Apologetisk Forum
Ikke pålogget [Logg inn ]
Gå til bunn

Utskriftsversjon  
 Sider:  1  2    4
Forfatter: Tittel: Satans bedragerske list
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2121
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 11-9-2016 kl 14:35


Sitat: skrevet av LeifG  
Det som vist tidligere i flg. GT og NT.

Ja det er litt sånn jeg også tenker. Jeg har gitt skriftsteder og
forklart mitt syn så mange ganger om dette her i forumet at jeg
regner med at om noen er interessert så har det fått det med seg.

Det er når det gjelder tolkning det begynner å sprike, men
hvordan noen kan forstå budskapet sånn at de blir stående lik
Gud når det gjelder synd er for meg en gåte.

Ja det virker ganske så urimelig.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 11-9-2016 kl 15:49


Beklager, du gir skriftsteder ja men det er flyktige skriftsteder og tatt ut av sin sammenheng for å støtte ditt syn. Og ja, mange får det med seg.

Husk det at det er du som krever kjødelig å stå Gud likt om du kan bli syndfri.
Å bli syndfri er ikke ensbetydende å være Gud lik men faktisk å være reddet av Ham fra synd, altså frelst av Ham fra synd/ lovbrudd. Altså barn av Ham, sønner og døtre, det fordi de elsker Ham som ett barn elsker sine foreldre og gjør som de.
Satan derimot ser det slik ut i fra sin natur at om en er uten synd er man lik Gud og kan ta Hans trone. Satan gir ikke Gud æren for Skaperverkets fortreffelighet og ett evtentuelt syndfritt liv men seg selv i sin egen naturs forståelse og blivende sted. Det samme gjør du i kjød, du krever ditt kjød, ditt Jeg, hva Du vil inn i himmelen og der i neste omgang stå parat til å, om du er syndfri gi deg selv æren for det.

Jesus avviste Satan i form av fristende ord fra en tilsynelatende Lysets Engel med Guds ord, "Det står skrevet".

Du har også blitt konfrontert med "Det står skrevet", men selv om din tro er i kontrast til det som står skrevet holder du fram med løgnene om Jesu tro.

Hvorfor det?

Du har også direkte unnlatt de siste konfrontasjoner angående dette i går, flere ganger men later som ingenting og forsøker å ro deg unna situasjonen. At du klarer å leve videre på dette forum og forøvrig ellers med dette skjønner jeg ikke.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2121
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 11-9-2016 kl 17:20


"Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss." (1. Joh. 1,8)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 11-9-2016 kl 20:23


Ta med sammenhengen i Guds ord og ta i betrakning det jeg sier om dette vers, i denne debatt.

Hverken du eller jeg sier at vi i oss selv ikke har synd, så hva er forskjellen i Guds ord melleom dedt du sioer og det jeg sier?

Jeg viser til teksten:

1 Joh 1,7-10 men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfund med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd.

Dersom vi sier at vi ikke har synd, da dårer vi oss selv, og sannheten er ikke i oss; dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.

Dersom vi sier at vi ikke har syndet, da gjør vi ham til løgner, og hans ord er ikke i oss.

2,1 Mine barn! dette skriver jeg til eder forat I ikke skal synde; og om nogen synder, da har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige,

3 Og derav vet vi at vi kjenner ham: om vi holder hans bud.Når du har svart på det, hvem av påstandene står støtt i Guds løfter?


Svar så på det som tidligere er etterspurt, av Viking og av meg men som du gjør ditt aller beste forsøk på å unngå å svare på.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2121
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 11-9-2016 kl 20:36


Forskjellen på det du sier og det jeg sier er at jeg sier det samme
hele tiden mens du veksler mellom å si at du har synd og at du
ikke har synd.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 12-9-2016 kl 12:38


Sitat: skrevet av gana  
Forskjellen på det du sier og det jeg sier er at jeg sier det samme hele tiden mens du veksler mellom å si at du har synd og at du ikke har synd.


Vel, Guds ord sier at jeg er en synder alene uten Ham men om jeg omvender meg til Ham i tro på Ham og Hans vei gjør Han meg syndfri. I meg selv og uten Ham er jeg en synder ja.., men av nåde er vi gitt Kristi rettferdighet en vei ut av synd.


Esek 36,25-27 Og jeg vil sprenge rent vann på eder, og I skal bli rene; fra alle eders urenheter og fra alle eders motbydelige avguder vil jeg rense eder. Jeg vil gi eder et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi inneni eder, og jeg vil ta bort stenhjertet av eders kjød og gi eder et kjødhjerte.

Min Ånd vil jeg gi inneni eder, og jeg vil gjøre at I følger mine bud og holder mine lover og gjør efter dem.Med andre ord, syndfri og dette skjer iflg GT og NT, FØR Hans andre komme men det er også slik at noen ikke vil tro og noen velger å tro løgneren istedet.


2 Tess 2,10-12 og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst.

Og derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, forat alle de skal bli dømt som ikke har trodd sannheten, men hatt velbehag i urettferdigheten.

2 Tess 3,1-2 For øvrig, brødre, bed for oss at Herrens ord må ha fremgang og bli forherliget likesom hos eder, og at vi må bli fridd fra de vrange og onde mennesker; for troen er ikke alles sak.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2121
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 12-9-2016 kl 13:14


Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av gana  
Forskjellen på det du sier og det jeg sier er at jeg sier det samme hele tiden mens du veksler mellom å si at du har synd og at du ikke har synd.


Vel, Guds ord sier at jeg er en synder alene uten Ham men om jeg omvender meg til Ham i tro på Ham og Hans vei gjør Han meg syndfri.

Ja vel, men da kan muligens problemet være at du veksler
mellom å være innenfor og utenfor. Og det var jo ikke
meningen, det var jo meningen at vi skulle være i tro
på ham hver dag og ikke sprette ut og inn som
en anna kanin.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 12-9-2016 kl 22:19


Tro handler om å tro Ham eller ikke. Enten tror du og holder ut i tro på Ham eller så svikter du Ham i troen og blir vantro.2 Tess 2,15 Derfor, brødre, stå støtt og hold fast ved de lærdommer som I har lært enten ved vår tale eller ved brev fra oss!

3,5-6 Og Herren styre eders hjerter til å elske Gud og til å vente på Kristus med tålmodighet!
Men vi byder eder, brødre, i vår Herre Jesu Kristi navn at I skal dra eder tilbake fra enhver bror som vandrer utilbørlig og ikke efter den lærdom som de fikk av oss.

,13-15 Men I, brødre, bli ikke trette av å gjøre det som rett er!
Men dersom nogen ikke lyder vårt ord her i brevet, da merk eder ham; ha ingen omgang med ham, forat han må gå i sig selv, og hold ham ikke for en fiende, men forman ham som en bror!


Hebr 3,7 Derfor, som den Hellige Ånd sier: Idag, om I hører hans røst,

,12-13 Se til, brødre, at det ikke i nogen av eder er et ondt, vantro hjerte, så han faller fra den levende Gud; men forman hverandre hver dag, så lenge det heter idag, forat ikke nogen av eder skal forherdes ved syndens svik;

,15 Når det sies: Idag, om I hører hans røst, da forherd ikke eders hjerter som ved forbitrelsen,

,19 Så ser vi da at det var for vantros skyld de ikke kunde komme inn.

,11-12 La oss derfor gjøre oss umak for å komme inn til den hvile, forat ikke nogen skal falle efter samme eksempel på vantro.
For Guds ord er levende og kraftig og skarpere enn noget tveegget sverd og trenger igjennem, inntil det kløver sjel og ånd, ledemot og marg, og dømmer hjertets tanker og råd,

4,15-16 For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medynk med våre skrøpeligheter, men en sådan som er blitt prøvd i alt i likhet med oss, dog uten synd.
La oss derfor trede frem med frimodighet for nådens trone, forat vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2121
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 14-9-2016 kl 00:20


Med tanke på tro så kom jeg til å tenke på djevelen. Han hadde også tro. I tillegg til tro så hadde han også rett bekjennelse om Jesus som Guds Sønn. Og hva kan vi så lære av dette? Jo vi kan lære at det er ikke all tro som frelser. Og hva slags tro er det da som frelser? Jo jeg tror mye av hemmeligheten ligger i to ord av Herren: "Følg meg!"

Man må i det praktiske liv ta sitt kors opp og bli en etterfølger. Det hjelper lite med teoretisk tro og stor kunnskap om det ikke er en Ånd som leder. Det må altså være en tro som har bøyd seg for Herren så det har gitt en ny fødsel, kun da kan det bli en levende etterfølgelse. Teoretisk kunnskap er bra, men uten en levende Vei blir det ingen himmel.

:spin:
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 15-9-2016 kl 08:52


Sitat:
Sitat: skrevet av gana  
Med tanke på tro så kom jeg til å tenke på djevelen. Han hadde også tro.


Han tror og gir gode gaver til sine, de som tror på løgnens far, morderen. Hvordan gjør han det? Han sørger for å få mennesker til å tilbe ham som om han var Gud igjennopm løgner om hvem Gud er, tegn, undere og urett ferd.


Sitat:
I tillegg til tro så hadde han også rett bekjennelse om Jesus som Guds Sønn.


Hvor står det skrevet?


Sitat:
Og hva kan vi så lære av dette? Jo vi kan lære at det er ikke all tro som frelser.
Og hva slags tro er det da som frelser? Jo jeg tror mye av hemmeligheten ligger i to ord av Herren: "Følg meg!"


Ja, om man følger Ham gjør man faderens vilje og ikke ens egen vilje, hva Jeg tror. Man har Jesu tro go gjør Jesu tro, Sabbatens Herre.

Sitat:
Man må i det praktiske liv ta sitt kors opp og bli en etterfølger. Det hjelper lite med teoretisk tro og stor kunnskap om det ikke er en Ånd som leder. Det må altså være en tro som har bøyd seg for Herren så det har gitt en ny fødsel, kun da kan det bli en levende etterfølgelse. Teoretisk kunnskap er bra, men uten en levende Vei blir det ingen himmel.Dette minner meg om hva Jesus og ja Jesaja sa:

Mark 7,6-9 Men han sa til dem: Rett spådde Esaias om eder, I hyklere, således som skrevet er:

Dette folk ærer mig med lebene, men deres hjerte er langt borte fra mig; men de dyrker mig forgjeves, idet de lærer lærdommer som er menneskebud.

I forlater Guds bud og holder fast ved menneskers vedtekt.

Og han sa til dem:

Det er riktig vakkert at I gjør Guds bud til intet for å holde eders vedtekt.


[Redigert den 15-9-2016 kl 08:53 av LeifG]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2121
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 15-9-2016 kl 12:21


Det var merkelig, jeg trodde det jeg skrev om tro om i mitt forrige innlegg var så enkelt og liketil at det var noe alle kunne gi sin tilslutning til.

Det var i grunnen heller ikke ment som en protest mot andres tro, men kun et forsøk på å klargjøre det jeg oppfatter som bibelsk tro.

Hvor står det skrevet?

At ondskapen også kan bekjenne rett om Herren ser vi av djevelens budbærere i Matt 8,29: «Hva vil du oss, du Guds Sønn?»


[Redigert den 15-9-2016 kl 12:39 av gana]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 15-9-2016 kl 17:42


Sitat: skrevet av gana  
Det var merkelig, jeg trodde det jeg skrev om tro om i mitt forrige innlegg var så enkelt og liketil at det var noe alle kunne gi sin tilslutning til.


Merkelig, ja det er merkelig når noen sier det ¨synde, altså bryte med loven ikke er å synde. For så å prestere også å si dette:

"Man må i det praktiske liv ta sitt kors opp og bli en etterfølger. Det hjelper lite med teoretisk tro og stor kunnskap om det ikke er en Ånd som leder. Det må altså være en tro som har bøyd seg for Herren så det har gitt en ny fødsel, kun da kan det bli en levende etterfølgelse. Teoretisk kunnskap er bra, men uten en levende Vei blir det ingen himmel. "

Var det noen som sa sleipt som en slange og løgnaktighet?


Sitat:
Det var i grunnen heller ikke ment som en protest mot andres tro, men kun et forsøk på å klargjøre det jeg oppfatter som bibelsk tro.


Det er oppfattet at du tror utrett ferd er rett ferd.


Sitat:
Hvor står det skrevet?

At ondskapen også kan bekjenne rett om Herren ser vi av djevelens budbærere i Matt 8,29: «Hva vil du oss, du Guds Sønn?»


I hvilken sammenheng kommer Djevelens budbærere med denne sannhet? For å bedra eller for å bekjenne sannheten i Jesu navn?

Hvem tror så på disse djevelers ord og ånd i denne setting? Hvem bruker djevelens ord til sitt formål?

Det er mye bedre å tro Guds ord enn Djevelens gjengitte ord og hva og hvilken ånd han vil fremme.

Når det er sagt så hva vil det si å være Jesu legemelig i kjød som oss og da være Guds sønn? Hva vil det si å være Guds sønn i kjød som kan fristes som oss? Sier djvelenes ånder noe om det?

Nei, og allikevell bruker du det for å oppnå gunst for en urett ferd!

Gana!

Det står skrevet og djevelen med sine lakeier er kledd nakene!
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2121
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 15-9-2016 kl 18:08


Ingen grunn til å bli hysterisk. Livet er mer enn sabbaten :)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 15-9-2016 kl 22:11


Sitat: skrevet av gana  
Ingen grunn til å bli hysterisk. Livet er mer enn sabbaten :)


Neida, hysteriske blitr kun de som blir redde for sannheten, eller tror løgnen. Som forsøker å skjule Livet, Veien og Sannheten.
For noen er ikke Jesus verd mye desverre.

Jesus er Livet og Han er Herre over Sabbaten. Hvem har vi som Herre og følger vi denne Herre?


Matt 12,8 For Menneskesønnen er herre over sabbaten.


Matt 19,17c Men vil du gå inn til livet, da hold budene!


Joh 14,6 Jesus sier til ham:

Jeg er veien og sannheten og livet; ingen kommer til Faderen uten ved mig.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2121
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 16-9-2016 kl 02:33


Sitat: skrevet av LeifG  

Matt 19,17c Men vil du gå inn til livet, da hold budene!


Jesus kunne se inn i den rike unge mannens hjerte, det kan ikke vi, så istedenfor å spekulere for mye over

hvorfor Jesus ga dette budskapet så tror jeg det er mer fornuftig å se på det generelle frelsesbudskapet Bibelen gir.

Og da har vi jo straks ganske mye vi kan velge blant, men for ikke å gjøre dette for langdrygt gjengir jeg bare Rom 3,26:

"Men i vår tid ville han vise sin rettferdighet, både at han selv er rettferdig, og at han kjenner den rettferdig som tror på Jesus."

Vi ser her at det er troen som er det sentrale, det samme kan også gjenfinnes mange andre steder, vi frelses ved tro.


[Redigert den 16-9-2016 kl 03:14 av gana]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 16-9-2016 kl 09:07


Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av LeifG  

Matt 19,17c Men vil du gå inn til livet, da hold budene!


Jesus kunne se inn i den rike unge mannens hjerte, det kan ikke vi, så istedenfor å spekulere for mye over hvorfor Jesus ga dette budskapet så tror jeg det er mer fornuftig å se på det generelle frelsesbudskapet Bibelen gir.

Og da har vi jo straks ganske mye vi kan velge blant, men for ikke å gjøre dette for langdrygt gjengir jeg bare Rom 3,26:

"Men i vår tid ville han vise sin rettferdighet, både at han selv er rettferdig, og at han kjenner den rettferdig som tror på Jesus."

Vi ser her at det er troen som er det sentrale, det samme kan også gjenfinnes mange andre steder, vi frelses ved tro.


For å unngå å tro Jesus og Guds ord må man spekulere så mye at man kommer vekk i fra det Jesus/ Gud sier rett ut.
Man må gjøre som Eva, bedra seg selv til å tro løgner om hva Gud egentlig sier. Har Gud virkelig sagt??

En kan ikke gjøre som Jesus viste oss vi skulle gjøre, "Det står skrevet".

Når en unnlater det likefremme i Guds ord slipper man tak i sannheten og begynner å tro fantasier og eventyr slik at ens eget svikefulle kjødelige hjerte slipper å omvende seg men allikevell tro at en er en troende i Guds favn.

Det gemnerelle i frelsen er at vi frelses fra synder og at Gud løftes opp som Frelseren fra synd i kjød. Menneskets eneste reelle håp men en som er bedratt kan ikke tro evangeliet Jesus og Guds ord viser oss.


Rom 8,7-9 fordi kjødets attrå er fiendskap mot Gud – for det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det og de som er i kjødet, kan ikke tekkes Gud.

Men I er ikke i kjødet, men i Ånden, såfremt Guds Ånd bor i eder; men har nogen ikke Kristi Ånd, da hører han ikke ham til.Så enkelt er det, den som er bedratt må finne en løgnersk tro hvor man slipper å følger Guds bud.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2121
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 17-9-2016 kl 18:59


For å sette det på spissen så blir valget om man vil frelses av loven eller av Herren. Herren er full av nåde og sannhet mens loven er dom.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 17-9-2016 kl 23:12


Sitat: skrevet av gana  
For å sette det på spissen så blir valget om man vil frelses av loven eller av Herren. Herren er full av nåde og sannhet mens loven er dom.


Det blir vel rette å si enten av bokstaven eller av Herren, det fordi Loven er Herren og Herren er Loven. Samtidig er loven evangeliet, altså synd/ lovbrudd, lovlydighet og en kommende Dom (Nåde) basert på nettopp Loven.

Hvis man lar bokstaven frelse seg er man kjødelig og blir skyldig i å holde hele loven, altså utover de ti bud (den moralske lov). Hele loven fordi da må man også holde den sermonielle lov som fører inn til Nådens trone hvor nå Jesus er, uten Ham korsfestet.
Hvis man lar seg frelse av Jesus korsfestet vil man holde loven (Den moralske lov/ de ti bud) fordi man ser Ham, hvem Han er. Man elsker Hans kjærlighet/ natur som er av naturen de ti bud lydig automatisk.

Er man frelst av Satan så tror man at man ikke trenger å holde loven fordi Jesus dør for dine synder for all fremtid tilbakevirende på korset. Med andre ord en urettferdig vei, en lovløs vei, en vei som sier at galt (Gjør som du vil) er rett og rett (hold ikke loven) er galt.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2121
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 18-9-2016 kl 05:20


Frelst av Satan? Forstår ikke hvor du får det fra.

Han er derimot ganske flink til å binde folk, bort fra evangeliet og inn under loven, det er djevelens spesialitet.

Ja han er nok absolutt den minst evangeliske av alle aktører innen kristenheten, ja for han opererer der også.

Bort fra evangeliet, han må for alt i verden hindre at folk får tak i den frelse som kom uavhengig av loven.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 18-9-2016 kl 08:46


Sitat: skrevet av gana  
Frelst av Satan? Forstår ikke hvor du får det fra.


Hvorfor tror du ikke og leser Guds ord gana?

Matt 7,21-23 Ikke enhver som sier til mig: Herre! Herre! skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Faders vilje. Mange skal si til mig på hin dag: Herre! Herre! har vi ikke talt profetisk ved ditt navn, og utdrevet onde ånder ved ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger ved ditt navn? Og da skal jeg vidne for dem:

Jeg har aldri kjent eder; vik bort fra mig, I som gjorde urett!


2 Tess 2,4 han som står imot og ophøier sig over alt som kalles gud eller helligdom, så han setter sig i Guds tempel og gir sig selv ut for å være Gud.


2 Tess 2,9-12 Og hans komme skjer, efter Satans kraftige virksomhet, med all løgnens makt og tegn og under, og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst.
Og derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, forat alle de skal bli dømt som ikke har trodd sannheten, men hatt velbehag i urettferdigheten.


1 Pet 2,2 og lenges som nyfødte barn efter den åndelige uforfalskede melk, forat I kan vokse ved den til frelse,


Åp 13,14 Og det forfører dem som bor på jorden, for de tegns skyld som er det gitt å gjøre for dyrets øine, idet det sier til dem som bor på jorden, at de skal gjøre et billede til det dyr som fikk såret av sverdet og blev i live.


Åp 14,11 og røken av deres pine stiger op i all evighet, og de har ikke hvile dag eller natt de som tilbeder dyret og dets billede, og hver den som tar dets navns merke.Enten er man frelst/ forført av Satan eller så er man frelst av Rettferdigheten Jesus Kristus.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2121
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 19-9-2016 kl 18:30


Frelst betyr frihalset og det er det bare Herren Jesus som kan gjøre. Satan derimot binder folk i tvang og ufrihet.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 20-9-2016 kl 09:30


Sitat: skrevet av gana  
Frelst betyr frihalset og det er det bare Herren Jesus som kan gjøre. Satan derimot binder folk i tvang og ufrihet.


Det å bli frelst er å bli reddet av Ham, fra urett ferd og egoisme/ stolthet. Til rett ferd og kjærlighet. Å bli frelst er å elske sannheten selv om den taler imot/ bryter ned en selv.
Satan binder opp folk ja, han bedrar folk til å tro løgnen om Gud slik at de tilber ham i den tro at de tror at Gud er i realiteten urettferdig. Slik tilber man i realiteten Satan i Guds/ Jesu navn i dag også:


Jer 44,16-19 Vi vil ikke høre på dig i det du har talt til oss i Herrens navn, men vi vil gjøre alt det som vi har lovt med vår munn; vi vil brenne røkelse for himmelens dronning og utøse drikkoffer for henne, likesom vi har gjort, vi og våre fedre, våre konger og våre høvdinger, i Judas byer og på Jerusalems gater. Da blev vi mettet med brød, og det gikk oss vel, og ingen ulykke rammet oss. Men fra den tid vi holdt op med å brenne røkelse for himmelens dronning og utøse drikkoffer for henne, har vi manglet alt, og ved sverd og hunger er vi omkommet. Og når vi brente røkelse for himmelens dronning og utøste drikkoffer for henne, mon det da var uten våre menns vitende og vilje at vi laget kaker for henne og dyrket henne og utøste drikkoffer for henne?

Åp 13,14 Og det forfører dem som bor på jorden, for de tegns skyld som er det gitt å gjøre for dyrets øine, idet det sier til dem som bor på jorden, at de skal gjøre et billede til det dyr som fikk såret av sverdet og blev i live.

Matt 24,12 Og fordi urettferdigheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kold hos de fleste.
2 Tess 2,10 og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst.Frelst i GT:

H3467
ישׁע
yâsha‛
yaw-shah'
A primitive root; properly to be open, wide or free, that is, (by implication) to be safe; causatively to free or succor:
- X at all, avenging, defend, deliver (-er), help, preserve, rescue, be safe, bring (having) salvation, save (-iour), get victory.

H3467
ישׁע
yâsha‛
BDB Definition:

1) to save, be saved, be delivered
1a) (Niphal)
1a1) to be liberated, be saved, be delivered
1a2) to be saved (in battle), be victorious

1b) (Hiphil)
1b1) to save, deliver
1b2) to save from moral troubles
1b3) to give victory to

Part of Speech: verb
A Related Word by BDB/Strong’s Number: a primitive root
Same Word by TWOT Number: 929


Frelst i NT:

G4982
σώζω
sōzō
sode'-zo
From a primary word σῶς sōs̄ (contraction for the obsolete σάος saos, “safe”); to save, that is, deliver or protect (literally or figuratively):

- heal, preserve, save (self), do well, be (make) whole.


G4982
σώζω
sōzō
Thayer Definition:

1) to save, keep safe and sound, to rescue from danger or destruction
1a) one (from injury or peril)
1a1) to save a suffering one (from perishing), i.e. one suffering from disease, to make well, heal, restore to health

1b1) to preserve one who is in danger of destruction, to save or rescue
1b) to save in the technical biblical sense
1b1) negatively
1b1a) to deliver from the penalties of the Messianic judgment
1b1b) to save from the evils which obstruct the reception of the Messianic deliverance

Part of Speech: verb
A Related Word by Thayer’s/Strong’s Number: from a primary sos (contraction for obsolete saoz, “safe”)
Citing in TDNT: 7:965, 1132
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2121
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 20-9-2016 kl 19:45


Greit det LeifG, men har du noe gresk og hebraisk for "frelst av Satan"?
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2121
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 23-9-2016 kl 07:46


Frelsen er god å ha, men vær på vakt, den kan også mistes.

Den som ikke holder fast på læren om hvem Jesus er mister lønnen.

Og den som hilser velkommen noen som lærer vrangt på dette område mister også lønnen.

Og ikke minst på dette siste område tror jeg mange kan komme til å gå skoene av seg,
det er langt fra likegyldig hvem det samarbeides med eller støttes opp om, vil man
ikke følge Herrens råd om dette så blir man en dag stående utenfor.

Ja slik lyder Herrens ord.

2 Joh. 1,7-11.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Viking
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1968
Registrert: 17-11-2005
Brukeren er frakoblet

Humør: Prikkbelastning: * * * * *

[*] opprettet den 24-9-2016 kl 09:13Her tar du feil Gana.

Jeg forstår ikke helt hvordan du klarer å sile ut vranglære Gana.


[Redigert den 24-9-2016 kl 17:01 av Viking]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 24-9-2016 kl 09:42


Sitat: skrevet av gana  
Greit det LeifG, men har du noe gresk og hebraisk for "frelst av Satan"?


Hvis vi ser etter i Guds ord, NT som GT finner vi hvem som er frelst av Satan og hvem, hva, hvordan og hvorfor de tilber.
I ditt neste innlegg den 23/9 legger du til rette for svaret ved å henvise til Guds ord, hva Gud sier om emnet i en vinkling.

2 Joh 1,7-11 For mange forførere er gått ut i verden, som ikke bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød; dette er forføreren og Antikristen.

Ta eder i vare at I ikke mister det I har vunnet ved eders arbeide, men at I kan få full lønn!
Hver den som slår inn på avveie og ikke blir i Kristi lære, han har ikke Gud; den som blir i læren, han har både Faderen og Sønnen.

Dersom nogen kommer til eder og ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i eders hus, og by ham ikke velkommen! for den som byr ham velkommen, blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger.


Jesus sier at mange forførere skal komme å si at "her er Jeg", "Han er der", etc..
Nøkkelen til å avkle bedragere ligger i å se hvilke kriterier Guds ord legger opp til for å skille ut.

1. Mennesket Jesus i kjød som oss er Kristus/ Guds Sønn.

-Antikrist og de bedratte tror ikke Jesus, Guds Sønn ble fristet (Gud kan ikke fristes) og prøvd som vi blir fordi da tror de at Jesus /Guds Sønn i kjød som oss etter fallet også er synd. Jesus kunne ikke da dø for hele verdens synd, det fordi de ikke tror på Guds kraft, Åndens kraft.
På den måten bekjenner de at mennesket Jesus ikke kom i kjød men er allikevell Guds Sønn. (Hebr. 2:14-18).

2. Den andre konkrete tingen er at de ikke holder Guds bud men med fine ord bedrar de andre og seg selv.

-Kjød kan ikke holde Guds bud og kjød må tro på en annen vei som er lovløs om kjød skal frelses uten Gud. Derfor setter man Guds bud ut av sin kraft med fine ord og tror seg opp til himmelens trone.


Antikristelige tror altså at om man er i kjød som oss så er man synd, med eller uten synd og dermed syndig uansett. Derfor sier de at Jesus ikke kom i kjød som oss men i kjød som før fallet. Men skriften sier at Jesus kom i kjød som oss etter fallet og at Hans offer kun var godt nok om så var, ja at det sømmet seg for Jesus å fristes og dø i det kjød vi er i. I kjød ble Jesus frelst av sin Far i himmelen og i dette kjød viser Han oss da veien ut a synd igjennom Sin Frelsesplan.
Noe selvfølgelig Satan benekter, fordi nettopp dette kler løgneren naken.
Kristi rettferdighet på korset kler løgneren naken!

Men desverre er det noen som standhaftig sverger til onde gjerninger (lovbrudd) samme hva, det fordi de sier at Jesus har allikevell dødd for ens synder i ens kjød og at Gud kun ser Jesus i de samme hva. Det på tross av at Jesus sier at Mange skal komme i Hans navn (I Jesu navn) for å bedra.

Derfor, der du frelst av Satan så:

    1. Tror du ikke Jesus Kristus kom i kjød som deg.
    2. Holder du ikke Guds ti bud men har din egen definisjon av hva Guds bud er (fjerner de bud som viser konkret hvem Gud man tilber).
    3. Tror du at Gud ser Jesus i deg selv om du ikke følger Ham men sier/ sverger i Jesu navn.


Med andre ord så er det lett å se av noen lever i en løgn, dobbeltmoralskt og falskt. Det er liksom urettferdighet tvers igjennom, det er feigt og det er ubarmhjertig falskt, man vil ikke vite av rett ferd og har ikke kjærlighet til til hverken sannhet eller til noe annet enn seg selv.

Vi er advart på forhånd.

2 Tess 2,9-12 Og hans komme skjer, efter Satans kraftige virksomhet, med all løgnens makt og tegn og under, og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst.
Og derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, forat alle de skal bli dømt som ikke har trodd sannheten, men hatt velbehag i urettferdigheten.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 24-9-2016 kl 13:05


Sitat: skrevet av LeifG  
Vi kan se at Satan ikke bedrar med åpenbar ondskap men med gode gaver som tilsynelatende er med lys fra vår Herre og Skaper.

La oss se på hva Paulus sier her:

2 Kor 11,3-4 men jeg frykter for at likesom slangen dåret Eva med sin list, således skal også eders tanker forderves og vendes bort fra den enfoldige troskap mot Kristus.

For om det kommer en til eder og forkynner en annen Jesus, som vi ikke har forkynt, eller I får en annen ånd, som I ikke før har fått, eller et annet evangelium, som I ikke før har mottatt, da vil I gjerne tåle det!Eva ble bedratt med en slik list at hun trodde det var godt, altså gode nyheter som kom. Jesus ble frsitet av en som stod frem som Lysets Engel.
Paulus frykter Satan skal bringe ett evangelium/ gode nyheter om frelsen som ikke er fra Gud. Ett bedrag om hvem og hva Jesus er for oss, ett evangelium som sier at vi ikke trenger loven i våre hjerter og med det slutter å synde. Ett bedrag som ser ut som om det kommer fra vår Herre og Gud.

En lovløs tro, en tro som setter Guds bud ut av sin kraft. En urettferdig tro/ liv. En åndelig forfalsket melk.., og som da ikke gjør oss rede til å tåle brød.Mark 7,9 Og han sa til dem: Det er riktig vakkert at I gjør Guds bud til intet for å holde eders vedtekt.


2 Tess 2,7-12 For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at den som nu holder igjen, ryddes av veien; og da skal den lovløse åpenbares, han som den Herre Jesus skal fortære med sin munns ånde og gjøre til intet ved åpenbarelsen av sitt komme.

Og hans komme skjer, efter Satans kraftige virksomhet, med all løgnens makt og tegn og under, og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst.

Og derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, forat alle de skal bli dømt som ikke har trodd sannheten, men hatt velbehag i urettferdigheten.


1 Pet 2,2 og lenges som nyfødte barn efter den åndelige uforfalskede melk, forat I kan vokse ved den til frelse,

1 Kor 3,2 Jeg gav eder melk å drikke og ikke fast føde; for I tålte den enda ikke. Ja, I tåler den ikke ennu,Hvem tror Ham?Åpningsinnlegget er sitert over.

Hva er det som gjør at vi kjødelige falne mennesker gjør alt i ens makt til å unngå å tro på sannheten?

Enkelte nekter å erkjenne fakta omkring og i Guds ord, finurlig på alle måter alikevell forsøke å gjøre om Guds ord til å anerkjenne utøvende fallent syndig kjød inn i Guds rekker og i det også innta Guds trone.
Det er merkelig å se at noen egentlig klarer å tro på det, å se at man tror at Guds bud ikke lenger blir adlydt i den tro at de tror Jesu offer gjorde det mulig å leve uten å lyde det andre og fjerde bud. For ved å fjerne de to har man jo skapt sin egen Gud og bryter også da det første og tredje bud og når man da har brutt de må man holde de seks siste bud i egen kraft og kalle de kjærlighetsbudene til sin neste.

De som tror løgnen tåler ikke Guds ord likefremme tale. Tåler ikke og fornekter den veien Jesus gikk opp for oss, det i Guds navn.

Merkelig at noen har mage til det.. .Rom 16,17-18 Men jeg formaner eder, brødre, til å holde øie med dem som volder tvedrakten og anstøtene imot den lære som I har lært, og gå av veien for dem; for disse tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen buk, og ved sin søte tale og sine fagre ord dårer de enfoldiges hjerter.


Buk:

G2836 κοιλία koilia

Thayer Definition:

1) the whole belly, the entire cavity 1a) the upper [i.e. stomach] and the lower belly are distinguished

2) the lower belly, the lower region, the receptacle of the excrement

3) the gullet 3a) to be given up to the pleasures of the palate, to gluttony

4) the womb, the place where the foetus is conceived and nourished until birth 4a) of the uterus of animals

5) the innermost part of a man, the soul, heart as the seat of thought, feeling, choice

Part of Speech: noun feminine A Related Word by Thayer’s/Strong’s Number: from koilos (“hollow”) Citing in TDNT: 3:786, 446
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2121
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 25-9-2016 kl 01:31


Sitat: skrevet av Viking  

Jeg forstår ikke helt hvordan du klarer å sile ut vranglære Gana.

Ja jeg forstår du er forvirret, men silingen forgår ved hjelp av

1) Bibelen
2) Ånden
3) Fornuften

Fornuften kan nok være noe redusert på grunn av syndefallet, men den er likevel noe vi har fått for å bruke.

Ånden kan kaste lys over bibelordet og også vise oss hvor i terrenget vranglæren befinner seg.

Bibelen gir nærhet til Gud og dermed en bedre evne til å skjelne mellom åndene.


[Redigert den 25-9-2016 kl 02:42 av gana]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2121
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 25-9-2016 kl 01:36


Sitat: skrevet av LeifG  

Men desverre er det noen som standhaftig sverger til onde gjerninger (lovbrudd) samme hva, det fordi de sier at Jesus har allikevell dødd for ens synder

Du misforstår fullstendig. Det å hevde at Jesus har dødd for ens synder er ikke det samme som å sverge til lovbrudd.

Nei tvert imot, den som har fått nåde vil i fortsettelsen gjør så godt som mulig for å unngå flere lovbrudd.

Det er dette som kalles helliggjørelse, en prosess hvor vi blir mer og mer på vakt mot all form for synd.


Paulus møtte forresten noe av samme utfordring:

"Hva skal vi da si? Skal vi fortsette å synde, for at nåden kan bli enda større?" (Rom 6,1)

"Det er noen som håner oss og sier at det er dette vi lærer. De skal få den dom de fortjener." (Rom 3,8b)


Hva var det så Paulus lærte? Lærte han syndfrihet? Nei han lærte rettferdiggjørelse ved tro, Rom 3,21-31.

Var så denne rettferdiggjørelsen ved tro bare en inngangsbillett til et liv som så fortsatte i syndfrihet?

Nei den rettferdiggjorte skulle LEVE ved tro. Eller for å si det Paulus:

"Og når det står skrevet: Den rettferdige skal leve ved tro, er det klart at ingen blir rettferdig for Gud ved loven." (Gal 3,11)


[Redigert den 25-9-2016 kl 07:46 av gana]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 25-9-2016 kl 09:21


Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av LeifG  

Men desverre er det noen som standhaftig sverger til onde gjerninger (lovbrudd) samme hva, det fordi de sier at Jesus har allikevell dødd for ens synder

Du misforstår fullstendig. Det å hevde at Jesus har dødd for ens synder er ikke det samme som å sverge til lovbrudd. Nei tvert imot, den som har fått nåde vil i fortsettelsen gjør så godt som mulig for å unngå flere lovbrudd.
Det er dette som kalles helliggjørelse, en prosess hvor vi blir mer og mer på vakt mot all form for synd.


Jeg misforstår nok desverre ingenting. Det du sier her over sier også jeg.

Forskjellen er nok at den som blir frelst slutter å synde for deretter å la seg døpe inn i Hans Menighet, derifra og inn starter forsoningen, helliggjørelsen til Guddommelig natur. Man blir ved tro gjort rettferdig og ønsket velkommen inn i Hans rekker for å spise også brød/ fast føde. Man følger da Ham og Hans orden/ bud, se alt er blitt nytt. Da går man på Kristis rettferdighets vei og blir gjort hellig av Ham, man blir gitt ett nytt hjerte og ett nytt sinn, en helt ny friskt ånd også.

Det jeg ser du ser er at ikke trenger å komme inn til Hans Tempel og følge Ham men fortsette der du slapp i egen kraft, for deg selv. På Kains vei, en humanistisk religiøs vei.

Sitat:
Paulus møtte forresten noe av samme utfordring:

"Hva skal vi da si? Skal vi fortsette å synde, for at nåden kan bli enda større?" (Rom 6,1)
"Det er noen som håner oss og sier at det er dette vi lærer. De skal få den dom de fortjener." (Rom 3,8b)


Hva var det så Paulus lærte? Lærte han syndfrihet? Nei han lærte rettferdiggjørelse ved tro, Rom 3,21-31.


Han lærte bort å bli gjort rettferdig ved å tro. Med andre ord slutte å synde for så å la seg døpe inn i det nye.
Hvis du tror blir du gjort rettferdig, med andre ord slutter man ikke å synde pga seg selv men pga troen Gud har gitt. Man omvender seg og blir rettferdig.

Det er svært enkelt, synd er lovbrudd på Guds bud. Budene er definertr for oss trege på bokstaver for at vi skal klare å se Ham og med det komme inn til Ham.

Sitat:
Var så denne rettferdiggjørelsen ved tro bare en inngangsbillett til et liv som så fortsatte i syndfrihet?
Nei den rettferdiggjorte skulle LEVE ved tro. Eller for å si det Paulus:

"Og når det står skrevet: Den rettferdige skal leve ved tro, er det klart at ingen blir rettferdig for Gud ved loven." (Gal 3,11)


Så den som er gjort rettferdig fordi han/ hun tror Ham skal fortsette å leve i samme tro som gjorde en rett ferdig, altså uten synd?

Mens den som kommer til tro på Jesus men ikke omvender seg til Guds bud, altså slutter ikke å synde mener at vi ikke trenger å følge Ham i vårt indre eller ytre. Bare vi vet at Han døde for våre synder så er det nok om vi danderer en noenlunde religiøsitet og sier i Jesu navn.
Problemet er kanskje for den "frelste" her at en ikke vil dø fra kjødet og henger seg opp i loven fordi man i sitt kjød er utilstrekkelig for Gud, man endrer dermed frimodig Guds bud og sier at om man tror er man uansett rettferdiggjort i Guds øyne.
Alle vet jo at kjødet ikke kan holde loven/ budene men synderen vil jo ikke dø fra sin egen vilje og dermed velger synderen å tro på urettferdighet og løgner. Sannheten blir hatet/ foraktet og slik starter forfølgelsen av de som elsker Gud og Hans orden.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Viking
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1968
Registrert: 17-11-2005
Brukeren er frakoblet

Humør: Prikkbelastning: * * * * *

[*] opprettet den 26-9-2016 kl 11:44


Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Viking  

Jeg forstår ikke helt hvordan du klarer å sile ut vranglære Gana.

Ja jeg forstår du er forvirret, men silingen forgår ved hjelp av

1) Bibelen
2) Ånden
3) Fornuften

Fornuften kan nok være noe redusert på grunn av syndefallet, men den er likevel noe vi har fått for å bruke.

Ånden kan kaste lys over bibelordet og også vise oss hvor i terrenget vranglæren befinner seg.

Bibelen gir nærhet til Gud og dermed en bedre evne til å skjelne mellom åndene.


[Redigert den 25-9-2016 kl 02:42 av gana]


Tror vi får holde oss til bibelen. Hverken ånd eller fornuft kan komme utenom Guds ord. Det som ikke passer med bibelen kan vi trygt legge til side tror jeg. Ingen av oss har fått mandat til å endre skriften.

Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2121
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 27-9-2016 kl 05:17


Ja det er jeg veldig enig i, Bibelen bør forme vår ånd og fornuft.

Ellers så ble det et ikke så rent lite paradigme-skifte i forståelsen
av Guds ord etter Åndens komme, noe vi også bør ta med oss.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 27-9-2016 kl 08:32


Sal 51,12-15 Gud, skap i mig et rent hjerte, og forny en stadig ånd inneni mig! Kast mig ikke bort fra ditt åsyn, og ta ikke din Hellige Ånd fra mig! Gi mig igjen din frelses fryd, og ophold mig med en villig ånd!

Så vil jeg lære overtredere dine veier, og syndere skal omvende sig til dig.


Esek 36,27 Min Ånd vil jeg gi inneni eder, og jeg vil gjøre at I følger mine bud og holder mine lover og gjør efter dem.
Så har vi også de med denne verdens ånd som vandrer i Jesu navn, de som er bedratte av Antikrist. De lovløse som tilber Satan i den tro at de tror de tilber Jesus.
De har hans ånd og følger hans bud og lover, og gjør etter dem. Kjødets lover som ikke kan være Guds bud og lover lydig.


Fork 12,13 Enden på det hele, efterat alt er hørt, er dette:

Frykt Gud og hold hans bud! Det er hvad hvert menneske bør gjøre.


Matt 19,17c Men vil du gå inn til livet, da hold budene!


Rom 8,7 fordi kjødets attrå er fiendskap mot Gud – for det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det
,9 Men I er ikke i kjødet, men i Ånden, såfremt Guds Ånd bor i eder; men har nogen ikke Kristi Ånd, da hører han ikke ham til.


1 Joh 2,4 Den som sier: Jeg kjenner ham, og ikke holder hans bud, han er en løgner, og i ham er ikke sannheten;
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2121
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 28-9-2016 kl 00:58


Sitat: skrevet av LeifG  

Så har vi også de med denne verdens ånd som vandrer i Jesu navn, de som er bedratte av Antikrist. De lovløse som tilber Satan i den tro at de tror de tilber Jesus. De har hans ånd og følger hans bud og lover, og gjør etter dem. Kjødets lover som ikke kan være Guds bud og lover lydig.

Så sant som det er sagt. Det kan være naturlig å tenke at Guds menighet er de som gjør rett mens de som er utenfor er de som gjør urett. Men både GT og NT viser også et annet bilde. For eksempel var mange av Davids argeste fiender folk innad i Israel.

Skille mellom disse gruppene får vi ikke før ved Jesu gjenkomst, Matt 13,30.

"Menneskesønnen skal sende ut sine engler, og de skal sanke sammen og ta bort fra hans rike alt som fører til fall, og alle som gjøt urett." (Matt 13,41).

De skal tas bort fra "hans rike" - de er altså nå midt i Guds menighet.


[Redigert den 27-9-2016 kl 01:14 av gana]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2121
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 28-9-2016 kl 06:39


Sitat: skrevet av Viking  

Tror vi får holde oss til bibelen.

Er du veldig interessert kan du her se et syv timer langt bibelintervju:

https://www.youtube.com/watch?v=eXXzAvtw7rM
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 28-9-2016 kl 08:30


Sitat: skrevet av gana  
Så sant som det er sagt.

Det kan være naturlig å tenke at Guds menighet er de som gjør rett mens de som er utenfor er de som gjør urett. Men både GT og NT viser også et annet bilde. For eksempel var mange av Davids argeste fiender folk innad i Israel.

Skille mellom disse gruppene får vi ikke før ved Jesu gjenkomst, Matt 13,30.

"Menneskesønnen skal sende ut sine engler, og de skal sanke sammen og ta bort fra hans rike alt som fører til fall, og alle som gjøt urett." (Matt 13,41).

De skal tas bort fra "hans rike" - de er altså nå midt i Guds menighet.Tenk over det jeg sier og det du nå sier. Er det ikke det samme? Er det ikke Kirken med da også tilhørerne som har satt Guds bud ut av sin kraft med fine ord? Er det ikke kirken som er frelsens argeste fiende?

Jo, sannelig er det ikke det og mennesker da som nå kaller mennesker der inne ut av forvirringen/ Babylon. Nå som tiden næremer seg får vi ett mere konkret skille og det som skiløler BAAL dyrkerne og Gudsdrkerne er hve som holder Guds bud eller ei. De som IKKE holder Guds bud holder BAALs bud og tar dette dyrsm merke ved å gjøre dyrets vilje. De som IKKE tar Dyrets merke gjør Guds bud/ vilje.

[Redigert den 28-9-2016 kl 08:36 av LeifG]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2121
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 28-9-2016 kl 08:42


Den sanne kirke frelses ved tro, ingen frelses ved bud.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 28-9-2016 kl 11:08


Ja, og tror man holder man Guds bud, har og følger Jesu tro og ikke denne verdens religiøse bud/ tro.

Antikrist tro bryter med Guds ord, tro og bud. Rett og slett u-tro men sier i Jesu navn.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2121
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 28-9-2016 kl 12:53


"Menneskesønnen skal sende ut sine engler, og de skal sanke sammen og ta bort fra hans rike alt som fører til fall, og alle som gjør urett." (Matt 13,41).

Det spesielle med de som omtales her er nok ikke det at de
bryter Guds bud, men det er nok mer det at det er en uvilje
mot den smale vei generelt. De vil gjerne være innenfor,
men vil bare ikke gå Veien, dette er den urett de gjør.

Og selvsagt bryter de med dette også budene, men
budene kan vi jo alle komme i skade for å bryte,
så det er ikke så veldig spesielt.


[Redigert den 28-9-2016 kl 12:58 av gana]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 28-9-2016 kl 13:47


Sitat: skrevet av gana  
"Menneskesønnen skal sende ut sine engler, og de skal sanke sammen og ta bort fra hans rike alt som fører til fall, og alle som gjør urett." (Matt 13,41).

Det spesielle med de som omtales her er nok ikke det at de bryter Guds bud, men det er nok mer det at det er en uvilje mot den smale vei generelt. De vil gjerne være innenfor, men vil bare ikke gå Veien, dette er den urett de gjør.

Og selvsagt bryter de med dette også budene, men budene kan vi jo alle komme i skade for å bryte, så det er ikke så veldig spesielt.
Les bibelen gana! Det blir to grupper, en holder buden mens den fortapte gruppe holder ikke budene/ taler fine vakre ord/ unnskylder seg og gjør urett.


Åp 14,12 Her er de helliges tålmodighet, de som holder Guds bud og Jesu tro.
Åp 14,14-20 Og jeg så, og se, en hvit sky, og på skyen satt en som var lik en menneskesønn, og på sitt hode hadde han en gullkrone og i sin hånd en skarp sigd. Og en annen engel kom ut av templet og ropte med høi røst til ham som satt på skyen: Send ut din sigd og høst! Timen til å høste er kommet; for høsten på jorden er overmoden. Og han som satt på skyen, lot sin sigd gå over jorden, og jorden blev høstet.

Og en annen engel kom ut av templet i himmelen og hadde en skarp sigd han også. Og ennu en annen engel kom ut fra alteret, og han hadde makt over ilden, og ropte med høi røst til ham som hadde den skarpe sigd: Send ut din skarpe sigd og høst druene av vintreet på jorden! for dets bær er modne. Og engelen lot sin sigd gå over jorden og avhøstet vintreet på jorden og kastet frukten i Guds vredes store vinperse. Og vinpersen blev trådt utenfor byen, og det gikk blod ut av vinpersen like til bislene på hestene, så langt som tusen og seks hundre stadier.
Spør deg selv, har ikke du uvilje imot den smale vei, holde budene deri? Du vil være innenfor men vil ikke gå på Veien, er ikke det urett/ synde/ bryte med Guds bud?

Unnskylder du deg ikke og sier at å synde er jo noe alle gjør så derfor har det ikke noe å si?
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2121
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 29-9-2016 kl 04:03


Det hele koker vel ned til hva det her menes med å oppfylle loven.

Og hva gjør vi så med det? Jo vi går til Bibelen.

Jesus peker på kjærligheten til Gud og mennesker som oppfyllelse av lovens krav (Matt 22,35-39). I NT blir det understreket at ingen av seg selv kan oppfylle de kravene Gud åpenbarer gjennom Moses (Apg 13,38). Ifølge Paulus avslører loven at alle er syndere og under Guds forbannelse (Gal 3,20). Kristus oppfyller loven, slik at alle som tror på ham, får bli Gud barn, være fri fra forbannelse og underlagt kjærlighetens lov (Gal 4,5).

Ja, da skulle det vel ikke være så mye å tilføye tror jeg, kjærligheten til Gud og mennesker er oppfyllelsen av loven.

:)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 29-9-2016 kl 08:25


Om du har kjærlighet til Gud vil du følge Ham.., og holde Hans bud som ett barn følger sine foreldre. Hans barn elsker å følge Ham, ja de holder Hans lov fordi loven er skrevet av Ham (Hans ære alene) på deres hjerte og i deres tanker/ sinn.

Da har man kjærlighet til Ham og oppfyller loven.

Det største bud og dette bud gjør det mulig for oss å lære å elske vår neste som er like stort men umulig uten det første.5 Mos 6,4-5 Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er en.

Og du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel og av all din makt.

,8 Og du skal binde dem som et tegn på din hånd, og de skal være som en minneseddel på din panne.Men, dette kan jo ikke kjød tro på for da må kjød uten Guds under i oss selv hold eloven og det går jo ikke.. . Derfor går vi som Jesus i Ånden opg den er jo av Sin natur loven lydig.

Rom 8,4 forat lovens krav skulde bli opfylt i oss, vi som ikke vandrer efter kjødet, men efter Ånden.

,8-12 og de som er i kjødet, kan ikke tekkes Gud. Men I er ikke i kjødet, men i Ånden, såfremt Guds Ånd bor i eder; men har nogen ikke Kristi Ånd, da hører han ikke ham til. Men er Kristus i eder, da er vel legemet dødt på grunn av synd, men ånden er liv på grunn av rettferdighet.
Men dersom hans Ånd som opvakte Jesus fra de døde, bor i eder, da skal han som opvakte Kristus fra de døde, også levendegjøre eders dødelige legemer ved sin Ånd, som bor i eder.

Derfor, brødre, står vi ikke i gjeld til kjødet, så vi skulde leve efter kjødet;

,14 For så mange som drives av Guds Ånd, de er Guds barn.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 29-9-2016 kl 08:27


Og jeg minner om at de bedratte som ikke følger Gud men sier de gjør det ikke blir tildelt evig liv fordi de ikke elsker rett ferd (bryter loven) og sannheten (lyver konstant).. .
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2121
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 1-10-2016 kl 04:52


Sitat: skrevet av LeifG  
Om du har kjærlighet til Gud vil du følge Ham..,

Vilje

Menneskenes naturlige vilje står Guds vilje imot, Rom 5,10; Kol 1,21, en omvendelse er derfor nødvendig. Så kan Gud skape en ny vilje som ønsker å lyde Gud, Rom 6,16ff. Men det blir likevel en kamp mot synden i en kristens liv, fordi den gamle syndeviljen (kjødets onde natur) er ennå ikke død.

Dette tror jeg skulle være nokså enkelt og liketil å forstå, men verre blir det nok når Antikristen skal avsløres. Men har du en god hebraiskordbok så kan det være du klarer dette også:

https://www.youtube.com/watch?v=PlT9SYR6jq4

:)


[Redigert den 1-10-2016 kl 05:11 av gana]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 5-10-2016 kl 08:29


Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av LeifG  
Om du har kjærlighet til Gud vil du følge Ham..,

Vilje

Menneskenes naturlige vilje står Guds vilje imot, Rom 5,10; Kol 1,21, en omvendelse er derfor nødvendig. Så kan Gud skape en ny vilje som ønsker å lyde Gud, Rom 6,16ff. Men det blir likevel en kamp mot synden i en kristens liv, fordi den gamle syndeviljen (kjødets onde natur) er ennå ikke død.


Kjødets onde natur er der fordi Eva falt for løgnen og Adam gikk med. Det er en naturlig konsekvens ett valg de tok basert på en løgn. Ut ifra å velge å tro løgnen danner tanker og følelser seg og ut i fra dette springer fallen syndig natur ut i fra.

Deri får man en naturlig vilje som da bygger fundamentalt og grunnleggende på en løgn. Å se loven får man til å erkjenne at man fortjent er fortapt og at man må dø fra kjødets vilje, hva Jeg vil og der ifra knele og be om nåde slik at man kan vende om fra sitt syndige vesen.

Da får man ett nytt friskt hjerte, altså nye friske følelser og ett nytt friskt sinn, altså nye friske tanker og med det en ny vilje til å faktsik holde Guds bud fordi man vil følge Ham og ikke løgnens far lenger.

Inntil Djevelen er denne verdens Herre vil Djevelen kjempe for å holde på oss allikevel.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2121
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 5-10-2016 kl 11:01


Beklager, men "friske tanker" gir ikke syndfrihet.

Istedenfor frie fantasitanker burde du heller holde deg til Bibelen.

Det gis mer enn nok av eksempler på synd blant Guds folk.


[Redigert den 5-10-2016 kl 13:02 av gana]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 5-10-2016 kl 21:16


Det er det Gud sier Han vil gi oss gana. Les bibelen og se etter hva Han sier. Men det er opp til deg, jeg har tidligere gjentatte ganger gitt deg versene og grunnteksten rundt det i "fanget" her på Apologetisk Forum.

Han sier rett ut at Han vil gi oss helt nye friske følelser og helt nye friske tanker så vi faktisk gjør Hans bud. Ja, en helt ny frisk Ånd gir Han oss også. Det ordet som sier at Han GIR/ gjør det slekter på ordet skaper i oss nært det som skjedde da Han SKAPTE jorden.

Om du virkelig går etter i Guds ord vil du se at Han gir oss en helt ny disposisjon i våre følelser å føle ut i fra, det samme gis til våre tanker. Mao så er det ett rammeverk Han gir oss og i de rammene vil vi leve ut vårt eget personlige gitt liv av Ham.

Men ingen som ikke tror Ham vil noensinne motta slike følelser og tanker omkring hvem Han egentlig er.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2121
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 6-10-2016 kl 00:35


En annen vranglære som har vært litt frempå i det siste er avlysing av helvete.

Også det et eksempel på hvordan det går når tidsåndens egne følelser og tanker blir styrende for tolkning av Bibelen.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 6-10-2016 kl 01:18


Sannheten kommer alltid frem, det er en naturlov Gud har gitt.

http://www.helltruth.com/

Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2121
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 6-10-2016 kl 02:56


Ja evig helvete kan også bety evig utslettelse.

Verre blir det når det er selve helvete som avlyses.

Tidsånden egner seg rett og slett ikke som tolkningsnøkkel verken når det gjelder synd eller helvete.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
 Sider:  1  2    4

  Gå til topp

Powered by XMB
XMB Forum-programvare © 2001-2017 XMB-gruppen