Apologetisk Forum
Ikke pålogget [Logg inn ]
Gå til bunn

Utskriftsversjon  
Forfatter: Tittel: Selvfølgelig!
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 16-1-2015 kl 23:32
Selvfølgelig!


2 Mos 19,3-6 Men Moses steg op til Gud, og Herren ropte til ham fra fjellet og sa:

Så skal du si til Jakobs hus og kunngjøre for Israels barn: I har sett hvad jeg har gjort med egypterne, og hvorledes jeg har båret eder på ørnevinger og ført eder til mig.

Dersom I nu lyder min røst og holder min pakt, da skal I være min eiendom fremfor alle folk; for hele jorden hører mig til. Og I skal være mig et kongerike av prester og et hellig folk.

Dette er de ord du skal tale til Israels barn.


Rett etter Guds samtale med Moses her gikk Moses ned og ble enige med Israels barn, og da Jakobs hus at de ville inngå en pakt/ allianse med Gud selv. Deretter gikk Moses og Aaron opp igjen og Moses fikk Guds Moralske bud muntlig, skrevet av Gud selv på to steintavler.
Samtidig fikk også Moses veiledning i sosiale leveregler i samfunnet ved Sinai som talte rundt 1 million mennesker som hadde levd rundt 400 år i slaveri.
De var da inn under ett strengt styre hvor de selv ikke lenger hadde erfaring i ledelse men i underkastelse.
Derfor fikk de også i tillegg til den moralske lov, altså ti bud levesettregler. De fikk også innførelse i presteskapets tjeneste ved ofringer og deres sermonielle sabbater. Disse sabbater kjente de til da de fikk problemer i Egypt på grunn av påsken de ble nektet å holde av Farao. Når det er sagt så er de Israels bar, ja Jakobs hus og det innebærer at de holdt Sabbaten, den syvende dag som igjen tilhørte de ti moralske bud på steintavlene. Jakob trodde på Gud og Jakob lærte det av Abraham som også trodde Gud og fulgte Ham. Noah trodde også Gud og det er mulig Noah hadde Abram i sitt fang da han var spedbarn.
Går vi tilbake til Kain og Abel valgte Kain å dyrke det skapte mens Abel dyrket Gud, de to religiøse gruppene i varianter lever også i dag men Abels tro er Gud tro. De følger Guds ord og bud, Enok vandret med Gud, likeså Noah og slik ser vi at Gud alltid har hatt sine barn som følger Ham. Enhver vet at om noen ikke er ens barn så følger ikke disse barn ens fedre og mødre, enkel logikk. Så med dette vet vi at Hans barn har holdt Sabbaten og de har også gjort offertjenesten som prester skulle siden Adam og Eva ofret det første Guds lam rett etter fallet.
Nå ved Sinai får de oppdatering og videreutdannelse etter 400 år i slaveri blant gudløse.

Ved slutten av Guds samtale med Moses får Moses slutt-talen slik:


2 Mos 31,13-18 Tal til Israels barn og si:

Mine sabbater skal I holde; for det er et tegn mellem mig og eder fra slekt til slekt, forat I skal vite at jeg er Herren som helliger eder.


Derfor skal I holde sabbaten; den skal være eder hellig; den som vanhelliger den, skal visselig late livet; hver den som gjør noget arbeid på den dag, han skal utryddes av sitt folk.

I seks dager skal der arbeides; men på den syvende dag skal det være høihellig sabbat, hellig for Herren; hver den som gjør noget arbeid på sabbatsdagen, skal visselig late livet. Og Israels barn skal ta vare på sabbaten, så de holder den slekt efter slekt, en evig pakt.

Den skal være et evig tegn mellem mig og Israels barn; for i seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, og på den syvende dag hvilte han og holdt sig i ro.

Og da han hadde talt ut med Moses på Sinai berg, gav han ham vidnesbyrdets to tavler, tavler av sten, skrevet med Guds finger.


Vi ser at Gud skiller på sabbatene og Sabbaten, hvor sabbatene (påske, pinse, etc.) er ett tegn i denne pakt mens Sabbaten er ett evig tegn på hvem de er, hvem som helliggjør og hvem de tilhører. Uten det vil ikke verden se Gud og med det kunne få lys.

Alliansens betingelser var Dersom de lyder Hans røst og holder alliansens ord skulle De utføre noe eksepsjonelt. De holdt ikke betingelsene men noe eksepsjonelt ble det allikevel, de førte frem Guds Lam og med det førte frem den nye pakt/ allianse.

Den nye pakt inneholder også dette:

2 Mos 19,3-6
Men Moses steg op til Gud, og Herren ropte til ham fra fjellet og sa
:

Så skal du si til Jakobs hus og kunngjøre for Israels barn:
I har sett hvad jeg har gjort med egypterne, og hvorledes jeg har båret eder på ørnevinger og ført eder til mig.
Dersom I nu lyder min røst og holder min pakt, da skal I være min eiendom fremfor alle folk; for hele jorden hører mig til.
Og I skal være mig et kongerike av prester og et hellig folk.

Dette er de ord du skal tale til Israels barn.Men her i den nye pakt gjelder ikke de sermonielle lover, inklusive sabbatene men de ti bud inklusive Sabbaten gjelder. Foruten det skal vi være hellig fordi Gud, vår Far er det. Er ikke Gud vår Far vil vi jo heller ikke høre Ham. Vi ser altså at vi skal underlegge oss denne verdens samfunnsbud såfremt Guds moralske bud ikke blir tråkket ned og vi skal holde de bud som Han ga oss, til eksempel matseddelen. Vi tilhører jo Guds rike og Hans orden/ forstand, ikke verdens bud om diverse tanker og følelser.

Er det ikke en selvfølge at om vi er Guds barn så følger man Ham?

De ti Guds Bud til Hans barn, som kjent ikke helt samstemmer med Kains bud til sine barn :


2 Mos 20,2-17
Jeg er Herren din Gud, som førte dig ut av Egyptens land, av trælehuset. Du skal ikke ha andre guder foruten mig.


Du skal ikke gjøre dig noget utskåret billede eller nogen avbildning av det som er oppe i himmelen, eller av det som er nede på jorden, eller av det som er i vannet nedenfor jorden. Du skal ikke tilbede dem og ikke tjene dem; for jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud, som hjemsøker fedres misgjerninger på barn inntil tredje og fjerde ledd, på dem som hater mig, og som gjør miskunnhet mot tusen ledd, mot dem som elsker mig og holder mine bud.

Du skal ikke misbruke Herrens, din Guds navn; for Herren vil ikke holde den uskyldig som misbruker hans navn.

Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig! Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning. Men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud; da skal du intet arbeid gjøre, hverken du eller din sønn eller din datter, din tjener eller din tjenestepike eller ditt fe eller den fremmede som er hos dig innen dine porter. For i seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt det som i dem er, og han hvilte på den syvende dag; derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.

Hedre din far og din mor, så dine dager må bli mange i det land Herren din Gud gir dig.

Du skal ikke slå ihjel.

Du skal ikke drive hor.

Du skal ikke stjele.

Du skal ikke si falskt vidnesbyrd mot din næste.

Du skal ikke begjære din næstes hus. Du skal ikke begjære din næstes hustru eller hans tjener eller hans tjenestepike eller hans okse eller hans asen eller noget som hører din næste til.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2121
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 26-1-2015 kl 17:33


Din iver for den gamle pakt er stor, at mye og mangt kommer i et nytt lys i den nye pakt ser du derimot ut til å bry deg mindre om.

Viktig å ta steget helt ut om en skal få fullt utbytte og lys over den nye dag som Herren har gjort for oss.

:cool2:
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Viking
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1968
Registrert: 17-11-2005
Brukeren er frakoblet

Humør: Prikkbelastning: * * * * *

[*] opprettet den 26-1-2015 kl 21:33


Sitat: skrevet av gana  
Din iver for den gamle pakt er stor, at mye og mangt kommer i et nytt lys i den nye pakt ser du derimot ut til å bry deg mindre om.

Viktig å ta steget helt ut om en skal få fullt utbytte og lys over den nye dag som Herren har gjort for oss.

:cool2:


Det er ikke rart at LG fokuserer på den gamle pakt syntes jeg. For min
del er denne pakten viktig og jeg vil gå så langt som å si at den
gamle pakt er fortsatt inntakt og gjelder frem til profetiene om
den nye pakt er helt oppfyllt. Ikke før Kristi 2. komme vil den nye
pakts profeti være oppfyllt. Kristus er Mellommannen og vi lever
i en "mellomtid", ergo må de ti bud fortsatt inntakt.

.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 26-1-2015 kl 22:29


Sitat: skrevet av Viking  
Det er ikke rart at LG fokuserer på den gamle pakt syntes jeg.

For min del er denne pakten viktig og jeg vil gå så langt som å si at den
gamle pakt er fortsatt inntakt og gjelder frem til profetiene om
den nye pakt er helt oppfyllt. Ikke før Kristi 2. komme vil den nye
pakts profeti være oppfyllt. Kristus er Mellommannen og vi lever
i en "mellomtid", ergo må de ti bud fortsatt inntakt.


Vel Viking, den gamle pakt er over fordi presteskapet er oppløst da Jesus har tatt presteskapets plass i den gamle pakt. I den nye pakt er vi prestene som tro Hamog følger Ham, vi er Templet Han bor i. I den gamle pakt var Han å lese i Lysestaken som opplyste Templet, det hellige hvor også skuebrødet (Guds ord åndelig) var. Det Aller Helligste var bare Ypperstepresten (Jesus) en gang i året og det representerte Dommens dag som kommer.

Den gamle pakt er inntakt som en kvalitetssikring av den nye pakt, ja. Desverre er det få som tror dette Moses presenterer pog Jesus deri, desverre er det få som tror Paulus og dermed Guds ord. Deres veileder er "ånden" men hvilken ånd er det? For å finne det ut prøver vi åndene i henhold til guds ord. Svært mange har ikke Guds ånd i dne tro at de har det desverre.

De ti bud er inntakt i evigheten da de ti bud er ytterkantene til hva Guds kjærlighet rommer og hva Han har skapt universet på og med. Til og med ut over Sabbat skal vi feire hver eneste NymåneSabbat til evig tid, og der spise fra livets tre, men også minnes de døde og syndens alvorlighet!
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2121
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 27-1-2015 kl 00:49


Sitat: skrevet av Viking  

Det er ikke rart at LG fokuserer på den gamle pakt syntes jeg.

Jo jeg syns det er litt merkelig, ikke minst med tanke på at Herrens fokus var det Gud rike som han kom med.

Og hans opposisjon mot NTs tilrettelegging av bud for den nye tid blir intet mindre enn en motsigelse av den frihet Herren har gitt oss i den nye pakt.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Viking
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1968
Registrert: 17-11-2005
Brukeren er frakoblet

Humør: Prikkbelastning: * * * * *

[*] opprettet den 27-1-2015 kl 01:01Leste litt på denne linken: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=skal-vi-hol...

Snakk om å bruke bibelen som det passer. De blir påvirket
før de har lest bibelen på egenhånd og ender opp som
offer av hjernevasking.

Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
solbu
Administrator
*********


Avatar


Innlegg: 834
Registrert: 16-7-2003
Bosted: Hjemme
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 27-1-2015 kl 03:03


Sitat: skrevet av Viking  

Leste litt på denne linken: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=skal-vi-hol...

Jeg leste et par av de andre artiklene han har og har kommet til at han bør man holde seg unna. Han fornekter blant annet treenigheten, og at Jesus eksisterte før skapelsen. Altså han benekter at Jesus har levd evig sammen med Faderen. Videre benekter han at Den Hellige Ånd er en selvstendig person i guddommen.

Han benekter også evig pine i ildsjøen, det mange kaller helvete.

Han er med andre ord en vranglærer.
Solbu - Pinseadministratoren
Mine innlegg er lisensiert under en Creative Commons license.
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 27-1-2015 kl 20:48


Sitat: skrevet av solbu  
Sitat: skrevet av Viking  

Leste litt på denne linken: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=skal-vi-hol...


Han benekter også evig pine i ildsjøen, det mange kaller helvete.

Han er med andre ord en vranglærer.


Når det gjelder akkurat det siste her så er vel det diskutabelt da evig pine i ildsjøen kona forstås som en evig død, hvor ens skjebne/ resulterende liv er pine som en avslutning. En går inn i evigheten med denne avsluttende dom.

1. Husk at Gud er kjærlighet.
2. Husk at når alt er brent opp kastet også døden og dødsriket inn i ildsjøen for å brennes opp. Døden og dødsriket vil ikke være mere for de som lever.
3. Husk at de døde blir til støv og jord hvor meitemarken (ormen i bibelen) ferdes og at på dette støv skal de frelste danse av glede på den nye jord. Ondt er ikke mere, om du har en bror, søster, mor, far eller eget barn i evig pine vil ondt være for deg til evig tid sammen med Guds kjærlighet.
4. Husk at hver Nymånesabbat, til evig tid skal vi minnes de døde der de døde. Jesus sa "Min fred gir Jeg dere", og Hans rettferdighet/ dom er mat til fred.
5. Husk at Sodoma og Gomorra er ett eksempel på evig ild og det brenner ikke der i dag men de døde er i dag støv.
6. Husk at bare Gud gir evig liv til de Han vil og de døde har aldri og vil aldri få spise av Livets tre.
7. Om Guds kjærlighet er at noen skal pines til evig tid er ikkke Gud kjærlighet, så enklet er det og hvilken Gud som Skaper hele universet og alt det fantastiske i det vil ha skapt ett verk som har en mulighet for evig pine?


Det er så enkelt at om man tror på evig pine så tror man på Djevelen og ikke Skaperen, sannheten og Kjærligheten.

Jud 1,7 likesom Sodoma og Gomorra og byene deromkring, som på samme måte som disse drev hor og gikk efter fremmed kjød, ligger for våre øine som et eksempel, idet de lider en evig ilds straff.

De er døde og det brenner ikke nå men lider evigvarende straff med ild for evig tid. Og vi vet at de døde, om vi tror Guds ord ikke har en tanke, del under solen, ikke følelser eller noe annet.Sitat: skrevet av solbu  
Han fornekter blant annet treenigheten, og at Jesus eksisterte før skapelsen. Altså han benekter at Jesus har levd evig sammen med Faderen. Videre benekter han at Den Hellige Ånd er en selvstendig person i guddommen.Om man benekter Jesus som Skaper og Gud sliter man ja, man sliter også om man benekter Guddommen men ingen kan forstå Gud fult ut. Hans vesen skapte oss skapte og Han er ikke skapt. Vi kan ikke fatte Hans vesen og det er ikke ett frelseskrav å fatte Guds vesen. Det vi derimot etter Guds ord skal måle åndene på er om de taler i henhold til Ordet og Vitnesbyrdet, samt da i tillegg om man ttror Skaperen Jesus kom i kjød eller ei.

P:S Ordet og vitnesbyrdet er Guds ti moralske bud inkl Sabbaten og Aarons stav samt en krukke med Manna. Tal i henhold til det og gå i henhold til det så er man ikke en falskt barn av Gud.

[Redigert den 27-1-2015 kl 19:49 av LeifG]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2121
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 28-1-2015 kl 03:30


Sitat: skrevet av LeifG  

P:S Ordet og vitnesbyrdet er Guds ti moralske bud inkl Sabbaten og Aarons stav samt en krukke med Manna. Tal i henhold til det og gå i henhold til det så er man ikke en falskt barn av Gud.

Der var det ikke mye å spore av vår Herres evangelium.

Den nye pakt er noe mer enn bare å krydre den gamle med noen selvutvalgte NT-sitater.

Nei vitnesbyrdet nå er at ALT er blitt nytt - til frihet har vår Herre frikjøpt oss.

Viktig å få med seg det - hvis ikke så kan en være falt ut av nåden.

Litt surdeig syrer hele deigen.

[Redigert den 28-1-2015 kl 02:32 av gana]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 28-1-2015 kl 09:29
gana, forherd ikke ditt hjerte!


Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av LeifG  

P:S Ordet og vitnesbyrdet er Guds ti moralske bud inkl Sabbaten og Aarons stav samt en krukke med Manna. Tal i henhold til det og gå i henhold til det så er man ikke en falskt barn av Gud.

Der var det ikke mye å spore av vår Herres evangelium.

Den nye pakt er noe mer enn bare å krydre den gamle med noen selvutvalgte NT-sitater.

Nei vitnesbyrdet nå er at ALT er blitt nytt - til frihet har vår Herre frikjøpt oss.


Tenk det om ikke den gamle pakts betingelser er falske, slik at overgangen fra den gamle pakt til den nye pakt ikke kan sjekkes ut av Guds ord som holdbar.. . Det er det du sier gana.

I den gamle pakt er det en sikkerhetsventil for å sjekke ut nye tanker og nye eventuelle ord fra Gud om at noe er eller skal endres ved at om vedkomne som kommer med nyheten taler i henhold til Ordet (Guds ti bud) og Vidnesbyrdet (Aarons stav og en krukke med Manna/ en historie i seg selv vi ikke skal glemme så vi ikke går egne veier!).

Så den nye pakt er ikke fra Gud om den ikke er i henhold til ordet og vidnesbyrdet, som, Moses talte om, han som presenterte hvem Jesus er og som skulle komme.

Og i tillegg vet vi at paralelt med den nye pakt skal det komme ett falskt evangelium, ett lovløst ett som da altså ikke er i henhold til ordet og vidnesbyrdet. Ett som ikke ser Jesus i den gamle pakt ved Mosebøkene og profetene. Paulus kaller det for falsk åndelig melk og vi vet at de ikke elsker sannheten, altså Jesu og Guds ord/ Mosebøkene og profetene, de elsker ikke Hans rettferdighet, de har ikke kjærlighet til sannheten og derfor skal Gud gi de kraft med tegne og kraftige undere i løgnen så de tror løgnen enda sterkere som ett vitnesbyrd på hvordan mennesker er om de ikke elsker sannheten.

Ja, alt er nå nytt fordi Jesus er nå vår Mellommann personlig og i det vår Yppersteprest. Sett Jesus inn i den gamle pakt ordning og vi kan se den nye pakt, da vil vi se igjennom tåken/ disen.

Hebr 9,11-18 Men da Kristus kom som yppersteprest for de kommende goder, gikk han gjennem det større og fullkomnere telt, som ikke er gjort med hender, det er: som ikke er av denne skapning, og ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod, en gang inn i helligdommen og fant en evig forløsning.

For så sant blodet av bukker og okser og asken av en kvige, når den sprenges på de urene, helliger til kjødets renhet, hvor meget mere skal da Kristi blod, han som ved en evig ånd bar sig selv frem som et ulastelig offer for Gud, rense eders samvittighet fra døde gjerninger til å tjene den levende Gud!

Og derfor er han mellemmann for en ny pakt, forat de kalte skal få den evige arv som var lovt, efterat en død har funnet sted til forløsning fra overtredelsene under den første pakt. For hvor det er et testament, der er det nødvendig at dens død som har oprettet det, blir godtgjort; for et testament kommer først til å gjelde efter døden, da det aldri har kraft så lenge den lever som oprettet det.

Derfor er heller ikke den første pakt blitt innvidd uten blod;Hebr 9,24 For Kristus gikk ikke inn i en helligdom som var gjort med hender og bare var et billede av den sanne, men inn i selve himmelen, for nu å åpenbares for Guds åsyn for vår skyld,


Hebr 10,15-20 Men det vidner og den Hellige Ånd for oss; for efterat han har sagt:
Dette er den pakt som jeg vil oprette med dem efter hine dager, så sier Herren:

Jeg vil gi mine lover i deres hjerter, og jeg vil skrive dem i deres sinn, og deres synder og deres overtredelser vil jeg ikke mere komme i hu. Men hvor det er forlatelse for dem, der trenges ikke mere noget offer for synd.

Da vi altså, brødre, i Jesu blod har frimodighet til å gå inn i helligdommen, som han har innvidd oss en ny og levende vei til gjennem forhenget, det er hans kjød,
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2121
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 28-1-2015 kl 13:49


Hva som er falskt eller ikke kan man jo tenke litt på, om jeg ikke husker feil så har du tidligere benektet at Jesus var sann Gud.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 28-1-2015 kl 14:21


Du velger å ikke lese det jeg skriver og viser til i Guds ord, det er du selv for evig tid ansvarlig for.

Jesus er ikke skapt, Han er Skaperen.


Fil 2,5-8 La dette sinn være i eder, som og var i Kristus Jesus, Han som, da han var i Guds skikkelse, ikke aktet det for et rov å være Gud lik, men av Sig selv gav avkall på det og tok en tjeners skikkelse på sig, idet Han kom i menneskers lignelse,

og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han sig selv, så han blev lydig inntil døden, ja korsets død.
Når da presteskapet som så at Han, mennesket Jesus var Gud korsfestet de Ham. Altså når de skjønte at den Guddommelige Jesus var menneske som dem så korsfestet de Ham. Han ble her forkastet for tredje gang av Israel!

Så hva sier Paulus om Jesus, hva vår Herre og Gud gjorde i kjøds lignelse (lignelse/ =)?

Hebr 2,14 Eftersom da barnene har del i blod og kjød, fikk også Han i like måte del deri, forat Han ved døden kunde gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen,

2,17-18 derfor måtte Han i alle ting bli sine brødre lik, forat Han kunde bli en miskunnelig og trofast yppersteprest for Gud til å gjøre soning for folkets synder.
For derved at Han selv har lidt og har vært fristet, kan Han komme dem til hjelp som blir fristet.

[Redigert den 28-1-2015 kl 13:31 av LeifG]

[Redigert den 28-1-2015 kl 13:32 av LeifG]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2121
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 28-1-2015 kl 15:21


Joda, men at Jesus samtidig var sann Gud og sant menneske ser du ut til å vanskeligheter med å godta.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 28-1-2015 kl 15:27


Prøv å gransk troen i ditt indre om det er slik, eller slik. Mål det opp imot Guds ord og da Guds ords helhet. Husk at Han er rettferdighet.

Sann Gud, sant menneske:

Hebr 2,14 Eftersom da barnene har del i blod og kjød, fikk også Han i like måte del deri, forat Han ved døden kunde gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen,

2,17-18 derfor måtte Han i alle ting bli sine brødre lik, forat Han kunde bli en miskunnelig og trofast yppersteprest for Gud til å gjøre soning for folkets synder.

For derved at Han selv har lidt og har vært fristet, kan Han komme dem til hjelp som blir fristet.Jak 1,13 Ingen si når han fristes: Jeg fristes av Gud.

For Gud fristes ikke av det onde, og selv frister han ingen.Fil 2,6-7 han som, da han var i Guds skikkelse, ikke aktet det for et rov å være Gud lik, men av sig selv gav avkall på det og tok en tjeners skikkelse på sig, idet han kom i menneskers lignelse, og da han i sin ferd var funnet som et menneske,

Han var, med andre ord sant menneske for evig tid fordi Han av seg selv valgte dette offer i Sin Rettferdighet, Kristi rettferdighet.
I vår skikkelse stod Han opp i det legeme vi også skal få, Han er en sann Bror og Han skammer seg ikke!

[Redigert den 28-1-2015 kl 14:34 av LeifG]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 28-1-2015 kl 15:44


Om Jesus hadde vært som den Gud Moses møtte da Han ble født og levde på denne jord. Hvor mange ville klare å se Ham?

2 Mos 33,18-23 Men han sa: La mig da få se din herlighet!

Og han sa: Jeg vil la all min godhet gå forbi ditt åsyn, og jeg vil rope ut Herrens navn for ditt åsyn; for jeg vil være nådig mot den som jeg er nådig imot, og miskunne mig over den som jeg miskunner mig over. Og han sa:

Du kan ikke se mitt åsyn; for intet menneske kan se mig og leve. Derefter sa Herren:

Se, her tett ved mig er et sted; still dig der på berget, og når min herlighet går forbi, da vil jeg la dig stå i fjellkløften, og jeg vil dekke med min hånd over dig til jeg er gått forbi; så vil jeg ta min hånd bort; da kan du se mig bakfra, men mitt åsyn kan ingen se.

34,35 Og Israels barn så at huden på Moses' ansikt skinte; og Moses la atter dekket over sitt ansikt, til han gikk inn igjen for å tale med ham.

34,34 Men når Moses gikk inn for Herrens åsyn for å tale med ham, tok han dekket av, til han gikk ut igjen; og når han kom ut, talte han til Israels barn det som var blitt sagt ham.


Hebr 12,14 Jag efter fred med alle og efter helliggjørelse; for uten helliggjørelse skal ingen se Herren.


Hvem ser Ham i dag? Med andre ord hvem er gjort hellig så de kan se Ham, hvem Han er?

[Redigert den 28-1-2015 kl 14:48 av LeifG]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2121
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 28-1-2015 kl 16:00


Sitat: skrevet av LeifG  
Prøv å gransk troen i ditt indre om det er slik, eller slik
.
Sorry, men når jeg skal finne sannhet foretrekker jeg å granske Skriften.


Sitat: skrevet av LeifG  
Mål det opp imot Guds ord og da Guds ords helhet. Husk at Han er rettferdighet.

Sann Gud, sant menneske:

Hebr 2,14 Eftersom da barnene har del i blod og kjød, fikk også Han i like måte del deri, forat Han ved døden kunde gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen,

2,17-18 derfor måtte Han i alle ting bli sine brødre lik, forat Han kunde bli en miskunnelig og trofast yppersteprest for Gud til å gjøre soning for folkets synder.

For derved at Han selv har lidt og har vært fristet, kan Han komme dem til hjelp som blir fristet.Jak 1,13 Ingen si når han fristes: Jeg fristes av Gud.

For Gud fristes ikke av det onde, og selv frister han ingen.Fil 2,6-7 han som, da han var i Guds skikkelse, ikke aktet det for et rov å være Gud lik, men av sig selv gav avkall på det og tok en tjeners skikkelse på sig, idet han kom i menneskers lignelse, og da han i sin ferd var funnet som et menneske,

Han var, med andre ord sant menneske for evig tid fordi Han av seg selv valgte dette offer i Sin Rettferdighet, Kristi rettferdighet.
I vår skikkelse stod Han opp i det legeme vi også skal få, Han er en sann Bror og Han skammer seg ikke!

[Redigert den 28-1-2015 kl 14:34 av LeifG]

Og Guds ords helhet, som du nevner, sier mer enn at Jesus ble som oss.

En sentral profeti den gamle pakt kaller ham Gud og evig. Det samme sies også i Hebreerbrevet; Jesu Krist var og er den samme til evig tid.

Det Skriften sier er altså at jødenes Messias var Gud evig.[Redigert den 28-1-2015 kl 16:23 av gana]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 28-1-2015 kl 19:18


Sitat: skrevet av gana  
Og Guds ords helhet, som du nevner, sier mer enn at Jesus ble som oss.

En sentral profeti den gamle pakt kaller ham Gud og evig. Det samme sies også i Hebreerbrevet; Jesu Krist var og er den samme til evig tid.

Det Skriften sier er altså at jødenes Messias var Gud evig.

[Redigert den 28-1-2015 kl 16:23 av gana]


Nå har det seg slik at det er jeg soom presenterer Guds ord og viser dybder, høyder, lengder og bredder i den. Du kommer bare med påstander uten skrift i hold.

Når du her da viser til Jesu Krist så er dette Menneskesønnen, Messias, Frelseren, Guds Sønn, altså sant menneske men ja også Gud. Så har jeg da vist deg hvem og hva Menneskesønnen er i Guds ord men allikevell vil ikke du tro.. .

Kristus er Gud i vår skikkelse som Han tok på seg, tror ikke helt du fatter dette fantastiske offer Han har gjort for oss og da med oss.

[Redigert den 28-1-2015 kl 18:19 av LeifG]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2121
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 28-1-2015 kl 19:47


Nei helt ut å fatte det Gud har gjort for oss er vel egentlig ikke mulig for noen av oss,

men det du finner i ditt indre om at Jesus ikke samtidig var sann Gud og sant menneske er noe du ikke gjenfinner i Skriften.

[Redigert den 28-1-2015 kl 19:14 av gana]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 28-1-2015 kl 20:29


Sitat: skrevet av gana  
Nei helt ut å fatte det Gud har gjort for oss er vel egentlig ikke mulig for noen av oss,

men det du finner i ditt indre om at Jesus ikke samtidig var sann Gud og sant menneske er noe du ikke gjenfinner i Skriften.

[Redigert den 28-1-2015 kl 19:14 av gana]


Til det første så har du rett og noe annet har jeg heller ikke sagt.

Nå har jeg vist det i skriften at Jesus (vår Herre, Gud og Skaper) kom i kjød for Gud kan ikke fristes. Hva betyr det for oss mennesker at Gud ble funnet som sant menneske og da at presteskapet turde å korsfeste Gud?

Nå har jeg vist deg at i skriften kan svaret fattes i Hans frelse gana. Forøvrig vet vi at frelsen ikke er ett eventyr.

1 Tim 4,7 Men vis fra dig de vanhellige og kjerringaktige eventyr; øv dig derimot i gudsfrykt!

2 Tim 4,4 og de skal vende øret bort fra sannheten og vende sig til eventyr.

Tit 1,14 så de ikke gir sig av med jødiske eventyr og bud av mennesker som vender sig bort fra sannheten.

2 Pet 1,16 For ikke var det kløktig uttenkte eventyr vi fulgte da vi kunngjorde eder vår Herre Jesu Kristi makt og gjenkomst, men vi hadde vært øienvidner til hans storhet.

[Redigert den 28-1-2015 kl 19:31 av LeifG]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2121
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 28-1-2015 kl 20:53


Jeg ser hva du sier, at Jesus kom i kjød og derfor ikke samtidig kunne være Gud fordi Gud ikke kan fristes.

Skriftstedene du legger frem synes ensidig å vise at Jesus var sant menneske, noe jeg også tror han var.

I tillegg har jeg antydet skriftsteder for at han også samtidig var sann Gud (Jes 9, 6 og Hebr. 13, 8).

At han var begge deler samtidig blir jo på en måte et paradoks, men det er Guds ord som sier det sånn.

Og siden alt er mulig for Gud så er det jo heller ikke umulig.

Gud er større enn våre tanker og en kommer derfor ikke frem ved å søke sannheten om dette i vårt indre.

Det er Bibelen som gir det sanne svar.

[Redigert den 28-1-2015 kl 20:02 av gana]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 28-1-2015 kl 21:20


Tenk over det at om Gud ikke kom som sant menneske og lot seg ofre som ett menneske i vår natur, kunne Han da verdig ta vår synd på seg og i det dø for vår synd i vår natur?

Det er det antikrist benekter (Jesus (altså Gud) i kjød, Menneskesønn) for om Jesus virkelig var sant menneske som deg og meg viser Jesus ved sitt liv at vi kan frelses fra synd i fallen syndig natur. Vi kan leve uten synd om vi holder oss til Ham, og følger Ham i kjød. Gud lover det at om vi tror Jesus på dette så vil Han gi oss ett nytt hjerte og ett nytt sinn, samt en helt ny frisk ånd i vår falne natur.

Huskl at først ble Han avvist av Israel i Sinai fordi han bel for stor for dem, så ble Han avvist uretttmessig på grunn av stolthet i Israel og kongedømmet Israel ble til, så kom Han som baby og sant menneske, også da ble Han avvist når de oppdaget at dette menneske var deres/ vår Gud og skaper.

Tro Ham, menneskesønnen, sant menneske som deg og meg. Han er Skaperen og Han jukser ikke seg igjennom frelsen slik at Satans anklager egentlig kunne holdt mål!

Slik slår Han tilbake Satans anklager imot seg og slik taper Satan sin sak for evig og alltid. Det eneste vi trenger å gjøre er å trofast tro Ham samme hva og bare slik kan Han gi oss trofaste som tror Ham evig liv fordi vi aldri i evigheten vil slippe Ham.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 28-1-2015 kl 21:22


Husk at Han er sann Gud fordi om Han legger av seg Sin Guddomskraft og blir menneske som deg og meg.

Husk at Han besøker Abraham og spiser kalvekjøtt med Ham og da kommer Han enten som en engel eller menneske (Jesus).
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2121
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 1-2-2015 kl 18:08


Sitat: skrevet av LeifG  
Husk at Han er sann Gud fordi om Han legger av seg Sin Guddomskraft og blir menneske som deg og meg.

Jesus gjorde seg mange ganger ikke bruk av sin guddomskraft, men ut i fra det er det ikke grunnlag for å trekke noen slutning om han la den av seg.

Jesus ble født som "veldig Gud" og sant menneske og ikke på noe tidspunkt sier Skriften at det ble noe forandring på dette.

Jesus var og er et under, et tegn som skulle bli motsagt.

Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 1-2-2015 kl 18:44


Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av LeifG  
Husk at Han er sann Gud fordi om Han legger av seg Sin Guddomskraft og blir menneske som deg og meg.


Jesus gjorde seg mange ganger ikke bruk av sin guddomskraft, men ut i fra det er det ikke grunnlag for å trekke noen slutning om han la den av seg.

Jesus ble født som "veldig Gud" og sant menneske og ikke på noe tidspunkt sier Skriften at det ble noe forandring på dette.

Jesus var og er et under, et tegn som skulle bli motsagt.Jehg legger atter igjen ved tekster som viser at du tar munnen for full. Kan du vise til tekster som viser at Han i seg selv tok i bruk Sin Gudddomskraft?

Kan du legge frem tekster som sier det motsatte av de tekster jeg legger frem???

Ikke det?

Fil 2,6-7 han som, da han var i Guds skikkelse, ikke aktet det for et rov å være Gud lik, men av sig selv gav avkall på det og tok en tjeners skikkelse på sig, idet han kom i menneskers lignelse, og da han i sin ferd var funnet som et menneske,

Jes 9,6 For et barn er oss født, en sønn er oss gitt, og herredømmet er på hans skulder, og han kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig fader, fredsfyrste.

Joh 8,28 Jesus sa da: Når I får ophøiet Menneskesønnen, da skal I skjønne at det er mig, og at jeg intet gjør av mig selv, men taler dette således som min Fader har lært mig.

42 Jesus sa til dem: Var Gud eders far, da elsket I mig; for jeg er utgått fra Gud og kommer fra ham; for jeg er heller ikke kommet av mig selv, men han har utsendt mig.

Joh 6,38 for jeg er kommet ned fra himmelen, ikke for å gjøre min vilje, men for å gjøre hans vilje som har sendt mig,

Joh 14,10 Tror du ikke at jeg er i Faderen og Faderen i mig? De ord jeg sier til eder, taler jeg ikke av mig selv, men Faderen, som blir i mig, han gjør sine gjerninger.

,24 Den som ikke elsker mig, holder ikke mine ord; og det ord I hører, er ikke mitt, men Faderens, som har sendt mig.


Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren

  Gå til topp

Powered by XMB
XMB Forum-programvare © 2001-2017 XMB-gruppen