Apologetisk Forum

Hva og hvem er englene Gud skapte?

LeifG - 21-5-2016 kl 14:00

- Både David og Paulus sier at mennesker var skapt ringere enn engler, derfor er ikke engler mennesker. Salme 8:4 og Hebr. 2:2 og 7.

- Englene er skapte Ånder (Spirits/ pneuma G4154), eller en skapt rasjonell mental sjel/ selvstendig kraft. Hebr. 1:7.

G4151
πνεῦμα pneuma
pnyoo'-mah

From G4154; a current of air, that is, breath (blast) or a breeze; by analogy or figuratively a spirit, that is, (human) the rational soul, (by implication) vital principle, mental disposition, etc., or (superhuman) an angel, daemon, or (divine) God, Christ’s spirit, the Holy spirit:

- ghost, life, spirit (-ual, -ually), mind.

Compare G5590.- At de er skapte Ånder betyr ikke at de ikke har kropper. 1. Kor 15:44-45.

- Engler har ekte fysiske kropper med rygg og hender. Esek. 10:12.

- De spiser og drikker som oss, ja kan se ut som oss. 1 Mos. 19:1-3.

- De ble sendt for å vokte Livets tre før noe menneske hadde dødd. De er derfor helt annerledes enn menneskene. 1. Mos. 3:22-24.

- De er usynlige for oss men Gud kan åpne våre øyne så vi og andre dyr kan se de. 4. Mos. 22:22-35, 31-35.

- Engler blir sendt for å overbringe beskjeder til profeter. Åp. 1:1.

- Om mennesker kunne se eller føle englenes eksistens ville de tilbe de. Åp. 19:10.


Det vi må være klar over er at iflg skriften falt 1/3 av englene ved å gjøre lovbrudd/ synd. De er her nede på jorden for å få også oss til å bryte med Gud, tro på løgnene slik at Han ikke kan redde oss. De kan gjøre store mirakler og har makt over elementene.
Det vi skal ha i minne er at 2/3 av engelen ikke har falt og kan beskytter innenfor de grenser som gjør at alt handler om tro. Det gjelder også for de onde.


Tror du Satan og hans engler er denne jords Herrer for øyeblikket?