Apologetisk Forum

Trusler i Trosbevegelen:

Larss - 7-6-2004 kl 13:44

urovekkende trekk ved deler av trosbevegelsen er den aggressive holdningen til mennesker som setter spørsmålstegn ved trosbevegelsens lære.
Det har blitt særlig populært å true kritiske personer med at Gud kommer til å drepe dem.
Og siden alle mennesker dør før eller siden,-så er jo slike "profetier" nødt til å gå i oppfyllelse på et eller annet tidspunkt uansett!

Det hele begynte med at Kenneth Hagin forteller en historie i en av bøkene sine om en pastor i en menighet som hadde vanskeligheter med å godta Hagin's lære.
Pastoren måtte vær så god bare godta læren ,-eller dø!
Hagin påstår så at pastoren døde midt under en preken.
(Åtte syner av Jesus, side 116,-Agape forlag.)

Desverre har ikke denne oppførselen stoppet med Hagin,-men mange andre trosforkynnere bruker slike trusler flittig.
Kenneth Copeland har uttalt at personer som er kritiske til trosbevegelsen har for vane å dø av kreft.
-Men det som er ironisk er at det har blitt laget en statistikk som viser at tros-forkynnere faktisk dør oftere av kreft enn resten av den Amerikanske befolkningen!

Paul Crouch er eieren av TBN,-Trinity Broadcasting Network,-og det er dette media-selskapet som sender programmene til Benny Hinn,-Hagin, Copeland og alle de andre forkynnerne innen trosbevegelsen.
Paul Crouch er ikke særlig begeistret for kristne som setter spørsmålstegn ved trosbevegelsens lære.
Dette er en av uttalelsene hans:

"-Jeg mener at Gud har gitt opp den råtne gamle religiøse gjengen, -to ganger døde, -rykket opp med rot.
De er fortapt og på vei til helvete, det finnes ingen forsoning for dem,-disse vranglære-jegere som ønsker å finne litt ulovlig lære i forkynnelsen til andre kristne,-og som plukker flisen ut av øyet på dem når de har en hel skog i sitt eget øye, og i sitt eget liv.
Til helvete med dere,-sier jeg,-halleluja!
Kom dere ut av Guds vei,-og slutt å legge hindringer i veien for Gud.-Og hvis ikke Gud skyter dere snart,-kommer jeg til å gjøre det!
Jeg nekter å snakke med dere. -Hvis dere skal diskutere lære . . . så gidder jeg ikke se de stygge trynene deres!"
(Praise-a-thon,-TBN,-4/2-1991)

Benny Hinn har for vane å være spesiellt aggressiv,-og her er et par av uttalelsene hans:

"Jeg leter stadig etter et vers i Bibelen,-men jeg kan ikke finne det, -verset som sier at:
-Hvis du ikke liker dem,-så drep dem!
-Jeg ønsker virkelig at jeg kunne finne det skriftstedet.
Noen ganger ønsker jeg at Gud ville gi meg et Hellig-Ånd-maskingevær.
Da hadde jeg blåst av hodet ditt."
(Dave Hunt, Signs of the times, CIB Bulletin. Januar 1992)

Dette er en uttalelse Benny Hinn kom med når han snakket om mennesker som er kritiske mot forkynnelsen.
Senere har han beklaget dypt at han i det hele tatt kom med slike uttalelser,-bare for å fortsette med det samme like etterpå.
I august samme år, kommer Benny Hinn med nok en uttalelse i forbindelse med at Hank Hanegraaf kritiserer Hinn's lære for å være ubibelsk.

"Hør dette:
-Det finnes menn og kvinner i sør-California som angriper meg.
Det jeg nå skal si, er sagt i salvelsen,-dere skal høste straffen i deres egne barn hvis dere ikke stopper.
Deres barn skal få lide.
Dere angriper meg gjennom radioprogrammer hver kveld.
-Dere skal få lide, og barna deres skal få lide.
Hør dette fra Guds tjener.
Dere er i fare. -Vend om ! -Hvis ikke skal Gud bevege sin mektige arm.
Rør ikke ved Hans salvede."
(Fra et møte ved den karismatiske verdenskonferanse den 7nde august 1992 i Anaheim, California.)

Noen dager senere,-den 3de september,-innrømmer Benny Hinn i bladet "Christianity Today",-å ha kommet med denne uttalelsen.
Dette er kanskje det Bibelen mener med Åndens frukt,-eller hva ???

Benny Hinn kan umulig være fyllt av Den Hellige Ånd.
Hva er han da fyllt av?

Kanskje det neste kaster lys over det spørsmålet:
Benny Hinn forteller hvor han får sin salvelse fra, i et møte sendt ut over Trinity Broadcasting Network.
Her forteller han at salvelsen han har, stammer fra gravkammerne til Kathryn Kuhlman og Aimee Semple McPherson, som han ofte besøker og tilbringer mye tid i.
Han har fått nøklene til disse gravkammerne av de avdødes familier.
("Double Portion Anointing" Del 3, April 7, 1991, TBN)

Dette er rett og slett okkultisme, og er et skremmende vitnesbyrd om at mange kristne faktisk ikke vet forskjell på verken opp eller ned, når de tar Benny Hinn for god fisk.
I Bibelen finner vi eksempler på folk som hadde tilhold i gravkammere. Disse var demonbesatte personer.

Hvis Benny Hinn var et enkeltstående tilfelle på agressive holdninger i trosbevegelsen, så var det ikke så farlig.
Desverre finner vi tendenser til trusler også hos flere trosforkynnere.

Pastor Kilpatric i Pensacola-menigheten ble så oppbrakt over at Hank Haanegraf avslørte vekkelsen som ubibelsk at han "profeterte" at Den Hellige Ånd skulle drepe ham innen det hadde gått nitti dager.
(Brownsville Assembly of God,-6/4-1997)

Det er altså ikke bare Kenneth Hagin som truer med døds-straff når han møter mennesker som er kritiske til vranglæren som forkynnes.
Rodney Howard Browne, frontfigur i Toronto-bevegelsen, følger etter i god trosbevegelses-stil:

"-Du kommer til å falle død om, hvis du hindrer det Gud gjør idag!"
(Melodyland Christian Center,Anaheim,-17/1-1995)

Jeg har selv vært tilstede på mange møter hvor forkynnere har advart forsamlingen mot å være kritisk til Toronto-vekkelsen.
Budskapet har vært at det snart skulle komme en veldig vekkelse,-så har man truet med at de som ikke er åpne for dette "nye" fra Gud ikke lenger skulle bli brukt av Herren i denne vekkelsen som snart kommer.
Slike budskap er kontroll, undertrykkelse overgrep.
I trosbevegelsen kaller man det åpenbaringer fra Den Hellige Ånd.


Hentet fra:
http://ganainm.homestead.com/files/artikkel/01.html

Der det forøvrig står ekstremt mye bra stoff...