Apologetisk Forum

Gud, led oss på Din vei,

LeifG - 6-8-2016 kl 16:03

led oss videre.

Hva som i 1844 førte til at SDA ble til 19 år senere og hva SDA tror om Jesu frelse fra synd.

Guds plan for å frelse oss mennesker er omfattende og detaljrik, alt/ skattekammeret er nedskrevet.

Audiofil:
http://trondheim.adventkirken.no/?powerpress_pinw=15700-podc...

Det er verd å merke seg at for å se og høre dette må/ bør man ha drukket melk før brødet/ faste føden. Det er ikke slik at for å bli frelst så må man spise brød før man drikker melk, kritiser ikke i "panikk", lytt og kjenn at Herren er god. Jeg har selv blitt dratt opp av "asken/ ilden" og forstod ikke dette da men jeg trodde Ham.

Spis brød om du har tenner, smak om du vil.

LeifG - 6-8-2016 kl 16:32

Det er ikke nok å tro, vi må gjøre og det er Jesus som renser oss.., hvordan?

1 Joh 1,8-10, 2,1
Dersom vi sier at vi ikke har synd, da dårer vi oss selv, og sannheten er ikke i oss; dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.

Dersom vi sier at vi ikke har syndet, da gjør vi ham til løgner, og hans ord er ikke i oss. Mine barn! dette skriver jeg til eder forat I ikke skal synde; og om nogen synder, da har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige,Altså bekjenn etter at vi har kommet til tro, deretter tilgir Han og så renser Han oss fra all synden/ urett ferd. Slik blir vi gjort hellige og slik får vi Guddommelig natur, slik blir man uten synd i Jesu navn.

gana - 6-8-2016 kl 21:42

Allerede tidlig i Guds åpenbaring til menneskene (Bibelen) står det hva det betyr å bli renset fra urettferdighet / synd, det betyr å ikke bli tilregnet skyld (Sal 32,2), verken mer eller mindre, og den som legger noe til eller trekker noe fra her står han nok i fare for å pådra seg en del plager ja, jf. åpenbaringens siste del.

LeifG - 6-8-2016 kl 22:06

Ja, ikke sant, når man kommer til tro omvender man seg fra det da syndige liv, ber da om tilgivelse fra synden i sitt liv man vender seg fra og blir ikke lenger tilregnet synden. 100% i henhold til frelsesplanen billedliggjort i den gamle pakt. Man blir gjort ren fra den urett ferdige veien når man vandrer på den rette vei.

Hør audiofilen så slipper du være redd for at vi i oss selv frelser oss fra synden. Da kan også tråden bli fruktbar og ikke kverulerende som så ofte ellers.

gana - 9-8-2016 kl 21:16

Også her virker det som du vrir litt på det jeg sier. Jeg sier ikke at man blir "gjort ren fra den urett ferdige veien", men det jeg sier er at man ikke blir tilregnet skylden man pådrar seg på veien. Du ser nok helt klart forskjellen, men det virker som om du helt bevist heller vil vri og vrenge litt, noe som helt klart viser at du ikke er ren på din vei.

Og således så beviser du jo på en måte selv nettopp den arvesynd du selv prøver å motbevise.

Du er altså litt ufrivillig morsom, eller skal man si klovn,

uten at jeg har noe ønske om å fornærme.

LeifG - 10-8-2016 kl 00:15

Sitat: skrevet av gana  
Jeg sier ikke at man blir "gjort ren fra den urett ferdige veien", men det jeg sier er at man ikke blir tilregnet skylden man pådrar seg på veien


Med andre ord blir du aldri fri.., du vil ikke bli ren selv om Gud vil gjøre det i deg.Rom 8,4 forat lovens krav skulde bli opfylt i oss, vi som ikke vandrer efter kjødet, men efter Ånden.

Rom 8,7 fordi kjødets attrå er fiendskap mot Gud – for det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det –

Rom 8,9 Men I er ikke i kjødet, men i Ånden, såfremt Guds Ånd bor i eder; men har nogen ikke Kristi Ånd, da hører han ikke ham til.


1 Kor 3,16-17 Vet I ikke at I er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i eder?

Om nogen ødelegger Guds tempel, ham skal Gud ødelegge; for Guds tempel er hellig, og det er I.

1 Pet 1,14-16 Som lydige barn skal I ikke skikke eder efter de forrige lyster i eders vankundighet, men vær, efter den Hellige som kalte eder, også I hellige i all eders ferd!

for det er skrevet: I skal være hellige; for jeg er hellig.

1 Pet 1,22 Rens eders sjeler i lydighet mot sannheten til uskrømtet broderkjærlighet, og elsk hverandre inderlig av hjertet,


Hør lydfilen så vil du forstå, hvis ikke vil du ikke forstå.

gana - 10-8-2016 kl 00:58

Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av gana  
Jeg sier ikke at man blir "gjort ren fra den urett ferdige veien", men det jeg sier er at man ikke blir tilregnet skylden man pådrar seg på veien


Med andre ord blir du aldri fri.., .

Jovisst er man fri når man ikke blir tilregnet skyld, da er man virkelig fri, så fri at man ikke lenger behøver å fokuset på seg selv og bud og lov og egen utilstrekkelighet, ja man blir rett og slett så fri at man da fullt og helt kan tjene Gud etter Ånden. Og i tillegg så kan vi på denne måte tjene etter Ånden uten å fortrenge eller lyve om sannheten om oss selv, at vi også har synden i oss. Vi blir på denne måten satt i stand til å bli ledet av Ånden og å tjene etter Ånden på tross av alle våre feil.

Det er dette som er virkelig frihet. Hvorfor? Jo fordi det er en redelig frihet.

LeifG - 10-8-2016 kl 08:28

Sitat:
Sitat: skrevet av gana  
så fri at man ikke lenger behøver å fokuset på seg selv og bud og lov og egen utilstrekkelighet,


Først, jeg skjønner hva du sier og jeg tror du også skjønner hva jeg sier.

Det er nettop det du her over sier som skurrer, eller ikke skurrer men fakta er falskt.
For det du her over sier er at Djevelen har vunnet vårt kjød men at vi allikevell får leve fordi Gud later som om Han ser Jesus i oss, og vi later som om det er rettferdig og godt.

Bare les det du skriver selv her over, det er kjødelig og ikke noe annet. Noen lov har ikke du skrevet i ditt hjerte og sinn.

Sitat:
Og i tillegg så kan vi på denne måte tjene etter Ånden uten å fortrenge eller lyve om sannheten om oss selv, at vi også har synden i oss. Vi blir på denne måten satt i stand til å bli ledet av Ånden og å tjene etter Ånden på tross av alle våre feil.
Det er dette som er virkelig frihet. Hvorfor? Jo fordi det er en redelig frihet.


Vel, man lyver for seg selv om hva Kristi rettferdighet er for noe og om hvem Gud er slik at Jeget/ det kjødelige kan leve videre.
Det du sier er kjødets gjerninger, gjerningstro, Kains vei.

Du kan ikke ha med deg Mammon inn i himmelen gana. Bare tenk over det som fremkommer i frelsesplanen, så ser du at det du her over sier er vrøvl.

Det er ingen frihet om man har syndig natur i sitt indre men man kan tro det om man tror på en løgn.

gana - 10-8-2016 kl 20:14

Paulus:

"For jeg vet at i mig, det er i mitt kjød, bor intet godt" (Rom 7,18).

LeifG - 11-8-2016 kl 08:08

Bra, og hvordan har det seg at det ble slik? Når det er stadfestet har vi ikke noe håp bortsett i fra frelsen fra synd igjennom vår Skaper.

Så kan du høre lydfilen og da vil du skjønne at det verset du kommer med ikke har noen støtte for det du forsøker å få frem.

Hør lydfilen så slipper vi å gå utenfor rekkevidden til å også gå rundt grøten. Skjønner?

Spis (med andre ord lytt og hør det som sies der)!

gana - 12-8-2016 kl 05:25

Takk men jeg trenger ingen lydfil, det jeg vil frem til med Rom 7,18 finner jeg støtte for så

mange andre steder i Bibelen at det holder for meg, jeg bruker nemlig prinsippet om å la skrift tolke skrift.

Disse mer nymotens tolkningsprinsippene om å la lydfiler og anna larm og fjas tolke skrift har jeg derimot mindre sans for.

LeifG - 12-8-2016 kl 21:08

???????


Hvorfor skriver du da her???

La vær å skriv her om du ikke forholder deg til hovedinnlegget!!!


Innlegget gjentatt:

Gud, led oss på Din vei,


led oss videre.

Hva som i 1844 førte til at SDA ble til 19 år senere og hva SDA tror om Jesu frelse fra synd.

Guds plan for å frelse oss mennesker er omfattende og detaljrik, alt/ skattekammeret er nedskrevet.

Audiofil:
http://trondheim.adventkirken.no/?powerpress_pinw=15700-podc...

Det er verd å merke seg at for å se og høre dette må/ bør man ha drukket melk før brødet/ faste føden. Det er ikke slik at for å bli frelst så må man spise brød før man drikker melk, kritiser ikke i "panikk", lytt og kjenn at Herren er god. Jeg har selv blitt dratt opp av "asken/ ilden" og forstod ikke dette da men jeg trodde Ham.

Spis brød om du har tenner, smak om du vil.

gana - 12-8-2016 kl 23:35

Jeg skriver her fordi dette er et skriftlig forum. Det er sikkert også greit å legge ved lyd- og videofiler, men jeg tror nok det blir mer innenfor forumets formål om man også prøver å belyse saken litt med egne ord. Hvis ikke så kunne man jo like godt poste på YouTube eller lignende steder.

LeifG - 13-8-2016 kl 07:17

Matt 13,15 for dette folks hjerte er sløvet, og med ørene hører de tungt, og sine øine lukker de,
forat de ikke skal se med øinene og høre med ørene og forstå med hjertet og omvende sig,
så jeg kunde få læge dem.


Jeg gir deg en oppfordring, ta deg tid til dette. Tid til sikre deg at dette vers over ikke kan gjelde deg.


gana - 13-8-2016 kl 08:56

Takk for oppfordringen, den er både god og bibelsk, men jeg føler meg egentlig ikke så veldig sløv for tiden.

Vil det si at jeg bygger min tro på følelser, nei ikke i det hele tatt, jeg bygger min tro på bibelordet.

Håper dette var litt betryggende, det er i alle fall det for meg, min bibelfunderte tro har blitt til visshet.

LeifG - 13-8-2016 kl 10:39

Jeg gjentar oppfordringen.