Apologetisk Forum

Bo Giertz: Mer katolsk enn Luther

Praxis - 5-1-2005 kl 16:27

En side ved biskop Bo Giertz' budskap ble tankevekkende
pekt på av Gunnar Melbø, skribent og forkynner:


Jeg setter bare direkte over til Melbø her,
han rammer inn hva det gjelder i denne bokomtalen
av Bo Giertz' læreroman "Steingrunnen":

(se også lenker nedenfor)

Sitat:


.... en radikal omvendelse for presten.
Han blir senere en høyt elsket leserprest. . . .
Han talte kraftig imot brennevin og verdslig pynt, og forkynte
den sanne omvendelse.
Når så denne omvendte presten er på nippet til å bli avsatt
fra sitt embete, tar han imot lærdom fra en eldre prestebror.

Denne bekjenner at "vi har ikke forstått dette med frelse før.
Vi har delt folk i omvendte og uomvendte. Vi har siktet på de
sikre og de troende. Det gjaldt bare å se sine synder, angre,
bekjenne dem og fly til Kristus, så ble en gjenfødt ..."

Men dette var galt. Nå når han hadde innsett det, vil han ikke lenger
ha det så vondt som før for eksempel ved å gi nattverds-elementene
til alle konfirmantene "enda kanskje bare en tredel av dem var
sanne kristne".

Og prosten var så rørt over kapellanens halvveis tilbake-omvendelse
at han omfavnet ham og erklærte at han kunne ikke ha vært mer glad
i ham om det hadde vært hans eget blod og kjøtt.

Ingen kan være i tvil om at denne tilbakeomvendte kapellanen er
forfatterens åndelige, ektefødte barn.
Slik skal det være, forkynner Bo Giertz.

( . . . )


Giertz preker nokså likt Rosenius så lenge han taler om Kristus.
Men han sier omtrent det motsatte av vekkelsespredikanten, når han
taler om tilhøreren.

Giertz sier: Det er bare en port, dåpen, som fører inn i Guds rike.
Det er to gjenfødelsesmidler, sier Pontoppidan og viser til skriften.
Slik preket også Rosenius.

Dette får de alvorligste konsekvenser for forkynnelsen. Dersom en tror
at det bare er ett gjenfødelsesmiddel, og alle i en forsamling er døpte,

så kan jo ikke predikanten skjelne mellom de frelste og de andre.
Da er det jo ingen andre. Derfor blir det også galt å forutsette
personlig kristenliv hos den som vil gå til alters.
Det er nok å vite at de er døpt.
Den som synder grovt, skal påminnes om at han er en kristen!

. . .

Det er embetet som gir predikanten mandat og autoritet.
Derfor markerer han sin stand ved å gå i embetsdrakt
også om hverdagen.

De vakte må ikke skille seg ut fra verdslige mennesker, heller ikke
ved å avstå fra ting som i lutherdommen har vært kalt adiafora,
handlinger og ting som blir plassert mellom det gode og det gale.

Særlig er det framtredende at kultivert bruk av alkohol hører med
til god kristen vandel, i følge den Bo Giertzke modell og hans
utallige disipler.

Den som har hørt noen hundre presteprekener etter at denne boka
så å si ble kanonisert både ved bibelskoler og fakultet,
kan ikke være i tvil om at den har båret frukt.
Slik skal det være!
- Slik skal kristenarven berges og føres videre til nye slekter,
"arven fra Rosenius, Luther og apostlene."


Men når en leser Rosenius og Luther og ser hvordan de preket,
må en vel tro de ville ha sagt som det fortelles om gamle Grundtvig.
Han leste i avisene om yngre folk som kalte seg grundtvigianere,
men forfalsket hans egne tanker på det groveste.
Det skal ha falt ut av ham, vendt til kona:
"Vi kan takke Gud vi to gamle at vi ikke er grundtvigianere!"


Nei, Bo Giertz har bare fått med noen brokker av arven fra Luther
og Rosenius i boka Steingrunnen.

En må jo da spørre: Hvor stor skyld har denne prekenromanen for den
avkristningen som har foregått - med tiltakende drikk, dans og
seksuell umoral - i Norge disse tiårene?
Predikanter i tusentall - lekmenn og mer eller mindre geistlige -
har popularisert videre denne læren som er så ulik Luther,
Pontoppidan - og Bibelen!

verd en liten debatt?


Tekstutsnittet er gjengitt fra
http://eq5.net/melb/08steingrunnen.html

hvor en hel liten bok av Melbø ligger på websider:
"VI SOM AVKRISTNET NORGE"


Flere relevante lenker: ("Ta og les!")

Andre svake punkter hos biskop Giertz,
kritiske artikler hos 'Lutherska Bekännelsekyrkan':

http://lbk.cc/biblicum/19722207.HTM
http://lbk.cc/biblicum/19793410.HTM

FBB's syn(d)spunkt:

http://www.fbb.nu/fbb_nytt/b_giertz.htm

Større avstandsperspektiv (litt fjernere relatert):
http://lbk.cc/biblicum/19733304.HTM


Sitat:


fra http://eq5.net/melb/07farliglesning.html :


Dessverre er det også i kristne kretser blitt vanlig å kritisere
den som leser Bibelen fordomsfritt for å leve og lære som det står der.

Karakteristikken av kristne som leser Bibelen fordomsfritt,
blir ofte rene skjellsord.
"Fundamentalist" er ett, "biblisist" et annet.
Historisk har ordene et rimelig meningsinnhold. Men i dagens situasjon
sier begge ordene på en noe nedsettende måte at en har med en person
å gjøre som ikke kan eller bryr seg det minste om de lærdes kritikk
av bibelske tekster.
Det betyr at vedkommende tror at alt som står i Bibelen, er Guds ord,
- og som derfor er lite "evangelisk".

Nei, en må ha siktepunktet klart om en skal kunne lese Bibelen rett,
blir det hevdet. En må for all del "ikke bruke Bibelen som lærebok"
i historie og geografi.
Bibelen er lærebok bare om veien til frelse.
Og innenfor dette avgrensede tema vil noen i praksis begrense
forkynnelsen til det som står om Kristus.
Ja, noen finner lite plass for noe annet fra Bibelen enn det som
taler om forsoningen.

Denne overevangeliske bruken av Guds ord må vel ta sin del
av skylden for dagens tilstand i vårt folk.

Nå er somme kretser blitt så dristige at de hevder en skal ikke
bruke Bibelen som lærebok i moral heller.

Ikke for "vår opplyste tid"!
Den kritikken rammer vel i første rekke noen få teologer
og et par biskoper.
De har drevet det så vidt at de mener en ikke kan si det er synd
om folk lever sammen seksuelt uten å være gift.
Ja, de drister seg til og med til å si at en kan ikke kalle
homofili og lesbisk praksis synd, selv om NT fordømmer slik umoral
på en nesten usømmelig realistisk måte.

( . . . . )

Siden Steingrunnen kom ut på norsk første gang like etter krigen,
har den hatt en enorm innflytelse på lekfolk og prester.
Ofte var det beint fram komisk å lytte til ny-uteksaminerte teologer:

Etter de hadde brukt flere år til studier av Skriften, til og med på
grunnspråkene, studier i eksegese, kirkehistorie o.a., preket de
gjerne som om de bare hadde lest denne ene boka i hele sitt liv.
Det var ingen tilfeldighet. Hvis ryktet taler sant, var det skikk
så seint som i 70-åra at et visst fakultet utstyrte kandidater som
skulle ut som prøveprester, med et eksemplar av mønsterprekenen
Steingrunnen.
Bo Giertz siterer en gammel finsk predikant som han møtte på toget.
De kom inn på dette å 'gjøre'.
Da kommer det kvasst fra finnen: Du skal inte gjøra, men
se på det Gud har gjort for deg!


(videresitert av Jørgen Høgetveit)[fjernet overflødig quote-nivå]

[Edited on 14-1-2005 by Praxis]

[Edited on 14-1-2005 by Praxis]

Stykkevis og delt!

Bror - 5-1-2005 kl 21:34

"Uforstandige galatere! Hvem er det som har forhekset dere, dere som har fått den korsfestede Jesus Kristus malt for øynene deres?"(Galaterne 3,1)

Eg tror det er mulig for alle å gå fra lys til lys. Det er nok også mulig å gå fra lys til mørke. Men aller viktigst synes eg det er at vi har muligheten til ved Guds hjelp å gå fra mørke til lys.
Eg sier som den blindfødte: En ting vet eg, eg var født blind og no ser eg!!

I en krisetid som eg sier litt om under andre tråder gikk eg av og til inn i Norsk Luthersk Misjonsamband's kristne bokhandel (nå Bok & Media) her på stedet. Eg var som nevnt "gått meg fast" i adventismens loviske labyrint. Selv tror eg Gud ga meg det eg trengte, når eg trengte det. Menneskenaturen er slik at vi alle behøver å se og høre evangeliet om og om igjen alle våre livs dager. Eg gikk omkring i hyllene som en blind mann. Men Gud ser! Han ledet meg stille til en bok tekstet med "gullskrift"på permen.
Der stod det: C.O.Rosenius EN NY DAG Lunde. Den var trykt og bundet i 1980.

Slik eg kan erindre det var dette begynnelsen på vandringen mot en ny dag og mot de oppfyldtes løfters land!
Selv om det nå er Bibelens ord samt Roseniuslitteraturen som gir meg en slitesterk tro, og hvile i Kristus, har det vært andre bøker "funnet" i den samme bokhandel som har vært til stor hjelp til å tro på Kristus. En av bøkerne til Bo Giertz som gav meg mye heter faktisk "Å tro på Kristus".

Når eg blar i denne og andre av samme forfatter, har eg markert utsagn/formuleringer som der og da gav meg mye. Disse synes eg er i harmoni med Bibelens samlede lære slik eg nå oppfatter den. Selv om eg fant "litt" som eg ikke kunne si "ja og amen" til, har eg som Espen Askeladd tatt vare på det som eg ansåg som nyttig. Det er litt av dette eg har delt med dere her på forumet.

En av bøkerne av Giertz har tittelen "Den store løgnen og den store sannheten".
I denne boken peker han på en del av de moderne løgnene vi lett godtar. Opp mot dem setter han de store og viktige sannheter i kristendommen.
Eg synes forfatteren har særlig innsikt i den klassiske lutherske skjelningen mellom lov og evangelium, og denne boken gir dermed et viktig korrektiv til moderne og overfladiske utgaver av kristendomen.

Boka "Steingrunnen" har eg og lest, den gav meg ikke så mye.

Godt og nødvendig med apologetisk innsikt! Men eg holder dog en knapp på apostolisk utsikt!
Det første er korrigerende, det andre er livgivende!(bare litt synsing) Begge nødvendige.

Forslag til navn på "nytt" forum:
" Apostolisk & Apologetisk Forum"

Konklusjonen er endelig:
Les heller C.O. Rosenius gratis på nett!
http://www.arven.net/

Mvh. Bror ;)

[Edited on 5-1-2005 by Bror]

Våkner vekkelsen ...

Praxis - 6-1-2005 kl 22:36

> Der stod det: C.O.Rosenius EN NY DAG Lunde.
> Den var trykt og bundet i 1980


Tenkte jeg det ikke, der har vi nok feilen.

Det står skrevet i 2.Timoteus brev 2:9
"men Guds ord er ikke bundet."


.. hvilket skulle avgjøre spørsmålet
med bindende virkning....


. . .

- kan jeg ha noen småkryptisk mening med den ordgolfen der da?


La oss ta en liten tur til Himalaya.. det gjorde i alle fall
en åndelig søkende sjel som hadde hørt at langt bortom blåner
og bruner, i det strenge ødet og klostrale stillheten, skulle
det holde til en opphøyd mester som forstod universets dypeste
sannheter. Med klatreutstyr og liner og strabasetelt var
den reisende omsider nådd opp til det lengst bortevekkeste
asketsamfunnet og den isolerteste eremitten i lamaull-frakk.
"Verdige lærer, jeg har krysset kontinentene for å høre dine
ord, du som kjenner kilden til den dype visdom, din disippel
hører!" --- og eremitten stirret uutgrunnelig fremfor seg og
resiterte:
"Jesus loves me. This I know, for the Bible tells me so!"


Hjertet tok noen ekstra dansetrinn idet jeg tastet ned denne
esoteriske læresetningen. Noen dype innsikter kan virke
befriende enkle, men pilgrimen ovenfor var jo av filosofenes
slekt og måtte slite litt ekstra for innsikten og utsikten.
Store ting at han gjennomførte distansen!

Han kunne ellers ha råket på listigere læreguruer enn den..


Hvem skal hente ... ordet, visdommen oppe i Himm..(alaya)
eller i dyp..(..este belæringer), vaklende høy(kirkelig)e
prekestoler, hos dyp-sindige kontemplative lokalguruer som skal
ha oss til å stirre på splinter og bruddstykker av ordet,
kanskje helst meditere over ett pronomen eller preposisjon
til vi er helt innadvendt-istiske i blikket?


"Ordet er deg meget nær, i din munn og i ditt hjerte,
så du kan gjøre efter det."


Ordet er oss meget nær, bare vi ikke lar de fårekledde røve det.

Vi trenger ikke søke til uutgrunnelige embets-kapper hverken
i Himalaya eller i andre høyereliggende hierarkiske presteverk.

Her er resepten: ('Textus receptus')


Prøv den ærlige gamle leser-metoden, les virkelig
'Bibelen alene' - (la ikke det bare være et mantra.)
Spander en periode på minst en måned, gjerne tre:

Les og hold fest, les lange ubrutte stykker både her
og der, eller sammenlign og kryssreferer til avveksling.

Lek at dette er et nytt fag som du skal sette deg inn i.

Men legg bort all industri-babymat, prekesamlinger,
daglige andaktskalendere, rosen(i)kranser og røkelser.
Legg for all del langt bort både lære-systemikkmakk og
andaktsverk hvor du får sitert noen ynkelig løsrevne
enkelte vers, og så en fortørket belæring over hvilken
dyp innsikt du nå skal ha fått.

Hermetisert manna smaker litt tamt, blir det meldt...


Etter noen måneder tilbragt virkelig faktisk med
Skriften alene, spørs det om vi trenger lengte tilbake
til lærefedrene og jordmødrene ...


".. den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri
i evighet tørste, men det vann jeg vil gi ham, blir i ham
en kilde med vann som veller frem til evig liv."


Tenker vår Overhyrde på å avsette de dårlige hyrdene i
sine ulne 'kapper og krager', og selv vokte sin flokk ?

(notatet om 'kappeverket')


Sitat:

. . . si til dem, til hyrdene:
Så sier Herren, Israels Gud: Ve Israels hyrder, som røkter
seg selv! Er det ikke hjorden hyrdene skal røkte?

. . . således blev de adspredt, fordi de ingen hyrde hadde;
de blev til føde for alle markens ville dyr og blev adspredt.

Hør derfor Herrens ord, I hyrder!
Så sant jeg lever, sier Herren, Israels Gud, sannelig, siden min
hjord er blitt til rov, og den er blitt til føde for alle
markens ville dyr,
fordi den var uten hyrde,
og mine hyrder ikke spurte efter min hjord, men hyrdene røktet
seg selv og ikke røktet min hjord -

derfor, I hyrder, hør Herrens ord!
Så sier Herren, Israels Gud: Se, jeg kommer over hyrdene
og vil kreve min hjord av deres hånd og la dem ophøre med å
røkte hjorden . . . og jeg vil redde min hjord av deres munn,
så den ikke skal være til føde for dem.

Likesom en hyrde ser til sin hjord på den dag han er iblandt
sine adspredte får, således vil jeg se til mine får
og redde dem fra alle de steder hvor de ble adspredt
på en dag med skyer og skodde.Dagens biskoper og slike vil rutinemessig bekranse
Hans Nielsen Hauges minnesmerke - som om han var en
av deres eget kollegium? - - og vitner da, som
skrevet står, at de er ekte sønner av de som ville
slå Gudsmannen i hjel.
"Den som hater sin bror, er en morder."

Luk 11:47..52 Matt 23:23..38


. . .

I studiet av Ordet trenger vi helhet og oversikt, la
Skriften tolke seg selv (forfatteren følger vedlagt i
bokpakken..)
- det er den eneste balansen vi trenger å sjekke, la
kostholdet være variert. Dog ikke slik at straks ett
ord er lest opp, må vi ile til og finne et annet som
kan se ut til å oppveie og utfase det første..?

Men selve skrift-ordet, 'Sola scriptura' er levert med
en unik forfatterens garanti.

Om system-teologenes menneskebud blir nærmest det
motsatte garantert: Det er om lag usvikelig sikkert at
de kommer til å sette Guds klare ord til siden for sine
egne forskrifter, deres bevis for at "alt er såre vel
med Kirkens Skip".. den teologisk 'kyndige' slangens
forklaringskunster, "hva kan nå denne Gud ha ment med
dette her" (slangen har videreutviklet kamuflasjen
mer enn selve teologien sin, siden 1 Mos 3.)


'Kirkens Skip' strandet unektelig høyt og tørt på
Ararats berg for fem/fire tusen år tilbake, senere
har (hier)arkens bemyndigede voktere vært skeptiske
til å la noen slippe unna, som i Ap.Gj 27:42.

Etter skipbruddet på Malta spørs det om 'kirken'
senere har hatt noen sjødyktig farkost, any way...
men det er jo samme praktmøbel som gjerne nevnes til
en grunn for hvor ille det er at noen vil ta seg
i land i tide.

Disiplene brukte som vi vet, små fiskerbåter ...


Hauge-vennene kom på sporet av å bruke Skriften slik
den var ment. De troende møttes, brukte sine bibler
flittig, og samtalte om hva Gud ville vise oss i dag.


Sånt viser seg å måtte utløse utrykning under blå lys
fra Kirkens ansvarlige makter og myndigheter.
Den kan ikke ha noen til å etterprøve sine gjerninger.
'Kirkepolitikken' har aldri vært annerledes, slangen
vil være åndelig lærer helt alene.
Og Keiseren vil ha orden og 'kirkelig samling' i riket.

Derfor er det slik en trusel mot rikets sikkerhet
når 'leg-rørsla' faktisk rører på seg, ikke bare sitter
i meditasjon over sin flotte forsikringsordning, eller
'hvor herlig gildt det er' å være betjent av et statlig
garanti-vesen som har slik omsorg for oss -
forer oss med 'brød og kirkus' (rituale).


Har vi forstått Hauge-bevegelsen bedre, og mot-reformasjonen
som skulle knekke slik freidig oppsetsighet (med hjemmel
i dengang aldrende kirkelovgivning, Konventikkel-plakaten mv)

da skulle vi være nærmere å "forstå tidene, så vi kan vite
hva (trosfolket) hadde å gjøre".
1 Krøn 12 - les gjerne et par kapitler i sammenheng..

o o o o o o o o o o


"Ve dere lovkyndige!
Dere har tatt kunnskapens nøkkel.
Selv har dere ikke gått inn,

og dem som var i ferd med å gå inn, har dere hindret

, , , , , ,


Herren har utøst over eder en dyp søvns ånd, og han har tillukket
eders øine, profetene, og tildekket eders hoder, seerne.

Og således er synet av alt dette blitt ... likesom ordene i en
forseglet bok;
vil en gi den til en som skjønner skrift, (= en teolog =)
og sier: Les dette!
så sier han: Jeg kan ikke, for den er forseglet.

(= ansvarlig rasjonalistisk-kritisk teologi takk =)

Eller en rekker boken til en som ikke skjønner skrift, (= en legmann =)
med de ord:
Les dette! så sier han: Jeg skjønner ikke skrift.

(= jeg er bare legsau her, spør presten om alt vanskelig =)


Og Herren sier:
Fordi dette folk holder seg nær til meg med sin munn
og ærer meg med sine leber, men holder sitt hjerte langt borte
fra meg, og deres frykt for meg er menneskebud som de har lært,

se, derfor vil jeg bli ved å gå underlig frem mot dette folk,
underlig og forunderlig,
og dets vismenns visdom skal forgå,
og dets forstandige menns forstand skal skjule seg.

% % % % % % % % % % % %

Ennu bare en liten stund, så skal Libanon bli til fruktbar mark,
og den fruktbare mark aktes som skog.
Og på den dag skal de døve høre bokens ord,
og ut fra mulm og mørke skal de blindes øyne se.

Og de saktmodige skal glede seg enn mere i Herren, og de fattige
blandt menneskene skal fryde seg i Israels Hellige;

for det er forbi med voldsmannen, og det er ute med spotteren,
og utryddet blir alle de som er årvåkne til å gjøre urett,

de som gjør et menneske til synder for et ords skyld

og legger snarer for den som hevder retten på tinget,
og som ved løgn bøyer retten for den rettferdige.


Hosianna!

("Herre gi frelse, la det dog lykkes!")


,

Måneskinn!!!

Bror - 6-1-2005 kl 23:27

Eg kom til å tenke på den ulveflokken som stod å hyyylte mot månen en natt på jorden. Men månen skein likevel den!!!

Litt astronomi: Månen får sitt lys fra sola.
Det er sola som er lyskilden. Gud satte sola til å lyse om dagen, og månen til å lyse om natten. Vi ser ikke sola om natta selv om vi ser lyset fra den via månen.
Selv om månen ikke er opphavet til "sitt" eget lys er det nå koselig med litt måneskinn likevel!! ;)

"Legg merke til at når Kristus begynte å lære sine disipler, var det første han gjorde å utlegge lovens krav så høyt at ingen menneske skulle kunne oppfylle det.
Se Mat 5:21-48. Og når en mann trodde han levde etter det loven krevde, var ikke Kristus fornøyd, men skyndte seg straks å gi han et bud som ble umulig for ham:
"Hvis du vil være fullkommen, så gå og selg det du eier og gi det til de fattige". Han forsøkte ikke å gi mannen noen trøst i hans egen rettferdighet.
Derfor, når noen sier han vil omvende seg og bli hellig og god, da må vi svare ham: Ja, hvis du først blir en synder og ugudelig. Det vil si: Hvis du bare først kunne se din egen elendighet, lære å kjenne hva du er for en fortapt skapning, ugudelig og gjennom-fordervet. Så kunne du nok få en sann tro på ham "som rettferdiggjør den ugudelige". Og så etterhvert bli helliggjort og god.

Dagens lille "månestråle" fra Husandakts-boka 6. januar av C.O.Rosenius!

Mvh. Bror ! :)

Praxis - 7-1-2005 kl 00:10

Sitat:
Originally posted by Bror

Eg kom til å tenke på den ulveflokken som stod å hyyylte mot månen en natt på jorden. Men månen skein likevel den!!!

Litt astronomi: Månen får sitt lys fra sola.
Det er sola som er lyskilden. Gud satte sola til å lyse om dagen, og månen til å lyse om natten. Vi ser ikke sola om natta selv om vi ser lyset fra den via månen.
Selv om månen ikke er opphavet til "sitt" eget lys er det nå koselig med litt måneskinn likevel!!

( . . . )

Dagens lille "månestråle" fra Husandakts-boka 6. januar av C.O.Rosenius!

Mvh. Bror !
Var det en lignelse, vil du helst ha det til at jeg står
i uforstand og hyler mot noe som er altfor høyt for meg ?


Sitat:

"Moonshine"

1 Moonlight.
2 Informal: Foolish talk or thought; nonsense.
3 Illegally distilled whiskeyDen frimodige ytringen kan vel ikke være ment som en bekjennelse
til å foretrekke hjemmebrent fremfor Livets Vann?

Jeg ser ikke helt relevansen av den astronomiske
leksjonen her, heller?


Dermed vil 'Måneskinn' med tre utropstegn til overskrift i et
debattinnlegg, lett kunne lede oss til å tro at dette ikke
er så overmåte høflig ment ??


Derfor, som den Hellige Ånd sier: Idag, om I hører hans røst,
da forherd ikke eders hjerter som ved forbitrelsen
?

Hei !

Bror - 7-1-2005 kl 01:07

Til alle!!

Det eg skriver er både høflig og godt ment! Men av og til blir det bedre ment en sagt. Eg slit enda med "kjødet". Så er det da opp til hver enkelt å ta det opp i beste mening!

På gjenntast!

Mvh. Bror!! ;)

Gunnar - 7-1-2005 kl 01:27

Sitat:
Originally posted by Bror
Så er det da opp til hver enkelt å ta det opp i beste mening! Mvh. Bror!! ;)


Ja akkurat ja... Så du kommer bare her og hevder at vi ikke tar ting i beste mening??? Det sier du helt sikkert bare for å provosere! :o

:D[Edited on 6-1-2005 by Gunnar]

Virker, virker ikke!!

Bror - 7-1-2005 kl 01:55

Eg e litt uskker på ka eg meine!
Føler meg av og til som de svenske blinkelysene: Virker, virker ikke, virker, virker ikke........... :P

Mvh. Bror!!

Kristnerd - 7-1-2005 kl 16:37

Maks fem runder i rundkjøringe Bror :D

nyoppdagelse om biskop Giertz

Praxis - 13-12-2008 kl 19:13

...til trådoverskriften 'mer katolsk enn Luther'


Bo Giertz' første bokutgivelse fra 1939 :

Kristi kyrka (om återupptäckten av Svenska kyrkan som katolsk)
- Senaste tryck: 7:e utg. Verbum, 1991.

Kan få noen brikker til å falle på plass her og der?

http://sv.wikipedia.org/wiki/Bo_Giertz

.

Labar - 13-12-2008 kl 23:59

Sitat:
Opprinnelig postet av Praxis

Kan få noen brikker til å falle på plass her og der?

Falt ikke så mange brikker på plass her. Men grunnen
til det er nok at det for en sånn oppgave kreves mer enn
lavpannede skriblerier. Prøv gjerne igjen min venn.

Praxis - 20-1-2009 kl 02:13

Sitat:
Opprinnelig postet av Labar
Falt ikke så mange brikker på plass her. Men grunnen
til det er nok at det for en sånn oppgave kreves mer enn
lavpannede skriblerier. Prøv gjerne igjen min venn.


Du hjelper ingen til bedre forståelse med slike emosjonelle tægginger.
Tægging er heller det mest lavpannede som er å få,
en trassholdning som har gitt opp intellektet.

Å gi opp din tradisjon å gulpe magesure safter får du vel ikke til -
da kunne folk finne på å tro du var blitt seriøs på halvgamle dager?

Driv trøstig på, så får du nok felt en vindmølle til sist.

Kanskje får du en sjel eller to til å gi opp å lese forumet.
Hvilken seier.