Apologetisk Forum

En foruroligende lignelse

Taurus - 25-8-2004 kl 17:32

I forbindelse med det endelige oppgjøret har vi denne lignelsen om hveten og ugresset:

Matt., 13:30 La dem begge vokse der sammen til høsten kommer. Og når det er tid for innhøsting, skal jeg si til høstfolkene: Sank først ugresset og bind det i bunter for å brenne det, og så skal dere samle hveten i låven min.»

Vanligvis bindes korn i bunter og ugress brennes etter å ha blitt samlet i en haug. Men i lignelsen skal altså ugresset bindes først i bunter og deretter skal hveten samles på ett sted, i låven.

Med andre ord skal de ikke-utvalgte grupperes og de utvalgte skal samles i én stor kategori.

Har noen av dere formeninger om hva dette konkret viser til?

Taurus

[Edited on 26-8-2004 by Taurus]

Lionheart - 25-8-2004 kl 20:28

Bibelvers skal alltid leses i kontekst, og da spesielt lignelser.

Her er den fulle lignelsen, fra Matt 13:24-30

Han la fram for dem en annen lignelse og sa: «Himmelriket kan lignes med en mann som hadde sådd godt korn i åkeren sin. Og mens alle sov, kom hans fiende og sådde ugress blant hveten og gikk sin vei. Da nå kornet skjøt opp og satte aks, kom også ugresset til syne. Tjenerne gikk da til husbonden og sa: Herre! Var det ikke godt korn du sådde i åkeren? Hvor er da ugresset kommet fra? Det har en fiende gjort, svarte han. Tjenerne spurte ham: Vil du vi skal gå og luke det bort? Nei, svarte han, for da kommer dere til å rykke opp hveten sammen med ugresset. La dem begge vokse der sammen til høsten kommer. Og når det er tid for innhøsting, skal jeg si til høstfolkene: Sank først ugresset og bind det i bunter for å brenne det, og så skal dere samle hveten i låven min.»

Jesus, Guds Sønn, forklarte Selv lignelsen i Matt 13:36-43

Så forlot han folkemengden. Da han var kommet inn i huset, gikk disiplene til ham og sa: «Forklar oss lignelsen om ugresset i åkeren!» Han svarte: «Den som sår det gode kornet, er Menneskesønnen. Åkeren er verden. Det gode kornet er de som hører riket til, ugresset er de som hører den onde til. Fienden som sådde ugresset, er djevelen. Høsten er verdens ende, høstfolkene er englene. Og likesom ugresset blir sanket sammen og brent på ilden, slik skal det gå ved verdens ende: Menneskesønnen skal sende sine engler ut, og de skal sanke sammen og ta bort fra hans rike alt som fører til fall, og alle som gjør urett. Så skal de kaste dem i ildovnen, der en gråter og skjærer tenner. Da skal de rettferdige skinne som solen i sin Fars rike. Den som har ører, hør!

Legg merke til en ting Taurus, Menneskesønnen sender ut sine engler. Menneskesønnen er Jesus Kristus Selv. Ingen steder har du bibelsk fundament for å tro noe annet.

PeterDJ - 25-8-2004 kl 23:41

Taurus. Så skal dere samle hveten i låven min, tror jeg vil si. Så skal vi samles i himmelen. Himmelen = Låven min.

PeterDJ - 26-8-2004 kl 09:23

Og så sier jo Jesus noe med at arbeiderne er få, så be høstens herre å sende flere. Da er det altså engler det er snakk om i følge lionheart, og ikke forkynnere eller predikanter. Tror mange misfforstår disse versene. De tror predikantene er arbeiderne og ufrelste er kornet som skal høstes?? Da burde det jo heller vært SÅES.

[Edited on 26-8-2004 by PeterDJ]

Taurus - 26-8-2004 kl 23:11

Lionheart,

Jeg er nok klar over at det er et større avsnitt i den lignelsen enn akkurat bare det verset som jeg tok med.

Det som er interessant er nemlig rekkefølgen av begivenhetene, at ugresset bindes i bunter for å brennes, dvs. at de urettferdige skal samles i grupper og rammes av gråt og skrik og at hveten deretter skal samles på låven, dvs. de rettferdige skal samles i én stor forsamling.

Selv ønsker jeg å komme i forsamlingen av rettferdige som skal skinne som solen i Faderens rike og det tror jeg dere også vil.

Når det gjelder den menneskesønnen som er ment å komme i kjøtt og blod, hvordan kan du vite at dette er Jesus Kristus når denne menneskesønnen presenterer seg med et nytt navn? Selv disiplene tvilte jo på Jesus da han viste seg for dem etter oppstandelsen. Enda vanskeligere er det nå, nesten 2000 år etterpå.

Lionheart, kan du gi oss kriteriene på hva du mener skal vise oss at det er Jesus som er kommet?

PeterDJ,

Du vet at ugresset er de urettferdige og skal bort og ikke være med videre i Riket slik som hveten eller de rettferdige.

Himmelen er som følgende på Herrens Dag:

Herrens Dag begynner om morgenen mens det ennå er nattemørke når den klare morgenstjernen stiger opp. Så kommer rettferdighetens sol opp over horisonten bak skyer. Dette er en tid med dom og ødeleggelse helt til skyene fordrives gjennom den store trengselen. Da skinner rettferdighetens sol fra klar himmel.

Referanser for denne fremstillingen:

2. Peter, 1:19 Derfor står også profetordet desto fastere for oss. Dette ord bør dere ha for øye, for det er lik en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen gryr og morgenstjernen går opp i deres hjerter.

Mal., 4:2 Men for dere som frykter mitt navn, skal rettferds sol renne med legedom under sine vinger.…

Joel, 2:[1]...For Herrens dag er nær, den kommer, [2] en dag med mulm og mørke, en dag med skyer og skodde...

Esek., 30:3 Dagen nærmer seg, Herrens dag er nær. Det blir en dag med mørke skyer, en tid med dom over folkeslag.

Joel, 3:4 Solen forvandles, den formørkes, og månen blir som blod før Herrens dag kommer, den store og skremmende.

Apg., 2:20 Solen skal forvandles til mørke, og månen blir som blod, før Herrens dag kommer, den store og strålende.

Matt., 13:30 La dem begge vokse der sammen til høsten kommer. Og når det er tid for innhøsting, skal jeg si til høstfolkene: Sank først ugresset og bind det i bunter for å brenne det, og så skal dere samle hveten i låven min.»

Matt., 24:22 Om den tiden ikke ble forkortet, ville ikke noe menneske bli frelst. Men for de utvalgtes skyld skal den tiden forkortes.

Åp., 7:13 En av de eldste tok da ordet og spurte meg: «Disse som er kledd i hvite kapper, hvem er de, og hvor kommer de fra?» 14 »Herre,» svarte jeg, «du vet det.» Da sa han til meg: «Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og som har vasket sine klær og gjort dem hvite i Lammets blod.

Matt., 13:43 Da skal de rettferdige skinne som solen i sin Fars rike. Den som har ører, hør!

---

PeterDJ, denne nye himmelen på Herrens Dag kan du ikke komme til geografisk. Herrens Dag er ikke en vanlig dag på 24 timer. Du kan bare komme opp i denne himmelen i ånden. Låven må være noe konkret.

Men som sagt det er selve rekkefølgen som er interessant, at de urettferdige først skal grupperes for å brennes og så skal de rettferdige samles på ett sted.

Taurus


[Edited on 27-8-2004 by Taurus]

!!?

Lionheart - 27-8-2004 kl 11:33

Sitat:
Sitat:
Originally posted by PeterDJ
Og så sier jo Jesus noe med at arbeiderne er få, så be høstens herre å sende flere. Da er det altså engler det er snakk om i følge lionheart, og ikke forkynnere eller predikanter.


...?! Det har jeg aldri sagt. Det verset du siterer er et helt annet og er ikke i denne en del av lignelsen som Jesus forklarer! Det er Jesus Selv som forklarer den lignelsen, ikke jeg! Det er ikke meg du mener har misforstått, men Jesus og Hans Egen lignelse!

Sitat:
Tror mange misfforstår disse versene. De tror predikantene er arbeiderne og ufrelste er kornet som skal høstes?? Da burde det jo heller vært SÅES.


Det som høstes, er menneskesjeler, arbeiderne er Kristi vitner. Det tror jeg du kan være ganske sikker på.

[Edited on 26-8-2004 by PeterDJ]

PeterDJ - 27-8-2004 kl 12:06

Jesus sa selv at englene er arbeiderne i lignelsen. Og jeg har ikke sagt at du har misforstått noe som helst. Jeg sa i følge lionheart. Det betyr ikke at jeg er uenig. Jeg tror arbeiderne kan være englene i begge lignelsene, det er ingenting som sier noe annet i bibelen i hvertfall. Det er jo ingen forklaring. Så jeg kan jo tolke som jeg vil. Takk Gud for det.

Og så

PeterDJ - 27-8-2004 kl 12:14

Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans.

høstfolkene er englene (men kanskje arbeiderne her er noe annet enn høstfolkene)

Grøde=hvete?
Den som sår det gode kornet, er Menneskesønnen (høstens Herre)

La dem begge vokse der sammen til høsten kommer. Og når det er tid for innhøsting, skal jeg si til høstfolkene: Sank først ugresset og bind det i bunter for å brenne det, og så skal dere samle hveten i låven min.


Jeg tror foresten det kan være noe i det du sier om at folket skal grupperes. Men er det så veldig nøye.. egentlig. Det som er viktig er at man blir med.

Kristnerd - 13-9-2004 kl 15:44

Å tolke slik du selv vil er ett farlig prinsipp PeterDJ. Da kan du fort ende med teologier du plutselig må forkaste når du leser noe annet som strider i mot den tolkningen du hadde. Eller du må gjøre motsatt; late som at det nye du leste ikke står i Bibelen, eller å vri og vende på det til det passer inn i din tolkning. Men hva har du gjort da? Jo, du har skapt Gud i ditt bilde, framfor å la han jobbe videre med deg.

Så... å tolke helt fritt er ikke å anbefale.

Taurus - 12-10-2004 kl 00:41

La oss nå sette sammen disse to avsnittene:

Falske disipler

Matt., 7:21 Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars vilje. 22 Mange skal si til meg på den dag: Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, og drevet ut onde ånder ved ditt navn, og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn? 23 Men da skal jeg si dem rett ut: Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett!

og

Ugresset i hveten

Matt., 13:24 Han la fram for dem en annen lignelse og sa: «Himmelriket kan lignes med en mann som hadde sådd godt korn i åkeren sin. 25 Og mens alle sov, kom hans fiende og sådde ugress blant hveten og gikk sin vei. 26 Da nå kornet skjøt opp og satte aks, kom også ugresset til syne. 27 Tjenerne gikk da til husbonden og sa: Herre! Var det ikke godt korn du sådde i åkeren? Hvor er da ugresset kommet fra? 28 Det har en fiende gjort, svarte han. Tjenerne spurte ham: Vil du vi skal gå og luke det bort? 29 Nei, svarte han, for da kommer dere til å rykke opp hveten sammen med ugresset. 30 La dem begge vokse der sammen til høsten kommer. Og når det er tid for innhøsting, skal jeg si til høstfolkene: Sank først ugresset og bind det i bunter for å brenne det, og så skal dere samle hveten i låven min.»

Så er det tydelig at ”profetene”, ”åndeutdriverne” og de som utfører ”mektige gjerninger”, altså de som Jesus ikke kjenner, de er i buntene. De kan logisk sett ikke være hvetekorn. Hveten ser ut til å være de som gjør den himmelske fars vilje. Hvor finner man den himmelske fars vilje som det er så viktig å følge for å komme inn i himmelriket?


Taurus

[Edited on 11-10-2004 by Taurus]

Vel

PeterDJ - 23-10-2004 kl 12:30

Må si jeg har sagt mye rart på dette forumet. Men ta i betrakning at jeg er nyfrelst og nysjerrig. Og kommer fram til alt mulig rart for å få ei forklaring på saker å ting i bibelen. Men for å ta den lignelsen til lionheart på nytt. De ufrelste skal rykkes opp av englene og kastes i ilden. Og da skal de frelste skinne som solen i sin Fars rike.

Så når vi hører Jesus snakke om de to på åkeren og de to på sengen, og den ene blir tatt mens den andre blir latt tilbake. Da tror jeg de ufrelste blir tatt mens de frelste blir latt tilbake.

En grunn til at jeg tror det er at de ugudelige skal brennes før vi blir samlet. En annen ting jeg tenker på er noe Paulus sier:Dette sier vi dere med et ord fra Herren: Vi som nå lever og BLIR TILBAKE til Herren kommer, skal slett ikke komme før dem som er sovnet inn. 16 For når befalingen lyder, og det høres et rop fra overengelen og støt i Guds basun, da skal Herren selv stige ned fra himmelen. Og de som døde i troen på Kristus, skal først stå opp. 17 Deretter skal vi som er BLITT TILBAKE og fremdeles lever, sammen med dem bli rykket opp i skyene, i luften, for å møte Herren. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. 18 Trøst da hverandre med disse ord!

Så her ser jeg en klar sammenheng mellom Jesu lignelser. Den med at to skal være på åkeren og den ene blir tatt med, og den med at de ugudelige først skal rykkes opp og brennes i ovnen, ugresset altså. Deretter skal vi samles i låven (som jeg tror er det nye Jerusalem)

En annen ting som er interessant når vi snakker om dette er noe som står i Lukasevangelium.
: «Guds rike kommer ikke på en slik måte at en kan se det med øynene. 21 Ingen vil kunne si: Se her er det, eller: Der er det. For Guds rike er inni/iblant dere.» Sjekk om det er iblant eller inni i grunnteksten. :)


Gud velsigne dere alle. Hvis jeg går ut over det som står i bibelen så si i fra. Jeg mener da ikke jeg gjør det.

[Edited on 23-10-2004 by PeterDJ]

OG

PeterDJ - 23-10-2004 kl 12:32

To menn skal være ute på marken; den ene blir tatt med, den andre blir tilbake.
37 Disiplene tok da til orde og spurte: «Hvor, Herre?» Han svarte: «Der hvor åtselet er, vil gribbene samles.»

hva vil den siste setningen si? Der hvor synden er vil gribbene samles?

PS

PeterDJ - 23-10-2004 kl 14:38

Hvis du har lest de tre siste innleggene mine kan du kanskje være enig i dette:Lukas 17:37 "Hvor blir de tatt Herre?"
Herren svarer: "Der hvor åtselet er, der skal ørnene samles". (åtselet - død/synd).
En tolkning sier - Der synden er moden til dom, der vil straffen ramme.


Men bare et spm: Hvorfor er denne tråden under andre trosretninger å sånn? Burde ikke denne tråden være under teologisk forum eller noe? Dette er jo om Guds ord og bibelen, og ikke om FEKS islam

Taurus - 24-10-2004 kl 00:16

PeterDJ,

grunnen til at jeg poster kristne temaer her er at det bare er rene kristne diskusjoner som foregår i de andre forumene, mens jeg som medlem av bahá'í-troen poster her under andre religioner selv om jeg tar opp interessante kristne temaer. Da vil jeg også kunne trekke inn aspekter fra bahá'í-troen i dette forumet.


Taurus

IC IC

PeterDJ - 24-10-2004 kl 12:12

Må være mer aktiv da =) Hvis du kan, så kanskje du blir frelst en gang.


Det rimte

Gud velsigne deg og bevare deg og være deg nådig. I Jesu navn, Amen =)