Apologetisk Forum

Helligdommen?

LeifG - 21-5-2016 kl 19:59

Helligdommen?

I Hebreerne 9 finner vi ett jordisk tempel/ helligdom forklart og som Paulus sier samstemt med Moses så er den jordiske ett bilde, en skygge av Guds Tempel der oppe i himmelen. I det jordiske er det to rom og i det himmelske er det to rom. Detaljene i de himmelske rom er likt med invetardetaljene i de jordisk rom.
Vi ser at Vitnesbyrdet er Guds Ti Bud, den moralske lov og vi ser at himmelens helligdom rommer Paktens Ark med Vitnesbyrdet. Den jordiske Paktens Ark inneholder altså den samme lov som Gud har i sin orginale Paktens Ark og det rommet kalles Det Aller Helligste (DAH). Rommet før kalles Det Hellige (DH) og rommer den syvarmede Lystestaken, Skuebrødsbordet og Røkofferalteret. Utenfor templet, altså de to rom rommer alt det som skjer utenfor, i skaperverket. Det inklusive Jesu offer og for oss troende påfølgende dåp (Vaskevannsfatet), alt dette foregår utenfor Guds hus.

I og med at vi kjenner til presteskapet og dets sermonielle lover så dukker det opp mange interessante spørsmål. Jesus sa jo at ikke en tøddel av loven skulle bort, vi har jo den Moralske lov som er de ti bud, den sermonielle lov som tilhører prestetjenesten og den tjeneste er nå videre ført igjennom Jesus som Mellommann og Yppersteprest. Men vi har også matseddelen og bud som ble lagt til pga av overtredelser av den Moralske Lov, en slags borgerlov og en renslighetslov.

Vi skal her se på tjenesten i det jordiske tempel, hva de gjorde og hva Jesus gjør i det himmelske. På hvilken måte er den jordiske en skygge av det Jesus gjør.

1. Daglig ble det brent røkelse i Det Hellige (DH) ved Røkoffealteret og Gud møtte utpekt Prest til å gjøre det. Åpenbaringen 8:3 forteller at det samme skjer i det Himmelske Tempel.
2. Ett Ildkar med brennende kull fra alteret ble brakt frem av Presteskapet, det samme skjer i det Himmelske. Åp. 8:5.
3. Skuebrødsbordet med sitt brød skulle etes og Jesus er Brødet, Jesus er Guds Ord. Jesus er i dag i det himmelske Tempel og vi næres av Ham, vi spiser Hans ord om vi elsker og tror Ham. Det vi spiser, det blir vi. Tror man Guds ord så blir man en del av Ham.
4. Åp. 11:9 forteller om Arken i himmelen og Guds ord forteller at Vitnesbyrdet, altså Guds Ti bud ligger i dem begge.
5. Prestene var en av folket som var kalt av Gud. Vår Yppersteprest Jesus var en av oss, utpekt og kalt av Gud Faderen.
6. Prestene ga gaver og ofret for syndene, Jesus tok vekk syndene ved å ofre seg selv.

Det er svært interessant å se på hva man gjorde i DH kontra i DAH. Hva avslører det i henhold til på hvilken måte og i hvilken rekkefølge Frelsesplanen blir utført? Vi ser jo at offeret er gjort og det skjedde utenfor Templet, Ånden ble gitt etter offeret og det er henholdsvis Påsken og Pinsen oppfylt. Helt innerst i Templet, i DAH finner vi nådestolen over Pakten Ark hvor Dommen skal skje ut i fra. Når Dommen kommer derifra oppfylles en ny sabbatshøytid likt Påsken og pinsen ble oppfylt. Hvilke høytider mangler og hvor i Templet skjer de ut i fra? Altså imellom Brennofferalteret (påske) og Vaskevannsfatet (pinse).., og Nådens Trone over Paktens ark i DAH.

I den gamle Pakts tjeneste er skyggen av det som skulle komme og det som skulle komme har kommet. Vet vi hva vi tror på? Kan vi da si beviselig til bedrageren som kommer som Lysets Engel og si ”Det står skrevet”?

LeifG - 1-7-2017 kl 11:26

Her følger en grunnleggende bibelsk presentasjon av hva vi tror på når det gjelder frelsen Jesu blod gir oss.

https://www.youtube.com/playlist?list=PL2C946401E1500ED4

Ordet og vidnesbyrdet.. .