Apologetisk Forum
Ikke pålogget [Logg inn ]
Gå til bunn

Utskriftsversjon  
Forfatter: Tittel: Ugudelige og syndere står ikke
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 18-4-2015 kl 18:18
Ugudelige og syndere står ikke


i dommen.

De ugudelige er i Guds ord moralskt dårlige mennesker, de er skyldige slemme mennesker som gjør galt. De er ugudelige, det vil si de følger ikke Guds bud men sine egne bud, de er sine egne konger/ guder.
En synder er en som overtrer loven og de som gjør synd blant Guds folk blir heller ikke reddet stående fra Dommens dag.


Psa 1:5 Derfor skal ugudelige ikke bli stående i dommen, og syndere ikke i de rettferdiges menighet.

Ugudelige og syndere vil med andre ord bli utslettet.

Det er interessant for alle sannhetssøkere å se hva David her sier.

Psa 1:1-2 Salig er den mann som ikke vandrer i ugudeliges råd og ikke står på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete, men har sin lyst i Herrens lov og grunder på hans lov dag og natt.

Man er altså ikke salig når man går sammen med mennesker som er ugudelige, altså som ikke følger Guds moralske bud. En skal ikke stå på lovbryterens vei for gjør man det er man selv delaktig (Eksempel på synder er homofili, avgudstilbedelse (så som kneling for paver, inkl. å kalle prester og paver for papa/ far, statuer, rosenkranser, malerier av døde, Jomfru Maria) og søndagshelligholdelse.

Derimot om man avstår fra dette og heller grunder på Herrens bud, og elsker Hans lov så er man fri og frelst/ reddet av Gud.

Er det ikke rart hvordan vi syndere/ lovbrytere kjemper så imot Gud? Hvorfor vil ikke vi i kjødet følge Gud men lyve oss til en falsk umoralsk vei inn til Ham?

[Redigert den 18-4-2015 kl 18:22 av LeifG]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 18-4-2015 kl 19:58


Her om skyggesabbatene:

http://www.maranathamedia.com/resources/maranathamedia/chart...Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2118
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 20-4-2015 kl 05:43


Sitat: skrevet av LeifG  
Derimot om man avstår fra dette og heller grunder på Herrens bud, og elsker Hans lov så er man fri og frelst/ reddet av Gud.

Det er riktig at kristen frelse har sitt forbilde i GT.

Det frelsesforbilde ligger imidlertid ikke i budene, men i å skue på slangen som ble løftet opp i ørkenen.

Og liksom Moses løftet opp slangen ble også Menneskesønnen løftet opp for at vi skulle få frelse ved tro.

Nå skal en likevel ikke underslå budenes oppgave i å overbevise om synd, men selve frelsen fås altså først ved å løfte blikket i tro.

Og av dette ser vi da at det blir veldig feil å snakke om budene som det frelsende, ja det blir rett og slett usant.[Redigert den 20-4-2015 kl 05:46 av gana]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 20-4-2015 kl 08:57


gana, for de som har faret vill er budene ett problem uansett og budene har da en oppgave og det er å bevisstgjøre synderen til å se at en mangler nestekjærlighet verdig ett menneske og da ett tildelt evig liv.

En kan ikke løfte i sannhet opp Jesus uten at men har erkjent at en er i sin natur (som man skal dø fra) en synder, en lovbryter som står ens neste imot. Det er malen, altså Guds bud som gjør at vi kan frelses fra synden( lovbrudd i vår natur men det er Han som gjør det i oss.

Om vi ikke tror Han kan gjøre det i oss, eller om vi er utålmodige og ikke vil vente på at Han gjør det oss så regjerer kjødet i oss enda. Omvendelsen har ikke kommet fordi man ikke har erkjent at en er en fortapt synder, lovbryter i ens kjød. En ser da på bokstaven for å finne en rettferdiggjørelse via de eller uten de. Israel i den gamle pakt forsøkte å rettferdiggjøre seg selv ved å lage lover for å sikre seg kjødelig slik at man ikke brøt loven. I dag har vi den lovløse vei som rettferdiggjør kjødet ved tro uten å gjøre troen, bare ved å tro på Jesus, løfte Ham opp så trenger man ikke å holde loven fordi da ser Gud Jesus i oss. Det er en falsk rettferdiggjørelse med frelse i synd.

Saken er at vi ikke er interessert i å dø fra vårt kjød uten at vi erkjenner at vi fortjener døden. Altså at vi ser at vi ikke er nestekjærlige og vårt kjød gjør alt for å slippe å erkjenne at vår Skaper er vår Far i alle spørsmål som innebefatter Hans rike, Hans familie. Han er vår Konge alene og om Han er vår Konge så følger man Ham uten noe om og men angående Hans orden, Hans skaperverk, Hans bud deri.

Budene/ bokstavene er derfor ikke frelsende i seg selv men det er de som gjør at vi kan frelses fra oss selv til Hans orden fordi i Hans orden er det bare godt og det kan kun sees om man erkjenner sin tilkortkommenhet. Det er Gud som er Gud, ikke loven og bokstavene.


Når det gjelder slangen i ørkenen:

4 Mos 21,7-9 Så kom folket til Moses og sa: Vi har syndet, fordi vi har talt mot Herren og mot dig; bed til Herren at han vil ta slangene fra oss! Og Moses bad for folket. 8 Da sa Herren til Moses: Gjør dig en serafslange og sett den på en stang, så skal hver den som er bitt og ser på den, få leve. 9 Så gjorde Moses en kobberslange og satte den på en stang; og når en slange hadde bitt nogen, og han så på kobberslangen, blev han i live.


Tror du at det er Guds vilje at menneskene skal forbli slik for alltid? At vi i vår frelste natur skal stå Ham imot og så komme til knes i bønn om hjelp og nåde til evig tid? Kan ikke mennesket komme til sannhetens erkjennelse i den nye pakt?

Så hva sier Jesus her:

Joh 3,11-21 Sannelig, sannelig sier jeg dig: Vi taler det vi vet, og vi vidner det vi har sett, og I tar ikke imot vårt vidnesbyrd. 12 Når jeg har sagt eder de jordiske ting, og I ikke tror, hvorledes skal I da tro om jeg sier eder de himmelske? 13 Og dog er ingen steget op til himmelen uten han som er steget ned fra himmelen, Menneskesønnen, som er i himmelen. 14 Og likesom Moses ophøiet slangen i ørkenen, således skal Menneskesønnen ophøies, 15 forat hver den som tror på ham, skal ha evig liv. 16 For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, forat hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv; 17 for Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men forat verden skulde bli frelst ved ham. 18 Den som tror på ham, blir ikke dømt; den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn. 19 Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket fremfor lyset; for deres gjerninger var onde. 20 For hver den som gjør ondt, hater lyset og kommer ikke til lyset, forat hans gjerninger ikke skal bli refset; 21 men den som gjør sannheten, han kommer til lyset, forat hans gjerninger må bli åpenbaret; for de er gjort i Gud.


Hva sier Paulus om hvorfor Israel i ørkenen slet slik?


Hebr 3,7-11 Derfor, som den Hellige Ånd sier: Idag, om I hører hans røst, 8 da forherd ikke eders hjerter som ved forbitrelsen, på fristelsesdagen i ørkenen, 9 hvor eders fedre fristet mig ved å sette mig på prøve, enda de så mine gjerninger i firti år; 10 derfor harmedes jeg på denne slekt og sa: De farer alltid vill i hjertet; men de kjente ikke mine veier, 11 så jeg svor i min vrede: Sannelig, de skal ikke komme inn til min hvile!
Hebr 3,19 Så ser vi da at det var for vantros skyld de ikke kunde komme inn.
Hebr 4,2 For det glade budskap er og forkynt oss, likesom for hine; men ordet som de hørte, blev dem til ingen nytte, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det.
Hebr 4,6 Eftersom det altså står tilbake at nogen skal komme inn til den, og de som først fikk det glade budskap, ikke kom inn for vantros skyld,


Hva sier GT og NT om hva frelsen er for noe?

Jer 31,33 men dette er den pakt jeg vil oprette med Israels hus efter de dager, sier Herren: Jeg vil gi min lov i deres sinn og skrive den i deres hjerte, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk;
Esek 11,20 så de skal følge mine bud og holde mine lover og gjøre efter dem; og de skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud.
Esek 36,27 Min Ånd vil jeg gi inneni eder, og jeg vil gjøre at I følger mine bud og holder mine lover og gjør efter dem.
Hebr 10,16 Dette er den pakt som jeg vil oprette med dem efter hine dager, så sier Herren: Jeg vil gi mine lover i deres hjerter, og jeg vil skrive dem i deres sinn,


For hvem er budene ett problem om man er frelst? Ingen, budene er kun ett problem om man ikke er frelst, men tror man er frelst, altså en lovløs.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 20-4-2015 kl 09:02


Sitat: skrevet av gana  
Og av dette ser vi da at det blir veldig feil å snakke om budene som det frelsende, ja det blir rett og slett usant.
[Redigert den 20-4-2015 kl 05:46 av gana]


Sal 19,9 Herrens befalinger er rette, de gleder hjertet; Herrens bud er rent, det oplyser øinene;
Sal 112,1 Halleluja! Salig er den mann som frykter Herren, som har sin store lyst i hans bud.
Sal 119,6 Da skal jeg ikke bli til skamme når jeg gir akt på alle dine bud.
Sal 119,10 Av hele mitt hjerte har jeg søkt dig; la mig ikke fare vill fra dine bud!
Sal 119,18 Lat op mine øine, så jeg kan skue de underfulle ting i din lov!
Sal 119,34 Lær mig! Så vil jeg ta vare på din lov og holde den av hele mitt hjerte.
Sal 119,47-48 Jeg har min lyst i dine bud, som jeg elsker. 48 Jeg løfter mine hender til dine bud, som jeg elsker, og jeg vil grunde på dine forskrifter.
Sal 119,66 Lær mig god skjønnsomhet og kunnskap! For jeg tror på dine bud.
Sal 119,73 Dine hender har skapt mig og gjort mig; gi mig forstand, forat jeg må lære dine bud!
Sal 119,77 La din miskunnhet komme over mig, forat jeg kan leve! For din lov er min lyst.
Sal 119,92 Dersom din lov ikke hadde vært min lyst, var jeg omkommet i min elendighet.
Sal 119,97 Hvor jeg har din lov kjær! Hele dagen grunder jeg på den.
Sal 119,127 Derfor elsker jeg dine bud mere enn gull, ja mere enn fint gull.
Sal 119,142-143 Din rettferdighet er en evig rettferdighet, og din lov er sannhet. 143 Nød og trengsel fant mig; dine bud er min lyst.
Sal 119,151 Du er nær, Herre, og alle dine bud er sannhet.
Sal 119,165 Megen fred har de som elsker din lov, og det er ikke noget anstøt for dem.
Sal 119,174 Jeg lenges efter din frelse, Herre, og din lov er min lyst.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2118
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 21-4-2015 kl 03:51


Sitat: skrevet av LeifG  
For hvem er budene ett problem om man er frelst? Ingen, budene er kun ett problem om man ikke er frelst, men tror man er frelst, altså en lovløs.

Jeg har den tiltro til budenes høye standard at de kan være noe å strekke seg etter enten man er frelst eller ikke.

Det eneste jeg har problemer med er de som prøver å gjøre budene til frelsesvei.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 21-4-2015 kl 07:19


Det er budene som gjør at vi ønsker å bli frelst, av Hans kjærlighet ser vi at vi trenger frelse fra det gamle som bryter budene av naturen. Vi erkjenner at vi ikke er gode.

Han frelser oss fra lovbrudd, se på Ham og la deg rive med opp til Ham korsfestet. Løft Ham opp og vær med Ham helt og holdent.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2118
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 21-4-2015 kl 18:52


Ja bra det LeifG. Og når vi er frelst så er det vel mest fornuftig å se på budene som et vern, noe som skal vise oss hvor veien går.

En vei som videre klargjøres i den nye pakt og som fører oss frem til målet.

Utenfor denne veien er det stummende mørkt for de lovløse.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 21-4-2015 kl 23:03


Ja, budene er ett vern og muren rundt Jerusalem er ett bilde på budene som skulle beskytte Guds folk imot verdens bud utenfor. Når budene/ muren er nede kommer det dårlige inn.

Så la oss frelse/ reddes uten å stå imot alskens verdslig kultur, avguderi, hedenskap og dets bud! Spill på lag med Skaperens verk, Hans bud!
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2118
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 22-4-2015 kl 03:54


Sitat: skrevet av LeifG  
En synder er en som overtrer loven og de som gjør synd blant Guds folk blir heller ikke reddet stående fra Dommens dag.

Du skal ikke være så sikker på det LeifG. Det er viktig å huske på at det kun er vantro som skiller fra Gud, synd og svikt har vi alle.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 22-4-2015 kl 08:14


? Vel, det er det Guds ord sier gana og frelse fra synd eksisterer fordi vi alle har synd og er svikefulle. Ser man på Menneskesønnen, Jesus Kristus som er Guds Sønn kan vi tro på denne frelse fra synd. Ser man Ham ikke har vi ikke en sjanse, må kapitulere (overgi seg til synd) og må heller da tro på eventyr.


Psa 1:5 Derfor skal ugudelige ikke bli stående i dommen, og syndere ikke i de rettferdiges menighet.Ugudelige i Strong Hebrew Dictionary:

H7563
רשׁע
râshâ‛
raw-shaw'
From H7561; morally wrong; concretely an (actively) bad person: - + condemned, guilty, ungodly, wicked (man), that did wrong.Syndere i Strong Hebrew Dictionary:

H2400
חטּא
chaṭṭâ'
khat-taw'
Intensive from H2398; a criminal, or one accounted guilty: - offender, sinful, sinner.Jak 1,22 Men vær ordets gjørere, og ikke bare dets hørere, idet I dårer eder selv.
Jak 1,26 Dersom en mener at han er en gudsdyrker, og ikke holder sin tunge i tømme, men dårer sitt eget hjerte, hans gudsdyrkelse er forgjeves.

1 Joh 3,4-5 Hver den som gjør synd, han gjør og lovbrudd, og synden er lovbrudd. 5 Og I vet at han er åpenbaret for å bortta våre synder, og synd er ikke i ham.
1 Joh 3,8 Den som gjør synd, er av djevelen; for djevelen synder fra begynnelsen. Dertil er Guds Sønn åpenbaret at han skal gjøre ende på djevelens gjerninger.Ugudelige og syndere vil med andre ord bli utslettet.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 22-4-2015 kl 08:19


Sitat: skrevet av gana  
Det er viktig å huske på at det kun er vantro som skiller fra Gud, synd og svikt har vi alle.


Vantro betyr at en mangler tro, at en ikke forstår frelsen og/ eller vil gå på den veien som frelser fra synd av diverse årsaker.

1 Kor 10,13 Eder har ingen fristelse møtt som mennesker ikke kan bære; og Gud er trofast, som ikke skal la eder fristes over evne, men gjøre både fristelsen og dens utgang, så I kan tåle den.

Hebr 4,15-16 For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medynk med våre skrøpeligheter, men en sådan som er blitt prøvd i alt i likhet med oss, dog uten synd. 16 La oss derfor trede frem med frimodighet for nådens trone, forat vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid.

Jak 1,14 Men hver fristes idet han drages og lokkes av sin egen lyst;

1 Joh 1,10-10 Dersom vi sier at vi ikke har syndet, da gjør vi ham til løgner, og hans ord er ikke i oss.

1 Joh 2,1 Mine barn! dette skriver jeg til eder forat I ikke skal synde; og om nogen synder, da har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige,
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2118
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 23-4-2015 kl 02:54


Sitat: skrevet av LeifG  
Ugudelige og syndere vil med andre ord bli utslettet.

Det er viktig å huske på at det er ikke alle syndere som er ugudelige.

Peter gjorde en kjempesynd da han fornektet Jesus, men han ble likevel stående.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 23-4-2015 kl 09:03


I all fortrolighet sa Jesus at vi ikke skulle være redde, bare tro Ham og tror vi Ham følger vi Ham på Hans ord og gjerninger. La Han vise veien, fordi Han er sannheten og Livet.

Synd er alvorlig og om vi elsker sannheten vil vi slutte å synde, ikke av egen kraft men av og i Guds kraft. Om vi erkjenner hva synd er og hva synd gjør vil vi hate synden og elske loven/ budene som beskytter oss imot synden. Dybdene i Guds bud viser Hans karakter, hvem Han er og hvilken kjærlighet det er Han er. Og Han hater synden, ikke synderen.

All synd er ugudelig og all synd er døden men Gud er kjærlighet, Han er barmhjertighet og Han er godhet. Han er rettferdig og av den grunn er nåden gitt oss fra første stund. Igjennom Guds Lam, Jesus Kristi død på korset har Han dødd konkret for mine personlige synder. Det skjer ved at når jeg angrer og bekjenner min synd blir min konkrete synd lagt på Jesu skuldre tilbakevirkende på korset slik at Han utånder og dør konkret for denne synd. Det er mitt ansvar, og min skyld at Jesus døde på korset, jeg drepte Jesus. Så alvorlig er våre personlige og individuelle synder, for individuelt oss og individet Guds Lam/ Jesus Kristus som døde på korset.

Mark 15,33-34 Og da den sjette time var kommet, blev det mørke over hele landet like til den niende time. 34 Og ved den niende time ropte Jesus med høi røst: Elo'i! Elo'i! lama sabaktani? det er utlagt: Min Gud! Min Gud! hvorfor har du forlatt mig?
Mark 15,37-38 Men Jesus ropte med høi røst og utåndet. 38 Og forhenget i templet revnet i to stykker fra øverst til nederst.

Menneskesønnen Jesus er vår bror og Han skammer seg ikke over oss, Han vet hvordan det er å være menneske som oss for Han kom i vårt kjød og lot seg friste i kjød. Han har kjent syndens kraft og vet hva vi utsettes for men Han vet også at vi er gitt en vei ut av vår fortvilte situasjon. Han tar oss imot om vi søker, ønsker Ham av hele oss og i det som barn. Han tar oss imot slik vi er da, forslåtte og elendige. Ut ifra det vil Han lære oss, forme oss intellektuelt med våre følelser og tanker slik skaperverket var ment men om vi kapitulerer og ikke tror at Han kan gjøre det vinner synden. Det er altså vår holdning og tro til Ham som avgjør om vi kan frelses fra synd eller ikke.

Med andre ord om ett barn tabber seg ut og gjør noe som er galt uten å mene at det skulle bli slik så får ikke barnet straff men råd/ bud som gjør at barnet forstår hvorfor det ble slik og hvordan man kan unngå det samme igjen. Da er det ikke synd men om barnet synes det er morro noe som er åpenbart galt er naturen barnet er i synd i seg selv. Da er det opp til foreldrene å gi retning som gjør at barnet får empati til å se det og av den grunn endre tanke og følelsesmønster. Gjør ikke foreldrene det gjør også de synd og har en syndefull natur. Fallen syndig natur.

Prøv å grip tak i årsak og virkningssammenhengene her og det også sett i frelsesplanen til vår Skaper, hva Han viser oss igjennom sitt offer.

Det er Hans godhet som skal drive oss til omvendelse til Ham. Så hvor er godheten i dette med tanke på Kristi rettferdighet og Kristus på korsfestet? Hvor er da veien, sannheten og livet?
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2118
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 24-4-2015 kl 05:20


Sitat: skrevet av LeifG  
om vi elsker sannheten vil vi slutte å synde

Ja det vil vi jo gjerne, men klarer vi det alltid? :)

Eller kan det være at Paulus sine ord også gjelder oss?

"Mitt indre menneske sier med glede ja til Guds lov, men jeg merker en annen lov i lemmene. Den kjemper mot loven i mitt sinn og tar meg til fange under syndens lov, som er i lemmene. Jeg ulykkelige menneske! Hvem skal fri meg fra denne dødens kropp? Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre! Slik er altså jeg: Jeg tjener Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjøtt og blod." (Romerne 7, 22 - 25)

[Redigert den 24-4-2015 kl 05:44 av gana]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 24-4-2015 kl 14:46


Tro dreier seg ikke om hva jeg kan og hva jeg vil. Tro er håp om at Han kan frelse oss fra synd, enten så tror vi Ham på det eller så tror vi ikke Ham på det.

Holder du ut i tro på Ham blir man frelst fordi Han kan gjøre det men tror du ikke Han kan frelse deg fra synd så er det også umulig å frelse deg fra synd. Vandre da med troen og ikke i mot troens intensjon.

Det Paulus snakker om er vår situasjon uten Guds nåde i oss, løsningen på fortvilelsen i kapittel 7 kommer i neste kapittel.

Rom 7,24-25, 8,1-4

Jeg elendige menneske! hvem skal fri mig fra dette dødens legeme?

Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre!

- Så tjener da jeg Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjød. Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus; for livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort mig fra syndens og dødens lov.

For det som var umulig for loven, idet den var maktesløs ved kjødet, det gjorde Gud, idet han sendte sin Sønn i syndig kjøds lignelse og for syndens skyld og fordømte synden i kjødet, forat lovens krav skulde bli opfylt i oss, vi som ikke vandrer efter kjødet, men efter Ånden.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2118
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 25-4-2015 kl 03:57


Og Johannes som ivrer for et rett liv blant de kristne sier:

"Men om noen synder, har vi en talsmann hos Far, Jesus Kristus, Den rettferdige."

Altså ikke så mye tanke om syndefrihet å spore der heller.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 25-4-2015 kl 09:04


Johannes sier "OM noen synder", altså å synde er ikke vanlig, det er faktisk uvanlig og i tilfelle synd så har man allikevel Guds tilgivelse, barmhjertighet, godhet og nåde.

Saken er at om man ikke vil frelses fra synd så vil man heller ikke benytte seg av den tildelte frelsesvei:


1 Kor 10,13 Eder har ingen fristelse møtt som mennesker ikke kan bære; og Gud er trofast, som ikke skal la eder fristes over evne, men gjøre både fristelsen og dens utgang, så I kan tåle den.

Hebr 4,16 La oss derfor trede frem med frimodighet for nådens trone, forat vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid.

Jak 1,12 Salig er den mann som holder ut i fristelse; for når han har stått sin prøve, skal han få livsens krone, som Gud har lovt dem som elsker ham.

1 Joh 2,1 Mine barn! dette skriver jeg til eder forat I ikke skal synde; og om nogen synder, da har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige,
1 Joh 2,3-4 Og derav vet vi at vi kjenner ham: om vi holder hans bud. 4 Den som sier: Jeg kjenner ham, og ikke holder hans bud, han er en løgner, og i ham er ikke sannheten;

5 Mos 6,4-5 Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er en. 5 Og du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel og av all din makt.
1 Joh 2,7 I elskede! det er ikke et nytt bud jeg skriver til eder, men et gammelt bud, som I hadde fra begynnelsen; det gamle bud er det ord som I har hørt.
1 Joh 3,4-7 Hver den som gjør synd, han gjør og lovbrudd, og synden er lovbrudd. 5 Og I vet at han er åpenbaret for å bortta våre synder, og synd er ikke i ham. 6 Hver den som blir i ham, synder ikke; hver den som synder, har ikke sett ham og ikke kjent ham. 7 Mine barn! la ikke nogen forføre eder! den som gjør rettferdighet, er rettferdig, likesom han er rettferdig.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2118
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 25-4-2015 kl 17:41


Ja det blir mye om og men dette. Av og til har du synd, av og til har du litt synd, og av og til er du syndefri.

Kanskje du snart burde bestemme deg?

Det bilde Bibelen tegner opp er at vi har en syndig natur som går parallelt med livet i Ånden.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 25-4-2015 kl 18:08


Problemet er nok at du ikke helt vet hva synd er og hva og hvordan vi blir frelst fra synd.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2118
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 25-4-2015 kl 21:03


Du må gjerne utdype om du vet noe jeg ikke vet :),

men jeg har i det minste en forklaring som er stødig og som ikke vingler fra syndig til syndefri.

Synd er noe vi har og ikke noe som kommer og går alt etter hvordan vi føler oss.

Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 25-4-2015 kl 21:19


Hvis du tror så synder (lovbrudd) du ikke, hvis du tror og synder er du utro. Kristus korsfestet og frelsesplanen gir oss muligheten til å bekjenne angrende vårt utroskap og korsfeste denne synd. På den måten blir vi renset fra synd og på den måten omvender vi oss fra synd/ lovbrudd her og nå. Dette er Veien, Sannheten og Livet, dette gir Tro, Håp og Kjærlighet. Går vi på denne veien er du syndfri men står du imot Gud og Hans bud vil du aldri se Ham for den Han er.

Kan ikke se at du har noen annen forklaring på din tro enn tvesinnet utroskap som tramper på sannheten og Kristi rettferdighet. Det fordi du sier du tror Ham men holder ikke Hans bud fordi du da antagelig er redd for å være lovlydig i egen kraft. Med andre ord tro du ikke Gud er rettferdig og sann kjærlighet.


Jak 1,12-16 Salig er den mann som holder ut i fristelse; for når han har stått sin prøve, skal han få livsens krone, som Gud har lovt dem som elsker ham.

13 Ingen si når han fristes: Jeg fristes av Gud. For Gud fristes ikke av det onde, og selv frister han ingen.

14 Men hver fristes idet han drages og lokkes av sin egen lyst; 15 derefter, når lysten har undfanget, føder den synd; men når synden er blitt fullmoden, føder den død.

16 Far ikke vill, mine elskede brødre!

Jak 1,22 Men vær ordets gjørere, og ikke bare dets hørere, idet I dårer eder selv.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2118
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 25-4-2015 kl 21:31


Når jeg ser i Bibelen så finner jeg bare en som var syndefri og det var Jesus.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 25-4-2015 kl 21:34


Problemet er nok at du ikke helt vet hva synd er og hva og hvordan vi blir frelst fra synd.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2118
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 25-4-2015 kl 21:48


:)

Har du hørt utrykket "samtidig rettferdig og synder"?

Det betyr at vi som kristne står rettferdige for Gud, men likevel er syndige i oss selv.

Det syns jeg er en god forklaring. Vi er altså ikke rene i oss selv, men kan likevel i Kristus stå rene for Gud.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 26-4-2015 kl 00:44


Hvor henter du uttrykket fra?

Ellers vil du se det du sier i det jeg skriver over, forskjellen er at du vil ha med deg synden i deg selv inn i Guds rike. Jeg vil frelses fra synden i meg selv, fra meg selv. Du tror ikke Gud kan frelse deg fra synd slik Jesus viste oss i kjød, med andre ord. Du tror ikke Jesus kom i kjød.


2 Joh 1,7 For mange forførere er gått ut i verden, som ikke bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød; dette er forføreren og Antikristen.


Og antikristen er lovløs, altså sier at en tror men holder ikke Guds bud.. . Jeg skjønner ikke at du ikke forstår alvoret og ikke vil erkjenne frelsen fra synd igjennom Jesus Kristus.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren

  Gå til topp

Powered by XMB
XMB Forum-programvare © 2001-2017 XMB-gruppen