Apologetisk Forum

Hva er dåp i Ånden?

 Sider:  1  2

gana - 15-8-2016 kl 22:25

Sitat: skrevet av LeifG  
Vel, Jesu tro, og ved å utføre Jesu tro.

Rom 8,3-4 For det som var umulig for loven, idet den var maktesløs ved kjødet, det gjorde Gud, idet han sendte sin Sønn i syndig kjøds lignelse og for syndens skyld og fordømte synden i kjødet, forat lovens krav skulde bli opfylt i oss, vi som ikke vandrer efter kjødet, men efter Ånden.

Rom 8,7 fordi kjødets attrå er fiendskap mot Gud – for det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det –

Rom 8,9 Men I er ikke i kjødet, men i Ånden, såfremt Guds Ånd bor i eder; men har nogen ikke Kristi Ånd, da hører han ikke ham til.

Rom 8,12 Derfor, brødre, står vi ikke i gjeld til kjødet, så vi skulde leve efter kjødet;

Rom 8,14 For så mange som drives av Guds Ånd, de er Guds barn.Så de som gjør loven i tro er i Ånden mens de som i tro ikke gjør loven er i kjødet, lurt av seg selv. De kan ikke tro annet.

Det virker som du snur det hele litt på hode.

All dåp i Ånden, ny fødsel, åndsnærvær, eller
hva man nå velger å kalle det, begynner
med tro og ikke lovoppfyllelse.


[Redigert den 15-8-2016 kl 22:37 av gana]

LeifG - 15-8-2016 kl 22:59

At jeg snur det på hodet? Jeg gjengir Guds ord slik det står og de som drives av Ham elsker Hans bud.


Kommer du til tro får du Ånden og da er man loven lydig av dennes natur. Men drikker man åndelig forfalsket melk så får man ikke ånden og er fremdeles i kjødet.

1 Pet 2,2 og lenges som nyfødte barn efter den åndelige uforfalskede melk, forat I kan vokse ved den til frelse,


Og i kjødet kan man ikke være loven lydig, det er umulig. Dermed kommer man til tro ved hjelp av løgnens far og tilber Satan i Jesu navn.. . Antikrist.Joh 8,44 I har djevelen til far, og I vil gjøre eders fars lyster; han var en manndraper fra begynnelsen og står ikke i sannheten; for sannhet er ikke i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far.

2 Tess 2,10-12 og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst. 11 Og derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, 12 forat alle de skal bli dømt som ikke har trodd sannheten, men hatt velbehag i urettferdigheten.

2 Tess 3,1-2 For øvrig, brødre, bed for oss at Herrens ord må ha fremgang og bli forherliget likesom hos eder, 2 og at vi må bli fridd fra de vrange og onde mennesker; for troen er ikke alles sak.

2 Tess 3,5 Og Herren styre eders hjerter til å elske Gud og til å vente på Kristus med tålmodighet!

 Sider:  1  2