Apologetisk Forum
Ikke pålogget [Logg inn ]
Gå til bunn

Utskriftsversjon  
 Sider:  1  2
Forfatter: Tittel: "The Witch of Endor" Hva skjer når du dør?
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 16-11-2007 kl 10:29


Sitat:
Opprinnelig postet av Viking
Dere er på ville veier når dere påstår at den syvende dag som ukentlig hviledag, Guds Sabbat er opphevet av en av apostelene med et pennestrøk.

Kristen Norge lider av å ha levd under dkk som har bevisst "foret" oss med "feilinnformasjon" i generasjoner. Dkk oppfant søndagen, som er ikke er noen Herrens dag, men en hedensk dag. Vi ærer ikke Gud med å si at det ikke spiller noen rolle hvilken dag vi hviler på!

Det er ikke "lovisk" å holde hviledagen Sabbat, jeg vil vise Gud at jeg heller vil være hos Ham enn hos dkk;)

Vi misforstår nok ikke, men du begrenser sabbatshvilen til å hovedsaklig å dreie seg om å hvile fra fysisk arbeide på en bestemt dag. Dette verken var eller er Guds egentlige hensikt med sabbaten. Sabbaten var et tegn på at vi en dag skulle finne vår åndelige hvile i Jesu Kristi soning da han skulle sette oss fri fra vår synd og gi oss sin Ånd for å løse oss fra syndens grep.

Det vil være interessant å høre hvilken mening du får ut av følgende vers, om de snakker om en ukentlig sabbatsdag, eller den åndelige hvilen i Kristus slik jeg mener teksten peker hen til:
Heb 4:4-11
4 For et sted har han sagt om den sjuende dagen: Og Gud hvilte på den sjuende dagen fra alle sine gjerninger.
5 Og på dette sted igjen: Nei, de skal ikke komme inn til min hvile!
6 Altså gjenstår det ennå for noen å komme inn til hvilen. Og de som først fikk høre det glade budskap, kom ikke inn på grunn av vantro.
7 Derfor fastsetter han på ny en bestemt dag, idet han så lang tid etter sier gjennom David, slik som før er sagt: I dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter!
8 For hadde Josva ført dem inn til hvilen, da hadde ikke Gud senere talt om en annen dag.
9 Så står det da en sabbatshvile tilbake for Guds folk.
10 Den som kommer inn til hans hvile, får jo hvile fra sine gjerninger, likesom Gud fra sine.
11 La oss da gjøre oss umak for å komme inn til denne hvilen, for at ikke noen skal falle etter samme eksempel på vantro.
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Lexus
Veteran
*****
Innlegg: 636
Registrert: 10-5-2007
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 16-11-2007 kl 11:35


Sitat:
Opprinnelig postet av wbrochs
Sitat:
Opprinnelig postet av Lexus
Sitat:
Opprinnelig postet av wbrochs
Sitat:
Opprinnelig postet av Lexus
...............
Hvis du legger merke til i siste verset, "om mange dager, det er fjerne tider han profeterer om" så er fjerne tider likestilt med dager, altså kan utsagnet i 2.Pet.3.8 tas til etterretning, en dag er som tusen år (for oss) mens tusen år er som en dag. (for Herren)
.........

Uttrykket ”dag” har flere betydninger og brukes også om både ubestemt periode av tid og en lang periode av tid. Vi må derfor være varsomme og ikke forhastet tillegger ordet en betydning som uttrykker ”tusen år”. Også fordi uttrykket ”tusen” ikke bare står som et tallord, men har også andre betydninger som for eksempel 4.Mos 1:16 og Mika 5:2. Ordet ”tusen” kan også stå som uttrykk for ”veldig mange” eller ”stor skare”, se for eksempel 5.Mos 32:30. Se også Jer 30:18 der meningen er ”mange”, men uten nærmere angivelse av antallet.


Du roter det bare til ved å komme med antall av folk når jeg henviser til tid, endog da jeg henviser til hvordan Gud betrakter tid i forhold til oss; 2.Pet.3.8.

Kjære Lexus!
Skal vi ikke granske Bibelen, guds ord? Skal vi da ikke skaffe oss mest mulig kunnskap om grunnbetydningen slik at vi har et best mulig grunnlag for rett forståelse av en bibeltekst?Hvordan kan du da mene at jeg "bare roter det til" når jeg først skaffer meg en oversikt over de hebraiske/greske ordenes ulike hovedbetydninger før jeg etter studie av sammenhengen teksten står i velger den betydning av ordet sammenhengen tillater?


Hvis en skal granske Bibelen, wbrochs, i dette tilfelle hvor jeg er litt inne på tidsregning….nevner du, sitat:
Vi må derfor være varsomme og ikke forhastet tillegger ordet en betydning som uttrykker ”tusen år”. Også fordi uttrykket ”tusen” ikke bare står som et tallord, men har også andre betydninger som for eksempel 4.Mos 1:16 og Mika 5:2. Ordet ”tusen” kan også stå som uttrykk for ”veldig mange” eller ”stor skare”, se for eksempel 5.Mos 32:30. Se også Jer 30:18 der meningen er ”mange”, men uten nærmere angivelse av antallet.
Sitat slutt.

Det jeg ville si var at alle klarer vel å se forskjell på folkeskarer og tidsberegninger?
Du prøvde sikker å antyde at ord har flere betydninger, og det er jeg selvfølgelig klar over, men en kan ikke se bare på det ene ordet, men også se på hva det står i forhold til.

Jeg er enig i at denne tråden har sporet noe av, men det skjer ofte gradvis når ting skal diskuteres, og viser bare hvor sammensatt Skriftene er.

Det som skjer når vi dør er selvfølgelig også beskrevet, og hos Job kan vi lese følgende:
Men når en mann dør, så ligger han der. Når et menneske oppgir ånden, hvor er han da?
Som vannet renner ut av sjøen, og som en elv minker og tørker bort, slik legger et menneske seg ned og står ikke opp igjen.
Så lenge himmelen er til, våkner de ikke - de vekkes ikke opp av søvnen. (Job 14.10-12)

Så er vi der igjen da, dette med tid spiller visst inn her også - så lenge himmelen er til….

Sitat:
Opprinnelig postet av wbrochs
Sitat:
Opprinnelig postet av Viking
...........
"Etter de dager", hvis en leser kapitlene føre dette verset så vil en se at det snakkes om "den store trengsel".
...........

Uttrykket "Etter de dager" som du viser til som står i Jer 31:33, viser til tiden etter opprettelsen aqv den pakt som omtales i verset før, altså i vers 32, som omtaler den gamle pakt som her er pakten Gud opprettet med Israel fra Sinai. Videre sies om den nye pakt at den ikke skal være som den pakten Gud opprettet med Israel fra Sinai.

Jeg føler meg ikke overbevist om at du kjenner til hva som er forskjellen mellom den gamle og den nye pakt. Jeg er ikke engang sikker på at du vet hva de to paktene går ut på?


Med tiden etter trengselstiden vises det til tid igjen, og her skjer faktisk det du nevnte med Ordet ”tusen” kan også stå som uttrykk for ”veldig mange” eller ”stor skare”, nemlig en sammenblanding av ”veldig mange”, ”stor skare” og tid - “trengselstid”
Trengsel betyr at der er trangt med plass, og det blir det der hvor det bor masser av folk.

Sitat:
Opprinnelig postet av wbrochs
Sitat:
Opprinnelig postet av solbu
Sitat:
Opprinnelig postet av wbrochs
Svaret ditt, Solbu, forutsetter at Gud bruker vanlig tidsregning i evigheten. Åpenbaringsbokens omtale av den fremtidige tilværelsen i himmelen sier at dag og natt ikke skal være mere, at lyset aldri skal slokne Gud selkv er lyset, Åp 22,5 "Natt skal ikke være mer, og de trenger ikke lys av lampe og lys av sol, for Gud Herren skal lyse over dem. Og de skal være konger i all evighet."

Det er ikke Himmelen vi diskuterer her, men skapelsen av den nåværende Jord og det nåværende himmelrommet, som i følge profeten Jesaia og Johannes åpenbaring skal forsvinne. Vi skal få et nytt univers å bo i.
Sitat:
Jesaia 65:17
Se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord. Ingen skal minnes det som var, ingen skal tenke på det mer.


Sitat:
Johannes åpenbaring 21:1
Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer.
Hva skjer med himmelen ?
Jo, det står at himmelen vek bort, liksom en bokrull som rulles sammen. Og hvert fjell og hver øy ble flyttet fra sitt sted. (Åp.6.14)

Hva skjer så?
Jo, skapelsen av en ny jord og en ny himmel, de første ting er veket bort, og tiden er ikke mer.
Det handler om en fysisk opphevelse av tiden.
Hva skjer når du setter deg inn i en tidsmaskin/tidsport og reiser bakover i tid?
Vil ikke minnene bli utslettet? Det blir som å skrive på data, skriver du feil kan du bare ta tilbaketasten, og ordene viskes bort, det som før var, er ikke mer.
Det samme gjelder hvis du kunne se ut av et vindu mens du reiste bakover i tid, du ville se kontinentene flytte på seg fordi du raser bakover i tid og ser alt sammen flytte på seg som i filmen “Tidsmaskinen” av Spilberg, og når kontinenter har flyttet på seg i millioner av år, vil de flytte seg tilbake igjen ved tidsreiser bakover i tid.
Det vil også få effekten av å oppheve tiden. Den blir evig.

Gud har lovet oss evig liv, og hos 2.Kong.20.9-10 kan en lese om det som han har lovet:
Skal skyggen gå ti trinn fram eller skal den gå ti trinn tilbake?
Hiskia sa: Det er en enkel sak for skyggen å strekke seg ti trinn fram. Nei, skyggen skal gå ti trinn tilbake!

Altså har Gud lovet å skape verden om igjen ved å la oss få den tilbake slik den var før vi ødela den, ved å reise bakover i tid - Ti trinn, hvor mange år regnes der i et trinn? En million år?
Det er nemlig ikke bare skyggen som flytter seg, men også solen: Så gikk solen tilbake ti av de trinnene den hadde gått ned. (Jes.38.8)

Andre ting som tyder på tidsreiser:
En klagesang.
Herre, vend oss igjen til deg, så vi kan komme tilbake! Forny våre dager, så de blir som før i tiden! (Klag.5.21)

Dette er en bønn om å få tilbake den tiden som allerede har vært.

Men det var nære på at det ikke hadde blitt noen evig tid for oss:
Salm.73.2. Men jeg - nær hadde mine føtter snublet, på litt nær var mine trinn glidd ut.
Hva snakker vi egentlig om?
Han tok bort de hestene som Judas konger hadde innviet til solen, tett ved inngangen til Herrens hus, ved hoffmannen Netan-Meleks kammer i Parvarim*. Og solens vogner brente han opp med ild. (2Kong.23.11, *en tilbygning til templet.)

Herrens herlighet, “Arken” var tatt. (1.Sam.4.19-21)

Leser en videre i 2.Kong.23.12-14, ser en at dette medførte at altrene “på taket” av Akas sal ble revet ned og støvet av det kastet i Kedrons bekk.
Ødeleggelsens berg, erklærte kongen for urene.
Billedstøttene og Astarte-bildene ble slått i filler og stedet hvor de hadde stått ble fylt med menneskeben.

Hos Esek.39.15 benevnes stedet for Gog - hopens dal. (Esek.37.1)
Esek.37.2: Han førte meg rundt omkring dem, og se, de lå der i store mengder utover dalen, og de var helt tørre.
3 Han sa til meg: Menneskesønn! Skal disse ben bli levende? Jeg svarte: Herre Herre, du vet det!
4 Da sa han til meg: Profeter om disse ben og si til dem: Dere tørre ben, hør Herrens ord!
5 Så sier Herren til disse ben: Se, jeg lar det komme ånd i dere, og dere skal bli levende.
6 Jeg vil legge sener på dere og la det komme kjøtt på dere og dekke dere med hud å gi ånd i dere, og dere skal bli levende. Og dere skal kjenne at jeg er Herren.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 16-11-2007 kl 15:51


Sitat:
Opprinnelig postet av Lexus
..........
Det jeg ville si var at alle klarer vel å se forskjell på folkeskarer og tidsberegninger?
Du prøvde sikker å antyde at ord har flere betydninger, og det er jeg selvfølgelig klar over, men en kan ikke se bare på det ene ordet, men også se på hva det står i forhold til.
............

Riktig. Men det jeg reagerte på var at du gir til kjenne at du forstår uttrykket ”tusen år” bokstavelig, som tallord som benevner et eksakt antall år. Jeg gav deg en begrunnelse for at uttrykket ”tusen år” faktisk kan bety noe annet enn bokstavelige tusen år. I sammenhengen du bruker uttrykket er betydningen ”lang tid” og ikke angivelse av antallet år.
Resten av innlegget ditt velger jeg å se bort ifra fordi du blander sammen mine svar til bbåde deg, Viking og Solbu.

Sitat:

Med tiden etter trengselstiden vises det til tid igjen, og her skjer faktisk det du nevnte med Ordet ”tusen” kan også stå som uttrykk for ”veldig mange” eller ”stor skare”, nemlig en sammenblanding av ”veldig mange”, ”stor skare” og tid - “trengselstid”
Trengsel betyr at der er trangt med plass, og det blir det der hvor det bor masser av folk.


Skriftstedet uttrykket ”Etter de dager” står i refererer så visst ikke til en forestående trengseltid. Uttrykket har ikke noe sted i Bibelen meningen ”trengselstid”.

Sitat:

.........
Hva skjer med himmelen ?
Jo, det står at himmelen vek bort, liksom en bokrull som rulles sammen. Og hvert fjell og hver øy ble flyttet fra sitt sted. (Åp.6.14)
.........


Du fikk visst ikke med deg at Jes 65:17 og Åp 21:1 ikke snakker om det samme? Jesaja snakker om det nye Gud skaper ved Jesu første komme, det han skapte for rundt regnet 2000 år siden. Les min kommentar til Solbu en gang til så du kan svare på det jeg faktisk sier.

Resten av det du skriver må jeg bare velge å se bort ifra for det er bare rot og sammenblanding av skriftsteder som berører ulike emner.
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Lexus
Veteran
*****
Innlegg: 636
Registrert: 10-5-2007
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 17-11-2007 kl 02:15


Sitat:
Opprinnelig postet av wbrochs


Skriftstedet uttrykket ”Etter de dager” står i refererer så visst ikke til en forestående trengseltid. Uttrykket har ikke noe sted i Bibelen meningen ”trengselstid”..


Beklager så mye at du tar feil, " trengselstid står nevnt hos Jer.30.7 og Dan.12.1.
På den tid skal Mikael stå fram, den store fyrsten som verner om ditt folks barn. De skal komme en "trengselstid som det ikke har vært fra den dag noe folkeslag ble til og "til den tid"
Men på den tid skal alle de av ditt folk bli frelst som finnes oppskrevet i boken.

Dersom du studerer teksten her vil du se det; Det skal komme en trengselstid som det ikke har vært fra den dag noe folkeslag ble til - og til den tid.
Den nye pakten blir nettopp opprettet etter disse hendelser, etter de dager Jer.31.33, en pakt fra ungdoms dager vil bli kommet i hu, og det vil bli opprettet en evig pakt Esek.16.60, 37.26.


Sitat:
Opprinnelig postet av wbrochs
Du fikk visst ikke med deg at Jes 65:17 og Åp 21:1 ikke snakker om det samme? Jesaja snakker om det nye Gud skaper ved Jesu første komme, det han skapte for rundt regnet 2000 år siden. Les min kommentar til Solbu en gang til så du kan svare på det jeg faktisk sier.

Resten av det du skriver må jeg bare velge å se bort ifra for det er bare rot og sammenblanding av skriftsteder som berører ulike emner.

Så nevner du at Jes 65:17 og Åp 21:1 ikke snakker om det samme, har du sjekket?

Jes.65.17:
For se jeg skaper en ny himmel ogen ny jord. Og de første ting skal ikke minnes, ingen skal mer komme dem i hu.

Under verset henvises det til Jes.51.6, 66.22, 2.Pet.3.13 og også til Åp.21.1 og 4.

Åp.21.1: Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var veket bort og havet er ikke mer.

Det er ingen store forskjeller her og omtaler som du ser de samme ting. Havet tilhørte den første jord, det er underforstått de første ting og skal ikke mer kommes i hu.

I tillegg står det hos Sal.10.1:
Hvorfor står du så langt borte, Herre? Hvorfor skjuler du ditt åsyn i trengselstider?

Så nevner du Jesu første komme for 2000 år siden, hvor har du det fra? Vis meg ihvertfall en bibelsk dokumentasjon på dette.
Jesus selv sier jo at hans tid ennå ikke er kommet (Joh.7.6)
Dette sier han i anledning at han skjuler seg og ikke vil vise seg for verden, akkurat som i verset jeg skrev ovenfor - Salm.10.1.
Fått med deg at Jesu fødsel ble varslet av en engel, som igjen er benevnt som høstfolk, og at høsten er enden på denne tidsalder? Matt.13.39.
Hva med Rom.5.6 kontra Dan.11.35?

Jeg siterer Rom.5.6:
For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige.

Og Dan. 11.35:
Noen av de forstandige skal undertrykkes, så de kan bli prøvet og renset og tvettet til endens tid. For ennå dryger det med enden, til den fastsatte tid er inne.

Har du noe lignende bevis på at han døde for 2000 år siden i Skriften?
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 17-11-2007 kl 03:06


Sitat:
Opprinnelig postet av Lexus

Jeg beklager å måtte si det, Lexus, men jeg ser ingen hensikt i å bruke tid på dine kommentarer etter som du ikke ser ut til å forstå hva jeg skriver.
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Lexus
Veteran
*****
Innlegg: 636
Registrert: 10-5-2007
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 17-11-2007 kl 10:50


Sitat:
Opprinnelig postet av wbrochs
Sitat:
Opprinnelig postet av Lexus

Jeg beklager å måtte si det, Lexus, men jeg ser ingen hensikt i å bruke tid på dine kommentarer etter som du ikke ser ut til å forstå hva jeg skriver.


Det er jeg klar over, du har heller ingenting å svare med mot Skriftens ord.
Dine meninger og kommentarer har heller ingen hensikt i å forstå seg på, da de er plukket ut av den bibelske sammenheng.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Viking
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1968
Registrert: 17-11-2005
Brukeren er frakoblet

Humør: Prikkbelastning: * * * * *

[*] opprettet den 17-11-2007 kl 13:13


Sitat:
Opprinnelig postet av wbrochs
Sitat:
Opprinnelig postet av Viking
Dere er på ville veier når dere påstår at den syvende dag som ukentlig hviledag, Guds Sabbat er opphevet av en av apostelene med et pennestrøk.

Kristen Norge lider av å ha levd under dkk som har bevisst "foret" oss med "feilinnformasjon" i generasjoner. Dkk oppfant søndagen, som er ikke er noen Herrens dag, men en hedensk dag. Vi ærer ikke Gud med å si at det ikke spiller noen rolle hvilken dag vi hviler på!

Det er ikke "lovisk" å holde hviledagen Sabbat, jeg vil vise Gud at jeg heller vil være hos Ham enn hos dkk;)

Vi misforstår nok ikke, men du begrenser sabbatshvilen til å hovedsaklig å dreie seg om å hvile fra fysisk arbeide på en bestemt dag. Dette verken var eller er Guds egentlige hensikt med sabbaten. Sabbaten var et tegn på at vi en dag skulle finne vår åndelige hvile i Jesu Kristi soning da han skulle sette oss fri fra vår synd og gi oss sin Ånd for å løse oss fra syndens grep.

Det vil være interessant å høre hvilken mening du får ut av følgende vers, om de snakker om en ukentlig sabbatsdag, eller den åndelige hvilen i Kristus slik jeg mener teksten peker hen til:
Heb 4:4-11
4 For et sted har han sagt om den sjuende dagen: Og Gud hvilte på den sjuende dagen fra alle sine gjerninger.
5 Og på dette sted igjen: Nei, de skal ikke komme inn til min hvile!
6 Altså gjenstår det ennå for noen å komme inn til hvilen. Og de som først fikk høre det glade budskap, kom ikke inn på grunn av vantro.
7 Derfor fastsetter han på ny en bestemt dag, idet han så lang tid etter sier gjennom David, slik som før er sagt: I dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter!
8 For hadde Josva ført dem inn til hvilen, da hadde ikke Gud senere talt om en annen dag.
9 Så står det da en sabbatshvile tilbake for Guds folk.
10 Den som kommer inn til hans hvile, får jo hvile fra sine gjerninger, likesom Gud fra sine.
11 La oss da gjøre oss umak for å komme inn til denne hvilen, for at ikke noen skal falle etter samme eksempel på vantro.


Jeg vil nok begynne med slutten, med en av de siste befalingene til oss gitt av Gud via Johannes Åpenbaring.


Sitat:

Johannes Åpenbaring 22, 14: Velsignet er de som holder Hans bud, slik at de kan ha rett til livets tre, og kan gå inn gjennom byens porter.


Dette verset setter "dagsorden"! Det viser klart hva Gud mener. Det avslører også dkk og dnk i sine løgnaktige forførende doktriner.

Det avslører også at dkk i lange tider har påvirket til forfalskning, og har selv tilpasset/forfalsket Guds ord til sin gunst for å bestyrke sin makt.

Det første en må få sortert ut er alle dårlige bibler. Alt som er oversatt av den Alexsandrinske tekst kunne ha vært kastet på bålet. :wow:


Sitat:

Johannes Åpenbaring 22:18 For Jeg vitner for hver den som hører de profetiske ord i denne boken: Hvis noen legger noe til dette skal Gud legge på ham de plagene som det er skrevet om i denne boken;

19 og hvis noen tar bort noe fra ordene i denne profetiske boken, da skal Gud ta hans del bort fra Livets Bok, fra den hellige byen, og fra det som det er skrevet om i denne boken.

.


[Redigert den 17-11-2007 av Viking]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 17-11-2007 kl 13:55


Sitat:
Opprinnelig postet av Lexus
Sitat:
Opprinnelig postet av wbrochs
Sitat:
Opprinnelig postet av Lexus

Jeg beklager å måtte si det, Lexus, men jeg ser ingen hensikt i å bruke tid på dine kommentarer etter som du ikke ser ut til å forstå hva jeg skriver.


Det er jeg klar over, du har heller ingenting å svare med mot Skriftens ord.
Dine meninger og kommentarer har heller ingen hensikt i å forstå seg på, da de er plukket ut av den bibelske sammenheng.


Ok, Lexus. Nå skal jeg gi den en siste muliget i denne omgang til å forklare om du mener teksten i Jesaja 65:17 snakker om den fremtidige nye jord som Gud vil skape. Du påstår at jeg plukker tekster ut av sin sammenheng, men det er det faktisk du som gjør ved å se helt bort ifra sentrale uttalelser i teksten som taler klart imot din påstand.

Se på teksten jeg har sitert under, fra Jesaja 65:17-20. Ser du at vers 20 beskriver tilstanden slik den vil være i den nye himmel og på den nye jord som i vers 17 som GUd sier at han vil skape? Er du istand til å forklare meg meningen i vers 20 og hvordan det påvirker meningen i vers 17? Tror du dette beskriver tilstanden i den fremtidige nye himmel og på den fremtidige nye jord som Gud gjennom profeten sier han vil skape? Står det ikke i vers 20 at døden skal være der og at der også vil være syndere som skal bli forbannet? Men betyr det at dsødwen skal være på den nye jord, og at også syndere får være der for så å bli forbannet der, på den nye jord? Tror du virkelig det vil bli slik på den nye jord Gud en gang i fremtiden vil skape?

Når du har gitt en nærmere forklaring på hva du mener er meningen i Jesaja 65:17-20

Jeg stilte tilsvarende spørsmål til Solbu, men har har så langt ikke gitt tegn til å ville svare. Men kan du svare?

Jes 65:17-20
17 For se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord. Og de første ting skal ikke minnes, ingen skal mer komme dem i hu.
18 Ja, gled og fryd dere til evig tid over det jeg skaper! For se, jeg skaper Jerusalem til jubel og hennes folk til fryd.
19 Og jeg vil juble over Jerusalem og fryde meg i mitt folk. Gråt eller skrik skal ikke lenger høres der.
20 Det skal ikke lenger finnes noe spedbarn som bare lever få dager, eller en gammel mann som ikke fyller sine dagers mål. Nei, en ung mann skal den være som dør hundre år gammel, og hundre år gammel skal den synder bli som forbannes.

Få nå se om du klarer å tolke vers 17 i lys av også vers 20.
Jeg vet at de aller fleste kristne - også teologer - feiltolker denne teksten fordi de ikke tolker teksten i den sammenhengen den står, men nøyer seg med å rive ut et løst vers og prøver å forstå det isolert med et kjødelig sinn. Men et slikt fortolkningsprinsipp er Gud neppe neppe særlig tilfreds med.
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Kristnerd
Administrator
********


Avatar


Innlegg: 2645
Registrert: 19-7-2003
Bosted: Rogaland
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 17-11-2007 kl 15:54


Sitat:
Opprinnelig postet av Viking
Det første en må få sortert ut er alle dårlige bibler. Alt som er oversatt av den Alexsandrinske tekst kunne ha vært kastet på bålet.


Så i de tilfeller hvor egyptiske (alexandrinske) tekstfragmenter eksistere med eldre alder enn fragmenter funnet andre steder, så er det helt feil å se på disse når man oversetter? Hvis jeg ikke husker helt vanvittig feil (noe det er mulig jeg gjør siden det er en god stund siden jeg forsøkte å lese om disse ting), så er det blandt annet et større Jesaja fragment som ble funnet i Egypt, og som er eldre enn noen annen avskrift av den samme tekst.

Men denne er det forbudt å titte på?

(Blir i år 300 f.viking leste Bibler basert på de Alexandrinske skriftene hevet på bålet sammen med disse skrifter? eller finnes det frelse for noen av disse? Faktisk et ganske relevant spørsmål i debatten om Bibeloversettelser. Ende synes nemlig å hevde at f.eks. jeg blir fortapt siden jeg ikke har lest den opprinnelige 1600 tals gammelengelske King James.)

Forøvrig sto Alexandrinsk teologi på flere områder i motsetning til både Rom og Antiotika, som var to av den andre oldkirkelgie "læresentrum". Og de felleskirkelgie (oldkirkelige-økumeniske bekjennelser) som de fleste kirkesamfunn aksepterer, (men som riktignok blir tolket forskjellig), ble forenklet sagt til som kompromidokumenter mellom disse læresentra. På diverse kirkemøter. Foruten at de forskjellige læresentra sin særegne teologi kan forstås ut i fra speifikke vranglære spørsmål som oppsto lokalt. (Lokale utfordringer var anderledes i alexandria anne i rom. Når Rom så fikk tilgang på utalelser fra Alexandria protesterte de og mende alexandrineren bedrev vranglære fordi de misoppfattet innholdet da de manglet kontekst. Likeså Alexandrinerne i forhold til Antiokia osv. Men i kontekst kan utalelsene langt på vei forklares med at de hver for seg intar endel radikale ytterposisjoner i protest mot andre rene vranglærere som oppsto lokalt. På kirkemøtene forhandlet seg så fram til læreskrifter som man alle var enige om. Samt fordømte eventuelle vranglærere dersom det likevel viste seg at sådan var tilfelle.)

Hele opplegget med Rom og pavestyre, Georg den "store" og tullballeriet med Maria, avlat, munker, skjærsild osv kom en smule senere enn dette.

Selv om jeg her behandler historien ganske så overfladisk og forenklet, så synes jeg man må forenkle ytterligere mye, for ikke å si forvrenge, om man skal uten videre forkaste de alexandrinske skriftgrunnlag for bruk i Bibeloversettelser.

Men skjønt, alt dette er "off topic" i forhold til denne tråd. Så Viking kan eventuelt svare meg i en ny tråd som jeg opprettet her

[Redigert den 17-11-2007 av Kristnerd]
«Forstår du det du leser?» «Hvordan skal jeg kunne forstå,» sa han, «når ingen forklarer det for meg?»
\"Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt: ikke mange vise etter menneskelige mål, og ikke mange med makt eller av fornem slekt.\"
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Viking
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1968
Registrert: 17-11-2005
Brukeren er frakoblet

Humør: Prikkbelastning: * * * * *

[*] opprettet den 17-11-2007 kl 19:55


Beklager at jeg beveger meg litt utenfor tråden, men svaret er behørig lagt til linken du viste til.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 17-11-2007 kl 22:49


Sitat:
Opprinnelig postet av Viking
Sitat:
Opprinnelig postet av wbrochs
.........
Det vil være interessant å høre hvilken mening du får ut av teksten i Heb 4:4-11, om de snakker om en ukentlig sabbatsdag, eller den åndelige hvilen i Kristus slik jeg mener teksten peker hen til.


Jeg vil nok begynne med slutten, med en av de siste befalingene til oss gitt av Gud via Johannes Åpenbaring.

Sitat:

Johannes Åpenbaring 22, 14: Velsignet er de som holder Hans bud, slik at de kan ha rett til livets tre, og kan gå inn gjennom byens porter.


Dette verset setter "dagsorden"! Det viser klart hva Gud mener. Det avslører også dkk og dnk i sine løgnaktige forførende doktriner.

Hva er det du mener som setter dagsorden i verset i Johannes Åpenbaring 22:14? Er det at vi finner uttrykket "Hans bud" i teksten?

Hvorfor mener du at uttrykket "Hans bud" må sikte til dekaqlogen, for jeg regner med som sikkert at det er hva du mener?

Her får du et av mange eksempler fra Bibelen på at "hans bud" kan sikte til enhver uttalelse Gud har gitt direkte eller indirekte. I 1.Joh 3:23 finner vi eksemplevis at "hans bud" betyr at vi skal tro på Guds Sønn, Jesus Kristus: "Dette er hans bud, at vi skal tro på hans Sønns, Jesu Kristi navn og elske hverandre, slik han bød oss." Kan du fortelle meg hvorfor du mener at samme uttrykk i Åp 22:14 ikke kan sikte til annet enn dekalogen?
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Viking
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1968
Registrert: 17-11-2005
Brukeren er frakoblet

Humør: Prikkbelastning: * * * * *

[*] opprettet den 17-11-2007 kl 23:31


Du tenker krokete og Herrens veier er rette.

Bibelen taler klart i dette tilfellet syntes jeg.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 18-11-2007 kl 00:56


Sitat:
Opprinnelig postet av Viking
Du tenker krokete og Herrens veier er rette.

Bibelen taler klart i dette tilfellet syntes jeg.


Hva mener du nå? Tok jeg ikke et eksempel fra Bibelen hvor Guds ord selv viser at uttrykket "hans bud" kan ha andre betydninger enn å sikte til dekalogen? Eller svarte du så kort og avvisende bare fordi du ikke kunne svare?
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Lexus
Veteran
*****
Innlegg: 636
Registrert: 10-5-2007
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 18-11-2007 kl 03:19


Sitat:
Opprinnelig postet av wbrochs
Få nå se om du klarer å tolke vers 17 i lys av også vers 20.
Jeg vet at de aller fleste kristne - også teologer - feiltolker denne teksten fordi de ikke tolker teksten i den sammenhengen den står, men nøyer seg med å rive ut et løst vers og prøver å forstå det isolert med et kjødelig sinn. Men et slikt fortolkningsprinsipp er Gud neppe neppe særlig tilfreds med.Du ber meg tolke Bibelen for deg, jeg er ingen tolker, men jeg lar Bibelen tolke seg selv, det burde du også prøve.
Hvor mange Jord’er har vi omtalt i Bibelen ….- to? Den gamle og den nye?
Når en først har blitt klar over dette, kan en fortsette.
Verken du eller jeg kan beskrive hvordan det nye liv vil utarte seg på den nye Jord, altså må vi stole på at Skriftene er sanne.

Når du nå ber meg om å forklare vers 20 i forhold til vers 17, er det ikke noen lett oppgave dersom du ikke godtar alle de andre skriftsteder jeg har tatt opp i løpet av den tiden jeg har vært medlem i dette forum.

Å skape et “Hellig folk” er ikke gjort på en dag - 2.m.19.6, 5.m.7.6, 14.2,21, 26.19, 28.9, 1.Pet.2.9.
Når du har lest disse skriftstedene og sortert dem i riktig rekkefølge, kan du kanskje se en utvikling?

Har du lest alt i min tråd “Melk i stedet for vann”?, du finner en utvikling der også -
“utviklingen” kalles en “vei”, og for å gå denne “veien” snakker vi om “tid”
Tiden kalles i Bibelen for “lærdom” (Matt.15.9, Kol.2.22, Ord.9.9)
Lærdommen kalles videre for en “barnelærdom”(Gal.4.3,9, Kol.2.8,20) og igjen for “verdens barnelærdom”
Kol.2.20 - 23:
Når dere er døde med Kristus fra verdens barnelærdom, hvordan kan dere da - som om dere fortsatt levde i verden - la dem legge slike bud på dere: Ta ikke! Smak ikke! Rør ikke!
Dette er bare menneskers bud og lærdommer. For disse ting er bestemt til å bli brukt og fortært.
Slikt har nok ord på seg for å være visdom, med selvvalgt gudsdyrkelse og ydmykhet og misshandling av legemet. Men det er ingen ære verd, og tjener bare til tilfredsstillelse for kjødet.

Skal vi forstå absolutt alt som har med utviklingen til det som har med skapelsen av et Hellig folk, må vi forstå dette slik: Først et lite barn som trenger til melk.(Heb.5.12) Barnet kalles gjerne også for en liten gutt, eller gutt, eller guttebarn, men også for Israels barn, barnet vokser og blir til en mann, også kalt sønn, og menneskesønn.

Menneskesønnen er nesten identisk med Jesus, men Jesus omtales i forbindelse med Den Hellige Ånd, som igjen er identifisert med “den nye verden”, for Jesus sa at han ikke var av denne verden, mens “Menneskesønnen” er i denne verden som utfører de ting som profetene spår om.

Så når du nå ser på Jes.65.20, så er det Menneskesønnen, som ikke lengre er noe spebarn lengre, men “mitt folk” - Jes.65.19, som er det samme som Guds folk - et Hellig folk, og Jerusalem fryder seg.

Vi skal se hvorfor, under vers 18, henvises det til Jes.51.3:
For Herren trøster Sion, trøster hennes ruiner og gjør ørkenen der lik Eden og ødemarken lik Herrens hage. Fryd og glede skal finnes der, takk og lovsang.

Nå er en vingård forklart som “himmelens rike“, og underforstått med dette, ser vi i Jes.65.21: De skal bygge hus og bo i dem og plante vingårder og ete deres frukt.

I lys av vingård/vingårder forstått som “himmelens rike” kan en ved hjelp av henvisninger under overstående vers lese hos Jer.31.5 lese følgende:
“Enda en gang” skal du plante vingårder på Samarias fjell. De som planter dem, skal også ta dem i bruk.

Alttså et “himmelens rike” for annen gang.

Dette er som å lese Pred.1.9, : Det som har vært er det som skal bli…eller…enda en gang…(Heb.12.26: Enda en gang vil jeg ryste, ikke bare jorden, men også himmelen.) eller… for annen gang:
Og de gjorde Davids sønn Salomo til konge over seg for annen gang, og salvet ham til Herrens fyrste, og Sadok til prest. (1.Krøn.29.22)
Hedningeriket blir da omstyrtet, og himmelen og jorden rystes. Hag.2.20-22.

En hedning
En hedning og toller, er en synder, de kaller en slik for blind, fordi deres øyne har blitt klint til. Han skal be Gud om ære. (Joh.9.24, deres øyne er klint til er en tilliggelse jeg føyer til for å vise hva den blinde mannens historie sikter til, de skal se uten å se, høre uten å høre, osv., også toller er tilføyd for å vise til forbindelsen - tollere og synderes venn.)

På nytt:
Heb.6.4-6:
For de som en gang er blitt opplyst, som har smakt den himmelske gave og har fått del i Den Hellige Ånd, og har smakt Guds gode ord og “den kommende verdens krefter” og så faller fra, de kan umulig igjen fornyes til omvendelse, siden de på nytt (2.gang)
korsfester Guds Sønn for seg og gjør ham offentlig til spott.

Dette er en plan Gud har for at ingen skal gå fortapt! Evig liv tilståes! Døden og dødsriket blir kastet på ildsjøen, det er den annen død, ildsjøen. Og døden skal ikke være mer, til og med den evige pine er tatt bort denne andre gangen - det skal ikke være sorg, og ikke skrik, og ikke pine skal være mer. For de første ting er veket bort.
(Åp.20.14, 21.4)
Håper forklaringen er forståelig?
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Viking
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1968
Registrert: 17-11-2005
Brukeren er frakoblet

Humør: Prikkbelastning: * * * * *

[*] opprettet den 18-11-2007 kl 11:44


Sitat:
Opprinnelig postet av wbrochs
Sitat:
Opprinnelig postet av Viking
Du tenker krokete og Herrens veier er rette.

Bibelen taler klart i dette tilfellet syntes jeg.


Hva mener du nå? Tok jeg ikke et eksempel fra Bibelen hvor Guds ord selv viser at uttrykket "hans bud" kan ha andre betydninger enn å sikte til dekalogen? Eller svarte du så kort og avvisende bare fordi du ikke kunne svare?


Det må jo alltid være opp til deg å avgjøre. Men jeg mener det jeg sa. Men jeg forstår godt at du ikke forstår meg, vi har ikke samme utgangspunkt og snakker derfor "forbi hverandre".

Det blir nødt til å bli "knute" på tråden når jeg er såvidt langt unna deg i forståelse av bibelens tekster. Jeg tror at "mine" forfedre er sønner av Jakob/Israel og Juda, og at vi en gang har levet med Herrens pakt. Men som kjent forlot de Gud og pakten. Hvis du leser Esaia og Jeremiah m.fl. kan du lese hvordan Gud straffet sitt folk ved å spre dem utover hele verden. Tilslutt så var folket helt ubevisst på sin forhistorie og levde som hedninger.

Når jeg leser GT og de gamle profetiene så ser jeg på dem med andre øyne enn mange andre. Derfor så ser jeg også på NT med "andre øyne". Sabbatene og budene har en helt annen betydning for oss enn det kirken hevder.

Dkk har igjennom tidene endret både tid og lov, tilpasset det hele til en "Baal light" versjon. Skal vi ta farvel med dkk for godt, må en ikke beholde noe av henne - forkast alt. Til og med skriften har de tuklet med.

.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Lexus
Veteran
*****
Innlegg: 636
Registrert: 10-5-2007
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 18-11-2007 kl 16:06


Sitat:
Opprinnelig postet av Lexus
På nytt:
Heb.6.4-6:
For de som en gang er blitt opplyst, som har smakt den himmelske gave og har fått del i Den Hellige Ånd, og har smakt Guds gode ord og “den kommende verdens krefter” og så faller fra, de kan umulig igjen fornyes til omvendelse, siden de på nytt (2.gang)
korsfester Guds Sønn for seg og gjør ham offentlig til spott.


PÅ nytt sikter til for annen gang, dvs. igjen.
Nordens konge skal komme igjen og stille opp en hær som er større enn den første. Når noen år er gått, kommer han med en stor hær og store forråd. (Dan.11.13)

Apg.1.11:
Galileiske menn! Hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus, som er tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måten som dere så ham fare opp til himmelen!

Åp.17.8:
Dyret som du så, det var og er ikke, og det skal stige opp, ut av avgrunnen, og gå til undergang. Og de som bor på jorden, de som ikke, fra verdens grunnvoll ble lagt, ikke har sitt navn skrevet i livets bok, skal undre seg når de ser at dyret var, og ikke er, og skal komme igjen.

Nok en henvisning til hedningene / de ugudelige i underforstått " fremtiden" (2.Pet.2.6)

Og at hedningene til sist blir innrømmet arverett til Guds rike, de er medarvinger og hører med til legemet og de har del i løftet i Kristus Jesus ved evangeliet. (Ef.3.6)

Sammenhengen mellom Jes.65.17 og 20 viser til at dette er den første oppstandelse i himmelens rike, den nye jord og den nye himmel.
I denne oppstandelsen ble dyret svoret å bli kastet i ildsjøen til evig tid.
Dette er en avgjørelse Gud ikke kan leve med siden han er en kjærlig Gud, han angrer sin avgjørelse (2.m.32.14 - Sal.106.23, 45) og gjør om sin dom, og dommen begynner med Guds hus! (1.Pet.4.17)

Flere henvisninger hvor Gud angrer sin beslutning:
1. Sam.15.35, 2.Sam.24.16, 1.Krøn.21.15, Jer.26.19, Amos 7.3,6, Sak.8.14, Jon 3.10:
Da nå Gud så at det de gjorde, at de vendte seg om fra sin onde vei, da angret han det han hadde sagt at han ville gjøre mot dem. Og han gjorde det ikke.*

(*Her kommer solen og skyggen som gikk ti trinn tilbake inn i bildet, en reise bakover i tid vil gjøre det umulig for det som har hendt og ha hendt, da det nå tilhører framtiden, og fremtiden vil også forandre seg i og med at Gud ikke repeterer det han gjorde første gang.)

Når en så skal dra slutninger mellom Jes.65.17 og Åp.21.1 er
det den samme nye himmel og den samme nye jord, gjenskapt en gang til, fordi hedningene ikke var medregnet i den første nye himmel og jord, men Gud angret altså dette, han ville da blitt stående som en ond og hevnaktig Gud, noe som strider med Guds intensjoner om å være en Gud som tilgir, bare de tilgir andre mennesker det de har gjort. Matt.6.14.
Deremed forkastes dommen om evig pine, og vi ser en ny himmel og en ny jord der rettferdighet bor.[Redigert den 18-11-2007 av Lexus]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Lexus
Veteran
*****
Innlegg: 636
Registrert: 10-5-2007
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 20-11-2007 kl 18:57


Sitat:
Opprinnelig postet av wbrochs


Ok, Lexus. Nå skal jeg gi den en siste muliget i denne omgang til å forklare om du mener teksten i Jesaja 65:17 snakker om den fremtidige nye jord som Gud vil skape. Du påstår at jeg plukker tekster ut av sin sammenheng, men det er det faktisk du som gjør ved å se helt bort ifra sentrale uttalelser i teksten som taler klart imot din påstand.

Se på teksten jeg har sitert under, fra Jesaja 65:17-20. Ser du at vers 20 beskriver tilstanden slik den vil være i den nye himmel og på den nye jord som i vers 17 som GUd sier at han vil skape? Er du istand til å forklare meg meningen i vers 20 og hvordan det påvirker meningen i vers 17? Tror du dette beskriver tilstanden i den fremtidige nye himmel og på den fremtidige nye jord som Gud gjennom profeten sier han vil skape? Står det ikke i vers 20 at døden skal være der og at der også vil være syndere som skal bli forbannet? Men betyr det at dsødwen skal være på den nye jord, og at også syndere får være der for så å bli forbannet der, på den nye jord? Tror du virkelig det vil bli slik på den nye jord Gud en gang i fremtiden vil skape?

Når du har gitt en nærmere forklaring på hva du mener er meningen i Jesaja 65:17-20

Jeg stilte tilsvarende spørsmål til Solbu, men har har så langt ikke gitt tegn til å ville svare. Men kan du svare?

Jes 65:17-20
17 For se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord. Og de første ting skal ikke minnes, ingen skal mer komme dem i hu.
18 Ja, gled og fryd dere til evig tid over det jeg skaper! For se, jeg skaper Jerusalem til jubel og hennes folk til fryd.
19 Og jeg vil juble over Jerusalem og fryde meg i mitt folk. Gråt eller skrik skal ikke lenger høres der.
20 Det skal ikke lenger finnes noe spedbarn som bare lever få dager, eller en gammel mann som ikke fyller sine dagers mål. Nei, en ung mann skal den være som dør hundre år gammel, og hundre år gammel skal den synder bli som forbannes.

Få nå se om du klarer å tolke vers 17 i lys av også vers 20.
Jeg vet at de aller fleste kristne - også teologer - feiltolker denne teksten fordi de ikke tolker teksten i den sammenhengen den står, men nøyer seg med å rive ut et løst vers og prøver å forstå det isolert med et kjødelig sinn. Men et slikt fortolkningsprinsipp er Gud neppe neppe særlig tilfreds med.


Her ble det stille.....og jeg har besvart ditt spørsmål om forklaring på disse ting.

Kanskje du fremdeles mangler forklaring på at det ikke mere skulle finnes spebarn som lever noen få dager, eller en gammel mann som ikke fyller sine dagers mål. Men en ung mann som dør hundre år gammel, og hundre år gammel skal den synder bli som forbannes.

Er det dette du grunner på willy?

Spebarnet har jeg alt forklart under barnet som med tidens fylde skal få navnet Jesus.

Den gamle mannen
Dersom du lar skriften forklare dette, er det ingen stor sak, Ordet “Gammel mann” finnes bare nevnt i 4 bibelvers:
Dom.19.16
1.Sam.28.14
Jes.65.20
1.Tim5.1:
Du skal ikke tale hårdt til en gammel mann, men formane ham som en far, unge menn som brødre.

Den gamle mann skal altså formanes som far, og det er sant for den gamle mannen omtales i Dan.7.9 som den gamle av dage, hans klær var hvite som snø, håret var som ren ull og hans trone var ildsluer og hjulene var som flammende ild.

(Du kan selvfølgelig lese min forklaring til Guds Herlighet/ Herrens Herlighet fra min tråd :
Begynnelsen og enden
... erskapet) av sederen (sekten) fra Libanon til Østen (Jes.46.11, 5.m28.49, Esek.17.3) Herfra er det Guds herlighet skal komme fra, som er Jesus Kristus, (Esek.43.2,Apg.7.55) som er Guds hemmelighet. (Kol.2.2)

En rettelse på navnet Jesus Kristus er nødvendig her for det er Menneskesønnens komme det siktes til. Matt.24.27

Til alderen på mannen er dette å si:
En ætt, løftene ble gitt en ætt, ikke flere, og dette er Kristus (Gal.3.16)
Han fikk løftet ved tro - ikke bare for dem som har loven, men også for alle dem som har Abrahams tro - han er jo far til oss alle Rom.4.16 .
Slik står det skrevet:
17
Til far for mange folkeslag har jeg satt deg. Han er vår far i Guds øyne - den Gud som han trodde på, han gjør de døde levende og kaller på det som ikke er til, som om det var til.
18
Mot håp trodde han med håp, for at han skulle bli manges folks far, etter det som var sagt: Slik skal din ætt bli.
19
Uten å bli svak i troen tenkte han på sitt legeme, som alt var utlevd - han var jo snart hundre år - og på at Sara morsliv var utdødd
(Se Gal.4.21-26: Sara, den frie kvinne og Hagar, kvinnen i trelldom - disse to kvinner er to pakter - Hagar er Jerusalem i trelldom - den frie kvinnen er Jerusalem der oppe som er fritt.)

Abraham var hundre år da han fikk Isak 1.m.21.5): - Men når det gjelder de døde at de oppstår, har dere ikke lest i Moseboken, i fortellingen om tornebusken, at Gud talte til ham og sa: Jeg er Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud! (Mark.12.26)

Om tornebusken 2.m.3.2-6, 5.m.33.16 : Det YPPERSTE av jorden og dens fylde og med nåde fra ham som bodde i tornebusken!

Ærlig talt, jeg tror dette handler om fremtiden, willy, TIDENS fylde, da den kom utsendte Gud sin Sønn, født av en kvinne*, født under loven (Gal.4.4, *se Sara og Hagar Gal.4.21-26#, se også Rom.4.19, etter Saras morsliv var død, det er Jerusalem#)

Da er du ikke lengre trell (herunder trellkvinnen), men sønn. Men er du sønn, da er du også arving, innsatt av Gud. Gal.4.7

Kjøpt fri fra dem som var under loven, så vi kunne få barnekår. Og fordi dere er sønner, har Gud sendt sin Sønns Ånd i våre hjerter som roper: Abba, Far!

Og forbannelsen gjelder bl.a. dette:
Dom.21.18
For Israels barn har sverget: Forbannet være den som gir sin datter til hustru for en mann av Benjamin.

Så, kan du svare Willy, om du er tilfreds med svaret?
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 21-11-2007 kl 01:28


Sitat:
Opprinnelig postet av Lexus

Så, kan du svare Willy, om du er tilfreds med svaret?

Nei, Lexus. Jeg vil ikke bruke tid på å imøtegå så håpløst ubibelske fortolkninger som du serverer. Jeg tar en veloverveid og kalkulert risiko for utestengelse ved å si til deg at din bibelkunnskap er så totalt fraværende og så langt ifra bibelske sannheter at ditt nivå vedrørende kunnskap i å tolke Bibelen hører mer hjemme i en barnehage der fantasien for løpe fritt, fremfor å høre hjemme i et seriøst debattforum som dette er. Men du har nå likevel like mye rett til å skrive ned dine tanker her som jeg og alle andre har, men jeg vil altså ikke bruke mer tid på å besvare dine usaklige og helt håpløse innlegg.
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Lexus
Veteran
*****
Innlegg: 636
Registrert: 10-5-2007
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 21-11-2007 kl 17:19


Sitat:
Opprinnelig postet av wbrochsNei, Lexus. Jeg vil ikke bruke tid på å imøtegå så håpløst ubibelske fortolkninger som du serverer. Jeg tar en veloverveid og kalkulert risiko for utestengelse ved å si til deg at din bibelkunnskap er så totalt fraværende og så langt ifra bibelske sannheter at ditt nivå vedrørende kunnskap i å tolke Bibelen hører mer hjemme i en barnehage der fantasien for løpe fritt, fremfor å høre hjemme i et seriøst debattforum som dette er. Men du har nå likevel like mye rett til å skrive ned dine tanker her som jeg og alle andre har, men jeg vil altså ikke bruke mer tid på å besvare dine usaklige og helt håpløse innlegg.


Det var akkurat det svaret som jeg forventet meg.
Allikevel savner jeg dokumetasjon på dine påstander, jeg har utvekslet min bibelkunnskap med en teolog som gav meg
ros for god tolkningskunnskap, men alle ser vel ikke likedan på skriften.
Men som sagt, jeg savner en tilbakemeldelse på hva du karakteriserer som fri fantasi og ubibelske fortolkninger? Som oftest forankrer jeg det jeg skriver i bibelvers, og sjekker du opp versene kan du også se at jeg følger et tema, og hva er usaklig i mine innlegg?
Det er ingen grunn til å komme med beskyldninger til meg dersom du ikke har belegg for hva du skriver.

Jeg ser jo selv at jeg har et annet syn på bibelforståelse enn de fleste som jeg har debbatert med, men det betyr ikke at jeg setter meg ned og skjeller dem ut for dårlig bibelforståelse av den grunn. Jeg kan komme med friske innspill. det er klart, men jeg prøver å ta med helheten i Skriften, og jeg tar ikke f. eks. profetord ut av Bibelen og tolker dem selv, den oppgaven lar jeg Skriften gjøre.
Som du kanskje har lagt merke til, har jeg ikke påstått at Jesus ble født for snart to tusen år siden som mange gjør, men hvor er bevisene? Intet profetord sier at Jesus er oppstanden, hvis ikke de døde oppstår.
Så det hele er vel en sak om hvem som tror på profetordet og hvem som ikke tror på det.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
KJELL
Medlem
**
Innlegg: 65
Registrert: 5-12-2007
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 6-12-2007 kl 00:27


Sitat:
Opprinnelig postet av Lexus
Sitat:
Opprinnelig postet av Deron
Dette er vrøvl, Lexus. Du støttar deg på enkelte bibelvers som er rive ut av samanhengen. Du har ikkje heile Bibelen med deg i det du seier.

Det verset i Johannes' Openberring som du siterer, skjer fyrst etter at Jesus har kome attende til jorda. Det er dauden i kjøtet som dør, ikkje den andelege dauden.

Vi har og mange vers frå Bibelen som åtvarar mot fortapinga:
Eg har brukt bibelen.no og den nynorske oversetjinga.

Sitat:
Op 19;20 - Men dyret vart fanga saman med den falske profeten, han som tente dyret og gjorde under og med dei forførte alle som tok merket til dyret og tilbad biletet av det. Begge vart kasta levande i eldsjøen som brenn med svovel.Etter som jeg forstår, henger hele Bibelen sammen til en bok, og endetiden forklares fra side en i Skriften.

Jes.46.9-10: Det er jeg som fra begynnelsen forkynner enden.

Det er delvis riktig det du sier om Menneskesønnen, men Menneskesønnen kommer førut for Jesus som er det samme som Den Hellige Ånd, se Luk.12.10.

Menneskesønnen kommer ikke før i endetiden, Deron, han skal bo blant skorpioner, Esek.2.6.
Disse hører med til endetidens tegn under den 5. basun, Åp.9.3 og med henvisning til 2.m.10.12-15.

Jesu første komme vil vi forakte:

Jesus sier: Jeg er det sanne vintre, og min Far er vingårdsmannen. Joh.15.1

Har du lest om vintreet?
Det var fra først av en kvist - vi så ham, men han hadde ikke utseende så vi kunne ha vår lyst i ham. Jes.53.2

Den videre fortellingen om kvisten som ble til et piletre for at det skulle vokse hurtig og ble til et vintre finner du hos Esek.17.k.

Dersom dette har hendt, må du fortelle meg hvor og når?

Når det så gjelder de som skal gå fortapt finner du det hos Joh.17.12:
Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem i ditt navn, som du har gitt meg. Jeg voktet dem, men ingen av dem gikk fortapt, uten fortapelsens sønn - for at Skriften skulle bli oppfylt.

La ingen bedra dere på noe vis! For først må frafallet komme, og syndens menneske* åpenbares, fortapelsens sønn.

I min databibel str det en anmerkning bak syndens menneske* som forklarer at det er antikrist!

Jeg trekker tilbake utsagnet om fortapelsens sønn, da jeg ikke har noen grunn til å gå vider med det.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
ydmyk
Medlem
**


Avatar


Innlegg: 60
Registrert: 25-12-2007
Bosted: Kalde Norge
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 4-1-2008 kl 04:22


Helvete er en konsekvens av å si nei, sier du nei til Å bli ren i Jesu blod ,da må man forvente seg å bli forkastet !
Så mange steder som sier klart i fra om ilsjøen,helvete etc ... at man kan ikke bare si det er et metaforisk begrep... det er da en høy sannsynlighet for at en blir tilslutt oppbevart der djevelen en dag havner hvis en "danser" på lag med satan.
lucifer som en gang var en høyt aktet ble kastet ut av Himmelen , for det han gjorde! da må vi forstå at vi blir assosiert med djevelen hvis vi ikke vender om,da trenger en ikke heller lange teologi studier, for å forstå hva som skjer med dem som går fortapt!?

Åp 20:10
10 Og djevelen som forførte dem, ble kastet i sjøen med ild og svovel, hvor også dyret og den falske profet var. Og de skal pines dag og natt i all evighet.bare litt
[

[Redigert den 4-1-2008 av ydmyk]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Lexus
Veteran
*****
Innlegg: 636
Registrert: 10-5-2007
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 4-1-2008 kl 09:04


Sitat:
Opprinnelig postet av ydmyk
Helvete er en konsekvens av å si nei, sier du nei til Å bli ren i Jesu blod ,da må man forvente seg å bli forkastet !
Så mange steder som sier klart i fra om ilsjøen,helvete etc ... at man kan ikke bare si det er et metaforisk begrep... det er da en høy sannsynlighet for at en blir tilslutt oppbevart der djevelen en dag havner hvis en "danser" på lag med satan.
lucifer som en gang var en høyt aktet ble kastet ut av Himmelen , for det han gjorde! da må vi forstå at vi blir assosiert med djevelen hvis vi ikke vender om,da trenger en ikke heller lange teologi studier, for å forstå hva som skjer med dem som går fortapt!?

Åp 20:10
10 Og djevelen som forførte dem, ble kastet i sjøen med ild og svovel, hvor også dyret og den falske profet var. Og de skal pines dag og natt i all evighet.
Studer skriftene og prøv å følg temaet du leser, dette kan foregå også ved å slå opp og lese på alle henvisninger under versene du leser, dette vil føre til at en får et større bilde av det en leser.

Sitat:
Opprinnelig postet av Lexus
Av dødsrikets vold vil jeg frelse dem ut. Fra døden vil jeg forløse dem. Død hvor er din pest? Dødsrike, hvor er din sott?
- Anger er skjult for mine øyne* (*jeg angrer ikke det jeg har lovet.) Hos.13.14.

Og døden og dødsriket ble kastet i ildsjøen. Dette er den annen død: Ildsjøen. Åp.20.14

Dette er jo innlysende, døden er ikke mer, ingen går fortapt i det hele tatt, ikke engang fortapelsens sønn.!

Men nå ber jeg dere være ved godt mot, for ikke en sjel blant dere skal gå tapt, men bare skipet. Apg.27.22

Skipet sikter til et bestemt land.


Som du kan lese med selvsyn, så er det altså døden og dødsriket som blir kastet i “ildsjøen”, dette kan vel også forstås som starten på det evig liv, for det er selve døden som skal kastes dit.

Din henvisning til Åp.20.10 henviser kun til “dyret”, også i Dan.7.11, blir dyrets kropp ødelagt og kastet på ilden for å brennes.
Hva forstår vi med ordet kropp, jo det er et legeme, og kroppen er dyrets rike, dyret beskrives som et rike som skal oppstå på jorden i endetiden - Dan.7.23, altså er det dette riket som forsvinner til evig tid - for ikke en sjel skal gå fortapt, men bare skipet.

Mvh Lexus
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 4-1-2008 kl 14:57


Sitat:
Opprinnelig postet av Lexus
Sitat:
Opprinnelig postet av Lexus
..............
Men nå ber jeg dere være ved godt mot, for ikke en sjel blant dere skal gå tapt, men bare skipet. Apg.27.22

Skipet sikter til et bestemt land.

Ordet "skipet" i Apg. 27:22 som du viser til er ikke et land slik du påstår, men ganske enkelt den båten Paulus her er ombord på!

Sitat:

.........
Hva forstår vi med ordet kropp, jo det er et legeme, og kroppen er dyrets rike, dyret beskrives som et rike som skal oppstå på jorden i endetiden - Dan.7.23, altså er det dette riket som forsvinner til evig tid - for ikke en sjel skal gå fortapt, men bare skipet.

Mvh Lexus

Her lager du deg en sammenheng som ikke støttes av Bibelen. Det får da være måte på forvrengning av tekster i håp om å få Bibelen til å støtte dine ubibelske tanker!
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Lexus
Veteran
*****
Innlegg: 636
Registrert: 10-5-2007
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 5-1-2008 kl 11:59


Sitat:
Opprinnelig postet av wbrochs
Her lager du deg en sammenheng som ikke støttes av Bibelen. Det får da være måte på forvrengning av tekster i håp om å få Bibelen til å støtte dine ubibelske tanker!


Jeg skal gi deg rett i det, jeg forsøkte meg bare på en billedlig tolkning fra bibelen.

Ord.30.18-19:
Det er tre ting som er for underlig for meg, og fire som jeg ikke skjønner:
Ørnens vei på himmelen, ormens vei over steinen, skipets vei på havet, og en manns vei til en jomfru.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Bror
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 829
Registrert: 28-11-2004
Bosted: Ser Senja
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 23-2-2008 kl 01:59
The Mystic Realm of Death.


Discover the teaching of the Bible on often misunderstood topics.

http://video.google.com/videohosted?docid=-53114618656322402...

[Redigert den 23-2-2008 av Bror]
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
BiZ
Seniormedlem
***


Avatar


Innlegg: 188
Registrert: 19-3-2008
Bosted: Hole
Brukeren er frakoblet

Humør: Overrasket

[*] opprettet den 11-5-2008 kl 14:51


[Redigert den 11-5-2008 av BiZ]\"Se, Jeg kommer snart, og lønnen Jeg vil gi, har Jeg med Meg. Jeg skal gjengjelde hver og en etter hans gjerning.\" (Åp 22,12)

Tanker og erfaringer i livet med en beundret Far.
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren Denne brukeren har MSN Messenger
Wizzard
Juniormedlem
*
Innlegg: 12
Registrert: 2-12-2011
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 21-12-2011 kl 17:09


Viking skrev:
Det er ikke "lovisk" å holde hviledagen Sabbat, jeg vil vise Gud at jeg heller vil være hos Ham enn hos dkk;)Hei Viking,

Det er ikke lovisk eller feil å feire Sabbatter eller å selv velge å følge andre Lover i Bibelen..

Det er lovisk og feil å si til andre mennesker at de må gjøre det..

Loviskhet er et valg..ikke et krav under Guds Nåde.. det er selvfølgelig bra å forsøke å leve så rent og hellig som mulig for å unngå fristelse og ondskap.. selv om Job historie viser at dette ikke alltid fungerer;)

men å møte slike ting gir styrke og ydmykhet.. og alle Guds tjenere kan jo ikke gjemme seg i kirken og se ut av vinduet på den skumle verdenen de ikke vil delta i..

Martin Luther innførte Søndag nettopp for å skille denne Herrens Dag som han kalte den fra Sabbatten til Jødene.. som Kristne ikke behøvde å feire.. og dette var av praktiske grunner for å få almuen til å kunne møte i kirken.. Luther innrømmet selv at Bibelen ikke krevde en slik dag..

men menighets-tilpasning i forskjellige tidsepoker og kulturer har alltid krevd praktiske regler, ikke ment som universale lover, men for å integrere troen overalt..

Paulus sa at kvinner ikke skulle tale i forsamlingen for at det mannsdominerte samfunnet han bygget menigheten i skulle akseptere den og folk skulle møte opp.. Paulus mente ikke at halvparten av verdens befolkning var mindreverdige (kvinner) generelt..

Dette var bare en praktisk løsning..Hvis ikke hadde Jesus nevnt det siden en slik idiotisk tanke rammer så mange av Guds barn....

Mennesker må alltid møtes der de er og ikke der vi ønsker at de var..

God jord må prepareres på forhånd.. mennesker må mykes opp for å kunne ta imot Åndelig lære.. Jesus selv sendte Johannes Døperen i forveien for å legge alt til rettes.. så mennesker ville være klar til å ta imot det Han ville gi dem..

Kollosserne 2:16
La derfor ingen dømme eder for mat eller drikke, eller i spørsmål om høitid eller nymåne eller sabbat;

17disse ting er en skygge av det som skulde komme, men legemet hører Kristus til.


KOLLOSSERNE 2.20
Er I avdød med Kristus fra verdens barnelærdom, hvorfor gir de eder da, som om I levde i verden, slike bud:

21Ta ikke! smak ikke! rør ikke!

22- ting som dog alle sammen er bestemt til å fortæres ved bruken - efter menneskenes bud og lærdommer,


SLIKE TING ER ET VALG ALLE HAR UNDER NÅDEN OG INTET KRAV..:)

[Redigert den 21-12-2011 av Wizzard]

[Redigert den 21-12-2011 av Wizzard]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 22-12-2011 kl 21:56


Sitat:
Opprinnelig postet av Wizzard
Viking skrev:
Det er ikke "lovisk" å holde hviledagen Sabbat, jeg vil vise Gud at jeg heller vil være hos Ham enn hos dkk;)Hei Viking,

Det er ikke lovisk eller feil å feire Sabbatter eller å selv velge å følge andre Lover i Bibelen..

Det er lovisk og feil å si til andre mennesker at de må gjøre det..
.. .

Kollosserne 2:16
La derfor ingen dømme eder for mat eller drikke, eller i spørsmål om høitid eller nymåne eller sabbat;

17disse ting er en skygge av det som skulde komme, men legemet hører Kristus til.


KOLLOSSERNE 2.20
Er I avdød med Kristus fra verdens barnelærdom, hvorfor gir de eder da, som om I levde i verden, slike bud:

21Ta ikke! smak ikke! rør ikke!

22- ting som dog alle sammen er bestemt til å fortæres ved bruken - efter menneskenes bud og lærdommer,


SLIKE TING ER ET VALG ALLE HAR UNDER NÅDEN OG INTET KRAV..:)

[Redigert den 21-12-2011 av Wizzard]

[Redigert den 21-12-2011 av Wizzard]


Wizzard, Viking skriver om Sabbaten, ikke sabbatene som du taler om og henviser skriftsted fra og om. Sabbaten tilhører den moralske lov, de ti bud mens sabbatene tilhører den sermonielle lov som Jesus fortsatt oppfyller som vår Mellommann og Yppersteprest.

Det å følge Jesus Kristus innebærer å gjøre Guds vilje, slik Jesus, vår bror viste oss. Om man velger Ham vil man følge Ham, om man ikke velger Ham følger man sin egen danderte tros vei. Det er å være lovisk det for på en slik vei har men sin egen lov.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Igo
Medlem
**
Innlegg: 147
Registrert: 12-9-2011
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 23-12-2011 kl 01:11


Den kristne Paulus levde som jøde da han var blant andre jøder for ikke å støte noen av dem. Antagelig er det noe av samme grunn til at også Jesus holdt sabbaten. Jesus sier imidlertid ingen steder i evangeliene at denne dagen skal videreføres i den nye kirken han samler omkring seg. De første hedningekristne valgte første dag i uken. Apg 20,7: 1 Kor 16,2.

Opprinnelig var hviledagen den syvende dag i uken, 5 Mos 5,12-14, altså vår søndag.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Wizzard
Juniormedlem
*
Innlegg: 12
Registrert: 2-12-2011
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 23-12-2011 kl 16:13


Hei Leifg :)

God Jul forresten:)

Jeg brukte vel ordet Sabbatter som flertall for navnet Sabbat.. siden det jo er en ukentlig høytid hver Lørdag..

Responsen din var interessant. Jeg skjønner ikke forskjell på Sabbat og seremoniell Sabbat.. kan du forklare dette? :)

Ellers er jeg jo enig i at å være en Kristen dreier seg mye om å lære av Jesus og å forsøke å tenke som Han gjorde etter beste evne i våre valg og i våre liv generelt.. Å bli mest mulig Kristus lik er jo det alle Kristne streber etter.. Det ligger vel i betydningen av ordet Kristen..

Men jeg oppfatter ingen låste regler hos Jesus.. Han sier at vi har Loven skrevet i hjertet og gir oss fundamentet som alle Lover hviler på..

Nemlig å elske Gud alt vi kan og vår neste som oss selv.. :)

Dette, slik jeg ser det, gjør nådetilstanden til vi som tror på Kristus, om til et intensjonsbasert liv..

Dette gjør at rett og galt henger konsekvent i tanken bak enhver handling og ikke i selve handlingen som f.eks budene og Moseloven dikterer..

Slik at løgn for eksempel som uten unntak er synd under Lovens bokstav også blir rett eller galt basert på intensjonen til den som velger..

Tenk på de som reddet Jøder fra den sikre død under krigen.. De løy for tyskerne.. Under Loven er all løgn synd.. men under nåden hadde det vært synd å velge å ikke lyve og ikke forsøke å redde vår neste ved å gjemme seg bak en slik lov..

"What would Jesus have done" er alltid en relevant tanke i vår ferd på livets vei under Guds Nåde

som å stjele mat for å gi et sultende barn mat..Eller drepe noen for å forsvare en som er vergeløs selv..

Synd etter Budene.. But "What would Jesus have done?"

Svaret kjenner man i hjertet der lovens intensjon er risset inn hos alle Kristne.. og det stemmer ofte ikke med bokstaven..

og å stjele eller lyve for egen vinning er jo synd.. for intensjonen er negativ.. om handlingen ser lik ut som de som f.eks. stjeler, lyver eller dreper for å redde sin neste..

Det er i slike øyeblikk vi viser Faderen hvem vi er.. Han leser våre hjerter..

Derfor blir det å ville tjene Lovene i Bibelen og å gå i tro under nåden, to tilstander som er i opposisjon til hverandre veldig ofte.. og man må skille klart mellom disse som Paulus forklarer i Romerne 4:

13For ikke ved loven fikk Abraham eller hans ætt det løfte at han skulde være arving til verden, men ved troens rettferdighet.

14For dersom de som holder sig til loven, er arvinger, da er troen blitt unyttig, og løftet blitt til intet;

15for loven virker vrede; men hvor det ikke er nogen lov, er det heller ingen overtredelse
.

Dette blir et konkret valg hver gang hjertefølelsen kommer i konflikt med Lovverket..slik jeg ser det.. og som det står tydelig syns jeg, i vers 15, blir vi ikke tilregnet synd hvis vi bommer i blant ved å forsøke å følge hjertet..

Å skille det emosjonelle fra Guds Ånd og stemme inni oss, er også en prosess og vi jobber oss fremover etter beste evne alle sammen.. og vi blir flinkere til å høre rett jo mer vi våger å følge hjertet og "handle/gå i tro"slik jeg opplever det..og gjennom denne prosessen.. lærer vi å høre Faderens stemme bedre og bedre..

og man ser jo at de som følger Loven etter beste evne gjør masse feil de også.. ikke sant? :)

[Redigert den 23-12-2011 av Wizzard]

[Redigert den 23-12-2011 av Wizzard]

[Redigert den 23-12-2011 av Wizzard]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 23-12-2011 kl 20:16


Sitat:
Opprinnelig postet av Igo
Den kristne Paulus levde som jøde da han var blant andre jøder for ikke å støte noen av dem. Antagelig er det noe av samme grunn til at også Jesus holdt sabbaten. Jesus sier imidlertid ingen steder i evangeliene at denne dagen skal videreføres i den nye kirken han samler omkring seg. De første hedningekristne valgte første dag i uken. Apg 20,7: 1 Kor 16,2.

Opprinnelig var hviledagen den syvende dag i uken, 5 Mos 5,12-14, altså vår søndag.


Jesus overholdt den moralske lov og den sermonielle lov men også selvsagt spiseseddelen fulgte Han.

Om Jesus ikke hadde overholdt den sermonielle lov ville ikke Hans offer blitt akseptert av Faderen og kristendommen hadde aldri sett dagens lys. Heller ikke vi hadde det da.
Jesus ble "født" bevisst hvorfor inn i den gamle pakt for å avslutte denne korrekt og med korsfestelsen og overrekkelsen av evangeliet til hedningene 3,5 år etter falt den samme ånd på hedningene som den falt på disiplene på pinsen rett etter korset.
Husk at Sabbaten var før Jødene og Jesus er Sabbatens Herre.., og Skaper.

1 Mos 2,2-3 Og Gud fullendte på den syvende dag det verk som han hadde gjort, og han hvilte på den syvende dag fra all den gjerning som han hadde gjort. 3 Og Gud velsignet den syvende dag og helliget den; for på den hvilte han fra all sin gjerning, den som Gud gjorde da han skapte.

Senere, rundt 2500 år senere blir mennesket påmint det Adam & Eva opplevde sammen med Jesus rett før fallet.

De, altså israelitene ble gitt Guds lov slik Adam og Eva kjente Ham men denne gang med bokstaver. Her ser vi det fjerde buds poeng:
2 Mos 20,11 For i seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt det som i dem er, og han hvilte på den syvende dag; derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 23-12-2011 kl 20:45


Sitat:
Opprinnelig postet av Wizzard
Hei Leifg :)

God Jul forresten:)

Jeg brukte vel ordet Sabbatter som flertall for navnet Sabbat.. siden det jo er en ukentlig høytid hver Lørdag..

Responsen din var interessant. Jeg skjønner ikke forskjell på Sabbat og seremoniell Sabbat.. kan du forklare dette? :)


Sabbaten, den syvende dag er fra skapelsen før fallet. Den syvende dag er endel av skapelsen. Sabbatene kom etter fallet og de peker på veien Jesus går igjennom hele frelsesplanen fra og med korset til den nye jord. I den sermonielle lov hadde presteskapet forskjellige retningslinjer i de forskjelige sabbater/ høytider og de hadde i tillegg hver dag visse retningslinjer å overholde. Selve tempelet hadde to avdelinger, det ene heter det hellige og det indre det aller helligste. Nådestolen ligger i det aller helligste og under nådestolen er de ti budm ikke den serminielle lov. Den ligger utenfor paktens ark, altså utenfor pakten og en pakt er en personlig allianse mellom den troende som bekjenner sin synd (brudd på den moralske lov/ ti bud ved sin livsførsel) på Guds Lam/ Jesus. Tenk på at alle offerdyr ble ofret utenfor det hellige Tempel og Jesu ble ofret/ korsfestet utenfor Jerusalems murer, altså utenfor i denne verden.

Utenfor tempelet (den troende er tempelet i dag) stod offeralteret og det alter representerer korset. Der døde Jesus og der er den første delen av sabbatshøytidene, nemlig påsken. Deretter rett foran tempelet finner vi vaskevannsfatet og det er åndens falle på den som nå tror Jesus, vaskevannsfatet er overgangen fra det gamle til det nye, dåpen og pinsehøytiden/ sabbaten. Videre inn i det hellige avsløres neste høytid og lengre inn finner vi også de siste sabbatshøytider formulert.
Disse sabbater har regler om mat og drikke, etc.. Det har ikke Sabbaten den syvende dag, denne dag er ikke berørt av den sermonielle lov som tilhørte presteskapet og husk at presteskapet ikke lnger er ved for nå er den nye pakt her. Jesus er vår Yppersteprest, Han overholder den sermonielle lov i himmelen.

SÅ tror du Ham, så er du Guds Tempel. Derfor skal du være hellig og ren, for Han bor i deg. Det er illustrert slik i tempelet ved at den syvarmede lysestake er der inne. Guds syv Ånder er inne i deg om du tror denne vei og tror du denne vei vil du vel lytte? I Tempelet er også Guds ord representert ved skuebrødet, det opplyses av Guds Ånd/ Talsmannen. Gjør du dene vei vil dine bønner være en behagelig duft for Herren og denne bønn er representert i tempelet ved røkofferalteret.


Sitat:
og man ser jo at de som følger Loven etter beste evne gjør masse feil de også.. ikke sant? :)


Det nytter ikke.
De som følger Jesus er loven lydig av sin natur, de ser ikke på bokstaven men Jesus. Er man i kjødet vil bokstaven sperre for hvem Jesus reellt er fordi bokstaven blir slaveri. Derfor kutt kjødet og se på Jesus, bokstaven er da herlighet og underfull. Slik unngår man å vandre feil men om man skulle alikevell synde/ gå feil så har man en mellommann (inntil videre).

Ok? Eller spør i vei..
:-)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Igo
Medlem
**
Innlegg: 147
Registrert: 12-9-2011
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 23-12-2011 kl 22:10


LeifG

Paulus sier at det er alright å holde alle dager for like, Rom 14,5.

Ja, og da er det vel alright da, eller? :)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


smile.gif opprettet den 24-12-2011 kl 00:36
Det er ditt valg hvem du vil følge


Sitat:
Opprinnelig postet av Igo
LeifG

Paulus sier at det er alright å holde alle dager for like, Rom 14,5.

Ja, og da er det vel alright da, eller? :)


Du bør nok spørre Guds ord og Talsmannen om det, ikke meg men jeg kan gi deg noe:
Se på Jesus, og følg Ham. Hva gjorde Han i spørsmål om tro og hva gjorde Han ved fristelser? Jo, det står skrevet sa Han.

5 Mos 6,5 Og du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel og av all din makt.

Sa ikke Jesus at det var å oppfylle Loven, de ti bud? Så om du elsker Ham og Jesus er Sabbatens Herre, vil ikke du respektere Sabbatens Herre, Skaperen?

Og hva er det evige evangelium?
Åp 14,6-7 Og jeg så en annen engel flyve under det høieste av himmelen, som hadde et evig evangelium å forkynne for dem som bor på jorden, og for hver ætt og stamme og tunge og folk, og han sa med høi røst:

Frykt Gud og gi ham ære! for timen for hans dom er kommet; og tilbed ham som gjorde himmelen og jorden og havet og vannkildene!


Den siste delen handler om tilbedelse av Skaperen og den siste delen er som tatt ut av Sabbatsbudet.

:)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Viking
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1968
Registrert: 17-11-2005
Brukeren er frakoblet

Humør: Prikkbelastning: * * * * *

[*] opprettet den 27-10-2012 kl 20:37Jeg vil helst holde Sabbat, men hvilken dag faller den på egentlig?

Etter vår tidsregning så blir det lørdag, men hvis en skal gå etter
GT så kan det se ut til at de har brukt månekalender og ikke en måne- og solkalender. Altså 360 dager i året, 30 dager pr. mnd..
Men p.g.a. at jorden har en annen posisjon enn tidligere blir det hele vanskelig å forstå. Det blir ikke like mange dager mellom hver
nymåne i året.

I Mosebøkene kan vi lese i budene at en skal arbeide i 6 dager og
den 7. dag er Sabbat, det står ingenting om lørdag eller søndag.

Kan det være at jorden hadde en annen posisjon til solen før slik
at månedene ble like. Tilsvarende vanskelig blir det å holde Guds
Påske og andre helligdager, de faller på andre dager enn fra gammelt av.

Ingen kan vel påstå at de gjør rett og andre gjør feil, jeg vet ikke det hele blir vanskelig å forstå etterhvert som en ser på dette.

Noen som har gjort seg tanker om dette?
[url=http://www.4angelspublications.com/pdf/God's_Original_Calendar.pdf]Guds kalender?[/url]

[Redigert den 27-10-2012 av Viking]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
BiZ
Seniormedlem
***


Avatar


Innlegg: 188
Registrert: 19-3-2008
Bosted: Hole
Brukeren er frakoblet

Humør: Overrasket

[*] opprettet den 28-10-2012 kl 11:11


Sitat: skrevet av Viking  

Jeg vil helst holde Sabbat, men hvilken dag faller den på egentlig?

Etter vår tidsregning så blir det lørdag, men hvis en skal gå etter
GT så kan det se ut til at de har brukt månekalender og ikke en måne- og solkalender. Altså 360 dager i året, 30 dager pr. mnd..
Men p.g.a. at jorden har en annen posisjon enn tidligere blir det hele vanskelig å forstå. Det blir ikke like mange dager mellom hver
nymåne i året.

I Mosebøkene kan vi lese i budene at en skal arbeide i 6 dager og
den 7. dag er Sabbat, det står ingenting om lørdag eller søndag.

Kan det være at jorden hadde en annen posisjon til solen før slik
at månedene ble like. Tilsvarende vanskelig blir det å holde Guds
Påske og andre helligdager, de faller på andre dager enn fra gammelt av.

Ingen kan vel påstå at de gjør rett og andre gjør feil, jeg vet ikke det hele blir vanskelig å forstå etterhvert som en ser på dette.

Noen som har gjort seg tanker om dette?
[url=http://www.4angelspublications.com/pdf/God's_Original_Calendar.pdf]Guds kalender?[/url]

[Redigert den 27-10-2012 av Viking]


Jeg tror det er viktig å huske at poenget med bibelsk tro og praksis er ikke å ha rett fremfor alle andre, eller engang fremfor Gud. Sabbaten er ikke et kultisk sakrament som gjør oss bedre mennesker, men et vennskapstegn, et tegn på at vi er frelst ved tro og ikke ved gjerninger; at Gud er vår helliggjører, og ikke vi selv. Se 2 Mos 31,13. Det er et kjent faktum at lørdagen er den syvende dagen i uken. Se f.eks. hva lørdag heter på andre språk:

Arabic: Sabet
Armenian: Shabat
Bosnian: Subota
Bulgarian: Sabota
Corsican: Sàbatu
Croatian: Subota
Czech: Sobota
Georgian: Sabati
Greek: Savvato
Indonesian: Sabtu
Italian: Sabato
Latin: Sabbatum
Maltese: is-Sibt
Polish: Sobota
Portuguese: Sábado
Romanian: Sambata
Russian: Subbota
Serbian: Subota
Slovak: Sobota
Slovene: Sobota
Somali: Sabti
Spanish: Sabado
Sudanese: Saptu
Ukranian: Subota

(Hentet fra http://www.ucg.org/booklet/sunset-sunset-gods-sabbath-rest/s.../)

Romerkirken bekjenner også åpent og ærlig at den syvende dagen er lørdag, sabbaten, og at de selv, utrustet med "guddommelig autoritet", overførte helligheten fra den syvende dag til den første dagen i uken, solens dag. Google it.

Så personlig tror jeg ikke vi behøver å bekymre oss om lørdagen virkelig er den syvende dagen eller ikke. De eldste tradisjonene som vi mennesker har bekrefter at lørdagen er den virkelige helg.
\"Se, Jeg kommer snart, og lønnen Jeg vil gi, har Jeg med Meg. Jeg skal gjengjelde hver og en etter hans gjerning.\" (Åp 22,12)

Tanker og erfaringer i livet med en beundret Far.
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren Denne brukeren har MSN Messenger
 Sider:  1  2

  Gå til topp

Powered by XMB
XMB Forum-programvare © 2001-2017 XMB-gruppen