Apologetisk Forum

Dyrets merke, 666. Historien.

LeifG - 1-1-2016 kl 21:41

One should now understand the relevance of why God calls the Catholic Church Babylon, and as you can see, there is nothing directly Satanic about the number 666, which comes out of Babylonian pagan worship. As a result, the Catholic Church has symbolically become Babylon and why we find that the head of this power has the number 666. It was known a long time ago that various Papal titles such as “Vicarius Filii Dei” which means Vicar of Christ or substitute for Christ, being synonymous with Antichrist, i.e., assuming the power of God on earth, does count or add up to 666 in Roman numerals and Latin etc. All the parallels are amazing such as the numbers on the amulet count to 666 and in the same way the Bible says to count the number of the beast, which also comes to 666. See an excerpt of an article on the known titles of the Pope called “The number of a man” or select for the full original image. See Page 17 for continued article.
http://www.markbeast.org/mark-beast-666.htmlTil opplysning.

Å ta tallet eller merket på hånden (gjerninger) eller pannen (tankene) er om tilbedelse, hvem man tilber.

LeifG - 1-1-2016 kl 21:48

WHAT DOES THE ROMAN CATHOLIC CHURCH SAY THEIR MARK IS?
“Of course the Catholic church claims that the change [i.e. Sabbath to Sunday] was her act, and the act as a MARK of her ecclesiastical authority in religious things.” — H.F. Thomas, Chancellor to Cardinal Gibbons.

“Sunday is our MARK of authority. . .the church is above the Bible, and this transference of Sabbath observance is proof of that fact” — Catholic Record of London, Ontario Sept 1,1923.

http://www.markbeast.org/mark-beast-what-is-it.html

Åp 13,12 Og det bruker det første dyrs hele makt for dets øine, og gjør at jorden og de som bor på den, tilbeder det første dyr, hvis dødssår blev lægt,

Åp 13,16-17 Og det gjør at der blir gitt alle, små og store, rike og fattige, frie og træler, et merke i deres høire hånd eller på deres panne, 17 og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket, dyrets navn eller tallet for dets navn.

Åp 14,9-11 Og atter en tredje engel fulgte efter dem og sa med høi røst: Dersom nogen tilbeder dyret og dets billede og tar merket på sin panne eller i sin hånd, 10 da skal også han drikke av Guds vredes-vin, som er skjenket ublandet i hans harmes beger, og han skal pines med ild og svovel for de hellige englers og for Lammets øine, 11 og røken av deres pine stiger op i all evighet, og de har ikke hvile dag eller natt de som tilbeder dyret og dets billede, og hver den som tar dets navns merke.Også til opplysning.

LeifG - 5-3-2016 kl 17:01

En annen kjent ting er også at Antikrist står frem som om han er Gud, eller Guds sønn. Vi kan se ut i fra skriften at Satan er menneskenes håp istedenfor Kristus, altså for de som han har bedratt. Vi kan også lese ut i fra Åpenbaringen følgene:

Åp 13,17-18 og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket, dyrets navn eller tallet for dets navn. 18 Her er visdommen. Den som har forstand, han regne ut dyrets tall! for det er et menneskes tall, og dets tall er seks hundre og seks og seksti.

Dyrets navn, eller tall er 666. Vi ser av åpningsinnlegget også Babylons 666 som DRKK har videreført i sin hedenske tilbedelse av den onde men her er Pavens tittel "Vicarius Filii Dei", som også er 666. Samtidig vet vi at "Vicarius Filii Dei" betyr "Istedenfor (Stedsfortredende) Kristus".

LeifG - 5-3-2016 kl 17:04

Merk:

Åp 13,18b
.. . Den som har forstand, han regne ut dyrets tall! .. .Forståelsen av "Regne" i grunnteksten:

G5585
ψηφίζω
psēphizō

Thayer Definition:

1) to count with pebbles, to compute, calculate, reckon
2) to give one’s vote by casting a pebble into the urn
3) to decide by voting

Part of Speech: verb
A Related Word by Thayer’s/Strong’s Number: from G5586
Citing in TDNT: 9:604, 1341

Jerusalem - 10-3-2016 kl 15:42

Med tallet 666 hintes det til gull

1 Kong 10,14 "Det gullet som Salomo fikk inn på ett år, veide 666 talenter."
2 Krøn 9,13 "Det gullet som Salomo fikk inn på ett år, veide 666 talenter."

Tilfeldigvis har alle verdens gullbarrer tallet 999 (666) på seg

https://www.google.com/search?q=999+gold&lr=&source=...

Åp 13:17 ¨ingen kan kjøpe eller selge noe uten å ha dette merket¨

[Redigert den 10-3-2016 kl 15:02 av Jerusalem]

[Redigert den 10-3-2016 kl 15:02 av Jerusalem]

gana - 10-3-2016 kl 16:30

Sitat: skrevet av Jerusalem  
Med tallet 666 hintes det til gull

Det var jo merkelig..

Åpenbaringsboken sier jo

tvert imot at det hintes til et navn.


[Redigert den 10-3-2016 kl 15:31 av gana]

Jerusalem - 10-3-2016 kl 17:03

Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Jerusalem  
Med tallet 666 hintes det til gull

Det var jo merkelig..

Åpenbaringsboken sier jo

tvert imot at det hintes til et navn.


Det hele minner faktisk om gullstatuen alle skulle tilbe, den som profeten Daniel skrev om (Dan 3:5)

Kanskje navnet er Goldman ?


[Redigert den 10-3-2016 kl 16:26 av Jerusalem]

gana - 10-3-2016 kl 17:44

Sitat: skrevet av Jerusalem  


Kanskje navnet er Goldman ?
Ja kanskje Papa Goldman. Jeg ser privatflyet står i bakgrunnen :)


Jerusalem - 10-3-2016 kl 17:58

Sitat: skrevet av gana  

Ja kanskje Papa Goldman. Jeg ser privatflyet står i bakgrunnen :)

Tiden da man kom ridenes på en hest eller et esel, er forlengst forbi, gana :)

Gull har nok noe med saken å gjøre


[Redigert den 10-3-2016 kl 17:06 av Jerusalem]

gana - 10-3-2016 kl 18:06

Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av gana  

Ja kanskje Papa Goldman. Jeg ser privatflyet står i bakgrunnen :)

Tiden da man kom ridenes på en hest eller et esel, er forlengst forbi, gana :)

Gull har nok noe med saken å gjøre

[Redigert den 10-3-2016 kl 17:00 av Jerusalem]

Ja og tiden da Guds utvalgte hadde en egen stat er også forbi Jerusalem :)

Snakk om gull ja..

Jerusalem - 10-3-2016 kl 18:11

Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av gana  

Ja kanskje Papa Goldman. Jeg ser privatflyet står i bakgrunnen :)

Tiden da man kom ridenes på en hest eller et esel, er forlengst forbi, gana :)

Gull har nok noe med saken å gjøre

[Redigert den 10-3-2016 kl 17:00 av Jerusalem]

Ja og tiden da Guds utvalgte hadde en egen stat er også forbi Jerusalem :)

Snakk om gull ja..

Nå har de kristne hat mange stater opp gjennom historien. Og det er vel ingen som har hevdet at noen av de statene er Guds rike, kun jordiske riker.

Åp 21:24 "Folkene skal vandre i lyset fra byen, og jordens konger skal føre sine rikdommer dit."

Åp 21:21 "Gaten gjennom byen var av rent gull"

[Redigert den 10-3-2016 kl 17:18 av Jerusalem]

gana - 10-3-2016 kl 18:21

Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av gana  

Ja kanskje Papa Goldman. Jeg ser privatflyet står i bakgrunnen :)

Tiden da man kom ridenes på en hest eller et esel, er forlengst forbi, gana :)

Gull har nok noe med saken å gjøre

[Redigert den 10-3-2016 kl 17:00 av Jerusalem]

Ja og tiden da Guds utvalgte hadde en egen stat er også forbi Jerusalem :)

Snakk om gull ja..

Nå har de kristne hat mange stater opp gjennom historien. Og det er vel ingen som har hevdet at noen av de statene er Guds rike, kun jordiske riker.

Det er vel mer korrekt å si at de kristne har bodd i mange land, naturlig det siden troen har ekspandert, papaen derimot har sin egen gullstandard.


Jerusalem - 10-3-2016 kl 18:36

Du gana, det var kirken i Roma som laget bibelen, det blir helt selvmotsigende å være mot den kirken. Jesus Kristus er ikke mot gull og rikdom, kun mot dyrkelse av gull og rikdom. Det er Guds rike og hans rettferdighet som skal være på første plass

[Redigert den 10-3-2016 kl 17:39 av Jerusalem]

gana - 10-3-2016 kl 19:26

Sitat: skrevet av Jerusalem  
Du gana, det var kirken i Roma som laget bibelen

Ja det er nettopp det som er feilen med den katolske kirke, den

setter seg selv i Guds sted og tar glatt æren for det meste.

Snakk om gull, den forgyller seg selv istedenfor Gud.

Jerusalem - 10-3-2016 kl 20:15

Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Jerusalem  
Du gana, det var kirken i Roma som laget bibelen

Ja det er nettopp det som er feilen med den katolske kirke, den

setter seg selv i Guds sted og tar glatt æren for det meste.

Snakk om gull, den forgyller seg selv istedenfor Gud.

Poenget med bibelen var å ha en samling skrifter mot datidens vranglærere, ikke noen ære. Ellers er Gud i den kirken, det er derfor den skinner i hele verden.

[Redigert den 10-3-2016 kl 19:16 av Jerusalem]

gana - 10-3-2016 kl 21:52

Ja Gud er overalt, gull er det også overalt.


Dyrets merke ved et veikryss

gana - 11-3-2016 kl 00:34

Det oppfordres nå stadig oftere til å forlate Den norske kirke.
Det skyldes neppe at den har for mye gull, men er nok mer på
grunn av generell vranglære, frafall og Dyrets merke i kjød.

Sitat:
Hva er så den riktige veien ved dette veikryss? Det er ingen ny vei. Veien for den som vil til Himmelen, er veien tilbake til Ordet og bekjennelsen. Vi bør innse – om enn med smerte – at Dnk er redningsløs. Dnk har utviklet seg slik at om den troende vil berge sin sjel, må en holde seg borte fra den. Dnk trenger fortsatt vår forbønn, men ikke vår tjeneste eller vårt nærvær.

http://www.dagen.no/dagensdebatt/kristenliv/DET-NORSKE-KRIST...

Jerusalem - 11-3-2016 kl 13:11

Tema er avgudsdyrkelse dvs. tilbedelsen av en statue av dyret (Bayblons konge) gana


Goldman

[Redigert den 11-3-2016 kl 12:33 av Jerusalem]

gana - 11-3-2016 kl 14:54

Ok, takk for info Jerusalem. Selv har jeg ikke sett noen sånn
statue, men det kan jo være at det kommer. Eller kanskje det
allerede har vært og at det i fremtiden blir mer billedlig. Her er
det flere muligheter. Vi får nesten bare vente og se hvordan
dette utvikler seg. Spennende tider vi lever i,
ingen tvil om det.

:)

Jerusalem - 11-3-2016 kl 16:07

Sitat: skrevet av gana  
Ok, takk for info Jerusalem. Selv har jeg ikke sett noen sånn
statue, men det kan jo være at det kommer. Eller kanskje det
allerede har vært og at det i fremtiden blir mer billedlig. Her er
det flere muligheter. Vi får nesten bare vente og se hvordan
dette utvikler seg. Spennende tider vi lever i,
ingen tvil om det.

:)

Dette er vel noe som gjelder for alle tider, ikke spesielt vår tid, gana

Akkurat nå er det president kandidat Trump som er "Goldman" Om han som president også blir "Babylons konge" er ikke godt å si :) Av en eller annen grunn ligner han også på Nero http://www.the-romans.co.uk/nero.htm Det var faktisk en del kristne som i flere hundre år trodde Nero ville gjennoppstå https://en.wikipedia.org/wiki/Nero_Redivivus_legend og at han var antikrist.[Redigert den 11-3-2016 kl 15:26 av Jerusalem]

[Redigert den 11-3-2016 kl 15:29 av Jerusalem]

gana - 11-3-2016 kl 17:05

Litt konge blir han jo om han skulle blir president. Ligner litt på Nero ja.

Myten om at Nero skulle gjenoppstå har jeg fått med meg, og den er nok kanskje heller ikke helt død enda.

Husker spekulasjonene gikk livlig også da Obama ble president, men han er jo ikke fullt så lik :)


Men da gjenstår de bare å finne en passende kandidat til den falske profet.

Kanskje en grei jobb for papaen, han like jo litt hyllest den mannen også.

:)

Jerusalem - 11-3-2016 kl 19:18

Sitat: skrevet av gana  
Litt konge blir han jo om han skulle blir president. Ligner litt på Nero ja.

Myten om at Nero skulle gjenoppstå har jeg fått med meg, og den er nok kanskje heller ikke helt død enda.

Husker spekulasjonene gikk livlig også da Obama ble president, men han er jo ikke fullt så lik :)


Men da gjenstår de bare å finne en passende kandidat til den falske profet.

Kanskje en grei jobb for papaen, han like jo litt hyllest den mannen også.

:)

Paven har allerede sagt at Trump ikke er en kristen http://www.reuters.com/article/us-usa-election-idUSMTZSAPEC2... så der har Trump ingen backup.

Det er jo også faktisk enkelte som mener USA er dagens Babylon. Så la oss si Trump blir USAs "konge" som forsøker å redde USAs økonomi ved å si, ingen land kan kjøpe og selge, uten å ha dekning i gull (gold standard) men USA likevel går under. Da begynner det å ligne historien om dyret og skjøgen :)

Hvis du går bakover gjennom århundrene , så vil du se at dette er en historie som gjentar seg og tjener som et kompas for de kristne.

[Redigert den 11-3-2016 kl 18:31 av Jerusalem]

gana - 11-3-2016 kl 20:20

Det spørs om ikke den kommende antikrist vil være en som er mer religiøst anlagt,

en som kan ta opp kampen mot Kristus på hans egen banehalvdel på en måte.

Jeg tror egentlig Trump blir for brautende komisk for en sådan jobb.

Det blir nok først når det babylonske kler seg i kristenreligiøs drakt at det virkelig kommer til å ta av.

For å se etter antikrist så tror jeg kanskje det kan være lurt å se etter en frafallen kristen i en frafallen

kirke - og kanskje Europa da blir et mer naturlig sted å se til enn USA.

:yes:

Jerusalem - 12-3-2016 kl 12:06

14:1 "Og jeg så, og se! – Lammet sto på Sions fjell, og sammen med ham de 144 000 som hadde Lammets navn og navnet til Lammets Far skrevet på pannen."

14:9 "En tredje engel fulgte etter dem og ropte med høy røst: «Om noen tilber dyret og bildet av det og tar imot merket på pannen eller hånden"

Merket er et kongelig segl, ikke noe religiøst, gana

Merket forteller hvem som er din konge, Dyret eller Lammet ? og hvilket rike du tilhører ?[Redigert den 12-3-2016 kl 14:50 av Jerusalem]

LeifG - 12-3-2016 kl 12:11

Iflg GT og da Guds ord er ett merke i pannen hva du Tenker/ har i sinne. Ett merke på hånden er hva du da Gjør/ gjerninger og ser vi det i henhold til Dyrets merke så handler det om tilbedelsen. Altså hva du gjør og tenker i din tilbedelsesform.


gana - 12-3-2016 kl 17:09

Sitat: skrevet av Jerusalem  
14:1 "Og jeg så, og se! – Lammet sto på Sions fjell, og sammen med ham de 144 000 som hadde Lammets navn og navnet til Lammets Far skrevet på pannen."

14:9 "En tredje engel fulgte etter dem og ropte med høy røst: «Om noen tilber dyret og bildet av det og tar imot merket på pannen eller hånden"

Merket er et kongelig segl, ikke noe religiøst, gana

Merket forteller hvem som er din konge, Dyret eller Lammet ? og hvilket rike du tilhører ?[Redigert den 12-3-2016 kl 14:50 av Jerusalem]

Hvis vi summerer opp det du har sagt så langt så må det vel bli
et fysisk gullmerke på hånd og panne og med Trump som den
nye Nero.

Joda, det kan jo være like fornuftig det som mye annet.

Vi får bare vente og se.

:)

LeifG - 12-3-2016 kl 17:26

Esek 8,12 Og han sa til mig: Har du sett, menneskesønn, hvad de eldste i Israels folk gjør i mørket, hver i sine billedkammer? For de sier: Herren ser oss ikke, Herren har forlatt landet.

Esek 9,4 Og Herren sa til ham: Gå midt igjennem staden, midt igjennem Jerusalem, og sett et tegn i pannen på de menn som sukker og jamrer over alle de vederstyggelige ting som skjer der.

Esek 9,9 Og han sa til mig: Israels og Judas folks misgjerning er over all måte stor; landet er fullt av blodskyld, og staden er full av urettferdige dommer; for de sier: Herren har forlatt landet, Herren ser det ikke.

Esek 11,12 Og I skal kjenne at jeg er Herren, hvis bud I ikke har fulgt, og hvis lover I ikke har holdt; men I har holdt eder efter de hedningefolks lover som bor rundt omkring eder.

Esek 11,19-21 Og jeg vil gi dem ett hjerte, og en ny ånd vil jeg gi i deres indre; jeg vil ta bort stenhjertet av deres kjød og gi dem et kjødhjerte, 20 så de skal følge mine bud og holde mine lover og gjøre efter dem; og de skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud. 21 Men de hvis hjerte følger deres avskyeligheter og vederstyggeligheter*, deres gjerninger vil jeg la komme over deres eget hode, sier Herren, Israels Gud.
<* deres avguder.>

Esek 12,2 Menneskesønn! Du bor midt iblandt den gjenstridige ætt, som har øine å se med, men ikke ser, og ører å høre med, men ikke hører; for en gjenstridig ætt er de.

Jerusalem - 12-3-2016 kl 17:54

Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Jerusalem  
14:1 "Og jeg så, og se! – Lammet sto på Sions fjell, og sammen med ham de 144 000 som hadde Lammets navn og navnet til Lammets Far skrevet på pannen."

14:9 "En tredje engel fulgte etter dem og ropte med høy røst: «Om noen tilber dyret og bildet av det og tar imot merket på pannen eller hånden"

Merket er et kongelig segl, ikke noe religiøst, gana

Merket forteller hvem som er din konge, Dyret eller Lammet ? og hvilket rike du tilhører ?[Redigert den 12-3-2016 kl 14:50 av Jerusalem]

Hvis vi summerer opp det du har sagt så langt så må det vel bli
et fysisk gullmerke på hånd og panne og med Trump som den
nye Nero.

Joda, det kan jo være like fornuftig det som mye annet.

Vi får bare vente og se.

:)


Eller kanskje en gull dollar i hånden :) Som sagt historie er noe som gjentar seg, noe som har skjedd, skjer og vil skje :) Så spørsmålet er bare, når skjer det for akkurat deg ?[Redigert den 12-3-2016 kl 17:24 av Jerusalem]

gana - 12-3-2016 kl 18:53

Sitat: skrevet av Jerusalem  

Eller kanskje en gull dollar i hånden :) Som sagt historie er noe som gjentar seg, noe som har skjedd, skjer og vil skje :) Så spørsmålet er bare, når skjer det for akkurat deg ?

Ja det går an å tolke Åpenbaringsboken sånn også, a-historisk, at den tar opp en åndskamp som er lik i enhver generasjon.

Og spørsmålet du da stiller blir veldig fornuftig. Når skjer det for hver enkelt av oss?

Kanskje gjør vi en stor feil om vi tror endetidens store åndskampsdrama er noe som i tid ligger foran oss.

Kanskje vi heller burde være litt mer våkne for det som skjer her og nå i våre egne liv.

Satan har fått banesåret og han kjemper nok en innbitt kamp hver dag ja.

:wow:

gana - 13-3-2016 kl 18:55

Sitat: skrevet av Jerusalem  [Redigert den 12-3-2016 kl 17:24 av Jerusalem]

Når det gjelder merke i hånd og panne..

Legg merke til at paven her har en knyttet høyrehånd -

han lengter kanskje tilbake til tiden da kirken kunne ta litt hardt i folk..

Men dette kan jo fort ordne seg om tidene igjen skulle bli mer lovløse - man

skal ikke se bort fra at merkingen da fort kan bli mer blodrød enn den blir av gull.


Vet ikke om du har hørt om tvangssosialisme?

Det dreier seg om tvang og ensretting under dekke av godhet og er sterkt utbredt i mange kirker.

Jerusalem - 13-3-2016 kl 18:58

Det der er bare en tegning, paven er snill som et lam, gana

Jeg syns dette bilde viser galskapen veldig godt :)


[Redigert den 13-3-2016 kl 18:06 av Jerusalem]

gana - 13-3-2016 kl 19:11

Ja det er noe befriende med folk som ikke lar seg styre av det politisk og teologisk korrekte :)

Ensretting er det nok av ellers i verden.

gana - 14-3-2016 kl 03:25

Ja hvor skal dette ende.

Folket forguder presidentkandidater og presidenter faller på kne for pave:

http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/president/gallery...


Selv har jeg mer sans for de som tilber Gud og han alene.

gana - 14-3-2016 kl 06:21

Sitat: skrevet av LeifG  
Esek 8,12 Og han sa til mig: Har du sett, menneskesønn, hvad de eldste i Israels folk gjør i mørket, hver i sine billedkammer? For de sier: Herren ser oss ikke, Herren har forlatt landet.

Esek 9,4 Og Herren sa til ham: Gå midt igjennem staden, midt igjennem Jerusalem, og sett et tegn i pannen på de menn som sukker og jamrer over alle de vederstyggelige ting som skjer der.

Esek 9,9 Og han sa til mig: Israels og Judas folks misgjerning er over all måte stor; landet er fullt av blodskyld, og staden er full av urettferdige dommer; for de sier: Herren har forlatt landet, Herren ser det ikke.

Esek 11,12 Og I skal kjenne at jeg er Herren, hvis bud I ikke har fulgt, og hvis lover I ikke har holdt; men I har holdt eder efter de hedningefolks lover som bor rundt omkring eder.

Esek 11,19-21 Og jeg vil gi dem ett hjerte, og en ny ånd vil jeg gi i deres indre; jeg vil ta bort stenhjertet av deres kjød og gi dem et kjødhjerte, 20 så de skal følge mine bud og holde mine lover og gjøre efter dem; og de skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud. 21 Men de hvis hjerte følger deres avskyeligheter og vederstyggeligheter*, deres gjerninger vil jeg la komme over deres eget hode, sier Herren, Israels Gud.
<* deres avguder.>

Esek 12,2 Menneskesønn! Du bor midt iblandt den gjenstridige ætt, som har øine å se med, men ikke ser, og ører å høre med, men ikke hører; for en gjenstridig ætt er de.

Det er ikke "tider og lov" som har blitt forandret i vår tid, men selve tiden. Vi lever nå
i oppfyllelsen av det den gamle pakt pekte frem mot og loven har derfor ikke lenger
den samme betydning. Vi tjener nå Gud etter Ånden og ikke etter bokstaven.
Viktig å få med seg dette om man ikke vil bli hengende i mosegalgen.

Jerusalem - 14-3-2016 kl 11:00

Sitat: skrevet av gana  
Ja hvor skal dette ende.

Folket forguder presidentkandidater og presidenter faller på kne for pave:

http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/president/gallery...


Selv har jeg mer sans for de som tilber Gud og han alene.

Innlegget ditt blir like menigsløst som å si paven faller på kne for et sterinlys i dette bilde.

http://www.newsflash.org/2004/02/00001/0001019250.jpg

Folk går i kne, når de ber til Gud for avdøde, gana

Pave Johannes Paul II ble verdsatt på grunn av sin rolle i gjennforeningen av øst og vest Europa, det neste er gjennforeningen av øst og vest "Romeriket" i et utvidet EU.

PS: Han Trump er nok dagens Nero (Dyret) om det er noen som vil lage en gull statue av seg selv, så er det han :)[Redigert den 14-3-2016 kl 11:36 av Jerusalem]

gana - 14-3-2016 kl 14:46

Bønn for døde er vel en litt ubibelsk tradisjon..

Da har jeg mer tro på at det kan bli bønn foran

en død statue, Trump eller ikke Trump.

:)

Jerusalem - 14-3-2016 kl 15:47

Sitat: skrevet av gana  
Bønn for døde er vel en litt ubibelsk tradisjon..

Da har jeg mer tro på at det kan bli bønn foran

en død statue, Trump eller ikke Trump.

:)


I Apg 9:40 faller Peter ned på kne og ber for den døde Dorkas. Så nei, det er ikke "ubibelsk"

Ofte er det slik at folk ikke har lest hva de første kristne gjorde og ikke gjorde, og derfor lett lar seg lure av noen som forkynner "et annet evangelium"

Den kristnes liv stopper ikke ved døden, den kristne lever videre i Kristus, helt frem til legemets oppstandelse.

[Redigert den 14-3-2016 kl 15:24 av Jerusalem]

LeifG - 14-3-2016 kl 16:33

Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av gana  
Bønn for døde er vel en litt ubibelsk tradisjon..

Da har jeg mer tro på at det kan bli bønn foran en død statue, Trump eller ikke Trump.
:)


I Apg 9:40 faller Peter ned på kne og ber for den døde Dorkas. Så nei, det er ikke "ubibelsk"

Ofte er det slik at folk ikke har lest hva de første kristne gjorde og ikke gjorde, og derfor lett lar seg lure av noen som forkynner "et annet evangelium"


[Redigert den 14-3-2016 kl 15:01 av Jerusalem]


Peter ba ikke for den døde men for frelse for menneskene, og viser Guds makt virksom. Slik Jesus ba de om og det peker imot oppstandelsen fra de døde.
Å be for de døde er en styggedom, dødningemanere og det er kun de vantro og hedenske avgudsdyrkere som gjør slikt.
Å be foran en statue og til en statue, bilde eller noe annet relikvie, f. eks. rosenkrans er også en styggedom.

Simon Peter ber til Gud i Jesu navn for en oppstandelse fra de døde og Gud reiser vedkomne opp igjennom Simon Peters bønn.

Joh 14,11-15 Tro mig at jeg er i Faderen og Faderen i mig; men hvis ikke, så tro det dog for selve gjerningenes skyld!
Sannelig, sannelig sier jeg eder: Den som tror på mig, han skal også gjøre de gjerninger jeg gjør; og han skal gjøre større enn disse; for jeg går til min Fader, og hvad som helst I beder om i mitt navn, det vil jeg gjøre, forat Faderen skal bli herliggjort i Sønnen. Dersom I beder mig om noget i mitt navn, så vil jeg gjøre det.

Dersom I elsker mig, da holder I mine bud,

Apg 9,40 Men Peter bød alle gå ut, falt på kne og bad, og han vendte sig til liket og sa: Tabita, stå op! Hun slo øinene op, og da hun så Peter, satte hun sig op.

Apg 9,41-42 Og han rakte henne hånden og reiste henne op; og han kalte de hellige og enkene inn og stilte henne levende frem for dem. 42 Dette blev vitterlig over hele Joppe, og mange kom til troen på Herren.

LeifG - 14-3-2016 kl 16:40

Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av LeifG  
Esek 8,12 Og han sa til mig: Har du sett, menneskesønn, hvad de eldste i Israels folk gjør i mørket, hver i sine billedkammer? For de sier: Herren ser oss ikke, Herren har forlatt landet.

Esek 9,4 Og Herren sa til ham: Gå midt igjennem staden, midt igjennem Jerusalem, og sett et tegn i pannen på de menn som sukker og jamrer over alle de vederstyggelige ting som skjer der.

Esek 9,9 Og han sa til mig: Israels og Judas folks misgjerning er over all måte stor; landet er fullt av blodskyld, og staden er full av urettferdige dommer; for de sier: Herren har forlatt landet, Herren ser det ikke.

Esek 11,12 Og I skal kjenne at jeg er Herren, hvis bud I ikke har fulgt, og hvis lover I ikke har holdt; men I har holdt eder efter de hedningefolks lover som bor rundt omkring eder.

Esek 11,19-21 Og jeg vil gi dem ett hjerte, og en ny ånd vil jeg gi i deres indre; jeg vil ta bort stenhjertet av deres kjød og gi dem et kjødhjerte, 20 så de skal følge mine bud og holde mine lover og gjøre efter dem; og de skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud. 21 Men de hvis hjerte følger deres avskyeligheter og vederstyggeligheter*, deres gjerninger vil jeg la komme over deres eget hode, sier Herren, Israels Gud.
<* deres avguder.>

Esek 12,2 Menneskesønn! Du bor midt iblandt den gjenstridige ætt, som har øine å se med, men ikke ser, og ører å høre med, men ikke hører; for en gjenstridig ætt er de.


Det er ikke "tider og lov" som har blitt forandret i vår tid, men selve tiden. Vi lever nå i oppfyllelsen av det den gamle pakt pekte frem mot og loven har derfor ikke lenger den samme betydning. Vi tjener nå Gud etter Ånden og ikke etter bokstaven.
Viktig å få med seg dette om man ikke vil bli hengende i mosegalgen.Vel du sier det selv hvordan loven er blitt endret.., og tror på det.

Evangeliet du tror på kommer ikke igjennom nåleøyet Gud har satt gana.


Jes 8,20 Til ordet og til vidnesbyrdet! (LOVEN) – Dersom de ikke sier så, det folk som ingen morgenrøde har,

Matt 19,24-25 Atter sier jeg eder: Det er lettere for en kamel å gå gjennem et nåleøie enn for en rik å gå inn i Guds rike. 25 Men da disiplene hørte det, blev de meget forferdet og sa: Hvem kan da bli frelst?


Er vi for rike til å komme igjennom?


Tidnene som er endret er Guds høytider som peker på det som skal komme, flyttet til hedenske soltilbedelsestider. Den første dag i uka er flyttet til mandagen og dermed søndag som den 7. dag og Sabbat. Sabbaten den 7. dag er dermed blitt en handels og drikkedag.

gana - 14-3-2016 kl 16:56

Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av gana  
Bønn for døde er vel en litt ubibelsk tradisjon..

Da har jeg mer tro på at det kan bli bønn foran

en død statue, Trump eller ikke Trump.

:)


I Apg 9:40 faller Peter ned på kne og ber for den døde Dorkas. Så nei, det er ikke "ubibelsk"

Ofte er det slik at folk ikke har lest hva de første kristne gjorde og ikke gjorde, og derfor lett lar seg lure av noen som forkynner "et annet evangelium"

Den kristnes liv stopper ikke ved døden, den kristne lever videre i Kristus, helt frem til legemets oppstandelse.

[Redigert den 14-3-2016 kl 15:24 av Jerusalem]


Peter hadde vel kanskje litt mer tro enn folk flest, han gikk jo også på vannet uten at jeg kan se at DET har blitt noen stor tradisjon.


gana - 14-3-2016 kl 17:08

Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av LeifG  
Esek 8,12 Og han sa til mig: Har du sett, menneskesønn, hvad de eldste i Israels folk gjør i mørket, hver i sine billedkammer? For de sier: Herren ser oss ikke, Herren har forlatt landet.

Esek 9,4 Og Herren sa til ham: Gå midt igjennem staden, midt igjennem Jerusalem, og sett et tegn i pannen på de menn som sukker og jamrer over alle de vederstyggelige ting som skjer der.

Esek 9,9 Og han sa til mig: Israels og Judas folks misgjerning er over all måte stor; landet er fullt av blodskyld, og staden er full av urettferdige dommer; for de sier: Herren har forlatt landet, Herren ser det ikke.

Esek 11,12 Og I skal kjenne at jeg er Herren, hvis bud I ikke har fulgt, og hvis lover I ikke har holdt; men I har holdt eder efter de hedningefolks lover som bor rundt omkring eder.

Esek 11,19-21 Og jeg vil gi dem ett hjerte, og en ny ånd vil jeg gi i deres indre; jeg vil ta bort stenhjertet av deres kjød og gi dem et kjødhjerte, 20 så de skal følge mine bud og holde mine lover og gjøre efter dem; og de skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud. 21 Men de hvis hjerte følger deres avskyeligheter og vederstyggeligheter*, deres gjerninger vil jeg la komme over deres eget hode, sier Herren, Israels Gud.
<* deres avguder.>

Esek 12,2 Menneskesønn! Du bor midt iblandt den gjenstridige ætt, som har øine å se med, men ikke ser, og ører å høre med, men ikke hører; for en gjenstridig ætt er de.


Det er ikke "tider og lov" som har blitt forandret i vår tid, men selve tiden. Vi lever nå i oppfyllelsen av det den gamle pakt pekte frem mot og loven har derfor ikke lenger den samme betydning. Vi tjener nå Gud etter Ånden og ikke etter bokstaven.
Viktig å få med seg dette om man ikke vil bli hengende i mosegalgen.Vel du sier det selv hvordan loven er blitt endret.., og tror på det.


Jeg peker på at det ble endringer med den nye pakt. Har du problemer med det?


Jerusalem - 14-3-2016 kl 17:57

Sitat: skrevet av gana  

Peter hadde vel kanskje litt mer tro enn folk flest, han gikk jo også på vannet uten at jeg kan se at DET har blitt noen stor tradisjon.

Alle de døde, de kristne ber for, vil stå opp fra de døde, gana
De har mer en nok tro på at Gud vil oppreise dem.
[Redigert den 14-3-2016 kl 16:58 av Jerusalem]

gana - 14-3-2016 kl 18:35

Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av gana  

Peter hadde vel kanskje litt mer tro enn folk flest, han gikk jo også på vannet uten at jeg kan se at DET har blitt noen stor tradisjon.

Alle de døde, de kristne ber for, vil stå opp fra de døde, gana
De har mer en nok tro på at Gud vil oppreise dem.
[Redigert den 14-3-2016 kl 16:58 av Jerusalem]


Det tror jeg nok, alle de død skal jo en dag stå opp igjen enten de har blitt bedt for eller ikke.


LeifG - 14-3-2016 kl 18:52

Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av LeifG  
Esek 8,12 Og han sa til mig: Har du sett, menneskesønn, hvad de eldste i Israels folk gjør i mørket, hver i sine billedkammer? For de sier: Herren ser oss ikke, Herren har forlatt landet.

Esek 9,4 Og Herren sa til ham: Gå midt igjennem staden, midt igjennem Jerusalem, og sett et tegn i pannen på de menn som sukker og jamrer over alle de vederstyggelige ting som skjer der.

Esek 9,9 Og han sa til mig: Israels og Judas folks misgjerning er over all måte stor; landet er fullt av blodskyld, og staden er full av urettferdige dommer; for de sier: Herren har forlatt landet, Herren ser det ikke.

Esek 11,12 Og I skal kjenne at jeg er Herren, hvis bud I ikke har fulgt, og hvis lover I ikke har holdt; men I har holdt eder efter de hedningefolks lover som bor rundt omkring eder.

Esek 11,19-21 Og jeg vil gi dem ett hjerte, og en ny ånd vil jeg gi i deres indre; jeg vil ta bort stenhjertet av deres kjød og gi dem et kjødhjerte, 20 så de skal følge mine bud og holde mine lover og gjøre efter dem; og de skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud. 21 Men de hvis hjerte følger deres avskyeligheter og vederstyggeligheter*, deres gjerninger vil jeg la komme over deres eget hode, sier Herren, Israels Gud.
<* deres avguder.>

Esek 12,2 Menneskesønn! Du bor midt iblandt den gjenstridige ætt, som har øine å se med, men ikke ser, og ører å høre med, men ikke hører; for en gjenstridig ætt er de.


Det er ikke "tider og lov" som har blitt forandret i vår tid, men selve tiden. Vi lever nå i oppfyllelsen av det den gamle pakt pekte frem mot og loven har derfor ikke lenger den samme betydning. Vi tjener nå Gud etter Ånden og ikke etter bokstaven.
Viktig å få med seg dette om man ikke vil bli hengende i mosegalgen.Vel du sier det selv hvordan loven er blitt endret.., og tror på det.


Jeg peker på at det ble endringer med den nye pakt. Har du problemer med det?Nei, den eneste endringen er at Jesus tok over den Yppersteprestelige ordning og at enhver troende er Prest og kan entre Det Hellige nå og med det Kan Han som er Hellig bo i de Hellige.
De troende er Templet Gud bor i og Jesus fortsetter den Yppersteprestelige tjeneste i himmelen. Snart vil en ny Høytid komme som vår Yppersteprest skal utføre, hvor vi involveres direkte.

Da vil Han komme for å hente de som følger Ham og holder Guds bud, alle de andre vil dø, inklusive de som sier de tror Ham men er lurt av den lovløse. Han som sier at budene og tidene er endret.

gana - 15-3-2016 kl 00:08

Også endringer med henhold til lov / bud blir gitt i den nye pakt. Jeg syns det er underlig at du ikke også klarer å få med noen av disse.

LeifG - 15-3-2016 kl 21:48

Det er kun loven som følger presteskapets gjerninger som ble borte, det fordi Jesus nå ivaretar denne lov. Altså den sermonielle lov, ikke den moralske lov. Ofringer av okser og bukker er jo ikke lenger pga Jesus, Guds Lam og det offer der. Jesus som Guds offerlam viderefører loven omkring prestetjenesten som nå Yppersteprest. Mao, ikke en tøddel.. .

Derimot bedrar Djevelen med en lovløs lære.., og mange lar seg lure.. .

gana - 16-3-2016 kl 14:51

Ja budene gjelder fortsatt, men de er nå i den nye pakt i en annen sammenheng enn i den gamle pakt og de får derfor ofte også en annen oppfyllelse :)

gana - 18-3-2016 kl 01:54

Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av gana  
Bønn for døde er vel en litt ubibelsk tradisjon..

Da har jeg mer tro på at det kan bli bønn foran

en død statue, Trump eller ikke Trump.

:)


I Apg 9:40 faller Peter ned på kne og ber for den døde Dorkas. Så nei, det er ikke "ubibelsk"

Ofte er det slik at folk ikke har lest hva de første kristne gjorde og ikke gjorde, og derfor lett lar seg lure av noen som forkynner "et annet evangelium"

Den kristnes liv stopper ikke ved døden, den kristne lever videre i Kristus, helt frem til legemets oppstandelse.

[Redigert den 14-3-2016 kl 15:24 av Jerusalem]


Peter hadde vel kanskje litt mer tro enn folk flest, han gikk jo også på vannet uten at jeg kan se at DET har blitt noen stor tradisjon.Når det gelder tro..

Ifølge min norske bibel så blir det blant nådegavene nevnt en "spesiell trosgave" (1 Kor 12,9).

Jeg har også en engelsk bibelutgave, men der er ikke ordet "spesiell" med i dette verset.

Og når jeg ser etter i grunnteksten så finner jeg ikke ordet "spesiell" der heller.

Så hva skal man da tro? Fins det en spesiell trosgave eller gjør det ikke.

Noen kyndige her som kan løse opp i dette problemet?

:)

LeifG - 19-3-2016 kl 13:33

Sitat: skrevet av gana  
Ja budene gjelder fortsatt, men de er nå i den nye pakt i en annen sammenheng enn i den gamle pakt og de får derfor ofte også en annen oppfyllelse :)


Som sagt så er den nye pakts sermonielle lover videreført igjennom Jesu tjeneste som offer og nå Mellommann og Yppersteprest.
De sermonielle lover tilhørte presteskapet som tok seg av offerdyrene og denne tjeneste er over da Jesus nå er det eneste gyldige offer for våre lovbrudd/ synder vi kan og skal frelses fra.

Derimot hvis man ikke tror på Jesus som Guds offerlam for våre synder og den metodikk presentert igjennom den gamle pakt må man finne en annen vei til Gud og Hans trone. Det er her Satan kommer frem som Antikrist og bedrar menneskene som om han var Jesus, Frelseren.

Han endrer lov og tider, ja og har en lovløs svikefull lære som ikke viser Veien, Sannheten og Livet inn til Guds nådetrone over Paktens Ark.

Han bedrar sine så de tror løgnen, selv om det går imot all sunn fornuft og logikk. Det klarer han fordi noen mennesker ikke elsker sannheten og vi vet at våre hjerter er mere svikefullt enn alt annet.

5 Mos 6,4-5 Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er en.

Og du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel og av all din makt.

Matt 22,36-40 Mester! hvilket bud er det største i loven? Han sa til ham:

Du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel og av all din hu.
Dette er det største og første bud. Men det er et annet som er like så stort:

Du skal elske din næste som dig selv.

På disse to bud hviler hele loven og profetene.HELE loven (og profetene som ble steinet da de oppfordret til å Holde Budene)
hviler på disse to bud.

På hvilken måte elsker man Gud av hele sitt hjerte når man endrer budene til den man elsker uten at Han man elsker har tillatt det? Ja faktisk har Gud som lagde budene sagt av enhver som endrer de er av Djevelen selv om vedkomne løfter Gud opp. Det som en garanti for at Gud Skaperen er til å stole på så vi kan tro Ham i full tillit til Ham og det skrevne.

Den som benekter og finurlig unngår disse fakta er fra Djevelen, løgneren og morderen fra begynnelsen men kom frem for nådens trone og be om hjelp. Det er noe vi alle trenger.


Hebr 4,16 La oss derfor trede frem med frimodighet for nådens trone, forat vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid.

LeifG - 19-3-2016 kl 13:58

Sitat: skrevet av gana  
Når det gelder tro..

Ifølge min norske bibel så blir det blant nådegavene nevnt en "spesiell trosgave" (1 Kor 12,9).

Jeg har også en engelsk bibelutgave, men der er ikke ordet "spesiell" med i dette verset.

Og når jeg ser etter i grunnteksten så finner jeg ikke ordet "spesiell" der heller.

Så hva skal man da tro? Fins det en spesiell trosgave eller gjør det ikke.

Noen kyndige her som kan løse opp i dette problemet?

:)La oss holde oss til åpningsinnlegget og med det se hvordan Djevelen bedrar menneskene bort i fra Guds ord. Det ved å putte inn andre meninger inn i Guds ord enn det Gud sier.

I forbindelse med Dyrets merke kan vi se bedraget fungerer på de som ikke tror på Guds ord, Skaperen Gud men er avhengig av å tro på noe, ha sitt håp i noe og elske dette. De lar seg bedra istedet av tegn og undere, mystikk og noe utenfor dem selv de må stole på for så å legge sin da egen "uskyldige" skjebnes håp i.


Åp 13,13-14 og det gjør store tegn, så at det endog får ild til å falle ned fra himmelen på jorden for menneskenes øine. 14 Og det forfører dem som bor på jorden, for de tegns skyld som er det gitt å gjøre for dyrets øine, idet det sier til dem som bor på jorden, at de skal gjøre et billede til det dyr som fikk såret av sverdet og blev i live.Paulus sier at fordi de ikke elsker sannheten og rettferden så gir Gud Satans bedrag kraft så universet skal se hvor onde mennesker som elsker Satan kan bli og blir.

2 Tess 2,9-12 Og hans komme skjer, efter Satans kraftige virksomhet, med all løgnens makt og tegn og under, og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst. Og derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, forat alle de skal bli dømt som ikke har trodd sannheten, men hatt velbehag i urettferdigheten.

Å ha behag i urett ferd er å ikke elske Gud og sin neste av hele sitt hjerte og sinn. Med andre ord å IKKE leve naturlig i henhold til Guds moralske Ti bud. Det er urett ferd.

I nevnte vers angående nådegaver fra Ånden så er Ånden den samme og Gud ønsker ikke at noen skal bli ansett annerledes, eller mere spesiell enn andre. Vi har jo skrekkeksempler i det karismatiske pinsevenn miljøet hvor hedensk babbel blir fremhevet som en spesiell tungetalegave fra Gud. Man må liksom bli åndsdøpt for å være fullverdig i dette "hedenske" miljø.


Gud er En og Han er tro imot seg selv. En Ånd og En Lov, likt for alle og ikke ett skiftende vesen.


1 Kor 12,4-7 Det er forskjell på nådegaver, men Ånden er den samme; og det er forskjell på tjenester, men Herren er den samme; og det er forskjell på kraftige virkninger, men Gud er den samme, som virker alt i alle.

Men Åndens åpenbarelse gis enhver til det som er gagnlig.

1 Kor 12,11-13 Alt dette virker den ene og samme Ånd, idet han utdeler til hver især efter som han vil.
For likesom legemet er ett og har mange lemmer, men alle legemets lemmer, om de enn er mange, dog er ett legeme, således er det også med Kristus; for vi er jo alle døpt med én Ånd til å være ett legeme, enten vi er jøder eller grekere, enten vi er træler eller frie; og vi har alle fått én Ånd å drikke.

gana - 19-3-2016 kl 16:58

Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av gana  
Når det gelder tro..

Ifølge min norske bibel så blir det blant nådegavene nevnt en "spesiell trosgave" (1 Kor 12,9).

Jeg har også en engelsk bibelutgave, men der er ikke ordet "spesiell" med i dette verset.

Og når jeg ser etter i grunnteksten så finner jeg ikke ordet "spesiell" der heller.

Så hva skal man da tro? Fins det en spesiell trosgave eller gjør det ikke.

Noen kyndige her som kan løse opp i dette problemet?

:)
Gud er En og Han er tro imot seg selv. En Ånd og En Lov, likt for alle og ikke ett skiftende vesen.


Ja Bibelen er veldig klar på at Gud ikke gjør forskjell på folk. På
den andre side så gir Gud noe forskjellig siden behovene og
utgangspunktet er forskjellig. Selve nådegavene er jo et
eksempel på dette.

Enhver forskjell behøver altså ikke å være
Dyrets merke.

:)

LeifG - 19-3-2016 kl 17:10

Sitat: skrevet av gana  

Enhver forskjell behøver altså ikke å være Dyrets merke.

:)


Det er riktig og konkret tar de som ikke holder Guds bud (urettferdige og selvrettferdige/ egne bud) Dyrets Merke, det er de som lar seg forføre av tegn og undere. De tror ikke på Guds ord men omformer Guds ord, inkl tider og lov slik at de kan tro sin egen tro i Guds navn.


Åp 13,13-15 og det gjør store tegn, så at det endog får ild til å falle ned fra himmelen på jorden for menneskenes øine. Og det forfører dem som bor på jorden, for de tegns skyld som er det gitt å gjøre for dyrets øine, idet det sier til dem som bor på jorden, at de skal gjøre et billede til det dyr som fikk såret av sverdet og blev i live. Og det fikk makt til å gi dyrets billede livsånde, så at dyrets billede endog kunde tale, og gjøre så at alle de som ikke vilde tilbede dyrets billede, skulde drepes.

Åp 14,9 Og atter en tredje engel fulgte efter dem og sa med høi røst: Dersom nogen tilbeder dyret og dets billede og tar merket på sin panne eller i sin hånd,
Åp 14,7 og han sa med høi røst: Frykt Gud og gi ham ære! for timen for hans dom er kommet; og tilbed ham som gjorde himmelen og jorden og havet og vannkildene!

Åp 14,12 Her er de helliges tålmodighet, de som holder Guds bud og Jesu tro.gana - 20-3-2016 kl 03:05

Sitat: skrevet av LeifG  

Som sagt så er den nye pakts sermonielle lover videreført igjennom Jesu tjeneste som offer og nå Mellommann og Yppersteprest.

Jesu tjeneste som offer?

Det høres nesten ut som Jesu offer er en evig runddans som fortsetter i all evighet.

Bibelen sier tvert imot at Jesus en gang for alle bar fram ett offer og at han deretter satte seg ved Guds høyre hånd (Hebr. 10,12).

Jerusalem - 21-3-2016 kl 13:53

Sitat: skrevet av gana  

Jesu tjeneste som offer?

Det høres nesten ut som Jesu offer er en evig runddans som fortsetter i all evighet.

Bibelen sier tvert imot at Jesus en gang for alle bar fram ett offer og at han deretter satte seg ved Guds høyre hånd (Hebr. 10,12).


Ja gana det er det. Også dette med "født på ny" er en evig gjenntagelse Hver gang den kristne forener seg med Kristus, dør han og oppstår han med Kristus.

Du har en evig gjennfødelse i Kristus og han er et evig offer for dine synder

[Redigert den 21-3-2016 kl 12:54 av Jerusalem]

gana - 21-3-2016 kl 23:11

Hva betyr dette? Har vi et evig offer eller trenger en evig gjentagelse? Det ser for meg ut som du sier begge deler samtidig :)

Jerusalem - 23-3-2016 kl 20:26

Sitat: skrevet av gana  
Hva betyr dette? Har vi et evig offer eller trenger en evig gjentagelse? Det ser for meg ut som du sier begge deler samtidig :)


Det evige liv, består i en evig fornyelse i Kristus. Jesus er et evig offer, samme hvor mange ganger du synder mot Gud, kan du vise til Jesu offer.

gana - 24-3-2016 kl 06:59

Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av gana  
Hva betyr dette? Har vi et evig offer eller trenger en evig gjentagelse? Det ser for meg ut som du sier begge deler samtidig :)


Det evige liv, består i en evig fornyelse i Kristus. Jesus er et evig offer, samme hvor mange ganger du synder mot Gud, kan du vise til Jesu offer.

Er i grunnen ikke så enkelt å få tak i hva katolikkene mener om dette.

Det ser ut til at de ser på nattverden som et offermåltid, en gjentagelse av Kristi offer på korset.

Samtidig hevder de at det ikke dreier seg om noen ny ofring, men om en vedvarende aktualisering av det ene offer.

https://no.wikipedia.org/wiki/Nattverd


Men da må vi vel nesten kunne oppsummere det katolske synet på nattverden slik:

Et offermåltid, en gjentagelse av Kristi offer som gir en vedvarende aktualisering.

:)

Jerusalem - 24-3-2016 kl 18:20

Eller sånn her, Jesus ofrer seg selv og vil at alle skal være med på det, gjennom offermåltidet. De som spiser og drikker hans kropp og blod, blir ett med Jesus som ofrer seg selv. Hver gjentagelse av måltidet er bare en fortsettelse av det opprinnelige måltidet, ikke et nytt måltid eller et nytt offer. Poenget er altså at alle skal få del i det opprinnelige måltidet, det opprinnelige offer.

1 Kor 10:15 "Jeg taler til dere som til forstandige mennesker. Bedøm selv det jeg sier! Velsignelsens beger som vi velsigner, gir det ikke del i Kristi blod? Brødet som vi bryter, gir det ikke del i Kristi kropp?


[Redigert den 24-3-2016 kl 17:25 av Jerusalem]

gana - 25-3-2016 kl 05:37

Det spørs om ikke hele tankegangen om nattverden som et offermåltid blir litt feilslått.

Bibelen sier som sagt at offerert er noe som ble båret frem en gang for alle.

Så til den katolske tankegangen vil jeg bare gjenta noe jeg sa litt lenger oppe her:

"Det høres nesten ut som Jesu offer er en evig runddans som fortsetter i all evighet."


Mener man derimot at det ikke at det dreier seg om en ny ofring i nattverdsmåltidet

så kunne man jo med fordel kalle det noe annet enn et offermåltid, tror enkelt

velger å kalle det et minnemåltid, kanskje ikke så dumt det.

Man kan minnes det offer som ble båret frem en gang for alle

og dermed, gjennom brødet og vinen, få del i den nåden som førsteofferet ga.

Trenger det egentlig å være så mye vanskeligere enn dette? :)[Redigert den 25-3-2016 kl 06:35 av gana]

Jerusalem - 25-3-2016 kl 12:04

Offermåltid er korrekt, gana

Jødene spiser sitt offerlam. De kristne spiser Guds lam, Jesus

https://en.wikipedia.org/wiki/Passover_sacrifice

For at alle skal kunne være med på dette ene måltid, dette ene offer, serveres Guds lam i Guds kirker den dag i dag.

Jeg tar med et sitat fra pastor Scott Hahn’s bok :)

THERE I STOOD, a man incognito, a Protestant minister in plainclothes, slipping
into the back of a Catholic chapel in Milwaukee to witness my first Mass. Curiosity had
driven me there, and I still didn’t feel sure that it was healthy curiosity. Studying the
writings of the earliest Christians, I’d found countless references to “the liturgy,” “the
Eucharist,” “the sacrifice.” For those first Christians, the Bible—the book I loved above
all—was incomprehensible apart from the event that today’s Catholics called “the Mass.”
I wanted to understand the early Christians; yet I’d had no experience of liturgy. So
I persuaded myself to go and see, as a sort of academic exercise, but vowing all along that I
would neither kneel nor take part in idolatry.
I took my seat in the shadows, in a pew at the very back of that basement chapel.
Before me were a goodly number of worshipers, men and women of all ages. Their
genuflections impressed me, as did their apparent concentration in prayer. Then a bell rang,
and they all stood as the priest emerged from a door beside the altar.
Unsure of myself, I remained seated. For years, as an evangelical Calvinist, I’d been
trained to believe that the Mass was the ultimate sacrilege a human could commit. The
Mass, I had been taught, was a ritual that purported to “resacrifice Jesus Christ.” So I would
remain an observer. I would stay seated, with my Bible open beside me.
As the Mass moved on, however, something hit me. My Bible wasn’t just beside
me. It was before me—in the words of the Mass! One line was from Isaiah, another from
the Psalms, another from Paul. The experience was overwhelming. I wanted to stop
everything and shout, “Hey, can I explain what’s happening from Scripture? This is great!”
Still, I maintained my observer status. I remained on the sidelines until I heard the priest
pronounce the words of consecration: “This is My body . . . This is the cup of My blood.”
Then I felt all my doubt drain away. As I saw the priest raise that white host, I felt a
prayer surge from my heart in a whisper: “My Lord and my God. That’s really you!”
I was what you might call a basket case from that point. I couldn’t imagine a greater
excitement than what those words had worked upon me. Yet the experience was intensified
just a moment later, when I heard the congregation recite: “Lamb of God . . . Lamb of God
. . . Lamb of God,” and the priest respond, “This is the Lamb of God . . .” as he raised the
host.
In less than a minute, the phrase “Lamb of God” had rung out four times. From long
years of studying the Bible, I immediately knew where I was. I was in the Book of
Revelation, where Jesus is called the Lamb no less than twenty-eight times in twenty-two
chapters. I was at the marriage feast that John describes at the end of that very last book of
the Bible. I was before the throne of heaven, where Jesus is hailed forever as the Lamb. I
wasn’t ready for this, though—I was at Mass!

Hele boken gratis her

[Redigert den 25-3-2016 kl 11:28 av Jerusalem]

LeifG - 25-3-2016 kl 21:24

Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av LeifG  

Som sagt så er den nye pakts sermonielle lover videreført igjennom Jesu tjeneste som offer og nå Mellommann og Yppersteprest.

Jesu tjeneste som offer?

Det høres nesten ut som Jesu offer er en evig runddans som fortsetter i all evighet.

Bibelen sier tvert imot at Jesus en gang for alle bar fram ett offer og at han deretter satte seg ved Guds høyre hånd (Hebr. 10,12).


Ja offeret er ett og Jesu offer er ett godkjent offer for hele verdens synder. Derfor har Han tittelen Yppersteprest og som Yppersteprest i himmelens Helligdom viderefører Han den sermonielle lov.

Ikke en tøddel!

Jesus har for evig tid blitt en av oss, det er ett offer Han har gjort. Det er kun DRKK som grusomt ofrer Jesus på hedensk vis daglig om og om igjen. Nattverden der er ett skrekkeksempel på hvor ondt mennesket kan bli.

gana - 25-3-2016 kl 21:34

Ok, men hvis Jerusalem er et skrekk-eksempel på hvor ondt et menneske kan bli så syns jeg han skjuler det ganske godt :)

Viking - 25-3-2016 kl 23:41


Den bibelske, Guds påske begynner 22. april i år.
gana - 26-3-2016 kl 00:30

Sitat: skrevet av Jerusalem  
Offermåltid er korrekt, gana

Jødene spiser sitt offerlam. De kristne spiser Guds lam, Jesus

https://en.wikipedia.org/wiki/Passover_sacrifice

For at alle skal kunne være med på dette ene måltid, dette ene offer, serveres Guds lam i Guds kirker den dag i dag.

Jeg tar med et sitat fra pastor Scott Hahn’s bok :)

THERE I STOOD, a man incognito, a Protestant minister in plainclothes, slipping
into the back of a Catholic chapel in Milwaukee to witness my first Mass. Curiosity had
driven me there, and I still didn’t feel sure that it was healthy curiosity. Studying the
writings of the earliest Christians, I’d found countless references to “the liturgy,” “the
Eucharist,” “the sacrifice.” For those first Christians, the Bible—the book I loved above
all—was incomprehensible apart from the event that today’s Catholics called “the Mass.”
I wanted to understand the early Christians; yet I’d had no experience of liturgy. So
I persuaded myself to go and see, as a sort of academic exercise, but vowing all along that I
would neither kneel nor take part in idolatry.
I took my seat in the shadows, in a pew at the very back of that basement chapel.
Before me were a goodly number of worshipers, men and women of all ages. Their
genuflections impressed me, as did their apparent concentration in prayer. Then a bell rang,
and they all stood as the priest emerged from a door beside the altar.
Unsure of myself, I remained seated. For years, as an evangelical Calvinist, I’d been
trained to believe that the Mass was the ultimate sacrilege a human could commit. The
Mass, I had been taught, was a ritual that purported to “resacrifice Jesus Christ.” So I would
remain an observer. I would stay seated, with my Bible open beside me.
As the Mass moved on, however, something hit me. My Bible wasn’t just beside
me. It was before me—in the words of the Mass! One line was from Isaiah, another from
the Psalms, another from Paul. The experience was overwhelming. I wanted to stop
everything and shout, “Hey, can I explain what’s happening from Scripture? This is great!”
Still, I maintained my observer status. I remained on the sidelines until I heard the priest
pronounce the words of consecration: “This is My body . . . This is the cup of My blood.”
Then I felt all my doubt drain away. As I saw the priest raise that white host, I felt a
prayer surge from my heart in a whisper: “My Lord and my God. That’s really you!”
I was what you might call a basket case from that point. I couldn’t imagine a greater
excitement than what those words had worked upon me. Yet the experience was intensified
just a moment later, when I heard the congregation recite: “Lamb of God . . . Lamb of God
. . . Lamb of God,” and the priest respond, “This is the Lamb of God . . .” as he raised the
host.
In less than a minute, the phrase “Lamb of God” had rung out four times. From long
years of studying the Bible, I immediately knew where I was. I was in the Book of
Revelation, where Jesus is called the Lamb no less than twenty-eight times in twenty-two
chapters. I was at the marriage feast that John describes at the end of that very last book of
the Bible. I was before the throne of heaven, where Jesus is hailed forever as the Lamb. I
wasn’t ready for this, though—I was at Mass!

Hele boken gratis her

[Redigert den 25-3-2016 kl 11:28 av Jerusalem]


Jesus talte mye i bilder så det kan vel ikke være helt feil å tro at han gjorde det også når det gjaldt brødet og vinen.


LeifG - 26-3-2016 kl 11:30

Sitat: skrevet av gana  
Ok, men hvis Jerusalem er et skrekk-eksempel på hvor ondt et menneske kan bli så syns jeg han skjuler det ganske godt :)


Jeg tenkte på nattverden DRKK utfører.. .

LeifG - 26-3-2016 kl 11:32

Sitat: skrevet av Viking  

Den bibelske, Guds påske begynner 22. april i år.


Ja, påsken som vesten.., eller den såkalte kristne er romersk/ hedensk, eller antikrist/ DRKKs gud.

Påsken som vi finner i den gamle pakt er jo oppfylt sammen med også pinsen. Det gjenstår noen høytider å oppfylle men de tar Jesus seg av, vår Yppersteprest i det Aller Helligste, i himmelen.

Når Han kommer for å hente sine vil denne oppfylles ved reisen til himmelens Jerusalem:

3 Mos 23,34-43 Tal til Israels barn og si: På den femtende dag i denne samme syvende måned skal løvsalenes fest holdes for Herren, og den skal vare syv dager. 35 På den første dag skal det være en hellig sammenkomst; I skal ikke gjøre nogen arbeidsgjerning. 36 I syv dager skal I ofre ildoffer til Herren; på den åttende dag skal I holde en hellig sammenkomst og ofre ildoffer til Herren; det er en festsammenkomst; I skal ikke gjøre nogen arbeidsgjerning. 37 Dette er Herrens høitider; dem skal I utrope som hellige sammenkomster, og på dem skal I ofre Herren ildoffer, brennoffer og matoffer, slaktoffer og drikkoffer, hver dag det som hører dagen til, 38 foruten Herrens sabbater og foruten eders gaver og foruten alle eders lovede offer og foruten alle eders frivillige offer som I gir Herren. 39 Men på den femtende dag i den syvende måned, når I innsamler landets grøde, skal I holde Herrens fest, og den skal vare i syv dager; den første dag skal være hviledag, og den åttende dag skal være hviledag. 40 Og den første dag skal I ta frukter av fagre trær, palmegrener og kvister av løvrike trær og siljer som vokser ved bekkene; og I skal være glade for Herrens, eders Guds åsyn i syv dager. 41 Denne høitid skal I holde som en fest for Herren syv dager om året; det skal være en evig lov for eder, fra slekt til slekt; i den syvende måned skal I holde den. 42 I skal bo i løvhytter i syv dager, alle innfødte i Israel skal bo i løvhytter, 43 forat eders efterkommere skal vite at jeg lot Israels barn bo i løvhytter da jeg førte dem ut av Egyptens land; jeg er Herren eders Gud.


Ikke glem at på Sinai måtte Gud la Israel fare uten Ham slik det egentlig var tenkt. Hadde Israel stolt på Ham hadde frelsesplanen ikke kommet til det skritt korsfestelsen var men igjennom Israel og da Moses sammen med Gud.

Derfor er det slutt på ofring av dyr fra påsken av ved Jesu korsfestelse og fra da av også ble de sermonielle lover for det jordiske presteskap avsluttet. Jesus ivaretar de sermonielle lover som Yppersteprest etter himmelfarten og åndens falle (oppfyllelsen av pinsehøytiden) på jødene samme år.

Basunens høytid tilhører innhøstningen og varsel om innhøstning rett før Jesu komme, så følger Yom Kippur og da bryllupsmåltidet. Det er Nå, så kommer Han for å hente sine og det ser vi at vi skal bo i løvhytter og det er i himmelen. Himmelens Jerusalem og der blir vi i 1000 år hvor Satan er alene bundet på denne jord hvor ingen levende mennesker er igjen.

Deretter kommer ildsjøen og enden på "Asasel" som har vært i ørkenen i 1000 år. Alle de onde med han blir da kastet i ildsjøen som den endelige dom og døden med deri.


Paulus sier at om vi ønsker å holde den gamle pakts høytider slik de ble forelagt så er det i orden men denne årssyklusen som var i den gamle pakt er bioldet på det som skulle komme, altså nå Er.
Det DRKK har gjort og gjør er å ha endret Guds bud og tider slik at verden ikke skal se Guds plan og da Guds karakter, hvem Han er.
Derfor har man flyttet hviledagen til Solens Dag (Planetgudene) og frelsesplanens tidsskjema igjennom sabbatshøytidene til planetsgudenes hedenske feiringer av seg selv og det skapte. Det man gjør er å tilbe Satan og løfte ham opp som deres gud.

Men det må vi tillate dem ydmykt å gjøre, vi kan kun opplyse og vise til for valget er personlig om hvem og hva man vil tilhøre.

[Redigert den 26-3-2016 kl 10:55 av LeifG]

Jerusalem - 26-3-2016 kl 12:55

Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Jerusalem  
Offermåltid er korrekt, gana

Jødene spiser sitt offerlam. De kristne spiser Guds lam, Jesus

https://en.wikipedia.org/wiki/Passover_sacrifice

For at alle skal kunne være med på dette ene måltid, dette ene offer, serveres Guds lam i Guds kirker den dag i dag.

Jesus talte mye i bilder så det kan vel ikke være helt feil å tro at han gjorde det også når det gjaldt brødet og vinen.

Jo, poenget var at Jesus ikke kunne be disiplene (de kristne) spise Guds lam, på samme måte som jødene spiste sitt lam. Derfor serverte han dem Guds lam (seg selv) i form av brød og vin.

Hvis du da spiser brødet og vinen uten å tenke at dette er Guds lam (Jesu kropp) er du ikke en rett troende.

1 Kor 11:27 "Den som spiser brødet eller drikker av Herrens beger på urett vis, gjør derfor urett mot Herrens kropp og blod. Enhver må prøve seg selv og så spise av brødet og drikke av begeret. For den som spiser og drikker uten å tenke på at det er Herrens kropp, spiser og drikker seg selv til doms"[Redigert den 26-3-2016 kl 11:58 av Jerusalem]

LeifG - 26-3-2016 kl 15:36

Sitat: skrevet av Jerusalem  
Jo, poenget var at Jesus ikke kunne be disiplene (de kristne) spise Guds lam, på samme måte som jødene spiste sitt lam. Derfor serverte han dem Guds lam (seg selv) i form av brød og vin.


Jesus forteller i bilder/ lignelser og Guds ord selv forklarer hva ordene i lignelsene betyr. For den som ikke tror Guds ord ser Guds ord slik det står. Altså om man leser at man skal spise Jesu kjøtt så betyr det nettopp det. Men om man tror så ser man at kjød og kjøtt ikke betyr det samme, kjød betyr sjelens natur, hva vi av naturen ender opp med å gjøre mens kjøtt er muskler i sjeler. En sjel, det være seg dyr eller menneske består jo fysiologisk av hud, nerver, bein, blod og kjøtt.
Ser vi igjennom hele GT så er bildene der, både vin, brød og at presteskapet måtte spise rent offerkjøtt mens fett, innvoller og slikt ble brent.
Når Jesus sier spise Hans kjød.., eller kjøtt så mener Han ikke at vi skal spise Ham men at vi skal bli som Ham, gjøre som Ham. Og Han gjorde i kjød Sin Fars vilje, Han tok til seg Sin Fars Gudsord og på den måten spiste det, ble ordets mening slik at Han ble en del av det. I blodet vet vi at i det er Livet og vinen er ett bilde på blodet, det liv/ blod som fløt i Jesu kropp skal vi la oss nære av. Derfor skal vi symbolsk drikke Hans blod/ liv slik at vi gjør som Ham. Det vi spiser og drikker blir vi jo.

Det er også verd å merke seg at brødet og vinen er ugjæret.


Sitat:
Hvis du da spiser brødet og vinen uten å tenke at dette er Guds lam (Jesu kropp) er du ikke en rett troende.

1 Kor 11:27 "Den som spiser brødet eller drikker av Herrens beger på urett vis, gjør derfor urett mot Herrens kropp og blod. Enhver må prøve seg selv og så spise av brødet og drikke av begeret. For den som spiser og drikker uten å tenke på at det er Herrens kropp, spiser og drikker seg selv til doms"
[Redigert den 26-3-2016 kl 11:58 av Jerusalem]


Det er viktig å se på frelsens intensjon, hvor Veien går, hva sannheten er og om hvem Gud er for oss. Hva er det Frelsen skal gjøre med oss, eller hva ønsker Gud å gjøre i oss og hvorfor. Det levnes ingen tvil om hva som er målet men om man ikke har dette på plass og ikke kjenner hedenske ritualer som etterligner sannheten så er det fort gjort å ikke se hva som skjer.

Historiske fakta har for lenge siden avslørt DRKKs praksis som liksom spiser Jesu biologiske legeme, det er ren hedenskap som opprettholder synden i mennesket og samtidig holder mennesket undertrykt i trelldom under maktmennesker.
Dette holdt opp imot Frelsen fra trelldom under maktmennesker til en total frihet i Jesu navn under Gud Skaperen er ikke til å misforstå, vel om man ikke forherder seg i mot rett ferd og sann Kjærlighet da.

Det å la seg nære av Hans vesen vil forandre mennesket fra fallen syndig natur til guddommelig natur.

Rom 1,16 For jeg skammer mig ikke ved evangeliet; for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker;

Hebr 2,11 For både den som helliggjør, og de som helliggjøres, er alle av en; derfor skammer Han (Jesus) sig ikke ved å kalle dem brødre,

Hebr 11,16 men nu stunder de efter et bedre, det er et himmelsk; derfor skammer Gud sig ikke ved dem, ved å kalles deres Gud; for han har gjort en stad ferdig til dem.


Gud vil ha hele mennesket Han skapte med seg, bare slik kan Kjærligheten virke. Ikke noe mystikk, ikke noe unaturlig uforståelig banalt eller kvalmt, ikke urettferdighet og ikke noen mellommenn som holder folk vekke og nede ifra Gud Skaperen.

Han i oss og vi i Ham.

Jerusalem - 26-3-2016 kl 17:03

Sitat: skrevet av LeifG  

....Han i oss og vi i Ham.


For å være det må du, spise og drikke Jesu Kristi kropp og blod.

Joh 6,56 "Den som spiser min kropp og drikker mitt blod, blir i meg og jeg i ham."

Joh 15,4 "Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg. Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingen ting gjøre. Den som ikke blir i meg, blir kastet utenfor som en grein og visner. Og greinene blir samlet sammen og kastet på ilden, og de brenner."

Matt 26,26 "Mens de holdt måltid, tok Jesus et brød, takket og brøt det, ga disiplene og sa: «Ta imot og spis! Dette er min kropp.» Og han tok et beger, takket, ga dem og sa: «Drikk alle av det! For dette er mitt blod"

1 Kor 11,26 "hver gang dere spiser dette brødet og drikker av begeret, forkynner dere Herrens død"

1 Kor 1,23 "vi forkynner en korsfestet Kristus"

2 Kor 11,3 "Men jeg er redd at slik slangen narret Eva med sin list, skal også deres tanker bli ført på avveier, bort fra den oppriktige og rene hengivenhet til Kristus. For dere tåler det svært så godt når noen kommer og forkynner en annen Jesus enn ham vi har forkynt, eller når dere får en annen ånd enn den dere har fått, eller et annet evangelium enn det dere har tatt imot."

Gjennom det hellige måltid forkynner Kirken den eneste sanne Jesus Kristus ![Redigert den 26-3-2016 kl 16:15 av Jerusalem]

LeifG - 26-3-2016 kl 17:52

1 Kor 11,23-28 For jeg har mottatt fra Herren dette som jeg også har overgitt eder, at den Herre Jesus i den natt da han blev forrådt, tok et brød, takket og brøt det og sa:

Dette er mitt legeme, som er for eder; gjør dette til minne om mig!

Likeså også kalken efter aftensmåltidet, idet han sa:

Denne kalk er den nye pakt i mitt blod; gjør dette, så ofte som I drikker den, til minne om mig!

For så ofte som I eter dette brød og drikker denne kalk, forkynner I Herrens død, inntil han kommer.

Derfor, hver som eter brødet eller drikker Herrens kalk uverdig, han blir skyldig i Herrens legeme og blod. Men hvert menneske prøve sig selv, og så ete han av brødet og drikke av kalken!
Hvis du gransker det som nå er skrevet, i Guds ord og hedensk historie/ soltilbedelse så vil du se det men det er opp til deg, det er ett valg Du må ta og stå for.
Gud Skaperen er ikke mystisk, urimelig og ulogisk i Sin frelse gitt oss, Han er barmhjertig, god, intellektuell fattbar og rettferdig.


Jes 61,8 for jeg, Herren,elsker rett og hater urettferdig rov, og trofast vil jeg gi dem deres lønn, og en evig pakt vil jeg gjøre med dem.

Jer 29,13-14 og I skal søke mig, og I skal finne mig når I søker mig av hele eders hjerte.

Jeg vil la mig finne av eder, sier Herren,

og jeg vil gjøre ende på eders fangenskap og samle eder fra alle de folk og alle de steder som jeg har drevet eder bort til, sier Herren, og jeg vil føre eder tilbake til det sted som jeg førte eder bort fra.

LeifG - 26-3-2016 kl 17:59

DRKK:

Jer 7,18 Barna sanker ved, og fedrene tender op ild, og kvinnene elter deig for å lage kaker for himmelens dronning, og de utøser drikkoffer for andre guder, for å volde mig sorg.

Jer 44,17-19 men vi vil gjøre alt det som vi har lovt med vår munn; vi vil brenne røkelse for himmelens dronning og utøse drikkoffer for henne, likesom vi har gjort, vi og våre fedre, våre konger og våre høvdinger, i Judas byer og på Jerusalems gater. Da blev vi mettet med brød, og det gikk oss vel, og ingen ulykke rammet oss. 18 Men fra den tid vi holdt op med å brenne røkelse for himmelens dronning og utøse drikkoffer for henne, har vi manglet alt, og ved sverd og hunger er vi omkommet. 19 Og når vi brente røkelse for himmelens dronning og utøste drikkoffer for henne, mon det da var uten våre menns vitende og vilje at vi laget kaker for henne og dyrket henne og utøste drikkoffer for henne?

Jer 44,25 Så sier Herren, hærskarenes Gud, Israels Gud: I og eders kvinner, I talte med eders munn og fullbyrdet det med eders hender, og I sa: Vi vil holde de løfter som vi har gjort: å brenne røkelse for himmelens dronning og utøse drikkoffer for henne. Hold bare eders løfter og opfyll dem!

Esek 8,10 Og jeg gikk inn og så, og se, der var alle slags billeder av vederstyggelige kryp og firføtte dyr og alle Israels folks motbydelige avguder, inngravd på veggene rundt omkring.

Esek 8,16-17 Og han førte mig inn i den indre forgård til Herrens hus, og se, ved inngangen til Herrens tempel, mellem forhallen og alteret, var det omkring fem og tyve menn som vendte ryggen mot Herrens tempel og ansiktet mot øst, og de bøide sig mot øst for solen. 17 Og han sa til mig: Har du sett det, menneskesønn? Var det ikke nok for Judas hus å gjøre de vederstyggeligheter de her har gjort, siden de også har opfylt landet med vold og atter vakt min harme? Se hvorledes de nu holder kvisten op til sin nese*.
<* så gjorde perserne når de bad til solen.>

Åpninginnlegg gjentas pga avsporinger

LeifG - 26-3-2016 kl 18:06

Sitat: skrevet av LeifG  
One should now understand the relevance of why God calls the Catholic Church Babylon, and as you can see, there is nothing directly Satanic about the number 666, which comes out of Babylonian pagan worship. As a result, the Catholic Church has symbolically become Babylon and why we find that the head of this power has the number 666. It was known a long time ago that various Papal titles such as “Vicarius Filii Dei” which means Vicar of Christ or substitute for Christ, being synonymous with Antichrist, i.e., assuming the power of God on earth, does count or add up to 666 in Roman numerals and Latin etc. All the parallels are amazing such as the numbers on the amulet count to 666 and in the same way the Bible says to count the number of the beast, which also comes to 666. See an excerpt of an article on the known titles of the Pope called “The number of a man” or select for the full original image. See Page 17 for continued article.
http://www.markbeast.org/mark-beast-666.htmlTil opplysning.

Tilegg:


WHAT DOES THE ROMAN CATHOLIC CHURCH SAY THEIR MARK IS?
“Of course the Catholic church claims that the change [i.e. Sabbath to Sunday] was her act, and the act as a MARK of her ecclesiastical authority in religious things.” — H.F. Thomas, Chancellor to Cardinal Gibbons.

“Sunday is our MARK of authority. . .the church is above the Bible, and this transference of Sabbath observance is proof of that fact” — Catholic Record of London, Ontario Sept 1,1923.

Akkurat ja

Åp 13,12 Og det bruker det første dyrs hele makt for dets øine, og gjør at jorden og de som bor på den, tilbeder det første dyr, hvis dødssår blev lægt,

Åp 13,16-17 Og det gjør at der blir gitt alle, små og store, rike og fattige, frie og træler, et merke i deres høire hånd eller på deres panne, 17 og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket, dyrets navn eller tallet for dets navn.

Åp 14,9-11 Og atter en tredje engel fulgte efter dem og sa med høi røst: Dersom nogen tilbeder dyret og dets billede og tar merket på sin panne eller i sin hånd, 10 da skal også han drikke av Guds vredes-vin, som er skjenket ublandet i hans harmes beger, og han skal pines med ild og svovel for de hellige englers og for Lammets øine, 11 og røken av deres pine stiger op i all evighet, og de har ikke hvile dag eller natt de som tilbeder dyret og dets billede, og hver den som tar dets navns merke.


gana - 26-3-2016 kl 22:05

Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Jerusalem  
Offermåltid er korrekt, gana

Jødene spiser sitt offerlam. De kristne spiser Guds lam, Jesus

https://en.wikipedia.org/wiki/Passover_sacrifice

For at alle skal kunne være med på dette ene måltid, dette ene offer, serveres Guds lam i Guds kirker den dag i dag.

Jesus talte mye i bilder så det kan vel ikke være helt feil å tro at han gjorde det også når det gjaldt brødet og vinen.

Jo, poenget var at Jesus ikke kunne be disiplene (de kristne) spise Guds lam, på samme måte som jødene spiste sitt lam. Derfor serverte han dem Guds lam (seg selv) i form av brød og vin.

Hvis du da spiser brødet og vinen uten å tenke at dette er Guds lam (Jesu kropp) er du ikke en rett troende.

1 Kor 11:27 "Den som spiser brødet eller drikker av Herrens beger på urett vis, gjør derfor urett mot Herrens kropp og blod. Enhver må prøve seg selv og så spise av brødet og drikke av begeret. For den som spiser og drikker uten å tenke på at det er Herrens kropp, spiser og drikker seg selv til doms"[Redigert den 26-3-2016 kl 11:58 av Jerusalem]


Merkelig. Jesus talte i bilder, men nå skal det forstås bokstavelig. Forstå det den som kan.


Jerusalem - 18-11-2019 kl 00:13

Sitat: skrevet av gana  

Hvis vi summerer opp det du har sagt så langt så må det vel bli
et fysisk gullmerke på hånd og panne og med Trump som den nye Nero.

Joda, det kan jo være like fornuftig det som mye annet.

Vi får bare vente og se.

:)


De første kristne trodde i flere hundre år att Nero var antikrist som en dag ville gjennoppstå https://en.wikipedia.org/wiki/Nero_Redivivus_legend

Etter å ha sagt at Jerusalem er Israels hovedstad, antyder Trump nå at han er Israels konge. Men det er kanskje bare valgflesk ?


[Redigert den 18-11-2019 kl 08:47 av Jerusalem]

Viking - 12-12-2019 kl 19:39

Trump er absolutt the best president ever.

Promisses given, promisses keept.
Den eneste statsleder i vesten med ryggrad.

Obama og Hillary er ynkrygger i forhold og er kjeltringer.
Snart vil de dømmes for ugjerningene og han får nok 4 år som president.

Jerusalem - 13-12-2019 kl 23:19

Neste skritt, han erklærer at Jødedom er Etnisitet

https://www.axios.com/trump-jewish-executive-order-kushner-a...

gana - 29-12-2019 kl 22:38

Angående at Romerriket og Nero skulle gjenoppstå så er det

vel mer naturlig å tenke på Vatikanstat og pavedømme

https://www.youtube.com/watch?v=oajzNVUd9bA[Redigert den 29-12-2019 kl 00:46 av gana]

Viking - 2-1-2020 kl 18:59

Sitat: skrevet av gana  
Angående at Romerriket og Nero skulle gjenoppstå så er det

vel mer naturlig å tenke på Vatikanstat og pavedømme

https://www.youtube.com/watch?v=oajzNVUd9bA[Redigert den 29-12-2019 kl 00:46 av gana]


De oppfyller beskrivelsen ganske godt. Herunder kommer den norske kirke som datter av moderkirken drkk.

De leser NT i lys av tradisjoner og ser på GT som et historisk skriv. I lys av av sin tolkning kan en ikke sammenligne det med det som står NT i lys av GT.

Vi har kommet inn i den tiden da det knapt finnes rettroende/praktiserende, vi trenger såvisst Kristi komme som en redning av mennesket.

A Woman Rides the Beast

gana - 15-2-2020 kl 07:07

The Roman Catholic Church and the Last Days

The angel said..."I will tell the mystery of the Woman, and the beast..." -Revelation 17:7

https://www.youtube.com/watch?v=u_U-3x-LPgs

Hell Has Entered the Church

gana - 16-2-2020 kl 23:02

Denne var også ganske bra,

en liten oppdatering på den antikristne vei inn i vår tid:

https://www.youtube.com/watch?v=SrzwjtvqsCQ

den evige jøde (2 stk)

gana - 28-2-2020 kl 02:00

Pink Floyd's "Wish You Were Here" -

on Jaffa Street in Jerusalem (July 2013).

https://www.youtube.com/watch?v=rirDOIttODM

:eureka:

Jerusalem - 2-4-2020 kl 18:27

Sitat: skrevet av gana  
The Roman Catholic Church and the Last Days

The angel said..."I will tell the mystery of the Woman, and the beast..." -Revelation 17:7

https://www.youtube.com/watch?v=u_U-3x-LPgs


Denne Dave Hunt var mot den katolske kirkes brødsbrytelse, han så ikke at den katolske kirkes brødsbrytelse er en fortsettelse av Apostlenes brødsbrytelse.

Apg 2,46 "Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og i hjemmene brøt de brødet og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede."

Apg 20,7 "Den første dagen i uken var vi samlet for å bryte brødet."

1 Kor 11,26 "For hver gang dere spiser dette brødet og drikker av begeret, forkynner dere Herrens død helt til han kommer. Den som spiser brødet eller drikker av Herrens beger på urett vis, gjør derfor urett mot Herrens kropp og blod."

Dave Hunt så heller ikke hva brødsbrytelsen dreier seg om.

1 Kor 10,16 "Brødet som vi bryter, gir det ikke del i Kristi kropp? Fordi det er ett brød, er vi alle én kropp."

Luk 22:19"Så tok han et brød, takket og brøt det, ga dem og sa: «Dette er min kropp, som gis for dere."

Brødet er altså Jesu kropp og når de kristne spiser brødet blir også de Jesu kropp. Merkelig at denne Dave Hunt ikke så dette?

1 Kor 12,27 "Dere er Kristi kropp"
Ef 1,23 "kirken, som er Kristi kropp"
Rom 12,5 "På samme måte er vi alle én kropp i Kristus"

Og så forstod han ikke at Jesu kropp ble offret på korset

Heb 10:10 "I kraft av denne viljen er vi blitt helliget ved at Jesu Kristi kropp ble båret fram som offer én gang for alle."

og at de kristnes kropper gjennom brødsbrytelsen blir en del av Jesu ofrede kropp

Gal 2,19 "Jeg er korsfestet med Kristus"
Rom 6,6 "Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham"
Gal 6,14 "Men jeg vil aldri være stolt av noe annet enn vår Herre Jesu Kristi kors. Ved det er verden blitt korsfestet for meg og jeg for verden."
Rom 12,1 "Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken: Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud."
1 Kor 6,15 "Vet dere ikke at kroppene deres er Kristi lemmer?"

Var han en slags gnostiker denne Dave Hunt, siden han ikke kunne fordra Jesu Kristi dyrebare kropp ?

Brødsbrytelsen før og efter korsfestelsen samler alle inn i en kropp og ett offer.

[Redigert den 3-4-2020 kl 15:54 av Jerusalem]

gana - 3-4-2020 kl 23:52

Hei Jerusalem :)

Tror ikke man trenger å være gnostiker for å ha en annet syn på nattverd.

Kanskje det er nok med litt forståelse og sans for billedtale, noe det oppfordres til i Bibelen.

Når det gjelder Dyret så syns jeg det dyriske ligger i den mest bokstavelige fortolkning, minner litt om kannibalisme.

Jerusalem - 4-4-2020 kl 11:05

Sitat: skrevet av gana  
Hei Jerusalem :)

Tror ikke man trenger å være gnostiker for å ha en annet syn på nattverd.

Kanskje det er nok med litt forståelse og sans for billedtale, noe det oppfordres til i Bibelen.

Når det gjelder Dyret så syns jeg det dyriske ligger i den mest bokstavelige fortolkning, minner litt om kannibalisme.


Hei Gana

Du mener de kristne ikke fysisk er Jesu kropp som den Hellige ånd bor i ? at den Hellige ånd bare bor i en symbolsk kropp ikke en virkelig kropp ?

Brødsbrytelsen er den fysiske forbindelsen mellom Jesus og de kristne, som gjør alle til en kropp, som Kristi ånd bor i. Hele poenget er at Gud som er ånd bor i Jesu kropp. Gud bor ikke i noen annen kropp.

Du tror ikke de kristne spiser Jesu kropp ? Hva om vi spoler tilbake filmen og leser

John 1:14 "The Word became flesh and made his dwelling among us."

og så minnes Jesu ord

Matt 4,4 "Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn."

Tror du da heller ikke at de kristne spiser Guds ord når de spiser Jesus kropp ?

Når Jesus i brødsbrytelsen, deler ut sin kropp, så deler han ut Guds ord, Guds livgivende ord.

Joh 6:51 "Den som spiser av dette brødet, skal leve til evig tid. Og det brødet jeg vil gi, er min kropp, som jeg gir til liv for verden."

Ser du sammenhengen ?

[Redigert den 4-4-2020 kl 11:08 av Jerusalem]

gana - 4-4-2020 kl 12:41

Og viderefører man tankene dine så skulle vel Guds rike

på jorden også vært et fysisk rike, noe det jo ikke ble.

Mitt rike er ikke av denne verden sa Jesus.

Og se jeg kommer til dere om den Ånd han skulle sende.

Det har alltid vært en litt for bokstavelig forventning til Jesus.

Han kom fysisk og komme igjen fysisk, inntil da får vi vente.

Jerusalem - 4-4-2020 kl 17:36

Sitat: skrevet av gana  
Og viderefører man tankene dine så skulle vel Guds rike

på jorden også vært et fysisk rike, noe det jo ikke ble.

Mitt rike er ikke av denne verden sa Jesus.

Og se jeg kommer til dere om den Ånd han skulle sende.

Det har alltid vært en litt for bokstavelig forventning til Jesus.

Han kom fysisk og komme igjen fysisk, inntil da får vi vente.


Jesu nå verdensomspennende kropp er fysisk Guds nye tempel og bolig på jorden. Før det, var templet i Jerusalem Guds fysiske bolig på jorden.

1 Kor 3,16 "Vet dere ikke at dere er Guds tempel"

Ef 2:20 "Kristus Jesus selv som hjørnesteinen. Han holder hele bygningen sammen, så den vokser til et hellig tempel i Herren, og i ham blir også dere bygd opp til en bolig for Gud"

Begrepet Guds rike = Guds styre, ikke et fysisk land.

Matt 21,43 "Guds rike skal bli tatt fra dere og gitt til et folk som bærer de fruktene som tilhører riket."

Luk 22,29 "nå overdrar jeg riket til dere, slik som min Far har overdratt det til meg"

Apg 1,6 "Mens de var sammen, spurte de ham: «Herre, er tiden nå kommet da du vil gjenreise riket for Israel?» Han svarte: «Det er ikke dere gitt å kjenne tider og stunder som Far har fastsatt av sin egen makt. Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere"

1 Kor 4,20 "For Guds rike består ikke i ord, men i kraft."

Joh 3,5 Den som ikke blir født av vann og Ånd, kan ikke komme inn i Guds rike.

Når den kristne (Jesu kropp) blir fylt av Den hellige ånd blir han en av de som utøver Guds kraft.

[Redigert den 4-4-2020 kl 17:46 av Jerusalem]

gana - 4-4-2020 kl 18:39

Og til dette Guds rike kommer Gud med sin Ånd.

Tror det er mer fornuftig å se på nattverd som det samme, en åndelig gave som
kommer med åndelige verdier, syndsforlatelse og evig liv. En bokstavelig forvandling
brødet og vinen syns jeg derimot bryter med mye av dette, det fysiske tror jeg som
sagt ikke vi får fullt ut før ved Jesu gjenkomst, det er det som er lovet.

Jerusalem - 4-4-2020 kl 20:05

Sitat: skrevet av gana  
Og til dette Guds rike kommer Gud med sin Ånd.

Tror det er mer fornuftig å se på nattverd som det samme, en åndelig gave som
kommer med åndelige verdier, syndsforlatelse og evig liv. En bokstavelig forvandling
brødet og vinen syns jeg derimot bryter med mye av dette, det fysiske tror jeg som
sagt ikke vi får fullt ut før ved Jesu gjenkomst, det er det som er lovet.

Tror nok det er en gnostisk ånd bak alle disse det er ikke Jesu kropp tankene. Paulus sier det er Herrens kropp og blod

1 Kor 11,27 "Den som spiser brødet eller drikker av Herrens beger på urett vis, gjør derfor urett mot Herrens kropp og blod."

Jesu gjenkomst = Jesu åpenbaring (hele verden vil se Jesu herliggjorte kropp)

Da vil alle de kristnes kropper som er en del av Jesu kropp bli forvandlet (herliggjort)

1 Joh 2,28 "Ja, bli i ham, barn! Da kan vi være frimodige når Kristus åpenbarer seg, og ikke bli vist bort med skam når han kommer."

Kol 3,4 "når Kristus, deres liv, åpenbarer seg, da skal også dere bli åpenbart i herlighet sammen med ham"

1 Joh 3,2 "vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli lik ham"

Fil 3,21 "Han skal forvandle vår skrøpelige kropp og gjøre den lik den kroppen han selv har i herligheten"

1 Kor 15:51 "Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle forvandles, brått, på et øyeblikk, ved det siste basunstøt. For basunen skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet."

1 Pet 5,4 "Når den øverste hyrden åpenbarer seg, skal dere få herlighetens seierskrans som aldri visner."

Jesus kom for å helbrede psykisk og fysisk. Derfor ny ånd og ny kropp til alle de kristne.

Matt 9,17 "Man fyller heller ikke ny vin i gamle skinnsekker. For da revner sekkene, vinen renner ut, og sekkene blir ødelagt. Nei, man fyller ny vin i nye skinnsekker, da blir begge deler bevart."

[Redigert den 4-4-2020 kl 20:11 av Jerusalem]

gana - 4-4-2020 kl 21:15

Ja det er vel egentlig ikke så lett å gi noen klar definisjon av gnostisisme men
om du vil kan du jo gjøre et forsøk.

Jeg tenker at det jeg står for mer er å ligne med reformert kristendom. De
reformerte forsøker å begrunne ut fra bibel mens jeg har inntrykk av at de
gnostiske tar det mer ut fra løse luften, litt på samme måte som når du
snakker om "de kristnes kropper", liksom som om kroppen skulle være
noe som var adskilt fra resten. I Bibelen blir kropp, skjel og ånd sett
som en enhet - tror oppdeling her nettopp er noe av kjernen
i mye av den utenom-bibelske overåndelighet.

Jerusalem - 5-4-2020 kl 10:36

Sitat: skrevet av gana  
Ja det er vel egentlig ikke så lett å gi noen klar definisjon av gnostisisme men
om du vil kan du jo gjøre et forsøk.

Jeg tenker at det jeg står for mer er å ligne med reformert kristendom. De
reformerte forsøker å begrunne ut fra bibel mens jeg har inntrykk av at de
gnostiske tar det mer ut fra løse luften, litt på samme måte som når du
snakker om "de kristnes kropper", liksom som om kroppen skulle være
noe som var adskilt fra resten. I Bibelen blir kropp, skjel og ånd sett
som en enhet - tror oppdeling her nettopp er noe av kjernen
i mye av den utenom-bibelske overåndelighet.

"de kristnes kropper" er ikke tatt ut fra løse luften, men er hentet direkte fra

1 Kor 6,15 "Vet dere ikke at kroppene deres er Kristi lemmer?"

Ef 5:30 "For vi er lemmer på hans kropp."

Joh 15:5 "Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt."

Brødsbrytelsen er den fysiske forbindelsen mellom de kristnes kropper og Jesu kropp.

Joh 6:56 "Den som spiser min kropp og drikker mitt blod, blir i meg og jeg i ham."

Gnostisisme er mye rart, blant annet

Wikipedia: "Like the Gnostics, Marcion argued that Jesus was essentially a divine spirit appearing to men in the shape of a human form, and not someone in a true physical body."

Tror du Jesus i dag er en ånd uten en fysisk kropp, Gana ?

[Redigert den 5-4-2020 kl 10:37 av Jerusalem]

gana - 5-4-2020 kl 11:32

Litt ensidig fokus kanskje, greit å få med seg at en også består av mer enn kropp.

Litt rart med et nattverdsyn der en bokstavelig spiser Jesu kropp og så med stor
iver bruker halve dagene på å fokusere på kroppen.

Hele Jesu virke vinter vel om at han var mest opptatt av det åndelige.

Jerusalem - 5-4-2020 kl 13:59

Sitat: skrevet av gana  
Litt ensidig fokus kanskje, greit å få med seg at en også består av mer enn kropp.

Litt rart med et nattverdsyn der en bokstavelig spiser Jesu kropp og så med stor
iver bruker halve dagene på å fokusere på kroppen.

Hele Jesu virke vinter vel om at han var mest opptatt av det åndelige.

Du må fysisk være en del av Jesu kropp for att Den hellige ånd skal kunne bo i deg. Du må fysisk være en gren på vintreet for å bære Den hellige ånds frukt.

Gal 5,22 "Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse."

Jesu fysiske helbredelser og fysiske oppstandelse er vel så viktig som folks åndelige helbredelses og oppstandelse.

[Redigert den 5-4-2020 kl 14:08 av Jerusalem]

gana - 5-4-2020 kl 15:23

Jesu fysiske oppstandelse hadde sin grunn i hans åndelige innstilling, han var villig til å gå veien.

Og sånn er det nok for oss, det hjelper lite å spise noe fysisk om man ikke det åndelige viser vei.

Ånden er villig men kjødet er slapt..

Som man sår skal man høste..

Så da i Ånden!

:)

Jerusalem - 6-4-2020 kl 17:37

Sitat: skrevet av gana  
Jesu fysiske oppstandelse hadde sin grunn i hans åndelige innstilling, han var villig til å gå veien.

Og sånn er det nok for oss, det hjelper lite å spise noe fysisk om man ikke det åndelige viser vei.

Ånden er villig men kjødet er slapt..

Som man sår skal man høste..

Så da i Ånden!

:)

Jeg nekter å tro at du ikke har forstått hvordan det henger sammen, du trenger både Jesu kropp og Jesu ånd ! Jesus gir oss sin kropp og sin ånd for å helbrede oss og gi oss evig liv. Gjennom å ta imot hans kropp og hans ånd tar vi imot hele Jesus og viser at vi ønsker bli det han er, et nytt himmelsk menneske.

Ef 4:24 "Kle dere i det nye mennesket, som er skapt i Guds bilde til et liv i sann rettferd og hellighet"

1 Kor 15:47 "Det første mennesket var fra jorden og skapt av jord, det andre mennesket er fra himmelen. Slik det første jordiske mennesket var, slik er også de andre jordiske. Og slik den himmelske er, slik skal også de himmelske være."

1 Tim 2:5 "For Gud er én og én mellommann er det mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus"

1 Joh 4:2 "På dette kjenner dere Guds Ånd: Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod, er av Gud."

2 Joh 1,7 "For det er gått mange forførere ut i verden, slike som ikke bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod. Dette er forføreren, Antikrist!"

Det er ditt eget kjød du ikke skal så i

Gal 6:8 "Den som sår i sitt eget kjøtt, høster fordervelse av kjøttet"

Jesu kjøtt og blod (Jesu kropp) er bra

1 Kor 15,39 "Ikke alt kjøtt er av samme slag. Det er ett slag hos mennesker, ett hos fe, ett hos fugl og ett hos fisk. Og det finnes himmelske kropper og jordiske kropper;"

[Redigert den 6-4-2020 kl 18:14 av Jerusalem]

gana - 6-4-2020 kl 18:27

Jovisst forstår jeg at vi trenger det alt sammen, både hans kropp og hans Ånd.

Men vi trenger ikke å ta til oss en merkelig lære om at brødet bokstavelig blir
forvandlet til kjøtt for så å spise oss inn i himmelen.

Alt vi trenger får vi nemlig gjennom troen.

Kilde: Bibelen

Jerusalem - 6-4-2020 kl 23:44

Sitat: skrevet av gana  
Jovisst forstår jeg at vi trenger det alt sammen, både hans kropp og hans Ånd.

Men vi trenger ikke å ta til oss en merkelig lære om at brødet bokstavelig blir
forvandlet til kjøtt for så å spise oss inn i himmelen.

Alt vi trenger får vi nemlig gjennom troen.

Kilde: Bibelen

Hvorfor tror du at noen tror "brødet bokstavelig blir forvandlet til kjøtt" ? fordi denne Dave Hunt sa det ? Hvorfor tror du på ham ? Han snakker ikke sant, alle ser og smaker at brødet ikke blir forvandlet til kjøtt. Det kirken sier er "vesensforvandling" og det er noe helt annet enn bokstavelig forvandling.

Hvordan kan du få alt du trenger gjennom troen, når du ikke tror brødet er Jesu kropp ? Du kan bare glemme å få Jesu kropp om du ikke tror brødet er Jesu kropp.

De kristne spiser seg inn i Jesus og lever evig ved hjelp av ham.

Joh 6:53-57 "Hvis dere ikke spiser Menneskesønnens kropp og drikker hans blod, har dere ikke livet i dere. Men den som spiser min kropp og drikker mitt blod, har evig liv, og jeg skal reise ham opp på den siste dag. For min kropp er sann mat, og mitt blod er sann drikk. Den som spiser min kropp og drikker mitt blod, blir i meg og jeg i ham. Slik den levende Far har sendt meg og jeg lever ved ham, slik skal også den som spiser meg, leve ved meg.

[Redigert den 6-4-2020 kl 00:45 av Jerusalem]

gana - 7-4-2020 kl 02:17

Angående Joh 6:53-57

Tror nok du kommer nærmere sannheten i bibelsitatet om
du tar ordet "spiser" i overført betydning - at frelsen
kommer fra Menneskesønnen og han alene.