Apologetisk Forum

Guds barn og vantroens barn.

LeifG - 23-4-2016 kl 18:22

Luk 4:3-4 Da sa djevelen til ham: Er du Guds Sønn, da si til denne sten at den skal bli til brød! Og Jesus svarte ham: Det er skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert Guds ord.


Jesus ser på seg selv som, og Hans virke er som sant menneske, som deg og meg. Hadde Jesus spist brødet her over hadde Han ikke i praksis vært som deg og meg, og kunne med det dø for vår synd gjort i kjød. Frelsesplanen hadde da vært knust.
Jesus, menneskesønnen avstod bevisst i kjød fra å i seg selv bruke tilgjengelig Gudsmakt.

Vi ser Djevelens virke blant vantroens barn, som holder egentillagte kjødelige bud for å ikke bryte sin Guds bud. Vantroens barn, i dag som før anklager Jesus og mennesker som tror Ham for å gjøre seg lik Gud ved å gjøre enkelt og greit det Guds bud sier. Anklagerens barn anklager troende for å holde Guds bud i egen kraft og gi seg selv ære ved det. Anklagerne sier gjerne at ingen er uten synd, og derfor ikke slik vi er ikke kan annet enn å synde. Det på tross av hva Gud lover å gjøre.

Johannes og Paulus sier hva som skjer:

Joh 5:18-19 Derfor stod da jødene ham enn mere efter livet, fordi han ikke bare brøt sabbaten, men også kalte Gud sin Fader og gjorde sig selv Gud lik. Jesus svarte da og sa til dem: Sannelig, sannelig sier jeg eder: Sønnen kan ikke gjøre noget av sig selv, men bare det han ser Faderen gjør; for det han gjør, det gjør Sønnen likeså;

Php 2:5-11 La dette sinn være i eder, som og var i Kristus Jesus, han som, da han var i Guds skikkelse, ikke aktet det for et rov å være Gud lik, men av sig selv gav avkall på det og tok en tjeners skikkelse på sig, idet han kom i menneskers lignelse, og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han sig selv, så han blev lydig inntil døden, ja korsets død. Derfor har og Gud høit ophøiet ham og gitt ham det navn som er over alt navn, så at i Jesu navn skal hvert kne bøie sig, deres som er i himmelen og på jorden og under jorden, Og hver tunge bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære.

Joh 5:23 forat alle skal ære Sønnen, likesom de ærer Faderen. Den som ikke ærer Sønnen, ærer ikke Faderen, som har sendt ham.Løgnere nekter for at mennesket Jesus er Guds Sønn. Det fordi om så er, så er Frelsen fra synd, til syndfrihet tilgjengelig her og nå. Løgneren har alt å tape på at mennesker tror Frelseren på dette punkt, derfor går han rundt for å bedra mennesker til å tro en annen frelse i Jesu navn.
Jesu natur, Guds selvsagte natur er naturlig ydmykhet, kjærlighet og godhet.


1Jn 2:21-23 Jeg skriver ikke til eder fordi I ikke kjenner sannheten, men fordi I kjenner den og vet at ingen løgn er av sannheten. Hvem er løgneren uten den som nekter at Jesus er Kristus? Dette er Antikristen, den som nekter Faderen og Sønnen. Hver den som nekter Sønnen, har heller ikke Faderen; den som bekjenner Sønnen, har og Faderen.


Nekter for at menneskesønnen Jesus er Guds Sønn.
Vel, motsatt så om man erkjenner det er frelsen åpen igjennom Jesus. Det fordi da erkjennes det på veien at man i kjød kan leve uten synd i kjød.

Fornekter Faderen OG Sønnen.
Ved å tro på, ha Jesu tro følger vi Jesus, Han som fulgte Faderen.


2Jn 1:7 For mange forførere er gått ut i verden, som ikke bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød; dette er forføreren og Antikristen.


Fornekter Jesus, Gud i kjød.
Fornektelsen av Jesus i kjød kommer av at anklagerne sier at man ikke er uten synd i kjød. Er man i kjød kan man ikke annet enn å synde, det er løgnernes holdepunkt og eneste håp. Derav nåde på nåde.., antikrist lovløse hemmelighet, nicolaittenses lære som Jesus hater.


Hva tenker du om dette?
:)


Gjentar disse fantastiske vers:

Joh 5:18-19 Derfor stod da jødene ham enn mere efter livet, fordi han ikke bare brøt sabbaten, men også kalte Gud sin Fader og gjorde sig selv Gud lik. Jesus svarte da og sa til dem: Sannelig, sannelig sier jeg eder: Sønnen kan ikke gjøre noget av sig selv, men bare det han ser Faderen gjør; for det han gjør, det gjør Sønnen likeså;

Php 2:5-11 La dette sinn være i eder, som og var i Kristus Jesus, han som, da han var i Guds skikkelse, ikke aktet det for et rov å være Gud lik, men av sig selv gav avkall på det og tok en tjeners skikkelse på sig, idet han kom i menneskers lignelse, og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han sig selv, så han blev lydig inntil døden, ja korsets død. Derfor har og Gud høit ophøiet ham og gitt ham det navn som er over alt navn, så at i Jesu navn skal hvert kne bøie sig, deres som er i himmelen og på jorden og under jorden, Og hver tunge bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære.

Joh 5:23 forat alle skal ære Sønnen, likesom de ærer Faderen. Den som ikke ærer Sønnen, ærer ikke Faderen, som har sendt ham.LeifG - 23-4-2016 kl 20:30

Anklagerne sier i grunnen at Guds lov er altfor streng, den kan ikke, burde ikke og trengs ikke å holdes. Men saken er at de taler i henhold til løgnerens lyster, løgnerens ånd som lurte Eva inn på hans mark. Anklagerne er med andre ord grunnfestet i den natur som Djevelen taler ut i fra, og resonerer der ut i fra.Joh 8:44 I har djevelen til far, og I vil gjøre eders fars lyster; han var en manndraper fra begynnelsen og står ikke i sannheten; for sannhet er ikke i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far.

Rom 8:7 fordi kjødets attrå er fiendskap mot Gud -- for det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det --Kjødets attrå er viljen i og til fallen syndig natur, med andre ord ikke Guds verk i mennesket før fallet i hjertet (følelsene) og sinnet (tankene). De som drikker åndelig forfalsket melk, gjør krav på Jesu navn og tilhører den lovløse holder ikke Guds bud men sier jo i sine korruptterte løgner de gjør det.
Vi kan jo forøvrig se ut i fra skriften at Gud skal gi oss nye hjerter/ grunnleggende følelser, nytt sinn/ grunnleggende tanker og en helt ny frisk ånd, med andre ord Guddommelig natur før Hans andre komme og det er jo disse som skal hentes. De holder Guds bud fordi de er i Ånden, Guds Ånd.

Men som Paulus sier skal også den lovløse åpenbares før Hans andre komme og det ligger i sakens natur at om man kjenner Jesus vet man hvem den lovløse er.. .2Th 2:8 og da skal den lovløse åpenbares, han som den Herre Jesus skal fortære med sin munns ånde og gjøre til intet ved åpenbarelsen av sitt komme.

Jesus og den rike mannen

gana - 23-4-2016 kl 22:15

Mark 10, 17 - 22:

"Da Jesus skulle dra videre, kom en mann løpende, falt på kne for ham og spurte: «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» 18 Men Jesus sa til ham: «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten én – det er Gud! 19 Du kjenner budene: Du skal ikke slå i hjel, du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falskt, du skal ikke bedra noen, hedre din far og din mor.» 20 Han svarte: «Mester, alt dette har jeg holdt fra jeg var ung.» 21 Jesus så på ham og fikk ham kjær og sa: «Én ting mangler du: Gå bort og selg alt du eier, og gi det til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg!» 22 Men han ble nedslått over dette svaret og gikk bedrøvet bort, for han eide mye."LeifG - 25-4-2016 kl 10:47

Godt eksempel dette, han holdt de ti bud i det ytre men ikke i sitt indre. Jesus poengterer i grunnen at han ser på mennesket og ikke har Gud i himmelen for øyet i sitt kjødelige liv. Hans hele jeg er ikke med Gud, Jesus viser oss at vi må holde budene også i vårt indre jeg. Han i oss og vi i Ham.

gana - 28-4-2016 kl 01:25

Jeg har tidligere nevnt en svenske med et solid bibelsk syn på dette.

Her kommer litt mer:

Om den kristnes frihet fra loven, sier Rosenius: "De som er blitt dømt og dødet av loven, så de har søkt og funnet sin frelse bare i Kristi forsoning, de er aldeles fri fra lovens salighetsvilkår. De er fri for forpliktelsen til å søke rettferdighet og salighet ved å leve etter loven. Men dermed er de også fri fra lovens dommer, fri fra lovens forbannelse, Gal 3,13. Og for det andre er de også, i kraft av sin tro, fri fra lovens regjering i samvittigheten - det som apostelen kaller "en trelldoms ånd så de atter skulle frykte", Rom 8,15, og "et trelldoms åk", Gal 5,1. De er fri de kvaler og lidelser som henger sammen med alt dette. For i sin Herre og borgsmann har de hele sin lovoppfyllelse, evig tilgivelse, liv og salighet."

:wow:

LeifG - 29-4-2016 kl 22:33

Sitat: skrevet av gana  
Jeg har tidligere nevnt en svenske med et solid bibelsk syn på dette.

Her kommer litt mer:

Om den kristnes frihet fra loven, sier Rosenius: "De som er blitt dømt og dødet av loven, så de har søkt og funnet sin frelse bare i Kristi forsoning, de er aldeles fri fra lovens salighetsvilkår.


Vel, de som er dømt og drept av loven/ sannheten har erkjent at de er lovbrytere, at de er onde i seg selv og fortjener døden. De har sitt håp i Jesus fordi Guds nåde er virksom igjennom Ham.

De får derfor, på grunn av erkjennelsen og fatningen av håp igjennom Ham, Loven på hjertet, altså i sine følelser, Loven på sinnet, altså loven i sine tanker Og en helt ny Ånd i sitt nåværende liv.

De er derfor fri av naturen å nå følge bokstaven fordi de nå av naturen følger Ham som Er Loven, Gjør Loven automatisk, Jesus Kristus.


Sitat:
De er fri for forpliktelsen til å søke rettferdighet og salighet ved å leve etter loven.


Selvfølgelig, de er nå åndelige og ikke kjødelige.


Sitat:
Men dermed er de også fri fra lovens dommer, fri fra lovens forbannelse, Gal 3,13.


Ja, fordi nå lever man i ånden som Er loven lydig automatisk av Sin natur. Men er man fremdeles i kjødet må man finne en lovløs vei i sin tro. Man lager seg seg troslov som riktig vakkert setter Guds bud til side. Det sier jo seg selv, Paulus sier jo ikke "Den urettferdige, ved tro skal leve".


Gal 3,10-13 For så mange som holder sig til lov-gjerninger, er under forbannelse; for det er skrevet: Forbannet er hver den som ikke blir ved i alt som er skrevet i lovens bok, så han gjør det! Og at ingen blir rettferdiggjort for Gud ved loven, er åpenbart; for:
Den rettferdige, ved tro skal han leve; men loven har ikke noget med troen å gjøre, men: Den som gjør det, skal leve derved.

Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, idet han blev en forbannelse for oss – for det er skrevet: Forbannet er hver den som henger på et tre –
Sitat:
Og for det andre er de også, i kraft av sin tro, fri fra lovens regjering i samvittigheten - det som apostelen kaller "en trelldoms ånd så de atter skulle frykte", Rom 8,15, og "et trelldoms åk", Gal 5,1. De er fri de kvaler og lidelser som henger sammen med alt dette. For i sin Herre og borgsmann har de hele sin lovoppfyllelse, evig tilgivelse, liv og salighet."

:wow:


Hva sier Paulus?

Gal 5,1 Til frihet har Kristus frigjort oss; stå derfor fast, og la eder ikke atter legge under trældoms åk!

4-6 I er skilt fra Kristus, I som vil rettferdiggjøres ved loven; I er falt ut av nåden. For ved troen venter vi i Ånden på det som rettferdigheten gir oss håp om; for i Kristus Jesus gjelder hverken omskjærelse eller forhud noget, men bare tro, virksom ved kjærlighet.Ikke glem at om man er i Ånden er man ikke i kjødet, altså det som selv vil rettferdiggjøre seg selv ved bokstaven/ loven. Det er oss selv (kjødet) som legger oss i trelldom. I Ånden har man ikke behov for kjødets krav til å rettferdiggjøre seg ved bokstaven/ loven.


Rom 8,4 forat lovens krav skulde bli opfylt i oss, vi som ikke vandrer efter kjødet, men efter Ånden.

,7 fordi kjødets attrå er fiendskap mot Gud – for det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det

,12 Derfor, brødre, står vi ikke i gjeld til kjødet, så vi skulde leve efter kjødet;

,14-15 For så mange som drives av Guds Ånd, de er Guds barn. I fikk jo ikke trældommens ånd, så I atter skulde frykte, men I fikk barnekårets Ånd, ved hvilken vi roper: Abba, Fader!


:saint:

gana - 30-4-2016 kl 00:16

Sitat: skrevet av LeifG  

De er derfor fri av naturen å nå følge bokstaven fordi de nå av naturen følger Ham som Er Loven, Gjør Loven automatisk, Jesus Kristus.

Sorry, men ifølge Bibelen er det ingen automatikk i dette. En som har mottatt Ånden blir ikke en robot som aldri kan gjøre feil. En kristen omvendelse er noe som må følges opp med et vedvarende liv i omvendelse. Paulus sier det således når han skrive til sine søsken i troen, Gal 6,8: "Den som sår i sitt eget kjøtt, høster fordervelse av kjøttet; men den som sår i Ånden, høster evig liv av Ånden."

-o-o-

LeifG - 30-4-2016 kl 09:43

Unnskyld meg gana men det kommer mye rart fra deg for tiden.

Rom 8,4 forat lovens krav skulde bli opfylt i oss, vi som ikke vandrer efter kjødet, men efter Ånden.

,7 fordi kjødets attrå er fiendskap mot Gud – for det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det

Gal 5,16-18 Men jeg sier: Vandre i Ånden, så skal I ikke fullbyrde kjødets begjæring.
For kjødet begjærer imot Ånden, og Ånden imot kjødet; de står hverandre imot, så I ikke skal gjøre det I vil. Men dersom I drives av Ånden, da er I ikke under loven.

Gal 5,24-25 Men de som hører Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet med dets lyster og begjæringer. Dersom vi lever i Ånden, da la oss og vandre i Ånden!

Gal 6,8 For den som sår i sitt kjød, skal høste fordervelse av kjødet; men den som sår i Ånden, skal høste evig liv av Ånden.

Gal 6,12-13 Så mange som vil ta sig godt ut i kjødet, disse er det som tvinger eder til å la eder omskjære, bare for ikke å bli forfulgt for Kristi korses skyld. For ikke engang de som lar sig omskjære, holder selv loven; men de vil at I skal la eder omskjære, forat de kan rose sig av eders kjød.

2 Pet 1,3-4 Eftersom hans guddommelige makt har gitt oss alt som tjener til liv og gudsfrykt, ved kunnskapen om ham som kalte oss ved sin egen herlighet og kraft og derved har gitt oss de største og dyreste løfter, forat I ved dem skulde få del i guddommelig natur, idet I flyr bort fra fordervelsen i verden, som kommer av lysten,
Så hvordan er det mulig?

Jo, det står skrevet i GT, lovt i den gamle pakt og fullbyrdet igjennom den nye pakt, understreket av Paulus.

Jer 31,33 men dette er den pakt jeg vil oprette med Israels hus efter de dager, sier Herren: Jeg vil gi min lov i deres sinn og skrive den i deres hjerte, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk;

Esek 11,19 Og jeg vil gi dem ett hjerte, og en ny ånd vil jeg gi i deres indre; jeg vil ta bort stenhjertet av deres kjød og gi dem et kjødhjerte,

Esek 36,26 Jeg vil gi eder et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi inneni eder, og jeg vil ta bort stenhjertet av eders kjød og gi eder et kjødhjerte.

Hebr 8,10 For dette er den pakt som jeg vil oprette med Israels hus efter hine dager, sier Herren: Jeg vil gi mine lover i deres sinn, og jeg vil skrive dem i deres hjerte, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk,Om du studerer hvordan overgivelsen av ett helt nytt friskt hjerte og ett helt nytt friskt sinn skjer så ser du at det IKKE er lobotomering, det er ett under/ en skapelse i deg.

Grunnteksten sier at Han gir oss en helt ny disposisjon i våre følelser, altså ett helt nytt fundament å føle ut i fra og det fundamentet har en ramme å føle ut i fra. Vi som får tildelt disse følelser fyller inn innholdet. Det samme tildeles vårt sinn, altså fundamentet til ett tankeliv. Derfor sier også Guds ord følgende, "Se, alt er blitt nytt". Han gir oss også en helt ny frisk ånd.

Alt dette kan skje fordi man dør fra kjødet når man ser og erkjenner sannheten, Jesus Kristus.


Det er av den grunn også Paulus advarer imot åndelig forfalsket melk etter å ha drukket åndelig melk. Å drikke forfalsket melk er noe man begynner med om man ikke tar til seg fast føde i rett tid.Åp 2,4-6 Men jeg har imot dig at du har forlatt din første kjærlighet.

Kom derfor i hu hvad du er falt ifra, og omvend dig og gjør de første gjerninger! ellers kommer jeg over dig og vil flytte din lysestake fra dens sted, hvis du ikke omvender dig.

Men dette har du at du hater nikolaittenes gjerninger, som jeg og hater.Hater du nikolaittenes gjerninger?Når alt dette er skrevet så vil jeg spørre deg. Tror du at det er synd å gjøre en feil? Tror du det er en synd å ikke være perfekt i henhold til Guds bud?

Det basert på hva du her skrev. Sitert: En som har mottatt Ånden blir ikke en robot som aldri kan gjøre feil.


Og tror du det er synd å holde Guds bud, altså at vi synder om vi holder Guds bud?

Det basert på hva du her skrev. Sitert: En kristen omvendelse er noe som må følges opp med et vedvarende liv i omvendelse.


Er det da slik at man ikke må synde/ bryte Guds bud for mye men ei heller ikke holde Guds bud/ gjøre Guds viljes intensjon for å komme inn under nåden? Altså må vi liksom holdes i spenn av Gud og Hans lov slik at Han kan rettferdiggjøre å frelse oss og slik fremstå som full av nåde og godhet igjennom sin snillisme? Er det slik Han vil oppnå underkastelse og tilbedelse? Er det en Gud verdig?

LeifG - 30-4-2016 kl 12:34

Den enkle forskjellen på Guds barn og vantroens barn er at Guds barn har loven grunnfestet i sine hverdagslige følelser og tanker mens vantroens barn stenger Guds ord og lovnader ute på dette punkt.

Guds barn elsker Gud og Hans orden, det fordi de har erfart at utenfor Hans orden er det ikke fred. Lovbruddene rår i sin egen natur utenfor Guds orden, ens tanke og følelsesliv er bygd verdslige verdier som igjen er fundamentert på løgnen fra Edens hage. Det er ett videreutviklet kulturelt liv vi fødes inn i, det er en norm som higer etter stolthet, egosenterisme og selviskhet. Det er en natur som har falt i fra Gud som er utviklet og man er rotfestet i en tradisjon og ikke Gud. Vi fødes inn i fallen syndig natur men Gud frelser oss, ja redder oss fra dette kulturelle liv og dets tradisjoner inn til en annen orden og vi får der Guddommelig natur.

Vantroens barn ser dette men tror ikke at det er mulig å frelses fra kjødets lyster og velger derfor å tro annerledes. Noen er ydmyke og avventer mens andre står kraftig imot og gjør i sin egen standhaftige tro Guds barn til kjødelige som i egen kraft til egen ære holder Guds bud. Man nekter å tro at Gud gjør det slik at Han skaper ett tanke og følelsesliv i enkelt individer så de holder Hans bud.
Derfor skaper man en alternativ tro som har Jesu offer som fokus alene og med det skaper ett humanistisk kurant lovløst liv fordi Jesus har jo tatt all verdens synder/ lovbrudd.
Det er her Antikrist kommer inn som om han var Jesus Kristus selv og det er slik antikrist tro endrer Guds bud, tider og tramper sannheten ned i jorden.

Det er slik ved å endre Guds bud, tider og sannhet at Satan får mennesker til å tilbe ham slik man tilba den hedenske Keiseren, Pontifeks Maximus (Ypperstepresten) når Romerriket styrte religiøst og humanistisk. Bøy deg inn under oss eller dø.

Og det er på samme måte det igjen skal skje, noe vi ser komme med dagens økumeniske bevegelse (i realiteten hedenske tider og bud) inn mot verdens humanistiske veier. Sannheten blir trampet på og Guds barn vil bli ansett som en trussel imot Pontifeks Maximus styresett som er humanisme og hedensk religion/ Keiserdømme.

Guds barn vil bli ansett som en trussel imot å avsløre sannheten for vantroens barn mens verden vil støtte seg på vantroens advarsler imot Guds barn fordi de truer humanismen, tradisjonene, kulturelle verdier og den nye verdens orden igjennom Pontifeks Maximus. Vantroens barn vil og smisker med verden for å få dem på sin side slik presteskapet brukte Rom og Pilatus for å korsfeste Jesus.

gana - 30-4-2016 kl 17:15

Sitat: skrevet av LeifG  
Unnskyld meg gana men det kommer mye rart fra deg for tiden.

Hehe, jada.
Det kommer enda mye mer rart fra Den norske kirke for tiden. Der skryter noen biskoper som kaller seg konservative av at de har fått sikret seg rom i en kirke som går inn for homoekteskap. Kan du tenke deg? De har altså fått rom i horehuset og ser ut til å være fornøyd med det. De er fornøyd med å få være i en kirke som nå skal driver verste form for gudsbespottelse på høylys dag. Og ikke nok med det, de anbefaler også andre om å bli værende. Snakk om forførelse - og alt dette er statsfinansiert. Makan.

:rolleyes:

gana - 30-4-2016 kl 20:16

Ellers, når det gjelder loven, så er det noe ethvert menneske har fått skrevet i sitt indre.

Hvem holder den? Ingen. Jesus har gjort det for oss.

Og derfor, en troende får en ny lyst til Guds lov.

Men også en troende kommer til kort, kun Gud kan frelse ham.

LeifG - 30-4-2016 kl 20:41

Sitat: skrevet av gana  
Ellers, når det gjelder loven, så er det noe ethvert menneske har fått skrevet i sitt indre.Esek 11,19-20 Og jeg vil gi dem ett hjerte, og en ny ånd vil jeg gi i deres indre; jeg vil ta bort stenhjertet av deres kjød og gi dem et kjødhjerte, 20 så de skal følge mine bud og holde mine lover og gjøre efter dem; og de skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud.


Det er til de som omvender seg til Ham før Hans andre komme.


Sitat:
Hvem holder den? Ingen. Jesus har gjort det for oss.


Ja, til vår etterfølgelse som har erkjent at vi trenger Ham og som da har lagt sine synder på Ham, som døde for de synder.

De som tror og følger Jesus blir med Ham inn mens de som ser Jesu offer men tror Djevelens løgner om Gud blir ikke med Jesus inn. De står fremdeles utenfor i sitt kjød og svelger Satans lovløse åndelige åte.

Bare tenk over det du skriver, "Jesus har holdt loven for oss så vi ikke trenger".

Hvilken rettferdighet er det? Og hvilken sannhet ligger bak der? Vei, Liv og Sannhet?


Sitat:
Og derfor, en troende får en ny lyst til Guds lov. Men også en troende kommer til kort, kun Gud kan frelse ham.


Med andre ord har Gud skapt mennesket for dårlig i henhold til Guds standard, Satan har vunnet. Det kjødelige menneske, selv med Guds kraft og lovnader kan ikke frelses fra seg selv, fallen natur og skapt kjød er sterkere enn Guds rettferdighet og sannheter. Tror ikke helt du skjønner rekkevidden av din tro gana.

gana - 30-4-2016 kl 21:36

Nei menneske ble ikke skapt for dårlig, det var syndefallet som
gjorde at det ble dårlig. Det var derfor Jesus kom. Fullkomment
godt igjen blir det først på den nye jord. Det er dette som er
Bibelens makroperspektiv, det store bilde om Guds frelse.

:yes:

LeifG - 30-4-2016 kl 23:33

Ja, ingen tvil om det men frelse fra synd starter nå og Jesus henter de som har fått ett nytt hjerte og nytt sinn.
De som holder/ gjør Guds bud og ikke Antikrist bud, de omskrevne ti bud. Antikrist, han som bedrar menneskene til å tro at han er Gud/ Jesus med sin lovløse lære.. .

Veldig enkelt å avsløre om man tror Gud og Hans ord.. .

gana - 1-5-2016 kl 01:44

Tror nok Antikrist er mest interessert i å avskrive hele budene og ikke minst vil han gjerne ha vekk hele troen på Jesus som Messias/Gud Sønn, det er benektelse på dette siste punktet vi blir bedt om å ha et spesielt øye med, her vil han avsløre seg. Men dette henger nok litt sammen for uten lov blir det heller ikke behov for noen frelser. Djevelen jobber altså på flere fronter samtidig og han vil gjerne ha kaos og verdslighet inn i Guds rike. Hvordan gjør han det? Jo det kan sikkert være mye forskjellig, men jeg har lagt merke til ofte kan være populært blant mange kristne å gå i fremmed åk med vantro i diverse gospelkor og lignende. Dette blir det klart advart mot i bibelordet og jeg mener det er et klart eksempel på Antikristens virksomhet. Den onde liker å menge seg inn i det gode.

Ellers så sier jo Bibelen også noe om at det lovløse foregår i hemmelighet, så det er nok også mye av dette som foregår rundt oss som ikke er så lett å få øye på. Og de gangene vi ser det så har det ofte kommet så langt at det er ikke så mye å gjøre med det. Jeg syns Den norske kirke er et godt eksempel på dette siste. Når det antikristne er kommet så langt så er det ikke så mye å gjøre annet enn å trekke seg unna. Ja jeg tror faktisk vi må gjøre det om vi skal bli berget.

Bibelen oppfordrer oss til å holde oss borte fra ondskap av alle slag.

Stå gjerne alene, som Daniel, han ble stående :)

LeifG - 5-5-2016 kl 08:40

Sitat:
Sitat: skrevet av gana  
Tror nok Antikrist er mest interessert i å avskrive hele budene og ikke minst vil han gjerne ha vekk hele troen på Jesus som Messias/Gud Sønn, det er benektelse på dette siste punktet vi blir bedt om å ha et spesielt øye med, her vil han avsløre seg.


La oss konsekvent holde oss til Guds ord om dette gana.

Åpenbaringen forteller om Dragen og at han ønsker tilbedelse som om han var Gud/ Jesus, altså en frelser for menneskeheten. Vi ser at hans regime er humanisme (følg budene men ikke Gud Skaperen, ha din egen Gud) i sammen med religiøs mystikk. Uten en leder i bedraget vil det være anarki og Satan blir ikke tilbedt slik han ønsker å være lik Gud.

I tillegg om vi ser etter så ser vi en lovløs lære som ivaretar fallen syndig natur i menneskets Jeg. Altså en lovløs lære opp imot Guds lære, mao Guds lære forkastes opprørskt og trampes på. Lik Kain legger til sine egne freslesbud og en nye vei, "Se hva Jeg gjør!"

Forøvrig om vi ser Jesus på korset er Satan avkledd/ avslørt.


Sitat:
Men dette henger nok litt sammen for uten lov blir det heller ikke behov for noen frelser.


Det er riktig og derfor måtte noen dø for lovbryterne. Loven kan jo ikke bli tatt bort, da hadde jo ikke Jesus trengt å dø. Derfor er loven gjeldende enda og derfor er vårt håp Jesus korsfestet alene.

Satan fjerner bare litt av loven så han kan i praksis bli tilbedt som frelseren istedet.


Sitat:
Ellers så sier jo Bibelen også noe om at det lovløse foregår i hemmelighet, så det er nok også mye av dette som foregår rundt oss som ikke er så lett å få øye på.


Vi vet hva det er og det er to hemmeligheter. Des om tror Jesus kjenner Guds hemmelighet og kjenner man Gud vet man hvem og hva den onde er.

Ef 3,9 og å oplyse alle om hvorledes husholdningen er med den hemmelighet som har vært skjult fra evige tider i Gud, som har skapt alt,

Paulus sier det rett ut at vi som tror Guds ord vet (de vantro tror ikke Guds ord selv om det står skrevet) og han sier at Gud sender en kraftig villfarelse inn iblant de som ikke elsker sannheten, Guds ord.

2 Tess 2,5-7 Minnes I ikke at jeg sa eder dette da jeg ennu var hos eder?

Og nu vet I hvad som holder igjen, så han først skal åpenbares i sin tid. For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at den som nu holder igjen, ryddes av veien;

2 Tess 2,11-12 Og derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, forat alle de skal bli dømt som ikke har trodd sannheten, men hatt velbehag i urettferdigheten.

gana - 5-5-2016 kl 19:53

Ja det er nok 2 grøfter i denne saken. Det er de som vil leve uten
lov og så er det de som er mer opptatt av lovens bokstav enn av
dens ånd. De sistnevnte ligner mye på fariseerne på Jesu tid.

LeifG - 5-5-2016 kl 21:57

Enig, fariseerne var så opptatt av Loven at de lagde sine egne lover for å holde sitt syn på Guds bud. Forskjellen er at da løftet man loven opp men forkastet Jesus. I dag forkaster man loven men løfter Jesus opp.

Dessverre for disse er det at Jesus er Loven.

gana - 5-5-2016 kl 22:30

Ja har man lovens ånd så har man både loven og Jesus rett.

Las et leserinnlegg i Dagen hvor en sympatisør av liberal teologi
mente at siden de første kristne med apostlene i spissen kunne
endre loven (fra sabbat til søndag) så kan vi også gjøre andre
endinger i dag, men det syns jeg blir litt feil. Vi kan ikke i
dag tillegge oss selv samme betydning som apostlene.
De 12 apostlene stod i særstilling angående lære -
de var de som skulle tolke Guds bud og lære
inn i den nye tid, en åpenbaring som er
avsluttet. Vår oppgave er lydighet.

LeifG - 5-5-2016 kl 22:52

Du finner ikke ett vers i Guds ord som fjerner det 2. bud og endrer Guds 4. bud til så å bli det 3. bud med en ny dag gana. Det er kun Satans lovløshet som endrer Guds bud og tider, alle som følger de endrede bud følger i realiteten Satan.

Til og med DRKK sier at det ikke finnes ett vers i Guds ord som tillater en slik endring men at Jesus gav Simon Peter retten til å finne på noe slikt om han ville og DRKK sier at Jesus utpekte Simon Peter til å¨være den første pave. Senere endret en annen pave Guds bud og tider.

Dette er realiteter gana.

gana - 6-5-2016 kl 05:52

Det spørs om ikke det med å endre Guds tider og lov er noe
ganske annet enn å endre budenes inndeling, rekkefølge og
dager. Jeg tror nok Satan går litt mer grundig til verks.

Ser vi rundt oss så ser vi at dette ganske klart. Her i Norge ser
vi det best i det største kirkesamfunn, helt åpenbare synder
legaliseres og velsignes av de høyskolerte geistlige.

Og i slike virkelige lovløse sammenhenger, og som det sikkert
også blir flere av, så blir det jo rimelig meningsløst å bekymre
seg budenes inndeling, rekkefølge og sabbatsdag.

Djevelen sitter riktignok ofte i detaljene, men jeg tror også
det er viktig å prøve å heve blikket litt. Prøv det du.

Ha ellers ein god dag :)


[Redigert den 6-5-2016 kl 06:16 av gana]

Viking - 7-5-2016 kl 08:59


Starten og begynnelsen av endringer fant sted for lenge siden.
Dnk er tuftet på en grunnmur som er satt av drkk. Luther modererte
den litt, men fortsatt på samme grunnmur.

Norges første møte med Kristi lære var fra Den Celtiske menighet
en menighet som besøkte Norge lenge før drkk kirke.
Det drkk gjorde da de kom hit var å bekjempe denne kirken/menighet.
Avkristning av Norge år 1000.

Drkk er grunnsteinen til kirken og til de fleste menigheter vi har her i landet i dag.
Forførelsen er nærmest total.

LeifG - 7-5-2016 kl 09:44

Sitat:
Sitat: skrevet av gana  
Det spørs om ikke det med å endre Guds tider og lov er noe ganske annet enn å endre budenes inndeling, rekkefølge og dager.

Jeg tror nok Satan går litt mer grundig til verks.
Grundig? Grundig lurt er nok.

Det 2. bud i sin helhet er fjernet gana. Det 4. bud er fjernet slik at det er nok å holde en hvilken som helst hviledag uten at Skaperen løftes spesielt opp. Fordi det 2. bud er fjernet ble da det 3. bud det 2 og det 4. bud det 3 etc..
For at Kirken skulle ha som 10 bud som Gud har ble det 10. bud splittet i to.

Med hvilken autoritet og ved hvilket grunnlag kunne kirken godta endringene igjennom Guds ord?

Fordi DRKK påstår at Simon Peter ble gitt denne makt over Guds ord av Jesus, og at Simon Peters autoritet gitt av Jesus følger Paven i DRKK.

Derfor kunne de fjerne det 2. bud, fjerne essensielle deler av og i det fjerde og splitte det 10. bud. Ifølge Jesus må da Gud Faderen i himmelen bøye seg for Pavens autoritet, gitt av Jesus.


Sitat:
Ser vi rundt oss så ser vi at dette ganske klart. Her i Norge ser
vi det best i det største kirkesamfunn, helt åpenbare synder legaliseres og velsignes av de høyskolerte geistlige.
Og i slike virkelige lovløse sammenhenger, og som det sikkert også blir flere av, så blir det jo rimelig meningsløst å bekymre seg budenes inndeling, rekkefølge og sabbatsdag.Tenk over det siste du sier gana, i og med at lovbrudd er synd. Det du sier er at syndene er så voldsomme at lovbrudd i henhold til Guds bud er uvesentlig. Med andre ord så er vi så langt i fra Gud Skaperen allikevel at det ikke har noe å si.
Ikke glem at Guds ord sier at vi må holde oss til Ham så vi ikke skal komme i den situasjon du bekymrer deg over. Og det du bekymrer deg over er å bli lovlydig og samtidig for lovløs, derfor står du for Kirkens bud som har endret Guds lov og tider, ja som tramper sannheten ned i jorda.

Hvorfor det?

Hilser med ettertanke:

2 Mos 31,13 Tal til Israels barn og si: Mine sabbater skal I holde; for det er et tegn mellem mig og eder fra slekt til slekt, forat I skal vite at jeg er Herren som helliger eder.

Esek 20,12 Også mine sabbater gav jeg dem, så de skulde være til et tegn mellem mig og dem, forat de skulde vite at jeg er Herren, som helliger dem.

Esek 20,16 fordi de forkastet mine lover og ikke fulgte mine bud og vanhelliget mine sabbater; for deres hjerte fulgte deres motbydelige avguder.

Esek 20,20 Og hellighold mine sabbater! De skal være til et tegn mellem mig og eder, forat I skal vite at jeg, Herren, er eders Gud.
Hvem er nå dette?

Hos 2,11 Og jeg vil gjøre ende på all hennes glede, hennes fester, hennes nymåner og hennes sabbater og alle hennes høitider.

LeifG - 7-5-2016 kl 09:58

Sitat: skrevet av Viking  
Starten og begynnelsen av endringer fant sted for lenge siden.
Dnk er tuftet på en grunnmur som er satt av drkk. Luther modererte
den litt, men fortsatt på samme grunnmur.


Ja, han modererte så mye som var mulig å moderere på den tid. Når man reformerer må man less inn så mye som man kan gape over for så å tygge og svelge. Deretter skal det fordøyes.

Luther var klar over Sabbatsbudet men avventet spørsmålet og sa at han håpte reformasjonen ikke stoppet ved hans død.

Den stoppet delvis og stort sett etterhvert. Les stort sett, altså ikke helt stopp, noen reformeres stadig.

DNK, og alle de som ser til DRKK med sine bud er ikke frie men ligger fremdeles under Antikrist herredømme. Deres Far er DRKKs Farsfigur, til enhver tids regjerende pave.Sitat:
Norges første møte med Kristi lære var fra Den Celtiske menighet
en menighet som besøkte Norge lenge før drkk kirke. Det drkk gjorde da de kom hit var å bekjempe denne kirken/menighet. Avkristning av Norge år 1000.


Det er jo slik at seierherrene skriver historien og DRKK er stort sett seierherrene i trosspørsmål på og io denne falne syndige klode. Det er ikke så sikkert Olav Den Hellige var katolsk Viking, han lærte om Jesus i Jerusalem før han kom til Norge og i Jerusalem holdt man alle mann alle Sabbat på den tid.
Saken er at i ettertid ble historien skrevet og i ettertid ble Olav helliget og gjort til helgen av Antikrist trone, DRKK.

Det kan være/ hende at Olav sammen med andre troende som holdt Sabbaten (fra Den Celtiske menighet) sloss imot hedenske avgudsdyrkere fra Åsatroen i år 1000. Senere kom Antikrist/ DRKK inn i Norge men alt dette er i det uvisse foreløpig.

Sitat:
Drkk er grunnsteinen til kirken og til de fleste menigheter vi har her i landet i dag.
Forførelsen er nærmest total.


Ja, som også Guds ords profetier sier det skal bli og være inntil Jesus gjenoppretter en rest og henter de.

Viking - 7-5-2016 kl 15:59


Tror en må også fokusere litt på hvor Martin Luther hentet sin
"visdom". Hans oppgjør med vatikanet og deres penger var vel og
bra. Til tross for det var det en reformert katolsk kirke han laget.

Drkk var ikke den kirken som fikk kjennskap til Kristi evangelium først.
Det var "det tapte får". De første menighetene ble jo forfulgt og
utryddet av Rom og drkk. Dette resulterte i en "hjemmesmidd"
blanding av politikk og relgion for å "fange" massene. Denne relgionen
ble tilpasset den tids folk. Til felles for dem var at de hatet Israelitter
og kjettere. Dette var en genial strek for makthaverne. Nå hadde de
noe som de kunne tukte folk med. Kirkens makt over folk og deres
økonomi ser vi helt opp til dags dato.

De forkastet lov og bud, de forkastet alle Guds høytider. De holdt
seg til "avguder" og bilder.

En kan ikke bygge en sann kirke på dens grunnmurer. "Kom ut av
Babylon", betyr jo - kom helt ut, ikke delvis.

.


LeifG - 7-5-2016 kl 16:27

Er helt enig i det Viking men tiden fra en oppdager error til en har fordøyd error har sin egen tid. Det gjelder også oss, det er en prosess. Luther åpnet øynene til folk som ikke kunne lese latin slik at de kunne ete de fakta at DRKK var Antikrist makt og for at folk kunne ete disse fakta måtte det ikke komme for mye av realiteter heller. Guds ord ble oversatt til lesbare bokstaver for folket, frihet til selv å tenke ble en realitet. Fakta må kunne spises slik at det kan tygges, uten det kan man ikke svelge for så å la det fordøye. Litt om litt og i det en grundig avdekkelse av Daniels bok måtte til. Skjønt hele Daniels bok ble ikke forstått men Daniel 2, 7 og 9 var greie.

Tiden etter Luther førte til reform og desverre inn i en tid som man også forbinder med rokokko stilen. Menneskene ble jo fri DRKKs klamme hånd og vi kom inn, takket være protestantismen i opplysningstiden, hvor man der også glemte/ forkastet Gud/ for mange "Gud er død".

Senere kom den industrielle rev og evolusjonismen og sannheten om DRKK som antikrist makt ble glemt. Avsporinger som ble plantet av Jesuitter på 1600 tallet begynte å blomstre blant de troende igjen og disse avsporinger i Guds ord/ Daniel 9 frigjorde DRKK som en antikristelig makt. Derav de to retninger preterisme og futurisme. Sann protestantisme og også Luthersk forståelse er der glemt. Fakta er at sann protestantisme ikke er hverken preterisme eller futurisme.

Når det er sagt så så ikke Luther alt men han så nok til å se at DRKK har Satan til leder og Luther gikk ikke hånd i hånd med DRKK, han avviste DRKK på det sterkeste ut i fra det han ble gitt å se av Gud. På samme måte blir vi gitt å se ut i fra det vi er gitt.

gana - 7-5-2016 kl 18:05

Vil man tilbake til den virkelig opprinnelige sanne gudsetterfølgelse så må man nok holde seg til Bibelen og troen alene. Og det var jo nettopp dette Luther pekte på. Man trenger ikke å være enig med Luther i et og alt, men han viste i alle fall vei når det gjaldt kilden for Sannhet. I kontrast til dette så har jeg inntrykk av at mang en ivrig viking er mer opptatt av utenom-bibelske skrifter. Kan det bli noen sann etterfølgelse av slikt? Tviler i grunnen på det.

LeifG - 7-5-2016 kl 20:05

Sitat: skrevet av gana  
Vil man tilbake til den virkelig opprinnelige sanne gudsetterfølgelse så må man nok holde seg til Bibelen og troen alene. Og det var jo nettopp dette Luther pekte på.


Ja, og der gjelder kvalitetssikringsverset:


Jes 8,20 Til ordet og til vidnesbyrdet! – Dersom de ikke sier så, det folk som ingen morgenrøde har


Og Guds ord sier ordet og vitnesbyrdet i denne sammenheng er innholdet i Paktens Ark som Nådestolen står på, Gud Skaperens ti bud (ordet), Aarons stav og en krukke med manna (vidnesbyrdet).
Alle som ikke taler i henhold til dette er fra seg selv eller den onde.

Fornekt dette og forvent ildsjøen.. .

Det er så at det kan ikke innføres en ny pakt uten at vedkomne pakt taler i henhold til nettopp ordet og vidnesbyrdet. Hvis man sier noe annet er ens hele tro basert på eventyr og forestillinger om at og hvis at. Med andre ord alt annet enn så sier Herren.

gana - 7-5-2016 kl 20:26

Ja og Guds ord i denne sammenhengen er ikke bokstav-troen, men Jesu ånd.

LeifG - 7-5-2016 kl 21:39

Sitat: skrevet av gana  
Ja og Guds ord i denne sammenhengen er ikke bokstav-troen, men Jesu ånd.


Forskjellen mellom Guds Ånd og Satans løgnaktige ånd i mennesket er at Guds Ånd er loven lydig av naturen mens Satans Ånd i mennesket lyver om sannheten og kan ikke være loven lydig. Denne lovløse ånd bedrar mennesket til å tro at de er frelst mens man kneler for Satan i Jesu navn.


Rom 8,4 forat lovens krav skulde bli opfylt i oss, vi som ikke vandrer efter kjødet, men efter Ånden.
,7 fordi kjødets attrå er fiendskap mot Gud – for det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det
,9 Men I er ikke i kjødet, men i Ånden, såfremt Guds Ånd bor i eder; men har nogen ikke Kristi Ånd, da hører han ikke ham til.
,12 Derfor, brødre, står vi ikke i gjeld til kjødet, så vi skulde leve efter kjødet; ,14 For så mange som drives av Guds Ånd, de er Guds barn.

2 Kor 4,2 men vi har sagt oss løs fra alle skammelige snikveier og farer ikke frem med list, heller ikke forfalsker vi Guds ord, men ved å kunngjøre sannheten anbefaler vi oss til alle menneskers samvittighet for Guds åsyn.

1 Pet 2,2 og lenges som nyfødte barn efter den åndelige uforfalskede melk, forat I kan vokse ved den til frelse,


Jes 4,1 Og syv kvinner (menigheter) skal på den dag ta fatt i én mann og si: Vårt eget brød (Ord) vil vi ete, og i våre egne klær (rettferd) vil vi klæ oss; la oss bare kalles med ditt navn (Jesus), ta bort vår vanære!

gana - 7-5-2016 kl 22:15

Guds ånd i mennesket er lydig mot lovens ånd, og dette er jo naturlig siden disse er ett.

Satans ånd derimot er mer opptatt av lovens bokstav, også dette naturlig siden også disse er ett.

Forskjellen på disse to retningene kan vi se tydelig i Jesus og apostlenes liv og virke - de brakte

lovens rette forståelse inn i den nye tid ved å vise at loven er til for mennesket og ikke omvendt.

LeifG - 7-5-2016 kl 22:37

Ja, og kun de i kjødet og ikke Guds Ånd har problemer med å holde loven fordi de ser kun på bokstaven. Derfor har man endret på Guds bud, fjernet det 2. bud, forandret det 4 og splittet det 10. bud i to. De i kjødet har ingen problemer med å holde disse bud men Guds bud er for de ett stort problem uansett hvordan de ser på det.

Jesus understreket jo at ikke en tøddel skulle fjernes, Paulus det samme og Jesus løftet opp Guds ti bud. Ja, Sabbatsbudet gjenopprettet Han.

Matt 12,8 For Menneskesønnen er herre over sabbaten.
Matt 12,12 Hvor meget mere er da ikke et menneske enn et får! Derfor er det tillatt å gjøre godt på sabbaten.

Alle som elsker Jesus følger Ham og Han er Herre over Sabbaten. Fariseerne som skrev nye bud for å holde Guds bud brøt ned Guds bud og Guds buds intensjon. Det samme gjør man nå med fine ord og nye bud.. .

gana - 8-5-2016 kl 01:54

Sitat: skrevet av LeifG  

Avsporinger som ble plantet av Jesuitter på 1600 tallet begynte å blomstre blant de troende igjen og disse avsporinger i Guds ord/ Daniel 9 frigjorde DRKK som en antikristelig makt. Derav de to retninger preterisme og futurisme. Sann protestantisme og også Luthersk forståelse er der glemt. Fakta er at sann protestantisme ikke er hverken preterisme eller futurisme.

Tror ikke dette stemmer LeifG. Futurismen er nok langt eldre enn jesuittene, de første kristne tolket på denne måten.

Preterismen kom opp for fullt på 1600-tallet, men ikke umulig at også den har sine røtter lenger tilbake i tid.

Luther tolket åpenbaringsboken ut fra sin tid, og inn i sin tid, men han hadde vel ellers et nokså anstrengt

forhold til hele boken, om jeg har forstått det rett så ville han helst ha fjernet dette skriftet fra Bibelen.


[Redigert den 8-5-2016 kl 02:58 av gana]

LeifG - 8-5-2016 kl 08:43

Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av LeifG  

Avsporinger som ble plantet av Jesuitter på 1600 tallet begynte å blomstre blant de troende igjen og disse avsporinger i Guds ord/ Daniel 9 frigjorde DRKK som en antikristelig makt. Derav de to retninger preterisme og futurisme. Sann protestantisme og også Luthersk forståelse er der glemt. Fakta er at sann protestantisme ikke er hverken preterisme eller futurisme.

Tror ikke dette stemmer LeifG. Futurismen er nok langt eldre enn jesuittene, de første kristne tolket på denne måten.


Du kan spore begge forståelser tilbake i tid men her snakker vi om konkrete utforminger som skulle utkonkurere historismen som beviser at DRKK er antikrist trone. På 1600 tallet av Alcazar (1554-1613) og Ribera (1537-1591).
Se tabellen under for å forstå hva futurisme er for noe opp imot hva de første kristne trodde futurisme var. Husk at Jesus ble bevist ut i fra skriftene at Jesus var Messias og beviset ligger i Daniel 9:24-27 som både moderne preterisme og futurisme ødelegger for å frigjøre DRKK som Antikrist trone. Som Sir Isaac Newton sa, så er disse vers de som beviser at Den nye Pakt og kristenheten har livets rett. Uten de gjelder den gamle pakt enda og jeusittene Ribera og Alcazar ødeleggger bevisene slik at tro omhandler mystikk og hedenskap istedet.


http://www.futurist-futurism.com

References (emphases added unless otherwise noted)

Michael de Semlyen, All Roads Lead to Rome, Dorchester House Publications, Dorchester House, England, 1991,pp. 202, 203.
H. Grattan Guinness, Romanism and the Reformation, pp. 136, 137.
Seventy Weeks: The Historical Alternative, by Robert Caringola. Abundant Life Ministries Reformed Press, 1991, p. 31.
George Eldon Ladd, The Blessed Hope: A Biblical Study of the Second Advent and the Rapture. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1956, pp. 37-38.
Ralph Thompson, Champions of Christianity in Search of Truth, p. 89.
Robert Caringola, Seventy Weeks: The Historical Alternative, p. 32.
Great Prophecies of the Bible, by Ralph Woodrow, p. 198.
Ralph Thompson, Champions of Christianity in Search of Truth, p. 91.
H. Grattan Guinness, History Unveiling Prophecy or Time as an Interpreter, New York: Fleming H. Revell Co., 1905, p. 289.
The Incredible Cover-Up: Exposing the Origins of Rapture Theories, by Dave MacPherson. Omega Publications, Medford Oregon. 1980.
Publishers Weekly.
Entertainment Weekly.
Robert Caringola, Seventy Weeks: The Historical Alternative, p. 35.
Ralph Thompson, Champions of Christianity in Search of Truth, p. 90.
Robert Caringola, Seventy Weeks: The Historical Alternative, p. 6.
Daniel and the Revelation: The Chart of Prophecy and Our Place In It, A Study of the Historical and Futurist Interpretation, by Joseph Tanner, London: Hodder and Stoughton, 1898, p. 16.
Robert Caringola, Seventy Weeks: The Historical Alterative, p. 34.
Sitat:
Preterismen kom opp for fullt på 1600-tallet, men ikke umulig at også den har sine røtter lenger tilbake i tid.


Luis de Alcasar The diagram shows Jesuit scholar Luis de Alcasar (preterism’s creator) in 1604. His book, Investigation of the Hidden Sense of the Apocalypse, was published in 1614. Froom states this: Applying the New Jerusalem to the Catholic Church, Alcazar contended that the Apocalypse describes the twofold war of the church in the early centuries—one with the Jewish synagogue, and the other with paganism—resulting in victory over both adversaries. Revelation 1 to 11 he applied to the rejection of the Jews and the desolation of Jerusalem by the Romans. Revelation 12 to 19 Alcazar allotted to the overthrow of Roman paganism and the conversion of the empire to the church, the judgment of the great Harlot being effected by the downfall of pagan idolatry; Revelation 20 he applied to the final persecution by Antichrist, and the day of judgment; and chapters 21 and 22, referring to the New Jerusalem, he made descriptive of the glorious and endless triumphant state of the Roman church.v

http://amazingdiscoveries.org/RT_encyclopedia_Futurism_Preterism_Catholic
Sitat:
Luther tolket åpenbaringsboken ut fra sin tid, og inn i sin tid, men han hadde vel ellers et nokså anstrengt forhold til hele boken, om jeg har forstått det rett så ville han helst ha fjernet dette skriftet fra Bibelen.
[Redigert den 8-5-2016 kl 02:58 av gana]


The Discovery of Luther Eventually, Martin Luther turned to the prophecies of the Bible. He read by candlelight about “the beast,” the “little horn,” and the “man of sin” and he was shocked as the Holy Spirit spoke to his heart. He finally saw the truth and said to himself, “Why, these prophecies apply to the Roman Catholic Church!” As he wrestled with this new insight, the voice of God echoed loudly in his soul, saying, “Preach the word!” (2 Timothy 4:2). So at the risk of losing his life, Martin Luther preached publicly and in print to an astonished people that Papal Rome was in fact the Antichrist of Bible prophecy. Because of this dual message of salvation through faith in Jesus Christ apart from works and of Papal Rome being the Antichrist, the river of history literally changed its course. Hundreds of thousands of people in England and Europe left the Catholic Church.

gana - 9-5-2016 kl 04:04

Sitat: skrevet av LeifG  

Luther (...) sa at han håpte reformasjonen ikke stoppet ved hans død.

Noe den heller ikke gjorde, reformasjonen ble tatt noen steg videre av pinsevenner og andre reformerte.

Luther kalt disse svermere, muligens fordi de de også hadde særtrekk som ikke kunne begrunnes bibelsk.

Men sett ut fra dagens situasjon så spørs det om ikke mangt et pinsehode har klart seg bedre enn mange

høyskolerte lutherske akademia-hoder. Noe som får meg til å tenke at det enkle er ofte det beste.


[Redigert den 9-5-2016 kl 04:37 av gana]

LeifG - 9-5-2016 kl 08:35

Det er forsåvidt riktig det, SDA er nå den eneste som er reformert pog reformerer seg og SDA er etablert av reformerte baptister, lutheranere, metodister, etc..gana - 9-5-2016 kl 21:11

Da er det rart du ikke har litt mer styr på loven. Gud krever fullkommenhet.

[Redigert den 9-5-2016 kl 21:49 av gana]

LeifG - 10-5-2016 kl 08:23

Husk at det er forskjell på kjødets krav i fallen natur til hvorledes fullkommenhet er og hva Gud i guddommelig natur sier hva fullkommenhet er.
I kjødet har man fokus på bokstaven og er redd Gud fordi man aldri i seg selv klarer bokstaven, av den grunn blir Gud streng og lite forståelsesfull. Det stolte kjøds natur krever perfeksjonisme i egen kraft, det er ikke Guds vilje og natur.

Jeg kan intet gjøre, jeg kan kun bli av Gud frelst fra synd/ lovbrudd.

Så hva er å vandre fullkomment?

Vel man i guddommelig natur holder Sin Fars bud og bryter hverken med Gud eller sin neste ved de. Om du leser disse bud i bokstaven eller ånden så kan man ikke være uenig i dette, eneste mulighet til å være uenig er at kjødet ikke selv kommer frem mere. Og denne uenighet bunner i Sabbatsbudet fordi Sabbatsbudet definerer hvem Gud er, man kan ikke lage sin egen Gud med samme bud.

I Guddommelig natur har man en annen natur, ett annet fokus på hva som betyr noe. Å være nestekjærlig innebærer at Han der oppe er vår personlig og individuelle hyrde og lærer. Så har vi kommet bort men blitt funnet så la oss holde oss til Ham. I Guddommelig natur har alle og en, en og samme Gud.

Fullkomment er å ha tillit til Gud og tro på Hans skaperverk er godt nok, altså stole på Ham og følge Hans bud uten noe om og men.
Hvilke følger har det når vi vet at vi lever i fallen syndig natur på denne klode som vi vet er styrt av Satan?

gana - 11-5-2016 kl 04:20

Sitat: skrevet av LeifG  
DRKK som Antikrist trone.

Det fremste kjennetegnet på Antikrist er at han benekter at Jesus var Guds sønn og det gjør jo faktisk ikke paven.

LeifG - 11-5-2016 kl 08:57

Hvis du leser alt som har med benektelsen å gjøre, og kan norsk vil du se at problemet for antikrist er at Gud Jesus er sant menneske, altså i kjød som deg og meg.

Antikrist lære benekter at Jesus ble prøvd i kjød som deg og meg.

Årsaken til det er at Jesus beviser at mennesket IKKE ble skapt for dårlig til å kunne leve i ett med Gud som vi ble skapt til å kunne. Anklageren Satan faller på dette.

DRKKs lære sier at kjød er skapt syndere fra unnfangelsen av og derav fortjener å dø allerede før unnfangelsen, ja til og med at samleiet/ sex er synd. Arvesyndslæren er Satans verk og grunnlag for bedraget til den lovløse lære.

LeifG - 11-5-2016 kl 09:01

1 Joh 2,22 Hvem er løgneren uten den som nekter at Jesus (Menneske/ menneskesønn) er Kristus (Guds Sønn)? Dette er Antikristen, den som nekter Faderen og Sønnen.

1 Joh 4,3 og hver ånd som ikke bekjenner Jesus (i kjød/ fjernet fra grunnteksten), er ikke av Gud; og dette er Antikristens ånd, som I har hørt kommer, og den er allerede nu i verden.

2 Joh 1,7 For mange forførere er gått ut i verden, som ikke bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød; dette er forføreren og Antikristen.
Så Antikrist benekter ikke Jesus som Gud men i kjød og Antikrist selv, Satan ønsker å bli tilbedt som om han var Jesus/ Gud. Slik får han mennesker til å tilbe seg og ikke Jesus, i den tro at man tror man tilber Gud/ Jesus.

gana - 12-5-2016 kl 01:37

Her er du nok på viddene ja.

Dessuten så benekter heller ikke den

katolske kirke Jesus som sant menneske.

LeifG - 12-5-2016 kl 09:22

Du må sette deg inn i hva DRKK står for med tanke på Arvesyndslæren, konsekvensene av den i henhold til Guds ord og frelsen. Hva er realitetene er.

På hvilken måte ble Jesus, altså Gud fristet?
Kan Gud fristes?
Hva er og betyr kjød?
På hvilken måte ble Jesus i kjød fristet slik at Han kunne dø for vår synd rettmessig og slik at Satan tapte sine anklager imot Gud?
Hva er de reelle realiteter for oss om Jesus ble frelst av nåde i kjød, hva peker Jesus på da?

DRKK benekter Jesus i kjød gana, men ikke i kjøtt og blod. Det er helt to forskjellige ting.

gana - 13-5-2016 kl 02:32

Kan Gud fristes? Konsekvensene?

Så langt jeg kan se er den kristne tro

overnaturlig og kan ikke forklares ut fra fornuften.

LeifG - 13-5-2016 kl 08:50

Vel, sann tro er tillit, altså forstandig, intelektuell og fornuftig og troen er nedskrevet. Sannheten er lett å velge om man ikke elsker løgnene.

Hvis du leser NT om Jesus, hva Han og hvordan har gjort det for oss så kan du svar e på diusse spørsmål. Men det betinger tro på Guds ord, bibelen gana.2 Tess 2,10 og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst.

2 Tess 2,12 forat alle de skal bli dømt som ikke har trodd sannheten, men hatt velbehag i urettferdigheten.

2 Tim 2,23-25 Og vis fra dig de dårlige og uforstandige stridsspørsmål, for du vet at de føder strid! 24 Men en Herrens tjener må ikke stride, han må være mild imot alle, duelig til å lære andre, i stand til å tåle ondt, 25 så han med saktmodighet viser dem til rette som sier imot, om Gud dog engang vilde gi dem omvendelse, så de kunde kjenne sannheten

gana - 14-5-2016 kl 02:01

Ja da, jeg sier ikke at troen er ufornuftig, jeg mener bare at troen du snakker om

kommer bedre til sin rett ved å akseptere paradoksene istedenfor å skrelle av og

omtolke alt som ikke kan forsås ut fra fornuft og logikk. Jeg tror vi komme langt

nærmere sannheten ved også å akseptere det umulige.

LeifG - 14-5-2016 kl 09:23

Sitat: skrevet av gana  
Ja da, jeg sier ikke at troen er ufornuftig, jeg mener bare at troen du snakker om kommer bedre til sin rett ved å akseptere paradoksene istedenfor å skrelle av og omtolke alt som ikke kan forsås ut fra fornuft og logikk.


De paradoksene du ønsker at jeg skal godta er filosofiske tanker om hedensk og kristen tro, slik at man kan dandere fallen syndig natur inn i himmelens saler. Arvesyndslæren er ikke bibelsk, den er filosofiske betrakninger om diverese vers i Guds ord og det for å innlemme Himmeldronningen i hedensk tro.
Protestantismen går ikke så langt men innehar allikevel en direkte fornektelse av Jesus i kjød som vi er født inn i.

Så jeg har ikke skrelt av og omtolket de filosofiske betraktninger Kirken har, men jeg tror ikke på de i det hele tatt. Jeg tror på det Guds ord sier rett ut, det er Guds ord som er rammen og fundamentet i sann tro og Guds ord direkte avviser arvesyndslæren og da de videre betrakninger med det som grunnlag for Kirkens tro.


Sitat:
Jeg tror vi komme langt nærmere sannheten ved også å akseptere det umulige.


Det er umulig for Jesus å bli prøvd i likhet med oss uten at Han kom i kjød og i kjød ble prøvd som vi er prøvd for at Hans offer skulle være våre synder verdige å dø for. Uten kjøds natur kan ikke noe offer dø for synd gjort i kjøds natur.

-Jesus kunne ikke ha sin Guddom og Guddomskraft virksom i seg da Han ble prøvd for Gud kan ikke prøves/ fristes. Dette ble Han også fristet og prøvd på.
-Jesus var degenerert som oss og ble født inn i fallen syndig natur som oss.
-Jesus i kjød måtte frelses/ reddes som vi må frelses.
-Jesus i kjød er Veien vi i kjød må tro på og gå på.


Tenk over det at du vil at jeg skal akseptere det umulige at Gud Jesus ble fristet, noe som ikke er en fristelse og en prøve for så å dø for våre synder gjort i kjød.
Altså Gud skapte kjød, kjød brøt for evig med Gud og Gud dør for brudd så vi lovbrytere blir inn under Ham igjen. Denne gud har gitt opp/ tapt sitt skaperverk men frelser skaperverket ved å ofre seg (som i realiteten ikke er noe offer fordi Gud ikke kan prøves/ fristes)

????????????????????


Gud skapte kjød, kjød brøt angrende med Gud og Gud oppretter en vei ut av synd for oss i kjød. Gud blir en av oss og dør for våre synder i kjød mens Han viser konkret Veien, Sannheten og Livet i denne prosess.

Gud er i sannhet sant menneske igjennom Jesus og det fornekter arvesyndslæren. Den sier at Jesus kom i Adams natur før fallet, altså en filosofisk adresse om hvordan Adams natur var før fallet.
Den eneste forskjellen på naturen før fallet og etter fallet var at det ikke skjedde noen synder i naturen Gud skapte mens etter fallet blir vi født inn i en verden som lever i synd.
Det er menneskets sinn som er korruptert, altså tankene og følelsene er litt etter litt mere og mere ødelagte, urene. Mentalt, psykisk, åndelig og fysisk.
Arvesyndslæren sier at vi unnfanges/ skapes syndere og ikke kan annet enn å synde fordi vi er slik. Mens Guds ord sier vi unnfanges i, og fødes inn i fallen syndig natur og av den grunn smittes/ påvirkes. Med andre ord vi er som vi skal være, etter Guds skaperverk men unnfanges og fødes inn i en korruptert falt verden som Djevelen i etterkant står bak.

Det kan vi her og nå frelses i fra men Djevelen besørger en falsk lovløs frelse (for å oppnå tilbedelse som om han var Gud) i denne korrupterte verden som ikke kan se Veien, Sannheten og Livet uten å tro på Gud og Hans Ord til oss.Jeg håper du leser alt dette.

gana - 15-5-2016 kl 00:09

Sitat: skrevet av LeifG  
Årsaken til det er at Jesus beviser at mennesket IKKE ble skapt for dårlig til å kunne leve i ett med Gud som vi ble skapt til å kunne.

Hvordan kan du si det, Jesus døde jo på korset nettopp

for å ta all vår synd og derigjennom gjenopprette vårt forhold til Gud.

LeifG - 16-5-2016 kl 16:21

At vi synder har ikke noe med hvordan Gud skapte oss, at Gud skapte oss for dårlig. Han skapte oss som vi skulle være.

Jeg er egentlig overrasket over at du virkelig tror at Gud skapte menneskene for dårlig, jeg trodde at du egentlig bare ikke hadde tenkt over hva du egentlig tror på. At du åpenlyst peker på Gud og anklager Ham er mildt sagt betenkelig.

Men jeg tror fremdeles du ikke helt skjønner hva du egentlig tror på.

gana - 17-5-2016 kl 04:13

Dette med arvesynd kommer bra frem i romerbrevets kapitel 5.

Vers 12: "Synden kom inn i verden på grunn av ett menneske,"

Vers 18: "Altså: Som ett menneskes fall ble til fordømmelse for alle mennesker,"

Les gjerne vers 12 - 21 for hele sammenhengen.

LeifG - 17-5-2016 kl 08:49

Du må nok tenke mere grundig over det du tror på.

På hvilken måte og med hvilken hensikt kom synden inn og på denne jord. Hva gjorde mennesket som så var synd? Hva er synd? Hva skjedde egentlig iflg skriften?
Deretter, fødes vi ikke som vi skal være (bortsett ifra degenererte gener) inn i en falt verden? Er det ikke det vi arver?

Så kan du spørre deg om hva Paulus sier i disse vers du henviser til. Har det noe med Kirkens arvesyndslære å gjøre ?

Nei, langt derifra.


Vær klar over, se etter at Kirkens arvesyndslære unnskylder synd, vi kan ikke annet og anklager Gud for synden. Den logiske konsekvens av denne lære er at man humanistisk aksepterer til syvende og sist homofili og annen fallen syndig natur i menneskers liv. Samtidig i denne humanistiske lære skal man underkaste seg en uempatisk Gud uten toleranse for synd men som har tillatt synden å florere fordi Han setter på seg noen briller som gjør at Han kun ser den syndfrie Jesus i oss når Han går med oss. Med andre ord en falsk Gud som trellbinder mennesker inn under seg, mennesker som fortsetter å dyrke fallen syndig natur mens de i sorg, blod, svette, død og pine takker sin Gud for at han ofret seg så vi kan gjøre vårt daglige liv til det motsatte av nestekjærlighet.

Læren, selve kjernen i arvesyndslæren sier egentlig at Gud er en tyrann og langt ifra kjærlighet.

gana - 23-6-2016 kl 23:50

Degenererte gener? Bibelen sier synden trengte igjennom til alle mennesker (Rom 5,18). Den er noe vi arver.

LeifG - 24-6-2016 kl 19:30

Sitat: skrevet av gana  
Degenererte gener? Bibelen sier synden trengte igjennom til alle mennesker (Rom 5,18). Den er noe vi arver.


Igjen, tenk grundig igjennom dette.

Jeg spør hva er synd.., jo det er lovbrudd. Så da kan man si at lovbrudd trengte igjennom til alle mennesker. Hvordan og på hvilken måte?

Så, hva er det vi arver når vi fødes.., som vi skal være?

Jo vi arver en verden som har falt og lever i fallen syndig natur, altså synd/ lovbrudd er naturlig for den verden vi fødes inn i og læres opp av. Hva annet arver vi skapte som vi skal være?

Jo, våre gener er degenererte.

Annet?

hmm., nei.

[Redigert den 24-6-2016 kl 19:31 av LeifG]

gana - 25-6-2016 kl 04:06

Ja her var det litt fornuft. Vi fødes inn i en fallen verden, men en
dypere sannet er at vi selv fødes som en del av denne falne
verden. Det er derfor vi må fødes på ny. Du har sikkert
hørt om den nye fødsel?

Vi må fødes på ny for å komme over i den nye
verden - og der i Guds rike er vi frelst fra
våre synder.

Hva vil det så si å bli frelst fra våre synder?
Jo det vil si at den synd vi har ikke
lenger blir tilregnet.

"Salig er det mennesket som Herren
ikke tilregner skyld" (Sal 32,2).[Redigert den 25-6-2016 kl 04:30 av gana]

LeifG - 25-6-2016 kl 09:03

Sitat: skrevet av gana  
Ja her var det litt fornuft. Vi fødes inn i en fallen verden, men en dypere sannet er at vi selv fødes som en del av denne falne verden. Det er derfor vi må fødes på ny.


Hadde vi blitt født i en ufallen verden hadde vi ikke vært skapt annerledes bortsett ifra at vi ikke var degenererte.
Vi er en del av denne falne verden fordi vi formes og læres opp av den av den. Derfor må vi renses, frelses og bli født på ny. Du har sikkert hørt om den nye fødsel?


Sitat:
Vi må fødes på ny for å komme over i den nye verden - og der i Guds rike er vi frelst fra våre synder.


Ja, der kan vi si at vi ER frelst fra våre synder og det er fordi vi da har fått tildelt Herlighetslegemet som Jesus også fikk. Det fordi vi i kjød har vist at vi frelses fra synder på tross av kjød, i kjød. Fordi vi i kjød har guddommelig natur og ikke fallen syndig kjød regjerende. Med andre ord er det frelse fra synd, ikke i og med synd i kjød som du sier. Etterpå er vi frelst fra synd.

Du sier at vi i kjød ikke er i stand til å frelses fra synd men at Gud ser igjennom fingrene fordi Han later som om Han ser Jesus i oss. Med andre ord så redder ikke Han hele mennesket slik Han skapte det men gir opp og tildeler syndige mennesker ett herlighetslegeme som ikke med hele sitt hjerte og sinn har vendt om fra sine synder/ lovbrudd for å følge Ham.


Sitat:
Hva vil det så si å bli frelst fra våre synder?

Jo det vil si at den synd vi har ikke lenger blir tilregnet.


Å bli frelst fra synd betyr at man reddes fra å bryte loven. På hvilken måte skjer det konkret gana? Og konkret hvorfor blir ikke den synd vi da har erkjent ikke tilregnet? Hva forteller Guds ord konkret om det???

Fantasi og eventyr holder ikke her gana.


Sitat:
"Salig er det mennesket som Herren ikke tilregner skyld" (Sal 32,2).


Grunnteksten forteller at det menneske som virkelig er salig ikke har på noen måte svik, eller falskhet i sin ferd og som holder stramt på trofastheten, ingen slakkhet.

H7423
רמיּה
remı̂yâh
rem-ee-yaw'
From H7411; remissness, treachery: - deceit (-ful, -fully), false, guile, idle, slack, slothful.


Den sier også at den er salig som er moralsk korrekt, og Gud har satt standarden for hva moral er i de ti bud. Med andre ord så holder den salige Guds ti bud.H5771
עוון עון
‛âvôn ‛âvôn
aw-vone', aw-vone'
From H5753; perversity, that is, (moral) evil: - fault, iniquity, mischief, punishment (of iniquity), sin.
Dette salige menneske blir ikke tilregnet skyld i noe men kontra blir man det. Altså er mennesket ansvarlig for sine synder/ lovbrudd i den verden man blir født inn i. Sier man at man ikke kan annet enn å synde i kjød (altså uskyldig) så skylder man på Gud for sine synder og da er Gud syndebukken, ikke oss selv eller Satan.
Man KAN frelses fra synd gana, og med Guds hjelp her og nå er det mulig igjennom den veien Jesus viser oss.

Psa 32:1-2 A Psalm of David, Maschil.

Blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Blessed is the man unto whom the LORD imputeth not iniquity, and in whose spirit there is no guile.
Jesus i sitt liv her på jorden viser oss hvordan lovbrudd blir tilgitt og dekt over, ja det samme viser Moses oss igjennom helligdomstjenesten.


Sak 3,2-7 Men Herren sa til Satan: Herren refse dig, Satan! Herren refse dig, han som har utvalg Jerusalem! Er ikke denne mann her en rykende brand, revet ut av ilden?

Men Josva var klædd i skitne klær der han stod for engelens åsyn.

Og engelen tok til orde og sa til dem som stod foran ham: Ta de skitne klær av ham!

Og til ham selv sa han: Se, jeg tar din misgjerning bort fra dig og klær dig i høitidsklær.
Da sa jeg: Sett en ren hue på hans hode! Og de satte den rene hue på hans hode og hadde på ham andre klær mens Herrens engel stod der. Da vidnet Herrens engel for Josva og sa:

Så sier Herren, hærskarenes Gud: Hvis du går på mine veier og holder mine bud, da skal du også få styre mitt hus og vokte mine forgårder; og jeg vil gi dig førere blandt disse som står her.

Jud 1,9 Overengelen Mikael vågde dog ikke å uttale en spottende dom dengang han trettet med djevelen om Mose legeme, men sa: Herren refse dig!

gana - 26-6-2016 kl 03:24

Sitat: skrevet av LeifG  

Vi er en del av denne falne verden fordi vi formes og læres opp av den

Hadde det vært hele sannheten så hadde den nye fødsel vært unødvendig. Nødvendigheten av den nye fødsel viser jo nettopp at synden sitter langt dypere enn at den er noe vi kan læres opp til å komme ut av. Vi påvirkes helt klart av omgivelsene, men den nye fødsel er nødvendig for å omskape oss innenfra. Går vi fortapt så er det ikke på grunn av omgivelsene.


LeifG - 26-6-2016 kl 09:30

Lurer på om du i det hele tatt leser det som står.

Hva er det Gud sier?

Jo Han sier at Han skal gi oss ett nytt hjerte, altså helt nye friske følelser så vi ikke mere bryter loven. Ikke bare det, Han skal gi oss ett helt nytt friskt sinn, altså nye tanker så vi ikke bryter Hans lov mere. Samtidig gir Han oss en helt ny frisk Ånd så vi ikke skal synde mere. En ny fødsel.

Ja, alt dette før Hans andre komme.

Det fordi vi vi formes, læres og ja besmittes opp av denne verden og dennes Herre, Satan.


Så avslutter du med at om vi går fortapt så er det ikke pga omgivelsene. Det er riktig, går vi fortapt så er det pga oss selv. Fordi vi ikke tror Frelseren fra synd/ lovbrudd, vi velger bort sannheten til fordel for en løgn om tingenes tilstand. Med andre ord så kan vi ikke si at vi er skapt syndere men vi er skapt som vi skal være inn i en syndig verden med dennes syndige lyvende Far.


Tenk over det, enten så skylder du på Skaperen og sier at vi ikke kan noe for våre synder eller så antyder du at det er omgivelsene som gjør at vi synder.., ingen erkjennelse over ansvar for eget liv nei.

LeifG - 26-6-2016 kl 09:37

Virker som om du i ditt kjød renvasker ditt indre selv, og sier at du egentlig ikke er skyld i dette. På en måte er det rett, for du har ikke bedt om å bli født men da har du mistet poenget at Gud er Kjærlighet og er Han det måtte Han dele Kjærligheten med noen. Han måtte skape for å dele fritt og alle som elsker Kjærlighet er rettferdig og sannhetssøkende til døden i sitt indre.

Tror du Gud har behov for å rettferdiggjøre seg selv igjennom skapte syndere?

gana - 27-6-2016 kl 01:59

Dine tanker rundt dette bryter fullstendig med Bibelens budskap.

Sannheten er at jo nærmere man kommer Gud jo mer ser man av sin egen syndighet.

«Ve meg! Det er ute med meg.
For jeg er en mann med urene lepper,
jeg bor blant et folk med urene lepper,
og mine øyne har sett Kongen,
Herren, Allhærs Gud.»


(Jes 6,5)


LeifG - 27-6-2016 kl 09:57

??

Jo nærmere vi kommer jo mere ser vi at vi trenger Ham og med det renses fra synd (å bryte loven). På hvilken måte avslører Veien Jesus gikk at man renses fra synd?

gana - 28-6-2016 kl 00:08

Forstår ikke hvorfor du skal renses fra synd hvis du allerede er ren.

LeifG - 28-6-2016 kl 09:39

Jeg tror du ikke forstår dette fordi du tillegger en eventuell fremtidig renhet, takket være ditt eget Jeg. Er du frelst/ reddet vil man elske å følge den som reddet deg, evig takke Ham om man av hele sitt hjerte og hele sitt sinn har søkt Ham.
Sann kjærlighet er samhold, det er ikke en selvstendig reise for ens ego. Paulus snakker om ett hushold i Ham og han advarer oss om å ikke glemme hvor vi kommer fra, samt hvem som har reddet oss og hva det er.

I Ham er vi rene men om vi ikke er i ham er vi ikke.

gana - 28-6-2016 kl 21:54

Syndfrihet betyr at en kristen skulle være i stand til å leve et liv uten synd, og at det medfødte syndefordervet skulle være utslettet hos et Guds barn, 1 Joh 3,4-9. Men sammenhengen i 1 Joh viser klart at her er ingen lære om syndfrihet: "Dersom vi sier at vi ikke har syndet, da gjør vi Gud til en løgner, og hans ord er ikke i oss." 1 Joh 1,10. I 1 Joh betyr utrykket "å gjøre synd" det samme som å leve i synden, og det gjør ikke en troende. Men likevel "har han synd", det vil si han kjenner fristelser til synd og kan også falle i den. Den gamle natur, kjødet, er ikke dødt, Gal 5,16-17.
Men likevel er en synder som har tatt sin tilflukt til Jesus uten syndeskyld, og han er ikke lenger under Guds vrede. Synden har ingen rett lenger til å herske i hans liv, Rom 6,8; 1 Joh3,1-3. En frelst synder lever i syndsforlatelsens rike.


LeifG - 29-6-2016 kl 09:48

Sitat: skrevet av gana  
Syndfrihet betyr at en kristen skulle være i stand til å leve et liv uten synd, og at det medfødte syndefordervet skulle være utslettet hos et Guds barn, 1 Joh 3,4-9. Men sammenhengen i 1 Joh viser klart at her er ingen lære om syndfrihet: "Dersom vi sier at vi ikke har syndet, da gjør vi Gud til en løgner, og hans ord er ikke i oss." 1 Joh 1,10.


Ett medfødt syndeforderv er ikke omtalt i Guds ord, kun i katolske forklaringer om hva eventuelt Gud muligens kan mene og med de filosofiske betrakninger er fundamentet lagt for Kirkens paradigmer om deres Arvesyndslære. Mao eventyr.
Vi har alle syndet og derfor eksisterer frelse fra synd.


Sitat:
I 1 Joh betyr utrykket "å gjøre synd" det samme som å leve i synden, og det gjør ikke en troende. Men likevel "har han synd", det vil si han kjenner fristelser til synd og kan også falle i den. Den gamle natur, kjødet, er ikke dødt, Gal 5,16-17.


Å kjenne fristelser til synd er ikke synd/ lovbrudd gana. I såfall syndet Jesus.
Les forøvrig Jak. kap. 1.


Sitat:
Men likevel er en synder som har tatt sin tilflukt til Jesus uten syndeskyld, og han er ikke lenger under Guds vrede. Synden har ingen rett lenger til å herske i hans liv, Rom 6,8; 1 Joh3,1-3. En frelst synder lever i syndsforlatelsens rike.


Ja, det kan du si men i syndsforlatelsens rike er ikke synd, eller syndes det ikke. Men skulle man allikevel komme til å synde har man Talsmannen via Nådens Trone. Det er imidlertid interessant å se at Nådens Trone og Mellommannen/ Talsmannen er en viss tid utilgjengelig rett før Hans andre komme.gana - 29-6-2016 kl 20:51

Sitat: skrevet av LeifG  

Ett medfødt syndeforderv er ikke omtalt i Guds ord

Fallet eller syndefallet er beskrevet i 1 M 3. De første menneskene ble satt på prøve og falt i synd.

Syndefallsberetningen er ikke bare en psykologisk sannhet som hender hver gang vi synder mot Gud, men en virkelig hending i menneskeslektens historie. Gud skapte ikke synden i mennesket, men den kom inn ved menneskets egen viljesbeslutning. Og den førte til at alle mennesker nå er Guds vredes barn Ef 2,3; født av kjød (syndig menneskenatur), Joh 3,6; bortvendt fra Gud, Ef 2,2; Guds fiender, Kol 1,21. Denne tilstanden kaller vi arvesynden, fordi "én manns fall ble til fordømmelse for alle mennesker", Rom 5,18.

"Etter Adams fall vil alle mennesker som fødes på naturlig måte, fødes med synd, nemlig uten gudsfrykt, uten tillit til Gud og med ond lyst. Denne sykdom eller arvesynd er en virkelig synd som fordømmer, og også nå medfører den evige død for dem som ikke blir gjenfødt ved dåpen og Den Hellige Ånd." (Den Augsburgske bekjennelsen, art 2).

LeifG - 30-6-2016 kl 08:24

Om du bestemmer deg for å lese hva og hvordan Eva faller så vil du oppdage at hun fater lyst over noe som ikke er og at det hun får lyst på er en løgn. Mao så lyver hun for seg selv så hun kan tro på det, hennes følelser er for løgnen og rundt den løgnen spinner hennes tankeliv seg rundt. Adam blir med og alt det de heretter gjør har, eller er besmittet av denne fundamentale løgn/ paradigme.

Denne falne natur sprer seg til deres barn og naturen rundt dem. Vi, 6000 år etterpå blir født inn i denne falne natur som ikke vet at den lever på en løgn.., vi fødes inn i en natur som ikke vet bedre fordi den er basert uvitende på en løgn.

Arvesyndslæren hopper bukk over hva Guds ord sier fordi den ikke tror på fallet slik det er beskrevet, den sier at vi er født syndere biologisk, automatisk fra unnfangelsen av. Guds ord sier at vi unnfanges i fallen syndig natur, ikke at de som unnfanges er skapt syndere.

Alle dine bibelvers som du bruker for arvesynd stemmer med hva jeg sier om dette og kan ikke brukes for Kirkens arvesyndslære uten å tro løgnen en selv har produsert.

gana - 1-7-2016 kl 05:04

Er jaggu ikke lett å forstå hva du snakker om, virker

en smule hjemmebrygga hele greia syns jeg.

Er dette SDAs lære eller er det bare deg?[Redigert den 1-7-2016 kl 05:42 av gana]

LeifG - 2-7-2016 kl 09:41

Det er sånn gana at en løgn fungerer bare om man tror på og da går for den. Ut i fra dette bygges paradigmer som er falske og inn i disse paradigmer fødes vi inn i. Tror man løgnen så vil man aldri forstå/ skjønne sannheten og rettferden, ingenting stemmer da.

Denne verdens Herre som vi fødes inn i er Satan og han regjerer her over religiøse, humanister og ateister. De han ikke regjerer over er de som tror Skaperen, de som tilhører Guds rike her i den falne verdens paradigmer (religiøse, humanistiske og ateistiske). Felles for de falne paradigmer (inkl. kirkens arvesyndslære) er at de skylder på en neste for ens feilgrep, og til syvende og sist peker egentlig pekefingeren på Gud og sier "Jo, men Du skapte meg slik". På den måten blir galt rett og rett galt.

gana - 2-7-2016 kl 22:19

Sitat: skrevet av LeifG  
og til syvende og sist peker egentlig pekefingeren på Gud og sier "Jo, men Du skapte meg slik". På den måten blir galt rett og rett galt.

Der tillegger du meg en mening jeg ikke har.

Hadde du lest mer nøyaktig så hadde du unngått å misforstå.

Men jeg kan gjenta meg selv så blir det litt lettere for deg:

"Gud skapte ikke synden i mennesket, men den kom inn ved menneskets egen viljesbeslutning."

LeifG - 2-7-2016 kl 22:39

Med andre ord så er det ikke synd før vi personlig har valgt å synde etter en eventuell fristelse. Hvorfor forsvarer du da arvesyndslæren?


LeifG - 2-7-2016 kl 22:41

Syndens lønn er døden:

Jak 1,12-16 Salig er den mann som holder ut i fristelse; for når han har stått sin prøve, skal han få livsens krone, som Gud har lovt dem som elsker ham. Ingen si når han fristes:

Jeg fristes av Gud. For Gud fristes ikke av det onde, og selv frister han ingen.

Men hver fristes idet han drages og lokkes av sin egen lyst; derefter, når lysten har undfanget, føder den synd; men når synden er blitt fullmoden, føder den død.

Far ikke vill, mine elskede brødre!


[Redigert den 2-7-2016 kl 22:42 av LeifG]

gana - 2-7-2016 kl 23:00

Sitat: skrevet av LeifG  
Med andre ord så er det ikke synd før vi personlig har valgt å synde etter en eventuell fristelse. Hvorfor forsvarer du da arvesyndslæren?

Hvorfor leser du ikke heller det jeg skriver.

For å gjenta meg selv enda en gang:
Sitat:
"Etter Adams fall vil alle mennesker som fødes på naturlig måte, fødes med synd, nemlig uten gudsfrykt, uten tillit til Gud og med ond lyst. Denne sykdom eller arvesynd er en virkelig synd som fordømmer, og også nå medfører den evige død for dem som ikke blir gjenfødt ved dåpen og Den Hellige Ånd." (Den Augsburgske bekjennelsen, art 2).

LeifG - 2-7-2016 kl 23:08

Jo jeg leser at du ikke leser fra Guds ord men fra en annen bekjennelse om tro.

gana - 2-7-2016 kl 23:16

Det er nyttig med bekjennelser som gir en kortfattet oppsummering av det Bibelen sier. Det kan virke som du sliter med akkurat det :)