Apologetisk Forum

Levende Ords forhold til andre menigheter

Larss - 30-4-2004 kl 19:00

Jeg vil begynne med å si at dette er sannheten fra den ene siden, og behøver derfor ikke å være den hele og fulle sannhet.

En menighet i Larvik ved navnet "Larvik Bibelsenter" som var en del av "Levende Ord"-nettverket ønsket å sammarbeide litt med den lokale baptistkirken.

Dette ble de nektet av LO-ledelsen, men de ville ikke finne seg i å bli kontrolstyrt på denne måten, og opplyste at de ville fortsette sammarbeidet.

Da ble de kastet ut av LO-nettverket.

Sier ikke dette litt om LO's forhold til andre menigheter?

det er litt merkelig

Lionheart - 1-5-2004 kl 19:50

for trosbevegelsen generelt virker ganske økumenisk av seg. så lenge LO ikke er økumenisk, ser jeg dem faktisk som en mindre "trussel" for kristenheten enn om de var det. de nekter blant annet å være med på økumeniske årlige møtet.

Kristnerd - 2-5-2004 kl 15:34

Oi ?

Hm...

Men du... Bergenspia vår ;)
Kan jeg spørre deg om å skrive litt om det "økumeniske" i Bergen?

Leser jo hist og her om at "Bergen er det nye trossentrum i Norge" osv... Aner du noe om forholdet mellom KS og Kristkirken? og disse to i forhold til LO ? Statskirkemenigheter til Kristkirken osv?

Om du vet noe , så er jeg veldig nyskjerrig på å få lese om det.

Men... byen din må vell være ferdig kristnet snart? står så mye om så veldig mange freste i alt av alpha-nytt og Agenda 3.16 osv... Bergen må vell være rene kristendoms paradiset snart?

Eller er det litt at fisken blir større for hver gang fiskeren skryter?

jeg vet bare det jeg fikk inntrykk av da jeg gikk i tabernaklet

Lionheart - 2-5-2004 kl 18:20

jeg fikk høre pastorer som mente at Bergen var nord-europas Jerusalem osv.

det finnes et prosjekt som heter "be for bergen", et prosjekt som involverer de aller fleste menigheter som ligger i og rundt byområdet. dette er et økumenisk holdepunkt i aller høyeste grad.

det ble holdt en konferanse her - en økumenisk konferanse. husker ikke navn eller tid. tror det var tidlig i fjor høst, men jeg skal ikke si det sikkert. da var represetanter fra nesten alle menigheter, fra st. Paul (romersk-katolsk) til pinsemenigheten og kristkirken der. men LO var ikke der.

når du sier KS så er jeg litt usikker på hva det er forkortelse for.

Kristnerd - 3-5-2004 kl 00:34

hm... mente kf - kristen felleskap.

Jonas - 9-5-2004 kl 20:13

Sitat:
Originally posted by Lionheart
for trosbevegelsen generelt virker ganske økumenisk av seg. så lenge LO ikke er økumenisk, ser jeg dem faktisk som en mindre "trussel" for kristenheten enn om de var det. de nekter blant annet å være med på økumeniske årlige møtet.Levende Ord samarbeider mye med de andre menighetene i Bergen. Eks. Nyttårsfesten i Arenum, der Levende Ord, Kristent Fellesskap, Kristkirken og pinsekirken Tabernaklet var med å arrangere. Forøvrig er mange mennesker fra andre menigheter med i cellegruppene som er i regi av Levende Ord - der vi ber sammen, snakker sammen og diskuterer, legger ut om våre egne erfaringer og synspunkter, og får undervisning når noen har noe spesielt de vil si til gruppen.

Hvilken begrunnelse har du forresten for å påstå at Levende Ord en trussel for kristenheten? Du sier at en menighet som ønsker å følge Guds ord så godt de bare kan, er en trussel mot kristenheten -- hvorfor? Du bør ha en 'grei' begrunnelse når du uttaler deg slikt om en menighet.