Apologetisk Forum

Protestantismen forstummet?

 Sider:  1  2    4

LeifG - 23-4-2018 kl 09:40

Sitat:
Ja det er det jeg også mener. Mange har en altfor bokstavelig tro i dag også. Vi kan se dette ved fanatisme for landet Israel og for jødiske høytidsdager og hviledager og lignende. Det er liksom at det ikke helt klarer å sige inn at i det åndelige riket så dreier det seg om noe annet.Årsaken til de kristne følelsene for landet Israel har med at man mangler forståelse for hva profetene og Moses viser til, det sammen med hva Paulus sier og hva følgene korsfestelsen hadde for den sermonielle lov.
Det er rett og slett mangel på tro, en avvisning av Moses og profetenes ord. Man tar deler av tekster og setter frem en jordisk styrelse over hva som er rett tro.
På den måten setter man opp menneskebud i stedet for Guds bud, av den grunn misforstår man sabbatshøytidene som påske, pinse, etc.., det gjelder i jødisk tro, som i kristen tro. I kristen tro har man i tillegg satt opp sin egen helligdag i stedet for Guds hviledag fra skapelsen, den syvende dag Sabbat. Man har i i tillegg til denne endring av tid og lov også flyttet gamle hellige tider til hedenske tider, til planetgudenes orden.
Daniel sier hvem det er som har satt dette gang og han sier at de kaster sannheten til jorden for så å trampe på den ved også å forsøke å endre tider og lov. Forsøke fordi det er umulig å endre Guds bud, men metoden er å lyve om det så menneskeheten skal tro og gjøre slik at det tilsynelatende er slik.

Den sanne åndelige tro ser dette, og lar ikke løgner endre Guds bud og orden.


Sitat:
Bokstavelig tro kan nok også til en viss grad være en del av Veien men det er jo også en fare for at det kan gå som det gjorde ved Messias første komme, de kjente ham ikke, eller det ble for sent. Nå tror jeg først og fremst faren er ganske stor for at de kan bli dradd med og lurt av den kommende falske Messias, en som kommer til et konkret sted i landet Israel, og skjer det på sabbaten så blir vel ikke villfarelsen mindre. 


Om vi skal holde oss til profetene og hva de sier Antikrst skal gjøre for å bedra så er det i første rekke at der i er Guds bud noe endret, samt at denne tro sier at vi slettes ikke skal dø. Der av også helveteslæren.
Idag er det andre bud fjernet i sin helhet og det fjerde har da blitt kraftig avkortet og gjort tildet tredje bud. Det tiende Guds bud er da splittet i to for at bedragets guds bud også skal være ti bud.
På denne måten kan vi se en stor del av troendes verden faktisk ikke tror på Gud men bedrageren.

Ser vi visere i profetiene og Guds ord kan vi se at Guds Tempel i dag er menneskehjertene og i disse hjerter er Guds trone, Gud sitter i hjertene til sine barn og de holder Hans bud.
I de advarende siste profetier rett før Mikales komme, ser vi at bedrageren skal sette seg i det hellige sete, blant de som holder Hans bud og det er ikke noe annet sted enn i menneskers hjerter som gjør etter Guds ord og den tro der.

Om vi tror Ham skal vi be om at forfølgelsen ikke starter på Sabbaten eller om vinteren, det sier ikke lite.


Sitat:
Vel, den som lever får se.

Tror man har bedre sjans som man hever blikket over jordiske steder og dager.

Ja vi bør rett og slett lære av historien, overdreven bokstavelig tro fører vill.


Alt her i og på denne jord vil brenne og tror vi så ser vi opp til den himmelske helligdom hvor Jesus er og der Jerusalem er. :)

Lærer vi av historien kan vi se. :)

La oss avvise bedrageren med denne tro og disse ord.

«Det står skrevet».

gana - 25-4-2018 kl 06:20

:)

Ja Antikrist blir også omtalt som Den Lovløse så antagelig er han ikke så veldig glad i Guds
bud, han kan prøve å endre dem eller aller helst vil han nok at de bare skal overses,
noe på samme måte som vi kan se hos den liberale teologi i dag.

Hvordan kan han så lykkes med dette? Jo han kan plassere seg midt mellom det sekulære og
kristenheten og så få disse til å gå mest mulig sammen. Eller som profeten Daniel sier det:
"Han slår opp sitt kongelige telt mellom havet og det herlige, hellige fjellet." Dan 11, 45a.
Og derfra har han sin base, en plan om utradere det hellige.

Jeg nevnte liberalteologien, den tror jeg er en sentral medspiller i dette, den ble i sin tid
konstruert av ikketroende for om mulig å forstå Bibelen, i dag er den samme teologi en
sentral aktør i mange kirker. Men det er selvsagt også mange andre som er med
i dette maskradespillet, det er ikke bare lovløse som kan misbruke Bibelen.

Alt som ikke er sentralt evangelisk tror jeg vil å tape i endetidskampen.

LeifG - 25-4-2018 kl 22:19

Sitat: skrevet av gana  
:)

Ja Antikrist blir også omtalt som Den Lovløse så antagelig er han ikke så veldig glad i Guds bud, han kan prøve å endre dem eller aller helst vil han nok at de bare skal overses, noe på samme måte som vi kan se hos den liberale teologi i dag.


Det er ikke bare antagelig, det står skrevet at han vil forsøke å endre de men det er selvfølgelig ved å lyve om hva som er sant. For vi vet alle at det er umulig å endre Guds bud, de står uansett løgn og bedrag.

Han har endret de gana, det er gjort for leeeenge siden, og han forsøker å få mennesker til å overse det i dag.Sitat:
Hvordan kan han så lykkes med dette? Jo han kan plassere seg midt mellom det sekulære og kristenheten og så få disse til å gå mest mulig sammen. Eller som profeten Daniel sier det:
"Han slår opp sitt kongelige telt mellom havet og det herlige, hellige fjellet." Dan 11, 45a.
Og derfra har han sin base, en plan om utradere det hellige.


Sanne kristne er de som holder Guds bud, de er hellige som Han er hellig og inget urent er i de, ei heller bryter de Guds bud. Mao er "kristenheten" todelt, den ene er falsk mens den andre er sann.
Og ja, han vil stille seg imellom de falske, som er som ett folkehav å se til og de sanne som er Guds bygning, ett fjell, Jesus Kristus/ Messias.
Antikrist smigrer med andre ord for å få de sanne til å omfavne de falske slik at det hellige blir urent og syndig.

Sitat:
Jeg nevnte liberalteologien, den tror jeg er en sentral medspiller i dette, den ble i sin tid konstruert av ikketroende for om mulig å forstå Bibelen, i dag er den samme teologi en sentral aktør i mange kirker. Men det er selvsagt også mange andre som er med i dette maskradespillet, det er ikke bare lovløse som kan misbruke Bibelen.

Alt som ikke er sentralt evangelisk tror jeg vil å tape i endetidskampen.


Ja, og de sentrale evangeliske snakker om omvendelse fra synd til uten synd sammen, igjennom seieren på korset med en kommende endelig dom. Kristi rettferdighet, Ham opphøyd.
De falske "kristne" snakker om frelse i synd, av nåde er du frelst bare tro så går det greit.. . De kaller det gode nyheter og bærer Jesus navn men går egen rettferdskappe.. .

Vi går harde tider i møte.. .

gana - 26-4-2018 kl 07:37

Ja ren tro frelser ingen, det er bare tro i

betydning etterfølgelse som fører til målet.

Og etterfølgelse er å følge budene som forklart

av Herren, å elske Gud av hele sitt hjerte

og sin neste som seg selv.

Var det så noe mer?

LeifG - 26-4-2018 kl 08:20

Bra gana, gleder meg til Hans verk blir fullført :)

gana - 27-4-2018 kl 05:44

Ja vi får håpe Herren får fullføre sitt verk med oss alle.

Det er jo mye opp til oss dette, om vi vil fortsette å la oss rettlede.

Og til det kreves det en åpen holdning,

en åpen innstilling til at vi kan ta feil og til at vi fortsatt kan ha noe å lære.

Blokkerer man seg fra fornuftige argument så kan det også være at man blokkerer for Gud.

Gud krever altså noe av oss for å kunne fullføre sitt verk,

en villig ånd og et ikke altfor slapt kjød.

:)

gana - 29-4-2018 kl 04:37

Etterfølgelse er å følge budene men skal man elske Gud av hele sitt hjerte og sin neste som seg selv så må man også enkelt ganger være forberedt på å bryte med de mest bokstavelige fortolkninger av loven. Vi kan se eksempler på dette i den gamle pakt og vi kan også se det hos de apostlene som fulgte Jesus.

Ikke minst på man være forberedt på dette i vår tid.

I vårt moderne samfunn er vi for eksempel alle avhengig av at noen også jobber på sabbaten, det er dette som er kjærlighet mot Gud og medmennesker i praksis. Man kan altså ikke bare ri lovbokstaven og tro at man med det holder loven, det trengs også et høyere mål,
det var dette som var den veien Jesu viste, størst av alt var kjærligheten.

Kjærligheten setter altså Gud og menneske i fokus og bryr seg mindre om hvilke dag det er.


[Redigert den 29-4-2018 kl 05:33 av gana]

gana - 30-4-2018 kl 07:47

Hei igjen :)

Hele loven har altså en åndelig side som går dypere enn bare den rett frem og bokstavelige ordlyd.

Tror det er viktig å få med seg dette om man skal ferdes i det åndelige gudsrike.

Gudsrike var en gang innenfor bestemte landegrense, det er det ikke lenger.

Og Jesus tilpasset loven den nye tid og lovens åndelige og dypere mening

kom mer i fokus, Gud ville ha mer ånd og sannhet hos sitt folk.

Gudsriket ble uten grenser og det samme ble også mange

av grensene for sabbats- og høytidsdagene.

Som ny vin måtte i nye sekker

så måtte også loven.

Tenk litt over dette :saint:


[Redigert den 30-4-2018 kl 09:38 av gana]

gana - 1-5-2018 kl 03:05

Vi kan ta 1. mai som eksempel. Det er ikke bare en dag som feires en gang
i året. De som jobber for arbeidernes rettigheter gjør dette året rundt. Det
er dette som er å ta dagen på alvor. Det blir en livstil.

Begynner det å lysne? Feir i så fall med måte.

Ha en god dag!

:)

Viking - 1-5-2018 kl 08:00

Det blir å vidreføre familietradisjon for 1. mai, fikse hagen.

1. mai lukter sosialisme.
Sosialismen er arnestedet til mye ondskap.

Både fascimen og nazismen kommer fra sosialismen.
Hitler var sosialist,
det samme var Mussolini som var fasict.

Fasicmens far Giovanni Gentile var også sosialist.
Folk fra venstre siden sier at all lorten kommer fra høyre siden, sannheten er at dette er rødt.

Ha en fin hagedag og la flagget ligge.


Viking - 1-5-2018 kl 21:00


Nazistene på 30 tallet oppfordret boikott av jødene.
Det samme gjør sosialistene i 1.mai tog i dag.

Nazist er en forkortelse for nasjonalsosialist.

Historien gjentar seg.

gana - 2-5-2018 kl 10:29

Og Marx var vel både sosialist og jøde tror jeg.

Kanskje ikke så dumt å ta med seg det beste fra alle kanter.

Arbeidernes rettigheter er viktig og jødene har også mye å bidra med.

LeifG - 5-5-2018 kl 13:51

Sitat: skrevet av Viking  
1. mai lukter sosialisme.
Sosialismen er arnestedet til mye ondskap.

Både fascimen og nazismen kommer fra sosialismen.
Hitler var sosialist, det samme var Mussolini som var fasict.

Fasicmens far Giovanni Gentile var også sosialist.Ingen tvil om det og kommunismen er også av det onde men alt dette over er ett produkt av Darwin og evolusjonslæren som sier at Gud ikke Er og skapte på 7 dager, inkl. Sabbaten.

1. mai feiringen er å si: Gud, vi klarer oss uten deg og dine bud! Alt dette er en følge av at mennesker tror på seg selv og lager sine egne veier, lover og orden.
Det istedet for å respektere Skaperen og følge Guds ti bud som handler om menneskers individuelle og personlige forhold til Gud ( de fire første bud), og menneskers nestekjærlighet i praksis (de seks siste bud). I denne orden trenger man ikke trelldommen sosialisme eller facisme, ei heller skuespillet demokrati.

gana - 5-5-2018 kl 15:30

1) Evolusjonslæren sier ingenting om Gud.

2) 1. maifeiringen sier ingenting om Gud.

Og hvis du i tillegg også har problemer med demokratiet så er det vel ikke så mye mer å si.

Men jeg kan likevel legge til at jeg syns det er altfor mye fundamentalisme i overtroen.

Ordet "dager" har for eksempel en helt annen betydning i Bibelens første billedfortellinger

enn det har ellers. Det er dette som er å ta Bibelen på alvor, å tolke den ut fra litraturtype.

LeifG - 5-5-2018 kl 16:10

Sitat: skrevet av gana  
1) Evolusjonslæren sier ingenting om Gud.


Helt riktig, den læren er til for de som ikke tror Gud Er. Derav kom facisme, kommunisme og mye annet elendig dritt.


Sitat:
2) 1. maifeiringen sier ingenting om Gud.


1. mai feiringen/ dagen ble til fordi man ikke tror Gud.


Sitat:
Og hvis du i tillegg også har problemer med demokratiet så er det vel ikke så mye mer å si.


Jeg har ikke problemer med demokratiet, verden har.


Sitat:
Men jeg kan likevel legge til at jeg syns det er altfor mye fundamentalisme i overtroen.

Ordet "dager" har for eksempel en helt annen betydning i Bibelens første billedfortellinger enn det har ellers. Det er dette som er å ta Bibelen på alvor, å tolke den ut fra litraturtype.


Ja, med det tolker man med overtro Gud fundamentalt ut av sin kraft, den sanne tro har. Man tror fundamentalt løgnen og blir avhengig av å klamre seg fast til løgnen for å unngå erkjenne at man egentlig er avkledd. Av den grunn gjør man Guds bud til intet med vakre ord... .

[Redigert den 5-5-2018 kl 16:10 av LeifG]

"Det er logisk sett en selvmotsigelse..."

gana - 5-5-2018 kl 17:03

Nei det stemmer ikke, evolusjonsteorien er ikke bare for de som ikke tror
på Gud, den er for alle som forstår at Bibelen ikke er en bok i naturvitenskap.

Inge Lønning:

"Hvis man insisterer på å sette Darwins verk opp mot Bibelen, overser man at Bibelen selv har to helt forskjellige skapelsesberetninger, som motsier hverandre radikalt. Den yngste av dem, som begynner i kapittel 1 i Første Mosebok, begynner med at Guds Ånd svever over kaos, og beveger seg skrittvis fram til mennesket som kronen på skaperverket. Den andre og eldre, som begynner midt inne i vers 4 i kapittel 2, begynner med mennesket, som Gud modellerer av ørkensanden. Det er logisk sett en selvmotsigelse mellom disse. Enhver nøktern lesning av Bibelen må føre til den konklusjonen at poenget ikke er å levere hypoteser av den typen som Darwin stilte opp i sin tid, som skal forklare hvordan verden er blitt til og har utviklet seg. Det dreier seg mer om et forsøk på å tolke tilværelsen slik mennesket opplever den."

https://www.forskningsradet.no/bladetforskning/Nyheter/Er_Da...

LeifG - 5-5-2018 kl 19:44

Det er ikke en selvmotsigelse om man leser konteksten og kan språk, hvordan setninger bygges opp men om man er analfabet og ikke kan setningsoppbygning blir det mye knall og fall.

1. Mosebok kap 2,4-25 om man gidder å sette seg inn i det tar for seg skapelsesuken om igjen i utdrag og det er slik dette språk er. Det samme gjentas flere ganger ut i skriften, først en fortelling, så gjentas samme fortelling men med andre ord og ett annet blikk for å øke forståelsen om hvordan ting henger sammen og hvordan det blir/ ble gjort.
Om vi ser versene i kap 1 så er dagene i skapelsesuken låst inn i 24 timers syklus.

Når det gjelder Darwin så er hans betingelser for sine teorier for lengst brutt igjennom biologien men det har de løst ved å si at teorien er sterkere enn hva vi faktisk ser og opplever.
Alle som tror på darwinismen er ført bak lyset som omhandler sunn fornuft og grunnleggende forstand, med eller uten tro. De tror på en løgn og ser desverre ikke selv dette.

Men jeg skal ikke nekte deg å tro på Inge Lønning og Darwin, jeg velger å tro Guds ord og Jesus Kristus.

Viking - 6-5-2018 kl 09:17


Det er helt sikkert et verktøy for satan, sosialismen.

Follk flest tror en fasist er en ekstremist fra høyre siden, men slik er det ikke.
Les og del denne med andre.

http://www.lksamuels.com/?p=156

Ser ut til å bli en fin dag, ha en velsignet dag.

Viking - 6-5-2018 kl 14:41


Gud visste at bibelen ville leses feil på mange områder,
her er et eksempel.


Sitat:
Matteus 24
Jesus forlot nå tempelet. Da han var på vei ut, kom disiplene til ham og pekte på tempelbygningene.  2 Men han sa: «Ja, ser dere alt dette? Sannelig, jeg sier dere: Her skal det ikke bli stein tilbake på stein, alt skal rives ned.» 


Tempelplassen som den kalles i dag er ikke stedet der Guds tempel stod, hvis så skulle være tilfelle ville Guds profeti være anderledes.


LeifG - 7-5-2018 kl 22:14

Om vi ser på Jesu korsfestelse; Guds Lam som ble ofret så skjedde det på Tempelplassen ved og hvor brennofferalteret er. Det er der folket individuelt kom med sitt offer og bekjente på sitt offer som så ble drept og brent for vedkomnes synd(er). Hele verden kan se Jesus korsfestet og selve Tempelplassen er hele verden i dag, åndelig sett. Enhver som ser Jesus kan komme frem for Ham og bekjenne på Ham slik at Han døde for enhvers bekjente synd(er).
Enhver kan gjøre så og la seg døpe inn i det hellige liv, for så å bli individuelt Guds Tempel og Han kan bo i en.

En har da forlatt sitt verdslige liv og holder nå Guds bud mens man arbeider for Ham slik at flere kan se denne frigjørende vei. Guds ånd er da i disse mennesker og lyser opp deres indre i og om Guds ord for dem. Dette er deres offer og deres bønner er en velbehagelig duft for Ham der oppe.

Dette er det åndelige liv som helligdomstjenesten pekte på, og som Adam og Eva fikk presentert rett etter fallet. :)

gana - 8-5-2018 kl 01:20

Veldig bra LeifG, her er du på solid bibelsk grunn.

Disse enkle bildene ser du ut til å ha full forståelse for.

I litt mer diffuse bilder som skapelse og endetidsåpenbaring ser du
derimot ut til å ha en lei tendens til å legge inn en del det ikke
alltid er grunnlag for, en tendens som ser ut til å vedvare.

Å legge noe til er jo ikke bra, man kan få plager.

Men men, ingen er jo feilfri, stå på du.

:)

Viking - 9-5-2018 kl 16:54


Det er en profeti som har gått i oppfyllelse, som alle Guds profetier gjør.

Dagens tempelplass og klagemur er rester av et romersk fort, Antonia.
Kirken har tolket feil.

Dere er hyggelige karer begge to, kunne tenke meg at vi skulle ha fått tiden til å gå
på gamleheimen sammen :singing:
[Redigert den 9-5-2018 kl 17:00 av Viking]

LeifG - 10-5-2018 kl 09:18

Sitat: skrevet av Viking  
Det er en profeti som har gått i oppfyllelse, som alle Guds profetier gjør.

Dagens tempelplass og klagemur er rester av et romersk fort, Antonia.
Kirken har tolket feil.

Dere er hyggelige karer begge to, kunne tenke meg at vi skulle ha fått tiden til å gå på gamleheimen sammen :singing: [Redigert den 9-5-2018 kl 17:00 av Viking]


Problemet tror jeg er at mennesker har sitt hjerte i jordiske ting, som steder, ting og tang som har skjedd for lenge siden. Det blir på en måte en slags tilbedelse som bryter med det andre bud.

Sitat:
2 Mos 20,4-6 Du skal ikke gjøre dig noget utskåret billede eller nogen avbildning av det som er oppe i himmelen, eller av det som er nede på jorden, eller av det som er i vannet nedenfor jorden. 5 Du skal ikke tilbede dem og ikke tjene dem; for jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud, som hjemsøker fedres misgjerninger på barn inntil tredje og fjerde ledd, på dem som hater mig, 6 og som gjør miskunnhet mot tusen ledd, mot dem som elsker mig og holder mine bud.


I denne kamp bryter man også det tredje bud fordi man handler i Guds navn og da misbruker man Guds navn.

Fordi disse steder og ting blir så avgjørende viktig for mennesker bryter det ut maktkamper som ender med blod. Man mister Gud ut av sitt liv, idet man tilber verdiløse verdier.

LeifG - 10-5-2018 kl 09:24

Sitat: skrevet av gana  
Veldig bra LeifG, her er du på solid bibelsk grunn.

Disse enkle bildene ser du ut til å ha full forståelse for.

I litt mer diffuse bilder som skapelse og endetidsåpenbaring ser du
derimot ut til å ha en lei tendens til å legge inn en del det ikke
alltid er grunnlag for, en tendens som ser ut til å vedvare.

Å legge noe til er jo ikke bra, man kan få plager.

Men men, ingen er jo feilfri, stå på du.

:)Jeg legger ikke til noe som helst gana. Jeg tar hensyn til at om 1 + 1 er 2 så har det følger for logikken i neste tallrekke. Å tro har konsekvenser og Guds ord legger ut rekkefølgen og logikken (som er forstandig, troverdig og da etterrettelig) i hva som skjer i morgen. Jeg tror Guds ord og at Han skapte universet, med andre ord er Han større enn skaperverket og med det tror jeg Han vet mere enn hva en spådom sier, figurert av en eller noen som ikke tror Gud.
Tenk det at om skapt støv kunne forklare universet og Gud selv, noen tror faktisk på støv fremfor Skaperen.. .

gana - 10-5-2018 kl 11:34

Ja det er viktig å tro på Skaperen fremfor støvet men jeg tror bare ikke alltid det er så fornuftig å låse ordet dag inn i en syklus på 24 timer.

Herren selv var i alle fall litt mer fri i bruken:

"Så lenge det er dag, må vi gjøre hans gjerninger som har sendt meg. Det kommer en natt da ingen kan arbeide." (Joh. 9,4)

LeifG - 11-5-2018 kl 09:18

Bare tenk over det du skriver/ sier/ mener. For det du skriver er at din fornuft står over troen, Guds ord, tilliten til at Gud faktisk er en Skaper av hele det eksisterende univers med dets innhold.

Med en gang man forkaster en klar tale til fordel for verdens vitenskap og egen forstand i Guds ord, viser man at man står over Gud og Hans lære for å kunne bli reddet. Det er på denne måten man bli sin egen Gud og endrer bud og frelsesveien Jesus kom med, første gang for ca 6000 år siden.
Her har du 24 timers syklusen presentert:

1 Mos 1,14-18 Og Gud sa: Det bli lys på himmelhvelvingen til å skille dagen fra natten! Og de skal være til tegn og fastsatte tider og dager og år. 15 Og de skal være til lys på himmelhvelvingen, til å lyse over jorden. Og det blev så. 16 Og Gud gjorde de to store lys, det største til å råde om dagen og det mindre til å råde om natten, og stjernene. 17 Og Gud satte dem på himmelhvelvingen til å lyse over jorden 18 og til å råde om dagen og om natten og til å skille lyset fra mørket. Og Gud så at det var godt.

gana - 12-5-2018 kl 02:50

Man skal ikke undervurdere fornuften,

den er skapt av Gud for å brukes.

Blind tro fører derimot til mye ufornuft.

Vitenskapen blir såleses vår hjelper,

også den skapt av Gud.

LeifG - 12-5-2018 kl 09:02

Selvsagt, Guds ord sier mye om det og den forteller om hvordan mennesket falt for sin egen snedighet. I salmene, forkynneren, ordspråkene men også flere andre steder ser vi balansen mellomfølelser og fornuft, kunnskap uten visdom og forstand, innsikt med og uten perspektiv. Viser også verdens visdom, hvor forkastelig den egentlig er men at det er dit verdens ledere går, for så å lede/ lære verden rett og galt.
Ikke glem at fallen syndig natur er Kunnskap om godt og ondt, og at denne kunnskap utvikles for å forsøke å ta Guds trone. I denne falne natur så er det rikelig med kunnskap men den mangler visdom og da forstand. Kunnskapen i fallen natur er brukt for å løfte mennesket opp, Jeget opp og er stolthet og egoisme. Se, Gud, hvor flink Jeg Er!

Vitenskapen har en rekke forutsetninger, om at og hvis at, og med den så utelukker man bla prinsippielt mulighetene for at Gud skapte men ikke tilrettela, eller danderte slik at liv kunne utvikle seg selv til noe. Logiene som bygger opp om vitenskapens paradigme er en rekke selvforklarende/ egenforklarte indikatorer, til en felles teori på siden av Guds ord, eller isteden for Guds ord om hvordan ting henger sammen. Med andre ord gana, blind tro.

Guds ord er gitt oss for at vi skal kunne frelses fra oss selv, og til Ham igjen og for at Guds ord skal virke så må vi ta i bruke det Han skapte oss med, en hjerne med følelsesspekter og tankemuligheter. Intellektuelle vesener som Han kaller ett bilde av seg selv, som Han kaller oss som sine søsken igjennom Jesus. Det er ingen tvil om at Gud forsøker å nå oss igjennom sitt ord og da må vi tro Hans ord, ikke forkaste Guds ord basert på heller å tro støvet som sier noe annet.
Vår hjelper er Gud ord og Hans Ånd, ikke som Faraos vise eller Babylons lærde var for folket men lykke til med din tro gana.. . Jeg skjønner ikke at du gidder.

gana - 12-5-2018 kl 17:55

Jeg vet ikke så mye om Faraos vise men var det ikke vise menn fra Egypt som var først på
plass da Messias ble født? Så man skal kanskje ikke være for rask med å avvise de vises
kunnskap verken i fortid eller nåtid.

Ellers så har jo vitenskapen utviklet seg en del med åra

https://no.wikipedia.org/wiki/Vitenskap

LeifG - 12-5-2018 kl 19:28

Sitat: skrevet av gana  
Jeg vet ikke så mye om Faraos vise men var det ikke vise menn fra Egypt som var først på
plass da Messias ble født? Så man skal kanskje ikke være for rask med å avvise de vises kunnskap verken i fortid eller nåtid.

Ellers så har jo vitenskapen utviklet seg en del med åra

https://no.wikipedia.org/wiki/Vitenskap


Om vi forholder oss til troen så finner vi at de vantro henviser til deres kloke hoder mens den troende søker ydmykt til Gud alene uten å rettlede Ham i hvordan ting henger sammen.


2 Mos 7,11 Da lot Farao sine vismenn og trollmenn kalle, og de, Egyptens tegnsutleggere, gjorde det samme med sine hemmelige kunster;
Dan 2,12 Over dette blev kongen harm og meget vred, og han bød at alle Babels vismenn skulde drepes.


Verdens vismenn er til for verden for å kunne sette Gud ut av sin kraft som Gud. Slik var det før og slik er det nå.

De tre vise menn kom fordi de hadde latt seg lede av en engel (stjerne) fra Gud. En stjerne er en engel fra Gud om vi lar Guds ord definere seg selv men lar vi vår hedenske fortid og forstand definere blir det vismenn fra østelig mystikk og planetguder.


Matt 2,1-2 Da Jesus var født i Betlehem i Judea, i kong Herodes' dager, se, da kom nogen vismenn fra Østerland til Jerusalem og sa: 2 Hvor er den jødenes konge som nu er født? Vi har sett hans stjerne i Østen og er kommet for å tilbede ham.

gana - 12-5-2018 kl 21:17

Hehehe, da har du nok misforstått, vitenskapen rettleder ikke Gud i hvordan ting henger
sammen. De forteller bare oss hva de finner ut fra sine forskningsmetoder. Ikke noe å
være nervøs for i det hele tatt.

Det fins også kristne forskere som har spesialisert seg på Skriften, ikke noe å
være nervøs for det heller.

Ja vi er jo egentlig alle forskere, vi bruker den viten vi har og er vi heldig
så finner vi også ut av noe.

Også mange store vitenskapsmenn har vært kristne, helt normalt det.

Frykt ikke, for jeg er med deg, sier Herren.

God natt.

:)

LeifG - 12-5-2018 kl 22:26

Jeg kan faktisk ikke se at jeg har misforstått gana. Jeg er heller ikke nervøs men jeg er lei for at så mange mennesker forkaster Guds ord til fordel for løgner.

gana - 13-5-2018 kl 17:50

Hei LeifG,

Går det an å finne ut alderen på jorda ut fra ditt syn?

LeifG - 14-5-2018 kl 16:12

Det blir gjetninger fordi våre dateringsmetoder ikke tar hensyn til tids endringer, påført stråling, og det at metoden er foretatt i ett da lukket system for så å tilføre antatt hendelsesforløp i lignelsen som gi en viss alder.

Jeg tror imidlertid det går an å finne en noenlunde antagelse om ett alder om man er objektiv og tar alle hensyn til mulige hendelser. Hvis man trekker inn Guds ord er saken klar, og en objektiv arkeologisk, biologisk og geologisk undersøkelse benekter ikke muligheten for en 6000 år jord hvor det forefinnes levende planter, dyr og mennesker. Selve kloden uten liv kan være gamlere enn 6000 år.

gana - 14-5-2018 kl 17:56

Tenkte kanskje at med en såpass bokstavelig lesing av
skapelsesberetningen så ville du kunne tidsbestemme
det hele nokså nøyaktig.

Men her ser du imidlertid ut til å sidestille Ordet
og vitenskapen.

Litt forvirret blir man jo.

LeifG - 15-5-2018 kl 08:49

Du mente med spørsmålet om det er mulig å finne alderen på jordas liv, igjennom Guds ord alene?
Eller mente du :

1. Alderen på kloden i Guds ord.
2. Alderen på kloden igjennom vitenskapen.
3. Hvor lenge siden livet begynte på denne jord iflg vitenskapen.


gana - 15-5-2018 kl 09:32

Det var spesielt nr. 1 jeg tenkte på og så lurer jeg på hvordan du forholder deg til at dette eventuelt kommer i konflikt med vitenskapen.


LeifG - 15-5-2018 kl 12:00

Det er ingen konflikt da selve kloden kunne ha blitt lagd lenge før livet ble skapt på jorden.

At populærvitenskapen blander hummer og kanari for å presse igjennom sine spådommer er selvsagt beklagelig, og når mennesker på tross av de faktiske forhold allikevel velger å tro på seg selv (sekulær populærvitenskap) fremfor logikk så kan man intet gjøre.
Jeg kan jo ikke forholde meg seriøst til noen som ikke skjønner at bak er bak, og at framme er fremst. Man må liksom bare la de være fordi de ønsker heller ikke å se ting annerledes, det er ikke noe å gjøre med. Annet enn å kanskje komme med forsiktige innspill og smile/ være hyggelig og ikke på noen måte slem med de.

gana - 17-5-2018 kl 23:50

Da gir jeg opp den diskusjonen, ser ikke ut til at vi kommer lenger der.

Men takk for at du vil være hyggelig og ikke slem, det fortjener vitenskapen.

Litt rart forresten at du setter vitenskap og logikk opp mot hverandre,

populære eller ikke, jeg trodde de var to sider av samme sak,

den samme sak som fant ut at jorden var rund.

Keep smiling :)

LeifG - 18-5-2018 kl 09:18

Sitat: skrevet av gana  
Da gir jeg opp den diskusjonen, ser ikke ut til at vi kommer lenger der.

Men takk for at du vil være hyggelig og ikke slem, det fortjener vitenskapen.

Litt rart forresten at du setter vitenskap og logikk opp mot hverandre, populære eller ikke, jeg trodde de var to sider av samme sak, den samme sak som fant ut at jorden var rund.

Keep smiling :)


Vitenskapen bygger på hva mennesket av seg selv kan se og skjønne, den har prinsipper og innenfor disse prinsipper er en skapelse av en Gud som gjør det på 7 dager prinsipielt utelukket.

Vitenskapen bygger og spinner sin logiske tenkning på ett Big Bang, og alt som er til av det er tilfeldigheter (Phenotype/ ett plutselig genetisk fenomen i biologiens forklaringer). Man oppnår sin kunnskap basert på predictions som også kan oversettes til spådommer. Man tar spådommene og setter de inn i ett lukket system for så å bevise troverdigheten på sin spådom, da kalt paradigmer. Dette gjør de hver for seg i sine respektive logier for så å "bevise" den store felles overordnede paradigme at alt er tilfeldig.
Biologien snakker også om Genotype i vårt DNA men det er prinsipielt underordnet Phenotype i deres forståelse av hvordan ting henger sammen.
At det er genetisk (genotype)på forhånd bestemt forskes det ikke på i vitneskapen for om det viser seg at det er mere logisk bryter ikke bare biologiens paradigme sammen men hele Big Bang og evolusjonsteorien slik den i dag tenkes.
Det er verd å nevne at dt er svært mange forskere som kjenner til dette og de støtter ikke dagens evolusjonsteori men går de ut med det så mister de troeverdigheten i dagens betalende samfunn og med det ingen jobb.

Guds ord forteller at alt ble skapt med en plan, ikke tilfeldigheter slik Big Bang og populærvitenskapen sier det.

At vitenskapen, sammen med hedenskapen og de religiøse før trodde jorden var flat er ett godt eksempel på at Guds ord er mere troverdig enn vitenskapen. Guds folk og de som tror Guds ord har alltid trodd at jorden er rund.

[Redigert den 18-5-2018 kl 09:19 av LeifG]

gana - 18-5-2018 kl 15:40

Nei vitenskapen kan selvsagt ikke kalkulere inn en Gud de ikke kan se, det gjør heller ikke du om du skal bygge deg et hus. Skal du bygge et hus så kalkulerer du ut fra det du har på bankkonto og legger neppe inn et overnaturlig inngripen fra Herren som nødvendig forutsetning. Og dette er helt naturlig, Gud har gitt oss forstanden for at vi skal bruke den.

LeifG - 18-5-2018 kl 20:41

Problemet gana er at vitenskapen utelukker at Gud skapte og med det forskes det prinsipielt ikke på genotypens muligheter men kun phenotype, altså at alt er prinsipielt tilfeldig.
Det betyr at man stenger ute endel muligheter i forsknings øyemed og at om Gud Er vil man aldri vil komme til forstå hvordan noe da henger sammen.

Ved at man prinsipielt velger denne metodikk, for å bygge opp under egenprodusert paradigme uten Gud som Skaper eller andre muligheter - har man satt seg inn i en boble som kun kan forklare seg selv for sin egeninteresse.

Så til det første du sier, de "kan ikke kalkulere inn det de ikke kan se". Det er nettopp det vitenskapen sier de gjør, de sier "vår teori står over det vi kan se og oppleve". Det er det som er Paradigmen, som underbygges av paradigmer (div. logier) som er uavhengig av hverandre men med felles interesse, nemlig å bevise Paradigmen/ teorien man har forutsatt riktig. Med andre ord maler mel til egen kake i en lukket luftboble.
Guds ord kaller det å la seg lure til å tro en løgn, eller å la seg dåre.

Så bruker du logikk i neste øyeblikk, noe vitenskapen sier ikke er mulig i hvordan liv ble til. Det fordi alt som er, er kommet av ingenting og ingenting gjorde at det ble noe som igjen tilfeldigvis og plutselig ble til levende ting. Og disse levende ting hadde DNAet i seg som vi i dag kan se i levende vesener. Ja, helt tilfeldig og plutselig ble det til av seg selv.., ut av ingenting.. .

Gud skapte gana, og Han hadde en plan med det Han skapte.

gana - 18-5-2018 kl 21:29

Nei jeg tror ikke vitenskapen utelukker Gud, det ligger bare utenfor deres domene.

Vitenskapen forholder seg kun til den virkelighet som kan ses, erfares og forskes på.

Så enkelt er det med den sak.

Og man ville jo uansett aldri kunnet forsket seg frem til Gud, Gud møtes kun i tro.


[Redigert den 18-5-2018 kl 21:37 av gana]

LeifG - 18-5-2018 kl 22:40

Du tar litt feil gana, de utelukker i sin forskning at Gud skapte alt som det skulle være, altså at det har utviklet seg fra amøbe til menneske. Det andre er at de forsker på det som de ser innenfor deres bobles virkelighet, som bygger opp under utvikling fra amøbe til noe mere. De tror og maler mel til denne kake og kaller det bevis. Det er blind tro gana.

gana - 19-5-2018 kl 00:53

En skapelse/utvikling frem mot sånn som det skal være kan ta litt tid LeifG, dette er jo hele Bibelen et vitnesbyrd om, ja ting er fortsatt ikke sånn som det en gang skal bli. Det virker som Gud bruker litt tid og lar det hele utvikle seg frem mot det som er det endelige målet, en ny himmel og en ny jord. Antagelig brukte han også noe tid på skapelsen av det første menneske, en dag som tusen år kanskje, eller noe der omkring.

Ha ein god dag du! :)

LeifG - 19-5-2018 kl 09:01

gana, om vi skal tro Guds ord skapte Han alt som det skulle være men mennesket falt fra og selve frelsen er en redning i fra det falne - tilbake til det som var.
Det jeg ser du sier er at godt og ondt er veien til godt. Østlig mystikk og Ying/ Yang er slik tro, man dyrker godt og ondt. Satanisme er også den samme retning.

Igjen, Guds ord forteller om en 24 timers skapelse som går over 6 dager + en 7. dag som hviledag. Jeg ble påmint i dag tidlig av en artikkels som jo også bekrefter 24/7 skapelsesuken i de ti bud og da det 4. bud som også er det eneste budet som Ha ber oss om å spesielt huske. Her er den korte og enkle artikkelen.

http://www.adventist.no/Adventist/Hjem/Artikler/2018/Mai-201...


gana - 19-5-2018 kl 20:36

Tror ikke det er noen motsetning mellom utvikling og det at Gud skapte alt som det skulle være.

Se på deg selv, du har utviklet deg en del siden unnfangelse til den du er i dag.

Når ble du som du skulle være?

:)

Rart at ikke flere ser det

gana - 22-5-2018 kl 04:41

Vi lever i en frafallstid. Djevelen går midt iblant de kristne med sine "listige, forførende knep" (Ef 4,14). Og mange kristne er seg antagelig ikke bevisst at de ikke bare er forført men at de også er medløpere for forførerånden. Ja de er rett og slett kommet i den ulykksalige situasjon at de er blitt medløpere for satans ånd. Og det er jo egentlig ikke så rart, vil man ikke selv ta ansvar for veien som skal gås så tar djevelen det gladelig. Han er en tusenkunstner og har han først fått lillefingeren så tar han fort også resten.

Og kirkefolket går rundt som de skulle være halvt i svima, tror de er på veien men går rett mot stupet. Litt rart at ikke flere ser det egentlig. Og de som ser det står vel ofte utenfor kirke og gudshus, kastet ut eller har gått frivillig, har ikke så mye de skulle sagt lenger.

Fred.

gana - 7-6-2018 kl 06:44

Sitat: skrevet av LeifG  
gana, om vi skal tro Guds ord skapte Han alt som det skulle være men mennesket falt fra og selve frelsen er en redning i fra det falne - tilbake til det som var.


Tilbake til det som var kommer man neppe i dette livet.

Jesu frelse er todelt, i dette livet knyttes den til tilgivelse,

tilbake til det som var kommer man først på den nye jord.

Vi ser altså at det er ikke bare menneskene og livet på

jorden som er i utvikling - også frelsen er i utvikling.


Ellers så tror jeg det er viktig at vi ikke utvikler oss for langt bort fra det bibelske:

www.dagen.no/dagensdebatt/kristenliv/debatt/En-utfordrende-k...

Ja bibelordet er faktisk det eneste faste holdepunktet vi har her på jorden.

God sommer til alle !! :cool:[Redigert den 7-6-2018 kl 07:01 av gana]

 Sider:  1  2    4