Apologetisk Forum
Ikke pålogget [Logg inn ]
Gå til bunn

Utskriftsversjon  
 Sider:  1  2  
Forfatter: Tittel: Arvesyndslære!
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 31-12-2005 kl 14:41


Sitat:
Sitat:
Opprinnelig postet av wbrochs
Sitat:
Opprinnelig postet av LeifG


Tror som Ellen G. White har fått åpenbaring om at Livets tre/ Edens hage er i himmelen nå.


Men om det er i himmelen kan vi jo ikke få spise av det tre her på jorden nå for å få evig liv? Vi er jo ikke i himmelen. Jeg kan ikke se annet enn at vi først må bli frelst, komme til himmelen og få evig liv FØR vi kan få tilgang til dette livets tre. Det må du vel være enig i Leif?


Å bli frelst betyr dø fra sitt eget selv fordi en innser sin onde natur ved at en erkjenner Guds kjærlighet.
Hvis en da har dødd slik at en aldri i evigheten vil noensine synde, altså at en er i Guds Ånd og ens personlige ånd er blitt som Ham, kan Gud ta denne personen opp for så å gi denne personen av livets tre. Jeg sier jo ikke at Gud absolutt gjør dette hver gang en person faktisk er såpass salig men at Han faktisk kan gjøre det.

De 144 000 er faktisk syndfrie og vil leve uten å dø fysisk ved Jesu andre komme. Disse er de levende vitner på at en kan leve uten synd her på jorden og er det endelige dødsstøtet mot synden og Lucifer.


Sitat:
Det andre er at det ikke er frukten på et tre som gir oss evig liv. Det kan vi bare få ved tro på at Jesus har sonet for vår synd, at Gud er nådig og frelser oss syndere som ønsker å ta imot nådens gave på grunn av Jesu stedfortredende død.Ja, helt klart men dette bærer frukter ikke sant?


Sitat:
Livets tre både i Edens Hage og i himmelen mener jeg er en billedlig fremstilling av Gud selv, altså Jesus Kristus og Den Hellige Ånd, og at frukten på livets tre er den Ånd vi får som kommer av å ha tro på Gud og hans undergjerninger.


:) Det er mulig på en måte men jeg tror ikke det. Vår personlige ånd med vår syndige falne atur skal jo dø som betyr at den ånd heller opparbeider seg lik Guds ånd, slik har vi vår personlige ånd men som er ett med Gud. Til det trenger en ikke utelukke en faktisk frukt som gir evig liv og legedom og en faktisk frukt som ga oss kunnskap om godt og ondt. Men billedlig kan det være uten at jeg vil spikre noe her.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 31-12-2005 kl 15:00


Sitat:
Opprinnelig postet av wbrochs
Sitat:
Opprinnelig postet av LeifG

Å vandre med Gud er ensbtytende med å leve syndfritt en har da vendt om og synder ikke.
...........
Å vandre med Herren er kun mulig i Ånden og da kan ikke vår ånd synde.OK, men da kan det ikke være synd å drikke seg så full på alkohol at man nesten er fra sans og samling, for Noah vandret med Gud, men likevel drakk han seg beruset på alkohol.
1.Mos 6:9 "Dette er historien om Noah og hans ætt. Noah var en rettferdig mann, ulastelig blant sine samtidige. Noah vandret med Gud."
1.Mos 9:1 "Og Gud velsignet Noah og sønnene hans og sa til dem: Vær fruktbare, bli mange og fyll jorden."
1.Mos 9:20f "Noah var jordbruker, og han var den første som plantet en vingård. Han drakk av vinen og ble beruset, og han kledde seg naken inne i teltet sitt."
1.Mos 9:29 "Alle Noahs dager ble ni hundre og femti år. Så døde han."

Gjorde han en synd når han drakk seg beruset?

Noah kan ikke ha syndet ved å drikke seg beruset på alkohold, fordi det står at han vandret med Gud og du sier at "å vandre med Gud er ensbetydende med å leve syndfritt".


Han syndet her, ja.

Gud er oss nådige og vi får tilgivelse ved å gå Hans vei igjennom helligdommen. Så akkurat da vandret Han ikke med Gud men Gud tilregner oss rettferdighet ved tro og tildeler oss skikkethet/ helliggjørelse. Men vandrer vi vår egen vei vil vi ikke bli akseptert.


Sitat:
Sitat:

Ja, og Jesu blod renser betyr at vi har Jesu blod i oss og det er ensbetydende med at vi lever Hans liv og selvfølgelig uten synd.


Mener du at vi kan ha Jesu blod i oss rent biologisk og at vi da lever hans liv?


Nei men at Hans blod er Hans liv. Så hvis vi lever Hans liv er det fordi vi tror på Ham slik at vi blir forvandlet til å leve slik Han gjorde.


Sitat:

Betyr det at vi da klarer i elle deler å leve like fullkomment som Jesus, eller mener du at vi får Jesu syndfrie liv tilregnet uforskyldt, altså at vi ikke faktisk klarer å leve så syndfritt som han levde, men at Gud ser oss som om vi var syndfrie fordi Gud ser oss gjennom Jesu liv og da ser han ikke på alle våre mangler fordi Jesus blir som et slags filter som filtrerer bort det vi har forsyndet og at Gud av den grunn ser på synderen som om han skulle være helt uten synd.

Kan du definere klarere hva du egentlig mener?Vi vil leve syndfritt og forbli syndfrie fordi en har da øynene festet på Kristus. Det er ikke ensbetytende med at vi er fullkomne som Jesus men at vi vil for evig ha Ham som vår bror, Konge og Gud.

Hvis vi lever i synd fordi vi tror vi aldri vil klare å leve syndfritt vil vi heller ikke arve evig liv for synden skal ikke eksistere på den nye jord. Gud vil ikke lobotomere oss fordi vi har fri vilje og hvis vi tror synden er sterkere enn Guds skaperkraft så er den det for deg. Dette er ren vantro.


Sitat:
Sitat:

Enok levde i tro på Jesus Kristus og vandret med sine øyne festet på Ham, Jahve og Han er jo Jesus Kristus. Noah prekte jo evangeliet på den tid han levde. Enok var jo synder før sine siste 300 år på jorden.


Men visst Enok var en synder før de siste 300 år, hvordan kan da Gud ha tatt han levende opp til himmelen som lønn for et syndfritt liv? Da hadde jo ikke Enoks liv vært uten synd likevel da? Lar Gud synd få slippe inn i himmelen?

Hilsen


Hmm. Du skjønner ikke hva jeg sier nei....


Hvor gammmel ble Enok?

Hans siste 300 år på jorden var syndfrie, var de første år det? Betyr ikke dette da at Enok døde fra sin falne syndige natur/ ånd? Han så Guds kjærlighet og døde fra sin elendighet ved å tilegne seg Guds ånd for så å blli som Ham for evig tid.

:)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Bror
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 829
Registrert: 28-11-2004
Bosted: Ser Senja
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 31-12-2005 kl 18:35
Enok og syndfrihet


Eg husker godt fra min tid som adventist flere debatter og meningsutvekslinger om syndfrihetslæren. De som brukte Enok som bevis på at det er mulig å oppnå syndfrihet og frelse ved å følge Enoks eksempel, hadde etter min oppfatning en klar tendens til å redusere Jesu frelsesgjerning til kun et eksempel til etterfølgelse,men da selvfølgelig med Guds hjelp. Men denne sammenblandingen av rettferdiggjørelse og helliggjørelse er ubibelsk og meget farlig og frarøver mennesker trygghet og frelsesvisshet.

Adventister som deler oppfatningen om at Enok oppnådde syndfrihet med Guds hjelp er i åpenbar strid med sin egen profet, Ellen White, som sier følgende om Enoks erfaring:

"Selv om han til stadighet hadde forbindelse med himmelen og alltid hadde Guds storhet og fullkommenhet i tanke, var han en meget ydmyk mann. Jo mer intim hans forbindelse med Gud var, desto dypere ble hans følelse av egen svakhet og ufulkommenhet."
(Alfa og Omega bind 1 side 65)

Det er vel dette som er sannheten. Jo nærmere vi kommer Gud, jo klarere ser vi vår egen fordervelse og dermed vårt behov for nådegaven gitt oss i Kristi rettferdighet/lydighet.

Enoks frelse er den samme som vår, av bare nåde i Jesus alene.

Bror
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Lionheart
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1041
Registrert: 25-1-2004
Bosted: Bergen, Norge
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 2-1-2006 kl 01:49


Leif, om Gud ikke straffet Jesus, så har Han fortsatt igjen å straffe meg og deg for våre synder.

Herren Den Hellige var aktiv i Jesu død - benekter du det, så kan du like greit gå og gi deg hen til den jødiske religion, for jeg skal si deg at hva du forkynner her er slett ikke kristendom, men judaisme.

Jeg tror ikke at du har fått se hvor dypt synden går i deg, jeg, Leif. Du er ikke blitt hjelpesløs overfor Gud. Neida. Du kan fortsatt frelse deg selv du, tydeligvis.

SETTER DU DIN LIT TIL DIN EGEN RETTFERDIGHET, DA ER DU UNDER GUDS VREDE - UNDER HANS FORBANNELSE - ENTEN DET FØLES SLIK ELLER EI. DU KJENNER IKKE EVANGELIET.

Den eneste veien til Guds nåde er ved å motta Herren Jesu SONOFFER I DITT STED. La hele Hans liv gjelde i stedet for ditt. La hele Hans lidelse og død gjelde for deg! I DITT STED!

Når det gjelder "å slutte å synde", så skal du vite dette: Å omvende seg er ikke å slutte å synde. Å omvende seg er å begynne å tro på Jesus - sette sin lit til HAM! Til HANS verk - IKKE ditt eget! Du kan slutte å synde på den måten at du kan slutte med den største synd, den synd som til slutt er den avgjørende og den eneste som virkelig kan holde deg unna fellesskap med Jesus Kristus - VANTROEN. Og en naturlig del av denne vantroen er EGENRETTFERDIGHETEN.

Jeg sier deg det, Leif, at straffet ikke Gud Jesus i vårt sted, da er vi alle fortapt og det eksisterer ikke noe evangelium i det hele tatt. Det er jo nettopp dette som viser Guds kjærlighet til oss! At Han la en plan så det gikk utover Ham Selv istedet for oss - så sant vi tar vår tilflukt til Ham!

Å hvor djevelen har fått forblinde deg!

At summen av Guds ord er sannhet betyr ikke summen av de delene du synes motsier hverandre og så setter prioritetsstempel på det ene og ikke det andre. Det betyr at Guds ord tolker seg selv, motsier ikke seg selv og viktigst av alt:

ETT ORD I BIBELEN KAN IKKE ANNULLERE HOVEDBUDSKAPET I BIBELEN OG HOVEDBUDSKAPET I BIBELEN KAN IKKE ANNULLERE ETT ORD I BIBELEN. Dersom det ser ut som at en av disse må være utveien, da betyr det ganske enkelt at forklaringen ligger et sted du ikke har øynene oppe for enda, eller ikke husker på i øyeblikket.

Det finnes så mange villfarelser hos oss, men noen av de verste er disse, og jeg er redd du lider under en av dem, Leif.

1: Et menneske kan bli i stand til å oppfylle loven 100% selv og stå rettferdig for Gud. (Noe de fleste ikke biter på.)
2: Et menneske kan - med Guds hjelp - oppfylle loven 100% og stå rettferdig for Gud. (Noe mange har bitt på.)

For å kunne bevare noen som helst av disse to villfarelsene, må man nødvendigvis kjøpslå med loven. Man må sage av litt her og kutte av litt der, og mange ender opp med å gjøre loven om til en regel for hvordan man skal oppføre seg utad. MEN GUD SER TIL HJERTET! Har du noengang virkelig tenkt over hva det betyr? Det betyr at Han ser ALL den ondskap som befinner seg der. Hver eneste gang du ikke har lyst til å be, hver eneste gang du har lyst til å sette deg selv foran andre, hver eneste gang du har lyst til å banne, hver eneste gang du ønsker at noe som hører din neste til var ditt og bare ditt.

Kjære Leif. Du siterer Åp 14:5
I deres munn er ikke funnet løgn. De er uten lyte.

Selvsagt er de funnet uten løgn og lyte! De har vasket sine kjortler i Lammets blod kjære Leif! Hør nå og vær så snill og tenk grundig over hva jeg her sier:

GUDS NÅDE BESTÅR IKKE I AT HAN SER GJENNOM FINGRENE MED VÅRE SYNDER.
GUDS NÅDE BESTÅR IKKE I AT HAN SIER "DET ER GREIT DENNE GANGEN, JEG TILGIR DEG. BARE IKKE GJØR DET IGJEN."
GUDS NÅDE BESTÅR IKKE I AT HAN SIER TIL DEG PÅ DOMMENS DAG "DU VAR SÅ FLINK MESTEPARTEN AV TIDEN, SÅ ALT DET DU GJORDE GALT GJØR IKKE NOE VEID OPP MOT DET ANDRE."
GUDS NÅDE BESTÅR IKKE I AT DU GJØR SÅ GODT DU KAN OG SÅ TILGIR GUD DEG HVA DU IKKE FÅR TIL.

For å stå rettferdig for Gud, Leif, så MÅ du være 100% rettferdig! DU MÅ! Du kan ikke være 51%, 89% eller engang 99,9999999999999%! Du ha oppfylt absolutt alle krav til enhver tid! BARE da kan du komme inn i Hans nye himmel og nye jord! BARE da kan du leve evig.

"Men det klarer jeg jo aldri!" sier du kanskje nå, og sier du det, da skal jeg hoppe av fryd, for det er nettopp dette loven vil vise deg!

Å djevelens list!!! Hvor mange hjerter har han ikke dåret! Men la nå Guds sannhet gå opp for deg også.

Guds LOV er IKKE en frelsesvei. Guds LOV er Guds egen HELLIGHET, formulert sånn at den treffer min og din samvittighet med "Du skal" og "du skal ikke".

Derfor heter det: Loven er vår tuktemester til Kristus! Hele poenget med loven er at den skal drive deg til Kristus så du der skal bli frelst ved å bli kledd i HANS rettferdighet! For HANS rettferdighet er et liv levd 100% etter loven. Ikke 99,9999%, men 100%. Får ikke loven drive deg på denne måten, da må du ha kjøpslått med loven på et eller annet punkt. La nå din motstand og stolthet fare - de som ønsker å holde deg borte fra Herren, og ta.din.tilflukt.til.Herren.Jesus.Kristus.og.Hans.rettferdighet.

Jesu Kristi, Guds Sønns rettferdighet er det eneste mennesket som med EGEN rettferdighet behager Gud, i historien og i fremtiden og så lenge det er liv på jorden. Jesu Kristi rettferdighet er den eneste som er plettfri, den eneste som er godkjent av Gud Fader, den Hellige.

Og derfor var det også at Han kunne bære våre synder, Leif, mine og dine, og ta vår straff på Seg i VÅRT STED. Derfor må Jesus Kristus få VÆRE din rettferdighet! Ham og Ham alene! Kast fra deg all den frelsesvisshet du har i deg selv - være det dine bønner, din bibellesning, din kamp mot synden, din lovprisning, din anger eller dine tårer. Sett ikke din lit om frelsesvisshet til noen av disse tingene - heller ikke dine følelser. TRO PÅ HERREN JESUS, SÅ SKAL DU BLI FRELST.

Gal 3 (Mine uthevelser og mine kommentarer i parantes):

1 Uforstandige galatere! Hvem har forhekset dere, dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som den korsfestede?
2 Svar meg på én ting: Fikk dere Ånden ved lovgjerninger eller ved å høre og tro? (Ser du hva som skal til for å bli frelst? Ved å HØRE! Herren sa til apostlene at ved de ord Han talte til dem var de blitt rene, og troen kommer av å høre forkynnelsen sier Paulus et annet sted.)
3 Er dere så uforstandige? Dere begynte ved Ånden, vil dere nå fullføre med menneskeverk?
4 Har dere opplevd alt dette forgjeves – hvis det da var forgjeves?
5 Han som gir dere Ånden og gjør under blant dere, gjør han det ved lovgjerninger eller ved at dere hører og tror?
6 Om Abraham heter det: Han trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som rettferdig.
7 Så forstår dere at det er de som tror, som er Abrahams barn.
8 Skriften forutså at Gud ville rettferdiggjøre hedningene ved tro, og den forkynte på forhånd dette gode budskapet til Abraham: I deg skal alle folkeslag velsignes.
9 Derfor blir de som tror, velsignet sammen med den troende Abraham.
10 Men de som holder seg til lovgjerninger, er under forbannelse. For det står skrevet: Forbannet er hver den som ikke holder fast ved alt som står i lovboken, og gjør det den sier.
11 Og det er klart at ingen blir rettferdig for Gud ved loven, for det står skrevet: Den rettferdige skal leve ved tro.
12 Loven spør ikke etter tro, men sier: Den som holder budene, skal leve ved dem.
13 Men Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse da han kom under forbannelse for vår skyld.

Og Rom 10,4:

For Kristus er lovens ende og mål, så hver den som tror, skal bli rettferdig for Gud.

og 9-13

9 For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. 10 Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige for Gud, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst. 11 Skriften sier: Ingen som tror på ham, skal bli til skamme. 12 For her er det ikke forskjell på jøde og greker. Alle har samme Herre, og han er rik nok for alle som påkaller ham. 13 Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.


Men du vil ikke overgi deg slik til Kristus før du ser at du er så overdådig fortapt slik du er i deg selv at det er komplett umulig for deg å frelse deg selv. Dersom du nå søker etter en fortvilelse over dette - en frykt eller lignende, så vil du kanskje finne at ditt indre er ganske følelsesløst overfor hele opplegget. Dette er også en del av saken - det bryr ditt indre ikke det minste at du ikke står rettferdig overfor Gud - at du er en synder av verste slag.

Fornuften vil kanskje si deg at nå er håpet ute - du kan like greit gi opp og leve et liv i synd. Det er nettopp nå du skal kaste deg i Jesu Kristi armer og gi blaffen i din egen fornuft hvis den sier deg hva jeg nevnte i forrige setning. Sett din lit til HAM og fra det øyeblikket du ser til Jesus for å be om Hans rettferdighet så står du allerede kledt i frelsens kledning! Din kjortel er vasket i Lammets blod og dersom du dør nå, så vil dette ordet du nevnte fra Åp 14,5 bli sagt om DEG!

I hans munn er ikke funnet løgn. Han er uten lyte.

For så virkelig er Jesu Kristi rettferdighet og så virkelig er Hans blod og muligheten din for å få vasket din kjortel der. Og når du da, kjære Leif, leser ord som disse skal du kjenne fred, for fred er hva du har i vente.

Dersom jeg nå har forkynt noe galt, da irettesett meg noen og prøv hva jeg har sagt på Skriftens ord. Jeg tror aldeles ikke dere vil finne at noe er galt, men snarere bli oppbygget i deres sjeler ettersom dere ser at dette er sannelig Guds nådes evangelium, og det gjelder for oss alle sammen.

Ære være Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd, som var, er og være skal EN Sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen

[Redigert den 1/1/2006 av Lionheart]
Kjærligheten er ikke det at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.

1Joh 4,10
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 3-1-2006 kl 03:04


Sitat:
Opprinnelig postet av Bror
Eg husker godt fra min tid som adventist flere debatter og meningsutvekslinger om syndfrihetslæren. De som brukte Enok som bevis på at det er mulig å oppnå syndfrihet og frelse ved å følge Enoks eksempel, hadde etter min oppfatning en klar tendens til å redusere Jesu frelsesgjerning til kun et eksempel til etterfølgelse,men da selvfølgelig med Guds hjelp. Men denne sammenblandingen av rettferdiggjørelse og helliggjørelse er ubibelsk og meget farlig og frarøver mennesker trygghet og frelsesvisshet.

Adventister som deler oppfatningen om at Enok oppnådde syndfrihet med Guds hjelp er i åpenbar strid med sin egen profet, Ellen White, som sier følgende om Enoks erfaring:

"Selv om han til stadighet hadde forbindelse med himmelen og alltid hadde Guds storhet og fullkommenhet i tanke, var han en meget ydmyk mann. Jo mer intim hans forbindelse med Gud var, desto dypere ble hans følelse av egen svakhet og ufulkommenhet."
(Alfa og Omega bind 1 side 65)

Det er vel dette som er sannheten. Jo nærmere vi kommer Gud, jo klarere ser vi vår egen fordervelse og dermed vårt behov for nådegaven gitt oss i Kristi rettferdighet/lydighet.

Enoks frelse er den samme som vår, av bare nåde i Jesus alene.

BrorBror da, det er jo ingen motsigelser her..


Det er jo bare bekreftende at det er mulig og at Jesus er herligheten.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 3-1-2006 kl 03:40


Sitat:
Opprinnelig postet av Lionheart
Leif, om Gud ikke straffet Jesus, så har Han fortsatt igjen å straffe meg og deg for våre synder.Han vil straffe de ugudelige når tiden er inne.


Sitat:
Herren Den Hellige var aktiv i Jesu død - benekter du det, så kan du like greit gå og gi deg hen til den jødiske religion, for jeg skal si deg at hva du forkynner her er slett ikke kristendom, men judaisme.


???

Herren la alle de bekjente synder på Hans skuldre for det er bare de som har gått Hans vei som er Hans flokk. Det var det Jesus døde for altså min og din synd. Ikke at Gud straffet Ham. Jesus levde i Guds Ånd og adopterte på Den måten Hans lvi akkurat som vi skal leve i Hans Ånd slik at vår Ånd gjør det Han er. Dette har ikke noe med judaisme å gjøre.
Sitat:
Jeg tror ikke at du har fått se hvor dypt synden går i deg, jeg, Leif. Du er ikke blitt hjelpesløs overfor Gud. Neida. Du kan fortsatt frelse deg selv du, tydeligvis.


Min synd har drept meg og jeg har ett håp og det er Jesus Kristus.


Sitat:
SETTER DU DIN LIT TIL DIN EGEN RETTFERDIGHET, DA ER DU UNDER GUDS VREDE - UNDER HANS FORBANNELSE - ENTEN DET FØLES SLIK ELLER EI. DU KJENNER IKKE EVANGELIET.

Den eneste veien til Guds nåde er ved å motta Herren Jesu SONOFFER I DITT STED. La hele Hans liv gjelde i stedet for ditt. La hele Hans lidelse og død gjelde for deg! I DITT STED!


Han har tatt straffen for alle bekjente synder i Hans tro. Straffen er død som lønn for synd. Og døden led Han på grunn av våre synder ikke Guds vrede.

Så ved å bekjenne dine synder i Hans tro er man fri fordi da lever man Hans liv og i prsksis har man da Hans blod i seg. Det er det offer vi skal gi, å tro slik at Hans liv er i oss.Sitat:

Når det gjelder "å slutte å synde", så skal du vite dette:

Å omvende seg er ikke å slutte å synde. Å omvende seg er å begynne å tro på Jesus - sette sin lit til HAM! Til HANS verk - IKKE ditt eget! Du kan slutte å synde på den måten at du kan slutte med den største synd, den synd som til slutt er den avgjørende og den eneste som virkelig kan holde deg unna fellesskap med Jesus Kristus - VANTROEN. Og en naturlig del av denne vantroen er EGENRETTFERDIGHETEN.Vel det er jo det samme som jeg sier bibelen sier og det er det samme som jeg tror.Sitat:

Jeg sier deg det, Leif, at straffet ikke Gud Jesus i vårt sted, da er vi alle fortapt og det eksisterer ikke noe evangelium i det hele tatt. Det er jo nettopp dette som viser Guds kjærlighet til oss! At Han la en plan så det gikk utover Ham Selv istedet for oss - så sant vi tar vår tilflukt til Ham!Hvem er Jesus for deg? Levde ikke Han og la frelses planene før verden var til?

Er Han sann Gud men også Sant menneske som meg og deg?
Å hvor djevelen har fått forblinde deg!Sitat:

At summen av Guds ord er sannhet betyr ikke summen av de delene du synes motsier hverandre og så setter prioritetsstempel på det ene og ikke det andre. Det betyr at Guds ord tolker seg selv, motsier ikke seg selv og viktigst av alt:

ETT ORD I BIBELEN KAN IKKE ANNULLERE HOVEDBUDSKAPET I BIBELEN OG HOVEDBUDSKAPET I BIBELEN KAN IKKE ANNULLERE ETT ORD I BIBELEN. Dersom det ser ut som at en av disse må være utveien, da betyr det ganske enkelt at forklaringen ligger et sted du ikke har øynene oppe for enda, eller ikke husker på i øyeblikket.


Tror ikke helt du har perspektivet over hva jeg skriver. Tror rett og slett du har forhåndsdømt uten å lese det som virkelig står. Men ærlig talt det kan være på grunn av at du ser uten perspektiv. Ikke noe galt i det altså, vi er alle på vei. Og vær så snill fordi om min måte å skrive på er noe provoserdende så ikke legg det i dette.


Sitat:

Det finnes så mange villfarelser hos oss, men noen av de verste er disse, og jeg er redd du lider under en av dem, Leif.

1: Et menneske kan bli i stand til å oppfylle loven 100% selv og stå rettferdig for Gud. (Noe de fleste ikke biter på.)
2: Et menneske kan - med Guds hjelp - oppfylle loven 100% og stå rettferdig for Gud. (Noe mange har bitt på.)

For å kunne bevare noen som helst av disse to villfarelsene, må man nødvendigvis kjøpslå med loven.
Man må sage av litt her og kutte av litt der, og mange ender opp med å gjøre loven om til en regel for hvordan man skal oppføre seg utad. MEN GUD SER TIL HJERTET!

Har du noengang virkelig tenkt over hva det betyr? Det betyr at Han ser ALL den ondskap som befinner seg der. Hver eneste gang du ikke har lyst til å be, hver eneste gang du har lyst til å sette deg selv foran andre, hver eneste gang du har lyst til å banne, hver eneste gang du ønsker at noe som hører din neste til var ditt og bare ditt.


Men da hvis Herren er i ditt hjerte vil man da ikke kunne forandre seg ?

Rom 8:4
for at lovens rettferdighet skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden.

Loven oppfylt i oss, altså holder man loven av Åndens kraft, ikke selvet.

Enkelt og greit bare men tror Herren og Hans enkle lette bud som noen kaller en tung bør.
Sitat:
Kjære Leif. Du siterer Åp 14:5
I deres munn er ikke funnet løgn. De er uten lyte.


Selvsagt er de funnet uten løgn og lyte! De har vasket sine kjortler i Lammets blod kjære Leif! Hør nå og vær så snill og tenk grundig over hva jeg her sier:

GUDS NÅDE BESTÅR IKKE I AT HAN SER GJENNOM FINGRENE MED VÅRE SYNDER.
GUDS NÅDE BESTÅR IKKE I AT HAN SIER "DET ER GREIT DENNE GANGEN, JEG TILGIR DEG. BARE IKKE GJØR DET IGJEN."
GUDS NÅDE BESTÅR IKKE I AT HAN SIER TIL DEG PÅ DOMMENS DAG "DU VAR SÅ FLINK MESTEPARTEN AV TIDEN, SÅ ALT DET DU GJORDE GALT GJØR IKKE NOE VEID OPP MOT DET ANDRE."
GUDS NÅDE BESTÅR IKKE I AT DU GJØR SÅ GODT DU KAN OG SÅ TILGIR GUD DEG HVA DU IKKE FÅR TIL.

For å stå rettferdig for Gud, Leif, så MÅ du være 100% rettferdig! DU MÅ! Du kan ikke være 51%, 89% eller engang 99,9999999999999%! Du ha oppfylt absolutt alle krav til enhver tid! BARE da kan du komme inn i Hans nye himmel og nye jord! BARE da kan du leve evig.

"Men det klarer jeg jo aldri!" sier du kanskje nå, og sier du det, da skal jeg hoppe av fryd, for det er nettopp dette loven vil vise deg!

Å djevelens list!!! Hvor mange hjerter har han ikke dåret! Men la nå Guds sannhet gå opp for deg også.

Guds LOV er IKKE en frelsesvei. Guds LOV er Guds egen HELLIGHET, formulert sånn at den treffer min og din samvittighet med "Du skal" og "du skal ikke".

Derfor heter det: Loven er vår tuktemester til Kristus! Hele poenget med loven er at den skal drive deg til Kristus så du der skal bli frelst ved å bli kledd i HANS rettferdighet! For HANS rettferdighet er et liv levd 100% etter loven. Ikke 99,9999%, men 100%. Får ikke loven drive deg på denne måten, da må du ha kjøpslått med loven på et eller annet punkt. La nå din motstand og stolthet fare - de som ønsker å holde deg borte fra Herren, og ta.din.tilflukt.til.Herren.Jesus.Kristus.og.Hans.rettferdighet.

Jesu Kristi, Guds Sønns rettferdighet er det eneste mennesket som med EGEN rettferdighet behager Gud, i historien og i fremtiden og så lenge det er liv på jorden. Jesu Kristi rettferdighet er den eneste som er plettfri, den eneste som er godkjent av Gud Fader, den Hellige.

Og derfor var det også at Han kunne bære våre synder, Leif, mine og dine, og ta vår straff på Seg i VÅRT STED. Derfor må Jesus Kristus få VÆRE din rettferdighet! Ham og Ham alene! Kast fra deg all den frelsesvisshet du har i deg selv - være det dine bønner, din bibellesning, din kamp mot synden, din lovprisning, din anger eller dine tårer. Sett ikke din lit om frelsesvisshet til noen av disse tingene - heller ikke dine følelser. TRO PÅ HERREN JESUS, SÅ SKAL DU BLI FRELST.


Tror restart hadde vært en ide her.

Ingenting her er jeg uenig i , jeg er enig. Du forstår bare ikke hva jeg prøver å formidle og jeg tror det er på grunn av fordommer og en noe snever virkelighet.Sitat:

Gal 3 (Mine uthevelser og mine kommentarer i parantes):

1 Uforstandige galatere! Hvem har forhekset dere, dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som den korsfestede?
2 Svar meg på én ting: Fikk dere Ånden ved lovgjerninger eller ved å høre og tro? (Ser du hva som skal til for å bli frelst? Ved å HØRE! Herren sa til apostlene at ved de ord Han talte til dem var de blitt rene, og troen kommer av å høre forkynnelsen sier Paulus et annet sted.)
3 Er dere så uforstandige? Dere begynte ved Ånden, vil dere nå fullføre med menneskeverk?
4 Har dere opplevd alt dette forgjeves – hvis det da var forgjeves?
5 Han som gir dere Ånden og gjør under blant dere, gjør han det ved lovgjerninger eller ved at dere hører og tror?
6 Om Abraham heter det: Han trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som rettferdig.
7 Så forstår dere at det er de som tror, som er Abrahams barn.
8 Skriften forutså at Gud ville rettferdiggjøre hedningene ved tro, og den forkynte på forhånd dette gode budskapet til Abraham: I deg skal alle folkeslag velsignes.
9 Derfor blir de som tror, velsignet sammen med den troende Abraham.
10 Men de som holder seg til lovgjerninger, er under forbannelse. For det står skrevet: Forbannet er hver den som ikke holder fast ved alt som står i lovboken, og gjør det den sier.
11 Og det er klart at ingen blir rettferdig for Gud ved loven, for det står skrevet: Den rettferdige skal leve ved tro.
12 Loven spør ikke etter tro, men sier: Den som holder budene, skal leve ved dem.
13 Men Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse da han kom under forbannelse for vår skyld.

Og Rom 10,4:

For Kristus er lovens ende og mål, så hver den som tror, skal bli rettferdig for Gud.

og 9-13

9 For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. 10 Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige for Gud, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst. 11 Skriften sier: Ingen som tror på ham, skal bli til skamme. 12 For her er det ikke forskjell på jøde og greker. Alle har samme Herre, og han er rik nok for alle som påkaller ham. 13 Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.


Men du vil ikke overgi deg slik til Kristus før du ser at du er så overdådig fortapt slik du er i deg selv at det er komplett umulig for deg å frelse deg selv. Dersom du nå søker etter en fortvilelse over dette - en frykt eller lignende, så vil du kanskje finne at ditt indre er ganske følelsesløst overfor hele opplegget. Dette er også en del av saken - det bryr ditt indre ikke det minste at du ikke står rettferdig overfor Gud - at du er en synder av verste slag.

Fornuften vil kanskje si deg at nå er håpet ute - du kan like greit gi opp og leve et liv i synd. Det er nettopp nå du skal kaste deg i Jesu Kristi armer og gi blaffen i din egen fornuft hvis den sier deg hva jeg nevnte i forrige setning. Sett din lit til HAM og fra det øyeblikket du ser til Jesus for å be om Hans rettferdighet så står du allerede kledt i frelsens kledning! Din kjortel er vasket i Lammets blod og dersom du dør nå, så vil dette ordet du nevnte fra Åp 14,5 bli sagt om DEG!

I hans munn er ikke funnet løgn. Han er uten lyte.

For så virkelig er Jesu Kristi rettferdighet og så virkelig er Hans blod og muligheten din for å få vasket din kjortel der. Og når du da, kjære Leif, leser ord som disse skal du kjenne fred, for fred er hva du har i vente.

Dersom jeg nå har forkynt noe galt, da irettesett meg noen og prøv hva jeg har sagt på Skriftens ord. Jeg tror aldeles ikke dere vil finne at noe er galt, men snarere bli oppbygget i deres sjeler ettersom dere ser at dette er sannelig Guds nådes evangelium, og det gjelder for oss alle sammen.

Ære være Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd, som var, er og være skal EN Sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen

[Redigert den 1/1/2006 av Lionheart]
Mye bra her men som sagt er perspektivet i frelsesplanen brutt ned på grunn av sneverhet og liten innsikt i Guds kjærlighet. Tro er mye og da mener jeg mye mere enn dette begrensede her. Bli ikke fornærmet nå.


Husk at Jesu blod er Hans liv så viss man vasker sine kjortler i Hans blod lever man Hans liv. sjekk også grunnteksten her:


Åp 22:14
Salige er de som tvetter sine kjortler, så de må få rett til livets tre, og til å gå gjennom portene inn i staden.


Må Herren være oss nådige.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 3-1-2006 kl 14:29


Sitat:
Opprinnelig postet av LeifG
........
Han har tatt straffen for alle bekjente synder i Hans tro. Straffen er død som lønn for synd. Og døden led Han på grunn av våre synder ikke Guds vrede.
..............Hvis det er Jesus du mener som har tatt straffen, da blir det veldig relevant for deg å svare på følgende spørsmål om denne forsoningen:

"Hvem står bak og krever at blod skal utgytes som straff for synd"?

Når du sier det ikke er Gud som i sin ubøyelige rettferdighet krever at synden må sones for, ved synderens eget blod eller ved Jesu blod, hvem er det da som krever denne rettferdige dødssstraff for synd?

Tror du ikke, Leig G, at Gud er så rettferdig at han krever at blod blir utgytt som straff for synd?

Hilsen
Willy
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 3-1-2006 kl 14:38


Sitat:
Opprinnelig postet av LeifG
.........
Sitat:

Det finnes så mange villfarelser hos oss, men noen av de verste er disse, og jeg er redd du lider under en av dem, Leif.

1: Et menneske kan bli i stand til å oppfylle loven 100% selv og stå rettferdig for Gud. (Noe de fleste ikke biter på.)
2: Et menneske kan - med Guds hjelp - oppfylle loven 100% og stå rettferdig for Gud. (Noe mange har bitt på.)

For å kunne bevare noen som helst av disse to villfarelsene, må man nødvendigvis kjøpslå med loven.
Man må sage av litt her og kutte av litt der, og mange ender opp med å gjøre loven om til en regel for hvordan man skal oppføre seg utad. MEN GUD SER TIL HJERTET!

Har du noengang virkelig tenkt over hva det betyr? Det betyr at Han ser ALL den ondskap som befinner seg der. Hver eneste gang du ikke har lyst til å be, hver eneste gang du har lyst til å sette deg selv foran andre, hver eneste gang du har lyst til å banne, hver eneste gang du ønsker at noe som hører din neste til var ditt og bare ditt.


Men da hvis Herren er i ditt hjerte vil man da ikke kunne forandre seg ?

Rom 8:4
for at lovens rettferdighet skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden.

Loven oppfylt i oss, altså holder man loven av Åndens kraft, ikke selvet.

Enkelt og greit bare men tror Herren og Hans enkle lette bud som noen kaller en tung bør.Tror du, LeifG, at det er mulig å bli frelst uten at man når så langt, at man i dette livet oppnår å leve i fullkommen lydighet - 100% lydighet - mot alle budene i tibudsloven?

Hilsen
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 3-1-2006 kl 23:00


Sitat:
Opprinnelig postet av wbrochs
Sitat:
Opprinnelig postet av LeifG
........
Han har tatt straffen for alle bekjente synder i Hans tro. Straffen er død som lønn for synd. Og døden led Han på grunn av våre synder ikke Guds vrede.
..............Hvis det er Jesus du mener som har tatt straffen, da blir det veldig relevant for deg å svare på følgende spørsmål om denne forsoningen:

"Hvem står bak og krever at blod skal utgytes som straff for synd"?

Når du sier det ikke er Gud som i sin ubøyelige rettferdighet krever at synden må sones for, ved synderens eget blod eller ved Jesu blod, hvem er det da som krever denne rettferdige dødssstraff for synd?

Tror du ikke, Leig G, at Gud er så rettferdig at han krever at blod blir utgytt som straff for synd?

Hilsen
WillyDet er sannhet eller kjærlighet som krever det, ikke en autorativ Gud som hevder sin rett men sannheten krever rettferd, altså det å ferdes rett.

Jo, jeg tror at livet (blodet) blir utgytt for våre synder og at kjærligheten er avhengig av det fordi synd er uakseptabelt på alle måter, veier og tanker.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 3-1-2006 kl 23:07


Sitat:
Opprinnelig postet av wbrochs
Sitat:
Opprinnelig postet av LeifG
.........
Sitat:

Det finnes så mange villfarelser hos oss, men noen av de verste er disse, og jeg er redd du lider under en av dem, Leif.

1: Et menneske kan bli i stand til å oppfylle loven 100% selv og stå rettferdig for Gud. (Noe de fleste ikke biter på.)
2: Et menneske kan - med Guds hjelp - oppfylle loven 100% og stå rettferdig for Gud. (Noe mange har bitt på.)

For å kunne bevare noen som helst av disse to villfarelsene, må man nødvendigvis kjøpslå med loven.
Man må sage av litt her og kutte av litt der, og mange ender opp med å gjøre loven om til en regel for hvordan man skal oppføre seg utad. MEN GUD SER TIL HJERTET!

Har du noengang virkelig tenkt over hva det betyr? Det betyr at Han ser ALL den ondskap som befinner seg der. Hver eneste gang du ikke har lyst til å be, hver eneste gang du har lyst til å sette deg selv foran andre, hver eneste gang du har lyst til å banne, hver eneste gang du ønsker at noe som hører din neste til var ditt og bare ditt.


Men da hvis Herren er i ditt hjerte vil man da ikke kunne forandre seg ?

Rom 8:4
for at lovens rettferdighet skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden.

Loven oppfylt i oss, altså holder man loven av Åndens kraft, ikke selvet.

Enkelt og greit bare men tror Herren og Hans enkle lette bud som noen kaller en tung bør.Tror du, LeifG, at det er mulig å bli frelst uten at man når så langt, at man i dette livet oppnår å leve i fullkommen lydighet - 100% lydighet - mot alle budene i tibudsloven?

Hilsen
Hvis man dør fra egoet eller selvet, ja for da forhåpentligvis har man sett Jesu sannhet. For den siste uteveien ellers er jo virkelig anarki eller den sterkestes rett, altså tilsyvend og sist selvmord.

Skjønner ikke at det skal være så vanskelig å elske Herren høyere enn sitt eget selv... Vel ved mangel på selvinnsikt er det jo mulig.

Hvis man elsker Herren høyere enn seg selv er det svært enkelt, en holder iallefall Hans første 4 bud og når man gjør det fordi man har sett Hans herlighet og kraft kan Han jo også gjøre de seks siste bud mulige. Vil jeg tro med letthet.

Ja, til ditt spørsmål for Hans bud er jo ikke tunge akkurat da...
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 4-1-2006 kl 00:52


Sitat:
Opprinnelig postet av LeifG

Det er sannhet eller kjærlighet som krever det, ikke en autorativ Gud som hevder sin rett men sannheten krever rettferd, altså det å ferdes rett.

Jo, jeg tror at livet (blodet) blir utgytt for våre synder og at kjærligheten er avhengig av det fordi synd er uakseptabelt på alle måter, veier og tanker.


Men ser du ikke at det er Gud som er sannheten og der er Gud som er rettferdigheten. Sannhet og kjærlighet er ikke bare egenskaper frittstående fra Gud, men det er selve Guds vesen, hans person, som er sannhet og kjærlighet. Så hvis det er sannhet, rettferdighet og kjærlighet som krever dødsstraff for synd, så er jo det Gud selv som er alle tre egenskapene!

Hilsen
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 4-1-2006 kl 01:05


Sitat:
Opprinnelig postet av wbrochs
Tror du, LeifG, at det er mulig å bli frelst uten at man når så langt, at man i dette livet oppnår å leve i fullkommen lydighet - 100% lydighet - mot alle budene i tibudsloven?

Hilsen
Willy


Sitat:
Opprinnelig postet av LeifG
.........
Skjønner ikke at det skal være så vanskelig å elske Herren høyere enn sitt eget selv... Vel ved mangel på selvinnsikt er det jo mulig.

Hvis man elsker Herren høyere enn seg selv er det svært enkelt, en holder iallefall Hans første 4 bud og når man gjør det fordi man har sett Hans herlighet og kraft kan Han jo også gjøre de seks siste bud mulige. Vil jeg tro med letthet.

Ja, til ditt spørsmål for Hans bud er jo ikke tunge akkurat da...


Leif, kan du bare klargjøre hve du egentlig svarte på her;

Jeg stilte deg følgende spørsmål:
"Tror du, LeifG, at det er mulig å bli frelst uten at man når så langt, at man i dette livet oppnår å leve i fullkommen lydighet - 100% lydighet - mot alle budene i tibudsloven"?

Hva svarte du egentlig ja til?
Svarte du ja til at man kan bli frelst uten å ha oppnådd å leve i fullkommen lydighet mot alle ti bud?

Hilsen
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 4-1-2006 kl 04:32


Ja, det kan man for du tenker etter bokstaven. Men man blir frelst kun ved å leve etter de tio budene som summerer de ti bud.

Elsker du Gud av hele ditt hjerte holder man jo de fire første bud automatisk og ikke etter bokstaven.

Og

Elsker man Gud slik er det mulig for Herren å leve i oss slik at vi ikke gjør vår neste vondt og da har man også oppfylt de seks siste.

På denne måten kan man kun bli frelst ved å holde de ti bud fordi de vitner om hvem du tilber uten at du tenker etter boskstaven men at man lever i Ånden.

For du har slik du spør forherdet ditt hjerte, du er ute etter å henge meg på veggen...og de som eventuelt tror at Gud er den eneste mulige utvei. For de som lever etter bokstaven er kampen umulig men de som lever i Ånden er de ti bud ikke en byrde men en frihet og da er det ikke en bør.Så jeg sier som skriften sier at alle ti bud blir holdt fordi man elsker Gud og ikke seg selv foran Ham, det er da man innser Guds kjærlighet overgår selvets natur.
Selvets naturlige natur må dø for det er ikke rom for det i Guds rike derfor må du dø.

Rom 6:6
Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham for at syndelegemet skulle bli tilintetgjort, så vi ikke lenger skal være slaver under synden.

Gal 5:23-26
Mot slike er loven ikke.
De som hører Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster.
Dersom vi lever i Ånden, da la oss òg vandre i Ånden!
La oss ikke ha lyst til tom ære, så vi egger hverandre eller misunner hverandre.


1Tim 1:5-11
Men budets endemål er kjærlighet av et rent hjerte og en god samvittighet og en oppriktig tro.
Fra dette har noen faret vill og vendt seg bort til tomt snakk.
De vil være lovlærere, men forstår verken det de selv sier eller de spørsmål de uttaler seg så selvsikkert om.
Vi vet jo at loven er god dersom en bruker den på lovlig vis.
En må vite dette at loven ikke er gitt for den rettferdige, men for lovløse og ulydige, ugudelige og syndere, vanhellige og urene, fadermordere og modermordere, drapsmenn,
horkarer, menn som ligger med menn, menneskerøvere, løgnere, menedere, og hva det ellers kan være som strider mot den sunne lære -
etter evangeliet om den salige Guds herlighet, det som er blitt meg betrodd.
Det er ingen tvil budene holdes fordi man elsker Gud og følger Ham Hyrden og da synder man jo ikke. Derfor blir loven virksom for de som ikke holder den ved at de blir dømt etter den og i barmhjertighet vil de lide den evige død for syndens lønn er døden.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Gunnar
Grunnlegger
********


Avatar


Innlegg: 1390
Registrert: 16-7-2003
Brukeren er frakoblet

Humør: Liten mann, med en stor Gud.

puzzled.gif opprettet den 4-1-2006 kl 07:39
Spør du feil.. så er du allerede dømt...


Sitat:
Opprinnelig postet av LeifG
For du har slik du spør forherdet ditt hjerte, du er ute etter å henge meg på veggen...


Så ut i fra spørsmålene du får, så kan du avgjøre om folk er frelst eller ikke? :shocked2:

Bra gjort...

Gunnar.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 4-1-2006 kl 14:33


He he dårlig formulert og dårlig språkbruk men følte nærmest at både hammeren og spikeren var for hånden.

Jeg avgjør ingen verdens ting, jeg er støv. Når jeg vandrer og svarer mennesker og ikke har Guds kjærlighet er heller ikke jeg frelst. Jeg er en synder som alle andre og håper Herren kan frelse meg slik at jeg kan få dø fra dette legeme som forfører sannheten når jeg tillater det.


:) Tilgir du meg wbrochs for mitt elendige og provoserende mangelfulle språk? Jeg skal be Herren om å velsigne oss med Hans kjærlighet slik at våre øyne kan bli åpnet og jeg skal be Ham om å tilgi meg for min synd.


:)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 4-1-2006 kl 15:46


Sitat:
Opprinnelig postet av LeifG
He he dårlig formulert og dårlig språkbruk men følte nærmest at både hammeren og spikeren var for hånden.

..................
:) Tilgir du meg wbrochs for mitt elendige og provoserende mangelfulle språk? Jeg skal be Herren om å velsigne oss med Hans kjærlighet slik at våre øyne kan bli åpnet og jeg skal be Ham om å tilgi meg for min synd.

:)


Jeg kan tilgi et hvert menneske, også deg! Men, jeg vil likevel fortsatt gjøre forsøk på å få avklart det som måtte forekomme av tvetydige uttalelser som gjør deg vanskelig å forstå.

Hilsen
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 4-1-2006 kl 17:16


Selvfølgelig, dette var ikke ment for å avslutte diskusjonen.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Kristnerd
Administrator
********


Avatar


Innlegg: 2645
Registrert: 19-7-2003
Bosted: Rogaland
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 5-1-2006 kl 00:11


Sitat:

Nei men at Hans blod er Hans liv. Så hvis vi lever Hans liv er det fordi vi tror på Ham slik at vi blir forvandlet til å leve slik Han gjorde.
...
Vi vil leve syndfritt og forbli syndfrie fordi en har da øynene festet på Kristus. Det er ikke ensbetytende med at vi er fullkomne som Jesus men at vi vil for evig ha Ham som vår bror, Konge og Gud.

Hvis vi lever i synd fordi vi tror vi aldri vil klare å leve syndfritt vil vi heller ikke arve evig liv for synden skal ikke eksistere på den nye jord. Gud vil ikke lobotomere oss fordi vi har fri vilje og hvis vi tror synden er sterkere enn Guds skaperkraft så er den det for deg. Dette er ren vantro.


Med andre ord, Jesus Kristus er kun ett stort ideal og eksempel til etterfølgelse. Som også vil gi en ekstra kraft til den som av et hundreprosent rent og fullkomment hjerte ønsker å følge ham, slik at han kan forbli ren og fullkommen.
Beklager, denne Jesus Kristus tror ikke jeg på. Jeg tror på Jesus Kristus, FRELSEREN.

Rom 5:8 - Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere

Videre oppsumerer Paulus slik, (og her ser vi også at "Arvesyndslæren" er Bibelsk. Merk vers 16 og 17).

12 La oss sammenligne dette med det som skjedde da synden kom inn i verden. Synden kom på grunn av ett menneske, og med den kom døden. Og døden rammet alle mennesker, fordi alle syndet. 13 Synden var i verden også før loven kom. Og selv om synden ikke blir regnet som synd der det ikke er noen lov, 14 hersket likevel døden fra Adam til Moses også over dem som ikke hadde begått noe lovbrudd slik som Adam. Adam står her som et motstykke til ham som skulle komme. 15 Men det er likevel annerledes med Guds nådes gave enn med Adams fall. På grunn av den enes fall måtte mange mennesker dø. Men Guds nåde er uendelig mye større: Den er en gave, og den gis til de mange i rikt mål på grunn av det ene menneske Jesu Kristi nåde. 16 Og det er annerledes med gaven enn med den enes synd. For dommen over én mann førte til fordømmelse, men nådens gave førte til frifinnelse, enda det var mange som hadde falt. 17 Døden fikk herredømme på grunn av et eneste menneskes fall. Hvor mye mer skal da ikke de eie livet og få herredømme ved den ene, Jesus Kristus, de som tar imot Guds store nåde og rettferdighetens gave. 18 Altså, likesom én manns fall ble til fordømmelse for alle mennesker, så fører én manns rettferdige gjerning til frifinnelse og liv for alle. 19 Likesom de mange ble syndere på grunn av det ene menneskes ulydighet, skal nå de mange stå som rettferdige på grunn av den enes lydighet. 20 Loven kom til for å gjøre fallet større. Men der synden var stor, ble nåden enda større. 21 Og som synden har hersket der døden var, skal nåden herske gjennom rettferdigheten og gi evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre.

[Redigert den 4-1-2006 av Kristnerd]
«Forstår du det du leser?» «Hvordan skal jeg kunne forstå,» sa han, «når ingen forklarer det for meg?»
\"Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt: ikke mange vise etter menneskelige mål, og ikke mange med makt eller av fornem slekt.\"
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 5-1-2006 kl 02:42


Sitat:
Opprinnelig postet av LeifG
Selvfølgelig, dette var ikke ment for å avslutte diskusjonen.


Jeg er glad for det, LeifG.

Vil du være snild å svare meg på følgende spørsmål og det jeg skriver som forklaring til hva Bibelen mener med uttrykket "under loven".

Spørsmål:
Når du bruker uttrykket "under loven" slik jeg siterte deg på innledningsvis, da mener du at det betyr "å synde". Kan du bekrefte eller avkrefte det?

Med å være "under loven" betyr ikke hva du tror. Men det betyr faktisk å ha loven som den autoritet vi skal lyde.
Slik var det I GT's tid før Jesus kom, men slik er det ikke lenger nå etter at Jesus er kommet. Nå er det Jesus som har tatt den plass loven tidligere hadde. Det er DET følgende vers sier:
Gal 3:23-25 "Men før troen kom, ble vi holdt i varetekt under loven, innestengt inntil den tro som skulle komme, ble åpenbaret. Slik er loven blitt vår tuktemester til Kristus, for at vi skulle bli rettferdiggjort av tro. Men nå når troen er kommet, er vi ikke lenger under tuktemesteren."

Merk deg også følgende: "For alle de som holder seg til lovgjerninger, er under forbannelse, for det er skrevet: Forbannet er hver den som ikke holder fast ved alt det som står skrevet i lovens bok, slik at han gjør det." (Gal 3:10)

Bør ikke det være en tankevekker som får deg til å se deg selv i lovens rette lys og ved hjelp av lovens krav forstå at du er fortapt om du forsøker å oppnå frelse ved lydighet mot loven?

I samme kapittel får du også en bekreftelse fra Guds ord at loven ikke har noe med troen å gjøre uansett hvor mye du måtte mene det motsatte:

"Og loven har ikke noe med troen å gjøre, men der heter det: Den som gjør det, skal leve ved det." (Gal 3:12)

Den lære du tror på. Leif, den har du ikke fått fra studie av Guds ord, men er et resultat av studie av Ellen White sine skrifter. Hvorfor ikke sitere henne som støtte for dine mange merkelige påstander slik at andre her i forumet får se på hvilket grunnlag du har utviklet din "tro"?

Hilsen
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 5-1-2006 kl 04:36


Sitat:
Opprinnelig postet av Kristnerd
Sitat:

Nei men at Hans blod er Hans liv. Så hvis vi lever Hans liv er det fordi vi tror på Ham slik at vi blir forvandlet til å leve slik Han gjorde.
...
Vi vil leve syndfritt og forbli syndfrie fordi en har da øynene festet på Kristus. Det er ikke ensbetytende med at vi er fullkomne som Jesus men at vi vil for evig ha Ham som vår bror, Konge og Gud.

Hvis vi lever i synd fordi vi tror vi aldri vil klare å leve syndfritt vil vi heller ikke arve evig liv for synden skal ikke eksistere på den nye jord. Gud vil ikke lobotomere oss fordi vi har fri vilje og hvis vi tror synden er sterkere enn Guds skaperkraft så er den det for deg. Dette er ren vantro.


Med andre ord, Jesus Kristus er kun ett stort ideal og eksempel til etterfølgelse. Som også vil gi en ekstra kraft til den som av et hundreprosent rent og fullkomment hjerte ønsker å følge ham, slik at han kan forbli ren og fullkommen.
Beklager, denne Jesus Kristus tror ikke jeg på. Jeg tror på Jesus Kristus, FRELSEREN.

Rom 5:8 - Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere


Ja, Han døde for syndere, de som fortjener døden og vet du at det er de som også ser nødvendigheten i å dø fra selvet fordi de kjemper for livet i sin synd her på denne jord i da og i går og i morgen. Det er de som kan åpne sine øyne å se hva det dreier seg om fordi Jesus er deres eneste håp.

Dette er i motsetning til oss som såvidt kan tenke oss å dø for rettferdige.Sitat:
Videre oppsumerer Paulus slik, (og her ser vi også at "Arvesyndslæren" er Bibelsk. Merk vers 16 og 17).

12 La oss sammenligne dette med det som skjedde da synden kom inn i verden. Synden kom på grunn av ett menneske, og med den kom døden. Og døden rammet alle mennesker, fordi alle syndet. 13 Synden var i verden også før loven kom. Og selv om synden ikke blir regnet som synd der det ikke er noen lov, 14 hersket likevel døden fra Adam til Moses også over dem som ikke hadde begått noe lovbrudd slik som Adam. Adam står her som et motstykke til ham som skulle komme. 15 Men det er likevel annerledes med Guds nådes gave enn med Adams fall. På grunn av den enes fall måtte mange mennesker dø. Men Guds nåde er uendelig mye større: Den er en gave, og den gis til de mange i rikt mål på grunn av det ene menneske Jesu Kristi nåde. 16 Og det er annerledes med gaven enn med den enes synd. For dommen over én mann førte til fordømmelse, men nådens gave førte til frifinnelse, enda det var mange som hadde falt. 17 Døden fikk herredømme på grunn av et eneste menneskes fall. Hvor mye mer skal da ikke de eie livet og få herredømme ved den ene, Jesus Kristus, de som tar imot Guds store nåde og rettferdighetens gave. 18 Altså, likesom én manns fall ble til fordømmelse for alle mennesker, så fører én manns rettferdige gjerning til frifinnelse og liv for alle. 19 Likesom de mange ble syndere på grunn av det ene menneskes ulydighet, skal nå de mange stå som rettferdige på grunn av den enes lydighet. 20 Loven kom til for å gjøre fallet større. Men der synden var stor, ble nåden enda større. 21 Og som synden har hersket der døden var, skal nåden herske gjennom rettferdigheten og gi evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre.

[Redigert den 4-1-2006 av Kristnerd]


Svarer ved å svare etter hvert nødvendig tilfelle angående det jeg tror du tenker på når du forsøker å forsvare arvesyndslæren.


12 La oss sammenligne dette med det som skjedde da synden kom inn i verden. Synden kom på grunn av ett menneske, og med den kom døden. Og døden rammet alle mennesker, fordi alle syndet.

Er døden arvelig betinget biologisk?

Nei. Døden følger synden så når synden er død så eksisterer heller ingen død.

Det som eventuelt arves er samfunnskultur, forfedres tvangstanker og overgrep/ vold i familier slik som far- sønn så adopteres dette til sønnen som igjen gir det videre.

2M 20:5-6
Du skal ikke tilbe dem og ikke tjene dem. For jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud, som hjemsøker fedres misgjerninger på barn inntil tredje og fjerde ledd, på dem som hater meg,
og som viser miskunn i tusen ledd mot dem som elsker meg og holder mine bud.


Avguderi og fedres misgjerninger vil arves videre i form av foreksempel misdannelser påført av alkoholisme eller psykiske årsaker.13 Synden var i verden også før loven kom. Og selv om synden ikke blir regnet som synd der det ikke er noen lov,

Her snakkes det om den lov som ble lagt til, ikke den lov som er universiell (de ti bud). Synd er lovbrudd vet du, Adam begikk lovbrudd.


14 hersket likevel døden fra Adam til Moses også over dem som ikke hadde begått noe lovbrudd slik som Adam. Adam står her som et motstykke til ham som skulle komme.Her ser vi at ikke alle brøt Guds bud og det betyr iflg din teori at ikke alle arvet synd allikevell da?15 Men det er likevel annerledes med Guds nådes gave enn med Adams fall. På grunn av den enes fall måtte mange mennesker dø. Men Guds nåde er uendelig mye større:

Den er en gave, og den gis til de mange i rikt mål på grunn av det ene menneske Jesu Kristi nåde.


Klarer ikke å la være å kommentere, dette er utrolig sterkt !16 Og det er annerledes med gaven enn med den enes synd. For dommen over én mann førte til fordømmelse, men nådens gave førte til frifinnelse, enda det var mange som hadde falt.

17 Døden fikk herredømme på grunn av et eneste menneskes fall. Hvor mye mer skal da ikke de eie livet og få herredømme ved den ene, Jesus Kristus, de som tar imot Guds store nåde og rettferdighetens gave.


Ten det! Ååååå, Herren er god altså.18 Altså, likesom én manns fall ble til fordømmelse for alle mennesker, så fører én manns rettferdige gjerning til frifinnelse og liv for alle.

19 Likesom de mange ble syndere på grunn av det ene menneskes ulydighet, skal nå de mange stå som rettferdige på grunn av den enes lydighet.Se der ja, i Jesus kommer rettferdighet. :)20 Loven kom til for å gjøre fallet større. Men der synden var stor, ble nåden enda større.

21 Og som synden har hersket der døden var, skal nåden herske gjennom rettferdigheten og gi evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre.
Og til slutt ser vi at i nåden og rettferdigheten hersker ikke synden.


Kunne ikke se så mye arvesynd her da...En arver ikke synd som er begått av Adam eller sin egen biologiske far. Det skal vi ike svare for, vi blir født uskyldige inn i denne verden og derfor får hvert enkelt menneske ansvar for eget liv og gjerning slik at negative hendelser ikke blir påført ens neste.

Desverre har vært enkelt menneske påført sin neste smerte og dette har ført til degenerering av arvestoffet. Det er selvpåført og kan ikke lastes sin forgjenger for vi er ikke bedre selv. Fei for egen dør.

Arvesynd slik kirkefedrene lærer dagens teologistudenter er ikke bibelesk ei heller teologenes unnskyldninger for denne lære for unnskyldningene er skapt for at arvesyndslæren fortsatt skal opprettholdes.

Forkast nå disse dogmer og ta ansvar istede.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 5-1-2006 kl 04:37
Å være "under loven"


LeifG:
Dette er en fortsettelse fra tråden Alt i Åbenbaringsbogen blev opfyldt før år 70 e.kr

Der stilte jeg deg følgende spørsmål, LeifG:

Spørsmål:
Når du bruker uttrykket "Text" slik jeg siterte deg på innledningsvis, da mener du at det betyr "å synde". Kan du bekrefte eller avkrefte det?


Som svar på det spørsmålet skrev du følgende, LeifG:

"Hvis du er under loven lever du i kjødet og ikke under Ånden. Hvis du lever i Ånden synder man ikkke og er da naturligvis ikke under lov og dom. ....." ......."Skjøner ikke at du maser om dette.. det er de som synder som er under loven og de som synder er de som lever i kjødet, ikke ånden."

Her påstår du -i strid med Guds ord i Bibelen at de som er under loven lever i kjødet og er de som synder ... og, de er IKKE i Ånden. La oss da se hvordan denne din påstand passer med hva Bibelen sier. Den sier nemlig om Jesus Kristus, at han er født under loven.

Gal 4:4 "Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin Sønn, født av en kvinne, født under loven,"

Betyr det at Jesus er født i synd, at han var en synder?

Hilsen
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 5-1-2006 kl 04:46


Sitat:
Opprinnelig postet av LeifG
..............
12 La oss sammenligne dette med det som skjedde da synden kom inn i verden. Synden kom på grunn av ett menneske, og med den kom døden. Og døden rammet alle mennesker, fordi alle syndet.

Er døden arvelig betinget biologisk?

Nei. Døden følger synden så når synden er død så eksisterer heller ingen død.


LeifG, du kommer til å få et voldsomt sjokk når dagen kommer at DU dør. Det må da være en manifestasjon på at du likevel er en synder som ikke er blitt syndfri - slik du har trodd - og følgelig av den grunn ikke får arve Guds rike. For du mener vel fremdeles at den som ikke klarer i bli syndfri i dette livet heller ikke er skikket for Guds rike og går derfor evig fortapt? Da vil du - ifølge ditt eget utsagn - være blandt disse som går fortapt. Eller er det noe jeg har oversett av det du har sagt?

Hilsen
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 5-1-2006 kl 05:02


Sitat:
Opprinnelig postet av wbrochs
LeifG:
Dette er en fortsettelse fra tråden Alt i Åbenbaringsbogen blev opfyldt før år 70 e.kr

Der stilte jeg deg følgende spørsmål, LeifG:

Spørsmål:
Når du bruker uttrykket "Text" slik jeg siterte deg på innledningsvis, da mener du at det betyr "å synde". Kan du bekrefte eller avkrefte det?


Som svar på det spørsmålet skrev du følgende, LeifG:

"Hvis du er under loven lever du i kjødet og ikke under Ånden. Hvis du lever i Ånden synder man ikkke og er da naturligvis ikke under lov og dom. ....." ......."Skjøner ikke at du maser om dette.. det er de som synder som er under loven og de som synder er de som lever i kjødet, ikke ånden."

Her påstår du -i strid med Guds ord i Bibelen at de som er under loven lever i kjødet og er de som synder ... og, de er IKKE i Ånden. La oss da se hvordan denne din påstand passer med hva Bibelen sier. Den sier nemlig om Jesus Kristus, at han er født under loven.

Gal 4:4 "Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin Sønn, født av en kvinne, født under loven,"

Betyr det at Jesus er født i synd, at han var en synder?

HilsenNei, Jesus er ingen synder, ingen skrift sier det. Maria levde da moseloven var gjeldende og Jesus ble omskjært.

Luk 2:21-24
Da åtte dager var gått, og han skulle omskjæres, fikk han navnet Jesus, som han var kalt av engelen før han ble unnfanget i mors liv.
Og da deres renselsesdager etter Moseloven var til ende, tok de ham med opp til Jerusalem for å framstille ham for Herren.
slik det står skrevet i Herrens lov: Alt av mannkjønn som åpner mors liv, skal kalles hellig for Herren.
Og de skulle gi det offer som Herrens lov foreskriver, et par turtelduer eller to dueunger.
Luk 2:27
Han kom til templet, drevet av Ånden. Da foreldrene kom inn med barnet Jesus for å gjøre med ham som skikken var etter loven,
Luk 2:39-40
Da de hadde fullført alt etter Herrens lov, vendte de tilbake til Galilea, til sin by Nasaret.
Men barnet vokste og ble sterkt, han ble fylt av visdom, og Guds velbehag var over ham.


Dere klarer ikke å komme unna at De Ti Bud er universets lov som er spesifikasjonene på at det er mulig å elske sin neste som seg selv.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 5-1-2006 kl 05:12


Sitat:
Opprinnelig postet av wbrochs
Sitat:
Opprinnelig postet av LeifG
..............
12 La oss sammenligne dette med det som skjedde da synden kom inn i verden. Synden kom på grunn av ett menneske, og med den kom døden. Og døden rammet alle mennesker, fordi alle syndet.

Er døden arvelig betinget biologisk?

Nei. Døden følger synden så når synden er død så eksisterer heller ingen død.


LeifG, du kommer til å få et voldsomt sjokk når dagen kommer at DU dør.

Det må da være en manifestasjon på at du likevel er en synder som ikke er blitt syndfri - slik du har trodd - og følgelig av den grunn ikke får arve Guds rike. For du mener vel fremdeles at den som ikke klarer i bli syndfri i dette livet heller ikke er skikket for Guds rike og går derfor evig fortapt?

Da vil du - ifølge ditt eget utsagn - være blandt disse som går fortapt. Eller er det noe jeg har oversett av det du har sagt?

Hilsen
Du overser det meste.

Jeg regner med å dø før Jesu andre komme.

Jeg regner ikke meg selv som syndfri fordi om jeg muligens er det. Kanskje også du er det, noe jeg betviler men hva vet jeg om hva du har erfart og blitt utsatt for som gjør at du tror som du tror. Uten at det er noen unnskyldning til å ture frem etter sitt eget hjerte altså.

Å være syndfri betyr at du i tro kan Han gjøre deg syndfri hvis du vil, det er ikke i egen kraft og da er det mulig og det er det som er tro og håp.

DHÅ vil vitne for meg om jeg er syndfri for vår Far.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 5-1-2006 kl 09:05


Sitat:
Se nå hva du uttalte tidligere, leif:

Sitat:
Opprinnelig postet av LeifG

Hvis du er under loven lever du i kjødet og ikke under Ånden. Hvis du lever i Ånden synder man ikkke og er da naturligvis ikke under lov og dom. ....."
......."Skjøner ikke at du maser om dette.. det er de som synder som er under loven og de som synder er de som lever i kjødet, ikke ånden."


Hvis du mener det må du også mene dette om Jesus fordi Gal 4:4 sier det samme om Ham, at han var "under loven": "Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin Sønn, født av en kvinne, født under loven,"

Og Paulus skriver i 1. Kor 9:20 at han for jødenes skyld er blitt som en som er "under loven": 1Kor 9:20 "For dem som er under loven, er jeg blitt som en som er under loven, enda jeg selv ikke er under loven, for å vinne dem som er under loven."Hva mener du "under loven" betyr her?

Og hva betyr uttrykket i Rom 6:14-15: "For synden skal ikke få herske over dere, for dere er ikke under loven, men under nåden. Hva så? Skal vi synde siden vi ikke er under loven, men under nåden? Langt derifra!"

Og hva betyr utrykket "under loven" her: "Men hvis dere blir drevet av Ånden, da er dere ikke under loven." (Gal 5:18)

Uttrykket "under loven" har samme betydning i alle skriftstedene jeg her har brukt som eksempel.

Sitat:
Dere klarer ikke å komme unna at De Ti Bud er universets lov som er spesifikasjonene på at det er mulig å elske sin neste som seg selv.


Hvor i Bibelen finner du et skriftsted som sier at De Ti Bud er universets grunnlov? Bibelen sier ikke det en eneste plass! Det er Ellen White som sier det, ikke Bibelen. Du må ikke blande sammen hva Bibelen sier og hva den falske "profeten" Ellen White sier. Eller skal vi kunne sitere Mormonernes profet Josepf Smith og mene det han sier er ifølge Bibelen fordi han blir omtalt som profet?

Tibudsloven og Moseloven er en uadskillelig enhet og kom til på grunn av syndefallet. Bibelen lærer oss ikke at de andre kloder Gud har skapt mennesker har falt i synd på samme måte som på vår jord.

Universet har selvfølgelig en lov og det er Gud Den Allmektige selv. Han er hele universets "lov". Lov har nemlig hovedbetydningen lærer/lære på hebraisk, og tilnærmet lik mening på gresk.

Hilsen
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Kristnerd
Administrator
********


Avatar


Innlegg: 2645
Registrert: 19-7-2003
Bosted: Rogaland
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 5-1-2006 kl 18:47


Sitat:
Opprinnelig postet av LeifG

12 La oss sammenligne dette med det som skjedde da synden kom inn i verden. Synden kom på grunn av ett menneske, og med den kom døden. Og døden rammet alle mennesker, fordi alle syndet.

Er døden arvelig betinget biologisk?

Nei. Døden følger synden så når synden er død så eksisterer heller ingen død.


Ved syndefallet kom døden inn i verden. Døden er en realitet for alle. Selv det nyfødte barn, som ennå ikke har begått en reell synd. Det kan dø av sykdom, eller attpåtill bli drept av et annet menneske. Men dermed følger ikke det barnets synd, barnet har ikke begått noen synd så det fortjener å død. Heller ikke er det foreldrenes fysiske synd. Men rett og slett det fysiske faktum at ethvert menneske skal død. Dette er arvesynden, "evnen til å død". Vi skal alle død, det er ikke noe menneske gitt å gi seg selv evig liv ved å leve syndefritt. Frelsen er den at vi REGNES SOM SYNDFRI, ikke at vi selv er syndfri, men at vi blir regnet som syndfri. Pga. Jesus Kristus og hans frelsesverk. Den består ikke i at vi selv frelser oss. Frelsen er fult og helt, 100% Jesu kristi gjerning.

At vi likvel både ønsker og skal gjøre gode gjerninger og følge Guds vilje, det er frelsens frukt. Taknemlighetsgjerninger som vokser fram, i takk til ham. Det blir slik det står: 1.Johannes brev 4 19 Vi elsker fordi han elsket oss først.

Men du må virkelig ikke blande sammen veien til frelse, ("Rettferdigjørelsen"), med frelsens frukt. ("Helligjørelse"). I Det det kristne livet starter, du får den Hellige Ånd, og dens kraft til å ville og gjøre etter Guds ord, avsky fra synden. Ja så er du allerede frelst. Denne sinnets endring er hva Kristus gjør I DEG, men før dette skjer har allerede Kristus gjort noe FOR DEG, nemlig frelst deg og født deg på ny. Frelsen er fullført. Jeg ber deg: Legg ikke dine egne tanker og gjerninger til frelsesverket.

Så blir det da slik jeg flere ganger har sitert fra Paulus, at man følger Guds lov med sinnet. Men likefult har man med seg den gamle Adam. Dette er gjennomgangstema i Romerbrevet. Frelsen, fullstendig og hel, men at vi likefult faller i synd og plages at den syndige natur. Den er ikke borte. Ikke før vi blir vekt opp til evigheten med ham. Så er det altså også slik, som Paulus sier, at vi følger "syndens lov", med våre lemmer. All den tid vi fremdeles er frelst.

Johannes 1 brev, 2 1:
Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Men om noen synder, har vi en talsmann hos Far, Jesus Kristus, Den rettferdige.

Nå kan det synes at jeg "bortforklarer" og tar lett på synden. Det gjør jeg ikke. Nei, vi skal i sannhet "ta opp vårt kors" hver dag, og følge ham.

Gal. 5. 13 Dere er kalt til frihet, brødre. La bare ikke friheten bli et påskudd for den syndige natur, men tjen hverandre i kjærlighet.

Når jeg likefult terper så mye på dette, så er det fordi synes at du, på finurlig vis frivillig gjør frelsen mindre enn den er, og legger deg under "Trelldommens åk". (Gal. 5. 1).

Gal 5. 4 Dere som vil bli rettferdige for Gud ved loven, er skilt fra Kristus, dere er falt ut av nåden. 5 Men vi holder oss til troen, og ser ved Ånden fram mot den rettferdighet som er vårt håp.

Det er egentlig ganske underlig når Adventister (med rette) går så hardt ut mot Katolikkers gjerningefrelse, all den tid man står for en variant av det samme selv.

Guds fred.
«Forstår du det du leser?» «Hvordan skal jeg kunne forstå,» sa han, «når ingen forklarer det for meg?»
\"Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt: ikke mange vise etter menneskelige mål, og ikke mange med makt eller av fornem slekt.\"
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 6-1-2006 kl 01:02


Sitat:
Sitat:
Opprinnelig postet av wbrochs
Se nå hva du uttalte tidligere, leif:

Sitat:
Opprinnelig postet av LeifG

Hvis du er under loven lever du i kjødet og ikke under Ånden. Hvis du lever i Ånden synder man ikkke og er da naturligvis ikke under lov og dom. ....." ......."Skjøner ikke at du maser om dette.. det er de som synder som er under loven og de som synder er de som lever i kjødet, ikke ånden."


Hvis du mener det må du også mene dette om Jesus fordi Gal 4:4 sier det samme om Ham, at han var "under loven": "Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin Sønn, født av en kvinne, født under loven,"


Sermoniloven ble satt ut av spill da Jesus som det siste og eneste fullverdige offerlam ble korsfestet. Moseloven ble overflødig da Jesus stilte alt til skamme og åpenbarte Hans kjærlighet ved korset.

Disse lovene ble opphevet 3,5 år etter Hans korsfestelse da eveangeliet ble overgitt fullstendig til hedningene etter profetien i Daniel 9:24

Gal. 4:4 sier at Han var født under loven og ikke at Han var under loven fordi Han syndet men at Han levde i en tid da man tvang selvet til å følge loven.Sitat:
Og Paulus skriver i 1. Kor 9:20 at han for jødenes skyld er blitt som en som er "under loven": 1Kor 9:20 "For dem som er under loven, er jeg blitt som en som er under loven, enda jeg selv ikke er under loven, for å vinne dem som er under loven."Hva mener du "under loven" betyr her?Det som står her bekrefter jo det jeg sier i klartekst.

Han kom i vårt kjød som oss uten sin guddom men uten synd fordi Han levde i henhold til Guds Ånd for å vise oss syndere Hans vei. Under loven er å leve i denne verden i frihet til selv å enten leve i synd eller leve uten synd blant syndere slik at loven ikke dømmer deg for å hjelpe folk ut av trelldommen.

Altså hvis jeg går ut blant hedninger gjør jeg ikke det for å leve blant dem men for å vise dem veien ut av trelldom. Jeg kan da foreksempel sette meg ned hos dem, spise ett måltid (ikke svin selvsagt) og ære Gud slik at man kan se at det finnes en annen verden som har fred i seg. En synder ikke da for en tar ikke med seg hedenskapen hjem, inn i sitt sinn og inn i menigheten. Altså vi ofrer vår tid til hedningene av kjærlighet, vi bruker tid på de av kjærlighet slik at også de kan se Herren. Det var det Jesus gjorde og det er det vi skal gjøre uten selv å bli som hedningene.

Sitat:
Og hva betyr uttrykket i Rom 6:14-15: "For synden skal ikke få herske over dere, for dere er ikke under loven, men under nåden. Hva så? Skal vi synde siden vi ikke er under loven, men under nåden? Langt derifra!"

Og hva betyr utrykket "under loven" her: "Men hvis dere blir drevet av Ånden, da er dere ikke under loven." (Gal 5:18)

Uttrykket "under loven" har samme betydning i alle skriftstedene jeg her har brukt som eksempel.


Da håper jeg du ser bedre hva som er av verdi og ikke verdi. :)

Gal 5:18
Men hvis dere blir drevet av Ånden, da er dere ikke under loven.
Gal 5:23-24
Mot slike er loven ikke.
De som hører Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster.


Sitat:
Sitat:
Dere klarer ikke å komme unna at De Ti Bud er universets lov som er spesifikasjonene på at det er mulig å elske sin neste som seg selv.


Hvor i Bibelen finner du et skriftsted som sier at De Ti Bud er universets grunnlov? Bibelen sier ikke det en eneste plass! Det er Ellen White som sier det, ikke Bibelen. Du må ikke blande sammen hva Bibelen sier og hva den falske "profeten" Ellen White sier. Eller skal vi kunne sitere Mormonernes profet Josepf Smith og mene det han sier er ifølge Bibelen fordi han blir omtalt som profet?Dette kommer etter gjentakelsen av De Ti Bud:


5M 6:1
Dette er de bud, de lover og de forskrifter som Herren deres Gud har befalt meg å lære dere, og som dere skal leve etter i det landet dere drar over til og skal ta i eie.

5M 6:4-5
Hør, Israel! Herren er vår Gud, Herren er én.
Og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt.

5M 6:8-9
Du skal binde dem som et tegn på din hånd, de skal være som en minneseddel* på din panne.
Du skal skrive dem på dørstolpene i ditt hus og på dine porter.

5M 6:12
da ta deg i vare at du ikke glemmer Herren, som førte deg ut av landet Egypt, av trellehuset!


Dette er det samme som sies i NT!


Luk 10:25-28
Og se, en lovkyndig stod fram og fristet ham og sa: Mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?

Han sa til ham: Hva står skrevet i loven? Hvordan leser du?

Han svarte og sa: Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand, og din neste som deg selv!

Da sa han til ham: Du svarte rett. Gjør dette, så skal du leve!


En lovkyndig sier at loven bunner i det å elske Herren av hele sitt hjerte, Jesus bekrefter det som også GT gjør.

Dette er loven vi er under og hvis du ikke ser at det å ære Gud er å følge Ham og det inlkuderer de til bud.... ja så vet ikke jeg men en ting vet jeg og det er at det ikke er jeg som frelser men Herren.


Sitat:
Tibudsloven og Moseloven er en uadskillelig enhet og kom til på grunn av syndefallet. Bibelen lærer oss ikke at de andre kloder Gud har skapt mennesker har falt i synd på samme måte som på vår jord.


Hvor står det da at tibudsloven og moseloven er uadskillelig? Jeg leser nå rett ut at den er det og tibudsloven var til før menneskene var til men ikke på stein og skrift. Det sees ut ifra svaret over. Moseloven ble lagt til tibudsloven på grunn av overtredelse av Guds lov.


Sitat:
Universet har selvfølgelig en lov og det er Gud Den Allmektige selv. Han er hele universets "lov". Lov har nemlig hovedbetydningen lærer/lære på hebraisk, og tilnærmet lik mening på gresk.

Hilsen


Hva er egentlig ditt problem med det å elske Herrren så høyt at en holder Hans Bud? Liker du å slå folk eller liker du avguder eller er det bare Herrens dag som er problemet. Altså at du ikke vil være sammen med Ham på den dagen?
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 6-1-2006 kl 01:23


Sitat:
Opprinnelig postet av Kristnerd
Sitat:
Opprinnelig postet av LeifG

12 La oss sammenligne dette med det som skjedde da synden kom inn i verden. Synden kom på grunn av ett menneske, og med den kom døden. Og døden rammet alle mennesker, fordi alle syndet.

Er døden arvelig betinget biologisk?

Nei. Døden følger synden så når synden er død så eksisterer heller ingen død.


Ved syndefallet kom døden inn i verden. Døden er en realitet for alle. Selv det nyfødte barn, som ennå ikke har begått en reell synd. Det kan dø av sykdom, eller attpåtill bli drept av et annet menneske. Men dermed følger ikke det barnets synd, barnet har ikke begått noen synd så det fortjener å død. Heller ikke er det foreldrenes fysiske synd. Men rett og slett det fysiske faktum at ethvert menneske skal død. Dette er arvesynden, "evnen til å død". Vi skal alle død, det er ikke noe menneske gitt å gi seg selv evig liv ved å leve syndefritt. Frelsen er den at vi REGNES SOM SYNDFRI, ikke at vi selv er syndfri, men at vi blir regnet som syndfri. Pga. Jesus Kristus og hans frelsesverk. Den består ikke i at vi selv frelser oss. Frelsen er fult og helt, 100% Jesu kristi gjerning.

At vi likvel både ønsker og skal gjøre gode gjerninger og følge Guds vilje, det er frelsens frukt. Taknemlighetsgjerninger som vokser fram, i takk til ham. Det blir slik det står: 1.Johannes brev 4 19 Vi elsker fordi han elsket oss først.
Men du må virkelig ikke blande sammen veien til frelse, ("Rettferdigjørelsen"), med frelsens frukt. ("Helligjørelse").

I det det kristne livet starter, du får den Hellige Ånd, og dens kraft til å ville og gjøre etter Guds ord, avsky fra synden. Ja så er du allerede frelst. Denne sinnets endring er hva Kristus gjør I DEG, men før dette skjer har allerede Kristus gjort noe FOR DEG, nemlig frelst deg og født deg på ny. Frelsen er fullført.
Jeg ber deg: Legg ikke dine egne tanker og gjerninger til frelsesverket.


Hvorfor står du Herren imot da, hvis du tror det ovenstende?

Engang frelst, allltid frelst er det det du sier?

Jeg tror ikke vi er Frelst før vi evt. blir tatt opp sammen med Jesus av Jesu engler i skyene. Det er ikke dermed sagt at frelsen er satt igang men det er allikevell ikke avgjort før Jesus avgjør det.


Sitat:
Så blir det da slik jeg flere ganger har sitert fra Paulus, at man følger Guds lov med sinnet. Men likefult har man med seg den gamle Adam. Dette er gjennomgangstema i Romerbrevet. Frelsen, fullstendig og hel, men at vi likefult faller i synd og plages at den syndige natur. Den er ikke borte. Ikke før vi blir vekt opp til evigheten med ham. Så er det altså også slik, som Paulus sier, at vi følger "syndens lov", med våre lemmer. All den tid vi fremdeles er frelst.


Det er dette som viser om du er villig til å dø eller ikke etter at du er frelst, en prøvelse eller lutring om du vil. Det er det falne kjød som plager deg, det syndige kjødet er noe du har blitt som en m bli kvitt før en dør for Herren vil ikke lobotomere bort det du elsker. Vi har fri vilje.

Hvem skal fri deg fra synd og hvilken synd vil Han fri deg fra?

Alt det du vil dø fra og ikke noe du elsker, så elsker du synd som du av natur har blitt til ser du selv ikke at det er synd og da er du fortapt. Derfor må men leve 100% i ånden for det er det du skal bli og da nytter det ikke å elske seg selv høyere enn Herren for da er du ikke frelst, da er du død.Sitat:
Johannes 1 brev, 2 1:
Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Men om noen synder, har vi en talsmann hos Far, Jesus Kristus, Den rettferdige.

Nå kan det synes at jeg "bortforklarer" og tar lett på synden. Det gjør jeg ikke. Nei, vi skal i sannhet "ta opp vårt kors" hver dag, og følge ham.

Gal. 5. 13 Dere er kalt til frihet, brødre. La bare ikke friheten bli et påskudd for den syndige natur, men tjen hverandre i kjærlighet.

Når jeg likefult terper så mye på dette, så er det fordi synes at du, på finurlig vis frivillig gjør frelsen mindre enn den er, og legger deg under "Trelldommens åk". (Gal. 5. 1).

Gal 5. 4 Dere som vil bli rettferdige for Gud ved loven, er skilt fra Kristus, dere er falt ut av nåden. 5 Men vi holder oss til troen, og ser ved Ånden fram mot den rettferdighet som er vårt håp.

Det er egentlig ganske underlig når Adventister (med rette) går så hardt ut mot Katolikkers gjerningefrelse, all den tid man står for en variant av det samme selv.

Guds fred.


Det er bare i ånden en kan holde loven, det er jo det jeg sier. Er man i kjødet vil man prøve men den skal vi dø fra. Hvis man elsker Herren høyere enn seg selv holder man jo Herrens bud fremfor sin egen fortsåelse og logikk ikke sant? Det er tro og det er å leve i Ånden. Alt annet er trelldom.

Og for å elske Herren høyere enn seg selv må jo Herren ha vist deg noe ikke sant? Er det av nåde?
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Kristnerd
Administrator
********


Avatar


Innlegg: 2645
Registrert: 19-7-2003
Bosted: Rogaland
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 6-1-2006 kl 14:19


Om du mener jeg står Herren i mot, så jaja. Jeg mener jeg slettes ikke gjør det. Dersom du tror at du kan bli frelst ved å følge de ti bud, da er du i sannhet ikke frelst. Jeg vet ikke hvordan jeg kan få klargjort dette for deg, etter å ha forsøkt så mange ganger. Bare å gjenta dette, at du gjør klokt i å ikke lengre blande sammen VEIEN TIL FRELSE, og FRUKTEN AV FRELSEN. Guds frelse, ved nåden alene, troen alene, ligger forut for de gjerninger som vokser fram. Ikke som et produkt av de gjerninger du selv presterer.«Forstår du det du leser?» «Hvordan skal jeg kunne forstå,» sa han, «når ingen forklarer det for meg?»
\"Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt: ikke mange vise etter menneskelige mål, og ikke mange med makt eller av fornem slekt.\"
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 6-1-2006 kl 19:20


Jeg tror ikke vi blir frelst av gjerninger jeg tror vi blir rettferdiggjort av tro alene, en tro Herren gir oss.

Det er for meg en fryd å være i Ånden, da har jeg Herren for mine øyne og da er ikke loven der for Herren overgår loven i sitt liv men hvis man ikke er i Ånden er loven foran ens øyne og en ser sine begrensninger.


Jes 58:14
da skal du glede deg i Herren, og jeg vil la deg fare fram over landets høyder og la deg nyte Jakobs, din fars arv. For Herrens munn har talt.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Kristnerd
Administrator
********


Avatar


Innlegg: 2645
Registrert: 19-7-2003
Bosted: Rogaland
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 6-1-2006 kl 22:42


så sant ;)«Forstår du det du leser?» «Hvordan skal jeg kunne forstå,» sa han, «når ingen forklarer det for meg?»
\"Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt: ikke mange vise etter menneskelige mål, og ikke mange med makt eller av fornem slekt.\"
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 7-1-2006 kl 01:25


Sitat:
Opprinnelig postet av LeifG
.......
Det er for meg en fryd å være i Ånden, da har jeg Herren for mine øyne og da er ikke loven der for Herren overgår loven i sitt liv men hvis man ikke er i Ånden er loven foran ens øyne og en ser sine begrensninger.


Er ikke loven der når du er i Ånden? Kan du være snill å forklare det, for her høres det nesten ut som vi kunne blitt enige for også jeg tror at jeg blir frelst selv om jeg ikke klarer å leve i fullkommen lydighet mot loven. Ja, mer enn det, jeg tror Bibelens ord på at hvis jeg prøver å oppnå lydigheten mot loven for å nå en tilstand av syndfrihet ved å holde den, da sier Guds ord at jeg er under forbannelsen. Det er alvorlig det, men kanskje du likevel er enig med Guds ord og meg her?
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 7-1-2006 kl 01:49


Hvis man lever i ånden synder man ikke for det er umulig. Da hvis man er i ånden lever man jo i Guds kjærlighet og den bryter ikke loven, så hvis du bryter loven er du ikke i Guds kjærlighet eller loven. Men er man i kjødet hater man jo loven og er man i ånden elsker man loven men har fokus på det gode i loven. Husk nå å hold på mitt forrige innlegg.

Så hvis du ser på kjødet som å våre fysisk under loven kan du ved å være over loven ved levei nnenfor loven for der er kjærligheten og Guds rike uten synd og dens lønn.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 7-1-2006 kl 03:14


Sitat:
Opprinnelig postet av LeifG
Hvis man lever i ånden synder man ikke for det er umulig. ......


Hei Leif, kan du gi meg knoen klare skriftsteder som sier at man ikke KAN - at det er UMULIG - å synde om man lever i ånden?

Rom 7:19-25
19 Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg.
20 Men gjør jeg det jeg ikke vil, da er det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i meg.
21 Jeg finner altså den lov for meg, jeg som vil gjøre det gode, at det onde ligger meg for hånden.
22 For etter mitt indre menneske slutter jeg meg med glede til Guds lov.
23 Men i mine lemmer ser jeg en annen lov, som strider mot loven i mitt sinn, og som tar meg til fange under syndens lov, som er i mine lemmer.
24 Jeg elendige menneske! Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme!
25 Gud være takk, ved Jesus Kristus, vår Herre! Jeg, som jeg er, tjener da Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjød.

Jeg synes nå disse versene sier det stikk motsatte av det du skriver.

Hilsen
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 7-1-2006 kl 04:04


Rom 7:23-24
Men i mine lemmer ser jeg en annen lov, som strider mot loven i mitt sinn, og som tar meg til fange under syndens lov, som er i mine lemmer.

Jeg elendige menneske! Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme!


Rom 8:1-10
Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus.

For livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov.

For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud, da han sendte sin egen Sønn i syndig kjøds lignelse, for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet,

for at lovens rettferdighet skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden.

For de som er etter kjødet, attrår det som hører kjødet til.

Men de som er etter Ånden, attrår det som hører Ånden til.

For kjødets attrå er død, men Åndens attrå er liv og fred.

Kjødets attrå er jo fiendskap mot Gud, for det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det.

For de som er i kjødet, kan ikke være Gud til behag.

Men dere er ikke i kjødet, dere er i Ånden, så sant Guds Ånd bor i dere. Men om noen ikke har Kristi Ånd, da hører han ikke Kristus til.

Dersom Kristus bor i dere, da er nok legemet dødt på grunn av synd, men ånden er liv på grunn av rettferdighet.


Så hvis man er i Kristus er man Guds lov lydig på grunn av livets Ånds lov og hvis ikke er man i kjødet og tjener syndens og dødens lov.


Gjentar disse til deg:

Rom 8:7
Kjødets attrå er jo fiendskap mot Gud, for det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det.
Rom 8:9
Men dere er ikke i kjødet, dere er i Ånden, så sant Guds Ånd bor i dere. Men om noen ikke har Kristi Ånd, da hører han ikke Kristus til.

Du er i ferd med å forherde ditt hjerte og jeg kan fremdeles ikke skjønne at du har vært SDAer.


1Joh 3:23-24
Dette er hans bud, at vi skal tro på hans Sønns, Jesu Kristi navn og elske hverandre, slik han bød oss.
Den som holder hans bud, blir i ham, og han i ham. Og på dette kjenner vi at han blir i oss: av den Ånd som han gav oss.
3M 19:18
Du skal ikke hevne deg og ikke gjemme på vrede mot ditt folks barn, men du skal elske din neste som deg selv. Jeg er Herren.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 7-1-2006 kl 14:45


Sitat:
Opprinnelig postet av LeifG
........
Så hvis man er i Kristus er man Guds lov lydig på grunn av livets Ånds lov og hvis ikke er man i kjødet og tjener syndens og dødens lov.


Du snur tydeligvis åpent ryggen til Guds ord, Leif. Hvorfor tar du avstand fra følgende vers i Bibelen: "Mine brødre! Slik døde også dere fra loven ved Kristi legeme, for at dere skal tilhøre en annen, ham som ble oppreist fra de døde, så vi kan bære frukt for Gud." (Rom 7:4)

Du unlater med overlegg å kommentere hva jeg siterte Bibelen på og møter det bare med skriftsteder du ikke har forstått, men som du tror sier noe annet enn hva jeg siterte.

Bibelel er full av gode og solide beviser på at lovens tid som vår herre og tuktemester er for lengst over for oss som har Jesus Kristus. Ingen kan si nettopp dette klarere enn Rom 7:4 som rett ut sier at vi må dø bort fra loven. OG, det er om tibudsloven dette sies. Merk deg det:

Benekter du at Rom 7:4 taler om tibudsloven, at vi må dø bort fra den for å tilhøre en annen slik at vi kan bære frukt for Gud?

Hilsen
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 7-1-2006 kl 15:31


Sitat:
Opprinnelig postet av wbrochs
Sitat:
Opprinnelig postet av LeifG
........
Så hvis man er i Kristus er man Guds lov lydig på grunn av livets Ånds lov og hvis ikke er man i kjødet og tjener syndens og dødens lov.


Du snur tydeligvis åpent ryggen til Guds ord, Leif. Hvorfor tar du avstand fra følgende vers i Bibelen: "Mine brødre! Slik døde også dere fra loven ved Kristi legeme, for at dere skal tilhøre en annen, ham som ble oppreist fra de døde, så vi kan bære frukt for Gud." (Rom 7:4)

Du unlater med overlegg å kommentere hva jeg siterte Bibelen på og møter det bare med skriftsteder du ikke har forstått, men som du tror sier noe annet enn hva jeg siterte.

Bibelel er full av gode og solide beviser på at lovens tid som vår herre og tuktemester er for lengst over for oss som har Jesus Kristus. Ingen kan si nettopp dette klarere enn Rom 7:4 som rett ut sier at vi må dø bort fra loven. OG, det er om tibudsloven dette sies. Merk deg det:

Benekter du at Rom 7:4 taler om tibudsloven, at vi må dø bort fra den for å tilhøre en annen slik at vi kan bære frukt for Gud?

HilsenJeg skrev: [I]"Så hvis man er i Kristus er man Guds lov lydig på grunn av livets Ånds lov og hvis ikke er man i kjødet og tjener syndens og dødens lov." [/I]

Rom 8:2
For livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov.

Dette betyr at vi ikke lever i oss selv men vi lever Jesu liv, det betyr at vi er frie, vi er ikke under loven fordi vi holder loven når vi er i Ham og ikke i oss selv. Som bekraftes av Romerne 7 og oppsummeres i Romerne 8.


Rom 7:4
Mine brødre! Slik døde også dere fra loven ved Kristi legeme, for at dere skal tilhøre en annen, ham som ble oppreist fra de døde, så vi kan bære frukt for Gud.


Skjønner du ikke at når en er i Kristus så holder man loven automatisk av ren fryd og at en da ikke trenger å se på loven for en vil aldri synde mere. Det er ikke ett tema!

Temaet er gjeldende og pklagsomt for de som ikke er i Kristus for de er under loven, de er treller under synd og prøver å rettferdiggjøre selvet med det.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 7-1-2006 kl 18:33


Sitat:
Opprinnelig postet av LeifG
Jeg skrev: [I]"Så hvis man er i Kristus er man Guds lov lydig på grunn av livets Ånds lov og hvis ikke er man i kjødet og tjener syndens og dødens lov." [/I]


Du bør studere Guds ord langt mer, Leif, for her gir du til kjenne at du mangler den kunnskap og innsikt som gir forståelse for hva Ordet sier.

Den ”syndens lov” du omtaler er nok det samme som dødens tjeneste. Og hva dødens tjeneste er går klart frem av 2. Kor 3:7 hvis du tar deg til å studere Guds ord. Merk deg hva 2.Kor 3:7 sier: ”Når da dødens tjeneste, den som med bokstaver var innhogd på steiner, hadde en slik herlighet at Israels barn ikke tålte å se Moses' ansikt på grunn av glansen i hans ansikt, den som snart forsvant,”

Hva var det som var skrevet på stener om ikke nettopp de ti bud på steintavlene? Og hva var det for en lov Moses hadde i hånden da hans ansiktshud skinte? Se 2.Mos 34:29 ”Så gikk Moses ned fra Sinai berg, og da han gikk ned fra fjellet, hadde han vitnesbyrdets to tavler i hånden. Men Moses visste ikke at hans ansiktshud skinte fordi han* hadde talt med ham.” Kan du gi ditt ja eller nei på om det er tibudsloven det tales om her? Den loven som her omtales skulle snart forsvinne noe vi ser i flere steder i NT, blant annet i Rom 7:4 Ja, du har rett i at hvis man er i kjødet så tjener man etter syndens lov, og syndens lov er tibudsloven. Den kalles så blant annet fordi den viser oss synden og gjør oss skyldige for Gud, og dernest fordi den som ikke kjenner Gud og ikke har fått Guds Ånd til åpenbaring av Guds ord må ha loven fordi de ikke kjenner Gud. Men den som kjenner Gud kjenner også hans vilje og hans vei og har evangeliet om Jesus og Guds Ånd i sine hjerter. Mangler man Guds Ånd må man ha loven fordi Ånden ikke har fått komme inn med sin lære og veiledning.

Sitat:

Rom 8:2
For livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov.


Livets Ånds lov er at vi ved troen har fått Den Hellige Ånd til å åpenbare Guds ord slik at vi gjennom troen og Ånden har den rette kunnskap om Gud.

Sitat:

Dette betyr at vi ikke lever i oss selv men vi lever Jesu liv, det betyr at vi er frie, vi er ikke under loven fordi vi holder loven når vi er i Ham og ikke i oss selv. Som bekraftes av Romerne 7 og oppsummeres i Romerne 8.

”Å leve i oss selv” og ikke i Kristus, det skjer når vi velger loven fremfor Kristus. Loven er noe det kjødelige mennesket vil ha fordi det ikke ønsker å innse sin syndighet. Det vil tvert imot ha den æren og stoltheten at det tror at det nu er blitt syndfrie i seg selv ved at de holder loven. Loven appellerer bare til det kjødelige mennesket, men ikke til det åndelige. Det åndelige mennesket har all sin ros i Jesus Kristus og trekter derfor ikke etter egenrettferdighet og stolthet.


Her kommer du igjen med uttrykket ”å være under loven”. Du må ha klint til øynene og stappet til ørene fordi du ved igjen å bruke uttrykket etter at jeg har vist deg at det har en helt annen betydning enn du har lagt for dagen, likevel gir til kjenne at du verken leser eller forstår hva Guds ord sier som jeg siterer fra.

”Å være under loven” vil si at man har loven som sin lærer til å åpenbare synd og vise Guds vilje. Den tid Guds folk var under loven var da de levde etter loven etter at de fikk den ved Sinai med Moses som mellommann.

Hør her nå, Leif, og lær: ”Å være under loven” har IKKE betydningen ”å leve i synd”, men at man har loven til løæremester inntil man får korset og Kristus malt for øynene.

Gal 4:4 gir et klart eksempel på at Jesus var ”under loven”, i betydningen at han skulle oppfylle loven ved å leve opp til alle dens krav! Der var her Jesus Kristus gikk inn i vårt sted. Den troende har ikke loven i dag, men Jesus Kristus er den troendes lov.

Sitat:

Skjønner du ikke at når en er i Kristus så holder man loven automatisk av ren fryd og at en da ikke trenger å se på loven for en vil aldri synde mere. Det er ikke ett tema!

Den som hører Kristus til har forlatt loven.
Her er ett av mange skriftsteder som i tillegg til Romerne i klare ordelag forteller at ”å være under loven” er å leve under den gamle pakt, Sinaipakten. Men den troende lever under den nye pakt, og det er pakten i Jesu blod!
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 7-1-2006 kl 19:34


Sitat:
Opprinnelig postet av wbrochs
Sitat:
Opprinnelig postet av LeifG
Jeg skrev: [I]"Så hvis man er i Kristus er man Guds lov lydig på grunn av livets Ånds lov og hvis ikke er man i kjødet og tjener syndens og dødens lov." [/I]


Du bør studere Guds ord langt mer, Leif, for her gir du til kjenne at du mangler den kunnskap og innsikt som gir forståelse for hva Ordet sier.

Den ”syndens lov” du omtaler er nok det samme som dødens tjeneste. Og hva dødens tjeneste er går klart frem av 2. Kor 3:7 hvis du tar deg til å studere Guds ord. Merk deg hva 2.Kor 3:7 sier: ”Når da dødens tjeneste, den som med bokstaver var innhogd på steiner, hadde en slik herlighet at Israels barn ikke tålte å se Moses' ansikt på grunn av glansen i hans ansikt, den som snart forsvant,”Jeg er jo ikke uenig at det å leve under bokstaven er dødens tjeneste, skjønner ikke at du ikke forstår det. Her har du forherdet ditt hjerte for du vet jeg ikke mener det.


Sitat:
Hva var det som var skrevet på stener om ikke nettopp de ti bud på steintavlene? Og hva var det for en lov Moses hadde i hånden da hans ansiktshud skinte? Se 2.Mos 34:29 ”Så gikk Moses ned fra Sinai berg, og da han gikk ned fra fjellet, hadde han vitnesbyrdets to tavler i hånden. Men Moses visste ikke at hans ansiktshud skinte fordi han* hadde talt med ham.” Kan du gi ditt ja eller nei på om det er tibudsloven det tales om her?

Den loven som her omtales skulle snart forsvinne noe vi ser i flere steder i NT, blant annet i Rom 7:4 Ja, du har rett i at hvis man er i kjødet så tjener man etter syndens lov, og syndens lov er tibudsloven. Den kalles så blant annet fordi den viser oss synden og gjør oss skyldige for Gud, og dernest fordi den som ikke kjenner Gud og ikke har fått Guds Ånd til åpenbaring av Guds ord må ha loven fordi de ikke kjenner Gud.

Men den som kjenner Gud kjenner også hans vilje og hans vei og har evangeliet om Jesus og Guds Ånd i sine hjerter. Mangler man Guds Ånd må man ha loven fordi Ånden ikke har fått komme inn med sin lære og veiledning.De tavler, bokstaver Moses kom ned med kan av alle sees som Guds uforgjengelige lov. Sannheten lyser av disse bud men mennesket kan ikke i egen kraft leve opp til dem. Det var det Israelittene prøvde på og det er det du prøver å kvitte deg med sordi du ikke tror det er mulig å holde dem i Guds Kraft. Du tror ikke du kan dø fra selvet fordi du elsker deg selv høyere enn Gud.

Les det du skriver engang til så der du at dette er helt vilt.Sitat:
Sitat:

Rom 8:2
For livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov.


Livets Ånds lov er at vi ved troen har fått Den Hellige Ånd til å åpenbare Guds ord slik at vi gjennom troen og Ånden har den rette kunnskap om Gud.


Altså når man er i Ånden har man en lov i seg selv som gjør at man ikke er under Budene.

Det er jo det jeg også sier, så hold på det nå.

Forskjellen er:

Jeg sier og tror:

Skriften og Talsmannen forteller at Jesus er Kjærlighet og den kjærligheten overgår all lyst og begjær denne verden kan gi. Jeg ønsker derfor ikke å dekke mitt kjøds lyster her i denne verden. Jeg dør altså åndelig fr denne verden og lever i Åndens Verden, her eksisterer ett annet liv som tilfredstilller loven og en har fred i sjelen men denne fred eksisterer ikkke uten å dø fra lystene denne verden presenterer.
Holder man loven hvis man er død fra denne verden eller begjærer man lystene fremdeles?


Du sier og tror:

Når man tror på Jesus er man fri fra loven fordi Han døde for vår synd slik at vi kan sysle videre med våre problemer synder uten å dø, uten å bli straffet for det. På denne måten forblir Jesus vår Mellommann/ offer og ikke en Konge.Sitat:
Sitat:

Dette betyr at vi ikke lever i oss selv men vi lever Jesu liv, det betyr at vi er frie, vi er ikke under loven fordi vi holder loven når vi er i Ham og ikke i oss selv. Som bekraftes av Romerne 7 og oppsummeres i Romerne 8.


”Å leve i oss selv” og ikke i Kristus, det skjer når vi velger loven fremfor Kristus. Loven er noe det kjødelige mennesket vil ha fordi det ikke ønsker å innse sin syndighet. Det vil tvert imot ha den æren og stoltheten at det tror at det nu er blitt syndfrie i seg selv ved at de holder loven. Loven appellerer bare til det kjødelige mennesket, men ikke til det åndelige. Det åndelige mennesket har all sin ros i Jesus Kristus og trekter derfor ikke etter egenrettferdighet og stolthet.


Hva er da problemet? Hvis man er død er man jo Frelseren foran alt og da følger man Ham og ikke selvet. Da holder man jo loven i Ham.


Sitat:
Her kommer du igjen med uttrykket ”å være under loven”. Du må ha klint til øynene og stappet til ørene fordi du ved igjen å bruke uttrykket etter at jeg har vist deg at det har en helt annen betydning enn du har lagt for dagen, likevel gir til kjenne at du verken leser eller forstår hva Guds ord sier som jeg siterer fra.

”Å være under loven” vil si at man har loven som sin lærer til å åpenbare synd og vise Guds vilje. Den tid Guds folk var under loven var da de levde etter loven etter at de fikk den ved Sinai med Moses som mellommann.


Det er jo det jeg sier, problemet wbrochs er at du har bare ditt foran dine øyne. Du ser ikke annet, fordi du ikke vil se antagelig. Jeg skjøner hva du snakker om men du skjøner ikke hva jeg snakker om. En kan ikke frelses uten å være i Herren og at Herren er i deg og det er umulig å være til behag hvis man ikke er død fra selvet da.Sitat:
Hør her nå, Leif, og lær: ”Å være under loven” har IKKE betydningen ”å leve i synd”, men at man har loven til løæremester inntil man får korset og Kristus malt for øynene.

Gal 4:4 gir et klart eksempel på at Jesus var ”under loven”, i betydningen at han skulle oppfylle loven ved å leve opp til alle dens krav! Der var her Jesus Kristus gikk inn i vårt sted. Den troende har ikke loven i dag, men Jesus Kristus er den troendes lov.


Det øverste du kommenterer her er det samme.

De troende er ikke under loven det er riktig, men før de troende ble frigjort var de under loven fordi vi levde i synd og syndet selv. Jesus kom som oss inn under loven i syndig verden men uten synd selv. Han gikk ut av synd uten synd selv men med vår synd på sine skuldre og i tro skal vi følge Ham. Han viste oss veien fra der vi er og ut av den fra der vi er og Han viste oss Guds nåde, tilgivelse, barmhjertighet, fred, kjærlighet, etc. med det. Slik at uansett hvilken synd som er gjort så kan du bli frelst bare du tror Hans rettferdighet.


Sitat:
Sitat:

Skjønner du ikke at når en er i Kristus så holder man loven automatisk av ren fryd og at en da ikke trenger å se på loven for en vil aldri synde mere. Det er ikke ett tema!

Den som hører Kristus til har forlatt loven.
Her er ett av mange skriftsteder som i tillegg til Romerne i klare ordelag forteller at ”å være under loven” er å leve under den gamle pakt, Sinaipakten. Men den troende lever under den nye pakt, og det er pakten i Jesu blod!


Ja Jesu blod og Hans blod betyr Hans liv.

Vi skal renses ved Hans liv og da må vi leve hans liv og det er pakten at vi skal følge Ham inn i helligdommen/ teltet/ Hans Hus/ Hans rike og der er det hellighet og bare godhet.

I dette er det ingen lov bare frihet.


Jak 1:25
Men den som skuer inn i frihetens fullkomne lov, og fortsetter med det, slik at han ikke blir en glemsom hører, men gjerningens gjører, han skal være salig i sin gjerning.

Jak 2:8
Men dersom dere oppfyller den kongelige lov etter Skriften: Du skal elske din neste som deg selv! - da gjør dere vel.
Jak 2:12
Tal slik og handle slik som de som skal dømmes etter frihetens lov.

Disse lover er De Ti Bud.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 7-1-2006 kl 20:42


Sitat:
Opprinnelig postet av LeifG
..........
Jak 1:25
Men den som skuer inn i frihetens fullkomne lov, og fortsetter med det, slik at han ikke blir en glemsom hører, men gjerningens gjører, han skal være salig i sin gjerning.


Det er ikke tibudsloven, men troens og Åndens ledelse.

Sitat:

Jak 2:8
Men dersom dere oppfyller den kongelige lov etter Skriften: Du skal elske din neste som deg selv! - da gjør dere vel.


Det Jakob her siterer er ikke fra tibudsloven, men fra Moseloven (3. Mos 19:18) som du sier ikke gjelder lenger. Kapitlet Jakob sitarer fra viser at Moseloven fortsatt er gyldig, akkurat slik også Jesus sier med klare ord i Mat 5:17-19.

Sitat:

Jak 2:12
Tal slik og handle slik som de som skal dømmes etter frihetens lov.


Disse lover er De Ti Bud.


Nei, og atter NEI!!!! Disse lover er IKKE de ti bud. Hva er det i teksten som får deg til å tro at det er de ti bud det tales om? Det er ikke det, kjære deg! Du må ikke la deg blende av din egen overfladiskhet og stenge Åndens åpenbaring av Guds ord ute, men studer ordet og svar på spøtrsmålet:

Hva er det ved ordlyden i disse tekstene som sier deg at det MÅ være de ti bud som omtales som ”frihetens fullkomne lov”, ”den kongelige lov” – som etter Skriften IKKE ER hentet fra de ti bud, og ”frihetens lov”? Forklar ut ifra grunnteksten hvorfor disse tekstene MÅ sikte til de ti buds lov?

Hilsen

Sitat:
Opprinnelig postet av LeifG
..........
Jak 1:25
Men den som skuer inn i frihetens fullkomne lov, og fortsetter med det, slik at han ikke blir en glemsom hører, men gjerningens gjører, han skal være salig i sin gjerning.

Jak 2:8
Men dersom dere oppfyller den kongelige lov etter Skriften: Du skal elske din neste som deg selv! - da gjør dere vel.
Jak 2:12
Tal slik og handle slik som de som skal dømmes etter frihetens lov.

Disse lover er De Ti Bud.


Sitat:
Opprinnelig postet av LeifG
..........
Jak 1:25
Men den som skuer inn i frihetens fullkomne lov, og fortsetter med det, slik at han ikke blir en glemsom hører, men gjerningens gjører, han skal være salig i sin gjerning.

Jak 2:8
Men dersom dere oppfyller den kongelige lov etter Skriften: Du skal elske din neste som deg selv! - da gjør dere vel.
Jak 2:12
Tal slik og handle slik som de som skal dømmes etter frihetens lov.

Disse lover er De Ti Bud.
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 7-1-2006 kl 23:34


Du mangler tro wbrochs!

Se bare her:


Sitat:

Forklar ut ifra grunnteksten hvorfor disse tekstene MÅ sikte til de ti buds lov?MÅ ???


Kan det?

Stemmer det med Summen av ordet ?

Stemmer det med at du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og at det da først er mulig å elske din neste som deg selv?

Stemmer det overens med de ti bud?

Stemmer det at de to bud er av de ti bud?

Stemmer det at de bud er kjærlighetens lov?

Stemmer det da at de ti bud er det samme men spesifisert i bokstaver?

Stemmer det at kjødet er imot de ti bud men ikke de de to bud?

Hvorfor er det slik?

Stemmer det at hvis alle holder loven at man er fri som Kongelige (ikke verdens da)?

Og motsatt hvis man ikke holder loven at man ikke er fri for da får man vel mange småkonger uten Herre?
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 7-1-2006 kl 23:48


Jeg stilte deg et enkelt spørsmål som jeg ennå venter svar på:

Forklar ut ifra grunnteksten hvorfor disse tekstene MÅ sikte til de ti buds lov?

Hvorfor vil du ikke svare på det jeg spør om?

Hilsen
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 8-1-2006 kl 01:42


Du vet Jesus svarte med spørsmål slik at anklagerne måtte tenke før de svarte?

Så Må jeg forklare deg det under tvang eller? Jeg har jo tidligere svart deg forresten flere ganger, sist med spørsmål men kan prøve igjen slik at du kanskje slipper å granske selv.
Jak 1:25
Men den som skuer inn i frihetens fullkomne lov, og fortsetter med det, slik at han ikke blir en glemsom hører, men gjerningens gjører, han skal være salig i sin gjerning.


Jam 1:25 But whoso looketh into the perfect5046 law3551 of liberty,1657 and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the work,2041 this man shall be blessed in his deed.

G5046
τέλειος
teleios
tel'-i-os
From G5056; complete (in various applications of labor, growth, mental and moral character, etc.); neuter (as noun, with G3588) completeness: - of full age, man, perfect.

G3551
νόμος
nomos
nom'-os
From a primary word νέμω nemō (to parcel out, especially food or grazing to animals); law (through the idea of prescriptive usage), generally (regulation), specifically (of Moses [including the volume]; also of the Gospel), or figuratively (a principle): - law.

G1657
ἐλευθερία
eleutheria
el-yoo-ther-ee'-ah
From G1658; freedom (legitimate or licentious, chiefly moral or ceremonial): - liberty.


Her har vi loven som er komplett moralsk som sørger for at høreren blir gjøreren av loven. Denne er frihetens lov og er i realiteten at du skal elske din neste som deg selv og det er jo de ti bud som tidligere påvist. .
Jak 2:8
Men dersom dere oppfyller den kongelige lov etter Skriften: Du skal elske din neste som deg selv! - da gjør dere vel.

Jam 2:8 If ye fulfill5055 the royal937 law3551 according to the Scripture,1124 Thou shalt love thy neighbor as thyself, ye do well:


G5055
τελέω
teleō
tel-eh'-o
From G5056; to end, that is, complete, execute, conclude, discharge (a debt): - accomplish, make an end, expire, fill up, finish, go over, pay, perform.

G937
βασιλικός
basilikos
bas-il-ee-kos'
From G935; regal (in relation), that is, (literally) belonging to (or befitting) the sovereign (as land, dress, or a courtier), or (figuratively) preeminent: - king’s, nobleman, royal.

G3551
νόμος
nomos
nom'-os
From a primary word νέμω nemō (to parcel out, especially food or grazing to animals); law (through the idea of prescriptive usage), generally (regulation), specifically (of Moses [including the volume]; also of the Gospel), or figuratively (a principle): - law.


Den kongelige lov er betalingen vi gjør ved å elske vår neste som oss selv. Betalingen er kostnaden å dø fra selvet. Eller bedre sagt du er kongelig hvis du holder denne lov som Jesus er Konge.Jak 2:12
Tal slik og handle slik som de som skal dømmes etter frihetens lov.

Jam 2:12 So speak ye, and so do, as they that shall be judged2919 by the law3551 of liberty.1657


G2919
κρίνω
krinō
kree'-no
Properly to distinguish, that is, decide (mentally or judicially); by implication to try, condemn, punish: - avenge, conclude, condemn, ****, decree, determine, esteem, judge, go to (sue at the) law, ordain, call in question, sentence to, think.

G3551
νόμος
nomos
nom'-os
From a primary word νέμω nemō (to parcel out, especially food or grazing to animals); law (through the idea of prescriptive usage), generally (regulation), specifically (of Moses [including the volume]; also of the Gospel), or figuratively (a principle): - law.

G1657
ἐλευθερία
eleutheria
el-yoo-ther-ee'-ah
From G1658; freedom (legitimate or licentious, chiefly moral or ceremonial): - liberty.


Her blir man dømt etter frihetens moralske lov.Så hva er da dette å elske sin neste. Kan man elske sin neste uten å elske Herren Gud høyere enn eget selv? Hvis ikke er man da i Ånden eller kjødet?


Hvis man da elsker Herren høyere enn selvet vil en da gjøre som Han sier? Vil man da holde de fire første bud som omhandler ditt personlige holdning til Ham?

Hvis man da er gjører av de er det da ikke naturlig at man elsker sin neste som seg selv som de seks siste bud omhandler?

Tilsammen er dette de ti bud som da er de to bud at vi skal elske Herren vår Gud av hele vårt hjerte og av all vår kraft samt art man skal elske sin neste som seg selv. Disse to bud er summen av de ti bud og det siste er summen av Guds kjærlighet som ikke kan summeres uten Hans ti bud!
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 8-1-2006 kl 18:04


Du vil altså fremdeles ikke svare på spørsmålet mitt?

Leif, jeg har ikke spurt etter skriftsteder og sitater, men etter DIN forståelse av HVA DET ER VED ORDLYDEN i disse skriftstedene som forteller deg at det MÅ være tibudsloven og IKKE KAN være noen annen lov?

Er det bruken av ordet LOV som forteller deg at det MÅ være TIBUDSLOVEN og IKKE KAN VÆRE NOEN ANNEN LOV?

Kjenner du forresten til de ulike hovedbetydninger av det hebraiske ordet tora, og det greske ordet nomos?
(For å se om du kjenner de ulike hovedbetydningene av ordet vil det være nyttig å få dette bekreftet ved at du nevner hvilke ulike hovedbetydninger disse ordene kan ha oversatt til norsk.)

Hvis du fremdeles ikke skjønner mitt spørsmål, så er jeg alvorlig bekymret for deg!

Hilsen
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 8-1-2006 kl 18:10


Jeg tror det skriften sier og derfor henviser jeg til skriften, ser ingen grunn til at jeg skal lage min egen personlige mening om det når min mening er den samme som skriften!

Det er ikke viktig hva jeg tror og mener men hva skriften lærer oss. Samtidig er det hva du tror uvesentlig, det er skriften som er vesentlig og interesant.

Så svaret er gitt og det er tydlig men utydelig for de som elsker å kverulere til fordel for selvet.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 8-1-2006 kl 18:52


Sitat:
Opprinnelig postet av LeifG
Jeg tror det skriften sier og derfor henviser jeg til skriften, ser ingen grunn til at jeg skal lage min egen personlige mening om det når min mening er den samme som skriften!


Hvis du ikke har klart å danne deg en mening ut ifra hva Bibelen MENER med det den sier, så forstår du heller ingen ting i Bibelen.
La meg ta en lite eksempel for å vise deg hva jeg mener med at man må ha en egten mening om hva Bibelen sier for ikke å vrangtolke den:

Her har du et skriftsted hvor Jesus sier om selg selv at han er et brød:

Joh 6:33-35
33 For Guds brød er det som kommer ned fra himmelen og gir verden liv.
34 De sa da til ham: Herre, gi oss alltid dette brød!
35 Jesus sa til dem: Jeg er livets brød. Den som kommer til meg, skal ikke hungre. Og den som tror på meg, skal aldri noen gang tørste.

Err det også din oppfatning at Jesus er et brød? Men hvis Jesus er et brød kan han ikke være hverkenm Gud, menneske eller noe som helst levende vesen. Da er han kort og godt bare et brød og det eneste vi da ikke vet om dette brødet er hvilken kornslag det er baket av. Men nå tror ikke jeg at Jesus er et brød! Jeg har gjort meg opp en mening om at Jesus her taler i ordbilde og at meningen er at han er åndelig mat - i forståelsen ord og lære fra Gud. Så her er altså betydningen av brød det samme som Jesus som verdens frelser som har læren som kan frelse.

Eller skjønner du ikke dette eksemplet heller?

Så, Leif, det jeg har spurt deg om er hvorfor du er så overbevist om at brukes av ordet lov i de tekstene du siterte ikke kan vise til noe annet enn tibudsloven. Jeg ber deg fortelle meg om du kjenner til at det hebraiske ordet tora og det greske nomos kan ha en betydning som kan vise til noe annet enn de ti bud?

Sitat:

Jeg tror det skriften sier og derfor henviser jeg til skriften, ser ingen grunn til at jeg skal lage min egen personlige mening om det når min mening er den samme som skriften!

Det er ikke viktig hva jeg tror og mener men hva skriften lærer oss. Samtidig er det hva du tror uvesentlig, det er skriften som er vesentlig og interesant.


Hvis du virkelig ikke har klart å danne deg en egen mening om hva ordet "LOV" i de versene du siterte betyr, så betyr det bare at du ikke skjønner hva Guds sier. Da er du i så fall en av dem som ikke skjønner skrift som Jesaja sier, og da er du både døv og blind for hva Guds ord sier. Men egentlig tror jeg ikke det er riktig så dårlig stelt med deg. Jeg tror bare du ikke vil svare fordi du nu begynner å se at du han tatt skammmelig feil av hva Guds ord egentlig sier og på grunn av din store stolthet ikke vil erkjenne at du har tatt feil. Du som skriver så ofte om oss andre at vi må ydmyke oss for Gud, hva med om du begynte å gjøre det selv snart?

Så, du mener det er uvesentlig hvordan jeg oppfatter meninger i Guds ord?
Hva med deg selv? Er det uvesentlig også hvordan du måtte velge å oppfatte hva som er meningen i Guds ord?

Hvis så er tilfelle, Leif, så betyr det at hver og en kan tro og mene hva de vil om hva Bibelen sioer og alle har rett i hva de måtte få ut av meninger i Bibelen. Hva slags holdning er nå det? Er det en god kristen holdning, Leif?

Sitat:

Så svaret er gitt og det er tydlig men utydelig for de som elsker å kverulere til fordel for selvet.


Er du klar over hvor du selv står?
Jeg stiller deg spørsmål som du brukes ganske dumme uttalelser for å vri deg unna for å slippe å svare på.

Jeg gir deg en siste sjanse til å svare på spørsmålet jeg viser til. Hvis du da ikke svarer avslutter jeg videre dialog i denne tråden.

Hvis du vil vite hvordan jeg ser på Guds lov kan du lese en artikkel jeg har skrevet om det emnet under en ny tråd i "åpen teiologisk debatt" og trådens overskrift er "Moseloven er ikke avskaffet!"

Hilsen
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 8-1-2006 kl 21:16


Jeg vrir meg ikke unna wbrochs, det er det du som står for. Jeg har svart deg og du kan aldri si imot svarene jeg gir men du dreier alltid oover til nye spørsmål og later som om du har presset meg mot veggen og du tordner rundt meg som djevelen selv.

Jeg sier at vi skal elske vår neste som oss selv og det er det praktiske guddommelige liv vi skal leve og det budet står ikke uten de ti bud i bunn men vi har kun fokus p å elske vår neste. Som er Jesu liv/ blod.

Og

At Jesus er vårt brød/ legeme vi skal ete betyr selvsagt at vi skal leve som om vi vår Ham pga at vi elsker Ham. Det kan også sees på at jødene skulle ete offerlammet etter ofringen i påskahøytiden. Det er utrolig sterkt evangelium vi har, synd at stolthet knekker så mange.H8451
תּרה תּורה
tôrâh tôrâh
to-raw', to-raw'
From H3384; a precept or statute, especially the Decalogue or Pentateuch: - law.


Loven / tôrâh, de ti bud er levende vann.Som NTs nomos bygger på:

G3551
νόμος
nomos
nom'-os
From a primary word νέμω nemō (to parcel out, especially food or grazing to animals); law (through the idea of prescriptive usage), generally (regulation), specifically (of Moses [including the volume]; also of the Gospel), or figuratively (a principle): - law.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 8-1-2006 kl 21:36


Jeg gir deg opp, Leif. Jeg kan ikke kaste bort mer tid på en person som ikke en gang ønsker å åpne øynene sine for å prøve å forstå hva Guds ord sier.Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 8-1-2006 kl 23:57


Du gir opp sannheten Willy Brochs og du ba om det...

Jeg for min del er ferdig her i dette forumet, så lykke til alle sammen og må Herren lede med sterk arm.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 9-1-2006 kl 00:30


Sitat:
Opprinnelig postet av LeifG
Du gir opp sannheten Willy Brochs og du ba om det...Du er da vel ikke sannheten?
Vel, det er ikke sannheten jeg gir opp, men deg!

Du bør virkelig begynne åp ta Guds ord alvorlig, Leif, ellers kan dette enda helt galt!

Hilsen
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
 Sider:  1  2  

  Gå til topp

Powered by XMB
XMB Forum-programvare © 2001-2017 XMB-gruppen