Apologetisk Forum
Ikke pålogget [Logg inn ]
Gå til bunn

Utskriftsversjon  
 Sider:  1  2    4  5
Forfatter: Tittel: Er sabbatsbudet forandret?
soneh-chamas
Seniormedlem
***


Avatar


Innlegg: 212
Registrert: 25-4-2006
Brukeren er frakoblet

Humør: Ved ånd og ved avmakt

[*] opprettet den 14-8-2007 kl 09:51


Sitat:
Opprinnelig postet av Viking
The word British is Hebrew. It means "the People of the Covenant"

Dette er feil. Uttrykket "british" er meningsløst på hebraisk, selv om delordene "brit" og "ish" betyr henholdsvis "pakt" og "mann/menneske". I beste fall kan det leses "manns-pakt".

Ordet "britannia" (eller "Briton Yah"), derimot, kan naturlig leses som "Herrens Pakt".

En annen litt underfundig tilfeldighet er at USA på moderne hebraisk heter "aratsot haBrit", altså "Pakts-landene". :P Dette kommer kanskje av at USA opprinnelig var 13 uavhengige stater, som inngikk en "pakt" om å forene seg i en Union - the United States of America.


Hilsen Soneh Chamas.

[Redigert den 14-8-2007 av soneh-chamas]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Lance
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 970
Registrert: 11-4-2005
Bosted: Østfold
Brukeren er frakoblet

Humør: Gud er én

[*] opprettet den 14-8-2007 kl 11:55


Imponert over språkferdighetene her. Hadde ingen anelse om ordet "Britisk" sin opprinnelse.Lance
-------
Malakias 4:5-6
Åp 10:7

www.branham.org
www.vekkelsen.no
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren Denne brukeren har MSN Messenger
Viking
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1968
Registrert: 17-11-2005
Brukeren er frakoblet

Humør: Prikkbelastning: * * * * *

[*] opprettet den 14-8-2007 kl 12:06


Da lærte jeg noe nytt idag også, heldigvis:yes:.Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Viking
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1968
Registrert: 17-11-2005
Brukeren er frakoblet

Humør: Prikkbelastning: * * * * *

[*] opprettet den 14-8-2007 kl 12:12


Kanskje ikke så rart at Yesuah besøkte de britiske øyer?

Her.Og her.

[Redigert den 14-8-2007 av Viking]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeGu
Juniormedlem
*
Innlegg: 17
Registrert: 29-7-2007
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 18-8-2007 kl 22:51


Grunner til at jeg IKKE holder sabbaten:

- Sabbaten og tallordet SYV kommer ikke fra det samme hebraiske ordet. Derimot betyr ordet Sabbat hvile fra arbeid - ikke navn på selve dagen.

- Jødene har holdt sabbat på ulike ukedager opp gjennom historien, f.eks. på første dag i uken slik som omtalt i 3.Mos 23:39.

- Den jødiske sabbaten hadde fra tid til annen forskjellig lengde (2.Mos 16:23-29, 3.Mos 23:6-8; 15-22)

- Den jødiske sabbaten på den 7. dag var en alternerende sabbat som varierte. Antar man at Israel forlot Egypten på en "lørdag", så ville etterfølgende sabbater falle på lørdag i kun 7 uker. Den 8. uken ville den bli på søndag i 7 uker. etc. etc.

- Sabbaten var kun for jøder, og en minnedag for utfrielsen fra slaveriet i Egypt - ikke en minnedag for den dagen Gud hvilte etter skapelsen.

- Jesus lærte oss at menneske er sabbatens herre - ikke omvendt. Derfor er vi fri til selv å bestemme hvilken dag det er best å hvile på.

- Det Nye Testamentet gir ingen instrukser om å holde hvile- og helligdag på en bestemt ukedag, derfor sier Paulus at vi er fri til å feire Herrens dag når det passer oss. (Rom. 14:5)

- Rigid helligdagsholdelse fordømmes av Paulus: "La derfor ingen dømme dere...i spørsmål om høytid eller nymåne eller sabbat."

- Det 4. bud er utelatt i NT. Det er ikke en del av NT, og det er derfor ikke omtalt slik som de andre 9. Årsaken er at mens de 9 andre bud er moralske forskrifter, så er det 4. bud kun et seremonielt bud til jødene.

- I bl.a. Hoseas 2:11 sier Gud at Han vil gjøre slutt på den jødiske sabbaten. Dette omtales flere ganger i NT.

- De første kristne samledes på første dag i uken (Joh 20). Dette var helt naturlig, siden Jesus oppsto den første dag i uken.

- Etter Jesu himmelfart ble den første tale holdt på den første dag i uken.

- Førstegrødefesten, Pinsefesten, Tabernakelfesten, og de usyredes brøds dager begynte alle på ukens første dag.

- Gud ga loven på ukens første dag. Åpenbaringsboken ble gitt på ukens første dag.

- Det er ingen nedtegnelser i Bibelen om at kristne samlet seg på den 7. dag, men tvertimot på det som omtales for "Herrens dag" (Ukens første dag - eller vår "søndag".)

Som kristne har vi med andre ord ingen holdepunkter for å overholde sabbaten. Sannheten er at det 4.bud er et bilde på Kristus, og vi skal hold Ham hellig og i ære. Han er vår endelige og virkelige hviledag.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Lexus
Veteran
*****
Innlegg: 636
Registrert: 10-5-2007
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 19-8-2007 kl 18:17


Er Sabbattsbudet forandret?

Han skal tale ord mot Den Høyeste og undertrykke Den høyeste hellige, og tenke på å forandre tider og lov. Og de skal overgis i hans hånd for en tid og tider og en halv tid. (Dan.7.25)

Sitat fra Lance:
Jeg liker å sitere Bibelen i slike saker, for den har jo
alle svarene. Vår bror Paulus sier jo en hel del om
Sabbaten. Se for eksempel her:

Hebreerbrevet 4:10
"For den som er kommet inn til hans hvile, han har
og fått hvile fra sine gjerninger, likesom Gud fra sine."


Dette er veldig bra og fremhever hva skriften sier, ellers i denne tråden er det mye synsing ute og går, finn svar i skriften, så går alt så meget bedre.

Faren er at diskusjonene dør ut etter hvert som Ordet brer om seg.

Ulykke på ulykke skal komme. Rykte på rykte skal oppstå. De skal søke etter syn hos profetene, og lov skal ikke være å finne hos prestene eller råd hos de gamle. (Esek.7.26)

Lance er inne på det riktige, men har ikke sett hva disse gjerninger som Herren gjør er for noe.

Herrens GJERNINGER:

Jorden var øde og tom. (1.m.1.2)
Forklaringen til 1.m.1.2 kommer hos Jer. 4.23 - 27:
Jeg så jorden, og se, den var øde og tom.
Jeg så himmelen, og dens lys var borte.
Jeg så fjellene, og se, de bevet, og alle haugene skalv.
Jeg så, og se, det var intet menneske mer, alle himmelens fugler var fløyet bort.
Jeg så, og se, det fruktbare land var en ørken. Alle dets byer var brutt ned av Herren, av hans brennende vrede. For så sier Herren: Hele landet skal bli en ørken. Men jeg vil ikke gjøre helt ende på det.

Etter disse gjerninger skulle Herren hvile, det var mektige gjerninger, og legge den gamle verden i grus.

Men det skal skapes en ny himmel og en ny jord hvor rettferdighet bor!


Tusenårsriket
For tusen år er i dine øyne som dagen i går når den farer forbi, som en vakt om natten. Salm.90.4
For jeg har mottatt fra Herren det som jeg også har overgitt til dere, at Herren Jesus den natt da han ble forrådt, tok et brød. 1.Kor.11.23
Dere må da skjønne at jeg ikke snakket til dere om brød! Men ta dere i vare for fariseernes og saddukeernes surdeig! Mark.16.11
Og om han så hadde levd tusen år to ganger, men ikke fått nyte noe godt - går ikke alt til ett sted? Pred.6.6

Lysets opphav og mørkets skaper, Jeg Herren gjør alt dette! (se også Herrens gjerninger)
Ikke før de tusen år var til ende, slippes Satan løs igjen for en kort tid. *Åp.20.3
*Kort tid - liten tid - fordi han vet at han bare har en liten tid. Åp.12.12
Men han som for en kort tid var satt lavere enn englene, Jesus, ham som vi kronet med herlighet og æret fordi han led døden, for at han ved Guds nåde skulle smake døden for alle. Heb.2.9
Et menneske, født av en kvinne, lever en kort tid og fylles med uro. Job.14.1

For på 6 dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt det som i dem er, og han hvilte på den sjuende dagen. DERFOR HVILTE HERREN SABBATSDAGEN
og HELLIGET DEN. 2.m.20.11

Og Herrens herlighet (se mitt innlegg, Om Engler) hvilte på Sinai berg. Skyen skjulte det i seks dager. Den sjuende dagen kalte han på Moses midt ut av skyen. 2.m.24.16

Etter Herrens befaling brøt Israels barn opp, og etter Herrens befaling slo de leir. Alle de dager skyen hvilte over tabernaklet, lå de i leir. 4.m.9.18.

Moses kunne ikke gå inn i sammenkomstens telt fordi skyen hvilte over det, og Herrens herlighet fylte tabernaklet. 2.m.40.35

Og når arken hvilte, sa han: Kom tilbake, Herre, til Israels titusen titusener! 4.m.10.36

Lovene forandret
Dersom dere gjør forskjell på folk, da gjør dere synd, og loven anklager dere som lovbrytere. (Jak.2.9)

Men dersom du dømmer loven, da er du ikke lovens gjører, men dens dommer. (Jak.4.11)

For tiden er kommet da dommen skal begynne med Guds hus. Men begynner den med oss, hvordan skal det da ende med dem som ikke vil tro Guds evangelium? (1.Pet.4.17)

Hver den som gjør synd, bryter også loven, og synd er lovbrudd. (1.Joh.3.4)

For den som holder hele loven, men snubler i et bud, han er blitt skyldig i dem alle. (Jak.2.10)

Etter loven blir nesten alt renset med blod. Og uten blod blir utgytt, blir ikke synd tilgitt. (Heb.9.22)

FOR LOVEN INNSETTER SKRØPELIGE MENNESKER SOM YPPERSTEPRESTER. Mens edens ord, som kom etter loven, innsetter Sønnen, han som er blitt fullendt for all evighet. (Heb.7.28)

Nå ser vi at Skriftens ord bringer oss til skrøpelige mennesker, og jeg skriver ned de ting jeg oppdager ved å søke ordet:

David var sønn av den efratitten fra Betlehem i Judea som hette Isai, og som hadde åtte sønner. Denne mannen var i Sauls dager gammel og skrøpelig. (1.Sam.17.12)

Job 8.14:
Skrøpelig er det han stoler på, og det han trøster seg til er spindelvev.

Våk og be, for at dere ikke skal komme i fristelse! Ånden er villig men kjødet er skrøpelig. (Mark.14.38)

Jorden som lå øde og tom…..Jorden er vanhelliget under de som bor på den. For de har overtrådt budet, brudt den evige pakt. (Jes.24.5)

Når ”buen” står i ”skyen”, vil jeg se den og minnes den evige pakt mellom Gud og hver levende skapning, alt kjød som er på jorden. (1.m.9.16)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 19-8-2007 kl 20:55


Sitat:
Opprinnelig postet av Lexus
Er Sabbattsbudet forandret?

Han skal tale ord mot Den Høyeste og undertrykke Den høyeste hellige, og tenke på å forandre tider og lov. Og de skal overgis i hans hånd for en tid og tider og en halv tid. (Dan.7.25)


Ja, det var jo en del skriftsteder du kom med her, men hva er det du vil si oss med dem? Hvor er tydningen?
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Lance
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 970
Registrert: 11-4-2005
Bosted: Østfold
Brukeren er frakoblet

Humør: Gud er én

[*] opprettet den 20-8-2007 kl 09:27


Sitat:
Opprinnelig postet av LeGu

- Det 4. bud er utelatt i NT. Det er ikke en del av
NT, og det er derfor ikke omtalt slik som de andre
9. Årsaken er at mens de 9 andre bud er moralske forskrifter, så er det 4. bud kun et seremonielt
bud til jødene.


En annen måte å set det på er at Jesus oppfylte
Sabatten. Da de før fikk hvile ved å holde en
spesiell dag, får de troende nå hvile ved å komme
til Jesus. Han gir hvilen i form av dåpen i den
Hellige Ånd.

[Redigert den 20-8-2007 av Lance]
Lance
-------
Malakias 4:5-6
Åp 10:7

www.branham.org
www.vekkelsen.no
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren Denne brukeren har MSN Messenger
Lance
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 970
Registrert: 11-4-2005
Bosted: Østfold
Brukeren er frakoblet

Humør: Gud er én

[*] opprettet den 20-8-2007 kl 09:30


Sitat:
Opprinnelig postet av Lexus
Lance er inne på det riktige, men har ikke sett hva disse gjerninger som Herren gjør er for noe.


Kanskje jeg kan oppklare litt hva jeg mente...

Våre gjerninger er vårt selvstrev. Vi kan gjerne
prøve å leve et kristent liv, men det går ikke
uten Herrens hjelp. Herrens gjerninger, er den
Hellige Ånds gjerninger.

Les Apostlenes gjerninger. Den burde heller
hete "Herrens gjerninger" eller "den Hellige
Ånds gjerninger", for det var jo Herren som
virket gjennom dem.

Det var først da de kom inn i HVILEN (dåpen
i den Hellige Ånd på den Øvre Sal) at det
begynte å skje noe. DA tok Herrens gjerninger
over, og boken ble skrevet.

Før det satt de og skalv, innelåst, redde for
omverdenen. Etter at de kom inn i HVILEN var
de modige i troen.

[Redigert den 20-8-2007 av Lance]
Lance
-------
Malakias 4:5-6
Åp 10:7

www.branham.org
www.vekkelsen.no
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren Denne brukeren har MSN Messenger
elin
Medlem
**
Innlegg: 114
Registrert: 15-6-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 20-8-2007 kl 10:16


Takk til evangelist for et vitnesbyrd rett fra hjertet!
Velger å svare på et annet innlegg under hvert punkt med stor bokstav!

Sitat:
Opprinnelig postet av LeGu
Grunner til at jeg IKKE holder sabbaten:

- Sabbaten og tallordet SYV kommer ikke fra det samme hebraiske ordet. Derimot betyr ordet Sabbat hvile fra arbeid - ikke navn på selve dagen.

LES SABBATSBUDET I 2 MOS.20 KAP. DET ER GUD SELV SOM BRUKER TALLET SYV HER. 6 DAGER SKAL DU ARBEIDE, MEN PÅ DEN SYVENDE........

- Jødene har holdt sabbat på ulike ukedager opp gjennom historien, f.eks. på første dag i uken slik som omtalt i 3.Mos 23:39.
DET MÅ DU VIRKELIG VISE MEG DOKUMENTASJON FOR, DET VAR EN DRØY PÅSTAND JEG ALDRI HAR HØRT. SKRIFTSTEDET DU HENVISER TIL HANDLER OM LØVHYTTEFESTEN. HØYTIDENE HADDE EGNE REGLER OG KUNNE HAVNE PÅ ALLE MULIGE UKEDAGER. SABBATEN I TIBUDSLOVEN SKULLE ALLTID TELLES PÅ SAMME MÅTE OG HAVNET PÅ DET VI I DAG KALLER LØRDAG.

- Den jødiske sabbaten hadde fra tid til annen forskjellig lengde (2.Mos 16:23-29, 3.Mos 23:6-8; 15-22)
HAR LEST ALLE HENVISNINGENE DINE OG KAN IKKE FINNE DET DU SKRIVER:puzzled: SABBATEN SKULLE OG HAR ALLTID VÆRT FEIRET FRA SOLNEDGANG TIL SOLNEDGANG

- Den jødiske sabbaten på den 7. dag var en alternerende sabbat som varierte. Antar man at Israel forlot Egypten på en "lørdag", så ville etterfølgende sabbater falle på lørdag i kun 7 uker. Den 8. uken ville den bli på søndag i 7 uker. etc. etc.
HER TRENGES DET VEL OGSÅ DOKUMENTASJON? IKKE NOK Å ANTA? DET VAR DE ÅRLIGE HØYTIDER SOM SKULLE TELLES PÅ EN SPESIELL MÅTE OG HADDE MED DET JØDISKE KALENDERÅRET Å GJØRE. DE FLYTTET PÅ SEG, SLIK PÅSKEN I NORGE OGSÅ FLYTTER PÅ SEG. DEN UKENTLIGE SABBAT FLYTTET IKKE PÅ SEG

- Sabbaten var kun for jøder, og en minnedag for utfrielsen fra slaveriet i Egypt - ikke en minnedag for den dagen Gud hvilte etter skapelsen.
SABBATEN BLE GITT MENNESKEHETEN IKKE BARE JØDER, DET SA JESUS TYDELIG OG DET KAN HISTORIEN BEKREFTE.
I ALLE DE GAMLE KULTURSPRÅK FINNES ORDET SABBAT FOR DEN SYVENDE DAG; BABYLONSK, KALDEISK, ARMENSK, KURDISK, PERSISK, ARABISK, GRESK OG MANGE MANGE FLER. DET BÆRER MED SEG NOE DE ENGANG VISSTE....

- Jesus lærte oss at menneske er sabbatens herre - ikke omvendt. Derfor er vi fri til selv å bestemme hvilken dag det er best å hvile på.
DET ER IKKE MENNESKET SOM ER SABBATEN HERRE. DET ER MENNESKESØNNEN! MATT. 12:8 SÅ..... DIN KONKLUSJON FALLER?
JESUS ER SABBATEN HERRE FORDI HAN VAR MED Å INNSTIFTE SABBATEN I SIN TID. HAN VAR MED I SKAPELSEN OG HAN VAR I TORNEBUSKEN. FARISEERNES TUNGE OG LANGE EKSTRALOVER FOR SABBATSBUDET GIKK HAN ÅPENT UT MOT, IKKE SABBATEN I SEG SELV. DET VAR HVORDAN DEN SKULLE HOLDES IKKE AT DEN SKULLE HOLDES.
HAN SA OM SEG SELV: JEG HAR HOLDT ALLE MIN FARS BUD.

- Det Nye Testamentet gir ingen instrukser om å holde hvile- og helligdag på en bestemt ukedag, derfor sier Paulus at vi er fri til å feire Herrens dag når det passer oss. (Rom. 14:5)
DET VAR IKKE NØDVENDIG. DE FØRSTE KRISTNE VAR JØDER OG HEDNINGER (GUDFRYKTIGE) SOM KJENTE TIL JØDENES LÆRE. DE HOLDT SABBAT FRA FØR.
PAULUS SNAKKER IKKE OM HERRENS DAG, DET VAR IKKE EN DEBATT I DEN FØRSTE KRISTNE TID, DERFOR LEVDE SABBATEN VIDERE I MANGE HUNDRE ÅR ETTER PAULUS.
DEBATTEN PÅ PAULUS TID GJALDT HØYTIDENE DE SOM VAR EN SKYGGE...) HISTORIEN (jOSEPHUS) DOKUMENTERER DEN STORE DEBATTEN OM HVILKEN JØDISK KALENDER SOM VAR DEN RIKTIGE MELLOM FARISEERE/SADUSEERE OG ESEERNE. DE FEIRET BÅDE PÅSKEDAG OG YOM KIPPUR PÅ ULIK DAG. EN FORSKJELL SOM VAR SYNLIG HELT OPP TIL ATTENHUNDRETALLET MELLOM FARISERNES ETTERKOMMERE (VANLIGE JØDER) OG KARAITTJØDER. DA BÅDE FARISEER OG ESSERE BLE KRISTNE OG OPPTATT I DEN FØRSTE MENIGHET KOM UENIGHETEN OPP INNAD I MENIGHETEN. DET ER DETTE PAULUS OMTALER I SKRIFTSTEDET DU NEVNER. HADDE DET VÆRT DE TI BUD HAN MENTE SÅ HADDE NOK REAKSJONENE VÆRT MER SYNLIG I ØVRIGE BREV

- Rigid helligdagsholdelse fordømmes av Paulus: "La derfor ingen dømme dere...i spørsmål om høytid eller nymåne eller sabbat."
LEGG MERKE TIL AT HAN OGSÅ NEVNER ENGLEDYRKELSE HER I DETTE KAPITLET SOM IGJEN REFERER TIL DE STRENGE ESEERNE. DET VAR MANGE AV DEM I DEN FØRSTE MENIGHET, SOM SKAPTE PROBLEMER TYDELIGVIS. HEBREERBREVET VISER FORTSETTELSEN AV MOSELOVENS INNSTRUKSJONER OM HØYTIDENE OG DET LEVITTISKE PRESTEDØMMET.

- Det 4. bud er utelatt i NT. Det er ikke en del av NT, og det er derfor ikke omtalt slik som de andre 9. Årsaken er at mens de 9 andre bud er moralske forskrifter, så er det 4. bud kun et seremonielt bud til jødene.
DE SEREMONIELLE BUD OG TIBUDSLOVEN ER TO FORSKJELLIGE TING, OG BEHANDLES FORSKJELLIG (TI BUD I PAKTSKISTEN OG DE ANDRE LÅ UTENFOR F.EKS.).
HVIS DET 4 BUD ER SEREMONIELT, DA SKULLE JO DE 3 FØRSTE OGSÅ VÆRE SEREMONIELLE? DET
HANDLER JO OGSÅ OM VÅRT FORHOLD TIL GUD? LYDIGHET ER STERKT TIL STEDE I DET NYE TESTAMENTET, OG GUDS LOV ER NEVNT FLERE STEDER. KANSKJE ER NOE IKKE SÅ TYDELIG FOR AT VI SKAL SØKE GUD AV HELE VÅRT HJERTE OG FOR AT GUDS ÅND KAN FÅ VEILEDE EN PERSON TIL HELE SANNHETEN SOM DET STÅR SKREVET?

- I bl.a. Hoseas 2:11 sier Gud at Han vil gjøre slutt på den jødiske sabbaten. Dette omtales flere ganger i NT.
IGJEN HANDLER DET OM HØYTIDENE! DE STORE GLEDENE! OG I DENNE KONTEKST HANDLER DET OM NORDRIKET ISRAEL. DE TI TAPTE STAMMER SOM BLE TATT TIL FANGE AV ASSYRERNE OG SIDEN BLE GLEMT OG GLEMTE SITT OPPHAV, SIN GUD OG SINE HØYTIDER. ORDET GIKK I OPPFYLLELSE!

- De første kristne samledes på første dag i uken (Joh 20). Dette var helt naturlig, siden Jesus oppsto den første dag i uken.
JESUS SA AT VI SKULLE FEIRE HANS DØD OG OPPSTANDELSE MED NADVERDEN, IKKE EN NY HVILEDAG. SÅ DA GJØR VI DET.
DE FØRSTE KRISTNE VAR SAMLET PÅ SABBATEN ..OG ETTER AT SOLEN VAR GÅTT NED PÅ SABBATEN (DA BEGYNTE DEN FØRSTE DAG, DET VAR OG ER FORTSATT VANLIG Å SAMLES DA FOR JØDER OG MANGE ANDRE SABBATSHOLDERE, DA DET NESTEN ER EN FORTSETTELSE AV SABBATEN. DETTE KAN DOKUMENTERES HISTORISK OM DU TRENGER DET)
SELV DER DET IKKE VAR SYNAGOGE SAMLET DE SEG PÅ SABBATEN AP.GJ.16:30 HISTORIKERE SOM SOKRATES PÅ 400 TALLET SKRIVER AT DET VAR VANLIG FOR DE KRISTNE Å SAMLES PÅ SABBATEN BORTSETT FRA I ALEXANDRIA OG ROM. DE HOLDT SØNDAG, SOLDAGEN.

- Etter Jesu himmelfart ble den første tale holdt på den første dag i uken.
DEN BLE HOLDT PÅ PINSEDAGEN. DET ER EN BEVEGELIG DAG I DEN JØDISKE KALENDER. DET VAR EN TILFELDIGHET OM DEN HAVNET PÅ EN SØNDAG. DET KOM HELLER IKKE NOE PÅBUD OM AT NÅ SKAL SØNDAGEN HOLDES.

- Førstegrødefesten, Pinsefesten, Tabernakelfesten, og de usyredes brøds dager begynte alle på ukens første dag.
IKKE I DEN JØDISKE KALENDER, MEN ETTER AT BISKOPPEN I ROM ENDRET KALENDEREN MED STORE PROTESTER FRA KRISTENHETEN I BLANT ANNET LILLEASIA, SYRIA OG ISRAEL!
DE HEVDET SIN RETT MED AT DE HADDE SIN PRAKSIS FRA APOSTELEN JOHANNES I BREVER SOM FORTSATT EKSISTERER. JEG FINNER GJERNE REFERANSENE OM NOEN SPØR (SOM REGEL ER DET FÅ SOM VIL VITE SANNHETEN, DE BARE SKUMLESER OG AVVISER ALT, SÅ DERFOR VIL JEG HELST OPPFORDRES TIL Å FINNE FRAM ALLE HENVISNINGENE:)

- Gud ga loven på ukens første dag. Åpenbaringsboken ble gitt på ukens første dag.
IGJEN, DU TROR PINSEDAGEN ALLTID ER SØNDAG. DET ER I VÅR TID DEN ER DET. LES HISTORIEN.
ÅPENBARINGSBOKEN BLE GITT PÅ HERRENS (SANNSYNLIGVIS SKAL DET STÅ DAG) DET KAN BETY TO TING: MENNESKESØNNEN ER HERRE OVER SABBATEN, ALTSÅ DET ER HERRENS DAG. SLIK SOM OGSÅ SABBATEN ER OMTALT I JES.58:13 SOM: HERRENS HELLIGE DAG.
HERRENS DAG ER FORØVRIG OFTEST I BIBELEN OMTALT SOM DET VI KALLER DOMMEDAG EKS. SE AP GJ.2:10 2.PET 3:10
JES.13,6.9.
SØNDAG BLE FØRSTE GANG KALT HERRENS DAG LENGE ETTER JOHANNES, AV JUSTIN MARTYR, EN HEDNINGKRISTEN SOM ØNSKET AVSTAND TIL JØDENE.

- Det er ingen nedtegnelser i Bibelen om at kristne samlet seg på den 7. dag, men tvertimot på det som omtales for "Herrens dag" (Ukens første dag - eller vår "søndag".)
HERRENS DAG STÅR BARE I ÅP.1:10. DU MENER VEL AT DET STÅR FØRSTE DAG I UKEN? HELE APOSTELGJERNINGENE HANDLER OM AT DE KOM TIL SYNAGOGEN HVER SYVENDE DAG, OG SOM FØR NEVNT NÅR DET IKKE VAR NOEN SYNAGOGE SAMLET DE SEG PÅ STRANDEN.
DE ANDRE APOSTLENE HAR VI IKKE SÅ MYE BIBELSKE OPPTEGNELSER OM, MEN AV HISTORIEN VET VI HVOR DE DRO. APOSTELEN THOMAS DRO F.EKS TIL INDIA. DER HOLDT DE SABBAT HELT OPP TIL 1400 TALLET DA JESUITTENE KOM MED INKVISISJON OG TORTUR. ALLE STEDER APOSTLENE DRO BLE SABBATEN HOLDT I MANGE ÅRHUNDRE ETTERPÅ. DET TAR FOR LANG TID Å NEVNE ALLE HER. MEN JEG KAN KOMME MED ALLE EKSEMPLENE DERSOM DU ER VIRKELIG INTERESSERT I Å VITE. DET FINNES DOKUMENTASJON FOR ALT I DEN VIRKELIGE KRISTNE HISTORIE.

Som kristne har vi med andre ord ingen holdepunkter for å overholde sabbaten. Sannheten er at det 4.bud er et bilde på Kristus, og vi skal hold Ham hellig og i ære. Han er vår endelige og virkelige hviledag.

DET ER MANGE TING SOM ER ET BILDE PÅ KRISTUS I DET GAMLE TESTAMENTET. JESUS VISTE, DA HAN KOM SOM MENNESKE, AT ET MENNESKE SOM ER FØDT PÅNY OG FYLT AV GUDS ÅND KAN GJØRE GUDS VILJE OG VÆRE LYDIG MOT ALLE GUDS BUD IKKE BARE NI AV DEM. SNUBLER DU I ETT HAR DU BRUTT DEM ALLE, SIER JAKOB

Enden på det hele er. Jeg ønsker å holde Guds hviledag av den eneste grunn at Gud har sagt det og.... det som har gått ut over Mine lepper, skal Jeg ikke forandre. Sal 89,35
Så ville Gud ha forandret noe måtte Han gi klar beskjed. Det har Han ikke gjort. Derfor disse endeløse debattene om dette tema på dette og andre fora. Jeg holder meg til hva Gud en gang har sagt OG Hans sønn som var den utøvende Skaper og var med i hele prossesen med å innstifte dagen. Han vil jeg ære ved bl.a.lydighet! Det er det tryggeste og beste. Og på den nye jord skal også sabbaten holdes videre, ikke søndag...visste du det?
DERFOR ER JEG SYVENDEDAGS ADVENTIST MED STOR GLEDE:yes:
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Lexus
Veteran
*****
Innlegg: 636
Registrert: 10-5-2007
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 20-8-2007 kl 14:16


wbrochs
Sitat
Ja, det var jo en del skriftsteder du kom med her, men hva er det du vil si oss med dem? Hvor er tydningen?
Sitat slutt.
Tydningen ligger i versene jeg skrev, kan du ikke se det? Herrens gjerninger er først onde, han ødelegger jorden, så hvilerer han, han hviler i sammenkomostens telt.
Etter at har hvilt står han opp og gjør de gode gjerninger, for Herren angret det onde.
Se, det er jeg som er lysets opphav (de gode gjerninger) og mørkets skaper (de onde gjerninger)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Lexus
Veteran
*****
Innlegg: 636
Registrert: 10-5-2007
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 20-8-2007 kl 14:27


Lance

Sitat:
Våre gjerninger er vårt selvstrev. Vi kan gjerne
prøve å leve et kristent liv, men det går ikke
uten Herrens hjelp. Herrens gjerninger, er den
Hellige Ånds gjerninger.
Sitat slutt.

Det er forskjell på Herrens gjerninger og våre gjerninger, se innlegget mitt som du svarer på, der står det at dette var de gjerninger Herren gjorde, derved skal vi ikke ta ord ut av skriften til egen tolkning til vår profitt, slik vi før har blitt enige om?
Herren sier at han er lysets opphav og mørkets skaper, som gir lykken og SKAPER ULYKKEN, JEG, HERREN GJØR ALT DETTE. (Jes.45.7)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Sarah
Juniormedlem
*
Innlegg: 6
Registrert: 20-8-2007
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 20-8-2007 kl 16:43


Vi kan komme med argumenter og diskutere oss fram, men det vil ikke lede verken til omvendelese eller tro. For omvendelsen kommer fra Herren, "Jer 31,18 Omvend meg Du, så blir jeg omvendt, for Du er Herren min Gud." Og tro er også en Guds gave. Vår oppgave er å opplyse verden om vår himmelske Fars sannhet og Jesu snare gjenkomst. Den Hellige Ånd virker på menneskers hjerter slik vi alldri kan og vil overbevise søkende og oppriktige mennesker om deres egen syndige tilstand og om sannheten. (Joh 16,8 Når Han kommer, skal Han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom.) Må vi alle være villig til å ydmykt søke Herren, og la Bibelen og Bibelen alene lede oss, ikke menneskebud. (Mark 7,7 Og forgjeves tilber de Meg, når de underviser menneskebud som om det var den rette lære.)
Joh 14,21 Den som har Mine bud og holder dem, han er den som elsker Meg. Og den som elsker Meg, skal bli elsket av Min Far, og Jeg skal elske ham og åpenbare Meg for ham."
1 Joh 5,2 På dette kjenner vi at vi elsker Guds barn, når vi elsker Gud og holder Hans bud.
Åp 22,14 Salige er de som gjør Hans bud,* slik at de kan ha rett til livets tre og kan komme inn gjennom portene til Staden.

Ble Gud trett da han skapte jorden? Hvilte han på den syvende dagen i skapelsesuken fordi han var trett, eller fordi han demonstrerte hva vi trenger å gjøre? Helst siden skapelsen av denne verden har vi hatt et bud om å holde sabbat siden "så veldignet Gud den syvende dagen og helliget den," 1.mos 2,3. Mange misforstår og tror at ingen holdt sabbaten før i ørkenen. Men dette kan ikke også være sant. Vi vet at Gud skapte sabbaten etter skapelsen og i mark 2,27 "Sabbaten ble til for menneskets skyld og ikke mennesket for sabbatens skyld". Legg merke til at det ikke står jøder/isralitter. Gud gav isralittene sabbaten for at de kunne være budbringere med sannheten til hele verden. Gud ønsket at folkeslagene skulle se at Hans folk ble velsignet fordi de holdt seg til Gud og han Bud og forskrifter. Det samme skal kristne være i dag for resten av verden. Gud ønsker at alle folk skal holde ALLE Guds bud, inkludert hans hellige sabbat. Abraham levde lenge før isralittene i ørknen, og likevel leser vi "Fordi Abraham lød Min røst og holdt Min befaling, Mine bud, Mine forskrifter og Mine lover" 1.Mos 26,5. Dette forteller oss jo at Abraham holdt Guds bud inkludert det fjerde budet, nemlig Sabbatsbudet. Legg også merke til 2.Mos 16,28.30 ("Herren sa til Moses: "hvor lenge vil dere nekte å holde Mine bud og Mine lover? Dere må se at det er Herren som har gitt dere sabbaten. Derfor gir han dere brød for to dager på den sjette dagen. Alle skal holde seg der de er. Ingen må gå ut fra sitt sted den syvende dagen". Så hvilte folket på dn syvende dagen".) Gud var opprørt med Israel fordi de ikke holdt sabbaten, FØR Moses ble gitt steintavlene med de ti bud. Israel kjente til sabbaten, men var tvunget til å arbeide syv dager i uken i Egypt og kunne ikke holde sabbateb riktig fro en lang perioden. Se også på denne teksten som beviser at De ti Bud var kjent av hele menneskeslekten gjennom alle tider, starter med Adam og Eva. "1 Joh 3,4 Hver den som gjør synd, gjør også lovbrudd, og synd er lovløshet." For at det skal finnes synd, må det være en Lov kjent for menneskene som han bryter. For at menneskene skulle være klar over sin synd før Sinai fjellet, må de ha hatt kunnskap om Guds Ti Bud som ble gitt fra generasjon til generasjon helt fra Adam og Eva. På Sinai skrev Gud sin lov ned i to stentavler for å minne sitt folk på Hans Sannhet og Bud.
I 2.Mos 31,12-18 står det at Sabbaten var et spesielt teng mellom Gud og Israel, og mange kristne søndagsholdere hevder derfor at sabbaten ikke gjelder dem. Men som vi så tidligere at Sabbaten gitt til mennesker ikke bare jøder. Sabbaten er et tegn mellom Gud og Hans folk som er knyttet til Han i ånd og sannhet. Sabbaten var ikke bare for jøder, men for alle mennesker. Fork 12,13 "La oss høre avslutningen på hele dette budskapet: Frykt Gud og hold Hans bud, dette gjelder alle mennesker." Hvis vi tar et av budene vekk og sier at dette ikke gjleder fo ross er dette galt. Jak 2,10 "For den som holder hele loven, men snubler på ett punkt*, er blitt skyldig i hele loven." Hvis vi bryter et av budene, har vi brutt dem alle. Dette er alvorlig. Legg også merke til at i Gal 3,28-29 Her er verken jøde eller greker, verken trell eller fri, verken mann eller kvinne. For dere er alle én i Kristus Jesus. 29 Og dersom dere tilhører Kristus, da er dere Abrahams ætt og arvinger ifølge løftet". Vi skal ikke streve etter å bli bli bokstavelige jøder men vi skal stebe etter å bli kristne, da vil vi være åndelige jøder og Abrahams ætt/barn. Akkuratt slik som Isralittene fikk Guds bud på stentavler, så har vi kristen også fått Guds bud. Hebr 10,16 "Dette er pakten som Jeg vil opprette med dem etter de dager, sier Herren: Jeg vil legge Mine lover i deres hjerter, og i deres sinn vil Jeg skrive dem." Ved at Den Hellige Ånd bor i oss, vil Hans lov ble skrevet på våre hjerter og vi vil lyde Hans Bud.
Når du leser Jes 66,23 "Det skal skje: Fra den ene nymåne til den andre og fra den ene sabbat til den andre, skal alt kjød komme for å tilbe for Mitt åsyn, sier Herren." Det står ikke bare jøder. Når Jesus snakket om ødeleggelsen av Jerusalen (Matt 24) som vil fine sted 40 år etter Hans død snakket han om sabbaten og at den fremdeles ville være gjeldene. (Matt 24,20 Og be om at deres flukt ikke må skje om vinteren eller på sabbaten.) Jesus som er kristenhetens grunnlegger snakket som at sabbaten fremdeles var gjeldene 40 år etter sin egen død.

Mange hevder også at sabbaten ikke er nevnt mer et noen få ganger i NT- Detter er ikke korrekt. Sabbaten er nevnt mange mange ganger i Apostlenes gjerninger. Apostlene fortsatte å holde sabbat gjennom hele NT, mange år etter Jesu himmelfart. La oss se på noen tekster:
* Apg 13,14 "Men da de drog fra Perge, kom de til Antiokia i Pisidia, og de gikk inn i synagogen på sabbatsdagen og satte seg."
Så talte Paulus i synagogen.
* Apg 13,42 "Da så jødene gikk ut av synagogen,* bad hedningene inntrengende om at disse ord måtte bli forkynt for dem neste sabbat."
Paulus skulle tale til hedningene på sabbaten, IKKE dagen etter, søndagen. Paulus var en syvende-dags sabbat holder, ikke en søndags-holder!
* Apg 13,44 "På sabbaten etter kom nesten hele byen sammen for å høre Guds ord."
Wow! Hele byen, av hedninger, jøder, alle kom sammen på denne tilbedelses dagen, den syvende-dags sabbat fra det fjerde bud!
* Apg 17,2 "Paulus gikk inn til dem, slik han pleide, og på tre sabbater samtalte han med dem ut fra Skriftene,"
Som han pleide!
* Apg 18,4 "Og hver sabbat samtalte han i synagogen og overbeviste både jøder og grekere."
Legg merke til at det strår ikke at han overbeviste jøder på sabbaten og innviterte grekere til synagogen på søndag. Nei, de kom alle sammen på den samme dag, den syvende-dags sabbat fra det fjerde budet!

Legg merke til at det er INGEN steder i skriften hvor det fortelles om en søndag-samling i synagogen, eller at at Guds fjerde bud, syvende-dags sabbate er forandret i NT.

Tar også med noen ganske kraftige uttalelser ang sabbaten vs søndag:
ROMAN CATHOLIC CONFESSIONS
James Cardinal Gibbons, The Faith of our Fathers, 88th ed., pp. 89.
"But you may read the Bible from Genesis to Revelation, and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. The Scriptures enforce the religious observance of Saturday, a day which we never sanctify."
Stephen Keenan, A Doctrinal Catechism 3rd ed., p. 174.
"Question: Have you any other way of proving that the Church has power to institute festivals of precept?
"Answer: Had she not such power, she could not have done that in which all modern religionists agree with her-she could not have substituted the observance of Sunday, the first day of the week, for the observance of Saturday, the seventh day, a change for which there is no Scriptural authority."


John Laux, A Course in Religion for Catholic High Schools and Academies (1936), vol. 1, P. 51.
"Some theologians have held that God likewise directly determined the Sunday as the day of worship in the New Law, that He Himself has explicitly substituted the Sunday for the Sabbath. But this theory is now entirely abandoned. It is now commonly held that God simply gave His Church the power to set aside whatever day or days she would deem suitable as Holy Days. The Church chose Sunday, the first day of the week, and in the course of time added other days as holy days."
Daniel Ferres, ed., Manual of Christian Doctrine (1916), p.67.
"Question: How prove you that the Church hath power to command feasts and holy days?
"Answer: By the very act of changing the Sabbath into Sunday, which Protestants allow of, and therefore they fondly contradict themselves, by keeping Sunday strictly, and breaking most other feasts commanded by the same Church.'
James Cardinal Gibbons, Archbishop of Baltimore (1877-1921), in a signed letter.
"Is Saturday the seventh day according to the Bible and the Ten Commandments? I answer yes. Is Sunday the first day of the week and did the Church change the seventh day —Saturday — for Sunday, the first day? I answer yes. Did Christ change the day'? I answer no!
"Faithfully yours, J. Card. Gibbons"
Baptist: "The Scriptures nowhere call the first day of the week the Sabbath . . There is no Scriptural authority for so doing, nor of course, any Scriptural obligation."—The Watchman.
Presbyterian: "There is no word, no hint in the New Testament about abstaining from work on Sunday. The observance of Ash Wednesday, or Lent, stands exactly on the same footing as the observance of Sunday. Into the rest of Sunday no Divine Law enters."—Canon Eyton, Ten Commandments.
Anglican: "And where are we told in the Scriptures that we are to keep the first day at all? We are commanded to keep the seventh; but we are nowhere commanded to keep the first day."—Isaac Williams, Plain Sermons on the Catechism, pp. 334, 336.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeGu
Juniormedlem
*
Innlegg: 17
Registrert: 29-7-2007
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 20-8-2007 kl 16:51


Gud hvilte ikke hver 7. dag - kun den første 7. dag. Mennesket ble heller aldri befalt å hvile hver 7. dag før etter ca. 2500 år.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 20-8-2007 kl 17:02


Sitat:
Opprinnelig postet av Lexus
wbrochs
Sitat
Ja, det var jo en del skriftsteder du kom med her, men hva er det du vil si oss med dem? Hvor er tydningen?
Sitat slutt.
Tydningen ligger i versene jeg skrev, kan du ikke se det? Herrens gjerninger er først onde, han ødelegger jorden, så hvilerer han, han hviler i sammenkomostens telt.
Etter at har hvilt står han opp og gjør de gode gjerninger, for Herren angret det onde.
Se, det er jeg som er lysets opphav (de gode gjerninger) og mørkets skaper (de onde gjerninger)

Lexus, nå gjhør du meg virkelig forvirret. Mener du virkelig at Herren gjør onde gjerninger? Vis meg de skriftstedene som viser Guds onde gjerninger er du snild. Din påstand krever et grundig svar.
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 20-8-2007 kl 17:04


Sitat:
Opprinnelig postet av Lexus
Lance

Sitat:
Våre gjerninger er vårt selvstrev. Vi kan gjerne
prøve å leve et kristent liv, men det går ikke
uten Herrens hjelp. Herrens gjerninger, er den
Hellige Ånds gjerninger.
Sitat slutt.

Det er forskjell på Herrens gjerninger og våre gjerninger, se innlegget mitt som du svarer på, der står det at dette var de gjerninger Herren gjorde, derved skal vi ikke ta ord ut av skriften til egen tolkning til vår profitt, slik vi før har blitt enige om?
Herren sier at han er lysets opphav og mørkets skaper, som gir lykken og SKAPER ULYKKEN, JEG, HERREN GJØR ALT DETTE. (Jes.45.7)

Vel, så kan vi vel gi Gud skylda for alle hans onde gjerninger da? Hvor er Djevelen i denne sammenhengen? Hva er han skyld i? Og hva er vi skyld i? Eller kan vi skylde på Gud?
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 20-8-2007 kl 17:13


Sitat:
Opprinnelig postet av Sarah
.......... Se også på denne teksten som beviser at De ti Bud var kjent av hele menneskeslekten gjennom alle tider, starter med Adam og Eva. "1 Joh 3,4 Hver den som gjør synd, gjør også lovbrudd, og synd er lovløshet." For at det skal finnes synd, må det være en Lov kjent for menneskene som han bryter. .........

Er du nå så sikker på at du kjenner tydningen av tekstene du viser til, Sarah?
I det du skriver viser du flere ganger til tekster med ordet "bud" og mener det viser til de ti bud. Men hva så med ordet "lov"? Er også ordet "lov" benevnelse på de ti bud? Leser du inn "tibudsloven" så snart du møter ordene "bud" og "lov"? Hvis du gjør det har du misforstått hva Bibelen sier. Og Joh 3:4 som du siterer, hvordan kan du med sikkerhet si at det taler om de ti bud? Kan du forklare det?
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Viking
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1968
Registrert: 17-11-2005
Brukeren er frakoblet

Humør: Prikkbelastning: * * * * *

[*] opprettet den 20-8-2007 kl 17:29


Sitat:
Opprinnelig postet av LeGu
Gud hvilte ikke hver 7. dag - kun den første 7. dag. Mennesket ble heller aldri befalt å hvile hver 7. dag før etter ca. 2500 år.


Du kan neppe ha lest Bibelen siden du klarer å komme med en slik konklusjon.

Eller hvor i all verden har du det fra? Fortell.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 20-8-2007 kl 17:51


Sitat:
Opprinnelig postet av Viking
Sitat:
Opprinnelig postet av LeGu
Gud hvilte ikke hver 7. dag - kun den første 7. dag. Mennesket ble heller aldri befalt å hvile hver 7. dag før etter ca. 2500 år.


Du kan neppe ha lest Bibelen siden du klarer å komme med en slik konklusjon.

Eller hvor i all verden har du det fra? Fortell.


Men Viking, kan du vise til et eneste skriftsted i Bibelen som viser at Gud hviler hver syvende dag, eller i det minste at han hvilte en senere syvende dag enn avslutningen på skapelse?
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Lexus
Veteran
*****
Innlegg: 636
Registrert: 10-5-2007
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 20-8-2007 kl 19:12


Elin

Utdrag fra elins innlegg og sitater, nederst på s.2
I henhold til utdraget, velger jeg å kommentere dette.

Lysets opphav og mørkets skaper, er Herren, LYSET beskriver han her som LYKKEN, MØRKET er ULYKKEN, jeg Herren gjør alt dette.

Og LYSET er DOMMEN, for at LYSET SKULLE KOMME til VERDEN (Joh.3.19)

Det som er innlysende her er at LYSET ENDA IKKE HAR KOMMET TIL VERDEN, FORDI DOMMEN ENDA IKKE HAR VÆRT ENDA.

Og DOMMEN BEGYNNER MED GUDS HUS. (1.Pet.4.17)

Jeg er enig med at Sabbat betyr hvile og ikke navn på selve dagen, og helt riktig at PÅSKEN er en minnedag, som holdes mellom TO AFTENSTUNDER (2.m.12.6-14)
Denne påsken er en SPESIELL PÅSKE, den skal holdes av Israels BARN (spesiell betydning) på DEN FASTSATTE TID. (4.m.9.2)
Prof. Daniel sier litt om DEN FASTSATTE TID - ennå DRYGER DET MED “ENDEN” til DEN FASTSATTE TID er inne. (Dan.11.35)

Den 14.dag i denne måneden, MELLOM DE TO AFTENSTUNDENE, skal dere holde PÅSKE PÅ DEN FASTSATTE TID. Dere skal holde den etter alle lover og forskrifter som gjelder om den. (4.m9.3)

At menneske er sabbatens herre, og at vi derfor er fri til å hvile på hvilken dag vi vil er vel noe selvtolket, det skriften taler om er menneske, mennesket og menneskesønnen, det er menneskesønnen som er sabbattens herre.
“Over hvelvingen (himmelen) som var over deres hode, var det noe som så ut til å være av safirsten, og som lignet en trone. Og på det som lignet en trone, var det EN skikkelse, SOM TIL “ET MENNESKE Å SE TIL.” (Esek.1.26)

Videre:
Jeg, jeg er den som trøster dere, (også Noah skal trøste oss, 1.m.5.29) Hvem er du, at du FRYKTER FOR ET MENNESKE som skal DØ, for et MENNESKEBARN som skal BLI LIK GRESS. (Jes.51.12)

Sitat.
DE SEREMONIELLE BUD OG TIBUDSLOVEN ER TO FORSKJELLIGE TING, OG BEHANDLES FORSKJELLIG (TI BUD I PAKTSKISTEN OG DE ANDRE LÅ UTENFOR F.EKS.).
Sitat slutt.

De seremonielle bud som du kaller det, er de vi har i dag. Derimot er tibudsloven en lov som kommer med Paktsarken også kalt ”Herrens ark” Noahs ark” og ”Guds ark”
Disse arkene er den samme ark med forskjellige historier, den er enda ikke blitt til for den kalles også HERRENS HERLIGHET, dette kommer frem under historien om gutten Ikabod, som betyr INGEN HERLIGET, Guds ark var tatt, bortveket var HERRENS HERLIGHET fra Israel.(1.Sam.4.21-22)
Historien hører med under endetiden, for om Herrens Herlighet kan en videre leses om hos Esek.1.k. om hvordan den så ut, og om livsvesnene, englene eller kjerubene, som der var fire av. (les mitt innlegg Om Engler)
Hvilen kommer etter at Herrens herlighet var bygd, for han hvilte inne i den som stod inne i tabernaklet, hvilen var etter HERRENS DAG, for: Når ARKEN HVILTE, sa han: KOM TILBAKE ISRAELS TITUSENER. (av hellige, 4.m.10.36, 5.m33.2, Dan.11.12, Mika 6.7)
Så disse lovbudene er lover og påbud som vil komme i framtiden og blir også kalt for den nye pakt, fordi den gamle var brutt i og med at Herens gjerninger førte til at jorden ble øde og tom. Herrens dag, den store, har vel ikke vært enda, for den er stor og mektig, en dag med mørke og mulm, en dag med skyer og skodde som folder seg utover fjellene som morgenrøde - et stort og mektig folk. Det har ikke hatt sin like i svunnen tid, og skal heller ikke få sin like i år som kommer, fra slekt til slekt. (Joel 2.2)
Du skriver om de ti tapte stammer som ble glemt og glemte sitt opphav sin Gud og sine høytider og ordet gikk i oppfyllelse.

Du mener vel skal gå i oppfyllelse?
Dette handler jo om de fortapte får, ”FORTAPTE FÅR var MITT FOLK. Deres HYRDER hadde drevet dem bort. Fra FJELL til HAUG gikk de, DE GLEMTE SITT HVILESTED. (Jer.50.6)
Ford beitet deres var godt, ble de mette. OG da de ble mette, OPPHØYET de seg I SITT HJERTE, SÅ DE GLEMTE MEG. (Hos.13.6)
Israels BARN gjorde det som var ondt (mørket og ulykken) i Herrens øyne. De glemte Herren sin Gud og dyrket Ba`alene og Astarte- bildene. (dyrets bilde) Dom.3.7

På sabbatten etter at solen var gått ned - solen er en annen uttrykksform for lyset, som er Jesus, hans ansikt lyste som solen.

Sitat: Det finnes ikke nedtegnelser for at folket samlet seg på den 7.dag.

Så ble himmelen og jorden FULLFØRT MED HELE SIN HÆR
Herren FULLFØRTE på den 7.dag DET VERK han hadde gjort. (1.m.2.1-2)
Dette er HIMMELENS HÆR som er DYRETS HÆR som får ild til å falle fra himmelen på jorden for menneskenes øyne. Åp.13.13 og spotter Gud.
Gud vente seg bort og overgav dem til å dyrke himmelens hær (Apg.7.42) (40 år i ørkenen)

Sitat: Herrens dag er den første dag i uken.

Herrens dag er nær. Den kommer som en ødeleggelse fra Den Allmektige. (Jes.13.6)
En dag med skyer, en dommens tid for folkene skal den være. (Esek.30.3)
Det er da det er SOLNEDGANG: SOLEN skal forvandles til mørke og månen til blod…..

Folk samler seg på den 7.dag!
Skare på skare samler seg i avgjørelsens dal. For nær er HERRENS DAG, altså den syvende dag.
Den første dag i uken som Jesus taler om, sikter til den andre verdens komme fordi Jesus ikke var av denne verden.
For det var ikke under engler han la DEN KOMMENDE VERDEN, SOM VI TALER OM. (Heb.2.5)

Konklusjon:
Folk samler seg altså på den siste dag i den gamle verden og på den første dag i den nye verden. Enden er altså den FASTSATTE TID, og HERRENS DAG, den gamle verden ble ikke spart, men Noah, rettferdighetens forkynner ble bevart, som selv var den åttende da han førte vannflommen over de ugudeliges verden. (2.Pet.2.5)
Den hviledagen som skriften forkynner, er Herrens hviledag som enda ikke har kommet, fordi vi ennå lever i den gamle verden i synd.
Dermed skulle det vel ikke dokumenteres noen forandring av Sabbatsbudet ennå?
For tiden dette skulle skje på forholder seg til endetiden sammen med Slangen, Forføreren, Løgneren, Antikrist, Draken osv. osv.
Han skal stadfeste en pakt med mange for en uke. Midt i uken skal han bringe matoffer og slaktoffer til å opphøre. På styggedommens vinger skal ødeleggeren komme, og det inntill tilintetgjørelse og fast besluttet straffedom strømmer ned over den som kommer.(Dan.9.27)
Derfor fryd dere, himler, og dere som bor i havet! Men ve jorden og havet! For djevelen er steget ned til dere i stor vrede, fordi han vet at han bare har en kort tid.

Granskning av hva som skjer
Jeg vente meg i mitt hjerte til å ransake og utgranske med visdom alt det som hender under himmelen. Det er en ond plage, som Gud har gitt ”menneskenes BARN” å plage seg med. (Pred.1.13)
Alt dette har jeg sett. Jeg har gitt akt på alt som hender under SOLEN, i en tid da det ene mennesket hersker over det andre og volder ham ULYKKE: (Pred.8.9)
Det er en ond ting ved alt det som hender under SOLEN, at det går alle på samme vis.
Menneskenes hjerte er fullt av det som er ondt, og det er uforstand i deres hjerte så lenge de lever. Siden går de av sted til de døde.
For det går menneskenes BARN som det går med dyrene, den samme skjebne rammer dem. Den ene dør, og det gjør også den andre. En livsånde har de alle. Mennesket har ikke noe fortrinn framfor dyrene. For alt er tomhet.
De farer alle til et sted . De er blitt til støv, de er ALLE blitt til støv, og de vender tilbake støvet.
Hvem vet om menneskenes ånd stiger opp, og om dyrets ånd farer ned til jorden?

[Redigert den 21-8-2007 av Lexus]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Sarah
Juniormedlem
*
Innlegg: 6
Registrert: 20-8-2007
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 20-8-2007 kl 19:19


Hei og takk for svar wbrocks, jeg er fullt klar over at Paulus skriver mye om seremonilovene i sine brev, men jeg kjenner ingen annen derinisjon på synd i bibelen. Synd er lovbrudd. Og det mot Guds ti bud. Det kjenner vi jo fra hele GT fortellinger og NT. Har du en annen definisjon på lovbrudd?

Jeg syns også det er bemerkelsesverdig at alle katolske skrifter hevder at det ikke fins et eneste holdepunkt for å holde søndag, men at sabbaten er den rette hviledagen utifra bibelen. Men så har jo heller aldri den katolske kirke hevdet å ha bibelen og bibelen alene som sin rettesnor. de har tradisjoner, kirkefedre og den "katolske hellige kirke" som sin føsrte autoritet over bibelen.

Ønsker tilbakemelding fra følgende brev fra Rom: http://en.wikisource.org/wiki/The_Christian_Sabbath_(Catholic_Mirror)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Sarah
Juniormedlem
*
Innlegg: 6
Registrert: 20-8-2007
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 20-8-2007 kl 19:30


Ønsker også tilbakemelding til dette brevet: http://www.pathlights.com/theselastdays/tracts/tract_22f.htm

Denne er også kanskje mere lettlest..!
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Lexus
Veteran
*****
Innlegg: 636
Registrert: 10-5-2007
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 20-8-2007 kl 19:32


wbrochs

Sitat:
Vel, så kan vi vel gi Gud skylda for alle hans onde gjerninger da? Hvor er Djevelen i denne sammenhengen? Hva er han skyld i? Og hva er vi skyld i? Eller kan vi skylde på Gud?

Gud opptrer som en demon om natten, om dagen en lysets engel. Først det onde, natten så det gode, dagen, Jakob som kjempet mot en demon hele natten, viste seg å være Gud.
Du har kjempet med Gud og vunnet. (1.m.32.22-28)
Gud er alt, litt vanskelig og forstå, men slik er skapelsen av det som skal bli et Hellig Navn.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeGu
Juniormedlem
*
Innlegg: 17
Registrert: 29-7-2007
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 20-8-2007 kl 20:23


Sitat:

Du kan neppe ha lest Bibelen siden du klarer å komme med en slik konklusjon. Eller hvor i all verden har du det fra? Fortell.


Jeg får bare være ærlig å si at jeg ikke skjønner spørsmålet. Det er ikke lett å finne ting i Bibelen som jeg i utgangspunktet hevder IKKE står der...
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Sarah
Juniormedlem
*
Innlegg: 6
Registrert: 20-8-2007
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 20-8-2007 kl 22:47


Seremonilovene, som hviste fram til Jesus, snakkker ommidlertidige sabbater som ble naglet til korset, men ikke den syvende-dags sabbat i Ti-buds loven.
Kol 2,14 og Han slettet ut skyldbrevet* som stod imot oss med bud, det som vitnet imot oss. Og Han tok det bort, ved at Han naglet det til korset.
Kol 2,16-17 La derfor ingen dømme dere for mat eller drikke eller i spørsmål om en høytid eller en nymånedag eller sabbater, 17 som bare er en skygge av de kommende ting, da legemet tilhører Kristus.

Hvis vi tar en liten titt på grunnteksten, ser vi at ordet skyldbrevet, er det greske ordet cheirographon, som betyr manuskript eler håndskrift. (manuscript (specifically a legal document or bond [figurative]):- handwriting.) Håndskriften eller manuskriptet henviser til Moses seremonilover, som den store forsoningsdagen`s sabbat og påskehøytiden med påske-sabaten som kunne falle på en ukedag. Som "stod imot oss" forklares i 5 Mos 31,26 "Ta denne Lovboken og legg den ved siden av Herren deres Guds paktsark, så den kan være der som et vitne mot deg." Her snakkes det om Moselovene. Seremonilovene, som hadde sine egne sabbater, var skrevet på skinn og ble "naglet til korset" og opphørte ved Jesu død. Men Guds Ti Bud var skrevet av vår Skaper på stein for all evighet.

"Skygge av de kommende ting", viser at de er midlertidig og peker fram til Jesu offerdød da disse seremonilovene skulle ta slutt. Isralittene skulle ikke lenger holde den store forsoningsdagen eller påskehøytiden med påske-sabbaten, fordi ofringssystemet opphørtet på korset. I matt 24 snakker Jesus om Sabbaten i de Ti Bud i profetien om Jerusalems ødeleggelse. Dette skulle skje 40 år etter Hans død. Så Jesus bekreftet den sanne Ti Bud-Lov sabbaten at den fremdeles var gjeldene lenge etter Hans død.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
elin
Medlem
**
Innlegg: 114
Registrert: 15-6-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 20-8-2007 kl 23:14


Sitat:
Opprinnelig postet av LeGu
Gud hvilte ikke hver 7. dag - kun den første 7. dag. Mennesket ble heller aldri befalt å hvile hver 7. dag før etter ca. 2500 år.


feil
leste du ikke mitt forrige svar? Ikke interessert kanskje? Det finnes masse stoff i film og skrift om den syvende dags historie. Sannheten er tilgjengelig...hvis du vil ha den. Fordi Gud hvilte den første syvende dag SKAL vi holde den hellig videre, sier budet.... HUSK den står det.
Sabbaten og andre bud ble holdt lenge før Sinai.
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
elin
Medlem
**
Innlegg: 114
Registrert: 15-6-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 20-8-2007 kl 23:21


Til Lexus

Jeg ser du tillegger meg en masse ting jeg hverken har skrevet eller påstått???
Blander du mitt innlegg med en annens eller???
Litt trøtt?
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 21-8-2007 kl 00:10


Sitat:
Opprinnelig postet av Lexus
wbrochs

Sitat:
Vel, så kan vi vel gi Gud skylda for alle hans onde gjerninger da? Hvor er Djevelen i denne sammenhengen? Hva er han skyld i? Og hva er vi skyld i? Eller kan vi skylde på Gud?

Gud opptrer som en demon om natten, om dagen en lysets engel. Først det onde, natten så det gode, dagen, Jakob som kjempet mot en demon hele natten, viste seg å være Gud.
Du har kjempet med Gud og vunnet. (1.m.32.22-28)
Gud er alt, litt vanskelig og forstå, men slik er skapelsen av det som skal bli et Hellig Navn.

Å, fudda, du virker være besatt!
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 21-8-2007 kl 00:24


Sitat:
Opprinnelig postet av Sarah
Hei og takk for svar wbrocks, jeg er fullt klar over at Paulus skriver mye om seremonilovene i sine brev, men jeg kjenner ingen annen derinisjon på synd i bibelen. Synd er lovbrudd. Og det mot Guds ti bud. Det kjenner vi jo fra hele GT fortellinger og NT. Har du en annen definisjon på lovbrudd?
.............

Bibelens egen definisjon på synd finner du i Joh 16:9 ”Om synd, fordi de ikke tror på meg.” Synd er ”å ikke tro” eller å mangle tro, Rom 14:23 ”….. Alt som ikke er av tro, er synd.”

Du viser til 1.Joh 3:4 for definisjon av synd, der du siterer at ”synd er lovbrudd”. Først: Det hebraiske ordet for ”lov” er ”towrah” hvis hovedbetydning er ”lære”. Ordet ”lovbrudd” i 1.Joh 3:4 er oversatt fra det greske ”anomia” som best oversettes med ”uten åndelig lærdom” og sikter altså ikke til tibudsloven, men til læren om forsoningen. Les kapitlet i sin sammenheng og du vil se konklusjonen på slutten av kapitlet der Guds bud er med henvisning til læren om Jesus. Det greske ordet for ”lov” – ”nomos” – forekommer ikke en eneste gang i noen av Johannesbrevene.
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 21-8-2007 kl 00:28


Sitat:
Opprinnelig postet av Sarah

Ønsker tilbakemelding fra følgende brev fra Rom: http://en.wikisource.org/wiki/The_Christian_Sabbath_(Catholic_Mirror)

Jeg fant ikke det brevet du viser til Vær snild å gi meg en bedre adresse.
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
LeGu
Juniormedlem
*
Innlegg: 17
Registrert: 29-7-2007
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 21-8-2007 kl 00:33


Sitat:

Sabbaten og andre bud ble holdt lenge før Sinai.


Nei. Noe slikt finner du ikke i Bibelen. Sabbaten er kun et seremonielt påbud til jødene for at de skal minnes hvordan de ble ført ut fra Egypten.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 21-8-2007 kl 00:35


Sitat:
Opprinnelig postet av Sarah
Ønsker også tilbakemelding til dette brevet: http://www.pathlights.com/theselastdays/tracts/tract_22f.htm

Denne er også kanskje mere lettlest..!

Dette brevet er egentlig ganske uinteressant fordi det ikke tar hensyn til det aller viktigste: At "sabbat" ikke er navnet på en dag, men en benevning på "hvile". Sabbatsbudet var i likhet med de andre ni budene i dekalogen "paktens ord". Det var altså paktsbetingelsene for den gamle pakt. Da gjaldt det nok å "hvile" hver syvende dag. Men i den nye pakt i Jesu blod har vi helt andre paktsbetingelser. Nemlig å TRO på Jesu offer som vårt offer til erstatning for hva vi selv kan prestere. Jesu offer var altså et stedfortredende offer. Han levde og døde FOR oss. I stedet for oss! Jesus var ikke et eksempel, hvis fotspor vi må følge for å leve hans liv i våre liv.
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 21-8-2007 kl 00:42


Sitat:
Opprinnelig postet av Sarah

Hvis vi tar en liten titt på grunnteksten, ser vi at ordet skyldbrevet, er det greske ordet cheirographon, som betyr manuskript eler håndskrift. (manuscript (specifically a legal document or bond [figurative]):- handwriting.)

Men skrev ikke Gud budene på stentavlewne med sin egen finger? Det må da være like mye "håndskrift/handwritings" som Moseloven?
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 21-8-2007 kl 00:48


Sitat:
Opprinnelig postet av LeGu
Sitat:

Sabbaten og andre bud ble holdt lenge før Sinai.


Nei. Noe slikt finner du ikke i Bibelen. Sabbaten er kun et seremonielt påbud til jødene for at de skal minnes hvordan de ble ført ut fra Egypten.

Ifølge 5.Mosebok 5:15 ja, men ikke ifølge 2.Mosebok 20:11 der begrunnelsen er at Guds skapte på seks dager. Hvordan vil du forklare de to ulike begrunnelsene for å hvile den syvende dagen? Er en av tekstene feil?
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
LeGu
Juniormedlem
*
Innlegg: 17
Registrert: 29-7-2007
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 21-8-2007 kl 01:03


Personlig ser jeg ingen motsetninger her. Israel skulle avsette en dag for å minnes og reflektere over utgangen av Egypt. De skulle få "hvile" etter alle årenes slaveri i Egypten. Dagen som ble valgt til dette var den 7e dagen, for da hadde Gud selv hvilt etter å ha skapt verden. Jeg tror man gjør feil hvis man legger noe mer i dette.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Lexus
Veteran
*****
Innlegg: 636
Registrert: 10-5-2007
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 21-8-2007 kl 07:18


Elin

Beklager, innlegget (nederst på side 2) i feltet var blandet med svar og innlegg, dette la jeg ikke merke til i farta.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Lexus
Veteran
*****
Innlegg: 636
Registrert: 10-5-2007
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 21-8-2007 kl 07:57


wbrochs

Unnskyld???
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Lance
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 970
Registrert: 11-4-2005
Bosted: Østfold
Brukeren er frakoblet

Humør: Gud er én

[*] opprettet den 21-8-2007 kl 08:47


Sitat:
Opprinnelig postet av Lexus
Gud opptrer som en demon om natten


Gud er hellig og ikke noe ondt kan bo i Ham.

Lucifer derimot, ble skapt av Gud, og som alle
engler hadde han fri vilje...

Det er Satan og hans demoner som plager
menneskene. Falne engler.

Historien om Jakob og Gud som kjempet er
et forbilde på den bønnekamp den kristne
går gjennom for å oppnå Løftet fra Gud, den
Hellige Ånd.

Etter kampen haltet Jakob. Etter kampen til
den kristne har også han/hun en ny gange,
eller som de sier "A new walk, and a new talk"
Lance
-------
Malakias 4:5-6
Åp 10:7

www.branham.org
www.vekkelsen.no
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren Denne brukeren har MSN Messenger
Lexus
Veteran
*****
Innlegg: 636
Registrert: 10-5-2007
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 21-8-2007 kl 15:26


wbrochs

____________________________________________________________________________
Sitat:
Opprinnelig postet av LeGu
Sitat:

Sabbaten og andre bud ble holdt lenge før Sinai.


Nei. Noe slikt finner du ikke i Bibelen. Sabbaten er kun et seremonielt påbud til jødene for at de skal minnes hvordan de ble ført ut fra Egypten.
____________________________________________________________________________

Derfor, alt dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, gjør det også mot dem!
For dette er loven og profetene. (Matt.7.12)

Det er det første og største bud + et annet, som er like så stort, du skal elske din neste som deg selv. På disse to bud hviler hele loven og profetene. (Matt.22.38-40)

For vel var det SYND I VERDEN FØR LOVEN KOM, men der det ikke er noen lov, blir synden ikke tilregnet. (Rom.5.13)

Men loven kom til for at fallet skulle bli stort. Men der synden ble stor, ble nåden enda større!
(Rom.5.20)

Når så lysten har unnfanget, føder den synd. Men når synden er fullmoden, føder den død.

Når så synden i verden ennå ikke er slutt, vil dette si at LOVEN IKKE ER KOMMET (synd i verden før loven kom)

Så kom de til MARA*
Så kom de til bitterhet

Da ropte han til Herren, og Herren viste ham et tre. Det kastet han i vannet**og vannet ble godt. - Der satte han dem lov og rett, der prøvde han dem. (2.m.15.23-25, * Mara betyr bitterhet, **Åp.17.15- folk)

[Redigert den 21-8-2007 av Lexus]

[Redigert den 21-8-2007 av Lexus]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Lexus
Veteran
*****
Innlegg: 636
Registrert: 10-5-2007
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 21-8-2007 kl 16:25


Lance

____________________________________________________________________________
Sitat:
Opprinnelig postet av Lance

Gud er hellig og ikke noe ondt kan bo i Ham.

Lucifer derimot, ble skapt av Gud, og som alle
engler hadde han fri vilje...

Det er Satan og hans demoner som plager
menneskene. Falne engler.

Historien om Jakob og Gud som kjempet er
et forbilde på den bønnekamp den kristne
går gjennom for å oppnå Løftet fra Gud, den
Hellige Ånd.

Etter kampen haltet Jakob. Etter kampen til
den kristne har også han/hun en ny gange,
eller som de sier "A new walk, and a new talk"
____________________________________________________________________________

Jeg kan tildels være litt enig med deg, tildels uenig. Men hva du tror om dette spiller ingen rolle.
Du har sikkert ikke lest boken "Om Gud" av Jonas Gardell.
Han gir en mengde referater i sin bok om akkurat dette emnet.

Men Ånden sier med klare ord at i kommende tider skal noen falle fra troen og holde seg til forførende ånder og demoners lærdommer. (Tit.4.1)

Hele spørsmålet er vanskelig å kommentere, fordi det spørs hva du oppfatter Gud som i teksten.
Slik jeg ser det, er oppbyggelsen det samme som oppbyggelsen av Gud, og det Hellige som skal bli og har blitt.
Dette skjer gjennom en utvikling i det daglige liv her på jorden, først natten, som er et symbol for
det onde - mørket. Etter at mørket kom, angret Herren det onde:

Så angret Herren det onde han hadde talt om å gjøre mot sitt folk. (2.m.32.14 - 1.m.6.6)
Herren angret at han hadde gjort Saul til konge over Israel. (1.Sam.15.35)

Og da Herren rakte ut sin hånd mot Jerusalem for å ødelegge det. Da angret Herren det onde, og han sa til engelen som gjorde ødeleggelsen blant folket. Det er nok! Dra nå hånden tilbake! Herrens engel var da ved jebusitten Aravnas treskeplass. (2.Sam.24.16)

Om du tror det eller ikke, men skriften taler sitt sanne språk, om noen gjør noe galt eller får andre til å gjøre det, er han da ikke medskyldig? Hvem gir ordren?

Som et eksempel siterer jeg fra Sak.8.14-15:

For så sier Herren, hærskarenes Gud: Liksom jeg satte meg fore å gjøre dere ondt da deres fedre vakte min vrede, sier Herren, hærskarenes Gud, og jeg ikke angret det,
slik har jeg i disse dager satt meg fore å gjøre vel mot Jerusalem og Judas hus. Frykt ikke!

Natten i tekstene må en forstå som den tid det onde skjer her på jorden og er en beskrivelse av den gamle verden som vi nå lever i, i synd.
Dagen er lys og må oppfattes som den nye verden hvor rettferdighet bor:

Etter kampen haltet Jakob. Etter kampen til
den kristne har også han/hun en ny gange,
eller som de sier "A new walk, and a new talk"

Dette betyr jo en ny livsstil!

Den sjuende dagen stod de tidlig opp, med det samme det grydde av dag, og så gikk de sju ganger rundt byen. De bar seg at på samme måte som før, bare at de denne dagen gikk sju ganger omkring byen. (Jos.6.15)

Det som er forandringen her er at før beleiret de og ødela byen, men dette angret Herren til slutt.
Gutten eller barnet hadde vosket seg større og hadde blitt tuktet og prøvet på Veien.

Så gjør heller ikke mørket det mørkt for deg, natten lyser som dagen, og mørket er som lyset!
(Sal.139.12)

Mørket (de ugudelige) blir til lys!

[Redigert den 21-8-2007 av Lexus]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Viking
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1968
Registrert: 17-11-2005
Brukeren er frakoblet

Humør: Prikkbelastning: * * * * *

[*] opprettet den 21-8-2007 kl 19:28


Sitat:
Opprinnelig postet av LeGu
Sitat:

Sabbaten og andre bud ble holdt lenge før Sinai.


Nei. Noe slikt finner du ikke i Bibelen. Sabbaten er kun et seremonielt påbud til jødene for at de skal minnes hvordan de ble ført ut fra Egypten.


Hvorledes tolker du dette:


Sitat:

Når Gud på et senere tidspunkt plasserte sabbatsbudet midt i Guds hellige lov, fikk det følgende ordlyd; Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig.

Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, hverken du selv eller din sønn eller din datter, verken din trell eller din trellkvinne, eller ditt fe eller den fremmede som er hos deg innenfor dine porter.

For på seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt det som i dem er, og han hvilte på den sjuende dagen. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den, 2. Mos. 20:11.
Sitat:

Det er faktisk ingen debatt om dette innen seriøs teologi, uansett hvilket kirkesamfunn vi har i tanke, for søndagens opprinnelse er altfor godt kjent og dokumentert i historien. Romerkirken gjør forresten krav på å ha foretatt endringen fra sabbat til søndag, og skryter uhemmet av at det ble gjort for å demonstrere at paven både har rett og guddommelig makt og autoritet til å endre Guds bud.

Vi kan jo også legge til at et av Bibelens nesten 50 kjennetegn på antikrist, nettopp er at denne makten skulle ha til hensikt å forandre hellig tid og lov, Dan. 7:25.


[Redigert den 21-8-2007 av Viking]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
elin
Medlem
**
Innlegg: 114
Registrert: 15-6-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 21-8-2007 kl 23:18


Sitat:
Opprinnelig postet av LeGu
Sitat:

Sabbaten og andre bud ble holdt lenge før Sinai.


Nei. Noe slikt finner du ikke i Bibelen. Sabbaten er kun et seremonielt påbud til jødene for at de skal minnes hvordan de ble ført ut fra Egypten.


Seks dager skal dere samle det, men på den sjuende dagen, på sabbaten, skal det ikke være noe der." Likevel var det noen av folket som gikk ut for å samle på den sjuende dagen, men de fant ikke noe. Herren sa til Moses: "Hvor lenge vil dere nekte å holde Mine bud og Mine lover? Dere må se at det er Herren som har gitt dere sabbaten. Derfor gir Han dere brød for to dager på den sjette dagen. Alle skal holde seg der de er. Ingen må gå ut fra sitt sted på den sjuende dagen." 2 Mos 16,26-29

Dette skjedde FØR loven ble gitt på Sinai!
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 22-8-2007 kl 01:08


Sitat:
Opprinnelig postet av elin
Sitat:
Opprinnelig postet av LeGu
Sitat:

Sabbaten og andre bud ble holdt lenge før Sinai.


Nei. Noe slikt finner du ikke i Bibelen. Sabbaten er kun et seremonielt påbud til jødene for at de skal minnes hvordan de ble ført ut fra Egypten.


Seks dager skal dere samle det, men på den sjuende dagen, på sabbaten, skal det ikke være noe der." Likevel var det noen av folket som gikk ut for å samle på den sjuende dagen, men de fant ikke noe. Herren sa til Moses: "Hvor lenge vil dere nekte å holde Mine bud og Mine lover? Dere må se at det er Herren som har gitt dere sabbaten. Derfor gir Han dere brød for to dager på den sjette dagen. Alle skal holde seg der de er. Ingen må gå ut fra sitt sted på den sjuende dagen." 2 Mos 16,26-29

Dette skjedde FØR loven ble gitt på Sinai!

Det er noe jeg lurer på i forbindelse med Guds befalinger for sabbatsdagen i GT. For meg ser det ut for at ifølge 2.Mos 35:1-3 er det ikke tillat å koke eller varme opp mat på sabbaten, og den som gjør det bryter sabbatsbudet. Har du noen tanker om det, Elin? Og, gjelder et slikt påbud fremdeles i dag?

2M 35:1-3
1 Moses kalte sammen hele Israels barns menighet, og han sa til dem: Dette er det som Herren har befalt at dere skal gjøre:
2 Det er seks dager til å arbeide i, men den sjuende dagen skal dere holde hellig hvile. Det er en høyhellig sabbat for Herren. Hver den som gjør noe arbeid på den dagen, skal lide døden.
3 Dere skal ikke tenne opp ild i noen av deres hus på sabbatsdagen.
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
soneh-chamas
Seniormedlem
***


Avatar


Innlegg: 212
Registrert: 25-4-2006
Brukeren er frakoblet

Humør: Ved ånd og ved avmakt

[*] opprettet den 22-8-2007 kl 06:58


Sitat:
Opprinnelig postet av wbrochs
Først: Det hebraiske ordet for ”lov” er ”towrah” hvis hovedbetydning er ”lære”.

Hovedbetydningen er "lov".

Sitat:
Opprinnelig postet av wbrochs
det greske ”anomia” som best oversettes med ”uten åndelig lærdom”

Ordet "anomia" oversettes best med "lovløshet". Det kommer av gresk "nomos", som betyr lov, som du korrekt påpeker. "Nomos" er ordet NT-forfatterne bruker ikke bare om Torat Moshe, men også all annen lov. Det tilsvarer det hebraiske ordet "Torah".


Sitat:
Opprinnelig postet av wbrochs
Det greske ordet for ”lov” – ”nomos” – forekommer ikke en eneste gang i noen av Johannesbrevene.


I stedet brukes ordet "entole" hyppig. Dette greske ordet tilsvarer det hebraiske "mitsvah", og oversettes best med "bud".

Matt 22v35-26 illustrerer NTs bruk av disse ordene ganske godt:
Sitat:
www.biblegateway.com
og en av dem, en lovkyndig, spurte for å friste ham: Mester! hvilket bud er det største i loven?


Ordet oversatt bud er det greske "entole", ordet oversatt "lov" er "nomå", som er dativ-formen av "nomos".


Hilsen Soneh Chamas
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Lance
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 970
Registrert: 11-4-2005
Bosted: Østfold
Brukeren er frakoblet

Humør: Gud er én

[*] opprettet den 22-8-2007 kl 09:12


Sitat:
Opprinnelig postet av Lexus
Det er forskjell på Herrens gjerninger og våre
gjerninger


Det er det jeg sier ;)

Jeg prøvde å poengtere at hele årsaken til
at den Hellige Ånd kom for 2.000 år siden
var fordi at Gud skulle leve gjennom oss
og at vi kunne legge til side våre egne
gjerninger, og la Guds gjerninger ta over.
Lance
-------
Malakias 4:5-6
Åp 10:7

www.branham.org
www.vekkelsen.no
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren Denne brukeren har MSN Messenger
Lance
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 970
Registrert: 11-4-2005
Bosted: Østfold
Brukeren er frakoblet

Humør: Gud er én

[*] opprettet den 22-8-2007 kl 09:22


Sitat:
Opprinnelig postet av Lexus
hva du tror om dette spiller ingen rolle.


That was a good wending ;) Men, jo, det spiller
en stor rolle for meg. Og i en debatt spiller det
en like stor rolle hva jeg mener som hva du mener.

Sitat:

Men Ånden sier med klare ord at i kommende tider
skal noen falle fra troen og holde seg til forførende
ånder og demoners lærdommer. (Tit.4.1)


Det står jo rett ut her. Gud kan ikke tale annet enn
Sannhet, og heller ikke tale løgn gjennom forkynnere.
Det er demoner, forførende ånder som gjør dette.

Sitat:

Om du tror det eller ikke, men skriften taler sitt sanne
språk, om noen gjør noe galt eller får andre til å gjøre
det, er han da ikke medskyldig? Hvem gir ordren?


Du blander kortene. Gud har sagt at den Han elsker,
den tukter han. Dette gjør Han fordi Han vil ha fram den
sanne kristne karakter i oss. Det er til vårt eget beste.

Demoner, Satan, ønsker å bryte oss ned og få fram det
værste i oss. Han er vår motstander. Men, heldigvis er
Gud smartere, og utnytter av og til djevelen til vårt eget
beste. Det er en åpenbaring å forstå dette.

Men, Gud skapte Lucifer og visste meget vel hva Lucifer
kom til å gjøre. Hvorfor?

I Gud bodde egenskaper. Egenskapen til å være en Frelser,
til å være en Helbreder og så videre. Hadde det ikke vært
fortapte mennesker, hadde det ikke vært noen å frelse.
Hadde det ikke vært syke mennesker, hadde det ikke vært
noen å helbrede.

Hvorfor skapte Gud en jord som dette, og tillot synd, dersom
Han kunne (og det kunne Han) skapt en fullkommen jord
med en gang, hvor alt var fullkomment? Fordi Han ønsket
å være en far. En helbreder. En frelser. Det ligger i Guds
egenskaper, Hans attributter.

Det at Han skilte lyset fra mørket er et bilde på noe Han
alltid gjør. Skiller tro fra vantro. Han skilte Abraham fra Lot,
og talte gjennom Paulus som også ba oss om å ikke være
som verden. Adskilt og utkalt, det er hva Menigheten betyr.

Når du er kommet ut av mørket får du et nytt liv. Det er den
nye fødsel som starter Livet i deg. Du blir annerledes, ellers
har det ikke skjedd noe ennå. Jakob ble annerledes da Han
møtte Gud.
Lance
-------
Malakias 4:5-6
Åp 10:7

www.branham.org
www.vekkelsen.no
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren Denne brukeren har MSN Messenger
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 22-8-2007 kl 13:02


Sitat:
Opprinnelig postet av soneh-chamas
Sitat:
Opprinnelig postet av wbrochs
Først: Det hebraiske ordet for ”lov” er ”towrah” hvis hovedbetydning er ”lære”.

Hovedbetydningen er "lov".
........

Sitat:
Opprinnelig postet av wbrochs
Det greske ordet for ”lov” – ”nomos” – forekommer ikke en eneste gang i noen av Johannesbrevene.


I stedet brukes ordet "entole" hyppig. Dette greske ordet tilsvarer det hebraiske "mitsvah", og oversettes best med "bud".

I Strongs står følgende forklaring til betydningen av ”entole (bud)”: entole {en-tol-ay'}
Meaning: 1) an order, command, charge, precept, injunction 1a) that which is prescribed to one by reason of his office 2) a commandment 2a) a prescribed rule in accordance with which a thing is done 2a1) a precept relating to lineage, of the Mosaic precept concerning the priesthood 2a2) ethically used of the commandments in the Mosaic law or Jewish tradition

Det hebraiske ordet for love r Towrah og har følgende betydninger alt etter ordets gramatikalske form:
y¹râ throw, cast, shoot (Qal) teach (Hiphil).
yôreh) early rain, in contrast to malqôsh "latter rain."
Môreh I, early rain,
môreh II, teacher.
tôrâ law.

Det greske ordet for bud er “entole” og brukes I langt videre beytydning enn benevnelse på bud I dekalogen. Det er i de færreste tilfeller det greske ”entole” brukes med henvisning til tibudsloven. Merk at for eksempel i 1. Johannes 3, versene 22 og 23 der det greske ordet ”entole” brukes er det oversatt til norsk med ”bud”; 22) ”og hva vi enn ber om, det får vi av ham, fordi vi holder hans bud og gjør det som er til behag for ham. 23) Dette er hans bud, at vi skal tro på hans Sønns, Jesu Kristi navn og elske hverandre, slik han bød oss”) og i den engelske oversettelsen står ”commandment”. Det er ikke tibidsloven Bibelen her viser til med ordet ”bud”. Det er flere hundreder lignende eksempler hvor ”bud” i Bibelen viser til noe annet enn budene tibudsloven.

Og her er et av mange hundre eksempler hvor det greske ordet ”nomos (lov)” viser til noe annet enn tibudsloven. Du kan ikke bare kaste ut en benektende påstand når Bibelen, Strongs og alle ordebøker tydelig gir ordene ”lov” og ”bud” en forståelse som eksemplene mine viser.
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
soneh-chamas
Seniormedlem
***


Avatar


Innlegg: 212
Registrert: 25-4-2006
Brukeren er frakoblet

Humør: Ved ånd og ved avmakt

[*] opprettet den 22-8-2007 kl 14:08


Sitat:
Opprinnelig postet av wbrochs
Det greske ordet for bud er “entole” og brukes I langt videre beytydning enn benevnelse på bud I dekalogen.


Det stemmer nok.

Poenget er altså at jeg mener det greske ordet "entole" bare er en oversettelse av det hebraiske "Mitzvah", med akkurat samme betydning: Kommando eller ordre. Brukt både om verdslige og religiøse sådan i Bibelsk tid.


Sitat:
Opprinnelig postet av wbrochs
mange hundre eksempler hvor det greske ordet ”nomos (lov)” viser til noe annet enn tibudsloven.Spesielt hos Paulus brukes ordet i ganske vid og varierende betydning, etter hva jeg kan se - ofte må man gjette ut fra sammenhengen hva menes.

For meg ser det t.o.m. ut som uttrykket "Mose lov" i NT kan bety flere forskjellige ting, alt etter sammenhengen - det kan visst referere både til den muntlige loven, de 5 mosebøkene, eller andre ting.


Hilsen Soneh Chamas
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
elin
Medlem
**
Innlegg: 114
Registrert: 15-6-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 23-8-2007 kl 08:39


Sitat:
Opprinnelig postet av wbrochs
Sitat:
Opprinnelig postet av elin
Sitat:
Opprinnelig postet av LeGu
Sitat:

Sabbaten og andre bud ble holdt lenge før Sinai.


Nei. Noe slikt finner du ikke i Bibelen. Sabbaten er kun et seremonielt påbud til jødene for at de skal minnes hvordan de ble ført ut fra Egypten.


Seks dager skal dere samle det, men på den sjuende dagen, på sabbaten, skal det ikke være noe der." Likevel var det noen av folket som gikk ut for å samle på den sjuende dagen, men de fant ikke noe. Herren sa til Moses: "Hvor lenge vil dere nekte å holde Mine bud og Mine lover? Dere må se at det er Herren som har gitt dere sabbaten. Derfor gir Han dere brød for to dager på den sjette dagen. Alle skal holde seg der de er. Ingen må gå ut fra sitt sted på den sjuende dagen." 2 Mos 16,26-29

Dette skjedde FØR loven ble gitt på Sinai!

Det er noe jeg lurer på i forbindelse med Guds befalinger for sabbatsdagen i GT. For meg ser det ut for at ifølge 2.Mos 35:1-3 er det ikke tillat å koke eller varme opp mat på sabbaten, og den som gjør det bryter sabbatsbudet. Har du noen tanker om det, Elin? Og, gjelder et slikt påbud fremdeles i dag?

2M 35:1-3
1 Moses kalte sammen hele Israels barns menighet, og han sa til dem: Dette er det som Herren har befalt at dere skal gjøre:
2 Det er seks dager til å arbeide i, men den sjuende dagen skal dere holde hellig hvile. Det er en høyhellig sabbat for Herren. Hver den som gjør noe arbeid på den dagen, skal lide døden.
3 Dere skal ikke tenne opp ild i noen av deres hus på sabbatsdagen.Dette er forskrifter for hvordan sabbaten skal holdes. Her må prinsippene legges til grunn etter min mening, og ikke bokstaven. Debatten om overholdelse av sabbaten deltok Jesus svært gjerne i. Å gjøre opp ild i GTs tid var et hardt fysisk arbeid, det samme å lage mat. Skulle sabbaten bli en hvile måtte man avstå fra dette. Overført til i dag: Å skru på komfyren er noe helt annet enn å gjøre opp ild. Å lage mat derimot kan noen ganger være en enorm operasjon (ivertfall for meg:sniff:skjære og hakke og røre). Så derfor; å lage maten ferdig på fredag er en vanlig praksis hos de fleste sabbatsholdere jeg kjenner, hvis de ikke finner fram noe veldig lettvint.
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
LeGu
Juniormedlem
*
Innlegg: 17
Registrert: 29-7-2007
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 23-8-2007 kl 09:56


Sitat:

"Debatten om overholdelse av sabbaten deltok Jesus svært gjerne i."


Hvor har du dette fra? Andre skrifter enn Bibelen?

[Redigert den 23-8-2007 av LeGu]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
 Sider:  1  2    4  5

  Gå til topp

Powered by XMB
XMB Forum-programvare © 2001-2017 XMB-gruppen