Apologetisk Forum
Ikke pålogget [Logg inn ]
Gå til bunn

Utskriftsversjon  
 Sider:  1  2
Forfatter: Tittel: Hvor kommer Dyret / Antikrist fra?
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2120
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 24-1-2015 kl 12:49


Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av gana  
En har drøftet hvilke miljø lovløshetens menneske eller Anikrist skulle komme fra.

.. .

(Ovenstående er en litt fri gjengivelse fra en fortolkningsbok i Bibelverket, Luther Forlag - Lunde Forlag.)

"De kom fra oss, men de var ikke av oss."[Redigert den 3-12-2014 kl 04:42 av gana]


1 Joh 2,19 De er gått ut fra oss, men de var ikke av oss: for hadde de vært av oss, så var de blitt hos oss; men det skulde bli åpenbart at ikke alle er av oss.

Og disse som ikke er av oss benekter mennesket Jesus i kjød men de benekter Ham ikke som Gud.

Det slår jo begge veier dette. For hva betyr det å benekte Jesus i kjød? Jo det betyr jo nettopp det å benekte ham som Gud.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 24-1-2015 kl 15:06


Nei, det fordi Jesus Kristus, altså Guds sønn er kommet i kjød. Paulus sier Han er Gud og skaperen men Han sier at Han tok på seg vår skikkelse og lot seg i vært kjød prøve, friste og Gud kan ikke la seg friste.

Simon Peter står og ser på sin lidende bror og medmenneske Jesus og sier Han er Gud. Simon Peter ser at Han er sant menneske som ham selv og det er nøkkelen til himmelen, det er oppstandelsens kraft for da erkjenner du at du i kjød kan frelses fra synd er og nå som Jesus i kjød viste oss.

Kirken sier vi er født, dermed skapt syndere og at det å være i kjød er synd i seg selv, det er ondskapens lære.

Korrekt oversettelse:

1Jn 4:2-3 Hereby know ye the Spirit of God:

Every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God:

And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God:

and this is that spirit of antichrist, whereof ye have heard that it should come; and even now already is it in the world.


Jesus Kristus, altså en erkjennelse av at man tror Han er Skaperen kommet i kjød. Altså i likhet med vår natur og prøvd i likhet med oss i kjød. Jesus lot seg friste og lot fristelser prøve Ham, sant menneske!


Fil 2,5-9 La dette sinn være i eder, som og var i Kristus Jesus, han som, da han var i Guds skikkelse, ikke aktet det for et rov å være Gud lik, men av sig selv gav avkall på det og tok en tjeners skikkelse på sig, idet han kom i menneskers lignelse,

og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han sig selv, så han blev lydig inntil døden, ja korsets død.

Derfor har og Gud høit ophøiet ham og gitt ham det navn som er over alt navn,

Hebr 2,10-11 For det sømmet sig for ham for hvis skyld alle ting er til, og ved hvem alle ting er til, da han førte mange barn til herlighet, gjennem lidelser å fullende deres frelses høvding.

For både den som helliggjør, og de som helliggjøres, er alle av en; derfor skammer han sig ikke ved å kalle dem brødre,


Hebr 2,14 Eftersom da barnene har del i blod og kjød, fikk også han i like måte del deri, forat han ved døden kunde gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen,

Hebr 2,17-18 derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, forat han kunde bli en miskunnelig og trofast yppersteprest for Gud til å gjøre soning for folkets synder.

For derved at han selv har lidt og har vært fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet.


Hva sømmer seg for Ham? Hva er rett ferd og hva er sannhet?

[Redigert den 24-1-2015 kl 14:11 av LeifG]

[Redigert den 24-1-2015 kl 14:12 av LeifG]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2120
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 24-1-2015 kl 16:12


Om jeg forstår deg rett så sier du at Jesus ikke samtidig kunne være sann Gud og sant menneske?
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 24-1-2015 kl 18:42


Sitat: skrevet av gana  
Om jeg forstår deg rett så sier du at Jesus ikke samtidig kunne være sann Gud og sant menneske?


Det er ikke jeg som sier det men Guds ord, bare så det er sagt. Jeg viser til skriftstedene og de er svært klare på hvilket offer og til hva Jesus gjorde ved å bli menneske i kjød.

Tenk hvis Jesus var Gud virksom inne i seg som sant menneske, ville Han da kunne fristes og latt seg prøve? Hadde det vært ett offer verdig vår synd i vårt kjød?

Ditt spørsmål trenger ett svar til og det er at Han kunne være Gud som sant menneske men Han valgte å ikke være Gud i og som sant menneske. Han valgte heller ikke å la sitt kjøds vilje bestemme men i kjød la Sin Guddommskraft/ eksistens ikke styre og heller i kjøds vilje å gjøre Sin Fars vilje.

Han viser veien ut av synd og fallen syndig natur her vi er nå, og den er reell.

Dette gjorde Jesus og merk at iflg dette er det ikke synd å være i kjød og fristes i kjød:

Hebr 5,7-10 Og Han/ Jesus har i sitt kjøds dager med sterkt skrik og tårer frembåret bønner og nødrop til Ham (Faderen) som kunde frelse Ham/ Jesus fra døden, og Han/ Jesus blev bønnhørt for sin gudsfrykt, og således lærte Han/ Jesus, skjønt han var Sønn, lydighet av det han led,

og da Han/ Jesus var fullendt, blev Han/ Jesus ophav til evig frelse for alle dem som lyder Ham/ Jesus, og blev av Gud kalt Yppersteprest efter Melkisedeks vis.Jak 1,12-16 Salig er den mann som holder ut i fristelse; for når han har stått sin prøve, skal han få livsens krone, som Gud har lovt dem som elsker ham.

Ingen si når han fristes:

Jeg fristes av Gud. For Gud fristes ikke av det onde, og selv frister han ingen.

Men hver fristes idet han drages og lokkes av sin egen lyst; derefter, når lysten har undfanget, føder den synd; men når synden er blitt fullmoden, føder den død.

Far ikke vill, mine elskede brødre!


Jesus syndet ikke men Han lot seg friste og med det betyr det at Han kjente lysten inne i sitt hjerte, men Han avslo før Han syndet i hjerte og sinn. Sant menneske!

På samme måte som Faderen frelste mennesket Jesus i kjød kan Han, altså Faderen frelse også oss i kjød om vi ser og følger Jesus i og på Hans tro.

På tross av vår synd ser Faderen Jesus i oss om vi da tror Ham og følger Ham! Men merk at det er Han som gir oss ett nytt friskt hjerte, ett nytt friskt sinn og en helt ny frisk ånd slik at vi vil holde Hans bud. Det er Hans verk i oss, Hans kraft til frelse takket være Ham alene. Ser du etter i skriftene så sier også Guds ord at Han vil gi denne gave igjennom den nye pakt før Han kommer og henter sine barn. Og den nye pakt er nå, vi må bare tro og Han vil i rett tid reise opp sine troende og verden, med de onde falne engler med universet vil se at mennesker tror Ham for bare de vil drikke av det regn Faderen gir.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2120
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 24-1-2015 kl 18:54


Sitat: skrevet av LeifG  

Tenk hvis Jesus var Gud virksom inne i seg som sant menneske, ville Han da kunne fristes og latt seg prøve?

Skulle noe være umulig for Gud?
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 24-1-2015 kl 19:49


?

Hva er Hans offer opp imot anklageren verd da?

Hva er Guds ord verd om man ikke tro Gud på Hans ord?

Tenk over din kommentar, hva er ditt problem om ingenting er umulig for Gud og velge å bli sant menneske i vårt kjød?
Tenk for ett offer Han, vår Skaper og Gud har gjort, blitt vår bror, som oss til evig tid. Det er Offer det! Kristus Vår Rettferdighet!

Desuten har jeg allerede lagt frem ett skriftsted som slår ihjel ditt spørsmål å stille!

Jak 1,13 Ingen si når han fristes: Jeg fristes av Gud. For Gud fristes ikke av det onde, og selv frister han ingen.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 31-1-2015 kl 17:09


http://www.bibleuniverse.com/articles/the-anti-christ-daniel...

Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
 Sider:  1  2

  Gå til topp

Powered by XMB
XMB Forum-programvare © 2001-2017 XMB-gruppen