Apologetisk Forum

Solen, månen og stjernene symboliserer den israelske familien

Jerusalem - 18-4-2023 kl 20:29

1 Mos 37,9 Josef hadde enda en drøm og fortalte den til brødrene sine. «Nå har jeg hatt enda en drøm», sa han. «Se, solen og månen og elleve stjerner bøyde seg for meg.» Da han fortalte drømmen til faren og brødrene, irettesatte faren ham og sa: «Hva slags drøm er det du har hatt? Skulle jeg og din mor og dine brødre virkelig komme og bøye oss til jorden for deg?

Matt 24,29 Så snart denne trengselstiden er over, skal solen bli formørket og månen miste sitt lys. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes.

Åp 12,1 Et stort tegn viste seg på himmelen: en kvinne som var kledd i solen, med månen under sine føtter og med en krans av tolv stjerner på hodet.

Solen, månen og stjernene (den israelske familien) erstattes med Guds familie, som er den nye verdens lys.

Åp 21,23 "byen trenger ikke lys fra sol eller måne, for Guds herlighet lyser over den, og Lammet er dens lys. Folkene skal vandre i lyset fra byen"

Joh 8,12 "Jeg er verdens lys"
Matt 5,14 "Dere er verdens lys"

Joh 1,9 "Det sanne lys,som lyser for hvert menneske, kom nå til verden."


[Redigert den 19-4-2023 av Jerusalem]