Apologetisk Forum

Ut fra den store trengselen

Taurus - 30-9-2004 kl 13:11

Det ser ut til at alle skal inn i den store trengselen, men at noen blir berget ut fra den i hht. følgende vers:

Åp. 3:10 Fordi du har tatt vare på mitt ord om å holde ut, vil jeg bevare deg (ek; gresk preposisjon som betyr: ut fra) den tid av prøvelser som skal komme over hele verden for å prøve dem som bor på jorden.

Åp. 7:13 En av de eldste tok da ordet og spurte meg: «Disse som er kledd i hvite kapper, hvem er de, og hvor kommer de fra?» 14 »Herre,» svarte jeg, «du vet det.» Da sa han til meg: «Dette er de som kommer (ek; gresk preposisjon som betyr: ut fra) den store trengsel, og som har vasket sine klær og gjort dem hvite i Lammets blod.

Jeg her plassert den greske preposisjonen "ek" inn i versene ovenfor. Dette er den korrekte preposisjonen som betyr "ut fra", altså en bevegelse fra noe til noe til noe annet. For å komme ut fra den store trengselen må man i utgangspunktet være inne i trengselen.


Taurus

Jerusalem - 26-12-2014 kl 11:23

Sitat: skrevet av Taurus  
Det ser ut til at alle skal inn i den store trengselen, men at noen blir berget ut fra den i hht. følgende vers:

Åp. 3:10 Fordi du har tatt vare på mitt ord om å holde ut, vil jeg bevare deg (ek; gresk preposisjon som betyr: ut fra) den tid av prøvelser som skal komme over hele verden for å prøve dem som bor på jorden.

Åp. 7:13 En av de eldste tok da ordet og spurte meg: «Disse som er kledd i hvite kapper, hvem er de, og hvor kommer de fra?» 14 »Herre,» svarte jeg, «du vet det.» Da sa han til meg: «Dette er de som kommer (ek; gresk preposisjon som betyr: ut fra) den store trengsel, og som har vasket sine klær og gjort dem hvite i Lammets blod.

Jeg her plassert den greske preposisjonen "ek" inn i versene ovenfor. Dette er den korrekte preposisjonen som betyr "ut fra", altså en bevegelse fra noe til noe til noe annet. For å komme ut fra den store trengselen må man i utgangspunktet være inne i trengselen.


Taurus


Den store trengsel i Jerusalem og Judea fant sted år 70 e.Kr

Matt 24:34 "Sannelig, jeg sier dere: Denne slekt skal ikke forgå før alt dette skjer."

Matt 16:28 "Sannelig, jeg sier dere: Noen av dem som her står, skal ikke smake døden før de ser Menneskesønnen komme i sitt rike."

Jesu Kristi åpenbaring fant sted i det første århundre !

Åp 1:1 "Dette er Jesu Kristi åpenbaring"

Åp 1:7 "Se, han kommer i skyene!"

Det skjedde der og da ![Redigert den 26-12-2014 kl 10:29 av Jerusalem]