakevirkende men vi trenger da ikke å ofre offerdyr pga tilbakevirkende. Derfor sier også Paulus at når vi får høre om veien så kan vi sjekke den ut om den stemmer i GT, ikke NT.
Det er Moses og profetene som har rammeverket i hvor veien går og den avslører falske veier (i Jesu navn) slik NT advarer imot.

La deg ikke lure, Jesus sa også (I NT) "Det står skrevet", og det er GT, ikke NT.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2023
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 9-10-2018 kl 09:40


Bra svar du ga der LeifG.

Ja diverse lureveier / avveier er bra beskrevet i GT, kanskje spesielt hos Jeremia og Jesaja(?)

Ellers så tror jeg kanskje læren om Jesu person og brudd på den best er beskrevet i NT,

og det er vel egentlig dette som er det viktigste, ikke for å nedprioritere noe men

som sagt så tror jeg vi finner troens sentrum best i evangeliet om ham.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 9-10-2018 kl 15:34


Men i GT er den grunnleggende veien ut av synd fundamentalt best beskrevet i GT og "lureveier" avslørt i tillegg som en historiebok så viikke trenger å gjøre de samme bommerter igjen.

Evangeliet som du nevner fikk også jødene på Sinai.

Evangeliet (som også Adam og Eva fikk):

Hebr 4,2 For det glade budskap er og forkynt oss, likesom for hine; men ordet som de hørte, blev dem til ingen nytte, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det.

Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2023
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 10-10-2018 kl 04:49


Sitat: skrevet av LeifG  
La deg ikke lure, Jesus sa også (I NT) "Det står skrevet", og det er GT, ikke NT.


Ikke glem da at det er Jesus og apostlene som har den autorative

tolkning av GT, NT blir således ikke helt uten betydning.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 11-10-2018 kl 00:23


Det finnes bare en vei gana, og Moses og profetene forteller om den, all tolkning NT i overensbestemmelse med de og da ordet og vidnesbyrdet er ok. Derfor sier også Jesus til fristeren "Det står skrevet".

Fristeren gjør alt han kan for å lage en annen vei som ikke stemmer med Moses og profetne og om mman ikke tror de så vet man heller ikke hva man tror på og Satan har full kontroll.

Så vet du nøyaktig hvilken tid som har vært og er i GT? Ja?Isåfall tror du men nei så tror du ikke.

1 Pet 1,10-11 Om denne frelse var det profetene gransket og ransaket, de som spådde om den nåde som I skulde få, 11 idet de ransaket hvilken eller hvad slags tid Kristi Ånd, som var i dem, viste frem til når han forut vidnet om Kristi lidelser og om herligheten derefter;


Det er opp til enhver selv å sjekke ut det som blir trodd i NT stemmer med GT. Å si at man lager en ny tolkning i og hva Jesus og apostlene sier i NT, som da ikke stemmer med evangliet Moses fikk er det samme som lovløshet.
Av lovløshet kommer hemmeligheter og i denne ånd er kjærligheten kald.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2023
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 11-10-2018 kl 11:22


Ja det er bare en vei men hvor den går og hvordan den avgrenses er ikke alltid lik i den gamle og den nye pakt.

Her er et eksempel på en autoritet som står over gammel lov:

Han svarte: «Fordi dere har så harde hjerter, har Moses tillatt dere å skilles fra konene deres. Men fra begynnelsen av var det ikke slik. 9 Jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin kone av noen annen grunn enn hor, og gifter seg med en annen, han begår ekteskapsbrudd.»

Og dette er bare ett eksempel.

Jesus kunne være streng og han kunne

være mild men det er alltids hans ord som viser vei.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 11-10-2018 kl 11:58


Ja, dette er ett eksempel i og om det sosiale liv, det praktiske samfunnsliv.

Det er forskjell på det og:

1. Den moralske lov, de ti bud.
2. Den sermonielle lov, som den gamle pakts presteskap forhold seg til angående folkets frigjøring fra syndene.


Så Moses slapp etter litt, etter 400 år i slaveri under Egypt før Sinai. Jesus påminner mennesker i dengamle pakt rett for korset at pga strie holdninger og svakheter rett etter Sinai ble det nødvendig å resette litt. Jesus strammer inn loven slik at man kommer enda nærmere sannheten.
Etter korset i den nye pakt er man enda nærmere igjen og man er dai ett med de ti bud igjen.

Altså vekk fra de bud som satte riktig vakkert Guds bud ut av sin kraft men desverre er det endel som igjen vakkert forsker å sette Guds bud ut av sin kraft igjen.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2023
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 11-10-2018 kl 12:42


Forskjell?

Mange av de moralske bud handler jo nettopp om det sosiale liv.

Også budet om ikke å bryte ekteskapet, som Jesus her innskjerpet.

Så her handler det ikke om å sette bud ut av kraft,

nei det handler faktisk om det stikk motsatte.

Men poenget er altså at alt er ikke alltid likt.

Moses hadde myndighet til å gi en oppmyking.

Og Jesus hadde myndighet over Moses,

både til innskjerping og oppmyking,

han var Guds Sønn, gitt oss i NT.

Amen.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 11-10-2018 kl 22:14


Moral handler om å elske sin neste eller ikke og de ti bud er yttergrensene til Guddommelig natur. Det sosiale liv innenfor de grenser gjør ikke ekteskapsbrudd slik at man skilles og kan gifte seg igjen.

Fordi man var så langt fra Gud og Guddommelig natur er nåden der og Gud er tålmodig i sin kamp for at mennesker skal gå fra fallen natur til guddommelig natur. Det blir gitt retningslinjer, eller lagt til bud for å rett seg inn etter den veien en skal se og gå. Fra.., til.

Dette går på kjernen om og hvem Gud er, mennesket er bildet på Gud, mannen og kvinnen, de to i ett. Skal de først være utro og deretter skilles? Bildet av Gud?

Hvis vi "gifter" oss med Gud, altså tror på Ham og går med Ham men kort tid etter flørter vi bevisst, eller med viten med antikrist og går med ham mens vi sier i Jesu navn. Er vi da utro og driver hor?
Vil da Gud ta imot en igjen? Hva sier Guds ord om dette?

Nå nevner ikke jeg om man blir vill-ledet ved en misforståelse men her velger man faktisk noe som ikke er bra og inviterer denne mulighetens løsning inn i det hellige liv.
Er dette bud at man kan gifte seg med noen andre om noen er utro inne i det hellige liv, er det reellt i Guds rike?

Vi blir frelst fra.., til og det er da ikke slik at fallen syndig natur i oss krever at Gud myker opp sine grenser for at vi skal bli frelst. Men i det falne er nåden for at vi skal komme ut av den falne naturen.

Dette er illustrert ute i denne falne verden hvor vi kan se Jesus korsfestet og med det faktisk velge Ham istedet for en selv i denne falne verden. Da omvender man seg fra dette gamle til det nye og går inn til Gud hvor Han nå er moralen i vårt liv, Han er vår lærer. Ikke verden og verdens natur/ følger lenger.
I dette faller tilleggsloven for de som mangler tro ut/ bort. Den er ikke lenger aktuell. Sier man da at "ja, men det skjedde eterpå, man falt., er det da ike tilgivelse?"
Jo, det er det men det gjelder også da de det gjelder. Det er ikke bare fra Gud en trenger tilgivelse, for at man skal komme videre. Man har tatt ett valg og det må man ta.
Det liv vi har her avgjør om vi skal få leve eller ikke, om vi er i stand til å tildeles evig liv eller ikke.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2023
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 20-10-2018 kl 13:13


Nei den sanne KREVER ikke oppmyking.

Men Gud kan gjøre forandringer.

Sabbatsbudet har han myke opp litt.

Med ekteskapsbudet er det motsatt.

Og hva gjør så den sanne?

Jo han følger Gud også i dette.

Surdeigen gjør ofte det motsatte,

henger med det gamle også i

det nye, eller motsatt, alltid

i opposisjon til det sanne.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2023
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 30-10-2018 kl 01:35


Hei igjen LeifG, har du gått i tenkeboksen? :)

I så fall ikke så dumt det, surdeig er noe skumle greier, nesten som pesten.

Visste du at svartedauden også fikk innvirkning på språket, det norrøne skriftspråket dødde ut.

Noe på samme måte kan det være i åndskampen, det er ofte en kamp om ordene.

Kristne ord og utrykk gis en ny mening og man får dermed også en ny tro.

Dette tror jeg er mye av dagens surdeig, en omdefinering av kristen tro.

En omdefinering litt mer i tråd med tidsånden, en riktig glatt og fin tro,

en tro som kan ta imot Guds store motstander når han kommer.

I begynnelsen var Ordet - til slutt kan det bli noe annet.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 30-10-2018 kl 02:01


Ser ingen grunn til å fortsette gana.

Du taler ikke i henhold til ordet og vidnesbyrdet, dermed er du i surdeigen.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2023
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 23-2-2019 kl 15:07
Litt surdeig syrer hele deigen - baal før og nå - hjemme og ute


https://www.youtube.com/watch?v=0MRkqVSrRDo

http://sambaandet.no/2019/02/20/skuffende-fra-biskopene-om-a...[Redigert den 23-2-2019 kl 16:04 av gana]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
 Sider:  1  2

  Gå til topp

Powered by XMB
XMB Forumprogramvare © 2001-2012 XMB-gruppen