Apologetisk Forum

Enden og Dyrets Merke

 Sider:  1  2    4

gana - 22-11-2015 kl 22:29

Det spørs om det ikke ofte er sånn at djevelen sitter i detaljene.

Og hvis en ikke fullt ut vil ta inn over seg det nye så kan det

fort være at Dyret kommer sprettende.

LeifG - 23-11-2015 kl 00:05

Ja, detaljene avslører jo at Satan har de som IKKE holder Guds bud og har Jesu tro har Dyrets merke i enden.

Dyret og deres følgesvenner kommer fort sprettende etter Guds folk ja.

gana - 23-11-2015 kl 10:05

Dyrets merke i enden?

Etter som jeg har forstått så var det på hånden og / eller pannen merket skulle være.

Men man vet jo aldri heller, kanskje adventistene har sitt eget sitt eget stemplingssted.

:)

LeifG - 23-11-2015 kl 10:24

Åp 14,6-12 Og jeg så en annen engel flyve under det høieste av himmelen, som hadde et evig evangelium å forkynne for dem som bor på jorden, og for hver ætt og stamme og tunge og folk, og han sa med høi røst:

Frykt Gud og gi ham ære! for timen for hans dom er kommet; og tilbed ham som gjorde himmelen og jorden og havet og vannkildene!


Og atter en annen engel fulgte efter og sa:

Falt, falt er Babylon, den store, som har gitt alle folk å drikke av sitt horelevnets vredesvin.


Og atter en tredje engel fulgte efter dem og sa med høi røst:

Dersom nogen tilbeder dyret og dets billede og tar merket på sin panne eller i sin hånd, da skal også han drikke av Guds vredes-vin, som er skjenket ublandet i hans harmes beger, og han skal pines med ild og svovel for de hellige englers og for Lammets øine, og røken av deres pine stiger op i all evighet, og de har ikke hvile dag eller natt de som tilbeder dyret og dets billede, og hver den som tar dets navns merke.


Her er de helliges tålmodighet, de som holder Guds bud og Jesu tro.Valget er helt opp til oss individuelt, enten velger/ underkaster man seg Dyrets merke som er å ikke holde Guds bud eller så holder man Guds bud og har Jesu tro og har/ får med det Guds segl.

2 Mos 31,13 Tal til Israels barn og si:
Mine sabbater skal I holde; for det er et tegn mellem mig og eder fra slekt til slekt, forat I skal vite at jeg er Herren som helliger eder.

Jes 56,4 For så sier Herren: De gildinger som vil holde mine sabbater og velge det som jeg har behag i, og holde fast ved min pakt,

Esek 20,12 Også mine sabbater gav jeg dem, så de skulde være til et tegn mellem mig og dem, forat de skulde vite at jeg er Herren, som helliger dem.

Esek 20,20 Og hellighold mine sabbater! De skal være til et tegn mellem mig og eder, forat I skal vite at jeg, Herren, er eders Gud.Her under seg vi Babylon, Moderkirkens hellighet (dagens DRKK) og forfalskning av sannheten og Guds bud.Esek 23,38 Også dette gjorde de mot mig: Den samme dag gjorde de min helligdom uren og vanhelliget mine sabbater.

Hos 2,11 Og jeg vil gjøre ende på all hennes glede, hennes fester, hennes nymåner og hennes sabbater og alle hennes høitider.


gana - 23-11-2015 kl 15:19

Sitat: skrevet av LeifG  

Valget er helt opp til oss individuelt, enten velger/ underkaster man seg Dyrets merke som er å ikke holde Guds bud eller så holder man Guds bud og har Jesu tro og har/ får med det Guds segl.


Der er jeg redd du bommer litt LeifG.

I det nye testamente er det synet på Jesu person og det som formidles om ham som setter skille.

LeifG - 23-11-2015 kl 15:34

Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av LeifG  

Valget er helt opp til oss individuelt, enten velger/ underkaster man seg Dyrets merke som er å ikke holde Guds bud eller så holder man Guds bud og har Jesu tro og har/ får med det Guds segl.


Der er jeg redd du bommer litt LeifG.

I det nye testamente er det synet på Jesu person og det som formidles om ham som setter skille.


Nå fikk du da NT tekst som understreker det jeg skrev, eller som jeg tok utdrag ifra.

Hva er konkret de gode nyheter, det evige evangeliet iflg. NT tekst?

Åp 14,6-12 Og jeg så en annen engel flyve under det høieste av himmelen, som hadde et evig evangelium å forkynne for dem som bor på jorden, og for hver ætt og stamme og tunge og folk, og han sa med høi røst:

Frykt Gud og gi ham ære! for timen for hans dom er kommet; og tilbed ham som gjorde himmelen og jorden og havet og vannkildene!


Og atter en annen engel fulgte efter og sa:

Falt, falt er Babylon, den store, som har gitt alle folk å drikke av sitt horelevnets vredesvin.


Og atter en tredje engel fulgte efter dem og sa med høi røst:

Dersom nogen tilbeder dyret og dets billede og tar merket på sin panne eller i sin hånd, da skal også han drikke av Guds vredes-vin, som er skjenket ublandet i hans harmes beger, og han skal pines med ild og svovel for de hellige englers og for Lammets øine, og røken av deres pine stiger op i all evighet, og de har ikke hvile dag eller natt de som tilbeder dyret og dets billede, og hver den som tar dets navns merke.


Her er de helliges tålmodighet, de som holder Guds bud og Jesu tro.OG (så slipper du å lete):

Joh 14,15-17 Dersom I elsker mig, da holder I mine bud, 16 og jeg vil bede Faderen, og han skal gi eder en annen talsmann, forat han kan være hos eder evindelig, 17 sannhetens Ånd, som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke; I kjenner ham, for han blir hos eder og skal være i eder.

Joh 14,26 men talsmannen, den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære eder alle ting, og minne eder om alle ting som jeg har sagt eder.

Joh 15,10 Dersom I holder mine bud, da blir I i min kjærlighet, likesom jeg har holdt min Faders bud og blir i hans kjærlighet.

Joh 15,25-26 Men dette er skjedd forat det ord skal opfylles som er skrevet i deres lov: De hatet mig uten årsak. 26 Når talsmannen kommer, som jeg skal sende eder fra Faderen, sannhetens Ånd, som utgår fra Faderen, han skal vidne om mig.

Joh 16,2 De skal utstøte eder av synagogene; ja, det kommer en tid da hver den som slår eder ihjel, skal tro at han viser Gud en dyrkelse.


Joh 16,8-12 Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom:

om synd, fordi de ikke tror på mig;
om rettferdighet, fordi jeg går til Faderen, og I ser mig ikke lenger;
om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt.

Ennu har jeg meget å si eder; men I kan ikke bære det nu;Og sannelig er ikke det 100 % med Moses og profetene, kan du bære denne sannhet? Du må overgi deg til Herren gana, Han er god, barmhjertig og ren Kjærlighet, det finnes IKKE urett hos Ham.

gana - 23-11-2015 kl 16:06

En rett holdning til budene er nok mer en frukt av Ånden enn det er selve seglet.

Som sagt så er det hva som tros og formidles om Jesu person som avgjør om det er Guds segl eller Dyrets merke.

LeifG - 24-11-2015 kl 10:05

Sitat: skrevet av gana  
En rett holdning til budene er nok mer en frukt av Ånden enn det er selve seglet.

Som sagt så er det hva som tros og formidles om Jesu person som avgjør om det er Guds segl eller Dyrets merke.


Hvorfor ser du da bare bokstaven når du da ser Guds bud, hvorfor ser du ikke Guds karakter og herlighet deri?

Guds ord i NT, som vist viser jo at om man er i Ham så er Guds bud (også bokstavene) herlighet, fred og frihet i evangeliet. Akkurat det samme sies det i Salmene, skjønner ikke hvorfor man skal absolutt stå imot Guds bud om man elsker Gud.., men skjønner at kjødet står imot til siste slutt.

gana - 24-11-2015 kl 10:26

Det er viktig å få med seg hva som er den indre kjernen i den evangeliske sannhet, nemlig sannheten om vår Herre Jesus Kristus selv.

Vil du satse alt på et annet kort, budene, så skal du også dømmes etter dem.

LeifG - 24-11-2015 kl 11:30

Å, ja. Den indre kjernen i evangeliet er beskrevet her:

Fra Åp 14 om de i vår tid som har det evige evangelium i seg:

"Her er de helliges tålmodighet, de som holder Guds bud og Jesu tro."Johannes om kjernen i evangeliet, de gode nyheter i den nye pakt:


"Joh 16,8-12 Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom:

om synd, fordi de ikke tror på mig;
om rettferdighet, fordi jeg går til Faderen, og I ser mig ikke lenger;
om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt.

Ennu har jeg meget å si eder; men I kan ikke bære det nu;"Det er helt klart at Satan må ta grep om og bedra befolkningen her nede på jorda med ett falskt evangelium og dette evangelium kan ikke være nyheter som får mennesker til å slutte å synde/ bryte loven. Det kan ikke ha sannheten i seg, ikke være rett ferd og ikke elske rett ferd men faktisk ære urett ferd/ lovbrudd ved sitt liv mens man løfter Jesus opp. Med andre ord falsk løgnaktig dobbeltmoral i og med sitt liv, det mens man kaller det gode nyheter, frelse og godhet.

2 Tess 2,9-12 Og hans komme skjer, efter Satans kraftige virksomhet, med all løgnens makt og tegn og under, og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst.

Og derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, forat alle de skal bli dømt som ikke har trodd sannheten, men hatt velbehag i urettferdigheten.

gana - 24-11-2015 kl 11:56

Sitat: skrevet av LeifG  
Å, ja. Den indre kjernen i evangeliet er beskrevet her:

Fra Åp 14 om de i vår tid som har det evige evangelium i seg:

"Her er de helliges tålmodighet, de som holder Guds bud og Jesu tro."


Ja og da er det viktig å få med seg at i kristen tro er det ikke vi som holder budene, men Jesus som holdt dem for oss.

Det dreier seg altså ikke om egen rettferdighet, men om en tilregnet rettferdig.

Og det er ingen annen form for lovoppfyllelse vi har, vi får det gitt i Jesu Krist.

LeifG - 24-11-2015 kl 15:28

Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av LeifG  
Å, ja. Den indre kjernen i evangeliet er beskrevet her:

Fra Åp 14 om de i vår tid som har det evige evangelium i seg:

"Her er de helliges tålmodighet, de som holder Guds bud og Jesu tro."


Ja og da er det viktig å få med seg at i kristen tro er det ikke vi som holder budene, men Jesus som holdt dem for oss.

Det dreier seg altså ikke om egen rettferdighet, men om en tilregnet rettferdig.

Og det er ingen annen form for lovoppfyllelse vi har, vi får det gitt i Jesu Krist.


Lev du i lovløs tro, og videre tro at de som elsker sannheten holder budene i egen kraft.

gana - 24-11-2015 kl 15:39

Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av LeifG  
Å, ja. Den indre kjernen i evangeliet er beskrevet her:

Fra Åp 14 om de i vår tid som har det evige evangelium i seg:

"Her er de helliges tålmodighet, de som holder Guds bud og Jesu tro."


Ja og da er det viktig å få med seg at i kristen tro er det ikke vi som holder budene, men Jesus som holdt dem for oss.

Det dreier seg altså ikke om egen rettferdighet, men om en tilregnet rettferdig.

Og det er ingen annen form for lovoppfyllelse vi har, vi får det gitt i Jesu Krist.


Lev du i lovløs tro, og videre tro at de som elsker sannheten holder budene i egen kraft.


Kanskje du tror at du får kraft til å holde budene, det har i så fall intet med sann kristentro å gjøre.

LeifG - 24-11-2015 kl 18:58

???

Matt 22,29 Men Jesus svarte og sa til dem: I farer vill fordi I ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds kraft.

1 Kor 1,18 For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft;

1 Kor 4,20 for Guds rike består ikke i ord, men i kraft.

Hebr 8,10 For dette er den pakt som jeg vil oprette med Israels hus efter hine dager, sier Herren: Jeg vil gi mine lover i deres sinn, og jeg vil skrive dem i deres hjerte, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk,

Hebr 10,16 Dette er den pakt som jeg vil oprette med dem efter hine dager, så sier Herren: Jeg vil gi mine lover i deres hjerter, og jeg vil skrive dem i deres sinn,

1 Pet 4,11 om nogen taler, han tale som Guds ord; om nogen tjener i menigheten, han tjene som av den kraft Gud gir, forat Gud må æres i alle ting ved Jesus Kristus, han som æren og makten tilhører i all evighet. Amen.

gana - 24-11-2015 kl 19:33

Ja som det fremgår så er det ordet om korset som er Guds kraft.

Og ordet om korset er ikke en kraft til å holde budene, men det

handler om at synder vi så har vi talsmann hos Faderen.

1. Joh. 2,1.

LeifG - 24-11-2015 kl 20:13

Ja, det står rett ut at OM vi synder, ikke NÅR vi synder OG Han skriver Loven i våre Hjerter/ følelser og Sinn/ tanker så vi gjør automatisk etter Hans lov.

Men stå du imot som de gjorde på Sinai.

Hebr 4,2 For det glade budskap er og forkynt oss, likesom for hine; men ordet som de hørte, blev dem til ingen nytte, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det.

gana - 24-11-2015 kl 21:27

Ja der i Hebreerne 4,2 går det fint fram hvor viktig troen er. Det er ved troen vi har det.

Enden og Dyrets Merke

gana - 25-11-2015 kl 16:45

Men når det gjelder Dyret og hvilket miljø dette vesenet vil oppstå i så kan det selvfølgelig være noe ulike meninger.

Selv er jeg av den oppfatning at Dyret mest sannsynlig vil ha sitt utspring fra den frafalne / sekulariserte kirke.


Andre igjen peker på muslimske miljøer - og i den forbindelse kan det være verd å merke seg at det nå

første gang er det flere muslimer enn pinsevenner, katolikker, baptister og metodister i Oslo:

http://www.dagen.no/Nyheter/trossamfunn/For-f%C3%B8rste-gang...


Men uansett hvor Dyret måtte komme fra så må nok sann kristentro først svekkes - og det er det som nå skjer.

Muslimske miljøer og haltende kristenmiljøer (ikke minst i den norske kirke) tar mer og mer over.


Det er en åndskamp på gang - og Dyret er i kjømda.
[Redigert den 25-11-2015 kl 15:53 av gana]

Jerusalem - 25-11-2015 kl 19:31

Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av LeifG  
Å, ja. Den indre kjernen i evangeliet er beskrevet her:

Fra Åp 14 om de i vår tid som har det evige evangelium i seg:

"Her er de helliges tålmodighet, de som holder Guds bud og Jesu tro."


Ja og da er det viktig å få med seg at i kristen tro er det ikke vi som holder budene, men Jesus som holdt dem for oss.

Det dreier seg altså ikke om egen rettferdighet, men om en tilregnet rettferdig.

Og det er ingen annen form for lovoppfyllelse vi har, vi får det gitt i Jesu Krist.


Lev du i lovløs tro, og videre tro at de som elsker sannheten holder budene i egen kraft.


Det er helt tydlig at du ikke skjønner hva gana sier Leif. Eller er det slik at du mener, Jesus Kristus selv, ikke oppfylte loven (holdt loven til punkt og prikke) ? og at du derfor heller ikke ser noen poeng i å kle seg i hans fjær ?

[Redigert den 26-11-2015 kl 16:21 av Jerusalem]

LeifG - 27-11-2015 kl 00:15

Sitat: skrevet av Jerusalem  

Det er helt tydlig at du ikke skjønner hva gana sier Leif. Eller er det slik at du mener, Jesus Kristus selv, ikke oppfylte loven (holdt loven til punkt og prikke) ? og at du derfor heller ikke ser noen poeng i å kle seg i hans fjær ?[Redigert den 26-11-2015 kl 16:21 av Jerusalem]Jesus i kjød som oss holdt Sabbat, avstod fra bilder, statuer, relikvier, løy ikke, ja Han holdt alle de ti moralske Guds bud og brøt ikke med offersystemet og sabbatene (påske, pinse, etc..) presteskapet sørget for å holde i hevd slik Gud hadde bedt de om. Han spiste heller ikke urene dyr og drakk ikke alkohol men gjerne druejuice/ god vin. Han i kjød gjorde Sin Fars vilje og ikke Sin kjødelige vilje, ei heller gjorde Han Sin vilje som Gud for den la Han av seg.

Fordi Han ikke syndet i vårt kjød kunne Han ta straffen for vår synd i vårt kjød som vi personlig og individuelt bekjenner på Ham/ Guds Lam. Hans offer for vår angrende bekjennende synder er på denne enestående og eneste frelsende vei ett velbehagelig offer for Gud Faderen der oppe.

Siden Han ble det siste offer for menneskenes synder er Han nå fortsettelsen i Frelsesplanen og der er Han vår personlige og individuelle Yppersteprest i Det Aller Helligste. Med andre ord er enhver som tror på Ham og har Hans tro prester hvor Han er deres Yppersteprest.

Enhver som bekjenner angrende ens synder på Ham blir kledd i Hans rettferdighets kledning om man også vandre med Ham etter troen Han har fremlagt igjennom Moses og åpenbart for oss etter korset i NT.

Enhver som ikke bekjenner ens synder på Ham men via ett annet presteskap med himmeldronninger eller andre døde ting/ vesener enn det Moses og profetene forteller om er Veien, Sannheten og Livet kler seg i egne klærs rettferdighet og spiser sin egen mat.

Her kan man lese om disse tragiske mennesker som også kaller seg ved Hans navn.. :

Jes 4,1 Og syv kvinner skal på den dag ta fatt i én mann og si: Vårt eget brød vil vi ete, og i våre egne klær vil vi klæ oss; la oss bare kalles med ditt navn, ta bort vår vanære!

Jerusalem - 27-11-2015 kl 15:13

Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av Jerusalem  

Det er helt tydlig at du ikke skjønner hva gana sier Leif. Eller er det slik at du mener, Jesus Kristus selv, ikke oppfylte loven (holdt loven til punkt og prikke) ? og at du derfor heller ikke ser noen poeng i å kle seg i hans fjær ?[Redigert den 26-11-2015 kl 16:21 av Jerusalem]Jesus i kjød som oss holdt Sabbat, avstod fra bilder, statuer, relikvier, løy ikke, ja Han holdt alle de ti moralske Guds bud og brøt ikke med offersystemet og sabbatene (påske, pinse, etc..) presteskapet sørget for å holde i hevd slik Gud hadde bedt de om. Han spiste heller ikke urene dyr og drakk ikke alkohol men gjerne druejuice/ god vin. Han i kjød gjorde Sin Fars vilje og ikke Sin kjødelige vilje, ei heller gjorde Han Sin vilje som Gud for den la Han av seg.

Fordi Han ikke syndet i vårt kjød kunne Han ta straffen for vår synd i vårt kjød som vi personlig og individuelt bekjenner på Ham/ Guds Lam. Hans offer for vår angrende bekjennende synder er på denne enestående og eneste frelsende vei ett velbehagelig offer for Gud Faderen der oppe.

Siden Han ble det siste offer for menneskenes synder er Han nå fortsettelsen i Frelsesplanen og der er Han vår personlige og individuelle Yppersteprest i Det Aller Helligste. Med andre ord er enhver som tror på Ham og har Hans tro prester hvor Han er deres Yppersteprest.

Enhver som bekjenner angrende ens synder på Ham blir kledd i Hans rettferdighets kledning om man også vandre med Ham etter troen Han har fremlagt igjennom Moses og åpenbart for oss etter korset i NT.

Enhver som ikke bekjenner ens synder på Ham men via ett annet presteskap med himmeldronninger eller andre døde ting/ vesener enn det Moses og profetene forteller om er Veien, Sannheten og Livet kler seg i egne klærs rettferdighet og spiser sin egen mat.

Her kan man lese om disse tragiske mennesker som også kaller seg ved Hans navn.. :

Jes 4,1 Og syv kvinner skal på den dag ta fatt i én mann og si: Vårt eget brød vil vi ete, og i våre egne klær vil vi klæ oss; la oss bare kalles med ditt navn, ta bort vår vanære!


Leif,

2 Kor 5:17 "den som er i Kristus, er en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til!"

Ef 4:24 "Kle dere i det nye mennesket, som er skapt i Guds bilde til et liv i sann rettferd og hellighet."

Kanskje dette vil hjelpe deg til å forstå ?

Når Gud ser på gana, ser han en person som oppfyller loven til punkt og prikke. Hvorfor det ? jo fordi gana har ikled seg Jesus Kristus, han er i Jesus Kristus. Når Gud ser på gana, ser han Jesus Kristus :up:

Når Gud ser på deg Leif, så ser han en person som ikke fullt ut oppfyler loven, og det er ikke bra :down: du må som gana, oppfylle de krav som stilles.

Nå vil du kanskje si at gana jukser, når han bruker Jesus Kristus på denne måten. Men det er Guds vilje, Leif sånn skal det være.

[Redigert den 27-11-2015 kl 16:56 av Jerusalem]

gana - 27-11-2015 kl 19:03

Bra forklart Jerusalem.

Her er noen bibelsitat som sier noe av det samme:

Fil 3,9: "og bli funnet i ham, ikke med min egen rettferdighet, den som loven gir, men med den rettferdigheten jeg får ved troen på Kristus. Det er rettferdigheten fra Gud, bygd på tro."

Rom 10,3-4: "De kjenner ikke Guds rettferdighet, men vil bygge opp sin egen rettferdighet. Derfor har de ikke bøyd seg under rettferdigheten fra Gud. For Kristus er lovens ende og mål, så hver den som tror, skal bli rettferdig."


[Redigert den 27-11-2015 kl 18:04 av gana]

LeifG - 27-11-2015 kl 19:58

Sitat: skrevet av Jerusalem  
Når Gud ser på gana, ser han Jesus Kristus :up:

Når Gud ser på deg Leif, så ser han en person som ikke fullt ut oppfyler loven, og det er ikke bra :down: du må som gana, oppfylle de krav som stilles.

Nå vil du kanskje si at gana jukser, når han bruker Jesus Kristus på denne måten. Men det er Guds vilje, Leif sånn skal det være.

[Redigert den 27-11-2015 kl 16:56 av Jerusalem]


For at Gud ser Jesus i noen så må en følge Jesus og ha Hans tro. Gud er ikke falsk og later som om Han ikke ser at vi er tvesinnet, sier noe og gjør noe annet. Gud kaller det hor, derav:


Hos 4,6-8 Mitt folk går til grunne fordi det ikke har kunnskap; fordi du har forkastet kunnskapen, forkaster jeg dig, så du ikke skal tjene mig som prest; du glemte din Guds lov, derfor vil også jeg glemme dine barn. 7 Jo flere de blev, dess mere syndet de mot mig; deres ære vil jeg skifte om til skam. 8 Av mitt folks synd lever de, og efter deres misgjerning higer de*.
<* Prestene nærer sig av syndofferne og ønsker derfor at folket skal synde rett meget.>
Åp 17,4-6 Og kvinnen var klædd i purpur og skarlagen og lyste av gull og edelstener og perler; hun hadde et gullbeger i sin hånd, fullt av styggheter og av hennes horelevnets urenheter, 5 og på hennes panne var skrevet et navn, en hemmelighet: Babylon, den store, mor til skjøgene og til stygghetene på jorden. 6 Og jeg så kvinnen drukken av de helliges blod og av Jesu vidners blod, og jeg undret mig storlig da jeg så henne.


Jesus gjorde Faderens vilje og ikke sitt kjøds vilje, ei hjeller Sin egen Guddomsviljesom Han jo la av seg for å komme i kjøds vilje. Vi skal tro Ham og Hans offer, følge Ham og legge av oss vår vilje for så også å gjøre Faderens vilje. Om vi ser Jesus og det Han har gjort vil vi elske Ham så mye at Jeget legges dødt til fordel for Veien, Sannheten og Livet. Men det er Guds kraft som bevarer oss fra oss selv, tro ikke at vi tror vi klarer det selv.
Saken er at Gud ønsker å gjenopprette sitt verk til det fulle og det til Hans ære, ikke takket være ett menneske hvem det nå måtte være. Det inkluderer mor til Jesus, Maria som også måtte be om tilgivelse og nåde igjennom Guds frelsesplan.
En gjenopprettelse betyr at vi mottar Guddommelige natur, altså at fallen syndig natur forsvinner og med det av naturen ikke bryter bokstavloven som kjødet sliter med. Er man frelst så ser man på Jesus og følger Ham, gjør man det bryter man ikke de ti bud, så enkelt er det men det dere sier er at man bare skal tro på Jesus. Altså ikke selv ha Jesu tro så ser Gud dobbelmoralskt Jesus i dere. Snakk om å tro på en lovløshet, hvordan skal da evigheten bli når man synder imot hverandre og det ikke betyr noe. Det blir slitsomt, ja like slitsomt som det er i dag kanskje. Hvor man dør og dør og dør om hverandre, nære, fjerne, slekt og venner, gråt og hat om hverandre.. .

LeifG - 27-11-2015 kl 19:59

Sitat: skrevet av gana  
Bra forklart Jerusalem.

Her er noen bibelsitat som sier noe av det samme:

Fil 3,9: "og bli funnet i ham, ikke med min egen rettferdighet, den som loven gir, men med den rettferdigheten jeg får ved troen på Kristus. Det er rettferdigheten fra Gud, bygd på tro."

Rom 10,3-4: "De kjenner ikke Guds rettferdighet, men vil bygge opp sin egen rettferdighet. Derfor har de ikke bøyd seg under rettferdigheten fra Gud. For Kristus er lovens ende og mål, så hver den som tror, skal bli rettferdig."


[Redigert den 27-11-2015 kl 18:04 av gana]Les det som du her siterer, hva er så rett ferd? Så hver og en skal bli ?? Hva for noe?

Jerusalem - 27-11-2015 kl 21:12

Sitat: skrevet av gana  
Bra forklart Jerusalem.
....

Vel, det hele krever en vis forestilingsevne. Som du ser, svarer Leif "For at Gud ser Jesus i noen så må ..."

Følgelig har ikke Leif skjønt hva det er Gud ser

Gud ser sin Sønn og ikke noe annet.
[Redigert den 27-11-2015 kl 20:14 av Jerusalem]

Viking - 27-11-2015 kl 21:15


Hva skal en si til slikt?
En må være beruset for å forstå en sådan lære som dere prediker.
Men å hensette seg i en slik beruselse er å omgåes med
ånder er ikke skal oppsøke.

Hadde ikke skadet om gana og jerusalem hadde forstått litt av GT.

:)
Jerusalem - 27-11-2015 kl 21:27

Sitat: skrevet av Viking  

Hva skal en si til slikt?
En må være beruset for å forstå en sådan lære som dere prediker.
Men å hensette seg i en slik beruselse er å omgåes med
ånder er ikke skal oppsøke.

Hadde ikke skadet om gana og jerusalem hadde forstått litt av GT.

Både du og Leif roper GT, GT, Viking Men dere har ikke forstått Gud skapte den gamle himmel og jord med sin røst og at han nå på nytt har talt gjennom sin sønn Jesus Kristus og at dette vi snakker om er den nye himmel og den nye jord han talte om og skapte med sin tale.

gana - 27-11-2015 kl 21:38

Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av gana  
Bra forklart Jerusalem.
....

Vel, det hele krever en vis forestilingsevne. Som du ser, svarer Leif "For at Gud ser Jesus i noen så må ..."

Følgelig har ikke Leif skjønt hva det er Gud ser

Gud ser sin Sønn og ikke noe annet.
[Redigert den 27-11-2015 kl 20:14 av Jerusalem]


Ja ordet "må" er jo ganske avslørende. Det er liksom det er ikke nok det Gud har gjort og at en derfor selv må gjøre noe i tillegg.

Når det gjelder forestillingsevne så tror jeg ikke det kreves mer av den evnen enn at det er fullt mulig å forstå for alle som vil.

Jeg konkluderer altså med at det må være viljen det må være noe feil med.

Viking - 27-11-2015 kl 21:41


Kristus åpnet bergprekenen med noen ord:


Sitat:

17 Think not that I am come to destroy the law, or the prophets: I am not come to destroy, but to fulfil.


Hvis du ikke kjenner GT, så kjenner du heller ikke Kristus.

Drkk og døtre forstår ikke bergprekenen, de vil heller vise til
kirkelig lære.

.

Jerusalem - 27-11-2015 kl 21:43

Sitat: skrevet av Viking  

Hva skal en si til slikt?
En må være beruset for å forstå en sådan lære som dere prediker.
Men å hensette seg i en slik beruselse er å omgåes med
ånder er ikke skal oppsøke.

Dette innlegget ditt, minner om hva jødene sa om Apostlene, når den hellige ånd kom over dem og de forkynte ordet, på første pinsedag.

Jerusalem - 27-11-2015 kl 21:45

Sitat: skrevet av Viking  

Kristus åpnet bergprekenen med noen ord:


Sitat:

17 Think not that I am come to destroy the law, or the prophets: I am not come to destroy, but to fulfil.


Hvis du ikke kjenner GT, så kjenner du heller ikke Kristus.

Drkk og døtre forstår ikke bergprekenen, de vil heller vise til
kirkelig lære.

.

Ja han oppfyllte loven til punkt og prikke, Viking

hva er problemet ? har noen sagt noe annet ?[Redigert den 27-11-2015 kl 20:46 av Jerusalem]

LeifG - 27-11-2015 kl 22:06

Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av gana  
Bra forklart Jerusalem.
....

Vel, det hele krever en vis forestilingsevne. Som du ser, svarer Leif "For at Gud ser Jesus i noen så må ..."

Følgelig har ikke Leif skjønt hva det er Gud ser

Gud ser sin Sønn og ikke noe annet.[Redigert den 27-11-2015 kl 20:14 av Jerusalem]


Ja, Gud ser Jesus i enhver som følger Ham. Gud ser ikke Jesus i de som tror Ham men ikke følger Ham. Veldig enkel logikk og den ene er urett mens den andre ene Veien er rettferdighet og Kjærlighet. Alle som ikke lyver for seg selv og tror løgnen ser og vet.

LeifG - 27-11-2015 kl 22:09

Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av gana  
Bra forklart Jerusalem.
....

Vel, det hele krever en vis forestilingsevne. Som du ser, svarer Leif "For at Gud ser Jesus i noen så må ..."

Følgelig har ikke Leif skjønt hva det er Gud ser

Gud ser sin Sønn og ikke noe annet.
[Redigert den 27-11-2015 kl 20:14 av Jerusalem]


Ja ordet "må" er jo ganske avslørende. Det er liksom det er ikke nok det Gud har gjort og at en derfor selv må gjøre noe i tillegg.

Når det gjelder forestillingsevne så tror jeg ikke det kreves mer av den evnen enn at det er fullt mulig å forstå for alle som vil.

Jeg konkluderer altså med at det må være viljen det må være noe feil med.


Det er Du/ Dere som krever at man Selv må gjøre i tillegg.

Gud sier at han gjør det slik at vi gjør. Hvorfor kjødet ikke vil? Jo, det er fordi kjødet ikke kan holde loven og må finne en lovløs vei inn til himmelen og tro seg inn der på. Med andre ord har ikke kjødet kjærlighet til sannheten

LeifG - 27-11-2015 kl 22:11

Sitat: skrevet av Viking  

Hva skal en si til slikt?
En må være beruset for å forstå en sådan lære som dere prediker.
Men å hensette seg i en slik beruselse er å omgåes med
ånder er ikke skal oppsøke.

Hadde ikke skadet om gana og jerusalem hadde forstått litt av GT.

:)


Ja, løgnersk religion er beruset.


Åp 17,6 Og jeg så kvinnen drukken av de helliges blod og av Jesu vidners blod, og jeg undret mig storlig da jeg så henne.

gana - 27-11-2015 kl 23:17

Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av Viking  

Hva skal en si til slikt?
En må være beruset for å forstå en sådan lære som dere prediker.
Men å hensette seg i en slik beruselse er å omgåes med
ånder er ikke skal oppsøke.

Dette innlegget ditt, minner om hva jødene sa om Apostlene, når den hellige ånd kom over dem og de forkynte ordet, på første pinsedag.


Ja det åndelige forklares best med åndelige ord.

1 Kor 2,13: "Om dette taler vi med ord som Ånden har lært oss,
ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss. Det
åndelige tolker vi med ord som hører Ånden til."

LeifG - 28-11-2015 kl 00:01

Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av Viking  

Hva skal en si til slikt?
En må være beruset for å forstå en sådan lære som dere prediker.
Men å hensette seg i en slik beruselse er å omgåes med
ånder er ikke skal oppsøke.

Dette innlegget ditt, minner om hva jødene sa om Apostlene, når den hellige ånd kom over dem og de forkynte ordet, på første pinsedag.


Ja det åndelige forklares best med åndelige ord.

1 Kor 2,13: "Om dette taler vi med ord som Ånden har lært oss,
ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss. Det
åndelige tolker vi med ord som hører Ånden til."


Hvilken Ånd har man om Ånden ikke er i samsvar med Guds ord?

Vi vet at tungetale på pinsens dag er utenlandsk språk, talt til utlendinger som var der. Talt av mennesker som ikke visste at de talte utenlands språk og for de som snakket lokalspråket der var det bare babbel.
I dag ser vi svært mange karismatikere/ pinsevenner som babler bare babbel og kaller det Åndens språk. De sier det er fra Gud, vel det kan være fra Gud men da er det bare for å vise verden at de ikke tror Ham. Selv om de tror de tror og de tolker Guds ord med denne Ånd det Åndelige som de liker å se i Guds ord.

I 1 Kor 2:12 taler Paulus om de som har Ånden og de som har verdens ånd. De som har verdens ånd stoler på verdens lærere så som fysikere, evolusjonsbiologer, etc. og de tror ikke på Guds ord, de tror ikke på skapelsen som ett eksempel og de er lovløse. De tolker Guds ord etter som verdens vind går og drikker av Mammons beger mens de tilber sin gud.
De tror ikke på Guds kraft til frelse fra synd men de tror på frelse i synd og kraft fra sin gud igjennom uforklarelige undere som ingen kan forstå. På den måten rettferdiggjøres urett ferd på tross av for det begrensede skapte mennesket kan jo ikke annet enn å synde. For dem er deres gud sannelig nådig og snille som lar syndere leve i synd.. .

Er det ikke slik?

gana - 28-11-2015 kl 01:01

Nå tenkte jeg egentlig ikke så mye på tungetale LeifG, men mer
på åndelig begreper, ord og vendinger som forklarer åndelige
sannheter.

Som for eksempel dette med å være "i Kristus", i vår bibel er
det mange slike åndelige formuleringer som skal hjelpe oss
til å forstå åndelige sannheter.

Og får en ikke med seg betydningen så kan det jo være at en
går glipp av noe vesentlig, i dette tilfellet selve frelsen, for
den har en ifølge Bibelen bare i Kristus.[Redigert den 28-11-2015 kl 01:20 av gana]

LeifG - 28-11-2015 kl 10:32

Nå brukes diverse tekster og de tas ut av sin kontekst for så å bruke de vidløftig til sin fordels forståelse. Når man har gjort det sier man at det er ånden som tolker det slik. Det er ingen ting annet enn mangel på tro, mangel på respekt/ Gudsfrykt og man sier at Guds ord ikke er Guds ord men en tekst man som menneske ikke kan forstå og tyde logisk ved hjelp av Gud.


Hebr 4,11 La oss derfor gjøre oss umak for å komme inn til den hvile, forat ikke nogen skal falle efter samme eksempel på vantro.

Hebr 5,11 Om dette har vi meget å si, som også er vanskelig å utlegge, eftersom I er blitt trege til å høre.

Hebr 11,1-2 Men tro er full visshet om det som håpes, overbevisning om ting som ikke sees. 2 For på grunn av den fikk de gamle godt vidnesbyrd.

1 Pet 2,7-8 Eder altså som tror, hører æren til; men for de vantro er den sten som bygningsmennene forkastet, blitt til hjørnesten og snublesten og anstøtsklippe, 8 disse som snubler ved sin vantro mot ordet; dertil er de og satt.Det vesentlige i Frelsen er at man blir reddet fra fallen syndig natur til Guddommelig natur, altså frelse fra synd/ lovbrudd av naturen Gud gir oss.


Joh 5,46 For hadde I trodd Moses, da hadde I trodd mig; for det er om mig han har skrevet;

Joh 8,28 Jesus sa da: Når I får ophøiet Menneskesønnen, da skal I skjønne at det er mig, og at jeg intet gjør av mig selv, men taler dette således som min Fader har lært mig.

Joh 10,38 men gjør jeg dem, da tro gjerningene, om I ikke tror mig, forat I kan skjønne og forstå at Faderen er i mig og jeg i ham!

Joh 14,15 Dersom I elsker mig, da holder I mine bud,

Joh 14,20 På den dag skal I kjenne at jeg er i min Fader, og I i mig, og jeg i eder.

Joh 14,24 Den som ikke elsker mig, holder ikke mine ord; og det ord I hører, er ikke mitt, men Faderens, som har sendt mig.

Joh 14,30 Jeg skal herefter ikke tale meget med eder; for verdens fyrste kommer, og han har intet i mig,

Joh 15,2-6 Hver gren på mig som ikke bærer frukt, den tar han bort, og hver den som bærer frukt, den renser han, forat den skal bære mere frukt. 3 I er alt rene på grunn av det ord som jeg har talt til eder; 4 bli i mig, så blir jeg i eder! Likesom grenen ikke kan bære frukt av sig selv, men bare når den blir i vintreet, således heller ikke I uten at I blir i mig. 5 Jeg er vintreet, I er grenene; den som blir i mig, og jeg i ham, han bærer megen frukt; for uten mig kan I intet gjøre. 6 Om nogen ikke blir i mig, da kastes han ut som en gren og visner, og de sankes sammen og kastes på ilden, og de brenner.

Joh 15,9-10 Likesom Faderen har elsket mig, så har jeg elsket eder; bli i min kjærlighet! 10 Dersom I holder mine bud, da blir I i min kjærlighet, likesom jeg har holdt min Faders bud og blir i hans kjærlighet.

Joh 15,12 Dette er mitt bud at I skal elske hverandre, likesom jeg har elsket eder.
Men det er klart om en ikke elsker Veien, Sannheten og Livet (Gud) blir det også vanskelig for kjødet å ikke holde de 6 neste moralske bud som viser om vi elsker vår neste eller ikke. De 4 første bud viser jo om Gud er vår Gud eller ikke og er Han våer Gud så er det en selvfølge at Han følger vi.., som Jesus viste oss at man bare gjør om man tror på Gud og Frelsen fra syndig fallen natur.

Jerusalem - 28-11-2015 kl 14:07

Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av Viking  

Hva skal en si til slikt?
En må være beruset for å forstå en sådan lære som dere prediker.
Men å hensette seg i en slik beruselse er å omgåes med
ånder er ikke skal oppsøke.

Dette innlegget ditt, minner om hva jødene sa om Apostlene, når den hellige ånd kom over dem og de forkynte ordet, på første pinsedag.


Ja det åndelige forklares best med åndelige ord.

1 Kor 2,13: "Om dette taler vi med ord som Ånden har lært oss,
ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss. Det
åndelige tolker vi med ord som hører Ånden til."

Ordene er ånd og liv, de kan vekke åndelig døde til liv.

Joh 3,34 "Han som Gud har sendt, taler ord fra Gud, for Gud gir Ånden i fullt mål."

Jerusalem - 28-11-2015 kl 14:31

Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av gana  
Bra forklart Jerusalem.
....

Vel, det hele krever en vis forestilingsevne. Som du ser, svarer Leif "For at Gud ser Jesus i noen så må ..."

Følgelig har ikke Leif skjønt hva det er Gud ser

Gud ser sin Sønn og ikke noe annet.


Ja, Gud ser Jesus i enhver som følger Ham. Gud ser ikke Jesus i de som tror Ham men ikke følger Ham. Veldig enkel logikk og den ene er urett mens den andre ene Veien er rettferdighet og Kjærlighet. Alle som ikke lyver for seg selv og tror løgnen ser og vet.

Du kan ikke følge Jesus Kristus mer enn de som er i ham, Leif De som er i Jesus Kristus oppfyller indirekte absolutt alle krav som stilles. Alle dine betrebelser utenfor Jesus Kristus er fånyttes.

Jerusalem - 28-11-2015 kl 14:51

Sitat: skrevet av LeifG  
Nå brukes diverse tekster og de tas ut av sin kontekst for så å bruke de vidløftig til sin fordels forståelse. Når man har gjort det sier man at det er ånden som tolker det slik. Det er ingen ting annet enn mangel på tro, mangel på respekt/ Gudsfrykt og man sier at Guds ord ikke er Guds ord men en tekst man som menneske ikke kan forstå og tyde logisk ved hjelp av Gud.

Joh 15,2-6 Hver gren på mig som ikke bærer frukt, den tar han bort, og hver den som bærer frukt, den renser han, forat den skal bære mere frukt. 3 I er alt rene på grunn av det ord som jeg har talt til eder; 4 bli i mig, så blir jeg i eder! Likesom grenen ikke kan bære frukt av sig selv, men bare når den blir i vintreet, således heller ikke I uten at I blir i mig. 5 Jeg er vintreet, I er grenene; den som blir i mig, og jeg i ham, han bærer megen frukt; for uten mig kan I intet gjøre. 6 Om nogen ikke blir i mig, da kastes han ut som en gren og visner, og de sankes sammen og kastes på ilden, og de brenner.


Forstår du hvor viktig det er å være i Jesus Kristus, Leif ?

og kanskje enda mer viktig Joh 15,7 "Dersom I blir i mig, og mine ord blir i eder, da bed om hvad I vil"

Den dagen du forstår dette konseptet med å være i Jesus Kristus og så tale hans ord, har du kommet langt.

[Redigert den 28-11-2015 kl 14:00 av Jerusalem]

gana - 28-11-2015 kl 14:56

Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av Viking  

Hva skal en si til slikt?
En må være beruset for å forstå en sådan lære som dere prediker.
Men å hensette seg i en slik beruselse er å omgåes med
ånder er ikke skal oppsøke.

Dette innlegget ditt, minner om hva jødene sa om Apostlene, når den hellige ånd kom over dem og de forkynte ordet, på første pinsedag.


Ja det åndelige forklares best med åndelige ord.

1 Kor 2,13: "Om dette taler vi med ord som Ånden har lært oss,
ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss. Det
åndelige tolker vi med ord som hører Ånden til."

Ordene er ånd og liv, de kan vekke åndelig døde til liv.

Joh 3,34 "Han som Gud har sendt, taler ord fra Gud, for Gud gir Ånden i fullt mål."


Ja Ordene er ånd og liv og kan vekke åndelig døde,

men når jeg leser litt rundt her i forumet så blir jeg

minnet om at det også er fullt mulig å forherde seg.

LeifG - 28-11-2015 kl 15:12

Sitat:
[quote=27620&tid=2609&author=Jerusalem]Du kan ikke følge Jesus Kristus mer enn de som er i ham, Leif


Jeg kan ikke se annet denne uttalelsen er tatt ut i fra hva Din målestokk er om hvem og hva som er i Jesus Kristus.
Der er og må være Guds ord som definerer det å være i Ham og Ham i oss.


Sitat:
De som er i Jesus Kristus oppfyller indirekte absolutt alle krav som stilles.


Ja, helt klart og om en ikke er i Ham så er det fordi man ikke oppfyller betingelsene Jesus har gitt.

Joh 14,15 Dersom I elsker mig, da holder I mine bud,

Joh 14,21 Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker mig; men den som elsker mig, skal elskes av min Fader, og jeg skal elske ham og åpenbare mig for ham.

Joh 14,24 Den som ikke elsker mig, holder ikke mine ord; og det ord I hører, er ikke mitt, men Faderens, som har sendt mig.

Joh 15,2 Hver gren på mig som ikke bærer frukt, den tar han bort, og hver den som bærer frukt, den renser han, forat den skal bære mere frukt.

Joh 15,4 bli i mig, så blir jeg i eder! Likesom grenen ikke kan bære frukt av sig selv, men bare når den blir i vintreet, således heller ikke I uten at I blir i mig.

Joh 15,10 Dersom I holder mine bud, da blir I i min kjærlighet, likesom jeg har holdt min Faders bud og blir i hans kjærlighet.


Dessverre er det mange som tror de er i Ham men er bedratt av bedrageren og han har en lovløs lære som vi er advart imot i Guds ord, NT som i GT. Det som er løsningen her er å tro Guds ord så kan vi ikke bedras.Sitat:
Alle dine betrebelser utenfor Jesus Kristus er fånyttes.Hvilke bestrebelser har jeg utenfor Jesus Kristus? Bare vær konkret er du snill.

[Redigert den 28-11-2015 kl 14:14 av LeifG]

LeifG - 28-11-2015 kl 15:30

Sitat: skrevet av Jerusalem  

Forstår du hvor viktig det er å være i Jesus Kristus, Leif ?

og kanskje enda mer viktig Joh 15,7 "Dersom I blir i mig, og mine ord blir i eder, da bed om hvad I vil"

Den dagen du forstår dette konseptet med å være i Jesus Kristus og så tale hans ord, har du kommet langt.

[Redigert den 28-11-2015 kl 14:00 av Jerusalem]


Om du er i Ham så bryter, Han sier DERSOM, altså en betingelse og betingelsen er at man elsker Ham og holder HANS bud. IKKE menneskebud om rett og galt. Man overgir seg uforbeholdent til Ham og Hans orden med de bud HAN legger frem.
Gjør man det og er i Ham så er det ikke slik at da kan man be om åp endre budene så man kan synd/ bryte loven allikevel. Altså be om hva du vil i og av det falne kjøds vilje.


Rom 8,1-16
Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus; for livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort mig fra syndens og dødens lov. For det som var umulig for loven, idet den var maktesløs ved kjødet, det gjorde Gud, idet han sendte sin Sønn i syndig kjøds lignelse og for syndens skyld og fordømte synden i kjødet, forat lovens krav skulde bli opfylt i oss, vi som ikke vandrer efter kjødet, men efter Ånden.

For de som er efter kjødet, attrår det som hører kjødet til, men de som er efter Ånden, attrår det som hører Ånden til.
For kjødets attrå er død, men Åndens attrå er liv og fred, fordi kjødets attrå er fiendskap mot Gud - for det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det og de som er i kjødet, kan ikke tekkes Gud.

Men I er ikke i kjødet, men i Ånden, såfremt Guds Ånd bor i eder; men har nogen ikke Kristi Ånd, da hører han ikke ham til.
Men er Kristus i eder, da er vel legemet dødt på grunn av synd, men ånden er liv på grunn av rettferdighet.

Men dersom hans Ånd som opvakte Jesus fra de døde, bor i eder, da skal han som opvakte Kristus fra de døde, også levendegjøre eders dødelige legemer ved sin Ånd, som bor i eder.

Derfor, brødre, står vi ikke i gjeld til kjødet, så vi skulde leve efter kjødet; for dersom I lever efter kjødet, da skal I dø; men dersom I døder legemets gjerninger ved Ånden, da skal I leve.

For så mange som drives av Guds Ånd, de er Guds barn.

I fikk jo ikke trældommens ånd, så I atter skulde frykte, men I fikk barnekårets Ånd, ved hvilken vi roper: Abba, Fader!

Ånden selv vidner med vår ånd at vi er Guds barn;Med andre ord er man loven lydig om man er i Kristus og bare slik når man oppstandelsen sammen med Ham.LeifG - 28-11-2015 kl 15:32

Sitat: skrevet av gana  

Ja Ordene er ånd og liv og kan vekke åndelig døde, men når jeg leser litt rundt her i forumet så blir jeg minnet om at det også er fullt mulig å forherde seg.


Paulus forteller om hvorfor man forherder seg og det har med at man ikke tror at man kan frelses fra synd her og nå. Hjertene smelter ikke for evangeliet, sannheten og rettferdigheten. Kjødet vil ikke ha rett ferd for da dør Jeget, egoet og stoltheten.


Jerusalem - 28-11-2015 kl 17:37

Sitat: skrevet av LeifG  

Dessverre er det mange som tror de er i Ham men er bedratt av bedrageren og han har en lovløs lære som vi er advart imot i Guds ord, NT som i GT. Det som er løsningen her er å tro Guds ord så kan vi ikke bedras.

Joh 6,56 "Den som spiser min kropp og drikker mitt blod, blir i meg og jeg i ham."

Dette er Jesu Kristi ord og han er ingen bedrager, Leif

Joh 15,4 Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg. Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingen ting gjøre.

Hebr 13,15 "La oss da ved ham stadig bære fram for Gud vår lovprisning som offer, det vil si frukten av lepper som bekjenner hans navn.

Joh 15,1 Jeg er det sanne vintre, og min Far er vinbonden. Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver grein som bærer frukt, renser han så den skal bære mer.

I kirken spiser og drikker folk Jesus Kristi kropp og blod, og lovpriser Gud, Leif :spin:[Redigert den 28-11-2015 kl 17:02 av Jerusalem]

gana - 28-11-2015 kl 18:48

Sitat: skrevet av Jerusalem  

I kirken spiser og drikker folk Jesus Kristi kropp og blod


Enkelte kristne har det også bare som et minnemåltid, men kristne er de nå okke som :)

Jerusalem - 28-11-2015 kl 22:42

Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Jerusalem  

I kirken spiser og drikker folk Jesus Kristi kropp og blod


Enkelte kristne har det også bare som et minnemåltid, men kristne er de nå okke som :)

Det blir jo litt merkelig, når Paulus i 1 Kor 10:16 sier,

"Velsignelsens beger som vi velsigner, gir det ikke del i Kristi blod. Brødet som vi bryter, gir det ikke del i Kristi kropp? Fordi det er ett brød, er vi alle én kropp. For vi har alle del i det ene brød."

og da er det tydlig at dette er noe mer enn minnemåltid, at det er noe som forener de kristne i en kropp, Jesu Kristi kropp. (jfr. vintre)


[Redigert den 28-11-2015 kl 21:46 av Jerusalem]

gana - 28-11-2015 kl 22:50

Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Jerusalem  

I kirken spiser og drikker folk Jesus Kristi kropp og blod


Enkelte kristne har det også bare som et minnemåltid, men kristne er de nå okke som :)

Det blir jo litt merkelig, når Paulus i 1 Kor 10:16 sier,

"Velsignelsens beger som vi velsigner, gir det ikke del i Kristi blod. Brødet som vi bryter, gir det ikke del i Kristi kropp? Fordi det er ett brød, er vi alle én kropp. For vi har alle del i det ene brød."

og da er det tydlig at dette er noe mer enn minnemåltid, at det er noe som forener de kristne i en kropp, Jesu Kristi kropp. (jfr. vintre)


[Redigert den 28-11-2015 kl 21:46 av Jerusalem]


Mulig det, men hva skulle egentlig dette "mer" bestå i?

Kristen tro og felleskap er jo også noe som forener.

Jerusalem - 29-11-2015 kl 19:35

Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Jerusalem  

I kirken spiser og drikker folk Jesus Kristi kropp og blod


Enkelte kristne har det også bare som et minnemåltid, men kristne er de nå okke som :)

Det blir jo litt merkelig, når Paulus i 1 Kor 10:16 sier,

"Velsignelsens beger som vi velsigner, gir det ikke del i Kristi blod. Brødet som vi bryter, gir det ikke del i Kristi kropp? Fordi det er ett brød, er vi alle én kropp. For vi har alle del i det ene brød."

og da er det tydlig at dette er noe mer enn minnemåltid, at det er noe som forener de kristne i en kropp, Jesu Kristi kropp. (jfr. vintre)


Mulig det, men hva skulle egentlig dette "mer" bestå i?

Kristen tro og felleskap er jo også noe som forener.

Dette mer består i akkurat det Paulus sier, "del i Kristi blod" og "del i Kristi kropp".

1 Kor 10:18 "Se på Israels folk! Har ikke de som spiser av offeret, del i det som skjer på alteret?"

Mao: del i offret

Akkurat som Leif og Viking ikke skjønner dette med "i Kristus" skjønner kanskje ikke du dette gana: Når Jesus Kristus kom til Jerusalem for å ofre seg selv, lot han Apostlene få del i (bli med på) (bli ett med ham i) det hellige offer. Gjennom brødet og vinen ble de ett med Guds lam som ble offret den dagen. Noe også Paulus og alle de andre hellige ble gjennom å spise brødet og vinen, ved senere anledning.


[Redigert den 29-11-2015 kl 20:35 av Jerusalem]

gana - 29-11-2015 kl 21:43

Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Jerusalem  

I kirken spiser og drikker folk Jesus Kristi kropp og blod


Enkelte kristne har det også bare som et minnemåltid, men kristne er de nå okke som :)

Det blir jo litt merkelig, når Paulus i 1 Kor 10:16 sier,

"Velsignelsens beger som vi velsigner, gir det ikke del i Kristi blod. Brødet som vi bryter, gir det ikke del i Kristi kropp? Fordi det er ett brød, er vi alle én kropp. For vi har alle del i det ene brød."

og da er det tydlig at dette er noe mer enn minnemåltid, at det er noe som forener de kristne i en kropp, Jesu Kristi kropp. (jfr. vintre)


Mulig det, men hva skulle egentlig dette "mer" bestå i?

Kristen tro og felleskap er jo også noe som forener.

Dette mer består i akkurat det Paulus sier, "del i Kristi blod" og "del i Kristi kropp".

1 Kor 10:18 "Se på Israels folk! Har ikke de som spiser av offeret, del i det som skjer på alteret?"

Mao: del i offret

Akkurat som Leif og Viking ikke skjønner dette med "i Kristus" skjønner kanskje ikke du dette gana: Når Jesus Kristus kom til Jerusalem for å ofre seg selv, lot han Apostlene få del i (bli med på) (bli ett med ham i) det hellige offer. Gjennom brødet og vinen ble de ett med Guds lam som ble offret den dagen. Noe også Paulus og alle de andre hellige ble gjennom å spise brødet og vinen, ved senere anledning.


[Redigert den 29-11-2015 kl 20:35 av Jerusalem]


Jo jeg forstår at man blir ett med Guds lam gjennom brødet og vinen, men det samme blir vi også gjennom troen. Så hva er forskjellen?

[Redigert den 29-11-2015 kl 20:51 av gana]

Jerusalem - 29-11-2015 kl 22:09

Sitat: skrevet av gana  

Jo jeg forstår at man blir ett med Guds lam gjennom brødet og vinen, men det samme blir vi også gjennom troen. Så hva er forskjellen?


Det er ikke alle som kan tro uten noe fysisk (jfr. Apostelen Tomas) Det blir mye lettere å tro at du er ett med Guds lam når lammet på denne måten blir en del av deg og du en del av lammet.

En annen side, du ønsker også at din kropp skal bli herligjort (forvandlet) og da er det å ha "del i Kristi oppstandelse kropp" et bra sted å begynne. Det nye mennesket vi alle skal bli har både Kristi kropp og Kristi ånd.

[Redigert den 29-11-2015 kl 21:10 av Jerusalem]

gana - 30-11-2015 kl 00:46

Ja vi er heldig vi som er i Jesus Kristus, der kan vi få felleskap på flere vis :)

Og det er vel ganske enkelt sånn at er man ikke i Herren så er man i Dyret.


[Redigert den 29-11-2015 kl 00:07 av gana]

Jerusalem - 30-11-2015 kl 17:59

Sitat: skrevet av gana  
Ja vi er heldig vi som er i Jesus Kristus, der kan vi få felleskap på flere vis :)

Og det er vel ganske enkelt sånn at er man ikke i Herren så er man i Dyret.

Ja noen er menneske andre er dyr :spin:

Åp 22,15 "Men utenfor er hundene"

Matt 7,6 "Gi ikke hundene det hellige, og kast ikke perler til svin."

Fil 3,2 "Og så, mine søsken: Gled dere i Herren! Jeg blir ikke trett av å skrive det på nytt, og det skal gjøre dere trygge. Hold øye med hundene"

Her er faktisk jødedommen, kristendommen og islam enige. Man er bare uenige om hva som gjør enkelte til mennesker. At man kan bli et menneske gjennom Jesus Kristus er uforståelig for de fleste, selv om alle er enig i at Jesus Kristus er et sant menneske.[Redigert den 30-11-2015 kl 17:16 av Jerusalem]

gana - 30-11-2015 kl 23:41

Ja det er nok først i Jesus Kristus at man blir det menneske man var tiltenkt å være.

Den danske presten Grundtvig hadde noen tanker om «menneske først — kristen så».

Har aldri riktig forstått hva som menes med det. Vet du?

Det virker som det kanskje kan komme litt i konflikt med Skriften.

https://nn.wikipedia.org/wiki/Nikolai_Frederik_Severin_Grund...


[Redigert den 30-11-2015 kl 22:51 av gana]

Jerusalem - 1-12-2015 kl 18:15

Sitat: skrevet av gana  
Ja det er nok først i Jesus Kristus at man blir det menneske man var tiltenkt å være.

Den danske presten Grundtvig hadde noen tanker om «menneske først — kristen så».

Har aldri riktig forstått hva som menes med det. Vet du?

Det virker som det kanskje kan komme litt i konflikt med Skriften.

https://nn.wikipedia.org/wiki/Nikolai_Frederik_Severin_Grund...

I virkeligheten er det bare et menneske som kommer in i himmelriket, resten (de kristne) er i ham :spin:

[Redigert den 1-12-2015 kl 17:15 av Jerusalem]

gana - 1-12-2015 kl 18:55

Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av gana  
Ja det er nok først i Jesus Kristus at man blir det menneske man var tiltenkt å være.

Den danske presten Grundtvig hadde noen tanker om «menneske først — kristen så».

Har aldri riktig forstått hva som menes med det. Vet du?

Det virker som det kanskje kan komme litt i konflikt med Skriften.

https://nn.wikipedia.org/wiki/Nikolai_Frederik_Severin_Grund...

I virkeligheten er det bare et menneske som kommer in i himmelriket, resten (de kristne) er i ham :spin:

[Redigert den 1-12-2015 kl 17:15 av Jerusalem]


Ja sånn kan det vel også sies.

Men om det var det Grundtvig hadde i tankene er jeg litt tvilende til.

Men nå bryr vel heller ikke en katolikk seg så mye om hva lutherske prester måtte tenke på.

Hyll paven er vel litt mer aktuelt kanskje.

:)

Jerusalem - 1-12-2015 kl 19:54

Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av gana  
Ja det er nok først i Jesus Kristus at man blir det menneske man var tiltenkt å være.

Den danske presten Grundtvig hadde noen tanker om «menneske først — kristen så».

Har aldri riktig forstått hva som menes med det. Vet du?

Det virker som det kanskje kan komme litt i konflikt med Skriften.

https://nn.wikipedia.org/wiki/Nikolai_Frederik_Severin_Grund...

I virkeligheten er det bare et menneske som kommer in i himmelriket, resten (de kristne) er i ham :spin:

[Redigert den 1-12-2015 kl 17:15 av Jerusalem]


Ja sånn kan det vel også sies.

Men om det var det Grundtvig hadde i tankene er jeg litt tvilende til.

Men nå bryr vel heller ikke en katolikk seg så mye om hva lutherske prester måtte tenke på.

Hyll paven er vel litt mer aktuelt kanskje.

Jeg synes alle kristne tanker er interesante og så pavens, for også han er i Kristus, gana


gana - 1-12-2015 kl 20:21

Ja der er du inne på noe Jerusalem.

I Den norske kirke gjør de det annerledes, der er omtrent hele landets befolkning med å bestemmer veien.

Ser ut til at tanken "i Kristus" ikke er så veldig fremtredende der i gården.

Naturlig nok kanskje - det er tross alt bare de sanne troende som er der.

Jerusalem - 1-12-2015 kl 21:53

Sitat: skrevet av gana  
Ja der er du inne på noe Jerusalem.

I Den norske kirke gjør de det annerledes, der er omtrent hele landets befolkning med å bestemmer veien.

Ser ut til at tanken "i Kristus" ikke er så veldig fremtredende der i gården.

Naturlig nok kanskje - det er tross alt bare de sanne troende som er der.

Jeg vet faktisk ikke hva de tror i den norske kirke, men jeg vil tro de er kjent med "i Kristus" tanken.

Viking - 1-12-2015 kl 22:06Kirkene er opptatt av å gjøre det de vil og forventer at
Gud skal konvertere.


gana - 1-12-2015 kl 22:25

Sitat: skrevet av Jerusalem  

Jeg vet faktisk ikke hva de tror i den norske kirke


Nei vel, men jeg håper du har hørt om reformasjonen.

Det handlet om at ikke all var enig med pavedømmets

uopplyste enevelde og dets kjøp og salg av Guds nåde

med mer. Den norske kirke er et resultat av dette, men

har forandret seg ganske mye med årene og fremstår i

dag mer som en religiøs folkebevegelse der de fleste

nok er utenfor Kristus. Dessverre, men sånn er det.

Viking - 2-12-2015 kl 00:18


En av kirkens store festivaler er jul.

Yule/jol/jul er fra gammelt av (germansk) en hedensk
høytid som kirken "krydret" litt med sin lære.

Kristus ble som kjent født i sept./okt. jfr. bibelen.
Hadde vært fint å ære Gud med å sløyfe julen og
feire Guds festivaler i stedet?

.

Jerusalem - 2-12-2015 kl 00:31

Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Jerusalem  

Jeg vet faktisk ikke hva de tror i den norske kirke


Nei vel, men jeg håper du har hørt om reformasjonen.

Det handlet om at ikke all var enig med pavedømmets

uopplyste enevelde og dets kjøp og salg av Guds nåde

med mer. Den norske kirke er et resultat av dette, men

har forandret seg ganske mye med årene og fremstår i

dag mer som en religiøs folkebevegelse der de fleste

nok er utenfor Kristus. Dessverre, men sånn er det.


Ja reformasjonen ble innført i Norge ved Danske konges påbud år 1536, før det var Norge et katolsk land. Guds nåde kan selvfølgelig ikke kjøpes/selges, bare tanken høres merkelig ut. Dette at en eller annen pave eller en eller annen prest finner på noe tull eller gjør noe galt, sier ingen ting om paver og prester flest. Dette at apostelen Judas forådte Herren, sier ingen ting om apostler flest. Man skal ikke ta alle over en kam, gana

[Redigert den 1-12-2015 kl 23:32 av Jerusalem]

Jerusalem - 2-12-2015 kl 00:42

Sitat: skrevet av Viking  

En av kirkens store festivaler er jul.

Yule/jol/jul er fra gammelt av (germansk) en hedensk
høytid som kirken "krydret" litt med sin lære.

Kristus ble som kjent født i sept./okt. jfr. bibelen.
Hadde vært fint å ære Gud med å sløyfe julen og
feire Guds festivaler i stedet?

Christmas = Christ's Mass

Jesus Kristus ble født 6 måneder etter døperen Johannes (Luk 1:36) Johannes Døperen ble født 24 juni

https://no.wikipedia.org/wiki/Johannes_Døperen


[Redigert den 1-12-2015 kl 23:46 av Jerusalem]

gana - 2-12-2015 kl 01:35

Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Jerusalem  

Jeg vet faktisk ikke hva de tror i den norske kirke


Nei vel, men jeg håper du har hørt om reformasjonen.

Det handlet om at ikke all var enig med pavedømmets

uopplyste enevelde og dets kjøp og salg av Guds nåde

med mer. Den norske kirke er et resultat av dette, men

har forandret seg ganske mye med årene og fremstår i

dag mer som en religiøs folkebevegelse der de fleste

nok er utenfor Kristus. Dessverre, men sånn er det.


Ja reformasjonen ble innført i Norge ved Danske konges påbud år 1536, før det var Norge et katolsk land. Guds nåde kan selvfølgelig ikke kjøpes/selges, bare tanken høres merkelig ut. Dette at en eller annen pave eller en eller annen prest finner på noe tull eller gjør noe galt, sier ingen ting om paver og prester flest. Dette at apostelen Judas forådte Herren, sier ingen ting om apostler flest. Man skal ikke ta alle over en kam, gana

[Redigert den 1-12-2015 kl 23:32 av Jerusalem]


Nei man skal ikke ta alle over en kam, noe jeg heller ikke har gjort,

men man kan i alle fall lære det av historien at det nok kan være

lurt å spre makten litt mer enn det pavekirken har gjort.

Viking - 2-12-2015 kl 02:02

Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av Viking  

En av kirkens store festivaler er jul.

Yule/jol/jul er fra gammelt av (germansk) en hedensk
høytid som kirken "krydret" litt med sin lære.

Kristus ble som kjent født i sept./okt. jfr. bibelen.
Hadde vært fint å ære Gud med å sløyfe julen og
feire Guds festivaler i stedet?

Christmas = Christ's Mass

Jesus Kristus ble født 6 måneder etter døperen Johannes (Luk 1:36) Johannes Døperen ble født 24 juni

https://no.wikipedia.org/wiki/Johannes_Døperen
[Redigert den 1-12-2015 kl 23:46 av Jerusalem]


Jeg setter større lit til bibelen. Wikipedia? - det holder ikke gana.
Forsøk bibelen:)

.

Jerusalem - 2-12-2015 kl 12:40

Sitat: skrevet av Viking  
Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av Viking  

En av kirkens store festivaler er jul.

Yule/jol/jul er fra gammelt av (germansk) en hedensk
høytid som kirken "krydret" litt med sin lære.

Kristus ble som kjent født i sept./okt. jfr. bibelen.
Hadde vært fint å ære Gud med å sløyfe julen og
feire Guds festivaler i stedet?

Christmas = Christ's Mass

Jesus Kristus ble født 6 måneder etter døperen Johannes (Luk 1:36) Johannes Døperen ble født 24 juni

https://no.wikipedia.org/wiki/Johannes_Døperen
[Redigert den 1-12-2015 kl 23:46 av Jerusalem]


Jeg setter større lit til bibelen. Wikipedia? - det holder ikke gana.
Forsøk bibelen:)

.

Luk 1:36 er et vers i bibelen Viking

Jesus Kristus ble født 6 måneder etter døperen Johannes. Døperen Johannes mor Elisabet, ble gravid rett etter den uken hennes mann Sakarja var ferdig med sin tempel tjeneste (brenne røkelse) i oktober.

Jerusalem - 2-12-2015 kl 15:45

Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Jerusalem  

Jeg vet faktisk ikke hva de tror i den norske kirke


Nei vel, men jeg håper du har hørt om reformasjonen.

Det handlet om at ikke all var enig med pavedømmets

uopplyste enevelde og dets kjøp og salg av Guds nåde

med mer. Den norske kirke er et resultat av dette, men

har forandret seg ganske mye med årene og fremstår i

dag mer som en religiøs folkebevegelse der de fleste

nok er utenfor Kristus. Dessverre, men sånn er det.


Ja reformasjonen ble innført i Norge ved Danske konges påbud år 1536, før det var Norge et katolsk land. Guds nåde kan selvfølgelig ikke kjøpes/selges, bare tanken høres merkelig ut. Dette at en eller annen pave eller en eller annen prest finner på noe tull eller gjør noe galt, sier ingen ting om paver og prester flest. Dette at apostelen Judas forådte Herren, sier ingen ting om apostler flest. Man skal ikke ta alle over en kam, gana

[Redigert den 1-12-2015 kl 23:32 av Jerusalem]


Nei man skal ikke ta alle over en kam, noe jeg heller ikke har gjort,

men man kan i alle fall lære det av historien at det nok kan være

lurt å spre makten litt mer enn det pavekirken har gjort.

Denne maktkampen eller kampen om hvem skal ha hvilken stilling i Guds nye styre, har pågått siden Apostlenes dager og helt frem til i dag, gana

Matt 20:20 "Da kom Sebedeus-sønnenes mor til ham sammen med begge sønnene, kastet seg ned for ham og ville be ham om noe. «Hva er det du ønsker?» spurte han. Hun svarte: «Si at disse to sønnene mine skal få sitte ved siden av deg i ditt rike, den ene på høyre og den andre på venstre side.» Men Jesus sa: «Dere vet ikke hva dere ber om. Kan dere drikke det begeret jeg skal drikke?» «Det kan vi», svarte de. Han sa: «Mitt beger skal dere drikke, men hvem som skal sitte ved min høyre eller venstre side, er det ikke min sak å avgjøre. Der skal de sitte som min Far har gjort i stand for.»"

[Redigert den 2-12-2015 kl 14:47 av Jerusalem]

gana - 2-12-2015 kl 19:42

Da Jesus utnevnte apostlene - og Peter som den han skulle
bygge sin kirke på - så var det nok ikke meningen at denne
autoritet var noe som skulle overtas av påfølgende
kirkeledere.

Vi fikk Skriften og det var den som skulle være
vår rettleder.

Jerusalem - 2-12-2015 kl 20:56

Sitat: skrevet av gana  
Da Jesus utnevnte apostlene - og Peter som den han skulle
bygge sin kirke på - så var det nok ikke meningen at denne
autoritet var noe som skulle overtas av påfølgende
kirkeledere.

Vi fikk Skriften og det var den som skulle være
vår rettleder.

Der er vi helt uenig, gana "Skriften" for Jesus Kristus og Apostlene var GT, NT fantes ikke enda.

Jesus Kristus overdro riket (styret) til Apostlene, de overdro riket (styret) til sine etterkommere.

Luk 22,29 "nå overdrar jeg riket til dere, slik som min Far har overdratt det til meg"[Redigert den 2-12-2015 kl 20:01 av Jerusalem]

gana - 2-12-2015 kl 21:46

Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av gana  
Da Jesus utnevnte apostlene - og Peter som den han skulle
bygge sin kirke på - så var det nok ikke meningen at denne
autoritet var noe som skulle overtas av påfølgende
kirkeledere.

Vi fikk Skriften og det var den som skulle være
vår rettleder.

Der er vi helt uenig, gana "Skriften" for Jesus Kristus og Apostlene var GT, NT fantes ikke enda.

Jesus Kristus overdro riket (styret) til Apostlene, de overdro riket (styret) til sine etterkommere.

Luk 22,29 "nå overdrar jeg riket til dere, slik som min Far har overdratt det til meg"[Redigert den 2-12-2015 kl 20:01 av Jerusalem]


Kan vel ikke være så mye å være uenig om dette Jerusalem. Selvsagt er det Skriften som er vår rettleder og autoritet. Kan du virkelig være uenig i det?

Ja Jesus og apostlene brukt GT, men for de første kristne var det nok først og fremst apostlenes skrifter som var flittig i bruk, det var disse som senere ble til NT.

Og selvsagt overdro Jesus riket til apostlene og deres etterkommere. Hva skulle han ellers gjøre? Men dette betyr jo ikke at de ikke skulle få sin rettledning og styre etter en hel bibel, både GT og apostelskrifter, de hadde begge deler tilgjengelig.

At den formelle samling av kanon kom noe senere forandrer intet på realiteten i den praksis som allerede var etablert når det gjelder skrifter i bruk blant de første kristne.

Pavepåfunn og den slags over-autoritet kom nok noe senere ja - de første kristne lot seg lede av Ånden og styrte etter Bibelen.


[Redigert den 2-12-2015 kl 20:58 av gana]

Jerusalem - 3-12-2015 kl 20:02

Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av gana  
Da Jesus utnevnte apostlene - og Peter som den han skulle
bygge sin kirke på - så var det nok ikke meningen at denne
autoritet var noe som skulle overtas av påfølgende
kirkeledere.

Vi fikk Skriften og det var den som skulle være
vår rettleder.

Der er vi helt uenig, gana "Skriften" for Jesus Kristus og Apostlene var GT, NT fantes ikke enda.

Jesus Kristus overdro riket (styret) til Apostlene, de overdro riket (styret) til sine etterkommere.

Luk 22,29 "nå overdrar jeg riket til dere, slik som min Far har overdratt det til meg"[Redigert den 2-12-2015 kl 20:01 av Jerusalem]


Kan vel ikke være så mye å være uenig om dette Jerusalem. Selvsagt er det Skriften som er vår rettleder og autoritet. Kan du virkelig være uenig i det?

Ja Jesus og apostlene brukt GT, men for de første kristne var det nok først og fremst apostlenes skrifter som var flittig i bruk, det var disse som senere ble til NT.

Og selvsagt overdro Jesus riket til apostlene og deres etterkommere. Hva skulle han ellers gjøre? Men dette betyr jo ikke at de ikke skulle få sin rettledning og styre etter en hel bibel, både GT og apostelskrifter, de hadde begge deler tilgjengelig.

At den formelle samling av kanon kom noe senere forandrer intet på realiteten i den praksis som allerede var etablert når det gjelder skrifter i bruk blant de første kristne.

Pavepåfunn og den slags over-autoritet kom nok noe senere ja - de første kristne lot seg lede av Ånden og styrte etter Bibelen.

Nei, autoriteten er hos rikets forvaltere, det er også de som har bestemt hvilken skrifter og bøker som inngår i bibelen, alt under ledelse av den hellige ånd.

[Redigert den 3-12-2015 kl 19:18 av Jerusalem]

gana - 3-12-2015 kl 21:27

Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av gana  
Da Jesus utnevnte apostlene - og Peter som den han skulle
bygge sin kirke på - så var det nok ikke meningen at denne
autoritet var noe som skulle overtas av påfølgende
kirkeledere.

Vi fikk Skriften og det var den som skulle være
vår rettleder.

Der er vi helt uenig, gana "Skriften" for Jesus Kristus og Apostlene var GT, NT fantes ikke enda.

Jesus Kristus overdro riket (styret) til Apostlene, de overdro riket (styret) til sine etterkommere.

Luk 22,29 "nå overdrar jeg riket til dere, slik som min Far har overdratt det til meg"[Redigert den 2-12-2015 kl 20:01 av Jerusalem]


Kan vel ikke være så mye å være uenig om dette Jerusalem. Selvsagt er det Skriften som er vår rettleder og autoritet. Kan du virkelig være uenig i det?

Ja Jesus og apostlene brukt GT, men for de første kristne var det nok først og fremst apostlenes skrifter som var flittig i bruk, det var disse som senere ble til NT.

Og selvsagt overdro Jesus riket til apostlene og deres etterkommere. Hva skulle han ellers gjøre? Men dette betyr jo ikke at de ikke skulle få sin rettledning og styre etter en hel bibel, både GT og apostelskrifter, de hadde begge deler tilgjengelig.

At den formelle samling av kanon kom noe senere forandrer intet på realiteten i den praksis som allerede var etablert når det gjelder skrifter i bruk blant de første kristne.

Pavepåfunn og den slags over-autoritet kom nok noe senere ja - de første kristne lot seg lede av Ånden og styrte etter Bibelen.

Nei, autoriteten er hos rikets forvaltere, det er også de som har bestemt hvilken skrifter og bøker som inngår i bibelen, alt under ledelse av den hellige ånd.

[Redigert den 3-12-2015 kl 19:18 av Jerusalem]


Joda, men man får ikke en autoritet på linje med apostlene og Skriften fordi om man er ledet av Ånden.

Apostlene står i en særstilling når det gjelder autoritet, så også Bibelen.


[Redigert den 3-12-2015 kl 20:59 av gana]

Jerusalem - 4-12-2015 kl 01:19

Sitat: skrevet av gana  


Joda, men man får ikke en autoritet på linje med apostlene og Skriften fordi om man er ledet av Ånden.

Apostlene står i en særstilling når det gjelder autoritet, så også Bibelen.

Med "apostlene" tenker du da på autoriteten til de tolv apostlene ? eller også på autoriteten til apostlene Paulus, Silvanus, Timoteus, Barnabas, Jakob osv.

1 Tess 2:7 "vi kunne ha brukt vår myndighet som Kristi apostler"


Inndelingen i Biskoper og prester har du fra første stund og helt frem til i dag.

Apg 16,4 "apostlene og de eldste" (presbyterne)
Apg 15,22 "apostlene og de eldste" (presbyterne)
Apg 15,6 "apostlene og de eldste" (presbyterne)
Apg 15,4 "apostlene og de eldste" (presbyterne)
Apg 15,2 "apostlene og de eldste" (presbyterne)

Biskopene er da rikets forvaltere, det er også derfor de kaller det apostolisk suksesjon, da de har tatt over etter apostlene.

[Redigert den 4-12-2015 kl 10:12 av Jerusalem]

gana - 4-12-2015 kl 13:14

Ja kirken ble selvsagt videreført av tilsynsmenn av diverse slag.

Hva er det disse har å melde?

Jo de formidler Guds ord gitt oss i Bibelen.

Er det ikke det de gjør da?

Apostolisk suksesjon? Nei jeg har ikke merket noe til det.[Redigert den 4-12-2015 kl 12:16 av gana]

Jerusalem - 4-12-2015 kl 15:33

Sitat: skrevet av gana  
Ja kirken ble selvsagt videreført av tilsynsmenn av diverse slag.

Hva er det disse har å melde?

Jo de formidler Guds ord gitt oss i Bibelen.

Er det ikke det de gjør da?

Apostolisk suksesjon? Nei jeg har ikke merket noe til det.

1. Gud overdro riket til Jesus Kristus
2. Jesus Kristus overdro riket til apostlene
3. Apostlene overdro riket til biskopene

Riket endte ikke med apostlene, gana

Luk 22,29 "nå overdrar jeg riket til dere, slik som min Far har overdratt det til meg"

De taler Guds ord som også finnes i bibelen.

gana - 4-12-2015 kl 16:48

Sitat: skrevet av Jerusalem  

1. Gud overdro riket til Jesus Kristus
2. Jesus Kristus overdro riket til apostlene
3. Apostlene overdro riket til biskopene


Det er greit nok at riket blir overdradd, men autoriteten blant de du nevner her blir jo ikke lik av den grunn.

Jerusalem - 4-12-2015 kl 17:49

Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Jerusalem  

1. Gud overdro riket til Jesus Kristus
2. Jesus Kristus overdro riket til apostlene
3. Apostlene overdro riket til biskopene


Det er greit nok at riket blir overdradd, men autoriteten blant de du nevner her blir jo ikke lik av den grunn.

Ikke det ?

1. Gud kan tilgi synder
2. Jesus Kristus kan tilgi synder
3. Apostlene kan tilgi synder
4. Biskopene kan tilgi synder

[Redigert den 4-12-2015 kl 16:50 av Jerusalem]

gana - 4-12-2015 kl 19:39

Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Jerusalem  

1. Gud overdro riket til Jesus Kristus
2. Jesus Kristus overdro riket til apostlene
3. Apostlene overdro riket til biskopene


Det er greit nok at riket blir overdradd, men autoriteten blant de du nevner her blir jo ikke lik av den grunn.

Ikke det ?

1. Gud kan tilgi synder
2. Jesus Kristus kan tilgi synder
3. Apostlene kan tilgi synder
4. Biskopene kan tilgi synder

[Redigert den 4-12-2015 kl 16:50 av Jerusalem]


Bravo. Og hvis du tenker deg om så klarer du sikkert også å finne forskjeller.

Dom, synd, innsikt, makt, åpenbaring osv. osv., og sånn kunne en vel nesten fortsette i det uendelige.

Det blir rett og slett useriøst av deg å hevde lik autoritet mellom Gud, Jesus, apostlene og dagens biskoper.

LeifG - 4-12-2015 kl 19:51

Sitat: skrevet av LeifG  
Vi vet alle at Dyrets Merke (DM) er noe som hører fremtiden til, det fordi DM innføres som tvang. (Åp 13) Leser vi så ser vi at man ikke trenger å være enig i det men bare man underkaster seg Dyret/ kravet så er det greit. Motsatt kan vi lese at de som har Guds segl/ merke har det alle fordi de er enig forstandsmessig (tanker/ sinn) og følelsesmessig (følelser), og gjør derfor Guds vilje av hele sitt sinn og hjerte. De er med Ham.

Det er i Johannes Åpenbaring (Åp) vi kan lese om DM og vi vet at 70% av Åp ligger i det Gamle Testamentet (GT). I særlig grad peker her Daniels bok seg ut og Jesus ba oss om å studere profeten Daniel før Han reiste opp til himmelen. I grove trekk forteller Daniel at det skal være fire riker før Hans rike utsletter disse riker og etablerer Guds rike her på denne jord og disse riker er følgene: Babylon, Mederne & Perserne, Grekenland og Romerriket.

For øvrig sier Daniel at vi skal forstå og at om vi tror Ham så er det ikke noe problem. Åp blir heller ikke noe problem om vi da tror Daniels bok og at Romerriket er det siste riket denne verdens hersker kontrollerer.
Så hva sier da Åp om dette? Jo, vi ser at disse 4 riker blir detaljert beskrevet men at det fjerde og siste blir finurlig og som en kamelon å se til. Romerriket falt rundt år 500 e. Kr. men ikke uten å gi fra seg sin Keiserlige Yppersteprestelige tittel Pontifeks Maximus og sin politiske makt til Romerkirkens øverste leder/ Prest. Med det ble Romerkirken Den Romerske Katolske Kirke DRKK og videreførte politiske og hedenske Rom deri.
For øvrig vet vi ut ifra Paulus, men også Daniel 7 at når Rom falt stod samtidig Antikrist frem for å ta over verdensherredømmet og med det startet også den mørke middelalder.

Men i Åp finner vi at det skal komme flere riker etter DRKK fordi DRKK skal få ett tilsynelatende dødssår. Det var Frankrike som endtew DRKKs storhetstid og Frankrike ga Frihetsgudinnen til USA som overtok verdensherredømmet. Vi har da 7 riker, Babylon, Merderne & Perserne, Grekenland, Rom, DRKK, Frankrike og USA.

Vi kan lese at når DM kommer vil det siste riket få alle til å bøye seg for DRKK igjen og en av de syv skal reise seg igjen og det kan ikke være andre enn Dragen/ Romerriket iflg Åp 12 og 17. Men selvfølgelig i ny drakt. Facisme og ett sterkt herarki likt EU/ DRKK fordi det når er hedensk/ politisk styrt. Religiøse lover vil bli håndhevd for ordens skyld, for felleskapets bestes skyld og med det blir Solguden tilbedt.

Det er også interessant å se at merket på tilhørlighet er søndagshelligholdelse for DRKK, holder man hennes bud underkaster man seg henne, Moderkirken.


Åp 17,5 og på hennes panne var skrevet et navn, en hemmelighet: Babylon, den store, mor til skjøgene og til stygghetene på jorden.Så hvor langt unna er vi at USA, FN, verden gir Pavedømmet ære og sier at vi må bøye oss for deres makt så vi kan få fred her i verden? Hvor langt unna er vi at den neste pave blir verdensleder, politisk og religiøst? Hvilke land vil anerkjenne Pontifeks Maximus istedet for US/ FN?

Vil verdens befolkning da få andre verdier og slutte å drepe barn med sverd, skyte barn for politiske og rasistiske grunner?

Vil verden da forkaste Skaperen, Han som skapte på syv dager og velsignet og hellighet den syvende så vi ikke skulle glemme Ham?

Bare ett lite hint og minner om at vi alle for vill. Heldigvis kan vi, om vi elsker sannheten frelses fra villfarelser.. .

Jerusalem - 4-12-2015 kl 20:57

Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Jerusalem  

1. Gud overdro riket til Jesus Kristus
2. Jesus Kristus overdro riket til apostlene
3. Apostlene overdro riket til biskopene


Det er greit nok at riket blir overdradd, men autoriteten blant de du nevner her blir jo ikke lik av den grunn.

Ikke det ?

1. Gud kan tilgi synder
2. Jesus Kristus kan tilgi synder
3. Apostlene kan tilgi synder
4. Biskopene kan tilgi synder

[Redigert den 4-12-2015 kl 16:50 av Jerusalem]


Bravo. Og hvis du tenker deg om så klarer du sikkert også å finne forskjeller.

Dom, synd, innsikt, makt, åpenbaring osv. osv., og sånn kunne en vel nesten fortsette i det uendelige.

Det blir rett og slett useriøst av deg å hevde lik autoritet mellom Gud, Jesus, apostlene og dagens biskoper.

Nei, når Jesus, apostlene og biskopene tilgir, så er det Gud som tilgir, gana

Matt 10,40 "Den som tar imot dere, tar imot meg, og den som tar imot meg, tar imot ham som har sendt meg"

Luk 10:16 "Den som hører dere, hører meg, og den som forkaster dere, forkaster meg. Men den som forkaster meg, forkaster ham som har sendt meg"

Joh 13:20 "Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som tar imot en som jeg har sendt, tar imot meg. Og den som tar imot meg, tar imot ham som har sendt meg"

Jeg skjønner egentlig ikke hvor du ikke aksepterer deres autoritet ?

Guds ord uttalt av Jesus, apostler eller biskoper har eksakt samme dømmende kraft.

[Redigert den 4-12-2015 kl 20:17 av Jerusalem]

LeifG - 4-12-2015 kl 21:22

DRKKs lære er og blir lære fra hedenske Babylon, eller som Johannes Åpenbaring/ Jesus sier en lære fra avgrunnens mørkeste dyp.
Forhold deg til trådens intensjon eller lag din egen tråd med den ondes bedragerske lære!

gana - 4-12-2015 kl 22:10

Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Jerusalem  

1. Gud overdro riket til Jesus Kristus
2. Jesus Kristus overdro riket til apostlene
3. Apostlene overdro riket til biskopene


Det er greit nok at riket blir overdradd, men autoriteten blant de du nevner her blir jo ikke lik av den grunn.

Ikke det ?

1. Gud kan tilgi synder
2. Jesus Kristus kan tilgi synder
3. Apostlene kan tilgi synder
4. Biskopene kan tilgi synder

[Redigert den 4-12-2015 kl 16:50 av Jerusalem]


Bravo. Og hvis du tenker deg om så klarer du sikkert også å finne forskjeller.

Dom, synd, innsikt, makt, åpenbaring osv. osv., og sånn kunne en vel nesten fortsette i det uendelige.

Det blir rett og slett useriøst av deg å hevde lik autoritet mellom Gud, Jesus, apostlene og dagens biskoper.

Nei, når Jesus, apostlene og biskopene tilgir, så er det Gud som tilgir, gana


Ja vel, men da er det jo en forskjell

Når Gud / Bibelen sier det er synd som ikke kan tilgis så må jo biskopene bøye seg for det.

Guds tjenere har altså ikke lik autoritet som Gud selv når det gjelder dette.

Gud / Bibelen har høyere autoritet enn enhver tjener.[Redigert den 4-12-2015 kl 22:56 av gana]

ENDEN OG DYRETS MERKE!

LeifG - 5-12-2015 kl 10:42

Jeg minner om trådens mening og i den forbindelse snakker vi om Jesu egne advarende ord om konkret hvordan Djevelen bedrar mennesker til å ikke tilbe Gud men Satan i den tro at de tror de tilber Gud.

Hvem er det som IKKE tar Dyrets Merke i enden? Hva er det de gjør konkret iflg Guds ord?

Hvem er det her som taler FOR at det ikke betyr noe? Skal vi samtale med Djevelens lakeier på deres premisser eller Guds ord sine premisser?


Jerusalem - 5-12-2015 kl 10:54

Sitat: skrevet av LeifG  
DRKKs lære er og blir lære fra hedenske Babylon, eller som Johannes Åpenbaring/ Jesus sier en lære fra avgrunnens mørkeste dyp.
Forhold deg til trådens intensjon eller lag din egen tråd med den ondes bedragerske lære!

Tror ikke på noen ting av det du har i listen din, Leif

Ellers er det apostlene og biskopene som treffer avgjørelser, da riket er overdratt til dem

Luk 22,29 "nå overdrar jeg riket til dere, slik som min Far har overdratt det til meg"

https://en.wikipedia.org/wiki/Council_of_Jerusalem
http://www.dailycatholic.org/councils.htm

[Redigert den 5-12-2015 kl 10:51 av Jerusalem]

Jerusalem - 5-12-2015 kl 11:02

Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Jerusalem  

Nei, når Jesus, apostlene og biskopene tilgir, så er det Gud som tilgir, gana


Ja vel, men da er det jo en forskjell

Når Gud / Bibelen sier det er synd som ikke kan tilgis så må jo biskopene bøye seg for det.

Guds tjenere har altså ikke lik autoritet som Gud selv når det gjelder dette.

Gud / Bibelen har høyere autoritet enn enhver tjener.

Har Jesus, apostlene og biskopene noen gang sagt at all synd kan tilgis ? Skjønner ikke hvorfor du ikke aksepterer deres autoritet ? Hvorfor skal ikke Jesus, apostlene og biskopene ha Guds autoritet ?

gana - 5-12-2015 kl 11:44

Synonymer for autoritet er myndighet, anseelse, betydning, innflytelse, makt, respekt, suverenitet, verdighet, troverdighet, kapasitet.

Og hvorfor skal ikke en biskop ha dette likt Gud? Skjønner du ikke at det blir litt i dummeste laget?

Om jeg har forstått det rett så var det noe av denne holdninger som gjorde at Satan ble til den han er.

Så hvis temaet her skal være Dyret så tror jeg nok vi er på rett spor ja.

Jerusalem - 5-12-2015 kl 11:57

Sitat: skrevet av gana  
Synonymer for autoritet er myndighet, anseelse, betydning, innflytelse, makt, respekt, suverenitet, verdighet, troverdighet, kapasitet.

Og hvorfor skal ikke en biskop ha dette likt Gud? Skjønner du ikke at det blir litt i dummeste laget?

Om jeg har forstått det rett så var det noe av denne holdninger som gjorde at Satan ble til den han er.

Så hvis temaet her skal være Dyret så tror jeg nok vi er på rett spor ja.

Før Jesus Kristus overdrar riket til apostlene, vasker han deres føtter for å vise hvordan det er og ha rikets makt. Ganske ulikt Satan, ikke sant :)
[Redigert den 5-12-2015 kl 11:02 av Jerusalem]

gana - 5-12-2015 kl 12:26

Hehe :), du har sylskarp hjerne Jerusalem :)

Her er et annet eksempel på Guds hellighet og makt:


"Hver av de fire skapningene hadde seks vinger og var dekket av øyne overalt, også under vingene. Natt og dag roper de uten stans:
Hellig, hellig, hellig
er Herren Gud, Den allmektige,
han som var og som er og som kommer.
9 Hver gang de fire skapningene priser og ærer og takker ham som sitter på tronen, og som lever i all evighet, faller de tjuefire eldste ned for ham som sitter på tronen, og de tilber ham som lever i all evighet. De kaster sine seierskranser fram for tronen og roper:

Verdig er du, vår Herre og Gud,
til å få pris og ære og makt.
For du har skapt alt,
ved din vilje ble alt til, skapt av deg."Men med nærmere ettertanke så er vel dette kanskje ikke så langt unna hvordan enkelte tilber pavemakten.

Hvilket bringer oss elegant over på trådens opprinnelige tema, Dyret.

:)[Redigert den 5-12-2015 kl 11:46 av gana]

Jerusalem - 5-12-2015 kl 16:05

Sitat: skrevet av gana  
Hehe :), du har sylskarp hjerne Jerusalem :)

Her er et annet eksempel på Guds hellighet og makt:


"Hver av de fire skapningene hadde seks vinger og var dekket av øyne overalt, også under vingene. Natt og dag roper de uten stans:
Hellig, hellig, hellig
er Herren Gud, Den allmektige,
han som var og som er og som kommer.
9 Hver gang de fire skapningene priser og ærer og takker ham som sitter på tronen, og som lever i all evighet, faller de tjuefire eldste ned for ham som sitter på tronen, og de tilber ham som lever i all evighet. De kaster sine seierskranser fram for tronen og roper:

Verdig er du, vår Herre og Gud,
til å få pris og ære og makt.
For du har skapt alt,
ved din vilje ble alt til, skapt av deg."Men med nærmere ettertanke så er vel dette kanskje ikke så langt unna hvordan enkelte tilber pavemakten.

Hvilket bringer oss elegant over på trådens opprinnelige tema, Dyret.

:)

Setningen "tilber pavemakten" er helt meningsløs, gana det er vel ingen som tilber pavens makt. Alle tilber Gud som har overdrat sin makt til Jesus, apostlene og biskopene, herunder biskopen i Roma (paven)

Matt 28,18 "Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden"

Dyrets makt er det over og ut med for lenge siden.

[Redigert den 5-12-2015 kl 15:33 av Jerusalem]

LeifG - 5-12-2015 kl 16:21

Kom deg til trådens tema Jerusalem!

Forøvrig slutt å server løgner.

Her under viser jeg frem Guds ord som forteller at Guds Menighet (kvinnen) som bringer frem Jesu første komme blir forfulgt av Dragen/ Djevelen/ Dyret etter at Han er korsfestet. Guds Menighet rømmer ut i ødemarken i en tid (alltid ett år), tider (bøyningsform alltid 2 år) og en halv tid (halvt år) som er 3,5 år (1260 dager fra 538 til 1798 e. Kr..) og en dag er iflg Guds ord i profetisk tid 1 år. Med andre ord skjuler seg i 1260 år en gang etter at Jesus er korsfestet. Dragen som ønsker tilbedelse forfølger de som holder Guds bud og har Jesu tro, med andre ord er DRKK Dyret, ledet av Dragen.


Åp 12,12-17 Derfor fryd eder, I himler, og I som bor i dem! Ve jorden og havet! for djevelen er faret ned til eder i stor vrede, fordi han vet at han bare har en liten tid. 13 Og da dragen så at den var kastet ned på jorden, forfulgte den kvinnen som hadde født gutten. 14 Og den store ørns to vinger blev gitt til kvinnen forat hun skulde flyve ut i ørkenen til sitt sted, hvor hun får sin føde en tid og tider og en halv tid, borte fra slangens åsyn. 15 Og slangen sprutet av sin munn vann som en elv efter kvinnen, for å rive henne bort med elven; 16 men jorden kom kvinnen til hjelp, og jorden åpnet sin munn og slukte elven som slangen sprutet av sin munn. 17 Og dragen blev vred på kvinnen og drog avsted for å føre krig mot de andre av hennes ætt, dem som holder Guds bud og har Jesu vidnesbyrd.

gana - 5-12-2015 kl 17:25

Sitat: skrevet av Jerusalem  

Matt 28,18 "Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden"


Greit det Jerusalem, men jeg kan ikke huske at noen av apostlene sa det samme.

De burde vel nesten ha gjort det hvis de var like i autoritet -

husk at autoritet og makt er synonymer.

Jerusalem - 5-12-2015 kl 17:48

Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Jerusalem  

Matt 28,18 "Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden"


Greit det Jerusalem, men jeg kan ikke huske at noen av apostlene sa det samme.

De burde vel nesten ha gjort det hvis de var like i autoritet -

husk at autoritet og makt er synonymer.

Den som er i Jesus Kristus har hans makt, gana

gana - 5-12-2015 kl 19:59

Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Jerusalem  

Matt 28,18 "Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden"


Greit det Jerusalem, men jeg kan ikke huske at noen av apostlene sa det samme.

De burde vel nesten ha gjort det hvis de var like i autoritet -

husk at autoritet og makt er synonymer.

Den som er i Jesus Kristus har hans makt, gana

Jeg tror Bibelens egen formulering er litt mer presis.

Den sier at Jesus "virker i oss med sin kraft" (Ef 3,20).

Jerusalem - 5-12-2015 kl 20:02

Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Jerusalem  

Matt 28,18 "Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden"


Greit det Jerusalem, men jeg kan ikke huske at noen av apostlene sa det samme.

De burde vel nesten ha gjort det hvis de var like i autoritet -

husk at autoritet og makt er synonymer.

Den som er i Jesus Kristus har hans makt, gana

Jeg tror Bibelens egen formulering er litt mer presis.

Den sier at Jesus "virker i oss med sin kraft" (Ef 3,20).

Flisespikeri, gana

Gud er i Jesus, apostlene og biskopene

gana - 5-12-2015 kl 20:33

Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Jerusalem  

Matt 28,18 "Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden"


Greit det Jerusalem, men jeg kan ikke huske at noen av apostlene sa det samme.

De burde vel nesten ha gjort det hvis de var like i autoritet -

husk at autoritet og makt er synonymer.

Den som er i Jesus Kristus har hans makt, gana

Jeg tror Bibelens egen formulering er litt mer presis.

Den sier at Jesus "virker i oss med sin kraft" (Ef 3,20).

Flisespikeri, gana

Gud er i Jesus, apostlene og biskopene

Det er ganske stor forskjell på at Jesus virker i oss og at vi har hans makt.

I det første tilfellet er det Jesus som styrer og i det andre tilfellet er det oss som styrer.

Djevelen sitter nok ofte i detaljene ja.[Redigert den 5-12-2015 kl 19:36 av gana]

Jerusalem - 5-12-2015 kl 20:54

Sitat: skrevet av gana  

Det er ganske stor forskjell på at Jesus virker i oss og at vi har hans makt.

I det første tilfellet er det Jesus som styrer og i det andre tilfellet er det oss som styrer.

Djevelen sitter nok ofte i detaljene ja.

Jesu Kristi makt er i hans ord, gana

Joh 17,14 "Jeg har gitt dem ditt ord"

Joh 17,8 "jeg har gitt dem de ord du ga meg"

Joh 12,24 "Det ordet dere hører, er ikke fra meg, men fra Far, han som har sendt meg"

Luk 10:16 "Den som hører dere, hører meg"

Joh 15,7 "Hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere"

Jesus, apostlene og biskopene har fått ordet (makten) deres ord står sterkere enn himmel og jord :)

[Redigert den 5-12-2015 kl 20:05 av Jerusalem]

gana - 5-12-2015 kl 21:07

Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av gana  

Det er ganske stor forskjell på at Jesus virker i oss og at vi har hans makt.

I det første tilfellet er det Jesus som styrer og i det andre tilfellet er det oss som styrer.

Djevelen sitter nok ofte i detaljene ja.

Jesu Kristi makt er i hans ord, gana

Se det ja, der er vi enig. Tidligere har du sagt at makte / autoriteten er i biskopene.

Du virrer rundt ganske mye nå syns jeg :)

Jerusalem - 5-12-2015 kl 21:27

Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av gana  

Det er ganske stor forskjell på at Jesus virker i oss og at vi har hans makt.

I det første tilfellet er det Jesus som styrer og i det andre tilfellet er det oss som styrer.

Djevelen sitter nok ofte i detaljene ja.

Jesu Kristi makt er i hans ord, gana

Joh 17,14 "Jeg har gitt dem ditt ord"

Joh 17,8 "jeg har gitt dem de ord du ga meg"

Joh 12,24 "Det ordet dere hører, er ikke fra meg, men fra Far, han som har sendt meg"

Luk 10:16 "Den som hører dere, hører meg"

Joh 15,7 "Hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere"

Jesus, apostlene og biskopene har fått ordet (makten) deres ord står sterkere enn himmel og jord

Se det ja, der er vi enig. Tidligere har du sagt at makte / autoriteten er i biskopene.

Du virrer rundt ganske mye nå syns jeg :)

I hvilken post har jeg sagt "at makte / autoriteten er i biskopene" ?

Når de bruker de ord de har fått, utøver de Guds makt[Redigert den 5-12-2015 kl 20:31 av Jerusalem]

 Sider:  1  2    4