Apologetisk Forum

Enden og Dyrets Merke

 Sider:  1  2    4

LeifG - 22-12-2015 kl 02:23

Gud ser ikke forbi dette, Han tilgir.., og renser alle de som angrer og bekjenner for Ham i Jesu navn. Deretter kommer gjenopprettelsen og Dommen.

Menneskeslekten er ikke sånn, vil falt men det betyr ikke at vi skapes syndere.

Lovbrudd/ synd er svært svært alvorlig. Så alvorlig at Han ble en av oss og døde igjennom voldsomme lidelser! Han har for evig tid tatt av seg Sin Guddommsposisjon og blitt en av oss. For evig tid! Igjennom Ham og Frelsen kan vi frelses/ gjenopprettes til det som var ment å være.

At vi dummer oss ut viser bare at Han har all ære om Han klarer å frelse oss fra oss selv. Æren tilhører Ham, vi trenger å tro på Ham.
Med en gang du sier at vi er sånn så peker du på gud og sier "Du skapte meg slik!" Akkurat som Adam sa til Gud, "Du ga meg kvinnen". Mens Eva sa. "Slangen sa". Og slange anklager også Gud med sin finger.

Ta ansvar for dine handlinger og tro og stå på rett side!


Med vennlig hilsen Leif G

gana - 22-12-2015 kl 04:28

Vi falt, men er ikke sånn? Det høres nå rimelig meningsløst og selvmotsigende ut spør du meg.
Viking - 22-12-2015 kl 10:39


Når sover dere? Når jeg ser på tidspunktene for innleggene så er
jeg overrasket over hvor seige dere er.

Har dere nattskift?

:)

LeifG - 22-12-2015 kl 10:51

Vi må trå riktig gana.

Hvis vi sier "Jeg Er sånn" så kan vi ikke frelses, vi nekter da. På samme måte kan vi ikke si at "Jeg Er", for det betyr at Ingen kan endre Meg fordi Ingen er større, kan eller vet mere enn Meg. Ved å si Jeg er sånn så sier man at man er uforanderlig og som en Gud, iallefall om man tror at man ikke dør når man dør.
Ser vi i GT og NT så er det blasfemi å si at man er Jeg Er, fordi da kaller man seg selv Jahve/ Gud.

Det er interessant å se på Iphone med ett eple på baksiden.., det er tatt en bit av det eplet.. .

Hvis vi ser etter i fallets prosess så ser vi at det Eva gjør er å gå for en løgn etter at hun selv har vurdert løgnen og latt løgnen virke slik at det ble for fristende å la være å grunne på daglig. Slik utviklet fallen syndig natur seg i Evas følelsesliv (hjerte) og tankeliv (sinnet). Eva ble altså formet av løgnen og løgnens far, slik ble også hennes barn påvirket av hennes beslutninger. Adam også selvfølgelig og vi blir født inn i en slik verden som har løgneren som far. Biologisk er vi som vi skal være og kan frelses fra løgnens far om vi fatter Kristi rettferdighet og Guds kjærlighet men prosessen tilbake til Guddommelig natur er ett Guds under, nesten en nyskapelse gitt oss av Hans nåde. Han sier Han gir oss ett nytt hjerte, nytt fundament følelser med en egen disposisjon deri (det sier grunnteksten), det samme med vårt sinn og i tillegg blir vi gitt en ny ånd (spirit).

Bare tenk over det at fallen syndig natur er ikke det vi ble skapt for, vi er ikke ment å være sånn. Vi kan frelses, reddes, ja gjenopprettes.

:up:gana - 22-12-2015 kl 11:23

Ja det er viktig å trå riktig, men jeg tror neppe du klarer
å trå gjennom en hel dag uten på en eller annen måte
å synde i tanker, ord eller gjerning.

Men en sånn erkjennelse har nok noe med at
Ånden får opplyst oss.

gana - 22-12-2015 kl 11:32

Sitat: skrevet av Viking  

Når sover dere? Når jeg ser på tidspunktene for innleggene så er
jeg overrasket over hvor seige dere er.

Har dere nattskift?

:)

Jeg veksler mellom dagskift, nattskift og kombiskift.

Jeg skriver gjerne også på sabbaten og ifølge slektstavla

så tror jeg det har vært sånn helt tilbake Jesu tid.

:)

Viking - 22-12-2015 kl 13:41

Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Viking  

Når sover dere? Når jeg ser på tidspunktene for innleggene så er
jeg overrasket over hvor seige dere er.

Har dere nattskift?

:)

Jeg veksler mellom dagskift, nattskift og kombiskift.

Jeg skriver gjerne også på sabbaten og ifølge slektstavla

så tror jeg det har vært sånn helt tilbake Jesu tid.

:)


Det er ikke bare med skiftarbeide. Har også forsøkt på det, men ble
ikke vant til det.


LeifG - 22-12-2015 kl 23:37

Sitat: skrevet av gana  
Ja det er viktig å trå riktig, men jeg tror neppe du klarer å trå gjennom en hel dag uten på en eller annen måte
å synde i tanker, ord eller gjerning.Hva Jeg klarer er uvesentlig, her snakker vi om hva Gud kan gjøre i oss. Johannes sier derfor, "OM dere skulle synde". Med andre ord så er det mulig å synde selv om man har Hans tro og følger Ham. Går vi med Ham er det mulig.

Det handler bare om man tror på Ham eller ikke, tror man ikke på Ham har Han ikke noe mulighet til å frelse oss fra synd fordi vi ikke følger Ham men djevelen.


Her om hva og hvordan synd oppstår, først i følelsene så i tankene, så en eventuell syndig handling. Først ved det siste er det synd til døden.

Jak 1,12-16 Salig er den mann som holder ut i fristelse; for når han har stått sin prøve, skal han få livsens krone, som Gud har lovt dem som elsker ham. Ingen si når han fristes: Jeg fristes av Gud. For Gud fristes ikke av det onde, og selv frister han ingen.

Men hver fristes idet han drages og lokkes av sin egen lyst; derefter, når lysten har undfanget, føder den synd; men når synden er blitt fullmoden, føder den død.

Far ikke vill, mine elskede brødre!


Hebr 2,18 For derved at han (Jesus) selv har lidt og har vært fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet.Jesus vår Herre og Gud i kjøds lignelse selv var med og gikk gjennom denne "fristelsesprosess" men syndet ikke.

gana - 23-12-2015 kl 05:23

Sitat: skrevet av Viking  

Men når det er sagt, så hjelper det godt å vite "noe", fremfor ikke
å vite noe. En ser klarere det historiske som igjen henger sammen
med det bibelske. Begge er virkelighet.

Det har du rett i, men det er også en annen virkelighet som det kanskje ikke alltid er

like lett å få øye på. Paulus sier noe om å ha det usynlige for øye. Det handler om tro

og forventning, at Gud kan gi det samme av under og hjelp i dag som på bibelsk tid.

Gud er den samme i dag og med den samme tro og forventning så tror jeg også vi kan

få oppleve det. Jeg tror mye det handler om prioritering, at vi ikke glemmer å ha også

det usynlige for øye. For en ting tror jeg er rimelig sikkert, det står ikke på Gud.

Det er i den åndelige virkeligheten vi legger grunnlaget for fremtiden -

både fremtiden på denne jord og i evigheten. Lykke til.

:)

Viking - 23-12-2015 kl 15:51


Virkeligheten ja, det er som du sier minst to sider av virkeligheten.

Bibelens profetier beskriver gjerne to sider, den side som vi opplever
rundt oss som i dag, i går og i morgen. Den kan vi begripe.
Og så har vi den siden vi ikke kan fatte, den som en kan kalle
"den åndelige". Den er noe ubegripelig og ukjent.

Syntes dette ordtaket beskriver det ganske bra:


Sitat:

Du har ikke en sjel,
du Er en sjel,
og du har en kropp
.

gana - 23-12-2015 kl 23:12

Sitat: skrevet av Viking  

Virkeligheten ja, det er som du sier minst to sider av virkeligheten.

Bibelens profetier beskriver gjerne to sider, den side som vi opplever
rundt oss som i dag, i går og i morgen. Den kan vi begripe.
Og så har vi den siden vi ikke kan fatte, den som en kan kalle
"den åndelige". Den er noe ubegripelig og ukjent.

Syntes dette ordtaket beskriver det ganske bra:


Sitat:

Du har ikke en sjel,
du Er en sjel,
og du har en kropp
.

Det vanligste er vel å dele mennesket inn i sjel, legeme og ånd.

En kristen har i tillegg også Ånden.

Og dette åndelige er ikke noe fjernt og ubegripelig -

for en troende er det reell virkelighet.

Paulus sier "grip det evige liv".

LeifG - 24-12-2015 kl 00:24

Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Viking  

Sitat:

Du har ikke en sjel,
du Er en sjel,
og du har en kropp
.


Det vanligste er vel å dele mennesket inn i sjel, legeme og ånd.
En kristen har i tillegg også Ånden.


Iflg Gud og Hans ord til oss er vi en sjel fordi Gud ga legemet livspust. Uten livspusten, som Gud tar tilbake i det øyeblikk vi dør er vi ikke lenger en sjel.

Vår ånd er ett resultat av våre tanker og følelser og de er jo borte når vi dør, spiriten er borte.

Alle levende vesener har en ånd.

Fork 3,18-21 Jeg sa i mitt hjerte:

Dette skjer for menneskenes barns skyld, forat Gud kan prøve dem, og forat de kan se at de i sig selv ikke er annet enn dyr;

for det går menneskenes barn som det går dyrene; den samme skjebne rammer dem; som den ene dør, så dør den andre, og en livsånde har de alle; mennesket har ikke noget fortrin fremfor dyret; for alt er tomhet. De farer alle til ett sted; de er alle blitt til av støvet, og de vender alle tilbake til støvet. Hvem vet om menneskenes ånd stiger op, og om dyrets ånd farer ned til jorden?

gana - 24-12-2015 kl 01:00

Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Viking  

Sitat:

Du har ikke en sjel,
du Er en sjel,
og du har en kropp
.


Det vanligste er vel å dele mennesket inn i sjel, legeme og ånd.
En kristen har i tillegg også Ånden.


Iflg Gud og Hans ord til oss er vi en sjel fordi Gud ga legemet livspust. Uten livspusten, som Gud tar tilbake i det øyeblikk vi dør er vi ikke lenger en sjel.

Vår ånd er ett resultat av våre tanker og følelser og de er jo borte når vi dør, spiriten er borte.

Alle levende vesener har en ånd.

Fork 3,18-21 Jeg sa i mitt hjerte:

Dette skjer for menneskenes barns skyld, forat Gud kan prøve dem, og forat de kan se at de i sig selv ikke er annet enn dyr;

for det går menneskenes barn som det går dyrene; den samme skjebne rammer dem; som den ene dør, så dør den andre, og en livsånde har de alle; mennesket har ikke noget fortrin fremfor dyret; for alt er tomhet. De farer alle til ett sted; de er alle blitt til av støvet, og de vender alle tilbake til støvet. Hvem vet om menneskenes ånd stiger op, og om dyrets ånd farer ned til jorden?

Dette ordspillet om hva vi er og har blir litt merkelig.

Etter som jeg har forstått så ser Bibelen på mennesket med dets sjel, ånd og legeme som en enhet.

Gud skapte menneskene med alle sine bestanddeler som mennesker.

Å si at menneske er en sjel tror jeg mer har sin opprinnelse i østlig tenkning.


[Redigert den 23-12-2015 kl 00:04 av gana]

LeifG - 24-12-2015 kl 10:17

Det er greit du tror det men om vi skal stole på Gud og Guds ord så levnes det ingen tvil. Du kan høre med norsklærere på barnetrinnet for en analyse av dette verset. Hva det tillates å være mulig om man virkelig skal tro på Guds ord.

1 Mos 2,7 Og Gud Herren dannet mennesket av jordens muld og blåste livets ånde i hans nese; og mennesket blev til en levende sjel.


Østlig mystikk har i seg at vi ikke dør når vi dør, altså derav sjelevandring, en ånd som lever videre uavhengig av kroppen osv..

gana - 24-12-2015 kl 11:05

Sitat: skrevet av LeifG  
Det er greit du tror det men om vi skal stole på Gud og Guds ord så levnes det ingen tvil. Du kan høre med norsklærere på barnetrinnet for en analyse av dette verset. Hva det tillates å være mulig om man virkelig skal tro på Guds ord.

1 Mos 2,7 Og Gud Herren dannet mennesket av jordens muld og blåste livets ånde i hans nese; og mennesket blev til en levende sjel.

I siste utgave fra Bibelselskapet lyder det således:

1 Mos 2,7: "Da formet Herren Gud mennesket av støv fra jorden. Han blåste livspust i nesen på det, og mennesket ble en levende skapning."

Til dette verset er det også en note:

"mennesket, jorden: På hebr. heter «menneske» adam og «jord» adamah. levende skapning: kan også oversettes «sjel». Ordet betegner her mennesket som helhet. Samme uttrykk brukes om dyr og fisker i 1,20.21.24.30."

Og her er litt fra en fortolkningsbok jeg har:

"V. 7 er viktig fordi det avgrenser Bibelens tale om mennesket fra gresk tenkemåte som ser kropp og sjel som motsetninger hos mennesket. I v. 7 er mennesket sett som en harmonisk enhet av kropp og iboende liv. Kroppen er ikke noe lavt og syndig som holder sjelen fanget i et fengsel. Grekerne tenkte seg forløsningen som en forløsning fra kroppen, fra materien. GT og i særlig grad 1 Mos 2,7 forbereder ikke for et slikt skille mellom sjel og kropp, ånd og materie. Det tenker i retning av en harmonisk enhet mellom kropp og sjel og forbereder snarere for tanken om kjødets oppstandelse."

Håper dette var litt klargjørende :)


[Redigert den 24-12-2015 kl 12:00 av gana]

LeifG - 24-12-2015 kl 13:50

Menneskelige forestillinger om hva og hvordan holder ikke. Vi tror ikke på eventyr som Paulus sa. Vi må entydig la Guds ord selv fortelle konkret hva en sjel er. Alt annet smuss/ innputt her blir og er en ønsketenkning/ løgn.

1 Mos 2,7: "Da formet Herren Gud mennesket av støv fra jorden. Han blåste livspust i nesen på det, og mennesket ble en levende skapning.

Gen 2:7 And the LORDH3068 GodH430 formedH3335 (H853) manH120 of the dustH6083 ofH4480 the ground,H127 and breathedH5301 into his nostrilsH639 the breathH5397 of life;H2416 and manH120 becameH1961 a livingH2416 soul.H5315


H5315: Skapning, sjel i grunnteksten.


H5315
נפשׁ
nephesh
neh'-fesh

From H5314; properly a breathing creature, that is, animal or (abstractly) vitality; used very widely in a literal, accommodated or figurative sense (bodily or mental):

- any, appetite, beast, body, breath, creature, X dead (-ly), desire, X [dis-] contented, X fish, ghost, + greedy, he, heart (-y), (hath, X jeopardy of) life (X in jeopardy), lust, man, me, mind, mortality, one, own, person, pleasure, (her-, him-, my-, thy-) self, them (your) -selves, + slay, soul, + tablet, they, thing, (X she) will, X would have it.


En sjel er altså en pustende skapning, ett skapt vesen. Leser vi verset finner vi at Gud skapte en kropp og ga kroppen en livspust, først da ble skapningen levende og kalles da først en levende sjel/ skapning.

Uten livspusten i kroppen er ikke sjelen/ skapningen levende. Kroppen blir til jord og vi intet/ støv/ jord. Vi er ikke en sjel eller skapning uten livspust fra Gud.

Gen 3:19 I ditt ansikts sved skal du ete ditt brød, inntil du vender tilbake til jorden, for av den er du tatt; for støv er du, og til støv skal du vende tilbake.

Viking - 24-12-2015 kl 15:21Som jeg sa så er dette vanskelig å forstå når en ikke kan se det
med øyene. En annen ting er de forskjellige dimensjoner som
eventuellt finnes. Enoks bok sier litt omkring det vi ikke ser.

Men idet mennesket dør, så kan neppe sjelen opphøre helt og
holdent. Da min kone var jente var hun ved en hjertestans.
Hun husker da at hun så seg selv, mennesker med hvite klær og foreldre stå ved siden av en liten jente som lå i en seng.
Hun våknet etterhvert og spurte hvem den jente var som lå i
senga. Hun kjente igjen foreldrene, men ikke seg selv.

Både kona mi og jeg er meget nøkter når det gjelder slikt,
men jeg kan ikke tvile på det. Foreldrene fortalte samme
historia og fortalte hva jente (kona) sa da hun kom til live igjen.

Jeg er ikke sikker på noe annet enn at det er mye mellom himmel og jord en ikke kjenner til.LeifG - 24-12-2015 kl 16:09

Sitat: skrevet av Viking  
Som jeg sa så er dette vanskelig å forstå når en ikke kan se det med øyene. En annen ting er de forskjellige dimensjoner som eventuellt finnes. Enoks bok sier litt omkring det vi ikke ser.


Når det kommer til det som er vanskelig å forstå i troen fordi vi ikke kan se det så gjelder det å stole på Guds ord. Hvis vi tillater vår tro å dannes på bakgrunn av spekulasjoner og antagelser basert på hva vi føler er vår tro en religion, ett mysterium mens det motsatte er tillit til det skrevne og det er bare slik vi kan si og stå for dette: "Det står skrevet".

Svikter vi Guds ord på nettopp dette punkt som avgjør om Gud er en løgner eller ikke vil vi til slutt forkaste hele Guds ord.

1 Mos 2,17 men treet til kunnskap om godt og ondt, det må du ikke ete av; for på den dag du eter av det, skal du visselig dø.

1 Mos 3,4-5 Da sa slangen til kvinnen: I skal visselig ikke dø; for Gud vet at på den dag I eter av det, skal eders øine åpnes, og I skal bli likesom Gud og kjenne godt og ondt.

1 Mos 3,22 Og Gud Herren sa: Se, mennesket er blitt som en av oss til å kjenne godt og ondt; bare han nu ikke rekker ut sin hånd og tar også av livsens tre og eter og lever til evig tid!


Med andre ord er vi Guder med fallen syndig natur om vi ikke tror vi kan dø. Enten så tror man løgneren eller så tror man Gud og Hans ord ubetinget.

Sitat:
Men idet mennesket dør, så kan neppe sjelen opphøre helt og
holdent. Da min kone var jente var hun ved en hjertestans.
Hun husker da at hun så seg selv, mennesker med hvite klær og foreldre stå ved siden av en liten jente som lå i en seng.
Hun våknet etterhvert og spurte hvem den jente var som lå i
senga. Hun kjente igjen foreldrene, men ikke seg selv.

Både kona mi og jeg er meget nøkter når det gjelder slikt,
men jeg kan ikke tvile på det. Foreldrene fortalte samme
historia og fortalte hva jente (kona) sa da hun kom til live igjen.

Jeg er ikke sikker på noe annet enn at det er mye mellom himmel og jord en ikke kjenner til.Bare tenkt over det at den onde er Forføreren og han forfører med urettferdighet, urettferdighetens forførelse kaller Paulus bedraget med. Dette er farlig!
Han bedrar med tegn og undere og Guds ord sier at OM vedkomne som kommer med tegn og undere IKKE viser til Ordet og vitnesbyrdet så er det ikke fra Ham. Jesus sier og står for det et "Det står skrevet". Han viser til Moses og profetene.

Bare atter igjen tenk over det at om vi ikke kan stole på hverken 1 Mosebok 2.7 eller Salomon/ Forkynneren, samt flere andre tekster så har vi i realiteten sagt at Guds ord egentlig ikke er Guds ord men menneskepåfunn.

Hvem skal vi stole på, vårt eget hjerte/ følelser foran Guds ord? Er det ikke mulig at den onde påvirker oss slik at vi kan se ting.., som ikke er i henhold til Guds ord? Urettferdighetens forførelse? Blir vår tro prøvd?

gana - 24-12-2015 kl 21:34

God jul alle saman.

Litt av et julevær, regn og vind i lange baner.

Er nok noe på gang når det gjelder klimaendringer ja,

det merkes godt på både kropp og sjel :)

gana - 25-12-2015 kl 13:38

Sitat: skrevet av Viking  

Men idet mennesket dør, så kan neppe sjelen opphøre helt og holdent.

Jeg er ikke sikker på noe annet enn at det er mye mellom himmel og jord en ikke kjenner til.

Håper nedenstående kan være litt oppklarende:

"Når det gjelder spørsmålet om sjelens skjebne etter døden, støter forskjellige syn sammen i religionens verden: Hinduismen og andre østlige trosretninger hevder på den ene siden at menneskets sjel tar bolig i en annen skapning etter døden (reinkarnasjon, sjelevandring). Sjelens udødelighet møter vi også som forestilling i antikkens greske tankeverden.

Bibelen lærer imidlertid på den andre siden at mennesket med dets sjel lever kun èn gang, Heb 9,27. Sjelen går likevel ikke til grunne med kroppen etter den fysiske død. Andre mennesker kan skade og drepe vårt legeme, men sjelen kan ikke drepes, Matt 10,28. Den møter igjen Gud etter døden."

Kilde: Lundes Bibelleksikon

LeifG - 25-12-2015 kl 16:16

Sjelen er ett produkt av kropp og livspust. Etter at vi dør (kropp - livspust = jord/ støv, ikke lenger en sjel) vil vi stå opp ved Jesu andre komme og med denne oppstandelse få en kropp med livspust som kalles herlighetslegemet.

Da er vi en levende sjel igjen.

Viking - 25-12-2015 kl 23:41


Sal 16.10
Sitat:

4 Herre, du førte min sjel opp fra dødsriket,
du ga meg liv på nytt da jeg var i graven


:)LeifG - 25-12-2015 kl 23:58

:) Viking. Hvilken oversettelse bruker du?

Psa 16:10 For thou wilt not leave my soul in hell; neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption.
KJV AV 1611


For Du vil ikke forlate min sjel i dødsriket, ei vil Du la Den Hellige Ene se forråtnelse.

Norsk oversettelse av 1930:

Sal 16,10 For du skal ikke overlate min sjel til dødsriket, du skal ikke la din hellige se forråtnelse.


At man blir oppgitt til dødsriket, altså graven eller hullet i bakken betyr ikke noe annet enn det. Kroppen råtner der og

Din Hellige her er forøvrig Jesus, Hans kropp lå i graven tre dager. Fra fredag rett før solnedgang Sabbat, til en gang rett etter solnedgang 1. dag. Altså en gang etter kl. 18.00 lørdags kveld og før søndags morgen. Hans kropp rakk ikke å råtne.


En sjel er :

H5315
נפשׁ
nephesh
neh'-fesh
From H5314; properly a breathing creature, that is, animal or (abstractly) vitality; used very widely in a literal, accommodated or figurative sense (bodily or mental): - any, appetite, beast, body, breath, creature, X dead (-ly), desire, X [dis-] contented, X fish, ghost, + greedy, he, heart (-y), (hath, X jeopardy of) life (X in jeopardy), lust, man, me, mind, mortality, one, own, person, pleasure, (her-, him-, my-, thy-) self, them (your) -selves, + slay, soul, + tablet, they, thing, (X she) will, X would have it.En sjel er noe som lever og vi levende lever forøvrig i ett rike hvor døden rår. Gud frelser oss sjeler fra døden, dødsriket.

LeifG - 26-12-2015 kl 00:01

feil vers :o

gana - 26-12-2015 kl 02:53

Herren selv gjør det helt klart at sjelen lever videre når kroppen dør:

"Vær ikke redde for dem som dreper kroppen, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller ham som kan ødelegge både sjel og kropp i helvete." (Matt 10,28)

LeifG - 26-12-2015 kl 10:18

gana, om så var synder Jesus her og sier Moses og profeten ikke taler sant. Da er ikke Jesus sendt av Faderen! Ett annet alternativ er at man tror Jesus sier noe annet her fordi man er bedratt av den onde og har ett annet fundament av hvem Gud er basert da på løgnerens såkorn. Jorda og gjødsling til dette såkorn har vi selv fundamentert. Det er da vanskelig å se løgnen. Vær derfor grundig.

Hva er det Jesus sier her, om man favner alle muligheter inklusive din men lar guds ord definere eller avgrense mulighetene?

Vi vet at helvete er iflg grunnteksten under bakken, eller ett hull i bakken. Alle andre tanker om hva helvete er, er og blir spekulasjoner ved å tillegge Guds ord noe Han ikke har sagt. Dit, altså under bakken går vi alle når vi dør, i graven. Det stedet er imidlertid ett midlertidig sted for så å stå opp fra de døde til enten ildsjøen eller evig liv.

Sjelen er ett produkt av en kropp og Livspusten Gud alene kan gi og den kan Han trekke tilbake slik at kroppen dør og aldri mere våkner til å være en sjel igjen. Om noen kommer å skyter min kropp i hjertet så dør kroppen min men de kan ikke skyte sjelen for sjelen er ett produkt av kropp OG Livspusten Gud ga og gir.

Så om vi havner i ildsjøen (Døden) så brenner kroppen opp og livspusten går tilbake til Gud, Sjelen vil aldri være igjen for denne dom er endelig.

Ved denne forståelsen så er den i i ett med Jesu ord og den er i ett med Guds ord som tilbakeviser slangens løgn om at Du slettes ikke skal dø men bli som Gud. Udødelig og med kunnskap om godt og ondt.


1 Mos 3,4-5 Da sa slangen til kvinnen: I skal visselig ikke dø; for Gud vet at på den dag I eter av det, skal eders øine åpnes, og I skal bli likesom Gud og kjenne godt og ondt.

1 Mos 3,19 I ditt ansikts sved skal du ete ditt brød, inntil du vender tilbake til jorden, for av den er du tatt; for støv er du, og til støv skal du vende tilbake.
,22 Og Gud Herren sa: Se, mennesket er blitt som en av oss til å kjenne godt og ondt; bare han nu ikke rekker ut sin hånd og tar også av livsens tre og eter og lever til evig tid!


[Redigert den 26-12-2015 kl 09:22 av LeifG]

Viking - 26-12-2015 kl 10:43

Sitat: skrevet av Viking  

Sal 16.10
Sitat:

4 Herre, du førte min sjel opp fra dødsriket,
du ga meg liv på nytt da jeg var i gravenBeklager, har blingset litt, men nå skal det være riktig:

Sal 30,4 Herre, du førte min sjel opp fra dødsriket, du ga meg liv på nytt da jeg var i graven.
[Redigert den 26-12-2015 kl 09:43 av Viking]

LeifG - 26-12-2015 kl 12:15

Ok, men dette hjelper jo ingenting. Det er ingen tvil om at troen har ført meg opp fra livets ende, døden (graven/ dødsriket/ hullet i bakken/ ikke noe håp, bare død).


Psa 30:3 O LORD, thou hast brought up my soul from the grave: thou hast kept me alive, that I should not go down to the pit.

Han har reist meg opp fra graven, holdt meg i live slik at jeg ikke skal gå ned i hullet.

KJV AV 1611


Han, altså Gud har holdt meg i live så jeg ikke er i graven hvor alle døde er. Og er vi død så er vi støv/ jord, altså i ett hull i bakken. Motsatt hadde ikke sjelen levd, jeg vært i live men bare jord og støv hvor alle døde er.

Uten at jeg lever er Jeg støv/ jord og da Er Jeg i ett hull i bakken. Er Jeg derimot i live, altså med Livspust i en kropp er jeg en sjel som lever. Uten Livspust råtner kroppen og blir til jord og det er Meg uten Livspust.

gana - 26-12-2015 kl 12:28

Sitat: skrevet av LeifG  
gana, om så var synder Jesus her og sier Moses og profeten ikke taler sant. Da er ikke Jesus sendt av Faderen! Ett annet alternativ er at man tror Jesus sier noe annet her fordi man er bedratt av den onde og har ett annet fundament av hvem Gud er basert da på løgnerens såkorn. Jorda og gjødsling til dette såkorn har vi selv fundamentert. Det er da vanskelig å se løgnen. Vær derfor grundig.

Hva er det Jesus sier her, om man favner alle muligheter inklusive din men lar guds ord definere eller avgrense mulighetene?

Vi vet at helvete er iflg grunnteksten under bakken, eller ett hull i bakken. Alle andre tanker om hva helvete er, er og blir spekulasjoner ved å tillegge Guds ord noe Han ikke har sagt. Dit, altså under bakken går vi alle når vi dør, i graven. Det stedet er imidlertid ett midlertidig sted for så å stå opp fra de døde til enten ildsjøen eller evig liv.

Sjelen er ett produkt av en kropp og Livspusten Gud alene kan gi og den kan Han trekke tilbake slik at kroppen dør og aldri mere våkner til å være en sjel igjen. Om noen kommer å skyter min kropp i hjertet så dør kroppen min men de kan ikke skyte sjelen for sjelen er ett produkt av kropp OG Livspusten Gud ga og gir.

Så om vi havner i ildsjøen (Døden) så brenner kroppen opp og livspusten går tilbake til Gud, Sjelen vil aldri være igjen for denne dom er endelig.

Ved denne forståelsen så er den i i ett med Jesu ord og den er i ett med Guds ord som tilbakeviser slangens løgn om at Du slettes ikke skal dø men bli som Gud. Udødelig og med kunnskap om godt og ondt.


1 Mos 3,4-5 Da sa slangen til kvinnen: I skal visselig ikke dø; for Gud vet at på den dag I eter av det, skal eders øine åpnes, og I skal bli likesom Gud og kjenne godt og ondt.

1 Mos 3,19 I ditt ansikts sved skal du ete ditt brød, inntil du vender tilbake til jorden, for av den er du tatt; for støv er du, og til støv skal du vende tilbake.
,22 Og Gud Herren sa: Se, mennesket er blitt som en av oss til å kjenne godt og ondt; bare han nu ikke rekker ut sin hånd og tar også av livsens tre og eter og lever til evig tid!


[Redigert den 26-12-2015 kl 09:22 av LeifG]

Det var en svært innviklet forklaring som gjør at du jo kommer fram til det stikk motsatte av hva Jesus sier.

Hva skjer om du bruker den samme framgangsmåten på tolkningen av GT?

Jo da blir kaoset fullkomment.

Bibelen skal forresten ikke tolkes med utgangspunkt i Moses, men med utgangspunkt i Jesus.

Hvorfor?

Jo fordi enhver bok må tolkes med utgangspunkt i sentrum, det har noe med sunn fornuft å gjøre.

Du burde prøve det, det kan mange ganger virke veldig klargjørende, ja du kan da rett og slett bli evangelisk.

Lykke til.

:)[Redigert den 26-12-2015 kl 11:43 av gana]

Kun innviklet om man ikke vil tro Guds ord.

LeifG - 26-12-2015 kl 13:17

Vel, Jesus viste til Moses og profetene og sa at om vi ikke tror dem er vi fortapte. Paulus sier at alle som sjekker troen med GT er edle og at der er fasiten. Videre sier GT og NT at Djevelen bedrar med tegn og undere, ja til og med en falsk ånd med ett falskt evangelium i Jesu/ Guds navn som skal lede mennesker bort fra Guds ord. Og sannelig er det ikke han som sier at vi slettes ikke dør når vi dør.. .

Grunn på det gana.

gana - 26-12-2015 kl 13:34

Selvsagt bør vi sjekke GT, det jeg snakket om var hva som burde være utgangspunkt og sentrum.

Og det er heller ingen her som har sagt at vi ikke dør, det var kun sjelen det var snakk om.

Du burde prøve å være litt mer redelig i argumentasjonen.

[Redigert den 26-12-2015 kl 12:38 av gana]

LeifG - 26-12-2015 kl 13:53

Moses og profetene taler om hvem Jesus er og ser vi på den Jesus som levde ser vi og forstår vi hva han snakker om. For de som tror Jesus er GT i sentrum og utgangspunktet når man sjekker om forståelsen/ troen er rett. Det fordi de som tror Jesus vet at Satan skal forsøke bedra mennesker så de ikke tror Moses og profetene. Disse som bedras kan vi lese tror på en ånd i Jesu navn som står over Guds ord og forklarer alt. De viser med andre ord til en ånd som har overbevist dem og med denne ånd følger det ett falskt evangelium som har sine kraftige tegn og undere for å holde på de. De som er bedratt elsker det fordi de fortsatt lever i kjødet.., og synder rettferdigjort (lovløse/ egne bud), dog beruset av ånden sin.

Sjelen er ikke mere når Livspusten er borte, da er vi kun støv/ jord og fattes ingenting. Tror vi ikke det, tror vi Satans løgn.

Jeg er redelig og har Guds ord i behold. Spør du om det er noe du ikke forstår.

Viking - 26-12-2015 kl 14:02


Det er skrevet mangt og mye om dette, men om jeg fatter det helt, nei.

Jeg finnes i en eller annen form (sjel) fra død til dommens dag.
Jeg dør og min sjel "sover" i dødriket, den vil bli vekket til
liv når Gud vil det, f.eks. på dommens dag.

Da vil jeg huske mitt syndige liv, at jeg er jeg. Jeg må være
min identitet bevisst for å kunne hefte ved mine synder.
Hadde min sjel blitt intet, da har jeg opphørt helt og holldent og
min bevissthet ville være borte. Da må også heftelsene være borte
i og med at jeg er borte. Men slik kan det ikke være.

Jeg, viking, vil måtte drages med med min fortid frem til
Gud tar min synd bort, eller tilintetgjør meg. Min eventuelle 2.
død er absolutt vil jeg tro. Men hva er da evig pine i helvete, vil
min sjel fortsatt leve i helvete?

Vanskelig å forklare til fattbar tekst :)

..

[Redigert den 26-12-2015 kl 13:02 av Viking]

gana - 26-12-2015 kl 14:38

Sitat: skrevet av LeifG  
Moses og profetene taler om hvem Jesus er og ser vi på den Jesus som levde ser vi og forstår vi hva han snakker om. For de som tror Jesus er GT i sentrum og utgangspunktet når man sjekker om forståelsen/ troen er rett. Det fordi de som tror Jesus vet at Satan skal forsøke bedra mennesker så de ikke tror Moses og profetene. Disse som bedras kan vi lese tror på en ånd i Jesu navn som står over Guds ord og forklarer alt. De viser med andre ord til en ånd som har overbevist dem og med denne ånd følger det ett falskt evangelium som har sine kraftige tegn og undere for å holde på de. De som er bedratt elsker det fordi de fortsatt lever i kjødet.., og synder rettferdigjort (lovløse/ egne bud), dog beruset av ånden sin.

Sjelen er ikke mere når Livspusten er borte, da er vi kun støv/ jord og fattes ingenting. Tror vi ikke det, tror vi Satans løgn.

Jeg er redelig og har Guds ord i behold. Spør du om det er noe du ikke forstår.

Du har sikkert hørt om Emmaus-vandrerne, de fikk skriftene åpenbart i lys av Jesu ord.

De hadde tydeligvis ikke forstått dem så godt før, men i lys av Jesu ord så ordnet det seg.

Her kan vi lære litt om hva som gir rett forståelse og som derfor bør være sentrum og utgangspunkt.

gana - 26-12-2015 kl 15:26

Sitat: skrevet av Viking  

Det er skrevet mangt og mye om dette, men om jeg fatter det helt, nei.

Jeg finnes i en eller annen form (sjel) fra død til dommens dag.
Jeg dør og min sjel "sover" i dødriket, den vil bli vekket til
liv når Gud vil det, f.eks. på dommens dag.

Da vil jeg huske mitt syndige liv, at jeg er jeg. Jeg må være
min identitet bevisst for å kunne hefte ved mine synder.
Hadde min sjel blitt intet, da har jeg opphørt helt og holldent og
min bevissthet ville være borte. Da må også heftelsene være borte
i og med at jeg er borte. Men slik kan det ikke være.

Jeg, viking, vil måtte drages med med min fortid frem til
Gud tar min synd bort, eller tilintetgjør meg. Min eventuelle 2.
død er absolutt vil jeg tro. Men hva er da evig pine i helvete, vil
min sjel fortsatt leve i helvete?

Vanskelig å forklare til fattbar tekst :)

..

[Redigert den 26-12-2015 kl 13:02 av Viking]

Nei det er ikke så lett å fatte noen fattbart om noe som er så pass vanskelig som dette :)

Men viktig å huske på, syns jeg, at Gud allerede HAR tatt bort vår synd og at vi derfor

kan unnslippe den 2. død om vi vil. Pine i helvete har jeg tro på, men nettopp tanken

om den 2. død kan vel kanskje tyde på at den evige pine er mer å forstå

i retning av den pine vil være å bli evig utslettet, tenker jeg.


[Redigert den 26-12-2015 kl 14:28 av gana]

LeifG - 26-12-2015 kl 17:32

Sitat: skrevet av Viking  

Det er skrevet mangt og mye om dette, men om jeg fatter det helt, nei.

Jeg finnes i en eller annen form (sjel) fra død til dommens dag.
Jeg dør og min sjel "sover" i dødriket, den vil bli vekket til
liv når Gud vil det, f.eks. på dommens dag.


Du blir tatt i vare av Gud selv, Han slipper deg ikke men du lever ikke, du er død. Det blir for enkelt men Han har sagt at om vi tror skal vi aldri i evigheten dø. Hva mener Han med det? Vel om vi ser det fra Hans ståsted som Gud, altså GUD så er vi aldri døde i ham om vi var i Ham og Han i oss. Når vi dør Er ikke sjelen mere fordi kroppen har mistet livspusten, Jeg er da støv/ jord. Gud derimot oppbevarer oss i sitt ord og på den siste dag roper Han på Sine og Sine står opp. Hans ord er skapende og skaper oss ett nytt herlighetslegeme med Livspust, vi kan da ikke dø mere.


Sitat:
Da vil jeg huske mitt syndige liv, at jeg er jeg. Jeg må være
min identitet bevisst for å kunne hefte ved mine synder.
Hadde min sjel blitt intet, da har jeg opphørt helt og holldent og
min bevissthet ville være borte. Da må også heftelsene være borte
i og med at jeg er borte. Men slik kan det ikke være.


Du blir gjenskapt av Han som kjenner deg bedre enn du selv og Du vil vite.., og Han skal tørke bort tårene dine.

Sitat:
Jeg, viking, vil måtte drages med med min fortid frem til
Gud tar min synd bort, eller tilintetgjør meg. Min eventuelle 2.
død er absolutt vil jeg tro. Men hva er da evig pine i helvete, vil
min sjel fortsatt leve i helvete?

Vanskelig å forklare til fattbar tekst :)
..


Om du tror og kommer frem for Ham i Jesu navn, angrende og bekjennende vil Han ta din synd( lovbrudd) bort, og det slik at du ikke ønsker å gjøre slike lovbrudd igjen. Så starter det forsonende liv med Ham og verden vil forsones slik, om den ser. Det er slik at når vi vandrer helt og holdent på Hans vei så forsones vi med Ham daglig, Han former oss og lærer oss å ikke synde mere underveis. Han leger, renser fra synd oss her og nå fortløpende.

Om vi ikke tror, eller faller fra ham vil vi stå opp tusen år etter de frelste.., til den andre død.
Om det hadde vært slik at den andre død gjorde det slik at man levde i pine for all evig tid ville ikke Gud vært Kjærlighet, ei heller rettferdig. Fakta er at da hadde Slangen rett og fakta er da at du er en gud, selv i helvete. Pine i all evig tid med kunnskap om godt og vondt samt udødelig.

Leser vi Guds ord er en sjel Livspust og jord (biologisk vesen), ikke noe annet. Når vi dør tas livspusten bort og vi er igjen støv, ikke sjel lenger. Satans løgn krever at vi tror at vi lever videre etter at vi dør, bar slik kan han få oss til å tro at Gud er egentlig urimelig, egoistisk, maktsyk og urettferdig.
Det er umulig at vi lever videre etter at vi er døde fordi bare Gud har evig liv og Han gir evig liv (Livspust og frukt fra livets tre) til kun de Han vil.

Evig pine i helvete er at vårt liv ender i pine/ flammehav og vi dør, vi blir til støv (helvete/ hull i bakken) igjen. Vi går inn i evigheten i pine på den måten at slik endte livet. Det er ikke slik at vi frelste får tildelt ett evig liv mens vi vet det at våre kanskje nære slektninger pines rett ved siden av. Vil da Gud trives, vil vi trives og kunne glede oss?
Det står at vi skal danse på de døde hvor ormen ferdes. Vel det er sant for de døde er i bakken, ja de er støv og jord hvor meitemarken ferdens. Ikke ormer, det er feil oversettelse, en bevisst feil oversettelse for å skremme folk til Satan og ikke Gud.

LeifG - 26-12-2015 kl 17:39

Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av LeifG  
Moses og profetene taler om hvem Jesus er og ser vi på den Jesus som levde ser vi og forstår vi hva han snakker om. For de som tror Jesus er GT i sentrum og utgangspunktet når man sjekker om forståelsen/ troen er rett. Det fordi de som tror Jesus vet at Satan skal forsøke bedra mennesker så de ikke tror Moses og profetene. Disse som bedras kan vi lese tror på en ånd i Jesu navn som står over Guds ord og forklarer alt. De viser med andre ord til en ånd som har overbevist dem og med denne ånd følger det ett falskt evangelium som har sine kraftige tegn og undere for å holde på de. De som er bedratt elsker det fordi de fortsatt lever i kjødet.., og synder rettferdigjort (lovløse/ egne bud), dog beruset av ånden sin.

Sjelen er ikke mere når Livspusten er borte, da er vi kun støv/ jord og fattes ingenting. Tror vi ikke det, tror vi Satans løgn.

Jeg er redelig og har Guds ord i behold. Spør du om det er noe du ikke forstår.

Du har sikkert hørt om Emmaus-vandrerne, de fikk skriftene åpenbart i lys av Jesu ord.

De hadde tydeligvis ikke forstått dem så godt før, men i lys av Jesu ord så ordnet det seg.

Her kan vi lære litt om hva som gir rett forståelse og som derfor bør være sentrum og utgangspunkt.


Mulig jeg har hørt om de men saken er at når noen kommer bort til oss og forteller noe så skal vi se til guds ord slik Jesus viste oss å gjøre. Han sa: "Det står skrevet" og om de kom som kommer for å fortelle noen nyheter ikke taler i henhold til Moses og profetene så er de ikke fra Ham. Med andre ord så vet vi hvem som er hvem.

Veldig enkelt men ekkelt for de som ikke kommer fra Ham.


Hilser med skriften:

Luk 24,13 Og se, to av dem gikk samme dag til en by som ligger seksti stadier fra Jerusalem, og som heter Emmaus,
Luk 24,25 Da sa han til dem: I dårer og senhjertede til å tro alt det profetene har talt!
Luk 24,27 Og han begynte fra Moses og fra alle profetene og utla for dem i alle skriftene det som er skrevet om ham.
Luk 24,31-32 da blev deres øine åpnet, og de kjente ham; og han blev usynlig for dem. 32 Og de sa til hverandre: Brente ikke vårt hjerte i oss da han talte til oss på veien og oplot skriftene for oss?


Matt 4,4 Men han svarte og sa: Det er skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn.
Matt 4,7 Jesus sa til ham: Det er atter skrevet: Du skal ikke friste Herren din Gud.
Matt 4,10 Da sa Jesus til ham: Bort fra mig, Satan! for det er skrevet: Herren din Gud skal du tilbede, og ham alene skal du tjene.

gana - 26-12-2015 kl 19:34

Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av LeifG  
Moses og profetene taler om hvem Jesus er og ser vi på den Jesus som levde ser vi og forstår vi hva han snakker om. For de som tror Jesus er GT i sentrum og utgangspunktet når man sjekker om forståelsen/ troen er rett. Det fordi de som tror Jesus vet at Satan skal forsøke bedra mennesker så de ikke tror Moses og profetene. Disse som bedras kan vi lese tror på en ånd i Jesu navn som står over Guds ord og forklarer alt. De viser med andre ord til en ånd som har overbevist dem og med denne ånd følger det ett falskt evangelium som har sine kraftige tegn og undere for å holde på de. De som er bedratt elsker det fordi de fortsatt lever i kjødet.., og synder rettferdigjort (lovløse/ egne bud), dog beruset av ånden sin.

Sjelen er ikke mere når Livspusten er borte, da er vi kun støv/ jord og fattes ingenting. Tror vi ikke det, tror vi Satans løgn.

Jeg er redelig og har Guds ord i behold. Spør du om det er noe du ikke forstår.

Du har sikkert hørt om Emmaus-vandrerne, de fikk skriftene åpenbart i lys av Jesu ord.

De hadde tydeligvis ikke forstått dem så godt før, men i lys av Jesu ord så ordnet det seg.

Her kan vi lære litt om hva som gir rett forståelse og som derfor bør være sentrum og utgangspunkt.


Mulig jeg har hørt om de men saken er at når noen kommer bort til oss og forteller noe så skal vi se til guds ord slik Jesus viste oss å gjøre. Han sa: "Det står skrevet" og om de kom som kommer for å fortelle noen nyheter ikke taler i henhold til Moses og profetene så er de ikke fra Ham. Med andre ord så vet vi hvem som er hvem.

Veldig enkelt men ekkelt for de som ikke kommer fra Ham.

Det er en veldig stor forskjell på oss og Jesus.

Jesus var selv Guds Ord og det var disse han egne ord som åpnet skriftene.

LeifG - 26-12-2015 kl 21:04

Klart det er forskjell, Han er Gud men tok på seg vår skikkelse for evig tid og ble vår bror. Det samme legeme som Han har i dag skal vi også få.

Det Jesus viser oss er at Djevelen bedrar oss, men at Guds ord.., GT er sikkerheten imot å bli bedratt av falsk ånd med falsk evangelium. Etter korset, etter at kom ned fra himmelen fra Sin Far men rett før Åndens falle skjedde det noe.

Joh 20,22 Og da han hadde sagt dette, åndet han på dem og sa til dem: Ta imot den Hellige Ånd!

Apg 1,8 men I skal få kraft idet den Hellige Ånd kommer over eder, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende.


Taler denne ånd imot Guds ord/ GT er det fra djevelen selv om man får kraft fra en tilsynelatende ånd. Så hvis du tror at Jesus åpnet skrifter som taler imot Hans eget ord er du sannelig slått forvirret.

gana - 26-12-2015 kl 23:43

Greit det LeifG, men jeg talte ikke om ånd men om Ordet.

Det er dette Guds ord som må få korrigere din oppfatning av GT.

LeifG - 27-12-2015 kl 12:20

Du kan ikke forstå Ordet, altså GT/ Moses og profetene, ei heller Jesus uten Guds Ånd.

Saken er gana at Den Hellige Ånd, Talsmannen lærer aldri noe som strider imot GT. Det er slik vi ser hvilken/ hvems Ånd hvert enkelt menneske har.

Matt 10,20 For det er ikke I som taler, men det er eders Faders Ånd som taler i eder.

Apg 2,4 Da blev de alle fylt med den Hellige Ånd, og de begynte å tale med andre tunger, alt efter som Ånden gav dem å tale.
Apg 2,17-18 Og det skal skje i de siste dager, sier Gud, da vil jeg utgyde av min Ånd over alt kjød, og eders sønner og eders døtre skal tale profetiske ord, og eders unge menn skal se syner, og eders oldinger ha drømmer; 18 ja, endog over mine træler og over mine trælkvinner vil jeg i hine dager utgyde av min Ånd, og de skal tale profetiske ord.

Joh 4,24 Gud er ånd, og de som tilbeder ham, bør tilbede i ånd og sannhet.

Joh 16,7-8 Men jeg sier eder sannheten: Det er til gagn for eder at jeg går bort; for går jeg ikke bort, da kommer talsmannen ikke til eder; men går jeg bort, da skal jeg sende ham til eder. 8 Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom:
Joh 16,13 men når han, sannhetens Ånd, kommer, skal han veilede eder til hele sannheten; for han skal ikke tale av sig selv, men det som han hører, skal han tale, og de tilkommende ting skal han forkynne eder.Moses og profetene viser til Jesus og Jesus er Veien, Sannheten og Livet. Talsmannen gir oss hele sannheten om den gamle pakt forbilledlige tjeneste og intensjon. Med denne sannhet deri kan vi også se den Veien Jesus gikk i NT og ser vi veien har vi Livet tilgjengelig igjennom den nye pakt.

gana - 27-12-2015 kl 14:03

Sitat: skrevet av LeifG  
Du kan ikke forstå Ordet, altså GT/ Moses og profetene, ei heller Jesus uten Guds Ånd.

Saken er gana at Den Hellige Ånd, Talsmannen lærer aldri noe som strider imot GT. Det er slik vi ser hvilken/ hvems Ånd hvert enkelt menneske har.

Det er unektelig sånn at Ordet består av mer enn "GT/ Moses og profetene", også NT er en del av Bibelen.

Og det er i NT Jesu og Talsmannen kaster et nytt lys over GT.

Jf. Jesu ord "Dere har hørt det er sagt ... men jeg sier dere."

LeifG - 27-12-2015 kl 15:13

NT er ett resultat av Ordet og NT er da en følge av GT. Om man sier man tror på Jesus og NT men ikke aner hva GT sier om Jesus så kan man like godt tro Satan som Jesus. Troen vi ser igjennom Jesus i NT skal og må sjekkes ut i GT om vi tror Ordet og da Vitnesbyrdet.

Jesu ord? Han sier "Dere har HØRT det er SAGT". Ikke skrevet og det Han sier dem er i henhold til GT/ Ordet.. . Ja, og det knuser alle løgner og villfarelser om hvem Gud er, det gjelder også i dag.

Vær så snill og hør på deg selv.., hva du sier for noe!

gana - 7-1-2016 kl 13:15

Sitat: skrevet av LeifG  

NT er ett resultat av Ordet og NT er da en følge av GT.

Vel, det var i den nye pakt at Ordet kjød. Og jeg tror det er mer fornuftig

å se dette som et sentrum hvorav alle andre hendelser springer ut av som

ringer i vann. Hadde det ikke vært for denne hendelsen så hadde det GT

vi har i dag aldri oppstått. Bibelsoga har en begynnelse og en slutt,

men de springer begge ut av sentrum.

LeifG - 7-1-2016 kl 13:27

Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av LeifG  

NT er ett resultat av Ordet og NT er da en følge av GT.

Vel, det var i den nye pakt at Ordet kjød.Ok, om Ordet ble kjød i den nye pakt. Er det da mulig for kjød å gjøre etter Ordet/ Jesus om man tror Ham og har denne tro?

Sitat:
Og jeg tror det er mer fornuftig å se dette som et sentrum hvorav alle andre hendelser springer ut av som ringer i vann.
Hadde det ikke vært for denne hendelsen så hadde det GT vi har i dag aldri oppstått. Bibelsoga har en begynnelse og en slutt, men de springer begge ut av sentrum.


Ja, Jesus er sentrum og Moses og profetene forteller om dette sentrum i og om Jesus. Alle troende kristne hadde sin tro senterert i skriftene, altså i GT alene. Ordet og vitnesbyrdet.

Det var før alt var til, det du vil ha det til her er at det ble skapt ett nytt ord ved korset. Det er en løgn og Du vet det.
Dette er forøvrig akkurat det DRKK sier og med denne løgnerske tro har de skapt en ny tro og med det endret Guds bud og tider.. .

Rett og slett antikristelig!


Derfor: Jesus sa: "Det står skrevet!" ALtså i GT, og med det sa Han også: "Vik fra meg Satan!"

gana - 7-1-2016 kl 13:41

Sitat: skrevet av LeifG  

du vil ha det til her er at det ble skapt ett nytt ord ved korset.

Nei det vil jeg ikke, men jeg tror nok det ble en bedre forståelse
av både GT og det hele i og med dette sentrum ja. Det er klart
at når lyset ble tent så ser man bedre.

LeifG - 7-1-2016 kl 16:36

Lyset blir tent når man tror Moses og profetene snakker om den Jesus som er i NT. Da ser man Veien, Livet og Sannheten i den gamle pakts ordning og ser også hvorfor det ble Den gamle pakt.
gana - 7-1-2016 kl 17:29

Ja det er greit, vi lever i et fritt land, vil du leve etter
den gamle pakts ordning istedenfor den nye pakts
ordning så er jo det ditt valg.

:shocked2:

LeifG - 7-1-2016 kl 21:32

Sitat: skrevet av gana  
Ja det er greit, vi lever i et fritt land, vil du leve etter den gamle pakts ordning istedenfor den nye pakts
ordning så er jo det ditt valg.

:shocked2:


?

Les en gang til og du vil se at jeg skrev: ".. hvorfor det ble Den gamle pakt"


Sitat: "Lyset blir tent når man tror Moses og profetene snakker om den Jesus som er i NT. Da ser man Veien, Livet og Sannheten i den gamle pakts ordning og ser også hvorfor det ble Den gamle pakt."


Det betyr på norsk at den gamle pakt ikke lenger Er. Så om man tror Jesu ord på at Moses og profetene taler om Ham, hva og hvordan kan man se den nye pakt i GT? Hvis du ikke ser det tror du altså ikke Moses og profetene, eller sagt på en annen måte. Da tror du ikke på Jesus og har ikke Hans tro.

Jesus sier det til de vantro fariseere at om man ikke tror Moses og profetene vil INGEN av de tro om NOEN står opp fra de døde. Jesus stod opp fra de døde.., ville de da tro?


Luk 16,31 Men han sa til ham: Hører de ikke Moses og profetene, da vil de heller ikke tro om nogen står op fra de døde.

Luk 24,27 Og han begynte fra Moses og fra alle profetene og utla for dem i alle skriftene det som er skrevet om ham.

Joh 5,46 For hadde I trodd Moses, da hadde I trodd mig; for det er om mig han har skrevet;

1 Kor 1,31 forat, som skrevet er: Den som roser sig, han rose sig i Herren!

1 Kor 2,4-9 og min tale og min forkynnelse var ikke med visdoms overtalende ord, men med Ånds og krafts bevis, 5 forat eders tro ikke skulde være grunnet på menneskers visdom, men på Guds kraft. 6 Dog, visdom taler vi blandt de fullkomne, men en visdom som ikke tilhører denne verden eller denne verdens herrer, de som forgår; 7 men som en hemmelighet taler vi Guds visdom, den skjulte, som Gud fra evighet av har forut bestemt til vår herlighet, 8 den som ingen av denne verdens herrer kjente; for hadde de kjent den, da hadde de ikke korsfestet herlighetens herre; 9 men, som skrevet er: Hvad øie ikke så og øre ikke hørte, og hvad ikke opkom i noget menneskes hjerte, hvad Gud har beredt for dem som elsker ham.Husk på det at det var på grunn av mangel på tro, vantro at den gamle pakt måtte erstattes av en ny pakt. Med andre ord er frelsens vei/ den nye pakt synlig i den gamle pakt.

 Sider:  1  2    4