Apologetisk Forum

Kristen magi

Larss - 6-6-2004 kl 15:43

Magi i kristen drakt!!!!

I den verden vi lever i er det lett å bli forvirret, det er så mye informasjon at en lett kan gå seg vill i alt sammen. Vi blir informert om hva som skjer i verden omkring oss og vi mottar stadig nye reklameskriv om hvordan vi skal bli vellykkede og glade mennesker med tykt og glans fylt hår!!!.På det religiøse området hører vi om de store verdensreligioner som Islam, budisme og Østens gamle trosretninger i moderne utgaver innpakket i europeisk kappe for å passe til oss. Vi fores også ukentlig med medier som sier seg å kontakte avdøde mennesker og redde atmosfæren i hjem, barer og arbeidsplasser.Også innen det som kalles kristendom finnes det en uttall retninger, mer eller mindre forskjellige, der vi blir fortalt hva som er best for oss og jeg leste for en tid siden en bok fra et kirkesamfunn og den het «77 veier til himmelen». En kan bli forvirra av mindre!Apostelen Tomas ble også noe forvirret en gang, det var rett før Jesus ble korsfestet og Jesus fortalte dem at han skulle forlate dem:”Jeg går bort for å berede dere et sted…..”: sa Jesus og så fortsatte han « Og dit jeg går, dit vet dere veien.»

« Men hvordan skal så vi vite det, « sa Tomas : « Vi vet jo ikke hvor du går hen, hvordan skal vi da kunne vite veien dit??»Dette var jo et riktig resonnement, og slik ville vel noen hver av oss tenkt?Jesus ga da et enda merkeligere svar : « Jeg er veien, sannheten og livet! «I den religiøse verden ser det ut for å være en mengde veivisere og en mengde kart å få tak i slik at en kan forsøke å følge dem, men Jesus har satt oss innenfor en umulighet ut fra menneskelig tankegang. Han sier at det er ham, personen Jesus Kristus, som er veien. Han sier et annet sted: ”….uten meg kan dere intet gjøre..”

Han gir altså ingen oppskrifter eller kart, ikke til mer hellighet og mer seier , heller ikke til bedre helse eller bedre økonomi. Veien til alt det vi skulle ønske i våre liv finnes ikke i skriftens bokstav. Bibelen er ingen oppskriftsbok eller en bok med magisk kraft i riktige ord eller besvergelser og det finnes ikke noe mantra, ”riktige” bønner eller metoder som kan føre oss et eneste skritt nærmere det Gud eller vi selv ønsker i våre liv.

De ortodokse jøder på Jesu tid mente at grunnen til at det skjedde så mange under i forbindelse med denne nasareeren Jesus var at han hadde funnet frem til den riktige uttale av ordet JHV, eller Jave. For dem var Jesus en magiker som hadde funnet det rette ord slik at magien hans virket. Vi rister kanskje på hodet av dette i dag, men mye av forkynnelsen om tegn og under går på den samme linjen uten at det blir reagert mot dette.Hvor mange ganger har vi ikke hørt at vi ikke ber på rette måte, eller at det er krefter i oss selv eller i våre omgivelser som hindrer Gud å høre eller å svare på våre bønner. Gud beskrives i Bibelen som ” ….den salige og alene mektige..” og Jesus sier han er gitt all makt i himmel og på jord. Hva skulle da kunne stanse ham. Skriften forteller at hverken død eller liv engler eller krefter eller noen makt skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus.

Jesus er ofte i klammeri med Israels religiøse overklasse og en gang sier han til dem; ” Dere ransaker skriftene og tror at det er evig liv i dem og kommer ikke til meg selv om det er om meg de vitner…”

Dette er ren magisk tanke, det rette mantra, det rette ord, de rette omgivelser og den rette ”utvalgte person” eller mager som rette og slett betyr prest.Ser vi på magien slik den har vært praktisert I den kjente tid så ser vi at det skilles på ”hvit magi” og ” sort magi” Vi finner det samme igjen i en mengde såkalt kristen forkynnelse. Kampen mellom ond og godt er sentral, kampen mellom ”det onde” da i djevelens og de onde åndemakters skikkelse og ” det gode” i skikkelse av en noe tafatt Jesus -skikkelse, engler og kristenheten.

I denne evige striden er clouet da å finne de rette ord, den rette ”mager” eller prest og det rette sted og tidspunkt slik at seieren tilfaller oss. Dette vil da vise at vi er de rette, de siste dagers uovervinnelige krigere.Skriftenes oppgave var i GT å vitne om Jesus Messias slik at mennesker skulle kunne komme til tro på Ham. Ikke veien til rikdom, helse eller annen velsignelse, men veien til Veien, Sannheten og Livet. Det samme er oppgaven I NT og det samme er enhver forkynners oppgave – vise veien til den velsignede som deler av det han har mottatt og fortjent med enhver som kommer til ham. i ham er all velsignelse og utenom ham er bare fortapelse!!


” … han som ble en forbannelse…. For at Abrahams velsignelse skulle komme over hedningene……. i din ætt skal alle jorden slekter velsignes… i din ætt og dette er Kristus…”

Paulus fikk til oppdrag å forkynne noe som ikke var forkynt før, noe ”som hadde vært skjult fra evige tider i Gud..” nemlig at ” hedningene hørte med til Legemet…..” At Messias kongen skulle ledsages av sin brud, menigheten av jøder og hedninger under samme vilkår var ukjent før han ” fikk til oppdrag å fullføre Guds Ord….” Hedningenes frelse i Riket var ingen hemmelighet, men at Kongen skulle ha en brud og at bruden skulle være Hans legeme på jord inntil han kom tilbake var skjult inntil da.

Derfor måtte Paulus, og kristenheten etter ham, sloss på flere fronter. Kampen var mot judaister som ville legge menigheten under Mose lov, mot de som mente at 1000 års riket var kommet og forkynte Rikets løfter i menighetens tid og mot en ”kristendom ” blandet med tidenes avgudsdyrkelse med den magien som fulgte med den. Disse to siste frontene ble ofte blandet sammen fordi løftene selvsagt ikke ble oppfylt og en utvei da var å gripe til magien

Dette ble med et fellesnavn kalt for gnossisme og deres utøvere gnostikere ut fra det greske ord gnosis som betyr kunnskap. De hentet inn overnaturlig kunnskap fra makter som kalte seg f.eks Maria Magdalene, Barnabass eller fra makter som gav seg ut for å være engler eller kjeruber.

Disse kreftene gjennomsyrte menighetene til den grad at Paulus sier at ”…hele Asia har vendt seg fra meg….” Og Johannes måtte skrive sine brev til privatpersoner fordi menighetenes ledere hadde vendt ham og sannheten ryggen..

Skrevet av Dag Arneson:
Hentet fra www.nettmenigheten.com

NB: Det er mulig jeg har publisert denne før, det husker jeg ikke...

[Edited on 6-6-2004 by Larss]

Kristnerd - 6-6-2004 kl 16:07

Det stemmer. du publiserte den i september i fjor ;) ( bruk søk funksjonen ) ... jeg sletter nå den gamle tråden, som ingen har svart på. og lar denne nye være.

Larss - 6-6-2004 kl 16:11

Søkefunksjon?

Stilig, den kjente jeg ikke til!

(da slipper jeg jo slike problemer i fremtiden...)