Apologetisk Forum
Ikke pålogget [Logg inn ]
Gå til bunn

Utskriftsversjon  
 Sider:  1  
Forfatter: Tittel: Israel og jødedommens skjebne
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 2-1-2015 kl 22:39
Israel og jødedommens skjebne


Israel og jødedommens skjebne er dramatisk men ikke uforståelig. Det på flere måter men her skal vi se på den gamle pakts start, en retningsendring og ditto ende. Disse tre skal vi måle opp imot et vers i Daniels bok til slutt.

I 2 Mosebok kapittel 33 kan vi se at Jahve ikke kan bli med Israel ut ifra Sinai fordi Israel ikke åpnet sitt hjerte i tro/ tillitt til Ham. Se også hebr. 4. Det hadde gått noen dager siden utgangen av Egypt men denne avvisning av Jahve i 2. Mosebok kap. 33 førte til 40 lange år i ørkenen før de kunne komme inn i Israels land, det lovede.

Så gikk det godt over 40 år og de var inne i Israel hvor de fant enorme drueklaser som to menn måtte bære om de skulle få med seg en klase, 4 Mos 13,23. Vel inne i Israel ble byer etablert og Dommernes tid ble en realitet. Som Jahve advarte imot i 2. Mosebok 33 ble avgudsdyrkning med mer en realitet, 2 Mos 34,12-16 og Dom 21,23-25. Israel falt ifra som om de søkte frafallet.

Dermed erkjente Israel sitt fall men nok engang ble Jahve avvist, denne gang ved at de forkastet Ham som deres Konge. Saul ble deres første konge. Israel forlangte en konge av dem selv og ikke Jahve. 1 Sam 8,6-10 og 1 Sam 8,19-22 .

Så gikk det godt over 1000 år og Jahve kom selv ned som ett menneske i kjød som oss for å bli Kongen men også nå skjedde det samme bare at nå ble Kongen myrdet til fordel for Pontifeks Maximus, brobyggeren, Joh 19,14-15. Dette er verdens kristne troshistorie folkens!

Så hva sa profeten Daniel om den gamle pakts fullbyrdelse og Messias fullbyrdelse?

Dan 9,24-27
Sytti uker er tilmålt ditt folk og din hellige stad til å innelukke frafallet og til å forsegle synder og til å dekke over misgjerning og til å føre frem en evig rettferdighet og til å besegle syn og profet og til å salve et Aller-helligste.

Og du skal vite og forstå:

Fra den tid ordet utgår om å gjenreise og ombygge Jerusalem, inntil en salvet, en fyrste, står frem, skal det gå syv uker og to og seksti uker; det skal igjen settes i stand og opbygges med gater og vollgraver, men under tidenes trengsel. Og efter de to og seksti uker skal den salvede utryddes og intet ha, og staden og helligdommen skal en kommende fyrstes folk ødelegge, og enden på det er oversvømmelse, og inntil enden er det krig; ødeleggelse er fast besluttet. intet herredømme; Og én uke skal gjøre pakten fast for de mange; og i midten av uken skal slaktoffer og matoffer ophøre, og på vederstyggelighetenes vinger skal ødeleggeren komme, og det inntil tilintetgjørelse og fast besluttet straffedom strømmer ned over den som ødelegges.


Ut i fra Guds eget ord har vi bare en forklaring på profetisk tid og et er en dag er det samme som ett reelt år. Det betyr at 70 uker er 490 år fordi en uke har 7 dager. Vi vet at -457 er det året ordet gikk ut og det betyr at året 27 etter Kristus er begynnelsen på den siste uken. Da står Messias frem og 3,5 år etterpå ble Han korsfestet og enda 3,5 år etter dette ble Ånden også gitt til hedningene og med det var den nye pakt en reell hendelse etter vårt profetiske ord. Dette at også nå hedningene var Guds folk ble bekreftet av Gud selv ved å la duken med de urene dyr falle ned fra himmelen.

Med det ser vi dette utrolige ved den gamle pakts misjon som også profetene visste om. 1 Pet 1,12

Dette var Israels oppgave, vitende eller uvitende:

1. Avslutte overtredelser.
2. Avslutte synden.
3. Opprette en forsoning for urettferdighet.
4. Opprette en evigvarende rettferdighet.
5. Sette segl over syner og profetier.
6. Å utpeke Det Aller Helligste.


Hør og se Israelvenner! Ha rett fokus!

Jeg våger å spørre, mange andre forsøker også å fornekte dette men hvorfor fornekte en 100% oppfylt profeti, skrevet 500 år før den skjer uten noen hull om man ikke spiller på lag med Djevelen?

Og med denne historie ble også frelsen brakt frem til oss. Vi jøder og israelitter (hedning som jøde)kan bare bøye oss ned i støvet og i ånden ha vårt håp opp der hvor Himmelens Jerusalem er.


Husk at Jesus er vår Frelser og mangler vi noe så gjør dette:


Hebr 4,15-16 For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medynk med våre skrøpeligheter, men en sådan som er blitt prøvd i alt i likhet med oss, dog uten synd.
La oss derfor trede frem med frimodighet for nådens trone, forat vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2118
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 3-1-2015 kl 00:28


Ja vi lever nå i oppfyllelsens tid - i Guds rike / rike for Israel / tusenårsrike.

Ikke så mye gjenstår å oppfylles annet enn at Den Lovløse skal komme med sin forførelse.

Deretter en evig himmel for de trofaste - en ny himmel og en ny jord.

Tror det skulle være en grei oppsummering ja.

:wow:
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 3-1-2015 kl 10:12


Hmm., så da ser du at Israel i den gamle pakt oppfylte profetien allerede for 2000 år siden ?

Du nevner ett tusenårsrike? Du vet at det ikke er nevnt i skriften? Antar at du tenker på de tusen år i himmelen, rett etter Harmageddon og før Gog og Magog krigen som igjen er her nede på jorden.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2118
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 3-1-2015 kl 10:26


Nei mange av løftene i profetiene går jo langt utover den gamle pakt.

De tusen år som er nevnt i Åp tror jeg er tiden mellom Jesu første komme og han gjenkomst - jeg tror altså at det såkalte tusenårsrike er nå.

En riktig høyverdig tolkning dette som du bør tygge litt på :)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 3-1-2015 kl 12:53


Sitat:
Sitat: skrevet av gana  
Nei mange av løftene i profetiene går jo langt utover den gamle pakt.


Denne profetien avslutter den gamle pakt og introduserer Jesus med den nye og inn til den nye jord er her. Om du leser Daniel 2, 7 og 8 så avsluttes de også med den nye jord men alle med forskjellige bilder på verdenshistorien.

Les innlegget en gang til:

"Dette var Israels oppgave, vitende eller uvitende:

1. Avslutte overtredelser. 2. Avslutte synden. 3. Opprette en forsoning for urettferdighet. 4. Opprette en evigvarende rettferdighet. 5. Sette segl over syner og profetier. 6. Å utpeke Det Aller Helligste."


Dette gjorde den gamle pakts Israel, og deres tid i deres presteskap er over. Den nye pakt krevde at alle disse 6 punktene måtte oppfylles før den nye pakts blod kunne komme.Sitat: skrevet av gana  
De tusen år som er nevnt i Åp tror jeg er tiden mellom Jesu første komme og han gjenkomst - jeg tror altså at det såkalte tusenårsrike er nå.

En riktig høyverdig tolkning dette som du bør tygge litt på :)


Den er tenkt på, tygd på.., og spyttet ut fordi Guds ord utelukker det totalt.

For det første omtales ikke ett tusenårsrike i Guds ord men tusen år oppe i himmelen, i Guds rike.

Her er teksten:

Åp 20,1-10 Og jeg så en engel stige ned fra himmelen, som hadde nøkkelen til avgrunnen og en stor lenke i sin hånd.

Og han grep dragen, den gamle slange, som er djevelen og Satan, og bandt ham for tusen år og kastet ham i avgrunnen og lukket til og satte segl over ham, forat han ikke lenger skulde forføre folkene, inntil de tusen år var til ende; og efter den tid skal han løses en kort stund.

Og jeg så troner, og de satte sig på dem, og det blev gitt dem makt til å holde dom; og jeg så deres sjeler som var blitt halshugget for Jesu vidnesbyrds og for Guds ords skyld, og dem som ikke hadde tilbedt dyret eller dets billede, og som ikke hadde tatt merket på sin panne og på sin hånd; og de blev levende og regjerte med Kristus i tusen år. Men de andre døde blev ikke levende igjen før de tusen år var til ende. Dette er den første opstandelse. Salig og hellig er den som har del i den første opstandelse; over dem har den annen død ikke makt, men de skal være Guds og Kristi prester og regjere med ham i tusen år.

Og når de tusen år er til ende, skal Satan løses av sitt fengsel. Og han skal gå ut for å forføre de folk som bor ved jordens fire hjørner, Gog og Magog, for å samle dem til strid, og deres tall er som havets sand. Og de drog op over den vide jord og kringsatte de helliges leir og den elskede stad. Og ild falt ned fra himmelen og fortærte dem. Og djevelen, som hadde forført dem, blev kastet i sjøen med ild og svovel, hvor dyret og den falske profet var, og de skal pines dag og natt i all evighet.Her ser vi at den første oppstandelse er etter Dyrets merke og at den andre oppstandelse er etter tusen år i himmelen. Ser vi etter tidligere i Åp så ser vi at man blir hentet av Jesus ved Dyrets merke og den hendelsen kalles Harmageddon som kommer da ved de syv skåler/ plager. Etter de tusen år får vi nok en oppstandelse men det er oppstandelsen av de som ikke trodde, til den endelige Dom og ildsjø. Dette oppgjør kalles Gog og Magogkrigen. Vi ser også at himmelens Jerusalem kommer ned på denne jord etter de tusen år i himmelen men før ildsjøen, altså Gog og Magogkrigen vil himmelens Jerusalem bli vitne til.


Åp 21,2 Og jeg så den hellige stad, det nye Jerusalem, stige ned av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud som er prydet for sin brudgom.

Åp 20,8-9 Og han skal gå ut for å forføre de folk som bor ved jordens fire hjørner, Gog og Magog, for å samle dem til strid, og deres tall er som havets sand. 9 Og de drog op over den vide jord og kringsatte de helliges leir og den elskede stad. Og ild falt ned fra himmelen og fortærte dem.


Husk at Guds ord forteller en historie, og så forteller den plutselig historien om igjen, litt tilbake i tid, for å liksom repetere og understreke hva som skjer.

Når dette er sagt så håper jeg du ser at etter Dyrets merke så er det en Domsavhandling i himmelen. Og Djevelen som er bundet på jorden har ingen å forføre før den andre oppstandelse, det fordi alle mennesker som er igjen etter den første oppstandelse er døde. Ingen er igjen til å gravlegge de og denne jord vil dermed ligge urørt i tusen år.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2118
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 3-1-2015 kl 13:50


Det sanne Israel videreføres altså i det kristne gudsrike som er nå.

Når det gjelder jødedommens skjebne så ble jo den katastrofal. De ble et tilholdssted for raggete demoner og anna styggedom. Ja de har nå, som Jesus antydet, djevelen til far. Denne verdens ånd og gud tror jeg er ikke så rent lite førende i mye av det jødiske. De sa nei til Jesus og fikk dermed det stikk motsatte. Men de klarer seg likevel godt i denne verden, ikke minst i samarbeid med mange kristne, en underlig samrøre. Vi skulle drive misjon blant jøder, men vi er tross alt ikke av samme ånd lenger. Litt viktig å huske på det syns jeg.[Redigert den 3-1-2015 kl 12:54 av gana]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Jerusalem
Juniorveteran
****
Innlegg: 485
Registrert: 17-10-2012
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 3-1-2015 kl 14:18


Sitat: skrevet av gana  
Det sanne Israel videreføres altså i det kristne gudsrike som er nå.

Når det gjelder jødedommens skjebne så ble jo den katastrofal. De ble et tilholdssted for raggete demoner og anna styggedom. Ja de har nå, som Jesus antydet, djevelen til far. Denne verdens ånd og gud tror jeg er ikke så rent lite førende i mye av det jødiske. De sa nei til Jesus og fikk dermed det stikk motsatte. Men de klarer seg likevel godt i denne verden, ikke minst i samarbeid med mange kristne, en underlig samrøre. Vi skulle drive misjon blant jøder, men vi er tross alt ikke av samme ånd lenger. Litt viktig å huske på det syns jeg.

Er litt vanskelig å forstå at de ikke ser hvor stor og mektig Jesus Kristus er og hvem som er de sanne jødene i dag,
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2118
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 3-1-2015 kl 14:42


Jeg tror ikke alltid det er så lett å se hvem som er de sanne.

Noen prøver å markere gjennom klesdrakt, men tror ofte det kan bli nokså misvisende.

Gud trives best i det lave, i en hellig alminnelig kirke hvor folk arbeider og eter sitt eget brød.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Jerusalem
Juniorveteran
****
Innlegg: 485
Registrert: 17-10-2012
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 3-1-2015 kl 14:55


Sitat: skrevet av gana  
Jeg tror ikke alltid det er så lett å se hvem som er de sanne.

Noen prøver å markere gjennom klesdrakt, men tror ofte det kan bli nokså misvisende.

Gud trives best i det lave, i en hellig alminnelig kirke hvor folk arbeider og eter sitt eget brød.

De er nok smarter de sanne jødene, som spiser det brød Gud gir.

Jødene sa "Våre fedre spiste manna i ørkenen, slik det står skrevet: Brød fra himmelen gav han dem å spise.» Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Moses gav dere ikke brødet fra himmelen; det er min Far som gir dere det sanne brød fra himmelen. Guds brød er det brød som kommer ned fra himmelen og gir verden liv." (Joh 6:31)[Redigert den 3-1-2015 kl 14:01 av Jerusalem]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 3-1-2015 kl 16:07


Sitat: skrevet av gana  
Det sanne Israel videreføres altså i det kristne gudsrike som er nå.


Ja, og vi hedninger er podet inn. Jesus henvendte jo seg til de tapte får I blant de I den gamle pakt først, for å avslutte og med det bringe frem den nye pakt. Alle som trodde på Ham i den gamle pakt, fikk Ånden på seg etter himmelfarten på pinsens dag samme år som korsfestelsen var. 3,5 år etterpå er siste dagen i de 70 uker/ 490 dager og da inkluderes også hedningene i den nye pakt og den første kristne menighet med hedninger ser dagens lys, Cornelius.


Sitat: skrevet av gana  
Når det gjelder jødedommens skjebne så ble jo den katastrofal. De ble et tilholdssted for raggete demoner og anna styggedom. Ja de har nå, som Jesus antydet, djevelen til far. Denne verdens ånd og gud tror jeg er ikke så rent lite førende i mye av det jødiske. De sa nei til Jesus og fikk dermed det stikk motsatte. Men de klarer seg likevel godt i denne verden, ikke minst i samarbeid med mange kristne, en underlig samrøre. Vi skulle drive misjon blant jøder, men vi er tross alt ikke av samme ånd lenger. Litt viktig å huske på det syns jeg.
[Redigert den 3-1-2015 kl 12:54 av gana]


Ja, de ikke bare fikk djevelen til far, de valgte ham selv rett før korsfestelsen.

Joh 19,15 De ropte da: Bort, bort med ham! Korsfest ham! Pilatus sier til dem: Skal jeg korsfeste eders konge? Yppersteprestene svarte: Vi har ingen annen konge enn keiseren.

Og dette er altså Pontifeks Maximus, brobyggeren, Pavens arvede tittel i dag, politisk og religiøst.. .

Det stemmer med Daniel 2, 7, 8 og her da 9, 11 og Åp. 12, 13 og 17 sammen med kap. 18..
Jesus kaller Daniel profet og ber oss studere ham, deretter, etter Hans død sender Han bud til Johannes og Åpenbaringen nedtegnes. Den går i ett med Daniels bok og utfyller Esekiel, Jesaja, Jeremia og alle de andre profetene.
[Redigert den 3-1-2015 kl 15:10 av LeifG]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2118
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 3-1-2015 kl 16:30


Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av gana  
Det sanne Israel videreføres altså i det kristne gudsrike som er nå.


Ja, og vi hedninger er podet inn. Jesus henvendte jo seg til de tapte får I blant de I den gamle pakt først, for å avslutte og med det bringe frem den nye pakt. Alle som trodde på Ham i den gamle pakt, fikk Ånden på seg etter himmelfarten på pinsens dag samme år som korsfestelsen var. 3,5 år etterpå er siste dagen i de 70 uker/ 490 dager og da inkluderes også hedningene i den nye pakt og den første kristne menighet med hedninger ser dagens lys, Cornelius.


Sitat: skrevet av gana  
Når det gjelder jødedommens skjebne så ble jo den katastrofal. De ble et tilholdssted for raggete demoner og anna styggedom. Ja de har nå, som Jesus antydet, djevelen til far. Denne verdens ånd og gud tror jeg er ikke så rent lite førende i mye av det jødiske. De sa nei til Jesus og fikk dermed det stikk motsatte. Men de klarer seg likevel godt i denne verden, ikke minst i samarbeid med mange kristne, en underlig samrøre. Vi skulle drive misjon blant jøder, men vi er tross alt ikke av samme ånd lenger. Litt viktig å huske på det syns jeg.
[Redigert den 3-1-2015 kl 12:54 av gana]


Ja, de ikke bare fikk djevelen til far, de valgte ham selv rett før korsfestelsen.

Joh 19,15 De ropte da: Bort, bort med ham! Korsfest ham! Pilatus sier til dem: Skal jeg korsfeste eders konge? Yppersteprestene svarte: Vi har ingen annen konge enn keiseren.

Og dette er altså Pontifeks Maximus, brobyggeren, Pavens arvede tittel i dag, politisk og religiøst.. .

Det stemmer med Daniel 2, 7, 8 og her da 9, 11 og Åp. 12, 13 og 17 sammen med kap. 18..
Jesus kaller Daniel profet og ber oss studere ham, deretter, etter Hans død sender Han bud til Johannes og Åpenbaringen nedtegnes. Den går i ett med Daniels bok og utfyller Esekiel, Jesaja, Jeremia og alle de andre profetene.
[Redigert den 3-1-2015 kl 15:10 av LeifG]

Ja da er vi i det minste nokså på linje der ser det ut til.

Hvis du så også kunne ta til deg at tusenårsriket er nå så ville det jo hjelpe ytterliggere -

en ser det kanskje lettest om en får øynene opp for storheten i at Herren kom ned til oss med sitt rike.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 3-1-2015 kl 16:35


Om du leser Guds ord som jeg viser deg her over så kommer Han ned og henter sine, uten å sette sine føtter ned på denne jord. Det gjør Han først etter de tusen år i himmelen, da kommer Han ned her med sitt rike og da er alle de som tror Ham med ned fra himmelen.

Tusenårsriket eksisterer ikke i Guds ord, bare i de videreutviklede fantasiene til en løgn fundamentert for lenge siden. De tusen år er i himmelen og under de tusen år foregår det en domsavhandling iflg Guds ord, det i tråd med den gamle pakts høytidstjeneste, likt påske og pinse hadde sine oppgaver/ mening.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2118
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 3-1-2015 kl 16:50


Sitat: skrevet av LeifG  
Om du leser Guds ord som jeg viser deg her over så kommer Han ned og henter sine, uten å sette sine føtter ned på denne jord. Det gjør Han først etter de tusen år i himmelen, da kommer Han ned her med sitt rike og da er alle de som tror Ham med ned fra himmelen.

Tusenårsriket eksisterer ikke i Guds ord, bare i de videreutviklede fantasiene til en løgn fundamentert for lenge siden. De tusen år er i himmelen og under de tusen år foregår det en domsavhandling iflg Guds ord, det i tråd med den gamle pakts høytidstjeneste, likt påske og pinse hadde sine oppgaver/ mening.

Som i himmelen så og på jorden.

Er det en periode på tusen år i himmelen så er det også det samme i Guds rike på jorden -

en viss forbindelse er det jo nå mellom himmel og jord.

Og derav altså tusenårsriket - vi lever i det her og nå.

Når Jesus kommer ned med alle sine så blir det til den ny jord.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Jerusalem
Juniorveteran
****
Innlegg: 485
Registrert: 17-10-2012
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 3-1-2015 kl 17:31


Sitat: skrevet av gana  

Og derav altså tusenårsriket - vi lever i det her og nå.

Når Jesus kommer ned med alle sine så blir det til den ny jord.


Her er vi faktisk enig, gana

Men var det ikke slik at du trodde ingen er i himmelen ? hvem er da "sine" ?

[Redigert den 3-1-2015 kl 16:31 av Jerusalem]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2118
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 3-1-2015 kl 17:44


Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av gana  

Og derav altså tusenårsriket - vi lever i det her og nå.

Når Jesus kommer ned med alle sine så blir det til den ny jord.


Her er vi faktisk enig, gana

Men var det ikke slik at du trodde ingen er i himmelen ? hvem er da "sine" ?

[Redigert den 3-1-2015 kl 16:31 av Jerusalem]

Det skulle vel ikke være så vanskelig å forstå Jerusalem :) -

"sine" er de som kommer ned på den ny jord etter å ha blitt rykket opp fra denne jord ved tidens ende.

Ellers så har jeg ikke sagt at det ikke er noen i himmelen nå, men det store flertallet kommer altså først ved tidens ende.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Jerusalem
Juniorveteran
****
Innlegg: 485
Registrert: 17-10-2012
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 3-1-2015 kl 18:03


Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av gana  

Og derav altså tusenårsriket - vi lever i det her og nå.

Når Jesus kommer ned med alle sine så blir det til den ny jord.


Her er vi faktisk enig, gana

Men var det ikke slik at du trodde ingen er i himmelen ? hvem er da "sine" ?

[Redigert den 3-1-2015 kl 16:31 av Jerusalem]

Det skulle vel ikke være så vanskelig å forstå Jerusalem :) -

"sine" er de som kommer ned på den ny jord etter å ha blitt rykket opp fra denne jord ved tidens ende.

Ellers så har jeg ikke sagt at det ikke er noen i himmelen nå, men det store flertallet kommer altså først ved tidens ende.

Vel, i og med at du sier at "tusenårsriket" er nå, så er du vel også enig i at "den første oppstandelse" har funnet sted ?

Åp 20,6 "Salig og hellig er den som har del i den første oppstandelse. Over dem har den annen død ingen makt. De skal være Guds og Kristi prester og herske med ham i tusen år."

Og da må det vel nødvendigvis være noen som hersker med Kristus nå (sitter med ham på hans trone i himmelen) ?

I den katolske kirke kalles disse "the saints"


Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2118
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 3-1-2015 kl 18:20


Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av gana  

Og derav altså tusenårsriket - vi lever i det her og nå.

Når Jesus kommer ned med alle sine så blir det til den ny jord.


Her er vi faktisk enig, gana

Men var det ikke slik at du trodde ingen er i himmelen ? hvem er da "sine" ?

[Redigert den 3-1-2015 kl 16:31 av Jerusalem]

Det skulle vel ikke være så vanskelig å forstå Jerusalem :) -

"sine" er de som kommer ned på den ny jord etter å ha blitt rykket opp fra denne jord ved tidens ende.

Ellers så har jeg ikke sagt at det ikke er noen i himmelen nå, men det store flertallet kommer altså først ved tidens ende.

Vel, i og med at du sier at "tusenårsriket" er nå, så er du vel også enig i at "den første oppstandelse" har funnet sted ?

Åp 20,6 "Salig og hellig er den som har del i den første oppstandelse. Over dem har den annen død ingen makt. De skal være Guds og Kristi prester og herske med ham i tusen år."

Og da må det vel nødvendigvis være noen som hersker med Kristus nå (sitter med ham på hans trone i himmelen) ?

I den katolske kirke kalles disse "the saints"Ja den første oppstandelse fant sted da Jesus ble korsfestet, døde kom da ut av gravene.

Det kan se ut som disse er med-herskere..

Hva man velger å kalle disse er for meg uvesentlig, men de skal ikke tilbes og dyrkes, den ære tilkommer Herren alene.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Jerusalem
Juniorveteran
****
Innlegg: 485
Registrert: 17-10-2012
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 3-1-2015 kl 19:45


Sitat: skrevet av gana  

Ja den første oppstandelse fant sted da Jesus ble korsfestet, døde kom da ut av gravene.

Det kan se ut som disse er med-herskere..

Hva man velger å kalle disse er for meg uvesentlig, men de skal ikke tilbes og dyrkes, den ære tilkommer Herren alene.

Nå må du gi deg gana, du mener ikke den første oppstandelse begrenser seg til de som kom ut av gravene da Jesus Kristus døde ?

Hvis du sammenligner Åp 20,6 med Åp 1,6 Åp 5,10 og Ef 2,6 ser du at det er snakk om det samme, den første oppstandelse og med-herskere i himmelen ?

Åp 20,6 "Salig og hellig er den som har del i den første oppstandelse. Over dem har den annen død ingen makt. De skal være Guds og Kristi prester og herske med ham i tusen år."

Åp 1,6 "Han som elsker oss og har fridd oss fra våre synder med sitt blod, og som har gjort oss til et kongerike, til prester for Gud, sin Far"

Åp 5,10 "Til et kongerike har du gjort dem, til prester for vår Gud, og de skal herske på jorden."

Ef 2,6 "I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham"

Åp 3,21 "Den som seirer, ham vil jeg la sitte sammen med meg på min trone"

Ingen dyrker og tilber disse gana, det er bare noe tull protestantene har funnet på, for å slippe å gå i Kirken.

Har du gjort deg noen formening om hvordan (på hvilke måte) disse hersker ?

[Redigert den 3-1-2015 kl 18:56 av Jerusalem]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 3-1-2015 kl 19:54


Sitat: skrevet av gana  

Som i himmelen så og på jorden.

Er det en periode på tusen år i himmelen så er det også det samme i Guds rike på jorden -

en viss forbindelse er det jo nå mellom himmel og jord.

Og derav altså tusenårsriket - vi lever i det her og nå.

Når Jesus kommer ned med alle sine så blir det til den ny jord.


Problemet er at etter Jesu andre komme er det ingen levende igjen her på denne jord. Noen blir høstet til doms, andre til himmelen. Alle som tror, og trodde, altså de som er døde når Han kommer igjen blir med opp til Guds rike. Djevelen er igjen her nede på denne jord uten noen levende mennesker. Når 1000 år har gått oppe i himmelen blir mennseker som IKKE trodde oppreist (2. oppstandelse) til doms (Gog og Magog krigen).

Ta deg tid til å lese Guds ord gjengitt og resoner over de følger Guds ord faktisk har. Enten så tror du Guds ord eller så tror du eventyr uten hold i Guds ord.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 3-1-2015 kl 19:55


Den er tenkt på, tygd på.., og spyttet ut fordi Guds ord utelukker det totalt.

For det første omtales ikke ett tusenårsrike i Guds ord men tusen år oppe i himmelen, i Guds rike.

Her er teksten:

Åp 20,1-10 Og jeg så en engel stige ned fra himmelen, som hadde nøkkelen til avgrunnen og en stor lenke i sin hånd.

Og han grep dragen, den gamle slange, som er djevelen og Satan, og bandt ham for tusen år og kastet ham i avgrunnen og lukket til og satte segl over ham, forat han ikke lenger skulde forføre folkene, inntil de tusen år var til ende; og efter den tid skal han løses en kort stund.

Og jeg så troner, og de satte sig på dem, og det blev gitt dem makt til å holde dom; og jeg så deres sjeler som var blitt halshugget for Jesu vidnesbyrds og for Guds ords skyld, og dem som ikke hadde tilbedt dyret eller dets billede, og som ikke hadde tatt merket på sin panne og på sin hånd; og de blev levende og regjerte med Kristus i tusen år. Men de andre døde blev ikke levende igjen før de tusen år var til ende. Dette er den første opstandelse. Salig og hellig er den som har del i den første opstandelse; over dem har den annen død ikke makt, men de skal være Guds og Kristi prester og regjere med ham i tusen år.

Og når de tusen år er til ende, skal Satan løses av sitt fengsel. Og han skal gå ut for å forføre de folk som bor ved jordens fire hjørner, Gog og Magog, for å samle dem til strid, og deres tall er som havets sand. Og de drog op over den vide jord og kringsatte de helliges leir og den elskede stad. Og ild falt ned fra himmelen og fortærte dem. Og djevelen, som hadde forført dem, blev kastet i sjøen med ild og svovel, hvor dyret og den falske profet var, og de skal pines dag og natt i all evighet.Her ser vi at den første oppstandelse er etter Dyrets merke og at den andre oppstandelse er etter tusen år i himmelen. Ser vi etter tidligere i Åp så ser vi at man blir hentet av Jesus ved Dyrets merke og den hendelsen kalles Harmageddon som kommer da ved de syv skåler/ plager. Etter de tusen år får vi nok en oppstandelse men det er oppstandelsen av de som ikke trodde, til den endelige Dom og ildsjø. Dette oppgjør kalles Gog og Magogkrigen. Vi ser også at himmelens Jerusalem kommer ned på denne jord etter de tusen år i himmelen men før ildsjøen, altså Gog og Magogkrigen vil himmelens Jerusalem bli vitne til.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2118
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 3-1-2015 kl 20:57


Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av gana  

Ja den første oppstandelse fant sted da Jesus ble korsfestet, døde kom da ut av gravene.

Det kan se ut som disse er med-herskere..

Hva man velger å kalle disse er for meg uvesentlig, men de skal ikke tilbes og dyrkes, den ære tilkommer Herren alene.

Nå må du gi deg gana, du mener ikke den første oppstandelse begrenser seg til de som kom ut av gravene da Jesus Kristus døde ?

Hvis du sammenligner Åp 20,6 med Åp 1,6 Åp 5,10 og Ef 2,6 ser du at det er snakk om det samme, den første oppstandelse og med-herskere i himmelen ?

Åp 20,6 "Salig og hellig er den som har del i den første oppstandelse. Over dem har den annen død ingen makt. De skal være Guds og Kristi prester og herske med ham i tusen år."

Åp 1,6 "Han som elsker oss og har fridd oss fra våre synder med sitt blod, og som har gjort oss til et kongerike, til prester for Gud, sin Far"

Åp 5,10 "Til et kongerike har du gjort dem, til prester for vår Gud, og de skal herske på jorden."

Ef 2,6 "I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham"

Åp 3,21 "Den som seirer, ham vil jeg la sitte sammen med meg på min trone"

Ingen dyrker og tilber disse gana, det er bare noe tull protestantene har funnet på, for å slippe å gå i Kirken.

Har du gjort deg noen formening om hvordan (på hvilke måte) disse hersker ?

[Redigert den 3-1-2015 kl 18:56 av Jerusalem]

Du ser vel selv at ikke alle de bibelversene handler om en fysisk oppstandelse?

Greit nok at du har et syn du tviholder på, men jeg syns presisjonsnivået ditt her var temmelig syltynt.

:question:
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2118
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 3-1-2015 kl 21:40


Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av gana  

Som i himmelen så og på jorden.

Er det en periode på tusen år i himmelen så er det også det samme i Guds rike på jorden -

en viss forbindelse er det jo nå mellom himmel og jord.

Og derav altså tusenårsriket - vi lever i det her og nå.

Når Jesus kommer ned med alle sine så blir det til den ny jord.


Problemet er at etter Jesu andre komme er det ingen levende igjen her på denne jord. Noen blir høstet til doms, andre til himmelen. Alle som tror, og trodde, altså de som er døde når Han kommer igjen blir med opp til Guds rike. Djevelen er igjen her nede på denne jord uten noen levende mennesker. Når 1000 år har gått oppe i himmelen blir mennseker som IKKE trodde oppreist (2. oppstandelse) til doms (Gog og Magog krigen).

Ta deg tid til å lese Guds ord gjengitt og resoner over de følger Guds ord faktisk har. Enten så tror du Guds ord eller så tror du eventyr uten hold i Guds ord.

Hvis de ikketroende blir reist opp i en egen oppstandelse så ender en opp med 3 oppstandelser. Bibelen nevner bare 2.

Som jeg nevnte i et annet innlegg her så var den første oppstandelse ved Jesu korsfestelse, døde kom da ut av gravene.

Den andre oppstandelsen som nevnes er ved Jesu tilbakekomst.

Er i grunnen ikke så veldig vanskelig dette hvis en bare holder litt styr på tellingen :)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Jerusalem
Juniorveteran
****
Innlegg: 485
Registrert: 17-10-2012
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 3-1-2015 kl 21:49


Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av gana  

Ja den første oppstandelse fant sted da Jesus ble korsfestet, døde kom da ut av gravene.

Det kan se ut som disse er med-herskere..

Hva man velger å kalle disse er for meg uvesentlig, men de skal ikke tilbes og dyrkes, den ære tilkommer Herren alene.

Nå må du gi deg gana, du mener ikke den første oppstandelse begrenser seg til de som kom ut av gravene da Jesus Kristus døde ?

Hvis du sammenligner Åp 20,6 med Åp 1,6 Åp 5,10 og Ef 2,6 ser du at det er snakk om det samme, den første oppstandelse og med-herskere i himmelen ?

Åp 20,6 "Salig og hellig er den som har del i den første oppstandelse. Over dem har den annen død ingen makt. De skal være Guds og Kristi prester og herske med ham i tusen år."

Åp 1,6 "Han som elsker oss og har fridd oss fra våre synder med sitt blod, og som har gjort oss til et kongerike, til prester for Gud, sin Far"

Åp 5,10 "Til et kongerike har du gjort dem, til prester for vår Gud, og de skal herske på jorden."

Ef 2,6 "I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham"

Åp 3,21 "Den som seirer, ham vil jeg la sitte sammen med meg på min trone"

Ingen dyrker og tilber disse gana, det er bare noe tull protestantene har funnet på, for å slippe å gå i Kirken.

Har du gjort deg noen formening om hvordan (på hvilke måte) disse hersker ?

Du ser vel selv at ikke alle de bibelversene handler om en fysisk oppstandelse? ....

Jo, men har noen sagt at den første oppstandelse er fysisk, at noe fysisk sitter i himmelen med Kristus ? Det eneste måtte være at man indirekte, som en del av Kristi kropp, sitter i himmelen fysisk. Hva tror du om det, i lys av det Paulus sier ?

[Redigert den 3-1-2015 kl 20:54 av Jerusalem]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Jerusalem
Juniorveteran
****
Innlegg: 485
Registrert: 17-10-2012
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 3-1-2015 kl 22:01


Sitat: skrevet av gana  

Hvis de ikketroende blir reist opp i en egen oppstandelse så ender en opp med 3 oppstandelser. Bibelen nevner bare 2.

Du skjønner at Matt 25:31-46 er de ikketroendes oppstandelse ? Hverken "sauene" eller "geitene" er kristne.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 4-1-2015 kl 13:11


Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av gana  

Som i himmelen så og på jorden.

Er det en periode på tusen år i himmelen så er det også det samme i Guds rike på jorden -

en viss forbindelse er det jo nå mellom himmel og jord.

Og derav altså tusenårsriket - vi lever i det her og nå.

Når Jesus kommer ned med alle sine så blir det til den ny jord.


Problemet er at etter Jesu andre komme er det ingen levende igjen her på denne jord. Noen blir høstet til doms, andre til himmelen. Alle som tror, og trodde, altså de som er døde når Han kommer igjen blir med opp til Guds rike. Djevelen er igjen her nede på denne jord uten noen levende mennesker. Når 1000 år har gått oppe i himmelen blir mennseker som IKKE trodde oppreist (2. oppstandelse) til doms (Gog og Magog krigen).

Ta deg tid til å lese Guds ord gjengitt og resoner over de følger Guds ord faktisk har. Enten så tror du Guds ord eller så tror du eventyr uten hold i Guds ord.

Hvis de ikketroende blir reist opp i en egen oppstandelse så ender en opp med 3 oppstandelser. Bibelen nevner bare 2.

Som jeg nevnte i et annet innlegg her så var den første oppstandelse ved Jesu korsfestelse, døde kom da ut av gravene.

Den andre oppstandelsen som nevnes er ved Jesu tilbakekomst.

Er i grunnen ikke så veldig vanskelig dette hvis en bare holder litt styr på tellingen :)


Sett opp en tidslinje når oppstandelsene skjer og hva som skjer i henhold til de tre oppstandelsene.

Da vil du også oppdage at Jesus har to gjenkomster, i tillegg til den første som spedbarn.

Sett opp en tidslinje!

Den første oppstandelse som Paulus OG Johannes snakker om er i forbindelse med Jesu gjenkomst rett etter Dyrets merke, og det er enda fremtid. Deretter, etter Jesu gjenkomst er de troende i himmelen i ett tusen år. Så går reisen tilbeke ned hit og den andre oppstandelse skjer, og den oppstandelsen innebefatter de som ikke tror og den andre død vil bite på. Altså de står opp til doms og en evig død.

De som står opp ved korsfestelsen er ikke mange men noen er det og Åp. snakker om de 24. Paulus snakker IKKE om disse når han snakker om oppstandelsen ved Jesu gjennkomst. Sett opp en tidslinje!
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Jerusalem
Juniorveteran
****
Innlegg: 485
Registrert: 17-10-2012
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 4-1-2015 kl 14:49


Sitat: skrevet av LeifG  

Sett opp en tidslinje når oppstandelsene skjer og hva som skjer i henhold til de tre oppstandelsene.

Da vil du også oppdage at Jesus har to gjenkomster, i tillegg til den første som spedbarn.

Sett opp en tidslinje!

...

Hvis man skal holde på sånn, så kan man si den første gjennkomsten var da han om morgenen kom ut av graven, den andre da han om kvelden gav dem Den Hellige Ånd, den tredje når han åtte dager senere kom gjennom den lukkede døren, osv. osv.

PS: til meg kom han 1994, da var "den siste dagen" for meg.

[Redigert den 4-1-2015 kl 13:51 av Jerusalem]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2118
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 4-1-2015 kl 15:22


Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av gana  

Som i himmelen så og på jorden.

Er det en periode på tusen år i himmelen så er det også det samme i Guds rike på jorden -

en viss forbindelse er det jo nå mellom himmel og jord.

Og derav altså tusenårsriket - vi lever i det her og nå.

Når Jesus kommer ned med alle sine så blir det til den ny jord.


Problemet er at etter Jesu andre komme er det ingen levende igjen her på denne jord. Noen blir høstet til doms, andre til himmelen. Alle som tror, og trodde, altså de som er døde når Han kommer igjen blir med opp til Guds rike. Djevelen er igjen her nede på denne jord uten noen levende mennesker. Når 1000 år har gått oppe i himmelen blir mennseker som IKKE trodde oppreist (2. oppstandelse) til doms (Gog og Magog krigen).

Ta deg tid til å lese Guds ord gjengitt og resoner over de følger Guds ord faktisk har. Enten så tror du Guds ord eller så tror du eventyr uten hold i Guds ord.

Hvis de ikketroende blir reist opp i en egen oppstandelse så ender en opp med 3 oppstandelser. Bibelen nevner bare 2.

Som jeg nevnte i et annet innlegg her så var den første oppstandelse ved Jesu korsfestelse, døde kom da ut av gravene.

Den andre oppstandelsen som nevnes er ved Jesu tilbakekomst.

Er i grunnen ikke så veldig vanskelig dette hvis en bare holder litt styr på tellingen :)


Sett opp en tidslinje når oppstandelsene skjer og hva som skjer i henhold til de tre oppstandelsene.

Da vil du også oppdage at Jesus har to gjenkomster, i tillegg til den første som spedbarn.

Sett opp en tidslinje!

Den første oppstandelse som Paulus OG Johannes snakker om er i forbindelse med Jesu gjenkomst rett etter Dyrets merke, og det er enda fremtid. Deretter, etter Jesu gjenkomst er de troende i himmelen i ett tusen år. Så går reisen tilbeke ned hit og den andre oppstandelse skjer, og den oppstandelsen innebefatter de som ikke tror og den andre død vil bite på. Altså de står opp til doms og en evig død.

De som står opp ved korsfestelsen er ikke mange men noen er det og Åp. snakker om de 24. Paulus snakker IKKE om disse når han snakker om oppstandelsen ved Jesu gjennkomst. Sett opp en tidslinje!

Jeg ga deg jo en tidslinje, tiden for de to oppstandelsene, i mitt forrige innlegg LeifG. Noe annet kan jeg ikke finne grunnlag for.

Hvor du finner alt ditt fra er jeg veldig nysgjerrig på.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2118
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 4-1-2015 kl 20:06
Dette er den første oppstandelse


Sitat: skrevet av Jerusalem  

Jo, men har noen sagt at den første oppstandelse er fysisk

Ja hvis du leser vers 4 og 5 i Åp 20 så ser du at den første oppstandelse var fysisk:

"Jeg så troner, og noen satte seg på dem, og de fikk makt til å holde dom. Jeg kunne også se sjelene til dem som var blitt halshogd fordi de hadde holdt fast på Jesu vitnesbyrd og på Guds ord, og alle som ikke hadde tilbedt dyret eller bildet av det og ikke tatt merket på pannen eller hånden. De ble levende igjen og hersket sammen med Kristus i tusen år. 5 Men de andre døde ble ikke levende før de tusen år var gått. Dette er den første oppstandelse."

De var blitt halshogd (fysisk død) og ble levende igjen - og om en leser om den første oppstandelse ellers i NT så står det at de kom ut av gravene.

Så en skal være ganske kverulerende fri i tolkningen for å få den første oppstandelsen til å være noe annet enn fysisk, men det er mulig du vil gjøre et forsøk.

:rolleyes:[Redigert den 4-1-2015 kl 19:59 av gana]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Jerusalem
Juniorveteran
****
Innlegg: 485
Registrert: 17-10-2012
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 5-1-2015 kl 00:51


Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Jerusalem  

Jo, men har noen sagt at den første oppstandelse er fysisk

Ja hvis du leser vers 4 og 5 i Åp 20 så ser du at den første oppstandelse var fysisk:

"Jeg så troner, og noen satte seg på dem, og de fikk makt til å holde dom. Jeg kunne også se sjelene til dem som var blitt halshogd fordi de hadde holdt fast på Jesu vitnesbyrd og på Guds ord, og alle som ikke hadde tilbedt dyret eller bildet av det og ikke tatt merket på pannen eller hånden. De ble levende igjen og hersket sammen med Kristus i tusen år. 5 Men de andre døde ble ikke levende før de tusen år var gått. Dette er den første oppstandelse."

De var blitt halshogd (fysisk død) og ble levende igjen - og om en leser om den første oppstandelse ellers i NT så står det at de kom ut av gravene.

Så en skal være ganske kverulerende fri i tolkningen for å få den første oppstandelsen til å være noe annet enn fysisk, men det er mulig du vil gjøre et forsøk.

:rolleyes:


Ja det vil jeg, hvordan greide du å hoppe over at han så sjelene til de fysisk døde ? Altså ikke kroppene (fysisk) men sjelene !

Og når det gjelder hvem dette er, så er de selvsagt ikke de som kom ut av gravene da Jesus Kristus døde, når det i samme sitat står at de er de "som ikke hadde tilbedt dyret eller bildet av det og ikke tatt merket på pannen eller hånden" en begivenhet som fant sted etter Jesu Kristi oppstandelse.

De er med andre ord, de første kristne som ble drept fordi de var mot skjøgen og dyret, og for bruden og lammet.[Redigert den 4-1-2015 kl 00:35 av Jerusalem]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2118
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 5-1-2015 kl 01:29


Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Jerusalem  

Jo, men har noen sagt at den første oppstandelse er fysisk

Ja hvis du leser vers 4 og 5 i Åp 20 så ser du at den første oppstandelse var fysisk:

"Jeg så troner, og noen satte seg på dem, og de fikk makt til å holde dom. Jeg kunne også se sjelene til dem som var blitt halshogd fordi de hadde holdt fast på Jesu vitnesbyrd og på Guds ord, og alle som ikke hadde tilbedt dyret eller bildet av det og ikke tatt merket på pannen eller hånden. De ble levende igjen og hersket sammen med Kristus i tusen år. 5 Men de andre døde ble ikke levende før de tusen år var gått. Dette er den første oppstandelse."

De var blitt halshogd (fysisk død) og ble levende igjen - og om en leser om den første oppstandelse ellers i NT så står det at de kom ut av gravene.

Så en skal være ganske kverulerende fri i tolkningen for å få den første oppstandelsen til å være noe annet enn fysisk, men det er mulig du vil gjøre et forsøk.

:rolleyes:


Ja det vil jeg, hvordan greide du å hoppe over at han så sjelene til de fysisk døde ? Altså ikke kroppene (fysisk) men sjelene !

Og når det gjelder hvem dette er, så er de selvsagt ikke de som kom ut av gravene da Jesus Kristus døde, når det i samme sitat står at de er de "som ikke hadde tilbedt dyret eller bildet av det og ikke tatt merket på pannen eller hånden" en begivenhet som fant sted etter Jesu Kristi oppstandelse.

[Redigert den 4-1-2015 kl 00:06 av Jerusalem]

Når han så sjelene til de fysisk døde og noe ble levende igjen så må det jo nesten ha vært kroppene.

Når det gjelder dyret / djevelen / satan så er det en åndskraft som har vært rundt siden tidenes morgen.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Jerusalem
Juniorveteran
****
Innlegg: 485
Registrert: 17-10-2012
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 5-1-2015 kl 01:43


Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Jerusalem  

Jo, men har noen sagt at den første oppstandelse er fysisk

Ja hvis du leser vers 4 og 5 i Åp 20 så ser du at den første oppstandelse var fysisk:

"Jeg så troner, og noen satte seg på dem, og de fikk makt til å holde dom. Jeg kunne også se sjelene til dem som var blitt halshogd fordi de hadde holdt fast på Jesu vitnesbyrd og på Guds ord, og alle som ikke hadde tilbedt dyret eller bildet av det og ikke tatt merket på pannen eller hånden. De ble levende igjen og hersket sammen med Kristus i tusen år. 5 Men de andre døde ble ikke levende før de tusen år var gått. Dette er den første oppstandelse."

De var blitt halshogd (fysisk død) og ble levende igjen - og om en leser om den første oppstandelse ellers i NT så står det at de kom ut av gravene.

Så en skal være ganske kverulerende fri i tolkningen for å få den første oppstandelsen til å være noe annet enn fysisk, men det er mulig du vil gjøre et forsøk.

:rolleyes:


Ja det vil jeg, hvordan greide du å hoppe over at han så sjelene til de fysisk døde ? Altså ikke kroppene (fysisk) men sjelene !

Og når det gjelder hvem dette er, så er de selvsagt ikke de som kom ut av gravene da Jesus Kristus døde, når det i samme sitat står at de er de "som ikke hadde tilbedt dyret eller bildet av det og ikke tatt merket på pannen eller hånden" en begivenhet som fant sted etter Jesu Kristi oppstandelse.

De er med andre ord, de første kristne som ble drept fordi de var mot skjøgen og dyret, og for bruden og lammet.

Når han så sjelene til de fysisk døde og noe ble levende igjen så må det jo nesten ha vært kroppene.

Når det gjelder dyret / djevelen / satan så er det en åndskraft som har vært rundt siden tidenes morgen.


Nei, lammet og bruden er Israels konge og hans folk, mens dyret og skjøgen er jødenes konge og hans folk.

Mener du kropp og sjel er det samme ?
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2118
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 5-1-2015 kl 01:52


Nei. Men når han så sjelene til de fysisk døde så må sjelene ha vært i live mens kroppene døde - og når da noe ble levende igjen så må det ha vært kroppene.

:)

[Redigert den 5-1-2015 kl 01:04 av gana]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Jerusalem
Juniorveteran
****
Innlegg: 485
Registrert: 17-10-2012
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 5-1-2015 kl 16:28


Sitat: skrevet av gana  
Nei. Men når han så sjelene til de fysisk døde så må sjelene ha vært i live mens kroppene døde - og når da noe ble levende igjen så må det ha vært kroppene.

:)


Nei, legemets oppstandelse er etter de tusen år, gana
i nye og uforgjengelige kropper.

PS: Det værste er at dette virkelig vil skje i fremtiden, sjelene vil bli gjennforent med kroppene, som da er blitt herligjort i likhet med Jesu Kristi oppstandelses kropp, det er den veien det nå går.

[Redigert den 5-1-2015 kl 15:36 av Jerusalem]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2118
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 5-1-2015 kl 16:40


Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av gana  
Nei. Men når han så sjelene til de fysisk døde så må sjelene ha vært i live mens kroppene døde - og når da noe ble levende igjen så må det ha vært kroppene.

:)


Nei, legemets oppstandelse er etter de tusen år, gana
i nye og uforgjengelige kropper.

[Redigert den 5-1-2015 kl 15:29 av Jerusalem]

Ja i hovedsak så er det riktig, men som jeg allerede har vist så stod også noen opp legemlig i begynnelsen til de tusen år.

Dette er henholdsvis den 1. og 2. oppstandelsen.

Enkelt og greit og godt dokumentert - at noen allikevel velger å opponere får en bare leve med.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2118
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 5-1-2015 kl 16:45


Sitat: skrevet av Jerusalem  


PS: Det værste er at dette virkelig vil skje i fremtiden, sjelene vil bli gjennforent med kroppene, som da er blitt herligjort i likhet med Jesu Kristi oppstandelses kropp, det er den veien det nå går.

[Redigert den 5-1-2015 kl 15:36 av Jerusalem]


Ja det er det, det går mot full oppstandelsesseier :)

Amen til det ja :)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Jerusalem
Juniorveteran
****
Innlegg: 485
Registrert: 17-10-2012
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 5-1-2015 kl 18:40


Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Jerusalem  


PS: Det værste er at dette virkelig vil skje i fremtiden, sjelene vil bli gjennforent med kroppene, som da er blitt herligjort i likhet med Jesu Kristi oppstandelses kropp, det er den veien det nå går.


Ja det er det, det går mot full oppstandelsesseier :)

Amen til det ja :)


Hvis du ser på det som kalles "Den apostoliske trosbekjennelse" så har du i den ordene "jeg tror på .... legemets oppstandelse" fordi dette er en separat fremtidig begivenhet.

Jeg tror på Gud Fader, den allmektige,
himmelens og jordens skaper.

"Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre,
som ble unnfanget ved Den hellige ånd,
født av jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus,
korsfestet, død og begravet,
fòr ned til dødsriket,
stod opp fra de døde tredje dag,
fòr opp til himmelen,
sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd,
skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.

Jeg tror på Den hellige ånd,
en hellig, allmenn kirke,
de helliges samfunn,
syndenes forlatelse,
legemets oppstandelse
og det evige liv.
Amen."

[Redigert den 5-1-2015 kl 17:41 av Jerusalem]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2118
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 5-1-2015 kl 19:19


Den apostoliske er vel en fellesbekjennelse så da får vi vel tro at vi også får en felles oppstandelse. Ikke dårlig, slett ikke dårlig.

:yes:
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Jerusalem
Juniorveteran
****
Innlegg: 485
Registrert: 17-10-2012
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 5-1-2015 kl 20:28


Sitat: skrevet av gana  
Den apostoliske er vel en fellesbekjennelse så da får vi vel tro at vi også får en felles oppstandelse. Ikke dårlig, slett ikke dårlig.

:yes:

Vel alle de sjeler som går over fra døden til livet, som tar imot og tar vare på den hellige ånd, Jesu Kristi ord, og holder seg rene, vil få en ny og herligjort kropp.

Fil 3:21 "Han skal forvandle vårt svake og forgjengelige legeme så det blir likt det legeme han har i herligheten. For han har makt til å underlegge seg alt."
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 5-1-2015 kl 20:41


En sjel er en kropp med livspust, altså levende. Ingen levende sjel uten livspust. En kropp er både med og uten livspust men kroppen råtner til støv/ jord uten livspust.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 5-1-2015 kl 20:44


Det er bare Djevelen og de som tror hans løgn som tror vi lever selv om vi er døde. Sjelevandring eller at ånden lever videre. Den som tror Gud vet at vi er støv og døde/ ingenting uten Ham og Hans nåde. Den som tror Djevelen tror vi er udødelige og har tilgang på all kunskap, altså lik Gud.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Jerusalem
Juniorveteran
****
Innlegg: 485
Registrert: 17-10-2012
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 5-1-2015 kl 21:00


Sitat: skrevet av LeifG  
Det er bare Djevelen og de som tror hans løgn som tror vi lever selv om vi er døde. Sjelevandring eller at ånden lever videre. Den som tror Gud vet at vi er støv og døde/ ingenting uten Ham og Hans nåde. Den som tror Djevelen tror vi er udødelige og har tilgang på all kunskap, altså lik Gud.

Hva din djevel tror spiller ingen rolle, de hellige kristne sjeler lever videre i Jesu Kristi kropp, den kropp du aviser og sier bare er et bilde på noe annet.[Redigert den 5-1-2015 kl 20:02 av Jerusalem]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2118
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 5-1-2015 kl 21:05


Bibelen sier at de døde i Kristus sover.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Jerusalem
Juniorveteran
****
Innlegg: 485
Registrert: 17-10-2012
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 5-1-2015 kl 21:35


Sitat: skrevet av gana  
Bibelen sier at de døde i Kristus sover.

Jesus Kristus sier,

Joh 11:26 "hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø"

Joh 5:24 "Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg, han har evig liv og kommer ikke for dommen, men er gått over fra døden til livet."

Åp 20,6 "Salig og hellig er den som har del i den første oppstandelse. Over dem har den annen død ingen makt."[Redigert den 5-1-2015 kl 20:36 av Jerusalem]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 5-1-2015 kl 23:31


Sitat: skrevet av gana  
Bibelen sier at de døde i Kristus sover.


Ja, og det er noe annet. Når du legger deg til å sove på kvelden så våkner du opp neste morgen uten å vite hvor lenge du har sovet. Om det har gått 2000 år eller 2 timer vet du ikke. Slik vil det være for Daniel når han våkner ved Jesu andre komme, han har nå¨sovet i snart 2600 år og vet det ikke.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Jerusalem
Juniorveteran
****
Innlegg: 485
Registrert: 17-10-2012
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 6-1-2015 kl 00:31


Sitat: skrevet av LeifG  
En sjel er en kropp med livspust, altså levende. Ingen levende sjel uten livspust. En kropp er både med og uten livspust men kroppen råtner til støv/ jord uten livspust.

Nei, Leif

1 Kor 15:44 "Det blir sådd et legeme som hadde sjel, men et Åndens legeme står opp. For så sant som det finnes et legeme med sjel"

som du ser har kroppen en sjel, den er ikke en sjel

Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Jerusalem
Juniorveteran
****
Innlegg: 485
Registrert: 17-10-2012
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 6-1-2015 kl 00:33


Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av gana  
Bibelen sier at de døde i Kristus sover.


Ja, og det er noe annet. Når du legger deg til å sove på kvelden så våkner du opp neste morgen uten å vite hvor lenge du har sovet. Om det har gått 2000 år eller 2 timer vet du ikke. Slik vil det være for Daniel når han våkner ved Jesu andre komme, han har nå¨sovet i snart 2600 år og vet det ikke.


Nei, Leif

Dette at alle døde er borte, er en gammel-testamentlig oppfattelse.

Fra og med Jesus Kristus er denne oppfattelsen endret.

Apostlene ser Jesus samtale med Moses og Elija (Matteus 17:3)
og får senere høre følgende om Abraham, Isak og Jakob.
"Han er ikke en Gud for døde, men for levende"[Redigert den 5-1-2015 kl 23:37 av Jerusalem]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2118
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 6-1-2015 kl 15:40


Sitat: skrevet av LeifG  
Det er bare Djevelen og de som tror hans løgn som tror vi lever selv om vi er døde. Sjelevandring eller at ånden lever videre. Den som tror Gud vet at vi er støv og døde/ ingenting uten Ham og Hans nåde. Den som tror Djevelen tror vi er udødelige og har tilgang på all kunskap, altså lik Gud.

Jeg tror du har rett i at Bibelen ser menneskets ånd, sjel og legeme som en enhet. Det er den ene side av saken.

Den andre side er at når legemet dør så går sjelen opp. Sjelen lever altså videre hos Gud.

Skriften sier det således: "Men vi er ved godt mot, og helst vil vi være borte fra kroppen og hjemme hos Herren." (2. Kor 5, 8)

Vi ser altså at det er grunnlag for å si at det bare er legemet som dør - sjelen lever videre.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Jerusalem
Juniorveteran
****
Innlegg: 485
Registrert: 17-10-2012
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 6-1-2015 kl 15:56


Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av LeifG  
Det er bare Djevelen og de som tror hans løgn som tror vi lever selv om vi er døde. Sjelevandring eller at ånden lever videre. Den som tror Gud vet at vi er støv og døde/ ingenting uten Ham og Hans nåde. Den som tror Djevelen tror vi er udødelige og har tilgang på all kunskap, altså lik Gud.

Jeg tror du har rett i at Bibelen ser menneskets ånd, sjel og legeme som en enhet. Det er den ene side av saken.

Den andre side er at når legemet dør så går sjelen opp. Sjelen lever altså videre hos Gud.

Skriften sier det således: "Men vi er ved godt mot, og helst vil vi være borte fra kroppen og hjemme hos Herren." (2. Kor 5, 8)

Vi ser altså at det er grunnlag for å si at det bare er legemet som dør - sjelen lever videre.


Veldig bra gana :up:

Det som er den egentlige problemstillingen her, som i mange andre ting, er at skriften dvs. GT sier noe annet og akkurat som jødene, finner en del sekter det vanskelig å tro det Jesus Kristus og Kirken sier. Men antaglig er det hele egentlig bare et påskudd for ikke å gå i Kirken å møte Jesus Kristus ?

PS: Dette med legemets oppstandelse går 100 % igjennom en gang i fremtiden, men hvordan sjelen skal gjennforenes med det nye legemet vet jeg ikke, her må vi bare tro :) i mellomtiden lever vi alle i Kristus, vår redningsbåt.

[Redigert den 6-1-2015 kl 15:04 av Jerusalem]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 6-1-2015 kl 20:21


Sitat:
Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av LeifG  
Det er bare Djevelen og de som tror hans løgn som tror vi lever selv om vi er døde. Sjelevandring eller at ånden lever videre. Den som tror Gud vet at vi er støv og døde/ ingenting uten Ham og Hans nåde. Den som tror Djevelen tror vi er udødelige og har tilgang på all kunskap, altså lik Gud.


Jeg tror du har rett i at Bibelen ser menneskets ånd, sjel og legeme som en enhet. Det er den ene side av saken.

Den andre side er at når legemet dør så går sjelen opp. Sjelen lever altså videre hos Gud.


Det finnes ikke ett skriftrsted som legitimerer en slik tro hverken i GT eller NT. Faktisk er det å legitimere en slik tro å støtte Djevelen og med det letgge til grunn en annen tro/ teologi enn det Gud gir oss. I sterke vitnesbyrd og kraftige ord advarer Gud oss imot å tro at vi er udødelige og at vi lever videre etter vår død.
New Age, spiritisme, skjærsilden, helveteslæren med flere er avhengig av å tro Djevelens løgn at "Du skal slettes ikke dø".

Gud sier: "Av jord er DU kommet og av jord skal DU bli". Du er DEG og DEG er hvem DU er.

Om du sleser skapelsesberetningen så ser du at DU er jord, din kroppe r jord og denne kroppslige masse får Livspust inblest i kroppens nese og derfor puster krioen og lever. Når DU dør er det fordi Gud tar livspusten tilbake til seg og Du er igjen jord.
Når livspusten starter "kraftverket", altså cellene i deg opp har de oppgaver som er bestemte på forhånd. Dette kraftverket har fem sanser og ut ifra disse sanser registereres og huskes hendelser slik at bevisste tanker og følelser oppstår.
Etterhvert får denne levende kropp, kalt sjel en egen ånd basert på det miljø den er i.
Når livspusten tas tilbake dør cellene og fundamentet for denne organsimes tanker og følelser er borte fordi det ikke er mere liv. Den eneste som kan reise deg opp nå, til en ny kropp er Faderens nåde og rettferd.

Jesu lover at enhver som tror på Ham og har da Hans tro vil hvile/ sove inntil Han kommer igjen. De er bevart av Faderen, i Hans ord.


Sitat: skrevet av gana  
Skriften sier det således: "Men vi er ved godt mot, og helst vil vi være borte fra kroppen og hjemme hos Herren." (2. Kor 5, 8)

Vi ser altså at det er grunnlag for å si at det bare er legemet som dør - sjelen lever videre.


Sjelevandring er fra den onde, når vi dør er det ingen tanker eller følelser i oss lengre, død er død.

2 Kor 5,6-9 Derfor er vi alltid frimodige og vet at så lenge vi er hjemme i legemet, er vi borte fra Herren; for vi vandrer i tro, ikke i beskuelse;

vi er altså frimodige, og vil heller være borte fra legemet og være hjemme hos Herren.

Derfor setter vi og vår ære i, enten vi er hjemme eller borte, å tekkes ham.Med andre ord snakker ikke Paulus om at noen faktisk reiser til Ham direkte ved sin død, men at ønsket er å dra hjem, altså til himmelen og himmelens Jerusalem der Han er nå.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Jerusalem
Juniorveteran
****
Innlegg: 485
Registrert: 17-10-2012
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 6-1-2015 kl 21:58


Sitat:
Sitat: skrevet av gana  

Sitat: skrevet av LeifG  

Det er bare Djevelen og de som tror hans løgn som tror vi lever selv om vi er døde. Sjelevandring eller at ånden lever videre. Den som tror Gud vet at vi er støv og døde/ ingenting uten Ham og Hans nåde. Den som tror Djevelen tror vi er udødelige og har tilgang på all kunskap, altså lik Gud.


Jeg tror du har rett i at Bibelen ser menneskets ånd, sjel og legeme som en enhet. Det er den ene side av saken.

Den andre side er at når legemet dør så går sjelen opp. Sjelen lever altså videre hos Gud.


Det finnes ikke ett skriftrsted som legitimerer en slik tro hverken i GT eller NT. Faktisk er det å legitimere en slik tro å støtte Djevelen ....

Det er du som tror på djevelen, Leif og visket ut NT skriftstedet fra ganas innlegg, selvsagt sier ikke GT det samme, da jødene ikke tror dette.

"Men vi er ved godt mot, og helst vil vi være borte fra kroppen og hjemme hos Herren." (2. Kor 5, 8)

et annet skridtsted er

2. Kor 12:2 "Jeg vet om et menneske i Kristus, som for fjorten år siden ble rykket opp i den tredje himmel – om han var i legemet eller utenfor legemet, vet jeg ikke, Gud vet det. Men jeg vet at denne mannen ble rykket inn i Paradis – om han var i legemet eller utenfor legemet, vet jeg ikke, Gud vet det – og der fikk han høre usigelige ord, som et menneske ikke har lov til å uttale."[Redigert den 6-1-2015 kl 21:02 av Jerusalem]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
 Sider:  1  

  Gå til topp

Powered by XMB
XMB Forum-programvare © 2001-2017 XMB-gruppen