Apologetisk Forum

Menigheter selger 'kristne spådomskunster'

Praxis - 6-12-2004 kl 18:24

'Enneagrammet', hva da?

Mange av kristenfolkets fotgjengere hadde vel knapt
hørt om dette spådoms-diagrammet, med medfølgende læresystem.

Alt sånt sludder som hedenskap og new-age svermeri finner på -
kan vi bruke mye tid på intrikate analyser av dette?

Men nå dras okkult-redskapen inn under kirkelige prekestoler
og frivillige arbeidsgrener og nettverk,

der kristelig interesserte har vært vant til å føle seg cirka
trygge for djevelskap -- de som helst navigerer etter
gammel vane da i alle fall, - og søker 'trygghet i treghets-
navigasjon'.

Nå skal 'den lokale menighet' kurses og bli relevant og
potent mote-spirituell, ser vi.


Det er jo ikke noe lite marked for psykopjattisk motedill
og snikende okkulte teknikker, som skal 'frigjøre' sinn og
sette ny-ny spirituell energi og blå kraftperler i stagnerte,
evig søkende menigheter med 'lavt selvbilde'...

Her er kampanjepakken, værsågod :

Vi kom over nyhetsbladet fra 'Navigatørene'.
En såkalt frivillig arbeidsgren, med et gammelt, men nå
ganske rustent ry for godkjent sunnhet og bibelsentrering.
De byr på seminar i den okkult grunnlagte spådomsteknikken,
"et nyttig verktøy for å forstå ulike personlighetstyper"
kaller de det.

Statsautoriserte 'Lommedalen Menighet' er også på offensiven
med Enneagram-kurs -
"- et redskap for personlig og åndelig vekst",
med lokale guruer på plakaten, pris kun 600 kroner.
Lommeforførelse her


Selve det åndsfrigjørende diagrammet ligner sterkt nok på
hva de 'symbolikk-interesserte' pleier kalle 'heksestjerner'.
Dessuten skal det liksom avbilde interaksjonene mellom de
ulike personligheter eller temperamenter (ni i dette system),
ved siden av å tjene som spirituell kaffegrut å fokusere sinnet på.

Lenker til litt nærmere beskrivelse av fenomenet:

(fra gamle Firda bbs)
(fra CRI)

Produktet ser ut til å ha røtter i katolsk, islamsk og ellers regnbue-
farget okkultsvermeri, via bl.a. 'Esalen'-miljøer.

Den kristelig-døpte lanseringen kom på norsk for 6-7 år siden
gjennom katolske Verbum forlag, men solgte ikke som pusherne hadde
håpet. Nå er de i gang igjen, stoffet vil nok dukke opp under flere
prekestoler som man ikke pleide regne til de mest kraftmagi-karismatiske.

Etter hva man husker fra dengang, var det flere instruktører i
New Age-relatert åndelighet som ville advare mot enneagram-teknikken,
da de følte den okkult-magisk sett var for risikabel.
Jo, hvis vi tror innvielser og mental fokusering overhodet kan ha noen
faktisk åndelig betydning, er det ikke sikkert den meningen er tøys?

Kan 'teknikkens' dypere funksjonsmåte være å skli inn i utøverens
underbevisste sinn langs symbolske kanaler, mens han føler seg kun
beskjeftiget med tilsynelatende nøktern psykologisk metode?
Den gamle (?) 'kraftrunen' virker ellers ikke helt motivert som
skjema over en typeinndeling av personlighet, som ellers i seg selv
kan smake ille nok av spådomskunst -- god nok grunn til å ligge unna.


ja vel, der er de eldgamle 'nyhetene' .. men det skulle vel ikke
skade om almenheten kunne få litt mer presisert informasjon om hva
de blir innbudt til?
Så hva vil dere gjøre, brødre?

- selv er jeg ellers ikke av de kjappeste til å rope på mer
(utilstrekkelig gjennomtenkt) aktivisme.
Men man får øye på en viss nød. Lar det seg gjøre å planlegge,
ut fra visse analyser? Er her noen som tror sånt er tillatt?


Flere lenker, for dem som liker sådan pynt:


Folk som selger okkult-psyko-teknikk til 'kristelig bruk' :

http://www.lommedalen-menighet.no/enneagram.shtml
http://www.navigatorene.no/index.php?kat=35&mid=0
http://www.verbumforlag.no/product.asp?Category=Forfatter&am...

Noen 'Discernment'-vinklede artikler om det anmeldte:

http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/Psychology/navigato.htm
http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/Psychology/temper.htm
http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/Psychology/psych.htm

De utenlandske sitene som advarer mot spiritullball i
forsamlingene, har visst ikke brukt så mange ord på denne
'teknikken' for seg, men gruppert det inn under 'psycho-heresies'.


Happy research!. .

kilder til 'enneagrammet' (svartebok fra middelalderen)

Praxis - 7-12-2004 kl 21:41

Om noen orker mer research i psyko-okkulte emner ....?

Er det nyheter dette, at pusherne også byr på galskaper
som er markedstilpasset de mer adstadige, ikke så viltert
'karismagiske' forsamlingene?


Som vi har sett, kan enneagram-teknikken dels sorteres inn
under 'suspekte psykologisk anlagte metoder', dels søkes
forstått gjennom sin mer direkte tilknytning til
okkulte kilder.
På sistnevnte plan kan det gjerne utdypes litt, hvor
direkte diabolesiske og satanesiske kilder produktene
er importert fra:

Lenkene til Miesel ('Biblical Discernment Ministries')
gjør vel det meste av jobben på 'Psycho-Heresy' siden.

Videre altså doku av E.grammet som 'ren' okkultisme :


Nåja, de er ikke så bloddryppene, disse lenkene -
ikke så vi må skåne sarte sinn for det, derimot er de
katolskiske. Under slør og prestehatter (hva nå de
plaggene heter ..) har det vært debattert en god del om
E. metoden egentlig kan forbindes med en rett forstått
katolsk åndelighet, eller slett ikke. I utlandet er visse
kulterende samfunn tildels flinkere enn 'oss' til å ha
en (tilsynelatende?) åpen og saklig debatt gående..
det merkes at vi har mange hundre års 'erfaring og
inkompetanse' som et umyndig husmannsfolk?

Likevel måtte noen av sidene hentes inn fra Google-cache,
og er visst ikke offisielt tilgjengelige mer.


CRI-notatet vi alt har sett, er forfattet av en doktor
M. Pacwa i SJ, Selve Jesuitterordenen.

Han hevder selv å ha vært sentral medvirkende i ordenens
tidligste import av teknikken, fra ordensbrødre som
fikk innvielsen i 1970 fra Esalen-miljøet, Amerikas
mest høyspente okkulte sirkler på den tid.
Doktoren tok senere avstand fra bruk av metoden, etter
å ha sett resultatene og avdekket de okkulte røttene.

http://www.catholicculture.org/docs/doc_view.cfm?recnum=2622

Her går Pacwa litt dypere i læremessige og pedagogiske
betenkeligheter ved metoden. Subtrahert for det spesifikt
katolske, finnes her ganske gode argumenter for den
som vil ha "alle kort ut på bordet".
(hei forresten, er ikke kortstokken et okkult spådomsredskap?)


Siten "Living His Life Abundantly"
(http://www.lhla.org/globalwatch/gwenneagram.htm)
beretter mer om den 'FN-prisbelønte' okkultsvermeren
Oscar Ichazo, som skal ha oppfunnet personlighets-analysen
som ble knyttet til det gamle diagrammet:

Han arvet sin bestefars boksamling i 1943 og fant en 'svartebok'
(grimoire) fra middelalderen. Der forekom diagrammet,
som kaldeerne i uroldtid skulle ha brukt som kraftmagisk tegn.
Etter å ha lesset på seg all slags okkult utdannelse i sikte,
grunnla Ichazo en skole som instruerte i "de dypeste nivåer
av Protanalyse eller de Ni Guddommelige Gnoser" ('visdommer'),
som retningens disipler føler er den Ene uforvanskede lære
om Enneagrammet.


Her er forresten et visstnok ganske offisielt katolsk
'bekymrings'notat:
http://www.catholicculture.org/docs/doc_view.cfm?recnum=3341

Hvorfor så katolske kilder? Så langt har jeg ikke funnet noe
videre til ukatolsk diskusjon av dette. Hvis andre føler det
angår dem, kan de ikke ha fått dokumentfestet bekymringene
sine i samme grad?
(Eller... kan det være selve søkemaskineriet
hos Google som nylig har lagt seg til en slags slagside ?? ??
- hei, hvilke gavmilde sjeler er det nå som eier Google? )

. . .


Flere lenker lar seg evt. spa opp ...

Det skulle vel fremgå at enneagram-læren er av 'høyokkulte' kilder.

Er det farlig? For den som går igang å praktisere metodene, JA!
Å drøfte dem på det akademiske nivået vi holder oss på her,
skulle vi kunne tåle. I så måte ville det være en farligere
belastning å møte frem f.eks i de menigheter og virkegrener som
faktisk pusher dette stoffet...!
Eller hur?

Trenger vi bry oss mer om dette?
Vel -- har vi ikke søsken iblant da, som går og vasser i de berørte miljøer?

. . .

Kristnerd - 8-12-2004 kl 11:24

Hei Praxis.

Takk for at du opplyser oss om dette. Som følge av det har jeg skrevet en e-post til soknepresten i lommedalen og advart mot å gjenomføre kurset. Kanskje du kunne gjort det samme, siden du sitter på mye mere fakta kunnskaper her enn meg ?

Praxis - 11-12-2004 kl 02:18

I et sånt tilfelle ville jeg ikke først kontakte de ledende,
som står som vertskap for virksomheten og har personlig prestisje
investert.
Slett ikke når det gjelder såpass lysende villfarne ting som dette!

Ville være mye bedre å prøve å finne noen 'leg'folk i miljøet
med litt sunn sans og samling i behold, litt hørsel på det øret
i behold.

"Hører han på deg, har du vunnet din bror".
- min bror, det er en på mitt eget horisontale nivå.

Har du tenkt noe på hvordan du ville gå frem langs den linja?

Kristnerd - 11-12-2004 kl 19:56

Egentlig ikke. Tenkte forsåvidt også som deg, at når det står om presten på websidene som at han har "gode erfaringer med enneagrement", så vil nok ikke en bekymret e-post fra meg, som ikke har satt meg mere inn i tema enn hva du skriver her, vanskelig overbevise han. Men samtidig, så kjenner jeg ingen i lommedalen eller omheng, så blir vanskelig for meg å slå av en samtale rundt tema til en lekmann der.

Praxis - 13-12-2004 kl 17:27

Har ikke du (eller dere andre..) kontakter til
('leg'-)folk innen forskjellige organisasjoner og
arbeidslag -- folk dere vil håpe skal reagere
stødig og sunt, - tåle å se på noe litt vanskelig /
konfliktfylt i tidsklimaet?

Gjerne mer engasjerte enn 'det lege lag' i
landsgjennomsnitt, men like gjerne ikke så høyt
'på strå' / innsnørt i hierarkier og
embetsverdigheter - at den enorme verdigheten
skjuler helt for utsyn og gangsyn?

Kristnerd - 13-12-2004 kl 18:20

Kan ikke skilte med ett stort kontaktnett i lag og organisasjoner rundt i norge her nei.

"Malakittene"

Praxis - 15-12-2004 kl 17:11

eh ja, jeg sitter klar til å mene mer om det her..
men det er vel passende å vente på vitneutsagn
fra flere brødre / søstre med erfaringer:

Nytter det å få folk på leg-planet i tale
for litt ærlig alvorsprat?

'Meldinger om fisket'?


Om lag det viktigste tema å få avklart
brødre imellom nå: Malakia 3:16 og hvordan
iverksette denne betagende enkle 'metoden'.

Om de troende ville møtes og samtale
redelig og ryddig, mens Herren lytter til
og protokollfører dette viktige tiltaket!.

Kristnerd - 15-5-2007 kl 00:38

:o http://www.nlm.no/?pid=857&section=news&rowcount=0&a... :o
Utdrag:
Sitat:

Det er med stor glede jeg kan fortelle at Knut Grønvik (prest i Lommedalen, ansatt i Areopagos og kjent fra blant annet andakter og tekstgjennomgåelser i Vårt Land) kommer og skal ha 2 bibelsamlinger for dere foreldre/foresatte disse dagene. De vil også være knyttet til temaer rundt Kristuskransen(jamfør forøvrig http://www.apologetisk.net/forum/viewthread.php?tid=1483#pid... )

Det er vell bare å "gratulere" Familiedagene på Hurdal med å ha klart å målbinde meg. For hva i alle dager skal man si til det?

Mere om denne Grønvik: http://no.wikipedia.org/wiki/Knut_Gr%C3%B8nvik

[Redigert den 15-5-2007 av Kristnerd]

Praxis - 12-2-2008 kl 21:30

Det skulle fortelle oss at slikt som
svenske 'lutherske' biskoper og
norske lutherske misjonssam-perleband

får sansen for katolsk inspirert
andakts-leketøy med tilhørende
fromhetsøvelser og kontemplasjon,

tilbakevending til klostrale kilder
og tradisjoner,

og føler sterkt for å komme hjem til mamma
munkevesenet og romerkirken.

Det må vel føres tilbake til en
fornemmelse av tomhet og sloknende glør ..

en opplevelse av vår 'spiritualitet'
som kraftløs,
ikke så ulik hva Kain opplevde av sitt
lille fornyelsesprogram for liturgien?


- - samt norske pastorer og prester av
ulike navneretninger, som går ned på
kne og hyller de store Åndssterke
Kraftmagikere og megaprofeter som
klarer å velte møtesøkende om kull
en gros:
"Vi trenger dette som dere har!"
Kraftløse stakkars oss,
hvor er styrkedrikken?

Sitat:

for av hennes horelevnets vredes-vin
har alle folk drukket ...
og de som bor på jorden, blev drukne av
hennes horelevnets vin.'Perlefingring' er umiddelbart småskummelt
siden det må fungere som en (nærmest)
hypnotisk-meditativ teknikk,
og 'hjelper' oss inn i sinnstilstander
som kan være usunne eller risikable,
i samvirke med sådan sakramental bærelast.

Om ikke ekstremt gåtefulle, så kanskje
skumle nok for såpass naive og barbente
småfolk som oss . . .

og varmt anbefalt av hedenske samt
frafalne kilder.

Vi er i alle fall begynt å se hvem som
ivrer for å fore oss med disse
kontemplative bamseleker,
labyrint-vandringer med videre.


Her er forresten hele NLM-annonseringen:
Sitat:

Kristuskransen i fokus!
På familedagene 2007 vil Kristuskransen være i fokus.
Av Morten Egeland

Solveig Grandhagen vil ha familiesamlingene
sammen med Martin på Familiedagene på Hurdal Verk.
Temaet for samlingene vil ta utgangspunkt i Kristuskransen
som er en huske-bønnekrans av perler
der hver perle har sin spesielle betydning
og kan minne oss om spesielle historier fra Bibelen.
Dette er utviklet av den svenske biskopen Martin Lønnebo

og det er laget mange opplegg knyttet til denne kransen.
Det kan brukes av barn, unge og voksne.

Det er med stor glede jeg kan fortelle at Knut Grønvik
(prest i Lommedalen, ansatt i Areopagos og kjent
fra blant annet andakter og tekstgjennomgåelser i Vårt Land)
kommer og skal ha 2 bibelsamlinger for dere foreldre/
foresatte disse dagene. De vil også være knyttet til
temaer rundt Kristuskransen.