Apologetisk Forum

Karakterer ved Jesu andre komme.

LeifG - 6-5-2017 kl 16:58

Denne teksten sikter på Jesu andre komme, da Han skal hente sine barn. Vi ser at Han kun henter de som holder Hans bud fordi det er kun de som får evig liv og kan komme inn i himmelens Jerusalem. De er rettferdige og/ eller hellige FØR Han kommer, mao det er avgjort/ dømt før de hentes.Rev 22:11-15
He that is unjust, let him be unjust still: and he which is filthy, let him be filthy still: and he that is righteous, let him be righteous still: and he that is holy, let him be holy still.
And, behold, I come quickly; and my reward is with me, to give every man according as his work shall be.
I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last.

Blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter in through the gates into the city.
For without are dogs, and sorcerers, and whoremongers, and murderers, and idolaters, and whosoever loveth and maketh a lie.Vi ser også at de som ikke tror på profetordet i Johannes Åpenbaring, som da legger til eller trekker i fra noe vil ikke få evig liv, de vil få plagene som er nevnt i boka. Mao er de omtalt også i vers 15 (se over). Det er brukt KJV AV 1611 fordi kirken har endret teksten fra grunnteksten betydelig i den norske oversettelsen.

Rev 22:18-19
For I testify unto every man that heareth the words of the prophecy of this book, If any man shall add unto these things, God shall add unto him the plagues that are written in this book:
And if any man shall take away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part out of the book of life, and out of the holy city, and from the things which are written in this book.
Når det gjelder profetordet så er det kun de som har Hans vitnesbyrd og holder Hans bud (samme hva andre sier eller tror), som virkelig blir forfulgt av Satan og hans medsvorne. All annen forfølgelse tilhører forvirringens mester, Satans bedrag og er til for at mennesker ikke skal se hvem Gud er.
Det er kun ene og alene de som holder Hans bud og har Jesu tro som er de hellige.

Rev 12:17 And the dragon was wroth with the woman, and went to make war with the remnant of her seed, which keep the commandments of God, and have the testimony of Jesus Christ.
Rev 14:12 Here is the patience of the saints: here are they that keep the commandments of God, and the faith of Jesus
.De som holder Guds bud og har Jesu vitnesbyrd og tro forstår profetordet, de vet, og det er Guds Ånd som er deres ledsager.

Rev 19:10 And I fell at his feet to worship him. And he said unto me, See thou do it not: I am thy fellowservant, and of thy brethren that have the testimony of Jesus: worship God: for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy.

2Pe 1:21 For the prophecy came not in old time by the will of man: but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost.De ti Guds bud følger under men merk at DRKK har fjernet det 2. bud i sin helhet så de kan tilbe bikder, steiner, relikvier, Jomfru Maria, etc.. De har også fjernet størstedelen av det 4. bud for at de skulle kunne endre helligdagsfeiringen til den første dag i uken istedet for den syvende dag, Sabbaten. Siden de da satt igjen med 9 bud splittet de opp det 10. bud så de også hadde ti bud.

2 Mos 20,2-17

1. bud:
Jeg er Herren din Gud, som førte dig ut av Egyptens land, av trælehuset. Du skal ikke ha andre guder foruten mig.

2. bud:
Du skal ikke gjøre dig noget utskåret billede eller nogen avbildning av det som er oppe i himmelen, eller av det som er nede på jorden, eller av det som er i vannet nedenfor jorden. Du skal ikke tilbede dem og ikke tjene dem; for jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud, som hjemsøker fedres misgjerninger på barn inntil tredje og fjerde ledd, på dem som hater mig, og som gjør miskunnhet mot tusen ledd, mot dem som elsker mig og holder mine bud.

3. bud:
Du skal ikke misbruke Herrens, din Guds navn; for Herren vil ikke holde den uskyldig som misbruker hans navn

4. bud:
Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig!
Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning. Men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud; da skal du intet arbeid gjøre, hverken du eller din sønn eller din datter, din tjener eller din tjenestepike eller ditt fe eller den fremmede som er hos dig innen dine porter.
For i seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt det som i dem er, og han hvilte på den syvende dag; derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.

5. bud:
Hedre din far og din mor, så dine dager må bli mange i det land Herren din Gud gir dig.

6. bud:
Du skal ikke slå ihjel.

7. bud:
Du skal ikke drive hor.

8. bud
Du skal ikke stjele.

9. bud:
Du skal ikke si falskt vidnesbyrd mot din næste.

10. bud:
Du skal ikke begjære din næstes hus. Du skal ikke begjære din næstes hustru eller hans tjener eller hans tjenestepike eller hans okse eller hans asen eller noget som hører din næste til.

LeifG - 13-5-2017 kl 12:38

De to karakterene man blir skilt ut på ved Jesu andre komme er om man enten elsker å holde Guds bud og gjør det, mot de som ikke holder Guds bud og unnskylder seg med alskens årsaker (som er underlagt finurlige løgner) til å ikke holde Guds bud.

Derfor:Matt 7,21 Ikke enhver som sier til mig:

Herre! Herre!

skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Faders vilje.


Matt 7,23 Og da skal jeg vidne for dem:

Jeg har aldri kjent eder; vik bort fra mig, I som gjorde urett!

gana - 13-5-2017 kl 16:07

Sitat: skrevet av LeifG  
men den som gjør min himmelske Faders vilje.Da sa de til ham: «Hvilke gjerninger er det da Gud vil vi skal gjøre?»

Jesus svarte: «Dette er den gjerning Gud vil dere skal gjøre: Tro på ham som Gud har sendt.»

LeifG - 14-5-2017 kl 16:36

Jak 2,17 Således og med troen: har den ikke gjerninger, er den død i sig selv.
Jak 2,19-20 Du tror at Gud er én; du gjør vel; djevlene tror det også og skjelver. 20 Og vil du vite det, du dårlige menneske, at troen uten gjerninger er unyttig?

LeifG - 14-5-2017 kl 16:46

Hva skjer når man smelter for troen, altså at man i sine følelser tror så sterkt at man føler for (ikke imot) det troen sier.

Ender det opp med at man gjør etter det man elsker høyere enn livet/ Jeget/ kjødet? Om man da gjør etter troen, har da Gud skrevet noe på ens hjertetavle?

gana - 14-5-2017 kl 19:14

Ja du har helt rett i dette, en troende har den gjerning at han har et sterkt ønske om å etterleve Guds ord.

Noen fullkommen etterlevelse vil det likevel aldri kunne bli snakk om:

Rom 4,14: "Er det de som holder seg til loven, som er arvinger, da er jo troen meningsløs og løftet opphevet."

Alle tro på at det er mulig med en bokstavelig overholdelse av loven gjør altså troen meningsløs.

Men oppfordringen om å gjøre så godt vi kan er klar:

Rom 6,12: "La altså ikke synden herske i den dødelige kroppen deres, så dere følger kroppens lyster."

LeifG - 15-5-2017 kl 09:19

Bare tenk over det at om en holder seg til loven så er det fordi man er i kjødet og ikke i Kristus, mao troen har ikke smeltet inn i følelsemne( hjertet og en sinn slik at man gjør etter Guds vilje og Guds vilje er i tråd med Guds Ånd som ALDRI gjør noe imot loven av ens natur. ALtså ikke etter bokstaven men av ens eksistensielle natur.

Tenk over det, det er du i kjødet som står imot, og du gjentar det hele tiden, hadde du vært i Ånden hadde du omfavnet den gode loven Ånden Er.

Så er man i Ånden er man fullkommen og rettferdig i ens ferd, men smelter man ikke for Sannheten vil kjødet alltid fornekte rett ferd og godhet som mulig. Man vil ikke dø fra seg selv.

Så hvem hersker når man ikke vil selv om man allikevell sier man vil, men da ikke gjør av prinsipp? Kan man da frelses fra synd?

Nei, tror ikke det nei. Det er akkurat som å høre djevelen syte.