Apologetisk Forum

Fantastiske vers.

LeifG - 16-6-2018 kl 08:47


Apg 3,19-21 Så fatt da et annet sinn og vend om, forat eders synder må bli utslettet, så husvalelsens tider kan komme fra Herrens åsyn, 20 og han kan sende den for eder utkårede Messias, Jesus, 21 som himmelen skal huse inntil de tider da alt det blir gjenoprettet som Gud har talt om ved sine hellige profeters munn fra eldgamle dager av.Tenk det at vi må vende om fra våre synder for at våre synder kan bli utslettet. Nekter vi for at vi her og nå kan frelses fra våre synder kan vi ikke frelses. Med andre ord om vi ikke vender om fra våre synder, vil ikke syndene bli utslettet og vi må selv dø. Jesu offerdød, ved Hans andre komme vil da ikke gjelde for oss.

Livet blir sendt fra Faderen før Jesus andre komme, slik at Han kan hente noen. Jesus vil bli der oppe inntil Faderen har gjenopprettet sitt folk, så vil Jesus bli sendt for å hente sine.

Det stemmer også med frelsen i helligdomstjenesten, og Jesu liv her nede som vår bror. Tenk om det hadde vært slik at frelsen ikke kunne ha frelst oss fra synd men med våre synder.. Da hadde vi blitt frelst til ett evig liv i trelldom.
Falsk lære har denne tro, at vi er syndere fra fødselen av uansett og det åpner for at man tror alle kan bli frelst med synd om man bare sier man tror på Jesus og ønsker å være der.
Jesus avviser imidlertid dette som ærlig og sann tro og sier vik fra meg. I GT finner vi også at det er svært mange som vil bære Hans navn men gjøre som de selv mener er rett. Ingen av disse får evig liv men vil dø borte fra evig liv.

Heldigvis deler Gud Sin kjærlighet og rettferdighet fritt ut blant de som erkjenner sannheten og rettferdigheten, de som da løfter Ham opp. På den måte vil Guds sannferdighet også avbildes igjennom Guds bilde.