Apologetisk Forum

"når kroppen vår blir satt fri"

Jerusalem - 18-11-2022 kl 15:55

Rom 8:23 "vi som har fått Ånden, den første frukt av høsten som kommer, sukker med oss selv og lengter etter å bli Guds barn fullt og helt når kroppen vår blir satt fri "

Filip 3:21 "Han skal forvandle vår skrøpelige kropp og gjøre den lik den kroppen han selv har"

1 Kor 15:51 "Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle forvandles, brått, på et øyeblikk, ved det siste basunstøt. For basunen skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet."

2 Kor 5:1-6 "For vi vet at om det rives ned, dette teltet som er vårt jordiske hus, så har vi i himmelen en bygning som er fra Gud, et evig hus, som ikke er gjort med hender. Mens vi er her, sukker og lengter vi etter å bli ikledd og omsluttet av vår himmelske bolig. For når vi slik er blitt kledd, blir vi ikke stående nakne. Så lenge vi bor i vårt jordiske telt, er vi nedtrykt og sukker. For vi ønsker ikke å bli avkledd, men påkledd, så dette dødelige kan bli oppslukt av livet. Den som har gjort oss i stand til nettopp dette, er Gud, som har gitt oss Ånden som pant. Derfor er vi alltid ved godt mot, selv om vi vet at så lenge vi er hjemme i kroppen, er vi borte fra Herren."

2 Pet 1:14 "For jeg vet at mitt telt snart skal tas ned, det har vår Herre Jesus Kristus latt meg vite."

Rom 8:11 "Han reiste Jesus opp fra de døde, og dersom hans Ånd bor i dere, skal han som reiste Kristus opp fra de døde, også gi deres dødelige kropp liv ved sin Ånd, som bor i dere."

Målet er få en kropp som er lik Jesu oppstandelses kropp.

gana - 19-11-2022 kl 11:52

Bra Jerusalem

Men målet er mer enn bare kroppen.

Fra tronen hørtes det en røst som sa:

«Se, Guds bolig er hos menneskene.
Han skal bo hos dem,
og de skal være hans folk,
og Gud selv skal være hos dem.
Han skal være deres Gud.

Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne,
og døden skal ikke være mer,
heller ikke sorg eller skrik eller smerte.
For det som en gang var, er borte.»

Målet er en fullkommen frelse der ALT er blitt nytt

:)

Jerusalem - 21-11-2022 kl 19:16

Sitat: skrevet av gana  
Bra Jerusalem

Men målet er mer enn bare kroppen.

Fra tronen hørtes det en røst som sa:

«Se, Guds bolig er hos menneskene.
Han skal bo hos dem,
og de skal være hans folk,
og Gud selv skal være hos dem.
Han skal være deres Gud.

Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne,
og døden skal ikke være mer,
heller ikke sorg eller skrik eller smerte.
For det som en gang var, er borte.»

Målet er en fullkommen frelse der ALT er blitt nytt

:)

Universet er veldig stort, gana

Hva tror du om det Billy Graham sier er hensikten med den nye kroppen.

fra 14:54 i denne videoen

https://youtu.be/RdkbNGCp1G4?t=894

gana - 21-11-2022 kl 21:37

Hvor stort universet er kommer vel an på øynene som ser,
sett fra Guds ståsted så er det ikke sikkert det er så stort.

Av og til syns jeg Graham kan si nokså mye rart,
selv om jeg ellers har respekt.

Hensikten med den nye kroppen tror jeg blir den
samme som for den gamle; Guds ære.


[Redigert den 21-11-2022 av gana]