Apologetisk Forum
Ikke pålogget [Logg inn ]
Gå til bunn

Utskriftsversjon  
 Sider:  1    3    5  ..  7
Forfatter: Tittel: Enden og Dyrets Merke
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2199
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 22-11-2015 kl 22:29


Det spørs om det ikke ofte er sånn at djevelen sitter i detaljene.

Og hvis en ikke fullt ut vil ta inn over seg det nye så kan det

fort være at Dyret kommer sprettende.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 23-11-2015 kl 00:05


Ja, detaljene avslører jo at Satan har de som IKKE holder Guds bud og har Jesu tro har Dyrets merke i enden.

Dyret og deres følgesvenner kommer fort sprettende etter Guds folk ja.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2199
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 23-11-2015 kl 10:05


Dyrets merke i enden?

Etter som jeg har forstått så var det på hånden og / eller pannen merket skulle være.

Men man vet jo aldri heller, kanskje adventistene har sitt eget sitt eget stemplingssted.

:)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 23-11-2015 kl 10:24


Åp 14,6-12 Og jeg så en annen engel flyve under det høieste av himmelen, som hadde et evig evangelium å forkynne for dem som bor på jorden, og for hver ætt og stamme og tunge og folk, og han sa med høi røst:

Frykt Gud og gi ham ære! for timen for hans dom er kommet; og tilbed ham som gjorde himmelen og jorden og havet og vannkildene!


Og atter en annen engel fulgte efter og sa:

Falt, falt er Babylon, den store, som har gitt alle folk å drikke av sitt horelevnets vredesvin.


Og atter en tredje engel fulgte efter dem og sa med høi røst:

Dersom nogen tilbeder dyret og dets billede og tar merket på sin panne eller i sin hånd, da skal også han drikke av Guds vredes-vin, som er skjenket ublandet i hans harmes beger, og han skal pines med ild og svovel for de hellige englers og for Lammets øine, og røken av deres pine stiger op i all evighet, og de har ikke hvile dag eller natt de som tilbeder dyret og dets billede, og hver den som tar dets navns merke.


Her er de helliges tålmodighet, de som holder Guds bud og Jesu tro.Valget er helt opp til oss individuelt, enten velger/ underkaster man seg Dyrets merke som er å ikke holde Guds bud eller så holder man Guds bud og har Jesu tro og har/ får med det Guds segl.

2 Mos 31,13 Tal til Israels barn og si:
Mine sabbater skal I holde; for det er et tegn mellem mig og eder fra slekt til slekt, forat I skal vite at jeg er Herren som helliger eder.

Jes 56,4 For så sier Herren: De gildinger som vil holde mine sabbater og velge det som jeg har behag i, og holde fast ved min pakt,

Esek 20,12 Også mine sabbater gav jeg dem, så de skulde være til et tegn mellem mig og dem, forat de skulde vite at jeg er Herren, som helliger dem.

Esek 20,20 Og hellighold mine sabbater! De skal være til et tegn mellem mig og eder, forat I skal vite at jeg, Herren, er eders Gud.Her under seg vi Babylon, Moderkirkens hellighet (dagens DRKK) og forfalskning av sannheten og Guds bud.Esek 23,38 Også dette gjorde de mot mig: Den samme dag gjorde de min helligdom uren og vanhelliget mine sabbater.

Hos 2,11 Og jeg vil gjøre ende på all hennes glede, hennes fester, hennes nymåner og hennes sabbater og alle hennes høitider.

Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2199
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 23-11-2015 kl 15:19


Sitat: skrevet av LeifG  

Valget er helt opp til oss individuelt, enten velger/ underkaster man seg Dyrets merke som er å ikke holde Guds bud eller så holder man Guds bud og har Jesu tro og har/ får med det Guds segl.


Der er jeg redd du bommer litt LeifG.

I det nye testamente er det synet på Jesu person og det som formidles om ham som setter skille.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 23-11-2015 kl 15:34


Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av LeifG  

Valget er helt opp til oss individuelt, enten velger/ underkaster man seg Dyrets merke som er å ikke holde Guds bud eller så holder man Guds bud og har Jesu tro og har/ får med det Guds segl.


Der er jeg redd du bommer litt LeifG.

I det nye testamente er det synet på Jesu person og det som formidles om ham som setter skille.


Nå fikk du da NT tekst som understreker det jeg skrev, eller som jeg tok utdrag ifra.

Hva er konkret de gode nyheter, det evige evangeliet iflg. NT tekst?

Åp 14,6-12 Og jeg så en annen engel flyve under det høieste av himmelen, som hadde et evig evangelium å forkynne for dem som bor på jorden, og for hver ætt og stamme og tunge og folk, og han sa med høi røst:

Frykt Gud og gi ham ære! for timen for hans dom er kommet; og tilbed ham som gjorde himmelen og jorden og havet og vannkildene!


Og atter en annen engel fulgte efter og sa:

Falt, falt er Babylon, den store, som har gitt alle folk å drikke av sitt horelevnets vredesvin.


Og atter en tredje engel fulgte efter dem og sa med høi røst:

Dersom nogen tilbeder dyret og dets billede og tar merket på sin panne eller i sin hånd, da skal også han drikke av Guds vredes-vin, som er skjenket ublandet i hans harmes beger, og han skal pines med ild og svovel for de hellige englers og for Lammets øine, og røken av deres pine stiger op i all evighet, og de har ikke hvile dag eller natt de som tilbeder dyret og dets billede, og hver den som tar dets navns merke.


Her er de helliges tålmodighet, de som holder Guds bud og Jesu tro.OG (så slipper du å lete):

Joh 14,15-17 Dersom I elsker mig, da holder I mine bud, 16 og jeg vil bede Faderen, og han skal gi eder en annen talsmann, forat han kan være hos eder evindelig, 17 sannhetens Ånd, som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke; I kjenner ham, for han blir hos eder og skal være i eder.

Joh 14,26 men talsmannen, den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære eder alle ting, og minne eder om alle ting som jeg har sagt eder.

Joh 15,10 Dersom I holder mine bud, da blir I i min kjærlighet, likesom jeg har holdt min Faders bud og blir i hans kjærlighet.

Joh 15,25-26 Men dette er skjedd forat det ord skal opfylles som er skrevet i deres lov: De hatet mig uten årsak. 26 Når talsmannen kommer, som jeg skal sende eder fra Faderen, sannhetens Ånd, som utgår fra Faderen, han skal vidne om mig.

Joh 16,2 De skal utstøte eder av synagogene; ja, det kommer en tid da hver den som slår eder ihjel, skal tro at han viser Gud en dyrkelse.


Joh 16,8-12 Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom:

om synd, fordi de ikke tror på mig;
om rettferdighet, fordi jeg går til Faderen, og I ser mig ikke lenger;
om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt.

Ennu har jeg meget å si eder; men I kan ikke bære det nu;Og sannelig er ikke det 100 % med Moses og profetene, kan du bære denne sannhet? Du må overgi deg til Herren gana, Han er god, barmhjertig og ren Kjærlighet, det finnes IKKE urett hos Ham.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2199
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 23-11-2015 kl 16:06


En rett holdning til budene er nok mer en frukt av Ånden enn det er selve seglet.

Som sagt så er det hva som tros og formidles om Jesu person som avgjør om det er Guds segl eller Dyrets merke.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 24-11-2015 kl 10:05


Sitat: skrevet av gana  
En rett holdning til budene er nok mer en frukt av Ånden enn det er selve seglet.

Som sagt så er det hva som tros og formidles om Jesu person som avgjør om det er Guds segl eller Dyrets merke.


Hvorfor ser du da bare bokstaven når du da ser Guds bud, hvorfor ser du ikke Guds karakter og herlighet deri?

Guds ord i NT, som vist viser jo at om man er i Ham så er Guds bud (også bokstavene) herlighet, fred og frihet i evangeliet. Akkurat det samme sies det i Salmene, skjønner ikke hvorfor man skal absolutt stå imot Guds bud om man elsker Gud.., men skjønner at kjødet står imot til siste slutt.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2199
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 24-11-2015 kl 10:26


Det er viktig å få med seg hva som er den indre kjernen i den evangeliske sannhet, nemlig sannheten om vår Herre Jesus Kristus selv.

Vil du satse alt på et annet kort, budene, så skal du også dømmes etter dem.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 24-11-2015 kl 11:30


Å, ja. Den indre kjernen i evangeliet er beskrevet her:

Fra Åp 14 om de i vår tid som har det evige evangelium i seg:

"Her er de helliges tålmodighet, de som holder Guds bud og Jesu tro."Johannes om kjernen i evangeliet, de gode nyheter i den nye pakt:


"Joh 16,8-12 Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom:

om synd, fordi de ikke tror på mig;
om rettferdighet, fordi jeg går til Faderen, og I ser mig ikke lenger;
om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt.

Ennu har jeg meget å si eder; men I kan ikke bære det nu;"Det er helt klart at Satan må ta grep om og bedra befolkningen her nede på jorda med ett falskt evangelium og dette evangelium kan ikke være nyheter som får mennesker til å slutte å synde/ bryte loven. Det kan ikke ha sannheten i seg, ikke være rett ferd og ikke elske rett ferd men faktisk ære urett ferd/ lovbrudd ved sitt liv mens man løfter Jesus opp. Med andre ord falsk løgnaktig dobbeltmoral i og med sitt liv, det mens man kaller det gode nyheter, frelse og godhet.

2 Tess 2,9-12 Og hans komme skjer, efter Satans kraftige virksomhet, med all løgnens makt og tegn og under, og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst.

Og derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, forat alle de skal bli dømt som ikke har trodd sannheten, men hatt velbehag i urettferdigheten.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2199
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 24-11-2015 kl 11:56


Sitat: skrevet av LeifG  
Å, ja. Den indre kjernen i evangeliet er beskrevet her:

Fra Åp 14 om de i vår tid som har det evige evangelium i seg:

"Her er de helliges tålmodighet, de som holder Guds bud og Jesu tro."


Ja og da er det viktig å få med seg at i kristen tro er det ikke vi som holder budene, men Jesus som holdt dem for oss.

Det dreier seg altså ikke om egen rettferdighet, men om en tilregnet rettferdig.

Og det er ingen annen form for lovoppfyllelse vi har, vi får det gitt i Jesu Krist.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 24-11-2015 kl 15:28


Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av LeifG  
Å, ja. Den indre kjernen i evangeliet er beskrevet her:

Fra Åp 14 om de i vår tid som har det evige evangelium i seg:

"Her er de helliges tålmodighet, de som holder Guds bud og Jesu tro."


Ja og da er det viktig å få med seg at i kristen tro er det ikke vi som holder budene, men Jesus som holdt dem for oss.

Det dreier seg altså ikke om egen rettferdighet, men om en tilregnet rettferdig.

Og det er ingen annen form for lovoppfyllelse vi har, vi får det gitt i Jesu Krist.


Lev du i lovløs tro, og videre tro at de som elsker sannheten holder budene i egen kraft.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2199
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 24-11-2015 kl 15:39


Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av LeifG  
Å, ja. Den indre kjernen i evangeliet er beskrevet her:

Fra Åp 14 om de i vår tid som har det evige evangelium i seg:

"Her er de helliges tålmodighet, de som holder Guds bud og Jesu tro."


Ja og da er det viktig å få med seg at i kristen tro er det ikke vi som holder budene, men Jesus som holdt dem for oss.

Det dreier seg altså ikke om egen rettferdighet, men om en tilregnet rettferdig.

Og det er ingen annen form for lovoppfyllelse vi har, vi får det gitt i Jesu Krist.


Lev du i lovløs tro, og videre tro at de som elsker sannheten holder budene i egen kraft.


Kanskje du tror at du får kraft til å holde budene, det har i så fall intet med sann kristentro å gjøre.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 24-11-2015 kl 18:58


???

Matt 22,29 Men Jesus svarte og sa til dem: I farer vill fordi I ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds kraft.

1 Kor 1,18 For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft;

1 Kor 4,20 for Guds rike består ikke i ord, men i kraft.

Hebr 8,10 For dette er den pakt som jeg vil oprette med Israels hus efter hine dager, sier Herren: Jeg vil gi mine lover i deres sinn, og jeg vil skrive dem i deres hjerte, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk,

Hebr 10,16 Dette er den pakt som jeg vil oprette med dem efter hine dager, så sier Herren: Jeg vil gi mine lover i deres hjerter, og jeg vil skrive dem i deres sinn,

1 Pet 4,11 om nogen taler, han tale som Guds ord; om nogen tjener i menigheten, han tjene som av den kraft Gud gir, forat Gud må æres i alle ting ved Jesus Kristus, han som æren og makten tilhører i all evighet. Amen.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2199
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 24-11-2015 kl 19:33


Ja som det fremgår så er det ordet om korset som er Guds kraft.

Og ordet om korset er ikke en kraft til å holde budene, men det

handler om at synder vi så har vi talsmann hos Faderen.

1. Joh. 2,1.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 24-11-2015 kl 20:13


Ja, det står rett ut at OM vi synder, ikke NÅR vi synder OG Han skriver Loven i våre Hjerter/ følelser og Sinn/ tanker så vi gjør automatisk etter Hans lov.

Men stå du imot som de gjorde på Sinai.

Hebr 4,2 For det glade budskap er og forkynt oss, likesom for hine; men ordet som de hørte, blev dem til ingen nytte, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2199
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 24-11-2015 kl 21:27


Ja der i Hebreerne 4,2 går det fint fram hvor viktig troen er. Det er ved troen vi har det.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2199
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 25-11-2015 kl 16:45
Enden og Dyrets Merke


Men når det gjelder Dyret og hvilket miljø dette vesenet vil oppstå i så kan det selvfølgelig være noe ulike meninger.

Selv er jeg av den oppfatning at Dyret mest sannsynlig vil ha sitt utspring fra den frafalne / sekulariserte kirke.


Andre igjen peker på muslimske miljøer - og i den forbindelse kan det være verd å merke seg at det nå

første gang er det flere muslimer enn pinsevenner, katolikker, baptister og metodister i Oslo:

http://www.dagen.no/Nyheter/trossamfunn/For-f%C3%B8rste-gang...


Men uansett hvor Dyret måtte komme fra så må nok sann kristentro først svekkes - og det er det som nå skjer.

Muslimske miljøer og haltende kristenmiljøer (ikke minst i den norske kirke) tar mer og mer over.


Det er en åndskamp på gang - og Dyret er i kjømda.
[Redigert den 25-11-2015 kl 15:53 av gana]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Jerusalem
Juniorveteran
****
Innlegg: 485
Registrert: 17-10-2012
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 25-11-2015 kl 19:31


Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av LeifG  
Å, ja. Den indre kjernen i evangeliet er beskrevet her:

Fra Åp 14 om de i vår tid som har det evige evangelium i seg:

"Her er de helliges tålmodighet, de som holder Guds bud og Jesu tro."


Ja og da er det viktig å få med seg at i kristen tro er det ikke vi som holder budene, men Jesus som holdt dem for oss.

Det dreier seg altså ikke om egen rettferdighet, men om en tilregnet rettferdig.

Og det er ingen annen form for lovoppfyllelse vi har, vi får det gitt i Jesu Krist.


Lev du i lovløs tro, og videre tro at de som elsker sannheten holder budene i egen kraft.


Det er helt tydlig at du ikke skjønner hva gana sier Leif. Eller er det slik at du mener, Jesus Kristus selv, ikke oppfylte loven (holdt loven til punkt og prikke) ? og at du derfor heller ikke ser noen poeng i å kle seg i hans fjær ?

[Redigert den 26-11-2015 kl 16:21 av Jerusalem]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 27-11-2015 kl 00:15


Sitat: skrevet av Jerusalem  

Det er helt tydlig at du ikke skjønner hva gana sier Leif. Eller er det slik at du mener, Jesus Kristus selv, ikke oppfylte loven (holdt loven til punkt og prikke) ? og at du derfor heller ikke ser noen poeng i å kle seg i hans fjær ?[Redigert den 26-11-2015 kl 16:21 av Jerusalem]Jesus i kjød som oss holdt Sabbat, avstod fra bilder, statuer, relikvier, løy ikke, ja Han holdt alle de ti moralske Guds bud og brøt ikke med offersystemet og sabbatene (påske, pinse, etc..) presteskapet sørget for å holde i hevd slik Gud hadde bedt de om. Han spiste heller ikke urene dyr og drakk ikke alkohol men gjerne druejuice/ god vin. Han i kjød gjorde Sin Fars vilje og ikke Sin kjødelige vilje, ei heller gjorde Han Sin vilje som Gud for den la Han av seg.

Fordi Han ikke syndet i vårt kjød kunne Han ta straffen for vår synd i vårt kjød som vi personlig og individuelt bekjenner på Ham/ Guds Lam. Hans offer for vår angrende bekjennende synder er på denne enestående og eneste frelsende vei ett velbehagelig offer for Gud Faderen der oppe.

Siden Han ble det siste offer for menneskenes synder er Han nå fortsettelsen i Frelsesplanen og der er Han vår personlige og individuelle Yppersteprest i Det Aller Helligste. Med andre ord er enhver som tror på Ham og har Hans tro prester hvor Han er deres Yppersteprest.

Enhver som bekjenner angrende ens synder på Ham blir kledd i Hans rettferdighets kledning om man også vandre med Ham etter troen Han har fremlagt igjennom Moses og åpenbart for oss etter korset i NT.

Enhver som ikke bekjenner ens synder på Ham men via ett annet presteskap med himmeldronninger eller andre døde ting/ vesener enn det Moses og profetene forteller om er Veien, Sannheten og Livet kler seg i egne klærs rettferdighet og spiser sin egen mat.

Her kan man lese om disse tragiske mennesker som også kaller seg ved Hans navn.. :

Jes 4,1 Og syv kvinner skal på den dag ta fatt i én mann og si: Vårt eget brød vil vi ete, og i våre egne klær vil vi klæ oss; la oss bare kalles med ditt navn, ta bort vår vanære!
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Jerusalem
Juniorveteran
****
Innlegg: 485
Registrert: 17-10-2012
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 27-11-2015 kl 15:13


Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av Jerusalem  

Det er helt tydlig at du ikke skjønner hva gana sier Leif. Eller er det slik at du mener, Jesus Kristus selv, ikke oppfylte loven (holdt loven til punkt og prikke) ? og at du derfor heller ikke ser noen poeng i å kle seg i hans fjær ?[Redigert den 26-11-2015 kl 16:21 av Jerusalem]Jesus i kjød som oss holdt Sabbat, avstod fra bilder, statuer, relikvier, løy ikke, ja Han holdt alle de ti moralske Guds bud og brøt ikke med offersystemet og sabbatene (påske, pinse, etc..) presteskapet sørget for å holde i hevd slik Gud hadde bedt de om. Han spiste heller ikke urene dyr og drakk ikke alkohol men gjerne druejuice/ god vin. Han i kjød gjorde Sin Fars vilje og ikke Sin kjødelige vilje, ei heller gjorde Han Sin vilje som Gud for den la Han av seg.

Fordi Han ikke syndet i vårt kjød kunne Han ta straffen for vår synd i vårt kjød som vi personlig og individuelt bekjenner på Ham/ Guds Lam. Hans offer for vår angrende bekjennende synder er på denne enestående og eneste frelsende vei ett velbehagelig offer for Gud Faderen der oppe.

Siden Han ble det siste offer for menneskenes synder er Han nå fortsettelsen i Frelsesplanen og der er Han vår personlige og individuelle Yppersteprest i Det Aller Helligste. Med andre ord er enhver som tror på Ham og har Hans tro prester hvor Han er deres Yppersteprest.

Enhver som bekjenner angrende ens synder på Ham blir kledd i Hans rettferdighets kledning om man også vandre med Ham etter troen Han har fremlagt igjennom Moses og åpenbart for oss etter korset i NT.

Enhver som ikke bekjenner ens synder på Ham men via ett annet presteskap med himmeldronninger eller andre døde ting/ vesener enn det Moses og profetene forteller om er Veien, Sannheten og Livet kler seg i egne klærs rettferdighet og spiser sin egen mat.

Her kan man lese om disse tragiske mennesker som også kaller seg ved Hans navn.. :

Jes 4,1 Og syv kvinner skal på den dag ta fatt i én mann og si: Vårt eget brød vil vi ete, og i våre egne klær vil vi klæ oss; la oss bare kalles med ditt navn, ta bort vår vanære!


Leif,

2 Kor 5:17 "den som er i Kristus, er en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til!"

Ef 4:24 "Kle dere i det nye mennesket, som er skapt i Guds bilde til et liv i sann rettferd og hellighet."

Kanskje dette vil hjelpe deg til å forstå ?

Når Gud ser på gana, ser han en person som oppfyller loven til punkt og prikke. Hvorfor det ? jo fordi gana har ikled seg Jesus Kristus, han er i Jesus Kristus. Når Gud ser på gana, ser han Jesus Kristus :up:

Når Gud ser på deg Leif, så ser han en person som ikke fullt ut oppfyler loven, og det er ikke bra :down: du må som gana, oppfylle de krav som stilles.

Nå vil du kanskje si at gana jukser, når han bruker Jesus Kristus på denne måten. Men det er Guds vilje, Leif sånn skal det være.

[Redigert den 27-11-2015 kl 16:56 av Jerusalem]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2199
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 27-11-2015 kl 19:03


Bra forklart Jerusalem.

Her er noen bibelsitat som sier noe av det samme:

Fil 3,9: "og bli funnet i ham, ikke med min egen rettferdighet, den som loven gir, men med den rettferdigheten jeg får ved troen på Kristus. Det er rettferdigheten fra Gud, bygd på tro."

Rom 10,3-4: "De kjenner ikke Guds rettferdighet, men vil bygge opp sin egen rettferdighet. Derfor har de ikke bøyd seg under rettferdigheten fra Gud. For Kristus er lovens ende og mål, så hver den som tror, skal bli rettferdig."


[Redigert den 27-11-2015 kl 18:04 av gana]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 27-11-2015 kl 19:58


Sitat: skrevet av Jerusalem  
Når Gud ser på gana, ser han Jesus Kristus :up:

Når Gud ser på deg Leif, så ser han en person som ikke fullt ut oppfyler loven, og det er ikke bra :down: du må som gana, oppfylle de krav som stilles.

Nå vil du kanskje si at gana jukser, når han bruker Jesus Kristus på denne måten. Men det er Guds vilje, Leif sånn skal det være.

[Redigert den 27-11-2015 kl 16:56 av Jerusalem]


For at Gud ser Jesus i noen så må en følge Jesus og ha Hans tro. Gud er ikke falsk og later som om Han ikke ser at vi er tvesinnet, sier noe og gjør noe annet. Gud kaller det hor, derav:


Hos 4,6-8 Mitt folk går til grunne fordi det ikke har kunnskap; fordi du har forkastet kunnskapen, forkaster jeg dig, så du ikke skal tjene mig som prest; du glemte din Guds lov, derfor vil også jeg glemme dine barn. 7 Jo flere de blev, dess mere syndet de mot mig; deres ære vil jeg skifte om til skam. 8 Av mitt folks synd lever de, og efter deres misgjerning higer de*.
<* Prestene nærer sig av syndofferne og ønsker derfor at folket skal synde rett meget.>
Åp 17,4-6 Og kvinnen var klædd i purpur og skarlagen og lyste av gull og edelstener og perler; hun hadde et gullbeger i sin hånd, fullt av styggheter og av hennes horelevnets urenheter, 5 og på hennes panne var skrevet et navn, en hemmelighet: Babylon, den store, mor til skjøgene og til stygghetene på jorden. 6 Og jeg så kvinnen drukken av de helliges blod og av Jesu vidners blod, og jeg undret mig storlig da jeg så henne.


Jesus gjorde Faderens vilje og ikke sitt kjøds vilje, ei hjeller Sin egen Guddomsviljesom Han jo la av seg for å komme i kjøds vilje. Vi skal tro Ham og Hans offer, følge Ham og legge av oss vår vilje for så også å gjøre Faderens vilje. Om vi ser Jesus og det Han har gjort vil vi elske Ham så mye at Jeget legges dødt til fordel for Veien, Sannheten og Livet. Men det er Guds kraft som bevarer oss fra oss selv, tro ikke at vi tror vi klarer det selv.
Saken er at Gud ønsker å gjenopprette sitt verk til det fulle og det til Hans ære, ikke takket være ett menneske hvem det nå måtte være. Det inkluderer mor til Jesus, Maria som også måtte be om tilgivelse og nåde igjennom Guds frelsesplan.
En gjenopprettelse betyr at vi mottar Guddommelige natur, altså at fallen syndig natur forsvinner og med det av naturen ikke bryter bokstavloven som kjødet sliter med. Er man frelst så ser man på Jesus og følger Ham, gjør man det bryter man ikke de ti bud, så enkelt er det men det dere sier er at man bare skal tro på Jesus. Altså ikke selv ha Jesu tro så ser Gud dobbelmoralskt Jesus i dere. Snakk om å tro på en lovløshet, hvordan skal da evigheten bli når man synder imot hverandre og det ikke betyr noe. Det blir slitsomt, ja like slitsomt som det er i dag kanskje. Hvor man dør og dør og dør om hverandre, nære, fjerne, slekt og venner, gråt og hat om hverandre.. .
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 27-11-2015 kl 19:59


Sitat: skrevet av gana  
Bra forklart Jerusalem.

Her er noen bibelsitat som sier noe av det samme:

Fil 3,9: "og bli funnet i ham, ikke med min egen rettferdighet, den som loven gir, men med den rettferdigheten jeg får ved troen på Kristus. Det er rettferdigheten fra Gud, bygd på tro."

Rom 10,3-4: "De kjenner ikke Guds rettferdighet, men vil bygge opp sin egen rettferdighet. Derfor har de ikke bøyd seg under rettferdigheten fra Gud. For Kristus er lovens ende og mål, så hver den som tror, skal bli rettferdig."


[Redigert den 27-11-2015 kl 18:04 av gana]Les det som du her siterer, hva er så rett ferd? Så hver og en skal bli ?? Hva for noe?
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Jerusalem
Juniorveteran
****
Innlegg: 485
Registrert: 17-10-2012
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 27-11-2015 kl 21:12


Sitat: skrevet av gana  
Bra forklart Jerusalem.
....

Vel, det hele krever en vis forestilingsevne. Som du ser, svarer Leif "For at Gud ser Jesus i noen så må ..."

Følgelig har ikke Leif skjønt hva det er Gud ser

Gud ser sin Sønn og ikke noe annet.
[Redigert den 27-11-2015 kl 20:14 av Jerusalem]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Viking
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1968
Registrert: 17-11-2005
Brukeren er frakoblet

Humør: Prikkbelastning: * * * * *

[*] opprettet den 27-11-2015 kl 21:15Hva skal en si til slikt?
En må være beruset for å forstå en sådan lære som dere prediker.
Men å hensette seg i en slik beruselse er å omgåes med
ånder er ikke skal oppsøke.

Hadde ikke skadet om gana og jerusalem hadde forstått litt av GT.

:)Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Jerusalem
Juniorveteran
****
Innlegg: 485
Registrert: 17-10-2012
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 27-11-2015 kl 21:27


Sitat: skrevet av Viking  

Hva skal en si til slikt?
En må være beruset for å forstå en sådan lære som dere prediker.
Men å hensette seg i en slik beruselse er å omgåes med
ånder er ikke skal oppsøke.

Hadde ikke skadet om gana og jerusalem hadde forstått litt av GT.

Både du og Leif roper GT, GT, Viking Men dere har ikke forstått Gud skapte den gamle himmel og jord med sin røst og at han nå på nytt har talt gjennom sin sønn Jesus Kristus og at dette vi snakker om er den nye himmel og den nye jord han talte om og skapte med sin tale.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2199
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 27-11-2015 kl 21:38


Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av gana  
Bra forklart Jerusalem.
....

Vel, det hele krever en vis forestilingsevne. Som du ser, svarer Leif "For at Gud ser Jesus i noen så må ..."

Følgelig har ikke Leif skjønt hva det er Gud ser

Gud ser sin Sønn og ikke noe annet.
[Redigert den 27-11-2015 kl 20:14 av Jerusalem]


Ja ordet "må" er jo ganske avslørende. Det er liksom det er ikke nok det Gud har gjort og at en derfor selv må gjøre noe i tillegg.

Når det gjelder forestillingsevne så tror jeg ikke det kreves mer av den evnen enn at det er fullt mulig å forstå for alle som vil.

Jeg konkluderer altså med at det må være viljen det må være noe feil med.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Viking
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1968
Registrert: 17-11-2005
Brukeren er frakoblet

Humør: Prikkbelastning: * * * * *

[*] opprettet den 27-11-2015 kl 21:41Kristus åpnet bergprekenen med noen ord:


Sitat:

17 Think not that I am come to destroy the law, or the prophets: I am not come to destroy, but to fulfil.


Hvis du ikke kjenner GT, så kjenner du heller ikke Kristus.

Drkk og døtre forstår ikke bergprekenen, de vil heller vise til
kirkelig lære.

.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Jerusalem
Juniorveteran
****
Innlegg: 485
Registrert: 17-10-2012
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 27-11-2015 kl 21:43


Sitat: skrevet av Viking  

Hva skal en si til slikt?
En må være beruset for å forstå en sådan lære som dere prediker.
Men å hensette seg i en slik beruselse er å omgåes med
ånder er ikke skal oppsøke.

Dette innlegget ditt, minner om hva jødene sa om Apostlene, når den hellige ånd kom over dem og de forkynte ordet, på første pinsedag.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Jerusalem
Juniorveteran
****
Innlegg: 485
Registrert: 17-10-2012
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 27-11-2015 kl 21:45


Sitat: skrevet av Viking  

Kristus åpnet bergprekenen med noen ord:


Sitat:

17 Think not that I am come to destroy the law, or the prophets: I am not come to destroy, but to fulfil.


Hvis du ikke kjenner GT, så kjenner du heller ikke Kristus.

Drkk og døtre forstår ikke bergprekenen, de vil heller vise til
kirkelig lære.

.

Ja han oppfyllte loven til punkt og prikke, Viking

hva er problemet ? har noen sagt noe annet ?[Redigert den 27-11-2015 kl 20:46 av Jerusalem]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 27-11-2015 kl 22:06


Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av gana  
Bra forklart Jerusalem.
....

Vel, det hele krever en vis forestilingsevne. Som du ser, svarer Leif "For at Gud ser Jesus i noen så må ..."

Følgelig har ikke Leif skjønt hva det er Gud ser

Gud ser sin Sønn og ikke noe annet.[Redigert den 27-11-2015 kl 20:14 av Jerusalem]


Ja, Gud ser Jesus i enhver som følger Ham. Gud ser ikke Jesus i de som tror Ham men ikke følger Ham. Veldig enkel logikk og den ene er urett mens den andre ene Veien er rettferdighet og Kjærlighet. Alle som ikke lyver for seg selv og tror løgnen ser og vet.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 27-11-2015 kl 22:09


Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av gana  
Bra forklart Jerusalem.
....

Vel, det hele krever en vis forestilingsevne. Som du ser, svarer Leif "For at Gud ser Jesus i noen så må ..."

Følgelig har ikke Leif skjønt hva det er Gud ser

Gud ser sin Sønn og ikke noe annet.
[Redigert den 27-11-2015 kl 20:14 av Jerusalem]


Ja ordet "må" er jo ganske avslørende. Det er liksom det er ikke nok det Gud har gjort og at en derfor selv må gjøre noe i tillegg.

Når det gjelder forestillingsevne så tror jeg ikke det kreves mer av den evnen enn at det er fullt mulig å forstå for alle som vil.

Jeg konkluderer altså med at det må være viljen det må være noe feil med.


Det er Du/ Dere som krever at man Selv må gjøre i tillegg.

Gud sier at han gjør det slik at vi gjør. Hvorfor kjødet ikke vil? Jo, det er fordi kjødet ikke kan holde loven og må finne en lovløs vei inn til himmelen og tro seg inn der på. Med andre ord har ikke kjødet kjærlighet til sannheten
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 27-11-2015 kl 22:11


Sitat: skrevet av Viking  

Hva skal en si til slikt?
En må være beruset for å forstå en sådan lære som dere prediker.
Men å hensette seg i en slik beruselse er å omgåes med
ånder er ikke skal oppsøke.

Hadde ikke skadet om gana og jerusalem hadde forstått litt av GT.

:)


Ja, løgnersk religion er beruset.


Åp 17,6 Og jeg så kvinnen drukken av de helliges blod og av Jesu vidners blod, og jeg undret mig storlig da jeg så henne.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2199
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 27-11-2015 kl 23:17


Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av Viking  

Hva skal en si til slikt?
En må være beruset for å forstå en sådan lære som dere prediker.
Men å hensette seg i en slik beruselse er å omgåes med
ånder er ikke skal oppsøke.

Dette innlegget ditt, minner om hva jødene sa om Apostlene, når den hellige ånd kom over dem og de forkynte ordet, på første pinsedag.


Ja det åndelige forklares best med åndelige ord.

1 Kor 2,13: "Om dette taler vi med ord som Ånden har lært oss,
ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss. Det
åndelige tolker vi med ord som hører Ånden til."
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 28-11-2015 kl 00:01


Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av Viking  

Hva skal en si til slikt?
En må være beruset for å forstå en sådan lære som dere prediker.
Men å hensette seg i en slik beruselse er å omgåes med
ånder er ikke skal oppsøke.

Dette innlegget ditt, minner om hva jødene sa om Apostlene, når den hellige ånd kom over dem og de forkynte ordet, på første pinsedag.


Ja det åndelige forklares best med åndelige ord.

1 Kor 2,13: "Om dette taler vi med ord som Ånden har lært oss,
ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss. Det
åndelige tolker vi med ord som hører Ånden til."


Hvilken Ånd har man om Ånden ikke er i samsvar med Guds ord?

Vi vet at tungetale på pinsens dag er utenlandsk språk, talt til utlendinger som var der. Talt av mennesker som ikke visste at de talte utenlands språk og for de som snakket lokalspråket der var det bare babbel.
I dag ser vi svært mange karismatikere/ pinsevenner som babler bare babbel og kaller det Åndens språk. De sier det er fra Gud, vel det kan være fra Gud men da er det bare for å vise verden at de ikke tror Ham. Selv om de tror de tror og de tolker Guds ord med denne Ånd det Åndelige som de liker å se i Guds ord.

I 1 Kor 2:12 taler Paulus om de som har Ånden og de som har verdens ånd. De som har verdens ånd stoler på verdens lærere så som fysikere, evolusjonsbiologer, etc. og de tror ikke på Guds ord, de tror ikke på skapelsen som ett eksempel og de er lovløse. De tolker Guds ord etter som verdens vind går og drikker av Mammons beger mens de tilber sin gud.
De tror ikke på Guds kraft til frelse fra synd men de tror på frelse i synd og kraft fra sin gud igjennom uforklarelige undere som ingen kan forstå. På den måten rettferdiggjøres urett ferd på tross av for det begrensede skapte mennesket kan jo ikke annet enn å synde. For dem er deres gud sannelig nådig og snille som lar syndere leve i synd.. .

Er det ikke slik?
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2199
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 28-11-2015 kl 01:01


Nå tenkte jeg egentlig ikke så mye på tungetale LeifG, men mer
på åndelig begreper, ord og vendinger som forklarer åndelige
sannheter.

Som for eksempel dette med å være "i Kristus", i vår bibel er
det mange slike åndelige formuleringer som skal hjelpe oss
til å forstå åndelige sannheter.

Og får en ikke med seg betydningen så kan det jo være at en
går glipp av noe vesentlig, i dette tilfellet selve frelsen, for
den har en ifølge Bibelen bare i Kristus.[Redigert den 28-11-2015 kl 01:20 av gana]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 28-11-2015 kl 10:32


Nå brukes diverse tekster og de tas ut av sin kontekst for så å bruke de vidløftig til sin fordels forståelse. Når man har gjort det sier man at det er ånden som tolker det slik. Det er ingen ting annet enn mangel på tro, mangel på respekt/ Gudsfrykt og man sier at Guds ord ikke er Guds ord men en tekst man som menneske ikke kan forstå og tyde logisk ved hjelp av Gud.


Hebr 4,11 La oss derfor gjøre oss umak for å komme inn til den hvile, forat ikke nogen skal falle efter samme eksempel på vantro.

Hebr 5,11 Om dette har vi meget å si, som også er vanskelig å utlegge, eftersom I er blitt trege til å høre.

Hebr 11,1-2 Men tro er full visshet om det som håpes, overbevisning om ting som ikke sees. 2 For på grunn av den fikk de gamle godt vidnesbyrd.

1 Pet 2,7-8 Eder altså som tror, hører æren til; men for de vantro er den sten som bygningsmennene forkastet, blitt til hjørnesten og snublesten og anstøtsklippe, 8 disse som snubler ved sin vantro mot ordet; dertil er de og satt.Det vesentlige i Frelsen er at man blir reddet fra fallen syndig natur til Guddommelig natur, altså frelse fra synd/ lovbrudd av naturen Gud gir oss.


Joh 5,46 For hadde I trodd Moses, da hadde I trodd mig; for det er om mig han har skrevet;

Joh 8,28 Jesus sa da: Når I får ophøiet Menneskesønnen, da skal I skjønne at det er mig, og at jeg intet gjør av mig selv, men taler dette således som min Fader har lært mig.

Joh 10,38 men gjør jeg dem, da tro gjerningene, om I ikke tror mig, forat I kan skjønne og forstå at Faderen er i mig og jeg i ham!

Joh 14,15 Dersom I elsker mig, da holder I mine bud,

Joh 14,20 På den dag skal I kjenne at jeg er i min Fader, og I i mig, og jeg i eder.

Joh 14,24 Den som ikke elsker mig, holder ikke mine ord; og det ord I hører, er ikke mitt, men Faderens, som har sendt mig.

Joh 14,30 Jeg skal herefter ikke tale meget med eder; for verdens fyrste kommer, og han har intet i mig,

Joh 15,2-6 Hver gren på mig som ikke bærer frukt, den tar han bort, og hver den som bærer frukt, den renser han, forat den skal bære mere frukt. 3 I er alt rene på grunn av det ord som jeg har talt til eder; 4 bli i mig, så blir jeg i eder! Likesom grenen ikke kan bære frukt av sig selv, men bare når den blir i vintreet, således heller ikke I uten at I blir i mig. 5 Jeg er vintreet, I er grenene; den som blir i mig, og jeg i ham, han bærer megen frukt; for uten mig kan I intet gjøre. 6 Om nogen ikke blir i mig, da kastes han ut som en gren og visner, og de sankes sammen og kastes på ilden, og de brenner.

Joh 15,9-10 Likesom Faderen har elsket mig, så har jeg elsket eder; bli i min kjærlighet! 10 Dersom I holder mine bud, da blir I i min kjærlighet, likesom jeg har holdt min Faders bud og blir i hans kjærlighet.

Joh 15,12 Dette er mitt bud at I skal elske hverandre, likesom jeg har elsket eder.
Men det er klart om en ikke elsker Veien, Sannheten og Livet (Gud) blir det også vanskelig for kjødet å ikke holde de 6 neste moralske bud som viser om vi elsker vår neste eller ikke. De 4 første bud viser jo om Gud er vår Gud eller ikke og er Han våer Gud så er det en selvfølge at Han følger vi.., som Jesus viste oss at man bare gjør om man tror på Gud og Frelsen fra syndig fallen natur.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Jerusalem
Juniorveteran
****
Innlegg: 485
Registrert: 17-10-2012
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 28-11-2015 kl 14:07


Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av Viking  

Hva skal en si til slikt?
En må være beruset for å forstå en sådan lære som dere prediker.
Men å hensette seg i en slik beruselse er å omgåes med
ånder er ikke skal oppsøke.

Dette innlegget ditt, minner om hva jødene sa om Apostlene, når den hellige ånd kom over dem og de forkynte ordet, på første pinsedag.


Ja det åndelige forklares best med åndelige ord.

1 Kor 2,13: "Om dette taler vi med ord som Ånden har lært oss,
ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss. Det
åndelige tolker vi med ord som hører Ånden til."

Ordene er ånd og liv, de kan vekke åndelig døde til liv.

Joh 3,34 "Han som Gud har sendt, taler ord fra Gud, for Gud gir Ånden i fullt mål."
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Jerusalem
Juniorveteran
****
Innlegg: 485
Registrert: 17-10-2012
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 28-11-2015 kl 14:31


Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av gana  
Bra forklart Jerusalem.
....

Vel, det hele krever en vis forestilingsevne. Som du ser, svarer Leif "For at Gud ser Jesus i noen så må ..."

Følgelig har ikke Leif skjønt hva det er Gud ser

Gud ser sin Sønn og ikke noe annet.


Ja, Gud ser Jesus i enhver som følger Ham. Gud ser ikke Jesus i de som tror Ham men ikke følger Ham. Veldig enkel logikk og den ene er urett mens den andre ene Veien er rettferdighet og Kjærlighet. Alle som ikke lyver for seg selv og tror løgnen ser og vet.

Du kan ikke følge Jesus Kristus mer enn de som er i ham, Leif De som er i Jesus Kristus oppfyller indirekte absolutt alle krav som stilles. Alle dine betrebelser utenfor Jesus Kristus er fånyttes.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Jerusalem
Juniorveteran
****
Innlegg: 485
Registrert: 17-10-2012
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 28-11-2015 kl 14:51


Sitat: skrevet av LeifG  
Nå brukes diverse tekster og de tas ut av sin kontekst for så å bruke de vidløftig til sin fordels forståelse. Når man har gjort det sier man at det er ånden som tolker det slik. Det er ingen ting annet enn mangel på tro, mangel på respekt/ Gudsfrykt og man sier at Guds ord ikke er Guds ord men en tekst man som menneske ikke kan forstå og tyde logisk ved hjelp av Gud.

Joh 15,2-6 Hver gren på mig som ikke bærer frukt, den tar han bort, og hver den som bærer frukt, den renser han, forat den skal bære mere frukt. 3 I er alt rene på grunn av det ord som jeg har talt til eder; 4 bli i mig, så blir jeg i eder! Likesom grenen ikke kan bære frukt av sig selv, men bare når den blir i vintreet, således heller ikke I uten at I blir i mig. 5 Jeg er vintreet, I er grenene; den som blir i mig, og jeg i ham, han bærer megen frukt; for uten mig kan I intet gjøre. 6 Om nogen ikke blir i mig, da kastes han ut som en gren og visner, og de sankes sammen og kastes på ilden, og de brenner.


Forstår du hvor viktig det er å være i Jesus Kristus, Leif ?

og kanskje enda mer viktig Joh 15,7 "Dersom I blir i mig, og mine ord blir i eder, da bed om hvad I vil"

Den dagen du forstår dette konseptet med å være i Jesus Kristus og så tale hans ord, har du kommet langt.

[Redigert den 28-11-2015 kl 14:00 av Jerusalem]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2199
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 28-11-2015 kl 14:56


Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av Viking  

Hva skal en si til slikt?
En må være beruset for å forstå en sådan lære som dere prediker.
Men å hensette seg i en slik beruselse er å omgåes med
ånder er ikke skal oppsøke.

Dette innlegget ditt, minner om hva jødene sa om Apostlene, når den hellige ånd kom over dem og de forkynte ordet, på første pinsedag.


Ja det åndelige forklares best med åndelige ord.

1 Kor 2,13: "Om dette taler vi med ord som Ånden har lært oss,
ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss. Det
åndelige tolker vi med ord som hører Ånden til."

Ordene er ånd og liv, de kan vekke åndelig døde til liv.

Joh 3,34 "Han som Gud har sendt, taler ord fra Gud, for Gud gir Ånden i fullt mål."


Ja Ordene er ånd og liv og kan vekke åndelig døde,

men når jeg leser litt rundt her i forumet så blir jeg

minnet om at det også er fullt mulig å forherde seg.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 28-11-2015 kl 15:12


Sitat:
[quote=27620&tid=2609&author=Jerusalem]Du kan ikke følge Jesus Kristus mer enn de som er i ham, Leif


Jeg kan ikke se annet denne uttalelsen er tatt ut i fra hva Din målestokk er om hvem og hva som er i Jesus Kristus.
Der er og må være Guds ord som definerer det å være i Ham og Ham i oss.


Sitat:
De som er i Jesus Kristus oppfyller indirekte absolutt alle krav som stilles.


Ja, helt klart og om en ikke er i Ham så er det fordi man ikke oppfyller betingelsene Jesus har gitt.

Joh 14,15 Dersom I elsker mig, da holder I mine bud,

Joh 14,21 Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker mig; men den som elsker mig, skal elskes av min Fader, og jeg skal elske ham og åpenbare mig for ham.

Joh 14,24 Den som ikke elsker mig, holder ikke mine ord; og det ord I hører, er ikke mitt, men Faderens, som har sendt mig.

Joh 15,2 Hver gren på mig som ikke bærer frukt, den tar han bort, og hver den som bærer frukt, den renser han, forat den skal bære mere frukt.

Joh 15,4 bli i mig, så blir jeg i eder! Likesom grenen ikke kan bære frukt av sig selv, men bare når den blir i vintreet, således heller ikke I uten at I blir i mig.

Joh 15,10 Dersom I holder mine bud, da blir I i min kjærlighet, likesom jeg har holdt min Faders bud og blir i hans kjærlighet.


Dessverre er det mange som tror de er i Ham men er bedratt av bedrageren og han har en lovløs lære som vi er advart imot i Guds ord, NT som i GT. Det som er løsningen her er å tro Guds ord så kan vi ikke bedras.Sitat:
Alle dine betrebelser utenfor Jesus Kristus er fånyttes.Hvilke bestrebelser har jeg utenfor Jesus Kristus? Bare vær konkret er du snill.

[Redigert den 28-11-2015 kl 14:14 av LeifG]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 28-11-2015 kl 15:30


Sitat: skrevet av Jerusalem  

Forstår du hvor viktig det er å være i Jesus Kristus, Leif ?

og kanskje enda mer viktig Joh 15,7 "Dersom I blir i mig, og mine ord blir i eder, da bed om hvad I vil"

Den dagen du forstår dette konseptet med å være i Jesus Kristus og så tale hans ord, har du kommet langt.

[Redigert den 28-11-2015 kl 14:00 av Jerusalem]


Om du er i Ham så bryter, Han sier DERSOM, altså en betingelse og betingelsen er at man elsker Ham og holder HANS bud. IKKE menneskebud om rett og galt. Man overgir seg uforbeholdent til Ham og Hans orden med de bud HAN legger frem.
Gjør man det og er i Ham så er det ikke slik at da kan man be om åp endre budene så man kan synd/ bryte loven allikevel. Altså be om hva du vil i og av det falne kjøds vilje.


Rom 8,1-16
Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus; for livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort mig fra syndens og dødens lov. For det som var umulig for loven, idet den var maktesløs ved kjødet, det gjorde Gud, idet han sendte sin Sønn i syndig kjøds lignelse og for syndens skyld og fordømte synden i kjødet, forat lovens krav skulde bli opfylt i oss, vi som ikke vandrer efter kjødet, men efter Ånden.

For de som er efter kjødet, attrår det som hører kjødet til, men de som er efter Ånden, attrår det som hører Ånden til.
For kjødets attrå er død, men Åndens attrå er liv og fred, fordi kjødets attrå er fiendskap mot Gud - for det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det og de som er i kjødet, kan ikke tekkes Gud.

Men I er ikke i kjødet, men i Ånden, såfremt Guds Ånd bor i eder; men har nogen ikke Kristi Ånd, da hører han ikke ham til.
Men er Kristus i eder, da er vel legemet dødt på grunn av synd, men ånden er liv på grunn av rettferdighet.

Men dersom hans Ånd som opvakte Jesus fra de døde, bor i eder, da skal han som opvakte Kristus fra de døde, også levendegjøre eders dødelige legemer ved sin Ånd, som bor i eder.

Derfor, brødre, står vi ikke i gjeld til kjødet, så vi skulde leve efter kjødet; for dersom I lever efter kjødet, da skal I dø; men dersom I døder legemets gjerninger ved Ånden, da skal I leve.

For så mange som drives av Guds Ånd, de er Guds barn.

I fikk jo ikke trældommens ånd, så I atter skulde frykte, men I fikk barnekårets Ånd, ved hvilken vi roper: Abba, Fader!

Ånden selv vidner med vår ånd at vi er Guds barn;Med andre ord er man loven lydig om man er i Kristus og bare slik når man oppstandelsen sammen med Ham.


Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 28-11-2015 kl 15:32


Sitat: skrevet av gana  

Ja Ordene er ånd og liv og kan vekke åndelig døde, men når jeg leser litt rundt her i forumet så blir jeg minnet om at det også er fullt mulig å forherde seg.


Paulus forteller om hvorfor man forherder seg og det har med at man ikke tror at man kan frelses fra synd her og nå. Hjertene smelter ikke for evangeliet, sannheten og rettferdigheten. Kjødet vil ikke ha rett ferd for da dør Jeget, egoet og stoltheten.

Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Jerusalem
Juniorveteran
****
Innlegg: 485
Registrert: 17-10-2012
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 28-11-2015 kl 17:37


Sitat: skrevet av LeifG  

Dessverre er det mange som tror de er i Ham men er bedratt av bedrageren og han har en lovløs lære som vi er advart imot i Guds ord, NT som i GT. Det som er løsningen her er å tro Guds ord så kan vi ikke bedras.

Joh 6,56 "Den som spiser min kropp og drikker mitt blod, blir i meg og jeg i ham."

Dette er Jesu Kristi ord og han er ingen bedrager, Leif

Joh 15,4 Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg. Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingen ting gjøre.

Hebr 13,15 "La oss da ved ham stadig bære fram for Gud vår lovprisning som offer, det vil si frukten av lepper som bekjenner hans navn.

Joh 15,1 Jeg er det sanne vintre, og min Far er vinbonden. Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver grein som bærer frukt, renser han så den skal bære mer.

I kirken spiser og drikker folk Jesus Kristi kropp og blod, og lovpriser Gud, Leif :spin:[Redigert den 28-11-2015 kl 17:02 av Jerusalem]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2199
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 28-11-2015 kl 18:48


Sitat: skrevet av Jerusalem  

I kirken spiser og drikker folk Jesus Kristi kropp og blod


Enkelte kristne har det også bare som et minnemåltid, men kristne er de nå okke som :)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Jerusalem
Juniorveteran
****
Innlegg: 485
Registrert: 17-10-2012
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 28-11-2015 kl 22:42


Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Jerusalem  

I kirken spiser og drikker folk Jesus Kristi kropp og blod


Enkelte kristne har det også bare som et minnemåltid, men kristne er de nå okke som :)

Det blir jo litt merkelig, når Paulus i 1 Kor 10:16 sier,

"Velsignelsens beger som vi velsigner, gir det ikke del i Kristi blod. Brødet som vi bryter, gir det ikke del i Kristi kropp? Fordi det er ett brød, er vi alle én kropp. For vi har alle del i det ene brød."

og da er det tydlig at dette er noe mer enn minnemåltid, at det er noe som forener de kristne i en kropp, Jesu Kristi kropp. (jfr. vintre)


[Redigert den 28-11-2015 kl 21:46 av Jerusalem]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2199
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 28-11-2015 kl 22:50


Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Jerusalem  

I kirken spiser og drikker folk Jesus Kristi kropp og blod


Enkelte kristne har det også bare som et minnemåltid, men kristne er de nå okke som :)

Det blir jo litt merkelig, når Paulus i 1 Kor 10:16 sier,

"Velsignelsens beger som vi velsigner, gir det ikke del i Kristi blod. Brødet som vi bryter, gir det ikke del i Kristi kropp? Fordi det er ett brød, er vi alle én kropp. For vi har alle del i det ene brød."

og da er det tydlig at dette er noe mer enn minnemåltid, at det er noe som forener de kristne i en kropp, Jesu Kristi kropp. (jfr. vintre)


[Redigert den 28-11-2015 kl 21:46 av Jerusalem]


Mulig det, men hva skulle egentlig dette "mer" bestå i?

Kristen tro og felleskap er jo også noe som forener.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Jerusalem
Juniorveteran
****
Innlegg: 485
Registrert: 17-10-2012
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 29-11-2015 kl 19:35


Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Jerusalem  

I kirken spiser og drikker folk Jesus Kristi kropp og blod


Enkelte kristne har det også bare som et minnemåltid, men kristne er de nå okke som :)

Det blir jo litt merkelig, når Paulus i 1 Kor 10:16 sier,

"Velsignelsens beger som vi velsigner, gir det ikke del i Kristi blod. Brødet som vi bryter, gir det ikke del i Kristi kropp? Fordi det er ett brød, er vi alle én kropp. For vi har alle del i det ene brød."

og da er det tydlig at dette er noe mer enn minnemåltid, at det er noe som forener de kristne i en kropp, Jesu Kristi kropp. (jfr. vintre)


Mulig det, men hva skulle egentlig dette "mer" bestå i?

Kristen tro og felleskap er jo også noe som forener.

Dette mer består i akkurat det Paulus sier, "del i Kristi blod" og "del i Kristi kropp".

1 Kor 10:18 "Se på Israels folk! Har ikke de som spiser av offeret, del i det som skjer på alteret?"

Mao: del i offret

Akkurat som Leif og Viking ikke skjønner dette med "i Kristus" skjønner kanskje ikke du dette gana: Når Jesus Kristus kom til Jerusalem for å ofre seg selv, lot han Apostlene få del i (bli med på) (bli ett med ham i) det hellige offer. Gjennom brødet og vinen ble de ett med Guds lam som ble offret den dagen. Noe også Paulus og alle de andre hellige ble gjennom å spise brødet og vinen, ved senere anledning.


[Redigert den 29-11-2015 kl 20:35 av Jerusalem]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
 Sider:  1    3    5  ..  7

  Gå til topp

Powered by XMB
XMB Forum-programvare © 2001-2017 XMB-gruppen