Apologetisk Forum
Ikke pålogget [Logg inn ]
Gå til bunn

Utskriftsversjon  
Forfatter: Tittel: Frelse er gode nyheter!
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


saint.gif opprettet den 21-2-2015 kl 17:30
Frelse er gode nyheter!


Rom 6,14 For synden skal ikke herske over eder; I er jo ikke under loven, men under nåden.


Med andre ord om ikke synden hersker over oss i fallen syndig natur så synder vi ikke og synd er lovbrudd. Og bryter vi ikke loven er vi heller ikke under den. Paulus sier vi da er under nåden.

For om jeg av min natur lever ut min natur hersker lovbruddene i meg, jeg er jo blitt klar over at jeg i meg selv er en synder, altså lovbryter av natur. Fallen syndig natur er derfor ikke lenger min ledsager eller den som gir meg kraft til å fortsette i det gamle spor. Paulus sier jo at det er ett forbud imot å konkludere at vi kan fortsette å synde bare vi tror på Guds Lam, Jesus Kristus og nåden deri.

Så vår natur er nå død i forhold til det vi nå tror på og gjør etter. Ser vi på Menneskesønnen Jesus Kristus i kjød så ser vi at Han ba om nåde, Han gråt og led. Ja, faktisk så sa Han at Han ikke gjorde verken Sin vilje i kjød eller Sin vilje som Gud men at Han i kjød gjorde Faderens vilje. Han gjorde altså ikke som Gud Sin Fars vilje men i kjød Fars vilje.

Da Han ble korsfestet så ble Han i kjød, sant menneske det fordi Han ble trodd som Messias, Guds Sønn og ja, Gud selv.
Det er ikke slik at presteskapet trodde Jesus bare var blasfemisk og utropte seg selv til å være Gud, de skjønte Han var Gud og at Gud viste til presteskapets stahet imot å tro Moses og profetene. Presteskapet æret seg selv og sin egen fortreffelighet ved å holde Guds bud ved nye bud og Jesus kledde dette nakent.

Derfor korsfestet de Jesus, Guds sønn da de skjønte at Gud også var sant menneske. Det for at presteskapet ikke skulle tape ansikt. For presteskapet trodde ikke Gud, de beskyttet sine interesser i Mammons navn, det ved å legge seg inn under Keiser i Rom.Joh 10,32-33 Jesus svarte dem: Mange gode gjerninger har jeg vist eder fra min Fader; hvilken av dem er det I stener mig for?
Jødene svarte ham: For nogen god gjerning stener vi dig ikke, men for gudsbespottelse, og fordi du som er et menneske, gjør dig selv til Gud.

Joh 10,37-38 Gjør jeg ikke min Faders gjerninger, da tro mig ikke; men gjør jeg dem, da tro gjerningene, om I ikke tror mig, forat I kan skjønne og forstå at Faderen er i mig og jeg i ham!

Joh 11,47-48 Yppersteprestene og fariseerne kalte da rådet sammen til møte og sa: Hvad skal vi gjøre? for dette menneske gjør mange tegn. Lar vi ham holde ved således, da vil alle tro på ham, og romerne vil komme og ta både vårt sted og vårt folk.

Joh 19,7 Jødene svarte ham: Vi har en lov, og efter den lov er han skyldig til å dø, fordi han har gjort sig selv til Guds Sønn.

Joh 19,15 De ropte da: Bort, bort med ham! Korsfest ham! Pilatus sier til dem: Skal jeg korsfeste eders konge? Yppersteprestene svarte: Vi har ingen annen konge enn keiseren.

Fil 2,5-8 La dette sinn være i eder, som og var i Kristus Jesus, han som, da han var i Guds skikkelse, ikke aktet det for et rov å være Gud lik, men av sig selv gav avkall på det og tok en tjeners skikkelse på sig, idet han kom i menneskers lignelse, og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han sig selv, så han blev lydig inntil døden, ja korsets død.

Så vi må se på Jesus, Han som la sitt liv i Sin Fars hender under nåden. Vi må tro Ham, rettferdighetens sønn og be om nåde, frelse og omvendelse slik Han viste oss i vårt kjød.


Matt 22,29 Men Jesus svarte og sa til dem: I farer vill fordi I ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds kraft.

Apg 1,8 men I skal få kraft idet den Hellige Ånd kommer over eder, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende.

2 Kor 6,1-2 Men som medarbeidere formaner vi eder også at I ikke forgjeves må ta imot Guds nåde. Han sier jo: På den tid som behaget mig, bønnhørte jeg dig, og på frelsens dag kom jeg dig til hjelp. Se, nu er en velbehagelig tid, se, nu er frelsens dag!

2 Kor 6,16-18 Og hvad enighet er det mellem Guds tempel og avguder? Vi er jo den levende Guds tempel, som Gud har sagt: Jeg vil bo iblandt dem og ferdes iblandt dem, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Derfor, gå ut fra dem og skill eder fra dem, sier Herren, og rør ikke ved urent, så skal jeg ta imot eder, og jeg vil være eder en far, og I skal være mig sønner og døtre, sier Herren, den Allmektige.

2 Kor 7,1 Eftersom vi da har disse løfter, mine elskede, så la oss rense oss fra all urenhet på kjød og ånd og fullende vår helliggjørelse i Guds frykt!

Kol 2,12 idet I blev begravet med ham i dåpen, og i den blev I og opreist med ham ved troen på Guds kraft, han som opreiste ham fra de døde.

Rom 7,25 Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre! - Så tjener da jeg Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjød.

Rom 8,3-4 For det som var umulig for loven, idet den var maktesløs ved kjødet, det gjorde Gud, idet han sendte sin Sønn i syndig kjøds lignelse og for syndens skyld og fordømte synden i kjødet, forat lovens krav skulde bli opfylt i oss, vi som ikke vandrer efter kjødet, men efter Ånden.

Rom 8,9 Men I er ikke i kjødet, men i Ånden, såfremt Guds Ånd bor i eder; men har nogen ikke Kristi Ånd, da hører han ikke ham til.

Rom 8,11 Men dersom hans Ånd som opvakte Jesus fra de døde, bor i eder, da skal han som opvakte Kristus fra de døde, også levendegjøre eders dødelige legemer ved sin Ånd, som bor i eder.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren

  Gå til topp

Powered by XMB
XMB Forum-programvare © 2001-2017 XMB-gruppen