Apologetisk Forum
Ikke pålogget [Logg inn ]
Gå til bunn

Utskriftsversjon  
 Sider:  1  2
Forfatter: Tittel: På hvilken bedragersk måte..
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 8-6-2016 kl 00:24


Ja det kan, mao ikke absolutt. Ser vi på Jesus i kjød er veien grei.

Jesus i kjød ble fristet og det i vår natur men Han syndet ikke i kjødet. Han viser oss veien i kjød, følg Ham.

Hebr 2,6-18 Men en har på et sted vidnet så: Hvad er et menneske, at du kommer ham i hu, eller et menneskes sønn, at du akter på ham? 7 Du gjorde ham lite ringere enn englene; med herlighet og ære kronte du ham, og satte ham over dine henders gjerninger; 8 alle ting la du under hans føtter. For idet han underla ham alle ting, undtok han intet som ikke er ham underlagt; men nu ser vi ennu ikke at alle ting er ham underlagt; 9 men den som var gjort lite ringere enn englene, Jesus, ham ser vi, fordi han led døden, kronet med herlighet og ære, forat han ved Guds nåde skulde smake døden for alle. 10 For det sømmet sig for ham for hvis skyld alle ting er til, og ved hvem alle ting er til, da han førte mange barn til herlighet, gjennem lidelser å fullende deres frelses høvding. 11 For både den som helliggjør, og de som helliggjøres, er alle av en; derfor skammer han sig ikke ved å kalle dem brødre, 12 når han sier: Jeg vil kunngjøre ditt navn for mine brødre, midt i menigheten vil jeg lovsynge dig. 13 Og atter: Jeg vil sette min lit til ham. Og atter: Se, her er jeg og de barn som Gud har gitt mig. 14 Eftersom da barnene har del i blod og kjød, fikk også han i like måte del deri, forat han ved døden kunde gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen, 15 og utfri alle dem som av frykt for døden var i trældom all sin livstid. 16 For engler tar han sig jo ikke av, men Abrahams ætt tar han sig av; 17 derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, forat han kunde bli en miskunnelig og trofast yppersteprest for Gud til å gjøre soning for folkets synder. 18 For derved at han selv har lidt og har vært fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet.

Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2121
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 8-6-2016 kl 16:32


Vil du ha meg til å tro at du er lik Jesus?
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 11-6-2016 kl 13:56


Hvorfor ser du på meg? Se på Jesus og bli Ham lik.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 11-6-2016 kl 14:03


Sitat:
Løft Ham opp og bli dratt med opp.


Rom 1,16 For jeg skammer mig ikke ved evangeliet; for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker;

Fil 2,1-8 Er det da nogen trøst i Kristus, er det nogen kjærlighetens husvalelse, er det noget Åndens samfund, er det nogen medfølelse og barmhjertighet, da gjør min glede fullkommen, så I har det samme sinn,

idet I har den samme kjærlighet og med én sjel har det ene sinn, ikke gjør noget av trettesyke eller lyst til tom ære, men i ydmykhet akter hverandre høiere enn eder selv, og ikke ser hver på sitt eget, men enhver også på andres beste.
La dette sinn være i eder, som og var i Kristus Jesus, han som, da han var i Guds skikkelse, ikke aktet det for et rov å være Gud lik, men av sig selv gav avkall på det og tok en tjeners skikkelse på sig, idet han kom i menneskers lignelse, og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han sig selv, så han blev lydig inntil døden, ja korsets død.


Hebr 2,11 For både den som helliggjør, og de som helliggjøres, er alle av en; derfor skammer han sig ikke ved å kalle dem brødre,


[Redigert den 11-6-2016 kl 14:04 av LeifG]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2121
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 11-6-2016 kl 14:46


Det vil naturlig nok alltid være en forskjell på han som helliggjør og de som blir helliggjort.

Det fins mange tekster om Jesus som vår bror, men også mange tekster om Jesus som vår Herre.

Viktig å få med seg begge deler - hvis ikke så kan vi fort ende opp som vår egen Herre.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 11-6-2016 kl 17:39


På hvilken måte klarer du å få til at jeg ikke sier igjennom Hans tjenestevei at Menneskesønnen Jesus er vår Herre og Gud, ja Frelseren fra synd/ lovbrudd?

Jeg tror faktisk du må forherde/ lyve for ditt hjerte for å få det til.

Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2121
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 11-6-2016 kl 17:49


Men du antydet at du kunne bli ham lik med at han var din bror.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 11-6-2016 kl 18:24


I egen kraft eller i Guds kraft virker frelsen og til hva?

Hva er Guds vilje?


Hvordan leser du dette:

Sitat:
Fil 2,1-8 Er det da nogen trøst i Kristus, er det nogen kjærlighetens husvalelse, er det noget Åndens samfund, er det nogen medfølelse og barmhjertighet, da gjør min glede fullkommen, så I har det samme sinn,

idet I har den samme kjærlighet og med én sjel har det ene sinn, ikke gjør noget av trettesyke eller lyst til tom ære, men i ydmykhet akter hverandre høiere enn eder selv, og ikke ser hver på sitt eget, men enhver også på andres beste.
La dette sinn være i eder, som og var i Kristus Jesus, han som, da han var i Guds skikkelse, ikke aktet det for et rov å være Gud lik, men av sig selv gav avkall på det og tok en tjeners skikkelse på sig, idet han kom i menneskers lignelse, og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han sig selv, så han blev lydig inntil døden, ja korsets død.Hvordan leser du dette?

Sitat:
Hebr 2,6-18 Men en har på et sted vidnet så: Hvad er et menneske, at du kommer ham i hu, eller et menneskes sønn, at du akter på ham?

Du gjorde ham lite ringere enn englene; med herlighet og ære kronte du ham, og satte ham over dine henders gjerninger; alle ting la du under hans føtter. For idet han underla ham alle ting, undtok han intet som ikke er ham underlagt; men nu ser vi ennu ikke at alle ting er ham underlagt; men den som var gjort lite ringere enn englene, Jesus, ham ser vi, fordi han led døden, kronet med herlighet og ære, forat han ved Guds nåde skulde smake døden for alle.

For det sømmet sig for ham for hvis skyld alle ting er til, og ved hvem alle ting er til, da han førte mange barn til herlighet, gjennem lidelser å fullende deres frelses høvding.

For både den som helliggjør, og de som helliggjøres, er alle av en; derfor skammer han sig ikke ved å kalle dem brødre, når han sier:
Jeg vil kunngjøre ditt navn for mine brødre, midt i menigheten vil jeg lovsynge dig. Og atter: Jeg vil sette min lit til ham. Og atter: Se, her er jeg og de barn som Gud har gitt mig.

Eftersom da barnene har del i blod og kjød, fikk også han i like måte del deri, forat han ved døden kunde gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen, og utfri alle dem som av frykt for døden var i trældom all sin livstid.

For engler tar han sig jo ikke av, men Abrahams ætt tar han sig av; derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, forat han kunde bli en miskunnelig og trofast yppersteprest for Gud til å gjøre soning for folkets synder.

For derved at han selv har lidt og har vært fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet.Er ikke Menneskesønnen, vår bror også vår Frelser, Konge, Herre og Gud? Skal ikke vi få det samme herlighetslegemet som Han fikk.., og leve side om side med Ham i evig tid?

Bare til avslutting og ettertanke:

Joh 10,31-39 Jødene tok da atter op stener for å stene ham.

Jesus svarte dem: Mange gode gjerninger har jeg vist eder fra min Fader; hvilken av dem er det I stener mig for?

Jødene svarte ham: For nogen god gjerning stener vi dig ikke, men for gudsbespottelse, og fordi du som er et menneske, gjør dig selv til Gud.

Jesus svarte dem: Står det ikke skrevet i eders lov: Jeg har sagt: I er guder?
Når da loven kaller dem guder som Guds ord utgikk til – og Skriften kan ikke gjøres ugyldig – sier da I til ham som Faderen har helliget og sendt til verden: Du spotter Gud, fordi jeg sa: Jeg er Guds Sønn?
Gjør jeg ikke min Faders gjerninger, da tro mig ikke; men gjør jeg dem, da tro gjerningene, om I ikke tror mig, forat I kan skjønne og forstå at Faderen er i mig og jeg i ham!

De søkte da atter å gripe ham, men han slapp ut av deres hånd.Tenk også over at når Yppersteprestene skjønte at Jesus var sant menneske som dem selv men også Messias ville de korsfeste Ham. Denne Menneskesønn viser mennesket, altså oss veien og Djevelen vil skjule hvem Han er, koste hva det koste vil.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2121
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 11-6-2016 kl 20:10


Du burde heller spørre deg selv, hvor lik er du blitt Herren?
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 11-6-2016 kl 20:24


Jeg ser ikke på meg selv, se på Ham. Det er kun kjødet som favner Jeget og du leser meg med ditt Jeg på den måten at du også tror jeg da er.
Med en gang vi mennesker bedømmer troen og da Gud på bakgrunn av hvordan andre troende mennesker er så har man mistet fokus på Jesus.

Ser jeg på meg selv, faller jeg. Ser jeg på andre har jeg falt, eller aldri trodd på Gud.

Les denne:

Fil 3,8-13 ja, jeg akter og i sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre, er så meget mere verd, han for hvis skyld jeg har lidt tap på alt, og jeg akter det for skarn, forat jeg kan vinne Kristus og finnes i ham, ikke med min rettferdighet, den som er av loven, men med den som fåes ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen, så jeg kan få kjenne ham og kraften av hans opstandelse og samfundet med hans lidelser, idet jeg blir gjort lik med ham i hans død, om jeg dog kan vinne frem til opstandelsen fra de døde.
Ikke at jeg allerede har grepet det eller allerede er fullkommen; men jeg jager efter det, om jeg og kan gripe det, eftersom jeg og er grepet av Kristus Jesus. Brødre! jeg tror ikke om mig selv at jeg har grepet det.

Fil 3,21 han som skal forvandle vårt fornedrelses-legeme, så det blir likt med hans herlighets-legeme, efter den kraft hvormed han og kan underlegge sig alle ting.Det er slik at når vi kommer til tro så tror vi fordi vi ser Sannheten og rettferdigheten i troen, vi ser at vi er fortapte uten Ham, vender om og omfavner den nye veien. Vi holder nå Guds bud og ikke menneskebud og gjør som Jesus viser oss i sitt liv (NT) og ord (GT). Vi blir lik Ham, ja slik Han var i kjød som vi nå er. Tror vi det og går på denne vei vil vi få herlighetslegemet som Han fikk og bli Ham lik. Saken er at Jesus også var i kjød, lik oss. tror vi det får vi herlighetslegemet Han også fikk.

I Guds øyne om vi går på den veien Han gikk og holder budene Hans er vi lik Ham i Guds øyne. Vi helliggjøres og er gjort hellige som Han er. Vi er rettferdiggjorte og vi rettferdiggjøres i forsoningens daglige liv slik Tempeltjenesten viser oss billedlig, ja Jesus viser oss. Tror vi så er vi Hans barn.

Tenk nøye over alt dette nå.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2121
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 11-6-2016 kl 20:49


Hvis du ikke ser på deg selv så kan det være at noe av forklaringen ligger der. Bibelen derimot oppfordrer til selvransakelse.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 11-6-2016 kl 21:20


Du må lese det jeg skriver og ikke glem linjen foran den neste du leser.. .

Ja, for uten budene kan man heller ikke ransake seg selv og fatte at man er fortapt.

Når man har erkjent følger man Jesus og Guds bud.

Man er da død fra hva en selv vil gjøre og gjør da heller Guds vilje.

Rom 7,9-12 Jeg levde en tid uten lov; men da budet kom, blev synden levende igjen, jeg derimot døde; og budet, som var til liv, det blev funnet å være mig til død; for synden tok anledning av budet og dåret og drepte mig ved det.

Så er da loven hellig, og budet hellig og rettferdig og godt.


Rom 7,18 For jeg vet at i mig, det er i mitt kjød, bor intet godt; for viljen har jeg, men å gjøre det gode makter jeg ikke;


Rom 8,9-14 Men I er ikke i kjødet, men i Ånden, såfremt Guds Ånd bor i eder; men har nogen ikke Kristi Ånd, da hører han ikke ham til.
Men er Kristus i eder, da er vel legemet dødt på grunn av synd, men ånden er liv på grunn av rettferdighet. Men dersom hans Ånd som opvakte Jesus fra de døde, bor i eder, da skal han som opvakte Kristus fra de døde, også levendegjøre eders dødelige legemer ved sin Ånd, som bor i eder.

Derfor, brødre, står vi ikke i gjeld til kjødet, så vi skulde leve efter kjødet; for dersom I lever efter kjødet, da skal I dø; men dersom I døder legemets gjerninger ved Ånden, da skal I leve.

For så mange som drives av Guds Ånd, de er Guds barn.

2 Kor 5,17 Derfor, dersom nogen er i Kristus, da er han en ny skapning; det gamle er forganget, se, alt er blitt nytt!

Fil 3,3 For vi er de omskårne, vi som tjener Gud i hans Ånd og roser oss i Kristus Jesus og ikke setter vår lit til kjød,

Jak 2,17 Således og med troen: har den ikke gjerninger, er den død i sig selv.
Hvis du tillater deg selv å studere GT så vil du se at forsoningen imellom deg og Gud personlig fortsetter etter at man har vendt om og istedet nå følger Guds bud. Det er tydelig illustrert i den forbilledlige helligdomstjeneste. Der er den videre helliggjørelse med fast føde fra ham, der lærer Han oss om Livet, Kjærligheten og Rettferden.

Forskjellen er nå at nå ser jeg på Ham og Han lærer meg hvem jeg er sammen med Ham og Hans skaperverk. Jeget, egoet og stoltheten er borte, mao så ser jeg ikke på andre, måle opp slik for å gå på Veien slik du hele tiden peker på meg og mine antatte synder. Jeg opplever ikke Gud slik, jeg tror ikke det er Guds verk og mening å være slik.

Det er Jesus og Guds bud som er målestokken, ikke hva min bror gjør av eventuelle synder som skal fortelle meg hvem Gud egentlig er. Se på Jesus og Guds ord!
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2121
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 11-6-2016 kl 21:38


Om jeg ikke husker feil så ropte en av profetene ve over seg selv
da han kom veldig nærme Gud, han så da all sin synd klart som
dagen.

Med deg synes det derimot å være annerledes, du ser på Gud og
ser dermed ut til å se bare mer og mer av din egen fortreffelighet.

Merkelig hvordan synden kan fordufte fra deg alene.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 11-6-2016 kl 21:52


Hele meningen med frelse fra synd er å bli frelst fra synd og ha Jesus (Gud) som ens bror, lik Johannes og Jesus var brødre. Gud er Kjærlighet og Han ønsker å dele Sin Kjærlighet med noen. Det ikke uten at Han får/ kan være med.

Ut i fra skriften så ser vi at den nye pakt frelser mennesker fra synd og når Jesus kommer for å hente sine kommer Han som Gud/ Konge og de som ikke tror ham vil be fjellet falle over seg for å skjule seg for Ham. De som holder Guds bud, altså ikke synder og er uten lyte vil glede seg når de ser Han kommer.

Når det er sagt så tillegger du meg en tro jeg ikke har i min tro, du tillegger meg fallen syndig natur i kjødelig kraft over min egen fortreffelighet, som du kaller det.
Guds ord forteller at de i kjødet ser det slik, de kan ikke annet men de frelste er død fra slike kjødelige slutninger. Det fordi kjødet krever/ vil ha æren selv.
Så tenk om du hadde tillagt Gud all ære for min eventuelle fortreffelighet og erkjent at det er Han som endrer/ frelser meg til syndfrihet, på tross av mitt kjød? Tenk om det er det Gud gjør i de troende som kanskje har gått Jakobskampen??

[Redigert den 11-6-2016 kl 21:53 av LeifG]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 11-6-2016 kl 21:55


Sitat: skrevet av gana  
Om jeg ikke husker feil så ropte en av profetene ve over seg selv da han kom veldig nærme Gud, han så da all sin synd klart som dagen.


Les det jeg skrev fra Guds ord.

Sitat:

"Hvis du tillater deg selv å studere GT så vil du se at forsoningen imellom deg og Gud personlig fortsetter etter at man har vendt om og istedet nå følger Guds bud. Det er tydelig illustrert i den forbilledlige helligdomstjeneste. Der er den videre helliggjørelse med fast føde fra ham, der lærer Han oss om Livet, Kjærligheten og Rettferden.

Forskjellen er nå at nå ser jeg på Ham og Han lærer meg hvem jeg er sammen med Ham og Hans skaperverk. Jeget, egoet og stoltheten er borte,"
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2121
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 11-6-2016 kl 22:09


Sitat: skrevet av LeifG  
frelser meg til syndfrihet, på tross av mitt kjød?


Jeg forstår ikke. Spør du meg om du er syndfri på tross av ditt kjød? Jeg tviler i grunnen på det :)

Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 11-6-2016 kl 22:30


Jeg kan godt forstå at du ikke forstår noe med det spørsmålet du må kjødelig stille.

Jeg håper Herren er oss nådige.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2121
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 11-6-2016 kl 22:55


Men for å være litt seriøs, hva mener du egentlig med spørsmålet?

Sitat: skrevet av LeifG  
frelser meg til syndfrihet, på tross av mitt kjød?
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 12-6-2016 kl 09:11


Sitat: skrevet av gana  
Men for å være litt seriøs, hva mener du egentlig med spørsmålet?

Sitat: skrevet av LeifG  
frelser meg til syndfrihet, på tross av mitt kjød?


gana, når jeg skriver på dette forum i kristen ånd og i nestekjærlighet så tar jeg alle alvorlig uansett hvem det er. Jeg forventer også at de troende jeg skriver med også har en slik ånd at de ikke kverulerer og gjør narr av de man skriver med.

På tross av meg kan Gud frelse meg fra meg selv, frelsen er ett Guds under og det er alene takket være Ham at jeg lever.
Før gjorde jeg som jeg ville og levde i syndens (brudd på de ti bud i det daglige liv) pøl, så viste Han meg Livet og Veien, ja Sannheten og jeg hoppet av det gamle for så å gå med ham. Med andre ord sluttet jeg å synde, altså bryte de ti bud i mitt utsvevende liv.

Nå har Jeg Gud alene (ingen imellom) som min Herre og i det liv bryter men ikke med de 4 første bud og ei heller de 6 siste bud som grovt men konkret viser om man elsker sin neste eller ikke. (= syndfrihet)

Jeg tok Gud inn i mitt hjerte og Han forandret meg.

Les så igjen.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2121
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 12-6-2016 kl 18:24


Hei igjen LeifG

Det var ikke min tanke å kverulere og gjøre narr av. Hvis du oppfatter det sånn så kan det nesten tyde på at du er litt anspent og på tuppa på en måte. Min tanke var bare å få litt klarere frem hva du står for, noe du klarte bra med det svaret du ga, og takk for det.

Men dette syns jeg viser hvor lett det er å misforstå. Og når du kan misforstå meg så kan du vel kanskje også misforstå Skriften? Og kanskje kan du også misforstå deg selv og din egen følelse av syndfrihet? Mulighetene for misforståelser er mange, jeg vet litt om det også av egen erfaring.

Vi feiler alle ofte, som gudsordet sier, og det er fordi vi alle er syndere.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 12-6-2016 kl 23:34


Sitat: skrevet av gana  
Hei igjen LeifG

Det var ikke min tanke å kverulere og gjøre narr av. Hvis du oppfatter det sånn så kan det nesten tyde på at du er litt anspent og på tuppa på en måte.


???

Sitat gana:
"Men for å være litt seriøs, hva mener du egentlig med spørsmålet?"

Med andre ord etter vår debattering, du er useriøs (mulig uomtenksom/ uforsiktig i bruk av ord) og leker med ilden. Du gjør bare narr av deg selv gana.., og Gud og Hans skaperverk.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 12-6-2016 kl 23:36


Jeg har stor respekt for Guds ord og troen og med det Gud, så stor respekt at jeg ikke velger å leke/ være useriøs.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2121
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 13-6-2016 kl 20:23


Selvhøytidelighet kan vel ikke være så mye å trakte etter.

Lek finner vi også i Bibelen. Dans, spill og sang var

Davids spesialiteter og er noe av grunnen til

at vi i dag har Salmenes bok.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Viking
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1968
Registrert: 17-11-2005
Brukeren er frakoblet

Humør: Prikkbelastning: * * * * *

[*] opprettet den 17-6-2016 kl 21:22


Sitat: skrevet av gana  
Selvhøytidelighet kan vel ikke være så mye å trakte etter.

Lek finner vi også i Bibelen. Dans, spill og sang var

Davids spesialiteter og er noe av grunnen til

at vi i dag har Salmenes bok.


Salmenes bok er full av profetier.

Ha en god sabbat :)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2121
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 18-6-2016 kl 00:53


Mulig du har rett i det Viking. Selv syns jeg det er alle
løftene i Salmenes bok som er mest i øyenfallende.
Men det er helt klart en mangfoldig bok som nok
kan inneholde litt av hvert ja.

Når det gjelder sabbaten så er den nå lagt
til søndag - viktig å følge med tiden.

God helg :)

[Redigert den 17-6-2016 kl 01:03 av gana]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Viking
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1968
Registrert: 17-11-2005
Brukeren er frakoblet

Humør: Prikkbelastning: * * * * *

[*] opprettet den 18-6-2016 kl 11:07


Sitat: skrevet av gana  
Mulig du har rett i det Viking. Selv syns jeg det er alle
løftene i Salmenes bok som er mest i øyenfallende.
Men det er helt klart en mangfoldig bok som nok
kan inneholde litt av hvert ja.

Når det gjelder sabbaten så er den nå lagt
til søndag - viktig å følge med tiden.

God helg :)

[Redigert den 17-6-2016 kl 01:03 av gana]


Du får tro som du vil, men hvis du leser bibelen vil du også se at søndagen er aldri nevnt som sabbat.

Å diskutere sabbat med folk som ikke har lest bibelen er fånyttes.

Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 18-6-2016 kl 14:07


Mener det er utlovt 1 million dollar til den som klarer å påvise ut i fra skriften at søndag er Helligdagen i den nye pakt, eller for den del i det hele tatt.

Til og med DRKK sier at bibelen ikke nevner noe om det men at det er kun Kirken og Keiseren i Rom som fikset det slik, altså endret Guds ti bud. Det er kun protestanter som ikke leser bibelen men sier allikevel Sola scriptura som påstår det. De lyver så de tror løgnen helt oppriktig.. .
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 18-6-2016 kl 14:10


Det siste halmstrået kjødet (som ikke kan holde Guds bud) feberilsk da bruker er at man kan holde hvilken som helst dag som sin Sabbat.

Det er helt utrolig.

Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Viking
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1968
Registrert: 17-11-2005
Brukeren er frakoblet

Humør: Prikkbelastning: * * * * *

[*] opprettet den 18-6-2016 kl 14:30Folk er merkelige slik. I den senere tid har jeg diskutert islam med mennesker som syntes islam er en ufarlig og grei relgion. Når jeg går litt nærmer inn på dem og spør om de har lest koranen, så må de innrømme at de ikke har gjort det (godt nok).

Det blir som kristne som følger sine hyrder uten å vite hva skriften sier.
Gatekjøkken versjonen av bibelen holder ikke i så måte.
Åndelig fastfood er usunn mat for ånden.[Redigert den 18-6-2016 kl 14:31 av Viking]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2121
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 18-6-2016 kl 15:45


Kjødet er en viktig del av mennesket. Det gjelder bare at det sultefores likt alle dager. Jojo-slanking er altså ikke å anbefale.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 18-6-2016 kl 22:46


Sitat: skrevet av LeifG  
Mener det er utlovt 1 million dollar til den som klarer å påvise ut i fra skriften at søndag er Helligdagen i den nye pakt, eller for den del i det hele tatt.


Vel, 1000 Dollar var det.. .

“I have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the holy Catholic Church alone. The Bible says, ‘Remember the Sabbath day to keep it holy.’ The Catholic Church says: ‘No. By my divine power I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week.’ And lo! The entire civilized world bows down in a reverent obedience to the command of the holy Catholic Church.” — father T. Enright, C.S.S.R. of the Redemptoral College, Kansas City, in a lecture at Hartford, Kansas, February 18, 1884, printed in History of the Sabbath, p. 802.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2121
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 18-6-2016 kl 23:15


Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av LeifG  
Mener det er utlovt 1 million dollar til den som klarer å påvise ut i fra skriften at søndag er Helligdagen i den nye pakt, eller for den del i det hele tatt.


Vel, 1000 Dollar var det.. .

“I have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the holy Catholic Church alone. The Bible says, ‘Remember the Sabbath day to keep it holy.’ The Catholic Church says: ‘No. By my divine power I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week.’ And lo! The entire civilized world bows down in a reverent obedience to the command of the holy Catholic Church.” — father T. Enright, C.S.S.R. of the Redemptoral College, Kansas City, in a lecture at Hartford, Kansas, February 18, 1884, printed in History of the Sabbath, p. 802.

Her må det være en misforståelse. Søndag er jo ikke den første dag i uken,

men det er den 7. dagen. Og var det ikke den 7. dagen vi skulle holde sabbat?
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 19-6-2016 kl 00:12


??

Fordi om Paven, humanistene og ateistene sier hopp, så hopper du?

Hvis du har denne verdens gud, altså Satan som din forgudende Gud så skjønner jeg at du ikke skjønner noe.

Har du Gud Skaperen, altså Jesus som din Herre og Gud så har alltid Sabbaten vært den 7. dag og søndagen den første dag. Alle de som følger Ham, for å si det litt flåsete vet jo det.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2121
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 19-6-2016 kl 01:56


Nei jeg forstår ikke at det kan være noen kristen
forpliktelse å følge den jødiske kalender. De første
kristne brøt med jødedommen på flere områder. De
hadde rett og slett funnet en bedre vei, en vei de
kalte Veien, en helt ny dag for Guds folk.

:yes:
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 19-6-2016 kl 08:32


Sitat: skrevet av gana  
Nei jeg forstår ikke at det kan være noen kristen forpliktelse å følge den jødiske kalender.


Det er rart med dette at det er kun protestanter som er livredde for å holde Guds bud som sier Sabbaten, den syvende sag kun tilhører jødene etter Sinai i deres kalender.

Sett deg inn i hva og til hvem den sermonielle lov er for noe kontra den moralske lov er, start der. Når du har forstått det og forstått hvem Jesus er for oss i helligdomstjenesten forbilledlig og reellt vil du nok skjønne det. Saken er at Du må skjønne det, ingen andre mennesker her nede kan skjønne Guds ord og frelse for deg.

Sitat:
De første kristne brøt med jødedommen på flere områder. De hadde rett og slett funnet en bedre vei, en vei de kalte Veien, en helt ny dag for Guds folk.De første "kristne" var jøder gana, 3,5 år etter jødene som trodde Jesus var Messias ble hedninger innlemmet (podet inn) av Gud ved Den Hellige Ånd.


Denne vil hjelpe deg: http://forum.solbu.net/viewthread.php?tid=2618
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 19-6-2016 kl 08:43


Noen tekster å legge seg på minne:


Joh 15,15 Jeg kaller eder ikke lenger tjenere; for tjeneren vet ikke hvad hans herre gjør; men eder har jeg kalt venner, for alt det jeg har hørt av min Fader, har jeg kunngjort eder.


Joh 16,12 Ennu har jeg meget å si eder; men I kan ikke bære det nu;


1 Kor 3,2 Jeg gav eder melk å drikke og ikke fast føde; for I tålte den enda ikke. Ja, I tåler den ikke ennu,


2 Tim 4,3 For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunde lære, men efter sine egne lyster ta sig selv lærere i hopetall, fordi det klør dem i øret,


Hebr 5,9-14 og da han var fullendt, blev han ophav til evig frelse for alle dem som lyder ham, og blev av Gud kalt yppersteprest efter Melkisedeks vis.

Om dette har vi meget å si, som også er vanskelig å utlegge, eftersom I er blitt trege til å høre.

For skjønt I efter tiden burde være lærere, trenger I atter til at en lærer eder hvad som er de første grunner i Guds ord, og I er blitt sådanne som trenger til melk, ikke fast føde. For hver den som får melk, er ukyndig i rettferds ord, for han er jo et barn; men fast føde er for voksne, for dem som ved bruken har sine sanser opøvd til å skille mellem godt og ondt.

Hebr 6,1 La oss derfor gå forbi barnelærdommen om Kristus og skride frem mot det fullkomne, så vi ikke atter legger grunnvollen med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud,
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2121
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 19-6-2016 kl 17:25


Sitat: skrevet av LeifG  
Når du har forstått det og forstått hvem Jesus er for oss i helligdomstjenesten forbilledlig og reellt vil du nok skjønne det. Saken er at Du må skjønne det, ingen andre mennesker her nede kan skjønne Guds ord og frelse for deg.

Greit det LeifG, men hvis du har forstått noe i "helligdomstjenesten", som ikke

så mange andre har forstått, så kunne du kanskje forklare det for oss?

Har du ikke litt ansvar for å opplyse en fortapt verden?
[Redigert den 19-6-2016 kl 17:32 av gana]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2121
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 21-6-2016 kl 17:54


På hvilken bedragersk måte..

Bedrag er vel egentlig å bomme på målet samtidig som man tror at man er på rett kurs. Bibelen er full av fortellinger om slike bedrag. Da Jesus kom viste det seg at store deler av det religiøse lederskap var forført. De var opptatt av ytre former og ritualer langt mer enn indre redelighet. Slik tror jeg lett det kan bli i dag også. Budenes ytre form kan fort bli langt viktigere enn indre sannhet.

Gud ser til hjerte og hvordan vi forholder oss til den store sannhet. Jesus som Guds Sønn, vår bror, dog uten synd. Har vi dette på plass så tror jeg det meste faller på plass. Vi kan lære dette av historien, det dreier seg ikke om ytre former, den indre sannhet er for Gud langt viktigere. Budenes endemål er som kjent Kristus, har vi ham så har vi det vi trenger, den frelsende sannhet.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 21-6-2016 kl 18:18


Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av LeifG  
Når du har forstått det og forstått hvem Jesus er for oss i helligdomstjenesten forbilledlig og reellt vil du nok skjønne det. Saken er at Du må skjønne det, ingen andre mennesker her nede kan skjønne Guds ord og frelse for deg.

Greit det LeifG, men hvis du har forstått noe i "helligdomstjenesten", som ikke

så mange andre har forstått, så kunne du kanskje forklare det for oss?

Har du ikke litt ansvar for å opplyse en fortapt verden?
[Redigert den 19-6-2016 kl 17:32 av gana]Hva er det jeg snakker om?

Jer 5,21 Hør dette, du uvettige og uforstandige folk, som har øine, men ikke ser, som har ører, men ikke hører!

Esek 12,2 Menneskesønn! Du bor midt iblandt den gjenstridige ætt, som har øine å se med, men ikke ser, og ører å høre med, men ikke hører; for en gjenstridig ætt er de.


Hvor mange ganger har jeg ikke skrevet om det? 100 ganger snart? Vil du virkelig vite, så skal du få.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 21-6-2016 kl 18:40


Sitat:
[quote=28546&tid=2626&author=gana]På hvilken bedragersk måte..

Budenes ytre form kan fort bli langt viktigere enn indre sannhet.
Gud ser til hjerte og hvordan vi forholder oss til den store sannhet.Om sannheten er i oss så vet vi at vi er syndere, altså lovbrytere.

Den indre redelige sannhet er da at vi vet at vi trenger Ham, at vi søker Ham av hele vårt hjerte og sinn for uten Ham vil vi gå fortapt i vår synd.

Da ser Han at vi søker Ham fordi vi higer etter å bli Ham lik og Han former oss til å bli Ham lik.., altså uten synd/ lovbrudd.


Sitat:
Jesus som Guds Sønn, vår bror, dog uten synd. Har vi dette på plass så tror jeg det meste faller på plass. Vi kan lære dette av historien, det dreier seg ikke om ytre former, den indre sannhet er for Gud langt viktigere. Budenes endemål er som kjent Kristus, har vi ham så har vi det vi trenger, den frelsende sannhet.


Ja, den reddende sannhet er at Han frelser oss fra synd om vi tror, og går på den veien vår bror; Gud/ Jesus Kristus gikk.
Har man ikke denne sannhet i ens indre så vil man fortsette å synde uavbrutt i sitt indre fordi man ikke ser Ham, den Han er. Man har da kun sine menneskebud om hvem Gud i praksis er og da dets ytre former i sitt guds navn.

Man sier liksom at Guds bud erkjennende mening er at vi kun skal komme til Jesus og der kan vi lage våre egne bud så vi klarer å leve i og med vårt kjød Han skapte oss med. Man lager altså sine egen Gud kjødet kan akseptere.


De bedrattes bedrag:

Rom 8,7-8 fordi kjødets attrå er fiendskap mot Gud – for det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det – 8 og de som er i kjødet, kan ikke tekkes Gud.

Jes 4,1 Og syv kvinner (menigheter) skal på den dag ta fatt i én mann (sannheten) og si: Vårt eget brød (troslære) vil vi ete, og i våre egne klær (rettferdighet) vil vi klæ oss; la oss bare kalles med ditt navn (Jesu), ta bort vår vanære!
[Redigert den 21-6-2016 kl 18:43 av LeifG]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
 Sider:  1  2

  Gå til topp

Powered by XMB
XMB Forum-programvare © 2001-2017 XMB-gruppen