Apologetisk Forum

Protestantismen forstummet?

 Sider:  1    3  4

LeifG - 9-9-2017 kl 12:19

Er troen på Guds ord og Guds profeter fullstendig blitt borte, har frykten for muslimer, penger og troen på vitenskapen/ mennesket som guder gjort Gud og Guds ord til intet?

Gud ord er soleklar på hva som venter men for å se hva profetene Gud har sendt så må man også like Guds ord, ordning og bud, man må være frelst. Hvis ikke vil man hverken se, høre eller forstå hva som står. Man MÅ søke sannheten av hele sitt hjerte/ følelser og sinn/ tanker, altså sitt hele register, foruten det har kjødet, altså vår falne naturlige natur den evne å lyve for oss selv så vi ikke skal tro det som er sant og eller rett.

Vi vet at ut ifra skriften vil den onde stå frem på ett eller annet hvis men således at den onde blir tilbedt som om han var Gud, i Jesu navn. Mao., står han frem som om han er kristen. Antikrist, altså opp imot den Jesus egentlig er, en motsetning som ikke følger frelserens vei inn til nådens trone men som tar en annnen vei inn til nådens trone enn den Han viser oss og gikk på. Lammets blod og død, en forvrengning av blodets vei GT og NT viser oss.

Her to små utdrag fra denne artikkelen:

Verden ser ut til å ha bevegd seg inn i en ny tidsalder. Men hvorfor er det så viktig å minnes historien? Åpenbaringsboken forutsier at det som har vært skal komme tilbake.

og

Det som forårsaket forfølgelsen i fortiden, vil forårsake forfølgelsen i framtiden – en uhellig allianse av kirke og stat som undertrykker samvittighetsfriheten. Romerkirken vil på nytt gjøre krav på tilbedelse, og verdens politiske makter vil støtte henne.


http://www.adventist.no/Adventist/Hjem/Artikler/2017/Januar-...


Tør du å tro Guds ord, stå for den, altså vende deg i tro imot verden og Satan i spissen?

[Redigert den 9-9-2017 kl 12:24 av LeifG]

gana - 10-9-2017 kl 02:44

Nei jeg tror ikke den er forstummet, den er bare blitt litt fordummet. En utvikling som startet allerede på Luthers tid. Det var ikke nok det reformatorene hadde kommet frem til, man måtte videre. Og litt sånn utfra løse luften kom det etter hvert inn nye tanker, gjendøpere og merkelige profetskikkelser florerte.

Tanken om Skriften og troen alene hadde ikke fått feste i alle deler av bevegelsen.

Og dette er bakgrunnen for der vi er i dag, et kaos som bare baller på seg.


[Redigert den 10-9-2017 kl 02:45 av gana]

LeifG - 10-9-2017 kl 08:56

Vi får se nå i oktober om den har forstummet. DNK har iallefall kapitulert og hoppet i seng med antikrist trone.

https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/aktuelt/kirkehistorisk-pav...


Det er vel derfor også frafalne omtales som skjøger, etc..


LeifG - 10-9-2017 kl 08:57

Sitat: skrevet av LeifG  
Vi får se nå i oktober om den har forstummet. DNK har iallefall kapitulert og hoppet i seng med antikrist trone.


https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/aktuelt/kirkehistorisk-pav...


Ellers ett utdrag til fra artikkelen i åpningsinnlegget:


"Pave Frans og biskop Mounib Younan, leder i Det lutherske verdensforbund, undertegnet en felleserklæring den 31. oktober, 2016, der katolikker og lutheranere lovte å føre dialog for å fjerne gjenstående hindringer på veien mot full enhet. Erklæringen ble undertegnet under den økumeniske bønnegudstjenesten som ble holdt i Lunds Lutherske katedral den første dagen av pavens besøk i Sverige."


Det er vel derfor også frafalne omtales som skjøger, etc..


gana - 11-9-2017 kl 05:42

Skjøgen skal man ikke undervurdere, der er et høykonsentrat av satans ånd.

Det er denne ånd som skulle gis makt til å føre krig mot de hellige og vinne

Glimrende skuespillere er de også, men dessverre for dem så blir

det ingen Oscar-utdeling i himmelen.

LeifG - 11-9-2017 kl 13:42

Ei skjøge er generelt ei som selger seg, for å la seg bruke til umoral.

Her i dette tilfellet er skjøgen en menighet (DRKK og hennes undersåtter som holder hennes bud) som selv sier at hun tilhører Gud men gjør det som er imot Gud. Hun gjør Satans bud om hvem Gud er.

Satans ånd er å benekte Jesus, Menneskesønnen som sant menneske men ikke som Gud. Det fordi ved denne benektelsen kan man ikke frelses fra synd men i synd. Man benekter også ved det i praksis at Jesu død i kjød går god for verdens synd. Derfor har Kirken innført arvesyndslæren og de følger det har ift Jomfru Maria.

gana - 12-9-2017 kl 04:41

Hvis det er SÅ mange som er utenfor så må det vel
være lettere å regne opp de som er innenfor.

Hvor mange er dere? 2 - 3 stk.?

LeifG - 13-9-2017 kl 00:57

? Hvorfor telle? Hvorfor se på mennesker, se heller på Jesus og Guds ord. Tro så på Ham og det.

La oss se på hva Guds ord sier, Jesus lurte på om det kom til å være noen å hente.
Ser vi ytterlig etter så kommer Han for å hente de som har Hans tro Og holder Hans Fars bud. Det er de som forstår profetiens ånd, mao vet hva som skjer fordi de tror Moses og profetene.

gana, vi vet at DRKK har endret Guds bud og at alle som holder DRKKs bud er hennes barn. På den andre siden vet vi at Guds barn holder Hans bud.

Vi vet at djevelen lyver om sannheten og at han kommer som om han var Gud og at hans trosvei er lovløs. Mao som han selv vil (deriblant hold du hvilken som helst dag hellig) og ikke Guds vilje eller bud.

Det er med det svært enkelt å skille ut i perspektiv hvem som er Guds barn og hvem som er djevelens barn.

Esek 20,12 Også mine sabbater gav jeg dem, så de skulde være til et tegn mellem mig og dem, forat de skulde vite at jeg er Herren, som helliger dem.
Esek 20,20 Og hellighold mine sabbater! De skal være til et tegn mellem mig og eder, forat I skal vite at jeg, Herren, er eders Gud.


Matt 19,17 Men han sa til ham: Hvorfor spør du mig om det gode? Det er bare en som er god. Men vil du gå inn til livet, da hold budene!

Åp 14,12 Her er de helliges tålmodighet, de som holder Guds bud og Jesu tro.
Her har vi DRKK (Satans bud) og hennes barn:

Hos 2,11 Og jeg vil gjøre ende på all hennes glede, hennes fester, hennes nymåner og hennes sabbater og alle hennes høitider.


Det være seg allehelgensdag, lucia, påske, jul, søndag som helligdag, St., ditt og datt, etc..

Ikke sant?

gana - 13-9-2017 kl 02:28

Sitat: skrevet av LeifG  
? Hvorfor telle?

Nei det kan DU si :)


LeifG - 13-9-2017 kl 12:46

Sitat åpningsinnleggets link:

"Det store spørsmålet er:

Hvem vil vi være lojal mot? Menneskelige makter, politiske eller religiøse, som søker etter verdensherredømme, eller vår skaper og frelser, Jesus Kristus, som tok våre synder på seg for å sette oss fri?"

gana - 13-9-2017 kl 14:54

Ja læren om Jesus Kristus er avgjørende viktig.

En del andre lærespørsmål har dog ikke samme betydning.

Man kan derfor ikke regne/telle ut alle som ikke er enig i alt.

LeifG - 13-9-2017 kl 18:40

Åp 12,17 Og dragen blev vred på kvinnen og drog avsted for å føre krig mot de andre av hennes ætt, dem som holder Guds bud og har Jesu vidnesbyrd.De som Har Jesu tro/ vitnesbyrd OG holder Guds bud.

Ordet og Vitnesbyrdet.. .


Jes 8,20 Til ordet og til vidnesbyrdet! – Dersom de ikke sier så, det folk som ingen morgenrøde* har,

Matt 19,17 Men han sa til ham: Hvorfor spør du mig om det gode? Det er bare en som er god. Men vil du gå inn til livet, da hold budene!

Luk 16,31 Men han sa til ham: Hører de ikke Moses og profetene, da vil de heller ikke tro om nogen står op fra de døde.

Luk 24,27 Og han begynte fra Moses og fra alle profetene og utla for dem i alle skriftene det som er skrevet om ham.

Apg 26,22 Så har jeg da fått hjelp fra Gud og står til denne dag og vidner både for liten og for stor, idet jeg ikke sier noget annet enn hvad profetene og Moses har sagt skulde skje:Med andre ord er ikke læren OM viktig men at man har Jesu tro, og gjør den. På den måten blir det ikke noe om og men, hvis at og kanskje.
Det fordi da er Gud selv læreren, ja Hyrden. Man kan derfor ikke sile ut det som ikke passer, for at man skal få plass i himmelens rekker.

Derfor står Ordet fast og en kan telle inn de som står fast i ordet og vitnesbyrdet.., men lyver man om det, unnlater ordet og vitnesbyrdet kan ingen telle. Det er nok riktig det ja.

gana - 14-9-2017 kl 05:30

Jesu tro? Vi mennesker har vel alle kun fått et mål av tro.

Så det at noen har en annen oppfatning behøver ikke å
bety at de lyver og siler ut det som ikke passer. Det er
bare det at vi ser og opplever ting litt forskjellig.

"Én gjør forskjell på dager, en annen holder
alle dager for like. La enhver være fullt
overbevist om sitt syn." (Rom 14,5)

Kun Gud er Gud.

LeifG - 14-9-2017 kl 08:31

Bibelen, Guds ord sier at de frelste selv har Jesu tro. Jeg viste jo deg ett vers rett her over, men det står jo flere steder.

Det er helt klart at vi har forskjelllig bakgrunn og veien inn til tro er forskjellig, noen trenger mere av det ene og det andre enn den andre for å se og skjønnne. Gud sier at om en søker Ham av hele sitt hjerte og hele sitt sinn så lar Han seg finne, da teller Hans vilje og bud, ikke hva en selv synes om og er overbevist om. Uansett så er det ingen personlig tro som overkjører Guds ord eller bud slik at man kan lage sine egne bud for så å si at det er Guds vilje.
Isåfall er man sin egen Gud og kjører anarki for så å sette seg på Guds trone i sin egen sfære.

Protestantisme er å protestere imot en tro som er i samfunnet men som ikke er iflg Guds ord.

gana - 14-9-2017 kl 10:18

Bibelen sier også at vi er gitt et mål av tro.

Vår Jesu-tro gjør oss altså ikke allvitende.

Reformatorene tok høyde for dette da de

forklarte hva som var nødvendig for sann

enhet, nemlig alene troen på Jesu Krist.


Setter så troen på Jesus resten av Skriften

ut av kraft? Nei, men man kan heller ikke

la seg blind av egen innbilt allvitenhet.

Vi forstår alle kun stykkevis og delt.[Redigert den 14-9-2017 kl 11:08 av gana]

LeifG - 14-9-2017 kl 14:31

Jesu tro er ens med Moses og profetene, den som viser den konkrete vei inn igjennom helligdomstjenesten. Helt inn til Nådens trone som står på Ordet og Vitnesbyrdet, altså de ti bud, Aarons stav og krukke med manna.

Så om man tror på Jesus følger man troen Jesus hadde og med det har man Jesu tro. Så hva sier Moses og profetene, hva sier Jesus og hvor gikk Han da hen? Fra dåp til trone?

Problemet er gana at Djevelen fremstår som om han var Gud/ Jesus og får mennesker til å tro at de tror på Jesus, og med det tror de er frelst men det er man da altså ikke. Hvem og hva tror du på? Det som avgjør det spørsmålet er om hvem og hva som rettleder deg i tro. Reformatører, tradisjon eller uten unnskyldninger Guds klare ord?

Du henviser til reformatørene, det gjør jeg også så du må nok dypere ned i materien her.

gana - 14-9-2017 kl 15:03

Man kommer fort feil ut om man lar seg

rettlede av Bibelen uten å ta utgangspunkt i oppfyllelsen.

Og er vår frelse oppfylt så trenger vi vel kanskje ikke å legge til så mye?

LeifG - 15-9-2017 kl 10:10

Ingenting er lagt til eller trukket fra Moses og profetene men selve offeret som vi ser i den gamle pakt er oppfylt, deretter, altså etter offeret/ korset inn til Det aller Helligste hvor Ypperstepresten tjenestegjør (Jesus nå i himmelen hvor det sanne Nådens Trone og Pakt er). Det er enda.

Vi er der Tempelet som vi ser skyggen av i den gamle pakt og der gjør man Guds vilje, Hans vei, vi ser jo hvordan det gikk med de som presset seg inn med andre midler/ metoder enn den Gud satte opp.. .

Med andre ord oppfylte Jesus så vi også kan oppfylle loven. Så enkelt er det gana.

gana - 15-9-2017 kl 17:13

Spørs da hva som teller, Jesu oppfyllelse eller din egen.


LeifG - 15-9-2017 kl 18:37

Jesus oppfulte offerlammets intensjon, syndens lønn er døden. Jesus døde for våre synder og siden Han selv i kjød var uten synd kan Han også være vår Mellommann/ Yppersteprest i Det Aller Helligste som er i himmelen.

Rom 8,3-4 For det som var umulig for loven, idet den var maktesløs ved kjødet, det gjorde Gud, idet han sendte sin Sønn i syndig kjøds lignelse og for syndens skyld og fordømte synden i kjødet, forat lovens krav skulde bli opfylt i oss, vi som ikke vandrer efter kjødet, men efter Ånden.


Med andre ord er ikke oppfyllelsen.., frelsen en frelse i fra Gud (hvem Han er) men ifra synd, så vi kan gå med Gud. Altså til Ham.

Viking - 17-9-2017 kl 14:47

Heisan knoll og tott :)
Noen Bibelvers som har vært noe i tåka for meg erskrevet i Isaja 19, v 20.......


Den dagen skal det være et alter for Herren midt i Egypt og en steinstøtte for Herren ved grensen.

20 Det skal være til tegn og vitnesbyrd for Herren over hærskarene i Egypt. Når de roper til Herren og klager over undertrykkerne, skal han sende dem en frelser og stridsmann, og han skal fri dem ut.

21 Da skal Herren gi seg til kjenne for egypterne, på den dagen skal egypterne lære ham å kjenne. De skal dyrke ham med slaktoffer og grødeoffer, avlegge løfter for Herren og innfri dem.

22 Herren skal slå egypterne – slå, men også helbrede. De skal vende om til Herren, og han vil bønnhøre dem og helbrede dem.

23 Den dagen skal det være en hovedvei fra Egypt til Assur. Assyrerne skal komme til Egypt og egypterne til Assur, og Egypt skal tilbe sammen med Assur.

24 Den dagen skal Israel, den tredje sammen med Egypt og Assur, være en ve
lsignelse for hele jorden.

25 Herren over hærskarene skal velsigne dem og si:

Velsignet er Egypt, mitt folk,
Assur, et verk av min hånd,
og Israel, min eiendom!


https://youtu.be/2UqB6GHAyj8http://middleoftheearth.com/pyramus.htm

2.Samuels bok 7:6
6 Jeg har da ikke bodd i noe hus helt fra den tid jeg førte israelittene opp fra Egypt og fram til denne dag.
0
Spennede stoff i møte med siste store sabbats høgtid dette året.

[Redigert den 17-9-2017 kl 16:42 av Viking]

[Redigert den 17-9-2017 kl 16:43 av Viking]

gana - 17-9-2017 kl 23:21

Hei Viking :)

Kanskje er vi i slekt, jeg har stamtavle som går helt tilbake til Harald Hårfagre :)

Vel, til saken..

Versene du gjengir fra Jesaja-boken tror jeg er en profeti om Messias-rikets utbredelse. Den første profetien om dette i denne boken får vi i kapitel 2 vers 2 - 4. Profeten ser det Guds rike som kom med Jesu Krist og som etter hvert utbredte seg over hele jorden.

LeifG - 18-9-2017 kl 09:01

Sitat: skrevet av Viking  
Heisan knoll og tott :)
Noen Bibelvers som har vært noe i tåka for meg erskrevet i Isaja 19, v 20.......


Den dagen skal det være et alter for Herren midt i Egypt og en steinstøtte for Herren ved grensen.

20 Det skal være til tegn og vitnesbyrd for Herren over hærskarene i Egypt. Når de roper til Herren og klager over undertrykkerne, skal han sende dem en frelser og stridsmann, og han skal fri dem ut.

21 Da skal Herren gi seg til kjenne for egypterne, på den dagen skal egypterne lære ham å kjenne. De skal dyrke ham med slaktoffer og grødeoffer, avlegge løfter for Herren og innfri dem.

22 Herren skal slå egypterne – slå, men også helbrede. De skal vende om til Herren, og han vil bønnhøre dem og helbrede dem.

23 Den dagen skal det være en hovedvei fra Egypt til Assur. Assyrerne skal komme til Egypt og egypterne til Assur, og Egypt skal tilbe sammen med Assur.

24 Den dagen skal Israel, den tredje sammen med Egypt og Assur, være en ve
lsignelse for hele jorden.

25 Herren over hærskarene skal velsigne dem og si:

Velsignet er Egypt, mitt folk,
Assur, et verk av min hånd,
og Israel, min eiendom!


https://youtu.be/2UqB6GHAyj8http://middleoftheearth.com/pyramus.htm

2.Samuels bok 7:6
6 Jeg har da ikke bodd i noe hus helt fra den tid jeg førte israelittene opp fra Egypt og fram til denne dag.
0
Spennede stoff i møte med siste store sabbats høgtid dette året.

[Redigert den 17-9-2017 kl 16:42 av Viking]

[Redigert den 17-9-2017 kl 16:43 av Viking]
Hvis vi tar hensyn til at Egypt er ett bilde på ateisme og selvdyrkelse likt at man selv er i realiteten guder (farao og ateisme), så kan vi se at ateisme vil dø ut. Alle vil bli troende, enten på Antikrist eller på Gud.
Vi ser ut i fra, sammen med GT også at det skjer en rensing og utvelgelse i Åp, før Jesu andre komme.
Vi ser også at vårt offer etter korset er oss selv, at vi dør fra oss selv for å gjøre Guds vilje. Jesus er deres slaktoffer man bringer frem for Herren.
Vi ser også at selve Åpenbaringen den dagen de ser Ham er steinstøtten og alteret. Det er åndelig og det er en sann omvendelse for ateister til å følge Guds og Hans bud, de ærer Ham ved å tro Ham, ved å forkaste all religion og avgudsdyrkelser.

:)

Knoll og tott, ja du sier noe. Det er helt vanvittig, egentlig helt latterlig tragisk!

gana - 18-9-2017 kl 10:24

Ja det blir litt komisk det hele, enig i det LeifG, der kan vi enes :)

Litt dumt det ikke er flere som deltar her.

Litt merkelig også at de som startet dette forumet ikke synes å ha noen som helst slags interesse lenger.

Stanima?


[Redigert den 18-9-2017 kl 10:31 av gana]

Viking - 18-9-2017 kl 18:32

Sitat: skrevet av gana  
Hei Viking :)

Kanskje er vi i slekt, jeg har stamtavle som går helt tilbake til Harald Hårfagre :)

Vel, til saken..

Versene du gjengir fra Jesaja-boken tror jeg er en profeti om Messias-rikets utbredelse. Den første profetien om dette i denne boken får vi i kapitel 2 vers 2 - 4. Profeten ser det Guds rike som kom med Jesu Krist og som etter hvert utbredte seg over hele jorden.


Han Hårfagre er nok en tipptipp i flg. gammel slektshistorie. Er det litt telemarking i deg?

gana - 18-9-2017 kl 19:08

Nei ikke det jeg vet men er ikke alt jeg har oversikt over heller sånn på stående fot. Men er Hårfagre en tipptipp så har vi nok en viss forbindelse. Har ikke undersøkt noe lenger tilbake i historien men det kunne jo vært interessant å gjøre det. Kanskje ligger det en liten profet-åre i oss begge.

Ellers så håper jeg du fikk noe ut av svaret på Jesaja-profetien. Egypt og Assur som Guds folk er nok et bilde på den første utbredelse Messias-riket, blant de først til å motta evangeliet. Selv syns jeg i alle fall en slik forklaring virker fornuftig, fant den i en fortolkningsbok jeg har.

Viking - 19-9-2017 kl 14:09

Jeg er noe forundret over :

"Den dagen skal det være et alter for Herren midt i Egypt og en steinstøtte for Herren ved grensen."

Den store pyramiden i Giza står på grensen midt i Egypt,
og Giza skal visstnok bety "grense".

Granitt boksen inne i den passer akkurat til arken.
Bibelen henviser til stedet. Enoch skriver om dette. Det gjør også Josephus historikeren.
Denne pyramiden er så spesiell at intet menneske klarer å kopiere den.
Merkelig og interessant.

.

gana - 19-9-2017 kl 19:05

Ifølge min bibel viser Jes 19,20 til 1 Mos 28,18-22.

Tror derfor ikke utrykkene "midt i Egypt" og "steinstøtte" har noe med geografisk sentrum og pyramide å gjøre. Som tidligere nevnt så tror jeg det er mer fornuftig å tolke profetens syn dithen at også Egypt en dag skulle romme Messias-riket med påfølgende tilbedelse. Guds sanne hus / menighet / stein skulle en dag også reises i Egypt. Tror det er dette Jesaja profeterer om, han så det kommende gudsrike og dets inntreden også utenfor det geografiske Israel.


[Redigert den 19-9-2017 kl 20:03 av gana]

Viking - 20-9-2017 kl 07:48

Hviken oversettelse har du Gana?


Sitat:

Den sjuende basunen
15 Den sjuende engelen blåste i basunen. Da hørtes det i himmelen røster som ropte høyt:
«Herredømmet i verden tilhører nå
vår Herre og hans Salvede,
og han skal være konge i all evighet.»


I kveld er det inngangen til Feast of Trumpets som varsler Kristi komme.
Også inngangen til det 7. tusen års jubilee etter det jeg kan se flere steder på nettet.

Jeg vet ikke, men det er nok til at jeg titter mot øst for å se om Han kommer.
Vanskelig å gjøre noe annet enn å vente og håpe.

Ha en god sabbat😀[Redigert den 20-9-2017 kl 09:06 av Viking]

gana - 20-9-2017 kl 15:05

Jeg bruker for det meste Bibelselskapets nyeste oversettelse (2011), den syns jeg er både lettlest og oversiktlig.

Ellers, når det gjelder pyramidene, så vil enkelte hevde at de er bygd av aliens. Hatt noe kontakt med dem da?

Det kan også være at det dreier seg om onde åndsmakter som flagrer rundt. Her er meningene delte.

http://www.dagen.no/Kristenliv/debatt/Aliens-i-lys-av-Bibele...

Når det gjelde Jesu gjenkomst så er det også mange meninger. Mange tegn i tiden kan tyde på at det er noe på gang.

Den som lever får se, kanskje også en aliens.

:)

Viking - 20-9-2017 kl 16:03

Sitat: skrevet av gana  
Jeg bruker for det meste Bibelselskapets nyeste oversettelse (2011), den syns jeg er både lettlest og oversiktlig.

Ellers, når det gjelder pyramidene, så vil enkelte hevde at de er bygd av aliens. Hatt noe kontakt med dem da?

Det kan også være at det dreier seg om onde åndsmakter som flagrer rundt. Her er meningene delte.

http://www.dagen.no/Kristenliv/debatt/Aliens-i-lys-av-Bibele...

Når det gjelde Jesu gjenkomst så er det også mange meninger. Mange tegn i tiden kan tyde på at det er noe på gang.

Den som lever får se, kanskje også en aliens.

:)


Når det gjelder pyraamidene, særlig den store på Giza platået så er det vel ganske sikkert ikke mennesker (føre flommen) som har bygget den. Store stein som er fraktet en distanse på mer enn 500 miles og så avansert at ingen kunne bygge slikt i dag. Det finnes mange indiser på at den er bygget før flommen.

Det er interessant, men dels farlig å innlate seg på for mye.
Det er nok best å holde seg til budene og de klare profetiene,
samt masse bønn om veiledning av den hellige ånd.

Det sies også at de fallene engler holdes i fangenskap på en plass
på sydpolen. Kanskje det, men en kan aldri vite, de finnes i allefall.
Kannskje er det grunnen til at så få får adgang til sydpolen. :)

gana - 20-9-2017 kl 17:17

Ja det er litt merkelig med disse pyramidene. Vet ikke om du er klar over det men det er faktisk også observert pyramidelignende strukturer på planeten Mars. De ser litt nedslitte ut men man kan likevel tydelig se at de ligner veldig mye på de pyramidene en kan se her på jorden.

Kanskje er det noe som går rundt i universet dette.

I tillegg er det mange som ser merkelige lys på himmelen for tiden. Hva det er vet ikke jeg. Det kan være aliens, men ja, det kan også være åndsmakter. Dette med ånder er det jo et ganske stort marked for i vår tid, tiden da folk ikke lenger trodde på dette er for lengst slutt.

De fleste som lever i dag vil nok i løpet av sitt liv møte en åndsbesatt.

Viking - 21-9-2017 kl 15:27

https://youtu.be/4oBWNp6Rq9s

Enda en ting å lure på:)

Hvor lå tempelet. Som det sies så understøtter ikke bibelen at tempelet
ligger på dagens tempelhøyde.

gana - 22-9-2017 kl 01:56

Ja det er virkelig mye man kan lure på :rolleyes:

Her virker det som det er en desperat jakt på bibeldekning for
ny plassering av tempelet. Kan forstå at jøder er opptatt av
dette men hvorfor så mange kristne også ivrer for
gjenoppbygging synes for meg noe underlig.
Er de ikke fornøyd med sitt eget tempel?

Tror fort man kan bli litt lurt av all denne jødeiveren.

Tror egentlig ikke Gud trenger noe nytt steintempel.

En falsk Messias derimot ...

:wow:

Viking - 22-9-2017 kl 08:20

Sitat: skrevet av gana  
Ja det er virkelig mye man kan lure på :rolleyes:

Her virker det som det er en desperat jakt på bibeldekning for
ny plassering av tempelet. Kan forstå at jøder er opptatt av
dette men hvorfor så mange kristne også ivrer for
gjenoppbygging synes for meg noe underlig.
Er de ikke fornøyd med sitt eget tempel?

Tror fort man kan bli litt lurt av all denne jødeiveren.

Tror egentlig ikke Gud trenger noe nytt steintempel.8

En falsk Messias derimot ...

:wow:


Her er det mer dekkning i bibelen for at tempelet lå i
det de nå kaller Davids by.

gana - 22-9-2017 kl 17:20

Ja det tror jeg nok.

Jesus ble jo født i Betlehem og han er som

kjent hjørnesteinen i det nye tempelet.

Og Jesus ble også regnet som Davids

sønn så derfra er det nok således

en link til alle Guds tempel.


[Redigert den 22-9-2017 kl 18:46 av gana]

LeifG - 22-9-2017 kl 21:26

Sitat: skrevet av gana  
Tror egentlig ikke Gud trenger noe nytt steintempel.

En falsk Messias derimot ...


Guds tempel er i etthvert hjerte men desverre setter Djevelen seg i noens hjerter, altså Guds tempel. Man blir lurt til å tilbe djevelen i den tro at de tror de tror Gud. Og i det narrespill dyrker man djevelen fullt ut, føleri, ja man dyrker det skapte og ikke Skaperen. Det mens man ikke holder ett eller flere av Guds ti bud.. . Man oppriktig tilber menneskebud og gir med det, i praksis alle andre enn Gud æren for ens frelse.

Gud troner ikke i deres hjerter.. .

Viking - 22-9-2017 kl 22:57

"Tempelplassen " i Jerusalem er ikke stor nok iflg målene i bibelen. Den har heller ikke rennende vann som var et krav til forberdeldse av offer. Det viser seg at ved å bruke bibelen kommer en raskere til sannhet.

Ha en god sabbat :)LeifG - 23-9-2017 kl 10:05

God Sabbat Viking.

Bare litt på siden Viking. Tror du bygging av ett nytt tempel med ofringer er BAAL dyrkelse eller tror du det er korrekt dyrkning av Gud?

gana - 23-9-2017 kl 13:19

Sitat: skrevet av Viking  
"Tempelplassen " i Jerusalem er ikke stor nok iflg målene i bibelen. Den har heller ikke rennende vann som var et krav til forberdeldse av offer. Det viser seg at ved å bruke bibelen kommer en raskere til sannhet.

Ha en god sabbat :)

Ja det er nok helt klart en sammenheng mellom steintempel og sabbatsholdelse av en bestemt ukedag. I den nye pakt har Gud derimot utvidet sitt virkeområde. Riket ble globalt og tjeneste og hellighet avgrenses ikke lenger til bestemte dager og steder. Gud var større.

Ja så stor var Gud at tempel bygd av menneskehender ikke lenger er noe tema, ei heller er bestemte ukedager noe tema.

Dette er den helbibelske sannhet.

Ha en god dag alle dager
og alle steder :)


[Redigert den 23-9-2017 kl 15:01 av gana]

LeifG - 23-9-2017 kl 16:16

Sitat: skrevet av gana  
Ja det er nok helt klart en sammenheng mellom steintempel og sabbatsholdelse av en bestemt ukedag.
I den nye pakt har Gud derimot utvidet sitt virkeområde. Riket ble globalt og tjeneste og hellighet avgrenses ikke lenger til bestemte dager og steder. Gud var større.[Redigert den 23-9-2017 kl 15:01 av gana]Det er ingen tvil om at rett ferd er i henhold til den veien og de bud Gud har gitt oss. Det er samtidig ingen tvil om at urett ferd er egne bud som ikke er overens med Guds bud, og at de bud går på tvers av de bud som ærer Skaperen Gud. De er derfor lett å se at de bud som Antikrst fremmer løgnaktig for å vinne tilbedelse berører de første fire Guds bud.

Vi vet at det andre Guds bud er fjernet og at det fjerde er endret på en slik måte at Guds autoritet som Skaper og Gud over hele det skapte univers er frarøvet. Det andre bud er fjernet så menneskeheten kan dyrke seg selv og det skapte.

Vi ser også at bedragerne og de bedratte ærer Gud ved å sette Guds bud ut av sin kraft, akkurat som du gjør her over gana.
Vi leser i GT at Israel fikk en forsikring fra Gud at Guds ti bud ville aldri på noen måte bli endret, og at om noen kom for å endre de for å vise veien til Gud var de garantert fra Satan. Ingen unntak.

Jes 8,20 Til ordet og til vidnesbyrdet! – Dersom de ikke sier så, det folk som ingen morgenrøde* har,

Her ser vi garantien, "ordet og vitnesbyrdet" er innholdet i Paktens Ark, den som nådestolen står på. Det er derifra alle blir dømt og lovboken vi blir målt ut i fra er i arken. Nådestolen virker om man tror på Jesus, og har da Hans tro. For om så har man Guds vilje i ens hjerte og sinn.


Mark 3,35 Den som gjør Guds vilje, han er min bror og søster og mor.

Hebr 2,11 For både den som helliggjør, og de som helliggjøres, er alle av en (Gud Faderen); derfor skammer han (Jesus) sig ikke ved å kalle dem brødre,

2 Pet 1,1 Simeon Peter, Jesu Kristi tjener og apostel – til dem som har fått samme dyre tro som vi ved vår Gud og frelser Jesu Kristi rettferdighet:

Joh 14,24 Den som ikke elsker mig, holder ikke mine ord; og det ord I hører, er ikke mitt, men Faderens, som har sendt mig.

1 Joh 3,23 Og dette er hans bud at vi skal tro på hans Sønn Jesu Kristi navn og elske hverandre, således som han bød oss.

Åp 14,12 Her er de helliges tålmodighet, de som holder Guds bud og Jesu tro.Når det gjelder bedrageren så er vi advart i om hva han vil og skal gjøre.

Dan 7,25 og han skal tale ord mot den Høieste og undertrykke den Høiestes hellige; han skal tenke på å forandre hellige tider og lov, og de skal gis i hans hånd en tid og tider og en halv tid.


Det har han jo gjort.


Am 5,7 De som forvender retten til malurt og kaster rettferdigheten til jorden!


Altså å gjøre rett blir galt og galt/ urett ferd blir rett å gjøre.Matt 19,17 Men han sa til ham: Hvorfor spør du mig om det gode? Det er bare en som er god. Men vil du gå inn til livet, da hold budene!

Rom 3,5 Men dersom vår urettferdighet viser Guds rettferdighet, hvad skal vi da si? Er vel Gud urettferdig når han fører sin vrede over oss? Jeg taler på menneskelig vis.


Det er ingen tvil, hold Guds bud om man elsker Sannaheten go rettferdigheten. Det finnes ingen annen unnskyldninger her annet enn løgner.


2 Tess 2,10 og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst.Så enkelt er det gana:

1 Joh 2,17 Og verden forgår og dens lyst; men den som gjør Guds vilje, blir til evig tid.

1 Joh 3,23 Og dette er hans bud at vi skal tro på hans Sønn Jesu Kristi navn og elske hverandre, således som han bød oss.

Åp 14,12 Her er de helliges tålmodighet, de som holder Guds bud og Jesu tro.

Viking - 23-9-2017 kl 19:39


Gud ville hjelpe oss til et lettere liv ved å gi oss de 10 bud. En Gud og 10 bud.
Til og med jeg, en enkelt utrustet mann klarer å se hva Gud ønsket, Han ønsket det til vårt beste.
Men vi takket nei.

Her trenger vi ikke synse eller tolke, det står i boka :)

gana - 23-9-2017 kl 20:06

Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av gana  
Ja det er nok helt klart en sammenheng mellom steintempel og sabbatsholdelse av en bestemt ukedag.
I den nye pakt har Gud derimot utvidet sitt virkeområde. Riket ble globalt og tjeneste og hellighet avgrenses ikke lenger til bestemte dager og steder. Gud var større.[Redigert den 23-9-2017 kl 15:01 av gana]Det er ingen tvil om at rett ferd er i henhold til den veien og de bud Gud har gitt oss. Det er samtidig ingen tvil om at urett ferd er egne bud som ikke er overens med Guds bud, og at de bud går på tvers av de bud som ærer Skaperen Gud. De er derfor lett å se at de bud som Antikrst fremmer løgnaktig for å vinne tilbedelse berører de første fire Guds bud.

Vi vet at det andre Guds bud er fjernet og at det fjerde er endret på en slik måte at Guds autoritet som Skaper og Gud over hele det skapte univers er frarøvet. Det andre bud er fjernet så menneskeheten kan dyrke seg selv og det skapte.

Vi ser også at bedragerne og de bedratte ærer Gud ved å sette Guds bud ut av sin kraft, akkurat som du gjør her over gana.
Vi leser i GT at Israel fikk en forsikring fra Gud at Guds ti bud ville aldri på noen måte bli endret, og at om noen kom for å endre de for å vise veien til Gud var de garantert fra Satan. Ingen unntak.

Jes 8,20 Til ordet og til vidnesbyrdet! – Dersom de ikke sier så, det folk som ingen morgenrøde* har,

Her ser vi garantien, "ordet og vitnesbyrdet" er innholdet i Paktens Ark, den som nådestolen står på. Det er derifra alle blir dømt og lovboken vi blir målt ut i fra er i arken. Nådestolen virker om man tror på Jesus, og har da Hans tro. For om så har man Guds vilje i ens hjerte og sinn.


Mark 3,35 Den som gjør Guds vilje, han er min bror og søster og mor.

Hebr 2,11 For både den som helliggjør, og de som helliggjøres, er alle av en (Gud Faderen); derfor skammer han (Jesus) sig ikke ved å kalle dem brødre,

2 Pet 1,1 Simeon Peter, Jesu Kristi tjener og apostel – til dem som har fått samme dyre tro som vi ved vår Gud og frelser Jesu Kristi rettferdighet:

Joh 14,24 Den som ikke elsker mig, holder ikke mine ord; og det ord I hører, er ikke mitt, men Faderens, som har sendt mig.

1 Joh 3,23 Og dette er hans bud at vi skal tro på hans Sønn Jesu Kristi navn og elske hverandre, således som han bød oss.

Åp 14,12 Her er de helliges tålmodighet, de som holder Guds bud og Jesu tro.Når det gjelder bedrageren så er vi advart i om hva han vil og skal gjøre.

Dan 7,25 og han skal tale ord mot den Høieste og undertrykke den Høiestes hellige; han skal tenke på å forandre hellige tider og lov, og de skal gis i hans hånd en tid og tider og en halv tid.


Det har han jo gjort.


Am 5,7 De som forvender retten til malurt og kaster rettferdigheten til jorden!


Altså å gjøre rett blir galt og galt/ urett ferd blir rett å gjøre.Matt 19,17 Men han sa til ham: Hvorfor spør du mig om det gode? Det er bare en som er god. Men vil du gå inn til livet, da hold budene!

Rom 3,5 Men dersom vår urettferdighet viser Guds rettferdighet, hvad skal vi da si? Er vel Gud urettferdig når han fører sin vrede over oss? Jeg taler på menneskelig vis.


Det er ingen tvil, hold Guds bud om man elsker Sannaheten go rettferdigheten. Det finnes ingen annen unnskyldninger her annet enn løgner.


2 Tess 2,10 og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst.Så enkelt er det gana:

1 Joh 2,17 Og verden forgår og dens lyst; men den som gjør Guds vilje, blir til evig tid.

1 Joh 3,23 Og dette er hans bud at vi skal tro på hans Sønn Jesu Kristi navn og elske hverandre, således som han bød oss.

Åp 14,12 Her er de helliges tålmodighet, de som holder Guds bud og Jesu tro.

Hei LeifG

Kan det være at du misforstår Dan 7,25 litt når det gjelder dette med å "forandre tider og lover"?

Selv vil jeg tro det ligger noe ganske mye mer i dette enn bare forandring av sabbatsdag og en muligens lett omstokking av rekkefølge på budene. Hvilket vel ikke skulle ha så veldig mye å si i frihetens nye pakt.

Hvis vi lar prinsippet om å la skrift tolke skrift så kommer vi kanskje så nærme som vi kan komme ved å se på parallell-stedene:

Dan 11,36a: "Kongen skal gjøre som han vil, opphøye seg og gjøre seg større enn alle guder. Mot Gud over gudene taler han uhørte ord."

Åp 13,5: "Dyret fikk en munn som talte store og spottende ord,"

Kan det ikke være at det er denne opphøyelsen over Gud som er forandringen av tider og lov?

Eller har vi grunnlag for å tro at den ligger noe mer i Dan 7,25 enn det som her er sagt?


[Redigert den 23-9-2017 kl 20:08 av gana]

gana - 23-9-2017 kl 21:58

Sitat: skrevet av Viking  

Gud ville hjelpe oss til et lettere liv ved å gi oss de 10 bud. En Gud og 10 bud.
Til og med jeg, en enkelt utrustet mann klarer å se hva Gud ønsket, Han ønsket det til vårt beste.
Men vi takket nei.

Her trenger vi ikke synse eller tolke, det står i boka :)

Et lettere liv?

Ser vi i bibelboka så ser vi at det var ikke så mange av sine Gud ga et lett liv.

Selv ikke Sønnen fikk et lett liv.

Jeg pleier ofte å si at det enkle er ofte det beste men nå ble jeg litt i tvil her :)

Viking - 23-9-2017 kl 22:57

Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Viking  

Gud ville hjelpe oss til et lettere liv ved å gi oss de 10 bud. En Gud og 10 bud.
Til og med jeg, en enkelt utrustet mann klarer å se hva Gud ønsket, Han ønsket det til vårt beste.
Men vi takket nei.

Her trenger vi ikke synse eller tolke, det står i boka :)

Et lettere liv?

Ser vi i bibelboka så ser vi at det var ikke så mange av sine Gud ga et lett liv.

Selv ikke Sønnen fikk et lett liv.

Jeg pleier ofte å si at det enkle er ofte det beste men nå ble jeg litt i tvil her :)


Selvsagt ville vi mennesker hatt et enklere liv dersom vi hadde fulgt budene.
Som du sikkert vet var ikke det nok, våre forfedre ville ikke følge Gud, de ville gå egne veier.

gana - 23-9-2017 kl 23:52

Mmmja, mulig du har rett, på en måte ville det nok bli litt enklere.

Budenes mål er omvendelse og om det skjer blir det nok en stor lettelse ja.

Men de skal nok ikke få det så enkelt de som skal bygge det nye tempelet tenker jeg.

Om tempelplassen ikke har vann og ikke er stor nok og det hele må flyttes til Davids by så lykke til.

:bigsmile:

gana - 24-9-2017 kl 12:31

http://www.verdidebatt.no/innlegg/11699094-nar-7-blir-storre...

«Kristendommen er den nye satanismen!»

Ja det foregår nok helt klart et skifte, ikke bare innen musikken men også mer generelt.

Ikke få kirker har i dag et et så overfladisk forhold til sentral kristen lære at satans ånd får gode kår.

gana - 24-9-2017 kl 15:23

Hei igjen Viking :)

Glemte visst å nevne det men pyramider er også sett på Månen:

https://www.youtube.com/watch?v=9sxsG9m8KFE

Viking - 24-9-2017 kl 22:18

Sitat: skrevet av gana  
Hei igjen Viking :)

Glemte visst å nevne det men pyramider er også sett på Månen:

https://www.youtube.com/watch?v=9sxsG9m8KFE


Den var ny for meg, nå kan det ganske sikkert være et tilgjort bilde, men en vet
ikke, månen har sikkert sin historie den og.

Fant en annen merkelig artikkel i kveld:

http://yournewswire.com/hollywood-celebrities-big-one-quake/


gana - 24-9-2017 kl 23:57

Sitat: skrevet av Viking  
Fant en annen merkelig artikkel i kveld:

http://yournewswire.com/hollywood-celebrities-big-one-quake/

Litt merkelig denne også

Disturbing Alert Interrupts TV Broadcast In California 9/24/17

https://www.youtube.com/watch?v=2CuHhJJ8Mg0

gana - 26-9-2017 kl 18:34

Sitat: skrevet av Viking  
Selvsagt ville vi mennesker hatt et enklere liv dersom vi hadde fulgt budene.

Ja det er helt klar en sammenheng mellom det god og det å holde budene.

Bibelen gir et helt klart eksempel på det 5 Mos 30,15-20.

Første verset der lyder: "Se, i dag har jeg lagt frem for deg livet og det gode og døden og det onde."

Men vil dette si at livet dermed også blir enklere?

Bibelen har noe å si om dette også, om den samme Moses sies det følgende:

Hebr 11,25: "Han ville heller lide vondt sammen med Guds folk enn å nyte synden en kort tid."

Det gode og rette er altså ikke ensbetydende med et enklere liv, tvert imot, etterfølgelse har alltid kostet.

LeifG - 27-9-2017 kl 13:14

Ja, det koster oss vår falne natur og livet i fallen syndig natur, den som er ond.

gana - 27-9-2017 kl 13:55

Ja ifølge Bibelen er det vel helst den rettferdig sjel som pines mest av synden.

Om den rettferdige Lot sies det følgende:

2 Pet 2,8: "Ja, denne rettferdige mannen som bodde midt iblant
dem, ble dag etter dag pint langt inn i sin rettferdige sjel når
han så og hørte alt det onde de gjorde."

Den rettferdige sjel er også den som oftest vil pines
over seg selv, sin falne syndige natur, Jes 6,5:

«Ve meg! Det er ute med meg.
For jeg er en mann med urene lepper,
og jeg bor i et folk med urene lepper,
og mine øyne har sett kongen,
Herren over hærskarene.»


[Redigert den 27-9-2017 kl 14:35 av gana]

gana - 29-9-2017 kl 23:33

Har protestantismen forstummet?

Nei men den har kanskje blitt noe oppsplittet og fragmenter med årene. Noe som kanskje også kan innebære noe positivt. Det får oss til å tenke og reflektere i større grad enn om vi fortsatt skulle været under den katolske kirke. Det viste seg også med årene at prinsippet om Skriften alene ikke bare var enkelt.

Les mer om dette i en artikkel i dagens utgave av Dagen:

http://www.dagen.no/dagensdebatt/kristenliv/kronikk/Kampen-o...


Et lite utdrag: 

"Dette betydde ikke og har aldri betydd at lutheranere lærer «Skriften helt alene». Det ser vi allerede i de lutherske bekjennelsesskriftene, hvor det finnes en rekke henvisninger til kirkefedrene.

Og i det aller meste har man fulgt læretradisjonen fra Oldkirken – tenk bare på læren om treenigheten og Kristus som sann Gud og sant menneske. Likevel har alle bekjennelsesskrifter i prinsippet en hypotetisk karakter.

De sees på som en oppsummering av Skriftens lære og er sanne inntil det motsatte eventuelt er bevist ut fra Skriften. Med fagord sier vi at Skriften er normerende norm (norma normans), mens bekjennelsene er normert norm (norma normata)."


[Redigert den 29-9-2017 kl 23:47 av gana]

LeifG - 30-9-2017 kl 16:34

Det er interresant å se Gud si at ”Jeg lar meg finne om dere søker meg av hele deres hjerter og hele deres sinn”. Hjerter kan sees på som hele vårt følelsesregister og sinn som alle våre tanker.
Ser vi videre er det også gitt noen betingelser i GT for å kvalitetssikre og unngå falske trosretninger som forvirrer oss. Det er jo slik at om vi er forvirret har vi vanskelig for å tenke rasjonelt og se hva som egentlig er rett og galt, vi vet ikke hvor vi er. De betingelser er også bekreftet i NT og teksten (Sola skriptura) er ”tale i henhold til Ordet og vdnesbyrdet” Ordet og Vidnesbyrdet er Guds ti bud plassert inne i Paktens Ark, som nådestolen står på, den vi skal dømmes ut ifra og i henhold til innholdet.
Med andre ord så finnes det ikke en sann tro uten at den er i henhold til Guds ti bud, Aarons stav og en krukke med manna. De to siste ting er der for at vi ikke skal glemme historien som ligger bak vår tro. Er tradisjon Ordet og vidnesbyrdet? Legg også spesielt merke til at kirkens ti bud ikke er i henhold til Ordet og vidnesbyrdet.

Sola skriptura?

Hva vil skje om vi virkelig søker Ham da av hele vårt hjerte og sinn? Holder Hans bud, vil vi da se ham?

Forstummet?

gana - 30-9-2017 kl 17:23

Sitat: skrevet av LeifG  
Sola skriptura?

Holder Hans bud, vil vi da se ham?

Forstummet?

Ja vi ser i Bibelen at en som stilte et lignende spørsmål til Jesus ble nokså stum, han gikk "bedrøvet bort".


LeifG - 30-9-2017 kl 19:04

Han som var glad i Mammon.. .

I dag er de fleste glad i mammon, og så å si ingen holder Hans bud.

gana - 30-9-2017 kl 19:44

Ja og det er vel også poenget med fortellingen,

at man ALLE kommer til kort med budene.

Så vil man frelses så må man rett og slett finne en annen vei.

Viking - 1-10-2017 kl 19:27


Jeg hørte på en tilsettelses sermoni i en kirke av sogneprest en gang.
Skrulle gjerne sett teksten som ble lest for presten før han sa ja.
Lurer på om ikke troskapet til kirken var rangert øverst, og at Gud kom i en lavere rang enn kirken.

Da jeg hørte det fikk jeg hakeslipp, men velger å tro at jeg hørte feil.
Har dere tilgang på denne teksten?

[Redigert den 1-10-2017 kl 19:27 av Viking]

gana - 4-10-2017 kl 05:44

Hei Viking
 
Den teksten har jeg ikke
 
Vil tro tilsatte i den norske kirke er forpliktet overfor både kirken og Gud / Bibelen. Men antagelig er det troskapen til kirken som står sterkest. Hva Skriften lærer er det jo etter hvert så mange meninger om i folkekirken at det er vel ikke lenger så lett å hevede noen bestemte sannheter. Der flyter det meste.

Hvilket minner meg om lovløshetens hemmelighet. Frafallet skulle komme og Den Lovløses ånd skulle få innpass. Det som ennå holder igjen er en liten rest av lov og rett, når den også er borte kommer Antikristen selv. Da går det mot en raskt avrunding av denne tidsalder.

LeifG - 4-10-2017 kl 09:41

Sitat: skrevet av gana  
Ja og det er vel også poenget med fortellingen, at man ALLE kommer til kort med budene.

Så vil man frelses så må man rett og slett finne en annen vei.???

Finne en annen vei???

Det er bare en vei og den går igjennom Menneskesønnen, dit Han gikk, igjennom Hans eksempel og vei.
Han viser oss at det er mulig men om vi ikke tror Han (Gud) var sant menneske i kjød/ sarx som vi er i så er det jo umulig som du sier. Det er jo derfor antikristelige benekter Jesus i kjød som deg og meg, for om så kan vi frelses fra synd/ lovbrudd her og nå og det vil jo ikke Satan og de som tror kjødet er sterkere enn Gud ha noe av.

Alle som lager sin egen vei til himmelens trone vil gå under, som Guds ord viser oss. Gå inn med fremmed ild (ånd) og det er slutt.
Det er enkelt å skjønne for om man går inn med fremmed ånd, eller egen tro og egne gjerninger gir man æren til seg selv, og ikke Gud. Man forkaster da Jesus og sier at det Han har gjort ikke er veien, sannheten og livet.


Jeg skjønner ikke at du skjønner det, hvorfor fornekter du fakta?
Frelsen er gitt oss fordi ingen av oss blir frelst uten gir oss fritt ett nytt hjerte og ett nytt sinn, ja en helt ny frisk ånd også.

Hvordan skjer det?

1. En må erkjenne at man i seg selv er fortapt pga av personlig og individuell synd, i realiteten utøvende ondskap. Med andre ord bli så voksen at man vet og skjønner at det en er selv ikke har livets rett.
Det dreper en selv og en har da to veier å gå. Forherde seg imot sannheten og leve ut livet i en livsløgn, eller pakke sammen og gi opp. Har man åpne øyne vil Gud åpenbare seg på en eller annen måte.

2. En må da tro på Kristi rettferdighet, Hans offer og Hans vei der Han gikk. Hans offer er altomfattende dypt og unnlater ikke en eneste smerte eller synd utøvd av noe menneske igjennom alle tider. Hvis en person har gjort en synd som ingen kjenner men bare han/ hun selv, og den er så grov at det er i seg selv umulig å tilgi vil denne person se Guds rettferdighet i Hans offer om personen søker ett eneste håp om ett mulig liv selv om det er ufortjent. Der i Hans offer kan vi se Hans dype sanne og ekte kjærlighet, som frarøver enhver løgn om Ham.
I tillegg om vi da virkelig ser Hans offer for oss personlig og individuelt, som har mistet all kjødelig håp pga våre synder han døde for. Hvordan kan vi da la være å søke Ham på den veien Han gikk og viser til? Nå som vi har dødd fra oss selv men oppdaget en rettferdighet og kjærlighet vi aldri har sett før?

Vil den veien Han går på før oss til en enda større åpenbaring av Hans rettferdighet og kjærlighet til oss mennesker Han kaller som sine personlige brødre og søstre? Er det mere enn melk.., fast føde? Hva er fast føde?

3. Den åndelige vei og det åndelige liv er en helt annen virkelighet enn det gamle kjødelige. Det åndelgie liv har en ny Herre og Jesus viser oss hvor man går og hva man ser etter, man har jo fått en ny ånd, fattet nye føleser og har helt andre tanker nå enn før. Man elsker Gud og Hans eksistens, kjødet er jo forkastet og den nye åndelige vilje er å gjøre Faderens vilje som jo Jesus viste at Han gjorde. Detaljene i det nye livet har blitt kvalitetssikret igjennom helligdomstjenesten åpenbart i GT, og Jesus som offerlam viser oss at Han nå er Ypperstepressten i tjenesten, hvor vi da er prestene. Det betyr at vi kan komme inn i det hellige GT viser oss er, helt inn til Det Aller Helligste hvor kun Ypperstepresten foreløpig kun kan være men inn dit skal også vi komme. UTEN fremmed ILD!

Må Gud Skaperen være oss barmhjertig og nådig, og gi oss visdom til å fatte!

LeifG - 4-10-2017 kl 09:47

Sitat: skrevet av Viking  

Jeg hørte på en tilsettelses sermoni i en kirke av sogneprest en gang.
Skrulle gjerne sett teksten som ble lest for presten før han sa ja.
Lurer på om ikke troskapet til kirken var rangert øverst, og at Gud kom i en lavere rang enn kirken.

Da jeg hørte det fikk jeg hakeslipp, men velger å tro at jeg hørte feil.
Har dere tilgang på denne teksten?

[Redigert den 1-10-2017 kl 19:27 av Viking]


Du hørt nok ikke feil for det er jo det hele bedraget bygger på.

Kirken som ligger under Moderen, DRKK, er underlagt Paven fordi kirken holder jo hennes bud og ikke Guds bud.
Guds bud endret DRKK fordi de tror de ble gitt retten av Jesus å endre Guds bud alt etter Pavens forgodtbefinnende. Det Paven da sier, må Gud akseptere og underkaste seg. Det er Kirkens tro og DNK underkaster seg til syvende og siste Paven/ Kirken inntil det motsatte bevises.

Ref Kirkens misbrukte bekjennelse om at mennesket Jesus er Messias og de følger det fikk for Simon Peter og de med samme tro.

LeifG - 4-10-2017 kl 09:52

Det er også interresant å se at Babylon enda ikke har falt, og Babylon er DRKK og deres døtre (kirker/ menigheter) som holder Antikrist/ DRKKs bud. Når DRKK og kirker/ menigheter forøvrig nekter å holde Guds bud men Pavens bud ved Guds åpenbaringer (som snart kommer iflg Guds ord) vil enten Babylon underkaste seg Gud eller den vil forkaste Guds bud til fordel for Mammons/ DRKKs bud. Ved en forkastelse faller Babylon ifra Gud og enden er en realitet.

gana - 5-10-2017 kl 01:16

Sitat: skrevet av Viking  

Jeg hørte på en tilsettelses sermoni i en kirke av sogneprest en gang.
Skrulle gjerne sett teksten som ble lest for presten før han sa ja.
Lurer på om ikke troskapet til kirken var rangert øverst, og at Gud kom i en lavere rang enn kirken.

Da jeg hørte det fikk jeg hakeslipp, men velger å tro at jeg hørte feil.
Har dere tilgang på denne teksten?

[Redigert den 1-10-2017 kl 19:27 av Viking]

Utdrag fra en leder i Dagen:


"Når kirkeordning trumfer teologi

Det har vært en trend i lengre tid at når den teologiske debatten går høyt, blir den formelle kirkeordningen brukt til å styre utviklingen i retning av mer liberal og mindre konservativ teologi. Slik blir det en stadig tydeligere at det å tilhøre Den norske kirke og delta i menighetslivet der vil måtte innebære en aksept for at Kirkemøtets ubibelske vedtak også får ringvirkninger lokalt, også der lokale krefter ønsker noe annet."

http://www.dagen.no/dagensdebatt/lederartikkel/lederartikkel...


Viking - 5-10-2017 kl 14:47

Gud er ikke å finne der, når en roper får en ikke svar.
En må ut av kirken for å få svar.


gana - 5-10-2017 kl 18:23

Ja det er viktig å følge sin egen overbevisning. Tror Gud er fornøyd med det ja.


LeifG - 7-10-2017 kl 09:17

Sitat: skrevet av Viking  
Gud er ikke å finne der, når en roper får en ikke svar.

En må ut av kirken for å få svar.


Ja, svar får vi kun fra Gud selv :)

Jeg tror at om en søker Gud av hele sitt hjerte og hele sitt sinn i kirken så kan Gud åpenbare seg forsiktig der men det er for å forsøke å få kirken/ Babylon til å vende om. Vender ikke kirken om vil en bli ført ut og videre vekk fra kirken. Det er jo det også Luther gorde, han igjennom Guds ord fikk grovt og begynnende åpenbart hvem kirken er og hvem Gud er. Ut i fra det forsøkte han å få kirken til å vende om, når det ikke gikk forlot han kirken.

Vi må som Gud gjør, kalle Hans folk ut av Babylon og huske at enda har ikke Babylon falt. Når Babylon/kirken har falt så må vi rope mennesker ut av Babylon.

En nøkkel (garanti og kvalitetssikring) er gitt oss av Gud selv for å skille på sannhet og løgn i skriften og det er om vedkomne taler i henhold til innholdet i paktens ark eller ikke. Når kirken forfølger de som taler og gjør i henhold til Paktens Ark, da har kirken/ Babylon falt.

Viking - 7-10-2017 kl 11:51

Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av Viking  
Gud er ikke å finne der, når en roper får en ikke svar.

En må ut av kirken for å få svar.


Ja, svar får vi kun fra Gud selv :)

Jeg tror at om en søker Gud av hele sitt hjerte og hele sitt sinn i kirken så kan Gud åpenbare seg forsiktig der men det er for å forsøke å få kirken/ Babylon til å vende om. Vender ikke kirken om vil en bli ført ut og videre vekk fra kirken. Det er jo det også Luther gorde, han igjennom Guds ord fikk grovt og begynnende åpenbart hvem kirken er og hvem Gud er. Ut i fra det forsøkte han å få kirken til å vende om, når det ikke gikk forlot han kirken.

Vi må som Gud gjør, kalle Hans folk ut av Babylon og huske at enda har ikke Babylon falt. Når Babylon/kirken har falt så må vi rope mennesker ut av Babylon.

En nøkkel (garanti og kvalitetssikring) er gitt oss av Gud selv for å skille på sannhet og løgn i skriften og det er om vedkomne taler i henhold til innholdet i paktens ark eller ikke. Når kirken forfølger de som taler og gjør i henhold til Paktens Ark, da har kirken/ Babylon falt.


Glemte å skrive at dette var mine erfaringer. Først da jeg ut av kirken fikk jeg svar, men bearbeidelsen til dette var mens jeg ennå var i kirken. Har aldri fått noen støtte for mine meninger av tidligere prestevenner, kammerater eller famile. Unntatt Leif og en gammel onkel av meg. Takker Leif for støtten :)

Av min egen kraft hadde jeg aldri kunnet stå "alene", det Guds ånd har bidratt med har vært av største betydning, å være eller ikke være. Ha en god sabbat.

LeifG - 7-10-2017 kl 17:37

To be or not to be. :)

Uten Guds Ånd er vi ikke, det er 100%.

Jeg var ikke klar over at jeg var der for deg.. . Hadde du samme nicknavn? Det må vel være endel år siden det nå? :)

Jeg begynte å tro via JV men ble aldri en JV, tror jeg hadde kanskje rundt 4 kvelder med en derifra og ved den 2 (3). kvelden var det spikret i hele mitt hjerte og sinn. Og det kun rene studier i 1. Moseboks første kapitler.
Ut ifra de kapitler fikk tro, håp og se Guds kjærlighet, ja rett og slett Guds nåde, barmhjertighet, godhet, rettferdighet og hva som var, er og venter.
Etter JV var jeg på vandring, først for meg selv ved studier i NT, + Åpenbaringen og etterhvert GTs profeter. Jeg var innom diverse menigheter men fant ingen som virkelig trodde på Guds rettvise ord, eksistens og kraft. Når jeg ga opp å gå/ leve alene i egen kraft åpnet Han døren som ga meg sjansen til å få ett nytt liv og åpenbare realitetene i verden/ universet. Men altså aldri før Jeg ga opp å leve selv/ stå selv, jeg hadde ikke tatt skrittet vekk fra verden ordentlig, på en måte ett delt hjerte i praksis.

1 Krøn 28,9 Og du, min sønn Salomo, lær din fars Gud å kjenne og tjen ham med udelt hjerte og med villig sjel!
For Herren ransaker alle hjerter og forstår alle menneskers tanker og råd; dersom du søker ham, skal han la sig finne av dig, men dersom du forlater ham, skal han forkaste dig for alltid.

Jer 29,13-14 og I skal søke mig, og I skal finne mig når I søker mig av hele eders hjerte.
Jeg vil la mig finne av eder, sier Herren, og jeg vil gjøre ende på eders fangenskap og samle eder fra alle de folk og alle de steder som jeg har drevet eder bort til, sier Herren, og jeg vil føre eder tilbake til det sted som jeg førte eder bort fra.En velsignet Sabbat til deg og Viking!

gana - 8-10-2017 kl 06:15

Sorry, ble noe kluss her, kommer tilbake senere :)


[Redigert den 8-10-2017 kl 06:26 av gana]

Viking - 8-10-2017 kl 12:01

Sitat: skrevet av LeifG  
To be or not to be. :)

Uten Guds Ånd er vi ikke, det er 100%.

Jeg var ikke klar over at jeg var der for deg.. . Hadde du samme nicknavn? Det må vel være endel år siden det nå? :)

Jeg begynte å tro via JV men ble aldri en JV, tror jeg hadde kanskje rundt 4 kvelder med en derifra og ved den 2 (3). kvelden var det spikret i hele mitt hjerte og sinn. Og det kun rene studier i 1. Moseboks første kapitler.
Ut ifra de kapitler fikk tro, håp og se Guds kjærlighet, ja rett og slett Guds nåde, barmhjertighet, godhet, rettferdighet og hva som var, er og venter.
Etter JV var jeg på vandring, først for meg selv ved studier i NT, + Åpenbaringen og etterhvert GTs profeter. Jeg var innom diverse menigheter men fant ingen som virkelig trodde på Guds rettvise ord, eksistens og kraft. Når jeg ga opp å gå/ leve alene i egen kraft åpnet Han døren som ga meg sjansen til å få ett nytt liv og åpenbare realitetene i verden/ universet. Men altså aldri før Jeg ga opp å leve selv/ stå selv, jeg hadde ikke tatt skrittet vekk fra verden ordentlig, på en måte ett delt hjerte i praksis.

1 Krøn 28,9 Og du, min sønn Salomo, lær din fars Gud å kjenne og tjen ham med udelt hjerte og med villig sjel!
For Herren ransaker alle hjerter og forstår alle menneskers tanker og råd; dersom du søker ham, skal han la sig finne av dig, men dersom du forlater ham, skal han forkaste dig for alltid.

Jer 29,13-14 og I skal søke mig, og I skal finne mig når I søker mig av hele eders hjerte.
Jeg vil la mig finne av eder, sier Herren, og jeg vil gjøre ende på eders fangenskap og samle eder fra alle de folk og alle de steder som jeg har drevet eder bort til, sier Herren, og jeg vil føre eder tilbake til det sted som jeg førte eder bort fra.En velsignet Sabbat til deg og Viking!


Takk for det LG.
Guds veier kjenner vi ikke. En vet ikke alltid hvor bekken ender, å bære et lys kan også gi lys for andre. Og et frø spirer ikke alene, luft, jord, næring , vann og ikke minst lys og varme må være der. Ikke alltid en spire gror raskt, det kan ta tid og så lenge det er liv er det håp. Selv om vi er uenig i litt her og der så har jeg hatt stor nytte av dine saklige innlegg, ikke minst av oppfølgende hennvisninger til skriftsteder.

Så ikke gi opp, andre kan ha nytte av din mening og tro. Et forum kan være ganske opprivende og "ødeleggende", men det kan også ende godt over tid når brikkene faller på plass.

Noe som er helt sikkert, er at Herren kjenner oss og har interesse i oss, vi må bare ikke stoppe å lete selv om veien kan bli lang .

En stor takk til Gana også. Mye godt selskap i "knoll og tott". Det blir en del en lærer når en ikke er enig i alt. Jeg har måttet søke i Bibelen mer enn en gang nå du kommer med et "synse innlegg" uten hennvisninger :)

Tror vi tre kunne hatt en underholdene ettermiddag på benken i parken :)

gana - 9-10-2017 kl 03:18

Hehe, ""synse innlegg" uten hennvisninger", joda, det har nok blitt litt av det også, skal prøve å forbedre meg :)

Utrolig hvor forskjellig vi som er her er egentlig.

At LeifG kom til tro gjennom JV.. kan nesten ikke tro det..

Gikk plutselig opp for meg at jeg nok godt kan prøve å være litt mer tolerant og storsinnet (Ef 4,1-2).

Måtte fredens Gud være med oss alle!

Du er forresten ikke alene Viking, det er flere og flere som nå forlater Den norske kirke,

i avisen Dagen har det i lang tid vært mye skriving om dette, her er noe av det siste:

http://www.dagen.no/dagensdebatt/kristenliv/debatt/Korttenkt...[Redigert den 9-10-2017 kl 05:33 av gana]

Viking - 11-10-2017 kl 09:50

Godt humør er en velsignelse. Har ikke sett at det tar livet av folk ennå .

Nå er det ca. 2000 år siden Kristus var her på jorda og da tvilte disiplene, og Kristus bar over med det. Måtte han også ha langmodighet med oss.

Enhver som studerer bibelen vil være på tanken å melde seg ut vil jeg tro.


gana - 17-10-2017 kl 06:09

Her er en foredragsholder med litt humor,

foredrag om Luther på Fjellhaug 12. oktober:

http://www.nlm.no/nlm/nyheter-nlm.no/6-miniforedrag-om-luthe...
[Redigert den 17-10-2017 kl 06:28 av gana]

Viking - 17-10-2017 kl 19:12

Sitat: skrevet av gana  
Her er en foredragsholder med litt humor,

foredrag om Luther på Fjellhaug 12. oktober:

http://www.nlm.no/nlm/nyheter-nlm.no/6-miniforedrag-om-luthe...
[Redigert den 17-10-2017 kl 06:28 av gana]


Er det noe vi er enig i så er det vel at en skal holde seg unna denne karen og hans kirker. Fyttikatta.
https://youtu.be/sGH20H8AV2U


[Redigert den 17-10-2017 kl 19:13 av Viking]

gana - 18-10-2017 kl 07:08

Ja det tror jeg vi er mange som kan si oss enig i.

Ved kristendommens begynnelse var kristne hjem kirker.
 
Etter hvert vokste det men viktig å ikke glemme opphavet,

et opphav som etter min mening fungerer godt også i dag.

"Med helt hjerte vil jeg vandre i mitt hus." (Sal 101,2b) 

Rød sol, grå himmel

gana - 19-10-2017 kl 03:45

Endetidstegn kommer sigende

"I Småland er det blant annet observert en grå himmel kombinert med en helt rød sol."

https://resett.no/2017/10/17/uro-og-undring-over-uvanlig-mor...

https://www.youtube.com/watch?v=VqduqfjztiI

Viking - 20-10-2017 kl 11:44

Sitat: skrevet av gana  
Endetidstegn kommer sigende

"I Småland er det blant annet observert en grå himmel kombinert med en helt rød sol."

https://resett.no/2017/10/17/uro-og-undring-over-uvanlig-mor...

https://www.youtube.com/watch?v=VqduqfjztiI


Tror det har sine naturlige årsaker. Røyk, gul himmel og rødlig sol kan være noe som kommer fra de stre brannene i Spania. I allefall ble dette varslet om i media.

gana - 20-10-2017 kl 13:08

Det tror jeg du har helt rett i, i dette tilfellet var det en helt naturlig årsak. Men kanskje er det sånn at alle endetidstegn også har en naturlig grunn. Jorden skal forgå med ild og da er det naturlig at solen blir rød. Hav og brenning skal bruse og klimaendringer kan være grunnen. Og samfunnet blir kaldere på grunn av lovløshet, osv.

Ville jo nesten være rart om ikke endetidstegnene har en forklaring i det som skjer på jorden. 


[Redigert den 20-10-2017 kl 13:37 av gana]

gana - 20-10-2017 kl 15:35

Miniforedragene om Luther fortsetter på Fjellhaug

17. oktober:

Den problematiske Luther. Hvordan forholde seg til Luthers problematiske
utsagn og hva er den autoritative Luther for oss i dag? Kenneth Ellefsen,
høgskolelektor ved Fjellhaug.

Se opptaket:

https://vimeo.com/238941865

LeifG - 21-10-2017 kl 09:30

Sitat: skrevet av gana  
Miniforedragene om Luther fortsetter på Fjellhaug

17. oktober:

Den problematiske Luther. Hvordan forholde seg til Luthers problematiske
utsagn og hva er den autoritative Luther for oss i dag? Kenneth Ellefsen,
høgskolelektor ved Fjellhaug.

Se opptaket:

https://vimeo.com/238941865Så de to første, og da denne.

Det som er triste er at man i dag ikke skjønner sammenhengene i hva som ble sagt, skjønner ikke alvoret i det å tro på Gud og Guds ord er for noe og hvorfor uttalelsene var/ trengte å være så skarpe på den tiden.

En høgskolelektor bør vite og kjenne til realitetene omkring de reelle verdier Antikrist trone har og er i, det sammen med verdiene i Guddommelig tildelt natur har.
Det finnes ingen, hva det enn er sannhet i løgnerens lære (Kirken/ DRKK/ Jødedommen) og Luther viste at deres lære bandt mennesker til løgnen i den tro at man trodde man måtte tro den. Tro løgnen eller brenn i helvete.


Åp 9,11 Til konge over sig har de avgrunnens engel; på hebraisk er hans navn Abaddon, og på gresk har han navnet Apollyon.

LeifG - 21-10-2017 kl 09:47

Sitat: skrevet av gana  
Det tror jeg du har helt rett i, i dette tilfellet var det en helt naturlig årsak. Men kanskje er det sånn at alle endetidstegn også har en naturlig grunn. Jorden skal forgå med ild og da er det naturlig at solen blir rød. Hav og brenning skal bruse og klimaendringer kan være grunnen. Og samfunnet blir kaldere på grunn av lovløshet, osv.

Ville jo nesten være rart om ikke endetidstegnene har en forklaring i det som skjer på jorden. 


[Redigert den 20-10-2017 kl 13:37 av gana]


Med tegn og undere skal Djevelen forføre mennesker til å tilbe ham som om han var Gud. Altså en religiøs tilbedelse og det betyr at hans posisjon i menneskers øyne er for mennesker uoppnåelig.

Her er nøklene:

2 Tess 2,9-12 Og hans komme skjer, efter Satans kraftige virksomhet, med all løgnens makt og tegn og under, 10 og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst. 11 Og derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, 12 forat alle de skal bli dømt som ikke har trodd sannheten, men hatt velbehag i urettferdigheten.


1. Det som skjer er Veldig i våre øyne, sjokkerende.
2. Forførelsen bygger på små løgner som danner en paradigme mennesker tror på og underbygges av små tegn og undere.
3. Uskyldige mennesker blir urettferdig villedet til å tro løgnene og vleger å tro løgnene fordi man ikke innerst inne ikke har kjærlighet til sannhet.
4. Det fatale valget individene tar avgjør om man velger å tro på villfarelsen som får guddommelig kraft, hånd i hånd med løgnen.
5. Så kommer dommen som viser om man i praktisk liv elsker urett ferd eller ikke. Mao som viser hvem man i realiteten har underkastet seg.


Om vi ser videre i Guds ord så ser vi at vi mennesker forstår lite av hva som er men mennesker i fallen syndig natur, og som dyrker da det skapte tror de vet alt, kan forklare alt og med det ser på seg selv som guder. All kunnskap og kan ikke dø/ kan finne evig liv selv.
Farao, som slåss med Moses er ett bilde på dårskapen. Man kopierer Guds undere men til slutt må dårene kapitulere for Guds skaperkraft og Guddommelighet. Gud kan ikke forklares. Desverre for dårene, for sent.

gana - 21-10-2017 kl 20:12

Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av gana  
Miniforedragene om Luther fortsetter på Fjellhaug

17. oktober:

Den problematiske Luther. Hvordan forholde seg til Luthers problematiske
utsagn og hva er den autoritative Luther for oss i dag? Kenneth Ellefsen,
høgskolelektor ved Fjellhaug.

Se opptaket:

https://vimeo.com/238941865Så de to første, og da denne.

Det som er triste er at man i dag ikke skjønner sammenhengene i hva som ble sagt, skjønner ikke alvoret i det å tro på Gud og Guds ord er for noe og hvorfor uttalelsene var/ trengte å være så skarpe på den tiden.

En høgskolelektor bør vite og kjenne til realitetene omkring de reelle verdier Antikrist trone har og er i, det sammen med verdiene i Guddommelig tildelt natur har.
Det finnes ingen, hva det enn er sannhet i løgnerens lære (Kirken/ DRKK/ Jødedommen) og Luther viste at deres lære bandt mennesker til løgnen i den tro at man trodde man måtte tro den. Tro løgnen eller brenn i helvete.


Åp 9,11 Til konge over sig har de avgrunnens engel; på hebraisk er hans navn Abaddon, og på gresk har han navnet Apollyon.


Jesus kunne også være krass i møte med religiøse
forførere men brukte ikke vulgærord som
rævhøl og lignende.

Ser vi på det bibelske idealet så går nok
det mer i retning av knapp saklighet.  

Det skulle ofte være nok med
et ja eller et nei.

gana - 21-10-2017 kl 21:23

Sitat: skrevet av LeifG  
Med tegn og undere skal Djevelen forføre mennesker til å tilbe ham som om han var Gud. Altså en religiøs tilbedelse


Kanskje mye av problemet ligger i at kristendommen lot seg bli statsreligion og en del av statsstyre. Da blir jo en opphøyelse og en lettere tilbedelse av disse lederne naturlig, like naturlig som i samfunnet ellers. Det samme blir utvanningen av troen for å passe med statens vilje.

På dette område kunne godt reformasjonen gått lenger, bort fra hele statsmakten.

Noen gikk jo også lenger, fred være med dem.

LeifG - 22-10-2017 kl 09:08

Sitat: skrevet av gana  
Jesus kunne også være krass i møte med religiøse forførere men brukte ikke vulgærord som
rævhøl og lignende.

Ser vi på det bibelske idealet så går nok det mer i retning av knapp saklighet.  
Det skulle ofte være nok med et ja eller et nei.Rævhøl, hore, horer, fra ett bunnøst hull, mordere, løgnere og ormeyngel?

Det er harde ord fra Luther og Jesus men Jesus tok ikke i bruk selve ordet rævhull. Ordet fra Gud er meget klar på hvem den onde er representert via her på denne jord og karakteristikken er også klar, Luther omsatte Guds ord i klare ordelag for å nå frem og bli hørt i den samtid han var i.

Satan via Kirken og Paven hade godt grep i kirken og over folket, for ¨å frigjøre mennesker måtte det til lut og ord som hadde dekning i skriften. Kan ikke i realiteten se at rævhøl ikke har dekning, ei heller at paven er billedlig "rumpa til en fisk".

Om vi ser på dagens situasjon så kan vi spørre oss hvilken fremgangsåte som skulle være best.

Hva skal til for å vekke folk slik at man ser ett bedrag som faktisk har menneskeheten spunnet rundt en Herres lillefinger? Hvilk ord og hvilken metode skal presenteres for at rotasjonen verden er i mister momentet og sin kraft?

På hvilken måte skal man fortelle verden om løgnens far? Reellt?

LeifG - 22-10-2017 kl 09:15

Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av LeifG  
Med tegn og undere skal Djevelen forføre mennesker til å tilbe ham som om han var Gud. Altså en religiøs tilbedelse


Kanskje mye av problemet ligger i at kristendommen lot seg bli statsreligion og en del av statsstyre. Da blir jo en opphøyelse og en lettere tilbedelse av disse lederne naturlig, like naturlig som i samfunnet ellers. Det samme blir utvanningen av troen for å passe med statens vilje.

På dette område kunne godt reformasjonen gått lenger, bort fra hele statsmakten.

Noen gikk jo også lenger, fred være med dem.
De sanne krstne ble jo drept av Rom (Staten/ Dyret) og deres prester adopterte kristne navn slik at den kristendom kirken er i dag er BAAL tilbedelse i Jesu navn. Dette oppdaget de protestantiske kirkefedrene men dagens barn av de igjen har glemt historien og troen. De underkaster seg igjen BAAL.

Det troende MÅ gjøre er å protestere imot endringer i Guds ord og bud, samt sette Kirken i den posisjon at om de ikke reformerer seg så må man forlate avguderiets trone.
Da vil Kirken komme i den posisjon at de enten må takke nei til statstøtte og ja til Jesus, for så å bli løftet opp av Ham der oppe. Hvis ikke kan de velge Staten og få støtte av politikk og de som egentlig ikke tror Ham, for så å vinne verden og universet.

gana - 23-10-2017 kl 17:54

Sitat: skrevet av LeifG  
Om vi ser på dagens situasjon så kan vi spørre oss hvilken fremgangsåte som skulle være best.

Hva skal til for å vekke folk slik at man ser ett bedrag som faktisk har menneskeheten spunnet rundt en Herres lillefinger? Hvilk ord og hvilken metode skal presenteres for at rotasjonen verden er i mister momentet og sin kraft?

På hvilken måte skal man fortelle verden om løgnens far? Reellt?


Tror kanskje ikke man behøver å si så mye, ord er ikke alltid det beste virkemiddel.

Følger man Herrens oppfordring om å holde seg borte fra ondskap og utilbørlig vandel og avvik fra den sunne lære så er det antagelig det mest virkningsfulle. Herren er med sine og holder de seg borte fra det falske så mister det automatisk mye av både moment og legitimitet.

Mener ikke med dette at en skal holde seg borte fra enhver kirke, selvsagt ikke, det mest sanne finnes jo nettopp i de sanne kirker.  

gana - 24-10-2017 kl 11:48

NLM og Fjellhaug Internasjonale Høgskole markerer 500-
årsjubileet for reformasjonen med 6 miniforedrag om Luther.
Foredragene streames live hver tirsdag og torsdag 12.–31. okt.

Foredragene fortsetter

http://www.nlm.no/nlm/nyheter-nlm.no/6-miniforedrag-om-luthe...

19. oktober:

Inspirerte Luther egentlig til misjon? Frank-Ole Thoresen, rektor ved Fjellhaug.

Se opptaket:

https://vimeo.com/238945028

gana - 24-10-2017 kl 22:44

Sitat: skrevet av LeifG  
Da vil Kirken komme i den posisjon at de enten må takke nei til statstøtte og ja til Jesus, for så å bli løftet opp av Ham der oppe. Hvis ikke kan de velge Staten og få støtte av politikk og de som egentlig ikke tror Ham, for så å vinne verden og universet.


Jepp, ganske riktig, der har du liberalteologien i et nøtteskall. De velger statsstøtten og folkeflertallet og tror med det at de har vunnet verden. De tar dessverre meget feil, de vinner ikke verden men er selv blitt en del av verden, med dem sekulariseres kirken innenfra.  

Av alle farer kristne står overfor tror jeg dette er noe av det verste, en teologi uten sann gudstro.

Guds ord og vilje er ikke noe som kan liberaliseres, Guds bud er like radikale som Guds nåde.

Statsstøtte eller ikke statsstøtte, forsvinner det radikale så forsvinner også Gud.

gana - 26-10-2017 kl 11:11

– En overdreven folkelighet og ustoppelig fornyelsestrang har ført folkekirken vekk fra
dens opprinnelige status som et kristent trossamfunn, mener den danske dr.theol. og
universitetslektoren Carsten Breengaard.

http://www.vl.no/nyhet/kirken-er-blitt-et-supermarked-1.1045...

LeifG - 26-10-2017 kl 20:57

Hva er for kirken opprinnelig gana? Tilbake til deres mor?

Åp 17,5 og på hennes panne var skrevet et navn, en hemmelighet: Babylon, den store, mor til skjøgene og til stygghetene på jorden.

LeifG - 26-10-2017 kl 20:58

Hvem er da skjøgene og hvorfor er de skjøger?

gana - 26-10-2017 kl 22:36

Om jeg har forstått det rett bruker Bibelen ordet Babylon i flere betydninger.

1. Stedet / byen.

2. Hedenskap generelt.

3. Den frafalne kirke.

Og skjøgen vil jeg tro er de frafalne kirker og de er vel skjøger fordi de er frafalne.

Korriger meg om jeg tar feil.

LeifG - 26-10-2017 kl 23:30

70% av Åp er i GT og Daniels bok forteller om hvem som er hvem fra år 600 f. Kr. til den nye jord er her. NT forteller at Satan er Antikrist og at han vil fremstå som om han er Jesus men at denne Jesus ikke er i henhold til Menneskesønnen definert i Guds ord. Den store forskjellen er at Jesus gjør Guds vilje og holder Guds bud, den falske Jesus/ altså antikrist gjør Sin egen vilje og holder ikke Guds bud men sine egne som opphøyer feil Gud.

Babylon i GT tid er bildet på Babylon i dag og de tilber en gud men en avgud, ett religiøst system som favner alle mennesker hva enn de tror under ett tak. De er forvirret...
Dagens kirke, "kristendom" er adoptert av hedenske Rom og deres planetguder med religiøse tider/ soldag også.

En skjøge er noen som var med Gud og sier de er med Gud men tilber og gjør hor i denne sammenheng med avguder. Det er DRKK som er Moderkirken til alle protestantiske kirker som holder Moderkirkens ti bud.

gana - 27-10-2017 kl 10:57

Syns du generaliserer for mye. Blant kirker er det et stort mangfold av lærer og praksis.

Og man blir altså ikke en babylonskjøge fordi om man tar NTs innskjerping og utvidelse av sabbatsbudet på alvor. Hva skulle man i så fall si om de som i den nye tid fortsatt fastholder en gammeltestamentlig jødepraksis? I beste fall fremstår de som svært forvirret.

Dag, tid og sted har ikke lenger noe å si. Alle ukedager er nå sabbatsdager for Herren.

At vi har fri og gudstjenester på storsamfunnets fridag er mer et praktisk valg.

Vi er ikke kalt til å leve i unødig konflikt. Fred. 

LeifG - 27-10-2017 kl 16:44

Ingen generalisering nei, det er nok heller motsatt. Guds ord er klart og gir ikke rom for å slippe unna fakta.

Dine konklusjoner er ikke annet enn løgn og løgner, man lyver så man tror det selv. I GT er det gitt en garanti at om noen taler imot Guds bud så er det en garanti at det ikke er i fra Ham, en sikkerhtsventil så vi ikke skal kunne ta feil uansett. På den måten kan ikke din (fallen protestantisme) tolkning være riktig og som DRKK sier så finnes det ikke mulighet for en endring av de ti bud i Guds ord men de har endret budene frodi de tror de foikk lov tiol det av Jesus/ Gud selv.


Matt 16,17-19 Og Jesus svarte og sa til ham: Salig er du, Simon, Jonas' sønn! for kjød og blod har ikke åpenbaret dig det, men min Fader i himmelen. 18 Og jeg sier dig at du er Peter; og på denne klippe (Simon Peter/ Paven) vil jeg bygge min menighet (DRKK), og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. 19 Og jeg vil gi dig (Simon Peter alene/ Pavedømmet alene) nøklene til himlenes rike, og det du (Pavedømmet) binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen.


Dette vet vi er deres påsatnd og vi vet at det er ett overgrep imot Guds ord og Gud selv, dermed også ett overgrep imot hele menneskeheten.
Det er Jesus som er Klippen og hovedhjørnesteinen vi bygges på og enhver som tror Jesus er sant menneske, Messias/ Menneskesønnen, Guds Sønn er byggesteiner på Jesu menighet alene.


Samtidig sier DRKK/ Moderkirken at alle som holder DRKKs ti bud er deres barn.
Så alle som holder DRKKs bud og forsvarer det med løgner er horebarn i realiteten men det er selvfølgelig mange som ikke er klar over det. De er under nåden og kalles ut av Babylon/ forvirringen men de som standhaftig og stivnakket står imot Ham med selvproduserte løgner kan ikke frelses om de ikke overgir seg til sannheten men det krever da at man elsker sannheten høyrere enn seg selv og kløgnene i seg selv.

gana - 27-10-2017 kl 17:30

Hvis pavekirken er en løgnkirke, noe du sikkert kan ha mye rett i, så
er det jo merkelig at du siterer dem som om de skulle være
en sannhetskilde på linje med selve Bibelen.

Det er forresten ikke bare sabbatsbudet som innskjerpes og utvides
i NT, det samme skjer også med budet om ikke å drive hor.
Ja hele budene gjentas og fornyes i den nye pakt.

Og dette var altså ikke pavekirkens påfunn,
det var noe som kom med Guds Messias. 

LeifG - 27-10-2017 kl 21:27

Sitat: skrevet av gana  
Hvis pavekirken er en løgnkirke, noe du sikkert kan ha mye rett i, så er det jo merkelig at du siterer dem som om de skulle være en sannhetskilde på linje med selve Bibelen.


Mangfoldige ganger har det vært gjengitt sitater ifra DRKK at de sier selv at de har endret budene og hvem andre kunne ha gjort det om de ikke hadde gjort det?

Hvem presteskap/ kirkefedre har tatt skrittet og når skjedde det? Kan det dokumenteres av noen?

Alle protestantiske menigheter enes om det samme som deres mor sier, alle som en også det dokumenteres og er gjengitt flere ganger her på Apologetisk Forum.

I all dokumentasjon så finnes det ikke en ensete krike, hverken protestantisk eller katolsk som har noe skriftelig bekjennelse på at Guds ord sier at Guds bud er på noen måte endret. De eneste som gjør det er frie sjeler som taler ut i fra sitt eget hod og spiller rulett med Guds ord og sitt eget og andres liv inn under seg.

Tenk grundig igjennom dette nå.


Sitat:
Det er forresten ikke bare sabbatsbudet som innskjerpes og utvides i NT, det samme skjer også med budet om ikke å drive hor.
Ja hele budene gjentas og fornyes i den nye pakt.
Det er en forsterkning av de eksisterende ja, det er ingen fornyende endring i noen av budene. Sier du noe annet driver du i realiteten hor og sier egentlig at Satan har vunnet/ hadde rett.

Igjen, Gud sikrer sitt ord (Guds Ord, skaperkraft, den Han er) ved å si til Israel at om noen kommer med ord som endrer veien men IKKE holder Hans bud så er ikke vedkomne fra Ham men Djevelen. Med andre ord er ikke mennesker som IKKE viser til Guds bud og da er tro imot Guds ord fra Ham. Men de kan være Hans barn og er de Hans barn vil de underkaste seg når de ser det i tro. Og elsker de Ham/ sannheten vil de elske å følge Ham uten noe om og men, unnskyldninger og annet fjas.2 Tess 2,10 og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst.


Sitat:
Og dette var altså ikke pavekirkens påfunn, det var noe som kom med Guds Messias.


Så da enes du med at Simon Peter var den første pave og at Jesus ga denne pave makt til å endre Guds bud og hva alt annet det så måtte være. Med andre ord gjorde Jesus mennesket/ paven til den praktiserende Gud (Vicarius Filii Dei) og Jehova og hele universet må følge med (setning redigert).

Matt 16,17-19 Og Jesus svarte og sa til ham: Salig er du, Simon, Jonas' sønn! for kjød og blod har ikke åpenbaret dig det, men min Fader i himmelen. 18 Og jeg sier dig at du er Peter; og på denne klippe vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. 19 Og jeg vil gi dig nøklene til himlenes rike, og det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen.

For det er følgene av å tro det DRKK her sier om hva Jesus sier til Simon Peter. Det er derfor de har forsøkt å endre Guds bud og det er derfor Luther med rett kaller Pavemakten for Antikrist trone.

Dan 7,25 og han skal tale ord mot den Høieste og undertrykke den Høiestes hellige; han skal tenke på å forandre hellige tider og lov, og de skal gis i hans hånd en tid og tider og en halv tid.

[Redigert den 28-10-2017 kl 08:33 av LeifG]

LeifG - 27-10-2017 kl 21:39

Bare tenk over det, du må elske sannheten høyere enn alt annet. Gjør du det vil du forkaste løgner og det er en løgn at budene er tøyd ut av Guds ords grenser. Å si noe annet er IKKE å elske sannheten, rettferdigheten. Rettferdigheten, for hvilken rettferdighet er det at Gud ga Israel andre kår enn de som kom etterpå, etter at de hadde brakt Israels Konge frem som Guds Lam?

Under hvilken og hvems rettferd er det?

Tenk det at om man elsker sannheten så er det jo slik at alt annet enn sannhet vil vi ikke like og elsker vi sannheten kan vi ?

Jo vi kan da frelses, vi kan ikke frelses om vi ikke elsker/ liker sannheten. Sannheten gjør oss fri sier Jesus og sannheten er kunnskap i dybde, bredde, lengde og høyden.
I en løgner det hverken kunnskap eller visdom men i sann tro er det alt det. I sann tro er Kristis rettferdighet synbar på Adam og Evas tid, Enok, Abram/ Abraham, Jakob, Josef, David, Daniel og på Luthers tid. Frelsen var og er nå som da, ingen endring i Guds bud.

Forskjellen er om man er i kjødet eller i ånden. Er man i kjødet kan ikke Guds bud etterleves men er man i Ånden elsker man Hans bud, så enkelt er det.

Viking - 28-10-2017 kl 12:12
https://youtu.be/aFYR-YS5Ugs


 Sider:  1    3  4